FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub"

Transkript

1 FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

2 INDHOLD HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal hjælper jeres faglige klub med 5 VEDTÆGTER Navn Formål Generalforsamling Bestyrelse Regnskab Kontingent Medlemmernes rettigheder Ændringer Forretningsorden for generalforsamlingen 2 DANSK METAL KLUBARBEJDE

3 DA KRISEN PRESSEDE OS PÅ GULVET, STOD VI SAMMEN I KLUBBEN OG ARGUMENTEREDE FOR AT BEHOLDE PRODUKTIONEN HJEMME I STEDET FOR AT OUTSOURCE. DET LYTTEDE LEDELSEN TIL. JOHNNY HANSEN, FÆLLESKLUBBEN KLUB 32, JORGENSEN ENGINEERING HVAD ER EN FAGLIG KLUB? E n faglig klub er for medarbejdere inden for samme fagområde og fagforening på arbejdspladsen. Her kan du og dine kolleger mødes og tale frit om forhold på arbejdspladsen. Flere faglige klubber på samme arbejds plads, fx smedenes klub og elektrikernes klub, kan gå sammen i en fællesklub og løse opgaver med fælles interesse for alle ansatte. HVORFOR HAVE EN FAGLIG KLUB? En faglig klub kan give dig og dine kolleger indflydelse på jeres arbejdsforhold og personalepolitik på arbejdspladsen. Som tillidsrepræsentant kan du bruge møderne i den faglige klub til at få opbakning fra kollegerne til konkrete ønsker, som du kan præsentere for ledelsen. På arbejdspladser uden overenskomst kan en faglig klub netop være en god mulighed for at skabe enighed i medarbejdergruppen og formulere krav og ønsker over for ledelsen. KLUBARBEJDE DANSK METAL 3

4 SÅDAN STARTER I EN KLUB I skal være det antal ansatte, det kræver for at kunne vælge en tillidsrepræsentant. Tjek den overenskomst, du arbejder efter. Er du på en arbejdsplads uden overenskomst, vil det typisk være jeres talsmand eller kontaktperson, der vælges som klubformand, dog uden den beskyttelse som en tillidsrepræsentant får fra overenskomsten. 1 Sørg for, at der er opbakning blandt kollegerne til at starte en faglig klub. 2 Lav forslag til forretningsorden og vedtægter. Brug eventuelt vedtægterne i denne folder. 3 Indkald kollegerne til et stiftende klubmøde i god tid. Udsend forslag til forretningsorden og vedtægter forud for mødet. Se regler om faglige klubber i Dansk Metals forbundslove 31. Scan koden eller brug linket danskmetal.dk/ love STIFTENDE KLUBMØDE På det stiftende klubmøde skal I beslutte følgende: Den faglige klubs formål. Formålet bør inkludere løbende forbedring af arbejdsvilkår og personalepolitikker og hjælp til kolleger, der får problemer på arbejdspladsen. Hvem kan være medlem af den faglige klub? Vedtægter. Herunder medlemmernes rettigheder og pligter. Se forslag til vedtægter i denne pjece. Tid og sted for klubmøderne. Valg af bestyrelse. Der skal vælges formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, sekretær og revisor. Kontingent, økonomi og kassererens opgaver. Hvornår og hvordan den faglige klub kan opløses. DANSK METAL HJÆLPER JERES FAGLIGE KLUB MED: at håndtere konkrete sager faglig uddannelse af klubbestyrelsen økonomisk støtte til klubbens faglige aktiviteter at deltage i klubbens møder at formulere aftaler og overenskomsttekster at deltage i direkte forhandlinger med ledelsen. KONTINGENT Kontingentet kan eventuelt opkræves sammen med fagforeningskontingentet. Det kan kassereren aftale med den lokale Metalafdeling, hvis medlemmerne af den faglige klub beslutter det. Den lokale Metalafdeling kan vejlede jer om faglige klubber. danskmetal.dk/ finddinafdeling 4 DANSK METAL KLUBARBEJDE

5 VEDTÆGTER FORSLAG TIL VEDTÆGTER 1. NAVN Den faglige klubs navn er 2. FORMÅL Den faglige klub organiserer alt personale ved Dansk Metal, som er medlem af et LO-forbund. DEN FAGLIGE KLUBS FORMÅL ER: At være et stærkt netværk og styrke sammenholdet. Hjælpe kolleger, der får problemer på arbejdspladsen. Løbende at forbedre løn- og arbejdsvilkår. At udbrede kendskab til overenskomsten, aftaler og andre bestemmelser. At præge det faglige arbejde. At medvirke til organisering af alle kolleger på arbejdspladsen. At inddrage flere i fagforeningens arbejde. At arrangere sociale aktiviteter for at styrke sammenholdet. Andet: 3. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan forandre vedtægter, som til enhver tid skal være i overensstemmelse med Dansk Metals forbundslove- og vedtægter. danskmetal.dk/love Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i oktober/november måned. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med 10 dages varsel. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1 Valg af dirigent 2 Valg af referent 3 Beretning 4 Regnskab 5 Indkomne forslag 6 Valg ifølge vedtægter 7 Eventuelt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen er kun for medlemmer af den faglige klub, samt inviterede gæster. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne indsender skriftlig begæring til bestyrelsen. KLUBARBEJDE DANSK METAL 5

6 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med mindst 10 dages varsel. De, som indvarsler til ekstraordinær generalforsamling, medsender en dagsorden, og kun denne dagsordens punkter kan behandles. 4. BESTYRELSE Bestyrelsen består af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer og er bindeleddet mellem medlemmerne af den faglige klub, Metalafdelingen og forbundet Dansk Metal. Bestyrelsen skal sikre, at medlemmerne af den faglige klub får relevant information om forhold på arbejdspladsen. Bestyrelsen skal også sikre, at bl.a. overenskomst, samarbejdsaftaler, teknologiaftaler, arbejdsmiljøloven, sygedagpengeloven, arbejdsløshedsloven og ferieloven bliver overholdt på arbejdspladsen. Bestyrelsesmedlemmer og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger derefter en sekretær og en revisor. FORMANDEN Formanden skal vælges af medlemmerne af klubben og skal være en valgt tillidsrepræsentant eller en tals- eller kontaktperson. Formanden indkalder til klubmøderne og udarbejder og fremlægger bestyrelsens beretning i samarbejde med bestyrelsen. SEKRETÆREN Sekretæren vælges af bestyrelsen og skriver og arkiverer referater fra bestyrelsesmøder og klubmøder. Referatet skal indeholde en kort beskrivelse af, hvad der er drøftet, og hvad der er besluttet. KASSEREREN Kassereren vælges på klubmødet og styrer klubbens økonomi og regnskab. Kassereren skal redegøre for klubbens økonomi på bestyrelsesmøderne, og på klubmødet skal der fremlægges et revideret regnskab for medlemmerne. Kassereren holder også styr på kontingentindbetalingerne til klubben. REVISOR OG BILAGSKONTROLLANT Revisoren vælges på klubmødet og reviderer regnskab, afstemmer bilag og kontrollerer, at kassebeholdningen er til stede. Bilagskontrollanten vælges på klubmødet og tjekker, at bilagene i regnskabet er til stede. Alle valg er for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5. REGNSKAB Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet. Hævning af penge fra bank, samt underskrivning af check kan kun foretages af formand og kasserer. Regnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen i trykt og revideret stand. Regnskabsåret skal følge kalenderåret. Revisoren skal godkende regnskabet mindst en gang i kvartalet. Der skal foreligge bilag med dato for alle poster. 6. KONTINGENT Kontingentet til den faglige klub fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent fastsættes til kroner om måneden. 6 DANSK METAL KLUBARBEJDE

7 7. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER Ved udtrædelse har medlemmerne ikke krav på nogen del af den faglige klubs formue. 8. ÆNDRINGER Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted på en generalforsamling. 9. FORRETNINGSORDEN FOR KLUBMØDET Forretningsordenen nedenfor sikrer, at møderne i den faglige klub bliver afviklet på den mest hensigtsmæssige måde, en saglig behandling af dagsordenen, og at mødet ikke trækker unødigt ud: Vedtaget på stiftende generalforsamling den (dd-mm-åååå) Dirigent (blokbogstaver) (underskrift) Formanden åbner klubmødet og foranlediger valg af dirigenten. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, samt oplæser dagsorden, hvis det ønskes. Dirigenten leder klubmødet i overensstemmelse med den faglige klubs vedtægter og er højeste myndighed, så længe hvervet varetages. KLUBARBEJDE DANSK METAL 7

8 OR Marts 2015 VI REPRÆSENTERER CA. 38 METAL ARBEJDERE OG HAR EN STÆRK GENNEMSLAGSKRAFT. VI STÅR FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER, OG PÅ GENERALFORSAMLINGERNE BESLUTTER KLUBMEDLEMMERNE FX, OM VI SKAL LØFTE DE LAVTLØNNEDE ELLER DEM SOM HAR TAGET EFTERUDDANNELSE. FINN JENSEN. KLUBFORMAND FOR KLUB 28 PÅ ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL DANSK METAL Telefon danskmetal.dk

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere