Husflid i Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husflid i Sønderjylland"

Transkript

1 24.årg. nr. 2 Husflid i Sønderjylland Referent: Børge Lauridsen Formand Lotte Antonsen bød de 15 fremmødte velkommen, og overgik så til dagsordenen. Dirigent blev Bente Larsen. Formandsberetning, ved formand Lotte Antonsen: Vi har atter deltaget i Hobbymessen i Sønderjyllands Hallen. Som tidligere har vi haft tombola, men desværre var indtægten i år noget lavere. Holdet har, som sædvanlig, lagt et stort arbejde i at repræsentere husfliden på messen og alt i alt, må vi betragte vores tilstedeværelse, som en succes. I begyndelsen af året modtog vi desværre den dårlige nyhed, at det så skidt ud for Dansk Husflid. Økonomien var i bund, og der var kun penge til et par måneders løn. Der blev oprettet en støtteforening med det formål, at skaffe midler for at undgå en konkurs. Mange har givet støtte, men desværre var det ikke nok til at redde Dansk Husflid. Derfor har den ansatte sammen med sin fagforening indgivet konkurs-begæring for Dansk Husflid. Det er hermed 15. maj års foreningsarbejde, som har nået sin afslutning. Defor må vi, som Husflid Sønderjylland, finde en måde at arbejde videre på uden hovedforeningen. Vi er i Husflid Sønderjylland blevet en forening mindre. Det skyldes, at to foreninger på vestegnen har lagt sig sammen til en forening. I forbindelse med den meget polemik omkring Dansk Husflid, kunne vi konstatere, at vi her i Sønderjylland er de mest aktive i landet. Derfor er det da også helt klart, at vi skal fortsætte det gode arbejde. Der skal lyde en tak til alle, som har ydet en indsats og en speciel tak til dem, som har bidraget med effekter til vores tombola på hobbymessen i Sønderjyllands Hallen. Såvel formandens som kasserens beretning blev godkendt, regnskabet med et underskud på 3700 kr. Indkomne forslag: a. Hver forening står for en stand på udstillingen i Sønderjyllandshallen. Ebbe Norspang fremlagde forslag fra Haderslev Husflidsforening om at hver forening står for en stand på udstillingen i Sønderjyllandshallen. Der var en del diskussion for og imod forslaget, og

2 Haderslev Husflidsforenings forslag: enden blev at der ikke blev taget nogen beslutning, og man enedes om at formulere et brev som udsendes til alle foreninger, som så skal komme med en tilbagemelding om behov og om hvor meget den enkelte forening vil deltage. Udstillingsudvalget blev sat på opgaven for at få næste udstilling rettet hen mod foreningernes ønsker. Arrangøren af udstillingen skal kunne acceptere ændringerne. b. Ændringer afvedtægter. Ændringer udarbejdes af bestyrelsen, og forsla-gene fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til næste års generalforsamling. Bestyrelsen med samt suppleanter og revisorer blev genvalgt. Eventuelt: Lotte orienterede om at bestyrelsen incl. revisor og suppleanter ikke fremgik af bladet og på hjemmesiden, dette bliver rettet så alle vil fremstå incl. adr. Lotte orienterede endvidere om arbejdet i støtteforeningen, om manglende feed back fra den gamle bestyrelse i DH og kurator som bestyrer boet efter DH. Man var meget enige om på generalforsam-lingen, at lånene som er ydet af foreninger og private til støtteforeningen skal tilbagebetales snarest muligt. Konstituerings- /bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag den 13. maj. Da Sønderjysk Husflid er en form for paraplyorganisation over de lokale husflidsforeninger, mener vi det må være jeres opgave at gøre pr og på anden måde varetage de lokale foreningers interesse. Ikke mindst nu, hvor Dansk Husflid lukker og slukker. Vi mener derfor at man til udstillingen i Åbenrå bør tilbyde hver forening en stand. Gruppen der arbejder med udstillingen bør så aftale med hver forening, hvad de evt. kan udstille med, så det bliver så forskelligartet som muligt. Det er sikkert heller ikke alle der ønsker en stand. Men tilbuddet bør være der Og får man ikke på den måde fyldt op, kan man så tilbyde andre der laver noget specielt om at være med. Hver forening har så selv ansvar for at gøre pr for sig selv. Det gælder vel om at få husflidsforeningerne til at vokse, og også få yngre medlemmer med. Man kunne jo evt. også bede hver forening der udstiller om gevinster til tombolaen for et vist beløb. Sundeved Husflid har den 22. marts 2014 afsluttet sine vinteraktiviteter med en lille husflidsudstilling på Nydamskolen i Vester Sottrup. Besøgende, der kom i en lind strøm dagen igennem, kunne se trædrejerne og kniplepigerne i arbejde, der var også nogle ekstra udstillere inviteret med, som viste deres fine håndlavede produkter. I alt var der syv udstillere. Mange besøgende fandt sammen i en hyggelig samtale over en kop kaffe med hjemmebag. En reporter fra Gråsten Avis stillede også interesserede spørgsmål og fotograferede til en artikel, som udkom et par dage senere. Alt i alt et godt tiltag for at gøre husflidsarbejdet endnu mere kendt og tillokkende til at prøve selv. Pbv. Lisbeth Godbersen. Billedet kan ses på denne adresse på internettet: Her kan man finde avisen for uge 13, og så er det side 22. Vesteregnens Husflid Hvis der er interesse for det, forbereder vi at arrangere en udflugt til Folk og kultur i Janderup. Der vil blive arrangeret fælleskørsel i privat-biler. Hvis du er interesseret i at deltage så kontakt Gunnar på mail: eller tlf Hvis du har mulighed for at køre og evt. kan have flere med, så giv ham også besked om det. 2

3 Drejetræf i Rødekro serverede pandekager, som han bagte på sin hjemmelavede pandekage-maskine, i løbet af en ½ time havde bagt pandekager til alle, nogle fik en andre kunne kvæle op til 3-4 stykker. Derefter underholdt han med sit trylleshow og fortalte historier, ikke et øje var tørt. Tusind tak til Axel Kristiansen fra Åbenrå. Kreativiteten fejlede heller ikke noget. For nogles vedkommende var den første nat lidt af en prøvelse. Den enes luftmadras kunne ikke holde luft, og hos den anden var pumpen gået istykker. Da der samme weekend var loppemarked på stedet så gik man ud og spurgte, om ikke man kunne leje nogle af de boksmadrasser, som var sat til salg på loppemarkedet. Efter lidt forhandling frem og tilbage blev man enig om at leje 2 boksmadrasser for kr 20 pr. stk. I det store hele havde jeg indtryk af, at deltagerne hyggede sig de i 2 dage. Mange gav udtryk for at de ville komme igen til næste år. Til slut skal der lyde en stor tak til Margit, Else, Inge, Mette og Bente, uden deres hjælp i kantinen, ville vi ikke kunne gennemføre dette arrangement. Også stor tak til Margit, Gunnar, Børge og Peder for planlægning og gennemførsel af træffet. Vi ses igen til drejetræf sidste weekend i april 2015 (forhåbentlig). Gerd Bargum Petersen Efter års forberedelse afholdt vi igen drejetræf i lokalerne hos EFA-Syd i Rødekro. Der var 45 deltagere fra hele landet. De kom fra Vordingborg i syd Hjørring i nord, og så ellers fordelt fra hele Jylland, Langeland og Tåsinge. De første deltagere ankom allerede fredag eftermiddag/aften, for at være klar til weekenden. Der var mulighed for overnatning på stedet i tilstødende undervisningslokaler, dette benyttede flere sig af. Andre havde fundet B&B i nærheden, og andre igen overnattede i campingvogne, som blev linet op på pladsen bag ved bygningerne. Vi var godt repræsenteret her fra det syd og sønderjyske. Igen i år var Allan Olesen fra Sminge tilstede med et stort udvalg af drejeudstyr og maskiner. I løbet af lørdagen fik Allan afsat flere drejebænke af typen Nova Comet 2. og ikke at glemme alt det andet der røg over disken. Om lørdagen havde vi inviteret Hanne Bugge til at demonstrere drejning af en barkkantskål. Om søndagen øste Per Sepstrup ud af sin viden omkring slibning af drejejern, forskellige opspændingsmetoder og meget andet stor tak til begge aktører på scenen. Af kuriositeter kan nævnes Jens-Oles trædrejebænk, bænken er fremstillet i egetræ, og bliver produceret i Sverige. Jens-Ole har tilføjet bænken mange finurligheder. Alle knapper og håndtag er lavet i træ. Han har konstrueret anordning så han kan lave snoninger med en overfræser monteret, og mange andre ting. Det var en oplevelse at gå rundt blandt deltagerne og se hvilke anordninger og hjælpemidler man har udstyret drejebænken med, som forhåbentlig gør den daglige brug af drejebænken lettere. På markedspladsen blev der handlet og byttet, der var brugt udstyr til salg, og en masse godt drejetræ. Lørdag eftermiddag kom vor lokale spasmager og Haderslev Husflidsforening Vi starter den nye efterårssæson med fællesspisning. Vi laver lidt godt til ganen. Og du er så med til at bidrage til at det bliver en hyggelig aften. Menuen kan jeg ikke helt røbe. Andet end at det bliver god sommermad. Og mon ikke vi kan få Brian til at stege stegen på Weber-grillen... Du må gerne bidrage med sang eller festlige indslag. Pris for middag 100 kr. Drikkevarer købes af foreningen. Tilmeld til Tina Bonde senest 22. august på Tag gerne manden med. Der vil være amerikansk lotteri hen på aftenen. 3

4 Foråret har budt på udstillinger Trædrejning i Sundeved Husflid forskellige steder. I løbet af efteråret og vinteren 2013/2014 har vi haft en drejeweekend en gang om måneden. Deltagerantallet har svinget mellem 8 og 17. Vi har ingen instruktører, så efter mottoet alle hjælper hinanden. Nogle har nye ideer, som skal afprøves, andre har måske en opgave der skal løses, på en eller anden måde finer vi altid en løsning på problemet. Vi havde inviteret Per Sepstrup som gæstelærer til vor weekend i februar, han måtte desværre melde afbud, da han var kommet tilskade. Vi fik dog trods alt en dejlig week-end ud af det. Der er kommet en del nye drejere til. Andre igen møder op næsten hver gang. Det er en fornøjelse at have så stor opbakning til denne aktivitet. Vi starter igen til efteråret, datoerne vil blive offentliggjort i næste nyhedsbrev. I begyndelsen af marts var der Huflidsmessen i Aabenraa, som Husflid i Sønderjylland deltager i hvert år. Sundeved Husflid Gerd Bargum Petersen. 4

5 MEDLEM TIL MEDLEM Onsdag Bogbinding Reimerskolen, Tilmelding til Niels Hasberg, Trædrejning III. Tilmelding til Ove Nielsen/Rasmus Caspersen, Onsdag, lige uger Papirflet Reimerskolen, Tilmelding til Birte Hansen, Træskæring Tilmelding til Rasmus Caspersen, Onsdag, ulige uger Strik Reimerskolen, Tilmelding til Edith Hansen, Åbent Husflid Tilmelding til Rasmus Caspersen, Glasgravering. Tilmelding til Marie Schmidt, Torsdag, lige uger og ulige uger Smykkefremstilling, fire hold. Reimerskolen, og Tilmelding Karin Lange, Det anbefales at tilmelde sig i god tid, da nogle hold er fuldt tilmeldte. Starttidspunkt aftales med instruktøren. 100 kr. i gebyr til instruktøren, som giver dem videre til foreningens kasserer (Niels Hasberg), og der betales efter aftale et beløb til fælles materialer. 1 nyere Jet 1014 drejebænk til salg, med medbringer, pinol anlæg og spændepatron og anlæg drejediameter 24 cm, drejelængde ca 40 cm. pris kr kontakt Aksel Larsen, Dybbøl, telf ældre Axminster MC 330 drejebænk til salg. Med medbringer, pinol, planskive og anlæg. drejedia-meter 24 cm, drejelængde ca 40 cm. Pris kr Kontakt - Sundeved Husflid v/ Gerd Bargum Petersen telf Sønderborg Husflidsforening Nedenfor fremgår en plan for vore aktiviteter i efteråret Vi har den måde vi gennemfører Aktiv Lørdag på. Vi ønsker fortsat at gennemføre lørdagsarrangementer. Helen vil fortsat være tovholder, med det er den aktuelle instruktør som skal modtage tilomeldinger og alt det praktiske. Takket være Jan Lyngbjørn er vores hjemmeside, nu aktiv og man kan se vores program der. Tak for hjælpen Jan & Fredag den 4. april 2014 havde vi en velbesøgt Forårsudstilling. Vi gættede på at ca. 60 ikkemedlemmer besøgte os, så det synes vi jo var rigtig hyggeligt. Aktiviteter Efteråret 2014 Mandage Begynderdrejning Reimerskolen, Tilmelding til Rasmus Caspersen, Trædrejning II Dybbølskolens sløjdsal, Tilmelding til Erling Thomsen, Trædrejning I Tilmelding til Ove Nielsen, Tirsdag Violinbygning Reimerskolen, Tilmelding til Børge Larsen Knipling. Kontakt Rasmus Caspersen, Aktiv Lørdag, efteråret 2014 Vi har lørdagsaktiviteter 6 8 gange om året. Aktiviteterne er åbne for alle og foregår i Sønderborg Husflidsforenings lokaler, Reimers Skolen Kirkeallé 9 Sønderborg, kl Aktiviteterne vil blive offentlig gjort ved opslag i vore lokaler på Reimers Skolen. Kontakt evt. Helen Laustsen tlf eller Vi har allerede nu planer om to aktiviteter i efter året 2014: Æskefremstilling ved bogbindingsmetoden (Niels Hasberg) Familielørdag. Vi vil tilbyde at enkeltpersoner og familier kan komme og være med til en af flere forskellige aktiviteter, - f.eks. arbejde med ben og horn, glasgravering og trædrejning 5

6 Husflid i Sønderjylland Medlem af Bestyrelsen FORMAND: Lotte Antonsen, Fruerhøj 14, 6430 Nordborg tlf / mob NÆSTFORMAND: Gerd Bargum Petersen, Jørgensby 8, 6310 Broager tlf KASSERER: Anton Mauritzen, Rantzausvænget 13, Visby, 6261 Bredebro tlf Walter Schneider, Twedter Feld 76, Flensburg tlf Gunnar Landergren, Rytterfennen 1, 6780 Skærbæk tlf / mob Gerda Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg tlf Inge Schmidt, Odinsvej 392, 6500 Vojens tlf Suppleanter: Rigmor Frederiksen, Ebbe Norspang, Anton Mauritzen, Walter Schneider, Gerda Lyngbjørn, Jan Lyngbjørn. Send stof, gerne informationer, men også opskrifter på forskellige ting i god tid Indlæg kan også sendes til: Jan Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg, tlf Hjemmesider: sonderjyskhusflid.dk sydslesvig.husflid.dk Liste over formænd og kontaktpersoner i Husflid i Sønderjylland Christiansfeld Husflidsforening Nordals Husflidsforening Formand: Grete Haar Kragh Formand: Edith Wolff Hærvejen 57, 6094 Hejls Egevej 18A, 6430 Nordborg tlf tlf Dansk Husflidskreds Sydslesvig Sundeved Husflid Formand: Walther Schneider, Formand: Gerd Bargum Petersen Twedter Feld, D Jørgensby 8, 6310 Broager Flensburg, tlf tlf sydslesvighusflid.dk Sønderborg Husflidsforening Haderslev Husflidsforening Formand: Rasmus Caspersen Formand: Ebbe Norspang Sundvænget 10 Fjelstrupvej 35, 6100 Haderslev 6400 Sønderborg tlf tlf haderslevhusflid.dk sonderborghusflid.dk Midtals Husflid Vesteregnens Husflidsforening Kontaktperson: Gerda Lyngbjørn Formand: Ingrid Hansen Gyden 3, Fynshav Bosholmvej 7, 6261 Bredebro 6440 Augustenborg tlf tlf midtalshusflid.dk 6 Vojens Husflidsforening Formand: Jane Bøgh Højgade 151 th, 6100 Haderslev tlf Aabenraa og omegns Husflidsforening Formand: Margit Sørensen Solbakken 34, 6230 Rødekro tlf

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 91 Marts 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Sidste nyt. Skuespillerne er på plads. Kurt Holm har også meldt sig under fanerne. Så der bliver 6 damer og 4 herrer. Det er meget

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere i årets løb. 40 www. vammenby. dk www.klubbladet.dk VUIF bestyrelse Formand Rene Jensen 86 69

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Læs om det hele inde i bladet

Læs om det hele inde i bladet vognen havde tilhørt hendes for nyligt afdøde mor, og nu skulle den sælges. Jeg var selvfølgelig meget yngre dengang, men åbenbart ikke klogere, for det der med, at man helst selv skal have lidt, eller

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 97 33 37 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 97 36 40 87 am.h@jubii.dk

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere