Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Halvårlig rapport september 2014 februar 2015"

Transkript

1 Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM Halvårlig rapport september 2014 februar 2015

2 Indhold Erklæringer... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisorerklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Kollegianersamfundets oplysninger... 5 Beretning... 6 Regnskab og budget 1.september februar Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Tabeller og noter Side 2 af 15

3

4

5 Ledelsesberetning Kollegianersamfundets oplysninger Otto Mønsteds Kollegium Rektorparken København SV Telefon: Hjemmeside: Etableret: 6. februar 1956 CVR-nummer: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. september februar 2015 Daglig ledelse Liv Birkemose Hans Prytz Henriksen Ida Vægter Rasmussen Bogholdere Sebastian Hoelgaard Maria Smed Sahlholdt Side 5 af 15

6 Ledelsesberetning Beretning Aktivitet Kollegianersamfundets aktiviteter består i at varetage kollegianerne på Otto Mønsteds Kollegiums interesser og organisere et velfungerende og integreret kollegianersamfund. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Den elektroniske fakturering har vist sit sande potentiale i dette regnskabsår, da man efter opsætningen af elektroniske låse på alle klubbers døre, både kan blive indmeldt og faktureret for medlemskabet pr. mail. Derved kræver det ikke længere, at man møder personligt op nede i Formandskabets kontortid. Bogholderen har arbejdet på et bedre overblik for REP over kollegianersamfundets økonomiske status, og i det kommende halvår er planen, at der fremlægges en kort status ved hvert andet REP. Her til skal nævnes, at den tidligere bogholder Sebastian Hoelgaard har fratrådt sin stilling, og der derved i marts 2015 har været oplæring af den nye bogholder Maria Smed Sahlholdt. Kollegianersamfundet har på nuværende tidspunkt en noget bedre økonomi end foregående perioder. Dette skyldes god økonomistyring af Formandskabet, bogholderen og Repræsentantskabet, og fremtidigt vil disse arbejde på en endnu sundere økonomi. En sund økonomi indeholder følgende: En passende opsparing, projektbudget samt regnskaber, tilpasning af lønninger, overholdelse af budget, tættere samarbejde med parlamentariske revisorer samt fuld regnskabspraksis overalt i kollegianersamfundet. Det kommende halvår kræver fokus mht. barens økonomi samt ølkælderens økonomi. Derudover skal der udarbejdes en fælles festregnskabsfil, så skiftende arrangører har lettere ved at aflevere regnskab. Indtægterne var for dette halvår ,67 kr. eksklusiv fondsindtægter, der var ekstraordinære store. Det er tidligere lavet til praksis, at kollegianersamfundets opsparing skal bestå af 10 % af halvårets indtægter, i dette tilfælde ,47 kr. I øjeblikket står der ,26 kr. på opsparingskontoen, hvilket skal udlignes og i den forbindelse overføres kr. fra opsparingen til driftskontoen 874,79, hvilket Formandskabet vil sørge for sker primo april. Det regnskabsmæssige resultat Periodens resultat er på ,66 ekskl. de kr. i fondsindtægter, og vurderes at være rimelig ud fra det budgetterede resultat på kr. samt de foregående perioder. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er blevet oprettet en konto til Otto Festival for at give et bedre overblik over festivalens økonomi, hvilket samtidig gør den økonomisk styring nemmere. Ud over dette er der sket meget få hændelser, og disse er kommenteret i denne rapport under noter eller i overstående beretning. Side 6 af 15

7 Regnskab og budget 1.september februar 2015 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Generelt Rapporten omfatter kun kollegianersamfundets indkomst og formueforhold. Formuefordeling: Der er ikke foretaget fordeling af kollegianersamfundets aktiver og passiver. Vederlag til indehaver: Da kollegianersamfundet på Otto Mønsteds Kollegium består af kollegiets midte, og da det ikke er foreningens formål at skabe overskudsgivende forretning, er der ikke foretaget vederlag hertil. Resultatopgørelsen Nettoomsætning: Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen. 1) Ordinære indtægter: indeholder kontingenter, udlejning af Efor + spejlsale, udlejning af ladcykel, overskud fra fester, ansøgningsgebyrer, renteindtægter, øvrige indtægter og tilskud fra OMKnet, KAB samt Ottos Trøst. 2) Afgifter: Indtægt fra brandafgifter, studieaktivitetskontrol samt rykkergebyrer. 3) Fondsindtægter Udgifter: 4) Omkostninger til faciliteter: Indbefatter OMKnet, avisordning, bevillinger fra Repræsentantskabet samt diverse udgifter. 5) Udgifter ifm. fondsbevillinger: Denne post indeholder udgifter som direkte følge af fondsindtægter. 6) Omkostninger ved arrangementer: Indbefatter kollegianerarrangementer, ramangangsjang, dørmænd til fester, underskud fra fester og huslejepræmie ved julebingo. 7) Administrationsomkostninger: Omfatter nøgleindkøb, gebyrer fra KAB, kontoromkostninger, repræsentation, finansielle poster som renteudgifter og bankgebyrer samt kassedifferencer. 8) Personaleomkostninger: Personaleomkostninger omfatter lønninger. 9) Frivillighedsomkostninger: Omfatter de ulønnedes påskefrokost, øl/vand til REP, introfester samt frivillighed. Budget: Der budgetteres kun med poster, som eksisterer i perioden samt med deres fulde værdi. Side 7 af 15

8 Resultatopgørelse Resultat Budget Budget Tabel 2. halvår '14 2. halvår '14 1. halvår '15 Nettoomsætning Ordinære indtægter kr ,67 kr ,50 kr ,50 Indtægt fra afgifter 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fondsindtægter 3 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Dækningsbidrag kr ,67 kr ,50 kr ,50 Udgifter Omkostninger til faciliteter kr ,44 kr ,00 kr ,00 Udgifter if. fondsbevillinger 5 kr. - kr ,00 kr ,00 Omkostninger ved arrangementer 6 kr ,20 kr ,00 kr ,00 Administrationsomkostninger 7 kr ,60 kr ,00 kr ,00 Personaleomkostninger 8 kr ,50 kr ,50 kr ,50 Frivillighedsomkostninger 9 kr ,27 kr ,00 kr ,00 Udgifter i alt kr ,01 kr ,50 kr ,50 Årets resultat kr ,66 kr ,00 kr ,00 Resultatdisponering Overført til egenkapital kr ,66 Oversigt 1 - Resultatopgørelse Side 8 af 15

9 Balance Aktiver Tabel 2. halvår '14 Tilgodehavender Driftkapital bundet i Ølkælderen kr ,00 Tilgodehavender 10 kr ,60 Tilgodehavender i alt kr ,60 Likvide beholdninger Kasse kr. - Driftkonto kr ,86 Opsparingskonto kr ,26 Fondsindtægtkonto kr ,83 Klubber og nøgledepositakonto kr ,36 Ansøgningskonto kr ,70 Otto Festival kr. - Likvidebeholdninger i alt kr ,01 Aktiver i alt kr ,61 Passiver Tabel 2. halvår '14 Egenkapital Egenkapital 11 kr ,83 Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Indestående fra klubber/udvalg 12 kr ,78 Nøgledeposita 13 kr ,00 Gældsforpligtelser i alt kr ,78 Passiver i alt kr ,61 Oversigt 2 - Balance Side 9 af 15

10 Tabeller og noter Resultat Budget Budget 2. halvår '14 2. halvår '14 1. halvår '15 Tabel 1 Note Ordinære indtægter Kontingent - Kollegianersamfund kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontingent - OMKnet 1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udlejning - Efor + Spejlsale kr ,00 kr ,00 kr ,00 Overskud fra fester 2 kr ,49 kr ,00 kr ,00 Ansøgningsgebyrer 3 kr ,00 kr ,00 kr. 400,00 Renteindtægter kr. 138,41 kr. 150,00 kr. - Øvrige indtægter kr. 241,00 kr. 400,00 kr. 400,00 Tilskud - Bogholderens løn kr ,50 kr ,50 kr ,50 Tilskud - Bardirektørernes løn kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilskud - KAB beboerkonto 4 kr ,27 kr ,00 kr ,00 Udleje - Ladcykel 5 kr. 460,00 kr ,00 kr ,00 Ordinære indtægter i alt kr ,67 kr ,50 kr ,50 Tabel 1.2 Øvrige indtægter 1 Printerstation - Læsesalen kr. 191,00 Overførsel af ukendt årsag kr. 50,00 Øvrige indtægter i alt kr. 241,00 Oversigt 3 - Noter til resultatopgørelsen - indtægter Bemærkninger til de enkelte punkter: Tabel 1 1) Kontingent OMKnet Lavere grundet forkert indkrævning i november 2) Overskud fra fester Mindre end forventet, grundet manglende bogføring af halvårets fester pga. manglende bilag og overførsler 3) Ansøgningsgebyrer - vil i løbet af kommende halvår frafalde, da kollegiet i fremtiden ikke står for ansøgninger fra mulige beboere 4) Tilskud KAB beboerkonto Der kan bevilges op til kr., men dette blev ikke udnyttet til fulde 5) Udleje ladcykel - Lavere end forventet grundet manglende kontinuerlig indkrævning i dette halvår Tabel 1.2 1) Udspecificering af øvrige indtægter, som det fremgår af konto-oversigten Side 10 af 15

11 Tabeller og noter Resultat Budget Budget 2. halvår '14 2. halvår '14 1. halvår '15 Tabel 2 Indtægter fra afgifter Brandafgifter 1 kr ,00 kr. 500,00 kr ,00 Studieaktivitetskontrol afgift kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rykkergebyr 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Indtægter fra afgifter i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tabel 3 Fondsindtægter Fondsindtægter 1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fondsindtægter i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Oversigt 4 - Noter til resultatopgørelsen - indtægter Bemærkninger til de enkelte punkter: Tabel 2 1) Brandafgifter Højt resultat skyldes flere antal brandrunder samt ændret procedure. 2) Rykkergebyr høj grundet fortsat stort fokus på ubetalte fakturaer Tabel 3 1) Fondsindtægter Resultat meget højere end forventet grundet fondsindtægter på kr. til Grøn Profil Side 11 af 15

12 Tabeller og noter Resultat Budget Budget 2. halvår '14 2. halvår '14 1. halvår '15 Tabel 4 Note Omkostninger til faciliteter Lokaler, reparation/vedligeholdelse kr. - kr. - kr. - OMKnet kr ,00 kr ,00 kr ,00 Avisordning kr ,50 kr ,00 kr. - Bevillinger fra REP 1 kr ,99 kr ,00 kr ,00 Diverse udgifter kr ,95 kr. -500,00 kr. -500,00 Omkostninger til faciliteter i alt kr ,44 kr ,00 kr ,00 Tabel 4.2 Diverse udgifter 1 Projektorpære til biografen kr ,00 Af Allans penge - Musikklubben - Div. trommeudstyr kr. 136,00 Reparation af cykel ifm. cykelrazzia kr. 200,00 FMS Kalender kr. 159,95 Kabel til biografen kr. 93,00 IU Øl Ditte kr. 200,00 Dyne til gæsteværelse kr. 150,00 Diverse udgifter i alt kr ,95 Tabel 5 Udgifter if. fondsbevillinger Udgifter - Fondsbevillinger 1 kr. - kr ,00 kr ,00 Udgifter if. fondsbevillinger i alt kr. - kr ,00 kr ,00 Tabel 6 Omkostninger ved arrangementer Kollegianerarrangementer kr ,95 kr ,00 kr ,00 Ramagangsjang kr ,75 kr ,00 kr ,00 Dørmænd til fester 1 kr ,50 kr ,00 kr ,00 Underskud fra fester kr. - kr ,00 kr ,00 Huslejepræmie ved julebingo kr ,00 kr ,00 kr. - Omkostninger ved arrangementer i alt kr ,20 kr ,00 kr ,00 Oversigt 5 - Noter til resultatopgørelsen - udgifter Bemærkninger til de enkelte punkter: Tabel 4 1) Bevillinger fra REP - budget for næste halvår højere pga. god økonomi Tabel 4.2 1) Udspecificering af diverse udgifter, som det fremgår af konto-oversigten. Især høj grundet projektorpære til biograf Tabel 5 1) Udgifter - Fondsbevillinger - ingen fondsudgifter af modtagne fondsmidler i dette halvår Tabel 6 1) Dørmænd til fester - højere for næste halvår grundet en ekstra dørmand til Otto Festival Side 12 af 15

13 Tabeller og noter Resultat Budget Budget 2. halvår '14 2. halvår '14 1. halvår '15 Tabel 7 Note Administrationsomkostninger Indkøb af nøgler kr. - kr. - kr. - KAB gebyr 1 kr. -750,00 kr ,00 kr. - Kontorhold 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Repræsentation kr. -736,10 kr. -500,00 kr. -500,00 Bankgebyrer kr. -150,00 kr. - kr. - Renteudgifter kr. - kr. - kr. - Kassedifferencer 3 kr ,50 kr. - kr. - Administrationsomkostninger i alt kr ,60 kr ,00 kr ,00 Tabel 8 Personaleomkostninger Løn - Formandskab kr ,00 kr ,00 kr ,00 Løn - Bogholder kr ,00 kr ,00 kr ,00 Løn - IU kr ,00 kr ,00 kr ,00 Løn - Bardirektører kr ,00 kr ,00 kr ,00 Løn - Ølmand kr ,50 kr ,50 kr ,50 Løn - FSU kr ,00 kr ,00 kr ,00 Løn - Brandudvalg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Løn - Læsesalsudvalg 1 kr. -400,00 - kr ,00 Personaleomkostninger i alt kr ,50 kr ,50 kr ,50 Tabel 9 Frivillighedsomkostninger Ulønnedes påskefrokost 1 - kr. - kr ,00 Øl/vand til REP 2 kr. - kr ,00 kr ,00 Introfester 3 kr. - kr ,00 kr ,00 Omkostninger til frivillige kr. - kr ,00 kr ,00 Omkostninger projekter KAB dækker 4 kr ,27 kr. - kr. - Frivillighedsomkostninger i alt kr ,27 kr ,00 kr ,00 Oversigt 6 - Noter til resultatopgørelsen - udgifter Bemærkninger til de enkelte punkter: Tabel 7 - noter 1) KAB gebyr - mindre da gebyret er udfaset 2) Kontorhold - budgetteret lavere, da driften af kollegiets printer er overgået til OMKnet 3) Kassedifferencer - dette beløb er en kassedifference fra sidste halvår, der nu er blevet udlignet. Tabel 8 - noter 1) Løn - Læsesalsudvalg - nyt udvalg per 1. februar Tabel 9 - noter 1) Ulønnedes påskefrokost - med udgangspunkt i sidste år 2) Øl/vand til REP - ingen omkostninger grundet manglende betaling fra Formandskabet, hvilket er betalt i marts ) Introfester - ingen omkostninger, da efterårets introfest ikke er afsluttet på regnskabet endnu 4) Omkostninger projekter KAB dækker - ny projektor til biograf Side 13 af 15

14 Tabeller og noter Resultat Resultat 2. halvår '14 1. halvår '14 Tabel 10 Note Tilgodehavender Debitorer 1 kr ,67 kr ,67 Tilgodehavender hos fonde kr. - kr. - OMKnonstars 2 kr ,58 kr ,71 Baren kr. - kr ,75 Eksterne lån 3 kr ,00 kr ,00 Introfest - efterår 4 kr ,68 kr. - Otto Festival 5 kr. 574,00 kr. - Efterårsfest 6 kr ,67 kr. - Tilgodehavender i alt kr ,60 kr ,13 Oversigt 7 - Noter til balancen - Tilgodehavender Bemærkninger til de enkelte punkter: Tabel 10 - noter 1) Debitorer - posten er steget, derfor fortsat fokus på ubetalte fakturaer 2) OMKnonstars - gælden er steget, men klubben mangler overførsler fra fester i efteråret grundet manglende overførsel fra baren samt høj udgift ved betaling af hal-leje 3) Eksterne lån - skyldigt beløb for ødelæggelse af dør ved nytårsfesten 13/14 4) Introfest - efterår - posten er ikke bogført endnu grundet manglende bilag - dette vil ændres til en udgift for næste halvår 5) Otto Festival - grundet nyopdaget mellemværende med festivalen - dette indbetales i marts ) Efterårsfest - grundet manglende overførsel fra baren Side 14 af 15

15 Tabeller og noter Egenkapital Tabel 11 Resultat Resultat 2. halvår '14 1. halvår '14 Note Saldo pr. 1. september 2014 kr ,17 Årets resultat kr ,66 Saldo 28. februar 2015 kr ,83 Tabel 12 Indestående tilhørende klubber/udvalg Værkstedsklubben kr ,45 kr ,55 DISC kr ,17 kr ,02 Sportsklubben kr ,32 kr ,17 Musikklubben kr ,00 kr ,00 Ottos piger kr ,82 kr ,82 Bodega kr. 400,00 kr. - Baren kr. - kr ,59 Forårsfest kr ,02 kr ,02 Eksterne lån - depositum 2 kr ,00 kr. - Indestående tilhørende klubber i alt kr ,78 kr ,17 Tabel 13 Nøgledeposita 1 Værkstedsklubben kr ,00 kr ,00 DISC kr ,00 kr ,00 Sportsklubben kr ,00 kr ,00 Musikklubben kr ,00 kr ,00 Nøgledeposita i alt kr ,00 kr ,00 Oversigt 8 - Noter til balancen - Egenkapital og passiver Bemærkninger til de enkelte punkter: Tabel 12 - noter 1) Forårsfest Mangler at blive bogført grundet manglende overførsel fra baren 2) Eksterne lån - depositum - grundet fremleje af værelse fra Formandskabet i en måned - udlignes i marts 2015 Tabel 13 - noter 1) Generelt - forventes at falde drastisk i kommende halvår grundet nye elektroniske låse Side 15 af 15

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Medicon Valley Alliance f.m.b.a.

Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Arne Jacobsens Allé 15, 2. sal, 2300 København S CVR-nr. 25 66 82 94 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. april 2014 Som dirigent:...

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere