Laserscanning og thermofotografering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laserscanning og thermofotografering."

Transkript

1 Laserscanning og thermofotografering. Drapering af thermografi over en 3D Model. Afgangsprojekt Stefan Mørk og Teis Mortensen Juni 2012

2 Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL:. VEJLEDER: Lars Fredensborg FORFATTER: Teis Mortensen & Stefan Mørk DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: & SIDETAL: GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til Kort- og landmålingstekniker alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives 2

3 Forord Baggrunden for dette projekt er at vi under vores speciale har arbejdet med præcision af laserscanning, hvilket vi gerne ville arbejde videre med. Blandt andet fordi at der hvor Stefan var i praktik (Hvenegaard & Jens Bo i Odense), har de tænkt på at implementere laserscanning i arbejdsgangen. Og fordi at Teis har fået job hos CT offshore, hvor de laver søopmåling, som har mange ligheder med laserscanning. Vi kom på ideen at føre thermokamera ind i billedet, efter en snak med vores projektvejleder. Han nævnte at der var nogle af de konstruktørstuderende, der havde i tankerne at drapere et thermofoto over en 3D punktsky. Det blev så til dette projekt, hvor vi bruger laserscanning og thermokamera til at lave et målfast 3D thermofoto, som blandt andet kan anvendes, i forbindelse med opmåling til fremstilling af præfabrikerede elementer, til udvendig isolering. Et målfast 3D thermofoto kan være bruges i flere sammenhænge, blandt andet i forbindelse med kunde vejledning, for at ha` et godt grundlag til en pæn præsentation. Det vil også være nyttigt for bygningskonstruktører og arkitekter, at kunne tage mål direkte i thermofotografiet. 3

4 Abstrakt This is a report about 3D laser scanning, and thermo photographing, and the digitalization of these data. The general idea with this project is to combine these two methods to make a dimensionally stable 3D thermofoto. A 3D thermofoto can be used to find out, if there is any heat loss on a given surface, and to take measure to e.g. prefabricated elements, to be used for exterior insulation. There is a description of the various instruments used, and about the various methods, that have been tested during the project. We have also written about some of the issues we have discussed, and how we have chosen to handle these. Finally we have made our evaluation of the whole project, and written about what this project can be used for in our professional future. 4

5 1. Indholdsfortegnelse Titelblad... 2 Forord Abstrakt Indledning Problemformulering Afgrænsning Den røde tråd Hvem kan bruge det Teori om thermokamera Introduktion til thermokamera Præcision af thermokameraer Teori om laserscannere Introduktion til laserscanning Typer af laserscannere Hvorfor laserscanning? Målemetode Valg af metode Planlægning Thermokameraets opsætning Laserscanningens opsætning Nøjagtigheder Vurdering af Varmekameraet Vurdering af Laserscanningen Hvor præcist det kan gøres Databehandling Visualiseringen Problemstillinger undervejs Datapræsentation Konklusion Perspektivering Kildehenvisning Bøger

6 11.2. Internetsider (link) Bilag Specifikation Topcon GLS Specifikation Testo Tidsplan Tidsregistrering Vedlagt materiale

7 2. Indledning Stefan Mørk & Teis Mortensen 2.1. Problemformulering. Vi har ved vores speciale arbejdet med laserscanning og vil gerne udbygge vores viden på dette område, og prøve at kombinere dette med Thermo fotografering. Meningen med dette er, at man ud fra et thermofoto af en facade, kan se om der er varmetab på ydervægge, og dermed brug for yderligere udvendig isolering. 3D scanningen gør at man får et målfast billede, hvor man kan optage mål til f.eks. præfabrikerede elementer af Rockfon eller Styropol, som kan sættes op på en facade, til udvendig isolering. Til dette projekt vil vi finde og anvende diverse tilgængelige CADware, eller finde ud af om man kan bruge andre betalingsprogrammer. Problemstillingen i dette projekt er, hvordan indsamles data, og kan man finde en måde hvorpå man kan drapere et termofoto over en 3D model? 2.2. Afgrænsning Meningen er at finde ud af om det er muligt, at producere et målfast 3D billede, med de programmer vi har til rådighed, som samtidig viser hvor der er størst varmetab, sammensat af punktskyen fra en laserscanning, og et thermobillede. Vi har i dette projekt, valgt en praktisk, frem for en teoretisk tilgang, til emnet. Vi har besluttet at bruge Teis s hus i Søndersø, for vores projekt, da det er et ældre og lidt skævt hus, med en del varmetab, hvor der er brug for et målfast billede, til fremstilling af præfabrikerede elementer til udvendig isolering, hvilket gør det til en god realistisk opgave. Vi vil ikke i denne opgave, bruge kræfter på at finde ud af hvilke produkter der isolerer bedst, eller er billigst. Vi har valgt at scanne husets gavle og den forreste facade. Vi har udeladt resten, fordi den bageste del af huset har en tilbygning, og der er mange objekter som vil kræve mange scanninger, og der er tæt bevokset bag huset så det er nærmest umuligt at komme til med instrumenterne. 7

8 2.3. Den røde tråd 8

9 2.4. Hvem kan bruge det Metoden med at kombinere et 3D billede og et thermofoto, er først og fremmest målrettet til etageejendomme, som f.eks. større boligselskaber, kontormiljøer, og fabriksbygninger. Hvor man kan 3D scanne en hel facade, som er en del hurtigere og mere informationsrig end alm. totalstationsopmåling. Sekundært kan metoden også bruges på større villaer. For derefter at kunne få fremstillet hele elementer af isolerende materiale, som er mere tidsbesparende at sætte op, og for at mindske eller helt eliminere spild af isoleringsmaterialemateriale. Brug af varmeanlæg og klimaanlæg i utilstrækkeligt isolerede bygninger kan føre til varmetab og et stort spild af energi. Ifølge en nylig EU-rapport kan 30% af energi tab undgås ved at forbedre isoleringen. (http://www.jacobs-university.de/2012/02/coolhotspots) Billede af det ældre hus vi valgte til projektet.. 9

10 3. Teori om thermokamera Stefan Mørk & Teis Mortensen 3.1. Introduktion til thermokamera Vi har fra skolen lånt et Testo thermokamera, som kan ses herunder. Et termografikamera måler i virkeligheden ikke temperatur, men infrarød stråling. Alle genstande udsender infrarød stråling fra dens overflade. Strålingens intensitet er afhængig af den aktuelle temperatur. Ved hjælp af termografisk måleudstyr, kan den infrarøde stråling registres og omsættes til et temperaturbillede. Omformningen af den infrarøde stråling foretages med en IR chip der typisk fungerer efter microbolometer princippet, hvor varmestrålingen via optikken registreres på chippen.(se link ) Skolens thermografikamera har indbygget digitalkamera. Fordelen ved at have et indbygget digitalkamera, er at et almindeligt digitalt foto og et thermofoto kan optages samtidigt og fra samme sted. De 2 billeder, det infrarøde og det visuelle billede, kan vises på thermografikamera, evt. fusioneres til et billede, men kan også efterfølgende vises på Pc en således at det er nemmere at bestemme hvor billedet blev taget (se link ). Prisen på dette instrument er pt. på ,- ifølge rs-online.com 3.2. Præcision af thermokameraer På de gode thermografikameraer er den absolutte målenøjagtighed rimelig god, set i forhold til et infrarødt termometer. Thermografikameraet udmærker sig, ved at kunne registrere meget små temperaturforskelle imellem de enkelte pixels, det kan registrere helt ned til en forskel på 0,08 C.(se link ) Derfor vil det billede man laver, være en yderst præcis visning af temperaturforskellene. 10

11 4. Teori om laserscannere Stefan Mørk & Teis Mortensen 4.1. Introduktion til laserscanning Som ordet laser scanning hentyder til, benyttes der en laserstråle som sendes mod et objekt, ved hjælp af spejle i scanneren kan strålen sendes i forskellige retninger. Opmålingen foregår som en polær måling, hvor vertikalvinklen og afstanden registreres. Når laserstrålen rammer objektet bliver signalet reflekteret og sendt tilbage til afsenderen. Laserstrålen udsendes enten som en puls (pulsmåling), eller som en kontinuerlig stråle (fasemåling). Nu kan scanneren udregne afstanden til objektet ved hjælp af tiden der er gået fra afsendelsen af laserstrålen til signalet er modtaget. Tidsintervallet ganges med laserstrålens hastighed, som er det samme som lysets hastighed, og divideres med 2, da det kun er afstanden til objektet der er interessant, og ikke afstanden frem og tilbage. Eller ved at måle på fase forskellen mellem den udsendte, og den modtagne laserstråle. Ved Fasedifferens scanning, benytter man sig af samme princip som ved fasemåling med GPS. Scanneren afsender et konstant laserlys, derved dannes en bærebølge som scanneren kan regne på, da den kender bærebølgens periode konstant.(se afsnit 4.2) For at kunne placere et punkt i et lokalt koordinatsystem, skal man kende de polære koordinater. (tegninger lånt fra Terrestrisk laserskanning Afgangsprojekt på Kort- og landmålingsteknikker uddannelsens 4. sem. foråret 2005) 11

12 Princippet er det samme som ved en alm. polær måling. Men i stedet for at rette en totalstation mod et mål, og uddrage en horisontal, en vertikal vinkel og en afstand, afsendes en række laser impulser med et bestemt grad interval, sådan at en række punkter dækker et givet objekt. Ved laser scanning udvælges ikke enkelte punkter, men i stedet måles objektet som en punktsky, hvor man kan uddrage linjer punkter og flader. Det vil sige at en laser scanner måler flader ved hjælp af mange punkter. Afhængig af scannets punkttæthed og størrelsen på området som scannes, kan en punktsky indeholde mange millioner punkter. Scanneren kan også registrere intensiteten af den modtagne laserlys, dermed kan intensiteten vises med en farveskala, i den punktsky som bliver resultatet af scanningen. (se figur 4.1:1) Figur 4.1:1 Scanning med intensitet 4.2. Typer af laserscannere Der findes to forskellige typer af laserscannere, som anvendes i 3D laserscanning. Den lidt ældre Time-of-flight 1 (TOF)= puls scanner, og den nyeste Phase-based 2 (PB) Time-of-flight scannere udsender en puls af laser lys. Den måler den tid det tager for laser lyset at rejse fra scanneren til objektet og tilbage igen, og dividere så tiden med 2 og beregner derved afstanden. Den vigtigste fordel ved denne type laser scanningsteknologi er dens evne til at opfange data på en længere rækkevidde, op til 200m. I øjeblikket kan typiske time-offlight scannere indsamle fra 10,000 til 100,000 punkter pr. sekund (www.wikipedia.com).det gør den noget langsommere end den nyere fase scanner. 1 Tiden som det tager en laserstråle at tilbagelægge en given afstand 2 Hvor man måler på fase differensen 12

13 Time-of-flight teknologien anvendes typisk til udendørs opmåling, såsom topografiske undersøgelser af veje og situationsplaner af eksisterende bygninger. C= lysets hastighed(3*10 8 m/s eller ca.3,3 picosekund pr. mm) t L = tur-retur tid R(afstand) = (C*t L )/2 Fase-baserede scannere anvender en konstant stråle af laser lys, der udsendes fra scanneren. Laser scanneren måler afstanden til et objekt, ved at regne på fase forskellen mellem det transmitterede og det reflekterede laser lys. Fordelen ved denne teknologi er den store hastighed hvormed data opsamles, pt. over 1 mio. punkter pr. sekund(bl.a. FARO`s Focus 3D). Den største begrænsning er den forholdsvis korte afstand, som i øjeblikket er ca. 80 meter. Fase-baserede scannere anvendes typisk i industrielle områder, såsom raffinaderier eller arkitektoniske rum til at udfylde detaljerede (BIM) Building Information Models 3, af eksisterende faciliteter. T 1 = Difference på bærebølgens faseforskel. 3 Bygning informations model 13

14 4.3. Hvorfor laserscanning? Laserscanning bruger man, når man har behov for en masse data af et koncentreret område og ikke enkeltmålinger som fra f.eks. totalstation. Laserscanning kan man bruge i mange forskellige sammenhænge. F.eks. i England hvor politiet er begyndt at bruge laserscanning, til at reducere omkostningerne ved lukning af motorveje. Ifølge en rapport fra den engelske regering, var der i 2010 mere end episoder i forbindelse med ulykker, som krævede at man lukkede motorvejen. I øjeblikket kræver en ulykke at området bliver afspærret i en længere periode, mens politiet metodisk undersøger området, og dokumenterer med stakkevis af fotografier og måling med målebånd. Alt sammen for at være i stand til at dokumentere forholdene, i forbindelse med forsikrings spørgsmål, og til eventuel bevismateriale i retten. Dette varede tilsammen i mere end timer og kostede den Engelske stat mere end 1 mia. pund. Transport ministeriet i England har derfor bevilliget 2,7mio. pund til indkøb af 37 scannere af mærket RIEGL fra Australien og LEICA Geosystems fra Schweiz. Ved hjælp af disse scannere kan man med bare 4-5 scanninger lave en komplet 360 graders model af sceneriet, og se hvordan kollisionen er foregået ifølge skrid mærker og se hvordan bilerne står i forhold til hinanden og andre beviser som kan bruges til forsikring og evt. retssager. Det tager omkring 4 minutter pr. scan og ca. 20 minutter i alt, at foretage en komplet scanning af et ulykkes område, en reducering på gennemsnitligt 39 minutter pr ulykke. Hvilket giver en besparelse på 6300 timer eller ca. 685 mio. pund om året. Pengene er altså givet rigtigt godt ud.(se link ) Laserscanning kan bruges i mange andre sammenhænge, hvor man gerne vil havde en 3D model af omgivelserne eller alle målene på en overflade. 3D modeller kan bruges til forskellige ting som f.eks. at måle hvordan man skal flytte en ting igennem et snævert område, eller hvordan man vil modellere eller lave fornyelse af en bygning, man kan også tage enkelte mål til forskellige punkter. Disse muligheder er blot nogle af de mange muligheder der er. 3D laserscanning kan fordelagtigt bruges gennem et projekt i flere faser f.eks. Salg og marketing, planlægning, udførelse og vedligeholdelse. Hvilket er mange af de punkter vi berører i dette projekt. Der skal lige også siges at laserscanning er mest brugbar, når det drejer sig om udvidelse, udbygning eller udvikling af noget eksisterende, og mindre brugbar når det drejer sig om nyt byggeri. Den største ulempe er de meget store datamængder, som kan være meget tunge for programmer at håndtere og som ofte ikke er nødvendige. Der er meget ekstra data som man ofte ikke anvender. 14

15 5. Målemetode Stefan Mørk & Teis Mortensen 5.1. Valg af metode Vi vil lave en 3D model ved hjælp af laserscanning og tage nogle thermofotografier og føre ind over vores punktsky, vi er ikke helt sikre på om dette kan lade sig gøre. Vi ville gerne have hele billedet ind på vores punktsky og ikke kun farverne fra thermofotografiet over på de enkelte punkter. Dette valgte vi, for at få et bedre visuelt billede af temperaturforskellene. For bedre at kunne bedømme, hvor forskellen ligger i temperaturen på overfladen og omkring hjørner. Vi kan senere se om det vil være aktuelt at lave en finere scanning, eller om det er mindre aktuelt, da de store datamængder ved en stor punkttæthed nogle gange kan være til last for bearbejdningen. Vores valg af laserscanneren, er taget på baggrund af hvad vi har til rådighed, og ikke så meget efter specifikationerne på instrumentet. Vores valg af thermokameraet er også baseret på hvad vi kan få stillet til rådighed, og da skolen har Testo kameraer til rådighed, har vi valgt at bruge disse. Det vigtigste for os er at vi kan få nogle tydelige billeder, som vi kan drapere ned over en 3D model. Thermobillederne skal vi havde bearbejdet i nogle programmer, disse vil blive valgt efter hvad der er tilgængeligt for os som studerende. hvis det ikke kan lade sig gøre i gratisprogrammer, vil vi undersøge om der er andre programmer der kan opfylde vores målsætning. 15

16 5.2. Planlægning Vi har valgt, at vi skal stille op i 5 frie opstillinger og lave scans med 4 referencepunkter i hver opstilling, grunden til 4 og ikke 3 punkter, er vi gerne ville havde et fælles referencepunkt til alle opstillingerne, så vi har en overbestemmelse også selvom der måske er et punkt vi skal smide væk, hvis vi ikke kan få en brugbar måling til et target, på grund af vinklen til target eller lignende. De 3 sider af huset skal scannes med 5 observationer (se figur 5.2:1) med 3 targets på hver flade, og et fast target stående så langt tilbage, at det er muligt at observere til det fra samtlige opstillinger. Grunden til at der er scannet 5 gange, er at man fra hver opstilling kan se de næste 3 targets, så det har været muligt at binde scan billederne sammen til en 3D model (se figur 5.2:2) man kunne godt havde nøjes med de 2 opstillinger skråt ind på hushjørnerne, men for at få fordybninger ind i vindueskarme og lignende valgte vi de 3 ekstra opstillinger. Figur 5.2:1 Opstillingsplan Figur 5.2:2 Punktskyen i TopconScanMaster For at opnå et godt resultat med hensyn til varmeforbruget, har vi valgt at huset skal varmes meget op over natten og så tager vi thermofotografierne om morgenen. For at opnå et godt resultat med hensyn til varmetab har vi valgt at huset skal varmes meget op natten over, og så tog vi thermofotografierne om morgenen, hvor det er koldt udenfor. Så vi nemt kunne se store udsvingninger i temperaturforskellene, og derved se, hvor huset afledte mest varme. Thermobillederne har vi taget fra ca. samme sted som vi stillede op med scanneren, for at få mindst mulig forvrængning i billedet, når det bliver transformeret ind over 3D modellen. 16

17 5.3. Thermokameraets opsætning Vi har valgt en opsætning, hvor vi har målt den laveste og højeste temperatur på huset, som i dette tilfælde var henholdsvis 14 og 20 grader, og brugt dem som afgrænsning på varmeskalaen. Farveskalaen er en der hedder iron, som går fra blå til rød, gennem violette nuancer. Den valgte vi, da vi i vores kartografi undervisning har lært, at rød hentyder til at her skal man være opmærksom og at det er en varm farve og fordi den blå hentyder til koldt, så det passer perfekt til definition af varme og kolde punkter. Hvilke gav et billede med en stærk visuel kontrast, så det er nemt at se hvor på bygningen der er varmetab, og et billede som er godt til præsentation. Facaden set med thermokamera Laserscanningens opsætning Vi brugte skolens Topcon GLS-1000 laserscanner (se bilag 12.1), den satte vi op i frie opstillinger og indstillede den til at lave en middel måling,. Da vi har brugt laserscannere før, ved vi af erfaring, at der bliver indsamlet rigtigt meget data når densiteten på punktskyen bliver for høj. Derfor valgte vi middel densitet, for ikke at få for tunge data, til når vi skal håndtere disse senere. Man kan så senere tage stilling til, om det måske kan lade sig gøre og om det er aktuelt at lave det, med en højere densitet. Afhængig af, hvilken computer man har til rådighed, hvor stort et område der ønskes opmålt og hvor præcist ønsker man det udført. Laserscanning under udførelse 17

18 6. Nøjagtigheder Stefan Mørk & Teis Mortensen 6.1. Vurdering af Varmekameraet Vores vurdering er at det har været fint til dette formål for at vise varmetab. Vi talte 33 pixels på et vindue på huset, som er ca. 1m bredt, så hver pixel er ca.30mm så det er ikke et præcist redskab, men det giver et godt generelt billede af hvor varmetabet er, vi målte ikke afstanden vi tog billedet fra, men det vil variere fra job til job, hvor stor en flade man skal fotograferes, og hvor langt man kan komme fra en given facade, kan man vurdere om billedet skal tages som et stort eller som flere små billeder. Pixelstørrelsen vil variere meget, det skal selvfølgelig ses i forhold til hvor præcist ønsker vi at få det isoleret, i dette tilfælde vil 30mm til angivelse af varmetab godt kunne accepteres, men det er ikke imponerende Vurdering af Laserscanningen Vi fik nogle opmålinger med en middel densitet, vi fokuserede mest på om det i det hele taget kunne lade sig gøre, frem for præcisionen i målingerne, hvorfor vi valgte en middel opsætning, så vi kunne arbejde med punktskyen uden for meget betænkningstid i programmerne. Da vi havde loadet dataene ind, opsatte vi Tie Point Error Maximum 4 til +- 0,002m og da den ikke kom med nogen fejlmeddelelse, kan vi konkludere at vores sammenføring af vores scans er indenfor 2mm. Vi kunne ikke se forskel på de enkelte scans, efter vi havde bundet dem sammen. Så vi valgte at slukke de 2 scans der var skråt ind på bygningen og kun bruge dem til at binde det hele sammen, for ikke at få dobbelt lag på gavlene og 3 scans på forsiden af huset. Selve punkttætheden af scanningerne er vi tilfredse med, men som sagt ikke gået så meget op i præcisionen af instrumenterne, da det overvejende har været et praktisk projekt, i forhold til om det rent faktisk kunne lade sig gøre at drapere et thermobillede over en 3D model. Et problem vi havde med laserscanningen var at der var lidt huller i vores model på grund af græs og lignende langs sokkelen, men varmekameraet opfangede stadig varme fra dette område. Billedet ville nok også være lidt fortegnet, da der ikke er georeference i både thermofoto og scan. Et af vores resultats forhindringer var, hvor præcist vi kunne drapere billederne ind, da de ikke havde nogle godt defineret fælles referencepunkt. Det bedste på længere sigt ville være, hvis man kunne få targets som kan løse dette eller endnu bedre integreret et thermokamera i en laserscanner, så man undgår denne problemstilling. 4 Sammenbindingens max tilladte fejlmargin 18

19 6.3. Hvor præcist det kan gøres Rent teoretisk er det en kombination af nøjagtighederne på instrumenterne og at undgå de 3 fejlkilder. De 3 fejlkilder består af: De grove fejl: som opstår ved personlige fejl under udførelsen af laserscanningen, thermobilleder og under databehandlingen af disse. Systematiske fejl: kan være en drejning i instrumentet, hvilket er en konstant ændring og som vi kan beregne og korrigere for. For kontrol om disse er korrekt, kan man lave test i forhold til specifikationerne. (se bilag 12.1 og 12.2) De tilfældige fejl: kan være vejrforhold, da det er udendørs og vind og vejr kan have indflydelse på målingerne både varmemæssigt for kameraet, men også stabiliteten af scanneren. Regn kan forvrænge begge instrumenters refleksioner. Disse fejl kan vi ikke korrigere for. 19

20 7. Databehandling Stefan Mørk & Teis Mortensen 7.1. Visualiseringen Da vi havde målt med thermokameraet og laserscanneren loadede vi det ind i programmet Topcon ScanMaster som følger med Topcon laserscanneren, der samlede vi så de 5 scan ved hjælp af de 3-4 punkter der var til fælles mellem scanningerne ved siden af hinanden (se figur 5.2:1), de 3-4 punkter anvendte vi så til at lave 5 tie points. Figur 7.1:1 Punktskyen samlet i Topcon ScanMaster Ved brug af disse fik vi så samlet modellen af huset (se figur 7.1:1), som vi derefter begyndte at skære alle de ekstra punkter fra laserscanningen fra, så vi kunne gå videre til vores største udfordring, nemlig at drapere vores thermobilleder ind over vores opmåling Problemstillinger undervejs Da vi skulle drapere ned over punkterne kom der en masse problemer, vi var nød til at lave en 6 mesh da vi vil havde hele billedet ind og ikke kun overføre farve til de enkelte punkter. Dette gav nogle masker som var på flere vægge, hvilket gav en fortegnelse af virkeligheden.(se figur 7.2:1) Figur 7.2:1 Mesh i Microstation 5 Bindings punkter 6 maske 20

21 Der var stadig problemer med at få det draperet ned over modelen. Først havde vi problemer med at sætte thermofotografierne ind på grund af formatet vi fik fra kameraet, men det løste vi nemt med lidt formatering, det næste var straks værre, da man kun må drapere fra top 7 view (se figur 7.2:2), Dette problem måtte vi opgive efter en række forskellige forsøg på at løse dette. Figur 7.2:2 Fejlmeddelelse top view og ikke parallelt billede Så fandt vi en video (se link ) der beskrev hvordan vi skulle gøre, den fulgte vi og vi fik billedet ind, men så virkede knappen til 8 assign ikke, da vi ville drapere det på modellen. Forskellen var at den video vi fulgte (se link ), var med georeference til tegningen og opmålingen, det var derudover også en tegnet flade og ikke en punktsky der var bearbejdet til en mesh. Vi kunne godt tegne en flade efter vores scanning, men dette var ikke vores problemstilling. (se afsnit 2.1) 7 Set oppefra 8 Tildele 21

22 Figur 7.2:3 Slukket Assign knap i Microstation Som i kan se over her var den ikke aktiv, da var et eller flere krav der ikke var opfyldt, hvilket vi desværre ikke fandt løsningen på. Vi prøvede den knap der lyser op lidt længere nede nemlig 9 attach(se figur 7.2:3). Med resultatet at vi skulle finde det punkt vi stod i, og vores view vinkel og afstand skulle være præcist det samme, som da vi satte op. Da opløsningen på thermokameraet og laserscanneren ikke var ens, ville dette kræve en scalering for at få dem til at passe sammen. En sidebonus var at vi kunne se, at vores 2D thermofoto kunne draperes på taget af vores 3D model, nedenunder har den adskilt væggen som står som mesh uden billede.(se figur 7.2:4) Figur 7.2:4 Taget Attached med thermobillede og væg som mesh (skulle hænge sammen). 9 vedhæfte 22

23 Da vi havde prøvet os frem med alle de muligheder vi havde med Microstation. Valgte vi at prøve AutoCAD, som vi kunne konkludere ikke er velegnet til billedbehandling (se figur 7.2:5), det er generelt ikke nemt og finde et program som kan håndtere både billede og opmåling. Figur 7.2:5 AutoCAD s billedredigeringsmuligheder Så prøvede vi Autocad Revit som er tillægsprogram til Autocad. Vi prøvede først at importere punktskyen direkte, men det kunne vi ikke da filformatet.sdf fra Topcon scanneren ikke var understøttet.(se figur 7.2:6) Figur 7.2:6 AutoCAD Revit s filunderstøttelse Så vi fik det eksporteret fra Microstation, i stedet for at loade dataene ind direkte. Da vi havde fået det ind og skulle i gang, kom denne fejl med at man ikke må få et 2D foto ind i et 3D view, fejlmeddelelsen kan ses herunder (se figur 7.2:7). Figur 7.2:7 Revit fejlmeddelelse om 2D billede i 3D view 23

24 Stefan Mørk & Teis Mortensen 8. Datapræsentation Vi har valgt at vi vil præsentere vores digitale data, i 3D PDF, da vi ikke har et datahotel, hvor man kan sende et link til præsentationen af de 3D filerne. I stedet har vi vedlagt en cd med installationsfilerne til Adobe Acrobat 10 Pro, hvor man få en gratis prøveperiode på 30 dage. for at kunne åbne og manøvrere i 3D billederne, skal Adobe Acrobat 10 Pro installeres. (vedlagt CD eller se link ) Her er hele huset som mesh inden det blev renset for mesh fejl. Hvis man klikker på hånden i menulinjen kan man panorere i billedet og gøre det aktivt. Man kan højreklikke og finde en masse værktøjer, hvor man bl.a. kan måle på modellen. Her er et 3D billede af en Mesh på gavlen mod vest, det lykkedes desværre ikke at drapere et thermofoto ind over, men hvis man fik dette til at lykkedes så kunne denne måde være en fin præsentationsmulighed. Det ville være en god form i forhold til præsentation for en kunde, da det giver et nemt og hurtigt overblik i forhold til f.eks. en masse 2D billeder. Det gør det også langt nemmere at vurdere, hvor meget der egentlig udledes, da man kan måle de enkelte områder med varmetab Der kan måles i 3D på denne type PDF, hvilket laver et hurtigt overblik, så man nemt kan beregne varmetabet af et hjørne eller rundt om andre elementer på 3D modellen. Til konstruktører og andre med adgang til Microstation, har vi lagt filerne på Cd en. 24

25 9. Konklusion Konklusionen er at vi ikke fandt en måde, hvorpå vi kunne drapere et thermofoto over en 3D model i de programmer vi havde til rådighed. Taget i betragtning af at vi har haft meget begrænset undervisning, i laserscanning og thermofotografering. Så er vi stolte over vi har lært og fundet frem til så meget, også selvom vi ikke fik løst selve problemstillingen. Nogle af de mange ting der kan nævnes, er at vi i dette projekt har arbejdet med mange forskellige programmer, hvor vi har lært en masse brugbar viden. Vi har lært at sammensætte flere scanninger, ved at udpege targets fra de forskellige scans, og derved samle dem til et 3 dimensionalt billede. Derudover er vi blevet mere fortrolige med både Topcon scanneren, og Testo termografikamera og med deres software. Vi har derudover erfaret, at det kan være en god hjælp at have en sparringspartner. Den gruppe vi har sparret lidt med udover vores vejleder, har brugt skolens Topcon Scanner til deres speciale. Vi er under forløbet også blevet bedre til at lave tidsplan og tidsregistrering og holde disse ajour. Programmerne vi brugte og som vi er blevet bedre til er: Topcon ScanMaster Topcon ScanMaster Field Testo Soft Microstation AutoCAD AutoCAD Revit Adobe Acrobat Pro alle har været gratis studenterversioner, eller venligst udlånt fra skolen. Desværre var vi ved hjælp af de ovennævnte programmer, ikke i stand til at drapere thermobillederne ned over vores 3D model. Men vi har erfaret, at man med lidt mere viden og ved hjælp af udvidelser fra nogle af disse programmer vil det højst sandsynligt kunne lade sig gøre. Vi har desuden set et program, hvor beskrivelsen ser ud, som det kan løse opgaven, programmet hedder RHINO og koster 995 og 195 for studenterversion. (se link ) 25

26 10. Perspektivering Hvis man har frie midler, kan man arbejde på hvilket af disse programmer egner sig bedst til at håndtere både foto og opmåling. Man kan arbejde på at finde en måde, hvorpå man både har thermofoto og opmåling til samme referencepunkt, f. eks ved hjælp af en form for godt defineret varmt/koldt punkt, til sammenførelsen af flere scans. Man kan gå dybere med bedømmelsen af varmetab og hvor præcist det ønskes opmålt, samt hvor meget varmetab der kan accepteres i forhold til de enkelte materialer. Man kan arbejde med scanningens præcision i forhold til opgave, og finde ud af hvor præcist denne type opgave ønskes udført, ikke nødvendigvis fra kort og landmålerens perspektiv, som altid er at gøre det så præcist som muligt, men måske ud fra en konstruktørs eller kundes behov. 26

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL: Visualisering af 3d - model VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Læs mere

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Termografi TERMO GRAFI Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Tag temperaturen på energiforbruget Termografiundersøgelser afslører, hvor godt

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Laserscanning - nøjagtighed ved sammenknytning

Laserscanning - nøjagtighed ved sammenknytning Laserscanning - nøjagtighed ved sammenknytning Landinspektøruddannelsen Afgangsprojekt 2005 Aalborg Universitet Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen 10. semester Titel: Laserscanning nøjagtighed

Læs mere

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj. 24. August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj. Du ved allerede at din smartphone kan gøre nogle ret smarte og fantastiske ting. Nu kombinerer Ryobi Phone Works kvalitetsmåleredskaber

Læs mere

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Verdens første Mål alt fra ethvert punkt med P2P Technology Det er over tyve år siden Leica Geosystems opfandt og lancerede den første håndholdte laser-afstandsmåler

Læs mere

Hvor langt er vi nået med 3D PDF. Frank Møller Christensen. Bentleyuser.dk årsmøde Historik

Hvor langt er vi nået med 3D PDF. Frank Møller Christensen. Bentleyuser.dk årsmøde Historik Hvor langt er vi nået med 3D PDF Frank Møller Christensen Bentleyuser.dk årsmøde 11.11.2008 Hvor langt er vi nået med 3D PDF Historik 2008-11-11 2 1 Hvor langt er vi nået med 3D PDF U3D formatet 2008-11-11

Læs mere

Projektering af dagslys i byggeri

Projektering af dagslys i byggeri Projektering af dagslys i byggeri Bilag Simon Kristoffersen Bygningskonstruktøruddannelsen Specialerapport 7. semester, F2012 VIA University College, Campus Holstebro Vejleder: Christian Vrist 29-03-2012

Læs mere

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk)

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) bentleyuser.dk Årsmøde 2012 Personlig baggrund Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Uddannelse: Civilingeniør

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER GUIDE TIL HÅNDTERING AF DWG, TIPS OG TRICKS

VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER GUIDE TIL HÅNDTERING AF DWG, TIPS OG TRICKS VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER GUIDE TIL HÅNDTERING AF DWG, TIPS OG TRICKS VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER INDHOLD DE FORSKELLIGE FILTYPER SKIFT VINKEL/PERSPEKTIV I AUTOCAD OM DWG FILER Håndtering af downloadede DWG

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

ANALOG vs DIGITAL. figur 1: fotografi af en blyantsstreg. figur 2: en linje beskrevet som formel er omsat til pixels

ANALOG vs DIGITAL. figur 1: fotografi af en blyantsstreg. figur 2: en linje beskrevet som formel er omsat til pixels ANALOG vs DIGITAL Ordet digitalt bliver brugt ofte indenfor skitsering. Definitionen af digitalt er en elektronisk teknologi der genererer, gemmer, og processerer data ved at benytte to tilstande: positiv

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Program Lidt om 3D laserscanning generelt Lidt om projektet Ny Nørreport Baggrund for anvendelse

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2013 RAMBOLL 3D LASERSCANNING PRÆSENTATION. 3D Scanning & Survey Kort om os. Hvad er 3D laserscanning? 3D laserscanning af publikum

FORSYNINGSTRÆF 2013 RAMBOLL 3D LASERSCANNING PRÆSENTATION. 3D Scanning & Survey Kort om os. Hvad er 3D laserscanning? 3D laserscanning af publikum FORSYNINGSTRÆF 2013 RAMBOLL 3D LASERSCANNING Christian Øster Pedersen Landinspektør 3D Scanning & Survey +45 5161 7108 COP@ramboll.com Henrik Sønderup Chefkonsulent Spildevand +45 5161 8933 HNS@ramboll.com

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Lysets hastighed. Navn: Rami Kaddoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx Dato: 14.12.2009

Lysets hastighed. Navn: Rami Kaddoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx Dato: 14.12.2009 Lysets hastighed Navn: Rami Kaddoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx Dato: 14.1.009 Indholdsfortegnelse 1. Opgaveanalyse... 3. Beregnelse af lysets hastighed... 4 3.

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Skrevet af stud. geom. Martin Hedegaard, Aalborg Universitet, virksomhedspraktikant

Skrevet af stud. geom. Martin Hedegaard, Aalborg Universitet, virksomhedspraktikant Laserscanning af Boy Skrevet af stud. geom. Martin Hedegaard, Aalborg Universitet, virksomhedspraktikant hos AAKJAER Landinspektører. Kunstværket Boy blev skabt af den australske kunstner Ron Muecks i

Læs mere

Priser pr. kort - orthofoto 2012, kurver 62,5 cm, FOT lineært og DEM i form af xyz data

Priser pr. kort - orthofoto 2012, kurver 62,5 cm, FOT lineært og DEM i form af xyz data Bestilling og info om DET DIGITALE GRUNDKORT Januar 2013 Bestilling af det digitale grundkort Bestilling sker via klubbens kortansvarlige på mail direkte til kortsupervisor Flemming Nørgaard, flemming@compukort.dk

Læs mere

Røntgenspektrum fra anode

Røntgenspektrum fra anode Røntgenspektrum fra anode Elisabeth Ulrikkeholm June 24, 2016 1 Formål I denne øvelse skal I karakterisere et røntgenpektrum fra en wolframanode eller en molybdænanode, og herunder bestemme energien af

Læs mere

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Projekt Trafik - Optimal Vej Af Nikolaj Seistrup, Henrik Breddam, Rasmus Vad og Dennis Glindhart Roskilde Tekniske Gynasium Klasse 1.3 7. december 2006 Indhold 1 Forord

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Projektopgave Matematik A Tema: Eksponentielle modeller Vejleder: Jørn Bendtsen Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 01-01-2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk For yderligere oplysninger venligst kontakt: Partner, BIM - Lokalplaner og 3D laserscanning Lokalplaner LE34 har i mange år deltaget i lokalplaners tilblivelse og i virkeliggørelsen af lokalplaner LE34

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage.

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED Video LED Video skærm i fuld farve Formålet med LED Video skærme er at vise billeder og animeret indhold i fuld farve (16.777.216 farver). Vi

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

E/F Kajkanten Islands Brygge 36 A C 2300 København S

E/F Kajkanten Islands Brygge 36 A C 2300 København S Ejerforeningen Kajkanten v/ Bestyrelsesformand Klaus Juul Islands Brygge 36 A, 3 sal. DK 2300 København S Sendt pr. e-mail kla@gmail.com Thermografirapport for enkeltstående lejligheder i boligkomplekset

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Tour Mate. Page 1 of 7

Tour Mate. Page 1 of 7 Tour Mate Page 1 of 7 Tour Mate Manual 1. Beskrivelse Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner.. Find et punkt: Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12.

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12. PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina 30. September 2015 Uge 40 Anslag: 12. 860 Indholdsfortegnelse Indledning Analyse af Stiftens skærm Nutids-

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Matematik i stort format Udematematik med åbne sanser

Matematik i stort format Udematematik med åbne sanser 17-09-2010 side 1 Matematik i stort format Udematematik med åbne sanser Fredag d. 17. september kl. 11.15-12.15 Næsbylund Kro, Odense Mette Hjelmborg 17-09-2010 side 2 Plan Hvad er matematik i stort format?

Læs mere

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Velkommen til Picasa! Start med at importere dine billeder til programmet. (1-2) 1) Inde i hovedbiblioteket trykker du på Importer, og du

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Digital skilt: JPEG 256 x 384 px Folder: A6 (4 sider) 105 x 148 mm Plakat: A3 297 x 420 mm Flash-animation: 1366 x 768 px Opgave I juni 2013 gik det nye viborg.dk i luften.

Læs mere

Geometrisk skæring. Afgørelse af om der findes skæringer blandt geometriske objekter Bestemmelse af alle skæringspunkter

Geometrisk skæring. Afgørelse af om der findes skæringer blandt geometriske objekter Bestemmelse af alle skæringspunkter Planfejning 1 Skæring 2 Geometrisk skæring Afgørelse af om der findes skæringer blandt geometriske objekter Bestemmelse af alle skæringspunkter Løsningsmetoder: Rå kraft Planfejning (eng. plane sweep)

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere