Generalforsamling i PROSA /ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i PROSA /ØST"

Transkript

1 Generalforsamling i PROSA /ØST Bliv delegeret til PROSAs delegeretforsamling Lørdag 25. oktober 2014 For privatansatte, selvstændige og ledige it-professionelle øst for Storebælt

2 Indhold Hovedkontor Vester Farimagsgade 37A 1606 København V T: Åbningstider: Mandag: Tirsdag-fredag: adresser: Redaktion: PROSA/ØST Ansvarshavende: Mikkel Nonboe, Bjarke Friborg, Teknisk produktion: PROSA Illustrationer: Sandrine Mahler Forsidebillede: Maibritt Kerner Tryk: Clausen Grafisk København september 2014 Tidsplan og dagsorden for generalforsamlingen Bestyrelsens forslag til handlingsplan ) Styrk den individuelle medlemsservice ) Sæt medlemmet i centrum ) Medlemmerne bestemmer over PROSA ) Fornyelse af fagbevægelsen ) Bedre arbejdspladser ) Samarbejde med andre ) Støtte til ledige kollegaer Forslag til handlingsplanens pkt. 3/budget Valg til bestyrelsen Bestyrelsesberetning for PROSA/ØST ) Styrk den individuelle medlemsservice ) Sæt medlemmet i centrum ) Medlemmerne bestemmer over PROSA ) Fornyelse af fagbevægelsen ) Bedre arbejdspladser ) Samarbejde med andre ) Støtte til ledige kollegaer Medlemsudvikling, seniorudvalg og mentorordning Beretning fra PROSA/ØSTs seniorudvalg Arbejdsplan for 2015 for PROSA/ØSTs seniorarbejde Regnskab og budget Halvårsregnskab 2014 og budgetforslag Udtalelse fra revisorerne, forslag til kontingent Ændringsforslag til vedtægter og principprogram Hvorfor komme til generalforsamlingen Kontakt til PROSA/ØST Mikkel Nonboe (forbundssekretær) Bjarke Friborg (organisering og arbejdspladsarbejde) Bo Sune Christensen (hvervning og profilering) [ 2 ] PROSA/ØST

3 Forslag til dagsorden Kl. Mødepunkt 11:00-11:15 Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 11:15-12:30 Status på aktiviteter ( ) Bestyrelsens beretning Revideret helårsregnskab for 2013 og halvårsregnskab for :30-13:30 Frokost 13:30-14:30 Kommende satsninger ( ) Forslag til handlingsplan Forslag til budget, herunder kontingent til lokalafdelingen 14:30-14:50 Pause 14:50-15:50 Øvrige forslag Forslag til vedtægtsændringer og principprogram 15:50-16:10 Pause 16:10-17:10 Valg Valg af medlem i forbundets hovedbestyrelse for PROSA/ØST Valg af suppleant (evt. 2) til hovedbestyrelsesmedlem for PROSA/ØST Valg af bestyrelsesmedlemmer inkl. 3 suppleanter Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Valg af delegerede og bemyndigelse af bestyrelsen 17:10-18:00 Eventuelt 18:00- Fælles middag med PROSA/Offentlig, der holder 40-års jubilæum i år 1. maj med PROSA/ØST 2014: Aktive medlemmer sagde nej til EU s nye patentdomstol. Foto: Maibritt Kerner PROSA/ØST [ 3 ]

4 Hvad skal der gøres? Bestyrelsens forslag til handlingsplan Styrk den individuelle medlemsservice Medlemmerne har krav på høj kvalitet i alle henvendelser angående problemer i arbejdslivet. PROSA/ ØST skal løbende følge området og vurdere, om det skal løftes. Medlemmerne har krav på en seriøs og faglig karriererådgivning. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at omlægge/prioritere ressourcer på området. Derudover skal bestyrelsen i samarbejde med relevante udvalg i forbundet og andre arbejde på at få styrket lovgivningen for medlemmer, der ikke er omfattet af overenskomster; fx funktionærlov og ferielov. 2. Sæt medlemmet i centrum Aktive medlemmer er centralt for at styrke fagligheden, sætte dagsordener og for at få større indflydelse på ens arbejdsliv. PROSA/ØST skal derfor arbejde videre med moderne aktivitetsformer og være med til at udbrede tanken om PROSA som en systematisk organiserende fagforening. Dette gøres bl.a. ved at: udbrede værktøjer for selvkørende it- faglige erfa-grupper. målrettet bruge it-fagets lønstatistik på de enkelte arbejdspladser/fagområder. skabe frirum for at ledige kollegaer kan opkvalificere sig og skabe netværk i PROSA-regi. aktiviteter, der har vist sin værdi, sættes i drift i forbundet. Foto: Sandrine Mahler 3. Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA er ejet af medlemmerne. I det daglige virke skal privatansatte medlemmer fortsat have direkte indflydelse på PROSAs aktiviteter. I det formelle regi som fx PROSAs valgte ledelser og til delegeretforsamlingen skal PROSA/ØST arbejde for, at vi får en indflydelse svarende til vores reelle størrelse og betydning. I forbindelse med en omlægning af PROSAs lokalafdelinger skal PROSA/ØST tage initiativ til den nødvendige strukturændring. En ændring, som medlemmerne kan se sig selv i, og som de ønsker at tage ejerskab af. [ 4 ] PROSA/ØST

5 4. Fornyelse af fagbevægelsen PROSA/ØST skal i den kommende periode fortsætte med arbejdet med en fornyelse af fagbevægelsen, hvor målet er med udgangspunkt i PROSA at udvikle nye paradigmer for at tiltrække, fastholde og organisere medlemmer. For PROSA/ØST er målet øget synlighed og indflydelse, og at vi slår vores navn fast i offentligheden som det naturlige valg for it-folk øst for Storebælt. Konkret skal dette ske i form af et projekt og enten i samarbejde med forbundet og/eller andre lokalafdelinger eller alene. Projektet skal løbende lave aktiviteter, debatmøder og sikre medieomtale. 5. Bedre arbejdspladser PROSA/ØST ønsker at understøtte medlemmer i at få bedre arbejdsvilkår. Dette sker med afsæt i aktive medlemmers engagement og omhandler både it-folk på individuelle kontrakter og på overenskomst. Dette gøres bl.a. ved at: undersøge om medarbejderne på de 101 it-arbejdspladser, der har en PROSA-pensionsaftale ønsker at udvide ordningen. sikre tillidsmandslignende beskyttelse for medlemmer på mindst to it-arbejdspladser. understøtte selvorganiseringen af kollegaer på og/ eller på tværs af arbejdspladser. arbejde for en fornyelse af funktionærloven. arbejde for at sidestille vikarer i it-branchen lønmæssigt med fastansatte. Foto: Sandrine Mahler 6. Samarbejde med andre PROSA/ØST er ikke alene i verden. Fagligt aktive unge er nødvendig for fremtiden, og derfor er PROSA/ØST indstillet på støtte ungdomsarbejdet i PROSA både økonomisk og politisk. Det er en prioritet at arbejde videre med det naturlige generationsskifte i både PROSA som forbund og i PROSA/ ØST. PROSA/ØST skal i fremtiden søge samarbejde med de kræfter i fagbevægelsen, som ønsker at skabe forandringer på et ikke-partipolitisk grundlag. Vi skal fortsætte det tætte og nære samarbejde med de andre lokalafdelinger og forbundet, herunder søge indflydelse i HB og relevante udvalg. 7. Støtte til ledige kollegaer PROSA/ØST skal i samarbejde med forbundet og andre lokalafdelinger arbejde for bedst mulig støtte til medlemmer i deres ledighedsperioder, herunder sikre rimelig økonomisk kompensation, bedre muligheder for videreuddannelse og ikke mindst hurtigst mulig adgang til et nyt og passende job. PROSA/ØST skal sikre og tage forsat nye initiativer til, at ledige medlemmer kan mødes og deltage i selvbestemte aktiviteter i PROSA-regi, hvor de selv involveres i arbejdet for bedre jobmuligheder. PROSA/ØST [ 5 ]

6 Foto: Jesper Svarre Foto: Sandrine Mahler Forslag til handlingsplanens punkt 3 samt budget for 2015 Modtaget inden fristen d. 19. september Stillet af Morten Gejl, medlem af bestyrelsen. a) Tilføjelse til Handlingsplanens punkt 3: Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA/ØST skal i den kommende periode sikre, at der bliver udført en medlemsundersøgelse. Målet er at få større indsigt i, hvad medlemmerne mener om PROSA, og hvad PROSA kan gøre for at blive bedre. b) Ændringsforslag til budget 2015 Der afsættes DKK på budgettet for Pengene tages fra formuen, men vi skal tilstræbe at gøre beløbet mindre, fx ved at lave undersøgelsen i samarbejde med andre lokalafdelinger eller i samarbejde med forbundet. Budgetposten skal benyttes til at købe undersøgelsesekspertise fx hos MSI Research, som har erfaringer med at lave medlemsundersøgelse for fagforeninger. Motivation Det er vigtigt at få input fra de medlemmer, som ikke normalt er i forbindelse med foreningens daglige virke, så vi på den måde kan få et ordentligt grundlag for at påstå, at vi repræsenterer vores medlemmer såvel it-politisk som, hvad vi udbyder af kurser og fagforeningsydelser. Bestyrelsen pålægges at fremsætte et arbejdsplansforslag rettidigt (inden 31. oktober kl. 10, 2014) til DF 2014, så vi kan sikre, at forbundet skal gennemføre en sådan medlemsundersøgelse i løbet af den første halvdel af DF-perioden. Hvis et sådant forslag ikke bliver vedtaget, pålægges bestyrelsen selv at iværksætte en undersøgelse inden GF [ 6 ] PROSA/ØST

7 Foto: Sandrine Mahler Disse poster er på valg er du mon selv kandidat? Hovedbestyrelsen Genopstiller: Henrik Kroos, 54 år, seniorkonsulent, 2BM A/S, (HB-repræsentant) Genopstiller ikke: Niels Frølich, 68 år, it- og telekommunikationskonsulent, selvstændig, (HB-repræsentantsuppleant) Opstiller som HB-repræsentantsuppleant: Steen Thomassen, 48 år, udvikler/systemadministrator Opstiller som HB-repræsentantsuppleant: Morten Gejl, 34 år, softwareudvikler, GN Resound Øvrige medlemmer af bestyrelsen Genopstiller: Bjørn Hansen, 47 år, udvikler, BUPL Genopstiller: Martin Lindboe, 39 år, softwareudvikler, Exerp Genopstiller: Morten Gejl, 34 år, softwareudvikler, GN Resound Opstiller: Oliver Busch Marinussen, 22 år, it-sikkerhedskonsulent, Dubex Opstiller: Dennis Renneberg Andersen, 28 år, systemadministrator, Solido Hosting Bestyrelsessuppleanter Genopstiller: Steen Thomassen, 48 år, udvikler/ systemadministrator, ledig (1. suppleant) Genopstiller: Adam Britt, 31 år, udvikler, Danske Bank (2. suppleant) Revisorer Genopstiller: Michael Erichsen Genopstiller: Palle Lolk Genopstiller: Thomas Kølle (1. suppleant) Genopstiller: Lene Rosenkjær (2. suppleant) Har du lyst til at være aktiv? Hvis du har en idé eller går og brænder inde med noget, er generalforsamlingen et oplagt sted at få indflydelse. Har du spørgsmål og/eller måske selv lyst til at? stille op, så giv besked til Mikkel Nonboe, eller ring på telefon Du kan også stille op under selve generalforsamlingen. PROSA/ØST [ 7 ]

8 Det har vi nået Bestyrelsesberetning for PROSA/ØST Styrk den individuelle medlemsservice Mange PROSA/ØST-medlemmer får hvert år personlig rådgivning eller hjælp, når der opstår akutte problemer på jobbet. I perioden har det især drejet sig om ingen eller mangelfuld ansættelseskontrakt, vilkår ved opsigelse, vagtplaner, vikarvilkår eller klausuler. Sager som PROSA har kørt over for arbejdsgivere: 69 sager er blevet afsluttet fra den 1. september 2013 til 18. august Det samlede beløb, som er kommet til udbetaling til medlemmer på baggrund af disse sager, udgør 2,57millioner kr., hvoraf udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond har beløbet sig til 1,2 millioner kr. 2. Sæt medlemmet i centrum Udgangspunktet for PROSA/ØSTs indsats er medlemmerne og de interesser, de selv giver udtryk for. Derfor har vi i perioden bl.a. været med til at understøtte: Aktivisme omkring folkeafstemningen om dansk tilslutning til EU s patentdomstol, som mange PROSA-medlemmer så som en bagindgang for softwarepatenter. DKNOG (Danish Network Operators Group), som er en netværksgruppe inden for bredbåndsområdet. Grupper af medlemmer, der gerne vil mødes i PROSAs lokaler omkring deres interesser. I perioden navnlig karrierenetværket for ledige, elektronik og mekanik samt Funktionelle københavnere, der mødes hhv. ugentligt og hver anden uge. Mobilisering til PROSAs årlige superheltekursus for fagligt aktive. I år deltog 20 unge øst ere. Implementeringen af et nyt CRM-system i PROSA fra februar 2014, der skal give bedre mulighed for at følge op på vore medlemmers interesse og aktive deltagelse f.eks. i PROSA-arrangementer m.v. Medlemmer af bestyrelsen deltog bl.a. i styregruppen og var også selv aktivt involveret i den tekniske implementering. En gennemgang af vores tilbud til selvstændige og free-lancere, herunder en indstilling til HB ift. mulige indsatser. Hvert år mister PROSA på landsplan ca. 70 medlemmer i denne gruppe, fordi de oplever, at vi har for få tilbud til dem. At flere bliver selvstændige, og at der samtidig er en stigende forventning om et længere arbejdsliv, betyder desuden, at det næppe længere giver mening med et skarpt skel i vedtægterne, kaldet pensioneret fra it-faget. Foto: Sandrine Mahler [ 8 ] PROSA/ØST

9 3. Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA/ØST har adskillige aktive medlemmer. Knap 200 er aktive enten i klubarbejde eller som arbejdspladsrepræsentanter, bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer. Hovedparten er dog aktive i selve foreningen omkring udvalg og it-politiske spørgsmål, mens mindretallet er aktive lokalt eller som aktivister på arbejdspladserne. Hovedparten af de aktive i PROSAs ungdomsarbejde (U35) og senior-arbejde er medlemmer af PROSA/ØST. Flere medlemmer har i perioden påvirket PROSAs arbejde blandt andet ift. det løbende kursus- og arrangementstilbud fx ved at komme med idéer eller selv stille op som oplægsholdere. Foto: Jesper Svarre 4. Fornyelse af fagbevægelsen På forrige generalforsamling vedtog vi at gå mere aktivt ind i arbejdet med en fornyelse af fagbevægelsen konkret i en situation, hvor den traditionelle danske model med aftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger er under pres. På den baggrund har vi bl.a. startet en åben mødeserie omkring fagbevægelsens historie og om de fremtidige udfordringer, hvor hvert møde har tiltrukket fra og op til 40 personer. Desuden har vi forsøgt at rejse debat omkring en mulig LO/FTF-fusion, og hvad det vil betyde for medlemmerne. 5. Bedre arbejdspladser I perioden har vi tabt en klub (SDC) og vundet en klub (CGI). Konkret har SDC-klubben opløst sig selv efter 30 års virksomhed, her af med egen overenskomst og derefter under Finansforbundets overenskomst, hvor PROSA dog stadig var direkte repræsenteret. I mellemtiden har Finansforbundet helt overtaget al repræsentation, forhandling m.v. på arbejdspladsen, også for de 61 PROSA-medlemmer. Efter lang tids forberedelse har PROSA sammen med flere andre foreninger indgået en fællesoverenskomst på CGI for alle 750 ansatte. Fra PROSA/ØSTs side har målet været at sikre aktiv medlemsinvolvering, så det blev medlemmernes egen overenskomst, som de kan se sig selv i og har lyst til at forsvare og udbygge. Da overenskomsten giver ret til valg af en lang række tillidsposter, får vi højst sandsynligt dækket vores målsætning om at sikre mindst to nye tillidsrepræsentanter i PROSA/ØST. I samarbejde med Dansk Magisterforening har vi været involveret i en sag omkring misbrug af private vikarer på offentlige arbejdspladser. Den sag ser vi i skrivende stund ud til at vinde. Den vil kunne bruges som afsæt til at stoppe misbrug af privatansatte vikarer i it-branchen. Der skal i den forbindelse siges tak til nogle meget arbejdsomme aktivister! En gammel grænsestrid imellem PROSA/ØST og HK/Service har fundet en midlertidig løsning. Omkring 15 it-ansatte har i en lang årrække været tvangsunderlagt en HK-overenskomst, de ikke havde indflydelse på, og som blev slemt misligholdt. Løsningen blev i denne omgang, at klubben selv kom med forhandlingsudspillet, og HK derefter skrev under. Vores klub på et større forsikringsselskab har fået fjernet muligheden for at have en tillidsrepræsentant. I samarbejde med klubben er der blevet lagt en plan for indflydelse ved deltagelse i samarbejdsudvalget. I perioden er antallet af virksomheder med en PROSA-pensionsaftale øget fra 32 til 101. PROSA/ØST [ 9 ]

10 I alt 1530 privat-ansatte er tilmeldt ordningen, fordelt på hele landet dvs. marginalt flere end de 1518 offentligt ansatte, der er omfattet. 6. Samarbejde med andre I perioden har vi været med til at understøtte netværket Faglig Tillid, konkret deres mailingliste med faglige nyheder for hovedstadsområdet. Desuden har vi deltaget i Fagligt Ansvars landsdækkende sommermøde, hvor der var fokus på dagpengesystemet og situationen for ledige. Vi har et fint forhold til PROSA/Offentlig, men har i perioden ikke holdt ØST/VEST-møder. Som før har vi et fint forhold til U35 og støtter deres arbejde for et langsigtet generationsskifte i foreningen. Foto: Sandrine Mahler 7. Støtte til ledige kollegaer Karrierenetværket er efterhånden blevet en fast aktivitet i PROSA/ØST, der også tiltrækker medlemmer fra andre lokalafdelinger. PROSA/OFF har konkret bidraget økonomisk. Fra før sommeren har en stor del af netværket engageret sig i et e-learningsprojekt med fokus på SAP, der skal åbne for flere jobmuligheder. I perioden har mange øst-medlemmer fulgt opfordringen om at dele jobtips med andre medlemmer, konkret er næsten 100 jobtips blevet sendt videre til karrierenetværkets mailingliste fra november 2013 til september Flere medlemmer har løbende fået sparring på både ansøgning og CV. Medlemsudvikling (Tal for juli hvert år) CSC Offentlig ØST SAS STUD VEST Pensionister Kun A-kasse [ 10 ] PROSA/ØST

11 Beretning fra PROSA/ØSTs seniorudvalg PROSA/ØSTs seniorudvalg har i generalforsamlingsperioden gennemført 4 arrangementer med samlet 110 deltagere. Seniorudvalgets arrangementer er åbne for alle PROSAs seniormedlemmer, og derfor har PROSA/CSC udtrykt ønske om at bidrage til udvalgets driftsomkostninger. Udvalget har desuden deltaget aktivt i forbundets udvalg omkring seniorarbejde og medlemskategorier. Udvalget vil til den kommende DF være medstiller af forskellige forslag, der skal medvirke til at afklare de uklarheder, der hersker om medlemsstatus og de dermed forbundne rettigheder og pligter for efterlønnere, pensionister og personer over pensionsalderen, der har selvstændig virksomhed. Arbejdsplan for 2015 for PROSA/ØSTs seniorarbejde Seniorarbejde omfatter ØSTs medlemmer i alderen 50 og opad. Formålet med ØSTs seniorarbejde er, at: udarbejde politikker for medlemmer i denne gruppe, hvor disses behov måtte adskille sig fra yngre medlemmers behov. arbejde med overgangen fra arbejdsliv til efterløn og pension. behandle problemstillinger i forbindelse med pension og pensionering med henblik på at deltage i debatten om emnet og at kunne vejlede medlemmer. forholde sig til seniorers forhold på arbejdsmarked, herunder efterløn, seniorjob og seniorer som selvstændige. skabe et socialt miljø for PROSAs seniorer og pensionister for at kunne fastholde en gruppe af aktivister og samtidig signalere, at vi også varetager deres interesser. arbejdet udføres i et seniorudvalg, som nedsættes af bestyrelsen. Udvalget kan sende en observatør med taleret til bestyrelsesmøderne. udvalget har til opgave opbygge og gennemføre seniorarbejde og udarbejde seniorpolitiker. Dette kan fx ske gennem arrangementer, foredrag, deltagelse i andres arrangementer, input til PROSA/ ØSTs bestyrelse og andre af PROSAs demokratiske organer, udarbejdelse af artikler, blogs osv. arbejdet foregår i koordination med øvrige relevante udvalg i PROSA. PROSA/ØST opfatter dette arbejde som centralt for at sikre, at denne medlemsgruppes særlige interesser varetages bedst muligt. PROSA/ØST har i løbet af året afholdt ekstra arrangementer som supplement til PROSAs landsdækkende arrangementstilbud. Det drejer sig bl.a. om følgende: Navn Deltagere i alt 2 x Mnemoteknik 40 2 x Your rights as an Fra fast lønskala til fleksibel 2 x Mindmapping 38 IT employee 20 performance management 25 Stress og mindfulness 35 2 x E-commerce workshop 16 Kritikkens u-vending Aflyst Sådan prissætter du dine Lær at håndtere konflikter 14 ydelser som selvstændig 30 Lær at håndtere forandringer 12 Særlige arr. målrettet ledige: Fra idé til forretning 30 Karriereworkshops I-IV 2 x Fra fagnørd til kommuni- Desuden er gennemført en række (4 møder, afholdt i 3 omgange) kationsgeni 28 møder med mere politisk vinkel: ca. 20 pr. kursusdag Skriv nyhedsbreve, som Fagbevægelsens rødder bliver læst 22 syndikalismen som alternativ 38 Hurtiglæsning 20 Hvordan kan fagbevægelsen Skriv effektivt 20 revitaliseres? 25 PROSA/ØST [ 11 ]

12 Regnskab 2013 Lokalafdeling ØST Konto Regnskab 2013 Koefficient Budget 2013 Indtægter Kontingent ,31 0, ,00 Kontingent gl. år 0,00-0,00 Andre indtægter 0,00-0,00 Renter 0,00-0,00 Indtægter i alt ,31 0, ,00 Udgifter Delegeretforsamling 0,00 0, ,00 Generalforsamling ,60 2, ,00 Lokalafdeling i alt ,60 1, ,00 Bestyrelse ,50 0, ,00 VØS/ØV møder 1.149,00 0, ,00 Møder og udvalg i alt ,50 0, ,00 Faglige aktiviteter ,87 0, ,00 Arbejdspladsarbejde 3.102,00 0, ,00 Ledighedsarbejde ,04 0, ,00 Løntilskud, forbund ,77 Faglig aktivitet i alt ,68 0, ,00 It-faglige arrangementer ,76 3, ,00 Sociale arrangementer ,81 8, ,00 Seniorarbejde ,00 Ungdomsarbejde ,00 Andet 527,95 0, ,00 Diverse i alt ,52 2, ,00 Udgifter i alt ,30 1, ,00 RESULTAT ,99 0,00 Formue Ultimo ,86 [ 12 ] PROSA/ØST

13 Halvårsregnskab 2014/Budget 2015 Lokalafdeling ØST Indtægter Konto Halvårsregnskab 2014 Koefficient Budget 2014 Forventet 2014 Forventet koefficient Budget 2015 Kontingent ,51 0, , ,02 0, ,00 Kontingent gl. år 0,00-0, ,00 Andre indtægter 0,00-0, ,00 Renter 0,00-0, ,00 Indtægter i alt ,51 0, , ,02 0, ,00 Udgifter Delegeretforsamling 5.590,76 0, , ,00 1,00 0,00 Generalforsamling 0,00 0, , ,00 1, ,00 Lokalafdeling i alt 5.590,76 0, , ,00 1, ,00 Bestyrelse ,28 0, , ,56 0, ,00 VØS/ØV møder 0,00 0, , ,00 Møder og udvalg i alt ,28 0, , ,56 0, ,00 Faglige aktiviteter ,81 0, , ,62 0, ,00 Arbejdspladsarbejde 0,00 0, , ,00 Ledighedsarbejde ,17 0, , ,34 0, ,00 Løntilskud forbund ,47 0, , ,94 1, ,00 Faglige aktivitet i alt ,45 0, , ,96 0, ,00 It-faglige arrangementer ,40 1, , ,80 2, ,00 Sociale arrangementer ,26 1, , ,52 2, ,00 Ungdomsarbejde ,00 2, , ,00 2, ,00 Seniorarbejde ,75 0, , ,50 1, ,00 Andet 2.017,77 0, , ,54 0, ,00 Diverse i alt ,18 1, , ,36 2, ,00 Udgifter i alt ,67 0, , ,82 1, ,00 RESULTAT ,84 0, , ,00 Formue Medio ,72 Forventet ultimo ,08 PROSA/ØST [ 13 ]

14 Revisionsbemærkning til ØSTs regnskab for 2013 Vi konstaterer med tilfredshed at sidste års anbefaling af, at udgifterne til seniorudvalget møder og ungdomsarbejdet indgår som selvstændige poster i regnskabet, er taget til efterretning. Revisionen i PROSA/ØST er udført efter sædvanlig praksis som stikprøvekontrol. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi mener, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift og økonomi. Palle Lolk og Michael Erichsen, generalforsamlingsvalgte politiske revisorer for PROSA/ØST Kommentarer til Budget 2014 Generalforsamlingen 2013 vedtog nye punkter på budgettet for Før dette var ungdomsarbejdet og seniorarbejde lagt under hhv. faglig aktivitet og sociale aktiviteter, og posten arbejdspladsarbejde bestod næste udelukkende af løntilskud til forbund. Regnskabet for 2013 følger budget 2013, der blev vedtaget i 2012, og derfor ikke indeholder de nye poster. Jeg har valgt at opstille regnskabet efter de principper, som generalforsamlingen valgte i Det betyder, at ungdomsarbejde, seniorarbejde og løntilskud er splittet ud som separate poster, da jeg mener, det giver et mere retvisende billede af foreningens regnskab samtidigt med, at regnskabet stadig kan holdes op mod budgettet. Posten Generalforsamling er gået over budget. Det skyldes, at der er underbudgetteret ift. de reelle udgifter til tryk og forsendelse af indkaldelsen. Budgetposten! er justeret fra og med budget Posten Sociale arrangementer er gået væsentligt over budget. Det skyldes ekstraordinære udgifter til fejring af foreningens 40-års jubilæum. Bestyrelsens forslag til kontingent Martin Lindboe Kontingentet sættes uændret til 25 kr pr måned. Nedsat kontingent følger forbundets retningslinjer. Vil du vide, hvad der sker? Over it-folk er tilmeldt nyhedsbrevet fra PROSA/ØST, hvor vi jævnligt orienterer om aktuelle arrangementer, medlemstilbud, kampagner etc. Få nyheder direkte i din mailboks ca. 1-2 gange om måneden. Tilmelding: Send til [ 14 ] PROSA/ØST

15 Ændringsforslag til vedtægter og principprogram Forslag modtaget før fristen 19. september 2014: Sletning fremgår med overstregning. Erstatning fremgår med kursiv og fed. OBS! Link til de nuværende vedtægter: prosa.dk/oest Forslag 1: Udvidelse af bestyrelsen. Stillet af bestyrelsen 8, stk. 1. Lokalafdelingen ledes kollektivt af en bestyrelse bestående af lokalafdelingens medlem i forbundets hovedbestyrelse, suppleanten 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmet, samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer 4 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter. 8, stk. 2. Lokalafdelingens medlem og suppleant suppleanter i forbundets hovedbestyrelse er medlemmer af bestyrelsen fra valget og frem til udløbet af den hovedbestyrelsesperiode, de er valgt for. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan derimod højst vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. 6, stk. 12: I lige år, valg af suppleant suppleanter til lokalafdelingens hovedbestyrelsesmedlem. 6, stk. 14. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Begrundelse Ændringen i 8 udspringer af forbundets 12, stk. 3., der foreskriver valg af op til 2 suppleanter. Afledt heraf, ændres antallet af øvrige bestyrelsesmedlemmer sådan, at bestyrelsen bevarer et ulige antal medlemmer. Ændringen i 6 er konsekvensændringer af ændringerne i 8, dog flyttes angivelsen af suppleant-antallet fra 6, stk. 14. til 8, stk. 1., da dette giver en bedre definition af bestyrelsen. Forslag 2: Elektronisk indkaldelse. Stillet af Bjørn Hansen, medlem af bestyrelsen den ordinære generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne senest 2 måneder forinden., og Den skriftlige indkaldelse skal være udsendt til medlemmerne publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt til medlemmerne, senest 3 uger forinden. Den skriftlige indkaldelse, som delvist kan være oplagt i elektronisk form på ØST s hjemmeside, skal være bilagt: [punkterne er ikke vist her] 6, stk. 8. Der skal senest 2 måneder efter generalforsamlingen være udsendt referat til alle medlemmer. Eventuelt elektronisk. Senest 2 måneder efter generalforsamlingen er afholdt, skal referatet være publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt til medlemmerne. Begrundelse Generalforsamlingens materiale bør altid findes i elektronisk form. I stedet for en udsendelse af selve materialet, informeres medlemmerne om materialets tilgængelighed. Den information, der udsendes til medlemmerne, kan udover breve også være som e-post. Sociale medier og nyhedsbreve kan også bruges, men de kan ikke stå alene. PROSA/ØST bør fremadrettet arbejde for, at medlemmerne selv kan vælge måden, hvorpå de vil informeres. Forslag 3. Personfølsomme data. Stillet af Bjørn Hansen, medlem af bestyrelsen 6, stk. 5i. Liste over de medlemmer, der er ekskluderet i medfør af 13 stk. 2. Begrundelse Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om, at mere af generalforsamlingens materiale lægges på PROSAs hjemmeside. I den forbindelse er det ikke hensigtsmæssigt, at uvedkommende parter f.eks. et medlems nuværende eller kommende arbejdsgiver kan læse om fagforeningstilhørsforhold, og om evt. konflikter mellem et medlem og fagforeningen. 6, stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september-oktober, dog inden den ordinære delegeretforsamling i forbundet PROSA. Datoen for PROSA/ØST [ 15 ]

16 Hvorfor komme til generalforsamlingen? På generalforsamlingen (GF) i PROSA/ØST 25. oktober 2014 kan DIN stemme være med til, at: påvirke PROSAs arbejde for de privatansatte, selvstændige og ledige it-folk. bestemme, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen. fremme ideer, der kan give dig mere for dine kontingentkroner. stemme forslag igennem, som du og dine kolleger kan nyde godt af. Venlig hilsen Bestyrelsen i PROSA/ØST Antal betalende medlemmer i % 1. juli 2014 CSC ØST Offentlig SAS VEST Pensionister Er der noget, du mangler? Så tjek prosa.dk/oest GF-indelkaldelseØST

Generalforsamling i PROSA/ØST Tilmelding og mere info via prosa.dk/oest

Generalforsamling i PROSA/ØST Tilmelding og mere info via prosa.dk/oest Generalforsamling i PROSA/ØST Tilmelding og mere info via prosa.dk/oest Lørdag 31. oktober 2015 FOR PRIVATANSATTE, SELVSTÆNDIGE OG LEDIGE IT-PROFESSIONELLE ØST FOR STOREBÆLT Indhold www.prosa.dk Hovedkontor

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 Forbundet af It-professionelle PROSA/ØST inviterer til årets Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 1 dag 4 events: Cloud Computing og Google Spreadsheets Generalforsamling i PROSA/ØST Debat: PROSAs

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

APR posten #2 < september 2009> <12. årgang>

APR posten #2 < september 2009> <12. årgang> APR posten #2 < september 2009> Medlemsblad for Arbejds Plads Repræsentanter i PROSA Gør din arbejdsplads bedre En lønforhandling er en stor udfordring i sig selv. Og hvis pensionsprocent,

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere