handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013"

Transkript

1 halipla f vø Købhav Kou Okobr

2 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2

3 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) ENERELT PLANENS BARUND KOUNENS ÅL FOR VEJSTØJ SAENFATNIN BYORÅDET O STØJKILDERNE BYORÅDET STØJ FRA VEJTRAFIK STØJ FRA VIRKSOHEDER ÆLDENDE RÆNSEVÆRDIER RESUE AF STØJKORTENE BOLIER SKOLER O DAINSTITUTIONER UDENDØRS FÆRDSEL O OPHOLD I BYEN UDVIKLIN I VEJSTØJ, NY ÅLIN ED BORERPANEL EFFEKTER SUNDHED O SAFUND STØJ O SUNDHED SAFUNDSØKONOISKE KONSEKVENSER RØN VÆKST STØJPROBLEETS OFAN BOLIER SKOLER O DAINSTITUTIONER FRETIDI UDVIKLIN FOR STØJBELASTEDE BOLIER I KØBENHAVN Bhov f ia ir ø fra kørør ørucr afal øiolri af bolir KOUNENS STØJBEKÆPELSE STØJREDUCERENDE ASFALT TRAFIKPLANLÆNIN Vpla ihpla ihz Fbri af kolv rør: Tu rafik i by v alprokr ) 10) økr TRANSPORTSTRUKTUR Cyklr by lipla f rø obili Bur ITS Trafikll o rø obili Ny rivilr l o bri o rø varlvri Ciyloiik Parkri rkii f k SKOLER O DAINSTITUTIONER olr Diiui TILTA PÅ EKSISTERENDE BOLIER Oplyi Pul il øparrkabr øbkpl v byfyl øbkpl i al bolir øbkpl i ua byår STØJHENSYN VED NYE BOLIER ør v byi oal ørr v ybyri Rkraiv o roli år i by AFLEDTE EFFEKTER AF STØJREDUCERENDE TILTA EVALUERIN AF ENNEFØRELSEN O RESULTATERNE AF HANDLINSPLA NEN EVALUERIN AF RESULTATERNE AF FOLEHAVE PROJEKTET UDVALTE REFERENCER

4 1 ENERELT Pla bru I hhol il EUirkiv 2002/49/EF o vurri o yri af kr ø kal r hvr 5 år kl f kr ø a uarb øhaliplar øirkiv r iplr i Bkørl o kli af kr ø o uarbl af øhaliplar, BEK r 1309 af 21/12/2011 Bkørl kal øbkørl o far lr f kli af kr ø o uarbl af øhaliplar hblik på a fby o rucr kr ø iløyrl vli r 4/2006 økli o øhaliplar bkrivr hva økli kal før o øhaliplar uarb Da Købhav Kou r ørr al byå r pr, kal kou ufør kli o uarb øhaliplar f ifrarukural, o kou r yih f økli ofar all by kouv o all av if kour økli r rul f a uarb øhalipla, a af kli bla får, hva bolir i kou r ua f ø fra vrafikk Kou ål f vø I Købhav iløropol r r i 2007 faa ål f øblai af kolr/iiui a il øblai af bolir ål r afør f Købhavr kal ku ov i fr f uhkali ø fra vrafikk kolr o iiui å i ir ku vr ua f lav øivau fra rafikk Di ål byr a øivau L kal vr ur 58 B (vfør iløyrl vl rvrir, afi 4) o a aø L ih kal vr ur 55 B iføl WHO abfalir ål f vø r abiiø o r i iløropol faa il a kull å i 2015 D vil krv ivrir a å i ål ål upplr iaål, o r r raliik o ivr ulih f løb a hol foku på, a r r frrif i ia Af ka på i får iaål, r kyr i il fokuår D får af øbkørl, hvilk lr øhalipla kal ihol: Bkrivl af byå o økilr o v illår D avarli yihr o rli rul rvrir Ru af øk (økli oå lovplii f øbkørl) Aal pr o bolir ua f ø i iv øirvallr a ikri af problr/iuai o kal fbr o priiri hraf Kou allr ifør faalir f rucri af vø Kou plal faalir 5 år Fv bril af aal øbla pr/ bolir ri på l i Fiaill oplyir o uli Evaluri af førl o rular af øhalipla Rfra af offli høri I får 2011 blv kou før øhalipla v, øhalipla 2013 f Købhav Kou fr øbkørl, ar 2011 Da halipla ohalr ø fra vrafik, bv lipla f vø 4

5 Iaål f vø Fokuå/a ørucr afal Trafikplali Traprukur olr o iiui Til på kir bolir øhy v y bolir Iaål Dr ul 20 k ørucr afal pr år på rkir rovrio v øbla bolir Ekir iar (bkriv i afi 8) Krav il rki af k i rli øv ki i iløzo i 2018 I 2018 har all øbla urviiru i koual kolr ilfrill iør vøivau Dr øiolr 600 bolir i 2018 v ø byri (byfyl) øparrkabpul il rk øbla bolir Ekir iar (bkriv i afi 8) Fuir f iaål I ul ca 8 k/år ørr bu r rf fui Lovri Oprholl af bvilliivau il hlhrovri af kolr V ø byri hy il øikri v facarovrir v Bu fui f pul 5

6 2 SAENFATNIN Nrvr halipla f vø ør au f vø of o kokvr i Købhav Kou i 2011, o ør f uvikli i i kli, r blv ufør i 2006 fr f al r pla af Købhav Kou ia f bri af vø o kokvr fr il i o i ko år lipla rul r kik økli, hv vø b i hl byå F a urø, hva vø oplv af b, vil kou upplr økli urøl af b oplvl af vøblai D ør før i 2013 Vø har uhi kokvr ø ka virk fyrr v aal, øv o aflapi, o rv iv ali il r o r Dr r fki, o vir, a lvari ørlar r ka før il fhø blyk o hrkaryo Riiko f a uvikl fhø blyk o årfkalki, bloproppr i hr, hrbløir o iab ø, o hør ø r Ir ø o a ka vr ali il hlbri kokvr Srli bør r årbar ovrf ø D kø, a vø r år il, a 30 købhavr hvr år ør f ili Sa ø ffkr kø, a vø uhi kokvr al i Købhav Kou k afu ca 320 io kr o år Aall af øbla bolir r fal Dr r li ur bolir i Købhav Kou I prio fra 2006 il 2011 r aall af øbla bolir fal fra il , llr fal på 17 % I kou r r ca bolir (48 %) bla øivau fra vrafikk o, ovrir iløyrl vl rvri på 58 B Ca bolir (12 %) r bla øivau fra vrafikk o ovrir 68 B, o bv rk øbla E il af kou bolir u oå o a f f hø øivau, oå hr r r k fal fra i 2006 il i 2011 ovr 60 B rukio på 44 % D r Købhav Kou åli, a købhavr kal ku ov i fr f uhkali ø fra vrafikk Dr r frr øbla kolr o iiui Uovr øfhol v bolir r vii f Købhav Kou, a øfhol v kou kolr o iiui oå r accpabl I 2011 r 54 % af all kolr o iiui i kou øbla E rli aaly af koual kolr har vi, a aall 6 af øbla kolr r fal fra 54 il 47, fal på 13 % Fal r i r k f rli øbla kolr, o r rucr frl Uvikli i ri af frr øbla bolir o kolr kyl ir fal i vrafikk i Købhav kobir ia f ir ø Ia har i 2006 ofa bru af ørucr afal i vvliholl o førl af haihbri r i by I 2011 var økli u r prci i 2006, o r oå l af fklari fbrir v øbla bolir o kolr r rula af kou rli ia f ir vø D r Købhav Kou åli, a all kolr o iiui i ir ku å vr ua f lav øivau fra rafikk ø fra rafikk vil f a fal D ko år ka a fv, a ø fra bilr o lavo blivr ir D vil k o rula af y iraioal krav il kørør, krav il ø fra k o krav o rki af k, o ør uli f fbrur a vl ir ø k Dr vil oå ko flr lrv kørør, hybrikørør oli, o i byrafik ør ir riioll kørør Saii vil Købhav Kou fa arb a haih på rkir Købhav Kou vil u fø a påvirk a il a lav lr, o uliør krav o, a a i iløzo kal bru øv k D r Købhav Kou kø, a kik uvikli a lavr haih vil aall af øbla bolir ca r ørucr afal i ko år Dr r allr av ørucr afal på 50 k v i Købhav Kou Dr r yrlir ca 220 k, hv r rlva D fv, a r i løb af 5 år ka bliv ul ca 40 k ørucr vbli, o vil før 4600 frr øbla bolir i Købhav D al poial på 214 k ka ak vr opfyl o ca 20 år, o vil før i al frr øbla bolir D ørucr bli har lvi på ca 13,5 år D r Købhav Kou ål, a r ul 20 k ørucr afal pr år på rkir øbla bolir Flr øiolr bolir fr o 2018 Ua akial bru af ørucr afal, haihulrir, bru af ir ø k o ubrl af ir ø kørør vil r fa vil vr ca øbla bolir i Købhav Kou Di bolir ka ilby ilku il øiolri i puli koual ilku o ka bri øivau iør i bolir ophol o

7 ovru, å ikk r r o ikk fyrrr aøv øiolri af kir bolir ofar o l ukifi af rur llr viur Købhav Kou vil ø f ifaio il kou b o øiolri af bolir, o rå o o viur, o vil r opr øpul, r ka iv ilku il øiolri V ø byifyl vil Købhav Kou frovr krv øiolri, hvi bolir r rk øbla D r kou ål, a byfyl førr il, a 600 øbla bolir i år 2018 får øiolr viur kolr r øbky i 2018 Når øbla kolr blivr hlhrovr, vil r iå øiolri, o ikrr lav øivau i urviilokalr Hvi r år bvilliivau ka oprhol, vil Købhav Kou ål o fbyl af vø i all øra urviilokalr i koual kolr vr opfyl i 2018 o byuvikli birr il ir ø D virkilr, r ka br vø, har oå rkk ar poiiv ffkr på uh o ilø, bla ir luffuri, frr ulykkr o br ulihr f byliv o rkraio Koupla har rilir, r ikrr, a ybyri bky ffkiv o ø, bå på uør opholaralr o iør i bolir, år viur åb D ka uri krv bru af rli viur, o ka p vø bå i åb o i lukk ila Købhav Kou arbr f, a r i all by kvarrr fi oar, hv a ka ophol i u fyrr ø D r l i kou arb b illih il rø o blå år i by Kokr kplr på f f byru r parkr, kirkår, havår o lipla f rø obili, ia f, a i flr brur cykl i f bil, illi rafikll, fr af l o bribilr o ffkiv ap i by r ar rir, r all i ørr llr ir r birr il ir rafik i by o r ir vø øbkpl har poiiv afl ffkr Bkpl af vø brr uøk uhi kokvr, virkilr har oå rkk ar poiiv ffkr ir rafik r luffuri ir rafik o a haih førr frr rafikulykkr o ivr ø ryh I i lv byr ir ø i by oå hør livkvali br ulihr f rkraio o byliv Svk urølr har vi, a b al a li følr i ir r af vø, hvi v boli har il opholaralr, rø år llr parkr lav øivau Når by blivr r arakiv, ivr ø ly il a fr il fo o på cykl øiolri af bolir ør bolikvali o ka fbr iklia, år r aii ikr br (øiolr) ulufi I ka på i vir kou iiiaivr ur fklli fokuår a r afai af fl ørl af pla iiiaivr bkrv i pla Trafikplali f ir ø Købhav Kou førr ihpla fr il 2018 D førr lavr haihr på uval ørr v o rl l af haih i bolir o lokalr vr haih byr ir ø Kou prora Sikr olv fr ia i 2013 olvprokr vil lavr haih o ir bilrafik oå by ir vø v o okri kolr Oal af rkk ørr r il rør frr ir ø v bolir, fi rafikk fly il ovr v ø fra u kørør, hrur bur, har byi f al vø i by Købhav Kou illr rf krp økrav, år r køb burafik Ho rafiklkab ovia har a ifør abiiø krav il ørr f bur, r br Købhav b 7

8 Ovri ovr iiiaivr bkrv i halipla Fokuå Hv har kou allr? Hv ør kou løb? Blu iar Ny uli iiiaivr /på lr i ørucr afal Dl i fø y ørucr afal Dr r ul ca 60 k u af 2012 ørucr afal på v rli blai (aal bilr o haih) iår i li rif Dr ul ca 10 k/år Afal r r r ørucr Ul r ørucr afal (fl = kra 10 k/år = i al 20 k/år) ø iår v priiri af vvliholl rik placri af yrlir afal øbla bolir => ørucr afal (fx Tv, Jv) Trafikplali Sal rafik på ovr v Ælr haihpla f lokalår ihpla f rafikv Alr flr rør 40 k/ haihz i boliår, K Ehav, Nv fl Nr haihrr på rafikv Illi rafikyri Kobli il KBH 2025 Arbro o rø lipla f rø obili 40 k z i all by boliår E rkk rkir r up o fl før a haih Al flr rør E rl haihr i Købhav på 40 k/ Traprukur Påvirk il br apil l bilr, cyklr o kollkiv rap Fø l o bribilr r cykl o rafik Kollkiv rap Akaffr flr l o bribilr iri Parkripoliik Tlafifr ir ø kørør (EU) iløzo iarbl af EU rkii f k 8

9 Fokuå Hv har kou allr? Hv ør kou løb? Blu iar Ny uli iiiaivr /på lr i olr o iiui Piloprok, kiprok o øpi af 5 kolr o 10 iiui olvprokr Hlhpla f kolr øpi o l af vliholl o opri af koual byir Scri af ø i iiui (o v kolr) Til på kir bolir øparrkab Folhav + Suhkokvvurri Rilir f ø i fb facarovri i bolir i byfyl o ø byri Oplyiarial o rovri af viur Dr uarb uhkokvvurrir af vø i al bolir o øarbrupp al boliiai D 3 ør (prok på Tv hø lakr v bolir) Pul il øparrkabr, fk ilku il lyp viur (kkab il ar pulir i a o ar kour) Ua boliår ørucr afal o br viur KHB 2025, ø i irovri illår øhy v y bolir Riliir i koupla, lokalplar o byr 9

10 3 BYORÅDET O STØJKILDERNE Byå Købhav Kou har aral på 74,4 k 2 Dr r kap ibyr o o bolir Købhav r k v kocrik byrukur l hiik bykr Hrokri r r brokvarrr o yririkr Kou r okra af 6 okour o okrar rikb Kou r opl i 10 byl ø fra vrafik ø fra vrafik r b af økil, o r kørør o/uøi o ø fra kk Dkø r b af kk yp o bkaffh a ovrfla af vbli af vø r by b o brur bå if o uf byir I i byir r ø ii afhi af, hv facalr krr f ø På v fra økil il ø r r kr lr o byir, økr v By v o r r il i f vklar: ioal v, flir, bylr, rør o lokalr Hrur rafikfli på fklli vklar Vklar o r fukio Kou vpla har il fål a al kør rafik på ovr v, v a kocrr bilrafikk på ovr v o rucr kør rafik på rør o lokalr Trafikuvikli D al aal kør kil r fal 2,7 % i Købhav fra 2007 il 2011 Ovr har r vr ii på 1,9 % fra 1990 il 2011, f år har r vr fal D al aal kør k i Købhav Kou r 4,8 io på hvrø Bilrafikk uviklr i ikk ovral i kou Hv v kryr kour, har r i 2000 vr vk på 6,5 % a 2010 il 2011 fal rafik 1,2% o r i på ivau rafikk i 2004 i r r, hv v kryr ør o hav D u rafik (kørør, r vr r 3500 k) har vr fal i 2000 f å fiur Burif r oå rucr r år a 2007 il 2012 r burif rucr 8% o r fv yrlir fal på 6% poi fr il 2018 Vkla Fukio Rioal v (fx Åboulvar) Fli (fx Vrbro) Byl (fx Blav/I) rø (fx Nørrbro) Lokal (fx E (i bby å) Lyrupv (i villakvarr)) D ioal v kal fbi Købhav o øvri io Dr kal hr ikr hii o li afvikli af bilrafikk kør bilrafik, hrur l af u rafik, ø al på ioal v Flir kal ikr fbil ll byl D ir rf ur hy il åvl bilrafik o kollkiv rafik o cyklrafik Bylr kal ikr fli o afvikli af rafikk i f kl byl kør bilrafik ø iir rafikarir i f af fx bupriiri o bur Burafikk o cyklrafikk frkolih priir hør bilrafikk rør r hali alipukr Cyklir o for kal ku fr ry o ikkr på rør Bilrafikk kal foå lo haih ur hy il røilø Burafikk frkolih kal rl priir hør bilrafikk Lokalr/bolir kal ikr il fuki, o r bli i kl lokalår 10

11 Tu kørør i ir ø fra virkohr Købhav kou r yih f føl IPPCvirkohr (Ira Polluio Prvio a Col), r r ofa af rli EUulr okli: Ly Varvrk, Ør Varcral, Suhol Varcral, UF Tkik, RS 90 Jri o fklli pil ø fra i virkohr r iløok upuk i iløyrl vli o Ekr ø fra Virkohr (r 5/1984) D byr a virkohr ovrholr rvrir v all bolir i oivlr Dr r rf ikk kør økli af i virkohr ø fra alarbr (byplr) r ofa af rli lr i iløbkyllov o af kou fkrif f vi iløfhol v ilrii by o alarbr i Købhav Kou Drf r alø ikk l af pla I afi o rafikplali bkriv på hvilk å alprokr kabr rir i vrafikk 11

12 4 ÆLDENDE RÆNSEVÆRDIER D rlva vl rvrir får af iløyrl vlir: ø fra V o Ekr ø fra Virkohr F IPPCvirkohr lr øvilkår, r r faa i iløokl f kl virkoh D vl rvri f vø i boliår r L = 58 B Dr r ikk vl rvrir f ø o a fra vrafik Krav il iør ø fra vrafik r iføl byilovivi L < 33 B lukk viur F virkohr fi r vl rvrir faa af iløyrl, f Vli 5/ ill ørr r iffrir fr ipukr på ø o å ar (boli, rhvrv c) Hv r L o L ih? Vø ål i h L ( = ay, vi, ih) D r i af ø i hholvi, af o aprio O a lr a ill på 10 B il øivau (kl 22 07) o o af lr a ill på 5 B på (kl 19 22) i ill varr rll øivau br il ø rll påvirki af kr, r r rli årbar ovr f ø i af o air ill byr a bil o af llr o 3,16 bilr o, bil o a llr o 10 bilr o Hv r vl rvri? D vl rvrir urykkr øblai, r fr iløyrl vurri r iløi o uhi accpabl Hvi ø r ur vl rvri, vil ku ir l af bfolki oplv ø o r, o ø fv ikk a hav hlbrffkr D fl vl rvrir r vli hør ili hørrkl, o ø ka o hør, lv o r ur rvri Opfal af ø r iiviul o ol kr følr i r af lv v ø aii, a ar ikk følr i r af krafi ø D vl rvrir r ir faa u fra kurvr, r bkrivr hv proc af bfolkirupp, r oplvr b øivau o r llr rk r D vl rvrir r rul f yihr vurri af øfuri rvrir by, år kal afr, hvilk år, r r øbla Ovrkri rvrir v kir bolir, fi r hllr ikk rl pli il a bri øblai, å rvrir ovrhol 12

13 13

14 5 RESUE AF STØJKORTENE økli r ufør i hhol il Bkørl o kli af kr ø o uarbl af øhaliplar, BEK r 1309 af 21/12/2011 Kli ofar ø fra all by kouv o all av if kour D r ufør copurbar øol f hl kou oll iholr oplyir o v, økr, byir o rr kabr Du iholr oplyir o rafikk på v (rafikal o haihr fl på kørøkir o øpri) lir E af økli rular r øk ovr hl Købhav Kou, hv vø fli i by r illurr fklli farvr øk r vi på i 16 o 17 Kli ofa oå bi af ø u f faca af all bolir i kou Di rular r bru il oplli af aall af øbla o rk øbla bolir i kou Hrur r vi rafik, hva øbla bolir flr i på 10 byl i Købhav E boli a f a vr øbla, år ø på faca r L > 58 B E boli a f a vr rk øbla, år ø på faca r L > 68 B 10% 13% 8% BR NSHØJHUSU 69% 16% 15% 3% BISPEBJER 45% ØSTERBRO 11% 1% 16% ur 58 B 5862 B 6368 B 6873 B ovr 73 B 16% 11% 11% 1% VANLØSE 60% 17% 13% 1% NØRREBRO 46% 15% 26% 18% 1% 13% 22% 13% INDRE BY 53% 34% 17% 11% 2% 57% VALBY 17% 46% 24% VESTERBROKONENS ENHAVE 12% 35% 8% AAER ØST 14% 5% 14% 17% 20% 61% 64% AAER VEST 14

15 Fli af øbla bolir r u vi i 5 B irvallr på å lkirar Tall r afru il r hur Procivlr r i fhol il al bolia i kou (fx var 15 % r all bolir i kou i 2011 ua f ø ll L 63 o 68 B) Dirar vir uvikli i aall af øbla boli fra 2006 il 2011 a ka bla, a aall af bolir, r ikk r øbla (L ir 58 B) i prio r fra il , aall af øbla bolir r fal ilvar øbla bolir 2006 øbla bolir o a 2006 øbla bolir 2011 ur 58 B 5862 B 6368 B 6873 B ovr 73 B øbla bolir o a 2011 ur 50 B 5055 B 5560 B 6065 B ovr 65 B Fli af øbla bolir i 2006 o 2011 Fiurr vir, a ca bolir (48 %) r øbla, v ua f vø, r ovrir iløyrl vl rvri på L 58 B Hraf r ca bolir (12 % af all bolir i kou) rk øbla, fi r ua f vø, r ovrir L 68 B øivau fra vrafikk, r ovrir 68 B, o bv rk øbla 15

16 H a Ar Ryarkv Ryarkv rv v Ja Nørr Al l u Sa l E V V a alø r Ol r p rik H lb Hrik Pooppia V l øl v a Ry Ry Do a r r a a r o b v Ra r å Blå l W ri Do bli P Na al N rr Nø p P P bli bli u Th r å Blå rr u r Tø a ia r Far Nør Ew Tho a Kli ffv ro Nyrop Vr Sak Jø Sviry Vo Vr Fari Vr Nyrop Sak Jø Sak Jø ch ri a v Voff Sviry VoffLu i ar l i ri El Paa Fll v El Slo To r V r f Juliu V l Plou øb Pri Eh Bl Ah r b r Fa rk Bi P l øl v liu r v a Da Tho Pl Juliu Fh ho Sva Sch Eh H avv virk Da Nørr Eih Ro V iu lv p lv p fl ff ri ra Wo Car V Ku hol Sak i åb lv Lykkho a Tho Sak avv Er v i rfll Slv V Naa Vaby v Ehav hav Sy a y T hav E i E hav ka ra v k Nok Ø r T Ø r T lk a Tlh T ol lh ol a V l k a l Vr Tl N Tlhol y Fo Nokk AC ol Ho kk ri No ø b v T T lv lh rk ol løb c ia Ø ka a ro x kb r o r ro Tlv V vb V B W b V Kopp V i ilk if W V llr l iv i o v øb y Dr w b u V V K a ha a r P Slu Ol Thoa o Lo K l Fo ol i h ivia r Er O ca O Slu Richar o V D V V Bå v v k Jo ia lh Tv Sy Tha ri ol T a rik b ø ol ol rav Ch Nil y Va a i Sca lhol r V K r vi v Elvrk a by r V v Kla u lh Sc v pv l ru v v T V T a yv v ri ø r v l Hä r r ka lh r løb T r KONENS ENHAVE Vri ol lh Tlvrkhav ka kv l T Pl Da Ho ia ral J ozar v v rikh k r r b Pio ui Lo Si Ol val Elvrk r Bl lka Nok P rv rv Sp y y rv E l Sa u Al l Nørr l ra u ulb Vi r i' ik Sva V Ør up HC r V ho l è Trø Lykk Ku V Sv Sak V Ør HC l v iav Li Ura v bo Tår v v yr hv Alhabra uc Eofv Palua üllr V v rfll a V Jrichau li Zahl V V A V r V RolH V V Kll Joha p Er v v V iov Ryår rk al r Tia o Hr Rå a E å ar Th O Tv i r v v Ja y u r v Jr pl rv oå Ia Erik v V V l JThi o r Luo v è Bülow Biaco Nyv vi ar Cari Elar V V Plaav è ø rv u Pa ia Pilykk Ellykk V r rik Juli u A Blu ol Sc a k plyk Pop Ryarkv v rø a Rø r ø i v i Ro al lh Va r r i Æ lu Vø Th ohu v v Bülow v ow Bül rffv Bøl årv rø Ribav v Acacia H ff rik v v Eio v Aici lv Aårv ya Hrik Ib Kochv è Schll Valårv l Kø v rk V Ry pa rk Ry pa Børkov v Kl v a rø Ro v l y hi Vu lka a Rå Th Uff i H a h oc r p lko Fa ar il r a LI NJ Dr Ab Fo r lko Fa i ackv v Rah Cr ruvi Siv V Sa ackv Rah V Dr Pri Pil Pil alv ba l Jr J Åbu r v llr l ø Ak Ailv Falk Sylow Pl V Pr Kirialv v lhø Va r Ra Rak u V v V Pooppia Clara fa r Krü r l a Ah år v llr l ø Ak av Yr ba Jr HopialV V Abakk Flo Ta Co Pri v v a v zo Loll B la v v zo B la i Thyov Bykilv v V lltof Tofå ol Ul ol Spi Eri V Ovhall Rai v Bur r V l rb Ho v Ja V i fi pri Kro k V Fa rr No v Ærø øv lh a l ir Æ ru Fa fa Pl p ru p ru o v a kv v bo ul v bo ul pv ru Na v oø Spr V i Blichr Viiiav Plaoiv iv o Ja alv V SpiraFaac Scharli v Li RiHi V a vk T Sa v ka T hav høv a l Hi r iår Slp al i H l r Ero Airø Krorup fa Pri v Du lv Dro bak Ful av ff V Fa r S N v Faa r l v V r T Pla u bro u r r luc i v N v Syha K Bl Ø l y b Va oza v Blo r r u K llav iv Roiiv r l Kø y Vab V P W Tari Tørav ib V P Schub bach i vi park Hoh r Pl rv rva Jø Ol Hy lo N r Faa v v a Fa rr No v k u kk v Du v rv lo Lh Orla Tvrv lo Vi Ly lr ø Ly rav v Sva v Dro ba Fu lv V lø b a v l Ki v håb o V ha Chr Eil v bo V Evr VE v Li abv Blyv ø Vi b Fu lo rv lv a v rø v r k F v i l V HV Nyho Ko Alxa Sva v H rv v v Tra v H rv v kk lv v bll ira k l ba Æblv Nv Ri lv Æb v Slck r lva v Folk Jylla r v åbkv v r Wi u Au Vihav V V Sy Druhav kv Eb øv Ly v la v ofo Bly kk rv v v rk v L Vib v Tra v vå u rk L v å Blåbrv Tybrv åv l HY a VEJ DE D Ø u Dal V CT rfo V r riz u alh uu V r lva a u v Dal Li V Slo a V Eil ulvar ør Rb V lla Jy Da Hf V r Fichr fu F v b Ca v bo l rø v øl lå rv bo Tu v v Hå v Pr Tu bo v rv K v Pr ov Lil Th l k lav Ho u a v v p p S å v vå u v kk a rkv v r lå Hu rkv øb l è h V klo Sch H Dal V ack V ar A Slv Nørrof r Ki al V B v ov Nak k Lu y V Lufryv l Eof v v rk r ha v Hå v v Prillv lo Olfuxv V Røra Ip r P U lv r v Hulår v kil v kk il v k Rø v lli B v Rbil V ir Val Juliu u V Scho Philip v hi olc rø Nakkovv lar v Ny ho l v v Hø bo y Lu V Høbov Flirv rv va Tub ov v å r Erup Krv Erupårv Erup Ev Bøllår Jpp Hrikv Vilhl Birkalv Tu bo v of ri of Ryrbakk Svlo fov Rå v v Hyr v Urlvv Tvrv va V Bllahø N v B llahø o D v r rb H Tu lip a v v bil R Ni LZ V V v J J r Hø v Vi rl vv Erup ov C J a V Flrv ovrv la v v Rå Hb r Arv V B llah ø Sy Håb Tuxv b Hå Sparrholv v rk Pa al rø v lv r Vi V Vrv lkr Prrv V Vi Vi V Hbakk Holv v ol H Blriv r V V S AD Jø rø Pr V rv o i l b i i Tru r bv lu lk S Nil v øb l Sy v i D b lø o Lu rv lvb rabo Nr Kyrv v år ri B rabov v o rv Do Da r v l Kyrpark Krv A l Kø Tykkrv v iå rv a Or ra Al Tavl v li S V v h r v li El i bo lv K i Fb å hu v Schrarv v a år I C Lbrch Trkaø Trkaø C Slu yb Spiørv ykk v o v Da E lb lli ro v b Vla rup Hl rv Hviov v F rup Ti kv ll r ov v r Hvi b F Lø åv b i V Slu lla Fikrhav hav L år S Bå Arol v iv S Er Ny Tofbakkv LArV Rø øhø Kirkv r v k Pr Kliholv okøv Bkkkovv Lyrupv v Bkkkovv rrbyv rk lpa kv a l Par a rø pv Lø Hy vrv Hvv v l bb r v Æ Hv al øv v rup v v Arup v Arup upv vr Arupv rialv ø v Tyb v i Bulb Ny Bulbv ru ilv Lørupv A l r v Al Bu rlv ho v rav Vi ro Bu Bu r Tø Kr b øl a l a rkk Elv al rka Blvr Blv r bb o O a Dy V Kløb u Sakkøbiv Vrv a vb a h rk v kv Hør v v rø k lb lkr Arko ar S r b E å u Kr ba Er r r r i Si Hv al hav bo r o a Tok Pal il Erik o E y Sy al r Høk v lvb Kirk hu o rb I l r r o b Kø rlv I V rv Wa rv W likav v årv v Kvi T Lrb r r B v Sl Olrik Hø Bhov Off rv oza v hav l Ur ak Ir lia p r Ry u K r va rauv øllv i v rov Rib Wil Kv Sl kil Dabro ba øl A rslv rup Dah uå a y Dybb Rohav v V H C Dr Will il ria v rk v alo Kvv Flkv rihav r b Rubi r V ap K Ti ar Valar al l Lil Ab v ul r r v ør lb Co p a Li ør lb Co KvTv Okl Day Pl rv o l ow I Viko E ik Er l a I Saxo Da hu l Ax v ola v alo kil R Hl hri I Fik ru Ehol v lo V rø v v ul a ria a rkki Pl Viki ril v R v Val rol Dahl r Fari l V I Slø Hä E k L rv P r o Ca rk v Abl E Ab i A ich l r å Pl r r v Ela Liau Pl Lla Ohlchl rv C r rbro V a Jør Tro v v rba J r po r V Ko r i u Axlv a V Sv y Saxo Hviov Jarr Pl Va V Via rk u k Hrhol roff r o i Hviovrv a r r i v lva bro Rubi ha u l Sy Dahlrup Vo Ohlchl Saxopark W lv Flb vo B E Saklark f Rø a p ru Bu Al l Ko Hø rå Liva Wl Pl o Pl r av h E Ny Carlb lf ck Nv Vrbro Tv Ehavpark Dybbø aui Pl a Ehav Pl pa Dabr Saxo v l ahu ha r Oo Krabb Pl I Pl Sc Tu Eha L l è W o Flb lv Ullrup r v Tv ar r ro Fll yu a Ah Filippav Val a rik Pl Vr y bo V Daav Tulli v b kov k A Charlo u Pla K l arily E va l l va l l a v Lø up v K ab r Tø llø v øv al Hv uv Hu v ark v å Va b v vi Ly rv A RoariV o kro v akk ov i i v o Hv v Hvv vrv Pår v v Iri v Hir V køv up v v Tø llø Fakiv øhø Kirkv r åb y k v v Lø v a r åb y k v v A r v Åk a v brø Kil v likk K ab r Trbyv ruv ruv luv luv Dalbyv Kro Tybø y l R Lyr ri H Abakk Hø v Åka lv bb Ko lv bb Ko v Kyri Vallkilv lax V Trrar Trra r Byårr Tårhur Arilår år Tof v Tof Tof luø v ruv luø v v i v yri v Sri Lillva Toføv Vra r kari V A o v Vrbro Dilv by Plahlv r u roff ah a Pla Vo Tov Lo ui Svav Vala l Lu Fik i Da V a Lu v H kv Ko ariv Sak Thoa Pl v Suoiv o o rbr Tø o lø ro Ki Carl v ku Ebb Dr Ro av y Su øllhø Da v k ar V B hav Erupv Sak arku Pl lv abv v Pa Ørr Hr a Tri r Pl Fu aio rv Nil Ax ar E a Sa a Eva i a Klar r up è Ra Tv vb r Joh chh ø a lva l kr ou v Oo ib Åb rr bro Sc hl r p ll p Wi rå Ru ir Hrik Rbk u ob rh r v ll Nø ør F ahol a a Ko l ø r Tø F ør Birk uri r Jak o v Rbk ah V v L a av rov r Bill v h lb b Fll v Pa Pl a ul o O Tr Sv br r Tv vhø Byårr Tårhur ro i ol Volpark o Hør fv ofv rupv arb v Jy v r v lø r Åi Pil ly v E blo kll o arkv ar Topp Holv o Virk fl hu v Ru v By øv ørkh v b Ær v i rkv Kla Byp øllbakk øllb akk rå i Lib v rk r ro Vuv E k ov rø Hø va Hø lax V Høv vl hu v Vivl avl V avl l Fulvl Trappvl ørkhøv ørkh\v la p b r Hu l a ilv Ab v ol V Ko a rk v i o v i Vi kk V rlø a k kka ø r Sa Klo Nør E v V Lillkr V ø a ø L v by o b ø Sak Blåår v hoff v rikav Avør vv l k K Sa Ly Rf Nø rval A park Bix Vic aar Bch üllr L ib V l V k ø Ak Kri rklo Rf rlo k Lu By Er r y Bi uha Jric u lb Car b v Vi l k l V Ki a ø Parkall Cha b Hul l R a arh V ø Liv l Lrø ol k Hørh par ol lbk Hl Hørh v hu v r lv b Æa Tho Chriia var ul l Hu Hviov r rhu Ær ho Rø Å Viuk var iv i lo vv v v v v v v år o v By io Priao Pr i Jø lv v ark oh V vrk bo o Kr bo r Al Å rv Cahri oh V øv var Tl v i o p ik rup Tibb v rkovv ul Øru Pr Bl l J Al ru v D Kl Vrir O bohø ol Carlb r ul b Sv v L v ovr kk lao E S Åark aio v by U k l OLIVIAHANSENSADE Slø v Tu V rø v of Hviovr r v i V Hvi V Nør r Si N Ao lph è w a Tu hol Da yk v Oyu Birk h liu B Pl kkår rv V å lb l Car o Sp av Vih l E r hav hav Ur Dru Vi v Rib Clau Pr u v ør v Av r r Ro ø Av lu N Ir v Dabo v lb ø lva i Ul Avo o Tibirk Ju u p ru H Tø Pa v kr v v røhol yk aar v Ta Hu V l lrup i ykk o kv Tof u oaik Pl Fu Park pv rov Rib v rr o pp l Vv r v v l v Park v Cahri Holr a a V v ru øv li Bår r a u o ar yr Th Nba up r ru u ha Sy Irv v rlbo v Bå H P olph Ru r va i Po Ko år Val o br Kro ar P Valbypark Nrar rh k p r V Nørrbro V Nørrbro Sab Luof u b Å p Bi au rk v Nørr z pa VESTERBROKONENS ENHAVE Ellbv øll A Tho NØRREBRO Vr oaik i Syb b l r Llli by i Dahlia le A ru D Nør V ri Pl rkv av Hu av uå To byv y of A lb ra Kir h h h år Tur rø o r Hilu i a Lu Å Bip v Ra lia o r å k Hø Ellbv Park Hf Vibk va byv lkyr Va Sl Rblrv V Virlv B u 16 v u r v V irv hurv Tøbirv Tlbrrv Burv Salrv alv Ta rha B rv lv Kroho by Ly krv Na V' r a Ly hil R bla E Ta ryk ik Ju ru Sli rø Da Da Kro rv ol v r rk AVEDØRE rv l Ho rv krv år i ryk Ry rupv Tl a v Ta Kirk V A Hi V l A V p hav v v o ør Hli v by rv krv rikbo v av h av år VESTERBRO hø ru V V Ø rr hav ak r ulvar v Ur h Da av h Blo Park V Børo Trkr ribr rv h av rv Blu av Ny Carlb Vr Kirkår Valby Irpark l ryk affrv b u h Blo ulb v Tør co Ellbv av b Ro h k k El v rha yr Pl Sy rl Ja Folhav r v Ca rhav b Kir Virlv å Kl i Tørv Vrv Sprv v V uhav Kirb Juliu V r hav v l Hu Sy Bir Kro Valbyår l r V z Trø bo v ha v av lh v Æb Ro Ur av ha h av Rø Lih l bo V bo V v Fø av Åh r r Bkkrå I v l r A V Ly Park v lr l Pl Thi J lla l l Børo b v co Vrk hav Ly ll rv Prl rv ikk rikbov V ark S Tav ou k r Trkr vp Lyby rka v irv å rv ha v Åb Dyr Travår ribr ich Ta u ai Børov R av T Lo Vrbro vhø r rl Ja hav r Hl ch Al rik Aali Kü r r Trahavår b Ca ll v ra Kløvrbl ul rva u k Po Kirkår v Ebb Ro V røv hav c JC Jacob v Børo V v årv hø ri N llo v Lih lkil Valby Ib Sc ark Vr v il V Ip Ø F ark F olk Carl Tp V VALBY RuPoul r V R Ko Hi Iral Kruapp Au B lv rib au l Elfa JC Jacob Vir v v Bravlpl hav z vol Børo V i a v v yrh Bravl Oiliav ff v år r v Si V UN IVE RS I TET SPARKEN r Pl Pl Trkr Hø v i riv Arrø Ai Kirkår Ra rikb rv Klå Pa Tv v Ta V L ck u r V lo irv a rv v rupv Da Lrø r Ø ar Ch v r iav Kirkår Oilia Jacob Pl V Carl Jacob v Ta ø rikb Rul Klå år olbchv i Darupv v rikbo Tå r v Rø H Rohav hb Ao Arr A v ruviv a Vi' Høbro Ovrkouv Aarrupv Lii Ellbakk Høår ik rikbov v b Nuuk Pl rva r V Fllpark Rul Tho a Wih rik Vibhu rk S Chrii a hu lv k ulb Fy V yriv a Hu El Ulf Poppl E Tubyv Tvir Oppå Kår h K V v lu Li Nik a F ar å Niv Virlv Sibbrv Ja Rul ola Tofår Lyhø Tof ark rø Rib k Howiz vol r V v l Jrbav VALBY av rv u ov Bib l v o u Valby Kirkv Tof r Åh v liok Volårv Tikrivrv v øll v Ro Sa Ra Valby v v B V vv kl l Lyholv v Sylow a Vba av Virl o rl v hol r V røbyho v ib a v B h pv Valhø øll Ru Hu Valby L år ff V Virlv Bvrk v Bl rv Lø Nørrbro Rol rikb aio k V Lily Ku ov ok Poul øllr V oår V Hø v v a lb Bvrk Bibli alv ø l l Ho v Falk o Chr Rich iia rv ar Oliøll rø V Foår Th vil fv V v Sall o H Rib h Rol Howizv ovb Ruhavv a ahl Th v Kv rll ø Lo V D V Si i r Al Hup v Hl rø Ou Fo ih Falk Pl V a r rø Å rv Tåi a v li Aura a i P fri ll k var lv r ar Raiv l hø p Høv br Tv Na v x Tv Pr H V Echrichv h øru Hf Svarø V V Da V Roa v l lv b r Pl Sif Pl O i Rolf Pl lbv Kirkv Al Vil Kirkår Nørbyhol a V Kirkv B Da Folhav Eby Ol v Kl uhil Siur NØRREBRO k b il Ca k Valby Ti Røvi Oo alli Nyår o Folk aa Park r V Park alv i rark Sak Nørrbro ar r Lill ri Ch aav v Zooloik v a y r u rv a Y Holl Auriklv lø b o v rikb v oalv lv Hki V Valby V o Fo Pl Park v rhø rv Topø A PcLTv Joha Kroh i V Vi Prihol Ro v l J Sih hø rv Spu rk rik r Faav urav k Vilhl lu Tør Va v v v år K Hf Khø kk rv Caila Nil V v v r v v r v lah yr u fl v ov k Holb Hoff lyv Pa Al l Dro Nav Valby Ti H ri p v v a ru Holr Ko Lyhøårv i Pl u rph V Nø Vkr V Aa Nil r r o ykk i ll Erik V Jakob Virlv Vi Eriki v P Ar Arvpriv V ari Blakav Ku Echrichv rch Crpark HVIDOVRE a Hoff rv Carl Filb v lah yr i Pa io kr v k rv v Spu N Dal V Hoff Tchr hv hø Klo ckflh ByoV Sylviav bv Ol Ro rv koo Råvv a r al i ar o v V V Nybov hric xo b Hol r l au E V Ol rch v o LukriaV v J P E ra Ec a Hulbk Ko røv v V a a Lla Pl Faav v aio Lyhøårv R N v Ulrup i Du ør kr Driv Rø rup v pr V a lo Carl L V Sa Vi Spurvår Thu Lyø oliav Pl i Akl r Pl Nru rikb rark Kirkår lr Na Æ D Koli Dak vlkab v Park V Azalav b Srø R Biko i Hillrø V lb Kirkår y Cabv Virlv la ahilv ø O Æ Alrro T r Ørhol v k v v Ko Azalav Valb p rphv Ku v i Da ar Ev V l v Ro J v Joh a r u P V Valbo Ca rl V v v Fl Klov v ru h i Pla r l N CN Blakav Akl Sao Pl Saxo Hørv ov lv Ny Ulrik F F F ir ro E bo Zooloik v Tra Da b Dalu Rbk Av kr E l ckfl Ju ha Al ho Hohr Pl V o Ir Al rikv J P E ra r a Droi v al Ko hil V a ir Fib o F r Pa l Kropri Ovrb Hv r k Blik Dyrb Hol kr r l l Krark r k Falr Kropriv ra ali v Vi rv h rc ho r V ila v V Ol v v hø år Tof r rb v Di Fli Hlbov f akk bo Holr a ø V O p Kr Hr ol Siur Pl Fa f r Ov rri Suprkil Tikøb Ful FREDERIKSBER yri u r Pl Hørkøb Lih v Ru Pl v Pl Pr ih ba v al Bi v Hoh Folr B Pl v Ra å v v Eral ll r lb b u Bch åb v b al Hra Pl Byo Hovr alv a r h k Dy Å Pl ra Da v rv VIERSLEV Pa K v o rv Åløk v ll r Hø Hviovr Tv Trhol o Ar r år rv k fo v Li rø o ak V o rkrhav To r b Åb Rokilv y r Hviov r Kirkpl ovløbrv rv r Fo E rv v Ra v A Lykkbov Nørrarkv v u v fo Li k al b LiV P uri r Krkifv Pro ruof rk V Hø årv vr ra ra rv v rø o Åløk Dy v Lyi Pl v v rup Kil ar bov huå Ørr Park riku V Nyla a ø r Suprkil v v hr Joh lø V Ta irpark Tr pfv la Wilkv Cciliav V hø Lykk Da Årup Kirkbro øbykl ly V l Fyrbørv Jacoby v N av Rø å v v lli la Sa r r az r v Prihol Rohol V ly rv Løbo røkif v Alrro vi Rokilv hø Ea a lu F v Tør iv pr lyv Hviovr BRØNDBYØSTER Da rv Dr D ov v rlv v v rkl lyv V i Nr Nakkov y Lu V Hør Pl Na rr v Fo r yv H Vi Dabo V hl rv b Hi rv lv rib Ny Lrv yå av D lv v fo Th r Sy i k ok Kl i øv l Vi i y Li bø v l ho Nakkovv Ål v fyl a Rbk Pl Rbk r lv Rø v pi yv ylla v pv Ålholv Nv Plov Rbk v Kobo Irkr luv Hol Ebov v Kraka Pl l Varupv priv vr Klø To håb v a Falk k i r r V Ccilia Valby v Sahuv Roalv i l fu o T i ø Sa v Lu Th Ra r Sbyhol Krru Ulrikalv Saxhøv Dahual Nybøv rbkv Hviiv hu v Ewal b rivrv rv v håb Æb rhi Slofov v a a åb v k olia Carl Th Dryr Virlv ov Hralv Joaki rv Likll Bøkll Birkkll Plaakll yv iv o Cou V r ok Pl Hl Ro Ol rch V øv l h o rv ak Åb V N Pl v Hviovr Irkr Kl Al BRO fo Li v al pv høv bo Røovr Irkr Lir p rv b Bu rru Sax i v rv Ni V l Ro ørlrv r Fi Ra K v v v lbyv rabyv Arkovv v Dr bou l yl u al p Bi Ør Kriia Zahra Pl h V r V ar Elli Oc Ny ul l Vib uh v v b Dy P Pr V aio V JC Schiø Lrkkll Ekll Tørkll Ahkll Hørlo K ov b rof ru Hi ol v v Bzv Ør lv rk rv rv Tr Kilvlpark ark a Vo Pl Pa i r Dr Fulbakk aio aio a v ol b up bu Rø v Ri yh rvol l lho Ålrupv v Ålh Pa r a R ølv ulvar vbo v røal Dal lb Popplkll Pilkll Akkll L Æbl b A v Ki ol v rupv ra v Liv aio Råa i v N b al h Ovlu H V Jør r Di rkv Vov kr v år V V A ov b byh v v Diaa år Varupv lbyv Arkovv rabyv Hviiv Hrikhol v ri a S kro Aura Ax Elkrav Valbyhol ho vbo L l Prl ø rb V By Na Li rib ll Sv pfv T J kk ba i v a holv v ø r v Kro r b Lu lø Ar r l rho K l Ry of r N r v ø Diaa v ka a Løvv øv v b up r a V rv El a l O V Ry Joha V J Nkrv a v olk k hu v av i ro Kpv by rr E ø ø L u ov i Vi Park Ric CF har Trollu u Ri i røal Pa l a ø r Ric CF Joha V Oo Val Parkbo l Al lv OV KTi r r frv lav rø V b Parkbo kkluv k yk Park ø ol l kho ør Da ra ro Au i Vl V lkr v al rø ch V v v v å u a Pr Råa i Park Børv ar ar v ul Virlv L op a B V a V a Libu v Toflu Løuv ørk Rø V Røovrv Chriiaal Axlhø Høv Tårv Parv D y v Lv akk v v Jur Iral alykkv Birkb v V a D obov hu k Fla lr hu xårv Da ar ul F r y Rokilv r rikb Irpark Ålhol Pl v rk upv rr K Kolu hu r Chriia ru y Fiv i Dahual Ri Vi røal Tv i L Pl Da a Roki v E i Vik i A Tårv P Da Saxhø o lv CF Rich V R v Bu Pr v lv v Ku L L kk Bii k brv V A Kl Pr Pl V Lv Dahu Tv r V F Paul V Kb ll aio v lv Ru l a al ill Hf Zia r Dahuø Dahuø V rau u b EJ rv Tv Hillrø RV BÆ RD JO v r R Th h V v u k Juov LN k i Luav iz øll kr Nørr Hf Liv Bu rv VA o B ÆR VE J oa Po i u Varv lv Roki Pr r h V p V lh ho r Åb v Flihol aio Rokilv rupv H Ki u i Jul ol h Ar V kk r kl Vi Åb r a v Sv hø y By Dy Hviørv h v r Åb L v Cla kv b T v rv Da lv lv rø Hill rø Li br år p u Th riv rv V lv bø Ra Tir v Kro Eå Eår al Å lø l r Krrv år p u Th ø hol Valhø v al Å v hol rof Løv I bakk b Roykk rv ør Ria Rø v Tv bl Bipbu rik ark C Slåv VEJ ÆR EB LD Parkv al rø a' b Pr V Vibk Salicah v v v k ak Åb ol v vi r hu rv Riu v uh ovv ø Kirk Birko V Råhu v Prbakk Hrik Salø ov Cla løv k v Tyb iv Hr rk Da Elvårv Rø høv ø b a ho Ålki Byr v by Bi i Pla røalp Fiv Hylb b Hyl v lu ib øv l Ru hø i rø Hol r Hylb V ElHolv rupv Dø l kl Jupirv l ho r v v rk ba Vra Hvi Bv v øu l Al Va rø r l ho lv Eåri Råhui N rv rk Ao v ha ho ula Sa il Pla rv 2 1 By rik v Pl Hvikilv v Vo v Lihø l av hi' Hvikil il Apollov o Jacob Pl ho Jy l Jy Hl r Pl lv ho ula rv v hol lv Hir Voluv rv v v Eår u Jr By ho kr Røov hol h Så v Tofø Kral rlkr pv ru Lø lø Va rv Th v R ø fik K lk fipl av o i lli ov Apollov v r Rørø Ful Biirv Pl Ab V b Valø Tv yv Kli yv Kli rv øll Kli øllr Da kv v v Byv k bo l lav v fi v r å r Al VANLØSE lø Vra Valø Kli v Upv r Tu il FREDERI KSÅRDS ALLÉ a rv Rø v a lip Tu v v hol To rpi lø lv lu i Dro k Ri v Va ri pu ik Park Rø lv øv å ark v F v r Bllahø Hv Røkil y al Pl r V rå r Po år ri v by Ør rv i v v a rø rv Tv 3 Olrav pv Salliv pv Bi a Sa Pl Va v Dahu Cavli ru Th ro lk Do Do bo fhol Tbyv llav ø v vri fø Hrlu v Byv hav ovv v ø v Valø Irpark Dok b Tir k a hol lv To v Syv By lv Eho Schwizrali ri Valø Rør Sp rv v ovv a Elykkv v hol k Tb llah hav Th byv v Hørupv akk Hø Bølu hol Schwizralv Syl ari Chri Pl v lu ib lv vho Ki v Hulår Priulav B llla B v Hø VANLØSE Bølu v Ly Hilkol rr yhol Rib Bkkk vrupv alb ho v r b ol r arihø Pila øhø pv Tryvlv viv Slø r lv alv o rv k fh v å v Eho Ko Kr Tu rlu øv Fula H Fo lv v u i Jyll l ru Ho øv v Tryvlv v r b rv k Ei r a V ho rr Ela uch Pl Jylliv Ly Vavv Elholv v b o Sparr l hø Ty løv Kr Tu v Tip Røovr Parkv øhøv v v ul S Høriv i Røovr Kirkår Sparv i l upv v lu Ro v Nyø Ei Ovrv v E r iv rv Sybro u Ellu v up r alv Lilli Hø i Th h lv r b ra Flo v Erikhol rviv V Do v Ålki Eho lvv o ark rupv Fli krv Sva v Hhø Slo b Kirk pv Tuxv v hø ul alv Ko Birkholv Kr l Ju H Dr v Hol lv bov p r b o Kr v Nørupv ovbyv Juli Birkholv alv Liv Eho Lrch rupv Rau Sahø Svrupv Valø ru Hhu hø Nørrv Nørr Pl l Håb up ov Ørhv Fv Vavrkv ul Jrpriv v v v ra vr o ab Okbølv Billb y Tv lo Ch uck V ar Tår Kilvlø Kilvlø o år rv Tv 3 v v D ø v Lrøpark TolriVrV ha R ør Pl riku BRØNSHØJ rl Thurb Nby Tyb iv rv Rø v rby v El K v v ibo v D v v lr Sv aar v u Liholv r v Liholv Hol llø v llø Va ark Try Li v Tøllø Ro Arv v l Kov v Va Supv Ful Roha Nørårv v v v Krob Nby v Fulrv Ebov upv r Hø Try vv lrø v vr o Rø rr Ryrol r u rik øhøkr b ab Kr Park Ellva k lv Pilv Kirkår øhø Tv Ryrolhø Liluv v Tårho v rboørv Elv v ral v Sloh Ribyv Nflv ø r rv rv Park RiFoV Birkv rv øhø hal v v lø Dyv v Tørva v v Urlvår Hø v rlø i Åv v ippi Eih l v U l vv v Dy i v Sri øhø Riv rfø v Åv lu io Alv øhøhol H upv Try lv Il Røovr v lv Vikkv kovv Hølav u øhøårv r pv Vkøv Holck Pl år L r Byi Ev Kirkof P rik av rupv Kliv Byv To u Hov v år va ll v ll Vb Bip vv ko rv Tv 4 Bip SlurV Rypark Iral Bø Park PoHolrV Voark Erup V rv Tv 5 Hovrv rv ha R Ni v rv Birko D Efrlv lva Da Vk va b ub Hølav F øv Sp RØDOVRE r Hø Kilbrø Huupark Nru a v lillv v lø v v v Kil v Rirår up r rllu Huu Åv rølu v v Urlv Tv la upv r v v Killøb rv brø rllu Slohrr v Silk v v b Sl H ov rr rl Fø Tårupv Huu V r K Ørlå i v r ra Ko l lø v kk Vrlø løb Kil o lø vi Pil v v rup r Kil Kli l Al r r Ko Hl lv ili v ol Kirko Kirko åurv vv v Dy k kk l rup rv hol ol va Ruv Pilvi Hø v a v l v v V ov Årupv la Ho rali k v åru lø v Al bak o Dyb k B Hirv T a lø lv r l bblv v lø r v v o Ilvhol Sv rup Huu Irpark BR NSHØJHUSU v v Åkav li i v iku rlv Huuv i Trapphø HUSU r Pilvi pri r v lø r T Tu i v hu v Il la Ra l Rypark V ol rh b Lib Hyrl ib vi riv r Erupv v a l r BipPark Rav v Erup k J Kli Pl 5 ho E Naurpark rk V BISPEBJER Jacob Rya Klriv Bv irø V l va yr H Er v v hu v k bak H Huu Tv rup Ilv arkv V v rkr Parkall v u h Lu v V C J a v k rkbak B UTTERSLEV pri r v Å v Bipbr Bipb Kirkår bakk i Ryv Lukovv Erup Erup v park BISPEBJER v ov i la o bår vi v år V v Nb å k r r H flø ho Pil Huofv v Vi v Urlv o Urlv o akk rb bå Nb rv o Sl rupv o V Tof rv Volflø flø pv ru K v Kobblv b Ta Ørv Byvpark Hå Bip På B Tv Kobb lv flø l Fo hø v Åflø oo u rø k ll ri v Ørv Ab il Hi Ai uv v Va åi l al Erup park Bipb ovi v lv Fo akk vo Bip Evi rv vi i Lrkb V v o Ebl Sva ulr of Bipb Kirkår o Filoofv Urlv o Urlv o Ru løkk u v v Rå øv bro yb Pil kk V Byår ol v V bro rik Ry A lby Ru r la k Klo rv b arkv ol h k Par huv Blåukv Blåukv Bipb O u Il Urlv o Filo Nov Urlv o Urlv o Tib Irpark bo Erupv ulrv Hll k ak b Lu Lu Tv flø Kilr rv Pilå r i vby u å v No v ilu V al kr Klk kk v br PilKro Pilår a Lillår Ryb v Durup Rol Hkkvol R T Erup v Røro v o Ri Birkhø Lu Lu o Arkar v v o Lk rø r Hl Hill Jb Arka Ob v røo Riov v l v lhu røo Urlv o ll of a avb røo k r Tv Sy v k v o Å vlhu ar Ilb Krbv Polarv Luårv V v Erup Tib ørkhø Parkall Tuv Eiv Åv kløvrv røo Niu Oiv Høov vv l Tv EDRUP ov Hø v v vofv vlu Fyrrhø Popplhø Nøk v Iral Ellhø kro v Dalo o Ebl uv ik f v Aprilv v r o Dblv lvillv Nøkkrov Dalov Hø v vrv Firklø Lukav Ellhø opark JuliaHåbv Ryb Aprilv Jui Kliko r ha Du Kir lkro li Nofv ulkløvrv v v Hø Eruppark rv Høark f v lø k Hvi o Røklø ariav r å v V R vrv rv r Tubo Bøhø v lø No lal o Jui v ølu kkbo axv ohavv kkr Kr brv a rårv l Røkløvrv Sp a V k Tr Ilb i Sv ol r uår uår ØRKHØJ lår Uraib o liv Holv rv Ju Auuv Dalofv ob rv Okob Dal Ok Hø lax Turbi rav

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning DAL Erhvrvsmælr orlssvj 12 2100 Køhav Ø 70 300 555 www.al.k DOMICILEJENDOM Kovj 153, 2830 Vrum Ryårs Allé 131, 2900 Hllrup a r. 21024190 Aral 2.186 m2 Lj kr. 825,- pr. m² Drf/ska kr. 306- pr. m2 D yr valua

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

REGISTRATURER BIND 6

REGISTRATURER BIND 6 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard 91-92 Marienborg 93-99 Marienlyst 100-102 Merløsegaard 103-117 Mørkegaard st. - se Toftholm

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 CYKLHU t fælles mødested for cyklister ARCHITCTS COPNHN MINUNGS 8D, 2TH 2200 KØBNHAVN N, DK PH: +45 3369 0908 WWW.ARCHITCTS.DK @ARCHITCTS.DK CVR-NR: 28860234 RG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 IBAN: DK8120005365981703

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere