Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro"

Transkript

1 Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar Nr. 10 Maj Årgang Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro På generalforsamlingen den 3. april 2006 vendte billedet af LC Østerbro som en ren mandeklub. Således blev det enstemmigt vedtaget, at kvinder også kan optages i vores klub. Ikke for at overholde ligestillingsloven eller Lions lov af 1987, men fordi klubben skal være for alle, der er motiverede for at gøre en indsats, og fordi det også giver klubben en dimension mere at have kvinder i klubben, socialt og arbejdsmæssigt. Velkommen piger! Side 1 af 8

2 Referat af 9. klubmøde den 3. april Generalforsamling, kl , afholdt privat hos Svend O. Andersen i Skovlunde Af Mogens Ingerslev Petersen Deltagere Titel Til stede M G Svend O. Andersen VP 1 Kurt E. Christiansen 1 Anker Frantzen 1 Fraværende Nils Åke Fridh 1 Lars Hjorth 1 Jens Chr. Johansen PP 1 Flemming Kristensen 1 Cyril Ladegourdie 1 Flemming B. Larsen 1 Mogens I. Petersen S 1 Johnny Bech Poulsen 1 Kim Radmer K 1 Gunnar Reinhardt 1 Frank Stjerne 1 Thorkild Sonne 1 Erling P. Sørensen 1 Svend Aa. Sørensen CM 1 Jens Jørgen Thorup P 1 Peter von Kohl 1 I alt 10 9 Medlemstal : 19 Møde % : Velkommen ved præsident Jens Thorup P bød velkommen til vor generalforsamling, som denne gang blev afholdt hos Else og Svend i deres hjem i Skovlunde, hvilket han var meget glad for. Det var jo noget helt andet end på Pilen. Alle vi andre medlemmer glædede os også over de flotte rammer. 2. Valg af dirigent Derefter skulle der vælges dirigent. P foreslog sig selv, og det havde ingen noget imod. Så derved blev det. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, nemlig i mødekalenderen fra januar måned, og dermed lovlig 3. Præsidents aflægger beretning for klubåret P og dirigenten gav derefter ordet til sig selv for at aflægge beretning over, hvad vi har bedrevet i det forgangne klubår. Den 29/7 havde vi afholdt vor sommerfest hos Lars Hjort. Der havde været lidt forvirring omkring tidspunktet, hvorfor vi ikke blev så mange, men alligevel en dejlig aften. Den 8/8 gik starten på lotteriet, som desværre ikke blev helt så godt som forventet. 13/8 afholdtes kabinetsmøde på Peter Bangsgaarden. 16/8 var den internationale P på besøg og der deltog Østerbro med 6 medlemmer. I oktober så "Østerbrølet" for første gang dagens lys. Der var stormende klapsalver til Kim for det store arbejde, som han har lagt i projektet og det flotte resultat. 7/11 havde vi besøg af DG, som omtalte den kommende Sight First II aktivitet. 17/11 afholdte vi vort årlige besøg på Fælledgården med "Kim Larsen" og det blev som sædvanlig godt modtaget. 4/12 afholdte vi vor julekoncert i Skt. Jakobskirken. Koncerten var god, men vi skal gøre det bedre næste gang. 2/1 optog vi 2 nye medlemmer, Thorkild Sonne og Flemming Kristensen. 6/2 besøg i Vestre Fængsels museum og en stor tak til Svend S. for tryksager til den kommende Tulipan aktivitet. Dette var ordene fra P og dirigent. Beretningen blev godkendt. 4. Kasserer forelægger oversigt over regnskaberne Dernæst blev det kassererens tur og dirigenten (P) gav ham ordet. Kim kunne oplyse, at det endelige og færdige regnskab vil foreligge på vort klubmøde i september. Klubbens regnskab er blevet konverteret til regnskabsprogrammet Navision. Så der var bred enighed om, at kassereren burde anskaffe sig et kompas, så det blev nemmere at navigere gennem bilagene. Med dette system vil det være muligt at fremlægge regnskab 2 gange årligt og der vil være vandtætte skodder mellem aktivitetsog klubkassen. Status pr. 30/3 - aktivitetskassen: kr ,59 og klubkassen: kr ,18. Alle bilag er til stede. Kims foreløbige arbejdsindsats blev godkendt med klapsalver. 5. Forslag fra bestyrelsen: kontingentforhøjelse til kr (Se A-nyt marts international & Distriksafgift) Så kom forslaget om kontingentforhøjelse, som skyldes stigende international- og distriktsafgift. Stigningen er kr årligt. Vedtaget. Side 2 af 8

3 6. Indkomne forslag: Optagelse af kvinder i klubben Der var ét indkommende forslag: Optagelse af kvinder i klubben. Der blev en livlig debat, fordi der blev henvist til ligestillingsloven og Lions lov af Det fik Frank op af stolen: en klub bestemmer helt selv, om det kun skal være en mandeklub, det har intet med ligestilling at gøre. Men alle var enige om, at det ikke ville være et problem. Det blev enstemmigt vedtaget, at kvinder fremover kan optages i LC Østerbro på lige fod med mænd. Men det medførte en hed debat om den generelle optagelse af nye medlemmer. Vi har ikke været gode nok til at følge reglerne i den grønne håndbog. De skal overholdes fremover. Det er blevet taget til efterretning. 7. Valg af præsident. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens. J. Thorup Valg af Præsident. Vores nuværende P Jens Thorup blev foreslået og genvalgt med akklamation. 8. Valg af bestyrelse. Præsenteres på mødet. Valg af øvrige bestyrelse. Den siddende bestyrelse blev genvalgt. Det fik Anker til at ligne sig selv, da han stillede spørgsmålet: er det kun bestyrelsen der bestemmer? Selvfølgelig er det ikke det. Alle kan stille forslag. Men det endte med, at bestyrelsen blev genvalgt og konstituerer sig selv. Stort tillykke til månedens mange fødselarer Jens Jørgen Thorup, den 4. maj Frank Stjerne og Kim Radmer, den 6. maj Johny Bech Poulsen, den 12. maj REMINDER: Husk at sætte kryds i kalenderen den 12. juni 9. Valg af 2 revisorer Som revisorer blev valgt: Frank Stjerne og Gunnar Reinhardt. 10. Eventuelt. P giver en kort gennemgang af indkommende post m.m. Distriktsmøde orientering. P oplyste, at alt var på plads til "Nej til Narko" (Tulipan) aktiviteten d. 8/4. Oplyste om distriktsmødet d. 29/4 - Årsmøde d. 9-11/6. Husk sommerfest med ledsager hos Nordisk Film d. 12/6. Lotteriet starter til august og der er gevinster på ca. hver 36 lod. Vi skal helst yde en større indsats end sidste gang. 11. Spisning og kammeratligt samvær Så gik vi ind til det, som vi havde ventet længe efter, nemlig smørrebrød og med hvad dertil hører. Og det må siges, der manglede intet. Stor tak til Else og Svend. Side 3 af 8

4 Dagsorden: Indkaldelse til 10. klubmøde i 2005/06 Mandag den 1. maj 2006 kl Mødested: Restaurant Pilen (KB s baneanlæg) Pile Allé 14, Frederiksberg 1. Spisning 2. Velkommen ved præsident Jens Thorup 3. Præsidents orientering og gennemgang af indgået post 4. Indtægtsgivende aktiviteter - Tulipanaktivitet - Lotteri - Lions Mint - TDC Cykelløb - Julekoncert 5. Udgiftskrævende aktiviteter - Rådhuskoncert - Fælledgården - Natteravnene - Julekoncert - Russisk plejebarn 6. Sight First II - Idéer til projekter på klubplan evt. zoneplan 7. Lederkursus i Odense 8. Klubbens målsætning for Lionsåret Eventuelt 10. Tailtwister Eventuelt afbud skal meddeles til CM Svend H. Sørensen på telefon eller mobil senest lørdag den 29. april 2006 kl Med løvehilsen og på gensyn mandag den 1. maj 2006 kl Jens Thorup, Præsident Næste møde: Sommerfest i Nordisk Film med ledsager, mandag den 12. juni 2006 Mandag Tirsdag Lørdag Søndag Det sker i maj Møde 10. Rest. Pilen Lions Kollegiet 25 års jubilæum P, VP og ZF-seminar i Hedehusene GR møde 5 i 106 B (Lukket) Arden Nils Åke Fridh Kim Radmer (K) Lars Hjorth Gunnar Reinhardt Jens Chr. Johansen (PP) Frank Stjerne Flemming S. Kristensen Thorkil Sonne Cyril Ladegourdie Erling P. Sørensen Svend O. C. Andersen (VP) Flemming Bøgh Larsen Svend A. H. Sørensen (CM) Kurt Erik Christiansen Mogens I. Petersen (S) Jens Jørgen Thorup (P) Anker N. Frantzen Johnny Bech Poulsen Peter Michael von Kohl Side 4 af 8

5 Det sagde Svend O. til blondinen i Vestre Fængsels Museum I sidste nummer af Østerbrølets opfordredes læserne til at komme med forslag til, hvad Svend O. sagde - eller tænkte - i boblen, da klubben besøgte Vestre Fængsels Museum i februar. Bladet har fået flere forslag. Lad os lige repetere, at der til vinderen af den udtænkte boble er et gavekort, som kan anvendes til at modregne en eventuel tailtwister opkrævning ved klubmødet i maj Under Eventuelt - før Tailtwister - stemmer vi alle om den bedste boble. Og det foregår ved hemmelig afstemning Foto: Mogens Ingerslev Petersen Her er de fremkomne forslag: 1. Endelig har jeg fundet en model, der ikke svarer mig igen. 2. Hej skat! Har du lyst til at besøge min campingvogn? 3. På den kommende generalforsamling har jeg hørt, at der vil blive stillet forslag til, at kvinder skal kunne optages i vores klub. Såfremt forslaget vedtages, har du så ikke lyst til at være med i vores klub? Jeg vil gerne være sponsor for dig. Du har den rette profil. Her er to andre opgaver, der kan spare dig for at lægge penge til tailtwisteren. Du skal dog svare rigtigt på begge spørgsmål. 1. Hvor mange sorte prikker kan du se i venstre firkant? 2. Er det en and eller en kanin forneden? Side 5 af 8

6 Indtryk af kursus i ledertræning i Odense i dagen 31. marts 2. april 2006 Af Kim Radmer Jeg vil ikke snyde Østerbrølets egne læsere for denne artikel, som også kommer i majnummeret af The Lion. Artiklen udgives desuden i A-nyt maj 2006 i en forkortet udgave. Med dette indlæg ønsker jeg at videregive mine indtryk af en succesoplevelse til de mange løver og løvinder i det ganske land. Vi taler om det første kursus i ledertræning på dansk i Lions regi, som undertegnede selv deltog i. Kurset blev afholdt i Odense i tre dage fra den 31. marts til den 2. april 2006, i den hyggelige Næsbylundkro, hvor alt var samlet under samme tag, foruden kurset således også indkvartering, spisning og aftenhygge. Der var fundet plads til 48 motiverede Lions-folk repræsenterende hele landet, fordelt på 2/3 mænd og 1/3 kvinder, samt ikke mindst 6 særdeles kompetente og velforberedte instruktører i skikkelse af hovedarrangør Per K. Christensen (PCC) - LC Gug, Jørn Andersen (PID) - LC Haderslev, Tinna Christensen (DG) - LC Aalborg Limfjorden, Lars Bloch Jensen (IPDG) - LC Hammer Bakker, Ole Rubach (IRC) - LC Skovlunde samt Ivar Salomonsen (PCC) - LC Arden. Det var et professionelt kursus, der efterlod det indtryk af på den ene side at være effektiv ledelsestræning tilpas vægtet imellem teori og praksis, og på den anden side at være et seminar for 48 Lions-folk fra hele landet med vidt forskellige baggrunde og kompetencer - personlige og erhvervsmæssige. Sidstnævnte befæstede det synspunkt, at Lions er for alle - uanset køn, alder, politisk, social og arbejdsmæssig baggrund, men hvor vi alle har det fælles mål at hjælpe andre, der trænger til hjælp. Kursets rammer og indhold Kurset var opdelt i 11 scenarier/lektioner fordelt på de tre dage. Alle lektioner var yderst relevante for enhver, der til daglig skal fungere i en gruppe, som har et fælles mål. Kurset var således ikke bare en investering i at gøre sit eget Lions arbejde bedre, men også en investering i sit daglige professionelle arbejde. I den forbindelse kan jeg for min egen part konstatere, at kurset gav mig væsentligt mere med hjem end mange af de tilsvarende kurser, jeg har deltaget i qua mit professionelle arbejde, også fordi der var tid til at bearbejde emnerne over de 3 dage, hvor kurset blev afholdt. Men det skyldtes også, at de enkelte lektioner var nøje afstemt med hensyn til indhold samt gennemførelse indenfor planlagt tid, at der var en gennemarbejdet deltagermanual afstemt til instruktørens gennemgang (via Power Point som deltagerne også vil få udleveret via mail), at lektionerne vekslede tilpas imellem teori og praksis (i form af velkendte cases fra vores eget klubliv), og sidst men ikke mindst, at kursusformen fik gjort alle 48 særdeles aktive i form af gruppeøvelser med vekslende hold for hver lektion, hvor diskussionen var stor og konstruktiv. Hertil kom, at alle instruktørerne var engagerede, fagligt kompetente og ikke mindst humoristiske og som også i høj grad levede op til et af kurset præsenterede metoder for at være en god taler og kommunikator. Foranlediget heraf opnåede de at få 48 medlevende og engagerede deltagere. De 48 deltagere var fra start delt op i to lige store hold, hvor instruktørerne trænede de to hold i de 3 dage i deres egne emner, forskudt i forhold til de to grupper. Ikke mindst derfor var det vigtigt, at de enkelte lektioners start- og sluttidspunkt blev overholdt på minuttet. Første dag, fredag, bestod af tre lektioner: Konfliktløsning, at holde et indlæg/en tale samt kommunikation. Anden dag, lørdag, var temaerne motivation af medlemmerne, teamwork, målsætning samt brainstorming. Søndag og sidste dag startede med mødeledelse, hvorefter temaet resten af dagen blev personorienteret i form af persontest og persontyper, mentoring og personlige mål. Brainstorming Det er svært at udpege særlige lektioner frem for andre, da alle temaer synes aktuelle inden for det Lions arbejde, som vi alle er beskæftigede med. Dog har jeg valgt at uddybe en enkelt lektion, Side 6 af 8

7 brainstorming, som kan være en rigtig god øvelse ude blandt klubberne for at få vendt så mange idéer og synspunkter som muligt inden for de områder, hvor klubberne føler, at behovet for brainstorming er til stede. Jeg tager specielt brainstorming til indtægt for at blive afprøvet i klubberne, fordi det er et behageligt og forholdsvis ukompliceret koncept at arbejde med ud fra den anlagte metode. På vores øvelse blev der fokuseret på fire meget centrale emner: Nye medlemmer, den sociale del i klubben, PR af Lions, og sidst men ikke mindst, vores aktiviteter. Øvelsen med brainstorming var, at vi skulle sige, hvad der umiddelbart faldt os ind og notere det ned i stikord på store flipovere. Alle forslag var som udgangspunkt lige gode. Herefter skulle vi bygge videre på de andres forslag og endelig skulle vi evaluere de enkelte forslag i form af caféer, som vi blev inviteret ind til på skift, hvor hver gruppe valgte en leder til at lede caféen. Efter et passende tidsrum, blev alle grupperne således bedt om at rotere en opgang til næste gruppe, hvorefter tilsvarende øvelse blev gennemført. Hvad den forrige gruppe måske ikke fik med på flipoveren kunne den næste gruppe supplere med. Og denne øvelse forløb således i alt fire gange, indtil alle grupper havde haft lejlighed til at brainstorme på alle emnerne. Nu var hver gruppe nået frem til sit eget emne igen, denne gang repræsenteret med forslag og idéer fra alle grupper. Øvelsen var herefter at få grupperet, prioriteret og eventuelt frasorteret emner, som var dækket ind af andre. Endelig blev emnerne evalueret i de såkaldte caféer, hvor vi alle blev inviteret ind på skift i små blandede grupper, og café-ejeren kunne efter endt besøg sidde tilbage med konstruktive input fra alle. Som en særlig service overfor deltagerne blev der taget digitalbilleder i højformat af samtlige flipovere, som vil blive brændt på CD og udleveret til deltagerne. Det skal blive spændende at vise CD en med de mange idéer i stikordsform for de valgte emner hjemme i vores respektive klubber. Hyggeligt samvær imellem lektionerne I mellem kursusdagene fredag-lørdag og lørdagsøndag var der i forlængelse af aftenspisningen dømt adgang til Stalden, hvor vi efter eget forgodtbefindende og efter behov kunne nyde en øl eller to eller tre i hyggelige ølstuerammer med tag selv øl (og vin) for en billig penge. Det lovede billard bord kunne vi ikke finde, men det var i og for sig også meget godt, for det åbnede så at sige op for kursets anden dimension, hvor vi ud over at snakke socialt om dette og hint også naturligt evaluerede dagens lektioner sammen. Sidst men ikke mindst fik vi også lejlighed til at samtale med Lions folk, som vi ellers ikke kommunikerer med til dagligt, da øst og vest, syd og nord var repræsenteret på kurset. Her var det spændende at få indblik i andre klubbers aktiviteter, deres måder at gennemføre dem på; hvorfor jyder tilsyneladende kan indbringe flere penge via deres kræmmermentalitet end f.eks. os københavnere, set ud fra mig selv. Og så blev man i øvrigt også beriget med forrygende jyske jokes, som ikke synes at have forladt hovedlandet. Jeg skal også tilføje, at maden var fortrinlig i alle dagene og rig i udvalg og dekoration, og at hotellet skænkede gratis vin om lørdagen. Den glade og gæstfrie giver var såmænd hotelejeren, medlem af den lokale Lions klub. Derudover var der tiltrængt kaffe og kage imellem lektionerne. Evaluering Der er altid plads til forbedringer af kurset, og hver deltager blev således bedt om at evaluere hver lektion i form af en karakter fra 1-10 med eventuelle kommentarer. Det samlede indtryk efterlod et gennemsnit på over 8, hvilket understreger, at jeg ikke var ene om at vurdere, at det havde været et godt kursus. Kurset efterlader desuden det indtryk, at det er et kursus, der er kommet for at blive i Lions regi i Danmark. Hvor ofte det skal afholdes afhænger af de økonomiske midler og interesse for kurset i øvrigt. Sidstnævnte bør dog aldrig blive forringet, da emnerne er relevante for enhver Lions klub i Danmark også i fremtiden. Kurset vil naturligvis ændre sig i takt med de årlige evalueringer samt tidens strømninger for god ledertræning. Fortsættes på næste side Side 7 af 8

8 Videre arbejde i klubberne Det er værd at understrege, at kurset ikke kun har været for de 48 deltagere. Hver deltager bør nu gå hjem til sin egen klub med kursusmanual og - materiale i hånden og på det kommende klubmøde - eller når det føles belejligt - præsentere de mange emner, der blev belyst og diskuteret på kurset. Herefter kan klubben tage stilling til, om der er emner blandt disse, som med fordel kan styrkes ud fra kursets metoder. Da det jo langt fra er alle klubber i Danmark, der er blevet repræsenteret på kurset bør kursusmaterialet desuden i en vis udstrækning stilles til rådighed på Lions Office hjemmeside i form af at kunne downloade materialet. Derudover bør der udpeges en række personer, som har deltaget på kurset og som er villige til at stille sig til rådighed. Her tænkes på at kunne uddybe de dele af materialet, der i en vis grad forudsætter deltagelse på kurset for at få det fulde udbytte af lektionen. Undertegnede er selv til disposition for yderligere uddybning af kursets indhold. Jeg vil afslutningsvis tilføje, at kursusmaterialet ikke indeholder alle de vittigheder og sjove og lune bemærkninger, som også var en del af kursusoplevelsen, hvilket fortæller at et kursus - og ikke mindst nærværende kursus - som udgangspunkt skal opleves i samvær med kursusledere og deltagere. FORSLAG: Abonner på ØSTERBRØLET Som en særlig service overfor bladets læsere vil der i det kommende Lionsår (fra august 2006 til og med juni 2007) blive tilbudt levering af Østerbrølet ud fra følgende muligheder: Service Levering Pris Standard 11 numre i PDF-format til alle, der har Gratis A 11 numre som blad, der sendes som postbrev 121,00 kr. B 11 numre som blad, der udleveres på klubmøde 66,00 kr. C Løssalg som blad, der sendes som postbrev 13,00 kr. D Løssalg som blad, der udleveres på klubmøde 8,00 kr. Bladet trykkes i høj kvalitet i farver på begge sider. Bladet vil enten være på 4 eller 8 sider - afhængigt af nyhedsmængden samt indlæg fra medlemmerne. Hele omsætningen går ubeskåret til klubkassen, når omkostninger til dækning af porto er fratrukket. Øvrige omkostninger er sponsoreret. Jeg ser frem til dit bogstav Sådan gør du: Hvis du vælger sæsonabonnement (A/B) kontakter du redaktøren senest den 31. juli Hvis du vælger løssalg (C/D) kontakter du redaktøren senest den 15. i måneden forud for bladudgivelsen. Redaktøren: kontakt Sløve Løve på (mobil) eller skriv til Bemærk: Medlemmer uden adgang til får stadig Østerbrølet leveret gratis pr. post Et tilbud som du ikke kan sige nej til Side 8 af 8

På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer

På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 WWW.106A.DK/OESTERBRO/INDEX.HTM Nr. 9 April 2006 1. Årgang På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer Det

Læs mere

Østerbro trækker i vest

Østerbro trækker i vest Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 http://www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 33 Juni 2008 3. Årgang Østerbro trækker i vest Deltagerne på det 10. klubmøde den 5.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE 2007 DECEMBER nr. 3 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Europa Forum i Bukarest...10-13 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-6 Organisationen...7-9 Nyt fra klubberne...14-22

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund dg.d@lions.dk Tlf: 39 64 41 18 Mob. 28 10 48 42 kim@lionslarsen.info Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere