294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING"

Transkript

1 294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

2 - ;;

3 UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

4 Maalene ere angivne i Centimeter, Højden først. Hvor intet andet er anført er Billedet Oliemaleri.

5 MALERIER 1. ANNE SOPHIE JUEL, Kunstnerens Søster. Sign. J.Juel pinx Træ 31X24. Tilh. Hr. Højesteretsassessor Gottlieb Jensen. 2. HERREPORTRÆT. [1765?]. Træ. 29X22. Tilh. Hr. Læge Alex B. Vincent. 3. EN DRENG MED STRIKKET HUE. Træ 19X16. Tilh. Hr. Protokolsekretær Roepsdorlf. 4. MAND MED STRIKKET HUE. (Kaldet»Farbroder JueD.) Sign. J. Juel pinxit X39. Tilh. Hr. Grosserer Aug Schrader. 5. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Sign. J. Juel X43. Tilh. Kunstakademiet. 6. JØRGEN MADSEN BRØNDSTED. Postfører Kjøbenhavn Hamborg. 46x39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 7. SAMME MED TO DØTRE. 62x78. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brønsted pr. Børkop. 8. SAMMES BRODER. (Kontrollør i Rørvig). 48x39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 9. SAMMES DATTER, i Brudedragt. Sign. Juel pinx X39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 10. DAVID SALVES AF SAMUEL. Kunstnerens Arbejde for Akademiets lille Guldmedaille X105. Tilh. Kunstakademiet.

6 4 11. JAKOB KLINGBERG, Landsdommer i Vestindien. Sign. J. Juel pinxit X62. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 12. MARIE ELISABETH KLINGBERG, f. Hansteen, g. m. Raadmand Hans K. Sign. J. Juel fecit X63. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 13. KAREN KLINGBERG, f. Lund, g. m. Landsdommer Jakob K. Sign. Peint par J. Juel. 31X38. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 14. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Sign. J.Juel. Fecit 1[7]67. Tilh. Hr. Overlærer H. Koch. 15. HOFSIGNETSTIKKER AH RON JACOBSON. 78X62. Tilh. Fru [Laura Wain, f. VisbyJ 16. AGENT JEAN DE CONINCK. Sign. Peint par J. Juel x63. Tilh. Hr. Kommandør V. de Coninck. 17. UNG MANI) I RØD DRAGT. Sign. J. Juel pinxit x61. Tilh. Ribe Stiftsmuseum. 18. ETATSRAADINDECATHRINE SOPHIE KIRCHHOFF. Sign. Peint par J. Juel x62. Tilh. Hr. Partikulier Monrad Baj'. 19. CHRISTINE SOPHIE BRUHN, g. m. Slotsforvalter Daniel Blechingberg. Sign. J. Juel pinx X63. Tilh. Hr. Direktør J. H. Bruhn. 20. CHRISTOPHE BATTIER, Bogholder ved asiatisk Kompagni i København, Forstander ved reformert Kirke, [ca. 1770], 79X63. Tilh. Enkefru Mary Gamborg. 21. ANNA ELISABETH BATTIER, f. Storp, ovennævntes Hustru [ca. 1770]. 79X62. Tilh. Enkefru Mary Gamborg. 22. MANDSPORTHÆT. Knæstykke (Ravn, en Ungdomsven af Kunstneren), Sign. J. Juel. 126X100. Tilh. Enkefru Ravn.

7 5 23. DOBBELTPORTRÆT (? Oberst Gautier og Hustru, f. Fabritius). Sign. J. Juel pi.. 79X62 Tilh. Fru Justitsraadinde M. Bang. 24. DAMEPORTRÆT. Sign. J. Juel X40. Tilh. Hr. Fattiginspektør C. F. A. Schlegel. 25. MARDOCHÆ1 TRIUMF. Kunstnerens Arbejde for Akademiets store Guldmedaille X158. Tilh. Kunstakademiet. 26. PORTRÆT AF EN ÆLDRE DAME. Sign. J. Juel pinx X51. Tilh. Fyens Stiftsmuseum, Odense. 27. CHRISTIAN VII. 70X53. Tilh. Hr. Lensbaron F. Rosenørn-Lehn, Orebygaard. 28. DRONNING CAROLINE MATHILDE. Ovalt. 68X53. (Sen Gentagelse). Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 29. GREV J. F. STRUENSEE.Ovalt.64X49.(Sen Gentagelse). Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm 30. DOBBELTPORTRÆT AF GREVE CHR. DITLEV RE VENTLOW OG HUSTRU. 185X131. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 31.COMTESSE FREDERIKKE LOUISE REVENTLOW. 47X38. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 32. GREVINDE FREDERIKKE LOUISE STOLRERG. Ovalt 62X47. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 33. GREVE CONRAD GEORG REVENTLOW. 47x38. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 34. MANDSPORTRÆT (J. F. Clemens?) Ovalt. Kobber 19X15. Tilh. Hs. Exe. Hr. Handelsminister Johan Hansen. 35. GREVE JOHAN LUDV. REVENTLOW. Sign. J. Juel pinx Ovalt 67X52. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow.

8 6 36. MAGDALENE CHARLOTTE HEDVIG LOVENSKJOLI) f. Numsen. Ovalt 61X46. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 37. KOBBERSTIKKEREN J. F. CLEMENS. [1776], 47x39. Tilh. Fru Direktør Berg, f. Oppermann, Aalborg. 38. NATURFORSKEREN CHARLES BONNET X66. Tilh. Kunstakademiet. 39. DIGTEREN KLOPSTOCK. 61X47. Tilh. Det kgl. Bibliotek. 40. FRU RØMELING, f. Linnemann. Træ. 34X26. Tilh. Frk. M. Winther. 41. HØJESTERETSJUSTITIARIUS JACOB EDVARD COL- BJØRNSEN. 31X24. Tilh. Hr. Museumsinspektør E. F. S. Lund. (] L..CfMc W hcu- IfzJ/rz. 42. MARIE COLBJØRNSEN, f. Hansen, g. m. forannævnte. 31X24. Tilh. Hr. Museumsinspektør E. F. S. Lund. 43. BARON v. BOLTEN. Ovalt 69X55. Tilh. Efterslægtsselskabets Skole. 44. DRENGEN, DER BLÆSER SÆBEBOBLER (Carl August Damkier 1782). Ovalt 70x55. Tilh. Frk. Mag. scient. H. Adler. 45. GENERALINDE SCHIMMELMANN, f.lexmond. [1782], Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann. 46. KONFERENSRAAD NIELS RYBERG. [1782], Ovalt 72X55. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 47. MARIE CHRISTIANE BJØRN,f. Lorentzen, Danserinde ved det kgl. Theater. Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. Læge Carl Meyer. 48. ARVEPRINS FREDERIK. Sign. Jens Juel pinx Kunstnerens Medlemsarbejde i Akademiet. 102X83. Tilh. Kunstakademiet.

9 / 49. KGL.SKUESPILLER FREDERIK SCHWARTZ. 77X61. Tilh. Fru Hanna Unna. 1 v ( PROF. CII IH. FRED. CHR. WINSLØW. [1784], Ovalt 60x50. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 51. HERREPORTRÆT (en Søn af Livlæge Berger?). Ovalt 64X51. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 52. FREDERIK VI SOM KRONPRINS. [1784], Skitse. 55x36. Tilh. Enkefru M. Koch. 53. KAMMERADVOKAT PETER ULDALL. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Kommandør E. Suenson. 54. ANTOINETTE ULDALL, f. Hansen, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Kommandør E. Suenson. 55. GEHEIMEKONFERENSRAAD JOHAN BULOW til Sanderumgaard. Ovalt 70X55. Sign. Juel pinxit Tilh. Hr. Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard. 56. FRU BULOW, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Sign. Juel pinxit Tilh. Hr. Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard. 57. MD. RAUSCH MED DATTERDATTER. Sign. Juel pinx X77. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. 58. HENRIETTE MARIE DE CONINCK, senere g. m. Agent Chr. Vilh. Duntzfelt. Sign. Juel pinx X27. Tilh. Frk. L. Hyllested. 59. DAMEPORTRÆT. 51X41. Tilh. Hr. Expeditionssekretær J. Topsøe Jensen. 60. ETATSRAAD FR. DE CONINCK. Sign. Juel 1785 (84?). Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard. 61. MARIE DE CONINCK, f. de Joncourt, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard.

10 8 62. HEHREPORTRÆT. Ovalt 70 x55. Tilh. Hr. Professor Dr. juris Torp. 63. DAMEPORTRÆT. Ovalt 70x55. Tilh. Hr. Professor, Dr. juris Torp. 64. JEAN DE CONINCK. Sign. Juel pinx Ovalt 70x55. Tilh. Fru Sophie Florian Larsen. 65. CHRISTINE C. DE CONINCK, f. Reiersen, g. m. forannævnte. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Fru Sophie Florian Larsen. 66. ETATSRAAD FRÉDÉRIC DE CONINCK. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Stiftamtmand Jonquiéres. 67. MARIE DE CONINCK, f. de Joncourt. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Stiftsamtmand Jonquiéres. 68. GEHEIMERAAD FREDERIK RÅBEN. 102x78. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau. 69. GEHEIMERAADINDE RÅBEN, f. v. Qualen, med Barn. 102X78. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau. 70. ANNA MARGRETHE MANDELBERG, f. Meyer, g. m. Professor M. 72X53. Tilh. Hr. Læge G. Feddersen. 71. BARNEPORTRÆT (Caspar Frederik Lassen, senere Højesteretssagfører). Sign. Juel pinxit Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Højesteretsassessor V. Griiner. 72. DIGTEREN, PROF. MED. JOHAN CLEMENS TODE. [1787], Ovalt 69X54. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 73. GREV HENRIK BILLE BRAHE. Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 74. GREVINDE CAROLINE AGNES BILLE BRAHE, f. Råben, g. m. Grev Henrik B. R. Ovalt 70 X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm.

11 9 75. DAVID MONRAD, senere Konferensraad, Generalpostdirektør. Ovalt 69X54. Tilh. Fru Etatsraadinde Kali. 76. MARTINE WILHELMINE HERLØW, f. Westmann, g. ni. Stadsmægler H. [1788], Ovalt 65X51- Tilh. Hr. Poul Herløw Barfod KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. [1788], Ovalt 64X51. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 78. GROSSERER PIERRE PESCHIER. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. kgl. Kommissarius C. Lerche. 79. MARIE SUSANNE PESCHIER, f. Grodtschilling, g. m. ovennævnte. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Hr. kgl. Kommissarius C. Lerche. 80. KAMMERHERRE BERNT ANCKER, fra Norge. Ovalt. 67X53. Tilh. Hr. Lensgreve P. C. Bille Brahe Selby, Hvedholm. 81. CHR.VILH. DUNTZFELT. Sign. Juel pinx Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. cand. theol. A. Good. 82. GENERALFISKAL PETER BOLL WIVET. Ovalt71X56. Tilh. Fru Cecilie Holm. 83. CATHRINE SOPHIE WIVET, f. Ernst, g. m. forannævnte. Ovalt 71X57. Tilh. Fru Cecilie Holm. 84. KGL. LIVKIRURG JOHAN CHRISTIAN BODENDICK [1789]. Ovalt 69X54. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 85. MAGDALENE MARGRETHE FENGER, senere Fru With. [1789], 78X62. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. 86. MARGARETHA ELISABETH HEINING, g. m. Sekretær Joh. Ludv. H. Ovalt 72x57. Tilh. Enkefru Augusta Wamberg. 87. GREVE FREDERIK CHRISTIAN RÅBEN. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau.

12 ETATSRAAD JOHAN CHRISTIAN RYBERG. [1790]. Ovalt 69X54. Tilh. Hs. Exe. Hr. Generalløjtnant Lutken. 89. ENGELKE CHARLOTTE RYBERG, f. Falbe, g. m. ovennævnte [1790], Ovalt 69X54. Tilh. Hs. Exe. Hr. Generalløjtnant Lutken. 90. SKUESPILLERINDE MD. PREISLER som»roxelane«i isoliman d. 2den«. 36x30. Tilh. Fru C. Mulvad. 91. KONFERENSRAAD, GENERALAUDITØR VILH. H. v. BORNEMANN. 75X63. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann. 92. GENERALINDE BULOW [ca. 1790], f. Dollner, g. m. Generalmajor Chr. Wind von Biilow. Ovalt 70x53. Tilh. Hr. Lodsinspektør, Kaptajn P. Paulsen. 93. SAMME. 69x53. Tilh. Professor C. C. Jessen. 94. GENERALKRIGSKOMMISSÆR OLE TØNDER LANGE (c. 1790], Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen. 95. INGEBORG CATHRINE LANGE, f. Wilsbech, g. m. forannævnte. [1790], Ovalt 71X56. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen. 96. GREVINDE CHRISTIANE METTE BILLE, g. m. Grev Scheel. Ovalt. 70X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 97. GREVINDE BIRTHE SOPHIE BILLE, g. Moltke. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 98. FINANSRAAD GEORG DITLEV FREDERIK KOÉS. Ovalt 70x55. Tilh. Enkefru Oluf Hall. 99. ANNA MATHEA KOÉS, f. Falck. Sign. Juel Ovalt 70X55. Tilh. Enkefru Oluf Hall JOHANNE COLBJØRNSEN, f. Grevinde Piper, g. m. Chr. C., hans første Hustru. Sign. Juel Ovalt69X54. Tilh. Hr. Greve C. B. Scheel.

13 KAREN HIORT, f. Friderichsen, g. m. Oberberghauptmand, Konferensraad Jørgen H. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann FINANSMINISTER CHR. LUDV. STEMANN. Ovalt 70X55. Tilh. Fru Bispinde Elisabeth Styhr ADMIRAL WRISBERG, fhv. Gouvernør paa Guineakysten. Ovalt 68x53. Tilh. Fru Caroline Brorson AMALIE CHRISTIANE v. RÅBEN, senere g. m. General Juel. Ovalt 69X64. Tilh. Hr. Lensgreve Raben- Levetzau JUSTITIARIUS CHR. COLBJØRNSEN. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Greve C. B. Scheel CHRISTIANE MAGDALENE HARBOE, f. Jacobi, g. m. Postmester i Hamborg Fr. Carl H. 70x55. Tilh. Fru Johanne Elisabeth Schwarz HENRIK EVEN MOE, Sekretær i Admiralitetet. Ovalt 70X55. Tilh. Frk. Louise Moe HENRIETTE FREDERIKKE MOE, f. Dorschel, g. m. ovennævnte. 70X55. Tilh. Frk. Louise Moe AMALIA GREGERSINE v. JUEL, g. m. Grev Chr. Fr. Råben til Christiansholm. Ovalt 69x54. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau MARIE ANNE DE CONINCK, Datter al' Etatsraad Fr. de Coninck. Ovalt 69X55. Tilh. Hr. Kommandør V. de Coninck SAMME. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard GROSSERER WILLIAM WERNER PINGEL. Ovalt. 71X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter MARIE ANNE PINGEL, f. de Coninck, g. m, forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter.

14 DR. JEAN MONOD, Præst ved den reformerte Kirke i København. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter GEHEIMERAAD RÅBEN MED HUSTRU. Studie. 39X26. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann STATSMINISTER, GREVE JOACHIM GODSKE MOLTKE. Ovalt 69 X53. Tilh. Kunstakademiet JOHANNE MARIA BRUHN. 78X61. Tilh. Hr. Direktør J. H. Bruhn KRISTINE COLBJØRNSEN, f. Hofgaard, g. m. Konferensraad J. E. Colbjørnsen. Ovalt 69X55. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen PISKEBAANDSJØDEN OBLIGEERT OG TIGGEREN BOJOCCO, stillet sammen paa Københavns Gade. Sign. Juel. 64X61. Tilh. Den kgl. Malerisamling CHRISTIAN VII. Ovalt. 70X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm GREVE JOACHIM GODSKE MOLTKE. 69X54. Tilh. Efterslægtsselskabets Skole GEHEIMEKONFERENSRAAI) JOHAN BULOW til Sanderumgaard. 82x65. Tilh. Kunstakademiet P. F. SUHM. Ovalt 68X47. Tilh. Det kgl. Ribliotek FREDERIK VI SOM KRONPRINS. Ovalt 73x58. Tilh. Sorø Akademi DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Ovalt 73X58. Tilh. Sorø Akademi GEHEIMEKONFERENSRAAI) JOHAN BULOW, til Sanderumgaard. 81X65. Tilh. Sorø Akademi GEHEIMERAAD RÅBEN OG HUSTRU. Skitse. Udkast til det Rabenske Familiebillede paa Glorup. 25X20. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau.

15 DEN RYBERGSKE FAMILIE. Skitse. 30x38. Tilh. Fru Pastorinde Balslev, Slelde GREVE SIEGFRED RÅBEN SOM BARN. 57X48. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau GEHEIMERAAD RÅBEN MED HUSTRU OG BARN. Skitse. Udkast til det Rabenske Familiebillede paa Glorup. 33 X25. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau ESTER NATHANSON, f. Herfurth, g. m. Mendel Levin Nathanson. Ovalt 68X53. Tilh. Fru Sofie Trier KUNSTNERENS DØTTRE OG SØN. Skitse. 33X26. Tilh. Hr. Højesteretssagfører, Kammeradvokat Carl Winther DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. 66X53. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen PORTRÆTGRUPPE. Skitse 42X34. Tilh. Hs. Exe. Hr. Handelsminister Johan Hansen LØBENDE DRENG I EN PARK (Marcus Pauli Karenus Holst von Schmidten, senere Etatsraad, Borgmester i Ringkøbing). 180X127. Tilh. Hr. Direktør, Kaptajn Schmidten. \ 136. DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm ENGELKE MARGARETHE COLRJØRNSEN, f. Falbe, Chr. C.s anden Hustru. Ovalt 69X54. Tilh. Greve C. B. Scheel OBERBERGKOMMISSÆR MORTEN TRANE BRUN- NICH. [1799] Ovalt 69X54.. Tilh. Universitetsbiblioteket FRU VAN KERVEL [ca. 1800] 98x75. Tilh. Malerinde Frk. Heyerdahl.

16 DAMEPORTRÆT (formentlig Hertuginde Louise Augusta). 130x92. Tilh. Partikulier A. Christensen CHARLOTTE BARTHOLIN EICHEL, f. Grootschilling. 93x73. Tilh. Frk. Bartholin BLOMSTERBUKET i Vase med kanelleret Fod. Sign. J. Juel pinxit Hamburg x38. Tilh. Kunsthalle, Hamburg MAANESKIN, Alsterparti. Sign. J. Juel fecit Træ 29X38. Tilh. Kunsthalle, Hamburg EN HYÆNE. 92X138. Tilh. Den kgl. Malerisamling, Kronborg E PARTI FRA AUGUSTENBORG: Optrækkende Uvejr. 37X56. Tilh. HrTKgl. Skuespiller Nic. Neiiendam TUSMØRKET. 28X43. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow NORDLYSET. EN SILDIG EFTERAARSNAT. 31X38. Tilh. Hr. Professor Hr. Chr. Barnekow LANDSKAB, Kunstnerens Fødested. 30x58. Tilh. Hr. Grosserer R. Christensen SKOVINTERIØR. 34X44. Tilh. Hr. Overretssagfører Harald Koch v 150. BONDEGAARD,med Uvejrsky, der trækker bort. 27X35. Tilh. Hr. Kaptajn Henri Konow BONDEGAARD, med Uvejrsky, der trækker op. Sign. Juel. Træ 27X35. Tilh. Hr. Kaptajn Henri Konow LANDSKAB MED EN GAARD, en Bondevogn i Forgrunden. 42X53. Tilh. Hr. Konsul, Kammerjunker Konow, Rom TOLDSTEDET»ALEXANDRIA«VED STRANDVEJEN. 42X63. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. k

17 EN KANEFART. Træ. 22X27. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow LANDSKAB. Træ. 28X45. Tilh. Enkefru M. Koch INDSØ I SKOVEN, Morgen før Solopgang. 33x40. Tilh. Hr. Overlæge A. Schøtt, Roskilde UVEJRSLANDSKAB. 41X54. Tilh. Fyens Stiftsmuseum, Odense ESROM SØ. Udsigt mod Sørup. 60X~8. Tilh. Maribo Museum EMILIE KILDE PAA STRANDVEJEN. Sign. Juel pinx x37. Tilh. Fru Isidor LevisonJ 160. DANSEBAKKEN VED SORGENFRI. 43X62. Tilh. Hr Grosserer L. J. Grøn BLOMSTERBILLEDE, Levkøjer og Nelliker. 38X33. Tilh.(Hr. Postekspedient J. WildéJ *I~~ PASTELLER OG TEGNINGER 162. ELISABETH CLAUSEN, f. Parsons. Pastel. 34X25. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann JOHANNE CATHRINE ROSING, f. Olsen, Kgl. Skuespillerinde. Pastel. 23X16. Tilh. Hr. Kgl. Skuespiller Nic. Neiiendam HANS JOACHIM BECKER, Sekretær og Tømmerforvalter ved Holmen. Tegning. [1787]. Sortkridt og Farve, Lysene med hvidt. 43X32. Tilh. Hr. Etatsraad G. Krag DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Pastel. 44X32. Tilh. Hr. Kammerherre, Departementschef R. Krag AMALIE DØRSCHEL, Kunstnerens Svigerinde. Pastel. [1791]. 34 X23. Tilh. Fru Emilie Obel, Helsingør.

18 OVERKRIGSKOMMISSÆR EBBE JACOB SLETTING. Pastel. [1791], 49x37. Tilh. Hr. Lodsinspektør, Kaptajn P. Paulsen CHRISTINE SLETTING, f. Dørschel, g. m. forannævnte. Pastel. [1791], 48x37. Tilh. Hr. Lodsinspektør Kaptajn P. Paulsen, 169. SKIBSKLARERER HENRY WRIGHT. Pastel 34X 23. Tilh. Hr. Konsul Major Wright, Helsingør HEDEVIG WRIGHT, forannævntes Hustru. Pastel. 32 X24. Tilh. Hr. Konsul Major Wright, Helsingør CHRISTIANE SUHM, f. Becker, g. m. P. F. Suhm. Pastel. 48X37. Tilh. Enkefru E. Burman Becker, jtf ( 173. MARIANE BOZENHARD. Pastel. 47x37. Tilh. Enkefru E. Burman Becker HENRIETTE BOZENHARD, f. Becker. Pastel. 38X31. Tilh. Enkefru E. Burman Becker KGL. SKUESPILLER HANS CHR. KNUDSEN. Pastel. 33X25. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen PRINSESSE SOPHIE FREDERIKKE, g. m. Arveprins Frederik. Pastel. 46X35. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen ETATSRAADINDE MARGRETHE MANTHEY fra Sønderborg. Pastel. 33X25. Tilh. Frk. A. M. Tvede TO BØRN. (Sekretær H. E. Moe's Børn, jvfr. Nr. 107). Pastel. Ovalt. 26X36. Tilh. Frk. Louise Moe ANNA MARIE STAAL, f. Bruun, g. m. Toldinspektør Staal. Pastel 36x31. Tilh. Fru Oberstløjtnant Brunckhorst PROFESSOR, REGENSPROVST ANDR. CHR. HVIID. Pastel. 43x32. Tilh. Hr, Konsul Major Wright, Helsingør. r->-

19 KGL. AGENT JOHAN CHR. RYBERG. Pastel 51X39. Tilh. Enkefru Martha Borch ENGELKE CHARLOTTE RYBERG, f. Falbe, g. m. forannævnte. Pastel51X39. Tilh. Enkefru Martha Borch FERDINAND LOUIS MOURIER [1801]. Pastel. 20x13. Tilh. Hr. Slotsgartner Otto Mourier FRU COLBJØRNSEN, f. Ferral. Pastel. 33x25. Tilh. Comtesse M. Scheel DAMEPORTRÆT. Pastel. 32 x25. Tilh. Comtesse M. Scheel CABL VICTOR VON BONSTETTEN. [1801], Pastel. 35x27. Tilh. Hr. Øjenlæge Erik Brun PORTRÆTTEGNING AF EN GAMMEL BONDE. Tegning. Sortkridt, Lysene med hvidt. 52x41. Tilh. Frk. M. Winther GENIER LEGE I EN HAVE. Tegning. Tusch. Pensel. 27X33. Tilh. Hr. cand. juris. V. Topsøe Jensen KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Rly. 17X12. Tilh. Hr. Grosserer G. Budde Lund MANDSPORTRÆT. Farvetegning. [1785], 24X18. Tilh. Hr. A. Giødesen KVINDEPORTRÆT. Farvetegning. [1785]. 24X18. Tilh. lir. A. Giødesen SELVPORTRÆT. Tegning. Sortkridt, Lysene med hvidt. 37X29. Tilh. Hr. Boghandler Alfr. Jørgensen PORTRÆTTEGNING. Bly, Tusch med Pensel. 46x33. Tilh. Hr. Direktør K. Suenson DRAPPERISTUDIE. Pasteltegning. 39x25. Tilh. Hr. Museumsassistent Gustav Falck PORTRÆTTEGNING. Sortkridt, Lysene med hvi.il 34X25. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump.

20 RAMMER MED FORSKELLIGE TEGNINGER. Tilh. Hr. Ingeniør J. RUMP LØBENDE DRENG. Studietegning, Bly, til Maleriet Nr X23. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen DIGTEREN KLOPSTOCK [1781?]. Bly. Tusch med Pensel, Lysene med hvidt. Tilskrevet: J. Juel fec.<25x20. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump KVINDEFIGUR. Pasteltegning. 38X30. Tilh. Maleren Hr. Viggo Madsen PASTELTEGNING. Dame med et Barn. 26X20. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen TEGNENDE DRENG. Tegning. Rødkridt. 21X17. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen NIELS CHRISTENSEN, Møller i Fredericia, g. m. Juels Søster Anne Sophie. Pastel 33X24. Tilh. Hr. Højesteretsassessor Gottlieb Jensen.

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND

NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND Navneregistret er i alt væsentligt udarbejdet efter de principper, der blev lagt til grund for registret til 1.-2. bind, jfr. Kbh. By, 2, tillæg s. 5. Samtlige personnavne

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Registret omfatter personnavne, stednavne, emner og begreber. Hvor det har været muligt, er der ved personnavne tilføjet stillingsbeskrivelse. Hvis denne ikke

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K. Theaterudstillingen.

Læs mere

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri. 1870.

Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri. 1870. Z^i^ K Af Auna Christine Beckers (fød Torm) Dagbog. Ved J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) 3 Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri. 1870. Digitized by the Internet Archive in 2010

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere