992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "992:~-5 fors. Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter"

Transkript

1 992:~-5 fors 1 Efterkommere efter Peder Konge Mortensen og Else Hansdatter

2 992?-5 o I & II 1 " 2 S I. Dødfødt dreng d, 3. maj' z- KlitmøUer~ V. Vandet. I II II. Jensine Christine Mortensen født d. 16. februar 1851 i Klitmøller~ V. Vandet~ død d. 8. december 1934 samme sted~ gift d. 8, februar 18?6 i V. Vandet med Jens Pedersen Roller~ styrmand~ født d. 18. maj 1851 i Klitmøller~ druknet på havet~ søn af angelmager og s~randfoged Bosat: Klitmøller pr. Thisted. Peder Pedersen Frost og hustru Mette Christensdatter. A. Peder Frost Roller~ født d. 21. oktober 18?6 i KlitmøllerJ V. Vandet~ død d. 8. april 18?? samme sted. B. Peder Konge Mortensen Roller~ født d. 10. april 18?8 i Klitmøller~ V. Vandet~ død ca. 18 år gammel. C. Petra Metthea Roller~ født d. 14. november 1889 i Klitmøller~ V. Vandet~ gij' d. 1. marts 1908 i Klitmøller med Nis Nissen~ installatør~ født d. 9. april 1887 i Thisted) død d. 6. oktober 1952 i Holte~ begravet i Søllerød) søn af Karen Nissen. Bosat: Byageren 8J Næl"Um.

3 b, II 2 3 II C P,M.H. gik i skole i Klitmøller og havde derefter> plads som stuepige hos sagfører> Michelsen i Thisted indtil sit giftermål. N,N" gik i skole i Thisted~ stod i lære på maskinfabrikken Thy i Thisted, aftjente sin værnepligt i København, fik efter> hjemsendelsen arbejde som elektriker> hos Fr>ichs A/S i Århus~ arbejdede derpå forskellige steder, således i Herning, Slagelse, Middelfart og Vanløse, flyttede 194? til Holte og havde så beskæftigelse hos Thrige-Titan A/S indtil sin død. 1. Karen Holler Nissen, født d. 1?. april 1908 i Klitmøller>, V. Vandet, gift d. 4. maj 1945 i København med Valdemar> Hausgaar>d Frost, gartner>, født d. 24. febr>uar> 1900 i Klitmøller>, død d. 2?. november> 196? i Herlev, søn af fisker> og landmand Peder> Hausgaard Frost og hustru Constance Anine Mortensen. (Se IX G). Bosat: Klausdalsbro-vej 501, Herlev. K.H.N. gik i skole i Randers, på Amager> og i Slagelse, havde i 5 år> plads i huset hos grosserer> Henr>iksen, Vanløse, virkede i 1? år som ekspeditrice hos Børge KY'Use, kaffe- & tefor>r>etning en gros & en detail, København, og hjælper> nu til i gartneriet. V.H.F. gik i V. Vandet skole, sejlede en tid i både indenrigs- og udenr>igsfar>t, aftjente sin værnepligt ved marinen, købte ~ td. land jord på Klausdalsbro-vej i Herlev og etablerede her> sit nuhavende gartneri. a. Kar>it Hausgaar>d Frost, kontorassistent, født d. 8. maj 1946 i Hellerup, gift d. 3. september 1966 i Herlev med Henning Peder> Nielsen, anlægsgartner>, født d. 28. febr>uar> 1945 i Herlev, søn af værkfører> Rikard Nielsen og hustr>u Elly Jørgensen. Bosat: Højbjergvænget?, Herlev. K.H.F. tog 1963 realeksamen fra Hjortespring skole, fik derefter> kontoruddannelse ved Københavns skattevæsen og har fra 1969 været ansat på kontoret ved 3 M A/S, Glostr>Up. H.P.N, gik i skole i Herlev og Hjortespr>ing, arbejdede en tid på en pibefabrik, aftjente sin værnepligt i Høvelte, havde derefter> beskæftigelse hos trådvarefabrikant Knud Hildebrandt i Hvidovre og påbegyndte i 1968 sin nuhavende virksomhed som anlægsgartner> i Herlev. 1) Laila Hausgaar>d Nielsen, født d. 23. febr>uar> 196? på sygehuset i Glostr>Up. b. Lis Hausgaar>d Fr>Ost, korrespondent, født d. 21. september> 194? i Herlev. Bosat: Højagerparken 30, Baller>Up.

4 D II 3 4 s II C 1 L.H.F. tog realeksamen i Hjortespring~ blev kontoruddannet hos V.M. Christensen A/S, jern & stål~ Glostrup~ var derefter 1 år på korrespondentkursus samt 1 år i huset i London~ virkede en tid som korrespondent i sin tidligere læreplads og har siden 19?0 været ansat som receptionsdame hos Erla Auto-Import A/S, Gladsakse. 2. Petra Jensine Holter Nissen, født d. 8. november 1910 i Klitmøller, V. Vandet, gift d. 15. maj 193? på Frederiksberg med Kaj Arne Christensen, tømrer og snedker, født d.?. juni 190? i Grenå, søn af snedker Anders Peter Christensen og hustru Ellen Frederikke Larsen. Bosat:?1?-5 Street N.W., Calgary, Alberta, Canada. P.J.H.N. gik i skole i Horsens~ Slagelse og Vanløse og tog mellemskoleeksamen 1925, blev kontoruddannet og havde plads ved Københavns begravelsesvæsen på Bispebjerg samt ved Københavns statistisk kontor. K.A.C. gik i skole i Grenå~ stod i lære hos snedkermester Anton Jensen~ Grenå~ rejste 1930 til København og arbejdede her til 1945, flyttede da til Hundested og startede her egen snedker- og tømrervirksomhed, emigrerede 1951 til Canada, tog 1960 til Hawaii, 1962 til Danmark og har siden 1963 atter boet i Canada. a. Anne Jessie Christensen, bogholder, født d. 8. juni 1939 i København, gift med Terranae Guy Logan, ingeniør. Bosat: 1040 Oakmont Circle, Lynchburg, Virginia, USA. b. Kaj Ais Christensen, tømrer, født d. 6. oktober 1941 i KØbenhavn, gift med Phyllis Carol Thomas, sekretær. Bosat: 584? Bow Cresent~ N.W.~ Calgary, Alberta~ Canada. c. Ole Arne Christensen, arkæolog, født d. 25. oktober 1945 i KØbenhavn. Bosat: Street, S.W., Calgary, Alberta, Canada. 3. Nis Julius Nissen, ekspeditionssekretær, født d. 12. december 1912 i Hovedgård, Ørridstev, gift d. 16. september 1939 i Kolding med Johanne Niel~ sen, født d. 31. marts 1914 i Dybbøl, datter af fisker Andreas Fridrich Nielsen og hustru Johanne Knudsen. Bosat: Frederik VI's all~ 4, København F. N.J.N. tog 1930 realeksamen i København, bestod senere adgangseksamen til hærens officersskole og gjorde derefter tjeneste i Holbæk og Sønderborg indtil 1941, sidst som sekondløjtnant, blev efter hjemsendelsen an-

5 992?-5 o II 4 5 S II C 3 sat ved F~ede~iksbe~g kommune og ha~ i en å~~ække vi~ket i den tekniske fo~valtning, nu som ekspeditionssek~etær. a, K~in Nissen, født d. 2?. janu~ 1940 i Sønde~bo~g, gift med Giuseppe D~agonetti, maskinmeste~. Bosat: So~~ento, Italien. b. Ulla Nissen, født d. 2?. maj 1944 i København, gift med Ge~t Rauth, tankbesty~e~. Bosat: Lubeak, Tyskland. 4. Else Rolle~ Nielsen, labo~ato~ieassistent, født d. 16. ma~ts 1924 i Vanløse, gift d. 3. juli 1948 i Sølle~ød med Hans Vagne~ Nielsen, politiassistent, født d. 29. oktobe~ 1918 i Glim, søn af gå~deje~ Ande~s Nielsen og hust~ K~stine Bosat: Ma~ievej Ch~istensen. 39, Skovlunde. E.H.N. gik i skole i Vanløse og Middelf~t og tog 1941 studente~eksamen f~a F~ede~iaia gymnasium, blev de~efte~ uddannet som labo~ato~ieassistent og v~ i 6 å~ ansat på Statens vete~inæ~e se~umlabo~ato~ium i København samt 12 å~ sene~e i ca. 2 å~ på meje~ib~gets labo~ato~ium og ha~ nu de Ztidsbeskæftige lse ved et fo~sik~ingsse lskab. H.V.N. gik i skole i Glim, va~ vinte~en elev på Osted efte~skole, læ~te derpå landb~g, dels hjemme og dels ude, blev 1942 ansat ved ~igspolitiet, h~ gennemgået fo~skellige k~se~, fo~f~emmedes 1963 til politiassistent og a~bejder nu som sådan på politiets personalekonto~. a. Bi~ge~ Holler Nielsen, overkonstabel~ født d. 6. janua~ 1951 i København. b. Anne-Dorthe Nielsen, født d. 27. november 1954 i København. 5. Inge Holler Nissen, født d. 19. janu~ 1927 i Vanløse, gift d. 1?. ap~l 1954 i Søllerød med Svend Aa~e Glarborg, skolebetjent, født d. 10. novembe~ 1930 på F~ederiksberg, søn af Hans Aksel Gl~bo~g og hust~ Elna Jacobsen. Bosat: Hovedgade 125, Nærum. I.H.N. gik i skole i Vanløse og Middelfart, havde 1 å~ plads ved husge~ning og v~ de~efte~ ansat en tid på postgi~okonto~et samt en tid ved No~disk Livsfo~sikrings-Akts. af 189?, København. S.Aa.G. gik i skole i Valby og aftjente sin væ~epligt på Bo~holm.

6 92?-5 II 5$ 6 a. Kirsten Holler Glarborg~ født d. 5. maj 1955 i Lyngby. II C 5

7 o sd l l Il - Jensine Christine Mortensen J ens Pedersen Holler Il C - Petra Metthea Holler Nis Nissen

8 2?-5 II III III, Mette Neesgaard Mortensen født d. 19. september 1B53 i KUtmøUer" V. Vandet" død d. 12. marts 1922 i Vang" gift d.?. marts 1882 i V. Vandet med Jens Jensen Nystrup" husmand og Zandpostbud" født d. 20. maj 1B55 i Nystrup" Vang" død d. 16. januar 1940 i Vang" søn af gårdejer Jens Jensen og hustru Kirsten Jensdatter Ramsgaard. Bosat: Vang pr. Thisted. M.N.M. var "klog kone" og kunne bz. a. kurere folks øjne. J.J.N. blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt ved livgarden, var de første år efter giftermålet husmand og møller i Klitmøller" drev derpå en ejendom i Vang og virkede her tillige som landpostbud samt som ringer og graver. - JnJ.N. var desuden ligsynsmand i Vang-Tvorup kommune. A. Kirsten Jensen Nystrup" husbestyrerinde" født d. 8. september 1882 i Klitmøller, V. Vandet, død d. 16. januar 1952 i Vang. K.J.N. lærte husgerning, tjente i ca. 15 år på Fyn, var hjemme for at passe sine forældre og gik en del ud som kogekone. B. Jens Jensen Nystrup" købmand, født d. 1. maj 1884 i Klitmøller" V. Vandet, død d. a: oktober 1950 i Ydby" gift d. B. november 190? i Odby med Elline Pedersen Oddershede" navneændring 1905 fra Elline Pedersen" født d. 29. august 1BB1 i Hjardal" Ø. Vandet, død d. 5. marts 1962 i Ydby, datter af husmand Niels Pedersen Oddershede og hustru Ane Elisabet Jensen. Bosat: Ydby pr. Hurup Thy. J.J.N. stod i lære hos købmand Martin Andersen, Thisted" blev 190? uddeler i Sperring brugsforening, lejede få år senere en lille købmandsforretning i Ydby, lod efter nogle års forløb bygge en ny købmandsforretning, ligeledes i Ydby, drev denne i en år~<ke og købte derefter en mindre forretning samme sted. - J.J.N. var en kort tid direktør for Boddum-Ydby sparekasse. E.P.O. tjente efter sin konfirmation hos sin senere mands faster og onkel" Ane og Niels Peter Nielsen" Thisted" havde efter at være blevet uddannet som mejerske i 6 år plads på Uglev mejeri og var efter sit giftermål sin mand en god hjælp og støtte i forretningen. 1. Peter Konge Oddershede Nystrup" filialdirektør" født d. B. november 1908 i Sperring" Sjørring" gift d. 31. maj 1936 i Viborg med Inge Amalie Elisabeth Garnæs, født d. 2?. oktober 1913 i Odder" datter af købmand Anders Garnæs og hustru Yelva Jakobsen. Bosat: Østergade 2B" Hurup Thy.

9 992?-5 o III 2 8 S III B 1 P.K"O"N. gik i Hol-megårde skole ved Ydby, blev derefter kolonialuddannet hos faderen_, besøgte 1 år handelshøjskolen i Arhus_, aftjente sin værnepligt og blev efter hjemsendelsen ansat som assistent i Thylands Bank A/S_, Hurup, gjorde fra 1936 tjeneste i bankens filial i Hørdum og senere også i Bedsted_, udnævntes 1943 til fuldmægtig og 1958 ti l kontorchef og har fra 1960 virket som filialdirektør for Bedsted_, Hørdum_, Koldby og Vestervig. I.A.E.G. gik i skole i Viborg og hjalp derefter moderen_, som var bestyrerinde på soldaterhjemmet Dannevirke i Viborg_, indtil sit giftermål. a. Ella Garnæs Nystrup_, fodplejer_, født d. 10. februar 1940 i Hurup, gift d. 1. juli 1963 i Thisted med Mogens Midjord Nielsen_, civilingeniør, født d. 13. september 1929 på Rigshospitalet i KØbenhavn, søn af Harry William Nielsen og hustru Elsebeth Elise Susanne Midjord. Bosat: Lykkesborg all~ 12_, Søborg. E.G.N. gik i skole i Hurup_, havde 1 år pzads i huset i Arhus_, tog 1958 eksamen som fodpzejer i København_, virkede derefter som sådan 4 år ved SohoZZ A/S_, fodkzinik_, Strøget i KØbenhavn_, samt på for-. skelzige hospitaler og pl-ejehjem og har siden 1966 drevet egen fodkzinik_, først i Hothæk og fra 1970 i Søborg. M.M.N. gik i skoze i København, stod 2 år i kozoniazzære på LoZZand, havde en tid pzads som l-andbrugsmedhjæl-per, ZigeZedes på LoZZand_, indkazdtes derefter tiz mil-itærtjeneste ved intendanturkorpset i København, avancerede til kaptajn, tog studentereksamen fra aftenkursus, gik 1 år på Københavns universitet, bestod 1961 eksamen fra Den pol-ytekniske Læreanstal-t, havde ansættel-ae som kemiingeniør ved Maizena-Kompagniet A/S, København, og ved fa. EZof Hans.son, 1 år i København og 3 år i HoZhæk_, og har siden været ansat ved Københavns teknikum samt undervist i matematik på aftenkursus; tog 1969 ejendomsmægtereksamen og er desuden ejer af et møntvaskeri på Ft ederiksberg. 1) Sanne Nyatrup NieZsen, født d. 12. apriz 1964 i København. 2) Lene Nystrup NieZsen, født d. 24. april 196? i HoZhæk. b. Ebbe Garnæs Nystrup_, urmager_, født d. 2?. februar 194? i Hurup. Bosat: Schweiz. 2. Dagny Oddershede Nystrup, født d. 8. november 1910 i Sperring, Sjørring_, gift d. 12. maj 1933 i Ydby med HaraZd Martinus Krabbe_, gårdejer, født d. 5. august 1908 i HeZtborg, søn af gårdejer Søren Krabbe og hustru

10 )992?-5 ~o III l 3 ' 9 "S Marie Kirstine Pedersen. Bosat: Nørgår>d~ Helligsø pr>. Gettrup. III B 2 D.O.N, gil<. i Holmegårde sl<.ole ved Ydby, lærte derpå husgerning hjemme, havde et ophold på Tommerup højsl<.ole og virkede 1 år som husassistent hos pastor> NørsøUer> Jensen i Søndbjerg. H.M.K. gik i Boddum skole, blev uddannet ved landbr>uget, besøgte Tommer>up højsl<.ole, drev den 25 tdr. land store gård Vestereng i Dover og gården Gl. Kro i Ydby, der> Var> på 35 tdr. land, og overtog derefter> sin nuhavende gård, Nørgård i Helligsø, der> er> på 90 tdr. land. a. Marie Krabbe, lærer, født d. 8. juni 1934 i Dover, Ydby, gift d. 8. juni 1962 i HelligsØ med Christian Bach Iversen, lærer>, født d. 16. maj 1938 i Mammen, søn af gårdejer Christen Edvard Iversen og hustru Marie Frederikke Kristensen Baoh. Bosat: V. Hornum pr>. Ars. M.K. gik først i Gettrup sl<.ole og tog 1951 præliminærel<.samen fra Hvidbjerg kost- og realskole, var i? år besl<.æftiget ved husgerning, dimitteredes 1962 fra Nr. Nissum seminarium og har siden virket som. lærer> ved V. Hornum skole. C.B.I. gik i Mammen skole, havde derefter> plads ved landbruget indtil 195?, afbr>udt af et ophqld på Nr>. Nissum efterskole vinteren , tog 1962 eksamen fra Nr. Nissum seminarium og har> siden været ansat som lærer> ved V. Hornum sl<.ole. b. Ellen Nystrup Krabbe, født d. 2?. oktober> 1935 i Dover, Ydby, gift d. 26. marts 1964 i Gettrup med Klaus Egon Plith Holst, aut. gas- & vandmester>, født d. 2?. december 1939 i Redsted Mors, søn af landmand Jørgen Peter> Holst og hustru Maren Plith. Bosat: Jyllandsgade 38, Skive. E.N.K. gik i Helligsø og Gettr>up skoler>, havde derefter> plads ved husgerning indtil 1958, afbrudt af et ophold på Tommer>up højskole 1954, tog 1959 handelseksamen i Str>ue~ og virkede som kontorassistent 1 år ved Thyland Teglværk I/S, Hurup, og 6 år ved Dansk Shell A/S, Herning. K.E.P.H. gil<. i skole i Redsted Mors, havde en tid plads ved landbruget, stod i lære som vogn- og beslagsmed i Sdr>. Nissum, besøgte Oller>up håndværl<.erhøjsl<.ole, havde besl<.æftigelse hos blil<.kenslager>mester> Gunner> Kristensen, Herning~ drevet gas- og vandmesterforretning i Skive. og har> siden

11 Eo III B 4 r 10 TB 1) Birgitte Krabbe Holst~ født d. 7. januar 1967 i Herning. III B 2 c. Poul Nyatrup Krabbe, gårdejer, født d. 3. marts 1937 i Dover, Ydby, gift d. 15. april 1961 i Gettrup med Betty Koregaard Andersen, født d. 30. august 1941 i Gettrup, datter af postbud Chr. Nielsen Korsgaard Andersen og hustru Karen Marie Jensen Vestergaard. Bosat: Østergård, Hassing pr. Bedsted Thy. P.N.K. gik i Helligaø og Gettrup skoler, blev uddannet ved landbruget, hovedaagelig hjemme~ aftjente sin værnepligt i Varde, besøgte vinteren Hammerum landbrugsskole og købte 1961 Østergård~ der er på ca. 68 tdr. land. - P.N.K. har fra 1966 været medlem af bestyrelsen for kreaturforsikringen og fra 1969 for Sydthy andela-avinealagteri. B.K.A, gik i Gettrup skole~ lærte derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål~ Niela Krøjgaard~ Herning. bl.a. hos fabrikant 1) Karaten Nystrup Krabbe, født d. 12. december 1962 i Østergård, Hassing. 2) Ann Nyatrup Krabbe, født d. 13. maj 1966 i Østergård. d. Hugo Krabbe~ ingeniør~ født d. 24. april 1938 i Dover~ Ydby~ gift a. 12. juli 1964 i HeZligaØ med Henny Elisabeth Smed, født d. 18. oktober 1942 i Helligaø~ datter af gårdejer Erik Smed og hustru Kristiane Søndergaard. Bosat: Blåbærvej 14, Randers. H.K. gik i HelligsØ og Gettrup skoler, lærte derpå landbrug hjemme, aftjente sin værnepligt ved livgarden~ stod 3 år i lære som maskinarbejder på Odense Skotøjsfabrik Tiger Sko A/S, tog 1966 eksamen som maskiningeniør fra Odense teknikum og har siden haft ansættelse på Dronningborg Maskinfabrik A/S. H.E.S. gik ligeledes i Helligaø og Gettrup skoler~ stod 4 år i lære som ekspeditrice hos manufakturhandler Børge Graugaard, Hurup, og virkede derefter som ekspeditrice 1~ år hos manufakturhandler Hygebjerg, Vejle, samt 2 år hos børnekonfektionahandler K. Møller Simonsen, Odense, afbrudt af et ophold på Vejle husholdningsskole vinteren ) Henrik Smed Krabbe, født d. 14. maj 1969 i Randers. e. Mette Krabbe~ lærer~ født d. 28. juli 1939 i Dover, Ydby, gift d. 7. juli 1962 i Helligsø med Ole Mølgaard~ lærer, født d. 10. august 1939 i Holstebro, søn af bankdirektør Jena Peter Mølgaard og hustru

12 Eo III s 5 l" 11 TS Kristiane Andersen. Bosat: Bregnegårdsvej 1?~ Rødding. M.K. gik i Helligsø o~ Gettrup skoler~ dimitteredes 1962 fra Nr. III B 2 Nissum seminarium og har siden Vær>et ansat ved Rødding borger>- og realskole. O.M. gik i Danmar>ksgades skole 3 Holstebro, og har> efter at have taget eksamen fra Nr. Nissum seminarium 1962 Vær>et ansat som Lær>er> ved Rødding borger- og realskole. 1) Klaus Mølgaard, født d. 4. november 1966 i Gram. f. Eva Kl"abbe, født d. 18. oktober 1940 i Ydby, gift d. 2. juni 1963 ~ HeLLigsø med Gunnar> Chr. Kobber>Ø 3 gårdejer, født d. 4. januar> i939 i HeLLigsø, søn af gårdejer Isak Kl"istian Kobber>Ø og hustru Kirstine Rasmussen. Bosat: Kærgård, Hørdum pr. Snedsted. E.K. gik i HeLLigsø og Gettrup skoler, lær>te husgerning, Var> sommeren 1959 elev på Struer husholdningsskole og havde 1961 et ophold på VestjyLLands sy- og tilskærerskole i Ulfborg. G.C.K. gik i skole i Gettrup, blev uddannet ved Landbruget~ aftjente sin Vær>nepligt i Avedøre, Hvorup og Roskilde, var vinteren elev på Tommerup højskole og overtog ved giftermålet sin nuhavende gård, Kær>gård i Hørdum~ der er på 52 tdr. Land. 1) ULLa Kobberø, født d. 30. maj 1964 i Kær>gård, Hørdum. 2) Jan Kobberø, født d. 29. november 1965 i Kærgård. g. Henning Krabbe, revisor, født d. 6. december 1942 i HeUigsø, gift d. 15. april 1965 i Struer med Elsebeth Marie Jacobsen, børnehavelærerinde, født d. 25. oktober 1943 i Espe, datter af slagter>mester> Jens Chr. Jacobsen og hustru ELLen Nielsen. Bosat: Dyssehøjvej 10, Brabrand. H.K. gik i HeZLigsØ og Gettrup skoler, Lærte Landbrug hjemme, tog 1963 studentereksamen fra Rønde kursus, gik ? på Arhus universitet, aftjente derpå sin værnepligt ved Langelandsgades kaserne, Arhus, og har siden hjemsendelsen 1968 været ansat ved revisionsaktieselskabet J. O. Harlou & Co., Arhus. E.M.J. gik i Gettrup skole~ central og 1t år på Hørdum central~ Var> telefonist et halvt år på Gettrup besøgte 1960 HeLLebjerg idrætsungdomsskole og vinteren Rønde højskole, virkede 1 år som forpraktikant i Struer børnehave~ dimitteredes 1966 som børnehavelærerinde fra Jydsk børnehave-seminarium, Arhus og har siden virket

13 92?-5 III 6 2/1 III B 2 som sådan~ 4 år i Dansk Røde Kors børnehave~ Århus" og fra 19?0 i børnehaven på Skovvangsvej'~ Århus. 1) Anne Mette Krabbe, født d.?. november 1966 i Århus. 2) Lise Lotte Krabbe, født d. 6. oktober 1969 i Århus. h. Ester Krabbe, født d. 13. december 1943 i Helligsø~ gift d. 14. maj 1965 i Helligsø med Kristian Høje Kristensen~ gårdejer~ født d. 10. juli 1942 i Hørdum, søn af snedkermester Harald Høje Kristensen og hustru Rigmor Damsgaard. Bosat: Vestergård, Hurup Thy. E.K. gik i Helligsø og Gettrup skoler, var sommeren 1960 elev på Rydhave slots ungdomsskole~ havde derefter plads forskellige steder på Thy samt en tid som landbrugsmedhjælper hjemme. K.H.K. gik i Gettrup skole, blev uddannet ved landbruget~ havde vinteren et ophold på Hammerum landbrugsskole, tjente derefter hos sin senere svigerfar på Nørgård i Helligsø og har fra 1965 haft den 40 tdr. land store Vestergård i Hurup i forpagtning; fik 19?0 halvpart i Flarup Vestergård i Ydby. 1) Dorte Høje Kristensen, født d. 15. april 1966 i Hurup. 2) Lene Høje Kristensen, født d. 2?. februar 19?0 i Hurup. j. Rutn Krabbe, født d. 20. september 1945 i Helligsø~ gift d. 20. september 1964 i Helligsø med Niels Peter Hove Jacobsen~ slagtermester, født d. 22. februar 1941 i Espe, søn af slagtermester Jens Chr. Jacobsen og hustru Ellen Nielsen. Bosat: Valmuevej 4, Struer. R.K. gik i HelligsØ og Gettrup skoler samt på Hvidbjerg kost- og realskole og havde derefter plads ved husgerning indtil sit giftermål. N.. P.H.J. gik i Gettrup skole~ lærte slagterfaget hos faderen samt hos slagtermester Chr. Frederiksen, Hurup, aftjente sin værnepligt ved flyvestation Karup, virkede et halvt år som svend hos slagtermester Erik Ekmann" Hørdum, kom derefter hjem i faderens slagterforretning og blev d. 1. januar 196? optaget som kompagnon. 1) Jørgen Hove Jacobsen, født d. 1. oktober 1965 i Struer. k. Bente Krabbe, sygehjælper~ født d. 22. januar 194? i Helligsø, gift d. 21. april 196? i HeZligsø med Poul Erik Nordestgaard Nielsen~ rørlægger" født d. 5. juni 1943 i Lemvig, søn af Paulinus Nielsen og hustru Karen. Bosat: Højlundsparken?1" Ny-Solbjerg. B.K. gik i HeZligsØ og Gettrup skoler~ var sommeren 1963 elev på

14 6992?-5 Eo III s 7 r 2/2 TS III B 2 Rydhave slots ungdomsskole> havde plads ved husgerning> dels hjemme og dels ude, var 1 år gangpige på centralsygehuset i Herning> blev derefter uddannet som sygehjælper samme sted og har fra 1967 virket som sådan på Fødselsanstalten i Jylland> Århus. P,.E.,NoN, gik i Vandborg skole, var derefter beskæftiget ved landbruget> kom 1960 i lære hos smedemester Erik. Poulsen Engbjerg> hvis virksomhed ophørte> fortsatte læretiden hos Grønn ing Christensen i Nr. Nissum og blev d. lo april 1965 udlært hos Jens StadiZ Toft i Velling> aftjente derpå sin værnepligt ved søværnet, sejlede 1 år med søværnets skoleskib Ægir og har fra 1967 arbej'det som rørl<p{jger hos aut. gas- og vandmester Edvard Løbner> Skejby. Z. Irene Krabbe> husassistent, født d. 15. maj 1952 i Helligsø. 3. Aage Emil Oddershede Nystrup> direktør> født d. 14. februar 1915 i Ydby> gift d. 24. april 1943 i Ydby med Inga Emilie Beenfeldt Hansen> født d. 3. april 1919 i København, datter af kontrollør Otto Beenfeldt Hansen og hustru Marie Arvida Hansen. Bosat: Bahheksvej 13> Odense. Aa.E.O.N. blev handelsuddannet hos købmand Andr. Nielsen, Sjørring, tog 1944 HD, fik samme år ansættelse som prokurist ved Odense Skøtøjsfabrik Tiger Sko A/S> Odense, og har siden da virksomheden blev omdannet til aktieselskab - virket som direktør for samme. - Aa.E.OoN. er formand for Foreningen af skotøjsfabrikanter i provinsen. - Har tilbagekøbt slægtsgården Nystrup som lystgård. a. Jens Otto Nystrup, stud. jur.> født d. 10. juli 1945 i Odense, gift d. 16. januar 19?0 i Århus med Aase Duelund> børnehavepædagog, født d. 19. januar 1948 i Odense, datter af købmand Christen Møller Duelund og hustru Karen Larsen. Bosat: Engdalsvej?3, Brabrand. J.O.N. tog realeksamen fra Munkebjergskolen i Odense og 1965 studentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium> aftjente derpå sin værnepligt ved Fynske livregiment i Odense, arbejdede et års tid som lærervikar og tog samtidig filosofikum fra Odense universitet, læser nu Jura ved Århus universitet og har taget 1. del. - J.O.N. er medlem af det juridiske fagråd og studienævn. Aa.D. tog realeksamen fra Kragebjergskolen i Odense, var derefter på Borrehus husholdningsskole i Kolding samt 1 år i huset, virkede som forpraktikant i Red Barnets børnehave i Odense, besøgte Unge Hjems højskole i Skåde Bakker ved Århus> bestod 1970 eksamen fra

15 o III 8 2/3 'S III B 3 Social-pædagogisk bør>nehaveseminar>ium i År>hus og ar>bejder> nu som halvdagsassistent i Red Barnets børnehave_, Ryhaven_, Hasle. 1) Line Nystr>up_, født d,?. august 1970 i År>hus. b. Annette Nystr>up_, bibliotekar>elev_, født d. 20. febr>uar> 1948 i Odense_, gift d, 24. marts 1970 i Odense med Car>sten FY'iher>g Peter>senJ stud. techn.j født d. 24. juni 194? i Odense_, søn af over>ingeniør O.K. Petersen og hustr>u Edel Poulsen. Bosat: Rosenørnsvej 41_, Odense. A,N. gik på Munkebjergskolen i Odense og tog 1967 s tudentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium) var 5 måneder elev på Den Suhrske husmoderskole i København og er nu ansat som elev på Odense tekniske bibliotek) Odense. C.F.P. gik Ugeledes i Munkebjergskolen i Odense og tog 1946 studentereksamen fra Skt. Knuds gymnasium_, Var> elev på byggeteknisk vær>kstedsskole i Hor>sens og blev derefter> optaget på Odense teknikum. 4. Gunnar> Odder>shede Nystr>up, restauratør_, født d. 5. febr>uar> 191? i Ydby_, gift d. 26. september> 1943 i År>hus med Thyr>a Agnete Elefsen, født d. 11. juni 1917 i Bastholm_, Vr>ejlev_, datter af gårdejer Niels Kristian Elefsen og hustr>u Johanne Mar>grethe Sever>ine Olesen. Bosat: Søtoften 60J Egå. a. Jørgen Elefsen Nystr>upJ studer>ende_, født d. 21. maj 1945 i År>hus. b. Er>ik Elefsen Nystr>up_, bankassistent_, født d. 23. februar> 1948 i År>- C. Peder> Konge Jensen Nystr>upJ landmand) født d. 10. december 1886 i Klitmøller>J V. Vandet_, død d. 4. november> 1908 ved en ulykke på Fyn_, begravet i Vang. P.K.J.N. havde plads ved landbr>uget på Fyn_, aftjente s~n Vær>nepligt i O dense og hjemsendtes som kor>poral. - I vang kirkebog ses følgende notat ved P.K.J.N. 's dødsindfør>else: "Styr>tede ned af et Vognlæs Solsikkekager> efter> et par> løbske Heste paa Fr>eegaar>dsbakken mellem Lykkesbor>g og Rønnemosegaa'i'd ved Bogenselandevejen i Haa'f'slev Sogn". D. Otto Jensen Nyst'i'up, husmand_, senere skovar>bejde'f', født d. 11. juli 1888 i Vang_, død d. 10. juni 1954 samme sted_, gift d. 6. novembe'i' 1910 i Aspe X'up med Kar>oline LaU'f'ine La'i'sen, født d. 21. febr>uar> 1890 på Aspe'i'up ma'i'k_,

16 o III s 9 2/4 TS Asperup~ III D datter af husmand Peder Christian Larsen og hustru Maren Katrine Madsen. Bosat: Vang pr. Thisted. O,J,N. gik i Vang skole 3 blev uddannet ved landbruget_, aftjente sin værnepligt som dragon i Odense_, var i 4 år fodermester på gården Færgeborg i Vang cg i 4 år fåreavlsbestyrer på Schæfergården i Sjørring_, købte 1918 en ejendom på Færgegårds mark i Tvorup på 18 tdy. bygsædeland_, drev denne til 1943~ afhændede den da til sønnerne Aage og Ejner og virkede derefter som skovarbejder. K.L.L. gik i Asperup skole og havde forskellige pladser ved husgerning indtil sit giftermål. 1. Peder Konge Nyatrup" født d. 2. februar i F'ærgeborg" Vang_, død d. 13. august samme år. 2. Agnes Emilie Nystrup_, husmoderafløser_, født d. 5. august 1916 i Schæfergården_, Vang, gift d. 29. december 1938 i Vang med Michael Jensen Skaarup, tømrermester_, født d. 9. august 1911 i Tingstrup~ Thisted_, søn af gårdej'er Jens Mikkelsen Skaarup og hustru Else Marie Nebel. Bosat: Vang pr. Thisted. A.E.N. gik i Tvorup skole~ læ2'te derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål; har fra 1964 virket som husmoderafløser i Vang-Tvorup. M.J.S. gik i Torsted friskole" blev uddannet ved landbruget, gik senere på løst arbejde) var i 17 år skovarbejder ved Tvorup klil::plantage, købte 195? en ejendom på 12 tdr. land i TvorupJ overtog senere s~n nuhavende ejendom på 10 tdr. bygsædeland_, begyndte 1961 at arbejde som tømrer hos tømrermester Magnus Chr. Overgaard i Vang og har fra 1965 virket som selvstændig mester. a. Grethe Nystrup Skaarup) født d. 31. maj 1939 i Tvorup" Vang" gift d. 31. maj 1958 i Sjørring med Ejvind Breinholdt Elkjær> gravemester, født d. 11. september 1936 i Farum" søn af Peter Breinholdt Elkjær og hustru Anne Marie Skov Iversen. Bosat: Tvorup pr. Thisted. G,N,S. gik i Tvorup skole og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder indtil sit giftermål. 1) Conni Breinholdt Elkjær" født d. 29. marts 1958 i TVorup, Vang. 2) Mona Breinholdt Elkjær" født d. 13. marts 1960 i Tvorup. 3) Dennis Breinholdt Elkjær~ født d. 27. november 1962 i Tvorup. b. Inga Nystrup Skaarup" født d. 29. januar 1941 i Tvorup" Vang" gift

17 6992?-5 Eo III 8 10 r 2/5 TS III D 2 d. 5. juli 1959 i Vang med Kristian Nikolaj Nielsen~ gårdejer, født d. 5. april 1935 på Diernæs mark, Vang" søn af husmand Peder Nørgaard Nielsen og hustru Kirstine Pedersen. Bosat: Bakkely, Vang pr. Thisted. I.N,S, gik i Tvorup skole" lærte derpå husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftevmål, bl.a. et halvt år på Landmandshotellet i Thisted. K,N.N. gik ligeledes ~ Tvorup skole, blev uddannet ved landbruget" aftjente sin værnepligt i Haderslev og Odense og overtog 1959 gården Bakkely i Vang, denne var ved overtagelsen på aa. 30 tdr. land, men 1965 indkøbtes ca. 13 tdr. land og 19?0? tdr. land, således at gården nu er på aa. 50 tdr. land. 1) Sonja Skaarup Nielsen~ født d. 18. november 1959 i Bakkely, Vang. 2) Benny Skaarup Nielsen" født d. 25. september 1960 i Bakkely. 3) Dorthe Skaarup Nielsen~ født d. 5. maj 1962 i Bakkely. 4) Erik Skaarup Nielsen, født d. 5. maj 1964 i Bakkely. a. Børge Nystrup Skaarup" født d. 15. oktober 1943 i Tvorup, Vang, død d. 21. oktober samme år. d. Kirsten Nystrup Skaarup" fabriksarbejder~ født d. 1. oktober 1948 i Tvorup, Vang, gift d. 16. maj 19?0 i Vang med Børge Gasberg, rørlægger~ født d. 30. september 194? i Kåstrup~ søn af vognmand Chr. Gasberg og hustru Jensine Sofie Olsen. Bosat: Strømgade 5~ Thisted. K.N.S. gik i Tvorup, Vang og Tingstrup skoler~ lærte derpå husgerning, virkede i 2 år som ekspeditrice hos bagermester John E. Jensen, Thisted" var sommeren 196? elev på Langelands husholdningsskole, Rudkøbing, og har fra 1969 haft beskæftigelse som fabriksarbejder ved Fast Plast1:a Industri_, Thisted. B.G. gik i skole i Kåstrup og Hillerslev, havde vinteren et ophold på Han herreders ungdomsskole i Fjerritslev, var derefter messedreng på ØK-skibet Mombassa af København, sejlede med dette til Østen" bl.a. til Syd-Vietnam, stod 4 år i lære som rørlægger hoa fa, E. Gregersen, Hillerslev" aftjente sin værnepligt i Vordingborg og har siden hjemsendelsen arbejdet som svend i sin tidligere læreplads. e. Jens Otto Nystrup Skaarup~ født d. 30. august 1954 i Tvorup, Vang. 3. Aage Emil Nystrup, pølseforhandler, født d. 24. august 1918 i Tvorup" Vang, gift d. 5. marts 1944 i Sjørring med Karen Magda Nordentoft,

18 6992?-5 Eo III 8 11 p 2/6 TS født d. 28. marts 1923 i Tøttrup, HØPdum, død i august 1958 i Vang, datter af husmand Marius Nordentoft og hustru Fjordmine Mortensen. Bosat: Hovedvejen?6, Glostrup. III D 3 Aa.E.N. gik i Tvorup og Vang skoler, blev uddannet ved landbruget, var i 2~ åp daglejer på gården Færgeborg, overtog 1943 sammen med broderen Ejner fødehjemmet, havde dette til 194?, drev derefter et par andre ejendomme i Vang og gik samtidig på løst arbejde, købte aa sam- men med broderen Jens Peter pølsebaren på Glostrup station og dpiver stadig denne. K.M.N. gik i Sperring skole og havde derefter plads som husassistent, bl.a. på hotel Royal i Thisted. a. Conny Nordentoft Nystrup, født d. 26. august 1944 i Vang, gift d. 29. august 1964 i Vang med Egon Thomsen, grosserer, født d. 13. april 1942 i Nors, søn af landmand Thomas Thomsen og hustru Clara Dahlgaard. Bosat: Højstrupvej 56, Brøndby Strand. C.N.N. gik i skole i Vang, lærte husgerning hjemme, var en tid ansat i en bog- og papiphandel i Glostrup og virkede fpa 1964 til 1968 som kontorist i Glostrup og Vallensbæk. E.T. gik i Sperring skole, var landbrugsmedhjælper i Thy, stod derefter 4 år i lære som kommis hos købmand O. Bak-Jensen, Vang, aftjente sin værnepligt ved livgarden, havde ?0 ansættelse i kolonial-engrosfirmaet Nordisk Handels-Hus A/S, København, og har siden drevet selvstændig grossistvirksomhed med handel af bisauits. 1) Henrik Nystrup Thomsen, født d. 3. november 1966 i Rødovre. 2) Lasse Nystrup Thomsen, født d. 21. maj 1970 i Vallensbæk. b. Ulla Nordentoft Nystrup, født d. 21. november 1946 i Vang, gift d. 15. juni 1968 i Glostrup med Vagn Jensen, bogholder, født d. 23. maj 1939 i Ubby, søn af soaialinspektør Frede Jensen. Bosat: Hovvejen 20, Ubby pr. Jerslev Sjælland. U.N.N. gik i Vang skole, blev uddannet som ekspeditriae i Leif L. Romer Jørgensens lædervareforretning i Glostrup, virkede derefter 1 år som husbestyrerinde hos gårdejer Carl Jeppesen i Vang, kom 1965 tilbage til lædervareforretningen i Glostrup og var ansat her til V.J. gik i skole i Ubby og Høng, stod 3 år i lære i Høng brugsforening, aftjente sin værnepligt ved forsyningstropperne i Holbæk og København, virkede derefter som kommis forskellige steder

19 6992?-5 Eo III B 12 r 2/? TS III D 3 tiz 1968J gik da over tiz kontorfaget og har fra 19?0 virket som bogholder ved Kalundborg cementstøberi. 1) Morten Nystrup JensenJ født d. 9. maj 1969 i Glostrup. o. Otto NystrupJ født d. 2?. oktober 1954 i Vang. 4. Ejner NystrupJ pølseforhandlerj født d. 16. marts 1921 i Tvorup, Vang, gift d. 3. december 1944 i Kølkær med Ella Elisabeth Oldrup FiohJ født d. 11. februar 1920 i KøbenhavnJ datter af stationsmester Jens Emil Fioh og hustru Emilie Oldrup. Bosat: Ved Østerbjerg 15J Glostrup. E.N. gik i Tvorup skolej kom som 9-årig til skade og fik venstre al"m knustj opholdt sig 193?-1939 på Ortopædisk hospital i København for at få protese og var derefter en tid på Samfundet og Hjemmet for VanføreJ ligeledes i KøbenhavnJ arbejdede en tid på hønseriet Dynæs i Laven samt på Statens kontrolhønseri i BorrisJ var ? sammen med broderen Aage ejer af fødehjemmetj var senere et halvt år på invalideforsikrings skole i KøbenhavnJ havde ansættelse som portør ved Ortopædisk hospital i KøbenhavnJ startede samtidig med at passe dette arbejde 1954 en pølsevogn på Kirkebjerg torv i Brøndbyvester og fik i 19?0 pølsevognen udskiftet med sin nuhavende pølsebar. E.E.O.F. gik i skole i Laven og på 'l'h. Langs skole i Silkeborg, stod i lære som damefrisør i henholdsvis Silkeborg, Ålestrup og Ry og havde senere beskæftigelse på en konfektionsfabrik i Ry. a. John Fiah NystrupJ konsulentj født d.?. maj 1944 i HorsenaJ gift d. 10. oktober 1964 i Odense med Tonni Elinor Lund RasmussenJ demonstratriae, født d. 3. oktober 1946 i Næsbyhoved-Broby, datter af maler Ejner Peder Rasmussen og hustru Ida Kirstine Lund. Bosat: Vendsysselvej 10, Nykøbing Falster. J.F.N. gik i Brøndbyvester centralskole, blev uddannet som teknisk tegner hos Chr. Ostenfeld & W. Jønsson, København, virkede som sådan forskellige steder, bl.a. i Odense, og er nu ansat som salgskonsulent ved Olivetti A/S. T.E.L.R. gik i Risingskolen i Odense, arbejdede derefter ved forskelligtj bl.a. som ekspeditrice i en slagterforretning i Odense, og virker nu som demonstratriae for Dansk Unilever A/SJ København. 1) Dina Nystrup, født d. 19. april 1966 i Nykøbing Falster. b. Aliae Fiah Nystrup, født d. 24. maj 1954 på Rigshospitalet i København. 5. Jens Peter NystrupJ pølseforhandler, født d. 13. juni 1925 i Tvorup,

20 6992?-5 Eo III s 13 p 2/8 TS III D 5 Vang, gift d. 28. maj 1950 i SjøPPing med Laura Margrethe Salmonsen, født d. 30. marts 1931 i sperring, Sjørring, datter af husmand Lars Christian Salmonsen og hustru Else Marie Jensen. Bosat: Kirkebjerg alle 106, Glostrup. J.P.N. gik i Tvorup skole, stod i lære som murep hos Holger K. Jepsen, Sjørring, havde et ophold på Hadsten håndværkerskole, aftjente ? sin værnepligt i Tønder og arbejdede derefter som svend forskellige steder indtil 1962, købte da sammen med broderen Aage Emil pølsebar på Glostrup station og driver stadig denne. L.M.S. gik i sperring skole, blev uddannet ved husgerning og havde plads herved forskellige steder indtil sit giftermål, bl.a. på Thisted alderdomshjem. a. Jørgen Nystrup, født d. 25. december 1958 i Fredericia. b. Jytte Nystrup, født d. 18. februar 1961 i Glostrup. 6. Mette Cathrine Nystrup, født d. 31. maj 192? i Tvorup, Vang, gift d. 4. maj 194? i Vang med Aage Ravn, chauffør, født d. 24. april 1926 i Starup, Sdr. Starup, søn af gårdejer Konrad Jørgensen Ravn og hustru Katrine Vognsen. Bosat: Thingstrupvej 68, Thisted. M.C.N. gik i Tvorup skole, blev derefter uddannet ved husgerning og var beskæftiget herved forskellige steder indtil sit giftermål, bl.a. på hvilehjemmet i Hundborg samt i Sønderjylland. Aa.R. gik i Starup skole, var derefter beskæftiget ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Værløse, købte 1950 en ejendom i Vang på 6 tdp. bygsædeland, solgte senere denne og havde derefter en ejendom på DiePnæs mark på 14 tdr. bygsædeland til 1966, købte da sit nuhavende hus og har siden virket som chauffør på Winthers mølle. a. Gurli Nystrup Ravn, sygeplejerske, født d. 11. juni 194? i Tvorup, Vang, gift d.?. marts 19?0 i Vang med Niels Bruno Besselberg Nedergaard, blikkenslagermester, født d. 21. februar 1946 i Hammershøj, søn af møbelpolstrer Jens Besselberg Thomasen Nedergaard og hustru Louise Jensen. Bosat: Hyldemosevej 9, Hammershøj. G.N.R. gik i skole i Vang og Tvorup, havde derefter plads i huset indtil 1966, afbrudt af et ophold på Thylands ungdomsskole i Hundborg sommeren 1962, var 3 måneder elev på Hadsten højskole og 5 måneder elev på Try sygeplejehøjskole ved Dronninglund, blev derefter uddannet som sygeplejerske på Thisted centralsygehus og har fra 19?0

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere