Generalforsamling i PROSA /ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i PROSA /ØST"

Transkript

1 Generalforsamling i PROSA /ØST Bliv delegeret til PROSAs delegeretforsamling Lørdag 25. oktober 2014 For privatansatte, selvstændige og ledige it-professionelle øst for Storebælt

2 Indhold Hovedkontor Vester Farimagsgade 37A 1606 København V T: Åbningstider: Mandag: Tirsdag-fredag: adresser: Redaktion: PROSA/ØST Ansvarshavende: Mikkel Nonboe, Bjarke Friborg, Teknisk produktion: PROSA Illustrationer: Sandrine Mahler Forsidebillede: Maibritt Kerner Tryk: Clausen Grafisk København september 2014 Tidsplan og dagsorden for generalforsamlingen Bestyrelsens forslag til handlingsplan ) Styrk den individuelle medlemsservice ) Sæt medlemmet i centrum ) Medlemmerne bestemmer over PROSA ) Fornyelse af fagbevægelsen ) Bedre arbejdspladser ) Samarbejde med andre ) Støtte til ledige kollegaer Forslag til handlingsplanens pkt. 3/budget Valg til bestyrelsen Bestyrelsesberetning for PROSA/ØST ) Styrk den individuelle medlemsservice ) Sæt medlemmet i centrum ) Medlemmerne bestemmer over PROSA ) Fornyelse af fagbevægelsen ) Bedre arbejdspladser ) Samarbejde med andre ) Støtte til ledige kollegaer Medlemsudvikling, seniorudvalg og mentorordning Beretning fra PROSA/ØSTs seniorudvalg Arbejdsplan for 2015 for PROSA/ØSTs seniorarbejde Regnskab og budget Halvårsregnskab 2014 og budgetforslag Udtalelse fra revisorerne, forslag til kontingent Ændringsforslag til vedtægter og principprogram Hvorfor komme til generalforsamlingen Kontakt til PROSA/ØST Mikkel Nonboe (forbundssekretær) Bjarke Friborg (organisering og arbejdspladsarbejde) Bo Sune Christensen (hvervning og profilering) [ 2 ] PROSA/ØST

3 Forslag til dagsorden Kl. Mødepunkt 11:00-11:15 Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden 11:15-12:30 Status på aktiviteter ( ) Bestyrelsens beretning Revideret helårsregnskab for 2013 og halvårsregnskab for :30-13:30 Frokost 13:30-14:30 Kommende satsninger ( ) Forslag til handlingsplan Forslag til budget, herunder kontingent til lokalafdelingen 14:30-14:50 Pause 14:50-15:50 Øvrige forslag Forslag til vedtægtsændringer og principprogram 15:50-16:10 Pause 16:10-17:10 Valg Valg af medlem i forbundets hovedbestyrelse for PROSA/ØST Valg af suppleant (evt. 2) til hovedbestyrelsesmedlem for PROSA/ØST Valg af bestyrelsesmedlemmer inkl. 3 suppleanter Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Valg af delegerede og bemyndigelse af bestyrelsen 17:10-18:00 Eventuelt 18:00- Fælles middag med PROSA/Offentlig, der holder 40-års jubilæum i år 1. maj med PROSA/ØST 2014: Aktive medlemmer sagde nej til EU s nye patentdomstol. Foto: Maibritt Kerner PROSA/ØST [ 3 ]

4 Hvad skal der gøres? Bestyrelsens forslag til handlingsplan Styrk den individuelle medlemsservice Medlemmerne har krav på høj kvalitet i alle henvendelser angående problemer i arbejdslivet. PROSA/ ØST skal løbende følge området og vurdere, om det skal løftes. Medlemmerne har krav på en seriøs og faglig karriererådgivning. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at omlægge/prioritere ressourcer på området. Derudover skal bestyrelsen i samarbejde med relevante udvalg i forbundet og andre arbejde på at få styrket lovgivningen for medlemmer, der ikke er omfattet af overenskomster; fx funktionærlov og ferielov. 2. Sæt medlemmet i centrum Aktive medlemmer er centralt for at styrke fagligheden, sætte dagsordener og for at få større indflydelse på ens arbejdsliv. PROSA/ØST skal derfor arbejde videre med moderne aktivitetsformer og være med til at udbrede tanken om PROSA som en systematisk organiserende fagforening. Dette gøres bl.a. ved at: udbrede værktøjer for selvkørende it- faglige erfa-grupper. målrettet bruge it-fagets lønstatistik på de enkelte arbejdspladser/fagområder. skabe frirum for at ledige kollegaer kan opkvalificere sig og skabe netværk i PROSA-regi. aktiviteter, der har vist sin værdi, sættes i drift i forbundet. Foto: Sandrine Mahler 3. Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA er ejet af medlemmerne. I det daglige virke skal privatansatte medlemmer fortsat have direkte indflydelse på PROSAs aktiviteter. I det formelle regi som fx PROSAs valgte ledelser og til delegeretforsamlingen skal PROSA/ØST arbejde for, at vi får en indflydelse svarende til vores reelle størrelse og betydning. I forbindelse med en omlægning af PROSAs lokalafdelinger skal PROSA/ØST tage initiativ til den nødvendige strukturændring. En ændring, som medlemmerne kan se sig selv i, og som de ønsker at tage ejerskab af. [ 4 ] PROSA/ØST

5 4. Fornyelse af fagbevægelsen PROSA/ØST skal i den kommende periode fortsætte med arbejdet med en fornyelse af fagbevægelsen, hvor målet er med udgangspunkt i PROSA at udvikle nye paradigmer for at tiltrække, fastholde og organisere medlemmer. For PROSA/ØST er målet øget synlighed og indflydelse, og at vi slår vores navn fast i offentligheden som det naturlige valg for it-folk øst for Storebælt. Konkret skal dette ske i form af et projekt og enten i samarbejde med forbundet og/eller andre lokalafdelinger eller alene. Projektet skal løbende lave aktiviteter, debatmøder og sikre medieomtale. 5. Bedre arbejdspladser PROSA/ØST ønsker at understøtte medlemmer i at få bedre arbejdsvilkår. Dette sker med afsæt i aktive medlemmers engagement og omhandler både it-folk på individuelle kontrakter og på overenskomst. Dette gøres bl.a. ved at: undersøge om medarbejderne på de 101 it-arbejdspladser, der har en PROSA-pensionsaftale ønsker at udvide ordningen. sikre tillidsmandslignende beskyttelse for medlemmer på mindst to it-arbejdspladser. understøtte selvorganiseringen af kollegaer på og/ eller på tværs af arbejdspladser. arbejde for en fornyelse af funktionærloven. arbejde for at sidestille vikarer i it-branchen lønmæssigt med fastansatte. Foto: Sandrine Mahler 6. Samarbejde med andre PROSA/ØST er ikke alene i verden. Fagligt aktive unge er nødvendig for fremtiden, og derfor er PROSA/ØST indstillet på støtte ungdomsarbejdet i PROSA både økonomisk og politisk. Det er en prioritet at arbejde videre med det naturlige generationsskifte i både PROSA som forbund og i PROSA/ ØST. PROSA/ØST skal i fremtiden søge samarbejde med de kræfter i fagbevægelsen, som ønsker at skabe forandringer på et ikke-partipolitisk grundlag. Vi skal fortsætte det tætte og nære samarbejde med de andre lokalafdelinger og forbundet, herunder søge indflydelse i HB og relevante udvalg. 7. Støtte til ledige kollegaer PROSA/ØST skal i samarbejde med forbundet og andre lokalafdelinger arbejde for bedst mulig støtte til medlemmer i deres ledighedsperioder, herunder sikre rimelig økonomisk kompensation, bedre muligheder for videreuddannelse og ikke mindst hurtigst mulig adgang til et nyt og passende job. PROSA/ØST skal sikre og tage forsat nye initiativer til, at ledige medlemmer kan mødes og deltage i selvbestemte aktiviteter i PROSA-regi, hvor de selv involveres i arbejdet for bedre jobmuligheder. PROSA/ØST [ 5 ]

6 Foto: Jesper Svarre Foto: Sandrine Mahler Forslag til handlingsplanens punkt 3 samt budget for 2015 Modtaget inden fristen d. 19. september Stillet af Morten Gejl, medlem af bestyrelsen. a) Tilføjelse til Handlingsplanens punkt 3: Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA/ØST skal i den kommende periode sikre, at der bliver udført en medlemsundersøgelse. Målet er at få større indsigt i, hvad medlemmerne mener om PROSA, og hvad PROSA kan gøre for at blive bedre. b) Ændringsforslag til budget 2015 Der afsættes DKK på budgettet for Pengene tages fra formuen, men vi skal tilstræbe at gøre beløbet mindre, fx ved at lave undersøgelsen i samarbejde med andre lokalafdelinger eller i samarbejde med forbundet. Budgetposten skal benyttes til at købe undersøgelsesekspertise fx hos MSI Research, som har erfaringer med at lave medlemsundersøgelse for fagforeninger. Motivation Det er vigtigt at få input fra de medlemmer, som ikke normalt er i forbindelse med foreningens daglige virke, så vi på den måde kan få et ordentligt grundlag for at påstå, at vi repræsenterer vores medlemmer såvel it-politisk som, hvad vi udbyder af kurser og fagforeningsydelser. Bestyrelsen pålægges at fremsætte et arbejdsplansforslag rettidigt (inden 31. oktober kl. 10, 2014) til DF 2014, så vi kan sikre, at forbundet skal gennemføre en sådan medlemsundersøgelse i løbet af den første halvdel af DF-perioden. Hvis et sådant forslag ikke bliver vedtaget, pålægges bestyrelsen selv at iværksætte en undersøgelse inden GF [ 6 ] PROSA/ØST

7 Foto: Sandrine Mahler Disse poster er på valg er du mon selv kandidat? Hovedbestyrelsen Genopstiller: Henrik Kroos, 54 år, seniorkonsulent, 2BM A/S, (HB-repræsentant) Genopstiller ikke: Niels Frølich, 68 år, it- og telekommunikationskonsulent, selvstændig, (HB-repræsentantsuppleant) Opstiller som HB-repræsentantsuppleant: Steen Thomassen, 48 år, udvikler/systemadministrator Opstiller som HB-repræsentantsuppleant: Morten Gejl, 34 år, softwareudvikler, GN Resound Øvrige medlemmer af bestyrelsen Genopstiller: Bjørn Hansen, 47 år, udvikler, BUPL Genopstiller: Martin Lindboe, 39 år, softwareudvikler, Exerp Genopstiller: Morten Gejl, 34 år, softwareudvikler, GN Resound Opstiller: Oliver Busch Marinussen, 22 år, it-sikkerhedskonsulent, Dubex Opstiller: Dennis Renneberg Andersen, 28 år, systemadministrator, Solido Hosting Bestyrelsessuppleanter Genopstiller: Steen Thomassen, 48 år, udvikler/ systemadministrator, ledig (1. suppleant) Genopstiller: Adam Britt, 31 år, udvikler, Danske Bank (2. suppleant) Revisorer Genopstiller: Michael Erichsen Genopstiller: Palle Lolk Genopstiller: Thomas Kølle (1. suppleant) Genopstiller: Lene Rosenkjær (2. suppleant) Har du lyst til at være aktiv? Hvis du har en idé eller går og brænder inde med noget, er generalforsamlingen et oplagt sted at få indflydelse. Har du spørgsmål og/eller måske selv lyst til at? stille op, så giv besked til Mikkel Nonboe, eller ring på telefon Du kan også stille op under selve generalforsamlingen. PROSA/ØST [ 7 ]

8 Det har vi nået Bestyrelsesberetning for PROSA/ØST Styrk den individuelle medlemsservice Mange PROSA/ØST-medlemmer får hvert år personlig rådgivning eller hjælp, når der opstår akutte problemer på jobbet. I perioden har det især drejet sig om ingen eller mangelfuld ansættelseskontrakt, vilkår ved opsigelse, vagtplaner, vikarvilkår eller klausuler. Sager som PROSA har kørt over for arbejdsgivere: 69 sager er blevet afsluttet fra den 1. september 2013 til 18. august Det samlede beløb, som er kommet til udbetaling til medlemmer på baggrund af disse sager, udgør 2,57millioner kr., hvoraf udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond har beløbet sig til 1,2 millioner kr. 2. Sæt medlemmet i centrum Udgangspunktet for PROSA/ØSTs indsats er medlemmerne og de interesser, de selv giver udtryk for. Derfor har vi i perioden bl.a. været med til at understøtte: Aktivisme omkring folkeafstemningen om dansk tilslutning til EU s patentdomstol, som mange PROSA-medlemmer så som en bagindgang for softwarepatenter. DKNOG (Danish Network Operators Group), som er en netværksgruppe inden for bredbåndsområdet. Grupper af medlemmer, der gerne vil mødes i PROSAs lokaler omkring deres interesser. I perioden navnlig karrierenetværket for ledige, elektronik og mekanik samt Funktionelle københavnere, der mødes hhv. ugentligt og hver anden uge. Mobilisering til PROSAs årlige superheltekursus for fagligt aktive. I år deltog 20 unge øst ere. Implementeringen af et nyt CRM-system i PROSA fra februar 2014, der skal give bedre mulighed for at følge op på vore medlemmers interesse og aktive deltagelse f.eks. i PROSA-arrangementer m.v. Medlemmer af bestyrelsen deltog bl.a. i styregruppen og var også selv aktivt involveret i den tekniske implementering. En gennemgang af vores tilbud til selvstændige og free-lancere, herunder en indstilling til HB ift. mulige indsatser. Hvert år mister PROSA på landsplan ca. 70 medlemmer i denne gruppe, fordi de oplever, at vi har for få tilbud til dem. At flere bliver selvstændige, og at der samtidig er en stigende forventning om et længere arbejdsliv, betyder desuden, at det næppe længere giver mening med et skarpt skel i vedtægterne, kaldet pensioneret fra it-faget. Foto: Sandrine Mahler [ 8 ] PROSA/ØST

9 3. Medlemmerne bestemmer over PROSA PROSA/ØST har adskillige aktive medlemmer. Knap 200 er aktive enten i klubarbejde eller som arbejdspladsrepræsentanter, bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer. Hovedparten er dog aktive i selve foreningen omkring udvalg og it-politiske spørgsmål, mens mindretallet er aktive lokalt eller som aktivister på arbejdspladserne. Hovedparten af de aktive i PROSAs ungdomsarbejde (U35) og senior-arbejde er medlemmer af PROSA/ØST. Flere medlemmer har i perioden påvirket PROSAs arbejde blandt andet ift. det løbende kursus- og arrangementstilbud fx ved at komme med idéer eller selv stille op som oplægsholdere. Foto: Jesper Svarre 4. Fornyelse af fagbevægelsen På forrige generalforsamling vedtog vi at gå mere aktivt ind i arbejdet med en fornyelse af fagbevægelsen konkret i en situation, hvor den traditionelle danske model med aftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger er under pres. På den baggrund har vi bl.a. startet en åben mødeserie omkring fagbevægelsens historie og om de fremtidige udfordringer, hvor hvert møde har tiltrukket fra og op til 40 personer. Desuden har vi forsøgt at rejse debat omkring en mulig LO/FTF-fusion, og hvad det vil betyde for medlemmerne. 5. Bedre arbejdspladser I perioden har vi tabt en klub (SDC) og vundet en klub (CGI). Konkret har SDC-klubben opløst sig selv efter 30 års virksomhed, her af med egen overenskomst og derefter under Finansforbundets overenskomst, hvor PROSA dog stadig var direkte repræsenteret. I mellemtiden har Finansforbundet helt overtaget al repræsentation, forhandling m.v. på arbejdspladsen, også for de 61 PROSA-medlemmer. Efter lang tids forberedelse har PROSA sammen med flere andre foreninger indgået en fællesoverenskomst på CGI for alle 750 ansatte. Fra PROSA/ØSTs side har målet været at sikre aktiv medlemsinvolvering, så det blev medlemmernes egen overenskomst, som de kan se sig selv i og har lyst til at forsvare og udbygge. Da overenskomsten giver ret til valg af en lang række tillidsposter, får vi højst sandsynligt dækket vores målsætning om at sikre mindst to nye tillidsrepræsentanter i PROSA/ØST. I samarbejde med Dansk Magisterforening har vi været involveret i en sag omkring misbrug af private vikarer på offentlige arbejdspladser. Den sag ser vi i skrivende stund ud til at vinde. Den vil kunne bruges som afsæt til at stoppe misbrug af privatansatte vikarer i it-branchen. Der skal i den forbindelse siges tak til nogle meget arbejdsomme aktivister! En gammel grænsestrid imellem PROSA/ØST og HK/Service har fundet en midlertidig løsning. Omkring 15 it-ansatte har i en lang årrække været tvangsunderlagt en HK-overenskomst, de ikke havde indflydelse på, og som blev slemt misligholdt. Løsningen blev i denne omgang, at klubben selv kom med forhandlingsudspillet, og HK derefter skrev under. Vores klub på et større forsikringsselskab har fået fjernet muligheden for at have en tillidsrepræsentant. I samarbejde med klubben er der blevet lagt en plan for indflydelse ved deltagelse i samarbejdsudvalget. I perioden er antallet af virksomheder med en PROSA-pensionsaftale øget fra 32 til 101. PROSA/ØST [ 9 ]

10 I alt 1530 privat-ansatte er tilmeldt ordningen, fordelt på hele landet dvs. marginalt flere end de 1518 offentligt ansatte, der er omfattet. 6. Samarbejde med andre I perioden har vi været med til at understøtte netværket Faglig Tillid, konkret deres mailingliste med faglige nyheder for hovedstadsområdet. Desuden har vi deltaget i Fagligt Ansvars landsdækkende sommermøde, hvor der var fokus på dagpengesystemet og situationen for ledige. Vi har et fint forhold til PROSA/Offentlig, men har i perioden ikke holdt ØST/VEST-møder. Som før har vi et fint forhold til U35 og støtter deres arbejde for et langsigtet generationsskifte i foreningen. Foto: Sandrine Mahler 7. Støtte til ledige kollegaer Karrierenetværket er efterhånden blevet en fast aktivitet i PROSA/ØST, der også tiltrækker medlemmer fra andre lokalafdelinger. PROSA/OFF har konkret bidraget økonomisk. Fra før sommeren har en stor del af netværket engageret sig i et e-learningsprojekt med fokus på SAP, der skal åbne for flere jobmuligheder. I perioden har mange øst-medlemmer fulgt opfordringen om at dele jobtips med andre medlemmer, konkret er næsten 100 jobtips blevet sendt videre til karrierenetværkets mailingliste fra november 2013 til september Flere medlemmer har løbende fået sparring på både ansøgning og CV. Medlemsudvikling (Tal for juli hvert år) CSC Offentlig ØST SAS STUD VEST Pensionister Kun A-kasse [ 10 ] PROSA/ØST

11 Beretning fra PROSA/ØSTs seniorudvalg PROSA/ØSTs seniorudvalg har i generalforsamlingsperioden gennemført 4 arrangementer med samlet 110 deltagere. Seniorudvalgets arrangementer er åbne for alle PROSAs seniormedlemmer, og derfor har PROSA/CSC udtrykt ønske om at bidrage til udvalgets driftsomkostninger. Udvalget har desuden deltaget aktivt i forbundets udvalg omkring seniorarbejde og medlemskategorier. Udvalget vil til den kommende DF være medstiller af forskellige forslag, der skal medvirke til at afklare de uklarheder, der hersker om medlemsstatus og de dermed forbundne rettigheder og pligter for efterlønnere, pensionister og personer over pensionsalderen, der har selvstændig virksomhed. Arbejdsplan for 2015 for PROSA/ØSTs seniorarbejde Seniorarbejde omfatter ØSTs medlemmer i alderen 50 og opad. Formålet med ØSTs seniorarbejde er, at: udarbejde politikker for medlemmer i denne gruppe, hvor disses behov måtte adskille sig fra yngre medlemmers behov. arbejde med overgangen fra arbejdsliv til efterløn og pension. behandle problemstillinger i forbindelse med pension og pensionering med henblik på at deltage i debatten om emnet og at kunne vejlede medlemmer. forholde sig til seniorers forhold på arbejdsmarked, herunder efterløn, seniorjob og seniorer som selvstændige. skabe et socialt miljø for PROSAs seniorer og pensionister for at kunne fastholde en gruppe af aktivister og samtidig signalere, at vi også varetager deres interesser. arbejdet udføres i et seniorudvalg, som nedsættes af bestyrelsen. Udvalget kan sende en observatør med taleret til bestyrelsesmøderne. udvalget har til opgave opbygge og gennemføre seniorarbejde og udarbejde seniorpolitiker. Dette kan fx ske gennem arrangementer, foredrag, deltagelse i andres arrangementer, input til PROSA/ ØSTs bestyrelse og andre af PROSAs demokratiske organer, udarbejdelse af artikler, blogs osv. arbejdet foregår i koordination med øvrige relevante udvalg i PROSA. PROSA/ØST opfatter dette arbejde som centralt for at sikre, at denne medlemsgruppes særlige interesser varetages bedst muligt. PROSA/ØST har i løbet af året afholdt ekstra arrangementer som supplement til PROSAs landsdækkende arrangementstilbud. Det drejer sig bl.a. om følgende: Navn Deltagere i alt 2 x Mnemoteknik 40 2 x Your rights as an Fra fast lønskala til fleksibel 2 x Mindmapping 38 IT employee 20 performance management 25 Stress og mindfulness 35 2 x E-commerce workshop 16 Kritikkens u-vending Aflyst Sådan prissætter du dine Lær at håndtere konflikter 14 ydelser som selvstændig 30 Lær at håndtere forandringer 12 Særlige arr. målrettet ledige: Fra idé til forretning 30 Karriereworkshops I-IV 2 x Fra fagnørd til kommuni- Desuden er gennemført en række (4 møder, afholdt i 3 omgange) kationsgeni 28 møder med mere politisk vinkel: ca. 20 pr. kursusdag Skriv nyhedsbreve, som Fagbevægelsens rødder bliver læst 22 syndikalismen som alternativ 38 Hurtiglæsning 20 Hvordan kan fagbevægelsen Skriv effektivt 20 revitaliseres? 25 PROSA/ØST [ 11 ]

12 Regnskab 2013 Lokalafdeling ØST Konto Regnskab 2013 Koefficient Budget 2013 Indtægter Kontingent ,31 0, ,00 Kontingent gl. år 0,00-0,00 Andre indtægter 0,00-0,00 Renter 0,00-0,00 Indtægter i alt ,31 0, ,00 Udgifter Delegeretforsamling 0,00 0, ,00 Generalforsamling ,60 2, ,00 Lokalafdeling i alt ,60 1, ,00 Bestyrelse ,50 0, ,00 VØS/ØV møder 1.149,00 0, ,00 Møder og udvalg i alt ,50 0, ,00 Faglige aktiviteter ,87 0, ,00 Arbejdspladsarbejde 3.102,00 0, ,00 Ledighedsarbejde ,04 0, ,00 Løntilskud, forbund ,77 Faglig aktivitet i alt ,68 0, ,00 It-faglige arrangementer ,76 3, ,00 Sociale arrangementer ,81 8, ,00 Seniorarbejde ,00 Ungdomsarbejde ,00 Andet 527,95 0, ,00 Diverse i alt ,52 2, ,00 Udgifter i alt ,30 1, ,00 RESULTAT ,99 0,00 Formue Ultimo ,86 [ 12 ] PROSA/ØST

13 Halvårsregnskab 2014/Budget 2015 Lokalafdeling ØST Indtægter Konto Halvårsregnskab 2014 Koefficient Budget 2014 Forventet 2014 Forventet koefficient Budget 2015 Kontingent ,51 0, , ,02 0, ,00 Kontingent gl. år 0,00-0, ,00 Andre indtægter 0,00-0, ,00 Renter 0,00-0, ,00 Indtægter i alt ,51 0, , ,02 0, ,00 Udgifter Delegeretforsamling 5.590,76 0, , ,00 1,00 0,00 Generalforsamling 0,00 0, , ,00 1, ,00 Lokalafdeling i alt 5.590,76 0, , ,00 1, ,00 Bestyrelse ,28 0, , ,56 0, ,00 VØS/ØV møder 0,00 0, , ,00 Møder og udvalg i alt ,28 0, , ,56 0, ,00 Faglige aktiviteter ,81 0, , ,62 0, ,00 Arbejdspladsarbejde 0,00 0, , ,00 Ledighedsarbejde ,17 0, , ,34 0, ,00 Løntilskud forbund ,47 0, , ,94 1, ,00 Faglige aktivitet i alt ,45 0, , ,96 0, ,00 It-faglige arrangementer ,40 1, , ,80 2, ,00 Sociale arrangementer ,26 1, , ,52 2, ,00 Ungdomsarbejde ,00 2, , ,00 2, ,00 Seniorarbejde ,75 0, , ,50 1, ,00 Andet 2.017,77 0, , ,54 0, ,00 Diverse i alt ,18 1, , ,36 2, ,00 Udgifter i alt ,67 0, , ,82 1, ,00 RESULTAT ,84 0, , ,00 Formue Medio ,72 Forventet ultimo ,08 PROSA/ØST [ 13 ]

14 Revisionsbemærkning til ØSTs regnskab for 2013 Vi konstaterer med tilfredshed at sidste års anbefaling af, at udgifterne til seniorudvalget møder og ungdomsarbejdet indgår som selvstændige poster i regnskabet, er taget til efterretning. Revisionen i PROSA/ØST er udført efter sædvanlig praksis som stikprøvekontrol. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi mener, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift og økonomi. Palle Lolk og Michael Erichsen, generalforsamlingsvalgte politiske revisorer for PROSA/ØST Kommentarer til Budget 2014 Generalforsamlingen 2013 vedtog nye punkter på budgettet for Før dette var ungdomsarbejdet og seniorarbejde lagt under hhv. faglig aktivitet og sociale aktiviteter, og posten arbejdspladsarbejde bestod næste udelukkende af løntilskud til forbund. Regnskabet for 2013 følger budget 2013, der blev vedtaget i 2012, og derfor ikke indeholder de nye poster. Jeg har valgt at opstille regnskabet efter de principper, som generalforsamlingen valgte i Det betyder, at ungdomsarbejde, seniorarbejde og løntilskud er splittet ud som separate poster, da jeg mener, det giver et mere retvisende billede af foreningens regnskab samtidigt med, at regnskabet stadig kan holdes op mod budgettet. Posten Generalforsamling er gået over budget. Det skyldes, at der er underbudgetteret ift. de reelle udgifter til tryk og forsendelse af indkaldelsen. Budgetposten! er justeret fra og med budget Posten Sociale arrangementer er gået væsentligt over budget. Det skyldes ekstraordinære udgifter til fejring af foreningens 40-års jubilæum. Bestyrelsens forslag til kontingent Martin Lindboe Kontingentet sættes uændret til 25 kr pr måned. Nedsat kontingent følger forbundets retningslinjer. Vil du vide, hvad der sker? Over it-folk er tilmeldt nyhedsbrevet fra PROSA/ØST, hvor vi jævnligt orienterer om aktuelle arrangementer, medlemstilbud, kampagner etc. Få nyheder direkte i din mailboks ca. 1-2 gange om måneden. Tilmelding: Send til [ 14 ] PROSA/ØST

15 Ændringsforslag til vedtægter og principprogram Forslag modtaget før fristen 19. september 2014: Sletning fremgår med overstregning. Erstatning fremgår med kursiv og fed. OBS! Link til de nuværende vedtægter: prosa.dk/oest Forslag 1: Udvidelse af bestyrelsen. Stillet af bestyrelsen 8, stk. 1. Lokalafdelingen ledes kollektivt af en bestyrelse bestående af lokalafdelingens medlem i forbundets hovedbestyrelse, suppleanten 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmet, samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer 4 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter. 8, stk. 2. Lokalafdelingens medlem og suppleant suppleanter i forbundets hovedbestyrelse er medlemmer af bestyrelsen fra valget og frem til udløbet af den hovedbestyrelsesperiode, de er valgt for. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan derimod højst vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. 6, stk. 12: I lige år, valg af suppleant suppleanter til lokalafdelingens hovedbestyrelsesmedlem. 6, stk. 14. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Begrundelse Ændringen i 8 udspringer af forbundets 12, stk. 3., der foreskriver valg af op til 2 suppleanter. Afledt heraf, ændres antallet af øvrige bestyrelsesmedlemmer sådan, at bestyrelsen bevarer et ulige antal medlemmer. Ændringen i 6 er konsekvensændringer af ændringerne i 8, dog flyttes angivelsen af suppleant-antallet fra 6, stk. 14. til 8, stk. 1., da dette giver en bedre definition af bestyrelsen. Forslag 2: Elektronisk indkaldelse. Stillet af Bjørn Hansen, medlem af bestyrelsen den ordinære generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne senest 2 måneder forinden., og Den skriftlige indkaldelse skal være udsendt til medlemmerne publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt til medlemmerne, senest 3 uger forinden. Den skriftlige indkaldelse, som delvist kan være oplagt i elektronisk form på ØST s hjemmeside, skal være bilagt: [punkterne er ikke vist her] 6, stk. 8. Der skal senest 2 måneder efter generalforsamlingen være udsendt referat til alle medlemmer. Eventuelt elektronisk. Senest 2 måneder efter generalforsamlingen er afholdt, skal referatet være publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt til medlemmerne. Begrundelse Generalforsamlingens materiale bør altid findes i elektronisk form. I stedet for en udsendelse af selve materialet, informeres medlemmerne om materialets tilgængelighed. Den information, der udsendes til medlemmerne, kan udover breve også være som e-post. Sociale medier og nyhedsbreve kan også bruges, men de kan ikke stå alene. PROSA/ØST bør fremadrettet arbejde for, at medlemmerne selv kan vælge måden, hvorpå de vil informeres. Forslag 3. Personfølsomme data. Stillet af Bjørn Hansen, medlem af bestyrelsen 6, stk. 5i. Liste over de medlemmer, der er ekskluderet i medfør af 13 stk. 2. Begrundelse Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om, at mere af generalforsamlingens materiale lægges på PROSAs hjemmeside. I den forbindelse er det ikke hensigtsmæssigt, at uvedkommende parter f.eks. et medlems nuværende eller kommende arbejdsgiver kan læse om fagforeningstilhørsforhold, og om evt. konflikter mellem et medlem og fagforeningen. 6, stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september-oktober, dog inden den ordinære delegeretforsamling i forbundet PROSA. Datoen for PROSA/ØST [ 15 ]

16 Hvorfor komme til generalforsamlingen? På generalforsamlingen (GF) i PROSA/ØST 25. oktober 2014 kan DIN stemme være med til, at: påvirke PROSAs arbejde for de privatansatte, selvstændige og ledige it-folk. bestemme, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen. fremme ideer, der kan give dig mere for dine kontingentkroner. stemme forslag igennem, som du og dine kolleger kan nyde godt af. Venlig hilsen Bestyrelsen i PROSA/ØST Antal betalende medlemmer i % 1. juli 2014 CSC ØST Offentlig SAS VEST Pensionister Er der noget, du mangler? Så tjek prosa.dk/oest GF-indelkaldelseØST

Generalforsamling i PROSA/ØST

Generalforsamling i PROSA/ØST Generalforsamling i PROSA/ØST Invitation til 40 års jubilæum Lørdag den 26. oktober 2013 2013-09-25_NY-GF-indkaldelseØST 2013-endelig-XXX.indd 1 25-09-2013 14:54:36 Indhold www.prosa.dk Hovedkontor Vester

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/ØST Tilmelding og mere info via prosa.dk/oest

Generalforsamling i PROSA/ØST Tilmelding og mere info via prosa.dk/oest Generalforsamling i PROSA/ØST Tilmelding og mere info via prosa.dk/oest Lørdag 31. oktober 2015 FOR PRIVATANSATTE, SELVSTÆNDIGE OG LEDIGE IT-PROFESSIONELLE ØST FOR STOREBÆLT Indhold www.prosa.dk Hovedkontor

Læs mere

To veje til vækst og it-jobs for privatansatte?

To veje til vækst og it-jobs for privatansatte? Forbundet af It-professionelle To veje til vækst og it-jobs for privatansatte? To kandidater til PROSA-formand Mød formandskandidaterne og sig din mening om it-fagets fremtid Kom til debat og generalforsamling

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i PROSA/ØST 2010

Referat fra generalforsamling i PROSA/ØST 2010 Referat fra generalforsamling i PROSA/ØST 2010 Af Bjarke Friborg Den 30.10.2010 holdt PROSA/ØST generalforsamling i PROSAs nye lokaler i København. Med sine 4.500 medlemmer er det den største lokalafdeling

Læs mere

I alt deltog én gæst (Henrik Jakobsen fra PROSA/Vest) og to ansatte (Bjarke Friborg og Amalie Bonde Jørgensen) udover de 46 fremmødte med stemmeret.

I alt deltog én gæst (Henrik Jakobsen fra PROSA/Vest) og to ansatte (Bjarke Friborg og Amalie Bonde Jørgensen) udover de 46 fremmødte med stemmeret. Referat fra generalforsamling i PROSA/ØST 2016 Af Bjarke Friborg Den 29.10.2016 holdt PROSA/ØST generalforsamling i PROSAs lokaler i København. Med sine 5.200 medlemmer er det den største lokalafdeling

Læs mere

Seminar om fremtidens it-arbejde

Seminar om fremtidens it-arbejde Forbundet af It-professionelle Seminar om fremtidens it-arbejde Hvad skal vi leve af i fremtiden og med hvilke løn- og arbejdsvilkår? Lørdag den 29. oktober kl. 10:00-12:00 Generalforsamling i PROSA/ØST

Læs mere

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 Forbundet af It-professionelle PROSA/ØST inviterer til årets Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 1 dag 4 events: Cloud Computing og Google Spreadsheets Generalforsamling i PROSA/ØST Debat: PROSAs

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/ØST

Generalforsamling i PROSA/ØST Generalforsamling i PROSA/ØST Tilmelding og mere info på prosa.dk/oest Lørdag 29. oktober 2016 FOR PRIVATANSATTE, SELVSTÆNDIGE OG LEDIGE IT-PROFESSIONELLE ØST FOR STOREBÆLT Indhold Velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for PROSA/VEST. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er PROSA/VEST. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus.

Vedtægter for PROSA/VEST. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er PROSA/VEST. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus. Vedtægter for PROSA/VEST 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er PROSA/VEST. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige,

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Paragraf Ændring Nye vedtægter: 1 Anden linje: København erstattes med Gentofte. Selskabets navn er Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society). Dets hjemsted er Gentofte Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere