Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik: & Referent: TL Deltagere: Fraværende: Daniel Vest (), Tine Lind (TL), Kim Larsen Christensen (), Jutta A. Nielsen (JAN), Jesper Fløe (), Nikolaj Seemann (NS), Tine M. Vest (TV) Maria Grandt (MG), Kim Aarosiin (KA) Dagsorden Åben/Lukket 1. Formanden har ordet... LUKKET 2. Godkendelse af dagsorden... Fælles Godkendt efter enkelte tilføjelser. 3. Korrespondanceliste fra sidste møde... Fælles har ikke nået at lave telefonliste. har ikke nået at lave pris liste med to kolonner. har ikke arbejdet videre med tilmeldingssystem. 4. Administration a. Bordet rundt (fx sidste nyt, ferie m.m.)... Fælles holder ferie i uge 43. orienterer om formandsnetværksmøde d. 28. september. Der er kommet udkast på diverse vedtægts ændringer mv., det endelige udkast kommer medio november. HB enes om, at vi holder debat aften d. 11. december om disse vedtægtsændringer. FU arbejder videre med dette. b. Fremlæggelse af regnskab for 3. kvartal fremlagde et detaljeret regnskabet, vi kan se, at vi har fået flere penge ind på kontingent indtægter dejligt! sender regnskab ud på mail. c. Økonomi... Vi skal betale 200 kr. til banken som erhvervsforsikring, så er vi forsikrede mod bl.a. hacking i netbank. Caféudvalget har fået besked på, at de ikke må gå i pengeskabet og veksle penge, det er KUN HB, der må gøre det. d. Budgetopfølgning... sender et let overskuelig budget opfølgning ud pr. mail. e. Digital post pr Der er kommet ny lov om, at alle med cvr. nummer skal oprettes med digitalt post senest d. 1. november sørger for at gøre dette på foreningens vegne.

2 5. Forening a. Medlemskab... JAN Der er sendt kontingent rykkere ud til 23 medlemmer, 8 ud af disse har betalt kontingent. Nogle har betalt direkte til DDL, disse navne mangler vi stadig at få oplyst fra DDL vil tage kontakt til dem og bede om navnene. Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet er nu sortlistet hos os og DDL, JAN kontakter DDL med navne på dem, der har betalt og dem der ikke har betalt og som er sortlistet. Hvilket betyder, at disse medlemmer ikke kan melde sig ind i andre foreninger, før kontingentet er betalt hos os. Flere mangler stadig medlemskort. HB ytrer frustrationer over dette, da medlemmerne bliver sure på HB når HB beder om at se medlemskort. HB diskuterer om det kunne være en god ide, at DDL fremover sender medlemskortene til foreningerne, hvor foreningerne sørger for at udlevere dem personligt/sende ud med posten for at sikre, at medlemmerne får deres medlemskort? vil undersøge, om det kan lade sig gøre at vi udsender nyhedsbreve mm. via digital post, som vi skal have etableret. 1. Opdatering af medlemsliste... TL Fredagscafé mangler opdatering af medlemsliste, det er meget vigtigt at det bliver gjort da fredagscafé jævnligt har diskussioner med medlemmer, der siger de har betalt, men de ikke har fået medlemskort og de ikke medbringer kvittering. HB enes om, at medlemskort skal fremvises ved hvert arrangement. HB skal have opdateringer på skyldner listen. b. fra Kim Aarosiin... Kim Aarosiin har sendt mail og skrevet, at han fratræder sin post i bestyrelsen. HB tager hans mail til efterretning. svarer ham. c. Generalforsamling Vi har fået lov til at låne Center for Høretab (Fredericiaskolen) til generalforsamlingen. Dirigent og referent er fundet, kontakter dem. JAN, TL, og indgår i arbejdsgruppe i forbindelse med generalforsamlingen, de skal forberede dagen, eftermiddagskaffe, aftensmad mv. HB diskuterede hvordan strukturen skulle være, om vi skal ændre til 5 bestyrelsesmedlemmer som før eller om vi skal bevare 7. Enighed om, at vi gerne vil ændre til 5 bestyrelsesmedlemmer igen og mere struktur skal gøre at det kan fungere. Vores bud er: formand, næstformand (inkl. ejendomsleder), kasserer, caféleder og kulturleder. Møde hver halvanden måned. d. Arbejdsopgaver... TL Alle skal skrive hvilke arbejdsopgaver de besidder som f.x. caféudvalgsleder hvilke opgaver har caféudvalgsleder? Det vil gøre det nemmere for nye bestyrelsesmedlemmer fremadrettet at vide, hvilke opgaver der ligger i posten. e. 3U... TL / LUKKET f. Frivilligfest... TL Der skal være frivillig fest til marts, og TV arrangerer

3 g. Medlemsmøde d. 13. november TL Alle fra HB deltager i medlemsmødet. NS sørger for at bestille tegnsprogstolk. Ejendomsudvalget er ved at planlægge to møder, det ene møde skal HB deltage i og det andet er kun for ejendomsudvalget. h. FTSF s fødselsdag d. 25. oktober TL og laver lagkager. Fælles spisning i byen på Jensens Bøfhus kl , vi mødes ved FTSF kl bestiller bord. kommer ikke på grund af arbejde. kontakter cafeudvalget og kaffeudvalget og hører, om de kan hjælpe den dag. Kaffeudvalget møder ind kl , det samme gør cafeudvalget. 6. Nyt fra udvalgene a. Caféudvalg... er ved et uheld kommet til at ødelægge det lille køleskab i baren, han har fundet en ny (gratis) i Aarhus som han vil hente. Fredagscafé har succes i øjeblikket, det hjælper at have tema fredage det lokker folk til. Næste fredagscafé er d. 1. november med J-dag som tema. Der arbejdes stadig på stempelkort ordning. vil kontakte Carlsberg for et nyt køleskab til drikkevarer, da den nuværende larmer rigtigt meget og den er fra HB opfordrer til at sende fredagscafé program ud i god tid. 1. Kaffeudvalg... TL 2. Fjernelse af radiator ved Café... HB godkender, at radiatoren ved caféen fjernes, da bordet hænger lidt og har brug for noget støtte, pt. er det svært da radiatoren står i vejen. HB godkender også, at der købes bolte til at lukke radiatoren af med. 3. Computer til Fredags Café... Der har været problemer med, at caféens bærbare med alt musik i ikke har været i FTSF når der har været fredags café HB enes om, at der byttes rundt på de bærbare, således at kasseren får en bærbar, hvor regnskabsprogrammet er i og en anden bærbar til caféen, hvor alt musik er i. Husk, vi har et YouSee abonnement, brug musikken derfra. b. Ejendomsudvalg... NS Der har været ejendomsudvalgsmøde og beboermøde. Der flytter en ny beboer ind d. 15. oktober på Nørrebrogade. Ros til DB for hans arbejde med toilettet under fredagscafé. TL sender referater fra ejendomsudvalgsmøde og beboermøde til HB. c. Fanebærerudvalg... JAN Ingen bemærkninger. d. Festudvalg... TL 1. Evaluering af sommerfest... Kort summering; uheldigt med vejret, fin fest, popcorn maskinen ikke en succes, meget mad i overskud, problemer med aflagte ben på græsplænen, fedtpletter på væggen, klage fra CFH. sender referat ud til HB

4 2. Julefrokost TL Julefrokost udvalg har haft møde, der er fremlagt budget. HB foreslår, at priserne bliver 200 kr. for medlemmer, 300 kr. for DDL medlemmer, 400 kr. for ikke-medlemmer. Vi er nødt til at give vores egne medlemmer medlemsfordele fremfor DDL-medlemmer og ikkemedlemmer. spørger caféudvalget, om de vil hjælpe med at sælge den dag. e. Historiskudvalg... Der sker lidt i udvalget, der bliver pt. ryddet op i rummet i kælderen. opfordrer, at der til 2014 budget laves et budget til historisk udvalg, da de har nogle økonomiske ønsker i forhold til indkøb af materialer. f. Kioskudvalg... Det kører fint i kiosken, der tjenes penge og stadig kun 2 frivillige. g. Kulturudvalg... TV Der har været møde i kulturudvalget, programmet for resten af året er planlagt og en del af forår 2014 er også planlagt. 1. Kreative onsdage / entré... TV Diskussion om entré til kreative dage, da vi oplever enkelte personer, der kommer, er ikke medlem hos os. HB enes herefter om, at fra 1. januar 2014 skal der betales entré for DDL medlemmer og ikke-medlemmer. Dette gælder både for Kreative onsdage og Fredags café. 2. Foreningsaftener... TL HB oplever jævnligt til foreningsaftener ved foredrag mm., at der er meget uro blandt medlemmer, flere vælger at sidde ved baren og snakke, selvom der bliver bedt om at ikke snakke. HB enes om at projektoren flyttes ned til den anden væg, der sættes whiteboard op så vi fremover sidder mod den anden væg i stedet for som det er nu. vil gøre det i uge 43. h. Medieudvalg... Fælles 1. Vejledning til opsætning af nyhedsbrev... TL TV og TL har lavet vejledning til opsætning af nyhedsbrev/opslag om udflugt, fredags café mm. Dette sendes ud til HB. 7. Nyt fra afdelinger a. Døves Idrætsklub FREMAD... FREMAD er ved at finde ud af, om de vil planlægge DM i Futsal januar b. Tegnsprog CI... Der har været møde, hvor medlemmerne af udvalget blev enige om, at de skiftes til at arrangere sammenkomster. TV er tovholder. c. Whist... Der er trekantsturnering i Fredericia d. 30. november Næste møde... Søndag den , kl. 10:00 14:00. Fortæringsansvarlig: NS Suppleanter er velkomne til at deltage til bestyrelsesmøde, dog har suppleanter ingen stemmeret, kun taleret

5 Korrespondanceliste: Lave telefonliste Lave prisliste med to kolonner Undersøge tilmeldingssystem Arbejde videre med medlemsmøde d. 11. december Sende regnskab til HB på mail Sende budget opfølgning til HB på mail Oprette digital post til FTSF Kontakte DDL vedr. opdateret medlemsliste/sortliste Kontakte DDL vedr. betalte medlemmer Undersøge digital post / nyhedsbreve Svare KA Forberede generalforsamling 2014 Beskrive arbejdsopgaver Arrangere frivillig fest Deltage til medlemsmøderne Bestille tolk til medlemsmødet d. 13. november Bestille bord på Jensens Bøfhus d. 25. oktober Kontakte kaffe og caféudvalget mht. 25. oktober Arbejde videre med stempel kort Kontakte Carlsberg mht. ny køleskab Kaffe og caféudvalgsmøde Fjerne radiator Sende referater fra ejendomsudvalgsmøde og beboermøde til HB Sende referat fra sommerfest til HB Lave ændringer i klublokalet FU JAN, JAN, + TL ALLE + TV ALLE NS TL - 5 -

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere