PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM"

Transkript

1 PC 300GL Brugervejledning Type 6267, 6277 og 6287 IBM

2 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne håndbog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg B, Produktgaranti og bemærkninger på side 131. Første udgave (november 1998) Denne bog er en oversættelse af PC 300GL User Guide Types 6267, 6277, and 6287 (01K4690). Bogen kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne. IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som denne bog dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til: Director of Commercial Relations - Europe IBM Deutschland GmbH Schönaicher Strasse 220 D Böblingen Germany Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved. Copyright IBM Danmark A/S Oversat af IBM Sprogcenter.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter vii Sikkerhedsforskrifter vedrørende laser viii Litiumbatteriet ix Sikkerhedsforskrifter vedrørende modem ix Om denne bog xi Andre bøger xi Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL Faciliteter Mulighed for brug af eurotegn Specifikationer Kapitel 2. Klargøring af computeren Valg af placering Tilslutning af kabler Start af computeren Afslutning af installation Kapitel 3. Arbejdspladsens indretning Arbejdsstilling Genskin og lys Ventilation Stikkontakter og kabellængder Kapitel 4. Daglig brug af computeren Start af computeren Slukning af computeren Brug af systemstyringsfunktioner DMI (Desktop Management Interface) Wake on LAN Start ved opkald Remote Program Load eller Dynamic Host Configuration Protocol. 19 Ekstern administration Brug af skærmfunktioner Skærmstyreprogrammer Revidér skærmindstillinger Brug af lydfunktioner Opdatering af systemprogrammer Brug af cd-drev Håndtér cd'er Ilæg en cd Brug af Zip-drev Ilæg og fjern en Zip-disk Copyright IBM Danmark A/S 1998 iii

4 Økonomitilstand for drev Sikkerhedsfunktioner Dæksellås Tastaturlås Brug u-bolt til sikring Kapitel 5. Brug af programmet Konfigurationsfunktioner Start og brug af programmet Konfigurationsfunktioner Få vist og revidér indstillinger Afslut programmet Konfigurationsfunktioner Kodeord Startkodeord Administratorkodeord Andre indstillinger i programmet Konfigurationsfunktioner Skift tastaturhastighed Angiv startsekvens Angiv Ekstern administration Interrupt- og DMA-ressourcer Funktioner til automatisk funktionsstyring Oversigt over netværksrelaterede indstillinger Kapitel 6. Vedligeholdelse af computeren Generelt Rengøring af computeren Computer og tastatur Skærm Mus Flytning af computeren Udskiftning af batteriet Kapitel 7. Installation af ekstraudstyr Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet.. 50 Tilgængeligt udstyr Værktøj Afmontering af dækslet Identifikation af komponenter Afmontering af strømforsyningsenhed Systemkortets enkeltdele Få adgang til systemkortet Identificér systemkortets dele Systemhukommelse Installér og fjern et DIMM-modul Videohukommelse Installér videohukommelsesmodul Adaptere Adaptertyper Adapterporte iv PC 300GL Brugervejledning

5 Installér adaptere Adapterkonfiguration Interne drev Interne drev Drevspecifikationer Strømforsynings- og signalkabler til interne drev Installér interne drev Montering af u-bolt til sikring Afslutning af installationen Montér dækslet, og tilslut kabler Opdatering af computerens konfiguration Start Konfigurationsfunktioner Konfigurér en ISA-adapter Konfigurér startenheder Kapitel 8. Fejlfinding Brug af testværktøjer Automatisk funktionstest (POST) Fejlmeddelelser POST-fejlmeddelelser Oversigt over POST-fejlmeddelelser Fejlfindingsskemaer Problemer med diskettedrev Skærmproblemer Generelle problemer Periodiske fejl Problemer med tastatur, mus eller pegeudstyr Problemer med hukommelse Problemer med ekstraudstyr Problemer med parallel port Problemer med seriel port Problemer med printer Problemer med programmer Problemer med USB-port IBM Enhanced Diagnostics Retablering fra fejl under POST/BIOS-opdatering Installation af filer fra klargøringsdisketter Kapitel 9. Hjælp, service og oplysninger Service og hjælp Før du ringer Kundeservice og support Elektronisk service World Wide Web Hjælp via telefon Verdensomspændende service Ekstra serviceydelser Indholdsfortegnelse v

6 Udvidet PC Support Line Netværks- og serversupport Bestil PC Support Line-service Garanti og reparation Bestilling af håndbøger Tillæg A. Produktoplysninger Serienumre og nøgler Registrering af udstyr Tillæg B. Produktgaranti og bemærkninger Garantierklæringer Bemærkninger Oplysninger vedr. år 2000-parathed Varemærker Erklæring vedr. overholdelse af EU-krav Netledninger Stikordsregister vi PC 300GL Brugervejledning

7 Sikkerhedsforskrifter Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Ved installation eller flytning af maskinen eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af maskinens eller udstyrets dæksler skal kabler tilsluttes og afmonteres som vist nedenfor. Netledningen skal tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Ved montering Sluk for alt udstyr. Ved afmontering Sluk for alt udstyr. Tilslut alle kabler til udstyret. Tag netledningen ud af stikkontakten. Tag signalkablerne ud. Tilslut signalkablerne. Tag alle kablerne ud af udstyret. Sæt netledningen i stikkontakten. Tænd. Fare! Undgå elektrisk stød: Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr. Copyright IBM Danmark A/S 1998 vii

8 Sikkerhedsforskrifter vedrørende laser Visse IBM-computere leveres med et cd-drev. Cd-drev sælges også separat som ekstraudstyr. Klassifikationen på cd-drevet vises nedenfor. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Cd-drevet opfylder IEC's (International Electrotechnical Commission) standard nr. 825 og CENELEC EN for klasse 1 laserprodukter. Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et cd-drev: Pas på! Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare. Fjern ikke cd-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Dækslet indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Visse cd-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Vær opmærksom på følgende: Fare! Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling: Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling. viii PC 300GL Brugervejledning

9 Litiumbatteriet Pas på! Batteriet kan eksplodere, hvis det ikke udskiftes korrekt. Udskift kun batteriet med et batteri med IBM-partnummer 33F8354 eller et tilsvarende batteri, som forhandleren anbefaler. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt. Du må ikke: udsætte batteriet for vand. opvarme det til mere end 100 C. åbne det eller forsøge at reparere det. Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Sikkerhedsforskrifter vedrørende modem Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk stød eller skade, f.eks.: Tilslut aldrig telefonledninger i tordenvejr. Installér aldrig telefonjackstik i fugtige omgivelser, medmindre jackstikkene er designet til det. Rør aldrig ved ikke-isolerede ledninger til eller metaldele på telefoner medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse. Anvend ikke en telefon i tordenvejr, medmindre den er trådløs. Der er fare for elektrisk stød ved lynnedslag. Anvend aldrig en telefon til at rapportere udsivning af gas i nærhed af kilden. Sikkerhedsforskrifter ix

10 x PC 300GL Brugervejledning

11 Om denne bog Denne bog giver et indblik i IBM-pc'en og dens faciliteter. Den beskriver, hvordan du konfigurerer, bruger og vedligeholder computeren. Hvis du mod forventning får problemer, kan du finde nyttige oplysninger om fejlfinding og service i denne bog. Andre bøger Følgende bøger indeholder yderligere oplysninger om computeren. Om de forudinstallerede programmer Dette hæfte indeholder oplysninger om de forudinstallerede programmer. Hæftet leveres kun sammen med de computere, der leveres med programmer, som IBM har forudinstalleret. Understanding Your Personal Computer Denne onlinebog, der findes på den Software Selections-cd, der leveres sammen med computeren, indeholder generelle oplysninger om, hvordan du bruger en computer, og detaljerede oplysninger om særlige faciliteter på denne computer. Bogen er en del af de programmer, som IBM har forudinstalleret. Der er oplysninger om adgang til denne onlinebog i hæftet Om de forudinstallerede programmer. Følgende håndbøger indeholder flere oplysninger om computeren: Hardware Maintenance Manual Denne håndbog indeholder oplysninger til brug for serviceteknikere. Den findes på World Wide Web på adressen: Klik på IBM Support og Online Publications. Håndbogen kan også bestilles hos IBM. Se Kapitel 9, Hjælp, service og oplysninger på side 119 for at få oplysninger om, hvordan du køber bogen. Technical Information Manual Denne håndbog indeholder tekniske oplysninger om computeren. Den findes på World Wide Web på adressen: Copyright IBM Danmark A/S 1998 xi

12 xii PC 300GL Brugervejledning

13 Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL Computeren indeholder de seneste landvindinger inden for computerteknologien, og den kan opgraderes efter behov. Kapitlet indeholder en oversigt over computerens faciliteter, de forudinstallerede programmer og specifikationer. Copyright IBM Danmark A/S

14 Faciliteter Systemoversigt Følgende oplysninger dækker mange modeller. På skærmbilledet Systemoversigt i programmet Konfigurationsfunktioner finder du en oversigt over de faciliteter, der findes på din model. Kapitel 5, Brug af programmet Konfigurationsfunktioner på side 27, indeholder flere oplysninger. Mikroprocessor PC 300GL indeholder en Intel Celeron- eller en Pentium II-mikroprocessor med op til 512 KB Level 2-cachehukommelse. Hukommelse Understøttelse af : 3,3 V, synkrone, 168-bens DIMM-moduler uden brug af buffer, 100 MHz ikke-paritets SDRAM Maksimum 256 MB på visse modeller og 384 MB på andre modeller 16 MB, 32 MB, 64 MB og 128 MB DIMM-moduler uden brug af buffer Op til 2,5 tommer høje DIMM-moduler. FLASH-hukommelse til systemprogrammer. Interne drev Standard: Et 3,5-tommers 1,44 MB diskettedrev, en intern harddisk Visse modeller: Et EIDE-cd-drev, et Zip-drev. Skærmkontrolenhed S3 Trio3D AGP-videosubsystem (Accelerated Graphics Port) 64-bit, 100 MHz SDRAM-hukommelse op til og med 4 MB (afhængigt af modellen). 2 PC 300GL Brugervejledning

15 Lydsubsystem (findes på visse modeller) Indbygget lydsubsystem: ESS 1938 PCI-kontrolenhed med en indbygget højtaler 16-bit Sound Blaster Pro-kompatibelt 15-bens joystick og MIDI-interface. Ethernet-adapter med mulighed for Wake on LAN (visse modeller) Internt 56K V.90-modem (visse modeller) Systemstyringsfunktioner RPL (Remote Program Load) og DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Mulighed for Wake on LAN (kræver netværksadapter, der kan anvende Wake on LAN) Mulighed for Start ved opkald (i BIOS kaldes funktionen Registrér seriel portopkald i forbindelse med eksterne modem og Registrér modemopkald i forbindelse med interne modem) Start ved alarm POST- og BIOS-opdatering fra netværk (i BIOS kaldes denne funktion Ekstern administration) Automatisk start via startsekvens DMI (Desktop Management Interface) BIOS og DMI-programmer Lagrede POST-hardwaretestresultater. I/O-faciliteter Parallel 25-bens ECP/EPP-port En seriel 9-bens UART-port To 4-bens USB-porte Stik til mus Stik til tastatur 15-bens skærmstik Et 15-bens joystick/midi-stik i modeller med indbygget lydsubsystem Tre lydstik (hovedtelefon, lydudgang og mikrofon) i visse modeller med indbygget lydsubsystem. Udvidelsesmuligheder Fire drevbåse Fire udvidelsesporte (tre PCI og en ISA) Understøttelse af PCI/ISA Plug and Play-adaptere. Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL 3

16 Strømforsyning Manuelt skift i spænding 145 W, / volt vekselstrøm Automatisk skift 47-53/57-63 Hz Indbygget beskyttelse mod overbelastning, spændingsstabilisator Udvidet funktionsstyring (APM). Sikkerhedsfunktioner Start- og administratorkodeord Indbygget låsebeslag til aflåsning af dækslet vha. en lås, som kunden leverer Mulighed for brug af ekstra u-bolt og låsekabel Styring af startsekvens Start uden diskettedrev, tastatur eller mus Uovervåget start I/O-kontrol af diskette og harddisk I/O-kontrol af seriel og parallel port. Forudinstallerede programmer Computeren leveres muligvis med forudinstallerede programmer. De forudinstallerede programmer omfatter et styresystem, styreprogrammer, der understøtter indbyggede faciliteter, og andre hjælpeprogrammer. Se hæftet Om de forudinstallerede programmer for at få nærmere oplysninger om de forudinstallerede programmer. Styresystemer (understøttede) Microsoft Windows NT Version 3.51 og 4.0 Microsoft Windows 95 og Windows 98. Styresystemer (testet for kompatibilitet) 1 Novell NetWare Version 3.2, 4.11 og 5.0 SCO OpenServer De styresystemer, der vises her, testes for kompatibilitet på det tidspunkt, hvor denne vejledning trykkes. Det er muligt, at andre styresystemer bliver testet, efter at denne vejledning er blevet trykt. Rettelser og tilføjelser til oversigten findes i IBM's onlinekompatibilitetsrapport, som kan ses på World Wide Web. Kapitel 9, Hjælp, service og oplysninger på side 119 indeholder World Wide Web-adresser. 4 PC 300GL Brugervejledning

17 Mulighed for brug af eurotegn Eurotegn er navnet på det foreslåede valutasymbol for den fælles mønt i EU. Ifølge EU-kommissionen kan euroen benyttes som betalingsmiddel fra den 1. januar 1999, men den bliver først gradvist taget i brug i forbindelse med indførelsen af mønter og sedler i IBM og andre computervirksomheder regner med, at eurotegnet kan bruges i produkter, der frigives i Der er flere oplysninger om produkter, der frigives før denne dato, på produktets Web-sted. Eurotegnet kan kun benyttes på computere med den rigtige kombination af hardware (computer, tastatur og printer) og software (styresystemer, programmer og styreprogrammer). Der er mange Web-steder, der har oplysninger om eurotegnet, nogle af dem er vist nedenfor. Find ud af, hvilken software og hardware du benytter. Besøg dernæst de Web-steder, der har med dit system at gøre for at få de seneste oplysninger om eurotegnet. I mange tilfælde kan du få opdateringer, der understøtter eurotegnet. Opdateringerne kan overføres og installeres på computeren. Euro product update er tilgængelig for Windows 95 og Windows NT. Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL 5

18 Specifikationer Størrelse Dybde: 38,1 cm Bredde: 19,4 cm Højde: 35,6 cm. Vægt Basiskonfiguration: 8,28 kg Maksimumskonfiguration (ved levering): 10,2 kg. Driftsbetingelser Temperatur: I drift: 10 til 37 C ved en højde på m, 10 til 32 C ved en højde på m Ikke i drift: 10 til 43 C. Luftfugtighed: I drift: 8% til 80% Ikke i drift: 8% til 80%. Varmeafgivelse Omtrentlig varmeafgivelse: Maksimumskonfiguration (ved levering): 75 W Maksimumskonfiguration (teoretisk) 2 : 207 W. Strøm Strøm 50 til 60 Hz kræves Spænding/strøm: Lavt spændingsområde: - Minimum: 90 V - Maksimum: 137 V - Strømforbrug: 4,0 A Højt spændingsområde: - Minimum: 180 V - Maksimum: 265 V - Strømforbrug: 2,0 A Inputkilovolt-ampere (kva) (ca.): - Maksimumskonfiguration (ved levering): 0,10 kva 2 Ved normal maksimumskonfiguration vil varmeafgivelsen være væsentligt under det teoretiske maksimum. 6 PC 300GL Brugervejledning

19 Strømforbrug og varmeafgivelse afhænger af mængden og typen af installeret ekstraudstyr og de funktionsstyringsfaciliteter, der er aktiveret. Støjniveau Gennemsnitligt støjniveau: Ved maskinen: - 38 dba (ikke i drift) - 43 dba (i drift) På en meters afstand: - 33 dba (ikke i drift) - 37 dba (i drift). Angivet (øvre grænse) lydeffektniveau: 4,3 bel (ikke i drift) 5 bel (i drift). Disse niveauer er målt i kontrollerede akustiske miljøer i henhold til de procedurer, der er angivet af ANSI (American National Standards Institute) S12.10 og ISO 7779, og som er rapporteret i overensstemmelse med ISO Det faktiske støjniveau kan være højere end de angivne generelle værdier pga. anden støj i rummet. De angivne støjniveauer indikerer en øvre grænse, som et stort antal computere overholder. Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL 7

20 8 PC 300GL Brugervejledning

21 Kapitel 2. Klargøring af computeren Dette kapitel beskriver, hvordan du slutter kabler til computeren og tænder for strømmen. Inden du går i gang Læs afsnittet Sikkerhedsforskrifter på side vii, før du klargør computeren. Kontrollér, at du har følgende dele: Computer Netledning til computeren Tastatur Mus Skærm (sælges separat med signalkabel og netledning). Kontakt IBM-forhandleren, hvis nogen af disse dele mangler. Valg af placering Kontrollér, at der er et passende antal jordforbundne stikkontakter til computeren, skærmen og andre enheder. Placér computeren et tørt sted. Der skal være mindst 5 cm fri plads rundt om computeren, så ventilationshullerne ikke blokeres. Kapitel 3, Arbejdspladsens indretning på side 15 indeholder flere oplysninger om, hvordan du bedst placerer computeren, så den er mest behagelig og nemmest at bruge. Copyright IBM Danmark A/S

22 Tilslutning af kabler Når du skal klargøre computeren, har du brug for at vide, hvor du finder stikkene. Nedenstående illustration viser placeringen af stik bag på computeren. Din model har muligvis ikke alle de viste enheder. 1 2 Bemærk: De fleste stik bag på computeren er markeret med ikoner. Disse kan du bruge til at finde frem til, hvor på computeren du slutter de rette kabler til. 10 PC 300GL Brugervejledning

23 Sådan klargør du computeren. 1. Kontrollér indstillingen af spændingsvælgerkontakten. Hvis du skal ændre indstillingen, kan du bruge en kuglepen til at skubbe kontakten til den korrekte position. Hvis forsyningsspændingen er V vekselstrøm, skal du indstille spændingsvælgerkontakten på 115 eller 115 V. Hvis forsyningsspændingen er V vekselstrøm, skal du indstille spændingsvælgerkontakten på 230 eller 230 V. Spændingsvælgerkontakt Slut skærmkablet til skærmen, hvis det ikke allerede er gjort, og derefter til skærmstikket på computeren. Stram fastspændingsskruerne. Slut tastaturkablet til tastaturstikket, der er gråt. Slut ledningen til musen til stikket til mus, der er grønt. Skærm Tastatur Mus 3. Tilslut eventuelt ekstraudstyr. Slut en printer eller en parallel enhed til det parallelle stik. Printer Kapitel 2. Klargøring af computeren 11

24 Slut en seriel enhed eller et eksternt modem til det serielle stik. Seriel Tilslut eventuelle USB-enheder (Universal Serial Bus). USB Slut ekstraudstyr, f.eks. højtalere, mikrofon eller hovedtelefon, til modeller med lydudstyr. Lyd Slut en joystick/midi-enhed til modeller med et joystick/midistik. Joystick/MIDI 12 PC 300GL Brugervejledning

25 Sæt netledningen i netledningsstikket. Fjern en evt. mærkat fra netledningsstikket. Slut først netledningerne til computeren, skærmen og evt. andre enheder og derefter til korrekt jordforbundne stikkontakter. Strøm Vigtigt! Når netledningen sættes i, starter computeren i nogle få sekunder og slukker derefter igen. Det er normalt. I nogle tilfælde slukker computeren ikke med det samme, når du trykker på afbryderen. Du skal i så fald holde afbryderen inde, til computeren slukker. Tilslut telefonledningsstikket på modeller med modem. Modem Hvis computeren leveres med en Ethernet-adapter, skal du tilslutte Ethernet-kablet. Vigtigt! Du skal anvende klasse 5 Ethernet-kabler for at overholde FCC klasse A-kravene. Kapitel 2. Klargøring af computeren 13

26 Start af computeren Tænd for skærmen og evt. andre eksterne enheder, inden du tænder for computeren. Placeringen af afbryderne til skærmen og computeren vises på nedenstående illustration. Mens computeren udfører en kortvarig funktionstest, vises IBM-logoet. Når testen er udført, fjernes IBM-logoet. Herefter indlæses BIOS og de forudinstallerede programmer på modeller med forudinstallerede programmer. Bemærk: Kapitel 8, Fejlfinding på side 81 indeholder oplysninger om evt. problemer. Afslutning af installation Du kan få brug for computerens identifikationsnumre (serie- og model/typenummer) i forbindelse med service. Find disse numre, og skriv dem ned i Tillæg A, Produktoplysninger på side 129. Se afsnittet Andre bøger på side xi foran i bogen for at få andre kilder til oplysninger om computeren. Læs hæftet Om de forudinstallerede programmer i programpakken for at få oplysninger om programmer, der er installeret af IBM. Der findes flere programmer og styreprogrammer på cd'en Software Selections og evt. på andre cd'er og disketter. Hvis du selv installerer styresystemet, skal du sørge for at installere styreprogrammerne efter styresystemet. Der er vejledning i installation sammen med cd'en eller i README-filerne på disketterne eller cd'erne. 14 PC 300GL Brugervejledning

27 Kapitel 3. Arbejdspladsens indretning Du får størst udbytte af computeren, hvis du placerer udstyret og indretter arbejdspladsen efter dine behov og det arbejde, du skal udføre. Din arbejdsstilling er det vigtigste, men også lyskilder, ventilation og placering af stikkontakter kan have betydning for indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsstilling Der findes ikke nogen arbejdsstilling, der er ideel for alle, men i det følgende gives nogle retningslinier for, hvordan du finder den, der passer dig bedst. Vælg en god stol for at mindske den træthed, man kan opleve, hvis man sidder i den samme arbejdsstilling i længere tid. Ryglænet og sædet skal kunne indstilles uafhængigt af hinanden for at støtte maksimalt. Sædets forkant skal være afrundet for at lette trykket på undersiden af lårene. Indstil sædet, så dine fødder enten hviler fladt på gulvet eller på en fodskammel, og dine lår er parallelle med gulvet. Når du benytter tastaturet, skal underarmene være parallelle med gulvplanet og håndledene i neutral, afslappet stilling. Hold hænderne let på tastaturet, og forsøg at slappe af i hænder og fingre. Vinklen på tastaturet kan justeres, så det bliver behageligt at arbejde ved. Dette gøres ved at stille på tastaturets ben. Afstand til skærmen Støtte til lænden Sædehøjde Indstil skærmen, så den øverste kant af skærmbilledet er lige i eller en smule under øjenhøjde. Skærmen skal placeres i en afstand af ca cm fra dig, så den er behagelig at se på, og den skal være anbragt, så du ikke behøver at vride kroppen for at kunne se den. Copyright IBM Danmark A/S

28 Genskin og lys Anbring skærmen, så du får mindst muligt genskin og refleks fra loftslys, vinduer og andre lyskilder. Hvis du har mulighed for det, skal du placere skærmen vinkelret på vinduer og øvrige lyskilder. Reducér ovenlyset, evt. ved helt at slukke det eller ved at sætte svagere pærer i. Hvis skærmen står tæt ved vinduet, kan du blænde for sollyset vha. gardiner eller persienner. Du skal sikkert også justere lysstyrke og kontrast i løbet af dagen, efterhånden som lysforholdene ændres. Hvis det ikke er muligt helt at undgå reflekser, eller du ikke kan regulere lyset, kan du bruge et skærmfilter foran skærmen. Skærmfiltre kan imidlertid påvirke skarpheden af billedet på skærmen, så det bør du kun benytte, hvis de andre metoder ikke hjælper. Støv, der samles på skærmen, øger problemerne med genskin. Husk at rengøre skærmen med jævne mellemrum. Brug en blød klud, der er let fugtet med et skærmrensemiddel. Ventilation Både computeren og skærmen producerer varme. I computeren sidder en ventilator, der suger frisk luft ind og sender varm luft ud. Skærmen sender den varme luft ud gennem et luftgitter. Hvis ventilationshullerne blokeres, kan enhederne blive overophedet og ikke fungere korrekt eller blive beskadiget. Placér computeren og skærmen, så ventilationshullerne ikke blokeres. Normalt er 5 cm fri plads rundt om computer og skærm tilstrækkelig. Sørg også for, at ventilationsluften ikke blæser ind i ansigtet på nogen. Stikkontakter og kabellængder Placeringen af stikkontakter og længden på netledninger og kabler til skærm, printer og øvrige enheder kan være afgørende for, hvor computeren skal anbringes. Ved indretningen af arbejdspladsen skal du tage hensyn til følgende: Undgå brug af forlængerledninger. Hvis det er muligt, skal du slutte computerens netledning direkte til stikkontakten. Hold netledninger og kabler væk fra steder, hvor man går, så man ikke uforvarende kommer til at sparke til dem. Der er flere oplysninger om netledninger i afsnittet Netledninger på side PC 300GL Brugervejledning

29 Kapitel 4. Daglig brug af computeren Dette kapitel beskriver den daglige brug af computeren. Vigtigt! Når netledningen sættes i, ser det muligvis ud som om, computeren starter i nogle få sekunder og derefter slukker igen. Dette er en normal sekvens. Afbryderen aktiveres normalt ved et enkelt tryk. I nogle tilfælde slukker computeren dog ikke med det samme. Tryk ned på afbryderen i ca. fem sekunder for at slukke computeren. Afslut altid styresystemet, før du slukker computeren. I vejledningen til styresystemet er der oplysninger om, hvordan du afslutter styresystemet korrekt. Komponenterne kræver korrekt køling for at fungere pålideligt. Brug ikke computeren, mens dækslet er afmonteret. Start af computeren Det afhænger af indstillingerne i programmet Konfigurationsfunktioner, hvad du får vist, når du starter computeren. Standardindstillingerne er Startstatus [Deaktiveret] og Automatisk funktionstest [Hurtig]. Bemærk: Der kan også være andre valg, som ændrer det, du får vist, når du starter computeren. I det følgende beskrives kort, hvad der sker i standardtilstanden, når du starter computeren: 1. IBM-logoet vises. 2. Mængden af systemhukommelse og den udvidede hukommelse vises i skærmens øverste venstre hjørne. 3. Klarmeldingen Tryk på F1 for Konfigurationsfunktioner vises. 4. Hvis der registreres fejl under POST-testen, vises de. 5. Hvis du har angivet et startkodeord, vises en kodeordsklarmelding på skærmen. Hvis du har angivet både et startkodeord og et administratorkodeord, skal du blot indtaste det ene af kodeordene ved kodeordsklarmeldingen. Når du indtaster kodeordet og trykker på Enter, vises styresystemet eller programmets første skærmbillede. 6. Hvis systemets hardwarekonfiguration er ændret, vises hovedmenuen i Konfigurationsfunktioner muligvis, når du trykker på Enter. Copyright IBM Danmark A/S

PC 300GL Brugervejledning. Type 6268, 6278 og 6288 IBM

PC 300GL Brugervejledning. Type 6268, 6278 og 6288 IBM PC 300GL Brugervejledning Type 6268, 6278 og 6288 IBM PC 300GL Brugervejledning Type 6268, 6278 og 6288 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne håndbog, og det produkt, den understøtter, skal du

Læs mere

PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM

PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog, og det

Læs mere

PC 300PL Brugervejledning. Type 6584 og 6594 IBM

PC 300PL Brugervejledning. Type 6584 og 6594 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6584 og 6594 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6584 og 6594 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

PC 300PL Brugervejledning Type 6565. PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM

PC 300PL Brugervejledning Type 6565. PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6565 PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6565 PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM Bemærk Før du bruger

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

IBM NetVista. Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649

IBM NetVista. Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649 IBM NetVista Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649 IBM NetVista Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649 Bemærk

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 Første udgave

Læs mere

ThinkCentre. Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434

ThinkCentre. Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434 ThinkCentre Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434 ThinkCentre Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter,

Læs mere

Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

NetVista. Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 Type 8311, 8312, 8313, 8314, 8315

NetVista. Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 Type 8311, 8312, 8313, 8314, 8315 NetVista Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 Type 8311, 8312, 8313, 8314, 8315 NetVista Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307,

Læs mere

Personal computer. Brugervejledning. PC 300PL type 6862 og 6892 PC 300GL type 6275 og 6285 IBM

Personal computer. Brugervejledning. PC 300PL type 6862 og 6892 PC 300GL type 6275 og 6285 IBM Personal computer Brugervejledning PC 300PL type 6862 og 6892 PC 300GL type 6275 og 6285 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne håndbog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2179

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2179 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning Type 2179 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, 8777, 8817, 9214 Type 9215, 9216 Vejledning i udskiftning

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2283 Type 6274 IBM

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2283 Type 6274 IBM Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning Type 2283 Type 6274 IBM Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Personal Computer. Type 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 og 6286. Brugervejledning

Personal Computer. Type 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 og 6286. Brugervejledning Personal Computer Type 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 og 6286 Brugervejledning Tredje udgave (februar 2001) Denne bog er en oversættelse af IBM Personal Computer Types 6266, 6270, 6279, 6280 and 6286 User

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

NetVista. Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848

NetVista. Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848 NetVista Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848 NetVista Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, 9196, 9325, 9330 ThinkCentre Vejledning i installation og

Læs mere

Første udgave (juli 2000)

Første udgave (juli 2000) Brugervejledning Bemærk: Før du bruger oplysningerne i denne bog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg A, Garanti og bemærkninger på side 113. Første udgave

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, 9304, 9323, 9326 ThinkCentre Vejledning i installation

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J-serien Første udgave (juli 2006) Delvis Copyright International Business Machines Corporation

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

700reus.book Page i Monday, September 13, 1999 12:38 PM. Aptiva Brugervejledning

700reus.book Page i Monday, September 13, 1999 12:38 PM. Aptiva Brugervejledning 700reus.book Page i Monday, September 13, 1999 12:38 PM Aptiva Brugervejledning 700reus.book Page ii Monday, September 13, 1999 12:38 PM Før du bruger oplysningerne i denne bog, skal du læse oplyningerne

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning Lenovo 3000 J Serie. Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259

Brugervejledning Lenovo 3000 J Serie. Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259 Brugervejledning Lenovo 3000 J Serie Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259 Lenovo 3000 J Serie Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse

Læs mere

Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136

Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 ThinkCentre Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ThinkCentre. Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419

ThinkCentre. Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419 ThinkCentre Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419 ThinkCentre Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Brugervejledning Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Brugervejledning Lenovo 3000 J-serien Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J-serien Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Vigtige

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

ERserver. Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094. iseries. Version 5

ERserver. Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094. iseries. Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094 Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094 Version 5 Copyright International Business

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Om de forudinstallerede programmer IBM

Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i dette hæfte og det produkt, de understøtter, skal du læse Tillæg A, Fremvisning af licensaftale

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Om de forudinstallerede programmer

Om de forudinstallerede programmer IBM Personal Computer Om de forudinstallerede programmer Windows 2000 Professional Windows NT Workstation Windows 98 Second Edition (anden udgave) Windows 95, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal

Læs mere

Brugervejledning Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Brugervejledning Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Brugervejledning Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Brugervejledning Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Brugervejledning Type 93009300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Brugervejledning Type 93009300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Brugervejledning Type 93009300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Brugervejledning Type 93009300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Bemærk Før du bruger oplysningerne

Læs mere

ThinkCentre. Brugervejledning Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Brugervejledning Type 9212 og 9213 ThinkCentre Brugervejledning Type 9212 og 9213 ThinkCentre Brugervejledning Type 9212 og 9213 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Vigtige sikkerhedsforskrifter

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

ERserver. Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol til Operations Console (facilitet 5544, 5546, 5548) iseries 270, 8xx.

ERserver. Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol til Operations Console (facilitet 5544, 5546, 5548) iseries 270, 8xx. ERserver iseries 270, 8xx Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol til Operations Console (facilitet 5544, 5546, 5548) Version 5 ERserver iseries 270, 8xx Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol

Læs mere

ThinkCentre Brugervejledning

ThinkCentre Brugervejledning ThinkCentre Brugervejledning Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre Brugervejledning

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Anden udgave (november 2006) Delvis Copyright International Business Machines Corporation 2005. Copyright Lenovo 2005, 2006. All rights reserved.

Anden udgave (november 2006) Delvis Copyright International Business Machines Corporation 2005. Copyright Lenovo 2005, 2006. All rights reserved. Brugervejledning Type 8013, 8702, 8706, 8716 Type 8970, 8972, 8976, 8980 Type 8982, 8986, 8992, 8994 Type 9266, 9276, 9278, 9282 Type 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632 Type 9647, 9649

Læs mere

ThinkCentre Brugervejledning. Maskintype 6417, 6418, 6449, 6453

ThinkCentre Brugervejledning. Maskintype 6417, 6418, 6449, 6453 ThinkCentre Brugervejledning Maskintype 6417, 6418, 6449, 6453 ThinkCentre Brugervejledning Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse bogen Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning Type 8287 8296 8299 8327 8340 Type 8343 8381 8782 8783 8784 Type 8785 8786 8788

Brugervejledning Type 8287 8296 8299 8327 8340 Type 8343 8381 8782 8783 8784 Type 8785 8786 8788 Brugervejledning Type 8287 8296 8299 8327 8340 Type 8343 8381 8782 8783 8784 Type 8785 8786 8788 Brugervejledning Type 8287 8296 8299 8327 8340 Type 8343 8381 8782 8783 8784 Type 8785 8786 8788 Bemærk

Læs mere

Bemærk Første udgave (april 2001) Copyright IBM Danmark A/S 2001 Copyright International Business Machines Corporation 2001. All rights reserved.

Bemærk Første udgave (april 2001) Copyright IBM Danmark A/S 2001 Copyright International Business Machines Corporation 2001. All rights reserved. Komgodtigang Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter på side v og Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger på side

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Lenovo 3000 Brugervejledning

Lenovo 3000 Brugervejledning Lenovo 3000 Brugervejledning Maskintype 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691 Lenovo 3000 Bemærk Før du bruger oplysningerne

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

IBM Personal Computer. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere