Laserscanning og thermofotografering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laserscanning og thermofotografering."

Transkript

1 Laserscanning og thermofotografering. Drapering af thermografi over en 3D Model. Afgangsprojekt Stefan Mørk og Teis Mortensen Juni 2012

2 Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL:. VEJLEDER: Lars Fredensborg FORFATTER: Teis Mortensen & Stefan Mørk DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: & SIDETAL: GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til Kort- og landmålingstekniker alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives 2

3 Forord Baggrunden for dette projekt er at vi under vores speciale har arbejdet med præcision af laserscanning, hvilket vi gerne ville arbejde videre med. Blandt andet fordi at der hvor Stefan var i praktik (Hvenegaard & Jens Bo i Odense), har de tænkt på at implementere laserscanning i arbejdsgangen. Og fordi at Teis har fået job hos CT offshore, hvor de laver søopmåling, som har mange ligheder med laserscanning. Vi kom på ideen at føre thermokamera ind i billedet, efter en snak med vores projektvejleder. Han nævnte at der var nogle af de konstruktørstuderende, der havde i tankerne at drapere et thermofoto over en 3D punktsky. Det blev så til dette projekt, hvor vi bruger laserscanning og thermokamera til at lave et målfast 3D thermofoto, som blandt andet kan anvendes, i forbindelse med opmåling til fremstilling af præfabrikerede elementer, til udvendig isolering. Et målfast 3D thermofoto kan være bruges i flere sammenhænge, blandt andet i forbindelse med kunde vejledning, for at ha` et godt grundlag til en pæn præsentation. Det vil også være nyttigt for bygningskonstruktører og arkitekter, at kunne tage mål direkte i thermofotografiet. 3

4 Abstrakt This is a report about 3D laser scanning, and thermo photographing, and the digitalization of these data. The general idea with this project is to combine these two methods to make a dimensionally stable 3D thermofoto. A 3D thermofoto can be used to find out, if there is any heat loss on a given surface, and to take measure to e.g. prefabricated elements, to be used for exterior insulation. There is a description of the various instruments used, and about the various methods, that have been tested during the project. We have also written about some of the issues we have discussed, and how we have chosen to handle these. Finally we have made our evaluation of the whole project, and written about what this project can be used for in our professional future. 4

5 1. Indholdsfortegnelse Titelblad... 2 Forord Abstrakt Indledning Problemformulering Afgrænsning Den røde tråd Hvem kan bruge det Teori om thermokamera Introduktion til thermokamera Præcision af thermokameraer Teori om laserscannere Introduktion til laserscanning Typer af laserscannere Hvorfor laserscanning? Målemetode Valg af metode Planlægning Thermokameraets opsætning Laserscanningens opsætning Nøjagtigheder Vurdering af Varmekameraet Vurdering af Laserscanningen Hvor præcist det kan gøres Databehandling Visualiseringen Problemstillinger undervejs Datapræsentation Konklusion Perspektivering Kildehenvisning Bøger

6 11.2. Internetsider (link) Bilag Specifikation Topcon GLS Specifikation Testo Tidsplan Tidsregistrering Vedlagt materiale

7 2. Indledning Stefan Mørk & Teis Mortensen 2.1. Problemformulering. Vi har ved vores speciale arbejdet med laserscanning og vil gerne udbygge vores viden på dette område, og prøve at kombinere dette med Thermo fotografering. Meningen med dette er, at man ud fra et thermofoto af en facade, kan se om der er varmetab på ydervægge, og dermed brug for yderligere udvendig isolering. 3D scanningen gør at man får et målfast billede, hvor man kan optage mål til f.eks. præfabrikerede elementer af Rockfon eller Styropol, som kan sættes op på en facade, til udvendig isolering. Til dette projekt vil vi finde og anvende diverse tilgængelige CADware, eller finde ud af om man kan bruge andre betalingsprogrammer. Problemstillingen i dette projekt er, hvordan indsamles data, og kan man finde en måde hvorpå man kan drapere et termofoto over en 3D model? 2.2. Afgrænsning Meningen er at finde ud af om det er muligt, at producere et målfast 3D billede, med de programmer vi har til rådighed, som samtidig viser hvor der er størst varmetab, sammensat af punktskyen fra en laserscanning, og et thermobillede. Vi har i dette projekt, valgt en praktisk, frem for en teoretisk tilgang, til emnet. Vi har besluttet at bruge Teis s hus i Søndersø, for vores projekt, da det er et ældre og lidt skævt hus, med en del varmetab, hvor der er brug for et målfast billede, til fremstilling af præfabrikerede elementer til udvendig isolering, hvilket gør det til en god realistisk opgave. Vi vil ikke i denne opgave, bruge kræfter på at finde ud af hvilke produkter der isolerer bedst, eller er billigst. Vi har valgt at scanne husets gavle og den forreste facade. Vi har udeladt resten, fordi den bageste del af huset har en tilbygning, og der er mange objekter som vil kræve mange scanninger, og der er tæt bevokset bag huset så det er nærmest umuligt at komme til med instrumenterne. 7

8 2.3. Den røde tråd 8

9 2.4. Hvem kan bruge det Metoden med at kombinere et 3D billede og et thermofoto, er først og fremmest målrettet til etageejendomme, som f.eks. større boligselskaber, kontormiljøer, og fabriksbygninger. Hvor man kan 3D scanne en hel facade, som er en del hurtigere og mere informationsrig end alm. totalstationsopmåling. Sekundært kan metoden også bruges på større villaer. For derefter at kunne få fremstillet hele elementer af isolerende materiale, som er mere tidsbesparende at sætte op, og for at mindske eller helt eliminere spild af isoleringsmaterialemateriale. Brug af varmeanlæg og klimaanlæg i utilstrækkeligt isolerede bygninger kan føre til varmetab og et stort spild af energi. Ifølge en nylig EU-rapport kan 30% af energi tab undgås ved at forbedre isoleringen. (http://www.jacobs-university.de/2012/02/coolhotspots) Billede af det ældre hus vi valgte til projektet.. 9

10 3. Teori om thermokamera Stefan Mørk & Teis Mortensen 3.1. Introduktion til thermokamera Vi har fra skolen lånt et Testo thermokamera, som kan ses herunder. Et termografikamera måler i virkeligheden ikke temperatur, men infrarød stråling. Alle genstande udsender infrarød stråling fra dens overflade. Strålingens intensitet er afhængig af den aktuelle temperatur. Ved hjælp af termografisk måleudstyr, kan den infrarøde stråling registres og omsættes til et temperaturbillede. Omformningen af den infrarøde stråling foretages med en IR chip der typisk fungerer efter microbolometer princippet, hvor varmestrålingen via optikken registreres på chippen.(se link ) Skolens thermografikamera har indbygget digitalkamera. Fordelen ved at have et indbygget digitalkamera, er at et almindeligt digitalt foto og et thermofoto kan optages samtidigt og fra samme sted. De 2 billeder, det infrarøde og det visuelle billede, kan vises på thermografikamera, evt. fusioneres til et billede, men kan også efterfølgende vises på Pc en således at det er nemmere at bestemme hvor billedet blev taget (se link ). Prisen på dette instrument er pt. på ,- ifølge rs-online.com 3.2. Præcision af thermokameraer På de gode thermografikameraer er den absolutte målenøjagtighed rimelig god, set i forhold til et infrarødt termometer. Thermografikameraet udmærker sig, ved at kunne registrere meget små temperaturforskelle imellem de enkelte pixels, det kan registrere helt ned til en forskel på 0,08 C.(se link ) Derfor vil det billede man laver, være en yderst præcis visning af temperaturforskellene. 10

11 4. Teori om laserscannere Stefan Mørk & Teis Mortensen 4.1. Introduktion til laserscanning Som ordet laser scanning hentyder til, benyttes der en laserstråle som sendes mod et objekt, ved hjælp af spejle i scanneren kan strålen sendes i forskellige retninger. Opmålingen foregår som en polær måling, hvor vertikalvinklen og afstanden registreres. Når laserstrålen rammer objektet bliver signalet reflekteret og sendt tilbage til afsenderen. Laserstrålen udsendes enten som en puls (pulsmåling), eller som en kontinuerlig stråle (fasemåling). Nu kan scanneren udregne afstanden til objektet ved hjælp af tiden der er gået fra afsendelsen af laserstrålen til signalet er modtaget. Tidsintervallet ganges med laserstrålens hastighed, som er det samme som lysets hastighed, og divideres med 2, da det kun er afstanden til objektet der er interessant, og ikke afstanden frem og tilbage. Eller ved at måle på fase forskellen mellem den udsendte, og den modtagne laserstråle. Ved Fasedifferens scanning, benytter man sig af samme princip som ved fasemåling med GPS. Scanneren afsender et konstant laserlys, derved dannes en bærebølge som scanneren kan regne på, da den kender bærebølgens periode konstant.(se afsnit 4.2) For at kunne placere et punkt i et lokalt koordinatsystem, skal man kende de polære koordinater. (tegninger lånt fra Terrestrisk laserskanning Afgangsprojekt på Kort- og landmålingsteknikker uddannelsens 4. sem. foråret 2005) 11

12 Princippet er det samme som ved en alm. polær måling. Men i stedet for at rette en totalstation mod et mål, og uddrage en horisontal, en vertikal vinkel og en afstand, afsendes en række laser impulser med et bestemt grad interval, sådan at en række punkter dækker et givet objekt. Ved laser scanning udvælges ikke enkelte punkter, men i stedet måles objektet som en punktsky, hvor man kan uddrage linjer punkter og flader. Det vil sige at en laser scanner måler flader ved hjælp af mange punkter. Afhængig af scannets punkttæthed og størrelsen på området som scannes, kan en punktsky indeholde mange millioner punkter. Scanneren kan også registrere intensiteten af den modtagne laserlys, dermed kan intensiteten vises med en farveskala, i den punktsky som bliver resultatet af scanningen. (se figur 4.1:1) Figur 4.1:1 Scanning med intensitet 4.2. Typer af laserscannere Der findes to forskellige typer af laserscannere, som anvendes i 3D laserscanning. Den lidt ældre Time-of-flight 1 (TOF)= puls scanner, og den nyeste Phase-based 2 (PB) Time-of-flight scannere udsender en puls af laser lys. Den måler den tid det tager for laser lyset at rejse fra scanneren til objektet og tilbage igen, og dividere så tiden med 2 og beregner derved afstanden. Den vigtigste fordel ved denne type laser scanningsteknologi er dens evne til at opfange data på en længere rækkevidde, op til 200m. I øjeblikket kan typiske time-offlight scannere indsamle fra 10,000 til 100,000 punkter pr. sekund (www.wikipedia.com).det gør den noget langsommere end den nyere fase scanner. 1 Tiden som det tager en laserstråle at tilbagelægge en given afstand 2 Hvor man måler på fase differensen 12

13 Time-of-flight teknologien anvendes typisk til udendørs opmåling, såsom topografiske undersøgelser af veje og situationsplaner af eksisterende bygninger. C= lysets hastighed(3*10 8 m/s eller ca.3,3 picosekund pr. mm) t L = tur-retur tid R(afstand) = (C*t L )/2 Fase-baserede scannere anvender en konstant stråle af laser lys, der udsendes fra scanneren. Laser scanneren måler afstanden til et objekt, ved at regne på fase forskellen mellem det transmitterede og det reflekterede laser lys. Fordelen ved denne teknologi er den store hastighed hvormed data opsamles, pt. over 1 mio. punkter pr. sekund(bl.a. FARO`s Focus 3D). Den største begrænsning er den forholdsvis korte afstand, som i øjeblikket er ca. 80 meter. Fase-baserede scannere anvendes typisk i industrielle områder, såsom raffinaderier eller arkitektoniske rum til at udfylde detaljerede (BIM) Building Information Models 3, af eksisterende faciliteter. T 1 = Difference på bærebølgens faseforskel. 3 Bygning informations model 13

14 4.3. Hvorfor laserscanning? Laserscanning bruger man, når man har behov for en masse data af et koncentreret område og ikke enkeltmålinger som fra f.eks. totalstation. Laserscanning kan man bruge i mange forskellige sammenhænge. F.eks. i England hvor politiet er begyndt at bruge laserscanning, til at reducere omkostningerne ved lukning af motorveje. Ifølge en rapport fra den engelske regering, var der i 2010 mere end episoder i forbindelse med ulykker, som krævede at man lukkede motorvejen. I øjeblikket kræver en ulykke at området bliver afspærret i en længere periode, mens politiet metodisk undersøger området, og dokumenterer med stakkevis af fotografier og måling med målebånd. Alt sammen for at være i stand til at dokumentere forholdene, i forbindelse med forsikrings spørgsmål, og til eventuel bevismateriale i retten. Dette varede tilsammen i mere end timer og kostede den Engelske stat mere end 1 mia. pund. Transport ministeriet i England har derfor bevilliget 2,7mio. pund til indkøb af 37 scannere af mærket RIEGL fra Australien og LEICA Geosystems fra Schweiz. Ved hjælp af disse scannere kan man med bare 4-5 scanninger lave en komplet 360 graders model af sceneriet, og se hvordan kollisionen er foregået ifølge skrid mærker og se hvordan bilerne står i forhold til hinanden og andre beviser som kan bruges til forsikring og evt. retssager. Det tager omkring 4 minutter pr. scan og ca. 20 minutter i alt, at foretage en komplet scanning af et ulykkes område, en reducering på gennemsnitligt 39 minutter pr ulykke. Hvilket giver en besparelse på 6300 timer eller ca. 685 mio. pund om året. Pengene er altså givet rigtigt godt ud.(se link ) Laserscanning kan bruges i mange andre sammenhænge, hvor man gerne vil havde en 3D model af omgivelserne eller alle målene på en overflade. 3D modeller kan bruges til forskellige ting som f.eks. at måle hvordan man skal flytte en ting igennem et snævert område, eller hvordan man vil modellere eller lave fornyelse af en bygning, man kan også tage enkelte mål til forskellige punkter. Disse muligheder er blot nogle af de mange muligheder der er. 3D laserscanning kan fordelagtigt bruges gennem et projekt i flere faser f.eks. Salg og marketing, planlægning, udførelse og vedligeholdelse. Hvilket er mange af de punkter vi berører i dette projekt. Der skal lige også siges at laserscanning er mest brugbar, når det drejer sig om udvidelse, udbygning eller udvikling af noget eksisterende, og mindre brugbar når det drejer sig om nyt byggeri. Den største ulempe er de meget store datamængder, som kan være meget tunge for programmer at håndtere og som ofte ikke er nødvendige. Der er meget ekstra data som man ofte ikke anvender. 14

15 5. Målemetode Stefan Mørk & Teis Mortensen 5.1. Valg af metode Vi vil lave en 3D model ved hjælp af laserscanning og tage nogle thermofotografier og føre ind over vores punktsky, vi er ikke helt sikre på om dette kan lade sig gøre. Vi ville gerne have hele billedet ind på vores punktsky og ikke kun farverne fra thermofotografiet over på de enkelte punkter. Dette valgte vi, for at få et bedre visuelt billede af temperaturforskellene. For bedre at kunne bedømme, hvor forskellen ligger i temperaturen på overfladen og omkring hjørner. Vi kan senere se om det vil være aktuelt at lave en finere scanning, eller om det er mindre aktuelt, da de store datamængder ved en stor punkttæthed nogle gange kan være til last for bearbejdningen. Vores valg af laserscanneren, er taget på baggrund af hvad vi har til rådighed, og ikke så meget efter specifikationerne på instrumentet. Vores valg af thermokameraet er også baseret på hvad vi kan få stillet til rådighed, og da skolen har Testo kameraer til rådighed, har vi valgt at bruge disse. Det vigtigste for os er at vi kan få nogle tydelige billeder, som vi kan drapere ned over en 3D model. Thermobillederne skal vi havde bearbejdet i nogle programmer, disse vil blive valgt efter hvad der er tilgængeligt for os som studerende. hvis det ikke kan lade sig gøre i gratisprogrammer, vil vi undersøge om der er andre programmer der kan opfylde vores målsætning. 15

16 5.2. Planlægning Vi har valgt, at vi skal stille op i 5 frie opstillinger og lave scans med 4 referencepunkter i hver opstilling, grunden til 4 og ikke 3 punkter, er vi gerne ville havde et fælles referencepunkt til alle opstillingerne, så vi har en overbestemmelse også selvom der måske er et punkt vi skal smide væk, hvis vi ikke kan få en brugbar måling til et target, på grund af vinklen til target eller lignende. De 3 sider af huset skal scannes med 5 observationer (se figur 5.2:1) med 3 targets på hver flade, og et fast target stående så langt tilbage, at det er muligt at observere til det fra samtlige opstillinger. Grunden til at der er scannet 5 gange, er at man fra hver opstilling kan se de næste 3 targets, så det har været muligt at binde scan billederne sammen til en 3D model (se figur 5.2:2) man kunne godt havde nøjes med de 2 opstillinger skråt ind på hushjørnerne, men for at få fordybninger ind i vindueskarme og lignende valgte vi de 3 ekstra opstillinger. Figur 5.2:1 Opstillingsplan Figur 5.2:2 Punktskyen i TopconScanMaster For at opnå et godt resultat med hensyn til varmeforbruget, har vi valgt at huset skal varmes meget op over natten og så tager vi thermofotografierne om morgenen. For at opnå et godt resultat med hensyn til varmetab har vi valgt at huset skal varmes meget op natten over, og så tog vi thermofotografierne om morgenen, hvor det er koldt udenfor. Så vi nemt kunne se store udsvingninger i temperaturforskellene, og derved se, hvor huset afledte mest varme. Thermobillederne har vi taget fra ca. samme sted som vi stillede op med scanneren, for at få mindst mulig forvrængning i billedet, når det bliver transformeret ind over 3D modellen. 16

17 5.3. Thermokameraets opsætning Vi har valgt en opsætning, hvor vi har målt den laveste og højeste temperatur på huset, som i dette tilfælde var henholdsvis 14 og 20 grader, og brugt dem som afgrænsning på varmeskalaen. Farveskalaen er en der hedder iron, som går fra blå til rød, gennem violette nuancer. Den valgte vi, da vi i vores kartografi undervisning har lært, at rød hentyder til at her skal man være opmærksom og at det er en varm farve og fordi den blå hentyder til koldt, så det passer perfekt til definition af varme og kolde punkter. Hvilke gav et billede med en stærk visuel kontrast, så det er nemt at se hvor på bygningen der er varmetab, og et billede som er godt til præsentation. Facaden set med thermokamera Laserscanningens opsætning Vi brugte skolens Topcon GLS-1000 laserscanner (se bilag 12.1), den satte vi op i frie opstillinger og indstillede den til at lave en middel måling,. Da vi har brugt laserscannere før, ved vi af erfaring, at der bliver indsamlet rigtigt meget data når densiteten på punktskyen bliver for høj. Derfor valgte vi middel densitet, for ikke at få for tunge data, til når vi skal håndtere disse senere. Man kan så senere tage stilling til, om det måske kan lade sig gøre og om det er aktuelt at lave det, med en højere densitet. Afhængig af, hvilken computer man har til rådighed, hvor stort et område der ønskes opmålt og hvor præcist ønsker man det udført. Laserscanning under udførelse 17

18 6. Nøjagtigheder Stefan Mørk & Teis Mortensen 6.1. Vurdering af Varmekameraet Vores vurdering er at det har været fint til dette formål for at vise varmetab. Vi talte 33 pixels på et vindue på huset, som er ca. 1m bredt, så hver pixel er ca.30mm så det er ikke et præcist redskab, men det giver et godt generelt billede af hvor varmetabet er, vi målte ikke afstanden vi tog billedet fra, men det vil variere fra job til job, hvor stor en flade man skal fotograferes, og hvor langt man kan komme fra en given facade, kan man vurdere om billedet skal tages som et stort eller som flere små billeder. Pixelstørrelsen vil variere meget, det skal selvfølgelig ses i forhold til hvor præcist ønsker vi at få det isoleret, i dette tilfælde vil 30mm til angivelse af varmetab godt kunne accepteres, men det er ikke imponerende Vurdering af Laserscanningen Vi fik nogle opmålinger med en middel densitet, vi fokuserede mest på om det i det hele taget kunne lade sig gøre, frem for præcisionen i målingerne, hvorfor vi valgte en middel opsætning, så vi kunne arbejde med punktskyen uden for meget betænkningstid i programmerne. Da vi havde loadet dataene ind, opsatte vi Tie Point Error Maximum 4 til +- 0,002m og da den ikke kom med nogen fejlmeddelelse, kan vi konkludere at vores sammenføring af vores scans er indenfor 2mm. Vi kunne ikke se forskel på de enkelte scans, efter vi havde bundet dem sammen. Så vi valgte at slukke de 2 scans der var skråt ind på bygningen og kun bruge dem til at binde det hele sammen, for ikke at få dobbelt lag på gavlene og 3 scans på forsiden af huset. Selve punkttætheden af scanningerne er vi tilfredse med, men som sagt ikke gået så meget op i præcisionen af instrumenterne, da det overvejende har været et praktisk projekt, i forhold til om det rent faktisk kunne lade sig gøre at drapere et thermobillede over en 3D model. Et problem vi havde med laserscanningen var at der var lidt huller i vores model på grund af græs og lignende langs sokkelen, men varmekameraet opfangede stadig varme fra dette område. Billedet ville nok også være lidt fortegnet, da der ikke er georeference i både thermofoto og scan. Et af vores resultats forhindringer var, hvor præcist vi kunne drapere billederne ind, da de ikke havde nogle godt defineret fælles referencepunkt. Det bedste på længere sigt ville være, hvis man kunne få targets som kan løse dette eller endnu bedre integreret et thermokamera i en laserscanner, så man undgår denne problemstilling. 4 Sammenbindingens max tilladte fejlmargin 18

19 6.3. Hvor præcist det kan gøres Rent teoretisk er det en kombination af nøjagtighederne på instrumenterne og at undgå de 3 fejlkilder. De 3 fejlkilder består af: De grove fejl: som opstår ved personlige fejl under udførelsen af laserscanningen, thermobilleder og under databehandlingen af disse. Systematiske fejl: kan være en drejning i instrumentet, hvilket er en konstant ændring og som vi kan beregne og korrigere for. For kontrol om disse er korrekt, kan man lave test i forhold til specifikationerne. (se bilag 12.1 og 12.2) De tilfældige fejl: kan være vejrforhold, da det er udendørs og vind og vejr kan have indflydelse på målingerne både varmemæssigt for kameraet, men også stabiliteten af scanneren. Regn kan forvrænge begge instrumenters refleksioner. Disse fejl kan vi ikke korrigere for. 19

20 7. Databehandling Stefan Mørk & Teis Mortensen 7.1. Visualiseringen Da vi havde målt med thermokameraet og laserscanneren loadede vi det ind i programmet Topcon ScanMaster som følger med Topcon laserscanneren, der samlede vi så de 5 scan ved hjælp af de 3-4 punkter der var til fælles mellem scanningerne ved siden af hinanden (se figur 5.2:1), de 3-4 punkter anvendte vi så til at lave 5 tie points. Figur 7.1:1 Punktskyen samlet i Topcon ScanMaster Ved brug af disse fik vi så samlet modellen af huset (se figur 7.1:1), som vi derefter begyndte at skære alle de ekstra punkter fra laserscanningen fra, så vi kunne gå videre til vores største udfordring, nemlig at drapere vores thermobilleder ind over vores opmåling Problemstillinger undervejs Da vi skulle drapere ned over punkterne kom der en masse problemer, vi var nød til at lave en 6 mesh da vi vil havde hele billedet ind og ikke kun overføre farve til de enkelte punkter. Dette gav nogle masker som var på flere vægge, hvilket gav en fortegnelse af virkeligheden.(se figur 7.2:1) Figur 7.2:1 Mesh i Microstation 5 Bindings punkter 6 maske 20

21 Der var stadig problemer med at få det draperet ned over modelen. Først havde vi problemer med at sætte thermofotografierne ind på grund af formatet vi fik fra kameraet, men det løste vi nemt med lidt formatering, det næste var straks værre, da man kun må drapere fra top 7 view (se figur 7.2:2), Dette problem måtte vi opgive efter en række forskellige forsøg på at løse dette. Figur 7.2:2 Fejlmeddelelse top view og ikke parallelt billede Så fandt vi en video (se link ) der beskrev hvordan vi skulle gøre, den fulgte vi og vi fik billedet ind, men så virkede knappen til 8 assign ikke, da vi ville drapere det på modellen. Forskellen var at den video vi fulgte (se link ), var med georeference til tegningen og opmålingen, det var derudover også en tegnet flade og ikke en punktsky der var bearbejdet til en mesh. Vi kunne godt tegne en flade efter vores scanning, men dette var ikke vores problemstilling. (se afsnit 2.1) 7 Set oppefra 8 Tildele 21

22 Figur 7.2:3 Slukket Assign knap i Microstation Som i kan se over her var den ikke aktiv, da var et eller flere krav der ikke var opfyldt, hvilket vi desværre ikke fandt løsningen på. Vi prøvede den knap der lyser op lidt længere nede nemlig 9 attach(se figur 7.2:3). Med resultatet at vi skulle finde det punkt vi stod i, og vores view vinkel og afstand skulle være præcist det samme, som da vi satte op. Da opløsningen på thermokameraet og laserscanneren ikke var ens, ville dette kræve en scalering for at få dem til at passe sammen. En sidebonus var at vi kunne se, at vores 2D thermofoto kunne draperes på taget af vores 3D model, nedenunder har den adskilt væggen som står som mesh uden billede.(se figur 7.2:4) Figur 7.2:4 Taget Attached med thermobillede og væg som mesh (skulle hænge sammen). 9 vedhæfte 22

23 Da vi havde prøvet os frem med alle de muligheder vi havde med Microstation. Valgte vi at prøve AutoCAD, som vi kunne konkludere ikke er velegnet til billedbehandling (se figur 7.2:5), det er generelt ikke nemt og finde et program som kan håndtere både billede og opmåling. Figur 7.2:5 AutoCAD s billedredigeringsmuligheder Så prøvede vi Autocad Revit som er tillægsprogram til Autocad. Vi prøvede først at importere punktskyen direkte, men det kunne vi ikke da filformatet.sdf fra Topcon scanneren ikke var understøttet.(se figur 7.2:6) Figur 7.2:6 AutoCAD Revit s filunderstøttelse Så vi fik det eksporteret fra Microstation, i stedet for at loade dataene ind direkte. Da vi havde fået det ind og skulle i gang, kom denne fejl med at man ikke må få et 2D foto ind i et 3D view, fejlmeddelelsen kan ses herunder (se figur 7.2:7). Figur 7.2:7 Revit fejlmeddelelse om 2D billede i 3D view 23

24 Stefan Mørk & Teis Mortensen 8. Datapræsentation Vi har valgt at vi vil præsentere vores digitale data, i 3D PDF, da vi ikke har et datahotel, hvor man kan sende et link til præsentationen af de 3D filerne. I stedet har vi vedlagt en cd med installationsfilerne til Adobe Acrobat 10 Pro, hvor man få en gratis prøveperiode på 30 dage. for at kunne åbne og manøvrere i 3D billederne, skal Adobe Acrobat 10 Pro installeres. (vedlagt CD eller se link ) Her er hele huset som mesh inden det blev renset for mesh fejl. Hvis man klikker på hånden i menulinjen kan man panorere i billedet og gøre det aktivt. Man kan højreklikke og finde en masse værktøjer, hvor man bl.a. kan måle på modellen. Her er et 3D billede af en Mesh på gavlen mod vest, det lykkedes desværre ikke at drapere et thermofoto ind over, men hvis man fik dette til at lykkedes så kunne denne måde være en fin præsentationsmulighed. Det ville være en god form i forhold til præsentation for en kunde, da det giver et nemt og hurtigt overblik i forhold til f.eks. en masse 2D billeder. Det gør det også langt nemmere at vurdere, hvor meget der egentlig udledes, da man kan måle de enkelte områder med varmetab Der kan måles i 3D på denne type PDF, hvilket laver et hurtigt overblik, så man nemt kan beregne varmetabet af et hjørne eller rundt om andre elementer på 3D modellen. Til konstruktører og andre med adgang til Microstation, har vi lagt filerne på Cd en. 24

25 9. Konklusion Konklusionen er at vi ikke fandt en måde, hvorpå vi kunne drapere et thermofoto over en 3D model i de programmer vi havde til rådighed. Taget i betragtning af at vi har haft meget begrænset undervisning, i laserscanning og thermofotografering. Så er vi stolte over vi har lært og fundet frem til så meget, også selvom vi ikke fik løst selve problemstillingen. Nogle af de mange ting der kan nævnes, er at vi i dette projekt har arbejdet med mange forskellige programmer, hvor vi har lært en masse brugbar viden. Vi har lært at sammensætte flere scanninger, ved at udpege targets fra de forskellige scans, og derved samle dem til et 3 dimensionalt billede. Derudover er vi blevet mere fortrolige med både Topcon scanneren, og Testo termografikamera og med deres software. Vi har derudover erfaret, at det kan være en god hjælp at have en sparringspartner. Den gruppe vi har sparret lidt med udover vores vejleder, har brugt skolens Topcon Scanner til deres speciale. Vi er under forløbet også blevet bedre til at lave tidsplan og tidsregistrering og holde disse ajour. Programmerne vi brugte og som vi er blevet bedre til er: Topcon ScanMaster Topcon ScanMaster Field Testo Soft Microstation AutoCAD AutoCAD Revit Adobe Acrobat Pro alle har været gratis studenterversioner, eller venligst udlånt fra skolen. Desværre var vi ved hjælp af de ovennævnte programmer, ikke i stand til at drapere thermobillederne ned over vores 3D model. Men vi har erfaret, at man med lidt mere viden og ved hjælp af udvidelser fra nogle af disse programmer vil det højst sandsynligt kunne lade sig gøre. Vi har desuden set et program, hvor beskrivelsen ser ud, som det kan løse opgaven, programmet hedder RHINO og koster 995 og 195 for studenterversion. (se link ) 25

26 10. Perspektivering Hvis man har frie midler, kan man arbejde på hvilket af disse programmer egner sig bedst til at håndtere både foto og opmåling. Man kan arbejde på at finde en måde, hvorpå man både har thermofoto og opmåling til samme referencepunkt, f. eks ved hjælp af en form for godt defineret varmt/koldt punkt, til sammenførelsen af flere scans. Man kan gå dybere med bedømmelsen af varmetab og hvor præcist det ønskes opmålt, samt hvor meget varmetab der kan accepteres i forhold til de enkelte materialer. Man kan arbejde med scanningens præcision i forhold til opgave, og finde ud af hvor præcist denne type opgave ønskes udført, ikke nødvendigvis fra kort og landmålerens perspektiv, som altid er at gøre det så præcist som muligt, men måske ud fra en konstruktørs eller kundes behov. 26

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL: Visualisering af 3d - model VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Læs mere

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Termografi TERMO GRAFI Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Tag temperaturen på energiforbruget Termografiundersøgelser afslører, hvor godt

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Program Lidt om 3D laserscanning generelt Lidt om projektet Ny Nørreport Baggrund for anvendelse

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS

Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS Nyt revolutionerende opmålings system. Verdens første, perfekte kombination af TPS og GPS. Total station

Læs mere

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk For yderligere oplysninger venligst kontakt: Partner, BIM - Lokalplaner og 3D laserscanning Lokalplaner LE34 har i mange år deltaget i lokalplaners tilblivelse og i virkeliggørelsen af lokalplaner LE34

Læs mere

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder.

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT scanning Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT står for Computer Tomografi og er en scanningsmetode, der danner en digital

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere,

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere, Sonocaddie V500 er en håndholdt Stor test af 10 afstandsmålere Ikke mange tekniske hjælpemidler må bruges på en golfbane, men forbuddet gælder ikke afstandsmålere. Her tester vi et stort udvalgs funktionalitet

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel: Synopsis: Terrestrisk laserscanning i praksis. Tema: Faglig og professionel udvikling. Projektperiode: 1. september 2010-10.

Titel: Synopsis: Terrestrisk laserscanning i praksis. Tema: Faglig og professionel udvikling. Projektperiode: 1. september 2010-10. Titel: Tema: Terrestrisk laserscanning i praksis Synopsis: Dette projekt omhandler undersøgelse af den fremtidige brug af terrestrisk laserscanning i en privat praktiserende landinspektørvirksomhed.. Faglig

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 7. VVM for Måde Havnedeponi. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 7. VVM for Måde Havnedeponi. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 7 VVM for Måde Havnedeponi Juni 2013 Bilag 7 17. Maj 2013 VVM FOR MÅDE HAVNEDEPONI Visualiseringerne er udarbejdet med udgangspunkt i en fotooptagelse,

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO SRO Newtons afkølingslov og differentialligninger Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO 0 Abstract In this assignment I want to illuminate mathematic models and its use in the daily movement. By math

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 7

Indholdsfortegnelse. Forord 7 Indholdsfortegnelse Forord 7 1 Indledning 8 1.1 Baggrund 8 1.2 Kort som projekteringsgrundlag 8 1.3 Topografiske kort 8 1.4 Tekniske grundkort 9 1.5 Situationsplaner 10 1.6 Matrikelkortet 10 2 Landmåling

Læs mere

Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2.

Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2. Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1 Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2. Konvertering af fotografier og anden grafik til DV-format Et TV billede er opbygget af 576 vandrette

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model.

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model. PROJEKT REFERENCE LISTE : Et lille udpluk af de mange forskellige Laser Scannings projekter Lodahl har været involveret i, siden introduktionen af laser-scanning i 2001 Østre Gasværk Teater. Indvendig

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT!

WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT! WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT August 2014 POLYFORM & BIM Equity 1.0 PROJEKT: BELLA KARRÉ 5 Dette whitepaper beskriver metode og workflow for design og projektering hos POLYFORM Arkitekter af Bella

Læs mere

Link til min youtube kanal: http://www.youtube.com/user/davkdk

Link til min youtube kanal: http://www.youtube.com/user/davkdk Dette er skrevet til Fiskeavisen som i samarbejde med Gordon P. Henriksen i løbet af 2013 bragte en serie artikler om fiskeres brug af GoPro. Min artikel skulle handle lidt om gode råd til at undgå de

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design.

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design. Fantasy Design Web Udstilling Instruktion: Hvordan får man sine ting præsenteret på webudstillingen. Fantasy Design Web Udstilling er en offentlig hjemmeside hvor du kan se design fremstillet af børn og

Læs mere

Det er lige henne om hjørnet

Det er lige henne om hjørnet Sæsonen 2015-2016 Det er lige henne om hjørnet - der står fotografen og håber på at få de helt rigtige optagelser. Måske er det eleverne på netop jeres skole, Unger tænker på! Det bliver jeres elever der

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske oplysninger Find problemer med det samme! Fluke visuelle IR-termometre kombinerer bekvemmeligheden fra et punkttermometer med den visuelle fordel ved et infrarødt

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål DRONER INTELLIGENT BRUG AF NY TEKNOLOGI Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål 1 Hvis vi havde haft dronerne lidt før. 3. december

Læs mere