99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer"

Transkript

1 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer

2 dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde, George D. Durrant 1 Vær sød at udføre arbejde for mig, Terry Lynn Fisher i i 12 Er det hvad du har at give mig?", CharryG. Wolf Du kan godt!", Elaine Teasdale 15 Til vores ven det nye medlem, Ældste Loren C. Dunn 22 Spørgsmål og svar 26 Ydmyghed hotels døråbning, Frank L Craven 28 Sejr, Keith Edwards 32 Således elskede Gud verden, Præsident Spencer W. Kimball 36 Jeg gik hvor Jesus gik", Præsident Harold B. Lee 42 Apostlen der faldt fra, Calvin N. Smith 49 Haven med Den hellige Grav, John A. Tvedtnes BØRNESTJERNEN 1 Det store råd i Himmelen 4 Klara og talentopvisningen, Paula DePaolo 7 Kun for sjov På omslaget: Gør dette til ihukommelse af mig, af Harry Anderson, Pacific Press Publishing Associafion, benyttet med tilladelse. Organ for Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball Marion G. Romney Gordon B. Hinckley De tols Råd: Ezra Taft Benson Howard W. Hunter Thomas S. Monson Boyd K. Packer Marvin J. Ashton Bruce R. McConkie L. Tom Perry David B. Haight James E. Faust Neal A. Maxwell Rådgivende komité: M. Russell Ballard Loren C. Dunn Rex D. Pinegar Charles Didier George P. Lee Redaktør: M. Russell Ballard International Magazines redaktion: Larry A. Hiller Chefredaktør David Mitchell Assisterende chefredaktør Lois Richardson Børnestjemen J. Scott Knudsen designer Den danske Stjernes redaktion: Jørgen Ljungstrøm Translation Division Vodroffsvej 7 DK-1900 København V. Abonnement: 12 numre Dkr. 54, (inkl. moms og porto) Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Canada: $ (surface mail) by the Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Redaktør af Den danske Stjernes lokalsider: Tom Ahlmann Jensen Rymarksvej 152, 1. th DK-2100 København Printed in the Federal Republic of Germany PB MA 045A DA

3 Cæsars, Budskab fra Det øverste Præsidentskab HVAD SKAL JEG DA GØRE MED JESUS, DER KALDES KRISTUS? Præsident Gordon B. Hinckley Anden rådgiver i Det øverste Præsidentskab Lad mig her i denne påsketid fremkomme med et par tanker angående ham hvis opstandelse vi mindes miraklernes mand, vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Selv om han helbredte syge, oprejste døde, fik lamme til at gå og blinde til at se, så findes der intet mirakel der kan sammenlignes med miraklet, Kristus selv. Vi lever i en verden med pomp og pragt, hvor jetmaskiner og vidtrækkende missiler forherliges. Det var forherligelsen af de samme ting der frembragte elendigheden i Djengis Khan, Napoleons og Hitlers dage. I en sådan verden er det ikke nemt at anerkende et lille barn, født i en stald i den lille by Betlehem, en dreng der blev opdraget af en tømrer i Nazaret, en borger i en besejret og belejret nation, en mand som i sit jordiske liv kun bevægede sig i en radius af 240 km; som aldrig fik nogen eksamen, som aldrig talte fra en offentlig talerstol, som ikke ejede hus og hjem, og som rejste til fods uden pung eller taske er den egentlige skaber af himlene og jorden og alle ting, som er i dem. Det er heller ikke nemt for ret mange at anerkende at han er ophav til evig frelse og at hans navn er det eneste hvorved vi kan frelses, at han ville kaste lys over og bringe forståelse for det evige og guddommelige som ingen anden nogen sinde har gjort, at hans lærdomme ville øve indflydelse, ikke alene på utallige millioners 1

4 Idaho. I det personlige adfærd men også på politiske systemer som ærer og beskytter den enkelte, samt på sociale sandheder som er roden til uddannelse og kultur, at hans uforlignelige eksempel skulle blive den største kraft til godhed og fred i hele verden. Jeg stiller det samme spørgsmål som Pontius Pilatus gjorde for 2000 år siden: Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" (Matt. 27:22). Vi er faktisk hele tiden nødt til at spørge os selv: Hvad skal vi da gøre med Jesus, der kaldes Kristus? Hvad skal vi med hans lærdomme og hvordan skal vi uadskilleligt forbinde dem med vores livsførelse? Lad mig give nogle forslag til overvejelse. Kristus viste eksemplet på at yde Faderen gav sin søn og Sønnen gav sit liv. Sand kristendom kan ikke bestå uden at yde, og sand gudsdyrkelse eksisterer ikke uden ofre. Jeg husker en oplevelse jeg havde til en stavskonference i En landmand i området havde netop skrevet kontrakt om at få bygget et hårdt tiltrængt ekstra værelse til familiens hus. Tre-fire dage senere gik faderen til ejendomsmægleren og sagde: Er det muligt at annullere kontrakten? Biskoppen talte i aftes med min søn, John, om at tage på mission. Vi kommer til at udsætte ombygningen af vores hus et stykke tid." Ejendomsmægleren svarede: Din søn skal nok komme på mission og når han kommer hjem vil han opdage at der er bygget et værelse til jeres hus, sådan som I har brug for det." Det er det man kalder kristen ånd. En familie sendte deres søn ud i verden for at forkynde evangeliet og vennerne kom for at hjælpe familien med deres problemer. Hvad skulle vi ellers med Jesus, der kaldes Kristus? Den sande kristne ånds inderste kerne er at give af sig selv af sine midler, af sit hjerte, sit sind og sin styrke for at hjælpe mennesker i nød og for at udsprede hans evige sandheder. Kristus er Skaberen Når jeg tænker på Frelseren mindes jeg Johannes' ord: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. var liv, og livet var menneskenes lys." (Joh. 1:1-4). Heri finder vi Skaberen af alt hvad der er godt og smukt. Jeg har stået og set på hvordan de majestætiske bjerge hæver sig højt mod den blå himmel, mens jeg har tænkt på Jesus, himlens og jordens Skaber. Jeg har stået på en stillehavsøs sandbred og skuet hvordan solen på en fortryllende måde sænkede sig en guldbold omgivet af lyserøde, hvide og lilla skyer og tænkt på Jesus, Ordet hvorved alt er blevet til, og uden det blev intet til af det, som er. Jeg har stået og set på et yndigt barn uskyldigt med klare øjne, elskeligt og tillidsfuldt, og undret mig over det majestætiske ved skabelsens mirakel. Hvad skal vi ellers med Jesus, der kaldes Kristus? Denne jord er hans skaberværk. Når vi gør den grim, så fornærmer vi ham. Vore legemer er vor Skabers værk. Når vi misbruger det, så misbruger vi ham.

5 deres al dag sin! Evigt liv kommer gennem Kristus Lige så sikkert som at Kristus kom til verden, levede blandt menneskene, nedlagde sit liv og blev førstegrøden af de hensovede, har alle fået del i udødelighed gennem Kristi forsoning. Døden vil indtræffe, men døden er berøvet sin brod og graven sin sejr. Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i evighed ikke dø." (Joh. 11:25-26). Jeg husker at jeg stod foran en ung mands kiste. Hans liv havde set lyst ud og han var fyldt med håb og løfter. Han var på sportsholdet i skole og en dygtig elev på universitetet. Han var en strålende og venlig ung mand. Han var taget på mission. Han og hans missionærkammerat kom kørende ad motorvejen da en bil fra modsat retning kørte ind i bane og stødte ind i dem. Han døde på hospitalet en time senere. Da jeg stod på talerstolen og så ind i hans fars og mors ansigter fik jeg i mit hjerte en overbevisning som jeg kun sjældent har haft før. Mens jeg stod og så over den unge mands kiste vidste jeg helt bestemt at han ikke var død, men at han bare var forflyttet til et andet arbejdsområde indenfor Herrens evige mission. Hvad skal vi i virkeligheden med Jesus, der kaldes Kristus? Lad os leve med en sikker forvisning om at vi en dag skal fremstilles for Gud med samme bevidsthed, som vi har nu og med klar erindring om al vor skyld" (Alma 1 1 :43). Lad os leve i i bevidstheden om at vi skal leve evigt. Lad os leve med en i dette overbevisning om at alt, hvad vi liv opnår på intelligensens område samt al den skønhed, sandhed og godhed vi tager med i vores livsførelse, vil følge med os i opstandelsen. Kristus viste eksemplet på barmhjertighed og kærlighed og frem for alt, tilgivelse Se Guds lam, som bærer verdens synd " (Joh. 1 :29). Hvor ville vort livdog være fattigt hvis vi ikke havde hans lærdommes inspiration og hans uforlignelige eksempel. Lektierne om at vende den anden kind til, gå den anden mil, om den fortabte søns hjemkomst og mange, mange flere uforlignelige lærdomme har gjort deres indflydelse gældende gennem alle tidsaldre og er blevet den drivkraft hvorved godhed og barmhjertighed bliver til under megen af menneskenes umenneskelighed overfor menneskene. Det er brutaliteten der regerer der hvor Kristus bliver afvist. Det er godhed og overbærenhed der regerer der hvor Kristus anerkendes og hans lærdomme efterleves. Hvad skal vi da gøre med Jesus, der kaldes Kristus? Det er sagt dig, o menneske, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig: Hvad andet end at øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt med din Gud." (Mika 6:8). Derfor siger jeg jer, at I skal tilgive hinanden, thi den, som ikke tilgiver sin broder hans synder, står fordømt for Herren; thi på ham hviler en større synd." (L&P 64:9). Kristus giver fred Jeg mindes da jeg var i Europa for en del år siden på et tidspunkt hvor tanks rullede ned ad gaderne i en storby, og studenterne blev mejet ned med maskingeværer. Den decemberdag stod

6 Bern, besøgte så jeg på en togstation i i Schweiz. Klokken var 11 om formiddagen, alle kirkeklokkerne i Schweiz begyndte at ringe og da de holdt op standsede alle motorkøretøjer hver eneste bil på gaden, hver en bus og hvert eneste tog. Den enorme jernbanestation lå fuldstændig stille hen. Jeg kiggede ud gennem fordøren over pladsen. De mænd som arbejdede ved hotellet på den anden side af gaden blev stående på deres stilladser med hatten i hånden. Alle cykler standsede. Enhver mand og kvinde og ethvert barn tog hatten af og stod med sænkede hoveder. Da der var gået 3 min. i bønsom ro, begyndte lastbiler i store konvojer at rulle fra Geneve og Bern og Bazel og Zurich mod den lidende nation mod øst, læssede med forsyninger af mad, tøj og medicin. Schweiz' porte åbnede sig for flygtninge. Som jeg stod der den december morgen undredes jeg over den mirakuløse kontrast mellem den knugende magt i det ene land som nedskød studenter og den ånd som kristne mennesker i det andet land var i besiddelse af, og som sænkede deres hoveder i ærbødig bøn, hvorpå de tog fat på at hjælpe og frelse. Hvad skal vi ellers med Jesus, som kaldes Kristus? Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog jer af mig; jeg var nøgen, og I gav mig klæder; jeg var syg, og I til mig; jeg var i fængsel, og I mig." (Matt. 25:35-36). Jesus Kristus er ikke blot et symbol vi fejrer. Han er Guds Søn, jordens Skaber, Jehova fra Det gamle Testamente, opfyldelsen af moseloven, menneskehedens Forløser, kongernes Konge, fredens Prins. Jeg takker vor evige Fader for at menneskeheden i disse sidste dage er blevet velsignet med kundskab om Kristus, med yderligere sikkerhed og viden. Jeg takker med glæde for at han atter har bekræftet sandheden i sit uforlignelige evangelium i dets fylde og for at han har gengivet præstedømmets magt og kirken, for at berede et folk så de kan være beredt til hans komme i stor magt og herlighed ved tusindårsrigets begyndelse. Jeg glæder mig over at vi sidste dages hellige som et

7 denne folk, ved at han eksisterer og er en realitet samt at vi modtager bestemte direktiver fra ham. Og nu, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det sidste vidnesbyrd, som vi giver om ham: at han lever! Thi vi så ham ved Guds højre hånd, og vi hørte røsten, som vidnede, at han er Faderens enbårne, at ved ham, gennem ham og af ham, eksisterer og skabtes verdenerne, og at deres indbyggere er sønner og døtre, født af Gud." (L&P 76:22-24). Dette er vort vidnesbyrd til hele menneskeheden. Det er vores gave og velsignelse til verden. Han er vores glæde og vores frelse og vi vil finde større mening med vort liv, dersom vi også lader andre få del i disse sandheder. Hvad skal vi da gøre med Jesus, der kaldes Kristus? Lære af ham. Undersøge skrifterne, for det er dem der vidner om ham. Fundér over miraklet i hans liv og mission. Forsøge lidt mere flittigt at efterleve hans eksempel og overholde hans lærdomme. Følger vi ham kan vi vende tilbage til vor Fader og nyde evigt liv. Dette vidner jeg om i selve Jesu Kristi navn. Amen. Ideer til hjemmelærere 5. Kristus var eksemplet på barm- hjertighed, kærlighed, tilgivelse og Punkter der kan fremhæves. Hvis du synes kan du fremlægge disse punkter under dine hjemmelærerbesøg: fred. 1. Vi er nødt til hele tiden at spørge 6. Vi sidste dages hellige ved som et os selv: Hvad skal vi dog gøre med Je- folk at Kristus eksisterer og er en realisus, der kaldes Kristus? Hvad skal vi tet, og vi modtager indgående og sikre med hans lærdomme og hvordan kan direktiver fra ham til vort gavn. vi gøre dem uadskilleligt forbundet med vor levevis?" Diskussionshjælp 2. Kristus har vist eksemplet på at. yde. Faderen gav sin Søn og Sønnen 1 Fortæl om dine personlige følelser gav sit liv. Der findes ingen ægte krist- for Frelseren og betydningen af hans ne som ikke giver, og der er ingen sand liv. Bed familiens medlemmer fortælle gudsdyrkelse uden ofre. om deres følelser. i Findes der skriftsteder eller citatil artikel som familien kunne 3. Kristus er Skaberen. Alt er blevet 2. ved ham" alt hvad der er godt og ter smukt. læse højt og drøfte? 4. Evigt liv kommer gennem Kristus. 3. Har du et budskab fra kvorumsle- Kristus blev førstegrøden af opstandel- deren eller biskoppen til hjemmets sen. På grund af ham kan alle menne- overhoved angående Kristus som Skasker leve evigt. beren og Forløseren.

8 GENEALOGI OG TEMPELARBEJDE DET ENE KAN IKKE LADE SIG GØRE UDEN DET ANDET George D. Durrant I en samtale for nylig med ældste Royden G. Derrick fra De halvfjerds' første Kvorum han virker for tiden som leder for det genealogiske selskab spurgte jeg ham: Hvilken forbindelse mener du der er mellem genealogi og tempelarbejde?" Han svarede: Det ene kan ikke lade sig gøre uden det andet." Genealogi og tempelarbejde det ene kan ikke lade sig gøre uden det andet. Det er to uadskillelige dele af et guddommeligt påbud som Herren har givet os for at hjælpe med at forløse de døde. Arbejdet med at finde sin familie bør være andet og mere end en hobby for en sidste dages hellig. Set i et evigt perspektiv er det lige så ufornuftigt at betragte genealogi uden også at se på det medfølgende tempelarbejde - eller at tænke på tempelarbejde og udelukke den nært forbundne genealogi som det er at forsøge at spille fodbold med en halv bold. Nogle mennesker mener at tempelarbejdet i sig selv er det vigtigste arbejde, det mest hellige det øverste af den halve bold kunne vi sige. Men en bold der triller er hverken top eller bund. Jeg har hørt nogle kirkemedlemmer sige: Jeg elsker at gå i templet og udføre de hellige ordinanser, men jeg interesserer mig slet ikke for genealogi." Andre siger: Hvis jeg kunne, ville

9

10 I I templet. Det den. jeg bruge al min tid på at gøre genealogisk arbejde. Det er så spændende at jeg kunne opholde mig på det genealogiske bibliotek fra dørene bliver åbnet til de bliver lukket om aftenen." Hvis vi alle havde det på den ene eller den anden måde, så ville vi enten have en stor mængde overskydende navne i templet eller en lang kø af mennesker som ventede på navne som ikke er der. Ældste Boyd K. Packer fra De tolvs Kvorum har tydeligt forbundet disse to ting med hinanden idet han sagde: Man kan ikke synes om tempelordinansearbejdet uden at have lige så stor respekt for genealogisk arbejde. Genealogisk arbejde er fundamentalt for templet. Templerne kunne ikke holdes åbne uden et vellykket genealogisk program." (The Holy Temple, s Bookcraft, Salt LakeCity, 1980). oktober 1975 sagde ældste Packer til en gruppe regionalrepræsentanter: I de sidste to måneder... har jeg besøgt et stort antal højpræstegrupper. For det meste har jeg lyttet til dem. Jeg forsøgte at finde ud af hvad højpræsternes kvorummer gør ved dette arbejde og hvorfor ikke! er en af de mest interessante opfordringer.. Jeg besøgte en højpræstegruppe på 39 medlemmer, højt uddannede, med gode indtægter, og mange var pensionerede. løbet af det sidste år har de udført 1122 begavelser i I samme periode har de ved hjælp af deres egne genealogiske undersøgelser på familieoptegnelser indsendt to navne og et af dem er endnu ikke gjort klar til tempelarbejde. Jeg mener at dette er næsten typisk. Genealogisk arbejde i kirken bliver for størstedelen overladt de få medlemmer som har stor interesse for det, har fundet det meget spændende og fuldstændig begravet sig i det." Nogle mener at der altid på en eller anden måde vil være navne i templet uden at de selv gør sig særlige anstrengelser for det ligesom den manna der engang faldt på jorden hver morgen til israelitterne i ørkenen. Men vi bør samarbejde med vor familie om at skaffe vores egen families navne således at vi, når vi tager til templet, kan gå igennem for en af vore egne afdøde forfædre. Herren har gennem sine tjenere bedt enhver af os og vore familier sørge for at der bliver udført tempelordinanser for vore forfædre. Ældste Mark E. Petersen fra De tolvs Kvorum understregede: Hvad er så vores pligt? Vi skal hver især dersom vi overhovedet foregiver at adlyde evangeliet søge navnene på vore døde og få udført de frelsende ordinanser for dem. Mange tror at de har udført deres ansvar ved ganske enkelt at i,gå templet'. Men det er ikke helt sandt. Vi er naturligvis nødt til at gå i templet, og det ofte. Hvis vi endnu ikke har en optegnelse over vore egne forfædre, så kan vi hjælpe andre med at gøre arbejdet for deres, mens vi foretager vore egne undersøgelser. Men vi må forstå at dersom vi tager til templet og ikke gør det for vore egne afdøde så udfører vi kun den ene del af vores pligt, fordi det specielt kræves af os at vi frelser vore egne afdøde slægtninge og knytter de forskellige generationer sammen ved hjælp af det hellige præstedømmes magt. Vi må se at komme ud af den vildfarelse at dersom vi blot, tager til templet' så afløses vi for det fulde ansvar, for så 8

11 jeres engagere.. ledes er det ikke. Det er ikke nok. Gud holder os hver især ansvarlige for at frelse vore egne familier ja, specielt vore egne." (General Conference, april 1976). Har i nogen sinde oplevet, eller kan I forestille jer, hvilken glæde det er at gå igennem templet for sin egen bedstefar eller oldemor? Der findes ikke noget så værdifuldt som de oplevelser vi kalder åndelige oplevelser. Og der findes ingen andre områder i kirken hvor vi kan opleve dette end når vi udfører genealogisk arbejde for vore afdøde forfædre og tager til templet for dem. Ældste Packer har talt om dette og bemærket: Kirkens medlemmer kan ikke beskæftige sig med dette arbejde uden at blive åndeligt påvirket. Det er gennemtrængt af Elijahs ånd. Mange af de småting der griber forstyrrende ind i vort liv, de små vanskeligheder og problemer vi har, sættes i det rette perspektiv når vi ser hvordan generationerne knyttes sammen i evighederne. Så bliver vi mere tålmodige. Så dersom I ønsker at blive påvirket og omsluttet af værdighed og visdom og inspiration og åndelighed i liv, må I jer i tempelarbejde og genealogisk arbejde." (The Holy Temple, s ). Det er noget særligt for dig at gå i templet når du går igennem for én hvis navn du og din familie selv har fundet, gjort klar og sendt til templet. Jeg har hørt visse medlemmer sige: Men alt arbejdet er gjort for vores familie." Det er helt i orden at sige noget sådant så længe man er klar over at man siger det for sjov. Herom har ældste W. Grant Bangerter fra De halvfjerds' første Kvorum sagt: Dit genealogiske arbejde er ikke altsammen blevet udført. Mine egne bedsteforældre udførte,alt' tempelarbejdet for deres afdøde slægtninge for 55 år siden. Siden den tid har vor familie fundet yderligere slægtninge." (Den danske Stjerne, okt. 1982, s. 144). Nyomvendte eller kirkemedlemmer hvis genealogiske arbejde på en eller anden måde er blevet forbigået, har spændende muligheder. For dem er marken allerede hvid til høsten. Hvis hver især af de omkring familier der døbes hvert år blot ville indsende navnene på deres afdøde 4-generations forfædre og deres afdøde børn, så ville mindst mennesker kunne modtage disse hellige ordinanser hvert år. Bevar et ønske i jeres hjerte om at udføre arbejdet for jeres egne. Der er så meget at gøre i kirken. Det genealogiske arbejde skulle ikke tilsidesætte alt andet, lige så lidt som alt andet skulle tilsidesætte det genealogiske arbejde. Den enkelte og den familie som har et velorganiseret program, vil med normal flid gennemsnitligt selv kunne sørge for at skaffe navnene og udføre ordinanserne for deres afdøde forfædre. Og vi bør naturligvis hver især gå den ekstra mil og tage i templet for også at udføre ordinansearbejde for andre. Ældste Derrick har sagt at genealogisk arbejde og tempelarbejde hører sammen. Der er store velsignelser ved at vide at det ene ikke kan lade sig gøre uden det andet. Dersom vi beskæftiger os med begge dele, kan hele vor sjæl fyldes med glæde over at deltage i det herlige arbejde med at forløse de døde. George D. Durrant er far til 8 børn og leder for kirkens præstedømmes genealogiske afdeling, samt biskop for Mt. Olympus 3. ward i Salt Lake City.

12 i midten VÆR SØD AT UDFØRE ARBEJDE FOR MIG Terry Lynn Fisher Da min mand og jeg havde været gift mindre end en måned måtte han afsted for at få en grundlæggende militæruddannelse. Jeg måtte ikke komme med ham, så i det halve år han var væk blev jeg i Provo og arbejdede. Det var ikke netop hvad jeg havde tænkt mig med et ægteskab en mand der var næsten 2000 km væk og som ikke engang kunne komme hjem på besøg. Jeg var meget ulykkelig som nygift. På dette tidspunkt skete det en nat at jeg vågnede fra en dyb søvn ved at en stemme talte til mit sind. Jeg lyttede til stemmen og blev klar over at det var min tipoldefar der talte til mig. Jeg blev liggende et øjeblik og lyttede mens jeg tænkte. Min tipoldefar bad mig om at få sin familie beseglet til sig. Han boede i De forenede Stater i af 1800-tallet. På grund af den amerikanske borgerkrig og de økonomiske omstændigheder forud for krigen havde min tipoldefar, George Wilkie, været en hel del borte fra sin elskede hustru og deres fire sønner. Han døde til sidst i tjenesten for sit land under borgerkrigen. Jeg havde læst nogle breve som George Wilkie havde skrevet hjem til sin familie, og breve som hans familie havde sendt til ham mens han var væk. Jeg havde også læst hans dagbøger. Disse breve og dagbøger afspejlede hvilken kærlighed familiens medlemmer havde til hinanden, såvel som deres ønske om at være samlet. Mine forfædre var ikke sidste dages hellige og de havde ikke evangeliets velsignelser. Og nu her midt om natten kom min tipoldefar Wilkie til mig og sagde: Terry Lynn, var sød at få min familie beseglet til mig. Jeg vil så gerne være sammen med dem i evigheden. V/7 du ikke nok få udført tempelarbejde for os! Lige nu har du ikke din mand hos dig forestil dig 10

13 I de '* hvordan det ville være i evigheden. Det er forfærdeligt! Jeg vil så gerne besegles til min hustru." Og pludselig var stemmen væk, lige så hurtigt som den var kommet. Lige straks troede jeg at det måtte være min fantasi mens jeg lå og tænkte på mine tipoldeforældre. Jeg besluttede mig til at få deres genealogiske arbejde udført og ville begynde på det så snart jeg fik tid. Derpå faldt jeg i søvn igen. Jeg blev meget forbløffet da stemmen kom tilbage og sagde næsten det samme, men denne gang bad den mig endnu mere indtrængende om at få arbejdet gjort snart. Jeg besluttede mig til at gøre noget ved det allerede næste dag. Min tipoldefar må dog have vidst at jeg nok ville blive forstyrret den næste dag, for han talte til mig for tredie gang og bad mig om at gøre noget ved det nul Jeg kunne næsten ikke tro hvad det var der skete, så jeg stod op midt om natten og begyndte at arbejde på min genealogi. Jeg bladede igennem diverse papirer og optegnelser og fandt netop de oplysninger jeg havde brug for til at begynde med. Derpå skrev jeg nogle breve for at få fat i fødsels-, vielses- og dødsattester. Da jeg havde gjort alt hvad jeg kunne på dette tidspunkt gik jeg omsider i seng. Jeg arbejdede en hel del med genealogi det næste halve år mens min mand var borte. Til sidst kunne jeg gå i templet sammen med min fætter og få mine tipoldeforældre beseglet til hinanden. Jeg kan bære vidnesbyrd om at jeg fornemmede deres nærhed i templet, og nu vidste jeg at de virkelig kunne leve lykkeligt sammen i al evighed. næste f i re år var det påkrævet at min mand var borte fra hjemmet meget af tiden. Jeg fandt ofte trøst og styrke :»*, / V Illustreret af Dilleen Marsh ved at læse mine tipoldeforældres dagbøger. Tanken om at de havde oplevet lignende situationer hjalp mig på en eller anden måde til at se mit liv i det rette perspektiv. Jeg følte mig nært knyttet til dem, og selv om jeg aldrig havde mødt dem syntes jeg at jeg kendte dem. Det eksempel mine tipoldeforældre ubevidst var for mig har været og vil stadig være en inspiration. Terry L Fisher er mor til tre børn og deltidsstuderende ved Brigham Young universitetet. Hun er rådgiver i BYUs 102. wards primarypræsidentskab. 11

14 stedet huset ca MORMON DAGBOG En dag fortalte min mor, Linnie P. Gold, mig en oplevelse som har påvirket mig lige siden. Hun sagde at kirkens medlemmer lige efter 2. verdenskrig blev bedt om at skænke noget tøj til det tyske folk som levede i dyb fattigdom. Min mor fandt derfor noget gammelt slidt tøj, der var for godt til at kassere, frem fra skuffer og skabe. Pludselig hørte hun en stemme der sagde: Er det hvad du har at give mig?" ER DET HVAD DU HAR AT GIVE MIG? Charry G. Wolf Åh nej," råbte hun omgående. Og så begyndte hun at finde det bedste tøj frem som fandtes i huset. Hun var redaktør for wardsavisen der skulle i trykken den næste dag, og hun skrev omgående en artikel hvori hun poetisk appellerede medlemmerne til at give tøj. Læserne blev dybt rørt og reagerede gavmildt. Nu ved jeg hvorfor min mor er så villig til at give og til at gøre noget for andre. Hun skænker det til Kristus. Søster Cherry G. Wolf bor i Hillsboro i Oregon. Nogle år efter 2. verdenskrig flyttede vores familie (bestående af min mand, to sønner på henholdsvis 2 og 4 år, samt mig selv) til Spanish Fork i Utah. Vi havde boet i i et halvt år, da jeg blev bedt om at undervise børnehaveklassen i primary. Jeg var meget genert. Selv om jeg havde været medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige hele mit liv, havde jeg aldrig haft en DU KAN GODT! Elaine Teasdale stilling i kirken. Derfor talte jeg med primarypræsidentinden (Rebecca Christensen) som jeg kendte temmelig godt. Jeg ville aldrig kunne undervise en børnehaveklasse," sagde jeg til hende. Jeg har aldrig undervist før." Primarypræsidentinden vidste at jeg var genert, men hun vidste også at jeg elskede børn. Hun fortalte hvor meget hun holdt af os og sagde til mig at hun vidste jeg ville komme til at elske dette arbejde hvis jeg blot ville gøre et forsøg. Jeg undslog mig stadig. Men da hun rejste sig fra stolen for at gå, sagde hun at hun forventede at jeg ville undervise denne gruppe børn til næste primarydag. Først da hun var gået tog jeg lektiehæftet som hun havde efterladt i en stol. Jeg tænkte på at jeg måtte levere det tilbage, men i slog jeg op i det og læste de dejlige lektier. Hver dag sagde jeg til mig selv at jeg måtte give bogen tilbage. Og for hver dag der gik blev det sværere for mig at komme i tanke om hvad jeg skulle sige til primarypræsidentinden. Det blev hurtigt pri- 12

15 fem marydag. Jeg vidste at jeg var nødt til at give lektien eller finde en anden som kunne gøre det. Derfor læste jeg lektien og forberedte mig. Jeg sagde til mig selv: Jeg giver kun lektien denne ene gang og så afleverer jeg bogen." Jeg underviste denne klasse i tre år. Derpå havde jeg en anden primaryklasse i år. Da wardet blev delt i to blev jeg kaldet til at virke i primarypræsidentskabet. I årenes løb har jeg siddet i mange forskellige lederstillinger: Jeg har været gruppeklasseleder, præsidentinde for Unge Piger, rådgiver i wardets hjælpeforening og derpå præsidentinde, og senere sekretær i stavens hjælpeforening. Disse kaldelser har givet mig en større tilfredsstillelse og gjort mig til et lykkeligere menneske, for de har hjulpet mig til at overvinde min generthed og lært mig at elske mine medmennesker. Og alt dette er sket, fordi en kær leder viste mig tillid og lod mig vide at hun virkelig var interesseret nok til ikke at lade mig sige nej til en kaldelse. Søster Elaine Teasdale bor stadig i Spanish Fork i Utah. 13

16

17 I Det TIL VORES VEN DET NYE MEDLEM Ældste Loren C. Dunn De halvfjerds' Kvorum Jeg vil henvende mine bemærkninger til en særlig gruppe mennesker de som er nyomvendte eller som om kort tid vil tilslutte sig kirken. Vi byder dig velkommen, som ven og nyt medlem, i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Vi siger som Paulus: Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller... med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten." (Ef. 2:19, 20). Alene den kendsgerning at du har fornemmet Ånden og modtaget Kristi lærdomme gør dig til noget særligt. For Herren har selv sagt: Mine udvalgte hører min røst og forhærder ikke deres hjerter" (L&P 29:7). gamle Testamente kan vi læse at Guds udvalgte boede sammen i ét land. De havde deres profeter og Herren talte til dem og var deres leder. Til sidst blev de kaldt Israels hus eller israelitterne. Alligevel begyndte mange af dem efterhånden at glemme deres gud og på grund af ugudelighed blev de på forskellige tidspunkter spredt rundt omkring til alle jordens lande. Men Herren har også givet løfte om at han i de sidste dage vil erindre sig det spredte Israel" og samle dem hjem. Dem, der er tilovers af mine får, vil jeg sanke sammen fra alle de lande, til hvilke jeg har bortstødt dem, og føre dem tilbage til deres græsgange, og de skal blive frugtbare og mangfoldige. Da vil jeg sætte hyrder over dem, og de skal vogte dem; og de skal ikke mere frygte eller ræddes, og ingen skal savnes, lyder det fra Herren." (Jeremias 23:3-4). Denne profeti handler om dig og din tilslutning til Jesu Kristi Kirke. Duerden udvalgte som har hørt den gode hyrdes" stemme. 15

18 i.. din TIL VORES VEN DET NYE MEDLEM Lad os nu gennemgå hvad der er sket dig, det nye medlem, og hvad du har foran dig i kirken. Alt det du har mødt da du blev præsenteret for kirken har først og fremmest været koncentreret om Kristus. Du føler sikkert et særligt fællesskab med de første nephiter som sagde: Vi taler om Kristus, vi glæder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus... for at vore børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen for at få forladelse for deres synder." (2 Nephi 25:26). Lige fra begyndelsen blev du bedt om at forberede dig til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse. Denne dåb markerede at du formelt accepterede Jesu Kristi evangelium samt dets ordinanser og befalinger. Du kan også glæde dig i bevidstheden om og sikkerheden for at din dåb er gyldig, fordi den der døbte dig var kaldet af Gud af sådanne som har myndighed" (5. trosartikel). Han kaldte ikke sig selv, men blev kaldet af Gud. Du har også efterkommet de krav som Det øverste Præsidentskab har sat for at blive medlem af kirken. Efter dåben modtog du kronen på værket, den gave som vor himmelske Fader overdrog dig gennem den rette person og på den rigtige måde, Helligåndens gave, også kaldet Trøstermanden og Sandhedens Ånd. Du blev gjort opmærksom på denne hellige og helliggørende indflydelse, da missionærerne underviste dig om lærdommene i Herrens kirke. Glem ikke at missionærerne, dengang de fremlagde særlige lærdomme og befalinger, tilskyndededig til at bede til Herren for at få bekræftet at disse ting er sande. De har oven i købet ved hjælp af vor tids åbenbaringer kunnet påvise hvordan Herren vil svare dig. Se... du må udtænke det i dit eget sind, og da må du adspørge mig om det er rigtigt." (L&P 9:8). Ja, se, jeg vil tale til dig i sjæl og dit hjerte gennem den Helligånd, der skal komme over dig, og som skal bo i dit hjerte." (L&P8:2). Derved skal du fornemme, at det er rigtigt." (L&P 9:8). Til spørgsmålet om hvordan et menneske kan vide om han eller hun er omvendt har præsident Marion G. Romney, som dengang var medlem af De tolvs Kvorum, givet dette svar: Han kan føle sig sikker på det når hans sjæl helbredes gennem Helligåndens kraft. Når dette sker anerkender han det udfra sine følelser, for han vil føle det ligesom Benjamins folk følte det, da de fik tilgivelse for deres synder. Optegnelserne siger:,... Herrens ånd (kom) over dem, og de fyldtes med glæde, eftersom de havde fået forladelse for deres synder og fred med samvittigheden.' (Mosiah 4:3)." (Conference Report, okt. 1963, s. 25). Da du efter dåben modtog Helligånden skete der yderligere noget i dit liv. Sammen med Åndens varme og fred fik du større tålmodighed, større forståelse, større tillid til at kunne gøre noget som du før ikke evnede, større påskønnelse for din egen værdi, større forståelse for folk omkring dig, større følelser for evangeliets principper og en større forståelse for skrifterne. Hvad har du nu at glæde dig til? Ja, 16

19

20 Jesu vore vore mange har TIL VORES VEN- DET NYE MEDLEM når der er gået et stykke tid vil du blive ivrig efter at komme i templet. Et af formålene med templet er at gøre ægteskaber evige. Det betyder at et ægtepar der er viet af de borgerlige myndigheder eller af en præst til døden skiller dem", i kirkens templer kan blive viet for tid og al evighed. Hele formålet med Guds plan for menneskene er at skaffe en udvej for at alle Guds børn kan vende tilbage til ham, og det er evigt liv. Alle der accepterer Jesus som Kristus og er villige til at adlyde hans evangeliums bud og befalinger vil befinde sig på vejen til evigt liv. Et af kravene til evigt liv er evigt ægteskab. Når der er udført en besegling eller vielse i templet betyder det at den pågældende familie kan blive evig, eller med andre ord at leve med Gud i en familieenhed. Den guddommelige plan er så fuldkommen at Frelseren også lovede dem, der ikke har haft mulighed for at blive gift, men som efterlever evangeliet, at de ikke vil gå glip af noget. En praktisk velsignelse ved et tempelægteskab er at du vil tilslutte dig en helt usædvanlig gruppe i dages verden. Sociologer påviser at ét ud af tre ægteskaber slår fejl i dages samfund. Men ud af de ægteskaber der er indgået i templet vil mere end 90 ud af 100 have succes. Blandt velsignelserne i Kristi evangelium er bl. a. et bedre ægteskab i dette liv, for de par som etablerer sig fast i kirken, foruden løftet til familien om at de kan være sammen i al evighed. Som nyt medlem er du nu kommet ind i et ward eller en gren. Du har tilsluttet dig andre medlemmer som, ligesom dig, får en udvikling i evangeliet og bestræber sig på at leve en kristen tilværelse. Nogle af dem har været medlemmer i år. De fleste af dem forsøger at gøre deres bedste og forbedrer sig dag for dag. Men der vil stadig komme dårlige dage og ind imellem vil en eller anden måske fornærme dig, i reglen ikke bevidst, og hvis du hjælper ham, er tålmodig og ikke tager dig af fornærmelsen, vil du give ham tid til at overvinde sine vanskeligheder. Sådanne oplevelser er sjældne, men de kan forekomme. Efterhånden som du lærer de andre medlemmer bedre at kende vil du formodentlig nyde at være sammen med dem alle, men nok specielt holde dig til nogle få som du føler dig mere knyttet til, fordi I baggrund og samme interesser. Blandt de medlemmer som du får særlig tillid til er din biskop eller grenspræsident, og dine hjemmelærere. For søstrenes vedkommende er der hjælpeforeningspræsidentinden og besøgslærerinderne som vil være en ekstra hjælp. De unge har også deres særlige ledere. Det største udtryk for kærlighed og påskønnelse som medlemmerne kan give hinanden er deres besøg i hverandres hjem som hjemmelærere og besøgslærerinder. Hvis du ikke allerede har fået denne opgave, vil du snart få den. Selv om du er ny og lidt uerfaren skal du vide at du allerede yder nogle meget dejlige bidrag. Du tilfører wardet noget levende og friskt. Selv om de ældre medlemmer måske ikke altid siger det, så vil de nyde at du er der fordi du udstråler en ånd der varmer dem. Det er ikke fordi de ikke selv har et vidnesbyrd, 18

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere