992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter"

Transkript

1 992:~-5 fors 1 Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter

2 992?-5 o I & II 1 " 2 S I. Dødfødt dreng d, 3. maj' z- KlitmøUer~ V. Vandet. I II II. Jensine Christine Mortensen født d. 16. februar 1851 i Klitmøller~ V. Vandet~ død d. 8. december 1934 samme sted~ gift d. 8, februar 18?6 i V. Vandet med Jens Pedersen Roller~ styrmand~ født d. 18. maj 1851 i Klitmøller~ druknet på havet~ søn af angelmager og s~randfoged Bosat: Klitmøller pr. Thisted. Peder Pedersen Frost og hustru Mette Christensdatter. A. Peder Frost Roller~ født d. 21. oktober 18?6 i KlitmøllerJ V. Vandet~ død d. 8. april 18?? samme sted. B. Peder Konge Mortensen Roller~ født d. 10. april 18?8 i Klitmøller~ V. Vandet~ død ca. 18 år gammel. C. Petra Metthea Roller~ født d. 14. november 1889 i Klitmøller~ V. Vandet~ gij' d. 1. marts 1908 i Klitmøller med Nis Nissen~ installatør~ født d. 9. april 1887 i Thisted) død d. 6. oktober 1952 i Holte~ begravet i Søllerød) søn af Karen Nissen. Bosat: Byageren 8J Næl"Um.

3 b, II 2 3 II C P,M.H. gik i skole i Klitmøller og havde derefter> plads som stuepige hos sagfører> Michelsen i Thisted indtil sit giftermål. N,N" gik i skole i Thisted~ stod i lære på maskinfabrikken Thy i Thisted, aftjente sin værnepligt i København, fik efter> hjemsendelsen arbejde som elektriker> hos Fr>ichs A/S i Århus~ arbejdede derpå forskellige steder, således i Herning, Slagelse, Middelfart og Vanløse, flyttede 194? til Holte og havde så beskæftigelse hos Thrige-Titan A/S indtil sin død. 1. Karen Holler Nissen, født d. 1?. april 1908 i Klitmøller>, V. Vandet, gift d. 4. maj 1945 i København med Valdemar> Hausgaar>d Frost, gartner>, født d. 24. febr>uar> 1900 i Klitmøller>, død d. 2?. november> 196? i Herlev, søn af fisker> og landmand Peder> Hausgaard Frost og hustru Constance Anine Mortensen. (Se IX G). Bosat: Klausdalsbro-vej 501, Herlev. K.H.N. gik i skole i Randers, på Amager> og i Slagelse, havde i 5 år> plads i huset hos grosserer> Henr>iksen, Vanløse, virkede i 1? år som ekspeditrice hos Børge KY'Use, kaffe- & tefor>r>etning en gros & en detail, København, og hjælper> nu til i gartneriet. V.H.F. gik i V. Vandet skole, sejlede en tid i både indenrigs- og udenr>igsfar>t, aftjente sin værnepligt ved marinen, købte ~ td. land jord på Klausdalsbro-vej i Herlev og etablerede her> sit nuhavende gartneri. a. Kar>it Hausgaar>d Frost, kontorassistent, født d. 8. maj 1946 i Hellerup, gift d. 3. september 1966 i Herlev med Henning Peder> Nielsen, anlægsgartner>, født d. 28. febr>uar> 1945 i Herlev, søn af værkfører> Rikard Nielsen og hustr>u Elly Jørgensen. Bosat: Højbjergvænget?, Herlev. K.H.F. tog 1963 realeksamen fra Hjortespring skole, fik derefter> kontoruddannelse ved Københavns skattevæsen og har fra 1969 været ansat på kontoret ved 3 M A/S, Glostr>Up. H.P.N, gik i skole i Herlev og Hjortespr>ing, arbejdede en tid på en pibefabrik, aftjente sin værnepligt i Høvelte, havde derefter> beskæftigelse hos trådvarefabrikant Knud Hildebrandt i Hvidovre og påbegyndte i 1968 sin nuhavende virksomhed som anlægsgartner> i Herlev. 1) Laila Hausgaar>d Nielsen, født d. 23. febr>uar> 196? på sygehuset i Glostr>Up. b. Lis Hausgaar>d Fr>Ost, korrespondent, født d. 21. september> 194? i Herlev. Bosat: Højagerparken 30, Baller>Up.

4 D II 3 4 s II C 1 L.H.F. tog realeksamen i Hjortespring~ blev kontoruddannet hos V.M. Christensen A/S, jern & stål~ Glostrup~ var derefter 1 år på korrespondentkursus samt 1 år i huset i London~ virkede en tid som korrespondent i sin tidligere læreplads og har siden 19?0 været ansat som receptionsdame hos Erla Auto-Import A/S, Gladsakse. 2. Petra Jensine Holter Nissen, født d. 8. november 1910 i Klitmøller, V. Vandet, gift d. 15. maj 193? på Frederiksberg med Kaj Arne Christensen, tømrer og snedker, født d.?. juni 190? i Grenå, søn af snedker Anders Peter Christensen og hustru Ellen Frederikke Larsen. Bosat:?1?-5 Street N.W., Calgary, Alberta, Canada. P.J.H.N. gik i skole i Horsens~ Slagelse og Vanløse og tog mellemskoleeksamen 1925, blev kontoruddannet og havde plads ved Københavns begravelsesvæsen på Bispebjerg samt ved Københavns statistisk kontor. K.A.C. gik i skole i Grenå~ stod i lære hos snedkermester Anton Jensen~ Grenå~ rejste 1930 til København og arbejdede her til 1945, flyttede da til Hundested og startede her egen snedker- og tømrervirksomhed, emigrerede 1951 til Canada, tog 1960 til Hawaii, 1962 til Danmark og har siden 1963 atter boet i Canada. a. Anne Jessie Christensen, bogholder, født d. 8. juni 1939 i København, gift med Terranae Guy Logan, ingeniør. Bosat: 1040 Oakmont Circle, Lynchburg, Virginia, USA. b. Kaj Ais Christensen, tømrer, født d. 6. oktober 1941 i KØbenhavn, gift med Phyllis Carol Thomas, sekretær. Bosat: 584? Bow Cresent~ N.W.~ Calgary, Alberta~ Canada. c. Ole Arne Christensen, arkæolog, født d. 25. oktober 1945 i KØbenhavn. Bosat: Street, S.W., Calgary, Alberta, Canada. 3. Nis Julius Nissen, ekspeditionssekretær, født d. 12. december 1912 i Hovedgård, Ørridstev, gift d. 16. september 1939 i Kolding med Johanne Niel~ sen, født d. 31. marts 1914 i Dybbøl, datter af fisker Andreas Fridrich Nielsen og hustru Johanne Knudsen. Bosat: Frederik VI's all~ 4, København F. N.J.N. tog 1930 realeksamen i København, bestod senere adgangseksamen til hærens officersskole og gjorde derefter tjeneste i Holbæk og Sønderborg indtil 1941, sidst som sekondløjtnant, blev efter hjemsendelsen an-

5 992?-5 o II 4 5 S II C 3 sat ved F~ede~iksbe~g kommune og ha~ i en å~~ække vi~ket i den tekniske fo~valtning, nu som ekspeditionssek~etær. a, K~in Nissen, født d. 2?. janu~ 1940 i Sønde~bo~g, gift med Giuseppe D~agonetti, maskinmeste~. Bosat: So~~ento, Italien. b. Ulla Nissen, født d. 2?. maj 1944 i København, gift med Ge~t Rauth, tankbesty~e~. Bosat: Lubeak, Tyskland. 4. Else Rolle~ Nielsen, labo~ato~ieassistent, født d. 16. ma~ts 1924 i Vanløse, gift d. 3. juli 1948 i Sølle~ød med Hans Vagne~ Nielsen, politiassistent, født d. 29. oktobe~ 1918 i Glim, søn af gå~deje~ Ande~s Nielsen og hust~ K~stine Bosat: Ma~ievej Ch~istensen. 39, Skovlunde. E.H.N. gik i skole i Vanløse og Middelf~t og tog 1941 studente~eksamen f~a F~ede~iaia gymnasium, blev de~efte~ uddannet som labo~ato~ieassistent og v~ i 6 å~ ansat på Statens vete~inæ~e se~umlabo~ato~ium i København samt 12 å~ sene~e i ca. 2 å~ på meje~ib~gets labo~ato~ium og ha~ nu de Ztidsbeskæftige lse ved et fo~sik~ingsse lskab. H.V.N. gik i skole i Glim, va~ vinte~en elev på Osted efte~skole, læ~te derpå landb~g, dels hjemme og dels ude, blev 1942 ansat ved ~igspolitiet, h~ gennemgået fo~skellige k~se~, fo~f~emmedes 1963 til politiassistent og a~bejder nu som sådan på politiets personalekonto~. a. Bi~ge~ Holler Nielsen, overkonstabel~ født d. 6. janua~ 1951 i København. b. Anne-Dorthe Nielsen, født d. 27. november 1954 i København. 5. Inge Holler Nissen, født d. 19. janu~ 1927 i Vanløse, gift d. 1?. ap~l 1954 i Søllerød med Svend Aa~e Glarborg, skolebetjent, født d. 10. novembe~ 1930 på F~ederiksberg, søn af Hans Aksel Gl~bo~g og hust~ Elna Jacobsen. Bosat: Hovedgade 125, Nærum. I.H.N. gik i skole i Vanløse og Middelfart, havde 1 å~ plads ved husge~ning og v~ de~efte~ ansat en tid på postgi~okonto~et samt en tid ved No~disk Livsfo~sikrings-Akts. af 189?, København. S.Aa.G. gik i skole i Valby og aftjente sin væ~epligt på Bo~holm.

6 92?-5 II 5$ 6 a. Kirsten Holler Glarborg~ født d. 5. maj 1955 i Lyngby. II C 5

7 o sd l l Il - Jensine Christine Mortensen J ens Pedersen Holler Il C - Petra Metthea Holler Nis Nissen

8 2?-5 II III III, Mette Neesgaard Mortensen født d. 19. september 1B53 i KUtmøUer" V. Vandet" død d. 12. marts 1922 i Vang" gift d.?. marts 1882 i V. Vandet med Jens Jensen Nystrup" husmand og Zandpostbud" født d. 20. maj 1B55 i Nystrup" Vang" død d. 16. januar 1940 i Vang" søn af gårdejer Jens Jensen og hustru Kirsten Jensdatter Ramsgaard. Bosat: Vang pr. Thisted. M.N.M. var "klog kone" og kunne bz. a. kurere folks øjne. J.J.N. blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt ved livgarden, var de første år efter giftermålet husmand og møller i Klitmøller" drev derpå en ejendom i Vang og virkede her tillige som landpostbud samt som ringer og graver. - JnJ.N. var desuden ligsynsmand i Vang-Tvorup kommune. A. Kirsten Jensen Nystrup" husbestyrerinde" født d. 8. september 1882 i Klitmøller, V. Vandet, død d. 16. januar 1952 i Vang. K.J.N. lærte husgerning, tjente i ca. 15 år på Fyn, var hjemme for at passe sine forældre og gik en del ud som kogekone. B. Jens Jensen Nystrup" købmand, født d. 1. maj 1884 i Klitmøller" V. Vandet, død d. a: oktober 1950 i Ydby" gift d. B. november 190? i Odby med Elline Pedersen Oddershede" navneændring 1905 fra Elline Pedersen" født d. 29. august 1BB1 i Hjardal" Ø. Vandet, død d. 5. marts 1962 i Ydby, datter af husmand Niels Pedersen Oddershede og hustru Ane Elisabet Jensen. Bosat: Ydby pr. Hurup Thy. J.J.N. stod i lære hos købmand Martin Andersen, Thisted" blev 190? uddeler i Sperring brugsforening, lejede få år senere en lille købmandsforretning i Ydby, lod efter nogle års forløb bygge en ny købmandsforretning, ligeledes i Ydby, drev denne i en år~<ke og købte derefter en mindre forretning samme sted. - J.J.N. var en kort tid direktør for Boddum-Ydby sparekasse. E.P.O. tjente efter sin konfirmation hos sin senere mands faster og onkel" Ane og Niels Peter Nielsen" Thisted" havde efter at være blevet uddannet som mejerske i 6 år plads på Uglev mejeri og var efter sit giftermål sin mand en god hjælp og støtte i forretningen. 1. Peter Konge Oddershede Nystrup" filialdirektør" født d. B. november 1908 i Sperring" Sjørring" gift d. 31. maj 1936 i Viborg med Inge Amalie Elisabeth Garnæs, født d. 2?. oktober 1913 i Odder" datter af købmand Anders Garnæs og hustru Yelva Jakobsen. Bosat: Østergade 2B" Hurup Thy.

9 992?-5 o III 2 8 S III B 1 P.K"O"N. gik i Hol-megårde skole ved Ydby, blev derefter kolonialuddannet hos faderen_, besøgte 1 år handelshøjskolen i Arhus_, aftjente sin værnepligt og blev efter hjemsendelsen ansat som assistent i Thylands Bank A/S_, Hurup, gjorde fra 1936 tjeneste i bankens filial i Hørdum og senere også i Bedsted_, udnævntes 1943 til fuldmægtig og 1958 ti l kontorchef og har fra 1960 virket som filialdirektør for Bedsted_, Hørdum_, Koldby og Vestervig. I.A.E.G. gik i skole i Viborg og hjalp derefter moderen_, som var bestyrerinde på soldaterhjemmet Dannevirke i Viborg_, indtil sit giftermål. a. Ella Garnæs Nystrup_, fodplejer_, født d. 10. februar 1940 i Hurup, gift d. 1. juli 1963 i Thisted med Mogens Midjord Nielsen_, civilingeniør, født d. 13. september 1929 på Rigshospitalet i KØbenhavn, søn af Harry William Nielsen og hustru Elsebeth Elise Susanne Midjord. Bosat: Lykkesborg all~ 12_, Søborg. E.G.N. gik i skole i Hurup_, havde 1 år pzads i huset i Arhus_, tog 1958 eksamen som fodpzejer i København_, virkede derefter som sådan 4 år ved SohoZZ A/S_, fodkzinik_, Strøget i KØbenhavn_, samt på for-. skelzige hospitaler og pl-ejehjem og har siden 1966 drevet egen fodkzinik_, først i Hothæk og fra 1970 i Søborg. M.M.N. gik i skoze i København, stod 2 år i kozoniazzære på LoZZand, havde en tid pzads som l-andbrugsmedhjæl-per, ZigeZedes på LoZZand_, indkazdtes derefter tiz mil-itærtjeneste ved intendanturkorpset i København, avancerede til kaptajn, tog studentereksamen fra aftenkursus, gik 1 år på Københavns universitet, bestod 1961 eksamen fra Den pol-ytekniske Læreanstal-t, havde ansættel-ae som kemiingeniør ved Maizena-Kompagniet A/S, København, og ved fa. EZof Hans.son, 1 år i København og 3 år i HoZhæk_, og har siden været ansat ved Københavns teknikum samt undervist i matematik på aftenkursus; tog 1969 ejendomsmægtereksamen og er desuden ejer af et møntvaskeri på Ft ederiksberg. 1) Sanne Nyatrup NieZsen, født d. 12. apriz 1964 i København. 2) Lene Nystrup NieZsen, født d. 24. april 196? i HoZhæk. b. Ebbe Garnæs Nystrup_, urmager_, født d. 2?. februar 194? i Hurup. Bosat: Schweiz. 2. Dagny Oddershede Nystrup, født d. 8. november 1910 i Sperring, Sjørring_, gift d. 12. maj 1933 i Ydby med HaraZd Martinus Krabbe_, gårdejer, født d. 5. august 1908 i HeZtborg, søn af gårdejer Søren Krabbe og hustru

10 )992?-5 ~o III l 3 ' 9 "S Marie Kirstine Pedersen. Bosat: Nørgår>d~ Helligsø pr>. Gettrup. III B 2 D.O.N, gil<. i Holmegårde sl<.ole ved Ydby, lærte derpå husgerning hjemme, havde et ophold på Tommerup højsl<.ole og virkede 1 år som husassistent hos pastor> NørsøUer> Jensen i Søndbjerg. H.M.K. gik i Boddum skole, blev uddannet ved landbr>uget, besøgte Tommer>up højsl<.ole, drev den 25 tdr. land store gård Vestereng i Dover og gården Gl. Kro i Ydby, der> Var> på 35 tdr. land, og overtog derefter> sin nuhavende gård, Nørgård i Helligsø, der> er> på 90 tdr. land. a. Marie Krabbe, lærer, født d. 8. juni 1934 i Dover, Ydby, gift d. 8. juni 1962 i HelligsØ med Christian Bach Iversen, lærer>, født d. 16. maj 1938 i Mammen, søn af gårdejer Christen Edvard Iversen og hustru Marie Frederikke Kristensen Baoh. Bosat: V. Hornum pr>. Ars. M.K. gik først i Gettrup sl<.ole og tog 1951 præliminærel<.samen fra Hvidbjerg kost- og realskole, var i? år besl<.æftiget ved husgerning, dimitteredes 1962 fra Nr. Nissum seminarium og har siden virket som. lærer> ved V. Hornum skole. C.B.I. gik i Mammen skole, havde derefter> plads ved landbruget indtil 195?, afbr>udt af et ophqld på Nr>. Nissum efterskole vinteren , tog 1962 eksamen fra Nr. Nissum seminarium og har> siden været ansat som lærer> ved V. Hornum sl<.ole. b. Ellen Nystrup Krabbe, født d. 2?. oktober> 1935 i Dover, Ydby, gift d. 26. marts 1964 i Gettrup med Klaus Egon Plith Holst, aut. gas- & vandmester>, født d. 2?. december 1939 i Redsted Mors, søn af landmand Jørgen Peter> Holst og hustru Maren Plith. Bosat: Jyllandsgade 38, Skive. E.N.K. gik i Helligsø og Gettr>up skoler>, havde derefter> plads ved husgerning indtil 1958, afbrudt af et ophold på Tommer>up højskole 1954, tog 1959 handelseksamen i Str>ue~ og virkede som kontorassistent 1 år ved Thyland Teglværk I/S, Hurup, og 6 år ved Dansk Shell A/S, Herning. K.E.P.H. gil<. i skole i Redsted Mors, havde en tid plads ved landbruget, stod i lære som vogn- og beslagsmed i Sdr>. Nissum, besøgte Oller>up håndværl<.erhøjsl<.ole, havde besl<.æftigelse hos blil<.kenslager>mester> Gunner> Kristensen, Herning~ drevet gas- og vandmesterforretning i Skive. og har> siden

11 Eo III B 4 r 10 TB 1) Birgitte Krabbe Holst~ født d. 7. januar 1967 i Herning. III B 2 c. Poul Nyatrup Krabbe, gårdejer, født d. 3. marts 1937 i Dover, Ydby, gift d. 15. april 1961 i Gettrup med Betty Koregaard Andersen, født d. 30. august 1941 i Gettrup, datter af postbud Chr. Nielsen Korsgaard Andersen og hustru Karen Marie Jensen Vestergaard. Bosat: Østergård, Hassing pr. Bedsted Thy. P.N.K. gik i Helligaø og Gettrup skoler, blev uddannet ved landbruget, hovedaagelig hjemme~ aftjente sin værnepligt i Varde, besøgte vinteren Hammerum landbrugsskole og købte 1961 Østergård~ der er på ca. 68 tdr. land. - P.N.K. har fra 1966 været medlem af bestyrelsen for kreaturforsikringen og fra 1969 for Sydthy andela-avinealagteri. B.K.A, gik i Gettrup skole~ lærte derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål~ Niela Krøjgaard~ Herning. bl.a. hos fabrikant 1) Karaten Nystrup Krabbe, født d. 12. december 1962 i Østergård, Hassing. 2) Ann Nyatrup Krabbe, født d. 13. maj 1966 i Østergård. d. Hugo Krabbe~ ingeniør~ født d. 24. april 1938 i Dover~ Ydby~ gift a. 12. juli 1964 i HeZligaØ med Henny Elisabeth Smed, født d. 18. oktober 1942 i Helligaø~ datter af gårdejer Erik Smed og hustru Kristiane Søndergaard. Bosat: Blåbærvej 14, Randers. H.K. gik i HelligsØ og Gettrup skoler, lærte derpå landbrug hjemme, aftjente sin værnepligt ved livgarden~ stod 3 år i lære som maskinarbejder på Odense Skotøjsfabrik Tiger Sko A/S, tog 1966 eksamen som maskiningeniør fra Odense teknikum og har siden haft ansættelse på Dronningborg Maskinfabrik A/S. H.E.S. gik ligeledes i Helligaø og Gettrup skoler~ stod 4 år i lære som ekspeditrice hos manufakturhandler Børge Graugaard, Hurup, og virkede derefter som ekspeditrice 1~ år hos manufakturhandler Hygebjerg, Vejle, samt 2 år hos børnekonfektionahandler K. Møller Simonsen, Odense, afbrudt af et ophold på Vejle husholdningsskole vinteren ) Henrik Smed Krabbe, født d. 14. maj 1969 i Randers. e. Mette Krabbe~ lærer~ født d. 28. juli 1939 i Dover, Ydby, gift d. 7. juli 1962 i Helligsø med Ole Mølgaard~ lærer, født d. 10. august 1939 i Holstebro, søn af bankdirektør Jena Peter Mølgaard og hustru

12 Eo III s 5 l" 11 TS Kristiane Andersen. Bosat: Bregnegårdsvej 1?~ Rødding. M.K. gik i Helligsø o~ Gettrup skoler~ dimitteredes 1962 fra Nr. III B 2 Nissum seminarium og har siden Vær>et ansat ved Rødding borger>- og realskole. O.M. gik i Danmar>ksgades skole 3 Holstebro, og har> efter at have taget eksamen fra Nr. Nissum seminarium 1962 Vær>et ansat som Lær>er> ved Rødding borger- og realskole. 1) Klaus Mølgaard, født d. 4. november 1966 i Gram. f. Eva Kl"abbe, født d. 18. oktober 1940 i Ydby, gift d. 2. juni 1963 ~ HeLLigsø med Gunnar> Chr. Kobber>Ø 3 gårdejer, født d. 4. januar> i939 i HeLLigsø, søn af gårdejer Isak Kl"istian Kobber>Ø og hustru Kirstine Rasmussen. Bosat: Kærgård, Hørdum pr. Snedsted. E.K. gik i HeLLigsø og Gettrup skoler, lær>te husgerning, Var> sommeren 1959 elev på Struer husholdningsskole og havde 1961 et ophold på VestjyLLands sy- og tilskærerskole i Ulfborg. G.C.K. gik i skole i Gettrup, blev uddannet ved Landbruget~ aftjente sin Vær>nepligt i Avedøre, Hvorup og Roskilde, var vinteren elev på Tommerup højskole og overtog ved giftermålet sin nuhavende gård, Kær>gård i Hørdum~ der er på 52 tdr. Land. 1) ULLa Kobberø, født d. 30. maj 1964 i Kær>gård, Hørdum. 2) Jan Kobberø, født d. 29. november 1965 i Kærgård. g. Henning Krabbe, revisor, født d. 6. december 1942 i HeUigsø, gift d. 15. april 1965 i Struer med Elsebeth Marie Jacobsen, børnehavelærerinde, født d. 25. oktober 1943 i Espe, datter af slagter>mester> Jens Chr. Jacobsen og hustru ELLen Nielsen. Bosat: Dyssehøjvej 10, Brabrand. H.K. gik i HeZLigsØ og Gettrup skoler, Lærte Landbrug hjemme, tog 1963 studentereksamen fra Rønde kursus, gik ? på Arhus universitet, aftjente derpå sin værnepligt ved Langelandsgades kaserne, Arhus, og har siden hjemsendelsen 1968 været ansat ved revisionsaktieselskabet J. O. Harlou & Co., Arhus. E.M.J. gik i Gettrup skole~ central og 1t år på Hørdum central~ Var> telefonist et halvt år på Gettrup besøgte 1960 HeLLebjerg idrætsungdomsskole og vinteren Rønde højskole, virkede 1 år som forpraktikant i Struer børnehave~ dimitteredes 1966 som børnehavelærerinde fra Jydsk børnehave-seminarium, Arhus og har siden virket

13 92?-5 III 6 2/1 III B 2 som sådan~ 4 år i Dansk Røde Kors børnehave~ Århus" og fra 19?0 i børnehaven på Skovvangsvej'~ Århus. 1) Anne Mette Krabbe, født d.?. november 1966 i Århus. 2) Lise Lotte Krabbe, født d. 6. oktober 1969 i Århus. h. Ester Krabbe, født d. 13. december 1943 i Helligsø~ gift d. 14. maj 1965 i Helligsø med Kristian Høje Kristensen~ gårdejer~ født d. 10. juli 1942 i Hørdum, søn af snedkermester Harald Høje Kristensen og hustru Rigmor Damsgaard. Bosat: Vestergård, Hurup Thy. E.K. gik i Helligsø og Gettrup skoler, var sommeren 1960 elev på Rydhave slots ungdomsskole~ havde derefter plads forskellige steder på Thy samt en tid som landbrugsmedhjælper hjemme. K.H.K. gik i Gettrup skole, blev uddannet ved landbruget~ havde vinteren et ophold på Hammerum landbrugsskole, tjente derefter hos sin senere svigerfar på Nørgård i Helligsø og har fra 1965 haft den 40 tdr. land store Vestergård i Hurup i forpagtning; fik 19?0 halvpart i Flarup Vestergård i Ydby. 1) Dorte Høje Kristensen, født d. 15. april 1966 i Hurup. 2) Lene Høje Kristensen, født d. 2?. februar 19?0 i Hurup. j. Rutn Krabbe, født d. 20. september 1945 i Helligsø~ gift d. 20. september 1964 i Helligsø med Niels Peter Hove Jacobsen~ slagtermester, født d. 22. februar 1941 i Espe, søn af slagtermester Jens Chr. Jacobsen og hustru Ellen Nielsen. Bosat: Valmuevej 4, Struer. R.K. gik i HelligsØ og Gettrup skoler samt på Hvidbjerg kost- og realskole og havde derefter plads ved husgerning indtil sit giftermål. N.. P.H.J. gik i Gettrup skole~ lærte slagterfaget hos faderen samt hos slagtermester Chr. Frederiksen, Hurup, aftjente sin værnepligt ved flyvestation Karup, virkede et halvt år som svend hos slagtermester Erik Ekmann" Hørdum, kom derefter hjem i faderens slagterforretning og blev d. 1. januar 196? optaget som kompagnon. 1) Jørgen Hove Jacobsen, født d. 1. oktober 1965 i Struer. k. Bente Krabbe, sygehjælper~ født d. 22. januar 194? i Helligsø, gift d. 21. april 196? i HeZligsø med Poul Erik Nordestgaard Nielsen~ rørlægger" født d. 5. juni 1943 i Lemvig, søn af Paulinus Nielsen og hustru Karen. Bosat: Højlundsparken?1" Ny-Solbjerg. B.K. gik i HeZligsØ og Gettrup skoler~ var sommeren 1963 elev på

14 6992?-5 Eo III s 7 r 2/2 TS III B 2 Rydhave slots ungdomsskole> havde plads ved husgerning> dels hjemme og dels ude, var 1 år gangpige på centralsygehuset i Herning> blev derefter uddannet som sygehjælper samme sted og har fra 1967 virket som sådan på Fødselsanstalten i Jylland> Århus. P,.E.,NoN, gik i Vandborg skole, var derefter beskæftiget ved landbruget> kom 1960 i lære hos smedemester Erik. Poulsen Engbjerg> hvis virksomhed ophørte> fortsatte læretiden hos Grønn ing Christensen i Nr. Nissum og blev d. lo april 1965 udlært hos Jens StadiZ Toft i Velling> aftjente derpå sin værnepligt ved søværnet, sejlede 1 år med søværnets skoleskib Ægir og har fra 1967 arbej'det som rørl<p{jger hos aut. gas- og vandmester Edvard Løbner> Skejby. Z. Irene Krabbe> husassistent, født d. 15. maj 1952 i Helligsø. 3. Aage Emil Oddershede Nystrup> direktør> født d. 14. februar 1915 i Ydby> gift d. 24. april 1943 i Ydby med Inga Emilie Beenfeldt Hansen> født d. 3. april 1919 i København, datter af kontrollør Otto Beenfeldt Hansen og hustru Marie Arvida Hansen. Bosat: Bahheksvej 13> Odense. Aa.E.O.N. blev handelsuddannet hos købmand Andr. Nielsen, Sjørring, tog 1944 HD, fik samme år ansættelse som prokurist ved Odense Skøtøjsfabrik Tiger Sko A/S> Odense, og har siden da virksomheden blev omdannet til aktieselskab - virket som direktør for samme. - Aa.E.OoN. er formand for Foreningen af skotøjsfabrikanter i provinsen. - Har tilbagekøbt slægtsgården Nystrup som lystgård. a. Jens Otto Nystrup, stud. jur.> født d. 10. juli 1945 i Odense, gift d. 16. januar 19?0 i Århus med Aase Duelund> børnehavepædagog, født d. 19. januar 1948 i Odense, datter af købmand Christen Møller Duelund og hustru Karen Larsen. Bosat: Engdalsvej?3, Brabrand. J.O.N. tog realeksamen fra Munkebjergskolen i Odense og 1965 studentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium> aftjente derpå sin værnepligt ved Fynske livregiment i Odense, arbejdede et års tid som lærervikar og tog samtidig filosofikum fra Odense universitet, læser nu Jura ved Århus universitet og har taget 1. del. - J.O.N. er medlem af det juridiske fagråd og studienævn. Aa.D. tog realeksamen fra Kragebjergskolen i Odense, var derefter på Borrehus husholdningsskole i Kolding samt 1 år i huset, virkede som forpraktikant i Red Barnets børnehave i Odense, besøgte Unge Hjems højskole i Skåde Bakker ved Århus> bestod 1970 eksamen fra

15 o III 8 2/3 'S III B 3 Social-pædagogisk bør>nehaveseminar>ium i År>hus og ar>bejder> nu som halvdagsassistent i Red Barnets børnehave_, Ryhaven_, Hasle. 1) Line Nystr>up_, født d,?. august 1970 i År>hus. b. Annette Nystr>up_, bibliotekar>elev_, født d. 20. febr>uar> 1948 i Odense_, gift d, 24. marts 1970 i Odense med Car>sten FY'iher>g Peter>senJ stud. techn.j født d. 24. juni 194? i Odense_, søn af over>ingeniør O.K. Petersen og hustr>u Edel Poulsen. Bosat: Rosenørnsvej 41_, Odense. A,N. gik på Munkebjergskolen i Odense og tog 1967 s tudentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium) var 5 måneder elev på Den Suhrske husmoderskole i København og er nu ansat som elev på Odense tekniske bibliotek) Odense. C.F.P. gik Ugeledes i Munkebjergskolen i Odense og tog 1946 studentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium_, Var> elev på byggeteknisk vær>kstedsskole i Hor>sens og blev derefter> optaget på Odense teknikum. 4. Gunnar> Odder>shede Nystr>up, restauratør_, født d. 5. febr>uar> 191? i Ydby_, gift d. 26. september> 1943 i År>hus med Thyr>a Agnete Elefsen, født d. 11. juni 1917 i Bastholm_, Vr>ejlev_, datter af gårdejer Niels Kristian Elefsen og hustr>u Johanne Mar>grethe Sever>ine Olesen. Bosat: Søtoften 60J Egå. a. Jørgen Elefsen Nystr>upJ studer>ende_, født d. 21. maj 1945 i År>hus. b. Er>ik Elefsen Nystr>up_, bankassistent_, født d. 23. februar> 1948 i År>- C. Peder> Konge Jensen Nystr>upJ landmand) født d. 10. december 1886 i Klitmøller>J V. Vandet_, død d. 4. november> 1908 ved en ulykke på Fyn_, begravet i Vang. P.K.J.N. havde plads ved landbr>uget på Fyn_, aftjente s~n Vær>nepligt i O dense og hjemsendtes som kor>poral. - I vang kirkebog ses følgende notat ved P.K.J.N. 's dødsindfør>else: "Styr>tede ned af et Vognlæs Solsikkekager> efter> et par> løbske Heste paa Fr>eegaar>dsbakken mellem Lykkesbor>g og Rønnemosegaa'i'd ved Bogenselandevejen i Haa'f'slev Sogn". D. Otto Jensen Nyst'i'up, husmand_, senere skovar>bejde'f', født d. 11. juli 1888 i Vang_, død d. 10. juni 1954 samme sted_, gift d. 6. novembe'i' 1910 i Aspe X'up med Kar>oline LaU'f'ine La'i'sen, født d. 21. febr>uar> 1890 på Aspe'i'up ma'i'k_,

16 o III s 9 2/4 TS Asperup~ III D datter af husmand Peder Christian Larsen og hustru Maren Katrine Madsen. Bosat: Vang pr. Thisted. O,J,N. gik i Vang skole 3 blev uddannet ved landbruget_, aftjente sin værnepligt som dragon i Odense_, var i 4 år fodermester på gården Færgeborg i Vang cg i 4 år fåreavlsbestyrer på Schæfergården i Sjørring_, købte 1918 en ejendom på Færgegårds mark i Tvorup på 18 tdy. bygsædeland_, drev denne til 1943~ afhændede den da til sønnerne Aage og Ejner og virkede derefter som skovarbejder. K.L.L. gik i Asperup skole og havde forskellige pladser ved husgerning indtil sit giftermål. 1. Peder Konge Nyatrup" født d. 2. februar i F'ærgeborg" Vang_, død d. 13. august samme år. 2. Agnes Emilie Nystrup_, husmoderafløser_, født d. 5. august 1916 i Schæfergården_, Vang, gift d. 29. december 1938 i Vang med Michael Jensen Skaarup, tømrermester_, født d. 9. august 1911 i Tingstrup~ Thisted_, søn af gårdej'er Jens Mikkelsen Skaarup og hustru Else Marie Nebel. Bosat: Vang pr. Thisted. A.E.N. gik i Tvorup skole~ læ2'te derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål; har fra 1964 virket som husmoderafløser i Vang-Tvorup. M.J.S. gik i Torsted friskole" blev uddannet ved landbruget, gik senere på løst arbejde) var i 17 år skovarbejder ved Tvorup klil::plantage, købte 195? en ejendom på 12 tdr. land i TvorupJ overtog senere s~n nuhavende ejendom på 10 tdr. bygsædeland_, begyndte 1961 at arbejde som tømrer hos tømrermester Magnus Chr. Overgaard i Vang og har fra 1965 virket som selvstændig mester. a. Grethe Nystrup Skaarup) født d. 31. maj 1939 i Tvorup" Vang" gift d. 31. maj 1958 i Sjørring med Ejvind Breinholdt Elkjær> gravemester, født d. 11. september 1936 i Farum" søn af Peter Breinholdt Elkjær og hustru Anne Marie Skov Iversen. Bosat: Tvorup pr. Thisted. G,N,S. gik i Tvorup skole og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder indtil sit giftermål. 1) Conni Breinholdt Elkjær" født d. 29. marts 1958 i TVorup, Vang. 2) Mona Breinholdt Elkjær" født d. 13. marts 1960 i Tvorup. 3) Dennis Breinholdt Elkjær~ født d. 27. november 1962 i Tvorup. b. Inga Nystrup Skaarup" født d. 29. januar 1941 i Tvorup" Vang" gift

17 6992?-5 Eo III 8 10 r 2/5 TS III D 2 d. 5. juli 1959 i Vang med Kristian Nikolaj Nielsen~ gårdejer, født d. 5. april 1935 på Diernæs mark, Vang" søn af husmand Peder Nørgaard Nielsen og hustru Kirstine Pedersen. Bosat: Bakkely, Vang pr. Thisted. I.N,S, gik i Tvorup skole" lærte derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftevmål, bl.a. et halvt år på Landmandshotellet i Thisted. K,N.N. gik ligeledes ~ Tvorup skole, blev uddannet ved landbruget" aftjente sin værnepligt i Haderslev og Odense og overtog 1959 gården Bakkely i Vang, denne var ved overtagelsen på aa. 30 tdr. land, men 1965 indkøbtes ca. 13 tdr. land og 19?0? tdr. land, således at gården nu er på aa. 50 tdr. land. 1) Sonja Skaarup Nielsen~ født d. 18. november 1959 i Bakkely, Vang. 2) Benny Skaarup Nielsen" født d. 25. september 1960 i Bakkely. 3) Dorthe Skaarup Nielsen~ født d. 5. maj 1962 i Bakkely. 4) Erik Skaarup Nielsen, født d. 5. maj 1964 i Bakkely. a. Børge Nystrup Skaarup" født d. 15. oktober 1943 i Tvorup, Vang, død d. 21. oktober samme år. d. Kirsten Nystrup Skaarup" fabriksarbejder~ født d. 1. oktober 1948 i Tvorup, Vang, gift d. 16. maj 19?0 i Vang med Børge Gasberg, rørlægger~ født d. 30. september 194? i Kåstrup~ søn af vognmand Chr. Gasberg og hustru Jensine Sofie Olsen. Bosat: Strømgade 5~ Thisted. K.N.S. gik i Tvorup, Vang og Tingstrup skoler~ lærte derpå husgerning, virkede i 2 år som ekspeditrice hos bagermester John E. Jensen, Thisted" var sommeren 196? elev på Langelands husholdningsskole, Rudkøbing, og har fra 1969 haft beskæftigelse som fabriksarbejder ved Fast Plast1:a Industri_, Thisted. B.G. gik i skole i Kåstrup og Hillerslev, havde vinteren et ophold på Han herreders ungdomsskole i Fjerritslev, var derefter messedreng på ØK-skibet Mombassa af København, sejlede med dette til Østen" bl.a. til Syd-Vietnam, stod 4 år i lære som rørlægger hoa fa, E. Gregersen, Hillerslev" aftjente sin værnepligt i Vordingborg og har siden hjemsendelsen arbejdet som svend i sin tidligere læreplads. e. Jens Otto Nystrup Skaarup~ født d. 30. august 1954 i Tvorup, Vang. 3. Aage Emil Nystrup, pølseforhandler, født d. 24. august 1918 i Tvorup" Vang, gift d. 5. marts 1944 i Sjørring med Karen Magda Nordentoft,

18 6992?-5 Eo III 8 11 p 2/6 TS født d. 28. marts 1923 i Tøttrup, HØPdum, død i august 1958 i Vang, datter af husmand Marius Nordentoft og hustru Fjordmine Mortensen. Bosat: Hovedvejen?6, Glostrup. III D 3 Aa.E.N. gik i Tvorup og Vang skoler, blev uddannet ved landbruget, var i 2~ åp daglejer på gården Færgeborg, overtog 1943 sammen med broderen Ejner fødehjemmet, havde dette til 194?, drev derefter et par andre ejendomme i Vang og gik samtidig på løst arbejde, købte aa sam- men med broderen Jens Peter pølsebaren på Glostrup station og dpiver stadig denne. K.M.N. gik i Sperring skole og havde derefter plads som husassistent, bl.a. på hotel Royal i Thisted. a. Conny Nordentoft Nystrup, født d. 26. august 1944 i Vang, gift d. 29. august 1964 i Vang med Egon Thomsen, grosserer, født d. 13. april 1942 i Nors, søn af landmand Thomas Thomsen og hustru Clara Dahlgaard. Bosat: Højstrupvej 56, Brøndby Strand. C.N.N. gik i skole i Vang, lærte husgerning hjemme, var en tid ansat i en bog- og papiphandel i Glostrup og virkede fpa 1964 til 1968 som kontorist i Glostrup og Vallensbæk. E.T. gik i Sperring skole, var landbrugsmedhjælper i Thy, stod derefter 4 år i lære som kommis hos købmand O. Bak-Jensen, Vang, aftjente sin værnepligt ved livgarden, havde ?0 ansættelse i kolonial-engrosfirmaet Nordisk Handels-Hus A/S, København, og har siden drevet selvstændig grossistvirksomhed med handel af bisauits. 1) Henrik Nystrup Thomsen, født d. 3. november 1966 i Rødovre. 2) Lasse Nystrup Thomsen, født d. 21. maj 1970 i Vallensbæk. b. Ulla Nordentoft Nystrup, født d. 21. november 1946 i Vang, gift d. 15. juni 1968 i Glostrup med Vagn Jensen, bogholder, født d. 23. maj 1939 i Ubby, søn af soaialinspektør Frede Jensen. Bosat: Hovvejen 20, Ubby pr. Jerslev Sjælland. U.N.N. gik i Vang skole, blev uddannet som ekspeditriae i Leif L. Romer Jørgensens lædervareforretning i Glostrup, virkede derefter 1 år som husbestyrerinde hos gårdejer Carl Jeppesen i Vang, kom 1965 tilbage til lædervareforretningen i Glostrup og var ansat her til V.J. gik i skole i Ubby og Høng, stod 3 år i lære i Høng brugsforening, aftjente sin værnepligt ved forsyningstropperne i Holbæk og København, virkede derefter som kommis forskellige steder

19 6992?-5 Eo III B 12 r 2/? TS III D 3 tiz 1968J gik da over tiz kontorfaget og har fra 19?0 virket som bogholder ved Kalundborg cementstøberi. 1) Morten Nystrup JensenJ født d. 9. maj 1969 i Glostrup. o. Otto NystrupJ født d. 2?. oktober 1954 i Vang. 4. Ejner NystrupJ pølseforhandlerj født d. 16. marts 1921 i Tvorup, Vang, gift d. 3. december 1944 i Kølkær med Ella Elisabeth Oldrup FiohJ født d. 11. februar 1920 i KøbenhavnJ datter af stationsmester Jens Emil Fioh og hustru Emilie Oldrup. Bosat: Ved Østerbjerg 15J Glostrup. E.N. gik i Tvorup skolej kom som 9-årig til skade og fik venstre al"m knustj opholdt sig 193?-1939 på Ortopædisk hospital i København for at få protese og var derefter en tid på Samfundet og Hjemmet for VanføreJ ligeledes i KøbenhavnJ arbejdede en tid på hønseriet Dynæs i Laven samt på Statens kontrolhønseri i BorrisJ var ? sammen med broderen Aage ejer af fødehjemmetj var senere et halvt år på invalideforsikrings skole i KøbenhavnJ havde ansættelse som portør ved Ortopædisk hospital i KøbenhavnJ startede samtidig med at passe dette arbejde 1954 en pølsevogn på Kirkebjerg torv i Brøndbyvester og fik i 19?0 pølsevognen udskiftet med sin nuhavende pølsebar. E.E.O.F. gik i skole i Laven og på 'l'h. Langs skole i Silkeborg, stod i lære som damefrisør i henholdsvis Silkeborg, Ålestrup og Ry og havde senere beskæftigelse på en konfektionsfabrik i Ry. a. John Fiah NystrupJ konsulentj født d.?. maj 1944 i HorsenaJ gift d. 10. oktober 1964 i Odense med Tonni Elinor Lund RasmussenJ demonstratriae, født d. 3. oktober 1946 i Næsbyhoved-Broby, datter af maler Ejner Peder Rasmussen og hustru Ida Kirstine Lund. Bosat: Vendsysselvej 10, Nykøbing Falster. J.F.N. gik i Brøndbyvester centralskole, blev uddannet som teknisk tegner hos Chr. Ostenfeld & W. Jønsson, København, virkede som sådan forskellige steder, bl.a. i Odense, og er nu ansat som salgskonsulent ved Olivetti A/S. T.E.L.R. gik i Risingskolen i Odense, arbejdede derefter ved forskelligtj bl.a. som ekspeditrice i en slagterforretning i Odense, og virker nu som demonstratriae for Dansk Unilever A/SJ København. 1) Dina Nystrup, født d. 19. april 1966 i Nykøbing Falster. b. Aliae Fiah Nystrup, født d. 24. maj 1954 på Rigshospitalet i København. 5. Jens Peter NystrupJ pølseforhandler, født d. 13. juni 1925 i Tvorup,

20 6992?-5 Eo III s 13 p 2/8 TS III D 5 Vang, gift d. 28. maj 1950 i SjøPPing med Laura Margrethe Salmonsen, født d. 30. marts 1931 i sperring, Sjørring, datter af husmand Lars Christian Salmonsen og hustru Else Marie Jensen. Bosat: Kirkebjerg alle 106, Glostrup. J.P.N. gik i Tvorup skole, stod i lære som murep hos Holger K. Jepsen, Sjørring, havde et ophold på Hadsten håndværkerskole, aftjente ? sin værnepligt i Tønder og arbejdede derefter som svend forskellige steder indtil 1962, købte da sammen med broderen Aage Emil pølsebar på Glostrup station og driver stadig denne. L.M.S. gik i sperring skole, blev uddannet ved husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål, bl.a. på Thisted alderdomshjem. a. Jørgen Nystrup, født d. 25. december 1958 i Fredericia. b. Jytte Nystrup, født d. 18. februar 1961 i Glostrup. 6. Mette Cathrine Nystrup, født d. 31. maj 192? i Tvorup, Vang, gift d. 4. maj 194? i Vang med Aage Ravn, chauffør, født d. 24. april 1926 i Starup, Sdr. Starup, søn af gårdejer Konrad Jørgensen Ravn og hustru Katrine Vognsen. Bosat: Thingstrupvej 68, Thisted. M.C.N. gik i Tvorup skole, blev derefter uddannet ved husgerning og var beskæftiget herved forskellige steder indtil sit giftermål, bl.a. på hvilehjemmet i Hundborg samt i Sønderjylland. Aa.R. gik i Starup skole, var derefter beskæftiget ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Værløse, købte 1950 en ejendom i Vang på 6 tdp. bygsædeland, solgte senere denne og havde derefter en ejendom på DiePnæs mark på 14 tdr. bygsædeland til 1966, købte da sit nuhavende hus og har siden virket som chauffør på Winthers mølle. a. Gurli Nystrup Ravn, sygeplejerske, født d. 11. juni 194? i Tvorup, Vang, gift d.?. marts 19?0 i Vang med Niels Bruno Besselberg Nedergaard, blikkenslagermester, født d. 21. februar 1946 i Hammershøj, søn af møbelpolstrer Jens Besselberg Thomasen Nedergaard og hustru Louise Jensen. Bosat: Hyldemosevej 9, Hammershøj. G.N.R. gik i skole i Vang og Tvorup, havde derefter plads i huset indtil 1966, afbrudt af et ophold på Thylands ungdomsskole i Hundborg sommeren 1962, var 3 måneder elev på Hadsten højskole og 5 måneder elev på Try sygeplejehøjskole ved Dronninglund, blev derefter uddannet som sygeplejerske på Thisted centralsygehus og har fra 19?0

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut.

i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut. 1891 20. 1968, F., 23. oktober 1918 med Louse CharZotte Jensen, 30. 1897 981 F., restau:t>atør Ju Jensen hustru Karolne L.K.J.V. en td var 1907-1908 e tl 910 Rea, bzev 1911 ansat som lev Horsens-Juelsmnde

Læs mere

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793.

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793. sognearkiv Side 1 af 121 Udskrift af folketællinger, tingbøger, vejviser mm Mennesker i sogn og deres boliger Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af Slægten

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

CADOVIUS Poul. CAPITO Viggo. CARIT ANDERSEN Poul. CARLSEN Byrge. CARLSEN Carl Jørgen. CARLSEN Erik. CARLSEN Gunnar. CARLSEN Henning Gudmann

CADOVIUS Poul. CAPITO Viggo. CARIT ANDERSEN Poul. CARLSEN Byrge. CARLSEN Carl Jørgen. CARLSEN Erik. CARLSEN Gunnar. CARLSEN Henning Gudmann C CADOVIUS Poul CAPITO Viggo CARIT ANDERSEN Poul CARLSEN Byrge CARLSEN Carl Jørgen CARLSEN Erik CARLSEN Gunnar CARLSEN Henning Gudmann CARLSEN Lauritz CARLSEN Per Hjald CARLSEN Tage CARLSLUND Vagn CARLSSON

Læs mere

VUI Johanne Sørensen. i Biersted som søn af gårdejer Jens Jakob Sørensen og hustru Maren, og han døde den 6. VIII.A

VUI Johanne Sørensen. i Biersted som søn af gårdejer Jens Jakob Sørensen og hustru Maren, og han døde den 6. VIII.A VUI Johanne Sørensen Johanne Marie Christensen, er født den 27. oktober 1902 på Østergaard i Haldager, Vadum sogn. Hun døde den 15. april 1988 i V. Hjermitslev og er begravet på Biersted Kirkegaard. Hun

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 -

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Indholdsfortegnelse Anna O... 3 Bente... 5 Birgit... 6 Elin... 7 Gunhild... 8 Hanne E.... 9 Hanne G... 10 Inge... 12 Ingrid...

Læs mere