Dansk Skolemuseum 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skolemuseum 2000"

Transkript

1 Dansk Skolemuseum 2000 ved museumsleder Keld Grinder-Hansen Årets begivenheder Dansk Skolemuseum har haft endnu et begivenhedsrigt år. Internt har museet skærpet arbejdsrutinerne, og fået indkørt elektroniske systemer til at varetage museets administrative og museumsfaglige aktiviteter. Museet har i løbet af 2000 etableret ikke mindre end 6 særudstillinger, og hertil afholdt yderligere en række forskelligartede aktiviteter. Museet synes efterhånden godt placeret i den brede offentligheds bevidsthed, hvilket bia. kan atlæses af en stadig stigning i antallet afhenvendelser til museet, ligesom der atter i år har været en vækst i museets besøgstal, dog i mere moderat omfang end i de foregående år. Særlig succes havde museet med et åbent hus-arrangement på Kulturnatten, hvor over 500 mennesker lagde vejen forbi. Dansk Skolemuseum har atter i år opnået pæn pressedækning. Specielt sommerens særudstillinger fandt vej til avisernes spalter, og der har også værettlere indslag i TV og Radio, bia. 1 h -times udsendelse om museet på TV-kanalen DK -4. Særudstillinger I 2000 har Dansk Skolemuseum afviklet det hidtil største antal særudstillinger på et enkelt år - i alt 6. Vinterudstilling Vinteren er den kolde og mørke tid, men også årstiden hvor de indendørs sysler er i højsædet. l den lille udstilling, der åbnede i februar skildredes vinterens aktivteter i skolestuen og udenfor, bia. ved hjælp af en række af museets anskuelsesbilleder med vintennotiver.»herrer vi ere i åndernes rige«- studenterhuen og de andre huer Lørdag d. 17. juni åbnede Dansk Skolemuseum en særudstilling om studenterhuen og de andre huers historie. Museet havde kun begrænset materiale om studenterhuens historie i sin samlinger, men via en efterlysning på bagsiden af Berlingske Tidende blev der eftertrykkeligt rådet bod på dette forhold. Et meget stort antal huer blev doneret eiler lånt til museet, således at udstillingen kunne vise gamle og nye huer i alle afskygninger- sorte og hvide studenterhuer, kvasthuer til studinerne, som det blev brugt i begyndelsen af 1900-tallet, seminaristhuer, HH, HG og HTX-huer, HF-huer, og dansk studenterhue med tlagbånd - til studenter fra den internationale linje. I billeder og tekst skildredes huernes historie, og nogle traditioner, der knyttede sig til eksamen og dagene derpå. Studenterkjoler fra forskellige tider var ligeledes repræsenteret i udstillingen. En særlig genstand var digterpræsten Kaj Munks sorte studenterhue, som han var kendt for at bruge, når han gik påjagtellercyklede rundti sognet på besøg. 139

2 Skolestuens kakkelovn. Parti fra museets Vinterudstilling. 140

3 Studentersangere, studenter fra Metropolitanskolen og receptionsgæster ved åbningen af studenterhueudstillingen lørdag d. f 7. juli. 141

4 Udstillingen var også en hyldest til årets studenter, så åbningen af udstillingen fandt sted med deltagelse af >>nyudsprungne«studenter fra Metropolitanskolen, der blev modtaget med romantiske toner fra 4 studentersangere og glas med punch. Oplev Naturen D åbnede museet en særudstilling, der præsenterede tidligere tiders biologiundervisning med særlig vægt på de i 1950'erne og 1960'erne benyttede biologiske undervisningskasser. Tilrettelæggeren af udstillingen var den nu 92 årige Poul Egede Andersen, der som mangeårig leder af Biologisk Samling i KØbenhavns Kommune var idemanden bag de biologiske kasser. Sløjd gennem godt 100 år I perioden mandag d. 3. juli til 2. november vistes en udstilling af sløjd gennem de sidste godt 100 år. Udstillingen fortalte historien om, hvordan ildsjæle - skolelærere, håndværkere, pædagoger - i 1880' erne kæmpede for at indføre en undervisningsform i folkeskole, som tildegodeså en lang række behov. Børnene skulle lære at bruge værktøjet korrekt, de skulle lære de rette teknikker, de skulle vænne sig til de korrekte arbejdsstillinger. Hele ideen bag sløjdfaget var præget af ønsket om at opdrage børnene til at kunne selv og udvikle dem til»sunde, livskraftige og nævenyttige Mennesker«, som en af pionererne, Aksel Mikkelsen skrev. Udstillingen viste et stort udsnit af såvel skoleelevernes egne arbejder, bia. den obligatoriske julelyscstage, som sløjdlærernes mere avancerede modeller og eksamensarbejder. Udstillingen demonstrerede, hvordan sløjd engang var nært forbundet med fysik, og hvordan 1970'ernes motorlære og metalsløjd var et udslag af erhvervslivets behov for mellemteknikere. Endelig blev det beskrevet, hvordan undervisningen i sløjd har forandret sig over tid, og hvad sløjdfaget er i dag. En lang række sløjdlærere havde udlånt materiale til udstillingen, som var blevet til i samarbejde med Egnsmuseet Færgegården. Mikkelsdag I dagene omkring Mikkelsdag d. 29. september genoplivede museet nogle af de traditioner, der fandtes på landet ved høsttide. Eleverne, alt efter klassetrin, fik mulighed for at lave en høstkælling (en slags dukke af korn), binde en kornkrans eller klippe et får til ophængning i vinduet. Der blev fortalt om Mikkelsdag og høstgilder, og i en lille udstilling viste vi, hvordan skolerne i gamle dage lod årstiderne indgå i undervisningen. Carit Etlar-udstilling I oktober måned vistes en mindre vandreudstilling om forfatteren Carit Etlar (Carl Brosbøll) ( )»At leve for at skrive«, i anledning af den populære børnebogsforfatters I OO-års dødsdag. Carit Etlar er udødeliggjort gennem sine to eventyrbøger fra svenskekrigstiden i 1600-tallet: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester, men han skrev også en lang række andre børnebøger, som i dag stort set er gået i glemmebogen. Udstillingen var tilrettelagt af lektor Martin Dyrbye fra Biblioteksskolen. 142

5 Nye permanente udstillinger Siden åbningen af Dansk Skolemuseum har det været et stort ønske at få etableret nye og tidssvarende permanente udstillinger på museet. I år 2000 blev der taget hul på det omfattende projekt. Et sammenhængende udstillingsprogram for de nye permanente udstillinger udarbejdedes med udgangen af foråret og i løbet af efteråret påbegyndtes arbejdet med at fremskaffe de nødvendige midler fra fonde og virksomheder, der vil muliggøre en realisering af projektet. Det er museets håb, at de nye udstillinger kan være etableret senest med udgangen af Undervisning på Dansk Skolemuseum Igennem året er der et standardtilbud til skoler om at besøge Dansk Skolemuseum og under kyndig vejledning af en af museets pensionerede lærere opleve»skolen i gamle dage«med bia. blækskrivning. Dette arrangement har stor søgning blandt specielt folkeskolens mindre klassetrin, men museet har også haft et stigende antal gruppebesøg fra folkeskolens ældre klasser og gymnasiet, samt fra voksengrupper fra seminarier og andre undervisningsinstitutioner Der blev udarbejdet særlige undervisningstilbud i forbindelse med flere af årets udstillinger. I forbindelse med biologiudstillingen blev tilbudt undervisning, der baseredes på spørgsmål, som skulle besvares ud fra de udstillede biologikasser under devisen»opgaveark som vor mor lavede dem«. I forbindelse med sløjdudstillingen arrangeredes værkstedsundervisning med lærere fra Sløjdlærerskolens Seniorklub. Øvrige Arrangementer på Dansk Skolemuseum Årets skolebogspris Dansk Skolemuseum var i juni for femte gang vært for Undervisningsministeriets overrækkelse af årets skolebogspris.»el i byen«i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival fra mandag d. 25. september til fredag d. 29. september 2000 gennemførtes to samtidige workshops på Dansk Skolemuseum i København og Stenomuseet i Århus. To 6. klasser skulle i løbet af ugen opbygge en miniby på de to museer, lægge el ind i byen, sørge for lysregulering, lys på vejene og strøm til arbejdende Lego Dacta modeller. Arbejdsinstruktionerne fra El-Fagets Uddannelsesnævns CD-Rom»El i Byen«var tilgængelige på computere. Arbejdet med at etablere byen kunne igennem ugen følges live via internettet på de involverede firmaers hjemmesider. Lørdag d blev den elektrificerede miniby på Dansk Skolemuseum officielt åbnet. I de følgende uger kunne man besøge museerne og se de to byer. Projektet realiseredes som et samarbejde mellem Elfagets Uddannelsesnævn, Mikroværkstedet, S.Frederiksen, Ølgod, Lego Dacta, Steno Museet og Dansk Skolemuseum. 143

6 Forældre og elever fra 6A på SØndermarkskolen på Frederiksberg ved åbningen af "El i byen«på Dansk Skolemuseum lrrdag d. 30. september Kulturnat For anden gang deltog Dansk Skolemuseum i Kulturnatten d.13. oktober. Aktiviteterne på museet stod i år i fysikkens tegn. Under den muntre titel»festlig fysik på Dansk Skolemuseum«demonstrede lærer Jens Peder Skoven række af de klassiske fysikforsøg på gaden uden for museet. Indenfor kunne den elektrificerede miniby besøges, og de mange elinstallationer kunne afprøves. For børn mellem 7 og IO år var det i løbet af aftenen muligt at tage et elkørekort hos museets fysiklærere. De øvrige samlinger var ligeledes åbne på Kulturnatten fra 18 til 23. Anslået godt 500 mennesker besøgte museet på denne aften. Den rådgivende komite for Dansk Skolemuseum I november 2000 afholdtes det årlige medlemsmøde for den rådgivende komite for Dansk Skolemuseum. Knapt 30 organisationer og institutioner er medlemmer af komiteen. Den aftrædende formand for komiteen, Gymnasieskolernes Lærerforenings tidligere formand Per Skafsgård, redegjorde på mødet for komiteens hidtidige virksomhed og skitserede to fremtidige indsatsområder. Komiteen skulle støtte finansielt op om museets registreringsprojekt, og på det gymnasiale område skulle samarbejdet mellem Dansk Skolemuseum og Gymnasieskolernes Lærerforening om at få defineret, registreret og indsamlet gymnasieskolernes historie fortsættes. Som ny formand for den rådgivende komite valgtes rektor Bent Karsdal, Ribe Katedralskole. 144

7 Museets samlinger I løbet af året har museet modtaget en lang række gaver af skolehistorisk genstande fra skoler og privatpersoner. I gennemsnit modtager museet 5 donationer om ugen, undertiden på op til flere hundrede genstande. Herudover har museet indsamlet et stort genstandsmateriale fra skoler og undervisningsinstitutioner landet over. Fysikgruppen har i løbet af året forøget museets i forvejen betydelige fysiksamling med yderligere apparater, der er indkommet fra en række privatpersoner og undervi sningsinstitu tioner. I løbet af 2000 udvidedes Dansk Skolemuseums magasinplads på Tingbjerg skole, således at museet nu råder over to magasinrum på i alt godt 500 kvm på Tingbjerg, som supplement til museets nærmagasiner. I løbet af året blev der foretaget en systematisk oprydning i museets nærmagasiner, ligesom der blev foretaget en løbende vedligeholdelse (maling) af en række af museets udstillingsrum. I løbet af 2000 påbegyndtes en grundlæggende registrering af museets anslåede genstande. I efteråret 2000 udformedes en overordnet registreringsplan for museets registrering i de kommende år. Museets administration Museets regnskaber er i 2000 kørt i regnskabsprogrammet Concorde, og fra årsskiftet 2000/01 vil et lønningssystem ligeledes blive indført på museet. I løbet af efteråret 2000 forberedtes museets bibliotek til at blive registreret i et elektronisk bibliotekssystem. Forespørgsler Antallet af faglige forespørgsler til museet er i voldsom vækst. På årsbasis drejer det sig om flere hundrede forespørgsler, som tilsammen lægger beslag på en ikke ubetydelig del af det faglige personales tid. Museets genstandsmateriale, specielt plancheog billedsamling er meget efterspurgt af forlags billedredaktører og forfattere, ligesom samlingerne og ikke mindst skolestuen har været benyttet ved reklamefilm, fjernsyns- og filmoptagelser. Endelig udlånte museet jævnligt genstande til andre museer, skoler og undervisningsinstitutioner. Museets økonomi Der lykkedes desværre ikke at forøge museets basisbudget i år 2000, så der vil stadig være behov for at arbejde for at øge de faste drifttilskud i de kommende år, således at museet med tiden kan nå sin ønskede status som et professionelt drevet specialmuseum for uddannelses- og skolehistorie. 145

8 Statistik Det samlede besøgstal for 2000 var knapt personer. I alt var der mellem grupperundvisninger i Museets åbningstider har i 2000 fremdeles været mandag-fredag 10-16, lørdag lukket og søndag Museets personale. Museumsleder, ph.d. Keld Grinder-Hansen, museumsinspektør, cand.mag. Åse Højlund Nielsen, administrativ medarbejder, cand.scient.bibi.christine Nordentoft, forvalter Philip Davies, receptionist Anne Giehm (fra 13. juli), konsulent, mag.art Christian Glenstrup, rengøringsassistent Ying Li, forvalterassistent Leif SØrensen (til 7 juni). Herudover var følgende personer tilknyttet museet som frivillig, ulønnet arbejdskraft: Karen Margrethe Abrahamsen, Erland Andersen, Sven Bang, Brita Bjørling Johannsen, Jane Dahl, Jørgen Dam-Hansen, Jørgen Duus, Kaj Garulf, Stine Hertz, Ellen Ingvartsen, Jørgen Jensen, Britta Kragelund, Mogens Laursen, Lissa Nicolajsen, Helge Petersen, Jørgen Pedersen, Finn Reindahl, Else Schou, Jens Peder Skov, Inger Tegllund-Jensen, Ruth Toft. De frivillige medarbejdere har atter i år lagt en engageret arbejdsindsats på Dansk Skolemuseum og har en stor andel i, at det har været muligt at gennemføre museets aktiviteter i Der afholdtes i løbet af året månedlige orienteringsmøder for museets frivillige medarbejdere. Lørdag d foretog museets personale en faglig udflugt til Odsherred, hvorunder bia. Vallekilde højskole besøgtes. Museets bestyrelse: Formand Jørgen Jensen, udpeget af Lærerstandens Brandforsikring; næstformand Anni HerfOlt Andersen, udpeget af Danmarks Lærerforening; tidl.undervisningsdirektør Holger Knudsen, udpeget af Undervisningsministeren; formand Gorm Leschly, Gymnasieskolernes Lærerforening, udpeget af den Rådgivende Komite for Dansk Skolemuseum; direktør Birgitte Possing, udpeget af Rigsantikvaren; professor, dr.pæd.vagn Skovgaard-Petersen, udpeget af Selskabet for Dansk Skolehistorie; prorektor Nils Holdgaard SØrensen, udpeget af Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 146

9 Keld Grinder-Hansen.! Cand.mag. i Historie og Etnologi. Ph.d Leder af Dansk Skolemuseum fra

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark.

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark. ÅRSBERETNING 2012 2012 i OVERBLIK 2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i opgaver og udfordringer for Det antallet af nye grønlandsk fødte Grønlandske Hus i Aalborg. personer,

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

Kan man bygge et feriecenter i rummet?

Kan man bygge et feriecenter i rummet? STENO USEN 66 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2015 Kan man bygge et feriecenter i rummet? I forbindelse med, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, sendes ud til rumstationen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 30. april 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere