Generalforsamling i PROSA /ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i PROSA /ØST"

Transkript

1 Generalforsamling i PROSA /ØST Bliv delegeret til PROSAs delegeretforsamling Lørdag 25. oktober 2014 For privatansatte, selvstændige og ledige it-professionelle øst for Storebælt

2 Indhold Hovedkontor Vester Farimagsgade 37A 1606 København V T: Åbningstider: Mandag: Tirsdag-fredag: adresser: Redaktion: PROSA/ØST Ansvarshavende: Mikkel Nonboe, Bjarke Friborg, Teknisk produktion: PROSA Illustrationer: Sandrine Mahler Forsidebillede: Maibritt Kerner Tryk: Clausen Grafisk København september 2014 Tidsplan og dagsorden for generalforsamlingen Bestyrelsens forslag til handlingsplan ) Styrk den individuelle medlemsservice ) Sæt medlemmet i centrum ) Medlemmerne bestemmer over PROSA ) Fornyelse af fagbevægelsen ) Bedre arbejdspladser ) Samarbejde med andre ) Støtte til ledige kollegaer Forslag til handlingsplanens pkt. 3/budget Valg til bestyrelsen Bestyrelsesberetning for PROSA/ØST ) Styrk den individuelle medlemsservice ) Sæt medlemmet i centrum ) Medlemmerne bestemmer over PROSA ) Fornyelse af fagbevægelsen ) Bedre arbejdspladser ) Samarbejde med andre ) Støtte til ledige kollegaer Medlemsudvikling, seniorudvalg og mentorordning Beretning fra PROSA/ØSTs seniorudvalg Arbejdsplan for 2015 for PROSA/ØSTs seniorarbejde Regnskab og budget Halvårsregnskab 2014 og budgetforslag Udtalelse fra revisorerne, forslag til kontingent Ændringsforslag til vedtægter og principprogram Hvorfor komme til generalforsamlingen Kontakt til PROSA/ØST Mikkel Nonboe (forbundssekretær) Bjarke Friborg (organisering og arbejdspladsarbejde) Bo Sune Christensen (hvervning og profilering) [ 2 ] PROSA/ØST

3 Forslag til dagsorden Kl. Mødepunkt 11:00-11:15 Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 11:15-12:30 Status på aktiviteter ( ) Bestyrelsens beretning Revideret helårsregnskab for 2013 og halvårsregnskab for :30-13:30 Frokost 13:30-14:30 Kommende satsninger ( ) Forslag til handlingsplan Forslag til budget, herunder kontingent til lokalafdelingen 14:30-14:50 Pause 14:50-15:50 Øvrige forslag Forslag til vedtægtsændringer og principprogram 15:50-16:10 Pause 16:10-17:10 Valg Valg af medlem i forbundets hovedbestyrelse for PROSA/ØST Valg af suppleant (evt. 2) til hovedbestyrelsesmedlem for PROSA/ØST Valg af bestyrelsesmedlemmer inkl. 3 suppleanter Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Valg af delegerede og bemyndigelse af bestyrelsen 17:10-18:00 Eventuelt 18:00- Fælles middag med PROSA/Offentlig, der holder 40-års jubilæum i år 1. maj med PROSA/ØST 2014: Aktive medlemmer sagde nej til EU s nye patentdomstol. Foto: Maibritt Kerner PROSA/ØST [ 3 ]

4 Hvad skal der gøres? Bestyrelsens forslag til handlingsplan Styrk den individuelle medlemsservice Medlemmerne har krav på høj kvalitet i alle henvendelser angående problemer i arbejdslivet. PROSA/ ØST skal løbende følge området og vurdere, om det skal løftes. Medlemmerne har krav på en seriøs og faglig karriererådgivning. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at omlægge/prioritere ressourcer på området. Derudover skal bestyrelsen i samarbejde med relevante udvalg i forbundet og andre arbejde på at få styrket lovgivningen for medlemmer, der ikke er omfattet af overenskomster; fx funktionærlov og ferielov. 2. Sæt medlemmet i centrum Aktive medlemmer er centralt for at styrke fagligheden, sætte dagsordener og for at få større indflydelse på ens arbejdsliv. PROSA/ØST skal derfor arbejde videre med moderne aktivitetsformer og være med til at udbrede tanken om PROSA som en systematisk organiserende fagforening. Dette gøres bl.a. ved at: udbrede værktøjer for selvkørende it- faglige erfa-grupper. målrettet bruge it-fagets lønstatistik på de enkelte arbejdspladser/fagområder. skabe frirum for at ledige kollegaer kan opkvalificere sig og skabe netværk i PROSA-regi. aktiviteter, der har vist sin værdi, sættes i drift i forbundet. Foto: Sandrine Mahler 3. Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA er ejet af medlemmerne. I det daglige virke skal privatansatte medlemmer fortsat have direkte indflydelse på PROSAs aktiviteter. I det formelle regi som fx PROSAs valgte ledelser og til delegeretforsamlingen skal PROSA/ØST arbejde for, at vi får en indflydelse svarende til vores reelle størrelse og betydning. I forbindelse med en omlægning af PROSAs lokalafdelinger skal PROSA/ØST tage initiativ til den nødvendige strukturændring. En ændring, som medlemmerne kan se sig selv i, og som de ønsker at tage ejerskab af. [ 4 ] PROSA/ØST

5 4. Fornyelse af fagbevægelsen PROSA/ØST skal i den kommende periode fortsætte med arbejdet med en fornyelse af fagbevægelsen, hvor målet er med udgangspunkt i PROSA at udvikle nye paradigmer for at tiltrække, fastholde og organisere medlemmer. For PROSA/ØST er målet øget synlighed og indflydelse, og at vi slår vores navn fast i offentligheden som det naturlige valg for it-folk øst for Storebælt. Konkret skal dette ske i form af et projekt og enten i samarbejde med forbundet og/eller andre lokalafdelinger eller alene. Projektet skal løbende lave aktiviteter, debatmøder og sikre medieomtale. 5. Bedre arbejdspladser PROSA/ØST ønsker at understøtte medlemmer i at få bedre arbejdsvilkår. Dette sker med afsæt i aktive medlemmers engagement og omhandler både it-folk på individuelle kontrakter og på overenskomst. Dette gøres bl.a. ved at: undersøge om medarbejderne på de 101 it-arbejdspladser, der har en PROSA-pensionsaftale ønsker at udvide ordningen. sikre tillidsmandslignende beskyttelse for medlemmer på mindst to it-arbejdspladser. understøtte selvorganiseringen af kollegaer på og/ eller på tværs af arbejdspladser. arbejde for en fornyelse af funktionærloven. arbejde for at sidestille vikarer i it-branchen lønmæssigt med fastansatte. Foto: Sandrine Mahler 6. Samarbejde med andre PROSA/ØST er ikke alene i verden. Fagligt aktive unge er nødvendig for fremtiden, og derfor er PROSA/ØST indstillet på støtte ungdomsarbejdet i PROSA både økonomisk og politisk. Det er en prioritet at arbejde videre med det naturlige generationsskifte i både PROSA som forbund og i PROSA/ ØST. PROSA/ØST skal i fremtiden søge samarbejde med de kræfter i fagbevægelsen, som ønsker at skabe forandringer på et ikke-partipolitisk grundlag. Vi skal fortsætte det tætte og nære samarbejde med de andre lokalafdelinger og forbundet, herunder søge indflydelse i HB og relevante udvalg. 7. Støtte til ledige kollegaer PROSA/ØST skal i samarbejde med forbundet og andre lokalafdelinger arbejde for bedst mulig støtte til medlemmer i deres ledighedsperioder, herunder sikre rimelig økonomisk kompensation, bedre muligheder for videreuddannelse og ikke mindst hurtigst mulig adgang til et nyt og passende job. PROSA/ØST skal sikre og tage forsat nye initiativer til, at ledige medlemmer kan mødes og deltage i selvbestemte aktiviteter i PROSA-regi, hvor de selv involveres i arbejdet for bedre jobmuligheder. PROSA/ØST [ 5 ]

6 Foto: Jesper Svarre Foto: Sandrine Mahler Forslag til handlingsplanens punkt 3 samt budget for 2015 Modtaget inden fristen d. 19. september Stillet af Morten Gejl, medlem af bestyrelsen. a) Tilføjelse til Handlingsplanens punkt 3: Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA/ØST skal i den kommende periode sikre, at der bliver udført en medlemsundersøgelse. Målet er at få større indsigt i, hvad medlemmerne mener om PROSA, og hvad PROSA kan gøre for at blive bedre. b) Ændringsforslag til budget 2015 Der afsættes DKK på budgettet for Pengene tages fra formuen, men vi skal tilstræbe at gøre beløbet mindre, fx ved at lave undersøgelsen i samarbejde med andre lokalafdelinger eller i samarbejde med forbundet. Budgetposten skal benyttes til at købe undersøgelsesekspertise fx hos MSI Research, som har erfaringer med at lave medlemsundersøgelse for fagforeninger. Motivation Det er vigtigt at få input fra de medlemmer, som ikke normalt er i forbindelse med foreningens daglige virke, så vi på den måde kan få et ordentligt grundlag for at påstå, at vi repræsenterer vores medlemmer såvel it-politisk som, hvad vi udbyder af kurser og fagforeningsydelser. Bestyrelsen pålægges at fremsætte et arbejdsplansforslag rettidigt (inden 31. oktober kl. 10, 2014) til DF 2014, så vi kan sikre, at forbundet skal gennemføre en sådan medlemsundersøgelse i løbet af den første halvdel af DF-perioden. Hvis et sådant forslag ikke bliver vedtaget, pålægges bestyrelsen selv at iværksætte en undersøgelse inden GF [ 6 ] PROSA/ØST

7 Foto: Sandrine Mahler Disse poster er på valg er du mon selv kandidat? Hovedbestyrelsen Genopstiller: Henrik Kroos, 54 år, seniorkonsulent, 2BM A/S, (HB-repræsentant) Genopstiller ikke: Niels Frølich, 68 år, it- og telekommunikationskonsulent, selvstændig, (HB-repræsentantsuppleant) Opstiller som HB-repræsentantsuppleant: Steen Thomassen, 48 år, udvikler/systemadministrator Opstiller som HB-repræsentantsuppleant: Morten Gejl, 34 år, softwareudvikler, GN Resound Øvrige medlemmer af bestyrelsen Genopstiller: Bjørn Hansen, 47 år, udvikler, BUPL Genopstiller: Martin Lindboe, 39 år, softwareudvikler, Exerp Genopstiller: Morten Gejl, 34 år, softwareudvikler, GN Resound Opstiller: Oliver Busch Marinussen, 22 år, it-sikkerhedskonsulent, Dubex Opstiller: Dennis Renneberg Andersen, 28 år, systemadministrator, Solido Hosting Bestyrelsessuppleanter Genopstiller: Steen Thomassen, 48 år, udvikler/ systemadministrator, ledig (1. suppleant) Genopstiller: Adam Britt, 31 år, udvikler, Danske Bank (2. suppleant) Revisorer Genopstiller: Michael Erichsen Genopstiller: Palle Lolk Genopstiller: Thomas Kølle (1. suppleant) Genopstiller: Lene Rosenkjær (2. suppleant) Har du lyst til at være aktiv? Hvis du har en idé eller går og brænder inde med noget, er generalforsamlingen et oplagt sted at få indflydelse. Har du spørgsmål og/eller måske selv lyst til at? stille op, så giv besked til Mikkel Nonboe, eller ring på telefon Du kan også stille op under selve generalforsamlingen. PROSA/ØST [ 7 ]

8 Det har vi nået Bestyrelsesberetning for PROSA/ØST Styrk den individuelle medlemsservice Mange PROSA/ØST-medlemmer får hvert år personlig rådgivning eller hjælp, når der opstår akutte problemer på jobbet. I perioden har det især drejet sig om ingen eller mangelfuld ansættelseskontrakt, vilkår ved opsigelse, vagtplaner, vikarvilkår eller klausuler. Sager som PROSA har kørt over for arbejdsgivere: 69 sager er blevet afsluttet fra den 1. september 2013 til 18. august Det samlede beløb, som er kommet til udbetaling til medlemmer på baggrund af disse sager, udgør 2,57millioner kr., hvoraf udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond har beløbet sig til 1,2 millioner kr. 2. Sæt medlemmet i centrum Udgangspunktet for PROSA/ØSTs indsats er medlemmerne og de interesser, de selv giver udtryk for. Derfor har vi i perioden bl.a. været med til at understøtte: Aktivisme omkring folkeafstemningen om dansk tilslutning til EU s patentdomstol, som mange PROSA-medlemmer så som en bagindgang for softwarepatenter. DKNOG (Danish Network Operators Group), som er en netværksgruppe inden for bredbåndsområdet. Grupper af medlemmer, der gerne vil mødes i PROSAs lokaler omkring deres interesser. I perioden navnlig karrierenetværket for ledige, elektronik og mekanik samt Funktionelle københavnere, der mødes hhv. ugentligt og hver anden uge. Mobilisering til PROSAs årlige superheltekursus for fagligt aktive. I år deltog 20 unge øst ere. Implementeringen af et nyt CRM-system i PROSA fra februar 2014, der skal give bedre mulighed for at følge op på vore medlemmers interesse og aktive deltagelse f.eks. i PROSA-arrangementer m.v. Medlemmer af bestyrelsen deltog bl.a. i styregruppen og var også selv aktivt involveret i den tekniske implementering. En gennemgang af vores tilbud til selvstændige og free-lancere, herunder en indstilling til HB ift. mulige indsatser. Hvert år mister PROSA på landsplan ca. 70 medlemmer i denne gruppe, fordi de oplever, at vi har for få tilbud til dem. At flere bliver selvstændige, og at der samtidig er en stigende forventning om et længere arbejdsliv, betyder desuden, at det næppe længere giver mening med et skarpt skel i vedtægterne, kaldet pensioneret fra it-faget. Foto: Sandrine Mahler [ 8 ] PROSA/ØST

9 3. Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA/ØST har adskillige aktive medlemmer. Knap 200 er aktive enten i klubarbejde eller som arbejdspladsrepræsentanter, bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer. Hovedparten er dog aktive i selve foreningen omkring udvalg og it-politiske spørgsmål, mens mindretallet er aktive lokalt eller som aktivister på arbejdspladserne. Hovedparten af de aktive i PROSAs ungdomsarbejde (U35) og senior-arbejde er medlemmer af PROSA/ØST. Flere medlemmer har i perioden påvirket PROSAs arbejde blandt andet ift. det løbende kursus- og arrangementstilbud fx ved at komme med idéer eller selv stille op som oplægsholdere. Foto: Jesper Svarre 4. Fornyelse af fagbevægelsen På forrige generalforsamling vedtog vi at gå mere aktivt ind i arbejdet med en fornyelse af fagbevægelsen konkret i en situation, hvor den traditionelle danske model med aftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger er under pres. På den baggrund har vi bl.a. startet en åben mødeserie omkring fagbevægelsens historie og om de fremtidige udfordringer, hvor hvert møde har tiltrukket fra og op til 40 personer. Desuden har vi forsøgt at rejse debat omkring en mulig LO/FTF-fusion, og hvad det vil betyde for medlemmerne. 5. Bedre arbejdspladser I perioden har vi tabt en klub (SDC) og vundet en klub (CGI). Konkret har SDC-klubben opløst sig selv efter 30 års virksomhed, her af med egen overenskomst og derefter under Finansforbundets overenskomst, hvor PROSA dog stadig var direkte repræsenteret. I mellemtiden har Finansforbundet helt overtaget al repræsentation, forhandling m.v. på arbejdspladsen, også for de 61 PROSA-medlemmer. Efter lang tids forberedelse har PROSA sammen med flere andre foreninger indgået en fællesoverenskomst på CGI for alle 750 ansatte. Fra PROSA/ØSTs side har målet været at sikre aktiv medlemsinvolvering, så det blev medlemmernes egen overenskomst, som de kan se sig selv i og har lyst til at forsvare og udbygge. Da overenskomsten giver ret til valg af en lang række tillidsposter, får vi højst sandsynligt dækket vores målsætning om at sikre mindst to nye tillidsrepræsentanter i PROSA/ØST. I samarbejde med Dansk Magisterforening har vi været involveret i en sag omkring misbrug af private vikarer på offentlige arbejdspladser. Den sag ser vi i skrivende stund ud til at vinde. Den vil kunne bruges som afsæt til at stoppe misbrug af privatansatte vikarer i it-branchen. Der skal i den forbindelse siges tak til nogle meget arbejdsomme aktivister! En gammel grænsestrid imellem PROSA/ØST og HK/Service har fundet en midlertidig løsning. Omkring 15 it-ansatte har i en lang årrække været tvangsunderlagt en HK-overenskomst, de ikke havde indflydelse på, og som blev slemt misligholdt. Løsningen blev i denne omgang, at klubben selv kom med forhandlingsudspillet, og HK derefter skrev under. Vores klub på et større forsikringsselskab har fået fjernet muligheden for at have en tillidsrepræsentant. I samarbejde med klubben er der blevet lagt en plan for indflydelse ved deltagelse i samarbejdsudvalget. I perioden er antallet af virksomheder med en PROSA-pensionsaftale øget fra 32 til 101. PROSA/ØST [ 9 ]

10 I alt 1530 privat-ansatte er tilmeldt ordningen, fordelt på hele landet dvs. marginalt flere end de 1518 offentligt ansatte, der er omfattet. 6. Samarbejde med andre I perioden har vi været med til at understøtte netværket Faglig Tillid, konkret deres mailingliste med faglige nyheder for hovedstadsområdet. Desuden har vi deltaget i Fagligt Ansvars landsdækkende sommermøde, hvor der var fokus på dagpengesystemet og situationen for ledige. Vi har et fint forhold til PROSA/Offentlig, men har i perioden ikke holdt ØST/VEST-møder. Som før har vi et fint forhold til U35 og støtter deres arbejde for et langsigtet generationsskifte i foreningen. Foto: Sandrine Mahler 7. Støtte til ledige kollegaer Karrierenetværket er efterhånden blevet en fast aktivitet i PROSA/ØST, der også tiltrækker medlemmer fra andre lokalafdelinger. PROSA/OFF har konkret bidraget økonomisk. Fra før sommeren har en stor del af netværket engageret sig i et e-learningsprojekt med fokus på SAP, der skal åbne for flere jobmuligheder. I perioden har mange øst-medlemmer fulgt opfordringen om at dele jobtips med andre medlemmer, konkret er næsten 100 jobtips blevet sendt videre til karrierenetværkets mailingliste fra november 2013 til september Flere medlemmer har løbende fået sparring på både ansøgning og CV. Medlemsudvikling (Tal for juli hvert år) CSC Offentlig ØST SAS STUD VEST Pensionister Kun A-kasse [ 10 ] PROSA/ØST

11 Beretning fra PROSA/ØSTs seniorudvalg PROSA/ØSTs seniorudvalg har i generalforsamlingsperioden gennemført 4 arrangementer med samlet 110 deltagere. Seniorudvalgets arrangementer er åbne for alle PROSAs seniormedlemmer, og derfor har PROSA/CSC udtrykt ønske om at bidrage til udvalgets driftsomkostninger. Udvalget har desuden deltaget aktivt i forbundets udvalg omkring seniorarbejde og medlemskategorier. Udvalget vil til den kommende DF være medstiller af forskellige forslag, der skal medvirke til at afklare de uklarheder, der hersker om medlemsstatus og de dermed forbundne rettigheder og pligter for efterlønnere, pensionister og personer over pensionsalderen, der har selvstændig virksomhed. Arbejdsplan for 2015 for PROSA/ØSTs seniorarbejde Seniorarbejde omfatter ØSTs medlemmer i alderen 50 og opad. Formålet med ØSTs seniorarbejde er, at: udarbejde politikker for medlemmer i denne gruppe, hvor disses behov måtte adskille sig fra yngre medlemmers behov. arbejde med overgangen fra arbejdsliv til efterløn og pension. behandle problemstillinger i forbindelse med pension og pensionering med henblik på at deltage i debatten om emnet og at kunne vejlede medlemmer. forholde sig til seniorers forhold på arbejdsmarked, herunder efterløn, seniorjob og seniorer som selvstændige. skabe et socialt miljø for PROSAs seniorer og pensionister for at kunne fastholde en gruppe af aktivister og samtidig signalere, at vi også varetager deres interesser. arbejdet udføres i et seniorudvalg, som nedsættes af bestyrelsen. Udvalget kan sende en observatør med taleret til bestyrelsesmøderne. udvalget har til opgave opbygge og gennemføre seniorarbejde og udarbejde seniorpolitiker. Dette kan fx ske gennem arrangementer, foredrag, deltagelse i andres arrangementer, input til PROSA/ ØSTs bestyrelse og andre af PROSAs demokratiske organer, udarbejdelse af artikler, blogs osv. arbejdet foregår i koordination med øvrige relevante udvalg i PROSA. PROSA/ØST opfatter dette arbejde som centralt for at sikre, at denne medlemsgruppes særlige interesser varetages bedst muligt. PROSA/ØST har i løbet af året afholdt ekstra arrangementer som supplement til PROSAs landsdækkende arrangementstilbud. Det drejer sig bl.a. om følgende: Navn Deltagere i alt 2 x Mnemoteknik 40 2 x Your rights as an Fra fast lønskala til fleksibel 2 x Mindmapping 38 IT employee 20 performance management 25 Stress og mindfulness 35 2 x E-commerce workshop 16 Kritikkens u-vending Aflyst Sådan prissætter du dine Lær at håndtere konflikter 14 ydelser som selvstændig 30 Lær at håndtere forandringer 12 Særlige arr. målrettet ledige: Fra idé til forretning 30 Karriereworkshops I-IV 2 x Fra fagnørd til kommuni- Desuden er gennemført en række (4 møder, afholdt i 3 omgange) kationsgeni 28 møder med mere politisk vinkel: ca. 20 pr. kursusdag Skriv nyhedsbreve, som Fagbevægelsens rødder bliver læst 22 syndikalismen som alternativ 38 Hurtiglæsning 20 Hvordan kan fagbevægelsen Skriv effektivt 20 revitaliseres? 25 PROSA/ØST [ 11 ]

12 Regnskab 2013 Lokalafdeling ØST Konto Regnskab 2013 Koefficient Budget 2013 Indtægter Kontingent ,31 0, ,00 Kontingent gl. år 0,00-0,00 Andre indtægter 0,00-0,00 Renter 0,00-0,00 Indtægter i alt ,31 0, ,00 Udgifter Delegeretforsamling 0,00 0, ,00 Generalforsamling ,60 2, ,00 Lokalafdeling i alt ,60 1, ,00 Bestyrelse ,50 0, ,00 VØS/ØV møder 1.149,00 0, ,00 Møder og udvalg i alt ,50 0, ,00 Faglige aktiviteter ,87 0, ,00 Arbejdspladsarbejde 3.102,00 0, ,00 Ledighedsarbejde ,04 0, ,00 Løntilskud, forbund ,77 Faglig aktivitet i alt ,68 0, ,00 It-faglige arrangementer ,76 3, ,00 Sociale arrangementer ,81 8, ,00 Seniorarbejde ,00 Ungdomsarbejde ,00 Andet 527,95 0, ,00 Diverse i alt ,52 2, ,00 Udgifter i alt ,30 1, ,00 RESULTAT ,99 0,00 Formue Ultimo ,86 [ 12 ] PROSA/ØST

13 Halvårsregnskab 2014/Budget 2015 Lokalafdeling ØST Indtægter Konto Halvårsregnskab 2014 Koefficient Budget 2014 Forventet 2014 Forventet koefficient Budget 2015 Kontingent ,51 0, , ,02 0, ,00 Kontingent gl. år 0,00-0, ,00 Andre indtægter 0,00-0, ,00 Renter 0,00-0, ,00 Indtægter i alt ,51 0, , ,02 0, ,00 Udgifter Delegeretforsamling 5.590,76 0, , ,00 1,00 0,00 Generalforsamling 0,00 0, , ,00 1, ,00 Lokalafdeling i alt 5.590,76 0, , ,00 1, ,00 Bestyrelse ,28 0, , ,56 0, ,00 VØS/ØV møder 0,00 0, , ,00 Møder og udvalg i alt ,28 0, , ,56 0, ,00 Faglige aktiviteter ,81 0, , ,62 0, ,00 Arbejdspladsarbejde 0,00 0, , ,00 Ledighedsarbejde ,17 0, , ,34 0, ,00 Løntilskud forbund ,47 0, , ,94 1, ,00 Faglige aktivitet i alt ,45 0, , ,96 0, ,00 It-faglige arrangementer ,40 1, , ,80 2, ,00 Sociale arrangementer ,26 1, , ,52 2, ,00 Ungdomsarbejde ,00 2, , ,00 2, ,00 Seniorarbejde ,75 0, , ,50 1, ,00 Andet 2.017,77 0, , ,54 0, ,00 Diverse i alt ,18 1, , ,36 2, ,00 Udgifter i alt ,67 0, , ,82 1, ,00 RESULTAT ,84 0, , ,00 Formue Medio ,72 Forventet ultimo ,08 PROSA/ØST [ 13 ]

14 Revisionsbemærkning til ØSTs regnskab for 2013 Vi konstaterer med tilfredshed at sidste års anbefaling af, at udgifterne til seniorudvalget møder og ungdomsarbejdet indgår som selvstændige poster i regnskabet, er taget til efterretning. Revisionen i PROSA/ØST er udført efter sædvanlig praksis som stikprøvekontrol. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi mener, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift og økonomi. Palle Lolk og Michael Erichsen, generalforsamlingsvalgte politiske revisorer for PROSA/ØST Kommentarer til Budget 2014 Generalforsamlingen 2013 vedtog nye punkter på budgettet for Før dette var ungdomsarbejdet og seniorarbejde lagt under hhv. faglig aktivitet og sociale aktiviteter, og posten arbejdspladsarbejde bestod næste udelukkende af løntilskud til forbund. Regnskabet for 2013 følger budget 2013, der blev vedtaget i 2012, og derfor ikke indeholder de nye poster. Jeg har valgt at opstille regnskabet efter de principper, som generalforsamlingen valgte i Det betyder, at ungdomsarbejde, seniorarbejde og løntilskud er splittet ud som separate poster, da jeg mener, det giver et mere retvisende billede af foreningens regnskab samtidigt med, at regnskabet stadig kan holdes op mod budgettet. Posten Generalforsamling er gået over budget. Det skyldes, at der er underbudgetteret ift. de reelle udgifter til tryk og forsendelse af indkaldelsen. Budgetposten! er justeret fra og med budget Posten Sociale arrangementer er gået væsentligt over budget. Det skyldes ekstraordinære udgifter til fejring af foreningens 40-års jubilæum. Bestyrelsens forslag til kontingent Martin Lindboe Kontingentet sættes uændret til 25 kr pr måned. Nedsat kontingent følger forbundets retningslinjer. Vil du vide, hvad der sker? Over it-folk er tilmeldt nyhedsbrevet fra PROSA/ØST, hvor vi jævnligt orienterer om aktuelle arrangementer, medlemstilbud, kampagner etc. Få nyheder direkte i din mailboks ca. 1-2 gange om måneden. Tilmelding: Send til [ 14 ] PROSA/ØST

15 Ændringsforslag til vedtægter og principprogram Forslag modtaget før fristen 19. september 2014: Sletning fremgår med overstregning. Erstatning fremgår med kursiv og fed. OBS! Link til de nuværende vedtægter: prosa.dk/oest Forslag 1: Udvidelse af bestyrelsen. Stillet af bestyrelsen 8, stk. 1. Lokalafdelingen ledes kollektivt af en bestyrelse bestående af lokalafdelingens medlem i forbundets hovedbestyrelse, suppleanten 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmet, samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer 4 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter. 8, stk. 2. Lokalafdelingens medlem og suppleant suppleanter i forbundets hovedbestyrelse er medlemmer af bestyrelsen fra valget og frem til udløbet af den hovedbestyrelsesperiode, de er valgt for. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan derimod højst vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. 6, stk. 12: I lige år, valg af suppleant suppleanter til lokalafdelingens hovedbestyrelsesmedlem. 6, stk. 14. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Begrundelse Ændringen i 8 udspringer af forbundets 12, stk. 3., der foreskriver valg af op til 2 suppleanter. Afledt heraf, ændres antallet af øvrige bestyrelsesmedlemmer sådan, at bestyrelsen bevarer et ulige antal medlemmer. Ændringen i 6 er konsekvensændringer af ændringerne i 8, dog flyttes angivelsen af suppleant-antallet fra 6, stk. 14. til 8, stk. 1., da dette giver en bedre definition af bestyrelsen. Forslag 2: Elektronisk indkaldelse. Stillet af Bjørn Hansen, medlem af bestyrelsen den ordinære generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne senest 2 måneder forinden., og Den skriftlige indkaldelse skal være udsendt til medlemmerne publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt til medlemmerne, senest 3 uger forinden. Den skriftlige indkaldelse, som delvist kan være oplagt i elektronisk form på ØST s hjemmeside, skal være bilagt: [punkterne er ikke vist her] 6, stk. 8. Der skal senest 2 måneder efter generalforsamlingen være udsendt referat til alle medlemmer. Eventuelt elektronisk. Senest 2 måneder efter generalforsamlingen er afholdt, skal referatet være publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt til medlemmerne. Begrundelse Generalforsamlingens materiale bør altid findes i elektronisk form. I stedet for en udsendelse af selve materialet, informeres medlemmerne om materialets tilgængelighed. Den information, der udsendes til medlemmerne, kan udover breve også være som e-post. Sociale medier og nyhedsbreve kan også bruges, men de kan ikke stå alene. PROSA/ØST bør fremadrettet arbejde for, at medlemmerne selv kan vælge måden, hvorpå de vil informeres. Forslag 3. Personfølsomme data. Stillet af Bjørn Hansen, medlem af bestyrelsen 6, stk. 5i. Liste over de medlemmer, der er ekskluderet i medfør af 13 stk. 2. Begrundelse Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om, at mere af generalforsamlingens materiale lægges på PROSAs hjemmeside. I den forbindelse er det ikke hensigtsmæssigt, at uvedkommende parter f.eks. et medlems nuværende eller kommende arbejdsgiver kan læse om fagforeningstilhørsforhold, og om evt. konflikter mellem et medlem og fagforeningen. 6, stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september-oktober, dog inden den ordinære delegeretforsamling i forbundet PROSA. Datoen for PROSA/ØST [ 15 ]

16 Hvorfor komme til generalforsamlingen? På generalforsamlingen (GF) i PROSA/ØST 25. oktober 2014 kan DIN stemme være med til, at: påvirke PROSAs arbejde for de privatansatte, selvstændige og ledige it-folk. bestemme, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen. fremme ideer, der kan give dig mere for dine kontingentkroner. stemme forslag igennem, som du og dine kolleger kan nyde godt af. Venlig hilsen Bestyrelsen i PROSA/ØST Antal betalende medlemmer i % 1. juli 2014 CSC ØST Offentlig SAS VEST Pensionister Er der noget, du mangler? Så tjek prosa.dk/oest GF-indelkaldelseØST

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 Forbundet af It-professionelle PROSA/ØST inviterer til årets Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 1 dag 4 events: Cloud Computing og Google Spreadsheets Generalforsamling i PROSA/ØST Debat: PROSAs

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere