294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING"

Transkript

1 294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

2 - ;;

3 UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

4 Maalene ere angivne i Centimeter, Højden først. Hvor intet andet er anført er Billedet Oliemaleri.

5 MALERIER 1. ANNE SOPHIE JUEL, Kunstnerens Søster. Sign. J.Juel pinx Træ 31X24. Tilh. Hr. Højesteretsassessor Gottlieb Jensen. 2. HERREPORTRÆT. [1765?]. Træ. 29X22. Tilh. Hr. Læge Alex B. Vincent. 3. EN DRENG MED STRIKKET HUE. Træ 19X16. Tilh. Hr. Protokolsekretær Roepsdorlf. 4. MAND MED STRIKKET HUE. (Kaldet»Farbroder JueD.) Sign. J. Juel pinxit X39. Tilh. Hr. Grosserer Aug Schrader. 5. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Sign. J. Juel X43. Tilh. Kunstakademiet. 6. JØRGEN MADSEN BRØNDSTED. Postfører Kjøbenhavn Hamborg. 46x39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 7. SAMME MED TO DØTRE. 62x78. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brønsted pr. Børkop. 8. SAMMES BRODER. (Kontrollør i Rørvig). 48x39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 9. SAMMES DATTER, i Brudedragt. Sign. Juel pinx X39. Tilh. Hr. Gaardejer S. Kring, Brøndsted pr. Børkop. 10. DAVID SALVES AF SAMUEL. Kunstnerens Arbejde for Akademiets lille Guldmedaille X105. Tilh. Kunstakademiet.

6 4 11. JAKOB KLINGBERG, Landsdommer i Vestindien. Sign. J. Juel pinxit X62. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 12. MARIE ELISABETH KLINGBERG, f. Hansteen, g. m. Raadmand Hans K. Sign. J. Juel fecit X63. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 13. KAREN KLINGBERG, f. Lund, g. m. Landsdommer Jakob K. Sign. Peint par J. Juel. 31X38. Tilh. Hr. Stiftslæge L. Rode, Vallø. 14. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Sign. J.Juel. Fecit 1[7]67. Tilh. Hr. Overlærer H. Koch. 15. HOFSIGNETSTIKKER AH RON JACOBSON. 78X62. Tilh. Fru [Laura Wain, f. VisbyJ 16. AGENT JEAN DE CONINCK. Sign. Peint par J. Juel x63. Tilh. Hr. Kommandør V. de Coninck. 17. UNG MANI) I RØD DRAGT. Sign. J. Juel pinxit x61. Tilh. Ribe Stiftsmuseum. 18. ETATSRAADINDECATHRINE SOPHIE KIRCHHOFF. Sign. Peint par J. Juel x62. Tilh. Hr. Partikulier Monrad Baj'. 19. CHRISTINE SOPHIE BRUHN, g. m. Slotsforvalter Daniel Blechingberg. Sign. J. Juel pinx X63. Tilh. Hr. Direktør J. H. Bruhn. 20. CHRISTOPHE BATTIER, Bogholder ved asiatisk Kompagni i København, Forstander ved reformert Kirke, [ca. 1770], 79X63. Tilh. Enkefru Mary Gamborg. 21. ANNA ELISABETH BATTIER, f. Storp, ovennævntes Hustru [ca. 1770]. 79X62. Tilh. Enkefru Mary Gamborg. 22. MANDSPORTHÆT. Knæstykke (Ravn, en Ungdomsven af Kunstneren), Sign. J. Juel. 126X100. Tilh. Enkefru Ravn.

7 5 23. DOBBELTPORTRÆT (? Oberst Gautier og Hustru, f. Fabritius). Sign. J. Juel pi.. 79X62 Tilh. Fru Justitsraadinde M. Bang. 24. DAMEPORTRÆT. Sign. J. Juel X40. Tilh. Hr. Fattiginspektør C. F. A. Schlegel. 25. MARDOCHÆ1 TRIUMF. Kunstnerens Arbejde for Akademiets store Guldmedaille X158. Tilh. Kunstakademiet. 26. PORTRÆT AF EN ÆLDRE DAME. Sign. J. Juel pinx X51. Tilh. Fyens Stiftsmuseum, Odense. 27. CHRISTIAN VII. 70X53. Tilh. Hr. Lensbaron F. Rosenørn-Lehn, Orebygaard. 28. DRONNING CAROLINE MATHILDE. Ovalt. 68X53. (Sen Gentagelse). Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 29. GREV J. F. STRUENSEE.Ovalt.64X49.(Sen Gentagelse). Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm 30. DOBBELTPORTRÆT AF GREVE CHR. DITLEV RE VENTLOW OG HUSTRU. 185X131. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 31.COMTESSE FREDERIKKE LOUISE REVENTLOW. 47X38. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 32. GREVINDE FREDERIKKE LOUISE STOLRERG. Ovalt 62X47. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 33. GREVE CONRAD GEORG REVENTLOW. 47x38. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 34. MANDSPORTRÆT (J. F. Clemens?) Ovalt. Kobber 19X15. Tilh. Hs. Exe. Hr. Handelsminister Johan Hansen. 35. GREVE JOHAN LUDV. REVENTLOW. Sign. J. Juel pinx Ovalt 67X52. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow.

8 6 36. MAGDALENE CHARLOTTE HEDVIG LOVENSKJOLI) f. Numsen. Ovalt 61X46. Tilh. Hr. Lensgreve C. E. Reventlow. 37. KOBBERSTIKKEREN J. F. CLEMENS. [1776], 47x39. Tilh. Fru Direktør Berg, f. Oppermann, Aalborg. 38. NATURFORSKEREN CHARLES BONNET X66. Tilh. Kunstakademiet. 39. DIGTEREN KLOPSTOCK. 61X47. Tilh. Det kgl. Bibliotek. 40. FRU RØMELING, f. Linnemann. Træ. 34X26. Tilh. Frk. M. Winther. 41. HØJESTERETSJUSTITIARIUS JACOB EDVARD COL- BJØRNSEN. 31X24. Tilh. Hr. Museumsinspektør E. F. S. Lund. (] L..CfMc W hcu- IfzJ/rz. 42. MARIE COLBJØRNSEN, f. Hansen, g. m. forannævnte. 31X24. Tilh. Hr. Museumsinspektør E. F. S. Lund. 43. BARON v. BOLTEN. Ovalt 69X55. Tilh. Efterslægtsselskabets Skole. 44. DRENGEN, DER BLÆSER SÆBEBOBLER (Carl August Damkier 1782). Ovalt 70x55. Tilh. Frk. Mag. scient. H. Adler. 45. GENERALINDE SCHIMMELMANN, f.lexmond. [1782], Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann. 46. KONFERENSRAAD NIELS RYBERG. [1782], Ovalt 72X55. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 47. MARIE CHRISTIANE BJØRN,f. Lorentzen, Danserinde ved det kgl. Theater. Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. Læge Carl Meyer. 48. ARVEPRINS FREDERIK. Sign. Jens Juel pinx Kunstnerens Medlemsarbejde i Akademiet. 102X83. Tilh. Kunstakademiet.

9 / 49. KGL.SKUESPILLER FREDERIK SCHWARTZ. 77X61. Tilh. Fru Hanna Unna. 1 v ( PROF. CII IH. FRED. CHR. WINSLØW. [1784], Ovalt 60x50. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 51. HERREPORTRÆT (en Søn af Livlæge Berger?). Ovalt 64X51. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 52. FREDERIK VI SOM KRONPRINS. [1784], Skitse. 55x36. Tilh. Enkefru M. Koch. 53. KAMMERADVOKAT PETER ULDALL. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Kommandør E. Suenson. 54. ANTOINETTE ULDALL, f. Hansen, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Kommandør E. Suenson. 55. GEHEIMEKONFERENSRAAD JOHAN BULOW til Sanderumgaard. Ovalt 70X55. Sign. Juel pinxit Tilh. Hr. Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard. 56. FRU BULOW, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Sign. Juel pinxit Tilh. Hr. Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard. 57. MD. RAUSCH MED DATTERDATTER. Sign. Juel pinx X77. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. 58. HENRIETTE MARIE DE CONINCK, senere g. m. Agent Chr. Vilh. Duntzfelt. Sign. Juel pinx X27. Tilh. Frk. L. Hyllested. 59. DAMEPORTRÆT. 51X41. Tilh. Hr. Expeditionssekretær J. Topsøe Jensen. 60. ETATSRAAD FR. DE CONINCK. Sign. Juel 1785 (84?). Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard. 61. MARIE DE CONINCK, f. de Joncourt, g. m. forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard.

10 8 62. HEHREPORTRÆT. Ovalt 70 x55. Tilh. Hr. Professor Dr. juris Torp. 63. DAMEPORTRÆT. Ovalt 70x55. Tilh. Hr. Professor, Dr. juris Torp. 64. JEAN DE CONINCK. Sign. Juel pinx Ovalt 70x55. Tilh. Fru Sophie Florian Larsen. 65. CHRISTINE C. DE CONINCK, f. Reiersen, g. m. forannævnte. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Fru Sophie Florian Larsen. 66. ETATSRAAD FRÉDÉRIC DE CONINCK. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Stiftamtmand Jonquiéres. 67. MARIE DE CONINCK, f. de Joncourt. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Kammerherre, Stiftsamtmand Jonquiéres. 68. GEHEIMERAAD FREDERIK RÅBEN. 102x78. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau. 69. GEHEIMERAADINDE RÅBEN, f. v. Qualen, med Barn. 102X78. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau. 70. ANNA MARGRETHE MANDELBERG, f. Meyer, g. m. Professor M. 72X53. Tilh. Hr. Læge G. Feddersen. 71. BARNEPORTRÆT (Caspar Frederik Lassen, senere Højesteretssagfører). Sign. Juel pinxit Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Højesteretsassessor V. Griiner. 72. DIGTEREN, PROF. MED. JOHAN CLEMENS TODE. [1787], Ovalt 69X54. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 73. GREV HENRIK BILLE BRAHE. Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 74. GREVINDE CAROLINE AGNES BILLE BRAHE, f. Råben, g. m. Grev Henrik B. R. Ovalt 70 X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm.

11 9 75. DAVID MONRAD, senere Konferensraad, Generalpostdirektør. Ovalt 69X54. Tilh. Fru Etatsraadinde Kali. 76. MARTINE WILHELMINE HERLØW, f. Westmann, g. ni. Stadsmægler H. [1788], Ovalt 65X51- Tilh. Hr. Poul Herløw Barfod KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. [1788], Ovalt 64X51. Tilh. Fru Kammerherreinde Worsaae. 78. GROSSERER PIERRE PESCHIER. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. kgl. Kommissarius C. Lerche. 79. MARIE SUSANNE PESCHIER, f. Grodtschilling, g. m. ovennævnte. Sign. Juel pinx Ovalt 70X55. Tilh. Hr. kgl. Kommissarius C. Lerche. 80. KAMMERHERRE BERNT ANCKER, fra Norge. Ovalt. 67X53. Tilh. Hr. Lensgreve P. C. Bille Brahe Selby, Hvedholm. 81. CHR.VILH. DUNTZFELT. Sign. Juel pinx Ovalt. 70X55. Tilh. Hr. cand. theol. A. Good. 82. GENERALFISKAL PETER BOLL WIVET. Ovalt71X56. Tilh. Fru Cecilie Holm. 83. CATHRINE SOPHIE WIVET, f. Ernst, g. m. forannævnte. Ovalt 71X57. Tilh. Fru Cecilie Holm. 84. KGL. LIVKIRURG JOHAN CHRISTIAN BODENDICK [1789]. Ovalt 69X54. Tilh. Det lægevidenskabelige Fakultet. 85. MAGDALENE MARGRETHE FENGER, senere Fru With. [1789], 78X62. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. 86. MARGARETHA ELISABETH HEINING, g. m. Sekretær Joh. Ludv. H. Ovalt 72x57. Tilh. Enkefru Augusta Wamberg. 87. GREVE FREDERIK CHRISTIAN RÅBEN. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau.

12 ETATSRAAD JOHAN CHRISTIAN RYBERG. [1790]. Ovalt 69X54. Tilh. Hs. Exe. Hr. Generalløjtnant Lutken. 89. ENGELKE CHARLOTTE RYBERG, f. Falbe, g. m. ovennævnte [1790], Ovalt 69X54. Tilh. Hs. Exe. Hr. Generalløjtnant Lutken. 90. SKUESPILLERINDE MD. PREISLER som»roxelane«i isoliman d. 2den«. 36x30. Tilh. Fru C. Mulvad. 91. KONFERENSRAAD, GENERALAUDITØR VILH. H. v. BORNEMANN. 75X63. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann. 92. GENERALINDE BULOW [ca. 1790], f. Dollner, g. m. Generalmajor Chr. Wind von Biilow. Ovalt 70x53. Tilh. Hr. Lodsinspektør, Kaptajn P. Paulsen. 93. SAMME. 69x53. Tilh. Professor C. C. Jessen. 94. GENERALKRIGSKOMMISSÆR OLE TØNDER LANGE (c. 1790], Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen. 95. INGEBORG CATHRINE LANGE, f. Wilsbech, g. m. forannævnte. [1790], Ovalt 71X56. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen. 96. GREVINDE CHRISTIANE METTE BILLE, g. m. Grev Scheel. Ovalt. 70X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 97. GREVINDE BIRTHE SOPHIE BILLE, g. Moltke. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. 98. FINANSRAAD GEORG DITLEV FREDERIK KOÉS. Ovalt 70x55. Tilh. Enkefru Oluf Hall. 99. ANNA MATHEA KOÉS, f. Falck. Sign. Juel Ovalt 70X55. Tilh. Enkefru Oluf Hall JOHANNE COLBJØRNSEN, f. Grevinde Piper, g. m. Chr. C., hans første Hustru. Sign. Juel Ovalt69X54. Tilh. Hr. Greve C. B. Scheel.

13 KAREN HIORT, f. Friderichsen, g. m. Oberberghauptmand, Konferensraad Jørgen H. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann FINANSMINISTER CHR. LUDV. STEMANN. Ovalt 70X55. Tilh. Fru Bispinde Elisabeth Styhr ADMIRAL WRISBERG, fhv. Gouvernør paa Guineakysten. Ovalt 68x53. Tilh. Fru Caroline Brorson AMALIE CHRISTIANE v. RÅBEN, senere g. m. General Juel. Ovalt 69X64. Tilh. Hr. Lensgreve Raben- Levetzau JUSTITIARIUS CHR. COLBJØRNSEN. Ovalt 69X54. Tilh. Hr. Greve C. B. Scheel CHRISTIANE MAGDALENE HARBOE, f. Jacobi, g. m. Postmester i Hamborg Fr. Carl H. 70x55. Tilh. Fru Johanne Elisabeth Schwarz HENRIK EVEN MOE, Sekretær i Admiralitetet. Ovalt 70X55. Tilh. Frk. Louise Moe HENRIETTE FREDERIKKE MOE, f. Dorschel, g. m. ovennævnte. 70X55. Tilh. Frk. Louise Moe AMALIA GREGERSINE v. JUEL, g. m. Grev Chr. Fr. Råben til Christiansholm. Ovalt 69x54. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau MARIE ANNE DE CONINCK, Datter al' Etatsraad Fr. de Coninck. Ovalt 69X55. Tilh. Hr. Kommandør V. de Coninck SAMME. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Oberstløjtnant G. W. J. Smith, Klostermosegaard GROSSERER WILLIAM WERNER PINGEL. Ovalt. 71X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter MARIE ANNE PINGEL, f. de Coninck, g. m, forannævnte. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter.

14 DR. JEAN MONOD, Præst ved den reformerte Kirke i København. Ovalt 70X55. Tilh. Hr. Grosserer Carl Richter GEHEIMERAAD RÅBEN MED HUSTRU. Studie. 39X26. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann STATSMINISTER, GREVE JOACHIM GODSKE MOLTKE. Ovalt 69 X53. Tilh. Kunstakademiet JOHANNE MARIA BRUHN. 78X61. Tilh. Hr. Direktør J. H. Bruhn KRISTINE COLBJØRNSEN, f. Hofgaard, g. m. Konferensraad J. E. Colbjørnsen. Ovalt 69X55. Tilh. Hr. Kontorchef P. Feddersen PISKEBAANDSJØDEN OBLIGEERT OG TIGGEREN BOJOCCO, stillet sammen paa Københavns Gade. Sign. Juel. 64X61. Tilh. Den kgl. Malerisamling CHRISTIAN VII. Ovalt. 70X54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm GREVE JOACHIM GODSKE MOLTKE. 69X54. Tilh. Efterslægtsselskabets Skole GEHEIMEKONFERENSRAAI) JOHAN BULOW til Sanderumgaard. 82x65. Tilh. Kunstakademiet P. F. SUHM. Ovalt 68X47. Tilh. Det kgl. Ribliotek FREDERIK VI SOM KRONPRINS. Ovalt 73x58. Tilh. Sorø Akademi DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Ovalt 73X58. Tilh. Sorø Akademi GEHEIMEKONFERENSRAAI) JOHAN BULOW, til Sanderumgaard. 81X65. Tilh. Sorø Akademi GEHEIMERAAD RÅBEN OG HUSTRU. Skitse. Udkast til det Rabenske Familiebillede paa Glorup. 25X20. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau.

15 DEN RYBERGSKE FAMILIE. Skitse. 30x38. Tilh. Fru Pastorinde Balslev, Slelde GREVE SIEGFRED RÅBEN SOM BARN. 57X48. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau GEHEIMERAAD RÅBEN MED HUSTRU OG BARN. Skitse. Udkast til det Rabenske Familiebillede paa Glorup. 33 X25. Tilh. Hr. Lensgreve Raben-Levetzau ESTER NATHANSON, f. Herfurth, g. m. Mendel Levin Nathanson. Ovalt 68X53. Tilh. Fru Sofie Trier KUNSTNERENS DØTTRE OG SØN. Skitse. 33X26. Tilh. Hr. Højesteretssagfører, Kammeradvokat Carl Winther DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. 66X53. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen PORTRÆTGRUPPE. Skitse 42X34. Tilh. Hs. Exe. Hr. Handelsminister Johan Hansen LØBENDE DRENG I EN PARK (Marcus Pauli Karenus Holst von Schmidten, senere Etatsraad, Borgmester i Ringkøbing). 180X127. Tilh. Hr. Direktør, Kaptajn Schmidten. \ 136. DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Ovalt 70x54. Tilh. Hr. Lensgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm ENGELKE MARGARETHE COLRJØRNSEN, f. Falbe, Chr. C.s anden Hustru. Ovalt 69X54. Tilh. Greve C. B. Scheel OBERBERGKOMMISSÆR MORTEN TRANE BRUN- NICH. [1799] Ovalt 69X54.. Tilh. Universitetsbiblioteket FRU VAN KERVEL [ca. 1800] 98x75. Tilh. Malerinde Frk. Heyerdahl.

16 DAMEPORTRÆT (formentlig Hertuginde Louise Augusta). 130x92. Tilh. Partikulier A. Christensen CHARLOTTE BARTHOLIN EICHEL, f. Grootschilling. 93x73. Tilh. Frk. Bartholin BLOMSTERBUKET i Vase med kanelleret Fod. Sign. J. Juel pinxit Hamburg x38. Tilh. Kunsthalle, Hamburg MAANESKIN, Alsterparti. Sign. J. Juel fecit Træ 29X38. Tilh. Kunsthalle, Hamburg EN HYÆNE. 92X138. Tilh. Den kgl. Malerisamling, Kronborg E PARTI FRA AUGUSTENBORG: Optrækkende Uvejr. 37X56. Tilh. HrTKgl. Skuespiller Nic. Neiiendam TUSMØRKET. 28X43. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow NORDLYSET. EN SILDIG EFTERAARSNAT. 31X38. Tilh. Hr. Professor Hr. Chr. Barnekow LANDSKAB, Kunstnerens Fødested. 30x58. Tilh. Hr. Grosserer R. Christensen SKOVINTERIØR. 34X44. Tilh. Hr. Overretssagfører Harald Koch v 150. BONDEGAARD,med Uvejrsky, der trækker bort. 27X35. Tilh. Hr. Kaptajn Henri Konow BONDEGAARD, med Uvejrsky, der trækker op. Sign. Juel. Træ 27X35. Tilh. Hr. Kaptajn Henri Konow LANDSKAB MED EN GAARD, en Bondevogn i Forgrunden. 42X53. Tilh. Hr. Konsul, Kammerjunker Konow, Rom TOLDSTEDET»ALEXANDRIA«VED STRANDVEJEN. 42X63. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow. k

17 EN KANEFART. Træ. 22X27. Tilh. Hr. Professor Chr. Barnekow LANDSKAB. Træ. 28X45. Tilh. Enkefru M. Koch INDSØ I SKOVEN, Morgen før Solopgang. 33x40. Tilh. Hr. Overlæge A. Schøtt, Roskilde UVEJRSLANDSKAB. 41X54. Tilh. Fyens Stiftsmuseum, Odense ESROM SØ. Udsigt mod Sørup. 60X~8. Tilh. Maribo Museum EMILIE KILDE PAA STRANDVEJEN. Sign. Juel pinx x37. Tilh. Fru Isidor LevisonJ 160. DANSEBAKKEN VED SORGENFRI. 43X62. Tilh. Hr Grosserer L. J. Grøn BLOMSTERBILLEDE, Levkøjer og Nelliker. 38X33. Tilh.(Hr. Postekspedient J. WildéJ *I~~ PASTELLER OG TEGNINGER 162. ELISABETH CLAUSEN, f. Parsons. Pastel. 34X25. Tilh. Hr. Kammerherre C. Bornemann JOHANNE CATHRINE ROSING, f. Olsen, Kgl. Skuespillerinde. Pastel. 23X16. Tilh. Hr. Kgl. Skuespiller Nic. Neiiendam HANS JOACHIM BECKER, Sekretær og Tømmerforvalter ved Holmen. Tegning. [1787]. Sortkridt og Farve, Lysene med hvidt. 43X32. Tilh. Hr. Etatsraad G. Krag DRONNING MARIE SOPHIE FREDERIKKE, som Kronprinsesse. Pastel. 44X32. Tilh. Hr. Kammerherre, Departementschef R. Krag AMALIE DØRSCHEL, Kunstnerens Svigerinde. Pastel. [1791]. 34 X23. Tilh. Fru Emilie Obel, Helsingør.

18 OVERKRIGSKOMMISSÆR EBBE JACOB SLETTING. Pastel. [1791], 49x37. Tilh. Hr. Lodsinspektør, Kaptajn P. Paulsen CHRISTINE SLETTING, f. Dørschel, g. m. forannævnte. Pastel. [1791], 48x37. Tilh. Hr. Lodsinspektør Kaptajn P. Paulsen, 169. SKIBSKLARERER HENRY WRIGHT. Pastel 34X 23. Tilh. Hr. Konsul Major Wright, Helsingør HEDEVIG WRIGHT, forannævntes Hustru. Pastel. 32 X24. Tilh. Hr. Konsul Major Wright, Helsingør CHRISTIANE SUHM, f. Becker, g. m. P. F. Suhm. Pastel. 48X37. Tilh. Enkefru E. Burman Becker, jtf ( 173. MARIANE BOZENHARD. Pastel. 47x37. Tilh. Enkefru E. Burman Becker HENRIETTE BOZENHARD, f. Becker. Pastel. 38X31. Tilh. Enkefru E. Burman Becker KGL. SKUESPILLER HANS CHR. KNUDSEN. Pastel. 33X25. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen PRINSESSE SOPHIE FREDERIKKE, g. m. Arveprins Frederik. Pastel. 46X35. Tilh. Hr. cand. philol., Skoleinspektør P. Knudsen ETATSRAADINDE MARGRETHE MANTHEY fra Sønderborg. Pastel. 33X25. Tilh. Frk. A. M. Tvede TO BØRN. (Sekretær H. E. Moe's Børn, jvfr. Nr. 107). Pastel. Ovalt. 26X36. Tilh. Frk. Louise Moe ANNA MARIE STAAL, f. Bruun, g. m. Toldinspektør Staal. Pastel 36x31. Tilh. Fru Oberstløjtnant Brunckhorst PROFESSOR, REGENSPROVST ANDR. CHR. HVIID. Pastel. 43x32. Tilh. Hr, Konsul Major Wright, Helsingør. r->-

19 KGL. AGENT JOHAN CHR. RYBERG. Pastel 51X39. Tilh. Enkefru Martha Borch ENGELKE CHARLOTTE RYBERG, f. Falbe, g. m. forannævnte. Pastel51X39. Tilh. Enkefru Martha Borch FERDINAND LOUIS MOURIER [1801]. Pastel. 20x13. Tilh. Hr. Slotsgartner Otto Mourier FRU COLBJØRNSEN, f. Ferral. Pastel. 33x25. Tilh. Comtesse M. Scheel DAMEPORTRÆT. Pastel. 32 x25. Tilh. Comtesse M. Scheel CABL VICTOR VON BONSTETTEN. [1801], Pastel. 35x27. Tilh. Hr. Øjenlæge Erik Brun PORTRÆTTEGNING AF EN GAMMEL BONDE. Tegning. Sortkridt, Lysene med hvidt. 52x41. Tilh. Frk. M. Winther GENIER LEGE I EN HAVE. Tegning. Tusch. Pensel. 27X33. Tilh. Hr. cand. juris. V. Topsøe Jensen KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Rly. 17X12. Tilh. Hr. Grosserer G. Budde Lund MANDSPORTRÆT. Farvetegning. [1785], 24X18. Tilh. Hr. A. Giødesen KVINDEPORTRÆT. Farvetegning. [1785]. 24X18. Tilh. lir. A. Giødesen SELVPORTRÆT. Tegning. Sortkridt, Lysene med hvidt. 37X29. Tilh. Hr. Boghandler Alfr. Jørgensen PORTRÆTTEGNING. Bly, Tusch med Pensel. 46x33. Tilh. Hr. Direktør K. Suenson DRAPPERISTUDIE. Pasteltegning. 39x25. Tilh. Hr. Museumsassistent Gustav Falck PORTRÆTTEGNING. Sortkridt, Lysene med hvi.il 34X25. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump.

20 RAMMER MED FORSKELLIGE TEGNINGER. Tilh. Hr. Ingeniør J. RUMP LØBENDE DRENG. Studietegning, Bly, til Maleriet Nr X23. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen DIGTEREN KLOPSTOCK [1781?]. Bly. Tusch med Pensel, Lysene med hvidt. Tilskrevet: J. Juel fec.<25x20. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump KVINDEFIGUR. Pasteltegning. 38X30. Tilh. Maleren Hr. Viggo Madsen PASTELTEGNING. Dame med et Barn. 26X20. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen TEGNENDE DRENG. Tegning. Rødkridt. 21X17. Tilh. Hr. Museumsinspektør Karl Madsen NIELS CHRISTENSEN, Møller i Fredericia, g. m. Juels Søster Anne Sophie. Pastel 33X24. Tilh. Hr. Højesteretsassessor Gottlieb Jensen.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Klubrekorder Damer - 25m bassin

Klubrekorder Damer - 25m bassin Klubrekorder Damer - 25m bassin Klubrekorder seniorer alder 0-99 Distancer Rekordindehavere Tid Dato 25m Frisvømning Christina Lund (1993) 00:14.10 05-02-2008 50m Frisvømning Helene Kristensen (1992) 00:29.48

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere