Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen af medlemmernes ytringsfrihed i forbindelse med eventuelle kritisable forhold på deres arbejdsplads medlemmer deltog helt eller delvist i undersøgelsen, der havde en svarprocent på 62. En tilsvarende undersøgelse blev foretaget i oktober 2010 og juni Hvor det er fundet relevant, er der foretaget sammenligninger til disse undersøgelser, som kan findes her: %20det%20fagligtpdf.ashx Undersøgelsens hovedkonklusioner følger her: Mere end en femtedel af medlemmerne har inden for de seneste to år oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til 7 ud af 10 kritisable forhold har karakter af dårligt fysisk og/eller psykisk arbejdsmiljø Knap 2 ud af 3 medlemmer reagerede på de kritisable forhold ved at tage det op med kollegerne og/eller den nærmeste leder 4 ud af 5 FOA-medlemmer mener, at det vil have negative konsekvenser for dem, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen Tillidsrepræsentanter er markant bedre orienteret om deres rettigheder vedrørende ytringsfrihed end de øvrige medlemmer Medlemmerne er bedre orienteret om deres ytringsfrihedsrettigheder i dag, end de var i undersøgelsen fra Se svarene i undersøgelsen på de følgende sider. 1

2 Mere end en femtedel af medlemmerne har inden for de seneste to år oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til 21 procent svarer ja til, at de har oplevet kritisable forhold, som offentligheden burde kende til. I en lignende undersøgelse om ytringsfrihed fra 2010 svarede kun 15 procent ja. 1 Figur 1. Har du inden for de seneste to år oplevet kritisable forhold på din arbejdsplads, som offentligheden burde kende til? 80% 70% 69% 60% 50% 40% 30% 10% 21% 10% 0% Ja Nej /husker ikke Svar: Der er ikke de store forskelle mellem sektorerne. Medlemmer i Social- og Sundhedssektoren oplever dog kritisable forhold på arbejdspladsen lidt oftere end de øvrige medlemmer. 7 ud af 10 peger på, at de kritisable forhold har karakter af dårligt arbejdsmiljø De medlemmer, der inden for de seneste to år har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til, er efterfølgende blevet bedt om at angive karakteren af de kritisable forhold. Medlemmerne har haft mulighed for at vælge flere svarkategorier. Svarene ses i figur 2 nedenfor. 1 I 2010-undersøgelse var spørgsmålet todelt, så medlemmerne først blev spurgt til om de havde oplevet kritisable forhold og derefter, om de var af offentlighedens interesse eller havde ren intern karakter. 2

3 Figur 2. Hvilken karakter havde de kritisable forhold? (Sæt evt. flere krydser) Ikke tid nok til borgere/børn/patienter 44% Dårligt psykisk/fysisk arbejdsmiljø 70% Kollegers fejl og sjusk 31% Omsorgssvigt eller lign. 19% Andet 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Anm. Spørgsmålet blev kun stillet til de 21 procent af deltagerne i undersøgelsen, som svarede, at de inden for de seneste to år havde oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Svar: 585 Blandt de medlemmer, som inden for de seneste to år har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til, har klart flest (70 %) svaret, at det havde karakter af dårligt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø. Tilstrækkelig tid til borgerne, børnene eller patienter bliver angivet lidt mindre hyppigt (44 %). Lidt under en tredjedel (31 %) peger på kollegers fejl og sjusk, mens knap en femtedel har oplevet et decideret omsorgssvigt (19 %). En femtedel af medlemmerne har desuden angivet en anden årsag end de nævnte. Blandt de medlemmer, der har uddybet dette, fortæller størstedelen om forskellige former for dårlig ledelse på arbejdspladsen. 3

4 2 ud af 3 medlemmer reagerede på de kritisable forhold ved at tage det op med kollegerne og/eller den nærmeste leder De 21 procent af medlemmerne, der svarede, at de inden for de seneste to år har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til, blev efterfølgende spurgt til, hvordan de reagerede på det. Svarfordelingen fremgår af figur 3 nedenfor. Figur 3. Hvordan reagerede du på de kritisable forhold? (Sæt evt. flere krydser) Jeg gjorde ikke noget 4% Jeg tog det op med mine kolleger 64% Jeg tog det op med min nærmeste leder 64% Jeg tog det op med min tillidsrepræsentant 23% Jeg bragte sagen op i offentligheden (pressen, Facebook eller lign.) 2% Jeg tog det op med andre 27% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% Anm. Spørgsmålet blev kun stillet til de 21 procent af deltagerne i undersøgelsen, som svarede, at de inden for de seneste to år havde oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Svar: 570 Svarfordelingen ligger tæt op af undersøgelsen fra 2010, hvor langt de fleste også betroede sig til kolleger og nærmeste leder (hhv. 70 % og 57 %) Alle deltagere i undersøgelsen blev spurgt til, hvad de vil gøre, hvis de i fremtiden oplever kritisable forhold. Her er svarfordelingen lidt anderledes, som man kan se i figur 4 nedenfor. Især når man kigger på inddragelse af tillidsrepræsentant er der stor forskel på, hvordan medlemmerne forventer, at de vil reagere på kritisable forhold og hvad dem, der har oplevet det ren faktisk gjorde, da det forekom. Næsten halvdelen af medlemmerne mener, at de vil inddrage deres tillidsrepræsentant, hvis de i fremtiden oplever kritisable forhold. Til sammenligning svarede kun knap en fjerdedel, at de benyttede denne mulighed, da de stod i situationen. 4

5 Figur 4. "Hvis du i fremtiden bliver vidne til kritisable forhold på din arbejdsplads, som offentligheden burde kende til, hvordan vil du så reagere? Jeg gør nok ikke noget 1% Jeg tager det nok op med mine kolleger 60% Jeg tager det nok op med min nærmeste leder 73% Jeg tager det nok op med min tillidsrepræsentant Jeg bringer nok sagen op i offentligheden (pressen, Facebook eller lign.) 2% 46% Jeg tager det nok op med andre 12% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Svar: ud af 5 FOA-medlemmer mener, at det vil have negative konsekvenser for dem, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen 80 procent svarer, at de er helt enige eller delvist enige i, at det vil have negative konsekvenser for dem, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. Det ligger meget tæt på de 79 procent, der svarede det samme i undersøgelsen fra 2012, men markant højere end de 68 procent fra undersøgelsen i Figur 5. Det vil have negative konsekvenser for mig, hvis jeg udtaler mig offentligt om kritisable forhold på min arbejdsplads (fx i pressen, på Facebook eller lign.)? 60% 50% 40% 30% 10% 0% 49% 45% 37% 34% 31% 31% 14% 12% 8% 6% 6% 2% 2% 4% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Svar 2013: 2.706, svar 2012: 1.562, svar 2010:

6 Medlemmerne frygter flere forskellige negative konsekvenser, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. I figur 6 nedenfor kan man se medlemmernes forskellige svar: Figur 6. Hvilke konsekvenser frygter du, hvis du udtaler dig offentligt om kritisable forhold på din arbejdsplads? (Sæt evt. flere krydser) At jeg får en advarsel At jeg bliver opsagt Dårlig stemning/dårligt psykisk arbejdsmiljø Samarbejdsvanskeligheder At jeg får at vide, at jeg ikke må udtale mig fremover At min kollega/mine kolleger synes, at jeg er illoyal At min nærmeste leder synes, at jeg er illoyal At mine arbejdsforhold bliver dårligere At jeg bliver indkaldt til en tjenstlig samtale Andet 5% 24% 37% 34% 38% 34% 36% 45% 44% 0% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Svar: Mere end hver tredje frygter at blive opsagt, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen (34 %). Lidt flere tror, at de risikerer en advarsel eller en tjenstlig samtale (hhv. 37 % og 36 %). Flest frygter dårlig stemning på arbejdspladsen (45 %). Svarfordelingen adskiller sig ikke markant fra undersøgelserne i 2010 og Medlemmerne er usikre på deres rettigheder Deltagerne i undersøgelsen blev stillet fire vidensspørgsmål vedrørende deres ytringsfrihed. Spørgsmålene kunne besvares med, og. Kun i to af de fire spørgsmål er det korrekte svar. Spørgsmålene søger at afdække medlemmernes kendskab til deres rettigheder og pligter vedrørende ytringsfrihed på arbejdspladsen. De fire spørgsmål blev indledt med følgende tekst: Vi vil nu stille dig fire spørgsmål om dit kendskab til dine rettigheder, når det kommer til at udtale dig om forhold på din arbejdsplads. Markér gerne, om de følgende udsagn er rigtige eller forkerte. 6

7 Figur 7. Min tavshedspligt gør, at jeg ikke kan udtale mig til pressen eller andre uden for min arbejdsplads om forhold på min arbejdsplads 9% 46% 45% Svar: % 5% 10% 15% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Kun 46 procent vidste, at udsagnet i figur 7 ovenfor var forkert, mens 45 procent troede, at det var rigtigt, og 9 procent var i tvivl. Under halvdelen af FOAs medlemmer ved således, at de har ytringsfrihed, hvad angår forhold på deres arbejdsplads, og at de ikke er omfattet af tavshedspligt (på nær vedrørende enkeltpersoners forhold). I figur 8 nedenfor har vi opdelt medlemmerne i to grupper, hvor den ene udgøres af de medlemmer, som er fællestillidsrepræsentanter eller tillidsrepræsentanter, og den anden gruppe udgøres af de medlemmer, som ikke er. Vi ser, at tillidsrepræsentanterne i langt højere grad har kendskab til deres rettigheder vedrørende ytringsfrihed og ved at udsagnet er forkert. Figur 8. Min tavshedspligt gør, at jeg ikke kan udtale mig til pressen eller andre uden for min arbejdsplads om forhold på min arbejdsplads (Opdelt på TR) 4% 9% 12% 33% 34% 46% 45% 54% 62% I alt Ikke TR TR Svar: % 10% 30% 40% 50% 60% 70% I figur 9 nedenfor har medlemmerne svaret på, hvorvidt deres ytringsfrihed er delvist begrænset ved, at de skal give deres leder besked, inden de udtaler sig. 7

8 Figur 9. Jeg skal give min leder besked, inden jeg udtaler mig til pressen eller andre uden for min arbejdsplads 34% 46% Svar: % 5% 10% 15% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Kun omkring en tredjedel af medlemmerne ved, at udsagnet er forkert, og at man ikke behøver at give sin leder besked før man udtaler sig til pressen. Af figur 10 nedenfor fremgår det, at der igen er markant forskel på gruppen af tillidsrepræsentanter og resten af medlemmerne. Figur 10. Jeg skal give min leder besked, inden jeg udtaler mig til pressen eller andre uden for min arbejdsplads (Opdelt på TR) 14% 24% 27% 34% 44% 46% 49% 43% I alt Ikke TR TR Svar: % 10% 30% 40% 50% 60% Det bør dog understreges, at det fremgår klart af de åbne kommentarer til undersøgelsen, at mange medlemmer anser det for meget illoyalt at gå til pressen fremfor at prøve at løse problemet internt. Man bør derfor overveje, hvorvidt medlemmerne har svaret efter deres overbevisning og loyalitet eller efter, hvad de mente reglerne formelt set tillod. 8

9 Medlemmerne skriver fx: Grundlæggende mener jeg, at det er min pligt som medarbejder at gå til min leder, hvis forhold er kritisable. Alternativt så er det min tillidsrepræsentant, i hvert fald før jeg gør noget andet. - Dagplejer Hvis jeg mener, der er kritisable forhold på min arbejdsplads, vil jeg altid gå til min nærmeste leder. Jeg synes, at det er meget illoyalt at gå til pressen, inden ledelsen er blevet bekendt med det, jeg synes er meget kritisabelt. Hvordan skal der ellers blive rettet op på det? - Ledere eller Mellemleder (Tidl. Hjemmehjælpsledere) Nogle få medlemmer reagerer endnu stærkere på spørgsmålene og føler, at FOA søger at skabe mistillid mellem medarbejdere og arbejdsgivere. Et medlem skriver fx: Jeg er meget i tvivl om, hvad FOA vil med denne undersøgelse! Skal vi opfordres til at hænge det beskidte vasketøj frem til offentligt skue i alle situationer - uden at ha' afprøvet alle muligheder internt (bl.a. for ikke at deltage i en udokumenteret heksejagt)? Jeg er selv MEGET kritisk omkring de interne forhold på min arbejdsplads og holder mig ikke tilbage i forhold til at ta' bolden op, hvis jeg finder ting kritisable, men jeg mener at ALLE problemer og hændelser skal ha' en chance for at blive løst og behandlet internt og kun hvis dette absolut ikke kan lade sig gøre, kan en eventuel henvendelse til pressen komme på tale. - Serviceassistent eller medarbejdere 9

10 Figur 11. Jeg kan godt henvende mig til pressen, borgmesteren eller andre og udtale mig som privatperson om forhold på min arbejdsplads 32% 49% Svar: % 10% 30% 40% 50% 60% Lige under halvdelen af medlemmerne ved, at de godt kan henvende sig til pressen vedrørende kritisable forhold på deres arbejdsplads. En tredjedel tror ikke, det er tilladt, og hver femte er i tvivl. Der er igen forholdsvis stor forskel på tillidsrepræsentanterne og de øvrige medlemmer, hvilket fremgår af figur 12. Figur 12. Jeg kan godt henvende mig til pressen, borgmesteren eller andre og udtale mig som privatperson om forhold på min arbejdsplads 13% 25% 22% 32% 37% 39% 49% 65% I alt Ikke TR TR Svar: % 10% 30% 40% 50% 60% 70% 10

11 Medlemmerne blev også spurgt til, hvorvidt de må udtale sig offentligt om enkeltpersoners forhold. Som det fremgår af figur 13, var meget få medlemmer i tvivl om, at udsagnet var rigtigt, og at de har tavshedspligt om enkeltpersoners forhold. Figur 13. Jeg må ikke udtale mig om enkeltpersoners forhold 6% 5% 89% Svar: % 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I dette tilfælde er forskellen mellem tillidsrepræsentanter og andre medlemmer følgelig meget lille, da begge grupper er opmærksomme på, at de har tavshedspligt. Tillidsrepræsentanter er markant bedre orienteret om deres rettigheder vedrørende ytringsfrihed Som det fremgår af tabel 1, er der stor forskel på niveauet af viden vedrørende ytringsfrihed, når man sammenligner tillidsrepræsentanter med andre medlemmer. Tabel 1. Sammenligning af svar fra tillidsrepræsentanter med svar fra andre medlemmer Korrekt svar TR Ikke-TR I alt Spørgsmål 1 62% 33% 46% Spørgsmål 2 44% 27% 34% Spørgsmål 3 65% 37% 49% Spørgsmål 4 91% 88% 89% Gennemsnit 65% 46% 54% Anm. Korrekte svar indeholder kun den andel af medlemmerne, der har givet det rigtige svar. Dem der har svaret anses for ikke at haves svaret korrekt. Medlemmer var klart mest i tvivl (34 % rigtige svar), om spørgsmål to, hvor de skulle svare på om, de skal meddele det til en leder, før de udtaler sig. 11

12 Medlemmerne er bedre orienteret om deres ytringsfrihedsrettigheder end de var i 2010 Samme spørgsmål blev stillet i ytringsfrihedsundersøgelsen fra 2010, og det er derfor oplagt at sammenligne svarene fra de to undersøgelser. Som det ses i tabel 2, lader det til, at medlemmerne er blevet lidt mere sikre på deres rettigheder og pligter vedrørende ytringsfrihed fra 2010 og til nu. Korrekt svar Spørgsmål 1 46% 39% Spørgsmål 2 34% 27% Spørgsmål 3 49% 42% Spørgsmål 4 89% 86% Gennemsnit 54% 49% Anm. Korrekte svar indeholder kun den andel af medlemmerne, der har givet det rigtige svar. Dem, der har svaret, anses for ikke at haves svaret korrekt. Svarfordelingen fra 2010 minder meget om den nye fra Det er det samme spørgsmål 2 om inddragelse af nærmeste leder, som medlemmerne har været meget i tvivl om. Ligesom langt de fleste medlemmer også i 2010 havde styr på spørgsmål 4 om tavshedspligt vedrørende informationer om enkeltpersoner. 12

13 Undersøgelsens metode FOA-undersøgelsen om medlemmernes kendskab til kritisable forhold på arbejdspladsen og ytringsfrihed er gennemført i perioden februar 2013 ved en spørgeskemaundersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel. Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. De spørgsmål, der er afrapporteret i dette notat, er blevet stillet til erhvervsaktive medlemmer inkl. elever. Undersøgelsen var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner (arbejdstøj og hverdagsrehabilitering). I alt blev medlemmer inviteret til undersøgelsen adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stilet til dem. Det giver en svarprocent på procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i andre undersøgelser via medlemspanelet. I dette notat indgår svar fra erhvervsaktive FOA-medlemmer. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen. Data i dette notat er vægtet for sektortilhørsforhold og tillidshverv. I undersøgelsen fra 2010 var der kun vægtet for sektor. Denne forskel i vægtningen er undersøgt og har ikke givet anledning til nævneværdige forskelle på resultaterne, hvorfor det er fundet metodisk forsvarligt. 13

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Offentlige ansattes ytringsfrihed anno 2010

Offentlige ansattes ytringsfrihed anno 2010 - Mela - 17.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 e ansattes ytringsfrihed anno 2010 Halvdelen af de offentligt ansatte FTF ere bruger ikke deres ret til udtale sig offentligt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere