I Arkil A/S. Brian Aagaard Christiansen Vej- og trafikteknik 9. semester 2008/2009 Aalborg Universitet HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Arkil A/S. Brian Aagaard Christiansen Vej- og trafikteknik 9. semester 2008/2009 Aalborg Universitet HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 I Arkil A/S Vej- og trafikteknik 9. semester 2008/2009 Aalborg Universitet HOVEDRAPPORT

2 Titel: Ingeniørpraktik i Arkil A/S Tema: Ingeniørpraktik Projektperiode: 1. september januar 2008 Ingeniørstuderende: Vejleder: Lars Bolet Oplagsantal: 4 Sideantal: 33 sider i hovedrapporten 60 sider i bilagsrapporten Synopsis: På civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik ved Aalborg Universitet, er det på 9. semester muligt at komme i ingeniørpraktik. Denne mulighed benyttede den studerende,, sig af og dette er den studerendes afrapportering. Den studerende har været i praktik ved entreprenørvirksomheden Arkil A/S, i perioden 4. august til 19. december Her har den studerende indgået i det daglige arbejde, i firmaets anlægsafdelingen med kontor i Vestbjerg. Den studerende har haft arbejdsopgaver svarende til en entrepriseleder. I forbindelse med arbejdet har den studerende bl.a. arbejdet med tilsyn, tidsstyring, økonomistyring, kontrol- og sikkerhedsplaner, møder og tilbudskalkulation. Rapporten indeholder en beskrivelse af Arkil A/S, projekterne den studerende var tilknyttet samt en analyse af Arkil som virksomhed. Formålet med praktikken har været at give den studerende en faglig viden gennem praktisk arbejde som supplement til den teoretiske vinden den studerende opnår på universitet. Rapportens indhold er frit tilgængeligt undtagen bilag N-P, men offentliggørelse (med kildeanvisninger) må kun ske efter aftale med forfatteren 9. semester 1

3 9. semester 2

4 Forord Denne rapport er udarbejdet af den studerende,, i forbindelse med den studerendes 9. semester på Aalborg Universitet. På dette semester har den studerende været i praktik ved entreprenør virksomheden Arkil A/S, og den studerende var tilknyttet Arkils kontor i Vestbjerg, nord for Aalborg. Temaet for semestret har været ingeniørpraktik, og formålet med praktikforløbet har været at give den studerende indblik i det daglige arbejde på en arbejdsplads, som kunne være relevant for en færdiguddannet ingeniør. Praktikperioden varede fra 4. august til den 19. december I denne periode har den studerende indgået i den dagligdag der er i anlægsafdelingen i Arkil A/S. Denne rapport er opdelt i en hoveddel og en bilagsdel. Hovedrapporten er opdelt i to overordnede afsnit. I første del beskrives de projekter og arbejdsopgaver som den studerende havde i Arkil. Anden del består af en analyse som bl.a. beskriver Arkil A/S anlægsafdelingen i Vestbjerg som arbejdsplads. I forbindelse med bilagsrapporten er der en del som holdes hemmeligt for udenforstående, ydermere er der en bilags CD i bilagsrapporten. Rapporten henvender sig forholdsvis til personer der har interesse inden for ingeniørpraktik, virksomheden Arkil A/S samt andre studerende. Figurer er nummeret fortløbende gennem rapporten. Kilder er opgivet ved [Forfatter årstal], yderligere oplysninger om kilderne findes sidst i hovedrapporten i kildelisten. Jeg vil gerne bruge lejligheden til at rette et stort tak til alle de ansatte i Arkil A/S, som har gjort praktikopholdet i Arkil A/S lærerigt, spændene og sjovt. 9. semester 3

5 9. semester 4

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 7 Arkil A/S... 9 Den studerendes opgaver i Arkil Projekterne Randers Station Krydsombygning ved Stenild Kirkevej, Aabybro Kridtsvinget, Aalborg Arbejdsopgaverne Tilsyn Tidsstyring Økonomi og økonomistyring Kontakt til underentreprenører og leverandører Kvalitets- og sikkerhedsplaner Møder Tilbudsgivning Analyse af Arkil som arbejdsplads Arbejdsgange Modtagelse af nye medarbejder Socialt Konklusion - Den studerendes vurdering af Arkil Kildehenvisninger semester 5

7 9. semester 6

8 Indledning På 9. semester på Aalborg Universitet, ved civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik, havde den studerende,, benyttet sig af muligheden for at komme i praktik ved entreprenørvirksomheden Arkil A/S. Dette blev godkendt af studienævnet inden praktikperioden, som varede fra 4. august til den 19. december Målet med ingeniørpraktikken var at give den studerende en anden praktisk indgangsvinkel til ingeniørfaget, frem for den teoretiske indgangsvinkel som Universitetet tilbød. Dermed er idéen med praktikforløbet at give den studerende en bedre og dybere forståelse, af den uddannelse som praktikanten er i gang med. Praktikken skal ses som et supplement til den teoretiske indlæring, som den studerende tidligere har modtaget. Praktikanten havde indgået aftale med praktikstedet, om at han skulle indgå i det daglige arbejde i firmaets anlægsafdeling i Vestbjerg, nord for Aalborg. I denne rapport beskrives praktikantens opgaver og oplevelser ved Arkil A/S, ydermere reflekterer praktikanten over den måde som arbejdet i firmaet fungerer på samt hvad den studerende har lært i forbindelse med praktikperioden. 9. semester 7

9 9. semester 8

10 Arkil A/S I dette kapitel vil opbygningen af Arkil A/S blive beskrevet. Derefter vil opbygning af Sektion Vest i Arkil A/S anlægs division kort blive beskrevet, for at give læseren et indblik i hvad det er for et firma den studerende har arbejdet i. Der vil særligt blive kigget på Arkil A/S afdeling 28, som er anlægsafdelingen, som har hjemsted i Vestbjerg, hvor den studerende har været tilknyttet. På figur 1 ses en skitse over Arkil A/S organisation. Som det fremgår, hedder den administrerende direktør Jesper Arkil, han er tredje generation i direktørstolen. Hvis man kigger på de nederste fire kasser er det i disse divisioner selve produktionen i Arkil A/S foregår. De resterende kasser har status af støtte sektioner. Den studerende har været tilknyttet Division Anlæg, hvor Jørgen Søndergaard er divisionsdirektør. Figur 1 Organisations diagram over Arkil A/S. [Arkil 2008] Som det fremgår af figur 1, har Arkil A/S en anlægsdivision, denne division er opdelt i en østlig og en vestlig sektion. På figur 2 ses opbygningen af den vestlige del Arkil A/S anlægsdivision. For denne division er Jan Schmidt sektionsdirektør. Anlægsdivisionen har 5 afdelingskontorer placeret i henholdsvis Aalborg, Sønderborg, Hammelev, Kolding og Randers. Hver afdeling fungerer i hovedtræk som selvstændige afdelinger. 9. semester 9

11 Figur 2. Organisations diagram over Arkil A/S vestlige anlægs division. [Arkil 2008] Som tidligere beskrevet har den studerende har været tilknyttet afdelingen i Aalborg, somhar kontor i Vestbjerg. Som det fremgår af figur 2 er Mogens Pedersen afdelingschef for denne afdeling, afdeling 28, og han fungerede som den studerendes nærmeste foresatte i praktikperioden. Som det fremgår af figur 2 har afdelingen forskellige støttefunktioner hvilket indbefatter kontorassistenter, kalkulationschef samt tekniker. Teknikerne er henholdsvis landmåler og laborant. Af figur 2 fremgår det ligeledes, at der er to projektchefer samt to entrepriseledere i afdelingen. Den studerende har i praktikperioden, haft arbejdsopgaver som tilsvarer arbejdsopgaverne for afdelingens entrepriseleder og kalkulationschef. Ud over de ansatte, som er angivet på figur 2, er der ansat yderligere ca. 100 mand i afdelingen. 10 formænd og ca. 90 arbejdsmænd bl.a. gravemestre, rørlæggere og struktørelever. Ud over de direkte ansatte i afdeling 28, bliver der i andre afdelinger i Arkil arbejdet for afdeling 28. Dette gælder for eksempel regnskabsafdelingen, som befinder sig på Arkils hovedkontor i Haderslev. 9. semester 10

12 Den studerendes opgaver i Arkil Dette kapitel er opdelt i to dele. I første del vil de projekter som den studerende har arbejdet med blive beskrevet, og i anden del beskrives de arbejdsopgaver som den studerende har haft ved Arkil A/S. Mange af de arbejdsopgaver som den studerende har haft på de forskellige projekter, går igen på de andre projekter, derfor beskrives disse opgaver ikke i forbindelse med de enkelte projekter, men som i dette kapitels andet afsnit. Projekterne I de fem måneder den studerende har været i praktik ved Arkil A/S har han hovedsageligt været tilknyttet fire projekter. Disse projekter er henholdsvis en udvidelse af parkeringspladsen ved Randers Station, krydsombygning ved Stenild, separatkolakering af Kirkevej i Aabybro samt ombygning af Kridtsvinget i Aalborg. I de efterfølgende afsnit vil disser fire projekter blive beskrevet yderligere. Randers Station Projektet på Randers Station omfattede en udvidelse af parkeringsarealet vest for stationen. Efter nogle gamle bygninger var blevet nedrevet kunne denne udvidelse gennemføres. Arkil A/S har tidligere udført arbejde for DSB i forbindelse med renoveringen af flere stationer på den nordjyske banestrækning. Derfor havde DSB anmodet Arkil A/S om at give tilbud på dette arbejde, og der blev skrevet kontrakt på en anlægssum på kr.. På figur 3 ses Randers Station. På figuren ses den nye kantstenslinje som angiver parkeringspladsens udbredelse. Plantegningen over projektet forefindes på bilag E. Hovedopgaverne ved denne entreprise var bl.a. at sætte ca. 100 m. ny kantsten, opbygge vejkassen, nedgrave trækrør til ledninger til belysningen, opsætte belysning samt udlægge asfalt. Ud over dette var der yderligere en masse småting indbefattet i projektet. Den studerendes hovedopgaver i forbindelse med projektet er angivet på bilag A. 9. semester 11

13 Praktikophold i Arkil A/S Figur 3 Parkeringsområde vest for Randes Station i forbindelse med udførelsen Dette projekt var det første projekt den studerende blev tilknyttet i Arkil. Derfor var det yderlig en arbejdsopgave for den studerende, at lære arbejdsgangene på et projekt i Arkil at kende. Projektet på Randers Station var så lille et projekt, at der ikke var tilknyttet nogen formand til projektet. Dette betød i realiteten at opgaven som formand overgik til den studerende. Dermed havde den studerende en del af ansvaret for at de materialer, maskinel og mandskab, som var nødvendige for projektets udførelse, var tilstede. På dette projekt var der en del uforudsete forhindringer, for eksempel var der flere skjulte fundamenter som skulle fjernes før kantstenen kunne placeres. Jordmængden som blev bortgravet var også større end beregnet, så volden, som ses i højre side af figur 3, blev mere stejl en først beregnet. Denne del af entreprisen var ikke Arkils, men blev udført af HedeDanmark A/S. DSB ønskede ikke at bortkøre jord fra matriklen, da det formentlig var forurenet. Projektet overskred sin deadline, ikke på grund af Arkil, men på grund af en bygherreleverance. De elmaster som står på DSB s områder er af en speciel type og farve. Bygherren havde haft kommu- 9. semester 12

14 Praktikophold i Arkil A/S nikationsproblemer i forbindelse med bestillingen. Og da dette foregik inden sommerferien gik der 3-4 uger for fejlen blev opdaget. På figur 4 ses projektet næsten færdig, der mangler kun de føromtalte lamper. Som det ses på figuren står der vand på pladsen. I forbindelse med projektet var det inde i overvejelserne at lægge nyt slidlag på hele pladsen, hvilket ville have givet mulighed for at forbedre vandets tilgang til afløbet, men det fravalgte bygherre grundet manglende økonomiske midler. Figur 4 Randers Station næsten færdig Som tidligere beskrevet var kontrakt summen på kr., men slutregningen for projektet lod på kr.. Denne forøgelse kom gennem det ekstra arbejde som opstod i forbindelse med projektet. Dette indbefattede bl.a. større asfaltareal, fjernelse af fundamenter samt ekstra kørsel til elektrikerne. Krydsombygning ved Stenild Projektet vedrørende krydsombygningen ved Stenild, var et projekt, som Rambøll havde udformet for Vejdirektoratet i forbindelse med Vejdirektoratets sortplet arbejde. Den studerendes opgave på 9. semester 13

15 Praktikophold i Arkil A/S dette projekt, var at beregne tilbuddet, hvilket den studerende efterfølgende gennemgik med kalkulationschefen på kontoret i Vestbjerg. Den studerendes hovedopgaver er desuden listet på bilag B. På figur 5 Ses krydset som det så ud, da den studerende var på besigtigelse i forbindelse med licitationen. Hovedtankerne ved projektet var at cykelstien skulle flyttes ca. 5 m. op af sidevejen, og så skulle cykellisterne have vigepligt. Figur 5 Krydset ved Stenild der skulle ombygges Efterfølgende afleverede den studerende tilbuddet og licitationen endte med følgende resultat: Gunnar Nielsen kr % A/S Mortensen & Nymark kr % Arkil A/S kr % NCC Roads kr % 9. semester 14

16 Overslag: Som det fremgår af det overstående, var Gunnar Nielsens tilbud ca kr. billiger end Arkil A/S, og dermed vandt Arkil A/S ikke opgaven. Kirkevej, Aabybro Projektet på Kirkevej i Aabybro omfattede en ombygning af det gamle kloaksystem, som var fælleskloakering, til et separatkloakerings system. Bygherren på dette projekt var Jammerbugt Kommune. Arkil A/S vandt den indbudte licitation, entreprisesummen lød på kr., dette var ca kr. billigere end nr. 2. Kommunens overslag var på kr.. På bilag F ses de tegninger som Jammerbugt Kommune har udformet i forbindelse med projektet. De primære arbejdsopgaver på projektet var: Opbrydning af asfalt, ved fræsning Udgravning, dybde op til ca. 4 m. Indbygning af kloakrør, brønde og stikledninger Reetablering af vejkasse Bortkørsel af overskudsjord Udlægning og komprimering af stabilgrus Udlægning af asfalt Udlægning af muld Ydermere blev der indgået en aftale med Aabybro Vandforsyning I/S, om at der i forbindelse med byggeriet skulle nedgraves nye vandledninger. På projektet havde formand, Tommy Johansen, den daglige ledelse på byggepladsen. Den studerendes hovedopgaver i forbindelse med projektet er angivet på bilag C. På figur 6 ses det maskinel som var på entreprisen i størstedelen af perioden, en dumper, en gravemaskine og en rendegraver. Ud over dette var der også en gravekasse, en pladevibrator og en stamper. 9. semester 15

17 Praktikophold i Arkil A/S Figur 6 Byggeplads på Kirkevej i Aabybro På projektet var der en del uforudsete forhindringer som gav lidt problemer. Først og fremmest var jorden meget fin, hvilket bevirkede at det var nødvendigt at benytte gravekasse i meget stører omfang en først antaget. På trods af at der var en post i tilbudslisten som omhandlede brug af gravekasse, svarede dette set med økonomiske øjne ikke overens med de konsekvenser som gavekassen medførte med henblik på nedsat arbejdsfrekvens. Økonomisk set blev der et mindre underskud på denne entreprise, på trods af ekstraarbejdet for Aabybro Vandforsyning I/S. Dette var der flere grunde til. Den første grund var, som tidligere nævnt, at arbejdet med gravekassen nedsatte frekvensen. En anden grund, var at kalkulationens produktion og virkelighedens produktion ikke stemte overens. Dette havde den effekt at arbejdet tog længer tid end kalkulationen fastslog, hvilket medførte at udgiften på arbejdet steg, uden at indtægterne steg. Den sidste hovedårsag var, at der i store perioder var tilknyttet flere folk på arbejdsopgaverne end forudsat i kalkulationen. Dette var i sig selv ikke noget problem, men da det ikke medførte at arbejdet gik hurtigere end forudsat, var det blot en forøgelse af udgifterne. 9. semester 16

18 Kridtsvinget, Aalborg Dette projekt omfatter krydset mellem Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej og Kridtsvinget/Øster Allé. Projektet var projekteret af Vejdirektoratet, og opdelt i to faser. Første fase omhandlede selve broen, denne del var færdig. Anden del omhandlede arealerne uden om selve broen. Krydset skulle ombygges så der kunne opsættes signalanlæg. Dette medførte at krydset skulle udvides med svingbaner, og dette var Arkils opgave. På bilags CD en forefindes tegningsbilagene til jord- og belægningsentreprisen, på side 3 forefindes situationsplanen for krydset. Arkil A/S vandt entreprisen i en indbudt licitation, entreprisesummen lød på kr. hvilket var ca kr. mindre en nummer to. Projektperioden varede fra den 20. oktober til den 19. december. Sideløbende med jord- og belægningsentreprisen, som Arkil A/S vandt. Foregik der en belysningsentreprise og en signalentreprise begge vundet af Strøm Hansen A/S. Så en af opgaverne på projektet, var at koordinere arbejdet mellem de to entreprenører, hvilket i dagligdagen forgik på byggepladsen mellem de to formænd. Ydermere blev der afholdt byggemøder samme sted og tid, sådan at eventuelle spørgsmål vedrørende projektet kunne afklares. På figur 7 ses krydset ca. halvvejs gennem projektperioden. Den studerendes hovedopgaver i forbindelse med projektet er angivet på bilag D. De Primære arbejdsopgaver på dette projekt var: Opbrydning af kantsten og asfalt Afgravning af muld og råjord Opbygning af vejkasse 8 styrede underboringer samt nedgravning af kabelrør Sætning af div. brønde og udlægning af drænrør Sætning af kantsten og udlægning af fliser Opbygning af støttemur Udlægning af asfalt Udlægning af muld Afstribning af kørebane og cykelsti 9. semester 17

19 Praktikophold i Arkil A/S Figur 7 Krydset ca. halvvejs i projektperioden I forbindelse med projektet var der i starten en del usikkerheder. For der første var der ved kontrakt indgåelsen ikke indgået en aftale mellem bygherren og en privat lodsejer om salg af det areal der skulle benyttes til udvidelse af kørebanen. Dette hjørne, det nordvestlige, kan på figur 7 ses foran siloerne. Dette betød at der ved kontraktindgåelse ikke var fastsat nogen endelig slutdato for projektet. Det omtalte hjørne var klart det hjørne med størst arbejdsbyrde. Der opstod endnu et problem med den nordlige midterhelle. Denne helle var af Vejdirektoratet projekteret til at være belagt med muld, men da Simens Windpower var blevet lovet at de skulle være i stand til at overkøre arealet med deres transporter af vingeforme, blev planerne lavet om til at der skulle en asfalt belægning på. Simens var grund til endnu et problem. I forbindelse med opstarten af projektet blev der opstillet et midlertidigt autoværn, så arbejdet kunne foregå i sikkerhed. Dette autoværn måtte tages ned igen, ved den nordlige midterhelle, da Simens skulle foretage en af disse transporter. 9. semester 18

20 De økonomiske aspekter, af projektet, ønskes hemmeligholdt af Arkil A/S, og derfor omhandles dette emne i bilag N som er hemmelig for udenforstående. Arbejdsopgaverne I dette afsnit vil de arbejdsopgaver, som den studerende primært har beskæftiget sig med i praktikperioden blive beskrevet. Disse opgaver fremgår også af bilag A-D. Tilsyn I forbindelse med den studerendes praktikforløb, har der været stor fokus på at den studerende havde det daglige tilsyn med de entrepriser han var tilknyttet. Som entrepriseleder er det vigtig at man kommer ud og ser, hvad der forgår på de enkelte pladser. Det hjælper på arbejdet at de eventuelle misforståelser eller spørgsmål, som kunne opstå, bliver afklaret så hurtig så muligt. En anden vigtig funktion ved tilsynet er, at der kommer kontrol med det arbejde som forgår på byggepladsen. Det kan for eksempel være kontrol af sikkerheden, undersøge om alle bærer hjelme, sikkerhedssko eller om nogen er beruset. Tilsynet har også til opgave at kontrollere, at opgaverne bliver udført i en tilfredsstilende stand. Tidsstyring I forbindelse med de projekter som den studerende har været tilknyttet, har den studerende udarbejdet tidsplaner for de enkelte entrepriser. På bilag G ses tidsplanen for Kirkevej i Aabybro, ca. 6 uger inde i forløbet. Som det ses på planen er arbejdet ca. 1 uge efter planen. På dette tidspunkt vurderede den studerende og entrepriseleder Christian Vinter, at det tabte godt kunne nå at blive indhentet. Dette skete dog ikke. Planen var dog også udført, så der var en ekstra uge, inden den i kontrakten indgående slutdato. I projektet på Kirkevej var der ikke indskrevet noget om bod i kontrakten, det var dog tilfældet for entreprisen i Kridtsvinget. Ved de projekter hvor der indgår en bod, er interessen for entreprenøren endnu stører for at blive færdig i tide. Entreprenøren ønsker dog altid at overholde tidsfristen, ikke mindst for at opretholde et godt forhold til bygherre, så firmaet også bliver inviteret til licitation næste gang. 9. semester 19

21 Økonomi og økonomistyring I dette afsnit vil arbejdsopgaverne vedrørende økonomi og økonomistyring blive gennemgået. I Arkil A/S forgår alt hvad angår økonomi i programmet Navision. Den studerende brugte bl.a. programmet når der skulle godkendes regninger og undersøge status for entrepriserne. Dette blev bl.a. gjort på entreprisen vedrørende Kirkevej i Aabybro, hvilket kan ses på bilag O (Bilaget er hemmeligt, dermed kan det ikke ses af personer, der ikke har tilknytning til eksamen). I sin rolle som entrepriseleder, havde den studerende også ansvaret for de månedlige a conto begæringer samt slutregninger. På figur 8 ses den første a conto for entreprisen vedrørende Kirkevej i Aabybro. Når a contoen skal udarbejdes, udføres der blot en månedlig status over arbejdet. Disse mængder indskrives i tilbudslisten (TBL). Og dermed fremkommer prisen på det udførte arbejde. Herefter udførte en af assistenterne arbejdet med at sende selve regningen til bygherren. Figur 8 Forside til a'conto nr. 1 for Kirkevej i Aabybro 9. semester 20

22 For de opgaver som ikke er inkluderet i TBL eller hvor TBL ikke er entydig, kan det forekomme at entrepriselederen skal udarbejde ekstraregninger. På figur 9 ses et eksempel på sådan en ekstra regning i forbindelse med projektet ved Kridtsvinget i Aalborg. Ekstraarbejdet er udarbejdet i forbindelse med ændringen i projektet vedrørende den føromtalte Simenshelle. Figur 9 Eksempel på en ekstraregning Kontakt til underentreprenører og leverandører Den studerende har i forbindelse med de forskellige entrepriser han har været tilknyttet, haft kontakt med underentreprenører og leverandører. Denne kontakt kommer ind i flere faser af den proces der er ved en entreprise. Første gang underentreprenører og leverandører kontaktes er ved tilbudsgivningen. Hvis firmaet vinder entreprisen tages der måske kontakt til flere underentreprenører og leverandører eventuelt om en ny pris eller om indgåelse af en aftale om leverance. Under selve udførelsen af en entreprise, har entrepriselederen eller formanden også kontakt med underentreprenørerne og leverandørerne, for eksempel for at bestille vare, afstemme tidsplan eller diskutere pris. 9. semester 21

23 Kvalitets- og sikkerhedsplaner For entreprisen på Kirkevej i Aabybro og entreprisen ved Kridtsvinget i Aalborg. Udarbejdede den studerende en kvalitetsplan og en sikkerhedsplan. Disse planer blev udarbejdet på baggrund af nogle af Arkils standart skabeloner. På bilag H og bilag I ses henholdsvis kvalitetsplanen og sikkerhedsplanen for Kirkevej i Aabybro. Planerne bliver udarbejdet for at formanden hurtigt og let kan undersøge kravene til kvaliteten. Sikkerhedsplanen skal ydermere være synlig for alle mand der arbejder på entreprisen. Møder I forbindelse med den studerendes praktik i Arkil, har den studerende deltaget en del forskellige møder: Byggemøder Møder med bygherre på byggepladsen Afleveringsforretninger Formandsmøder Byggemøder og møder med bygherren på entreprisen har lidt samme karakter. Den største forskel er formaliteten. Ting der bliver aftalt på byggepladsen, har ikke den samme status som ting, der bliver aftalt på et byggemøde og skrevet i referat. I forbindelse med Randers Station blev der ikke afholdt byggemøder da entreprisen var så lille. Når det så blev nødvendigt, blev der udfærdiget et tilsynsnotat, som beskrev de aftaler, der blev indgået. Normale uklarheder og spørgsmål blev klaret via mail eller telefon. På Bilag J ses dette tilsynsnotat. I forbindelse med de to andre entrepriser blev der afholdt byggemøde hver 14. dag. På bilag K ses et eksempel på et referat fra et byggemøde. Referatet stammer fra byggemøde nr. 2 på kridtsvinget. Som det fremgår af bilaget, er nogle af de typiske ting der bliver diskuteret på et byggemøde tidsplanen, vejrlig, arbejdes stade, tekniske og økonomiske forhold samt administrative forhold. I forbindelse med at en entreprise bliver færdiggjort, bliver der afholdt en afleveringsforretning. Ved de afleveringsforretninger som den studerende har deltaget i, er de forløbet ved at entreprenør og bygherre har mødtes på entreprisen. Her gennemgås entreprisen for at påvise fejl og mangler. 9. semester 22

24 Eventuelle fejl- og mangler noteres. Derefter byder entreprenøren på frokost, hvor afleveringsprotokollen samt fejl- og mangellisten bliver gennemgået, hvorefter den underskrives. En sådan afleverings protokol med tilhørende fejl, og mangelliste er vedlagt som bilag L. I praktik perioden har den studerende også deltaget i de interne formandsmøder i afdelingen, der blev i gennemsnit afholdt to hver måned. Der blev afholdt to former for møder. Den første slags, blev holdt af afdelingschefen, Mogens Pedersen. På disse møder blev bl.a. økonomien i den forrige måned fremlagt og ordresituationen diskuteret. På den anden slags formandsmøde, som blev holdt af projektchef Leif Birkbak, blev materiel- og mandskabssituationen diskuteret. På bilag M ses et referat fra et af disse møder. Tilbudsgivning I dette afsnit vil arbejdet med tilbudsgivning blive gennemgået. Som tidligere beskrevet, foregår alt hvad økonomi angår i Arkil A/S, i programmet Navision. I dette afsnit vil der blive taget udgangspunkt i det tilbud, som den studerende har regnet, i samarbejde med kalkulationschefen Børge Larsen, for krydsombygningen ved Stenild. For de fleste licitationer gælder det, at bygherren afleverer en tilbudsliste (TBL) som de bydende skal udfylde, og så går arbejdet til lavest bydende. Dette var også tilfældet for denne licitation. Arbejdet påbegyndes med at posterne i tilbudslisten enten indlæses eller indskrives i Navision af afdelingens assistenter. Derefter begynder selve tilbudsgivningen. På figur 10 ses et skærmbillede af beregningerne for position i kalkulationen. Denne position omhandler afgravning og indbygning af jord. Som det fremgår af figur 10 er det blot tale om 10 m³ jord, men det har ingen indflydelse på selve fremgangsmåden det bliver kalkuleret på. 9. semester 23

25 Figur 10 Skærmbillede fra programmet Navision I det hvide felt på figur 10, kan man se de ting som skal benyttes til at udføre arbejdet. Det vil sige at der bliver kalkuleret med at der skal bruges en 7t. rendegraver med fører, en medhjælp, en 7 m³ dumper med fører og en stor vibrationsplade. Derefter skrives antallet og enhederne i 4 og 5 kolonne. Arkil A/S økonomiafdeling har indprogrammeret de priser som fremgår af sjette kolonne. I det øverste højre hjørne i kolonnen formel, står der 10/80=0,12. Dette betyder at der er 10 m³ jord og der bliver kalkuleret med at det mandskab og materiel som er angivet, ville kunne bearbejde 80 m³ på en dag. Dermed forventes det at tage 0,12 dag, eller 1 time, at udføre dette arbejde. Det havde dermed været den samme fremgangsmåde ligegyldigt om det var eller 10 m³. Visse poster i en tilbudsliste, som for eksempel afstribning eller udlægning af asfalt, har Arkil A/S ikke mulighed for at udføre for denne entreprise, det kan enten skyldes at Arkil ikke har udstyret 9. semester 24

26 eller at det der skal bruges ikke er tæt nok på byggepladsen, som tilfældet for eksempel er for Arkils asfaltfabrik. I sådanne tilfælde inviteres underentreprenører til at give tilbud på dette arbejde. Den resterende beskrivelse af tilbudsgivningen er i bilag P, da der forekommer økonomiske aspekter, som ønskes hemmeligholdt af Arkil A/S. 9. semester 25

27 9. semester 26

28 Analyse af Arkil som arbejdsplads I dette kapitel vil den studerende analysere Arkil som arbejdsplads, analysen vil belyse de arbejdsgange som er i Arkil, samt virksomhedens evne til at modtage nye medarbejdere. De sociale aspekter i Arkil vil også blive belyst. Efter dette kapitel kommer konklusionen, hvor den studerendes egen vurdering af Arkil indgår. Arbejdsgange I dette afsnit vil den studerende belyse nogle af de arbejdsgange i anlægsafdelingen, som den studerende har haft berøring med, som han ikke fandt fuldt optimale. Det omhandler alt sammen områder hvor arbejdet med EDB forekommer den studerende at være mangelfuld. I forbindelse med den opgave som den studerende havde med tilbudsgivning samt projektet på Kirkevej i Aabybro, havde den studerende flere diskussioner med kalkulationschefen vedrørende erfaringsopsamling. Den studerendes indgangsvinkel til denne diskussion, var den manglende erfaringsopsamling, som er på projekterne. Når Arkil afgiver tilbud i dag, ligger meget af grundlaget for tilbudsgivningen i kalkulationschefens erfaring. Arkil A/S ligger for eksempel ikke inde med erfarings tal over, hvor mange meter kloakrør et sjak kan udføre på en dag. Diskussionen med kalkulationschefen gik dog også på, om det reelt er muligt at bruge den erfaring der opnås på et projekt, på et andet projekt. Eller om der er så mange faktorer der spiller ind, at det rent faktisk er mest præcis at det er en vurdering fra kalkulationschefen der ligger til grund for tilbuddet. I eksemplet med kloakrøret, kunne de ubekendte bl.a. være dybde, jordens sammensætning, forhindringer, dimensioner på rørene og selve materialet. Sen studerende fandt også koblingen mellem kalkulationen og udførelsen af selve entreprisen tynd. For det første ligger der, som beskrevet i afsnittet omhandlende tilbudskalkulation, en tidsfaktor for samtlige arbejdsopgaver i kalkulationen. Denne tidsfaktor bliver ikke direkte overført, når tidsplanen skal konstrueres. Dermed bliver det samme arbejde i realiteten udført to gange. Det kan også være meget svært under selve udførelsen at undersøge, hvad årsagerne er, til at økonomien ikke er som forventet. Disse ting kan muligvis indarbejdes i regnskabsprogrammet Navision. Det kan også være, at funktioner allerede forekommer, og det blot er et spørgsmål om at medarbejderstaben blot skal videreuddannes eller gøres bekendt med at muligheden forefindes. 9. semester 27

29 Modtagelse af nye medarbejder I dette afsnit vil Arkils evne til at modtage nye medarbejdere blive belyst. Generelt var det den studerendes opfattelse, at han blev meget velmodtaget i firmaet. Den studerende fik allerede til jobsamtalerne at vide, at chefen ikke havde noget problem med at give den studerende noget ansvar. Dette var udgangspunktet inden praktikken begyndte. Praktikanten mødte op på kontoret og blev godt modtaget af sine nye kollegaer. De redskaber som den studerende skulle bruge for at udfylde sin rolle, var stort set på plads da han ankom. Inden for de første to dage fik den studerende sit kontor, sin computer, mobiltelefon, sit arbejdstøj (orange og refleks) samt sin bil. Denne kombination af imødekommende kollegaer og kontrollerede rammer var en ordentlig måde at modtage en ny medarbejder på. De ansatte i firmaet, har alle gennem praktikperioden vist stor forståelse over for den studerendes til tider mange spørgsmål. Den studerende har gennem hele praktikperioden, fået svar på alle de spørgsmål han måtte have. Socialt I dette afsnit vil nogle af de ikke arbejdsrelaterede arrangementer som er blevet afholdt i Arkil blive beskrevet. I den periode hvor den studerende har været ansat har han deltaget i følgende arrangementer: Gokart Golf Julefrokost Juleafslutning Arkil A/S har forskellige hold som deltager i firmasport, og i den forbindelse var den studerende ude og køre gokart. Dette foregik i den første uge den studerende var tiltrådt. 9. semester 28

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

09454 Praktik i Vancouver Torben Kulasingam

09454 Praktik i Vancouver Torben Kulasingam Praktikforløb i udlandet I Vancouver, Canada som bygningsdesigningeniør hos Dragados Canada Forord Rapporten er udfærdiget som en del af grundlaget for tildeling af legat, i forbindelse med afholdelse

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT?

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? KSprocessen Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? 1 KSprocessen Personlig interesse for IKT i byggeriet Praktikforløb Efterår 2008 for JORTON A/S Projekt: Skelagergårdene Rapport fra

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering 7. sem. Rørfabrikken II. På grunden, der tidligere husede Hede Nielsens Fabrikker på Emil Møllersgade i Horsens, skal der opføres 36 familieboliger og ca. 300 m2 erhverv, delt i to bygninger. Byggeriet

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Virksomheden Kompetencer Metoder Medarbejder Kontakt

Virksomheden Kompetencer Metoder Medarbejder Kontakt Til Projekt Virksomheden Kompetencer Metoder Medarbejder Kontakt HURTIG er en lokal entreprenørvirksomhed der beskæftiger sig med nybyggeri samt renoveringsopgaver, med størstedelen af byggeprojekterne

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Torvegade København K Tlf

Torvegade København K Tlf BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk København, september 2014 Sag 12024 JRP Byggemøde # 05 A/B Salvatorgården

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Kristian Pedersen VVS Søberg Klaus Johansen VVS Søberg Andreas Koch Niels Christian Træholt KPC Byg a/s Søren Lonnebjerg KPC Byg a/s

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Mød folkene bag. Silkeborgmotorvejen

Mød folkene bag. Silkeborgmotorvejen Mød folkene bag Silkeborgmotorvejen Når Vejdirektoratet bygger en motorvej, er vi mange forskellige fagpersoner, som arbejder sammen om at løse opgaven. Silkeborgmotorvejen er ingen undtagelse. Hvis du

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Granskning af udbud Håndværkerens tjekliste Spørgeaktionsskema Projektjournal Redegørelser Redegørelse for licitationsform

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Fra kalkulation til produktionskort

Fra kalkulation til produktionskort Fra kalkulation til produktionskort Torben Klitgaard, LinKS Advice 2011-02-17 Fra kalkulation til produktionskort Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Forløb... 3 2.1 Kalkulation... 3 2.2 Overførsel...

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet.

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet. Grundejerforeningen Ovesdal Referat 2: Bestyrelsesmøde d. 2. september (hos Keld) Til stede: Charlotte, Preben, Søren, Keld og John (Ref). 1. a. Træfældning: fordeling af brænde og bortkørsel af grenaffald,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk

Jannik Knudsen Esbjerg Forsyning, vand JAKN. Bent Holm Ribe Antenneforening BH. Jannik Knudsen jakn@esbjergforsyning.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON REFERAT EMNE Ledningsmøde nr.1 Haderslevvej fra st. 1.280 1.780 Entreprise H325.01, Cykelssti i Damhus DATO 29. april 2013, kl. 10,00 REFERENT Mogens Fischer, COWI

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

NOTAT. Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning. Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby. Jan Gregersen. Ole Ambrosius. Revisionsnr.

NOTAT. Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning. Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby. Jan Gregersen. Ole Ambrosius. Revisionsnr. NOTAT Projekt Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning Skærbæk Vandværk Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby Jan Gregersen Ole Ambrosius Henrik Andersen

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere