ET FORAARS-BILLEDE, ET DIGT KJØBEMAVN. JACOB LUNDS B O G H A N I) M. ROSING K L LOUIS KLEINS BOGTKYKKEKI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET FORAARS-BILLEDE, ET DIGT KJØBEMAVN. JACOB LUNDS B O G H A N I) M. ROSING K L LOUIS KLEINS BOGTKYKKEKI. 1875."

Transkript

1

2

3 ET FORAARS-BILLEDE, ET DIGT AF M. ROSING KJØBEMAVN. JACOB LUNDS B O G H A N I) LOUIS KLEINS BOGTKYKKEKI. K L ml **

4

5 9 /f 1 ii-v&i-i-ki-viiia ET FORAARS-BILLEDE. ET DIGT AF R O S I N O, \/\y * 9 å IX& KJØBENHAVN. JACOB LUNDS BOGHANDEL. LOUIS KLEINS BOGTRYKKERI. t.l 1875.

6 00WIHI7

7 I.».Tril fri! ja fri!»nu er Mørket og Vintren forbi!»nu jeg glemmer, hvorfor jeg har sukket,»paa et Lyshav mit Hjærte bli'r vugget,»og min Tanke forsvinder deri.»ja, fri, fri, fri,»jeg rejser mit Hoved fra Støvet,»Som den himmelblaa Blomst her i Løvet;»Paa hver svulmende Knop kan jeg se,»at i mig og i den er der Vaar! den forstaar,»fri! fri! ja fri!»alt det visne fra nu er forbi!»nu jeg glemmer, at Adam har syndet,»glad jeg danser paa Mospude-Hyndet

8 »Som hint Raakid, der springer paa Sti.»Ja, fri, fri, fri,»for Vaaren jeg Knæ kun vil bøje,»thi jeg ser i dens lyseblaa Øje»Som en Glans fra det Paradis, Jorden har tabt,»og jeg føler, til det er jeg skabt.»fri! fri! ja, fri!»hør, I Lærker! jeg jubler som I.»Jeg kan naa Jer, hvor højt I end stige,»ja, endog ind i Himmelens Rige»Kan jeg flyve jer Jubel forbi,»og fri, fri, fri,»jeg kommer som I ej tilbage»mer til Vinterens Mulm og dens Klage,»Thi til Skjønhedens evige Rige jeg gaar,»og jeg tror paa den evige Vaar!«Saa lød en Sang ind under Bøgens Kroner, Hvor Hylstret brunt endnu om Knoppen sad, Den sorte Stær med sine Fløjtetoner Forstod strax Sangen og gav Svaret glad. I Skjul af Sløret grønt af Tjørnens Blad Gik Vaaren om og strøede Anemoner I Solen langs med Bækkens blanke Vove, Hvor Egen gammel syntes end at sove.

9 En gammel Kone, som i Skoven laa Midt paa det unge friske Blomstertæppe Og Bukkar plukkede til Kranse smaa Og samled' til sin Arne tørre Kjæppe, Paa Sangen hørte, men forstod den næppe, Og undrende bag Tjørnens Krat hun saa En Yngling vandre syngende derinde Og tænkte, hvad mon han vel vilde finde. En Kasse bar han; ved hans Side hang Den i en Læderrem; sin Haand han støtted Fast til en kraftig Stok og, mens han sang, Han saa sig om og langsomt Foden flytted. De gule Lokkers rige Fylde tvang Kun halvt i Skjul den Hat, som dem beskytted. Ung var han i sit Blik, sin Gang og Fore, Og Skjæggets første Væxt man kunde spore. Hvert Øjeblik han standsed; glad sit Blik Han fæsted paa hver Blomst, han saa i Græsset; Han nikked mildt til Konen, da hun gik Paa Stien ham forbi med Kvas belæsset. Hans Øje fulgte Spætten graa, som hvæssed Sit Næb og hamred, til den Larven fik; Han mored sig ved Bækken op at dæmme Med Sten, saa den fik stærk're Fald og Stemme.

10 Frem gik han til et Sted, hvor Øjet saa Saa langt og dybt ind mellem Skovens Stammer; Her Bunden dækket var af Blomster blaa, Som var det Vaarens eget Brudekammer. Smaragdgrønt Bingelurtens Tæppe laa Og glimted vaadt af Dug i Solens Flammer; Et graagrønt Slør i Skovens Dyb der svæver, Det Tjørn og Hyld af Blad og Grene væver. Dybt fæsted han til dette Syn sit Blik. Jo mer han saa, jo mere han opdaged, Og af dets Skjønhed blev han rent betaget, Det var, som om et Drømmesyn han fik. Det var ej Jorden, hvor man græd og klaged, Men Jorden jomfruren, som da den gik Den første Gang ved Herrens Skaber-Vilje Bly mellem Stjernerne paa Himlens Tilje.»O hvilken Skjønhed!«hvisked' han;»min Gud!»O! lær mit Øje rigtig den at fatte,»fold for min Sjæl den hel ti] Bunden ud»og lad mig se din Skjønheds skjulte Skatte;»Lad ingen Modgang Haand og Øje matte,»før i min Sjæl der sker et Gjennembrud»Og fuldt og kraftigt fra min Tankes Rige»I Kunstens Dragt dens Billed frem kan stige.

11 »Ak, Gud! formastelig er fast min Bøn,»Din Skjønheds Billed ingen Sjæl jo rummer.»ak, Herre! fast som den fortabte Søn»Ved Paradisets Port jeg tigger Krummer.»Lad ej min Sjæl faa Fred i Vintrens Slummer,»Men evig længes efter Vaaren skjøn;»jeg beder ej for Smærte mig bevaret,»men Øjet for din Skjønhed rent og klaret.«saa hvisked han. Paa Mossets' Pude blød Han satte sig og Kassen op han lukked; Hans Øje straaled, og hans Kind var rød x\f Iver. mens han over den sig bukked; En Stær højt over ham i Bøgen vugged Og med sin Fløjten ham velkommen bød, Og tusind glade Ting den ham fortalte, Mens han sad glad og lytted, saa og malte. Han længe havde siddet, da han hørte En sagte Raslen bag ved Tjørnens Krat; Hvor Stien over Blomstertæppet førte, En Kvinde- Skikkelse han øjned brat. Hun gik, som om ved Jorden ej hun rørte, I Kjolen hvid let Vindens Kast tog fat, Hun standsed, saa ej ham, men hun sig bukked, Og Skovens Blomster nynnende hun plukked.

12 Hun var saa yndig skabt, saa ung og blød, Som der i Græsset hun paa Knæ laa bojet. Man kunde tro, i Skovens skjulte Skjød Man Vaarens eget Billed tik for Øjet, Saadan som hun i Nat fra Gud var fløjet Med Glans fra Paradisets Rosen-Glød Og nu med sine første Blomster leged Og ved sit hulde Blik dem vederkvæged. Den runde Straahat som en Kurv blev brugt, Med Blomster blaa den snart var fyldt til Randen; Hun aned ej, hun saas af nogen anden End Raaen hist, som standsed paa sin Flugt. Alt, hvad hun gjorde, var saa fuldendt smukt; Naar blot en Myg hun vifted bort fra Panden, Det var, som Haanden hun og Armen førte I Takt med en Musik, som hun kun hørte. Dog mulig ogsaa han, som sad og saa Og henrykt i Beundring Haanden sænkte, Nu hørte gjennem Skoven sagte gaa En lønlig Sang om det, hans Hjærte tænkte; Thi ej blot Lys og Farver Glansen skjænkte Til al den Skjønhed, som for Øjet laa; Det var, som Luften skjalv af bløde Toner, Med Bæven lytted Skovens Anemoner.

13 Men snelt et Lysglimt i hans Øje for, Han Penslen atter greb og ivrig malte, Mens Droslerne hverandre højt fortalte Om Kjærlighedens Undermagt paa Jord. Frem paa sit Lærred, hvor alt Skoven gror, Nu hendes Skikkelse han frem og kaldte Som Vaarens eget underfulde Billed, Saadant som dybt det i hans Sjæl var stillet. Men nu hun rejste sig for bort at drage, Da lød med et hans Røst:»o bliv!«hun saa Halvt bange halvt forundret sig tilbage, Da ham hun ser, hun som i Tvivl mon staa.»de maa paa min Uhøviskhed ej klage,»nei, De maa ikke fort fra Stedet gaa;»de kom saa dejligt just tilpas dernede,»jeg maler Dem, og De maa det tilstede.«saa raabte han; men hun med Smil om Munden Saa frit og aabent hen paa ham og lo:»men saa bør jeg vel ligge ned i Grunden»Og holde stille mig og smukt i Ro»Her, hvor af Blomster der er blaat i Bunden?»Men De maa være færdig Klokken to!tak, Frøken! tør i et Kvarter jeg bede»dem ligge, som De gjorde før dernede.«

14 10 Troskyldig som et Barn hun knæled ned, Og atter hun af Skovens Blomster plukked, Men nu og da nysgjerrigt Blikket gled Til ham. som over Lærredet sig bukked, Og, mødtes deres Øje, Vaarens Fred Og Renhed yndigt frem i Blikket dukked, Og i dets Bølge blaa som unge hvide Nys voxne Svaner deres Tanker»lide.»Se saa! nu maa jeg«, raabte hun.»afsted«!»et Øjeblik endnu!«han bad:»en Smule»Stræk ud den Arm, De plukker Blomster med!»tak, det var dejligt! Deres Lokker skjule»for meget Kinden: de for langt gled ned,»hold lidt i Ave disse Slanger gule!»se saa! nu maa jeg sagtens ikke længer,»ak! hvor det dog endnu til meget trænger.«saa talte han og ned paa Billedet saa. Hun nærmed sig:»jeg tor vel se mit Billed?«I tavs Forundring stirred' hun derpaa, Mens Øjet som en So i Solglans spilled.»hvor er det dejligt! her De frem har stillet»jo hele Skoven med dens Stammer graa.»hvor har De sligt et Sprog dog kunnet finde»for al den tavse Skjønhed, her er inde?

15 11»Hver det er dejligt dog! o Gad dog! nej!»det er jo skjønnere fast end selve Skoven!»Hvor let dog væve Tjørnene foroven»det grønne Slør her langs den gamle Vej»Med Sporet dybt, som var det gjort af Ploven,»Hvor Anemoner yndigt flokke sig,»som om de vilde Jordens Vunder læge»og den ved deres bløde Blade kvæge.»hvor kan man paa det døde Lærred skabe»en saadan yndig Verden dog som her?»hvor kan man i det enkelte sig tabe»og dog faa ud det Hele, som man ser?»man sagtens kan Naturen efterabe.»det kan jeg selv, og det kan mange fler,»men hvor kan Penslen dog og hvor kan Haanden»Faa skabt ej Formen blot, men selv og Aanden?Ja, Frøken, det er vanskeligt at sige,»jeg ved det ej; men een Ting kun jeg ved:»for ret at trænge frem i Kunstens Rige»Det gjælder fremfor alt om Kjærlighed;»Al Løgn og Falskhed maa fra Hjærtet vige,»sit eget Selv man helt maa bøje ned»og elske dybt den Gjenstand, man vil male,»hvis ikke, vil dens Aand ej kunne tale.«

16 > Men 12 Han vilde mere sagt, men han tortrød Det Ord, han havde brugt, og nu han stammed Og han undselig blev og Kinden rød, Og han mod Jorden saa, som han sig skammed. Men hun ej tænkte paa, hvad det betød, Og Ordet ikke hendes Tanke lammed, Men, mens hun saa paa ham med klare Blikke, Hun sagde:»ganske jeg forstaar Dem ikke.»hvor kan man elske dog saaledes alt?»et Træ, en Blomst, en Nælde for Exempel,»Og denne Vej med Hjulets dybe Stempel,»Og den, man første Gang«her Stemmen faldt, Og tavs hun stod, et lidet Marmortempel, Hvor Altrets Flamme nys til Liv blev kaldt, Mens Morgensolens første Kys det møder, Og det med Maanedsrosens Farve gløder.»det er jo ej Gjenstanden selv, jeg mener,«saadan han svared og slog ned sit Blik, kun den Skjønhed, i hvis Glans den gik,»der i sit Lys det enkelte forener,«' Saa tav han, ej Medusa blot forstener, Men samme Magt og Elskovsguden fik, Xaar første Gang paa tvende Hjærter unge Han kysser glad og lærer dem at sjunge.

17 , 13 Saa stod de rødmende og tavse begge; Paa Billedet de saa; om deres Blik De følte som en Taage lys sig lægge, Og Luften om dem fuld var af Musik. Hun ønsked, Haanden ud hun turde række Og sige Tak, forinden hjem hun gik, Og han saa meget smukt nu fik i Sinde At sige, men han Ord ej kunde finde. Og der blev intet sagt; han turde næppe Sit Hoved løfte og paa hende se, Han stod og stirrede paa Skovens Tæppe Og paa dets hvide Anemone-Sne; Han sønderbrød med Fod de tørre Kjæppe Og hvisked til sig selv:»nu en, to, tre!»tag Mod nu til dig, vær nu lidt elskværdig,»men skynd dig, Tiden gaar, før Du bli'r færdig.«og Tiden gik.»nu tror jeg, jeg maa gaa,«saa talte hun,»man venter mig vist hjemme;»men tør jeg ikke Deres Navn dog faa?«han løfted Hovedet:»Det er Jonas Stremme;»Og De?«saa spurgte han, mens dybt han saa I hendes Øje for det ej at glemme,»de vil ej nægte mig i Tugt og Ære»Dybt i mit Hjærte Deres Navn at bære.«

18 14»Kjært Barn, det ved De nok, har mange Navne,«Saa svarte hun ham med et yndigt Smil,»Men længer ej man hjemme tør mig savne, Levvel til næste Gang!«Saa som en Pil Hun fløj afsted, mens hendes Latter mild Lød ud fra Tjørnene, der Stien favne. Han stod og saa den hvide Kjole skinne, Og da den svandt, hans Øjne blev som blinde. Han kasted' sig i Græsset ned og lod Sit Øje med de lette Skyer følge, Det var, som sang det inderst i hans Blod, Som blev han vugget af en fjerblød Bølge. Han tænker ej, thi skjønne Syner dølge Strax Tankerne, der steg fra Sjælens Flod, Og hvert et Syn i hendes Billed endte, Og hed som Ild, han følte, Kinden brændte.»hvem er hun dog?«saa der tilsidst han tænkte,»jeg følge maa med Stien, hvor hun gik.«han flux sprang op, sit Billede han skjænkte Et straalerigt og varmt og henrykt Blik, Og længe varede det, før han fik Det pakket ind, og over Skuldren hængte Sin Kasses Rem, og da med Smil om Munden Han glad om Vaaren sang, som var oprunden:

19 15»Imorgen vil der Mirakler ske,»imorgen saa skal vi ud og se Paa Skoven!»Og saa skal vi hilse det unge Blad,»Vi rene skal skylles i Solens Bad»Og sejle med Skyen foroven,»»mødes med Lærken glad.»imorgen Knopskæl gjør brun hver Sti,»Imorgen alt, hvad der læng's, bli'r fri,»og jeg da?»jeg svinger min Hat, og jeg løber bort»»fra Lænken, som bed mig i Hjærtet haardt,»hvis fange man vil mig, o nei! da»alle vil komme til kort.»thi, ser I, her der Mirakler sker,»den halte Tanke den gaar ej mer»paa Krykke;»Thi Sommerfugls vinger paa Ryg den faar,»og Støvet af Puppen den af sig slaar»og lever af Sol og af Lykke»Højt med den unge Vaar!»Imorgen, naar jeg slaar Øjet op,»jeg spørger Droslen i Bøgens Top»Om hende,

20 16»Og naar den har sunget saa Visen ud,»begynder jeg min om min unge Brud,»Og Sangen faar aldrig Ende,»Hist skal den synges for Gud.«Saa sang han, mens han hen ad Stien dansed, Hvor spredte hendes tabte Blomster laa, Snart tætte mørke Graner ham omkransed, Hvorover Himlen syntes dobbelt blaa. Snart gjennem Stammerne han for sig saa De lyse Marker; han ved Gjærdet standsed Og spejded, mens han Haanden holdt for Øjet, Ud over Marken, som var nylig pløjet. Et Kor af Lærker hilste ham:»vi vide,»vi vide godt om alting her Besked!«Sig Stien slynged ned ad Bakkens Side, Hvor unge Lam hos Mod'ren søgte Fred. I Solen Aaens blanke Bølger glide, Og Pilen i den sine Rakler smed, Iblandt de gule Rør fra sidste Sommer Fra Vandet op de unge grønne kommer. Og hist paa Bakkens Top, hvor Muldens Striber Imellem Rugens grønne Marker laa, Han hende ser i Solen stille staa,

21 17 Mens Vinden i de lyse Lokker griber. Hun staar og stirrer op i Luften blaa, Der Gjenlyd gi'r af Lærker og af Viber, Hun følger Lærkens lette Flugt med Øjet Og staar med Nakken helt tilbage bøjet. Rask over Gjærdet sprang han ; men hun kjendte Ham strax, da frem i Solens Lys han gik, Til Flugt som Raaen bange hun sig vendte, Og hurtig var hun borte fra hans Blik. Fra Bakkens Top endnu et Glimt han fik Af hende, da hun stod, hvor Stien endte; Saa gjennem Præste-Haven ind han skimted, Hvor Kjolen hvid bag Tjørnens Hække glimted. Han iænge stirred' paa den lille By, Der laa ret som en mægtig Svalerede Tæt op til Kirkens hvide Mur dernede Og sendte højt i Luften Røgens Sky.»Saa her i denne Afkrog har hun Ly,»Her hendes Skjønhed ud sin Glans mon brede;»hvor sælsomt dog, at her i Skoven øde»just det, der mangled mig, jeg skulde møde!»saa mange Tanker, som i Taage for»foruden Former laa i Sjælen inde, Rosing; Et Foraarsbillede. 2

22 18»Ved hendes Øjes Glans af Taagens Slør»Sig brat et Klædebon af Skjønhed spinde,»frem som en Ridderflok de stande bør,»der alle hendes søde Smil vil vinde,»og, mens de kæmpe for min Kunstner-Ære,»I Hjærtet hendes Billed skal de bære.»og saa, naar jeg har vundet mig et Navn,»Igjen en Vaar ad denne Sti jeg iler,»da skal hun aabne mig sin hulde Favn»Og sige mig sit Navn, imens hun smiler;»fra nu af, før jeg sejrer, ej jeg hviler,»ved hendes Billed mildnes alle Savn;»Nu har jeg Billeder i min Sjæl i Mængde,»Et Blik af hende tusinde mig skjænkte.«saa tænkte han, imens han langsomt ned Igjen mod Skoven gik ret som i Blinde, Og Aftnens Skygger over Skoven gled, Og Droslen sang Godnat til alt derinde Og spaaede glad, ved Gry man vilde finde En Hær af Blomster ny i Vaarens Bed, Og i Forventning alt til Ro sig lagde, Mens Bækkens Vuggevise Søvnen bragte.

23 19 November Stormen holdt sin Jagt i Skoven Og tramped Bregnen gul ned under Fod, De nøgne Toppe sukkede foroven, Med Løv endnu kun lave Buske stod, De visne Blade sejlede med Voven Paa Bækken bort, og rundt om Bøgens Rod, Hvor der var blaat i Vaar af Blomster unge, Der hopper FugleD, som har glemt at sjunge. II. Snelt fløj den op, der lette Fodtrin kom. Paa Stien langsomt nærmed sig en Kvinde, Brat stod hun stille, mens hun saa sig om, Som om hun noget søgte nu herinde, Dog øjet siger, det, hun vilde linde, Det er en Tanke kjær, en Helligdom, Som blandt det visne her paa Stien øde Hun tidt i Løndom vandrer ud at møde. Dybt ind i Skoven saa hun; Stammer graa Med Mosset vaadt og grønt om deres Rødder Paa Løvet brunt i tavse Rækker staa, For Blomster Svampe gror om hendes Fødder; I Nøddebuskens vaade Top hun saa Halvt gledne ud af Haslen glemte Nødder; Skovskadens Skrig igjennem Krattet klinger, Solsorten angst slaar ud de sorte Vinger.

24 20»Her var det,«sukked hun, mens hendes Blik Halvt stirrende ved Skovens Stammer dvæled:»her sad jo han, mens jeg dernede gik;»jeg husker end hvert Ord, han til mig mæled.»hvi kom han aldrig mer?«i Øjet tjæled Sig dybt en Tanke, der af Taarer tik Et Slør, bag hvilket Mindets Solglans glimted, Mens svagt hun alt som gjennem Taager skimted.»i kjære Planter og I Spirer smaa,»som nu skal sove her i Skjul af Løvet,»I Vinter-Mørket vil jeg hos Jer gaa»og sørge for den Ven, I blev berøvet. Ak! naar saa Himlen bliver høj og blaa,»og Solen rejser Eder op af Støvet,»Lad Eders Skjønhed ham til Skoven drage «Og lad ham blive saa hos mig tilbage. Saa tænkte hun og, halvt af Tanken skræmm't, Hun iled frem ad Stien gjennem Løvet. Mon han, hun tænkte paa, har hende glemt? Har han, som Skoven, tabt sin Blomst i Støvet? Blandt Byens travle Vrimmel sidder gjemt Han i sin Malerstue trang og støvet. Mens Høstens Storme paa hans Rude banker, Er hun og Vaarens Lys i alle Tanker.

25 21 Paa Stafeliet der et Billed staar, Ved Loftet lavt det rører fast med Rammen; Det er et Skovdyb i den første Vaar Med Solens hvide Blink paa Bøgestammen. For Vinden let de hvide Skyer gaar, Man ser dem, hvor ej Kronerne naa sammen, Og der, hvor Blomster blaa staa tæt i Bunden, Der ligger Vaaren selv med Smil om Munden. Saa let og luftig, dog saa klart bestemt I Form og Farve, ses en yndig Kvinde, Glad over sine Venner her at finde, Som Sneens Lin til Vaarens Blik har gemt, Blandt Blomsterne paa Knæ, imens af Skemt Og Solglimt dybt fra Hjærtets Himmel inde Er Øjet blaat saa fuldt, at den, det møder, Det med sig ud i Vaarens Festtog nøder. Den unge Maler selv maa standse tidt Og lægge Pensel og Palet til Side, I Stuen gaar han da med lange Skridt, Og alle Tankerne de vandre vide,»hvor mon hun er nu? var det mon for frit,»om ud til hende nu jeg vilde ride Og bede hende tro paa mig at vente,»til jeg som Brudgom hende hjem kan henter

26 22»Ak! sligt at haabe næppe nu jeg vover.»en saadan Ynde før jeg aldrig saa;»hun er den Himmel, der sig hvælver over»min Sjæl, der aldrig op til den kan naa.»ikkun naar Stormen fra min Attraa sover,»sin Himmels Billede kan Sjælen faa;»saa spejl dig i mig, at dit hulde Billed»I Sjælen ren jeg ret kan frem faa stillet.»jeg Studiet har jo; dog vel efter dette»og min Erindring maa jeg kunne faa»ved Flid tilsidst den hele sylfelette»vidunderlige Skabning, som jeg saa.»som Dykk're mine Tanker, aldrig trætte,»i min Erindrings Hav skal dukke ned,»hvis Bølger hende dybt som Perlen gj emmer»og hendes Glans hen gjennem sig fornemmer.«saa satte han sig ned igjen og malte, En sagte Ild der risled i hans Blod, Det var ham, som hans Sjæl med hendes talte. Og som hun levende foran ham stod, Det var, som hørte han, hvordan hun kaldte Og vinkede ham ud til Bøgens Rod. Saaledes mødes skjult ad Aanders Veje De, der hinandens Hj ærter har i Eje.

27 23 November-Taagen skiltes ad, og blaa Som hendes Øjne smilte gjennem Rude Den lyse Himmel ind, det var, som saa Hun selv ind til ham fra hint Træ derude, Der bar alt Knoppens lille brune Knude, Der slog mod Vindvet, som den banked paa Og sagde:»kom, lad os paa Vaaren tænke Og drømme bort os nu fra Vintrens Lænke.«Hensunken sad han; Haanden træt faldt ned, Da lød der bag hans Ryg et Hm! han vendte Sig om, og i den Fremmede han kjendte En gammel Kunstner, Jørgen From han hed:»lad dig blot ej forstyrre; bliv kun ved,»tag fat paa Kjolen der, hvor nys Du endte,»imens jeg vil mig lidt orientere,»og saa begynder jeg at kritisere.»thi hvad blev Kunsten, var der ej Kritik?»Pas paa, jeg nok skal Billedets Mangler finde,»saa smør nu væk! min Ven, Du Lys nu fik,»brug det, November hører til de blinde.»skynd dig, før Solen hører op at skinne»og hænger atter Taagen for sit Blik.»Jeg er et Tidens Barn, da jeg er gammel»jeg tager Pladsen ved den Unges Skammel.«

28 24 Det Smil, der fulgte strax paa Spottens Ord Og skjulte sig i Skjæggets hvide Bølger, Tog Braaden fra det. Paa et lille Bord Han satte sig og tavs hans Haand han følger. Høj var han, bred om Skuldren, stærk og stor, De hvide Lokker Panden halvt fordølger, Men under Brynet hvidt hans mørke Øje Saa skarpt som Ornens, vant til Egne høje. Han længe sad og saa, da brod han ud:»»det var som Satan! aldrig før jeg troede, At der en saadan Kunstner i dig boede.»gud hjælpe mig! den Skov jo springer ud!»det blev jo Vaar, imens jeg sad og gloede!»og saa den Kvinde der! du gode Gud!»Hvor fik Du den Model fra? Hvilken Ynde!»Let, som hun groede frem paa Mossets Hynde!-. Den Unge glad sprang op; han Armen lagde Tæt om den Gamles Hals, og sagde:»from!»hør, mente Du nu ogsaa, hvad Du sagde,»sis mig, om dine Ord fra Hjærtet kom.»du ved, hvad Vægt jeg lægger paa din Dom,»Du ved, hvor tidt den fast til Graad mig bragte.»sig mig, om det er ærligt ment, om ikke»der Fejl i et og andet kunde ligge.«

29 25 Den Gamle vendte sig imod ham om, Saa næsten ved hans Kind hans Læbe rørte, Mens med et Smil han paa den Unge hørte:»saa for at finde Fejl, Du tror, jeg kom?»nej, Længsel efter Lys mig tii dig førte.»bryd Dig om Skjønhed blot og ej om Dom.»Hvad Fejl! vist er der Fejl! hvad er der andet»fra den Tid, Adam blev af Gud forbandet?»maaske den Arm er tegnet noget kort,»maaske den Dame blev for lang i Livet,»Maaske at det og det skal tages bort,»at Kjolens Bonitet er ikke givet, Maaske at Hattens Straa just ej er stribet,»som hist i Kræmmerens Bod den samme Sort,»Maaske de Bøge der for vidt sig dele,»maaske maaske at det er skidt det hele.»hvi holder Du ej et af disse Faar,»Der bræge Æsthetik, som de var gale,»og slaas for Kjød og Blod og det Reale,»Mens Trommen højt for Vennerne de slaar,»som, mens de snakker om det Ideale,»For Mammon sig har solgt med Hud og Haar,»Som skrive Stile, Ingen gider rette,»og som af Floskler aldrig blive mætte?

30 26»Naar jeg, som nu er gammel, ja, og træt»af Støvets træge Guldkalv-Dans hernede,»mig føler som en Yngling glad og let»ved Viftet friskt af dine Vinger brede»og gjerne Vaar-Gudinden vil tilbede»og ej paa hende kan faa set mig mæt,»hvi kalder Du saa min Kritik af Dvale, Naar jeg har Lyst at kvidre som en Svale?»Saa lad mig være fri nu for Kritik,»Men lad mig nyde stille denne Glæde;»Jeg sænker i den dybe Skov mit Blik,»Og der i Tankerne jeg tager Sæde.»Den tavse Skov Du til at tale fik,»i Pigen frem dens skjulte Tanker træde.»hvor fandt Du dog i Verden denne Kvinde?»Naa ja behold Du det kun hos dig inde.»det Ben, det højre der, det er maaske»en Smule langt, men hvad, det er saa yndigt,»saa smukt trods Kjolens kyske Dække se»man kan dets unge Rundhed; det var syndigt»at rette det. O! hvor jeg dog skal le,»naar nu en Kritiker skal skrive kyndigt»og snubler over Benet, saa han falder»med al sin Dumheds Vægt og gjør Rabalder.

31 27»Naa, jeg kom egentlig her til dig op»for end engang at se dig, før jeg drager»ned over Alpekjædens hvide Top»Og med mit Hjem for lang Tid Afsked tager,»snart siger sagtens Livet for mig Stop,»Jeg Vinens Bundfald alt i Bægret smager,»i Rom jeg Dødens mørke Blik vil møde»med Favnen fuld af Vaarens Roser røde.»jeg trives ikke her. Maaske min Fejl»Det er, at Hjemmet tykkes mig saa øde,»vor Ungdom har ej Sol mer paa sit Sejl,»De Gamle tør i Kampens Larm ej møde;»man hører ikkun Slag af Bondens Plejl»Og Diskussioner om sin Jord at gøde,»og ned i Politikens Gab forsvinder»den Smule Dygtighed, man hos os tinder.»nej dig, min kjære Søn, var Lykken god,»du lagde dig til Ro bag Dybbøls Banker;»Guds Død! hvor er hin Ungdoms varme Blod»Som der paa Dødens Bølger kasted Anker!»Hvor blev de mandige, de stærke Tanker,»De stærke Skud af Danmarks gamle Rod!»Hvor blev hint hulde Skjær af Morgenrøden,»Der laa om alle dem, der gik i Døden!

32 i Man 28»Hvor blev det af? det er forbi, forbi!»vi tror, vi lever end, men vi er døde.»i Korn og Flæsk til Halsen sidde vi»02 har kun Kappestrid med Smør og Fløde.»Vi løbe frem ad hver en lille Sti,»Hvor vi Profiten tror at kunne møde; intet nyt kan længer producere Men oversætte kun og kritisere.»og saa det nye, hvorom henrykt kvæder»den frie Tankes unge, grønne Mænd,»Det er jo kun Europas gamle Klæder,»Som man har vendt og pudset op igjen.»de smaa Profeter raaber alle Steder:»Kom, her er Aand tilsalgs! kom blot herhen!»kom! gaa blot i Rénans de gamle Buxer,»Saa er I strax i Aandens Verden Duxer!»Jeg ved det, det er Bølger kun, der bryder»sig vildt imod vor Frelsers stærke Fod,»Ud over Larmen end hans Stemme lyder»og løfter til hans Kors de Svages Mod.»Men Folket som et Vrag med Strømmen flyder»og Haabets Fyr i Natten det forlod;»en Raaheds Syndflod knuser Skibets Planker,»Hvis ej paa Naadens Dyb det kaster Anker.

33 29»Men lad en gammel Karl, som jeg, ej slaa»med Uvejr brat den unge Vaar i Støvet,»Lad Kunsten aabne dig sin Himmel blaa,»og lad Du Ormen gnave kun i Løvet.»Det eneste, som Mennesket behøved»for let og frit i Nattens Mulm at gaa,»det Gud har givet dig; det er et Øje,»Der ser fra Jorden Paradisets Høje.»Saa lev da vel! det skjønne Billed der,»det er en Afskedshilsen smuk fra Hjemmet.»Jeg Nordens Vaar i denne Kvinde ser»og husker hende der, hvor jeg er fremmed;»og føler Du dig i din Stræben hemmet,»saa klarer altid Du de værste Skær,»Naar fjærnt fra Vrimlen i Naturens Rige»Du aabner Øret for, hvad Gud vil sige.»farvel min Jonas! i Hvalfiskens Bug»Jeg lader dig nu ligge trygt herhjemme,»jeg haaber, Gud endnu for dig har Brug»Og kalder paa dig med sin stærke Stemme.»Hold frisk og stærk dig som vor Vinterrug,»Og Vintrens Nat for Vaarens Drøm Du glemme,»og mal saa væk, og se, at Du kan finde»engang i Skoven frisk hin hulde Kvinde.«

34 30 Saa tog den Unge kjærlig han i Favn Og trykked sine Læber paa hans Pande:»Jeg tænker nede hist i Sydens Lande»Jeg høre skal med Stolthed snart dit Navn. Hold Skuden borte fra de lave Vande»Og lid, om det skal være, heller Savn,»End male noget, hvor fra Hjærtets Indre»Ej Aandens Lys kan gjennem Farven tindre.«her aabned Døren han; men der han mødte En auden Gjæst, der kom ad Døren ind, De næsten lige mod hinanden stødte, Den anden sprang til Side som en Vind.»Maa jeg dig presentere From Hr. Tind?«Tak, hvis Hr. Tind mig blot ej vil beskytte!«saa svared From, mens meget dybt han bukked, Og Døren hurtig efter sig han lukke d.»hvad bilder denne Særling sig vel ind!»hvor jeg fortryder, at jeg ej ham svared.«saaledes ud i Harme brød Hr. Tind,»Sin egen Dumhed blot han aabenbared.»han hader mig, fordi han har erfaret,»at man ej mer er for hans Mangler blind.»naar vi en Kunstner rose, Gud bevares,»saa strax vor dybe Kunstsans aabenbares;

35 31»Men naar vi, hvad vort Kald gjør til vor Pligt,»Med Alvor holder for ham Idealet,»Saa føler man sig krænket over sligt»og siger, vi af Fjendskab kun har talet,»saa flux Kritiken er paa een Gang dalet,»og skjældes ud i Prosa og i Digt.»Men lad dem skjælde kun, en Magt den bliver,»og Publikum dog tror alt, hvad vi skriver. Saa talte nu Hr. Tind, mens han sig smed Ned i en Lænestol og purred Haaret, Med Selvbehag han begge Hænder gned Og slog sig med den ene saa paa Laaret. Han var som af et Modeblad udskaaret, Og Ringe glimred paa hvert Finger-Led, Den gyldne Næseklemmer over Næsen Gav kritisk Værdighed hans hele Væsen.»Aa ja! ret smukt! Ved Gud! det er ej galt,»en Smule blegt, lidt mat i sine Toner;»Og der er Fejl i disse Bøgekroner,»Og saa, min Ven, det er s'gu rent fatalt»med denne Mængde der af Anemoner,»Og saa er Pigen aabenbar jo halt,»det ene Ben er længer end det andet,»og saa det hele er lidt flovt og vandet.

36 32»Hvad vil Du kalde det? en Pige, som»i Skoven mellem Foraarsblomster ligger?»af disse Piger, der jo Sværme kom,»snart skriver de, snart syer de, snart de strikker,»i aldrig bliver gift er deres Dom,»Hvor længselsfuldt end efter Mænd de kigger,.»thi kjedelige, dydige og kyske»er baade de fra Sjælland og de jydske.»og, Kjære, sig mig, er det Kjød og Blod,»Som der paa dette Lærred Du har malet?»det er en Skikkelse fra Drømmens Flod,»Og denne Mund har sikkert aldrig talet.»i Livets travle Flod du ej er dalet,»der vinder Du først Stof, hvis Du har Mod.»Den Kvinde der Du aldrig saa i Livet,»En Drøm det er, som her Du Form har givet.»hvis endelig et Væsen Du vil male,»som aldrig traadte Jorden med sin Fod,»Da dog Du flygter bort fra det reale,»sæt før en Nymfe der ved Bøgens Rod,»Mal hende nøgen af, thi Kjød og Blod,»Normalt og sundt, det er det ideale,»men Engle-Frøkner i Linon har ikke»plads i et Kunstværk, lad dem Thevand drikke*

37 33 Saa talte nu Hr. Tind; med begge Hænder, Imens han talte, jævnlig ud han slog, Saa fast det lignte Vingeslag af Ænder, Der aldrig dog igjennem Luften drog. Den unge Maler ej til Orde tog, Thi Vennens sikkre Dom alt længst han kjender; Han paa sit Billed stirred først, saa tænkte Han kun paa hende, mens han Hovedet sænkte. Hr. Tind sig rejste; brat hans Ven blev vakt Af sine Drømme, dengang Talen endte.»nær havde jeg nu glemt at faa dig sagt»det, som mig egentlig op til dig sendte.»du ved, jeg gjærne mine Venner tjente,»og jeg har jo i Verden nogen Magt.»Hvis selv Du vil, Du kan din Lykke gjøre»og have det snart rigtigt paa det tøre.»du kjender jo den rige Moses Broch,»Hvis ej, Du burde kjende ham, min Kjære.»Han flittig spundet har paa Lykkens Rok,»Og han har Kræfter til sin Høst at bære;»men udenfor sin Handel er en Blok»Han kun, dog gjærne vil han mere være;»ved god Dressur jeg skal ham nok afrette»til Kunstens sultne Sønner godt at mætte. Rosing: Et Foraarsbillede. 3

38 34»Thi, ser Du, nu til Dags det gjælder om»i et og alt at være som de andre,»man bør ej have for sig selv sin Dom,»Det nytter ej mod Strømmen frem at vandre,»selv Bjergets vilde Tigre dog og Panthre, Naar Vaarens stærke Flod til Lejet kom,»bli'r revne med af Flodens vilde Bølger Og kæmper ikke mod dens Kraft, men følger.»følg blot, I Kunstnere, jert Publikum»Og maler, som det fordres nu af Moden,»Om ogsaa eders Kunde synes dum,»saa buk dog pænt og træd ham ej paa Foden.»Giv kun hver lille Svaghed hos ham Rum»Og mal, hvad han nu elsker her paa FHoden,»Vær ej for dydig, streng og for jomfruelig,»den kjedelige Dyd er altid gruelig.»snart brister hver en Fordoms snævre Skranke,»Skal den i Kunsten endnu da bestaa?»skal der ej sejre med den frie Tanke»Og sine ViDgeslag mod Lyset slaa?»naturen som en Løve med sin Manke»Nu ryster Skræk i dem, der mod den gaa,»nu Kjød og Blod mod Aandens Baand sig hæver»og Ret i Kunsten som i Livet kræver.

39 35»Men, for at komme til Hr. Broch tilbage,»han føler nu, at han maa være med,»ej paa hans Bord og Vin man vel kan klage,»men paa hans Gjæst ser Væggen nogen ned.»skjendt Malerier stort ham ej behage,»at Kunst sig hører til, han dog nok ved,»som Stadens andre Rigmænd vil han være»og som Beskytter af vor Kunst sig blære.»han har en Datter, Sydens lune ]Sat»Med tusind Blomsters søde Duft i Haaret»Med Vaarens Diadem om Panden sat,»med Lægedom for alt, hvad der er saaret,»en Drømmens Snække, der har dristig baaret»midt ud i Verdens Larm sin rige Skat,»Saadan hun synes mig, og dine Blikke»Snart dømme vil, at her jeg lyver ikke.»thi hun skal males; med sin Moder vil»hun søge dig i Morgen, vær saa hjemme.»som den, der allerværdigst var dertil,»jeg nævnede naturlig Jonas S tremme.»vær blot en Smule dristig nu og snild, "Og sikkert Moses Broch dig ej vil glemme,»mal ham hans Datter af i hendes Ynde,»I hendes Solskin vil din Dag begynde.«

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere