Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70"

Transkript

1 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning også kommer til at omfatte baghuset Amaliegade 40 A, i 3 etager med kælder, opført af Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede. Originaltegning af Frederik Vilhelm Tvede, Opstalt fra Toldbodgade. Bagerst fra venstre: tilbygningen / baghuset, Amaliegade 40 A, sidehus og forhus, Jan von Ostens Gård, Amaliegade I forgrunden: vognport og mur mod Toldbodgade. Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Indsendt april Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget s. 3 Baggrunden for forslaget s. 3-5 Bygningshistorie s. 6-7 Beskrivelse s. 7-8 Oprindelighed og ændringer s. 8 Vedligeholdelsesstand s. 8 Identifikation s. 8-9 Kilder s. 9 1

2 Originaltegning af Frederik Vilhelm Tvede, Opstalt fra gården, Amaliegade 40. Fra venstre: Snit igennem Jan von Ostens Gård og opstalt af sidehus, Amaliegade 40, herefter opstalt / snit igennem Tvedes baghus / tilbygning. Originaltegning af Frederik Vilhelm Tvede, Plantegning. Baghuset, Amaliegade 40 A, er markeret med sort. 2

3 Begrundelse for fredningsforslaget: Alle andre bygninger er fredet De bygninger, som ejes eller har været ejet af Det Classenske Fideikommis, Amaliegade , samt på den samme grund mod Tolbodgade er fredet. Det samlede bygningsanlæg udgør med stor overbevisning et helstøbt kulturhistorisk miljø. Noget tyder dog på at baghuset, Amaliegade 40 A er blevet glemt, da resten af anlægget i 1918 og 1951 er blevet fredet. Helheden er interessant Baghuset, Amaliegade 40 A, udgør tilsammen med resten af bygningerne beliggende på Det Classenske Fideikommis grund, en helstøbt og umistelig helhed, hvor det ikke giver mening at tale om, at nogen dele er vigtigere end andre. Der er ingen tvivl om at det har ligget Arkitekten Frederik Vilhelm Tvede på sinde at skabe en smuk og sammenhængende helhed, da han stod for Fideicomissets store om- og tilbygning i årene fra Alle bygninger og disses sammenhæng er således meget nøje beskrevet i Tvedes originale tegningsmateriale. Delvist fredede lejemål Som det fungerer på nuværende tidspunkt, er lejemål der lejemål, der går igennem såvel den fredede, som den ikke fredede del af Fideicommissets bygninger det er administrativt kompliceret. Sammenknytning Det Classenske Fideicommis bygninger knyttes sammen via Tvedes tilbygning, idet huset spejler på den ene side, de Engelske Rækkehuse, og på den anden rokoko gadehuset, Jan von Ostens Gård. Dette udtrykkes bl.a. via detaljeringen. Således er tilbygningen også et eksempel på en følsom og raffineret indpasning. De engelske rækkehuse fra Toldbodgade, Vilhelm Tvede Det Classenske Fideicommis, Vilhelm Tvede 1868 Baggrund: Om Det Classenske Fideicommis og dets stifter Johan Frederik Classen. Johan Frederik Classen levede fra Ved sin død havde han titel af generalmajor og storkorsridder af Dannebrog. Han var forretningsmand og tæt knyttet til kongen. Han drev krudtværk og støberi af metalkanoner på Agatmøllen, ved Arresøens udløb i Isefjorden, stedet kaldte han Frederiksværk. I 1770 fik han hele leverancen af krudt og kanoner til Landetaten. Med årene kom virksomheden også til at omfatte vandmølle, teglværk, vognfabrik, voksdugsfabrik, fajanceovenfabrik, vokslysestøberi, gørtlerværksted, guldsmedeværksted og rebslagerbane. Han havde rådighed over bøndergårde i 4 landsbyer og grundlagde senere fiskerlejet, Liseleje. 3

4 Hans virke omfattede også landbrug, kvægavl og skovbrug. Han ejede godserne Corselitze og Carlsfeldt. J. F. Classen ejede også et stort bibliotek, der ved hans død omfattede bind. Han erhvervede sig igennem sit liv og virke en anseelig formue, som han inden sin død valgte at testamentere til en stiftelse, Fideicommisset. Fideicommisset har siden forvaltet J. F. Classens formue, hvis overskud, også i dag, går til velgørende, kulturelle og uddannelsesformål. Igennem 1800-tallet har Classenfamilien været repræsenteret i Fideicommissets direktion først ved J.F. Classens yngre bror, Peter Hersleb Classen, siden af hans fætter, Michael Classen samt dennes søn, P.H. Classen (den yngre). Det classenske Fideicommis bygninger, Fattig-Holm ca Samme motiv, marts 2007 Om Frederik Vilhelm Tvede Vilhelm Tvede blev født i 1826 i København. Han blev optaget på Kunstakademiet i København i 1839, hvor han gennemgik en længere uddannelse, bl.a. studerede han arkitektur, han blev uddannet sølvsmed og han stod i snedkerlære. Tvede var elev hos G. F. Hetsch. Han anses for at have ydet sit bedste i opgaver af mere jævn karrakter som de Engelske Rækkehuse og de Classenske Arbejderboliger. Frederik Vilhelm Tvede var husarkitekt i Det Classenske Fideicommis, og stod for mange ny om og tilbygninger i denne forbindelse. Vilhelm Tvede døde i Værker: Spir på Karleby kirke ved Nykøbing F, 1855 Råd- ting- og arresthus i Stubbekøbing, 1860 To bygninger i forbindelse med J.D. Herholdts hovedbanegård, 1864, nu nedrevet De Classenske boliger på Godthåbsvej, Frederiksberg, , nu nedrevet Præstø Amts Tvangs- og Arbejdsanstalt, Næstved, 1867 Logebygning for frimurerordenen, Klerkegade 2, København, 1868, fuldført af J.H. Nebelong, fredet (senere nedlagt og delvis ombygget) Humlebæk Kirke, 1868 Vedbæk Kirke, 1871 Ny hovedbygning til Spanagergård, København, 1871 Nakskov Rådhus,

5 Kapel på gl. mosaiske Kirkegård, Møllegade, København, 1873, nu nedrevet, bolig og indgangsbygning, fredet Råd-, ting- og arresthus i Nykøbing Falster, De Engelske Rækkehuse, Toldbodgade 43-59, København, , fredet Arresthuset i Ringsted, 1875 Industriforening med teater, jernbanegade / teatergade, Næstved, 1876 P. Andersens Vandtårn, Frederiksberg, 1877, fredet Sygehus, Odense Landevej, Nyborg, 1878 Hovedbygning til Herregården rygård, Hornsherred, 1880, nu nedrevet Råd- ting og arresthus, Sorø, 1881 Filial af Nykøbing Hospital, Nr. Boulev., Nakskov, Hjulby Kirke, Nyborg, 1883 Tilbygning til Rygård, Bernstorffsvej 54, 1886 Restaureringer og ombygninger: Nyborg Rådhus, , fredet Gosmer Kirke, Odder, 1866 Kalundborg Kirke, Nyborg Kirke, Ubby Kirke, Holbæk, 1871 Ode Førslev Kirke, Haslev, 1876 Baghuset, Amaliegade 40A fra Toldbodgade 5

6 Tilbygningen Amaliegade 40 A, ankomst, adgang, opgang, indgang Bygningshistorie: Om Det Classenske Fideicommis bygninger i Amaliegade / Toldbodgade. Amaliegade 40 42, Jan von Ostens Gård, blev opført i Der er ikke vished om hvem der var bygningens arkitekt, men den blev opført efter Nicolai Eigtveds død, og således var det Lauitz de Thurah, der skulle godkende bygningstegningerne. I 1770 overtog J. F. Classen Jan von Ostens Gård. I 1792 opførtes biblioteksbygningen, Amaliegade 38 af Peter Hersleb Classen, J. F. Classens yngre bror, i samarbejde med Hofarkitekt Andreas Kirkerup. Bygningen rummede J. F. Classens omfangsrige bogsamling. I 1868 blev samlingen delt mellem Universitetet og Landbohøjskolen. Amaliegade indgik dengang alle i Det Classenske Fideicommis. Von Ostens Gård blev i 1869 udvidet mod øst med side - og bagbygninger, i dag Amaliegade 40 A. Fideicomisset var også bygherre for de bagvedliggende Engelske Huse i Toldbodgade. Von Ostens Gård var oprindeligt ikke en hjørnebygning, idet der indtil 1859 fandtes et nabohus, Amaliegade 44, opført I 1862 blev den knækkede Toldbodgade ført tværs over denne grund. Tilbygningen Amaliegade 40 A Tilbygningen Amaliegade 40 A, er opført i Tilbygningen var del af en gennemgribende istandsættelse og ombygning af Fideicommissets bygninger. Ifølge Harald Jørgensen, er tilbygningen opført dels som en forlængelse af lejlighederne mod Amaliegade, og dels som en ny kontorbygning i 3 etager med plads til kontor og arkiv, samt lejligheder for sekretær, bogholder og bud. Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede stod for hele ombygningen. I 1908 er der sket en mindre udvidelse af tilbygningen. Fredningskort, fredede bygninger er angivet med skravering Amaliegade 40 A, Von Ostens Gård, til højre 6

7 Som en del af Fideicommissets samlede byggeplaner blev også de Engelske Huse opført. Det skete En væsentlig del af formålet med den samlede istandsættelse og ombygning var at skaffe en god lejeindtægt fra de istandsatte eller nybyggede boliger. Ejerforhold vedr. bygninger Amaliegade samt baghuse og De engelske Rækkehuse i Toldbodgade indgik tidligere alle i Det Classenske Fideicommis. Idag har Fideicommisset alene Amaliegade Biblioteket og De engelske Rækkehuse er solgt fra. Oversigt vedr. bygninger, arkitekter og opførelsesår, alle på nær Amaliegade 40A er fredet: 1. Amaliegade 38, forhus 2 etager, Arkitekt: Peter Hersleb Classen / Hofarkitekt Andreas Kirkerup, Amaliegade 40 og 42, Jan von Ostens Gård, forhus 3 etager inkl. udnyttet mansard, med sidehus af samme gesimshøjde som forhuset, opført til Kaptajn Jan von Osten, Amaliegade 40 A, baghus 3 etager, opført til Fideicommisset, Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, , Ikke fredet 4. Amaliegade 40, baghus 1 etage, Amaliegade 42, baghus 2 etager med to vognporte, Toldbodgade 71-87, De engelske Huse, Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, Hovedtrappen, nedgang, durchsicht Bagtrappen, durchsicht, opgang Beskrivelse: Beskrivelse af planløsningen Baghuset, Amaliegade 40 A, har en planløsning, der kan synes kompleks, men som en del af et helt anlæg virker løsningen trods alt ligetil. Baghuset rummer primært en opgang med tre lejligheder med hovedindgang fra gården, men også en udvidelse / forlængelse af i alt 6 lejligheder med hovedindgang fra Amaliegade i portene. Disse lejligheders udstrækning går fra Amaliegade, igennem sidehuset mod gården og Toldbodgade, og altså igennem Tvedes baghus. Snittet Baghuset er opført i tre etager med kælder. Etagehøjden i lejlighedsudvidelserne er større end den for de tre lejligheder, der udelukkende ligger i baghuset. Det lidt højere parti er formidlet med en risalit mod de engelske rækkehuse. 7

8 Facader og materialer Ydermuren er bygget op af gule mursten med pudsede detaljer. Taget er valmet og beklædt med naturskiffer. Hovedgesimsen er pudstrukken med tandsnit, og fortsætter hele vejen rundt om huset. Mod gården er hoveddøren indfattet af en pudstrukken portal med frontispice. Sålbænkene er ligeledes pudsede og let fremhævet med pudstrukken kant. Der er brugt henholdsvis tofags dannebrogsvinduer og palævinduer (ved overgangen til det pudsede sidehus, Amaliegade 40 42, mod gården og Toldbodgade). Facaden mod de engelske rækkehuse har karakteristika, der i højere grad har karakter af gadefacade. Her er der pudstrukne vinduesindfatninger, med diskret rokoko tilsnit, der synes at spejle Von Ostens Gård. Vinduerne er primært 2 - og 3 fags dannebrogsvinduer. Der er rustikhjørner (med kvadremurværk) og soklen er markeret via en let fremhævning af murværket. Interiør I forhold til baghusets indre, er særligt trappeopgangene interessante. Hovedtrappen med indgang fra gården formidler en meget smuk entre med sidelys fra syd og enkel detaljering. Bagtrapperne har store ovenlys igennem durchsichten, og er både rummelige og lyse. De tre lejligheder er lyse og har en smuk rumfordeling. Detalje, Amaliegade 40A Detalje, Amaliegade 40 A Amaliegade 40 A, tilbygning 1908 Detalje, Amaliegade 40 A, tilbygning 1908 Oprindelighed og ændringer: Baghuset er opført i Hertil kommer en meget nænsom tilbygning / udvidelse, mod syd fra 1908, sandsynligvis udført at Vilhelm Tvedes søn, Gottfred Tvede. Der er indvendigt sket enkelte ændringer vedr. indretning af køkken og bad. Alt i alt fremtræder de væsentlige arkitektoniske rumlige og detaljemæssige kvaliteter dog uantastet. (Hoveddør og kælderdør svarer ikke til den der er angivet på Tvedes originaltegninger, dog falder de ganske godt ind i helheden). Vedligeholdelsesstand: Der er Igangværende arbejder vedr. fundering i den del af baghuset som grænser op til det fredede sidehus. Generelt er bygningen godt vedligeholdt, dog synes skorstene og tag at trænge til istandsættelse. 8

9 Identifikation: Kommune: Københavns Kommune Ejerforhold: Det Classenske Fideicommis, v/ Poul Schreiner Hansen, Godsforstander, Tromnæs Alleen 25, Corselitze, 4800 Nykøbing Falster, Tlf , Kommuneatlas: Bygningen er registreret i Kommuneatlas for København, med følgende vurdering: Bevaringsmæssig værdi 3 Kilder: Litteratur: Weilbachs Kunstnerleksikon Allan Tønnesen, 233 Danske borgerhuse København før nu og aldrig, bind 6 Harald Jørgensen og Fridlev Skrubbeltrang, Det Classenske Fideicommis gennem 150 år. Illustrationer: Facader og snit af Vilhelm Tvede, 1874 Opmålingstegninger vedr. planen af Arkitekt SV. Aa. Christensen, 1948 (Tvedes efterfølger) Illustration af Fattig-Holm, ca Kontaktpersoner: Mette Maegaard Nielsen, Arkitekt MAA, Tlf Poul Schreiner, Godsforvalter, Tlf

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen Fredningsforslaget omfatter: Motorrenoveringsvirksomhed med skorsten, opført 1956 af Arne Jacobsen til fabrikant Carl Christensen.

Læs mere

Boldklubben af 1893 s tennishal

Boldklubben af 1893 s tennishal Boldklubben af 1893 s tennishal Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø også Per Henrik Lings Allé 10 (tidl. Idræts Allé) Ill. 1. Bag karnap ligger klublokaler Ill. 2. Vue mod Parken A/S. Ill. 3.

Læs mere

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Hack Kampmann på Djursland

Hack Kampmann på Djursland Hack Kampmann på Djursland Den kendte danske arkitekt Hack Kampmann (1856-1920) er rigt repræsenteret på det sydlige Djursland. Hack Kampmann er indfødt i den forstand, at han blev født i Ebeltoft i 1856

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering Årsberetning 2006 - bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2007 1 Titel Årsberetning 2006. Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Skovshoved. et bymiljø

Skovshoved. et bymiljø Skovshoved et bymiljø Åbne grønne friarealer. 2 indledning Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes

Læs mere

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel

Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken 2000 Papirfabrikken 2004 Ved havnen i Silkeborg emmer den gamle papirfabrik af historie og kultur. Her skrives historien om en by, der

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere