FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME"

Transkript

1 Udsendelse af Pilgrimmen to gange om året trykkes der ca følgebreve i forbindelse med udsendelsen af bladet samt kuvertering og pakning. FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME Bestyrelsens beretning Indledning Først en tak til alle, der er mødt frem i dag færre end sidste år, hvor vi fejrede foreningens jubilæum men stadig med et fremmøde, der viser interesse for foreningen og forhåbentlig først og fremmest for pilgrimssagen. Det har været et godt år for foreningen med mange initiativer og arrangementer for medlemmerne og med stor interesse for pilgrimssagen. Det håber vi at kunne vise med denne beretning om det forgangne år. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling således: Henrik Friediger, formand og redaktør, Virum Carina Glunz, næstformand, Køge Nils Henrik Lieberkind, sekretær & koordinering af vej-aktiviteter, Frederikssund Hans-Peter Glunz, webmaster & kasserer, Køge Bent Jul, bestyrelsesmedlem, kontakt til søsterforeninger i udland, København Else Dupont, bestyrelsesmedlem, koordinering af hospitaleros, Sønderborg Kaj Højland, bestyrelsesmedlem, Lemvig Suppleanter: Bent Burgby og Annalise Bonde. Konstitueringen medførte blandt andet den ændring at Henrik Friediger afløste Bent Jul som formand. Baggrunden for denne ændring er meddelt både på foreningens hjemmeside og i Pilgrimmen nummer 18. For første gang i foreningens historie, var der ikke i bestyrelsen enighed om konstitueringen. Derfor blev der stemt om formandsposten og her stemte 4 for Henrik Friediger, 2 for Bent Jul mens 1 undlod at stemme. Det korte af det lange er således, at flertallet i bestyrelsen mente, at Henrik Friediger bedre kunne repræsentere en forening, der skal være åben med plads til alle de medlemmer, som på forskellig vis interesserer sig for pilgrimsvejene til Santiago de Compostela, uanset hvilke holdninger den enkelte har det være sig politiske, religiøse eller åndelige - og til at viderebære det almindelige, brede grundlag, som foreningen i sin tid blev grundlagt på. Administration og bogholderi Sekretariatsfunktion bliver nu udført af Glunz Consulting, der har indgået en kontrakt med foreningen om varetagelse af stort set alle administrative opgaver i foreningen. Det drejer sig om Indmeldelse, registrering og udsendelse af velkomstpakke til nye medlemmer i alt 285 nye medlemmer er kommet til i det forløbne år, mens 214 har forladt foreningen fortrinsvist ved blot at undlade at betale kontingent. Vi er nu i alt pr. 30 september medlemmer og har aldrig været flere. Ekspedition af pilgrimspas. Som de fleste nok er bekendt med, har vi eneret på at sælge pilgrimspas i Danmark. Foreningen har i det forløbne år solgt pilgrimspas.

2 Bogholderi. I takt med at foreningen er vokset er denne opgave blevet stadig større. I det netop afsluttede regnskabsår er blevet trykt, ekspederet og bogført ca. 925 bilag. Udarbejdelse af årsregnskab og budget. Det skønnes, at der bliver anvendt ca. 300 arbejdstimer på sekretariatsfunktionen og ca. 200 arbejdstimer på bogholderifunktionen om året. Hvis pas-ekspedition og bogholderi skulle ligge på to forskellige adresser må der regnes med timer sammenlagt. Derfor er vi i bestyrelsen meget tilfredse med denne professionalisering af de administrative opgaver og håber at medlemmerne også er tilfredse med denne vigtige del af foreningens ansigt udadtil. Helligt år stafet-vandringen ned gennem Jylland Gennem den norske pilgrimsforening Pilegrimsfellesskapet St. Olav fik vi nys om en pilgrimsstafet, som i første omgang skulle udgå fra Strassburg den 28. april og bringe en depeche til Santiago med ankomst den 18. september. Vi besluttede at gå med i projektet og det blev aftalt, at vi skulle modtage nordmændenes stafet i Hirtshals i det nordlige Jylland og bringe den ned til den dansk-tyske grænse, hvor tyske pilgrimme tog over og bragte stafetten videre. Opbakningen til Santiagostafetten fra vores medlemmer var stor. Reaktionerne på en mail og en omtale på vores hjemmeside viste, at Europastafetten havde vores medlemmers interesse. De 28 etaper var snart besat, og over 50 deltog i vandringerne. Det blev til i alt 489 kilometer. vandring fra den 25. marts til den 27. april. Med alt, hvad en pilgrimsvandring kan indeholde og lidt til. Højtidelige stafetoverrækkelser, vandringer i sol og regn, besøg i kirker med andagter, samtaler med præster og med undrende tilskuere, kulturelle og historiske oplevelser, nye bekendtskaber og også hurtige beslutninger. Stafetten skulle frem, og det kom den takket være opbakningen fra foreningens medlemmer. Tak til hver af jer for jeres indsats. Den kan vores forening være bekendt, og vi er stolte af den. Samtidig med stafetvandringen forsøgte vi at lave PR-arbejde gennem TV, radio og aviser for pilgrimsvandring, hvad det indebærer, og hvad det kan give. Det lykkedes over alt forventning takket være et professionelt og dygtigt arbejde af Jens Troense. Tak til Troels for hans engagerede arbejde og læs beskrivelserne i det seneste nummer af Pilgrimmen. Vi har været meget glade for dette internationale samarbejde, der fra de franske initiativtagere har haft parolen: Solidaritet med skaberværket og mellem menneskene. Der er aftalt, at den gyldne bog, som fulgte med og som deltagerne kunne skrive hilsener i, returneres af den franske forening, idet originalen bliver til evig arv og eje i skatkammeret i domkirken i Nidaros i Trondheim. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme får en kopi. De årlige vandringer I år prøvede vi at arrangere to pilgrimsvandringer én øst og én vest for Storebælt. Den 8. maj vandrede 41 medlemmer de 20 kilometer fra Helsingør til Esrum kloster, og den 29. maj var vi 15 der vandrede de 17 kilometer fra Lunderskov til Vejen. Begge gange i godt vandrevejr. Se nærmere om disse vandringer på foreningens hjemmeside og se fotokollagerne i det seneste nummer af Pilgrimmen. Pilgrimmen Bladet Pilgrimmen nogle er begyndt at kalde det bogen er udkommet de sædvanlige to gang i året.

3 Det har aldrig været fyldigere nummer 18 var på 100 sider og nummer 19 på helt uhørte 124. Nu må det ikke blive fyldigere det er naturligvis noget med omkostningerne både til trykkeri og forsendelse. Og det er da heller ikke et formål i sig selv at udkomme med mange sider. Det vigtigste er naturligvis indholdet. Hvis man ser på bladets udvikling gennem årene, er der en tendens til, at artiklerne nu overvejende handler om vejen og oplevelser på vejen. Bent Jul er, som det fremgår af seneste nummer, udtrådt af redaktionen. Vi takker Bent for hans tidligere store indsats for bladet som mangeårig ansvarshavende redaktør. Ellers håber vi, at bladet taler for sig selv og skal opfordre til at deltage ved at skrive artikler til de kommende numre og i øvrigt til at træde ind i redaktionen, som godt kunne bruge et par folk mere. Affaldsproblemet på Caminoen i Spanien På sidste års generalforsamling blev det rejst, at affaldet på Caminoen var et problem. Som et svar blev det fortalt, at vores sydafrikanske søsterforening allerede havde sat en kampagne i gang for at få gjort noget ved problemet. Sydafrikanernes kampagne har været udførligt omtalt i en artikel i Pilgrimmen nummer 19. Meldingerne fra Caminoen i år er imidlertid, at der er sket en klar forbedring man kan ikke længere som det blev udtrykt på sidste års generalforsamling undvære de gule pile og blot gå efter de tomme flasker, plastposer og andet affald. Så måske har kampagnen haft en god virkning. Sydafrikanerne har selv sagt, at de har - om vi så må sige - 'vist vejen og at andre nu kunne tage over. Det er nok en god ide, men måske lidt for tidligt. Så vi har ikke umiddelbart i sinde at lave en tilsvarende kampagne i det kommende år. Som lovet skrev vi til både katedralen og de forenede spanske pilgrimsforeninger om problemet. Katedralen meldte hus forbi at samle affald er kommunernes ansvar, og det mente man ikke, man fra katedralens side behøvede at interessere sig for. Pilgrimsforeningerne har taget spørgsmålet op og bragt vores brev som en slags læserbrev i deres blad Peregrino. Hjemmesiden Der har gennem årene været et stigende antal besøg på foreningens hjemmeside santiagopilgrimme.dk og der er i al beskedenhed også megen information at hente og udveksle. I 2007 var der besøg og indtil nu i år Vandreudstillingen Den udstilling af fotos fra Caminoen, som vi har fået lavet og som kan ses i dag i forbindelse med generalforsamlingen og årsmødet er kun blevet vist en enkelt gang på Kirkedagene i Viborg. I bestyrelsen ærgrer vi os lidt over, at der ikke viser sig interesse for at låne udstillingen blandt medlemmerne og skal opfordre til at tage initiativ til at vise den ved pilgrimsaktiviteter rundt omkring i landet. Hospitaleros Igen i år har vi sendt hospitaleros til vores venskabsrefugium Aitzenea i Triacastela. Mange af vore medlemmer har været glade for opholdet det er en oplevelse af modtage den daglige strøm af pilgrimme og give dem den hjælp og støtte, de har brug for men det er samtidig et arbejde, der undertiden kræver sin kvinde/mand fx skal hele refugiet gøres rent hver dag for at være indbydende for dagens pilgrimme. Der har være nogle problemer med at få hele arrangementet til at gå op i en højere helhed. Et par gange har refugiet ændret på allerede indgåede aftaler til stor ærgrelse for nogle af vores

4 medlemmer og undertiden med økonomiske konsekvenser. Det er klart utilfredsstillende. Vi har hver gang forsøgt at løse de opståede problemer, men desværre ikke altid til alles tilfredshed. Vi har aftalt med refugiets ejer, Luís, at vi skal evaluere årets gang og aftale faste retningslinjer for det kommende. Hans udspil er, at der kun må være en enkelt hospitalero ad gangen, at man helst skal være der i to uger ad gangen og at man kun får sin kost betalt, når man selv tilbereder den i refugiets lille køkken. Yderligere skal man være villig til at dele sit værelse med andre, hvis der er stor efterspørgsel man må ikke afvise en pilgrim, så længe der er en madras i huset. Nu må vi kigge nærmere på betingelserne og gå i forhandling om dem. Vi har i den forbindelse spurgt årets hospitaleros om deres erfaringer. Vi vil også undersøge, om der kunne være andre muligheder, om vi kan finde et eller flere andre refugier, som vi kan samarbejde med og sende hospitaleros til. Samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole Foreningen har i samarbejde med højskolen gennemført to vandringer i år på Caminoen i Spanien. Kurserne/turene er primært for folk, som gerne vil prøve en pilgrimsvandring på Caminoen, men som er usikre på, om de kan klare sig selv og derfor gerne vil have lidt tryghed ved at være i selskab med erfarne ledere, at rejsen til og fra Caminoen er arrangeret, og at der er sikret sovepladser på refugierne. Den første vandring havde 15 deltagere, foregik i marts og var på 150 kilometer fra O' Cebreiro til Santiago. Den anden vandring med 17 deltagere er lige afsluttet for knap en uge siden foregik altså i oktober og var på 260 kilometer fra Astorga til Santiago. Hjemkomstretræte Traditionen tro blev der igen i år holdt hjemkomstretræte for årets pilgrimme. For at markere, at foreningen ikke er en københavnerforening, valgte man igen at holde det i Vejle og i lokaler tilhørende Skt. Norberts Kirke. Det blev til et par gode dage, hvor de seks deltagere fik en god og fortrolig atmosfære til at efterbearbejde deres oplevelser fra deres pilgrimsvandring. Man kan læse herom i sidste nummer af Pilgrimmen. Vejprojekterne i Danmark De igangværende vejprojekter er ved at være færdige, men mangler finpudsning. Vejene over Sjælland og sydhavsøerne nu er færdiggjort med færdiggørelsen af det sidste stykke fra Vordingborg til Rødby. Stor tak til Ove Wichmann for hans indsats. Bestyrelsen har ikke arbejdet med vejene i det forløbne år. Niels Henrik Lieberkind har trukket sig som vejformand af tidsmæssige årsager, så vi står for øjeblikket uden et vejudvalg. Da foreningen og bestyrelsen betragter arbejdet med vejene som en vigtig del af foreningens virke, opfordrer vi alle med interesse for dette arbejde om at melde sig allerede i dag. Meld jer til Niels Henrik Lieberkind, som så vil forsøge at organisere et nyt vejudvalg med en ny formand. Kontakten til vores nabo-foreninger Foreningen har en række vedvarende kontakter, som vi plejer. Vores politik er, at vi forholder os aktivt åbent og inkluderende som på Caminoen! Vi ønsker venskabelige kontakter til alle i pilgrimsbevægelsen. Vi modtager inspirerende medlemsblade fra Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft (Sterneweg), Pilegrimsfellesskapet St. Jakob (Pilegrimmen), Confraternaty of St. James of South Africa (Amigos) samt fra Spanien katedralens blad Compostela og de forenede spanske pilgrimsforeningers blad Peregrino - og har desuden personlige kontakter over mails til danske og

5 udenlandske pilgrimsforeninger. Der har været en særlig kontakt til Nederlands Genootschap van Sint Jacob, som vil fejre deres 25- års jubilæum i november 2011, hvor vi forventer at blive indbudt til en international pilgrimskonference. Vedtægtsændringer og afslutning Som det vil være forsamlingen bekendt foreligger der en række forslag om vedtægtsændringer fra medlemmerne også fra et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har drøftet ideen om, at formanden vælges direkte på generalforsamlingen og kan støtte det principielle i tanken. Der er dog en række argumenter for og imod, der måske kræver nøjere overvejelser, men det kommer vi til, når vi kommer til det punkt på dagsordenen. Her og nu vil jeg takke for jeres opmærksomhed og overlade beretningen til forsamlingens bedømmelse. Asociación de Peregrinos Camino de Santiago en Dinamarca Telefon: ,

Nr. 15 Juli 2008 9. årgang. Pilgrimmen

Nr. 15 Juli 2008 9. årgang. Pilgrimmen Nr. 15 Juli 2008 9. årgang Pilgrimmen Impressum Pilgrimmen Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Forsidebillede er denne gang fra en pilgrimsvandring på Nordfyn, hvor foreningen i Pinsen forestod

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Kolofon Pilgrimmen Forår i Galicien Foto: Peter Glunz Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Redaktør (ansvh.) Henrik Friediger Agernvej 27 2830 Virum tlf.: 4585 0088 Mobil: 2892 1632 mail:

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde side 1-2 Bo42 s Hjemmeside side 3-4 Fælles Boligportal

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere