294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING"

Transkript

1 294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

2 - ;;

3 UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

4 Maalene ere angivne i Centimeter, Højden først. Hvor intet andet er anført er Billedet Oliemaleri.

5 MALERIER 1. ANNE SOPHIE JUEL, Kunstnerens Søster. Sign. J.Juel pinx Træ 31X24. Tilh. Hr. Højesteretsassessor Gottlieb Jensen. 2. HERREPORTRÆT. [1765?]. Træ. 29X22. Tilh. Hr. Læge Alex B. Vincent. 3. EN DRENG MED STRIKKET HUE. Træ 19X16. Tilh. Hr. Protokolsekretær Roepsdorlf. 4. MAND MED STRIKKET HUE. (Kaldet»Farbroder JueD.) Sign. J. Juel pinxit X39. Tilh. Hr. Grosserer Aug Schrader. 5. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Sign. J. Juel X43. Tilh. Kunstakademiet. 6. JØRGEN MADSEN BRØNDSTED. Postfører Kjøbenhavn Hamborg. 46x39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 7. SAMME MED TO DØTRE. 62x78. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brønsted pr. Børkop. 8. SAMMES BRODER. (Kontrollør i Rørvig). 48x39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 9. SAMMES DATTER, i Brudedragt. Sign. Juel pinx X39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 10. DAVID SALVES AF SAMUEL. Kunstnerens Arbejde for Akademiets lille Guldmedaille X105. Tilh. Kunstakademiet.

6 4 11. JAKOB KLINGBERG, Landsdommer i Vestindien. Sign. J. Juel pinxit X62. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 12. MARIE ELISABETH KLINGBERG, f. Hansteen, g. m. Raadmand Hans K. Sign. J. Juel fecit X63. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 13. KAREN KLINGBERG, f. Lund, g. m. Landsdommer Jakob K. Sign. Peint par J. Juel. 31X38. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 14. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Sign. J.Juel. Fecit 1[7]67. Tilh. Hr. Overlærer H. Koch. 15. HOFSIGNETSTIKKER AH RON JACOBSON. 78X62. Tilh. Fru [Laura Wain, f. VisbyJ 16. AGENT JEAN DE CONINCK. Sign. Peint par J. Juel x63. Tilh. Hr. Kommandør V. de Coninck. 17. UNG MANI) I RØD DRAGT. Sign. J. Juel pinxit x61. Tilh. Ribe Stiftsmuseum. 18. ETATSRAADINDECATHRINE SOPHIE KIRCHHOFF. Sign. Peint par J. Juel x62. Tilh. Hr. Partikulier Monrad Baj'. 19. CHRISTINE SOPHIE BRUHN, g. m. Slotsforvalter Daniel Blechingberg. Sign. J. Juel pinx X63. Tilh. Hr. Direktør J. H. Bruhn. 20. CHRISTOPHE BATTIER, Bogholder ved asiatisk Kompagni i København, Forstander ved reformert Kirke, [ca. 1770], 79X63. Tilh. Enkefru Mary Gamborg. 21. ANNA ELISABETH BATTIER, f. Storp, ovennævntes Hustru [ca. 1770]. 79X62. Tilh. Enkefru Mary Gamborg. 22. MANDSPORTHÆT. Knæstykke (Ravn, en Ungdomsven af Kunstneren), Sign. J. Juel. 126X100. Tilh. Enkefru Ravn.

7 5 23. DOBBELTPORTRÆT (? Oberst Gautier og Hustru, f. Fabritius). Sign. J. Juel pi.. 79X62 Tilh. Fru Justitsraadinde M. Bang. 24. DAMEPORTRÆT. Sign. J. Juel X40. Tilh. Hr. Fattiginspektør C. F. A. Schlegel. 25. MARDOCHÆ1 TRIUMF. Kunstnerens Arbejde for Akademiets store Guldmedaille X158. Tilh. Kunstakademiet. 26. PORTRÆT AF EN ÆLDRE DAME. Sign. J. Juel pinx X51. Tilh. Fyens Stiftsmuseum, Odense. 27. CHRISTIAN VII. 70X53. Tilh. Hr. Lensbaron F. Rosenørn-Lehn, Orebygaard. 28. DRONNING CAROLINE MATHILDE. Ovalt. 68X53. (Sen Gentagelse). Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 29. GREV J. F. STRUENSEE.Ovalt.64X49.(Sen Gentagelse). Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm 30. DOBBELTPORTRÆT AF GREVE CHR. DITLEV RE VENTLOW OG HUSTRU. 185X131. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 31.COMTESSE FREDERIKKE LOUISE REVENTLOW. 47X38. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 32. GREVINDE FREDERIKKE LOUISE STOLRERG. Ovalt 62X47. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 33. GREVE CONRAD GEORG REVENTLOW. 47x38. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 34. MANDSPORTRÆT (J. F. Clemens?) Ovalt. Kobber 19X15. Tilh. Hs. Exe. Hr. Handelsminister Johan Hansen. 35. GREVE JOHAN LUDV. REVENTLOW. Sign. J. Juel pinx Ovalt 67X52. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow.

8 6 36. MAGDALENE CHARLOTTE HEDVIG LOVENSKJOLI) f. Numsen. Ovalt 61X46. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 37. KOBBERSTIKKEREN J. F. CLEMENS. [1776], 47x39. Tilh. Fru Direktør Berg, f. Oppermann, Aalborg. 38. NATURFORSKEREN CHARLES BONNET X66. Tilh. Kunstakademiet. 39. DIGTEREN KLOPSTOCK. 61X47. Tilh. Det kgl. Bibliotek. 40. FRU RØMELING, f. Linnemann. Træ. 34X26. Tilh. Frk. M. Winther. 41. HØJESTERETSJUSTITIARIUS JACOB EDVARD COL- BJØRNSEN. 31X24. Tilh. Hr. Museumsinspektør E. F. S. Lund. (] L..CfMc W hcu- IfzJ/rz. 42. MARIE COLBJØRNSEN, f. Hansen, g. m. forannævnte. 31X24. Tilh. Hr. Museumsinspektør E. F. S. Lund. 43. BARON v. BOLTEN. Ovalt 69X55. Tilh. Efterslægtsselskabets Skole. 44. DRENGEN, DER BLÆSER SÆBEBOBLER (Carl August Damkier 1782). Ovalt 70x55. Tilh. Frk. Mag. scient. H. Adler. 45. GENERALINDE SCHIMMELMANN, f.lexmond. [1782], Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann. 46. KONFERENSRAAD NIELS RYBERG. [1782], Ovalt 72X55. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 47. MARIE CHRISTIANE BJØRN,f. Lorentzen, Danserinde ved det kgl. Theater. Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. Læge Carl Meyer. 48. ARVEPRINS FREDERIK. Sign. Jens Juel pinx Kunstnerens Medlemsarbejde i Akademiet. 102X83. Tilh. Kunstakademiet.

9 / 49. KGL.SKUESPILLER FREDERIK SCHWARTZ. 77X61. Tilh. Fru Hanna Unna. 1 v ( PROF. CII IH. FRED. CHR. WINSLØW. [1784], Ovalt 60x50. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 51. HERREPORTRÆT (en Søn af Livlæge Berger?). Ovalt 64X51. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 52. FREDERIK VI SOM KRONPRINS. [1784], Skitse. 55x36. Tilh. Enkefru M. Koch. 53. KAMMERADVOKAT PETER ULDALL. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Kommandør E. Suenson. 54. ANTOINETTE ULDALL, f. Hansen, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Kommandør E. Suenson. 55. GEHEIMEKONFERENSRAAD JOHAN BULOW til Sanderumgaard. Ovalt 70X55. Sign. Juel pinxit Tilh. Hr. Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard. 56. FRU BULOW, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Sign. Juel pinxit Tilh. Hr. Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard. 57. MD. RAUSCH MED DATTERDATTER. Sign. Juel pinx X77. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. 58. HENRIETTE MARIE DE CONINCK, senere g. m. Agent Chr. Vilh. Duntzfelt. Sign. Juel pinx X27. Tilh. Frk. L. Hyllested. 59. DAMEPORTRÆT. 51X41. Tilh. Hr. Expeditionssekretær J. Topsøe Jensen. 60. ETATSRAAD FR. DE CONINCK. Sign. Juel 1785 (84?). Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard. 61. MARIE DE CONINCK, f. de Joncourt, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard.

10 8 62. HEHREPORTRÆT. Ovalt 70 x55. Tilh. Hr. Professor Dr. juris Torp. 63. DAMEPORTRÆT. Ovalt 70x55. Tilh. Hr. Professor, Dr. juris Torp. 64. JEAN DE CONINCK. Sign. Juel pinx Ovalt 70x55. Tilh. Fru Sophie Florian Larsen. 65. CHRISTINE C. DE CONINCK, f. Reiersen, g. m. forannævnte. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Fru Sophie Florian Larsen. 66. ETATSRAAD FRÉDÉRIC DE CONINCK. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Stiftamtmand Jonquiéres. 67. MARIE DE CONINCK, f. de Joncourt. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Stiftsamtmand Jonquiéres. 68. GEHEIMERAAD FREDERIK RÅBEN. 102x78. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau. 69. GEHEIMERAADINDE RÅBEN, f. v. Qualen, med Barn. 102X78. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau. 70. ANNA MARGRETHE MANDELBERG, f. Meyer, g. m. Professor M. 72X53. Tilh. Hr. Læge G. Feddersen. 71. BARNEPORTRÆT (Caspar Frederik Lassen, senere Højesteretssagfører). Sign. Juel pinxit Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Højesteretsassessor V. Griiner. 72. DIGTEREN, PROF. MED. JOHAN CLEMENS TODE. [1787], Ovalt 69X54. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 73. GREV HENRIK BILLE BRAHE. Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 74. GREVINDE CAROLINE AGNES BILLE BRAHE, f. Råben, g. m. Grev Henrik B. R. Ovalt 70 X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm.

11 9 75. DAVID MONRAD, senere Konferensraad, Generalpostdirektør. Ovalt 69X54. Tilh. Fru Etatsraadinde Kali. 76. MARTINE WILHELMINE HERLØW, f. Westmann, g. ni. Stadsmægler H. [1788], Ovalt 65X51- Tilh. Hr. Poul Herløw Barfod KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. [1788], Ovalt 64X51. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 78. GROSSERER PIERRE PESCHIER. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. kgl. Kommissarius C. Lerche. 79. MARIE SUSANNE PESCHIER, f. Grodtschilling, g. m. ovennævnte. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Hr. kgl. Kommissarius C. Lerche. 80. KAMMERHERRE BERNT ANCKER, fra Norge. Ovalt. 67X53. Tilh. Hr. Lensgreve P. C. Bille Brahe Selby, Hvedholm. 81. CHR.VILH. DUNTZFELT. Sign. Juel pinx Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. cand. theol. A. Good. 82. GENERALFISKAL PETER BOLL WIVET. Ovalt71X56. Tilh. Fru Cecilie Holm. 83. CATHRINE SOPHIE WIVET, f. Ernst, g. m. forannævnte. Ovalt 71X57. Tilh. Fru Cecilie Holm. 84. KGL. LIVKIRURG JOHAN CHRISTIAN BODENDICK [1789]. Ovalt 69X54. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 85. MAGDALENE MARGRETHE FENGER, senere Fru With. [1789], 78X62. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. 86. MARGARETHA ELISABETH HEINING, g. m. Sekretær Joh. Ludv. H. Ovalt 72x57. Tilh. Enkefru Augusta Wamberg. 87. GREVE FREDERIK CHRISTIAN RÅBEN. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau.

12 ETATSRAAD JOHAN CHRISTIAN RYBERG. [1790]. Ovalt 69X54. Tilh. Hs. Exe. Hr. Generalløjtnant Lutken. 89. ENGELKE CHARLOTTE RYBERG, f. Falbe, g. m. ovennævnte [1790], Ovalt 69X54. Tilh. Hs. Exe. Hr. Generalløjtnant Lutken. 90. SKUESPILLERINDE MD. PREISLER som»roxelane«i isoliman d. 2den«. 36x30. Tilh. Fru C. Mulvad. 91. KONFERENSRAAD, GENERALAUDITØR VILH. H. v. BORNEMANN. 75X63. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann. 92. GENERALINDE BULOW [ca. 1790], f. Dollner, g. m. Generalmajor Chr. Wind von Biilow. Ovalt 70x53. Tilh. Hr. Lodsinspektør, Kaptajn P. Paulsen. 93. SAMME. 69x53. Tilh. Professor C. C. Jessen. 94. GENERALKRIGSKOMMISSÆR OLE TØNDER LANGE (c. 1790], Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen. 95. INGEBORG CATHRINE LANGE, f. Wilsbech, g. m. forannævnte. [1790], Ovalt 71X56. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen. 96. GREVINDE CHRISTIANE METTE BILLE, g. m. Grev Scheel. Ovalt. 70X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 97. GREVINDE BIRTHE SOPHIE BILLE, g. Moltke. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 98. FINANSRAAD GEORG DITLEV FREDERIK KOÉS. Ovalt 70x55. Tilh. Enkefru Oluf Hall. 99. ANNA MATHEA KOÉS, f. Falck. Sign. Juel Ovalt 70X55. Tilh. Enkefru Oluf Hall JOHANNE COLBJØRNSEN, f. Grevinde Piper, g. m. Chr. C., hans første Hustru. Sign. Juel Ovalt69X54. Tilh. Hr. Greve C. B. Scheel.

13 KAREN HIORT, f. Friderichsen, g. m. Oberberghauptmand, Konferensraad Jørgen H. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann FINANSMINISTER CHR. LUDV. STEMANN. Ovalt 70X55. Tilh. Fru Bispinde Elisabeth Styhr ADMIRAL WRISBERG, fhv. Gouvernør paa Guineakysten. Ovalt 68x53. Tilh. Fru Caroline Brorson AMALIE CHRISTIANE v. RÅBEN, senere g. m. General Juel. Ovalt 69X64. Tilh. Hr. Lensgreve Raben- Levetzau JUSTITIARIUS CHR. COLBJØRNSEN. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Greve C. B. Scheel CHRISTIANE MAGDALENE HARBOE, f. Jacobi, g. m. Postmester i Hamborg Fr. Carl H. 70x55. Tilh. Fru Johanne Elisabeth Schwarz HENRIK EVEN MOE, Sekretær i Admiralitetet. Ovalt 70X55. Tilh. Frk. Louise Moe HENRIETTE FREDERIKKE MOE, f. Dorschel, g. m. ovennævnte. 70X55. Tilh. Frk. Louise Moe AMALIA GREGERSINE v. JUEL, g. m. Grev Chr. Fr. Råben til Christiansholm. Ovalt 69x54. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau MARIE ANNE DE CONINCK, Datter al' Etatsraad Fr. de Coninck. Ovalt 69X55. Tilh. Hr. Kommandør V. de Coninck SAMME. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard GROSSERER WILLIAM WERNER PINGEL. Ovalt. 71X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter MARIE ANNE PINGEL, f. de Coninck, g. m, forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter.

14 DR. JEAN MONOD, Præst ved den reformerte Kirke i København. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter GEHEIMERAAD RÅBEN MED HUSTRU. Studie. 39X26. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann STATSMINISTER, GREVE JOACHIM GODSKE MOLTKE. Ovalt 69 X53. Tilh. Kunstakademiet JOHANNE MARIA BRUHN. 78X61. Tilh. Hr. Direktør J. H. Bruhn KRISTINE COLBJØRNSEN, f. Hofgaard, g. m. Konferensraad J. E. Colbjørnsen. Ovalt 69X55. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen PISKEBAANDSJØDEN OBLIGEERT OG TIGGEREN BOJOCCO, stillet sammen paa Københavns Gade. Sign. Juel. 64X61. Tilh. Den kgl. Malerisamling CHRISTIAN VII. Ovalt. 70X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm GREVE JOACHIM GODSKE MOLTKE. 69X54. Tilh. Efterslægtsselskabets Skole GEHEIMEKONFERENSRAAI) JOHAN BULOW til Sanderumgaard. 82x65. Tilh. Kunstakademiet P. F. SUHM. Ovalt 68X47. Tilh. Det kgl. Ribliotek FREDERIK VI SOM KRONPRINS. Ovalt 73x58. Tilh. Sorø Akademi DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Ovalt 73X58. Tilh. Sorø Akademi GEHEIMEKONFERENSRAAI) JOHAN BULOW, til Sanderumgaard. 81X65. Tilh. Sorø Akademi GEHEIMERAAD RÅBEN OG HUSTRU. Skitse. Udkast til det Rabenske Familiebillede paa Glorup. 25X20. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau.

15 DEN RYBERGSKE FAMILIE. Skitse. 30x38. Tilh. Fru Pastorinde Balslev, Slelde GREVE SIEGFRED RÅBEN SOM BARN. 57X48. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau GEHEIMERAAD RÅBEN MED HUSTRU OG BARN. Skitse. Udkast til det Rabenske Familiebillede paa Glorup. 33 X25. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau ESTER NATHANSON, f. Herfurth, g. m. Mendel Levin Nathanson. Ovalt 68X53. Tilh. Fru Sofie Trier KUNSTNERENS DØTTRE OG SØN. Skitse. 33X26. Tilh. Hr. Højesteretssagfører, Kammeradvokat Carl Winther DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. 66X53. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen PORTRÆTGRUPPE. Skitse 42X34. Tilh. Hs. Exe. Hr. Handelsminister Johan Hansen LØBENDE DRENG I EN PARK (Marcus Pauli Karenus Holst von Schmidten, senere Etatsraad, Borgmester i Ringkøbing). 180X127. Tilh. Hr. Direktør, Kaptajn Schmidten. \ 136. DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm ENGELKE MARGARETHE COLRJØRNSEN, f. Falbe, Chr. C.s anden Hustru. Ovalt 69X54. Tilh. Greve C. B. Scheel OBERBERGKOMMISSÆR MORTEN TRANE BRUN- NICH. [1799] Ovalt 69X54.. Tilh. Universitetsbiblioteket FRU VAN KERVEL [ca. 1800] 98x75. Tilh. Malerinde Frk. Heyerdahl.

16 DAMEPORTRÆT (formentlig Hertuginde Louise Augusta). 130x92. Tilh. Partikulier A. Christensen CHARLOTTE BARTHOLIN EICHEL, f. Grootschilling. 93x73. Tilh. Frk. Bartholin BLOMSTERBUKET i Vase med kanelleret Fod. Sign. J. Juel pinxit Hamburg x38. Tilh. Kunsthalle, Hamburg MAANESKIN, Alsterparti. Sign. J. Juel fecit Træ 29X38. Tilh. Kunsthalle, Hamburg EN HYÆNE. 92X138. Tilh. Den kgl. Malerisamling, Kronborg E PARTI FRA AUGUSTENBORG: Optrækkende Uvejr. 37X56. Tilh. HrTKgl. Skuespiller Nic. Neiiendam TUSMØRKET. 28X43. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow NORDLYSET. EN SILDIG EFTERAARSNAT. 31X38. Tilh. Hr. Professor Hr. Chr. Barnekow LANDSKAB, Kunstnerens Fødested. 30x58. Tilh. Hr. Grosserer R. Christensen SKOVINTERIØR. 34X44. Tilh. Hr. Overretssagfører Harald Koch v 150. BONDEGAARD,med Uvejrsky, der trækker bort. 27X35. Tilh. Hr. Kaptajn Henri Konow BONDEGAARD, med Uvejrsky, der trækker op. Sign. Juel. Træ 27X35. Tilh. Hr. Kaptajn Henri Konow LANDSKAB MED EN GAARD, en Bondevogn i Forgrunden. 42X53. Tilh. Hr. Konsul, Kammerjunker Konow, Rom TOLDSTEDET»ALEXANDRIA«VED STRANDVEJEN. 42X63. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. k

17 EN KANEFART. Træ. 22X27. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow LANDSKAB. Træ. 28X45. Tilh. Enkefru M. Koch INDSØ I SKOVEN, Morgen før Solopgang. 33x40. Tilh. Hr. Overlæge A. Schøtt, Roskilde UVEJRSLANDSKAB. 41X54. Tilh. Fyens Stiftsmuseum, Odense ESROM SØ. Udsigt mod Sørup. 60X~8. Tilh. Maribo Museum EMILIE KILDE PAA STRANDVEJEN. Sign. Juel pinx x37. Tilh. Fru Isidor LevisonJ 160. DANSEBAKKEN VED SORGENFRI. 43X62. Tilh. Hr Grosserer L. J. Grøn BLOMSTERBILLEDE, Levkøjer og Nelliker. 38X33. Tilh.(Hr. Postekspedient J. WildéJ *I~~ PASTELLER OG TEGNINGER 162. ELISABETH CLAUSEN, f. Parsons. Pastel. 34X25. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann JOHANNE CATHRINE ROSING, f. Olsen, Kgl. Skuespillerinde. Pastel. 23X16. Tilh. Hr. Kgl. Skuespiller Nic. Neiiendam HANS JOACHIM BECKER, Sekretær og Tømmerforvalter ved Holmen. Tegning. [1787]. Sortkridt og Farve, Lysene med hvidt. 43X32. Tilh. Hr. Etatsraad G. Krag DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Pastel. 44X32. Tilh. Hr. Kammerherre, Departementschef R. Krag AMALIE DØRSCHEL, Kunstnerens Svigerinde. Pastel. [1791]. 34 X23. Tilh. Fru Emilie Obel, Helsingør.

18 OVERKRIGSKOMMISSÆR EBBE JACOB SLETTING. Pastel. [1791], 49x37. Tilh. Hr. Lodsinspektør, Kaptajn P. Paulsen CHRISTINE SLETTING, f. Dørschel, g. m. forannævnte. Pastel. [1791], 48x37. Tilh. Hr. Lodsinspektør Kaptajn P. Paulsen, 169. SKIBSKLARERER HENRY WRIGHT. Pastel 34X 23. Tilh. Hr. Konsul Major Wright, Helsingør HEDEVIG WRIGHT, forannævntes Hustru. Pastel. 32 X24. Tilh. Hr. Konsul Major Wright, Helsingør CHRISTIANE SUHM, f. Becker, g. m. P. F. Suhm. Pastel. 48X37. Tilh. Enkefru E. Burman Becker, jtf ( 173. MARIANE BOZENHARD. Pastel. 47x37. Tilh. Enkefru E. Burman Becker HENRIETTE BOZENHARD, f. Becker. Pastel. 38X31. Tilh. Enkefru E. Burman Becker KGL. SKUESPILLER HANS CHR. KNUDSEN. Pastel. 33X25. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen PRINSESSE SOPHIE FREDERIKKE, g. m. Arveprins Frederik. Pastel. 46X35. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen ETATSRAADINDE MARGRETHE MANTHEY fra Sønderborg. Pastel. 33X25. Tilh. Frk. A. M. Tvede TO BØRN. (Sekretær H. E. Moe's Børn, jvfr. Nr. 107). Pastel. Ovalt. 26X36. Tilh. Frk. Louise Moe ANNA MARIE STAAL, f. Bruun, g. m. Toldinspektør Staal. Pastel 36x31. Tilh. Fru Oberstløjtnant Brunckhorst PROFESSOR, REGENSPROVST ANDR. CHR. HVIID. Pastel. 43x32. Tilh. Hr, Konsul Major Wright, Helsingør. r->-

19 KGL. AGENT JOHAN CHR. RYBERG. Pastel 51X39. Tilh. Enkefru Martha Borch ENGELKE CHARLOTTE RYBERG, f. Falbe, g. m. forannævnte. Pastel51X39. Tilh. Enkefru Martha Borch FERDINAND LOUIS MOURIER [1801]. Pastel. 20x13. Tilh. Hr. Slotsgartner Otto Mourier FRU COLBJØRNSEN, f. Ferral. Pastel. 33x25. Tilh. Comtesse M. Scheel DAMEPORTRÆT. Pastel. 32 x25. Tilh. Comtesse M. Scheel CABL VICTOR VON BONSTETTEN. [1801], Pastel. 35x27. Tilh. Hr. Øjenlæge Erik Brun PORTRÆTTEGNING AF EN GAMMEL BONDE. Tegning. Sortkridt, Lysene med hvidt. 52x41. Tilh. Frk. M. Winther GENIER LEGE I EN HAVE. Tegning. Tusch. Pensel. 27X33. Tilh. Hr. cand. juris. V. Topsøe Jensen KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Rly. 17X12. Tilh. Hr. Grosserer G. Budde Lund MANDSPORTRÆT. Farvetegning. [1785], 24X18. Tilh. Hr. A. Giødesen KVINDEPORTRÆT. Farvetegning. [1785]. 24X18. Tilh. lir. A. Giødesen SELVPORTRÆT. Tegning. Sortkridt, Lysene med hvidt. 37X29. Tilh. Hr. Boghandler Alfr. Jørgensen PORTRÆTTEGNING. Bly, Tusch med Pensel. 46x33. Tilh. Hr. Direktør K. Suenson DRAPPERISTUDIE. Pasteltegning. 39x25. Tilh. Hr. Museumsassistent Gustav Falck PORTRÆTTEGNING. Sortkridt, Lysene med hvi.il 34X25. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump.

20 RAMMER MED FORSKELLIGE TEGNINGER. Tilh. Hr. Ingeniør J. RUMP LØBENDE DRENG. Studietegning, Bly, til Maleriet Nr X23. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen DIGTEREN KLOPSTOCK [1781?]. Bly. Tusch med Pensel, Lysene med hvidt. Tilskrevet: J. Juel fec.<25x20. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump KVINDEFIGUR. Pasteltegning. 38X30. Tilh. Maleren Hr. Viggo Madsen PASTELTEGNING. Dame med et Barn. 26X20. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen TEGNENDE DRENG. Tegning. Rødkridt. 21X17. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen NIELS CHRISTENSEN, Møller i Fredericia, g. m. Juels Søster Anne Sophie. Pastel 33X24. Tilh. Hr. Højesteretsassessor Gottlieb Jensen.

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING U D S T I L L I N G A F DANKWART DREYERS A R B E J D E R KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1912 DANKWART CHRISTIAN MAGNUS DREYER FØDT I ASSENS DEN 13. JUNI 1816 DØD I BARLØSE

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

J. F. N. VERMEHREN 5

J. F. N. VERMEHREN 5 D 27.768 ti 220 Fortegnelse over et Udvalg af Maleren J. F. N. VERMEHREN 5 Portrætter samt andre danske Kunstneres Arbejder Udstillede i Foreningen for national Kunst 1917 J. F. N. VERMEHREN 1823 1910

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

Holte Badmintonklub. TID: Turneringen afvikles lørdag den 21. og søndag den 22. november 2015

Holte Badmintonklub. TID: Turneringen afvikles lørdag den 21. og søndag den 22. november 2015 VELKOMMEN TIL HOLTES TURNERING FOR U13M, U13A OG U17/U19C TID: Turneringen afvikles lørdag den 21. og søndag den 22. november 2015 STED: Turneringen spilles i Holte-Hal 1, Kongevejen 464, 2840 Holte, tlf.

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Piger 0-7 år 1 141 Chia Lund 2005 Aalborg Atletik & Motion 2 140 Julie Bentze 2006 Aalborg Atletik & Motion 3 75 Mathilde G. Olesen 2007

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016

Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016 Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016 Alle kampe markeret med "L" foran spilles lørdag den 16. april. Alle kampe markeret med "S" foran spilles søndag

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Dansk Svømmeunions Trip Trap stævne

Dansk Svømmeunions Trip Trap stævne Dansk Svømmeunions Trip Trap stævne Greve Svømmehal Greve 15. februar 2014 Placeringer 6.0.0.2 Plads Point Navn Trin 2 1m Piger 1 52,80 Rosa Nairn Toftsø (2006) -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 2 44,40

Læs mere

Pernille Helena Larsen. Glimt af. Kvindeliv i Danmark. gennem 1000 år. Askholms Forlag

Pernille Helena Larsen. Glimt af. Kvindeliv i Danmark. gennem 1000 år. Askholms Forlag Pernille Helena Larsen Glimt af Kvindeliv i Danmark gennem 1000 år Askholms Forlag Indhold Forord 9 Indledning 11 Kvindeliv i Danmark før år 1.000 e. Kr 15 Middelalder, ca. 1000-1536 21 Margrethe af Roskilde

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale Syd (mod Bibliotekets magasiner) Vest (mod slotsgården) Nord (mod Nyhavn) Øst (mod Udstillingsbygningens gård) Søndre Forsal Syd C.W. Eckersberg: Stående kvindelig

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

FIF HILLERØD ATLETIK. Å r s r a n g l i s t e 2 0 0 9 b a n e

FIF HILLERØD ATLETIK. Å r s r a n g l i s t e 2 0 0 9 b a n e FIF HILLERØD ATLETIK Å r s r a n g l i s t e 2 0 0 9 b a n e pr. 31.12.2009 Piger / kvinder: 40 m løb: vind: Julie Christensen '00 7,3 sek. +0,0 60m løb: vind: Maja Kaul '00 P9 10,89 sek. -0,7 Julie Christensen

Læs mere

Maleriudstillingen i Aarhus.

Maleriudstillingen i Aarhus. 2h-% X oyer Maleriudstillingen i Aarhus. April 187«. KUNSTAKADEMIETS B1BLIOTHEK P. Nielsens Bogtrykkeri i Aarhus. - Ijipyn * " E ^ '-Laju: fcy H? J^i-T ' }/ Åi &Lr AU^+^cjz: fi/~k :/ *"... * f» «., j*

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. ? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1. OMSLAG TIL RADERFORENINGENS MEDLEMS BLADE. Originaltegningen.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 27. marts 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 27. marts 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Ida Bertelsen, 86 0.27.39 06-11-2004 Ringsted 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Maja Mattsson, 86 0.59.44 23-02-2003 Tåstrup 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN ET UDVALG PORTRAITER FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET OG DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN NOVEMBER-DECEMBER 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F E RORDING

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GREVES U15-17 og 19 MESTERRÆKKETURNERING. 27.-28. DECEMBER 2014.

VELKOMMEN TIL GREVES U15-17 og 19 MESTERRÆKKETURNERING. 27.-28. DECEMBER 2014. VELKOMMEN TIL GREVES U15-17 og 19 MESTERRÆKKETURNERING. 27.-28. DECEMBER 2014. Greve Strand Badminton har fornøjelsen at byde jer velkommen til vores U15-17 mesterrækketurnering i Greve Idræts Center,

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

1-2 Kamp 100 3-4 Kamp 101 1-3 Kamp 106 2-4 Kamp 107 1-4 Kamp 112 2-3 Kamp 113

1-2 Kamp 100 3-4 Kamp 101 1-3 Kamp 106 2-4 Kamp 107 1-4 Kamp 112 2-3 Kamp 113 Lørdag 1-10 10:00 11-20 11:00 21-30 12:00 31-40 13:00 41-50 14:00 51-60 15:00 Søndag 100-109 10:00 110-119 11:00 120-129 12:00 Alexander Klem Nielsen (HS+HD) Amalie Paarup (DS+DD) Amalie Vestergård-Jensen

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Program til Klubmesterskaberne 2016

Program til Klubmesterskaberne 2016 Program til Klubmesterskaberne 2016 Espergærdehallen Lørdag den 16. april og søndag den 17. april 2016 Espergærde Idrætsforening Badmintonafdelingen Klubmesterskaberne 2016 Badmintonafdelingen byder hermed

Læs mere

1-2 Kamp 93 1-3 Kamp 102 2-3 Kamp 54

1-2 Kamp 93 1-3 Kamp 102 2-3 Kamp 54 Amalie Vestergaard-Jensen (DS+DD) Anders Binett Eriksen (MD) Anders Nielsen (HS+HD) Andreas Norre Andersen (HS) Anna Steffansson (MD) Anne Bjerregaard-Michelsen (MD) Casper Bundgaard Olsen (HS+HD) Cecilie

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 Århus 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

ARBEJDER MALEKEN ERIK PAUELSEN OKTOBER-NOVEMBER 1920. Kunstakademiets Bibliotek KØBENHAVN. THYKT nos F. H. BORDING

ARBEJDER MALEKEN ERIK PAUELSEN OKTOBER-NOVEMBER 1920. Kunstakademiets Bibliotek KØBENHAVN. THYKT nos F. H. BORDING ARBEJDER AF MALEKEN ERIK PAUELSEN K U N S T F O R NIN G E N OKTOBER-NOVEMBER 1920 Kunstakademiets Bibliotek 300000153110 O KØBENHAVN THYKT nos F. H. BORDING ARBEJDER AF MALEREN ERIK PAUELSEN KUNSTFORENINGEN

Læs mere

Løb 1, 100m Fri herrer gr. 3, Finaler år Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status

Løb 1, 100m Fri herrer gr. 3, Finaler år Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Forum Horsens Cup Indledende Stævne by: Horsens Arrangør: Horsens Svømmeklub Overdommer: Henrik Werge og Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15meter

Resultatliste - Jelling fs 15meter Side 1 af 6 08:07:54 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15meter Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/15 400/28 2 123669 Maja

Læs mere