Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Ink Jet Fax Fax-Lab Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING

2 UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via Jervis, IVREA (TO) ITALY Copyright 2004, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Fabrikant: Olivetti Tecnost, S.p.A. con unico azionista Gruppo Telecom Italia Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Via Jervis, IVREA (TO) ITALY Producenten forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage ændringer af produktet beskrevet i håndbogen. "Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98482EF EU-godkendt til at blive opkoblet på det offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet. I tilfælde af problemer bør du i første omgang henvende dig til leverandøren af udstyret." Producenten erklærer under eget ansvar, at udstyret opfylder direktivet EF (erklæringen, i sin fulde længde, findes på sitet vælg "support", "Certifications" og så produktet). Konformiteten er certificeret med -mærket, der kan ses på produktet. Netværkskompatibilitetserklæring Det erklæres, at udstyret er lavet, så det fungerer inden for alle EU-landenes netværk samt i Schweiz og Norge. En fuldstændig netværkskompatibilitet i de enkelte lande kan afhænge af det pågældende lands softwarekontakter, som skal indstilles i overensstemmelse dermed. I tilfælde af problemer i forbindelse med tilslutning til andre netværk end EC PSTN, bedes De kontakte Deres lands tekniske servicecenter. Vær opmærksom på, at følgende forhold kan medføre beskadigelse af produktet: Anvendelse af forkert strømforsyning; forkert installation samt ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug eller anvendelse, der ikke overholder advarslerne omtalt i brugervejledningen, som følger med produktet; udskiftning af originale komponenter eller tilbehør med andre typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller hvis udskiftningen foretages af uautoriserede personer. Der skal være nem adgang til stikket i væggen, og det skal være i nærheden af apparatet. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet skal frakobles strømforsyningen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE - FØRSTE DEL INDEN BRUG I KONSULTATION AF HÅNDBOGEN... I NOTE OM MILJØGENBRUG... I SIKKERHEDSOPLYSNINGER... I INSTALLATIONS- OG SETUP-PARAMETRE... I LÆR FAXMASKINEN AT KENDE BETJENINGSPANEL... II KOMPONENTER... IV BEGYND MED DET SAMME V II MODTAGELSE XIII VALG AF MODTAGELSESTILSTAND... XIII MANUEL MODTAGELSE... XIII AUTOMATISK MODTAGELSE... XIII MODTAGELSE MED TELEFONSVARER... XIII MODTAGELSE MED INDSTILLING "TLFFAX"... XIV BETJENING AF TELEFONEN OPKALD MED 1-TAST OPKALDSTASTER...XV OPKALD MED KORTNUMRE...XV OPKALD VED SØGNING I TELEFONREGISTRET...XV SÅDAN RINGER DU ET AF DE SIDSTE 20 INDGÅENDE NUMRE ELLER ET AF DE SIDSTE 10 UDGÅENDE NUMRE OP IGEN...XV KOPIERING XV XVI ORIGINALER, DER KAN KOPIERES...XVI FREMSTILLE EN KOPI... XVI PAKKEINDHOLD V INSTALLATIONS MILJØ V TILSLUTNING TIL TELEFONLINJEN OG TIL EL-NETTET V INDSTILLING AF VISSE PARAMETRE (ABSOLUT NØDVENDIG FOR AT FAXMASKINEN KAN FUNGERE KORREKT) VI INDSTILLING AF MODTAGERENS SPROG OG LAND... VI INDTAST DATO OG TID... VII ÆNDRING AF DATO OG TID... VIII KUN DIT NAVN OG DIT FAXNUMMER MANGLER... VIII FORBEREDELSE TIL BRUG X TRANSMISSION XII DOKUMENTER, DER KAN SENDES...XII TRANSMISSION AF ET ORIGINALDOKUMENT... XII SÅDAN HØRER DU LINIETONERNE UNDER TRANSMISSIONEN... XIII TRANSMISSION VED AT LØFTE TELEFONRØRET... XIII

4

5 INDEN BRUG KONSULTATION AF HÅNDBOGEN Denne håndbog beskriver forskellige faxmaskine modeller, som enten er uden telefonsvarer eller med indbygget telefonsvarer. Når det er nødvendigt at skelne mellem modellerne angives det, om det er en "Model uden telefonsvarer" eller en "Model med indbygget telefonsvarer". Manualen er væsentligt opdelt i to sektioner: den første sektion "Lær faxmaskinen at kende" og "Begynd med det samme" giver dig en summarisk beskrivelse af faxmaskinen, og gør det muligt for dig at installere den og benytte den med det samme, selv om det kun er på dens minimum arbejdspotentiel. Efter denne begyndelsesfase, kan du læse manualens anden sektion. Den giver dig en mere indgående oversigt over faxmaskinen og dens talrige præstationer. NOTE OM MILJØGENBRUG Faxmaskinen skal altid afskaffes i overensstemmelse med dit lands gældende regler. Kontakt din kommune vedrørende korrekt økologisk afskaffelse. Papkassen, emballagens plastikindhold og de dele, der udgør faxmaskinen kan genbruges i overensstemmelse med dit lands gældende love om genbrug. SIKKERHEDSOPLYSNINGER FARE FOR STØD Prøv aldrig på at reparere faxmaskinen, hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring: Hvis du fjerner den udvendige kasse, kan du få elektrostød eller andre beskadigelser. Få altid fat på en kvalificeret servicetekniker. Det anbefales at koble apparatet fra både lys- og telefonnettet i tilfælde af uvejr for at undgå, at det beskadiges. Hæld aldrig væsker på faxmaskinen og undlad at installere den på steder med megen fugtighed. Hvis der trænger væske ind i faxmaskinen, skal du straks koble den fra både lys- og telefonnettet. Få apparatet repareret af en kvalificeret servicetekniker, inden du tager det i brug igen. Anvend eller efterlad ikke apparatet udendørs i dårligt vejr. Slut kun faxmaskinen til en godkendt stikkontakt. Træk stikket ud af kontakten ved at holde om kontakten og ikke i ledningen. Rør aldrig ved strømkablet eller stikket med våde hænder. Bøj eller tryk ikke strømkablet. Læg det ikke i nærheden af varmekilder. Træk stikket ud af kontakten, inden apparatet rengøres. Kontroller, om apparatet er beskadiget eller har været udsat for fald, inden du tager det i brug. I så fald skal du få det kontrolleret af en kvalificeret servicetekniker. FARE FOR KVÆLNING Faxmaskinen og tilbehøret er pakket ind i plastik. Sørg for at børn ikke leger med emballagen med mindre, de er under opsyn af en voksen. FARE FOR BRAND Hvis du ikke bruger faxmaskinen i en længere periode, bør du frakoble den strømforsyningen for at undgå beskadigelser fra strømkilder. FARE FOR ULYKKE Placer faxmaskinen på en stabil, flad overflade uden vibrationer for at undgå fald, som kan være til fare for personer eller beskadige produktet. Læg strømkablet, så man hverken træder på eller falder over det. Lad ikke børn anvende eller lege med faxmaskinen uden opsyn af en voksen. FORHOLDSREGLER VED BRUG Udsæt ikke maskinen for direkte sollys eller stærk varme, og installer den ikke på steder med megen fugtighed, støv, vand eller damp. Undgå at lægge bøger, dokumenter eller andre genstande ved maskinen, der reducerer den nødvendige plads til luftcirkulationen. Maskinens ideelle driftsmiljø er fra 5 C til 35 C med en relativ luftfugtighed på mellem 15% og 85%. Installer ikke maskinen i nærheden af andre elektriske eller elektroniske enheder, som kan forårsage forstyrrelser som f.eks. radio- og tv-apparater. I tilfælde af spændingsfald eller strømafbrydelse kan du hverken modtage eller foretage opringninger fra faxmaskinen, da det numeriske tastatur er afbrudt. Hvis du er nødt til at ringe op alligevel, skal du bruge en anden telefon, som er godkendt af netværket, og som du kan slutte direkte til faxmaskinen (i de lande, hvor det er tilladt) eller direkte til telefonstikket i væggen. Sørg for, at der er tilstrækkelig bordplads bag og foran faxmaskinen, så afsendte, modtagne og kopierede dokumenter ikke falder på gulvet. GODKENDT BRUG Faxmaskinen er udtænkt til forsendelse og modtagelse af originaler og kopiering af dokumenter. Maskinen kan også bruges som telefon. Enhver anden brug betragtes som forkert. Faxmaskinen må aldrig sluttes direkte til en ISDN linie. I så fald bortfalder garantien. INSTALLATIONS- OG SETUP-PARAMETRE Installations- og setup-parametrene kan være forskellige for hver enkel installation alt efter landets krav og den enkelte brugers behov. Disse indstillinger og dem i håndbogen vil derfor ikke altid være ens: Vi råder dig til at udskrive dem, inden du foretager ændringer. I

6 LÆR FAXMASKINEN AT KENDE BETJENINGSPANEL Tasterne på modellerne med indbygget telefonsvarer er beskrevet i afsnittet KUN MODELLER MED INDBYGGET TELEFONSVARER. Blinker, angiver, at der er dokumenter i hukommelsen, som ikke er blevet udskrevet. Slukket, angiver, at hukommelsen er tom. "Lysende alarmindikator" Angiver, at der er opstået en fejl under afsendelsen eller modtagelsen. Ved tryk på tasten øger du gradvist højttalernes lydstyrke, indtil den når det maksimale niveau, hvorefter den går tilbage til det minimale niveau. Display Displayet med flydende krystaller er med to linier med hver 16 tegn. Det viser vejledende meddelelser og fejlmeldinger. KUN MODELLER MED INDBYGGET TELEFONSVARER Tændt, angiver, at der er meddelelser eller memoer i hukommelsen, som allerede er blevet afspillet. Blinker, angiver, at der er dokumenter i hukommelsen, som ikke er blevet udskrevet, meddelelser eller memeoer, som ikke er blevet afspillet. Slukket, angiver, at hukommelsen er tom. Til indtastning af fax- eller telefonnummer. Når de holdes nede i mere end 1 sekund, vælger de automatisk (hvis programmeret) det fax- eller telefonnummer, der er gemt under denne forkortede kode (1-tast opkald). Indstiller alle numeriske data. Vælger cifre og alle alfanumeriske tegn under indtastning af numre og navne. Vælger "frem" og "tilbage" af parameterværdi. Hver gang du indtaster et nummer eller et navn, flytter markøren til "højre" eller "venstre". KUN MODELLER MED INDBYGGET TELEFONSVARER Med disse taster er det muligt at udføre telefonsvarerens funktioner. Beskrevet i det pågældende kapitel. Med toneopkald sendes en linietone til særlige netværksydelser. Ruller "frem" og "tilbage" til specialtegn og symboler under indtastning af navne. Med løftet telefonrør for at få adgang til særlige funktioner stillet til rådighed af netværksbestyreren og kendt som REGISTER RECALL (funktion R). II

7 LÆR FAXMASKINEN AT KENDE BETJENINGSPANEL Justerer opløsningen på dokumenter, der skal sendes og kopieres (kun hvis der er dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører). Sætter linien på hold under en telefonsamtale (med løftet telefonrør). Efterfulgt af to alfanumeriske taster (01-50) vælger den automatisk (hvis programmeret) det telefoneller faxnummer, der er gemt under denne forkortede kode. Sletter forkerte indstillinger. Indsætter en pause under indtastning af telefon- eller faxnummer. Viser oversigten over de sidste 10 fax- eller telefonnumre, du har ringet op (udgående opkald) eller over de sidste 20 numre, der har ringet til dig og som du ikke har besvaret (indgående opkald), både med og uden dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører. Kører dokumenter ud af den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. Slukker den lysende alarmindikator " ". Stiller faxmaskinen tilbage i ventetilstand. Afbryder den igangværende programmering, transmission, modtagelse eller kopiering. Adgang til programmeringstilstand. Vælger menuer og undermenuer. Ved tryk på denne tast kan du indtaste et telefoneller faxnummer uden at løfte telefonrøret. Starter modtagelse. Starter faxafsendelse efter at have indtastet faxnummeret (kun hvis der er dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører). Bekræfter de valgte menuer, undermenuer, parametre og deres værdier, og springer til næste trin i proceduren. Starter kopiering (kun hvis der er dokumenter i den automatiske eller manuelle dokumentfremfører). III

8 LÆR FAXMASKINEN AT KENDE KOMPONENTER På billedet vises de udvendige og indvendige dele, som de forskellige faxmaskine modeller har til fælles. FORLÆNGER T. PAPIRHOLDER TILSLUTNINGSSTIK ARKFØDER (ASF) TIL ALMINDELIGT PAPIR Maks. kapacitet: 40 ark (80 grm 2 ). AUTOMATISK DOKUMENTFREMFØRER TIL DOKUMENTER, DER SKAL SENDES OG KOPIERES (ADF) MAKS. KAPACITET: OP TIL 5 A4 ARK INDBYGGET TELEFONRØR HØJTTALER BETJENINGSPANEL UDGANG FOR MODTAGNE ELLER KOPIEREDE ORIGINALER OG DOKUMENTER DISPLAY To linier med 16 tegn viser: Dato og klokkeslæt, menuemner, fejlmeddelelser, opløsnings- og kontrastværdier samt. EKSTRA MANUEL DOKUMENTFREMFØRER TIL SÆRLIGE ORIGINALER, DER SKAL SENDES OG KOPIERES MAKS. KAPACITET: 1 ARK AF GANGEN MASKINENS MATRIKELPLADE (SE BUNDEN) OPTISK SKANNER PRINTHOVEDRUM IV

9 BEGYND MED DET SAMME Som det allerede er sagt, giver denne sektion dig en grundbeskrivelse af faxmaskinen, idet den beskriver fremgangsmåden til installation af den og fremgangsmåderne til umiddelbar brug af den, selv om det kun er på dens minimum arbejdspotentiel. For at få optimal udnyttelse af faxmaskinen, skal man følge det, der står i hvert specifikt kapitel. Da denne del er struktureret således, at den orienterer dig så du får en gradvis og systematisk tilnærmelse til faxmaskinen, råder jeg dig til at læse de behandlede emnerne i den rækkefølge, de er fremstillet nedenfor. PAKKEINDHOLD Udover faxmaskinen og denne brugervejledning indeholder pakken følgende udstyr: Forlænger t. papirholder. Telefonledning. Strømkabel. Telefonstik (hvis inkluderet). Ensfarvet printhoved, der følger med maskinen. Telefonrør. Oplysninger til eftersalgsservicen. VIGTIGT Ved anvendelse af ikke originale printhoveder frafalder produktgarantien. INSTALLATIONS MILJØ Anbring faxmaskinen på en stabil overflade. Sørg for at der er tilstrækkelig plads rundt om den til at luften kan cirkulere. Holde den langt fra stærke varmekilder, fra støvede og fugtige steder. Udsæt den aldrig for direkte sollys. TILSLUTNING TIL TELEFONLINJEN OG TIL EL-NETTET Tilslut faxmaskinen til telefonnettet VIGTIGT Faxmaskinen er indstillet til at blive sluttet til det offentlige telefonnet. Hvis du vil slutte den til et privat net skal du se kapitlet "Konfigurering af faxen til telefonnettet". Tilslut telefonrøret A B V

10 BEGYND MED DET SAMME I tilfælde af spændingsfald eller strømafbrydelse kan det være praktisk at have en ekstra telefon. VIGTIGT A Slut den ekstra telefon til faxmaskinen ved at fjerne det lille låg, der dækker tilslutningstikket til den eksterne linie og sæt så stikket til den ekstra telefon i stikkontakten (se figur ved siden af). I de lande, hvor denne tilslutning ikke er lovlig (f.eks. Tyskland og Østrig), skal du slutte den ekstra telefon direkte til telefonstikket i væggen. Tilslut faxmaskinen til el-nettet VIGTIGT Stikket på ledningen til el-nettet kan være forskelligt fra land til land. VIGTIGT Sæt først printhovedet i efter, at du har tilsluttet faxmaskinen til lysnettet. INDSTILLING AF VISSE PARAMETRE (ABSOLUT NØDVENDIG FOR AT FAXMASKINEN KAN FUNGERE KORREKT) Når faxmaskinen er blevet sluttet til lysnettet, udfører den automatisk en kort test for at kontrollere, at komponenterne fungerer korrekt. På displayet kan vises: - sproget, som meddelelserne vil blive vist på eller - meddelelsen "AUTOMATISK 00" ("AUTOMATISK" på modellerne uden telefonsvarer) og nederst på displayet skiftevis "IND- STIL DATOTID" og "CHECK PRINTHOVED". I det første tilfælde skal du indstille sproget og landet, som faxmaskinen bruges i for at den kan fungere korrekt (se nedenstående procedure). I det andet tilfælde går du direkte videre til indstilling af dato og klokkeslæt. INDSTILLING AF MODTAGERENS SPROG OG LAND Displayet viser det sprog, som meddelelserne bliver vist på. For eksempel: ENGLISH 1. For at vælge det ønskede sprog, skal du trykke på tasterne: Displayet viser, for eksempel: DANSK 2. For at bekræfte indstillingen VÆLG LAND VI

11 BEGYND MED DET SAMME 3. For at bekræfte indstillingen Displayet viser et modtagerland, for eksempel: U.K.IRELAND 4. For at vælge det ønskede land, tryk på tasterne: Displayet viser, for eksempel: DANMARK Hvis dit land ikke er blandt dem, der vises på displayet, skal du konsultere nedenstående tabel: LAND Argentina Australien Belgien Brasilien Chile Colombia Danmark Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Israel Italien Kina Luxembourg Mexico New Zealand Norge Peru Portugal Resten af verden Schweiz Spanien Sverige Sydafrika Tjekkiske Republik Tyrkiet Tyskland UK Uruguay Venezuela Østrig LAND, SOM SKAL VÆLGES AMERICA LATINA NZLAUSTRALIA BELGIUM BRASIL AMERICA LATINA AMERICA LATINA DANMARK FINLAND FRANCE GREECE HOLLAND U.K.IRELAND ISRAEL ITALIA CHINA BELGIUM AMERICA LATINA NZLAUSTRALIA NORGE AMERICA LATINA PORTUGAL INTERNATIONAL SCHWEIZ ESPAÑA SVERIGE S. AFRICA CZECH TURKEY DEUTSCHLAND U.K.IRELAND AMERICA LATINA AMERICA LATINA ÖSTERREICH 5. For at bekræfte indstillingen 6. Afslutning af proceduren, note Hvis du ønsker at ændre indstillingerne senere hen, skal du trykke på + og gentage proceduren fra start af. Husk altid at bekræfte de foretagne indstillinger ved tryk på INDTAST DATO OG TID tasten. Du skal indstille dato og klokkeslæt som beskrevet nedenfor første gang faxmaskinen tilsluttes lysnettet og i tilfælde af strømsvigt. Når du har indstillet parametrene, kan du foretage efterfølgende ændringer, se "Ændring af dato og tid" længere fremme. : DATO OG TID FORMAT: DDMMÅÅ 3. Hvis du vil ændre på det viste format, tryk på tasterne: 4. Tryk på tasten: FORMAT:24 TIMER 5. Hvis du vil vælge det andet tidsformat (12-timers format), tryk på tasterne: 6. Tryk på tasten: FORMAT:12 TIMER DDMMÅÅ TT:MM :23 7. Indtast den nye dato og tid (f.eks ; 12:00) ved at trykke på tasterne: - Hver gag du indtaster et tal, flytter markøren til næste tal. DDMMÅÅ TT:MM :00 8. Hvis du vil ændre nogle af tallene, skal du flytte markøren hen til den ønskede position ved at bruge tasterne: 9. Overskriv så med det korrekte tal ved at bruge tasterne: - VII

12 BEGYND MED DET SAMME 10. For at bekræfte indstillingen Proceduren for ændring af dato og tid er afsluttet. Den nye dato og tid opdateres automatisk og udskrives på alle sendte sider. 11. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, På modellerne med indbygget telefonsvarer viser displayet: AUTOMATISK 00 På modellerne uden telefonsvarer: AUTOMATISK og nederst på displayet skiftevis: :02 - CHECK PRINTHOVED Ventetilstanden angiver faxmaskinens nuværende stand-by tilstand, som er den eneste mulige programmeringstilstand. note Hvis du har valgt 12-timers formatet, vises bogstavet "p" (post meridiem) eller bogstavet "a" (ante meridiem) på displayet. Sådan skifter du mellem de to bogstaver: 1. Placer markøren ved brug af tasterne på det bogstav, der skal ændres. 2. Tryk på. 3. Tryk på tasten, hvis du har lavet en fejl eller ønsker at afbryde den igangværende procedure. ÆNDRING AF DATO OG TID Hvis datoen og tiden på displayet ikke er rigtige, kan du ændre dem når som helst. FAX SETUP 2. For at bekræfte indstillingen DATO OG TID Fra nu af skal du følge den procedure, der tidligere er blevet beskrevet i "Indtast dato og tid". KUN DIT NAVN OG DIT FAXNUMMER MANGLER Det indtastede navn (maks. 16 tegn) og nummer (maks. 20 tal) gemmes, indtil næste gang du foretager en ændring, og de udskrives øverst på hver side du sender. 3. Tryk på tasten 4. Tryk på tasten INSTALLATION TLF. LINJE SET AFSENDER NAVN INDTAST NAVN 5. Hvis du vil vælge tasternes tegn i en cyklisk sekvens, skal du trykke på tasterne: 6. Indtast mellemrum ved at trykke på tasterne: 7. Hvis du vil indtaste specialtegn i dit navn, f.eks. &, skal du trykke på tasterne: 8. Hvis der er en fejl, placer markøren på det pågældende tegn ved at trykke på tasterne: 9. Overskriv så med det rigtige tegn ved at trykke på tasterne: 10. Hvis du vil slette navnet helt, Sådan indtastes navnet "LARA": Indtil du har valgt bogstavet "L". Indtil du har valgt bogstavet "A". Indtil du har valgt bogstavet "R". Indtil du har valgt bogstavet "A". 11. For at bekræfte navnet, TELEFONNUMMER VIII

13 BEGYND MED DET SAMME Indtast faxnummeret som angivet nedenfor: 4. Tryk på tasten INDTAST FAXNUMMERET : INDTAST NUMMER 2. Indtast faxnummeret ved AFSENDER ID INDE 5. For at vælge den anden parameter, tryk på tasterne: AFSENDER ID UDE 6. For at bekræfte indstillingen - 3. Indtast mellemrum ved at trykke på tasterne: Hvis du laver en fejl, skal du rette den som beskrevet i indtast afsendernavnet. Hvis du vil indtaste den internationale retningskode i stedet for nullerne, når du indtaster nummeret, skal du trykke på tasten *. Displayet viser tegnet For at bekræfte faxnummeret 7. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, 5. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, PLACERING AF AFSENDERNAVN OG FAXNUMMER Oplysningerne øverst på dokumentet, som skal sendes (afsendernavn, faxnummer, dato og tid samt antal sider) kan enten stå: - udenfor tekstområdet, lige under papirets øverste kant; eller - indenfor tekstområdet og lidt længere nede. Din faxmaskine er forudindstillet til at sende disse oplysninger indenfor tekstområdet. Ændre placeringen: 3. Tryk på tasten: FAX SETUP DATO OG TID FORSK. INDSTIL. IX

14 BEGYND MED DET SAMME FORBEREDELSE TIL BRUG Kom papir i printeren A B VIGTIGT Hvis du vil lægge flere ark (maks. 40) i arkføderen (ASF), skal de nye ark lægges under og ikke over de ark, der ligger der i forvejen. Takket være faxmaskinens hukommelse, kan den modtage op til 19 sider, også selv om du ikke lægger papir i. Sæt printhovedet i VIGTIGT Printhovedet, der følger med maskinen, gør det muligt for dig at printe indtil 80 sider*. De printhoveder, derimod, som du køber herefter, er af større kapacitet og gør det muligt for dig at printe indtil 450 sider*. * Udfra Chart ITU-TS n.1 Testen (dækning af sort 3,8%). A B X

15 BEGYND MED DET SAMME C D E VIGTIGT Når du har brugt det medleverede printhoved op, skal du huske, at du kun må bruge printhoveder, der ikke kan lades op (se koden, der står sidst i manualen). Hvis meddelelsen "CHECK PRINTHOVED" vises igen, efter at du har monteret printhovedet, skal du fjerne printhovedet og montere det igen, idet du trykker lidt hårdere. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du fjerne printhovedet og rense både printhovedets og printhovedholderens elektriske kontakter, se "Rensning af de elektriske kontakter på printhovedet" i kapitlet "Vedligeholdelse". Når printhovedet er monteret, betjeningspanelet lukket ned og telefonrøret lagt på, viser faxmaskinen meddelelsen "NYT HOVED?" "1 = JA", "0 =NEJ": Vælg 1. Faxmaskinen starter proceduren rensning og kontrol af dyserne. Proceduren afsluttes med: En udskrift, på et automatisk ilagt ark papir, med følgende testresultat: - En nummereret skala til kontrol af blækstrømmen og printhovedets dysers pågældende elektriske kredse. - Grafiske billeder og tekst til bedømmelse af udskriftskvaliteten. På displayet vises meddelelsen: "CHECK PRINTHOVED", "1 = FORLAD 0 = GENT.". Undersøg testudskriften således: 1. Kontroller, at der ikke er huller på den nummerede skala, samt at der ikke er vandrette hvide streger: hvis det er tilfældet, skal du indstille værdien 1, for printhovedet er korrekt monteret og fungerer som det skal. Faxmaskinen vender automatisk tilbage til den oprindelige venttilstand og er klar til brug. På displayet vises meddelelsen: AUTOMATISK :23 2. I tilfælde af huller eller hvide streger, skal du indstille den på 0 for at gentage rensningen af dyserne: hvis testudskriften stadig er utilfredsstillende, skal du gentage proceduren endnu en gang og: Hvis testudskriften stadig er utilfredsstillende, skal du rense de elektriske kontakter og dyser, se "Rensning af de elektriske kontakter på printhovedet" i kapitlet "Vedligeholdelse". Hvis testudskriften er tilfredsstillende, skal du indstille den på 1. Faxmaskinen vender automatisk tilbage til den oprindelige ventetilstand og er klar til brug. VIGTIGT Når blækket i printhovedet er ved at være brugt op, viser displayet: BLÆK NÆSTEN SLUT Når blækket derimod er sluppet op, viser displayet: IKKE MERE BLÆK Læs om udskiftning af printhoved i kapitlet "Vedligeholdelse". Når du køber nye printhoveder, skal du opgive reference kodenumrene, der står sidst i manualen. XI

16 BEGYND MED DET SAMME TRANSMISSION Ved at følge procedurerne, der er beskrevet nedenfor, kan du bruge faxmaskinen med det samme for at udføre enkle transmissionshandlinger. Hvis det ikke er nok med disse procedurer, kan du altid konsultere kapitlet "Transmissions- og modtagelseshandlinger", som indeholder en detaljeret beskrivelse af alle faxmaskinens transmissionsmåder og andre procedurer til at taste modtagerens nummer (1-tast opkalds- og kortnummerprocedurer), som dog kræver den nødvendige programmering (jvf. "Programmering af 1-tast opkald og kortnumre"). DOKUMENTER, DER KAN SENDES En hvilken som helst form for transmission afhænger af, at det originale dokument er sat i dokumentfremføreren til de originale dokumenter, som kan være automatisk (ADF) eller manuel. I DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFREMFØRER (ADF) Bredde 210 mm. Længde 105 mm mm. Vægt gr.m 2 (maks. 5 ark). Læg originalen i fremføringsbakken med forsiden nedad. I DEN EKSTRA MANUELLE DOKUMENTFREMFØRER Bredde 148 mm mm. Længde 105 mm mm. Vægt gr.m 2 (1 ark af gangen). Ilægning af originaler: 1. Placer originalen, så den ligger helt op ad fremføringsbakkens højre side (se angivelse på faxmaskinens kasse). 2. Sørg for at originalen føres mindst 3 centimeter ind i anordningen. Først da er originalen lagt rigtigt i. I modsat tilfælde skal du fjerne originalen manuelt eller ved brug af tasten og gentage proceduren. VIGTIGT Når du har lagt originalen i en af de to dokumentfremførere, vil faxmaskinen automatisk køre originalen ud, hvis du ikke foretager en handling inden for halvandet minut. TRANSMISSION AF ET ORIGINALDOKUMENT Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: è è Se "Transmission", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". XII

17 BEGYND MED DET SAMME SÅDAN HØRER DU LINIETONERNE UNDER TRANSMISSIONEN TRANSMISSION VED AT LØFTE TELEFONRØRET Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: è è è è è è Se "Transmission", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". Se "Transmission", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". MODTAGELSE Faxmaskinen kan indstilles til at modtage dokumenter på fire forskellige måder, som du får adgang til ved at følge nedenstående procedure: manuel modtagelse, automatisk modtagelse, modtagelse med automatisk genkendelse af type opkald og modtagelse med telefonsvarer. Sidstnævnte måde er kun til modellerne med indbygget telefonsvarer. VALG AF MODTAGELSESTILSTAND MANUEL MODTAGELSE MODTAG.TILSTAND Manuel modtagelse, hvor du skal være til stede for at besvare opkaldet. Hvis det ikke er nok med disse diagrammer: AUTOMATISK For at vise de andre tilgængelige funktioner, "MANUEL" og "TLFFAX", tryk på tasterne: 4. For at bekræfte indstillingen è è Se "Modtagelse", i kapitel "Transmissions- og modtagelseshandlinger". 5. For at få faxmaskinen tilbage til den oprindelige ventetilstand, AUTOMATISK MODTAGELSE Hvis du ikke er til stede, men gerne vil modtage. Faxmaskinen er på forhånd indstillet til at modtage dokumenterne i denne tilstand. note For at kunne aktivere modtagelsesmåden med telefonsvarer, skal du først indspille MEDDELELSEN (OGM), se kapitlet "Telefonsvarer". Når du har indspillet meddelelsen, kan du, i trin 3 i ovennævnte procedure, vise funktionen: "TADFAX" og herefter bekræfte den ved tryk på tasten. MODTAGELSE MED TELEFONSVARER Med denne modtagelsesmetode kan du modtage telefonopkald på telefonsvareren, optage eventuelle beskeder og modtage dokumenter med faxmaskinen. XIII

18 BEGYND MED DET SAMME MODTAGELSE MED INDSTILLING "TLFFAX" Faxmaskinens opførsel med denne betjeningsmåde afhænger både af hvem der ringer op til den, og af at du er til stede. Du kan sætte dig ind i proceduren, der beskrives i det følgende diagram: Efter det programmerede antal ringetoner. TLFFAX aktiveret. FAX-opkald. TELEFON-opkald. Faxmaskinen er indstillet til at modtage automatisk. Faxmaskinen bipper i 20 sekunder (forud indstillet værdi). Displayet viser "LØFT TELEFON- RØR". Der er gået 20 sekunder, og du har ikke løftet røret. Faxmaskinen er indstillet til at modtage automatisk. Den venter 30 sekunder på at modtage et dokument og vender derefter tilbage til den oprindelige ventetilstand. Den anden person ringede kun for at samtale: Læg røret på efter samtalen. Den anden person beder dig om at modtage. Faxen er indstillet til at modtage. XIV

19 BEGYND MED DET SAMME BETJENING AF TELEFONEN Når du løfter telefonrøret for at tilslutte dig linien, giver maskinen dig de samme funktioner som en almindelig telefon. En af dem er funktionen R (REGISTER RECALL, aktiveres ved brug af tasten ), som giver dig adgang til særlige serviceydelser stillet til rådighed af telefonnetværkets leder. Du kan derudover: Ringe til modtageren ved hjælp af 1-tast opkalds- og kortnummerprocedurerne, se "Opkald med 1-tast opkaldstaster" og "Opkald med kortnumre". Afbryde en telefonsamtale midlertidigt ved at trykke på tasten (HOLD). Samtalen genoptages, når du trykker på den samme tast igen. OPKALD MED 1-TAST OPKALDSTASTER Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Tryk på den ønskede 1-tast opkaldstast i mere end et sekund, for eksempel. - Displayet viser det telefonnummer, der er gemt under denne tastkode (se "Programmering af 1-tast opkald og kortnumre" i kapitlet "Transmissions- og modtagelseshandlinger"). Hvis et navn er blevet gemt vises det også på displayet. 2. Hvis modtageren er ledig, kan du løfte telefonrøret og samtale, når personen svarer. Øverst til højre på displayet vises samtaletiden i minutter og sekunder. OPKALD MED KORTNUMRE Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Løft telefonrøret for at blive tilsluttet linien. TELEFONRØR AF Og øverst til højre samtaletiden i minutter og sekunder. TELEFONOPKALD KODE ELLER < > 3. For at indtaste kortnummerkoden, for eksempel, tryk på tasterne: - Displayet viser det telefonnummer, der er gemt under denne tastkode (se "Programmering af 1-tast opkald og kortnumre" i kapitlet "Transmissions- og modtagelseshandlinger"). Hvis et navn er blevet gemt vises det også på displayet. Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, når personen svarer. OPKALD VED SØGNING I TELEFONREGISTRET Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Løft telefonrøret for at blive tilsluttet linien. TELEFONRØR AF Og øverst til højre samtaletiden i minutter og sekunder. TELEFONOPKALD KODE ELLER < > 3. For at finde telefonnummeret eller navnet på den person, du vil ringe til, tryk på tasterne: 4. For at starte valget, Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, når personen svarer. SÅDAN RINGER DU ET AF DE SIDSTE 20 INDGÅENDE NUMRE ELLER ET AF DE SIDSTE 10 UDGÅENDE NUMRE OP IGEN Læg ikke dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. 1. Løft telefonrøret for at blive tilsluttet linien. TELEFONRØR AF Og øverst til højre samtaletiden i minutter og sekunder. XV

20 BEGYND MED DET SAMME INDGÅENDE OPKALD 3. For at se den anden tilgængelige funktion, "UDGÅENDE OPKALD", tryk på tasterne: 4. For at bekræfte indstillingen 5. For at finde telefonnummeret eller navnet i oversigten over de sidste 20 indgående ubesvarede opkald eller i oversigten over de sidste 10 udgående opkald på den person, du vil ringe til, tryk på tasterne: 6. For at starte valget, Hvis modtageren er ledig, kan du samtale, når personen svarer. KOPIERING ORIGINALER, DER KAN KOPIERES Lige som for transmissionen afhænger kopieringen også af, at det originale dokument er sat i dokumentfremføreren til de originale dokumenter, som kan være automatisk (ADF) eller manuel. Inden du går i gang med at kopiere, skal du sørge for at originalen er sat rigtigt ind i en af de to dokumentfremførere samt, at det opfylder specifikationerne beskrevet tidligere (jvf. afsnittet "Transmission"). Husk at du kun kan lægge en original i af gangen, når du kopierer. FREMSTILLE EN KOPI Som nævnt tidligere, kan faxmaskinen også bruges som en kopimaskine. Kopiens kvalitet afhænger af, hvilken type kopi du ønsker "Normal kopi" eller "Høj kvalitetalitetskopi" samt kontrast- og opløsningsværdierne, som du vælger inden kopieringen. - Sådan vælger du kontrasttypen: NORMAL, til indstilling af sider, der hverken er for lyse eller for mørke. LYS, hvis dokumentet er for mørkt. MØRK, hvis dokumentet er for lyst. - Sådan vælger du opløsningstypen: TEKST, hvis dokumentet er let at læse eller med enkle tegninger. FOTO, hvis dokumentet indeholder skygger. 1. Sæt dokumentet i den automatiske (ADF) eller manuelle dokumentfremfører. Øverst på displayet vises: DOKUMENT KLAR og nederst på displayet vises den oprindelige kontrastværdi: "NORMAL". Displayet viser de oprindelige kontrast-, opløsnings- og kopieringsværdier: Henholdsvis 100%, NORMAL og TEKST. Det angiver også det indtastede antal kopier (1). 3. Tryk på tasten: KOPI: HØJ KVAL. 4. For at se den anden tilgængelige funktion, "KOPI: NOR- MAL", tryk på tasterne: 5. For at bekræfte indstillingen ZOOM: 100% 6. For at vælge de andre tilgængelige kopieringsværdier, "140%", "70%" eller "50%", tryk på tasterne: 7. For at bekræfte indstillingen KONTRAST: NORMAL XVI

OFX 180 BRUGERVEJLEDNING

OFX 180 BRUGERVEJLEDNING OFX 180 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA (Italy)

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI FAX-LAB 220

Din brugermanual OLIVETTI FAX-LAB 220 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI FAX-LAB 120

Din brugermanual OLIVETTI FAX-LAB 120 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Redaktionel realisering: UDGIVET AF: Olivetti Tecnost, S.p.A. Home/Office Via Jervis, IVREA (Italy)

Redaktionel realisering: UDGIVET AF: Olivetti Tecnost, S.p.A. Home/Office Via Jervis, IVREA (Italy) Brugervejledning UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA (Italy) Copyright

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI FAX-LAB 360 SMS

Din brugermanual OLIVETTI FAX-LAB 360 SMS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Faxmaskine OFX

Faxmaskine OFX Faxmaskine OFX 540-560 - 580 INSTRUKTIONER Part Number 236304 F UDGIVET AF: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Lexikon, S.p.A. P.B.U. Ink-Jet

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Installationsvejledning Brugervejledning

Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning Kære kunde, Med følgende installationshjælp kan du hurtigt og nemt tage faxmaskinen i brug. Nærmere forklaringer og beskrivelser om maskinen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE P M 7 0 M O B I L F A X O G T E L E F O N KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte en Possio PM70. Vi håber, at du får glæde af den i mange år fremover. Du bør nøje læse sikkerhedsinstruktionerne, licens- og garantibestemmelserne

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere