PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM"

Transkript

1 PC 300GL Brugervejledning Type 6267, 6277 og 6287 IBM

2 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne håndbog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg B, Produktgaranti og bemærkninger på side 131. Første udgave (november 1998) Denne bog er en oversættelse af PC 300GL User Guide Types 6267, 6277, and 6287 (01K4690). Bogen kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne. IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som denne bog dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til: Director of Commercial Relations - Europe IBM Deutschland GmbH Schönaicher Strasse 220 D Böblingen Germany Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved. Copyright IBM Danmark A/S Oversat af IBM Sprogcenter.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter vii Sikkerhedsforskrifter vedrørende laser viii Litiumbatteriet ix Sikkerhedsforskrifter vedrørende modem ix Om denne bog xi Andre bøger xi Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL Faciliteter Mulighed for brug af eurotegn Specifikationer Kapitel 2. Klargøring af computeren Valg af placering Tilslutning af kabler Start af computeren Afslutning af installation Kapitel 3. Arbejdspladsens indretning Arbejdsstilling Genskin og lys Ventilation Stikkontakter og kabellængder Kapitel 4. Daglig brug af computeren Start af computeren Slukning af computeren Brug af systemstyringsfunktioner DMI (Desktop Management Interface) Wake on LAN Start ved opkald Remote Program Load eller Dynamic Host Configuration Protocol. 19 Ekstern administration Brug af skærmfunktioner Skærmstyreprogrammer Revidér skærmindstillinger Brug af lydfunktioner Opdatering af systemprogrammer Brug af cd-drev Håndtér cd'er Ilæg en cd Brug af Zip-drev Ilæg og fjern en Zip-disk Copyright IBM Danmark A/S 1998 iii

4 Økonomitilstand for drev Sikkerhedsfunktioner Dæksellås Tastaturlås Brug u-bolt til sikring Kapitel 5. Brug af programmet Konfigurationsfunktioner Start og brug af programmet Konfigurationsfunktioner Få vist og revidér indstillinger Afslut programmet Konfigurationsfunktioner Kodeord Startkodeord Administratorkodeord Andre indstillinger i programmet Konfigurationsfunktioner Skift tastaturhastighed Angiv startsekvens Angiv Ekstern administration Interrupt- og DMA-ressourcer Funktioner til automatisk funktionsstyring Oversigt over netværksrelaterede indstillinger Kapitel 6. Vedligeholdelse af computeren Generelt Rengøring af computeren Computer og tastatur Skærm Mus Flytning af computeren Udskiftning af batteriet Kapitel 7. Installation af ekstraudstyr Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet.. 50 Tilgængeligt udstyr Værktøj Afmontering af dækslet Identifikation af komponenter Afmontering af strømforsyningsenhed Systemkortets enkeltdele Få adgang til systemkortet Identificér systemkortets dele Systemhukommelse Installér og fjern et DIMM-modul Videohukommelse Installér videohukommelsesmodul Adaptere Adaptertyper Adapterporte iv PC 300GL Brugervejledning

5 Installér adaptere Adapterkonfiguration Interne drev Interne drev Drevspecifikationer Strømforsynings- og signalkabler til interne drev Installér interne drev Montering af u-bolt til sikring Afslutning af installationen Montér dækslet, og tilslut kabler Opdatering af computerens konfiguration Start Konfigurationsfunktioner Konfigurér en ISA-adapter Konfigurér startenheder Kapitel 8. Fejlfinding Brug af testværktøjer Automatisk funktionstest (POST) Fejlmeddelelser POST-fejlmeddelelser Oversigt over POST-fejlmeddelelser Fejlfindingsskemaer Problemer med diskettedrev Skærmproblemer Generelle problemer Periodiske fejl Problemer med tastatur, mus eller pegeudstyr Problemer med hukommelse Problemer med ekstraudstyr Problemer med parallel port Problemer med seriel port Problemer med printer Problemer med programmer Problemer med USB-port IBM Enhanced Diagnostics Retablering fra fejl under POST/BIOS-opdatering Installation af filer fra klargøringsdisketter Kapitel 9. Hjælp, service og oplysninger Service og hjælp Før du ringer Kundeservice og support Elektronisk service World Wide Web Hjælp via telefon Verdensomspændende service Ekstra serviceydelser Indholdsfortegnelse v

6 Udvidet PC Support Line Netværks- og serversupport Bestil PC Support Line-service Garanti og reparation Bestilling af håndbøger Tillæg A. Produktoplysninger Serienumre og nøgler Registrering af udstyr Tillæg B. Produktgaranti og bemærkninger Garantierklæringer Bemærkninger Oplysninger vedr. år 2000-parathed Varemærker Erklæring vedr. overholdelse af EU-krav Netledninger Stikordsregister vi PC 300GL Brugervejledning

7 Sikkerhedsforskrifter Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Ved installation eller flytning af maskinen eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af maskinens eller udstyrets dæksler skal kabler tilsluttes og afmonteres som vist nedenfor. Netledningen skal tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Ved montering Sluk for alt udstyr. Ved afmontering Sluk for alt udstyr. Tilslut alle kabler til udstyret. Tag netledningen ud af stikkontakten. Tag signalkablerne ud. Tilslut signalkablerne. Tag alle kablerne ud af udstyret. Sæt netledningen i stikkontakten. Tænd. Fare! Undgå elektrisk stød: Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr. Copyright IBM Danmark A/S 1998 vii

8 Sikkerhedsforskrifter vedrørende laser Visse IBM-computere leveres med et cd-drev. Cd-drev sælges også separat som ekstraudstyr. Klassifikationen på cd-drevet vises nedenfor. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Cd-drevet opfylder IEC's (International Electrotechnical Commission) standard nr. 825 og CENELEC EN for klasse 1 laserprodukter. Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et cd-drev: Pas på! Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare. Fjern ikke cd-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Dækslet indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Visse cd-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Vær opmærksom på følgende: Fare! Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling: Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling. viii PC 300GL Brugervejledning

9 Litiumbatteriet Pas på! Batteriet kan eksplodere, hvis det ikke udskiftes korrekt. Udskift kun batteriet med et batteri med IBM-partnummer 33F8354 eller et tilsvarende batteri, som forhandleren anbefaler. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt. Du må ikke: udsætte batteriet for vand. opvarme det til mere end 100 C. åbne det eller forsøge at reparere det. Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Sikkerhedsforskrifter vedrørende modem Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk stød eller skade, f.eks.: Tilslut aldrig telefonledninger i tordenvejr. Installér aldrig telefonjackstik i fugtige omgivelser, medmindre jackstikkene er designet til det. Rør aldrig ved ikke-isolerede ledninger til eller metaldele på telefoner medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse. Anvend ikke en telefon i tordenvejr, medmindre den er trådløs. Der er fare for elektrisk stød ved lynnedslag. Anvend aldrig en telefon til at rapportere udsivning af gas i nærhed af kilden. Sikkerhedsforskrifter ix

10 x PC 300GL Brugervejledning

11 Om denne bog Denne bog giver et indblik i IBM-pc'en og dens faciliteter. Den beskriver, hvordan du konfigurerer, bruger og vedligeholder computeren. Hvis du mod forventning får problemer, kan du finde nyttige oplysninger om fejlfinding og service i denne bog. Andre bøger Følgende bøger indeholder yderligere oplysninger om computeren. Om de forudinstallerede programmer Dette hæfte indeholder oplysninger om de forudinstallerede programmer. Hæftet leveres kun sammen med de computere, der leveres med programmer, som IBM har forudinstalleret. Understanding Your Personal Computer Denne onlinebog, der findes på den Software Selections-cd, der leveres sammen med computeren, indeholder generelle oplysninger om, hvordan du bruger en computer, og detaljerede oplysninger om særlige faciliteter på denne computer. Bogen er en del af de programmer, som IBM har forudinstalleret. Der er oplysninger om adgang til denne onlinebog i hæftet Om de forudinstallerede programmer. Følgende håndbøger indeholder flere oplysninger om computeren: Hardware Maintenance Manual Denne håndbog indeholder oplysninger til brug for serviceteknikere. Den findes på World Wide Web på adressen: Klik på IBM Support og Online Publications. Håndbogen kan også bestilles hos IBM. Se Kapitel 9, Hjælp, service og oplysninger på side 119 for at få oplysninger om, hvordan du køber bogen. Technical Information Manual Denne håndbog indeholder tekniske oplysninger om computeren. Den findes på World Wide Web på adressen: Copyright IBM Danmark A/S 1998 xi

12 xii PC 300GL Brugervejledning

13 Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL Computeren indeholder de seneste landvindinger inden for computerteknologien, og den kan opgraderes efter behov. Kapitlet indeholder en oversigt over computerens faciliteter, de forudinstallerede programmer og specifikationer. Copyright IBM Danmark A/S

14 Faciliteter Systemoversigt Følgende oplysninger dækker mange modeller. På skærmbilledet Systemoversigt i programmet Konfigurationsfunktioner finder du en oversigt over de faciliteter, der findes på din model. Kapitel 5, Brug af programmet Konfigurationsfunktioner på side 27, indeholder flere oplysninger. Mikroprocessor PC 300GL indeholder en Intel Celeron- eller en Pentium II-mikroprocessor med op til 512 KB Level 2-cachehukommelse. Hukommelse Understøttelse af : 3,3 V, synkrone, 168-bens DIMM-moduler uden brug af buffer, 100 MHz ikke-paritets SDRAM Maksimum 256 MB på visse modeller og 384 MB på andre modeller 16 MB, 32 MB, 64 MB og 128 MB DIMM-moduler uden brug af buffer Op til 2,5 tommer høje DIMM-moduler. FLASH-hukommelse til systemprogrammer. Interne drev Standard: Et 3,5-tommers 1,44 MB diskettedrev, en intern harddisk Visse modeller: Et EIDE-cd-drev, et Zip-drev. Skærmkontrolenhed S3 Trio3D AGP-videosubsystem (Accelerated Graphics Port) 64-bit, 100 MHz SDRAM-hukommelse op til og med 4 MB (afhængigt af modellen). 2 PC 300GL Brugervejledning

15 Lydsubsystem (findes på visse modeller) Indbygget lydsubsystem: ESS 1938 PCI-kontrolenhed med en indbygget højtaler 16-bit Sound Blaster Pro-kompatibelt 15-bens joystick og MIDI-interface. Ethernet-adapter med mulighed for Wake on LAN (visse modeller) Internt 56K V.90-modem (visse modeller) Systemstyringsfunktioner RPL (Remote Program Load) og DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Mulighed for Wake on LAN (kræver netværksadapter, der kan anvende Wake on LAN) Mulighed for Start ved opkald (i BIOS kaldes funktionen Registrér seriel portopkald i forbindelse med eksterne modem og Registrér modemopkald i forbindelse med interne modem) Start ved alarm POST- og BIOS-opdatering fra netværk (i BIOS kaldes denne funktion Ekstern administration) Automatisk start via startsekvens DMI (Desktop Management Interface) BIOS og DMI-programmer Lagrede POST-hardwaretestresultater. I/O-faciliteter Parallel 25-bens ECP/EPP-port En seriel 9-bens UART-port To 4-bens USB-porte Stik til mus Stik til tastatur 15-bens skærmstik Et 15-bens joystick/midi-stik i modeller med indbygget lydsubsystem Tre lydstik (hovedtelefon, lydudgang og mikrofon) i visse modeller med indbygget lydsubsystem. Udvidelsesmuligheder Fire drevbåse Fire udvidelsesporte (tre PCI og en ISA) Understøttelse af PCI/ISA Plug and Play-adaptere. Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL 3

16 Strømforsyning Manuelt skift i spænding 145 W, / volt vekselstrøm Automatisk skift 47-53/57-63 Hz Indbygget beskyttelse mod overbelastning, spændingsstabilisator Udvidet funktionsstyring (APM). Sikkerhedsfunktioner Start- og administratorkodeord Indbygget låsebeslag til aflåsning af dækslet vha. en lås, som kunden leverer Mulighed for brug af ekstra u-bolt og låsekabel Styring af startsekvens Start uden diskettedrev, tastatur eller mus Uovervåget start I/O-kontrol af diskette og harddisk I/O-kontrol af seriel og parallel port. Forudinstallerede programmer Computeren leveres muligvis med forudinstallerede programmer. De forudinstallerede programmer omfatter et styresystem, styreprogrammer, der understøtter indbyggede faciliteter, og andre hjælpeprogrammer. Se hæftet Om de forudinstallerede programmer for at få nærmere oplysninger om de forudinstallerede programmer. Styresystemer (understøttede) Microsoft Windows NT Version 3.51 og 4.0 Microsoft Windows 95 og Windows 98. Styresystemer (testet for kompatibilitet) 1 Novell NetWare Version 3.2, 4.11 og 5.0 SCO OpenServer De styresystemer, der vises her, testes for kompatibilitet på det tidspunkt, hvor denne vejledning trykkes. Det er muligt, at andre styresystemer bliver testet, efter at denne vejledning er blevet trykt. Rettelser og tilføjelser til oversigten findes i IBM's onlinekompatibilitetsrapport, som kan ses på World Wide Web. Kapitel 9, Hjælp, service og oplysninger på side 119 indeholder World Wide Web-adresser. 4 PC 300GL Brugervejledning

17 Mulighed for brug af eurotegn Eurotegn er navnet på det foreslåede valutasymbol for den fælles mønt i EU. Ifølge EU-kommissionen kan euroen benyttes som betalingsmiddel fra den 1. januar 1999, men den bliver først gradvist taget i brug i forbindelse med indførelsen af mønter og sedler i IBM og andre computervirksomheder regner med, at eurotegnet kan bruges i produkter, der frigives i Der er flere oplysninger om produkter, der frigives før denne dato, på produktets Web-sted. Eurotegnet kan kun benyttes på computere med den rigtige kombination af hardware (computer, tastatur og printer) og software (styresystemer, programmer og styreprogrammer). Der er mange Web-steder, der har oplysninger om eurotegnet, nogle af dem er vist nedenfor. Find ud af, hvilken software og hardware du benytter. Besøg dernæst de Web-steder, der har med dit system at gøre for at få de seneste oplysninger om eurotegnet. I mange tilfælde kan du få opdateringer, der understøtter eurotegnet. Opdateringerne kan overføres og installeres på computeren. Euro product update er tilgængelig for Windows 95 og Windows NT. Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL 5

18 Specifikationer Størrelse Dybde: 38,1 cm Bredde: 19,4 cm Højde: 35,6 cm. Vægt Basiskonfiguration: 8,28 kg Maksimumskonfiguration (ved levering): 10,2 kg. Driftsbetingelser Temperatur: I drift: 10 til 37 C ved en højde på m, 10 til 32 C ved en højde på m Ikke i drift: 10 til 43 C. Luftfugtighed: I drift: 8% til 80% Ikke i drift: 8% til 80%. Varmeafgivelse Omtrentlig varmeafgivelse: Maksimumskonfiguration (ved levering): 75 W Maksimumskonfiguration (teoretisk) 2 : 207 W. Strøm Strøm 50 til 60 Hz kræves Spænding/strøm: Lavt spændingsområde: - Minimum: 90 V - Maksimum: 137 V - Strømforbrug: 4,0 A Højt spændingsområde: - Minimum: 180 V - Maksimum: 265 V - Strømforbrug: 2,0 A Inputkilovolt-ampere (kva) (ca.): - Maksimumskonfiguration (ved levering): 0,10 kva 2 Ved normal maksimumskonfiguration vil varmeafgivelsen være væsentligt under det teoretiske maksimum. 6 PC 300GL Brugervejledning

19 Strømforbrug og varmeafgivelse afhænger af mængden og typen af installeret ekstraudstyr og de funktionsstyringsfaciliteter, der er aktiveret. Støjniveau Gennemsnitligt støjniveau: Ved maskinen: - 38 dba (ikke i drift) - 43 dba (i drift) På en meters afstand: - 33 dba (ikke i drift) - 37 dba (i drift). Angivet (øvre grænse) lydeffektniveau: 4,3 bel (ikke i drift) 5 bel (i drift). Disse niveauer er målt i kontrollerede akustiske miljøer i henhold til de procedurer, der er angivet af ANSI (American National Standards Institute) S12.10 og ISO 7779, og som er rapporteret i overensstemmelse med ISO Det faktiske støjniveau kan være højere end de angivne generelle værdier pga. anden støj i rummet. De angivne støjniveauer indikerer en øvre grænse, som et stort antal computere overholder. Kapitel 1. Oversigt over IBM PC 300GL 7

20 8 PC 300GL Brugervejledning

21 Kapitel 2. Klargøring af computeren Dette kapitel beskriver, hvordan du slutter kabler til computeren og tænder for strømmen. Inden du går i gang Læs afsnittet Sikkerhedsforskrifter på side vii, før du klargør computeren. Kontrollér, at du har følgende dele: Computer Netledning til computeren Tastatur Mus Skærm (sælges separat med signalkabel og netledning). Kontakt IBM-forhandleren, hvis nogen af disse dele mangler. Valg af placering Kontrollér, at der er et passende antal jordforbundne stikkontakter til computeren, skærmen og andre enheder. Placér computeren et tørt sted. Der skal være mindst 5 cm fri plads rundt om computeren, så ventilationshullerne ikke blokeres. Kapitel 3, Arbejdspladsens indretning på side 15 indeholder flere oplysninger om, hvordan du bedst placerer computeren, så den er mest behagelig og nemmest at bruge. Copyright IBM Danmark A/S

22 Tilslutning af kabler Når du skal klargøre computeren, har du brug for at vide, hvor du finder stikkene. Nedenstående illustration viser placeringen af stik bag på computeren. Din model har muligvis ikke alle de viste enheder. 1 2 Bemærk: De fleste stik bag på computeren er markeret med ikoner. Disse kan du bruge til at finde frem til, hvor på computeren du slutter de rette kabler til. 10 PC 300GL Brugervejledning

23 Sådan klargør du computeren. 1. Kontrollér indstillingen af spændingsvælgerkontakten. Hvis du skal ændre indstillingen, kan du bruge en kuglepen til at skubbe kontakten til den korrekte position. Hvis forsyningsspændingen er V vekselstrøm, skal du indstille spændingsvælgerkontakten på 115 eller 115 V. Hvis forsyningsspændingen er V vekselstrøm, skal du indstille spændingsvælgerkontakten på 230 eller 230 V. Spændingsvælgerkontakt Slut skærmkablet til skærmen, hvis det ikke allerede er gjort, og derefter til skærmstikket på computeren. Stram fastspændingsskruerne. Slut tastaturkablet til tastaturstikket, der er gråt. Slut ledningen til musen til stikket til mus, der er grønt. Skærm Tastatur Mus 3. Tilslut eventuelt ekstraudstyr. Slut en printer eller en parallel enhed til det parallelle stik. Printer Kapitel 2. Klargøring af computeren 11

24 Slut en seriel enhed eller et eksternt modem til det serielle stik. Seriel Tilslut eventuelle USB-enheder (Universal Serial Bus). USB Slut ekstraudstyr, f.eks. højtalere, mikrofon eller hovedtelefon, til modeller med lydudstyr. Lyd Slut en joystick/midi-enhed til modeller med et joystick/midistik. Joystick/MIDI 12 PC 300GL Brugervejledning

25 Sæt netledningen i netledningsstikket. Fjern en evt. mærkat fra netledningsstikket. Slut først netledningerne til computeren, skærmen og evt. andre enheder og derefter til korrekt jordforbundne stikkontakter. Strøm Vigtigt! Når netledningen sættes i, starter computeren i nogle få sekunder og slukker derefter igen. Det er normalt. I nogle tilfælde slukker computeren ikke med det samme, når du trykker på afbryderen. Du skal i så fald holde afbryderen inde, til computeren slukker. Tilslut telefonledningsstikket på modeller med modem. Modem Hvis computeren leveres med en Ethernet-adapter, skal du tilslutte Ethernet-kablet. Vigtigt! Du skal anvende klasse 5 Ethernet-kabler for at overholde FCC klasse A-kravene. Kapitel 2. Klargøring af computeren 13

26 Start af computeren Tænd for skærmen og evt. andre eksterne enheder, inden du tænder for computeren. Placeringen af afbryderne til skærmen og computeren vises på nedenstående illustration. Mens computeren udfører en kortvarig funktionstest, vises IBM-logoet. Når testen er udført, fjernes IBM-logoet. Herefter indlæses BIOS og de forudinstallerede programmer på modeller med forudinstallerede programmer. Bemærk: Kapitel 8, Fejlfinding på side 81 indeholder oplysninger om evt. problemer. Afslutning af installation Du kan få brug for computerens identifikationsnumre (serie- og model/typenummer) i forbindelse med service. Find disse numre, og skriv dem ned i Tillæg A, Produktoplysninger på side 129. Se afsnittet Andre bøger på side xi foran i bogen for at få andre kilder til oplysninger om computeren. Læs hæftet Om de forudinstallerede programmer i programpakken for at få oplysninger om programmer, der er installeret af IBM. Der findes flere programmer og styreprogrammer på cd'en Software Selections og evt. på andre cd'er og disketter. Hvis du selv installerer styresystemet, skal du sørge for at installere styreprogrammerne efter styresystemet. Der er vejledning i installation sammen med cd'en eller i README-filerne på disketterne eller cd'erne. 14 PC 300GL Brugervejledning

27 Kapitel 3. Arbejdspladsens indretning Du får størst udbytte af computeren, hvis du placerer udstyret og indretter arbejdspladsen efter dine behov og det arbejde, du skal udføre. Din arbejdsstilling er det vigtigste, men også lyskilder, ventilation og placering af stikkontakter kan have betydning for indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsstilling Der findes ikke nogen arbejdsstilling, der er ideel for alle, men i det følgende gives nogle retningslinier for, hvordan du finder den, der passer dig bedst. Vælg en god stol for at mindske den træthed, man kan opleve, hvis man sidder i den samme arbejdsstilling i længere tid. Ryglænet og sædet skal kunne indstilles uafhængigt af hinanden for at støtte maksimalt. Sædets forkant skal være afrundet for at lette trykket på undersiden af lårene. Indstil sædet, så dine fødder enten hviler fladt på gulvet eller på en fodskammel, og dine lår er parallelle med gulvet. Når du benytter tastaturet, skal underarmene være parallelle med gulvplanet og håndledene i neutral, afslappet stilling. Hold hænderne let på tastaturet, og forsøg at slappe af i hænder og fingre. Vinklen på tastaturet kan justeres, så det bliver behageligt at arbejde ved. Dette gøres ved at stille på tastaturets ben. Afstand til skærmen Støtte til lænden Sædehøjde Indstil skærmen, så den øverste kant af skærmbilledet er lige i eller en smule under øjenhøjde. Skærmen skal placeres i en afstand af ca cm fra dig, så den er behagelig at se på, og den skal være anbragt, så du ikke behøver at vride kroppen for at kunne se den. Copyright IBM Danmark A/S

28 Genskin og lys Anbring skærmen, så du får mindst muligt genskin og refleks fra loftslys, vinduer og andre lyskilder. Hvis du har mulighed for det, skal du placere skærmen vinkelret på vinduer og øvrige lyskilder. Reducér ovenlyset, evt. ved helt at slukke det eller ved at sætte svagere pærer i. Hvis skærmen står tæt ved vinduet, kan du blænde for sollyset vha. gardiner eller persienner. Du skal sikkert også justere lysstyrke og kontrast i løbet af dagen, efterhånden som lysforholdene ændres. Hvis det ikke er muligt helt at undgå reflekser, eller du ikke kan regulere lyset, kan du bruge et skærmfilter foran skærmen. Skærmfiltre kan imidlertid påvirke skarpheden af billedet på skærmen, så det bør du kun benytte, hvis de andre metoder ikke hjælper. Støv, der samles på skærmen, øger problemerne med genskin. Husk at rengøre skærmen med jævne mellemrum. Brug en blød klud, der er let fugtet med et skærmrensemiddel. Ventilation Både computeren og skærmen producerer varme. I computeren sidder en ventilator, der suger frisk luft ind og sender varm luft ud. Skærmen sender den varme luft ud gennem et luftgitter. Hvis ventilationshullerne blokeres, kan enhederne blive overophedet og ikke fungere korrekt eller blive beskadiget. Placér computeren og skærmen, så ventilationshullerne ikke blokeres. Normalt er 5 cm fri plads rundt om computer og skærm tilstrækkelig. Sørg også for, at ventilationsluften ikke blæser ind i ansigtet på nogen. Stikkontakter og kabellængder Placeringen af stikkontakter og længden på netledninger og kabler til skærm, printer og øvrige enheder kan være afgørende for, hvor computeren skal anbringes. Ved indretningen af arbejdspladsen skal du tage hensyn til følgende: Undgå brug af forlængerledninger. Hvis det er muligt, skal du slutte computerens netledning direkte til stikkontakten. Hold netledninger og kabler væk fra steder, hvor man går, så man ikke uforvarende kommer til at sparke til dem. Der er flere oplysninger om netledninger i afsnittet Netledninger på side PC 300GL Brugervejledning

29 Kapitel 4. Daglig brug af computeren Dette kapitel beskriver den daglige brug af computeren. Vigtigt! Når netledningen sættes i, ser det muligvis ud som om, computeren starter i nogle få sekunder og derefter slukker igen. Dette er en normal sekvens. Afbryderen aktiveres normalt ved et enkelt tryk. I nogle tilfælde slukker computeren dog ikke med det samme. Tryk ned på afbryderen i ca. fem sekunder for at slukke computeren. Afslut altid styresystemet, før du slukker computeren. I vejledningen til styresystemet er der oplysninger om, hvordan du afslutter styresystemet korrekt. Komponenterne kræver korrekt køling for at fungere pålideligt. Brug ikke computeren, mens dækslet er afmonteret. Start af computeren Det afhænger af indstillingerne i programmet Konfigurationsfunktioner, hvad du får vist, når du starter computeren. Standardindstillingerne er Startstatus [Deaktiveret] og Automatisk funktionstest [Hurtig]. Bemærk: Der kan også være andre valg, som ændrer det, du får vist, når du starter computeren. I det følgende beskrives kort, hvad der sker i standardtilstanden, når du starter computeren: 1. IBM-logoet vises. 2. Mængden af systemhukommelse og den udvidede hukommelse vises i skærmens øverste venstre hjørne. 3. Klarmeldingen Tryk på F1 for Konfigurationsfunktioner vises. 4. Hvis der registreres fejl under POST-testen, vises de. 5. Hvis du har angivet et startkodeord, vises en kodeordsklarmelding på skærmen. Hvis du har angivet både et startkodeord og et administratorkodeord, skal du blot indtaste det ene af kodeordene ved kodeordsklarmeldingen. Når du indtaster kodeordet og trykker på Enter, vises styresystemet eller programmets første skærmbillede. 6. Hvis systemets hardwarekonfiguration er ændret, vises hovedmenuen i Konfigurationsfunktioner muligvis, når du trykker på Enter. Copyright IBM Danmark A/S

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136

Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 ThinkCentre Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne

Læs mere

Om de forudinstallerede programmer IBM

Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i dette hæfte og det produkt, de understøtter, skal du læse Tillæg A, Fremvisning af licensaftale

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bemærk Første udgave (april 2001) Copyright IBM Danmark A/S 2001 Copyright International Business Machines Corporation 2001. All rights reserved.

Bemærk Første udgave (april 2001) Copyright IBM Danmark A/S 2001 Copyright International Business Machines Corporation 2001. All rights reserved. Komgodtigang Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter på side v og Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger på side

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Om de forudinstallerede programmer

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Om de forudinstallerede programmer Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Om de forudinstallerede programmer Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Komgodtigang. ThinkCentre

Komgodtigang. ThinkCentre ThinkCentre Komgodtigang Indhold - Vigtige sikkerhedsforskrifter - Oplysninger om bl.a. garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding og problemløsning - Hjælp og service - IBM

Læs mere

Kom godt i gang Omfatter: - Sikkerhedsforskrifter - Klargøring af computeren - Hjælp og service - Garanti - Bemærkninger

Kom godt i gang Omfatter: - Sikkerhedsforskrifter - Klargøring af computeren - Hjælp og service - Garanti - Bemærkninger IBM NetVista type 6644, 6645 og 6646 Kom godt i gang Omfatter: - Sikkerhedsforskrifter - Klargøring af computeren - Hjælp og service - Garanti - Bemærkninger IBM NetVista type 6644, 6645 og 6646 Kom godt

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5

ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5 Copyright

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, andre programmer og

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 95, andre programmer og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Vegas.book Page i Monday, April 10, 2000 10:06 AM. Personal Computer. Type 2193, 2194 og 6345. Brugervejledning

Vegas.book Page i Monday, April 10, 2000 10:06 AM. Personal Computer. Type 2193, 2194 og 6345. Brugervejledning Vegas.book Page i Monday, April 10, 2000 10:06 AM Personal Computer Type 2193, 2194 og 6345 Brugervejledning Vegas.book Page ii Monday, April 10, 2000 10:06 AM Før du bruger oplysningerne i denne bog,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 191077-085 Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere