handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013"

Transkript

1 halipla f vø Købhav Kou Okobr

2 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2

3 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) ENERELT PLANENS BARUND KOUNENS ÅL FOR VEJSTØJ SAENFATNIN BYORÅDET O STØJKILDERNE BYORÅDET STØJ FRA VEJTRAFIK STØJ FRA VIRKSOHEDER ÆLDENDE RÆNSEVÆRDIER RESUE AF STØJKORTENE BOLIER SKOLER O DAINSTITUTIONER UDENDØRS FÆRDSEL O OPHOLD I BYEN UDVIKLIN I VEJSTØJ, NY ÅLIN ED BORERPANEL EFFEKTER SUNDHED O SAFUND STØJ O SUNDHED SAFUNDSØKONOISKE KONSEKVENSER RØN VÆKST STØJPROBLEETS OFAN BOLIER SKOLER O DAINSTITUTIONER FRETIDI UDVIKLIN FOR STØJBELASTEDE BOLIER I KØBENHAVN Bhov f ia ir ø fra kørør ørucr afal øiolri af bolir KOUNENS STØJBEKÆPELSE STØJREDUCERENDE ASFALT TRAFIKPLANLÆNIN Vpla ihpla ihz Fbri af kolv rør: Tu rafik i by v alprokr ) 10) økr TRANSPORTSTRUKTUR Cyklr by lipla f rø obili Bur ITS Trafikll o rø obili Ny rivilr l o bri o rø varlvri Ciyloiik Parkri rkii f k SKOLER O DAINSTITUTIONER olr Diiui TILTA PÅ EKSISTERENDE BOLIER Oplyi Pul il øparrkabr øbkpl v byfyl øbkpl i al bolir øbkpl i ua byår STØJHENSYN VED NYE BOLIER ør v byi oal ørr v ybyri Rkraiv o roli år i by AFLEDTE EFFEKTER AF STØJREDUCERENDE TILTA EVALUERIN AF ENNEFØRELSEN O RESULTATERNE AF HANDLINSPLA NEN EVALUERIN AF RESULTATERNE AF FOLEHAVE PROJEKTET UDVALTE REFERENCER

4 1 ENERELT Pla bru I hhol il EUirkiv 2002/49/EF o vurri o yri af kr ø kal r hvr 5 år kl f kr ø a uarb øhaliplar øirkiv r iplr i Bkørl o kli af kr ø o uarbl af øhaliplar, BEK r 1309 af 21/12/2011 Bkørl kal øbkørl o far lr f kli af kr ø o uarbl af øhaliplar hblik på a fby o rucr kr ø iløyrl vli r 4/2006 økli o øhaliplar bkrivr hva økli kal før o øhaliplar uarb Da Købhav Kou r ørr al byå r pr, kal kou ufør kli o uarb øhaliplar f ifrarukural, o kou r yih f økli ofar all by kouv o all av if kour økli r rul f a uarb øhalipla, a af kli bla får, hva bolir i kou r ua f ø fra vrafikk Kou ål f vø I Købhav iløropol r r i 2007 faa ål f øblai af kolr/iiui a il øblai af bolir ål r afør f Købhavr kal ku ov i fr f uhkali ø fra vrafikk kolr o iiui å i ir ku vr ua f lav øivau fra rafikk Di ål byr a øivau L kal vr ur 58 B (vfør iløyrl vl rvrir, afi 4) o a aø L ih kal vr ur 55 B iføl WHO abfalir ål f vø r abiiø o r i iløropol faa il a kull å i 2015 D vil krv ivrir a å i ål ål upplr iaål, o r r raliik o ivr ulih f løb a hol foku på, a r r frrif i ia Af ka på i får iaål, r kyr i il fokuår D får af øbkørl, hvilk lr øhalipla kal ihol: Bkrivl af byå o økilr o v illår D avarli yihr o rli rul rvrir Ru af øk (økli oå lovplii f øbkørl) Aal pr o bolir ua f ø i iv øirvallr a ikri af problr/iuai o kal fbr o priiri hraf Kou allr ifør faalir f rucri af vø Kou plal faalir 5 år Fv bril af aal øbla pr/ bolir ri på l i Fiaill oplyir o uli Evaluri af førl o rular af øhalipla Rfra af offli høri I får 2011 blv kou før øhalipla v, øhalipla 2013 f Købhav Kou fr øbkørl, ar 2011 Da halipla ohalr ø fra vrafik, bv lipla f vø 4

5 Iaål f vø Fokuå/a ørucr afal Trafikplali Traprukur olr o iiui Til på kir bolir øhy v y bolir Iaål Dr ul 20 k ørucr afal pr år på rkir rovrio v øbla bolir Ekir iar (bkriv i afi 8) Krav il rki af k i rli øv ki i iløzo i 2018 I 2018 har all øbla urviiru i koual kolr ilfrill iør vøivau Dr øiolr 600 bolir i 2018 v ø byri (byfyl) øparrkabpul il rk øbla bolir Ekir iar (bkriv i afi 8) Fuir f iaål I ul ca 8 k/år ørr bu r rf fui Lovri Oprholl af bvilliivau il hlhrovri af kolr V ø byri hy il øikri v facarovrir v Bu fui f pul 5

6 2 SAENFATNIN Nrvr halipla f vø ør au f vø of o kokvr i Købhav Kou i 2011, o ør f uvikli i i kli, r blv ufør i 2006 fr f al r pla af Købhav Kou ia f bri af vø o kokvr fr il i o i ko år lipla rul r kik økli, hv vø b i hl byå F a urø, hva vø oplv af b, vil kou upplr økli urøl af b oplvl af vøblai D ør før i 2013 Vø har uhi kokvr ø ka virk fyrr v aal, øv o aflapi, o rv iv ali il r o r Dr r fki, o vir, a lvari ørlar r ka før il fhø blyk o hrkaryo Riiko f a uvikl fhø blyk o årfkalki, bloproppr i hr, hrbløir o iab ø, o hør ø r Ir ø o a ka vr ali il hlbri kokvr Srli bør r årbar ovrf ø D kø, a vø r år il, a 30 købhavr hvr år ør f ili Sa ø ffkr kø, a vø uhi kokvr al i Købhav Kou k afu ca 320 io kr o år Aall af øbla bolir r fal Dr r li ur bolir i Købhav Kou I prio fra 2006 il 2011 r aall af øbla bolir fal fra il , llr fal på 17 % I kou r r ca bolir (48 %) bla øivau fra vrafikk o, ovrir iløyrl vl rvri på 58 B Ca bolir (12 %) r bla øivau fra vrafikk o ovrir 68 B, o bv rk øbla E il af kou bolir u oå o a f f hø øivau, oå hr r r k fal fra i 2006 il i 2011 ovr 60 B rukio på 44 % D r Købhav Kou åli, a købhavr kal ku ov i fr f uhkali ø fra vrafikk Dr r frr øbla kolr o iiui Uovr øfhol v bolir r vii f Købhav Kou, a øfhol v kou kolr o iiui oå r accpabl I 2011 r 54 % af all kolr o iiui i kou øbla E rli aaly af koual kolr har vi, a aall 6 af øbla kolr r fal fra 54 il 47, fal på 13 % Fal r i r k f rli øbla kolr, o r rucr frl Uvikli i ri af frr øbla bolir o kolr kyl ir fal i vrafikk i Købhav kobir ia f ir ø Ia har i 2006 ofa bru af ørucr afal i vvliholl o førl af haihbri r i by I 2011 var økli u r prci i 2006, o r oå l af fklari fbrir v øbla bolir o kolr r rula af kou rli ia f ir vø D r Købhav Kou åli, a all kolr o iiui i ir ku å vr ua f lav øivau fra rafikk ø fra rafikk vil f a fal D ko år ka a fv, a ø fra bilr o lavo blivr ir D vil k o rula af y iraioal krav il kørør, krav il ø fra k o krav o rki af k, o ør uli f fbrur a vl ir ø k Dr vil oå ko flr lrv kørør, hybrikørør oli, o i byrafik ør ir riioll kørør Saii vil Købhav Kou fa arb a haih på rkir Købhav Kou vil u fø a påvirk a il a lav lr, o uliør krav o, a a i iløzo kal bru øv k D r Købhav Kou kø, a kik uvikli a lavr haih vil aall af øbla bolir ca r ørucr afal i ko år Dr r allr av ørucr afal på 50 k v i Købhav Kou Dr r yrlir ca 220 k, hv r rlva D fv, a r i løb af 5 år ka bliv ul ca 40 k ørucr vbli, o vil før 4600 frr øbla bolir i Købhav D al poial på 214 k ka ak vr opfyl o ca 20 år, o vil før i al frr øbla bolir D ørucr bli har lvi på ca 13,5 år D r Købhav Kou ål, a r ul 20 k ørucr afal pr år på rkir øbla bolir Flr øiolr bolir fr o 2018 Ua akial bru af ørucr afal, haihulrir, bru af ir ø k o ubrl af ir ø kørør vil r fa vil vr ca øbla bolir i Købhav Kou Di bolir ka ilby ilku il øiolri i puli koual ilku o ka bri øivau iør i bolir ophol o

7 ovru, å ikk r r o ikk fyrrr aøv øiolri af kir bolir ofar o l ukifi af rur llr viur Købhav Kou vil ø f ifaio il kou b o øiolri af bolir, o rå o o viur, o vil r opr øpul, r ka iv ilku il øiolri V ø byifyl vil Købhav Kou frovr krv øiolri, hvi bolir r rk øbla D r kou ål, a byfyl førr il, a 600 øbla bolir i år 2018 får øiolr viur kolr r øbky i 2018 Når øbla kolr blivr hlhrovr, vil r iå øiolri, o ikrr lav øivau i urviilokalr Hvi r år bvilliivau ka oprhol, vil Købhav Kou ål o fbyl af vø i all øra urviilokalr i koual kolr vr opfyl i 2018 o byuvikli birr il ir ø D virkilr, r ka br vø, har oå rkk ar poiiv ffkr på uh o ilø, bla ir luffuri, frr ulykkr o br ulihr f byliv o rkraio Koupla har rilir, r ikrr, a ybyri bky ffkiv o ø, bå på uør opholaralr o iør i bolir, år viur åb D ka uri krv bru af rli viur, o ka p vø bå i åb o i lukk ila Købhav Kou arbr f, a r i all by kvarrr fi oar, hv a ka ophol i u fyrr ø D r l i kou arb b illih il rø o blå år i by Kokr kplr på f f byru r parkr, kirkår, havår o lipla f rø obili, ia f, a i flr brur cykl i f bil, illi rafikll, fr af l o bribilr o ffkiv ap i by r ar rir, r all i ørr llr ir r birr il ir rafik i by o r ir vø øbkpl har poiiv afl ffkr Bkpl af vø brr uøk uhi kokvr, virkilr har oå rkk ar poiiv ffkr ir rafik r luffuri ir rafik o a haih førr frr rafikulykkr o ivr ø ryh I i lv byr ir ø i by oå hør livkvali br ulihr f rkraio o byliv Svk urølr har vi, a b al a li følr i ir r af vø, hvi v boli har il opholaralr, rø år llr parkr lav øivau Når by blivr r arakiv, ivr ø ly il a fr il fo o på cykl øiolri af bolir ør bolikvali o ka fbr iklia, år r aii ikr br (øiolr) ulufi I ka på i vir kou iiiaivr ur fklli fokuår a r afai af fl ørl af pla iiiaivr bkrv i pla Trafikplali f ir ø Købhav Kou førr ihpla fr il 2018 D førr lavr haihr på uval ørr v o rl l af haih i bolir o lokalr vr haih byr ir ø Kou prora Sikr olv fr ia i 2013 olvprokr vil lavr haih o ir bilrafik oå by ir vø v o okri kolr Oal af rkk ørr r il rør frr ir ø v bolir, fi rafikk fly il ovr v ø fra u kørør, hrur bur, har byi f al vø i by Købhav Kou illr rf krp økrav, år r køb burafik Ho rafiklkab ovia har a ifør abiiø krav il ørr f bur, r br Købhav b 7

8 Ovri ovr iiiaivr bkrv i halipla Fokuå Hv har kou allr? Hv ør kou løb? Blu iar Ny uli iiiaivr /på lr i ørucr afal Dl i fø y ørucr afal Dr r ul ca 60 k u af 2012 ørucr afal på v rli blai (aal bilr o haih) iår i li rif Dr ul ca 10 k/år Afal r r r ørucr Ul r ørucr afal (fl = kra 10 k/år = i al 20 k/år) ø iår v priiri af vvliholl rik placri af yrlir afal øbla bolir => ørucr afal (fx Tv, Jv) Trafikplali Sal rafik på ovr v Ælr haihpla f lokalår ihpla f rafikv Alr flr rør 40 k/ haihz i boliår, K Ehav, Nv fl Nr haihrr på rafikv Illi rafikyri Kobli il KBH 2025 Arbro o rø lipla f rø obili 40 k z i all by boliår E rkk rkir r up o fl før a haih Al flr rør E rl haihr i Købhav på 40 k/ Traprukur Påvirk il br apil l bilr, cyklr o kollkiv rap Fø l o bribilr r cykl o rafik Kollkiv rap Akaffr flr l o bribilr iri Parkripoliik Tlafifr ir ø kørør (EU) iløzo iarbl af EU rkii f k 8

9 Fokuå Hv har kou allr? Hv ør kou løb? Blu iar Ny uli iiiaivr /på lr i olr o iiui Piloprok, kiprok o øpi af 5 kolr o 10 iiui olvprokr Hlhpla f kolr øpi o l af vliholl o opri af koual byir Scri af ø i iiui (o v kolr) Til på kir bolir øparrkab Folhav + Suhkokvvurri Rilir f ø i fb facarovri i bolir i byfyl o ø byri Oplyiarial o rovri af viur Dr uarb uhkokvvurrir af vø i al bolir o øarbrupp al boliiai D 3 ør (prok på Tv hø lakr v bolir) Pul il øparrkabr, fk ilku il lyp viur (kkab il ar pulir i a o ar kour) Ua boliår ørucr afal o br viur KHB 2025, ø i irovri illår øhy v y bolir Riliir i koupla, lokalplar o byr 9

10 3 BYORÅDET O STØJKILDERNE Byå Købhav Kou har aral på 74,4 k 2 Dr r kap ibyr o o bolir Købhav r k v kocrik byrukur l hiik bykr Hrokri r r brokvarrr o yririkr Kou r okra af 6 okour o okrar rikb Kou r opl i 10 byl ø fra vrafik ø fra vrafik r b af økil, o r kørør o/uøi o ø fra kk Dkø r b af kk yp o bkaffh a ovrfla af vbli af vø r by b o brur bå if o uf byir I i byir r ø ii afhi af, hv facalr krr f ø På v fra økil il ø r r kr lr o byir, økr v By v o r r il i f vklar: ioal v, flir, bylr, rør o lokalr Hrur rafikfli på fklli vklar Vklar o r fukio Kou vpla har il fål a al kør rafik på ovr v, v a kocrr bilrafikk på ovr v o rucr kør rafik på rør o lokalr Trafikuvikli D al aal kør kil r fal 2,7 % i Købhav fra 2007 il 2011 Ovr har r vr ii på 1,9 % fra 1990 il 2011, f år har r vr fal D al aal kør k i Købhav Kou r 4,8 io på hvrø Bilrafikk uviklr i ikk ovral i kou Hv v kryr kour, har r i 2000 vr vk på 6,5 % a 2010 il 2011 fal rafik 1,2% o r i på ivau rafikk i 2004 i r r, hv v kryr ør o hav D u rafik (kørør, r vr r 3500 k) har vr fal i 2000 f å fiur Burif r oå rucr r år a 2007 il 2012 r burif rucr 8% o r fv yrlir fal på 6% poi fr il 2018 Vkla Fukio Rioal v (fx Åboulvar) Fli (fx Vrbro) Byl (fx Blav/I) rø (fx Nørrbro) Lokal (fx E (i bby å) Lyrupv (i villakvarr)) D ioal v kal fbi Købhav o øvri io Dr kal hr ikr hii o li afvikli af bilrafikk kør bilrafik, hrur l af u rafik, ø al på ioal v Flir kal ikr fbil ll byl D ir rf ur hy il åvl bilrafik o kollkiv rafik o cyklrafik Bylr kal ikr fli o afvikli af rafikk i f kl byl kør bilrafik ø iir rafikarir i f af fx bupriiri o bur Burafikk o cyklrafikk frkolih priir hør bilrafikk rør r hali alipukr Cyklir o for kal ku fr ry o ikkr på rør Bilrafikk kal foå lo haih ur hy il røilø Burafikk frkolih kal rl priir hør bilrafikk Lokalr/bolir kal ikr il fuki, o r bli i kl lokalår 10

11 Tu kørør i ir ø fra virkohr Købhav kou r yih f føl IPPCvirkohr (Ira Polluio Prvio a Col), r r ofa af rli EUulr okli: Ly Varvrk, Ør Varcral, Suhol Varcral, UF Tkik, RS 90 Jri o fklli pil ø fra i virkohr r iløok upuk i iløyrl vli o Ekr ø fra Virkohr (r 5/1984) D byr a virkohr ovrholr rvrir v all bolir i oivlr Dr r rf ikk kør økli af i virkohr ø fra alarbr (byplr) r ofa af rli lr i iløbkyllov o af kou fkrif f vi iløfhol v ilrii by o alarbr i Købhav Kou Drf r alø ikk l af pla I afi o rafikplali bkriv på hvilk å alprokr kabr rir i vrafikk 11

12 4 ÆLDENDE RÆNSEVÆRDIER D rlva vl rvrir får af iløyrl vlir: ø fra V o Ekr ø fra Virkohr F IPPCvirkohr lr øvilkår, r r faa i iløokl f kl virkoh D vl rvri f vø i boliår r L = 58 B Dr r ikk vl rvrir f ø o a fra vrafik Krav il iør ø fra vrafik r iføl byilovivi L < 33 B lukk viur F virkohr fi r vl rvrir faa af iløyrl, f Vli 5/ ill ørr r iffrir fr ipukr på ø o å ar (boli, rhvrv c) Hv r L o L ih? Vø ål i h L ( = ay, vi, ih) D r i af ø i hholvi, af o aprio O a lr a ill på 10 B il øivau (kl 22 07) o o af lr a ill på 5 B på (kl 19 22) i ill varr rll øivau br il ø rll påvirki af kr, r r rli årbar ovr f ø i af o air ill byr a bil o af llr o 3,16 bilr o, bil o a llr o 10 bilr o Hv r vl rvri? D vl rvrir urykkr øblai, r fr iløyrl vurri r iløi o uhi accpabl Hvi ø r ur vl rvri, vil ku ir l af bfolki oplv ø o r, o ø fv ikk a hav hlbrffkr D fl vl rvrir r vli hør ili hørrkl, o ø ka o hør, lv o r ur rvri Opfal af ø r iiviul o ol kr følr i r af lv v ø aii, a ar ikk følr i r af krafi ø D vl rvrir r ir faa u fra kurvr, r bkrivr hv proc af bfolkirupp, r oplvr b øivau o r llr rk r D vl rvrir r rul f yihr vurri af øfuri rvrir by, år kal afr, hvilk år, r r øbla Ovrkri rvrir v kir bolir, fi r hllr ikk rl pli il a bri øblai, å rvrir ovrhol 12

13 13

14 5 RESUE AF STØJKORTENE økli r ufør i hhol il Bkørl o kli af kr ø o uarbl af øhaliplar, BEK r 1309 af 21/12/2011 Kli ofar ø fra all by kouv o all av if kour D r ufør copurbar øol f hl kou oll iholr oplyir o v, økr, byir o rr kabr Du iholr oplyir o rafikk på v (rafikal o haihr fl på kørøkir o øpri) lir E af økli rular r øk ovr hl Købhav Kou, hv vø fli i by r illurr fklli farvr øk r vi på i 16 o 17 Kli ofa oå bi af ø u f faca af all bolir i kou Di rular r bru il oplli af aall af øbla o rk øbla bolir i kou Hrur r vi rafik, hva øbla bolir flr i på 10 byl i Købhav E boli a f a vr øbla, år ø på faca r L > 58 B E boli a f a vr rk øbla, år ø på faca r L > 68 B 10% 13% 8% BR NSHØJHUSU 69% 16% 15% 3% BISPEBJER 45% ØSTERBRO 11% 1% 16% ur 58 B 5862 B 6368 B 6873 B ovr 73 B 16% 11% 11% 1% VANLØSE 60% 17% 13% 1% NØRREBRO 46% 15% 26% 18% 1% 13% 22% 13% INDRE BY 53% 34% 17% 11% 2% 57% VALBY 17% 46% 24% VESTERBROKONENS ENHAVE 12% 35% 8% AAER ØST 14% 5% 14% 17% 20% 61% 64% AAER VEST 14

15 Fli af øbla bolir r u vi i 5 B irvallr på å lkirar Tall r afru il r hur Procivlr r i fhol il al bolia i kou (fx var 15 % r all bolir i kou i 2011 ua f ø ll L 63 o 68 B) Dirar vir uvikli i aall af øbla boli fra 2006 il 2011 a ka bla, a aall af bolir, r ikk r øbla (L ir 58 B) i prio r fra il , aall af øbla bolir r fal ilvar øbla bolir 2006 øbla bolir o a 2006 øbla bolir 2011 ur 58 B 5862 B 6368 B 6873 B ovr 73 B øbla bolir o a 2011 ur 50 B 5055 B 5560 B 6065 B ovr 65 B Fli af øbla bolir i 2006 o 2011 Fiurr vir, a ca bolir (48 %) r øbla, v ua f vø, r ovrir iløyrl vl rvri på L 58 B Hraf r ca bolir (12 % af all bolir i kou) rk øbla, fi r ua f vø, r ovrir L 68 B øivau fra vrafikk, r ovrir 68 B, o bv rk øbla 15

16 H a Ar Ryarkv Ryarkv rv v Ja Nørr Al l u Sa l E V V a alø r Ol r p rik H lb Hrik Pooppia V l øl v a Ry Ry Do a r r a a r o b v Ra r å Blå l W ri Do bli P Na al N rr Nø p P P bli bli u Th r å Blå rr u r Tø a ia r Far Nør Ew Tho a Kli ffv ro Nyrop Vr Sak Jø Sviry Vo Vr Fari Vr Nyrop Sak Jø Sak Jø ch ri a v Voff Sviry VoffLu i ar l i ri El Paa Fll v El Slo To r V r f Juliu V l Plou øb Pri Eh Bl Ah r b r Fa rk Bi P l øl v liu r v a Da Tho Pl Juliu Fh ho Sva Sch Eh H avv virk Da Nørr Eih Ro V iu lv p lv p fl ff ri ra Wo Car V Ku hol Sak i åb lv Lykkho a Tho Sak avv Er v i rfll Slv V Naa Vaby v Ehav hav Sy a y T hav E i E hav ka ra v k Nok Ø r T Ø r T lk a Tlh T ol lh ol a V l k a l Vr Tl N Tlhol y Fo Nokk AC ol Ho kk ri No ø b v T T lv lh rk ol løb c ia Ø ka a ro x kb r o r ro Tlv V vb V B W b V Kopp V i ilk if W V llr l iv i o v øb y Dr w b u V V K a ha a r P Slu Ol Thoa o Lo K l Fo ol i h ivia r Er O ca O Slu Richar o V D V V Bå v v k Jo ia lh Tv Sy Tha ri ol T a rik b ø ol ol rav Ch Nil y Va a i Sca lhol r V K r vi v Elvrk a by r V v Kla u lh Sc v pv l ru v v T V T a yv v ri ø r v l Hä r r ka lh r løb T r KONENS ENHAVE Vri ol lh Tlvrkhav ka kv l T Pl Da Ho ia ral J ozar v v rikh k r r b Pio ui Lo Si Ol val Elvrk r Bl lka Nok P rv rv Sp y y rv E l Sa u Al l Nørr l ra u ulb Vi r i' ik Sva V Ør up HC r V ho l è Trø Lykk Ku V Sv Sak V Ør HC l v iav Li Ura v bo Tår v v yr hv Alhabra uc Eofv Palua üllr V v rfll a V Jrichau li Zahl V V A V r V RolH V V Kll Joha p Er v v V iov Ryår rk al r Tia o Hr Rå a E å ar Th O Tv i r v v Ja y u r v Jr pl rv oå Ia Erik v V V l JThi o r Luo v è Bülow Biaco Nyv vi ar Cari Elar V V Plaav è ø rv u Pa ia Pilykk Ellykk V r rik Juli u A Blu ol Sc a k plyk Pop Ryarkv v rø a Rø r ø i v i Ro al lh Va r r i Æ lu Vø Th ohu v v Bülow v ow Bül rffv Bøl årv rø Ribav v Acacia H ff rik v v Eio v Aici lv Aårv ya Hrik Ib Kochv è Schll Valårv l Kø v rk V Ry pa rk Ry pa Børkov v Kl v a rø Ro v l y hi Vu lka a Rå Th Uff i H a h oc r p lko Fa ar il r a LI NJ Dr Ab Fo r lko Fa i ackv v Rah Cr ruvi Siv V Sa ackv Rah V Dr Pri Pil Pil alv ba l Jr J Åbu r v llr l ø Ak Ailv Falk Sylow Pl V Pr Kirialv v lhø Va r Ra Rak u V v V Pooppia Clara fa r Krü r l a Ah år v llr l ø Ak av Yr ba Jr HopialV V Abakk Flo Ta Co Pri v v a v zo Loll B la v v zo B la i Thyov Bykilv v V lltof Tofå ol Ul ol Spi Eri V Ovhall Rai v Bur r V l rb Ho v Ja V i fi pri Kro k V Fa rr No v Ærø øv lh a l ir Æ ru Fa fa Pl p ru p ru o v a kv v bo ul v bo ul pv ru Na v oø Spr V i Blichr Viiiav Plaoiv iv o Ja alv V SpiraFaac Scharli v Li RiHi V a vk T Sa v ka T hav høv a l Hi r iår Slp al i H l r Ero Airø Krorup fa Pri v Du lv Dro bak Ful av ff V Fa r S N v Faa r l v V r T Pla u bro u r r luc i v N v Syha K Bl Ø l y b Va oza v Blo r r u K llav iv Roiiv r l Kø y Vab V P W Tari Tørav ib V P Schub bach i vi park Hoh r Pl rv rva Jø Ol Hy lo N r Faa v v a Fa rr No v k u kk v Du v rv lo Lh Orla Tvrv lo Vi Ly lr ø Ly rav v Sva v Dro ba Fu lv V lø b a v l Ki v håb o V ha Chr Eil v bo V Evr VE v Li abv Blyv ø Vi b Fu lo rv lv a v rø v r k F v i l V HV Nyho Ko Alxa Sva v H rv v v Tra v H rv v kk lv v bll ira k l ba Æblv Nv Ri lv Æb v Slck r lva v Folk Jylla r v åbkv v r Wi u Au Vihav V V Sy Druhav kv Eb øv Ly v la v ofo Bly kk rv v v rk v L Vib v Tra v vå u rk L v å Blåbrv Tybrv åv l HY a VEJ DE D Ø u Dal V CT rfo V r riz u alh uu V r lva a u v Dal Li V Slo a V Eil ulvar ør Rb V lla Jy Da Hf V r Fichr fu F v b Ca v bo l rø v øl lå rv bo Tu v v Hå v Pr Tu bo v rv K v Pr ov Lil Th l k lav Ho u a v v p p S å v vå u v kk a rkv v r lå Hu rkv øb l è h V klo Sch H Dal V ack V ar A Slv Nørrof r Ki al V B v ov Nak k Lu y V Lufryv l Eof v v rk r ha v Hå v v Prillv lo Olfuxv V Røra Ip r P U lv r v Hulår v kil v kk il v k Rø v lli B v Rbil V ir Val Juliu u V Scho Philip v hi olc rø Nakkovv lar v Ny ho l v v Hø bo y Lu V Høbov Flirv rv va Tub ov v å r Erup Krv Erupårv Erup Ev Bøllår Jpp Hrikv Vilhl Birkalv Tu bo v of ri of Ryrbakk Svlo fov Rå v v Hyr v Urlvv Tvrv va V Bllahø N v B llahø o D v r rb H Tu lip a v v bil R Ni LZ V V v J J r Hø v Vi rl vv Erup ov C J a V Flrv ovrv la v v Rå Hb r Arv V B llah ø Sy Håb Tuxv b Hå Sparrholv v rk Pa al rø v lv r Vi V Vrv lkr Prrv V Vi Vi V Hbakk Holv v ol H Blriv r V V S AD Jø rø Pr V rv o i l b i i Tru r bv lu lk S Nil v øb l Sy v i D b lø o Lu rv lvb rabo Nr Kyrv v år ri B rabov v o rv Do Da r v l Kyrpark Krv A l Kø Tykkrv v iå rv a Or ra Al Tavl v li S V v h r v li El i bo lv K i Fb å hu v Schrarv v a år I C Lbrch Trkaø Trkaø C Slu yb Spiørv ykk v o v Da E lb lli ro v b Vla rup Hl rv Hviov v F rup Ti kv ll r ov v r Hvi b F Lø åv b i V Slu lla Fikrhav hav L år S Bå Arol v iv S Er Ny Tofbakkv LArV Rø øhø Kirkv r v k Pr Kliholv okøv Bkkkovv Lyrupv v Bkkkovv rrbyv rk lpa kv a l Par a rø pv Lø Hy vrv Hvv v l bb r v Æ Hv al øv v rup v v Arup v Arup upv vr Arupv rialv ø v Tyb v i Bulb Ny Bulbv ru ilv Lørupv A l r v Al Bu rlv ho v rav Vi ro Bu Bu r Tø Kr b øl a l a rkk Elv al rka Blvr Blv r bb o O a Dy V Kløb u Sakkøbiv Vrv a vb a h rk v kv Hør v v rø k lb lkr Arko ar S r b E å u Kr ba Er r r r i Si Hv al hav bo r o a Tok Pal il Erik o E y Sy al r Høk v lvb Kirk hu o rb I l r r o b Kø rlv I V rv Wa rv W likav v årv v Kvi T Lrb r r B v Sl Olrik Hø Bhov Off rv oza v hav l Ur ak Ir lia p r Ry u K r va rauv øllv i v rov Rib Wil Kv Sl kil Dabro ba øl A rslv rup Dah uå a y Dybb Rohav v V H C Dr Will il ria v rk v alo Kvv Flkv rihav r b Rubi r V ap K Ti ar Valar al l Lil Ab v ul r r v ør lb Co p a Li ør lb Co KvTv Okl Day Pl rv o l ow I Viko E ik Er l a I Saxo Da hu l Ax v ola v alo kil R Hl hri I Fik ru Ehol v lo V rø v v ul a ria a rkki Pl Viki ril v R v Val rol Dahl r Fari l V I Slø Hä E k L rv P r o Ca rk v Abl E Ab i A ich l r å Pl r r v Ela Liau Pl Lla Ohlchl rv C r rbro V a Jør Tro v v rba J r po r V Ko r i u Axlv a V Sv y Saxo Hviov Jarr Pl Va V Via rk u k Hrhol roff r o i Hviovrv a r r i v lva bro Rubi ha u l Sy Dahlrup Vo Ohlchl Saxopark W lv Flb vo B E Saklark f Rø a p ru Bu Al l Ko Hø rå Liva Wl Pl o Pl r av h E Ny Carlb lf ck Nv Vrbro Tv Ehavpark Dybbø aui Pl a Ehav Pl pa Dabr Saxo v l ahu ha r Oo Krabb Pl I Pl Sc Tu Eha L l è W o Flb lv Ullrup r v Tv ar r ro Fll yu a Ah Filippav Val a rik Pl Vr y bo V Daav Tulli v b kov k A Charlo u Pla K l arily E va l l va l l a v Lø up v K ab r Tø llø v øv al Hv uv Hu v ark v å Va b v vi Ly rv A RoariV o kro v akk ov i i v o Hv v Hvv vrv Pår v v Iri v Hir V køv up v v Tø llø Fakiv øhø Kirkv r åb y k v v Lø v a r åb y k v v A r v Åk a v brø Kil v likk K ab r Trbyv ruv ruv luv luv Dalbyv Kro Tybø y l R Lyr ri H Abakk Hø v Åka lv bb Ko lv bb Ko v Kyri Vallkilv lax V Trrar Trra r Byårr Tårhur Arilår år Tof v Tof Tof luø v ruv luø v v i v yri v Sri Lillva Toføv Vra r kari V A o v Vrbro Dilv by Plahlv r u roff ah a Pla Vo Tov Lo ui Svav Vala l Lu Fik i Da V a Lu v H kv Ko ariv Sak Thoa Pl v Suoiv o o rbr Tø o lø ro Ki Carl v ku Ebb Dr Ro av y Su øllhø Da v k ar V B hav Erupv Sak arku Pl lv abv v Pa Ørr Hr a Tri r Pl Fu aio rv Nil Ax ar E a Sa a Eva i a Klar r up è Ra Tv vb r Joh chh ø a lva l kr ou v Oo ib Åb rr bro Sc hl r p ll p Wi rå Ru ir Hrik Rbk u ob rh r v ll Nø ør F ahol a a Ko l ø r Tø F ør Birk uri r Jak o v Rbk ah V v L a av rov r Bill v h lb b Fll v Pa Pl a ul o O Tr Sv br r Tv vhø Byårr Tårhur ro i ol Volpark o Hør fv ofv rupv arb v Jy v r v lø r Åi Pil ly v E blo kll o arkv ar Topp Holv o Virk fl hu v Ru v By øv ørkh v b Ær v i rkv Kla Byp øllbakk øllb akk rå i Lib v rk r ro Vuv E k ov rø Hø va Hø lax V Høv vl hu v Vivl avl V avl l Fulvl Trappvl ørkhøv ørkh\v la p b r Hu l a ilv Ab v ol V Ko a rk v i o v i Vi kk V rlø a k kka ø r Sa Klo Nør E v V Lillkr V ø a ø L v by o b ø Sak Blåår v hoff v rikav Avør vv l k K Sa Ly Rf Nø rval A park Bix Vic aar Bch üllr L ib V l V k ø Ak Kri rklo Rf rlo k Lu By Er r y Bi uha Jric u lb Car b v Vi l k l V Ki a ø Parkall Cha b Hul l R a arh V ø Liv l Lrø ol k Hørh par ol lbk Hl Hørh v hu v r lv b Æa Tho Chriia var ul l Hu Hviov r rhu Ær ho Rø Å Viuk var iv i lo vv v v v v v v år o v By io Priao Pr i Jø lv v ark oh V vrk bo o Kr bo r Al Å rv Cahri oh V øv var Tl v i o p ik rup Tibb v rkovv ul Øru Pr Bl l J Al ru v D Kl Vrir O bohø ol Carlb r ul b Sv v L v ovr kk lao E S Åark aio v by U k l OLIVIAHANSENSADE Slø v Tu V rø v of Hviovr r v i V Hvi V Nør r Si N Ao lph è w a Tu hol Da yk v Oyu Birk h liu B Pl kkår rv V å lb l Car o Sp av Vih l E r hav hav Ur Dru Vi v Rib Clau Pr u v ør v Av r r Ro ø Av lu N Ir v Dabo v lb ø lva i Ul Avo o Tibirk Ju u p ru H Tø Pa v kr v v røhol yk aar v Ta Hu V l lrup i ykk o kv Tof u oaik Pl Fu Park pv rov Rib v rr o pp l Vv r v v l v Park v Cahri Holr a a V v ru øv li Bår r a u o ar yr Th Nba up r ru u ha Sy Irv v rlbo v Bå H P olph Ru r va i Po Ko år Val o br Kro ar P Valbypark Nrar rh k p r V Nørrbro V Nørrbro Sab Luof u b Å p Bi au rk v Nørr z pa VESTERBROKONENS ENHAVE Ellbv øll A Tho NØRREBRO Vr oaik i Syb b l r Llli by i Dahlia le A ru D Nør V ri Pl rkv av Hu av uå To byv y of A lb ra Kir h h h år Tur rø o r Hilu i a Lu Å Bip v Ra lia o r å k Hø Ellbv Park Hf Vibk va byv lkyr Va Sl Rblrv V Virlv B u 16 v u r v V irv hurv Tøbirv Tlbrrv Burv Salrv alv Ta rha B rv lv Kroho by Ly krv Na V' r a Ly hil R bla E Ta ryk ik Ju ru Sli rø Da Da Kro rv ol v r rk AVEDØRE rv l Ho rv krv år i ryk Ry rupv Tl a v Ta Kirk V A Hi V l A V p hav v v o ør Hli v by rv krv rikbo v av h av år VESTERBRO hø ru V V Ø rr hav ak r ulvar v Ur h Da av h Blo Park V Børo Trkr ribr rv h av rv Blu av Ny Carlb Vr Kirkår Valby Irpark l ryk affrv b u h Blo ulb v Tør co Ellbv av b Ro h k k El v rha yr Pl Sy rl Ja Folhav r v Ca rhav b Kir Virlv å Kl i Tørv Vrv Sprv v V uhav Kirb Juliu V r hav v l Hu Sy Bir Kro Valbyår l r V z Trø bo v ha v av lh v Æb Ro Ur av ha h av Rø Lih l bo V bo V v Fø av Åh r r Bkkrå I v l r A V Ly Park v lr l Pl Thi J lla l l Børo b v co Vrk hav Ly ll rv Prl rv ikk rikbov V ark S Tav ou k r Trkr vp Lyby rka v irv å rv ha v Åb Dyr Travår ribr ich Ta u ai Børov R av T Lo Vrbro vhø r rl Ja hav r Hl ch Al rik Aali Kü r r Trahavår b Ca ll v ra Kløvrbl ul rva u k Po Kirkår v Ebb Ro V røv hav c JC Jacob v Børo V v årv hø ri N llo v Lih lkil Valby Ib Sc ark Vr v il V Ip Ø F ark F olk Carl Tp V VALBY RuPoul r V R Ko Hi Iral Kruapp Au B lv rib au l Elfa JC Jacob Vir v v Bravlpl hav z vol Børo V i a v v yrh Bravl Oiliav ff v år r v Si V UN IVE RS I TET SPARKEN r Pl Pl Trkr Hø v i riv Arrø Ai Kirkår Ra rikb rv Klå Pa Tv v Ta V L ck u r V lo irv a rv v rupv Da Lrø r Ø ar Ch v r iav Kirkår Oilia Jacob Pl V Carl Jacob v Ta ø rikb Rul Klå år olbchv i Darupv v rikbo Tå r v Rø H Rohav hb Ao Arr A v ruviv a Vi' Høbro Ovrkouv Aarrupv Lii Ellbakk Høår ik rikbov v b Nuuk Pl rva r V Fllpark Rul Tho a Wih rik Vibhu rk S Chrii a hu lv k ulb Fy V yriv a Hu El Ulf Poppl E Tubyv Tvir Oppå Kår h K V v lu Li Nik a F ar å Niv Virlv Sibbrv Ja Rul ola Tofår Lyhø Tof ark rø Rib k Howiz vol r V v l Jrbav VALBY av rv u ov Bib l v o u Valby Kirkv Tof r Åh v liok Volårv Tikrivrv v øll v Ro Sa Ra Valby v v B V vv kl l Lyholv v Sylow a Vba av Virl o rl v hol r V røbyho v ib a v B h pv Valhø øll Ru Hu Valby L år ff V Virlv Bvrk v Bl rv Lø Nørrbro Rol rikb aio k V Lily Ku ov ok Poul øllr V oår V Hø v v a lb Bvrk Bibli alv ø l l Ho v Falk o Chr Rich iia rv ar Oliøll rø V Foår Th vil fv V v Sall o H Rib h Rol Howizv ovb Ruhavv a ahl Th v Kv rll ø Lo V D V Si i r Al Hup v Hl rø Ou Fo ih Falk Pl V a r rø Å rv Tåi a v li Aura a i P fri ll k var lv r ar Raiv l hø p Høv br Tv Na v x Tv Pr H V Echrichv h øru Hf Svarø V V Da V Roa v l lv b r Pl Sif Pl O i Rolf Pl lbv Kirkv Al Vil Kirkår Nørbyhol a V Kirkv B Da Folhav Eby Ol v Kl uhil Siur NØRREBRO k b il Ca k Valby Ti Røvi Oo alli Nyår o Folk aa Park r V Park alv i rark Sak Nørrbro ar r Lill ri Ch aav v Zooloik v a y r u rv a Y Holl Auriklv lø b o v rikb v oalv lv Hki V Valby V o Fo Pl Park v rhø rv Topø A PcLTv Joha Kroh i V Vi Prihol Ro v l J Sih hø rv Spu rk rik r Faav urav k Vilhl lu Tør Va v v v år K Hf Khø kk rv Caila Nil V v v r v v r v lah yr u fl v ov k Holb Hoff lyv Pa Al l Dro Nav Valby Ti H ri p v v a ru Holr Ko Lyhøårv i Pl u rph V Nø Vkr V Aa Nil r r o ykk i ll Erik V Jakob Virlv Vi Eriki v P Ar Arvpriv V ari Blakav Ku Echrichv rch Crpark HVIDOVRE a Hoff rv Carl Filb v lah yr i Pa io kr v k rv v Spu N Dal V Hoff Tchr hv hø Klo ckflh ByoV Sylviav bv Ol Ro rv koo Råvv a r al i ar o v V V Nybov hric xo b Hol r l au E V Ol rch v o LukriaV v J P E ra Ec a Hulbk Ko røv v V a a Lla Pl Faav v aio Lyhøårv R N v Ulrup i Du ør kr Driv Rø rup v pr V a lo Carl L V Sa Vi Spurvår Thu Lyø oliav Pl i Akl r Pl Nru rikb rark Kirkår lr Na Æ D Koli Dak vlkab v Park V Azalav b Srø R Biko i Hillrø V lb Kirkår y Cabv Virlv la ahilv ø O Æ Alrro T r Ørhol v k v v Ko Azalav Valb p rphv Ku v i Da ar Ev V l v Ro J v Joh a r u P V Valbo Ca rl V v v Fl Klov v ru h i Pla r l N CN Blakav Akl Sao Pl Saxo Hørv ov lv Ny Ulrik F F F ir ro E bo Zooloik v Tra Da b Dalu Rbk Av kr E l ckfl Ju ha Al ho Hohr Pl V o Ir Al rikv J P E ra r a Droi v al Ko hil V a ir Fib o F r Pa l Kropri Ovrb Hv r k Blik Dyrb Hol kr r l l Krark r k Falr Kropriv ra ali v Vi rv h rc ho r V ila v V Ol v v hø år Tof r rb v Di Fli Hlbov f akk bo Holr a ø V O p Kr Hr ol Siur Pl Fa f r Ov rri Suprkil Tikøb Ful FREDERIKSBER yri u r Pl Hørkøb Lih v Ru Pl v Pl Pr ih ba v al Bi v Hoh Folr B Pl v Ra å v v Eral ll r lb b u Bch åb v b al Hra Pl Byo Hovr alv a r h k Dy Å Pl ra Da v rv VIERSLEV Pa K v o rv Åløk v ll r Hø Hviovr Tv Trhol o Ar r år rv k fo v Li rø o ak V o rkrhav To r b Åb Rokilv y r Hviov r Kirkpl ovløbrv rv r Fo E rv v Ra v A Lykkbov Nørrarkv v u v fo Li k al b LiV P uri r Krkifv Pro ruof rk V Hø årv vr ra ra rv v rø o Åløk Dy v Lyi Pl v v rup Kil ar bov huå Ørr Park riku V Nyla a ø r Suprkil v v hr Joh lø V Ta irpark Tr pfv la Wilkv Cciliav V hø Lykk Da Årup Kirkbro øbykl ly V l Fyrbørv Jacoby v N av Rø å v v lli la Sa r r az r v Prihol Rohol V ly rv Løbo røkif v Alrro vi Rokilv hø Ea a lu F v Tør iv pr lyv Hviovr BRØNDBYØSTER Da rv Dr D ov v rlv v v rkl lyv V i Nr Nakkov y Lu V Hør Pl Na rr v Fo r yv H Vi Dabo V hl rv b Hi rv lv rib Ny Lrv yå av D lv v fo Th r Sy i k ok Kl i øv l Vi i y Li bø v l ho Nakkovv Ål v fyl a Rbk Pl Rbk r lv Rø v pi yv ylla v pv Ålholv Nv Plov Rbk v Kobo Irkr luv Hol Ebov v Kraka Pl l Varupv priv vr Klø To håb v a Falk k i r r V Ccilia Valby v Sahuv Roalv i l fu o T i ø Sa v Lu Th Ra r Sbyhol Krru Ulrikalv Saxhøv Dahual Nybøv rbkv Hviiv hu v Ewal b rivrv rv v håb Æb rhi Slofov v a a åb v k olia Carl Th Dryr Virlv ov Hralv Joaki rv Likll Bøkll Birkkll Plaakll yv iv o Cou V r ok Pl Hl Ro Ol rch V øv l h o rv ak Åb V N Pl v Hviovr Irkr Kl Al BRO fo Li v al pv høv bo Røovr Irkr Lir p rv b Bu rru Sax i v rv Ni V l Ro ørlrv r Fi Ra K v v v lbyv rabyv Arkovv v Dr bou l yl u al p Bi Ør Kriia Zahra Pl h V r V ar Elli Oc Ny ul l Vib uh v v b Dy P Pr V aio V JC Schiø Lrkkll Ekll Tørkll Ahkll Hørlo K ov b rof ru Hi ol v v Bzv Ør lv rk rv rv Tr Kilvlpark ark a Vo Pl Pa i r Dr Fulbakk aio aio a v ol b up bu Rø v Ri yh rvol l lho Ålrupv v Ålh Pa r a R ølv ulvar vbo v røal Dal lb Popplkll Pilkll Akkll L Æbl b A v Ki ol v rupv ra v Liv aio Råa i v N b al h Ovlu H V Jør r Di rkv Vov kr v år V V A ov b byh v v Diaa år Varupv lbyv Arkovv rabyv Hviiv Hrikhol v ri a S kro Aura Ax Elkrav Valbyhol ho vbo L l Prl ø rb V By Na Li rib ll Sv pfv T J kk ba i v a holv v ø r v Kro r b Lu lø Ar r l rho K l Ry of r N r v ø Diaa v ka a Løvv øv v b up r a V rv El a l O V Ry Joha V J Nkrv a v olk k hu v av i ro Kpv by rr E ø ø L u ov i Vi Park Ric CF har Trollu u Ri i røal Pa l a ø r Ric CF Joha V Oo Val Parkbo l Al lv OV KTi r r frv lav rø V b Parkbo kkluv k yk Park ø ol l kho ør Da ra ro Au i Vl V lkr v al rø ch V v v v å u a Pr Råa i Park Børv ar ar v ul Virlv L op a B V a V a Libu v Toflu Løuv ørk Rø V Røovrv Chriiaal Axlhø Høv Tårv Parv D y v Lv akk v v Jur Iral alykkv Birkb v V a D obov hu k Fla lr hu xårv Da ar ul F r y Rokilv r rikb Irpark Ålhol Pl v rk upv rr K Kolu hu r Chriia ru y Fiv i Dahual Ri Vi røal Tv i L Pl Da a Roki v E i Vik i A Tårv P Da Saxhø o lv CF Rich V R v Bu Pr v lv v Ku L L kk Bii k brv V A Kl Pr Pl V Lv Dahu Tv r V F Paul V Kb ll aio v lv Ru l a al ill Hf Zia r Dahuø Dahuø V rau u b EJ rv Tv Hillrø RV BÆ RD JO v r R Th h V v u k Juov LN k i Luav iz øll kr Nørr Hf Liv Bu rv VA o B ÆR VE J oa Po i u Varv lv Roki Pr r h V p V lh ho r Åb v Flihol aio Rokilv rupv H Ki u i Jul ol h Ar V kk r kl Vi Åb r a v Sv hø y By Dy Hviørv h v r Åb L v Cla kv b T v rv Da lv lv rø Hill rø Li br år p u Th riv rv V lv bø Ra Tir v Kro Eå Eår al Å lø l r Krrv år p u Th ø hol Valhø v al Å v hol rof Løv I bakk b Roykk rv ør Ria Rø v Tv bl Bipbu rik ark C Slåv VEJ ÆR EB LD Parkv al rø a' b Pr V Vibk Salicah v v v k ak Åb ol v vi r hu rv Riu v uh ovv ø Kirk Birko V Råhu v Prbakk Hrik Salø ov Cla løv k v Tyb iv Hr rk Da Elvårv Rø høv ø b a ho Ålki Byr v by Bi i Pla røalp Fiv Hylb b Hyl v lu ib øv l Ru hø i rø Hol r Hylb V ElHolv rupv Dø l kl Jupirv l ho r v v rk ba Vra Hvi Bv v øu l Al Va rø r l ho lv Eåri Råhui N rv rk Ao v ha ho ula Sa il Pla rv 2 1 By rik v Pl Hvikilv v Vo v Lihø l av hi' Hvikil il Apollov o Jacob Pl ho Jy l Jy Hl r Pl lv ho ula rv v hol lv Hir Voluv rv v v Eår u Jr By ho kr Røov hol h Så v Tofø Kral rlkr pv ru Lø lø Va rv Th v R ø fik K lk fipl av o i lli ov Apollov v r Rørø Ful Biirv Pl Ab V b Valø Tv yv Kli yv Kli rv øll Kli øllr Da kv v v Byv k bo l lav v fi v r å r Al VANLØSE lø Vra Valø Kli v Upv r Tu il FREDERI KSÅRDS ALLÉ a rv Rø v a lip Tu v v hol To rpi lø lv lu i Dro k Ri v Va ri pu ik Park Rø lv øv å ark v F v r Bllahø Hv Røkil y al Pl r V rå r Po år ri v by Ør rv i v v a rø rv Tv 3 Olrav pv Salliv pv Bi a Sa Pl Va v Dahu Cavli ru Th ro lk Do Do bo fhol Tbyv llav ø v vri fø Hrlu v Byv hav ovv v ø v Valø Irpark Dok b Tir k a hol lv To v Syv By lv Eho Schwizrali ri Valø Rør Sp rv v ovv a Elykkv v hol k Tb llah hav Th byv v Hørupv akk Hø Bølu hol Schwizralv Syl ari Chri Pl v lu ib lv vho Ki v Hulår Priulav B llla B v Hø VANLØSE Bølu v Ly Hilkol rr yhol Rib Bkkk vrupv alb ho v r b ol r arihø Pila øhø pv Tryvlv viv Slø r lv alv o rv k fh v å v Eho Ko Kr Tu rlu øv Fula H Fo lv v u i Jyll l ru Ho øv v Tryvlv v r b rv k Ei r a V ho rr Ela uch Pl Jylliv Ly Vavv Elholv v b o Sparr l hø Ty løv Kr Tu v Tip Røovr Parkv øhøv v v ul S Høriv i Røovr Kirkår Sparv i l upv v lu Ro v Nyø Ei Ovrv v E r iv rv Sybro u Ellu v up r alv Lilli Hø i Th h lv r b ra Flo v Erikhol rviv V Do v Ålki Eho lvv o ark rupv Fli krv Sva v Hhø Slo b Kirk pv Tuxv v hø ul alv Ko Birkholv Kr l Ju H Dr v Hol lv bov p r b o Kr v Nørupv ovbyv Juli Birkholv alv Liv Eho Lrch rupv Rau Sahø Svrupv Valø ru Hhu hø Nørrv Nørr Pl l Håb up ov Ørhv Fv Vavrkv ul Jrpriv v v v ra vr o ab Okbølv Billb y Tv lo Ch uck V ar Tår Kilvlø Kilvlø o år rv Tv 3 v v D ø v Lrøpark TolriVrV ha R ør Pl riku BRØNSHØJ rl Thurb Nby Tyb iv rv Rø v rby v El K v v ibo v D v v lr Sv aar v u Liholv r v Liholv Hol llø v llø Va ark Try Li v Tøllø Ro Arv v l Kov v Va Supv Ful Roha Nørårv v v v Krob Nby v Fulrv Ebov upv r Hø Try vv lrø v vr o Rø rr Ryrol r u rik øhøkr b ab Kr Park Ellva k lv Pilv Kirkår øhø Tv Ryrolhø Liluv v Tårho v rboørv Elv v ral v Sloh Ribyv Nflv ø r rv rv Park RiFoV Birkv rv øhø hal v v lø Dyv v Tørva v v Urlvår Hø v rlø i Åv v ippi Eih l v U l vv v Dy i v Sri øhø Riv rfø v Åv lu io Alv øhøhol H upv Try lv Il Røovr v lv Vikkv kovv Hølav u øhøårv r pv Vkøv Holck Pl år L r Byi Ev Kirkof P rik av rupv Kliv Byv To u Hov v år va ll v ll Vb Bip vv ko rv Tv 4 Bip SlurV Rypark Iral Bø Park PoHolrV Voark Erup V rv Tv 5 Hovrv rv ha R Ni v rv Birko D Efrlv lva Da Vk va b ub Hølav F øv Sp RØDOVRE r Hø Kilbrø Huupark Nru a v lillv v lø v v v Kil v Rirår up r rllu Huu Åv rølu v v Urlv Tv la upv r v v Killøb rv brø rllu Slohrr v Silk v v b Sl H ov rr rl Fø Tårupv Huu V r K Ørlå i v r ra Ko l lø v kk Vrlø løb Kil o lø vi Pil v v rup r Kil Kli l Al r r Ko Hl lv ili v ol Kirko Kirko åurv vv v Dy k kk l rup rv hol ol va Ruv Pilvi Hø v a v l v v V ov Årupv la Ho rali k v åru lø v Al bak o Dyb k B Hirv T a lø lv r l bblv v lø r v v o Ilvhol Sv rup Huu Irpark BR NSHØJHUSU v v Åkav li i v iku rlv Huuv i Trapphø HUSU r Pilvi pri r v lø r T Tu i v hu v Il la Ra l Rypark V ol rh b Lib Hyrl ib vi riv r Erupv v a l r BipPark Rav v Erup k J Kli Pl 5 ho E Naurpark rk V BISPEBJER Jacob Rya Klriv Bv irø V l va yr H Er v v hu v k bak H Huu Tv rup Ilv arkv V v rkr Parkall v u h Lu v V C J a v k rkbak B UTTERSLEV pri r v Å v Bipbr Bipb Kirkår bakk i Ryv Lukovv Erup Erup v park BISPEBJER v ov i la o bår vi v år V v Nb å k r r H flø ho Pil Huofv v Vi v Urlv o Urlv o akk rb bå Nb rv o Sl rupv o V Tof rv Volflø flø pv ru K v Kobblv b Ta Ørv Byvpark Hå Bip På B Tv Kobb lv flø l Fo hø v Åflø oo u rø k ll ri v Ørv Ab il Hi Ai uv v Va åi l al Erup park Bipb ovi v lv Fo akk vo Bip Evi rv vi i Lrkb V v o Ebl Sva ulr of Bipb Kirkår o Filoofv Urlv o Urlv o Ru løkk u v v Rå øv bro yb Pil kk V Byår ol v V bro rik Ry A lby Ru r la k Klo rv b arkv ol h k Par huv Blåukv Blåukv Bipb O u Il Urlv o Filo Nov Urlv o Urlv o Tib Irpark bo Erupv ulrv Hll k ak b Lu Lu Tv flø Kilr rv Pilå r i vby u å v No v ilu V al kr Klk kk v br PilKro Pilår a Lillår Ryb v Durup Rol Hkkvol R T Erup v Røro v o Ri Birkhø Lu Lu o Arkar v v o Lk rø r Hl Hill Jb Arka Ob v røo Riov v l v lhu røo Urlv o ll of a avb røo k r Tv Sy v k v o Å vlhu ar Ilb Krbv Polarv Luårv V v Erup Tib ørkhø Parkall Tuv Eiv Åv kløvrv røo Niu Oiv Høov vv l Tv EDRUP ov Hø v v vofv vlu Fyrrhø Popplhø Nøk v Iral Ellhø kro v Dalo o Ebl uv ik f v Aprilv v r o Dblv lvillv Nøkkrov Dalov Hø v vrv Firklø Lukav Ellhø opark JuliaHåbv Ryb Aprilv Jui Kliko r ha Du Kir lkro li Nofv ulkløvrv v v Hø Eruppark rv Høark f v lø k Hvi o Røklø ariav r å v V R vrv rv r Tubo Bøhø v lø No lal o Jui v ølu kkbo axv ohavv kkr Kr brv a rårv l Røkløvrv Sp a V k Tr Ilb i Sv ol r uår uår ØRKHØJ lår Uraib o liv Holv rv Ju Auuv Dalofv ob rv Okob Dal Ok Hø lax Turbi rav

17 o r Ko r Tol bo r a Li Holb ra Su W il r Ov ra r il O Chr v H N a v K V a O a v a l Va Dr o i W r Bv i ov Ni co lai D Ei Fo avi ur B v al Av Iii I V Ov v f a v av rh b v ha Oli Vo lr å ro b Kl ak Pro Aa v v ll Dykkrri Jo A f rup V ulv a P Dal v r riv ill rv Tria l Flyvrv Iririal Spica Uri yhø 30 rial ix V r Bl Ar Ellha Lufhavboulvar Ca v Ky 17 Lufhav aio V v ak if L Ør a v h a Th hø Jo r ra v A i Lo ru l Lil l Al f Ox l Al Oxf fo r Ia ry v P v f I ro ri Ch u Ør l Al Oo Ru V iablik l Al bl ik a i røløkki P v Sv Kv Pv y ia Lyo v L r al rla y Il a B lov f Ox f o H kifv llopark b l Ho rk v af Kr v rk v af Kr hu y ri ia Ch Lifla Ku Ti v v Ti Da lfør v ha i år Sy Rå v la E Il a C H A ali r r rø Rf halv ro Høbro lv øl Vi v Tv v al fh R rav y bo lv Do vr lla u v Ti lo V Pr Lykk rv Tvr Byrv rv Ru ry B a Il a A l Rfhalv Rfhalv Erkh lv R fha av r ri o ra bo Ry Ry yb Ko y Vorv Arbo Lilv Koluv S l r Do rf S ar br o Sl o h ol Ny lrav l kio Da bro rf V i Pr r Ar Fllv V Arpo Svi i Sv Arfllv v Rø ll Vorv l Div rv Flli r K lar r r v Lø bk v r Ek ø a Tak obå i a rv Hv v lof ipa kl Ekv Tak klof r i Pr Vo lli r r Flh llv Arf al Eil Hol Div Nr Div Nr riv ø Elfaløb r rfv v lr a i r Bu Pr i o Dr l Vo r v r Ch v løb bro Hø o Orl Ar r ør l a v ha ia B ri a Ch r A Va v O v O i Va N i k A al Eil Hol ri Øbai irol Iiav Llii L lii hill Churc Tolbo Pla rav u ro ub h Kv a hu Kv r il W Ov Pr roc V r Blix V To Kri øb Arill Lø Po r rk akv rr r ik i Lliika Pakhuka Llii ka Arika Vba i Fbilv P Ko V ali A ali A r Kv h Tolbo r Ar ill l Rø llv løb rk lv T V l r r a pri y v Ulv uv ka ar v Dapf ali o Tolbo ra ra Ov W il r O Chr v N v Va O a v l Va i o Dr l B Ni ulvar r iv Ør if L riv Arill v Ho kk No ka Ø ol lh T V v o u Ør rau Ja Crill S Ek f Jf Lv l ral Tø Iriv Orio Nr hr i p ho olv Th Phili a v l Kirk ov Øru Siriu E rik a Joh r u a Tra J Iral øv ch Kof Joh rup Kirkår Ko r o v Kirk h ra r l Ric Hl v lokk Røllikv Ri xpollu ik Ob v rup v rup Er rup l Lybåhav ø v ari Kkylv r v ø Di åly r Hovålv lu io a Byk V S V Sluv rup V v hu rup Hf Blåk illv V r Kro v år rup r år a y Fikr v v Li ulv ar r v rov av Zii v alv Kov ro lva v Al Ør va C rup v rup aio r v Popp Bø obb Blyk rr ulv ar rk ark N Æbl Trov o llfo v ari ari r ku Cr v ova Spilo pkro ru v r V Ø Ki k r By V Ov Arup V ra Thy V u v Irla løk V år Ak Fi r r o v r rkløv V rup V kv Cyp yru u Pyr o Klir Lib r K Oo Vol v rk ly v v l v o Jy r v Vi lu l r Aa bypa r Tår Ara rr Du Sakå kå Jr V v Si V Al v Hr Si v k ar o Klir yv Blå Rib ia v i hø k ak kk b ba Ti rp v Birk rv Nyhø r Tv Nal ark E vv l o hu Rå i v Akl v ro Jul ra v rk Salv uv l Hf Kirkv v T v ark p up r r ul al Rø Hø iati i rk Salv rup rapark r l oa Ekk al al al v B 6368 B 6873 B 7378 B ovr 78 B r i år o rk No v lu vlkør i rup Ny Lybåhav A v blo To kk V ul Hyb rpa V Cypr klov v v la V rhø N a lvi Sa pv o f ør lfo ov Fø v ru Nyv Ulv B ar li v hv Kro v S år Ja Dirc iav Æ v rav F Tø Spa v ark Slu r r V lkå T ar bo hav Tr laka ubka rv J r u A r a r Li Holb V ø i Kl ak v r fo Ia v ra k Nok Ro hav v v av Fh riløb ka Al l Slii o r B lk Fo h Vo år l b ol av h Th E hav ri ø b Kro Ø Vo l Nø rr a bk rilø r riløb Iu lückv Billv lückv V r Hol A iai i Kr h o Tr Ø ba v l i Kro pr l A r Ko r Ni co lai Da Ei Fo vi ur v l av rh I ro b y o lvb av h Sy y y a Il a Il y C f H o H Ch ri JC T Po ul riv ill Ar Ku Kri C y l Buh y Vilh l Ila r hu y y ri ia Ch Chr iia Ry Ry Ni a Il Er ik Er ik rli y Ila hav E o l rø ro Lø Po r r Høbro b l Ho rk r ø Kl ar r r v Lø rf Do ol h o Sl o A i o r ck l o S l r r ik ar S br Ny r l v u h Rå r b ol Rå b Nø Ro r V hav Sy y riv Silkbo Ri i pr Kro l Vo rr l Vo rr Nø ch ri a Vr Fari Vr Nyrop Vaby a T i vi r ia Far r Ø Upala l r Vo Ø ri Fa rr r Nø Rø Li rr Nø Na a ia r Far Nør Vr Nyrop Sak Jø T r r Ø ri r Fa Ø Na l W ri Do bli P P P bli bli p u Th al Ew Sak Jø Sak Jø v Elvrk lk a Tlh ol lh ol a V l k a T Su kro a br lk u rup ka a Lø ø V a V a r Ø r lkb Li r ih av Fa Tv k N v a Bl r i Do Ry Lill Ry Do a r r r a a b v Ra r å Blå rr u V l Al r H P Al l V r p r rik v a Bl Ry ri Paa Fll v o El Slo To r å Blå V r r Tø Tho a Juliu Kli ffv ro Vo Sviry v Voff Sviry i ar a Lø ø rr Vo l Nø Li r ik Sa u Al l Nørr E l Nørr u Sa l E H h ric Hrik Pooppia V Nørr El liu r r f Da Tho Pl VoffLu Pri lk br ba Ur rv y Rø r r J Al l ari F y rv Nørr rr F Nø a l øl Ah r b r Fa rk P l øl v p lv fl ff v a ra Wo Juliu V l Plou Car røv rv V ari rk Ry pa rk pa Ry Na al r v Ja V a alø Eih Ro V iu Bi O Tv i r Ol lb u Vi r i' ik p Sva øb Sch r v i a Ar Ryarkv Tik ifv V iov Ryarkv Ryår Ryarkv Nø rr v rø a Rø r ø i a Rå E å ar Th ulb v v Vr Fari lv u r ri v pl rv oå Sva V Ør up HC r V ho l è Trø Lykk Ku V Sv Sak V Ku ho Fh åb lv i Sak hol if No r P ca v ov ro O a p rb rly Tho Sv Auk Pl KASTRUP v Tl lv i Hyb rv rla av Jav Par Oly k Hf Sao v v Ø kv iv v Ev ara Aa Sir v a J Su Tøv v Irla Jr ba rk ka v v rup rapark v ar Thu Før rv par Po hl Wil o bra v r A Tiør F o b bro Lu rup av r S v Surfri V v kr c Bir Pi Nø v a ra iv r v p Sv Vov r y iv r Wib r v Hllliv Aa v lill Tov v lill Ro v Ø Ev ara Su av Hiu v v lilv bar Si v lill r V Ro uv kav lak la Ja v kv aiv la Cl yl v if L Li a up Ev ar rav iv r v Kri ov ov Par k r v r ro r oav F v iv Syr ih okro V K yllakv Sr Blfa v Liv i Ar biv Ara iko i u ra lav ra H V Foav Ah Hl lu Wil a Sia v iv iv r av v år civ ci Hya Hya r Hl u av l o kb v lill v Tov v a Tro ikk r ol V v lill Vol Ko V El v v a Tlv r v lill av u ov ø h rup a Chr l ra Ro ila kl r vo av av v u Ra a l ro l r r v aov a ilisic rb io E il a Aa ol r Par av l lr lh Li u a Kp T fi fi h a T a A v r øi a v v Pa v r Ø Chr To Kri lo ckr kary Vik å Vr Tl v a r v o av Æ Kirk a Park v bik Ru pv ru ru rik Suby ao il av v yb b v i Prø Ko Ly V ø l h av iv u Richar o V Børhuo rvol r V Kvi år il ra Li io K L ri Rø l v A Ø r ia W o v a rb v ol K A l h Nv V rb o v Slu Uv v a bu r r vly a iolu l Vv r r U iv Era Eov v Alår lr A Uv v K v Li v Louv Oxf rv bk l C a av X A lo a v år r H Tr rb Valuv Riv E r v lår Tårby Tårby a r V Sv Dyri ra lav Thu v A Ira ov Wib iv byv Li r V a By av Jap Li riv A V k Pr Døv v l ril Tårby aio a r Ny l ri Po Ø yr Bfo Ri r v Vv r h F ickr V v v byv Tår labv by Jul Nil v ri ffi k a r Irla a bypa Tår r a V l Pallv W i Kir Kir v Th C Tår oulv Ar rapark av al Ko ho v v Rir i V Rauv K v lø Tårbypark v v Volo v Ny rav r B i lov u Aria lf v Riv av N v B v Kro Ra a A Ehøri Aa rbro v V Ki Cy ilo ri byv ri klø al Tår kra rs Kv Ra k kk rl Ca rla r b r pplr Tø Po Cu v r ø h y iv v Fi l o la v høv liav ai v p i Kilo av v v Wibra klø Ra P l ko Lv Li v å Kirk Lob T Tårby Tv Kli v ra fi yl Hlolal Iali Li Kir l r Sv T A y Ni pa a r Pov kuv ofv Vill ha u Ør lv øllå rb ro Viklhu v S Ura Kru Kiav Srv rv Pårup ia a ov kil Ahr r v Oxfo v Hubyv S ri Lbro Sa ov ho ara rav r v io v v A Subyv To r o Pri Ela uv Killrupv ar Lvv Ch v A li TÅRNBY ollov l a Hol r Hol v v u Ør Sa ov Vla r k ak b r S kk ba Ri k ak b Lill kk ba kk ba ll Ku kk ba p A v l v rrb rrbo v Cv i Buri Pri V Ro Holla Ca rl T hl h Za albv u Au vill ro u a P ia rla Fo a a pi Lu a r Sy å a rifoliv rafv v Følfo v a T ov H r Ro Tfav Drbyv Ø Pr al a K al l a ho K ik l r ho ik l r a a K l ho ik Rø Hkla v v v ly r v v v olv Sluv lov ark Fllø V ha v br Bi Ob A p Dubli v Pr Jo år Dv i ØrbkV bv y Fikr Pl Fyr B o o L ov Ro rv Følfov Høb V v la V Pla V lifiv Tho v Subyv v v Lø ark io av Kr Dlov Pl v a Parkv Syra Alprov Ilf i a av Kr Fukiav v Ela ykk v Pr rv ISLANDS BRYE Pl Iolf Irla J Wari Ærlav v illbkv Cirklbro rov il Kiav S Par Subyør Fuiv Dubli o Vå v fuv l Wi k oa v Iali K Cyp Fukiav i yli Ko Naplv V Vr Elb Par url lpv bro Byr h Ar Jacob Kålrv rv l Al br lvbo SUNDBYØSTER Kikav v r Filippark a Ch Høv io Vla av y ri ov Flo a Elb a i bar Lo i i v Hø v Hø Båriv Evar Kiov ØRESTAD CITY h a V Thivalla røløkkv rørv av lvbo Fll lav Lby Fliav rå i ral Ko a Palrov r Suby Kirkår Pr Subyvrv arkkifv El lofv v r a v ao Hov Vrarkv u i av Cr rv lbrov C F øllr kr bri Va B lov Park Toav Azal Subyv Nbrakav v B av h rk v a ol ho Prillv Urri Høil a rb Ox v i li L V a a v v Ria Suby Kirkår bi Iolf Irpark Suby v Si k To v Dy v Ri v Ii Fy Bå v ll F u Six ru Irla ri Y vv Øru Lu a Tyc Droi Eliabh Thivalla ol Iv Capriv a v Ulrik Birch Høv l Prøvhav v a rl Supark i Ru Ii' ia Pr Lykk V Suby u Ulrik Birch Park Rølav El BELLA KVARTER v Dro D ol o lh Sa br V p Lhav v Applby Pl ra Auu Ch Ov Bill V Vr v i Fb I k l i ru a Sp Po Cl ro v Hv Suby ri Rø ll Pl o AAER ØST V a br L ru l i rby a Hula ubrv Tokifv v a bo Ly No al Vaav Ripark ri Tulav Tru v a h AAER VEST rk v a yb kl r l a v ippr b Lr Ty Krabb la o rr V Rø a l No ri V Kurv Våiv v rf å r V a r A Ro l ro Ty E r r Lykk ia El Ja Kofo Pl ai vb o Ly C Ål i v r Li lau Park Trkaø Trkaø Vla rla a å l ral Ø P v v Fo pla b Rø ho ol a S i r i ci la Sh Tiår ri l Bu a ur Pl l lb Ho Røår r p Ly Ål a rb b R rv h r v ahol r br ip Lravpark br ola r Hy i Wi No H a l Su Arlav v hu Vla Po ov ilr Nla rfo L ås lr Wo J k Lyb Chr å Rø ri Ov V Slu Slu Fla rv lr Sv a a Ly Fo r Nåla iø å H l Al i kr a Pr rivr l ra A rba l ib Ol r k ar lv bv lø a v Rb li B ø Da rba Alb kr a u J ha Kru ll bla rih lkifv Rf rav i rav i Da V rp l ak l y Fo r ø i V l a Ho By A bo Na Lø r rbi S AAERBRO Aiaik l K v Yrla V A a au Do o b Ol Bøh l Dok p ry l lb Ho la Ø v o l Kri ikow ka H Rik l Ø b co Ja l Ho a r Eb K Ov ul l bl V i To rk V bro Ho a l bl r Rubi a v alv Æb yb F r øv Kl V Safi r Pr lof Spa Ar ro rb Ko y Diaa Pil r r o Syv rbo a V k Hy u A i r å l Topa KVARTER yhuo Sila ul Chr Iv' o var Arbro Tv v v i Fllfol AAER FÆLLED r r rv Klø rk a la Børr Bør av k Bør a B E Prøv a l Holb ki Bl i rr Sv var ul Børo ip v Upla Pra SUNDBYVESTER V b Kø r o V Li lla v la li V lr v Subyårv Kløvrark a Up ri røø røø 4 Ra la rp var ri r Ch Ov Øhav rk Ly a Pra ho Oli r Kirkar Pl Pra No rbr ia i v a r øv Kl Kløvrark Li Svrri Su Hi PRØVESTENEN N v v v Kirkår Fila S No la r yb r ll Ho røkolli V y Vilhl io I Øru v v la Up r å El r Fi Nå v Ur Kryall V 3 Ra rv ol a v v hol Q rk Birki r ra Slo Lybå Vrla V U l V ll ø r o i Sv Pl V a P r luf T roll l Øhav ra røv r S Kl i Carl io v r u h Rå ilk Blå ral rhu Vrarkv ro K S a K Tv R bro Bø Nyhavo Hr a av r lb l Pla Nyh Hib Ho Ho T 2 Ra a V ø Ny av Nyh k r å Kløv Vrla ark r u øh 5 Ra iø al a ly Iral Hø b Li r S å W io Syy a Pribro rik a Ar Fll f Børklo T Nr Koluv K a y Dr w b u V V V io øl Ri 1 Ra ra Ulrik r Fli r u io Ko z lv Flyha r Aali Fabrikå Ru r V V lla fi Hvi Løvhu k Nyh Nyv iy Ark aa o ol Ko b Dy l u H l Charlo Chriiaia v Nal uk ri rav V lkv ra ra S Ko rr Slopl Chriiabo Riba Lufa aro io v Tihu h arhhol rav Tør R al V Slo i år Pr Jø 6 Ra ll h r v r Tu k A av å Vi r lv ibå Syå ra Pr Vl ØRESTAD NORD l a a ro b i V Pl Sa Li Nikola arhhol v V o Aralø Ravli i a ic a Du fh Vol lva v CHRISTIANSHAVN A Ku zo Løv io A V b l a l a r il W hav W Er O llr hr B b i ia H k r aar O o ø Oo ø V llopark v Chr Poliiv vb V K ri Jo Ch Tha Lo P i V var Ni Pu r pv i Ar o u v a li rav Pl Chria øllr Pl lop hi ibol Kvarr yk vol io r ul Sv Auk Pl l c k ro L Elfa Ev Fo Nokk r io a lkbø A Par k ia Sy r o r rv Pr l ac hv S k ra v N Pl ar Tlhol lio v off v Nok x rav h ar ul ka ol D oo Chri r Pl h Pyak a V Vol To fi Lo HOLEN Holo b k v Chr l rav v illri r ho v lh rkhav Vol vo rikhol T r lip D Fo Rf Quiu Hrik rr Pl Kobrov Th Phi Ila r r l ck Tra Tv N Kulår lv ol rvolr yv a ku via rv a ir lh i li S Fa Li Krabb Kvarr Hohlb Kvarr Tra r Ø T va Kvarr Chr Holo ou o Sa Ru lh k V l V Eik a Pla lø r rv Pl Købhav Spa Pla Høbro Vi ariaio Hrik ff N lr rl Th hl Ca lhol ol A bu T T øi E a l h Vi ikkl b Børhu o Chr v Tv r B ka v l r I Ho C r lrho P r Bå r løb p Sro rr ol o r Sff H C Takklv rik k Kir Li k Kir r l Thval Pl o Nyhol Pro Pl B p ku rikh lka yp io Ki v T ia i v Kr rl a E r J H a V l llfo u Ca Za N Vio pa Pl hl L Drc v A ro rav r Tø Elvrk Ø r Bl Sr b øl bb Dy ka ol r v S rv ll h ic a i Ar o u Bl r Ehøri kary Vik r a rkk Elv al rka Blvr Blv r l N o if ar u aar u lva r To br v ro al il ra Ni N E a urla Hil a ff y a pa ia l l lø Pl k iiav Kr l a Er k lb al Oo Kra p ha ri rihav Fik Pl o ip Jo Ar NS ENHAVE i ia r J Kløb Kvv V i br K Aa Tørav bro Vab H r T ov r l Pr Pr ll B al bo r å u Kr ba Ax Aiaik l ri h ic Høk l ho v ib ø ll h ic v hu r o o v a bro V r Jul v rb Sl u K r va r i Si Hv Nil Kv Sl kil E ar S r b E r Ry al y Bu p Ch V a a u r Krøyr Pl a a ip A H Vl Pl Elfa r r Sixu Nyholo Juichr Dokø rølak l Ø ra l S a r r Ø halv Ri Fl Fab Da Pl a ilruf v A Hov V ol Pi r Rf Schifr Kvarr a v Kruløb ichr Chriia r r Ju Dokøv Bå K V r Flå L l Dok hal r V Kvarr av rh I Rf P Løwø up A W i ol r Wa i Ly V Sixu Hol C Chr Iv' o y a o O V l l ISLANDS BRYE v H o A S r LLYNETTEN llia løb Aalihav v Børr Bør av ka Bør b ll Wi Ny ik A Slo a ø r i ilk r Lyløb Rfhalø Båhav Wilr Børo Ko l ko l Ni ra i Lbro Park h a l v io Tro Sv Rfhalbai r v ia lvbo Nyhavo lb Ho l l Ho ra ri av Hrluf a r V a k Bø ho v B av h rk v Ay Nyh r Hib Hol r Hol ro v rk Auu ill ov ur Pa b vb av av Nyh ha lf a l Kri ikow ow Ur Kryall a r Nyh Nyv Applby Pl r halv Pla i a Tolbo r N o Tolb a k A av Dy yhuo y T r v r R ø r v r Tolbo ik Sa Ko Cirklbro ho L icia r Pa a l r r Kirkar Pl B o T Pl ro b Tv v Ch l a al l ho ik l r ho ik l r a l ho v Pu aa r A H k r aar O o ø Oo ø ik l l Aa Tolbo Aalibo Slopl r Vo Li Ko Ti r Slo V Ø Ny rff Arko A Kv Saklark Valar Ti rv ka Nr Pl Pa Ko VaKu Park Epla a r Al y Churchill Park ø a Ko ro ør lb Co v rk Fa r å a Ri v l r I rv b A å B ola R Hl v hr bo Na Lø r l ria a r o io l r Hi Hov V r l u ra H ol k a al hu bu Ni r Tu V Slopl Pribro Ny Ny r Tø Car r r u l Lil I Viko alo Ab Ti Pil h Rå Dahl r Fari l V Poliiv Ti Kvv b h r i Pr å Jø aro Da Pl A ro b Chriia Ix' k o Hy v ich k r a r l r r Fo Slo b V Ny Flkv Kø Ti år Vi lyp K u ff Ax l ro a Vi Chriiabo Riba E va Fa r lck l r o V b l ikk r y r o io INDRE BY Ø Nikola Pl Li k Kir r Pl L r k Kir Høbro l Thval Pl a a rv rr ar ro Kø r r r ol Pi r a Ko VaKu Lø H b r i o Ø Pa r ulv Pri io k Pau ch r Park ri Slu H ø llr Sa Fi ø A k Sil ro Ti Sv Kro i Pr Aa C r r lvb Bu Paul Pl Llii rv a R ø o r r va Fa Ti p a r a a r r Tivoli ir H øl lr rvr r r ol ri Slu Kl Nør ul l l r Ny Nyv Pl h l Fiolr a ør B r Vo r V A u Råhu Nia Pl r K S rb C v l v rv o l ril v R l af o r Vi Tv Ni l H rå ør i r Tv rå ø r lk Va Li r Nør r ou l r ikb r a Dyrkø Li ør lb Co KvTv V h b l r år r I Okl Day Pl Kø Pi r l u i Vo Su i rv Pu b BipTv r i o Sva Vil A p r r V a r k A J fo Ko r R v l Nr Lybåhav Droi a rå T H Ax v icia l V r Po yr o Ni Rfhalbai Llii ll ul o r r l Iiaka io Fy ill a Pri Ravli Ravli Dlfi El Su r Olfr rk Åb u Tivoli w hri rhol lv r u ur Pl l Kry ri P k Sa Paa P rbro No i r P l if Hv r Pla u l ikk r y a u rba ra r r Jarr Pl Axlv riha Liv B r Sa lkbr r Lipk Nbo r ik bo r Nørr o Park i bro r h Kro i Pr Yrhav Nyv ii V l Kl l u a Dro To Bu r k V Ør Øba rb k Lip Pl Va V Via rk u k Fiol Iral k aui Pl v Bill ar oulv Bill a r A y l af Iiaka TroH Pl ko k Pau Ko v v ir ab k Fi Liv Sa a Nørr ka hav N r Ro V Kru Ro Kr Trkr al V Kro Robo Slohav Li Øba Spa Hov ra ia a lr r ria a rkki Pl Ca O Øba V Pl H r y a Pl Kulv Løfav Nørr r F Kri l khu O Ti o Pl Jrv i A a r Vi Ny Pakhuv Tv fio iof Na Pl a lo S kou Arika Pl Vo r Råhu io ihav l al Ar r b lø o o Ny Hr Ør Al ol kh oc Nia Pl a o r løb Nhav Øol v H rå ør i Tv å rr rø B r lk a S V b ik llbai l Silkb Pl ø v ar o Pi Øb Var var oul b ra y aik v ck r P l if Hv r ro r l ka Var lf r v Holb Ah kro Su ha ri up ur r lkb yv l Fio Nørr ab b Puklr lv ll Wi u r l Pa v Sa Vi Chriia Ix' a V rbro al Ø rru r r S Ri r Ro l lv oh a Abl rk Dabro ba Saxo r KvTv l lvv Fio po y r øl Al r å Pl a Viki a Ohlchl Li r ø lb Co a a Lu ar v ul u rr r L l r a ør I ar yu Val Saxo Ro V all Si ø S bo J V lo I ik Er a ør rb r a alo kil lb E Ab v öl lar ai S øb k l r o k Dyr a r lv Pa of Ol Upala l Dap F Cla V Ø i l v h k v o l ri v R a v Co o W r Oo Krabb Pl Ela Liau Pl Lla K R Dabr W r Ohlchl Saxopark Vala a Saxo a Lu Dybb rlv I Hrhol Jør r r Vrbro Tv y v Ko l a ri A Charlo u Pla a Tro v v l y Dahlrup roff ahu l Sv z v Vo Vra I V ar o ar Kirkår hw o rbr pa Tulli Dybbø è rka Tø BipTv Cla o Daav Vrbro I r å l P Filippav Tv Rol Ho V l Nv a of r roff i ui Tu Vo Lo y a Pla V o Will Da Lü rv P Pr Kirkår ø u o a i ha Da r Sc ov Roår Svav Kr ich Ebb o v r r Nil v N Hol r i ol hr l V Suoiv rh Su v l a Kry Tv u ov k r ar a Wilh r l ra Ec k rb Ab il ar J Ju Li l W Far i i w l W b r lv Ol v av a Sak arku Pl Da ol Sc ariv lø Rø Fikø ba rh l lva ku r J b i ka u v Ro l Vo ou k ar rv Dr r Sa a Sc hl r p ll p Ro Fu aio r up è chh Ax ør Joh F r Ko S Hr a Tri r Pl Åb ob Kø Su J v Klub ka ka Suol Uicf Pl Ø l A lli y ro Ori Pl Nbai v Li v av rv Lva Vo Oc ai al ar Ho NORDHAVNEN h ka ri V l lkb iha rio Vo J Hø b ø o lli Ra Tv vb rr r V Jak lv a i Fll v Pa bro r Pu å Su i rv Sa r Nr Cla Fulø Lu a Holi Co Co r avv Rh v l Wil i al w Zi L ri Do a r a r a S Axlv Nø i Sla Hørr pa rk Tv Ry Pa ø Blåår Dahl r Sak Pl Fari ø L Birk Ao lph è l Ro i ik i u N u H a Pr i Jø r w r Ir o po r br r v l Ax Nør Pl Vv va E Bravl r r ka ul p r Ko au Tr z rlo r Cha b ul lb oaik Tør Nør r Si Nørr pp l u V Po r v N y Bl a v Hl D r i Pr v i rk Ta Ta ar pa Kirk V V A Hi V l V A o ulb v b rkår lla lia A Ly v Rf Tibirk l S rik Ju V Pl Thi a r J by U ark F S y V V a Via rk u k NØRREBRO ark A v Nø REBRO Pl F Arrø ulb Åb r u ur Pl uhav Ori ri V r k V Fak aui Pl ø A L D H Århu Pl Fa O V' Kulv Fk ar lchi Hobro k a Vic Pl r P v Arr r ra a P J E Ohl S ik y Oribai Tril C v rå ob Ro r hav b kro Su r r Jak Aolf Rib l Blafll H Lø Ta D Rf r P a Svbo Rib Al v f lu Holbk ikav v a Århu Vl lkb l i N Kroløbbai Kraupark r Kir u a øv l av Roår ub v H Ra k Ørbro v Ta Y i h b i r Silkbo Pl v Carl Joha O Vib Sa bi Kø Ri Kør Krau Roh Jakob Pl r r Jarr Pl v h lå u Vo pa Pl Nøo T o k Fåbo Vibo Fllpark ar Jlli Ålbo ulby Foår Århu Pl Park r lkri Århu Pl Koli ØSTERBRO Kør Ø y i ri P k Sa Pa r l r u a r Ra Tv vv UN IVE RS I TET SPARKEN lov k ai l A ar Ørbro Al Sby Kri V Klfll rapro Su l uar Nu Fo rl L arø Faø aø ahlrup V V akku av i y r rl Joha Sv Ørbro rri lfar Vibo b Er la Ro Dro øv hav Ø V Ko Ocar ø a ø Ro ry raboulvar S r Al Sio Pl Ov h blø upur Nybo rik bo Sukro Poul Hi Pl Svaøllra oa rapr k r rklo Vibk Hilu A Tia Svaøllbro Faø Parkall rav l INDRE B N Fhav N Svaøllhav Svaøll Drø lø H a Lrø Hi W ø r Sa Klo r u Kuhla ub ø a ø L V co riv rø Ho Ja v Ø r a Lilly Hlv Pr Pl Sif Pl Park V ØSTERBRO v i Ørfll V Tåi Fllpark Rul Siur Wy Nil y Lub a v i V v by vrk a a H H C Tho J Vibhu uhil rø a a iia Chr R hu rk p Kr u rø Ør lv Biko r l k K Sa Ly Tl r V aar Holr Rø hil a Oliøll årv Ny l H V Li Carl Nil lø H a li y a rø v Aura Alrro T r Tåi Ou a V v f V Splø hol v Nyår opp Svak Svaøll u Kl Pl kroa a h aar u ib Sak Kilv Bch Kri a Drø B l Srø R yri v Vi lø rv r bo Hli arh b Øru olph H P Ru le Val O Bix Vic Æ ø Ulrik F F R bla Kraka Pl Al Oo alli O V ø rhi ø üllr L ø Ak lø a ø Tu r Æb i l k l V l Ki Pl rl Ø ri Evar To Bu r k lv Pl Sva Blla a V ck Ku ark a Vo ø Liv ha lv rav Kilvlpark Iral l v Svaøllra v Kil l Sc Ro v lu la byv v by Ly Ly huv V i rv v Kil Pl Rørø ør øllv Sva Kilvlø Kilvlø v ra va ll år Schrfiv Ry B ll o Ekifv Bø avv v l Vrh v lf røv Evao r V Erup V Ø øllv Voark Ah Robkv Rypark Rypark Fikrihav v riv Iral a l Varov v A Cha u rlo Pl K l Erupv Ko v D V Ryv år rupv Da r Svaøllbu r var au ul rk Ry rupv Tl v v o ør Hli v by Ly Lyby Darupv Klriv Noiv Sva Rya oh Tubo v lip Hy huv r Naurpark Robo Slohav Y v v o Tub Phil Lukovv ark rarv Ryv V lv u o Tub Tubov o v arkv ol b Svaøllv Luårv V rik ra vlu ilu v Luva Lukav ka Ø v Tubo ariav rup Di

18 olr o iiui Dr r oå ufør bi af ø i 2011 v all kolr o iiui i Købhav Kou (koual o priva) E kol llr iiuio a f a vr øbla, hvi ø v faca af urviilokalr ovrir L 58 B Fiur hrur vir fli af øbla kolr o iiui i 5 B irvallr øblai all kolr o iii ur 58 B 5862 B 6368 B 6873 B ovr 73 B 18

19 D o fiurr vir, hva øbla koual kolr flr i øi i 2006 o i 2011 Dr r rl k fal i aall af øbla kolr, o fal r ir k f rli øbla (rø o blå farv på fiurr) I 2006 var 39 kolr (54 %) ua f ø ovr 63 B v urviilokalr I 2011 var aall fal il 28 (44 %) ar r aall af rli øbla kolr rucr frl øbla koual kolr 2006 øbla koual kolr 2011 ur 58 B 5862 B 6368 B 6873 B ovr 73 B rupp ur 58 B ofar i 2011 o kolr, r r hlhrovr øfbyl D ka fa vr ua f ø ovr 58 B på faca af urviilokalr, øivau i lokalr r lav, fi rovri har ikr, a viur pr ø ffkiv Saii r kol uør opholaralr bky o ø økr llr placri i l af byir F priva kolr o f all iiui ka a o a, a uvikli følr rll uvikli f hl Købhav Kou D byr poiiv uvikli ovr il, a øblai r fal Kli af koual kolr i 2011 r f på a å o v kli i 2006 Tall fra o klir ka rf ali irk D a ør i ikk l f priva kolr o all iiui, hv kli o år r ufør på fklli år Tall ka rf ikk ali irk 19

20 Uør frl o ophol i by ø har oå byi f b, år fr i by il fo llr på cykl, llr år opholr i på by plr o i parkr øk ovr hl Købhav vir, hva ø flr i i by I år o ar r i llr br bilrafik r ø fra rafikk lav Lyilø r rf oir af by øvri ly, fx kr o uik I parkr o ar rø år ør fravr af vø oå uli a hør ful o ar aurli ly E rkk urølr har vi, a b i by r ir r af vø, hvi r r år i rh af boli, hv a ka fi rlaiv ro o ulih f ufyrr aflapi i lyilø oir af bhli ly Urølr har oå okur, a vø ivau r, hv a fr il fo llr på cykl, oå har byi f, hv a r r af ø Dr fi i li rvrir f i fhol, Købhav Kou vil oå r opå, a b oplvr ir vø, år brur by il fo llr på cykl Uvikli i vø, I 2006 blv før EUkli af ø fra kou v f I 2011 r kli Rular fra o klir vir, a aall af øbla bolir i Købhav Kou r fal i prio D poiiv uvikli o frr bolir, r u f r ø fra vrafikk, kyl bla føl: Ny åli bpal økli af Købhav Kou bkrivr vø i al o øk Kou vil iilri oå urø, hva vø oplv af b økli blivr hvr 5 år Drf bør burøl oå før hvr 5 år D før burøl ufør i 2013 Urøl af b oplvl af vø før o åli på Tkik o iløfvali bpal Rular kobir kik økli oplyir o ø v bpal bolir Dr kal uf pøka, hv oplv afkk v oå pøål o viur bkaffh, å iør øivau i bpal bolir ka iå i urøl E ucckririu ku vr, a al af b i Købhav kou ikk følr i rk r af vø Af økli får, a 48 % af købhavr r bla rafik ø på r L 58 B o r iløyrl vl r V ivau, på L = 58 B ka a fv, a ca 10 % af bfolki følr i rk r af ø, pøål r, hva købhavr oplvr ø; r r llr ir r af ø i? o hva r uvikli i købhavr holi il vø? ørucr il Dr r o il, o har rli byi f ørukio, li ø bru af ørucr afal o l af haih r i by Ia har før fal i aall af øbla bolir (ovr 58 B) har ir haf byi f aall af rk øbla bolir (ovr 68 B), o r fal li ur 30 %, fra il Trafikk på v Trafik har byi f ø Dr har i prio vr lill fal i rafikk i Købhav Kou D r l af fklari på fal i aall af øbla bolir Saii r kou vi o fakik rafik på kou v r prci i 2011, var i 2006 Uvikli ka populr bkriv på å, a ri i aall af øbla bolir (ovr 58 B) f l ka ilkriv br aa f rafikal O rukio i aall af rk øbla bolir (ovr 68 B) f l ka ilkriv kou iar a haih o ørucr afal 20

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 CYKLHU t fælles mødested for cyklister ARCHITCTS COPNHN MINUNGS 8D, 2TH 2200 KØBNHAVN N, DK PH: +45 3369 0908 WWW.ARCHITCTS.DK @ARCHITCTS.DK CVR-NR: 28860234 RG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 IBAN: DK8120005365981703

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som O Appendiks 1.09 CTS standard Glostrup hospital standard for CTS anlæg Opmærkning Alle komponenter skal mærkes med brugeradresse

Læs mere

Herre Senior M 7M Efterår. Pulje 1 Bk. Fremad Amager. Bk. Viktoria 3

Herre Senior M 7M Efterår. Pulje 1 Bk. Fremad Amager. Bk. Viktoria 3 Pulje 1 Bk. Fremad Amager Bk. Viktoria FB FC Amouhlal Fremad Valby Føroyar KFB Kongens Calcio Slagge Bk. Herre Senior M 7M Efterår Herre Senior 1 7M Efterår AIK. Frederiksholm 2 A.C Academics Bk. Skjold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Frederikssund Bibliotek/

Frederikssund Bibliotek/ Frederikssund Bibliotek/ yt Bibliotek i Frederikssund/02/05/2012/ ideóplæg v./schmidt hammer lassen architects t særegent træk ved Frederikssund bymidte er de mange små smøger og sidegader, for bløde trafikanter,

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

HOLDE PLADSEN MARTS 2014. Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk

HOLDE PLADSEN MARTS 2014. Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk HOL PLSN TS 2014 Viior for aarbt rivr ipho ul til all vo Frrikhav Ska co2utraltraportk Clau ubk ør (fora) Lr Ptr obr Klau Barrø Så r t forår oå for arøbro Taxi 4x27? rh avai lxar Nl Så ko vi i i forårår

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere