Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18"

Transkript

1 Delegerede: Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18 Odense Reza Rasti Christian Emdal Sørensen Thomas Sydenham Julia Cederlund Bestyrelsen, ekstern ansvarlig Exchange IMCC Uland Odense, Admin Esbjerg Anne Sofie Pinstrup Jørgensen 2015 Line Andersen 2015, Sund på kryds og tværs Ditte Rasmussen Sund på kryds og tværs, blodbar Karin Henrichsen 2015, Sund på kryds og tværs Thim Prætorius Bestyrelsen, formand Linda Frost Adm Esbjerg Randi Sylvest Sund på kryds og tværs København Jannie Pedersen Line Engelbrecht Jensen Mathilde Svendstrup Rie Harboe Nielsen Laura Sommer Hansen Carsten Birch Anna Sofie K. Hansen Mathias Mikkelsen Mette Correl Sexekspressen + IMCC World AIDS dag projekt NOME IMCC (SCOME & FINO OC) Exchange Kbh bh, lokal adm + Donaid Exchange, adm, FINO OC Exchange Bestyrelsen, WAD projektet; Træningsgruppen Bestyrelsen, administrationsansvarlig; Adm KBH Tidl. Bestyrelsen Side 1 af 9

2 Århus Marieke Leemreize Arlen Aguilar Lene Holst Andersen Søren Uhre Louise Secher Jespersen Esben Holst Troels Græsholt Knudsen Mathilde Aalling Monica Etler Nielsen Linda Bennetzen Lena Larson Kasper Ejlskov Masanga gruppen Research Exchange; Training Tidl. Bestyrelsen Bestyrelsen, Økonomiansvarlig IMU Ålborg Sandra Bohn Alea Moreno Imcc gruppe: Exchange Admgruppen Tilstede uden stemmeret: Deltagere uden stemmeret Sille Wiberg Pernille Mortensen Sara Munk Jensen Lars Madsen Steen Jepsen Louise Thomsen Stilling Landssekrætær Bogholder Lokalsekretær, Odense Lokalsekretær, Århus; FINO OC IMU, Mimer Esbjerg Side 2 af 9

3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Bestyrelsens årsberetning 5. Beretning fra internationale møder 6. Regnskab a. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse b. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering. d. Kommentarer fra kritiske revisorer e. Godkendelse af regnskabet 7. Indkomne forslag a. Individuelt medlemskab og sekretariatsstruktur i. Præsentation og kort diskussion ii. Afstemning b. Vedtægtsændringsforslag (bortfalder hvis 7a ikke vedtages) i. Præsentation og kort diskussion ii. Afstemning 8. Valg til bestyrelse og af kritiske revisorer a. Bestyrelsesposter på valg i. Ansvarlig for interne relationer Formand ii. Ansvarlig for eksterne relationer iii. Økonomiansvarlig iv. Bæredygtighedsansvarlig v. Administrationsansvarlig vi. Informationsansvarlig b. Valg af to kritiske revisorer 9. Nedsættelse af udvalg a. Udvalg til videre implementering af individuelt medlemskab (bortfalder hvis 7a ikke vedtages) b. Hjemmeside/IT udvalg c. PR udvalg 10. Fastsættelse af kontingent a. Hvis 7a vedtages - 75kr. som medlemskontingent pr. individuelt medlem Hvis 7a ikke vedtages 800 kr. som medlemskontingent pr. lokalafdeling 11. Eventuelt Side 3 af 9

4 1. Valg af dirigent Line Engelbrecht Jensen vælges som dirigent og konstaterer, at indkaldelse er sket rettidigt. 2. Valg af to referenter og to stemmetællere Referenter: Lars Madsen og Sille Wiberg Stemmetællere: Sara Munk Jensen og Steen Jepsen 3. Godkendelse af dagsorden Line gennemgår dagsordnen, der godkendes 4. Bestyrelsens årsberetning Ved Thim Prætorius Bestyrelsen består ved generalforsamlingen 2008 af følgende medlemmer: Thim Prætorius: Ansvarlig for interne relationer (formand) Reza Rasti: Ansvarlig for eksterne relationer Troels Græsholdt-Knudsen: Økonomiansvarlig Mathias Mikkelsen: Administrationsansvarlig Anna Sofie K. Hansen: Bæredygtighedsansvarlig I september 2008 skete der en rokade i bestyrelsen, da tidligere formand Søren Uhre trådte ud af bestyrelsen pga. sygdom. Thim Prætorius overtog formandsposten og Mathias Mikkelsen blev indsuppleret som administrationsansvarlig. Efter denne rokade har der ikke været nogen PR ansvarlig. Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver Bestyrelsens medlemmer har i løbet af året arbejdet med følgende: Thim har lagt et stort stykke arbejde i IMU og været PR ansvarlig. Han overtog formandsposten i september og har siden varetaget formandens arbejde, blandt andet kontakt til medarbejderne. Reza har som eksterne relationer stemmeretten i IFMSA og har deltaget i den internationale debat via forskellige mødetyper (IFMSA net og Skype). Han har ledet de danske delegationer til internationale møder. I 2008, var der MM Mexico, EuRegMe i Kroation, AM på Jamaica. Det nordiske FINO er i år i Kalundborg, hvor i alt ca. 100 deltagere vil komme. Troels arbejder tæt sammen med bogholder Pernille Mortensen og har berøring med mange forskellige arbejdsområder. Han har i 2008 brugt meget tid på at rydde op i regnskabet og deslige (det går fremad) og bankskiftet. Han har derudover fundraiset penge til FINO og brugt tid på ansættelser. Mathias har kun været med i bestyrelsen et par måneder og er blevet indsuppleret som administrationsansvarlig. Han har gennem IMU været involveret i overgangen til individuelt medlemskab og været med til at skrive vedtægtsændringerne. Anna Sofie har været aktiv indenfor, at sikre uddannelsesmuligheder for de aktive og i år er 5 nye trænere blevet uddannet. Hun været i Norge og Sverige for at indhente inspirationer, til hvordan landsmøderne kan forbedres i fremtiden og vil arbejde med dette resten af året. Hun har desuden arbejdet tæt sammen med landssekretær Sille Wiberg. Anna Sofie har desuden været hovedkoordinator for FINO, hvor der også afholdes Training New Trainers workshop (TNT). Side 4 af 9

5 Opgradering af sekretariatet Bestyrelsen har i 2008 arbejdet med at øge antallet af medarbejdertimer og har ansat landssekretær Sille Wiberg 37 timer ugentligt, Pernille Mortensen 14 timer ugentligt og øget de tre lokalsekretær stillinger til 5 timer ugentligt. Dette er sket i en proces mod omlægningen af individuelt medlemskab, som har været et af bestyrelsens fokusområder. Nationale møder Der er i 2008 blevet afholdt 4 nationale møder alle med et stort udbytte: KO-møde forår: Temaet branding af IMCC. Forårsmødet 2008: Med fokus på træning (bæredygtighed, ledelse og projektudvikling) og afholdes af workshops med emnerne (vision for IMCC, bestyrelsesarbejde, fordele og ulemper ved individuelt medlemskab). KO-møde efterår: Fokus på vedtægter IMCC s undergrupper og lokalafdelinger 2008 har været et år med højt aktivitetsniveau i de eksisterende projekter og undergrupper og flere nye projekter er kommet til: World AIDS Dag Projektet, Nepaid, AIDS løbet, Massanga Outreach Project, IMCC-Rwandas organisationsudviklingsprojekt og IMCC Uland har lavet forundersøgelser til nyt projekt i Mali. Der er desværre også nogle projekter, der er blevet nødt til at lukke ned, her iblandt Healthy Planet og Libanongruppen. Det går godt i de fleste lokalafdelinger, hvor der er stort engagement og social aktivitet. Odense, der har været en af de stærkeste afdelinger i flere år, lider dog under, at medlemmerne af lokaladministrationen er trådt ud, og der arbejdes derfor på højtryk med, at finde en ny lokaladministration. Interessefællesskaberne Der har i 2008 ikke været meget fokus på interessefællesskaberne og målet med at lave disse er derfor ikke nået. Grønt interessefællesskab (udviklings og hjælpearbejde) afholder dog en workshop d. 16. november om køn og ligestilling med formålene, at blive bedre til at arbejde med ligestilling i IMCC s projekter og skabe et fundament for sparring på tværs af projekterne. Hjemmesiden Målet med at få en velfungerende hjemmeside, intranet og lister er til dels nået idet, at fildelingen på intranettet virker og by og interessefællesskabslisterne virker. Der er dog stadig et stykke vej til at hjemmesiden og alle lister virker optimalt. 5. Beretning fra internationale møder V. Reza Rasti, Laura Sommer og resten af delegationen til IFMSA s August Meeting Der har i 2008 været deltagere til IFMSA s March Meeting, EuRegME mødet og IFMSA s August Meeting. Sidstnævnte møde havde temaet Nutrition and Health og havde en delegation af 12 IMCC ere fra alle fem lokalafdelinger. De deltog i pre-ga en, Training New Trainers workshop, Presidents Workshop, Workshop i Poverty and Health og Patient Safety og i workshops indenfor IFMSA s indeling; SCOPE, SCORP, SCOPH, SCOME og SCOME. Derudover var der en masse plenum debatter og diskussioner, hvor det nye Team of Officiels blev valgt, IFMSA s vedtægter blev ændret og der blev skrevet politiske statements. Det var dog ikke muligt at finde en egnet arrangør af August Meeting Side 5 af 9

6 Delegationen opfordrer alle til at søge deltagelse i de internationale møder, da de giver en masse inspiration og energi til videre arbejde og derudover er en fantastisk oplevelse. Internationale møder 2009: IFMSA March Meeting i Tunesien EuRegMe i Bulgarien IFMSA August Meeting i?? FINO møde i november i Island 6. Regnskab a. Fremlæggelse af regnskab fra senest afsluttede regnskabsår til godkendelse Troels gennemgår regnskabet fra 2008 som også er udsendt til medlemmerne. Der er ingen anmærkninger fra hverken vores eksterne revisor. b. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering Budgetopfølgelsen for det eksisterende regnskab gennemgås. Budgettet forventes stadig at holde med det budgetterede underskud på ca kr. c. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering Der fremlægges et budgetforslag for regnskabsåret Budgettet er kun et forslag, hvor de delegerede har mulighed for at komme med kommentarer. Det endelig budget vedtages af den nye bestyrelse. Troels påpeger, at IMCC gerne vil indgå aftaler med de enkelte projekter om hvor meget overskud der kan forventes til det samlede budget (hvor det nu er lidt tilfældigt). Så der planlægges at lave en aftale mellem projekterne og bestyrelsen til hvad projekterne giver i administrationsgebyr (ligesom den aftale IMCC har med Uland). Uforudsete udgifter og transportpulje er blevet tilføjet budgettet. Transportpuljen kan søges til alverdens transportudgifter, hvilket IMCC s medlemmer ofte søger initiativpuljen om, og desuden har der været behov for en post for uforudsete udgifter. Egenkapitalen vil forventeligt falde med mellem og , hvilket også er budgetteret i køreplanen for individuelt medlemskab. d. Kommentarer fra kritiske revisorer Der er en kritisk revisor til stede, hverken den fraværende eller den tilstedeværende har nogle anmærkninger. e. Godkendelse af regnskabet Regnskabet for 2007 godkendes. Side 6 af 9

7 7. Indkomne forslag a. Individuelt medlemskab og sekretariatsstruktur i. Præsentation og kort diskussion Ved Thim Prætorius Der blev på generalforsamlingen 2007 vedtaget en principbeslutning om at nedsætte et udvalg (IMU) til arbejde med at forberede IMCC til individuelt medlemskab af DUF. Formålet med individuelt medlemskab er: Sikre medlemmernes demokratiske rettigheder Sikre bæredygtigheden i IMCC ved at øge sekretariatsbistanden Sikrer økonomisk stabilitet ved hjælp af højere DUF tilskud Dette kræver at medlemmerne betaler minimum 75 kr. årligt. Individuelt medlemskab kræver en finansiering på følgende af IMCC s egenkapital: 2008 kr kr I alt kr Den samlede betydning for IMCC s egenkapital ved 500 medlemmer bliver som følger: Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr IMU har sikret gennemførelse af en evaluering af øget sekretariat (udsendt som bilag til denne generalforsamling). Heri fremgår det at bestyrelsen selv har oplevet større støtte ved en opgradering af landssekretariatet og opfatter det som om kernen af IMCC er blevet styrket. Hvor langt ud i organisationen styrkelsen har spredt sig er svært at sige. Det vurderes, at IMCC er blevet mere konsolideret og der er blevet lagt et godt grundlag for fremtidigt arbejde. IMU har gennemført de praktiske opgaver der skulle til for at IMCC kan overgå til individuelt medlemskab og vurderer at organisationen er klar til dette, Medlemsundersøgelsen viser, at medlemmerne generelt er tilfredse med at være med i IMCC og er positivt indstillet overfor individuelt medlemskab. Halvdelen af medlemmerne har også mærket en forskel siden sekretariatet blev opgraderet. En af de største bekymringer er, hvordan IMCC skal skaffe de 500 medlemmer, der er nødvendigt for at få de ønskede midler fra DUF. Til dette er der udarbejdet et PRidékatalog, der beskriver de forskellige segmenter, der kan hverves, og idéer til hvordan og hvornår dette kan gøres. Kataloget er et levende dokument, der hele tiden skal opdateres med medlemmernes erfaringer. Side 7 af 9

8 Hvis individuelt medlemskab stemmes igennem er de næste skridt: Nyt arbejdsudvalg skal nedsættes Oprettelse af medlemsdatabase Hvervning af medlemmer Indmeldelse af medlemmer ii. Afstemning om overgang til individuelt medlemskab Individuelt medlemskab stemmes igennem med 33 afgivne stemmer ud af 34 stemmeberettigede: 0 stemmer imod, 0 stemmer blankt og 33 stemmer for. b. Vedtægtsændringsforslag i. Præsentation og kort diskussion V. Mathias Mikkelsen Mathias fremlægger det nye vedtægtsforslag og de delegerede har mulighed for at stille spørgsmål og der følger en kort diskussion. ii. Afstemning Vedtægtsforslaget stemmes igennem med 33 afgivne stemmer ud af 34 stemmeberettigede: 0 stemmer imod, 1 stemmer blank, 32 stemmer for. 8. Valg til bestyrelse og af kritiske revisorer a. Bestyrelsesposter på valg i. Ansvarlig for interne relationer Formand Troels Græsholdt-Knudsen (Århus) stiller op og vælges. ii. Ansvarlig for eksterne relationer Line Engelbrecht Jensen (København) stiller op og vælges. iii. Økonomiansvarlig Lars Madsen (Århus) og Line Andersen (Esbjerg) stiller op. Line vælges iv. Bæredygtighedsansvarlig Ingen opstillede og posten er dermed ledig. Bestyrelsen kan indsupplere en bæredygtighedsansvarlig, når de finder egnet kandidat. v. Administrationsansvarlig Mathias Mikkelsen (København) stiller op og vælges vi. Informationsansvarlig Anne Sofie Pinstrup Jørgensen (Esbjerg) stiller op og vælges. b. Valg af to kritiske revisorer Ditte Rasmussen (Esbjerg) og Kasper Ejlskov (Århus) stiller op og vælges Side 8 af 9

9 9. Nedsættelse af udvalg a. Udvalg til videre implementering af individuelt medlemskab (bortfalder hvis 7a ikke vedtages) I forlængelse af IMU skal der laves et IMU2.0. Udvalget skal arbejde med den videre proces for individuelt medlemskab. Thim Prætorius, Kasper Ejlskov, Troels Græsholt-Knudsen melder sig til dette udvalg. Sille Wiberg bistår i udvalgets arbejde. b. Hjemmeside/IT udvalg Skal sikre at hjemmesiden og lister kommer til at virke hurtigst muligt i samarbejde med Philip Løventoft (København). Troels Græsholt- Knudsen, Pernille Mortensen, Anne Sofie, Sara Munk Jensen og Mathias Mikkelsen melder sig til dette udvalg og til at teste listerne. Sille Wiberg bistår med dette arbejde. c. PR udvalg PR udvalget skal lave PR materiale, men udvalgets arbejde er også relateret til medlemshvervning, Anne Sofie P. Jørgensen og Anna Sofie K. Hansen, Sandra Bohn og Lene Holst melder sig til dette udvalg 10. Fastsættelse af kontingent a. Hvis 7a vedtages 75kr, som medlemskontingent pr. individuelt medlem b. Hvis 7a ikke vedtages 800kr som medlemskontingent pr. lokalafdeling Det vedtages at fastsætte kontingentet til 75 kr. årligt. 11. Eventuelt a. Pernille Mortensen (bogholder) og Sille Wiberg (landssekretær) præsenterer kort dem selv og deres arbejdsopgaver. b. Reza meddeler at det er absolut sidste chance for at tilmelde sig til FINO c. Troels: Der gives en stor hånd til Søren Uhre, for et ekstraordinært stort arbejde indenfor IMCC. Side 9 af 9

Mødetype Dato År. Ordinær national generalforsamling 27. oktober 2007

Mødetype Dato År. Ordinær national generalforsamling 27. oktober 2007 Referat af: Mødetype Dato År Ordinær national generalforsamling 27. oktober 2007 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for IMCC International Medical Cooperation Committee

Vedtægter for IMCC International Medical Cooperation Committee Vedtægter for IMCC International Medical Cooperation Committee KAPITEL 1: NAVN OG STRUKTUR...3 1 NAVN... 3 2 STRUKTUR... 3 KAPITEL 2: VISION, MISSION OG VÆRDIER...3 3 VISION... 3 4 MISSION... 3 5 VÆRDIER...

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

1. Formalia... 1 Valg af dirigent... 1 Godkendelse af dagorden og forretningsorden... 1. Ændringsforslag til forretningsordenens punkt 21 stilles

1. Formalia... 1 Valg af dirigent... 1 Godkendelse af dagorden og forretningsorden... 1. Ændringsforslag til forretningsordenens punkt 21 stilles DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IMCC KØBENHAVN D. 21. NOVEMBER 2013. 1. Formalia... 1 Valg af dirigent... 1 Godkendelse af dagorden og forretningsorden... 1 2. Årsberetning... 2 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

IMCC København generalforsamling

IMCC København generalforsamling IMCC København generalforsamling 15.11.12 Dagsorden...1 1.Formalia...2 2.Årsberetning...2 3.Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse...2 4.Fremlæggelse af budgetopfølgning

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Vedtægter for IMCC. International Medical Cooperation Committee. Odense. Revideret

Vedtægter for IMCC. International Medical Cooperation Committee. Odense. Revideret Vedtægter for IMCC International Medical Cooperation Committee Odense Revideret 12.11.14 Indhold Kapitel 1: Navn og relationer... 3 1 Navn... 3 2 Relationer... 3 Kapitel 2: Vision og formål... 3 3 Vision

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for IMCC Esbjerg

Vedtægter for IMCC Esbjerg Vedtægter for IMCC Esbjerg Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Esbjerg, forkortet og betegnet IMCC Esbjerg. 2 Relationer 1. IMCC Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Tilstede: Thomas Duhn, Henrik Simonsen, Tor Soya, Sebastian Stefansen, Thomas Hornbæk, Peter Hansen, Kristoffer Broholm,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Aalborg, forkortet og betegnet

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Dagsorden for Nepenthes efterårsgeneralforsamling 2010

Dagsorden for Nepenthes efterårsgeneralforsamling 2010 Dagsorden for Nepenthes efterårsgeneralforsamling 2010 Lørdag den 30. oktober, ved Skovsgård gods på Langeland. Generalforsamlingen starter klokken 11.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget.

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget. 1. Velkommen Indledning med prologen til Romerbrevet. Paulus er Jesu Kristi tjener, han kommer for at tjene Kristus. Vi skal ikke tjene for at mennesker skal synes godt om os, men vi skal tjene Gud til

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Forretningsorden for IMCC s Landsbestyrelse 2013

Forretningsorden for IMCC s Landsbestyrelse 2013 Forretningsorden for IMCC s Landsbestyrelse 2013 Senest opdateret den 22. august 2013 1 Landsbestyrelsens sammensætning Landsbestyrelsen består af følgende syv personer: Patricia Fruelund (formand) Christian

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi Stiftelsesdokument Mellem de gode borgere Birgitte Bonnerup, OPU, Zanne Lorenzen, Proces ApS og Steen Visholm, MPO, er

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

IFMSA-LINGO. Indhold:

IFMSA-LINGO. Indhold: IFMSA-LINGO Introduktion: Herunder finder du en liste over de mest gængse forkortelser samt en forklaring på, hvad de betyder. Hvis du har en forkortelse, som ikke er her, må du gerne skrive til mig på

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen Returadresse: Varde Antenneforening, c/o Dansk Kabel TV, Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg 31. oktober 2016 Referat Mødedato og tid 31. oktober 2016, kl. 19.30 Sted Mødeleder Referent Hotel Arnbjerg Søren Kold

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere