992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter"

Transkript

1 992:~-5 fors 1 Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter

2 992?-5 o I & II 1 " 2 S I. Dødfødt dreng d, 3. maj' z- KlitmøUer~ V. Vandet. I II II. Jensine Christine Mortensen født d. 16. februar 1851 i Klitmøller~ V. Vandet~ død d. 8. december 1934 samme sted~ gift d. 8, februar 18?6 i V. Vandet med Jens Pedersen Roller~ styrmand~ født d. 18. maj 1851 i Klitmøller~ druknet på havet~ søn af angelmager og s~randfoged Bosat: Klitmøller pr. Thisted. Peder Pedersen Frost og hustru Mette Christensdatter. A. Peder Frost Roller~ født d. 21. oktober 18?6 i KlitmøllerJ V. Vandet~ død d. 8. april 18?? samme sted. B. Peder Konge Mortensen Roller~ født d. 10. april 18?8 i Klitmøller~ V. Vandet~ død ca. 18 år gammel. C. Petra Metthea Roller~ født d. 14. november 1889 i Klitmøller~ V. Vandet~ gij' d. 1. marts 1908 i Klitmøller med Nis Nissen~ installatør~ født d. 9. april 1887 i Thisted) død d. 6. oktober 1952 i Holte~ begravet i Søllerød) søn af Karen Nissen. Bosat: Byageren 8J Næl"Um.

3 b, II 2 3 II C P,M.H. gik i skole i Klitmøller og havde derefter> plads som stuepige hos sagfører> Michelsen i Thisted indtil sit giftermål. N,N" gik i skole i Thisted~ stod i lære på maskinfabrikken Thy i Thisted, aftjente sin værnepligt i København, fik efter> hjemsendelsen arbejde som elektriker> hos Fr>ichs A/S i Århus~ arbejdede derpå forskellige steder, således i Herning, Slagelse, Middelfart og Vanløse, flyttede 194? til Holte og havde så beskæftigelse hos Thrige-Titan A/S indtil sin død. 1. Karen Holler Nissen, født d. 1?. april 1908 i Klitmøller>, V. Vandet, gift d. 4. maj 1945 i København med Valdemar> Hausgaar>d Frost, gartner>, født d. 24. febr>uar> 1900 i Klitmøller>, død d. 2?. november> 196? i Herlev, søn af fisker> og landmand Peder> Hausgaard Frost og hustru Constance Anine Mortensen. (Se IX G). Bosat: Klausdalsbro-vej 501, Herlev. K.H.N. gik i skole i Randers, på Amager> og i Slagelse, havde i 5 år> plads i huset hos grosserer> Henr>iksen, Vanløse, virkede i 1? år som ekspeditrice hos Børge KY'Use, kaffe- & tefor>r>etning en gros & en detail, København, og hjælper> nu til i gartneriet. V.H.F. gik i V. Vandet skole, sejlede en tid i både indenrigs- og udenr>igsfar>t, aftjente sin værnepligt ved marinen, købte ~ td. land jord på Klausdalsbro-vej i Herlev og etablerede her> sit nuhavende gartneri. a. Kar>it Hausgaar>d Frost, kontorassistent, født d. 8. maj 1946 i Hellerup, gift d. 3. september 1966 i Herlev med Henning Peder> Nielsen, anlægsgartner>, født d. 28. febr>uar> 1945 i Herlev, søn af værkfører> Rikard Nielsen og hustr>u Elly Jørgensen. Bosat: Højbjergvænget?, Herlev. K.H.F. tog 1963 realeksamen fra Hjortespring skole, fik derefter> kontoruddannelse ved Københavns skattevæsen og har fra 1969 været ansat på kontoret ved 3 M A/S, Glostr>Up. H.P.N, gik i skole i Herlev og Hjortespr>ing, arbejdede en tid på en pibefabrik, aftjente sin værnepligt i Høvelte, havde derefter> beskæftigelse hos trådvarefabrikant Knud Hildebrandt i Hvidovre og påbegyndte i 1968 sin nuhavende virksomhed som anlægsgartner> i Herlev. 1) Laila Hausgaar>d Nielsen, født d. 23. febr>uar> 196? på sygehuset i Glostr>Up. b. Lis Hausgaar>d Fr>Ost, korrespondent, født d. 21. september> 194? i Herlev. Bosat: Højagerparken 30, Baller>Up.

4 D II 3 4 s II C 1 L.H.F. tog realeksamen i Hjortespring~ blev kontoruddannet hos V.M. Christensen A/S, jern & stål~ Glostrup~ var derefter 1 år på korrespondentkursus samt 1 år i huset i London~ virkede en tid som korrespondent i sin tidligere læreplads og har siden 19?0 været ansat som receptionsdame hos Erla Auto-Import A/S, Gladsakse. 2. Petra Jensine Holter Nissen, født d. 8. november 1910 i Klitmøller, V. Vandet, gift d. 15. maj 193? på Frederiksberg med Kaj Arne Christensen, tømrer og snedker, født d.?. juni 190? i Grenå, søn af snedker Anders Peter Christensen og hustru Ellen Frederikke Larsen. Bosat:?1?-5 Street N.W., Calgary, Alberta, Canada. P.J.H.N. gik i skole i Horsens~ Slagelse og Vanløse og tog mellemskoleeksamen 1925, blev kontoruddannet og havde plads ved Københavns begravelsesvæsen på Bispebjerg samt ved Københavns statistisk kontor. K.A.C. gik i skole i Grenå~ stod i lære hos snedkermester Anton Jensen~ Grenå~ rejste 1930 til København og arbejdede her til 1945, flyttede da til Hundested og startede her egen snedker- og tømrervirksomhed, emigrerede 1951 til Canada, tog 1960 til Hawaii, 1962 til Danmark og har siden 1963 atter boet i Canada. a. Anne Jessie Christensen, bogholder, født d. 8. juni 1939 i København, gift med Terranae Guy Logan, ingeniør. Bosat: 1040 Oakmont Circle, Lynchburg, Virginia, USA. b. Kaj Ais Christensen, tømrer, født d. 6. oktober 1941 i KØbenhavn, gift med Phyllis Carol Thomas, sekretær. Bosat: 584? Bow Cresent~ N.W.~ Calgary, Alberta~ Canada. c. Ole Arne Christensen, arkæolog, født d. 25. oktober 1945 i KØbenhavn. Bosat: Street, S.W., Calgary, Alberta, Canada. 3. Nis Julius Nissen, ekspeditionssekretær, født d. 12. december 1912 i Hovedgård, Ørridstev, gift d. 16. september 1939 i Kolding med Johanne Niel~ sen, født d. 31. marts 1914 i Dybbøl, datter af fisker Andreas Fridrich Nielsen og hustru Johanne Knudsen. Bosat: Frederik VI's all~ 4, København F. N.J.N. tog 1930 realeksamen i København, bestod senere adgangseksamen til hærens officersskole og gjorde derefter tjeneste i Holbæk og Sønderborg indtil 1941, sidst som sekondløjtnant, blev efter hjemsendelsen an-

5 992?-5 o II 4 5 S II C 3 sat ved F~ede~iksbe~g kommune og ha~ i en å~~ække vi~ket i den tekniske fo~valtning, nu som ekspeditionssek~etær. a, K~in Nissen, født d. 2?. janu~ 1940 i Sønde~bo~g, gift med Giuseppe D~agonetti, maskinmeste~. Bosat: So~~ento, Italien. b. Ulla Nissen, født d. 2?. maj 1944 i København, gift med Ge~t Rauth, tankbesty~e~. Bosat: Lubeak, Tyskland. 4. Else Rolle~ Nielsen, labo~ato~ieassistent, født d. 16. ma~ts 1924 i Vanløse, gift d. 3. juli 1948 i Sølle~ød med Hans Vagne~ Nielsen, politiassistent, født d. 29. oktobe~ 1918 i Glim, søn af gå~deje~ Ande~s Nielsen og hust~ K~stine Bosat: Ma~ievej Ch~istensen. 39, Skovlunde. E.H.N. gik i skole i Vanløse og Middelf~t og tog 1941 studente~eksamen f~a F~ede~iaia gymnasium, blev de~efte~ uddannet som labo~ato~ieassistent og v~ i 6 å~ ansat på Statens vete~inæ~e se~umlabo~ato~ium i København samt 12 å~ sene~e i ca. 2 å~ på meje~ib~gets labo~ato~ium og ha~ nu de Ztidsbeskæftige lse ved et fo~sik~ingsse lskab. H.V.N. gik i skole i Glim, va~ vinte~en elev på Osted efte~skole, læ~te derpå landb~g, dels hjemme og dels ude, blev 1942 ansat ved ~igspolitiet, h~ gennemgået fo~skellige k~se~, fo~f~emmedes 1963 til politiassistent og a~bejder nu som sådan på politiets personalekonto~. a. Bi~ge~ Holler Nielsen, overkonstabel~ født d. 6. janua~ 1951 i København. b. Anne-Dorthe Nielsen, født d. 27. november 1954 i København. 5. Inge Holler Nissen, født d. 19. janu~ 1927 i Vanløse, gift d. 1?. ap~l 1954 i Søllerød med Svend Aa~e Glarborg, skolebetjent, født d. 10. novembe~ 1930 på F~ederiksberg, søn af Hans Aksel Gl~bo~g og hust~ Elna Jacobsen. Bosat: Hovedgade 125, Nærum. I.H.N. gik i skole i Vanløse og Middelfart, havde 1 å~ plads ved husge~ning og v~ de~efte~ ansat en tid på postgi~okonto~et samt en tid ved No~disk Livsfo~sikrings-Akts. af 189?, København. S.Aa.G. gik i skole i Valby og aftjente sin væ~epligt på Bo~holm.

6 92?-5 II 5$ 6 a. Kirsten Holler Glarborg~ født d. 5. maj 1955 i Lyngby. II C 5

7 o sd l l Il - Jensine Christine Mortensen J ens Pedersen Holler Il C - Petra Metthea Holler Nis Nissen

8 2?-5 II III III, Mette Neesgaard Mortensen født d. 19. september 1B53 i KUtmøUer" V. Vandet" død d. 12. marts 1922 i Vang" gift d.?. marts 1882 i V. Vandet med Jens Jensen Nystrup" husmand og Zandpostbud" født d. 20. maj 1B55 i Nystrup" Vang" død d. 16. januar 1940 i Vang" søn af gårdejer Jens Jensen og hustru Kirsten Jensdatter Ramsgaard. Bosat: Vang pr. Thisted. M.N.M. var "klog kone" og kunne bz. a. kurere folks øjne. J.J.N. blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt ved livgarden, var de første år efter giftermålet husmand og møller i Klitmøller" drev derpå en ejendom i Vang og virkede her tillige som landpostbud samt som ringer og graver. - JnJ.N. var desuden ligsynsmand i Vang-Tvorup kommune. A. Kirsten Jensen Nystrup" husbestyrerinde" født d. 8. september 1882 i Klitmøller, V. Vandet, død d. 16. januar 1952 i Vang. K.J.N. lærte husgerning, tjente i ca. 15 år på Fyn, var hjemme for at passe sine forældre og gik en del ud som kogekone. B. Jens Jensen Nystrup" købmand, født d. 1. maj 1884 i Klitmøller" V. Vandet, død d. a: oktober 1950 i Ydby" gift d. B. november 190? i Odby med Elline Pedersen Oddershede" navneændring 1905 fra Elline Pedersen" født d. 29. august 1BB1 i Hjardal" Ø. Vandet, død d. 5. marts 1962 i Ydby, datter af husmand Niels Pedersen Oddershede og hustru Ane Elisabet Jensen. Bosat: Ydby pr. Hurup Thy. J.J.N. stod i lære hos købmand Martin Andersen, Thisted" blev 190? uddeler i Sperring brugsforening, lejede få år senere en lille købmandsforretning i Ydby, lod efter nogle års forløb bygge en ny købmandsforretning, ligeledes i Ydby, drev denne i en år~<ke og købte derefter en mindre forretning samme sted. - J.J.N. var en kort tid direktør for Boddum-Ydby sparekasse. E.P.O. tjente efter sin konfirmation hos sin senere mands faster og onkel" Ane og Niels Peter Nielsen" Thisted" havde efter at være blevet uddannet som mejerske i 6 år plads på Uglev mejeri og var efter sit giftermål sin mand en god hjælp og støtte i forretningen. 1. Peter Konge Oddershede Nystrup" filialdirektør" født d. B. november 1908 i Sperring" Sjørring" gift d. 31. maj 1936 i Viborg med Inge Amalie Elisabeth Garnæs, født d. 2?. oktober 1913 i Odder" datter af købmand Anders Garnæs og hustru Yelva Jakobsen. Bosat: Østergade 2B" Hurup Thy.

9 992?-5 o III 2 8 S III B 1 P.K"O"N. gik i Hol-megårde skole ved Ydby, blev derefter kolonialuddannet hos faderen_, besøgte 1 år handelshøjskolen i Arhus_, aftjente sin værnepligt og blev efter hjemsendelsen ansat som assistent i Thylands Bank A/S_, Hurup, gjorde fra 1936 tjeneste i bankens filial i Hørdum og senere også i Bedsted_, udnævntes 1943 til fuldmægtig og 1958 ti l kontorchef og har fra 1960 virket som filialdirektør for Bedsted_, Hørdum_, Koldby og Vestervig. I.A.E.G. gik i skole i Viborg og hjalp derefter moderen_, som var bestyrerinde på soldaterhjemmet Dannevirke i Viborg_, indtil sit giftermål. a. Ella Garnæs Nystrup_, fodplejer_, født d. 10. februar 1940 i Hurup, gift d. 1. juli 1963 i Thisted med Mogens Midjord Nielsen_, civilingeniør, født d. 13. september 1929 på Rigshospitalet i KØbenhavn, søn af Harry William Nielsen og hustru Elsebeth Elise Susanne Midjord. Bosat: Lykkesborg all~ 12_, Søborg. E.G.N. gik i skole i Hurup_, havde 1 år pzads i huset i Arhus_, tog 1958 eksamen som fodpzejer i København_, virkede derefter som sådan 4 år ved SohoZZ A/S_, fodkzinik_, Strøget i KØbenhavn_, samt på for-. skelzige hospitaler og pl-ejehjem og har siden 1966 drevet egen fodkzinik_, først i Hothæk og fra 1970 i Søborg. M.M.N. gik i skoze i København, stod 2 år i kozoniazzære på LoZZand, havde en tid pzads som l-andbrugsmedhjæl-per, ZigeZedes på LoZZand_, indkazdtes derefter tiz mil-itærtjeneste ved intendanturkorpset i København, avancerede til kaptajn, tog studentereksamen fra aftenkursus, gik 1 år på Københavns universitet, bestod 1961 eksamen fra Den pol-ytekniske Læreanstal-t, havde ansættel-ae som kemiingeniør ved Maizena-Kompagniet A/S, København, og ved fa. EZof Hans.son, 1 år i København og 3 år i HoZhæk_, og har siden været ansat ved Københavns teknikum samt undervist i matematik på aftenkursus; tog 1969 ejendomsmægtereksamen og er desuden ejer af et møntvaskeri på Ft ederiksberg. 1) Sanne Nyatrup NieZsen, født d. 12. apriz 1964 i København. 2) Lene Nystrup NieZsen, født d. 24. april 196? i HoZhæk. b. Ebbe Garnæs Nystrup_, urmager_, født d. 2?. februar 194? i Hurup. Bosat: Schweiz. 2. Dagny Oddershede Nystrup, født d. 8. november 1910 i Sperring, Sjørring_, gift d. 12. maj 1933 i Ydby med HaraZd Martinus Krabbe_, gårdejer, født d. 5. august 1908 i HeZtborg, søn af gårdejer Søren Krabbe og hustru

10 )992?-5 ~o III l 3 ' 9 "S Marie Kirstine Pedersen. Bosat: Nørgår>d~ Helligsø pr>. Gettrup. III B 2 D.O.N, gil<. i Holmegårde sl<.ole ved Ydby, lærte derpå husgerning hjemme, havde et ophold på Tommerup højsl<.ole og virkede 1 år som husassistent hos pastor> NørsøUer> Jensen i Søndbjerg. H.M.K. gik i Boddum skole, blev uddannet ved landbr>uget, besøgte Tommer>up højsl<.ole, drev den 25 tdr. land store gård Vestereng i Dover og gården Gl. Kro i Ydby, der> Var> på 35 tdr. land, og overtog derefter> sin nuhavende gård, Nørgård i Helligsø, der> er> på 90 tdr. land. a. Marie Krabbe, lærer, født d. 8. juni 1934 i Dover, Ydby, gift d. 8. juni 1962 i HelligsØ med Christian Bach Iversen, lærer>, født d. 16. maj 1938 i Mammen, søn af gårdejer Christen Edvard Iversen og hustru Marie Frederikke Kristensen Baoh. Bosat: V. Hornum pr>. Ars. M.K. gik først i Gettrup sl<.ole og tog 1951 præliminærel<.samen fra Hvidbjerg kost- og realskole, var i? år besl<.æftiget ved husgerning, dimitteredes 1962 fra Nr. Nissum seminarium og har siden virket som. lærer> ved V. Hornum skole. C.B.I. gik i Mammen skole, havde derefter> plads ved landbruget indtil 195?, afbr>udt af et ophqld på Nr>. Nissum efterskole vinteren , tog 1962 eksamen fra Nr. Nissum seminarium og har> siden været ansat som lærer> ved V. Hornum sl<.ole. b. Ellen Nystrup Krabbe, født d. 2?. oktober> 1935 i Dover, Ydby, gift d. 26. marts 1964 i Gettrup med Klaus Egon Plith Holst, aut. gas- & vandmester>, født d. 2?. december 1939 i Redsted Mors, søn af landmand Jørgen Peter> Holst og hustru Maren Plith. Bosat: Jyllandsgade 38, Skive. E.N.K. gik i Helligsø og Gettr>up skoler>, havde derefter> plads ved husgerning indtil 1958, afbrudt af et ophold på Tommer>up højskole 1954, tog 1959 handelseksamen i Str>ue~ og virkede som kontorassistent 1 år ved Thyland Teglværk I/S, Hurup, og 6 år ved Dansk Shell A/S, Herning. K.E.P.H. gil<. i skole i Redsted Mors, havde en tid plads ved landbruget, stod i lære som vogn- og beslagsmed i Sdr>. Nissum, besøgte Oller>up håndværl<.erhøjsl<.ole, havde besl<.æftigelse hos blil<.kenslager>mester> Gunner> Kristensen, Herning~ drevet gas- og vandmesterforretning i Skive. og har> siden

11 Eo III B 4 r 10 TB 1) Birgitte Krabbe Holst~ født d. 7. januar 1967 i Herning. III B 2 c. Poul Nyatrup Krabbe, gårdejer, født d. 3. marts 1937 i Dover, Ydby, gift d. 15. april 1961 i Gettrup med Betty Koregaard Andersen, født d. 30. august 1941 i Gettrup, datter af postbud Chr. Nielsen Korsgaard Andersen og hustru Karen Marie Jensen Vestergaard. Bosat: Østergård, Hassing pr. Bedsted Thy. P.N.K. gik i Helligaø og Gettrup skoler, blev uddannet ved landbruget, hovedaagelig hjemme~ aftjente sin værnepligt i Varde, besøgte vinteren Hammerum landbrugsskole og købte 1961 Østergård~ der er på ca. 68 tdr. land. - P.N.K. har fra 1966 været medlem af bestyrelsen for kreaturforsikringen og fra 1969 for Sydthy andela-avinealagteri. B.K.A, gik i Gettrup skole~ lærte derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål~ Niela Krøjgaard~ Herning. bl.a. hos fabrikant 1) Karaten Nystrup Krabbe, født d. 12. december 1962 i Østergård, Hassing. 2) Ann Nyatrup Krabbe, født d. 13. maj 1966 i Østergård. d. Hugo Krabbe~ ingeniør~ født d. 24. april 1938 i Dover~ Ydby~ gift a. 12. juli 1964 i HeZligaØ med Henny Elisabeth Smed, født d. 18. oktober 1942 i Helligaø~ datter af gårdejer Erik Smed og hustru Kristiane Søndergaard. Bosat: Blåbærvej 14, Randers. H.K. gik i HelligsØ og Gettrup skoler, lærte derpå landbrug hjemme, aftjente sin værnepligt ved livgarden~ stod 3 år i lære som maskinarbejder på Odense Skotøjsfabrik Tiger Sko A/S, tog 1966 eksamen som maskiningeniør fra Odense teknikum og har siden haft ansættelse på Dronningborg Maskinfabrik A/S. H.E.S. gik ligeledes i Helligaø og Gettrup skoler~ stod 4 år i lære som ekspeditrice hos manufakturhandler Børge Graugaard, Hurup, og virkede derefter som ekspeditrice 1~ år hos manufakturhandler Hygebjerg, Vejle, samt 2 år hos børnekonfektionahandler K. Møller Simonsen, Odense, afbrudt af et ophold på Vejle husholdningsskole vinteren ) Henrik Smed Krabbe, født d. 14. maj 1969 i Randers. e. Mette Krabbe~ lærer~ født d. 28. juli 1939 i Dover, Ydby, gift d. 7. juli 1962 i Helligsø med Ole Mølgaard~ lærer, født d. 10. august 1939 i Holstebro, søn af bankdirektør Jena Peter Mølgaard og hustru

12 Eo III s 5 l" 11 TS Kristiane Andersen. Bosat: Bregnegårdsvej 1?~ Rødding. M.K. gik i Helligsø o~ Gettrup skoler~ dimitteredes 1962 fra Nr. III B 2 Nissum seminarium og har siden Vær>et ansat ved Rødding borger>- og realskole. O.M. gik i Danmar>ksgades skole 3 Holstebro, og har> efter at have taget eksamen fra Nr. Nissum seminarium 1962 Vær>et ansat som Lær>er> ved Rødding borger- og realskole. 1) Klaus Mølgaard, født d. 4. november 1966 i Gram. f. Eva Kl"abbe, født d. 18. oktober 1940 i Ydby, gift d. 2. juni 1963 ~ HeLLigsø med Gunnar> Chr. Kobber>Ø 3 gårdejer, født d. 4. januar> i939 i HeLLigsø, søn af gårdejer Isak Kl"istian Kobber>Ø og hustru Kirstine Rasmussen. Bosat: Kærgård, Hørdum pr. Snedsted. E.K. gik i HeLLigsø og Gettrup skoler, lær>te husgerning, Var> sommeren 1959 elev på Struer husholdningsskole og havde 1961 et ophold på VestjyLLands sy- og tilskærerskole i Ulfborg. G.C.K. gik i skole i Gettrup, blev uddannet ved Landbruget~ aftjente sin Vær>nepligt i Avedøre, Hvorup og Roskilde, var vinteren elev på Tommerup højskole og overtog ved giftermålet sin nuhavende gård, Kær>gård i Hørdum~ der er på 52 tdr. Land. 1) ULLa Kobberø, født d. 30. maj 1964 i Kær>gård, Hørdum. 2) Jan Kobberø, født d. 29. november 1965 i Kærgård. g. Henning Krabbe, revisor, født d. 6. december 1942 i HeUigsø, gift d. 15. april 1965 i Struer med Elsebeth Marie Jacobsen, børnehavelærerinde, født d. 25. oktober 1943 i Espe, datter af slagter>mester> Jens Chr. Jacobsen og hustru ELLen Nielsen. Bosat: Dyssehøjvej 10, Brabrand. H.K. gik i HeZLigsØ og Gettrup skoler, Lærte Landbrug hjemme, tog 1963 studentereksamen fra Rønde kursus, gik ? på Arhus universitet, aftjente derpå sin værnepligt ved Langelandsgades kaserne, Arhus, og har siden hjemsendelsen 1968 været ansat ved revisionsaktieselskabet J. O. Harlou & Co., Arhus. E.M.J. gik i Gettrup skole~ central og 1t år på Hørdum central~ Var> telefonist et halvt år på Gettrup besøgte 1960 HeLLebjerg idrætsungdomsskole og vinteren Rønde højskole, virkede 1 år som forpraktikant i Struer børnehave~ dimitteredes 1966 som børnehavelærerinde fra Jydsk børnehave-seminarium, Arhus og har siden virket

13 92?-5 III 6 2/1 III B 2 som sådan~ 4 år i Dansk Røde Kors børnehave~ Århus" og fra 19?0 i børnehaven på Skovvangsvej'~ Århus. 1) Anne Mette Krabbe, født d.?. november 1966 i Århus. 2) Lise Lotte Krabbe, født d. 6. oktober 1969 i Århus. h. Ester Krabbe, født d. 13. december 1943 i Helligsø~ gift d. 14. maj 1965 i Helligsø med Kristian Høje Kristensen~ gårdejer~ født d. 10. juli 1942 i Hørdum, søn af snedkermester Harald Høje Kristensen og hustru Rigmor Damsgaard. Bosat: Vestergård, Hurup Thy. E.K. gik i Helligsø og Gettrup skoler, var sommeren 1960 elev på Rydhave slots ungdomsskole~ havde derefter plads forskellige steder på Thy samt en tid som landbrugsmedhjælper hjemme. K.H.K. gik i Gettrup skole, blev uddannet ved landbruget~ havde vinteren et ophold på Hammerum landbrugsskole, tjente derefter hos sin senere svigerfar på Nørgård i Helligsø og har fra 1965 haft den 40 tdr. land store Vestergård i Hurup i forpagtning; fik 19?0 halvpart i Flarup Vestergård i Ydby. 1) Dorte Høje Kristensen, født d. 15. april 1966 i Hurup. 2) Lene Høje Kristensen, født d. 2?. februar 19?0 i Hurup. j. Rutn Krabbe, født d. 20. september 1945 i Helligsø~ gift d. 20. september 1964 i Helligsø med Niels Peter Hove Jacobsen~ slagtermester, født d. 22. februar 1941 i Espe, søn af slagtermester Jens Chr. Jacobsen og hustru Ellen Nielsen. Bosat: Valmuevej 4, Struer. R.K. gik i HelligsØ og Gettrup skoler samt på Hvidbjerg kost- og realskole og havde derefter plads ved husgerning indtil sit giftermål. N.. P.H.J. gik i Gettrup skole~ lærte slagterfaget hos faderen samt hos slagtermester Chr. Frederiksen, Hurup, aftjente sin værnepligt ved flyvestation Karup, virkede et halvt år som svend hos slagtermester Erik Ekmann" Hørdum, kom derefter hjem i faderens slagterforretning og blev d. 1. januar 196? optaget som kompagnon. 1) Jørgen Hove Jacobsen, født d. 1. oktober 1965 i Struer. k. Bente Krabbe, sygehjælper~ født d. 22. januar 194? i Helligsø, gift d. 21. april 196? i HeZligsø med Poul Erik Nordestgaard Nielsen~ rørlægger" født d. 5. juni 1943 i Lemvig, søn af Paulinus Nielsen og hustru Karen. Bosat: Højlundsparken?1" Ny-Solbjerg. B.K. gik i HeZligsØ og Gettrup skoler~ var sommeren 1963 elev på

14 6992?-5 Eo III s 7 r 2/2 TS III B 2 Rydhave slots ungdomsskole> havde plads ved husgerning> dels hjemme og dels ude, var 1 år gangpige på centralsygehuset i Herning> blev derefter uddannet som sygehjælper samme sted og har fra 1967 virket som sådan på Fødselsanstalten i Jylland> Århus. P,.E.,NoN, gik i Vandborg skole, var derefter beskæftiget ved landbruget> kom 1960 i lære hos smedemester Erik. Poulsen Engbjerg> hvis virksomhed ophørte> fortsatte læretiden hos Grønn ing Christensen i Nr. Nissum og blev d. lo april 1965 udlært hos Jens StadiZ Toft i Velling> aftjente derpå sin værnepligt ved søværnet, sejlede 1 år med søværnets skoleskib Ægir og har fra 1967 arbej'det som rørl<p{jger hos aut. gas- og vandmester Edvard Løbner> Skejby. Z. Irene Krabbe> husassistent, født d. 15. maj 1952 i Helligsø. 3. Aage Emil Oddershede Nystrup> direktør> født d. 14. februar 1915 i Ydby> gift d. 24. april 1943 i Ydby med Inga Emilie Beenfeldt Hansen> født d. 3. april 1919 i København, datter af kontrollør Otto Beenfeldt Hansen og hustru Marie Arvida Hansen. Bosat: Bahheksvej 13> Odense. Aa.E.O.N. blev handelsuddannet hos købmand Andr. Nielsen, Sjørring, tog 1944 HD, fik samme år ansættelse som prokurist ved Odense Skøtøjsfabrik Tiger Sko A/S> Odense, og har siden da virksomheden blev omdannet til aktieselskab - virket som direktør for samme. - Aa.E.OoN. er formand for Foreningen af skotøjsfabrikanter i provinsen. - Har tilbagekøbt slægtsgården Nystrup som lystgård. a. Jens Otto Nystrup, stud. jur.> født d. 10. juli 1945 i Odense, gift d. 16. januar 19?0 i Århus med Aase Duelund> børnehavepædagog, født d. 19. januar 1948 i Odense, datter af købmand Christen Møller Duelund og hustru Karen Larsen. Bosat: Engdalsvej?3, Brabrand. J.O.N. tog realeksamen fra Munkebjergskolen i Odense og 1965 studentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium> aftjente derpå sin værnepligt ved Fynske livregiment i Odense, arbejdede et års tid som lærervikar og tog samtidig filosofikum fra Odense universitet, læser nu Jura ved Århus universitet og har taget 1. del. - J.O.N. er medlem af det juridiske fagråd og studienævn. Aa.D. tog realeksamen fra Kragebjergskolen i Odense, var derefter på Borrehus husholdningsskole i Kolding samt 1 år i huset, virkede som forpraktikant i Red Barnets børnehave i Odense, besøgte Unge Hjems højskole i Skåde Bakker ved Århus> bestod 1970 eksamen fra

15 o III 8 2/3 'S III B 3 Social-pædagogisk bør>nehaveseminar>ium i År>hus og ar>bejder> nu som halvdagsassistent i Red Barnets børnehave_, Ryhaven_, Hasle. 1) Line Nystr>up_, født d,?. august 1970 i År>hus. b. Annette Nystr>up_, bibliotekar>elev_, født d. 20. febr>uar> 1948 i Odense_, gift d, 24. marts 1970 i Odense med Car>sten FY'iher>g Peter>senJ stud. techn.j født d. 24. juni 194? i Odense_, søn af over>ingeniør O.K. Petersen og hustr>u Edel Poulsen. Bosat: Rosenørnsvej 41_, Odense. A,N. gik på Munkebjergskolen i Odense og tog 1967 s tudentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium) var 5 måneder elev på Den Suhrske husmoderskole i København og er nu ansat som elev på Odense tekniske bibliotek) Odense. C.F.P. gik Ugeledes i Munkebjergskolen i Odense og tog 1946 studentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium_, Var> elev på byggeteknisk vær>kstedsskole i Hor>sens og blev derefter> optaget på Odense teknikum. 4. Gunnar> Odder>shede Nystr>up, restauratør_, født d. 5. febr>uar> 191? i Ydby_, gift d. 26. september> 1943 i År>hus med Thyr>a Agnete Elefsen, født d. 11. juni 1917 i Bastholm_, Vr>ejlev_, datter af gårdejer Niels Kristian Elefsen og hustr>u Johanne Mar>grethe Sever>ine Olesen. Bosat: Søtoften 60J Egå. a. Jørgen Elefsen Nystr>upJ studer>ende_, født d. 21. maj 1945 i År>hus. b. Er>ik Elefsen Nystr>up_, bankassistent_, født d. 23. februar> 1948 i År>- C. Peder> Konge Jensen Nystr>upJ landmand) født d. 10. december 1886 i Klitmøller>J V. Vandet_, død d. 4. november> 1908 ved en ulykke på Fyn_, begravet i Vang. P.K.J.N. havde plads ved landbr>uget på Fyn_, aftjente s~n Vær>nepligt i O dense og hjemsendtes som kor>poral. - I vang kirkebog ses følgende notat ved P.K.J.N. 's dødsindfør>else: "Styr>tede ned af et Vognlæs Solsikkekager> efter> et par> løbske Heste paa Fr>eegaar>dsbakken mellem Lykkesbor>g og Rønnemosegaa'i'd ved Bogenselandevejen i Haa'f'slev Sogn". D. Otto Jensen Nyst'i'up, husmand_, senere skovar>bejde'f', født d. 11. juli 1888 i Vang_, død d. 10. juni 1954 samme sted_, gift d. 6. novembe'i' 1910 i Aspe X'up med Kar>oline LaU'f'ine La'i'sen, født d. 21. febr>uar> 1890 på Aspe'i'up ma'i'k_,

16 o III s 9 2/4 TS Asperup~ III D datter af husmand Peder Christian Larsen og hustru Maren Katrine Madsen. Bosat: Vang pr. Thisted. O,J,N. gik i Vang skole 3 blev uddannet ved landbruget_, aftjente sin værnepligt som dragon i Odense_, var i 4 år fodermester på gården Færgeborg i Vang cg i 4 år fåreavlsbestyrer på Schæfergården i Sjørring_, købte 1918 en ejendom på Færgegårds mark i Tvorup på 18 tdy. bygsædeland_, drev denne til 1943~ afhændede den da til sønnerne Aage og Ejner og virkede derefter som skovarbejder. K.L.L. gik i Asperup skole og havde forskellige pladser ved husgerning indtil sit giftermål. 1. Peder Konge Nyatrup" født d. 2. februar i F'ærgeborg" Vang_, død d. 13. august samme år. 2. Agnes Emilie Nystrup_, husmoderafløser_, født d. 5. august 1916 i Schæfergården_, Vang, gift d. 29. december 1938 i Vang med Michael Jensen Skaarup, tømrermester_, født d. 9. august 1911 i Tingstrup~ Thisted_, søn af gårdej'er Jens Mikkelsen Skaarup og hustru Else Marie Nebel. Bosat: Vang pr. Thisted. A.E.N. gik i Tvorup skole~ læ2'te derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål; har fra 1964 virket som husmoderafløser i Vang-Tvorup. M.J.S. gik i Torsted friskole" blev uddannet ved landbruget, gik senere på løst arbejde) var i 17 år skovarbejder ved Tvorup klil::plantage, købte 195? en ejendom på 12 tdr. land i TvorupJ overtog senere s~n nuhavende ejendom på 10 tdr. bygsædeland_, begyndte 1961 at arbejde som tømrer hos tømrermester Magnus Chr. Overgaard i Vang og har fra 1965 virket som selvstændig mester. a. Grethe Nystrup Skaarup) født d. 31. maj 1939 i Tvorup" Vang" gift d. 31. maj 1958 i Sjørring med Ejvind Breinholdt Elkjær> gravemester, født d. 11. september 1936 i Farum" søn af Peter Breinholdt Elkjær og hustru Anne Marie Skov Iversen. Bosat: Tvorup pr. Thisted. G,N,S. gik i Tvorup skole og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder indtil sit giftermål. 1) Conni Breinholdt Elkjær" født d. 29. marts 1958 i TVorup, Vang. 2) Mona Breinholdt Elkjær" født d. 13. marts 1960 i Tvorup. 3) Dennis Breinholdt Elkjær~ født d. 27. november 1962 i Tvorup. b. Inga Nystrup Skaarup" født d. 29. januar 1941 i Tvorup" Vang" gift

17 6992?-5 Eo III 8 10 r 2/5 TS III D 2 d. 5. juli 1959 i Vang med Kristian Nikolaj Nielsen~ gårdejer, født d. 5. april 1935 på Diernæs mark, Vang" søn af husmand Peder Nørgaard Nielsen og hustru Kirstine Pedersen. Bosat: Bakkely, Vang pr. Thisted. I.N,S, gik i Tvorup skole" lærte derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftevmål, bl.a. et halvt år på Landmandshotellet i Thisted. K,N.N. gik ligeledes ~ Tvorup skole, blev uddannet ved landbruget" aftjente sin værnepligt i Haderslev og Odense og overtog 1959 gården Bakkely i Vang, denne var ved overtagelsen på aa. 30 tdr. land, men 1965 indkøbtes ca. 13 tdr. land og 19?0? tdr. land, således at gården nu er på aa. 50 tdr. land. 1) Sonja Skaarup Nielsen~ født d. 18. november 1959 i Bakkely, Vang. 2) Benny Skaarup Nielsen" født d. 25. september 1960 i Bakkely. 3) Dorthe Skaarup Nielsen~ født d. 5. maj 1962 i Bakkely. 4) Erik Skaarup Nielsen, født d. 5. maj 1964 i Bakkely. a. Børge Nystrup Skaarup" født d. 15. oktober 1943 i Tvorup, Vang, død d. 21. oktober samme år. d. Kirsten Nystrup Skaarup" fabriksarbejder~ født d. 1. oktober 1948 i Tvorup, Vang, gift d. 16. maj 19?0 i Vang med Børge Gasberg, rørlægger~ født d. 30. september 194? i Kåstrup~ søn af vognmand Chr. Gasberg og hustru Jensine Sofie Olsen. Bosat: Strømgade 5~ Thisted. K.N.S. gik i Tvorup, Vang og Tingstrup skoler~ lærte derpå husgerning, virkede i 2 år som ekspeditrice hos bagermester John E. Jensen, Thisted" var sommeren 196? elev på Langelands husholdningsskole, Rudkøbing, og har fra 1969 haft beskæftigelse som fabriksarbejder ved Fast Plast1:a Industri_, Thisted. B.G. gik i skole i Kåstrup og Hillerslev, havde vinteren et ophold på Han herreders ungdomsskole i Fjerritslev, var derefter messedreng på ØK-skibet Mombassa af København, sejlede med dette til Østen" bl.a. til Syd-Vietnam, stod 4 år i lære som rørlægger hoa fa, E. Gregersen, Hillerslev" aftjente sin værnepligt i Vordingborg og har siden hjemsendelsen arbejdet som svend i sin tidligere læreplads. e. Jens Otto Nystrup Skaarup~ født d. 30. august 1954 i Tvorup, Vang. 3. Aage Emil Nystrup, pølseforhandler, født d. 24. august 1918 i Tvorup" Vang, gift d. 5. marts 1944 i Sjørring med Karen Magda Nordentoft,

18 6992?-5 Eo III 8 11 p 2/6 TS født d. 28. marts 1923 i Tøttrup, HØPdum, død i august 1958 i Vang, datter af husmand Marius Nordentoft og hustru Fjordmine Mortensen. Bosat: Hovedvejen?6, Glostrup. III D 3 Aa.E.N. gik i Tvorup og Vang skoler, blev uddannet ved landbruget, var i 2~ åp daglejer på gården Færgeborg, overtog 1943 sammen med broderen Ejner fødehjemmet, havde dette til 194?, drev derefter et par andre ejendomme i Vang og gik samtidig på løst arbejde, købte aa sam- men med broderen Jens Peter pølsebaren på Glostrup station og dpiver stadig denne. K.M.N. gik i Sperring skole og havde derefter plads som husassistent, bl.a. på hotel Royal i Thisted. a. Conny Nordentoft Nystrup, født d. 26. august 1944 i Vang, gift d. 29. august 1964 i Vang med Egon Thomsen, grosserer, født d. 13. april 1942 i Nors, søn af landmand Thomas Thomsen og hustru Clara Dahlgaard. Bosat: Højstrupvej 56, Brøndby Strand. C.N.N. gik i skole i Vang, lærte husgerning hjemme, var en tid ansat i en bog- og papiphandel i Glostrup og virkede fpa 1964 til 1968 som kontorist i Glostrup og Vallensbæk. E.T. gik i Sperring skole, var landbrugsmedhjælper i Thy, stod derefter 4 år i lære som kommis hos købmand O. Bak-Jensen, Vang, aftjente sin værnepligt ved livgarden, havde ?0 ansættelse i kolonial-engrosfirmaet Nordisk Handels-Hus A/S, København, og har siden drevet selvstændig grossistvirksomhed med handel af bisauits. 1) Henrik Nystrup Thomsen, født d. 3. november 1966 i Rødovre. 2) Lasse Nystrup Thomsen, født d. 21. maj 1970 i Vallensbæk. b. Ulla Nordentoft Nystrup, født d. 21. november 1946 i Vang, gift d. 15. juni 1968 i Glostrup med Vagn Jensen, bogholder, født d. 23. maj 1939 i Ubby, søn af soaialinspektør Frede Jensen. Bosat: Hovvejen 20, Ubby pr. Jerslev Sjælland. U.N.N. gik i Vang skole, blev uddannet som ekspeditriae i Leif L. Romer Jørgensens lædervareforretning i Glostrup, virkede derefter 1 år som husbestyrerinde hos gårdejer Carl Jeppesen i Vang, kom 1965 tilbage til lædervareforretningen i Glostrup og var ansat her til V.J. gik i skole i Ubby og Høng, stod 3 år i lære i Høng brugsforening, aftjente sin værnepligt ved forsyningstropperne i Holbæk og København, virkede derefter som kommis forskellige steder

19 6992?-5 Eo III B 12 r 2/? TS III D 3 tiz 1968J gik da over tiz kontorfaget og har fra 19?0 virket som bogholder ved Kalundborg cementstøberi. 1) Morten Nystrup JensenJ født d. 9. maj 1969 i Glostrup. o. Otto NystrupJ født d. 2?. oktober 1954 i Vang. 4. Ejner NystrupJ pølseforhandlerj født d. 16. marts 1921 i Tvorup, Vang, gift d. 3. december 1944 i Kølkær med Ella Elisabeth Oldrup FiohJ født d. 11. februar 1920 i KøbenhavnJ datter af stationsmester Jens Emil Fioh og hustru Emilie Oldrup. Bosat: Ved Østerbjerg 15J Glostrup. E.N. gik i Tvorup skolej kom som 9-årig til skade og fik venstre al"m knustj opholdt sig 193?-1939 på Ortopædisk hospital i København for at få protese og var derefter en tid på Samfundet og Hjemmet for VanføreJ ligeledes i KøbenhavnJ arbejdede en tid på hønseriet Dynæs i Laven samt på Statens kontrolhønseri i BorrisJ var ? sammen med broderen Aage ejer af fødehjemmetj var senere et halvt år på invalideforsikrings skole i KøbenhavnJ havde ansættelse som portør ved Ortopædisk hospital i KøbenhavnJ startede samtidig med at passe dette arbejde 1954 en pølsevogn på Kirkebjerg torv i Brøndbyvester og fik i 19?0 pølsevognen udskiftet med sin nuhavende pølsebar. E.E.O.F. gik i skole i Laven og på 'l'h. Langs skole i Silkeborg, stod i lære som damefrisør i henholdsvis Silkeborg, Ålestrup og Ry og havde senere beskæftigelse på en konfektionsfabrik i Ry. a. John Fiah NystrupJ konsulentj født d.?. maj 1944 i HorsenaJ gift d. 10. oktober 1964 i Odense med Tonni Elinor Lund RasmussenJ demonstratriae, født d. 3. oktober 1946 i Næsbyhoved-Broby, datter af maler Ejner Peder Rasmussen og hustru Ida Kirstine Lund. Bosat: Vendsysselvej 10, Nykøbing Falster. J.F.N. gik i Brøndbyvester centralskole, blev uddannet som teknisk tegner hos Chr. Ostenfeld & W. Jønsson, København, virkede som sådan forskellige steder, bl.a. i Odense, og er nu ansat som salgskonsulent ved Olivetti A/S. T.E.L.R. gik i Risingskolen i Odense, arbejdede derefter ved forskelligtj bl.a. som ekspeditrice i en slagterforretning i Odense, og virker nu som demonstratriae for Dansk Unilever A/SJ København. 1) Dina Nystrup, født d. 19. april 1966 i Nykøbing Falster. b. Aliae Fiah Nystrup, født d. 24. maj 1954 på Rigshospitalet i København. 5. Jens Peter NystrupJ pølseforhandler, født d. 13. juni 1925 i Tvorup,

20 6992?-5 Eo III s 13 p 2/8 TS III D 5 Vang, gift d. 28. maj 1950 i SjøPPing med Laura Margrethe Salmonsen, født d. 30. marts 1931 i sperring, Sjørring, datter af husmand Lars Christian Salmonsen og hustru Else Marie Jensen. Bosat: Kirkebjerg alle 106, Glostrup. J.P.N. gik i Tvorup skole, stod i lære som murep hos Holger K. Jepsen, Sjørring, havde et ophold på Hadsten håndværkerskole, aftjente ? sin værnepligt i Tønder og arbejdede derefter som svend forskellige steder indtil 1962, købte da sammen med broderen Aage Emil pølsebar på Glostrup station og driver stadig denne. L.M.S. gik i sperring skole, blev uddannet ved husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål, bl.a. på Thisted alderdomshjem. a. Jørgen Nystrup, født d. 25. december 1958 i Fredericia. b. Jytte Nystrup, født d. 18. februar 1961 i Glostrup. 6. Mette Cathrine Nystrup, født d. 31. maj 192? i Tvorup, Vang, gift d. 4. maj 194? i Vang med Aage Ravn, chauffør, født d. 24. april 1926 i Starup, Sdr. Starup, søn af gårdejer Konrad Jørgensen Ravn og hustru Katrine Vognsen. Bosat: Thingstrupvej 68, Thisted. M.C.N. gik i Tvorup skole, blev derefter uddannet ved husgerning og var beskæftiget herved forskellige steder indtil sit giftermål, bl.a. på hvilehjemmet i Hundborg samt i Sønderjylland. Aa.R. gik i Starup skole, var derefter beskæftiget ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Værløse, købte 1950 en ejendom i Vang på 6 tdp. bygsædeland, solgte senere denne og havde derefter en ejendom på DiePnæs mark på 14 tdr. bygsædeland til 1966, købte da sit nuhavende hus og har siden virket som chauffør på Winthers mølle. a. Gurli Nystrup Ravn, sygeplejerske, født d. 11. juni 194? i Tvorup, Vang, gift d.?. marts 19?0 i Vang med Niels Bruno Besselberg Nedergaard, blikkenslagermester, født d. 21. februar 1946 i Hammershøj, søn af møbelpolstrer Jens Besselberg Thomasen Nedergaard og hustru Louise Jensen. Bosat: Hyldemosevej 9, Hammershøj. G.N.R. gik i skole i Vang og Tvorup, havde derefter plads i huset indtil 1966, afbrudt af et ophold på Thylands ungdomsskole i Hundborg sommeren 1962, var 3 måneder elev på Hadsten højskole og 5 måneder elev på Try sygeplejehøjskole ved Dronninglund, blev derefter uddannet som sygeplejerske på Thisted centralsygehus og har fra 19?0

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6. Navn By NO Tid PR År Pl tot

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6. Navn By NO Tid PR År Pl tot Side 1 af 6 Piger 4,2 km Navn By NO Tid PR År Pl tot ANETTE KROG POULSEN 8 19,00 0.00 13 3 MALENE SVENNINGSEN THISTED 12 20,07 0.00 12 7 ANNA WINTHER THISTED 13 21,55 0.00 12 11 LOISE SØRENSEN HANSTHOLM

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere