Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg."

Transkript

1 Kejser og Galilæer 1873 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Gry Berg, Hilde Bøe, Åshild Haugsland, Inger Marie Kjølstadmyr, Margit Sauar, Henninge Margrethe Solberg, Ellen Nessheim Wiger, Mette Witting, Ingvald Aarstein Kommentering Asbjørn Aarseth (ansv.), Karl Gervin, Nils Grinde, Dag Gundersen, Arnbjørn Jakobsen, Egil Kraggerud, Kristoffer Kruken, Else Mundal, Erik Mørstad, Kristian Smidt, Stine Brenna Taugbøl, Nina Marie Evensen (manusred.), Erlend Lønnum (manusred.), Gaute Sortland (redaksjonsassistent) 1

2 CÆSARS FRAFALD SKUESPIL I FEM HANDLINGER 2

3 De optrædende KEJSER KONSTANZIOS KEJSERINDE EUSEBIA FYRSTINDE HELENA, kejserens søster FYRST GALLOS, kejserens fætter, Gallos s yngre halvbroder MEMNON, en ÆTHIOPIER, KEJSERENS livslave GULDSMEDEN POTAMON FARVEREN FOKION HÅRSKÆREREN EUNAPIOS EN FRUGTHANDLER EN VAGTFØRER EN SOLDAT EN SMINKET KVINDE EN VÆRKBRUDEN MAND EN BLIND BETLER AGATHON, en vingårdsmands søn fra Kappadokia VISDOMSLÆREREN LIBANIOS GREGOR FRA NAZIANZ BASILIOS FRA CÆSARÆA SALLUST FRA PERUSIA SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS HUSMESTEREN EUTHERIOS QUÆSTOREN LEONTES SLAVINDEN MYRRHA TRIBUNEN DECENTIUS STALDMESTEREN SINTULA HÆRFØREREN FLORENTIUS HÆRFØREREN SEVERUS LÆGEN ORIBASES UNDERFØREREN LAIPSO UNDERFØREREN VARRO FANEBÆREREN MAUROS SOLDATER, KIRKEGÆNGERE, HEDENSKE TILSKUERE, HOFFOLK, PRESTER, LÆRLINGER VED VISDOMS-SKOLERNE, DANSERINDER, TJENERE, QUÆSTORENS FØLGE, GALLISKE KRIGSFOLK SYNER og RØSTER 1ste handling foregår i Konstantinopel, 2den handling i Athen, 3die handling i Efesos, 4de handling ved Lutetia i Gallien, og 5te handling i Vienna sammesteds. Tiden omfatter mellemrummet mellem året 351 og året

4 FØRSTE HANDLING Påskenat i Konstantinopel. Skuepladsen forestiller et åbent anlæg med træer, busker og omstyrtede billedstøtter i nærheden af det kejserlige slot. I baggrunden, rigt oplyst, ligger hofkirken. Til højre et marmorrækværk, hvorfra en trappe fører ned til vandet. Mellem pinier og cypresser udsigt til Bosporos og den asiatiske kyst. Gudstjeneste. Kejserlige hustropper på kirketrappen. Store skarer af andægtige strømmer ind. Betlere, krøblinge og blinde ved indgangen. Hedenske tilskuere, frugthandlere og vandsælgere, opfylder pladsen. LOVSANG inde i kirken Evindeligt være korset pris og ære! Slangen er henvejret i afgrundens svælg; lammet har sejret; på jorden er helg! GULDSMEDEN POTAMON med en papirlygte, kommer fra venstre, pikker en af soldaterne på akslen og spørger Pst, gode ven, når kommer kejseren? SOLDATEN Ved ikke. FARVEREN FOKION vender hovedet i trængselen Kejseren? Jeg synes der var nogen, som spurgte om kejseren? Kejseren kommer lidt før midnat. Ganske lidt før. Jeg har det fra Memnon selv. HÅRSKÆREREN EUNAPIOS kommer ilfærdig løbende og støder en frugthandler til side Af vejen, hedning! FRUGTHANDLEREN Sagte, herre! GULDSMEDEN POTAMON Svinet mukker! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS Hund, hund! FARVEREN FOKION Mukke imod en velklædt kristen; imod en mand af kejserens egen tro! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS støder frugthandleren omkuld I smudset med dig! GULDSMEDEN POTAMON Ret så! Søl dig der, ligesom dine guder. FARVEREN FOKION slår ham med sin stok 4

5 Tag det, og det, og det! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS sparker ham Og der; og der! Jeg skal mygne dit gudsforhadte skind. Frugthandleren skynder sig ud. FARVEREN FOKION med den øjensynlige hensigt at det skal høres af vagt-føreren Jeg vilde højligen ønske at en eller anden bragte dette optrin for vor velsignede kejsers øren. Kejseren har nylig udtalt sin misnøje med at vi kristne borgere holder samkvem med hedningerne, ret ligesom om intet skilte imellem os GULDSMEDEN POTAMON Du sigter til hint opslag på torvene? Det har jeg også læst. Og jeg synes at ligesom der findes både ægte og uægte guld i verden HÅRSKÆREREN EUNAPIOS Man bør ikke skære alle over en kam; det er min mening. Der gives dog, Gud være lovet, endnu ivrige sjæle iblandt os. FARVEREN FOKION Vi er langtfra ikke ivrige nok, I kære brødre! Se blot hvor kæphøje disse spottere ter sig. Eller tror I det er mange af disse lurvede, som bærer korsets og fiskens tegn på armen? GULDSMEDEN POTAMON Nej, tænk bare, de myldrer og kryr foran selve hofkapellet FARVEREN FOKION i slig en høj-hellig nat HÅRSKÆREREN EUNAPIOS spærrer vejen for kirkens rene lemmer EN SMINKET KVINDE i trængselen Er Donatister rene? FARVEREN FOKION Hvad? Donatist! Er du en Donatist? HÅRSKÆREREN EUNAPIOS Hvad nu? Er ikke du det samme? FARVEREN FOKION Jeg? Jeg! Gid lynet slå din tunge! GULDSMEDEN POTAMON gør korsets tegn Gid pest og bylder! FARVEREN FOKION En Donatist! Du ådsel; du rådne træ! GULDSMEDEN POTAMON Ret så; ret så! FARVEREN FOKION 5

6 Spån på Satans ildsted! GULDSMEDEN POTAMON Ret så! Skæld ham; skæld ham, kære broder! FARVEREN FOKION støder guldsmeden bort Hold mund; vig langt ifra mig. Nu kender jeg dig; du er Manikæeren Potamon! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS En Manikæer? En stinkende kætter! Tvi, tvi! GULDSMEDEN POTAMON holder sin papirlygte frem Eja! Det er jo farveren Fokion fra Antiokia! Kainiten! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS Ve mig, som er kommen i løgnens samkvem! FARVEREN FOKION Ve mig, som hjalp en djævelens søn! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS slår ham på øret Tag det, som løn for hjælpen! FARVEREN FOKION slår igen O, du ryggesløse køter! GULDSMEDEN POTAMON Forbandet, forbandet være I begge! Almindeligt slagsmål; latter og spot mellem tilskuerne. VAGT-FØREREN råber til soldaterne Kejseren kommer! De stridende skilles ad og strømmer med de øvrige andægtige ind i kirken. LOVSANG fra højaltret Slangen er henvejret i afgrundens svælg; lammet har sejret, på jorden er helg! Hoffet kommer i stort optog fra venstre. Prester med røgelsekar går foran; derefter drabanter og fakkelbærere, hofmænd og livvagt. I midten kejser Konstanzios, en fireogtreti-årig mand af fornemt ydre, skægløs og med brunt krøllet hår; hans øjne har et mørkt og mistroisk udtryk; hans gang og hele holdning forråder uro og svækkelse. Ved hans venstre side går kejserinde Eusebia, en bleg og fin kvindeskikkelse, af samme alder som kejseren. Bag efter kejserparret følger fyrst Julian, en endnu ikke fuldt udviklet yngling på nitten år. Han er sorthåret, med begyndende skægvækst, har spillende brune øjne med et pludseligt kast; hofdragten vanklæder ham; hans lader er kejtede, påfaldende og hæftige. Kejserens søster, fyrstinde Helena, en yppig femogtyve-årig skønhed, følger efter, ledsaget af jomfruer og ældre kvinder. Hoffolk og drabanter slutter toget. Kejserens livslave, Memnon, en sværbygget, prægtigt klædt Æthiopier, er iblandt følget. KEJSER KONSTANZIOS standser pludselig, vender sig om til fyrst Julian og spørger hvast 6

7 Hvor er Gallos? blegner Gallos? Hvad vil du Gallos? KEJSER KONSTANZIOS Der greb jeg dig! Herre! KEJSERINDE EUSEBIA fatter kejserens hånd Kom; kom! KEJSER KONSTANZIOS Samvittigheden skreg. Hvad pønser I to på? Vi? KEJSER KONSTANZIOS Du og han! KEJSERINDE EUSEBIA O, kom; kom, Konstanzios! KEJSER KONSTANZIOS Så sort en dåd! Hvad svar gav oraklet? Oraklet? Ved min hellige frelser KEJSER KONSTANZIOS Lyver nogen jer på, så skal han bøde på bålet. (drager fyrsten tilside) O, lad os holde sammen, Julian! Dyre frænde, lad os det! Alt ligger i dine hænder, elskede herre! KEJSER KONSTANZIOS Mine hænder! O, stræk dem i nåde over os! KEJSER KONSTANZIOS Mine hænder? Hvad tænkte du om mine hænder? griber hans hænder og kysser dem Kejserens hænder er hvide og kølige. KEJSER KONSTANZIOS Hvad skulde de ellers være? Hvad tænkte du? Nu greb jeg dig igen! kysser dem atter 7

8 De er som rosenbladene her i måneskins-natten. KEJSER KONSTANZIOS Ja, ja, ja, Julian! KEJSERINDE EUSEBIA Fremad; det er på tiden. KEJSER KONSTANZIOS At skulle ind for Herrens åsyn! Jeg, jeg! O, bed for mig, Julian! De vil byde mig den hellige vin. Jeg ser den! Den spiller, som slangeøjne i guldkalken. (skriger) Blodige øjne! O, Jesus Kristus, bed for mig! KEJSERINDE EUSEBIA Kejseren er syg! FYRSTINDE HELENA Hvor er Cæsarios? Livlægen, livlægen, hent ham! KEJSERINDE EUSEBIA vinker Memnon, gode Memnon! Hun taler sagte med slaven. dæmpet Herre, hav barmhjertighed, og skik mig langt herfra. KEJSER KONSTANZIOS Hvor vilde du helst hen? Til Egypten. Helst did, hvis du så synes. Der går jo så mange did, ind i den store ensomhed. KEJSER KONSTANZIOS Ind i ensomheden? Så? I ensomheden grubler man. Jeg forbyder dig at gruble. Jeg skal ikke gruble, hvis du blot vilde tillade mig. Her vokser min sjælenød med hver dag. Onde tanker flokkes om mig. I ni døgn har jeg båret hårskjorte, og den har ikke værget mig; i ni nætter har jeg pisket mig med bodssvøben, men det fordriver dem ikke. KEJSER KONSTANZIOS Vi må være standhaftige, Julian! Djævelen er såre virksom i os alle. Tal med Hekebolios SLAVEN MEMNON til kejseren Nu er det på tiden KEJSER KONSTANZIOS Nej, nej, jeg vil ikke SLAVEN MEMNON tager ham om håndledet Kom, nådigste herre; kom, siger jeg. KEJSER KONSTANZIOS retter sig ivejret og siger med værdighed 8

9 Ind i Herrens hus! SLAVEN MEMNON sagte Og siden det andet. KEJSER KONSTANZIOS til Julian Gallos skal møde frem for mig. Fyrst Julian bag kejserens ryg, folder hænderne bønligt imod kejserinden. KEJSERINDE EUSEBIA hurtigt og dæmpet Frygt ikke! KEJSER KONSTANZIOS Bliv udenfor. Ikke ind i kirken med det sind, du nu har. Når du beder for alteret, så er det for at nedbede ondt over mig. O, læss ikke slig skyld på dig, min elskede frænde! Toget går imod kirken. På trappen flokkes betlere, krøblinge og blinde om kejseren. EN VÆRKBRUDEN O, verdens mægtigste hersker, lad mig røre ved din kjortelflig, at jeg kan vorde helbredet. EN BLIND Bed for mig, du Herrens salvede, at jeg får mit syn igen! KEJSER KONSTANZIOS Vær trøstig, søn! Memnon, strø sølvpenge for dem. Ind, ind! Hoffet bevæger sig ind i kirken, hvis port lukkes; menneskesværmen adspreder sig efterhånden; kun fyrst Julian bliver tilbage i en af alléerne. ser mod kirken Hvad vil han Gallos? I denne hellige nat kan han da ikke tænke på at! O, den, som vidste (vender sig og støder imod den bortgående blinde) Se dig for, ven! DEN BLINDE Jeg er blind, herre! Endnu? Kan du virkelig ikke se så meget som hin tindrende stjerne? Tvi dig, du lidet troende. Lovte ikke Guds salvede at bede for dit syn? DEN BLINDE Hvo er du, som spotter en blind broder? En broder i vantro og blindhed. Han vil gå ud ad vejen til venstre. EN STEMME sagte, bag ham, mellem buskerne Julian, Julian! med et skrig Ah! 9

10 STEMMEN nærmere Julian! Stå, stå; jeg er væbnet! Vogt dig vel. EN UNG MAND i ringe klæder og med vandringsstav, kommer tilsyne mellem træerne Stille; det er mig Bliv hvor du er! Kom ikke nær mig, menneske! DEN UNGE MAND O, mindes du da ikke Agathon? Agathon! Hvad siger du? Agathon var jo en dreng AGATHON For sex år siden. Jeg kendte dig straks. (kommer nærmere) Agathon; ja, ved det hellige kors, tror jeg ikke det er dig! AGATHON Se på mig; se rigtig omfavner og kysser ham Barndomsven! Legebroder! Du kæreste af dem alle! Og du er her? Hvilket under! Du har rejst den lange vej over bergene, og siden over havet, hele den lange vej fra Kappadokia! AGATHON Jeg kom for to dage siden med et skib fra Efesos. O, hvor har jeg ikke forgæves søgt dig i disse to dage. Ved slots-portene vilde ikke vagten lade mig slippe ind og Nævnte du mit navn for nogen? eller at du søgte mig? AGATHON Nej, sligt turde jeg slet ikke nævne, thi Det har du gjort ret i; man bør aldrig lade nogen vide mere, end højst nødvendigt. Hid, Agathon; frem i det fulde måneskin, at jeg kan se dig. Du; du! Hvor du er vokset, Agathon; hvor du ser stærk ud. AGATHON Og du er blegere. 10

11 Jeg kan ikke tåle luften i slottet. Jeg tror her er usundt. Det er ikke her, som i Makellon. Makellon ligger højt. Der ligger ingen anden stad så højt i hele Kappadokia; ah, hvor stryger ikke den friske snevind fra Tauros henover! Er du træt, Agathon? AGATHON O, ingenlunde. Lad os dog sætte os. Her er så stilt og ensomt. Tæt sammen; se så! (drager ham ned på en bænk ved rækværket) «Kan der komme noget godt fra Kappadokia», siges der. Ja, venner kan komme. Gives der noget bedre? (ser længe på ham) Ufatteligt, at jeg ikke straks kendte dig. O du, min elskede ejendom, er det ikke som i børneårene? AGATHON ned foran ham Jeg for dine fødder, ligesom da. Nej, nej, nej! AGATHON O, lad mig ligge så! Ak, Agathon, det er synd og bespottelse at knæle for mig. Du skulde vide, hvor skyldbetynget jeg er bleven. Hekebolios, min dyrebare lærer, har megen sorg af mig, Agathon. Han kunde fortælle dig Hvor dit hår er vorden fyldigt og fugtigt. Og hvor lokket det er. Men Mardonios, hvorledes går det ham? Nu er han vel næsten hvidhåret? AGATHON Han er ganske hvidhåret. Hvor Mardonios forstod at tyde Homer! Jeg tror ikke min gamle Mardonios har sin lige i det stykke. Helte mod helte i kamp; og ildnende guder over dem. Jeg så det med øjnene. AGATHON Dengang stod dit sind til at vorde en stor og lykkelig kriger. Det var glade år, hine sex i Kappadokia. Var årene længere i den tid, end nu? Det tykkes så når jeg drages til minde alt, hvad de rummer. Ja, det var glade år. Vi ved vore bøger, og Gallos på sin persiske hest. Som skyggen af en sky jog han over sletten. O, men et må du dog sige mig. Kirken? AGATHON Kirken? Over den hellige Mamas s grav? smiler svagt Som Gallos og jeg bygged. Gallos fik sin fløj færdig; men jeg ; det vilde aldrig ret lykkes. Hvorledes er det gåt siden? 11

12 AGATHON Det gik ikke. Bygfolkene sagde, at det var ugørligt på den måde. tankefuld Ja visst; ja visst. Jeg gjorde dem uret da jeg mente at de var ukyndige. Nu ved jeg hvorfor det ikke kunde gå. Jeg skal sige dig det, Agathon; Mamas var en falsk helgen. AGATHON Var den hellige Mamas? Hin Mamas har aldrig været noget blodvidne. Det hele sagn om ham var en sælsom vildfarelse. Hekebolios har med overmåde megen lærdom udfundet den rette sammenhæng, og jeg selv har for nylig affattet et ringe skrift om denne sag, et skrift, min Agathon, som visse visdomsvenner, ubegribeligt nok, skal have omtalt med ros i læresalene. Herren holde mit hjerte rent for al forfængelighed! Den onde frister har talløse snigveje; en kan aldrig vide. At det skulde lykkes for Gallos, men ikke for mig! Ak, min Agathon, når jeg tænker på hin kirkebygning, så ser jeg Kains alter AGATHON Julian! Gud vil ikke vide af mig, Agathon! AGATHON O, tal ikke så! Var ikke Gud stærk i dig da du ledte mig ud af hedenskabets mørke og gav mig lys for alle tider, du, et barn, som du dengang var! Ja, den sag er mig som en drøm. AGATHON Og dog så livsalig en sandhed. tungt Det skulde været nu! Hvor tog jeg ordets ild fra? Der var lovsang i luften, en stige mellem himmel og jord (stirrer ud) Så du den? AGATHON Hvilken? Stjernen, som faldt; der, bag de to cypresser. (tier lidt og slår pludselig om) Har jeg fortalt dig, hvad min moder drømte natten før jeg blev født? AGATHON Det mindes jeg ikke. Nej, nej, det er sandt, jeg erfor det først senere. 12

13 AGATHON Hvad drømte hun? Min moder drømte at hun fødte Akilleus. AGATHON levende Tror du endnu lige stærkt på drømme? Hvorfor spørger du? AGATHON Du skal få høre; thi det hænger sammen med hint, som drev mig over havet Du har et særligt ærend her? Det har jeg sletikke tænkt på at spørge dig om AGATHON Et sælsomt ærend; og just derfor nøler jeg i tvivl og uro. Der er så meget, jeg gad vide først, om livet i staden, om dig selv, om kejseren ser visst på ham Sig sandheden, Agathon; hvem har du talt med her før du traf mig? AGATHON Ikke med nogen. Hvad tid kom du? AGATHON Det sagde jeg dig før, for to dage siden. Og straks vil du vide? Hvad er det for ting, du vil vide om kejseren? Er der nogen, som har bedt dig? (slår armene om ham) O, tilgiv mig, Agathon, ven! AGATHON Hvad? Hvilket? rejser sig og lytter Hyss! Nej, det var intet; det var kun en fugl i buskerne. Jeg er såre lykkelig her. Hvorfor tror du det ikke? Hvi skulde jeg ikke være lykkelig? Har jeg ikke her al min slægt samlet? ja, jeg mener alle dem, som en nådig frelser har holdt sin hånd over. AGATHON Og kejseren er dig jo i faders sted? Kejseren er over al måde vis og god. AGATHON som også har rejst sig 13

14 Julian, er det rygte sandt, at du engang skal være kejserens efterfølger? hastigt Tal ikke om de farlige ting. Jeg ved ikke hvad tåbelige rygter fortæller. Hvorfor fritter du mig så meget? Ikke et ord får du ud, før du siger mig, hvad du vil i Konstantinopel. AGATHON Jeg kommer på Gud Herrens vegne. Har du din frelser og din frelse kær, så drag hjem igen. (lytter ud over rækværket) Tal sagte; der lægger en båd til. (han drager ham over mod den anden side) Hvad vil du her? Kysse splinten af det hellige kors? Drag hjem igen, siger jeg! Ved du, hvad Konstantinopel er blevet i de sidste femten måneder? Et bespottelsens Babylon. Har du ikke hørt det, ved du ikke at Libanios er her? AGATHON Ak, Julian, jeg kender ikke Libanios. Du ensomme Kappadokier! Lykkelige egn, hvor hans røst og lære ikke har slåt ned. AGATHON Ah, han er en af hine hedenske vranglærere? Den farligste af dem alle. AGATHON Dog ikke farligere end Ædesios i Pergamon? Ej, hvad; hvem tænker længere på Ædesios i Pergamon? Ædesios er affældig AGATHON Er han også farligere, end hin gådefulde Maximos? Maximos! Tal ikke om denne gøgler. Hvem ved noget pålideligt om Maximos? AGATHON Han siger sig at have sovet tre år i en hule hinsides Jordan. Hekebolios holder ham for en bedrager, og deri har han visselig ikke megen uret. Nej, nej, Agathon, Libanios er den farligste. Vor syndige jord har ligesom våndet sig under denne svøbe. Der gik tegn forud for hans ankomst. En pestagtig syge myrded mennesker for fode i staden. Og så, da den var over, i November måned, regned her ild hver nat fra himlen. Du må ikke tvivle, Agathon! Jeg har selv set stjernerne løsne sig fra sine ringe, dale ned imod jorden og slukne undervejs. Siden har han lært her, han, visdomselskeren, taleren. Alle kalder ham veltalenhedslærernes konge. Ja, det må de vel. Jeg siger dig, han er forfærdelig. Ynglinge og mænd flokkes om ham; han binder deres 14

15 sjæle, så de må følge ham; fornægtelsen flyder dårende fra hans læber, lig digt og sang om Trojanere og Grækere AGATHON i skræk O, du har også søgt ham, Julian! viger tilbage Jeg! Gud skærme mig mod sligt! Skulde visse rygter komme dig for øre, så fæst ikke lid til dem. Det er ikke sandt, at jeg har søgt Libanios om natten eller i forklædning. Hans nærhed vilde være mig en rædsel. Kejseren har desuden forbudt det, og Hekebolios endnu mere indtrængende. Alle troende, som kommer denne spidsfindige mand nær, de falder fra og bliver spottere. Og ikke de alene. Hans ord bæres fra mund til mund lige ind i kejser-slottet. Hans legende hån, hans uomstødelige grunde, hans spottedigte slår ned i min bøn; alt dette tilhobe er for mig som hine uhyrer i fugleskikkelse, der fordum tilsølte maden for en from omflakkende helt. Jeg føler stundom med forfærdelse at jeg ækles ved troens og ordets føde (med et udbrud af ubændighed) Havde jeg kejserlig magt, skulde jeg sende dig Libanios s hoved på et sølvfad! AGATHON Men hvor er det muligt at kejseren tåler dette? Hvor kan vor fromme troende kejser? Kejseren? Priset være kejserens tro og fromhed! Men kejseren har ikke tanke for andet, end den ulykkelige Perser-krig. Den fylder alles sind. Ingen agter den krig, som her føres imod Golgatas fyrste. Ah, min Agathon, det er ikke nu som for to år siden. Dengang måtte mystikeren Maximos s tvende brødre bøde med livet for sine vrange lærdomme. Du ved ikke hvilke mægtige støtter Libanios har. En eller anden af de ringere visdomslærere udjages stundom af staden. Ham vover ingen at røre ved. Jeg har tryglet, jeg har bønfaldt både Hekebolios og kejserinden om at virke for hans udvisning. Men nej, nej! Hvad hjælper det at de andre fjernes? Dette ene menneske forgifter luften for os alle. O, du min frelser, om jeg kunde flygte fra al denne hedenske vederstyggelighed! At leve her, er at leve i løvens hule AGATHON livfuldt Julian, hvad sagde du der! Jo, jo; kun et under kan fri os. AGATHON O, så hør! Det under er sket. Hvad mener du vel? AGATHON Du skal høre det, Julian; thi nu tør jeg ikke længer tvivle på at det er dig, det gælder. Hvad der drev mig til Konstantinopel var et syn Et syn, siger du! AGATHON En hellig åbenbaring 15

16 O, for Guds nådes skyld, tal! Hyss; tal ikke. Vent; der kommer nogen. Stå her; ganske ligegyldig; lad som intet. De blir begge stående ved rækværket. En høj smuk middelaldrende mand, klædt, efter visdomslærernes skik, i en kort kappe, kommer gennem alléen fra venstre. En skare ynglinge ledsager ham, alle i opkiltrede klæder, med vedbend-kranse i håret og bærende bøger, papirer og pergamenter. Latter og højrøstet samtale mellem de kommende. VISDOMSLÆREREN Tab intet i vandet, min glade Gregor! Husk på, hvad du bærer er mere værd, end guld. som står lige ved ham Med tilladelse, gives der noget håndfast gode, som er mere værd, end guld? VISDOMSLÆREREN Kan du købe dit livs frugter igen for guld? Sandt; sandt. Men når så er, skulde du ikke lide på de troløse vande. VISDOMSLÆREREN Menneskegunst er troløsere. Det ord var visdom. Og hvor sejler du så hen med dine skatte? VISDOMSLÆREREN Til Athen. Han vil gå forbi. med undertrykt latter Til Athen? O, rige herre, så ejer du jo ikke din egen rigdom. VISDOMSLÆREREN standser Hvi så? Er det vismands værk at føre ugler til Athen? VISDOMSLÆREREN Mine ugler forliges ikke med kirkelyset i kejserstaden. (til en af de unge mænd) Ræk mig hånden, Sallust! Han vil stige ned. LÆRLINGEN SALLUST halvt nede på trappen, sagte Ved guderne, det er ham! VISDOMSLÆREREN Ham? LÆRLINGEN SALLUST Så sandt jeg lever! Jeg kender ham; jeg har set ham gå sammen med Hekebolios. 16

17 VISDOMSLÆREREN Ah! (han betragter Julian med dulgt opmærksomhed; derpå går han et skridt nærmere og siger) Du smilte nys. Hvad smilte du ad? Da du klaged over kirkelyset, tænkte jeg på om det ikke snarere var kongelyset i læresalen, som skar dig for stærkt i øjnene. VISDOMSLÆREREN Misundelse rummes ikke under den korte kappe. Hvad ikke rummes, det stikker frem. VISDOMSLÆREREN Du har en spids tunge, høje Galilæer! Hvorfor Galilæer? Hvad er mit Galilæer-mærke? VISDOMSLÆREREN Hofklædningen. Jeg er visdomsven indenfor; thi jeg bærer en såre grov skjorte. Men sig mig, hvad søger du i Athen? VISDOMSLÆREREN Hvad søgte Pontius Pilatus? Ej, hvad! Er ikke sandheden her, hvor Libanios er? VISDOMSLÆREREN ser stivt på ham Hm! Libanios, ja! Libanios vil snart forstumme. Libanios er ked af kampen, herre! Ked? Han, den usårlige, den altid sejrende? VISDOMSLÆREREN Han er ked af at vente på sin ligemand. Nu spøger du, fremmede! Hvor kan Libanios tænke at finde sin ligemand? VISDOMSLÆREREN Hans ligemand findes. Hvem? Hvor? Nævn ham! VISDOMSLÆREREN 17

18 Det turde være farligt. Hvorfor? VISDOMSLÆREREN Er du ikke hofmand? Og hvad så? VISDOMSLÆREREN sagtere Har du selv den forvovenhed at prise kejserens efterfølger? gennemrystet Ah! VISDOMSLÆREREN hurtigt Forråder du mig, så nægter jeg alt! Jeg forråder ingen. Visselig, visselig ikke! Kejserens efterfølger, siger du? Jeg ved ikke hvem du mener; kejseren har ingen kåret. Men hvorfor hin spøg? Hvorfor talte du om Libanios s ligemand? VISDOMSLÆREREN Ja eller nej, lever der ved kejserhoffet en yngling, som med magt og hårde bud, gennem bønner og overtalelser, holdes fjernt fra læresalens lys? med hast Sligt sker for at holde hans tro ren! VISDOMSLÆREREN smiler Har denne unge mand så ringe tro til sin tro? Hvad ved han om sin tro? Hvad ved en kriger om sit skjold før det har skærmet ham? Sandt, sandt; men det er kærlige frænder og lærere, hører du VISDOMSLÆREREN Talemåder, herre! Jeg vil sige dig det. Det er for kejserens skyld at hans unge slægtning holdes borte fra visdomsvennerne. Kejseren har ikke ordets guddommelige gave. Kejseren er stor forresten; men han tåler ikke at hans efterfølger lyser over riget forvirret Og det vover du! VISDOMSLÆREREN Ja, ja, du vredes på din herskers vegne, men Langt fra; tvert imod ; ja, det vil sige Hør, jeg står denne unge fyrste så temmelig nær. Det skulde være mig kært at erfare (vender sig) Gå længere tilside, Agathon; jeg må tale i enrum med denne mand. 18

19 (fjerner sig nogle skridt med den fremmede) Du sagde lyse? Lyse over riget? Hvad ved du, hvad ved I alle om fyrst Julian? VISDOMSLÆREREN Kan Sirios dølges af en sky? Vil ikke den drivende vind hist eller her flænge en rift i skyen, så at den Lige til; jeg beder dig. VISDOMSLÆREREN Slottet og kirken er som et dobbelt bur, hvori fyrsten holdes fangen. Buret er ikke tæt nok. Stundom lader han et sælsomt ord falde; hofkrybet tilgiv mig, herre hofmændene bærer det ud, til spot; den dybe mening er ikke til for disse herrer, tilgiv, herre, for de fleste af dem er den ikke til. For ingen. Du kan trygt sige, for ingen. VISDOMSLÆREREN For dig synes det dog. Og i al fald for os. Ja, han kunde lyse over riget! Går der ikke sagn om ham fra hans barne-år i Kappadokia, da han under ordkamp med sin broder Gallos tog gudernes sag og forsvarede dem mod Galilæeren? Det var spøg, taleøvelser VISDOMSLÆREREN Hvad har ikke Mardonios optegnet om ham? Og Hekebolios siden! Hvad kunst lå der ikke allerede i drengens tale, hvad skønhed, hvad ynde i tankernes lette leg! Og det tykkes dig? VISDOMSLÆREREN Ja, vel kunde han vorde os en modstander, som vi både måtte frygte for og længes efter. Hvad fattes der ham for at nå en så ærefuld højde? Fattes der ham andet, end at gå den samme skole igennem, som den Paulus gik igennem, og som han gik så uskadt igennem, at han bagefter kunde slutte sig til Galilæerne, lysende mere, end alle de andre forkyndere tilhobe, fordi han havde viden og veltalenhed! Hekebolios frygter for sin lærlings tro. O, jeg ved det godt; det er fra ham det kommer. Men glemmer han da, denne overvættes samvittighedsfulde mand, at han selv i sin ungdom har drukket af de kilder, som han nu vil tilstoppe for sin lærling? Eller er det ikke hos os at han har lært at bruge de sprogets våben, som han nu med en så højt lovprist færdighed svinger imod os? O, sandt; ustridig sandt! VISDOMSLÆREREN Og hvad gaver har så denne Hekebolios i sammenligning med de gaver, der så underfuldt åbenbared sig hos hint fyrstelige barn, som, efter hvad der siges, i Kappadokia, på de henrettede Galilæeres grave, forkyndte en lære, hvilken jeg holder for vildfarende og som derfor desto vanskeligere vinder indgang, men som han dog forkyndte med en sådan åndens henrevethed, at ifald jeg tør tro et såre udbredt rygte 19

20 mangfoldige børn af hans egen alder gav sig under ham og fulgte ham som lærlinge! Ah, Hekebolios er, som I andre, mere nidsyg end nidkær; derfor har Libanios ventet forgæves. griber ham om armen Hvad har Libanios sagt? For Gud jeg besværger dig, lad mig vide det! VISDOMSLÆREREN Han har sagt alt, hvad du nys har hørt. Og han har sagt mere end det. Han har sagt: se hin fyrstelige Galilæer; han er åndens Akilleus. Akilleus! (sagtere) Min moders drøm. VISDOMSLÆREREN Hist inde i de åbne læresale står kampen. Dag og glæde er over striden og over de stridende. Ordets pile hviner; viddets hvasse sværd knittrer i slaget; de salige guder sidder smilende i skyen O, vig fra mig med dit hedenskab VISDOMSLÆREREN og heltene går hjem til lejren, armomslyngede, uden nag, med blussende kinder, med blodets svulmende strøm i alle årer, med erkendelsens bytte og med løv om panden. Ah, hvor er Akilleus? Jeg ser ham ikke. Akilleus er vred Akilleus er ulykkelig! Men kan jeg tro det! O, sig mig ; jeg svimler ; alt det har Libanios sagt? VISDOMSLÆREREN Hvi kom Libanios til Konstantinopel? Kom han hid af anden grund, end for at søge en viss ynglings hædrende venskab? spændt Tal sandhed! Nej, nej, dette kan ikke være sandt. Hvorledes skulde det forliges med al den hån og spot, som? Man håner ikke den, hvis venskab man søger. VISDOMSLÆREREN Galilæer-rænker, for at tårne en mur af had og vrede imellem de to kæmper. Du vil dog vel ikke nægte at det var Libanios? VISDOMSLÆREREN Jeg vil nægte alt sligt til det yderste. Spottedigtene skulde ikke komme fra ham? VISDOMSLÆREREN Ikke et eneste. De er alle tilhobe blevne til i kejserslottet og udspredte under hans navn Ah, hvad siger du der? 20

21 VISDOMSLÆREREN Hvad jeg tør vedstå for hvem det skal være. Du har en hvas tunge; hvo ved, om ikke du selv Jeg! Men kan jeg tro dette? Libanios skulde ikke have skrevet dem? Ingen af dem? VISDOMSLÆREREN Nej, nej! Ikke engang det skændige digt om Atlas med de skrå skuldre? VISDOMSLÆREREN Nej, nej, siger jeg. Heller ikke hint tåbelige og højst uforskammede vers om abekatten i hofklæder? VISDOMSLÆREREN Ha-ha; det er skrevet i kirken og ikke i læresalen. Du tror det ikke? Jeg siger dig, det er Hekebolios Hekebolios! VISDOMSLÆREREN Ja, Hekebolios; Hekebolios selv, som for at lægge ondt imellem sin uven og sin lærling med knyttede hænder Ah, om så var! VISDOMSLÆREREN Havde denne forblindede og bedragne yngling kendt os visdomsvenner, så havde han ikke handlet så hårdt imod os. Hvad taler du om? VISDOMSLÆREREN Han vil gå. Nu er det for sent. Lev vel, herre! griber hans hånd Ven og broder, hvem er du? VISDOMSLÆREREN En mand, som sørger fordi han ser det guddoms-bårne gå under. Hvad kalder du det guddoms-bårne? VISDOMSLÆREREN Det uskabte i det skiftende. 21

22 Lige mørkt for mig. VISDOMSLÆREREN Der gives en hel og herlig verden, som I Galilæere er blinde for. I den er tilværelsen en højtid mellem billedstøtter og under tempelsange, med fyldte skummende skåler og med roser i håret. Svimlende broer spænder sig mellem ånd og ånd, lige til de fjerneste lys i rummet. Jeg kender den, som kunde være hersker i dette store solfulde rige. angst Ja, med salighedens forlis! VISDOMSLÆREREN Hvad er salighed? Genforening med ophavet. Ja, i medvidende liv; genforening for mig, som den jeg er! VISDOMSLÆREREN Genforening, som regndråbens med havet, som det smuldrende løvs med den jord, der fostred det. O, havde jeg lærdom! Havde jeg våben at løfte mod dig! VISDOMSLÆREREN Hent dig våben, unge mand! Læresalen er en tankernes og evnernes fægtesal vigende Ah! VISDOMSLÆREREN Se hine glade ynglinge derborte. Der er Galilæere iblandt dem. Vildfarelser i de guddommelige ting volder ingen splid imellem os. Lev vel! I Galilæere har gjort sandheden landflygtig. Se nu du, hvorledes vi bærer skæbnens slag. Se os med løv om de løftede pander. Således går vi bort, kortende natten med sang, og forventende Helios. Han stiger ned af trappen, hvor lærlingerne har biet på ham; derpå hører man båden ro bort med dem. ser længe ud over vandet Hvem var han, den gådefulde mand? AGATHON kommer nærmere Hør mig, Julian! i livfuld bevægelse Han forstod mig! Og Libanios selv; den store, uforlignelige Libanios! Tænk dig, Agathon, Libanios har sagt. O, hvor skarpt må dog ikke det hedenske øje være! AGATHON Dette var et fristelsens værk, tro mig! uden at agte på ham 22

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall PERSONERNE KEJSER KONSTANZIOS. KEJSERINDE EUSEBIA. FYRSTINDE HELENA, kejserens søster. FYRST GALLOS, kejserens fætter. FYRST JULIAN, Gallos's yngre halvbroder. MEMNON,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM ' 'X/^'?'^ UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY ^'^^^ ^^ _^Book Volume Je 05-lOM The person charging this material is responsible for its return to the hbrary from which it was withdrawn on or before the Latest

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere