Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30."

Transkript

1 Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5. Protokol 6. Beretning 7. Regnskab 8. Vedtægts ændring 9. Indkomne forslag 10. Valg: a. Formand(Freddy Kvist modtager valg) b. Revisor suppleant. 11. Udtrækning af ferielotteriet (der udtrækkes lodder blandt de fremmødte i salen) AD.1: Velkomst. Freddy Kvist bød på bestyrelses vegne alle velkommen inkl. Gæster fra landssammenslutningerne, en præsentation af Landsklubbens bestyrelse. Bussen var Sjælland var desværre over booket, og bestyrelsen må opfordre alle der vil deltage i generalforsamlingen at tilmelde sig rettidigt grundet bestilling af bus og beværtning. Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne, men det er nemmere at arrangere, når vi kender antallet og bussen må kun køre med det antal, den er godkendt til. Ad.2. Forretningsorden Godkendt AD.3. Valg af dirigent Bo Kjærulf, EFK blev stillet i forslag og valgt, og som konstaterede at indkaldelsen dateret den 21. Sep. udsendt pr. post 20. sep. 1

2 AD.4. Stemmeudvalg Der blev ikke valgt stemme udvalg og skulle der under generalforsamlingen blive brug for et udvalg, ville et blive valgt. AD.5. Protokol Ingen ønskede sidste års referat oplæst AD.6. Beretning Landsklubbens sammensætning har igen i år ændret sig, I Næstved, er Tom Nielsen, kommet tilbage Bent Svane, Randers har efter noget nær 25 års virke, valgt at stoppe og velkommen til Lars Andreasen, Århus, mere herom senere. Hillerød har fået valgt en ny repræsentant, Thomas som allerede er i fuld gang. Vinteren gav igen i året massive snebyger og storme som gav meget sne og meget arbejde for alle i en lang periode. Men det blev alligevel en stille vinter. Forhandlingen mellem Boligselskabernes landsforening (BL) og ejendoms og servicefunktionernes landssammenslutning (ESL) var forhandlet på plads og sendt til urafstemning med svar frist 25. okt. og optælling 31. okt. Fornyelsen af lokalaftalerne, afventer resultatet af overenskomsten. I starten af januar mdr. blev der ansat yderligere nogle ejendomsserviceteknikker elever på grunduddannelsen og de er sammen med de tidligere elever godt i gang. Eleverne er ansat i hovedstadsområdet og stor København. Det ville være godt hvis de jyske organisationer også ville tage elever. Det er dog en beslutning som ligger i organisationerne, vi opfordre til at tage elever. Ny teknologi har været vendt mange gange og det bliver den ved med. Personalesager, flere sager om opsigelse gr. Længerevarende sygdom. Det er sager der er meget svære at arbejde med og ender ikke altid lykkeligt. Det er til tider en urimelig følge, når man i forvejen er syg, så også mister sit job. Mange advarsler og op følgende samtaler for meget bredt spektre af grunde. Det er i denne forbindelse vigtigt at ledelsen tilretteviser, supportere og op følger, men også at man selv sørger for at sikre sig, at man kan dokumentere, hvad man har gjort i den forløbende periode for at mod bevise evt. forhold i advarsler. 2

3 Der er en kortere lunte, ikke bare i Lejerbo, men også i andre boligselskaber og i samfundet generelt, om det er udtryk for krise eller holdninger er svært at afgøre, At hjælpe kollegaer med tvister er del af hvervet og problemernes art og karakter har nogle gange en lille tolerance og her kunne vi godt bruge lidt Selvjustits Engang i mellem ligger man, som man har redt, der ikke altid plads til det vi plejer og der skal måske også tænkes kreativt, så går det galt og en gang imellem falder kæden hurtigt af. Vi har været i en tid hvor vi har haft nogle muligheder for at bruge ekstra tid på en opgave, nusse med den og lægge sjæl i en opgave, det kan knibe nu. Men den tid der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage, vi skal vise hvad vi dur til og hvorfor, fremadrettet. Oprettelsen af team eller lokalområder giver mange nye situationer som man skal forholde sig til og være klar til, at omstille sig til. Det at være ansat i en afdeling eller på to afdelinger har man kunnet overskue og været hverdagen, men tendensen er at skal vi meget mere ud over hækken og det giver spekulationer og det kan være svært for nogle. Om indførslen er til det gode eller dårligere, ved vi ikke, men det er vigtigt at krav og forventninger og hvad der er muligt er afstemt. I denne forbindelse er årshjul eller årsplaner et vigtigt redskab ikke bare til at vise hvor meget og hvor gode vi er, men også vise hvilke opgaver som er de bløde eller usynlige som også skal udføres, som ingen måske tænker over og der er Vi dem, der kan sandsynliggøre opgaverne. Vi skal passe på, at vi ikke bare siger JA eller nej ukritisk, men sørge for at få klare aftaler, således at det ikke kommer bag på nogen, at der er ændringer som man ikke pt. havde forudset. Trivselsundersøgelsen gav et godt billede af hvorledes tilstanden er blandt ejendomsfunktionerne i Lejerbo. Resultatet er forskelligt, regionalt, men overordnet en god undersøgelse. En af vores store udfordringer er stadig, det frie fagforeningsvalg. vi udsender materiale til alle nye kollegaer, og besøger også en del, men desværre når vi ikke at komme ud til alle for at få den snak om vigtigheden af, at være medlem i vores fagforening. Vi er nødt til at appellere til jer, hjælpe med at få en snak med nye kollegaer og hjælpe med kontakten til tillidsrepræsentanterne. 3

4 Sommerens sag fra vejle mellem 3F og kristelig fagforening viser med tydelighed modsætningsforholdet mellem ledelse og medarbejdere og forskelligheden mellem fagforeningerne. Der skal ikke herske tvivl om at vi er bedre til faglig organisering end de gule I denne forbindelse har tillidsrepræsentanter hvad lønmodtagernes organisation LO, gør mod de gules fremfærd, Formand for LO Harald Børsting, kvitterede med nogle tiltag, som skal vise og fortælle om fordelene, som skal iværksættes i efteråret, en oplysnings kampagne som hedder OK, - er du ok. På bordene ligger en kasket, kuglepen, nøglesnor og et termokrus, som der er en dybere ide med. Der er en symbolik og oplæg til en debat, som signaler det fællesskab vi har og debatten kunne starte med hvorfor I har kuglepennen og kruset. Medlemskab af den fagforening som har retten til at forhandle for Jer, det har de andre ikke. Hvor er man organiseret og hvorfor. Vores udfordringer er Medlemstilbagegang, På længere sigt svækkelse af vores overenskomst og lokalaftaler, Fagforeningernes eksistens, Retten til at organisere os, det bedste sted trues og udlicitering. Hvad er konsekvensen hvis vi fortsat mister medlemmer, fastholde vores ret til overenskomst og lokalaftalerne, større forskellighed i ansættelserne og forringelser. Vores job er under pres, Omstrukturering har vi også set og det er ikke nødvendigvis sikkert at der kommer en ny kollega, når en kollega af eller anden grund forlader Lejerbo. Vi tilhængere af, at vi laver så meget arbejde som muligt, med den gode service vi giver lejerne, men lader vi bare slå til, så kan løbet være kørt. Vi hører og ser en lille spirende tendens, når budgetterne ikke hænger sammen og afdelingerne ikke syntes de får valuta for pengene, Så kommer overvejelser, om ikke vores arbejde kan fås billigere andet sted. Det kan man måske nok, men hvad med servicen, Vi skal være omstillingsparate. Den indre filosofi siger, at Lejerbo vil sige nej til udlicitering, men de skal tækkes organisationerne og bestyrelserne, så de er nødt til at iværksætte deres krav uden skelen til service og kr. Organisationerne vælger og vrager, det er kold kalkule Service, Pris og kvalitet er i spil. 4

5 Hvis vi ikke gør os uundværlige, får vi lov at søge vores eget arbejde i hjemmeservice firmaerne og måske på en anden overenskomst og forhold som er ringere. Mange nye regler og tiltag er ikke altid fra Lejerbo, men regler og love kommer ude fra som Lejerbo skal overholde og det kan syntes urimeligt eller som stramme nye tider, men lidt i forsvar, så er Lejerbo jo også presset. Det er ikke altid deres skyld. Udenlandsk arbejdskraft har vi også set i vores afdelinger ved renoveringsopgaver, endnu ikke gårdmands arbejde, men man ved aldrig. Brug vores hjemmeside og jeres lokal afdelingers sider, der er mange nyttige informationer. Tak til Ole Jørgensen i Fensmark for arbejdet med vores hjemmeside, www. landsklubben.info Referat hentes på hjemmesiden Tak til Lejerbo, lokal afdelingerne af vores fagforening, landssammenslutningen samt alle jer for et godt og konstruktivt samarbejde. Bent Svane Fik overrakt gave og fra Landsklubben og dens medlemmer skal der lyde en tak for indsatsen og samarbejdet igennem næsten 25 år. Den skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt Ad.7. Regnskab Kasserer Bent Florentsen aflagde regnskab som i hovedtal viser Indtægt 429,932,31 kr. Udgift 444,669,88 kr. Beholdning 471,179,41 kr. Regnskabet blev godkendt. Kontingent til landsklub er uændret kr. 60,00 pr mdr. AD.8. Vedtægts ændring Nuværende tekst På generalforsamlingen vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en 2-årig periode. Ændres til : 5

6 På generalforsamlingen vælges hvert år 1 Bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant for en 2-årig periode. Vedtægtsændringen blev vedtaget AD.9. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag- Ad. 10. Valg: A: Formand Der var ikke indkommet forslag til anden kandidat Freddy Kvist blev valgt. B: Revisor suppleant. Leif Adamsen blev stillet i forslag og valgt som Bilagskontrollant og Peter Baun blev stillet i forslag og valgt som Bilagskontrollantsuppleant. Den ordinære generalforsamling er afsluttet. 6

Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart

Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart Velkomst ved Freddy. En særlig velkomst til gæster: Torben Knudsen, ejendomsfunktionærerne fagforening, Ålborg Samt præsentation

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere