Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan. 21.04.2010.hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20"

Transkript

1 Underbilag 3.3- Appendiks Journalplan hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20

2 Patent- og Varemærkestyrelsen Journalplan for journalperiode 2007 Hovedgruppeinddeling: Hovedgruppe 0: Generelt Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen Hovedgruppe 2: Politikudvikling Hovedgruppe 3: Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager Hovedgruppe 9: Andet hbv Dok.nr. 10/29 Side 2 af 20

3 Undergruppeinddeling: Hovedgruppe 0: Generelt 01 Patent- og Varemærkestyrelsen 02 Ankenævnet for Patenter og Varemærker 03 Økonomi- og Erhvervsministeriet (koncernen) 04 Ministerbetjening 05 Statslige forhold Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen 11 Organisation, ledelse og udvikling 12 Økonomi 13 Personaleadministration og -politik 14 Medarbejderudvikling 15 IT-anvendelse 16 Intern information og service 17 Informationssøgning Hovedgruppe 2: Politikudvikling 20 Politikudvikling generelt 21 Erhvervspolitisk statistik 22 Koncernprojekter inden for politikudvikling Hovedgruppe 3: Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne 30 Lovgivning generelt 31 Lovgivning inden for flere rettighedsområder 32 Patenter 33 Brugsmodeller 34 Vare- og Fællesmærker 35 Design hbv Dok.nr. 10/29 Side 3 af 20

4 36 Andre rettighedsområder 37 Anden lovgivning 39 Andet om lovgivning Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde 40 Internationalt samarbejde generelt 41 EU 42 EPO 43 WIPO 44 OHIM 45 Norden 46 WTO TRIPS 47 Andre fora Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed 51 Markedsføring 52 Forretningsstrategisk udvikling 53 Erhvervsservice 54 Underleverancer 55 Internationale projekter 56 Kurser, konferencer m.m. arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen 57 Patent- og Varemærkestyrelsens publikationer Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner 61 Bureauer 62 Foreninger 63 Offentlige myndigheder og institutioner (udenfor ØEM) 64 Andre landes myndigheder hbv Dok.nr. 10/29 Side 4 af 20

5 Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager 71 Patent 72 Varemærke/Design 73 Salg- og projektvirksomhed 74 Direktionssekretariatet, Presse, Økonomi, Strategi og Kvalitet 75 HR og Intern Service 76 Juridiske og politiske enheder 77 IT Hovedgruppe 9: Andet 91 Uanbringelig korrespondance 92 Testdokumenter og fejlregistreringer 93 Forjournaliseringer 94 Sager før hbv Dok.nr. 10/29 Side 5 af 20

6 Hovedgruppe 0: Generelt 01 Patent- og varemærkestyrelsen 011 Ressort og kompetence (Delegationsbekendtgørelsen) 012 Lukkedage, flagdage og postkasse 019 Andet om Patent- og Varemærkestyrelsen 02 Ankenævnet for Patenter og Varemærker 020 Ankenævnet for patenter og varemærker generelt 021 Bekendtgørelse om Ankenævnet for patenter og varemærker 022 Halvårsmøder 023 Håndbog/workflow 024 Medlemmer 029 Andet om Ankenævnet for patenter og varemærker 03 Økonomi- og Erhvervsministeriet (koncernen) 030 Økonomi- og Erhvervsministeriet generelt 031 Orientering fra departementet om koncernforhold 032 Møder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet 0321 Administrationsmøder ØEM 0322 Styrelsesmøder ØEM 0323 Koncerngruppemøder ØEM 033 Projekter, handlingsplaner, strategier m.m. under Økonomi- og Erhvervsministriet ØEM 039 Andet om Økonomi- og Erhvervsministeriet ØEM 04 Ministerbetjening 040 Ministerbetjening generelt 041 Enkelte ministerbetjeningssager (sættes også under emnet) 05 Statslige forhold 050 Statslige forhold generelt 051 Orientering fra offentlige myndigheder om statslige forhold 052 Høringer fra offentlige myndigheder (her sættes høringer der ikke er relevante for Patent- og Varemærkestyrelsen, andre høringer sættes under emnet - sager oprettes efter årstal) 053 Tværministerielle projekter, programmer, strategier m.m. i staten 059 Andet om statslige forhold (herunder Grønland og Færøerne) hbv Dok.nr. 10/29 Side 6 af 20

7 Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen 11 Organisation, ledelse og udvikling 110 Organisation og ledelse generelt 111 Struktur 1110 Patent- og Varemærkestyrelsens struktur generelt 1111 Møder i ledelsen 1112 Kombinationsudvalg 1113 Sikkerhedsorganisationen (sikkerhedsrepræsentanter) 1114 IT sikkerhedsudvalg 1115 Tillidsrep./faglige organisationer 112 Strategi og ledelse i Patent- og Varemærkestyrelsen 1121 Vision og mission 1122 Forretningsplaner (sager oprettes efter årstal) 1123 Resultatkontrakter, direktørkontrakter (sager oprettes efter årstal) (RK) 1124 Enhedskontrakter (sager oprettes efter årstal) (EK) 113 Sundhed og arbejdsmiljø (sikkerhedsorganisationen sættes under 1113) 1130 Sundhed og arbejdsmiljø generelt (stresshåndtering, stress) 1131 Tilsyn med arbejdsmiljø (arbejdspladsvurdering, APV, Arbejdstilsynet) 1132 Sundhedsfaglige tilbud til medarbejderne (massør, massørordning, influenzavaccination, vaccination) 1133 Førstehjælp 114 Kvalitetsstyring (her alle sager vedr. ISO-certificering) 1140 Kvalitetsstyring, generelt 1141 Håndbog (leveranceaftaler, kvalitetskontrol) 1142 Kompetencer 1143 Leverandøraftaler 1144 Procesvalidering 1145 Procesændringer 1149 Andet om kvalitetsstyring 115 Fysiske forhold 1151 Bygningen (adgangskontrol, evakuering, evakueringsplaner, adgangsforhold, adgangskort) 1152 Kantine 1153 Inventar, indkøb m.m. (møbler) 12 Økonomi 121 Finanslov og budgettering 1211 Finanslove (sager oprettes efter årstal) 1212 Internt budget (sager oprettes efter årstal) hbv Dok.nr. 10/29 Side 7 af 20

8 122 Regnskab 1221 Regnskabsaflæggelse (sager oprettes efter årstal) 1222 Årsrapport (sager oprettes efter årstal) 1223 Regnskabssager 1224 Revision 1225 Kassefunktion (PCT-afregninger, EPO-afregninger, buskort, checks) 1226 Afstemninger 1227 Budgetopfølgning 123 Regnskabsforvaltning 1231 Instrukser og regelsæt 1232 Rejseadministration (tjenesterejser, Travel-x) 1233 Bankkonti og øvrige aftaler 1234 Koncern Økonomi (KØ) 124 Økonomiadministration 1241 Bevillingssager 1242 Økonomiske analyser til internt brug 1243 Økonomiske analyser til eksternt brug 125 Økonomistyring og -systemer 1251 Økonomistyring 1252 Økonomi- og regnskabssystemer 13 Personaleadministration og -politik 130 Personaleadministration og politik, generelt 131 HR-politikker (personalehåndbog) 132 Løn og pension (tidsregistrering, m-tid, SOL, Targit, stiko; lønforhandlinger, lønstatistik) 133 Ferie, barsel, sygefravær og andet fravær (raskmelding, sygdom, orlov) 134 Personalesagsbehandling (fx vejledninger) (jubilæer) 135 Rekruttering 1350 Rekruttering, generelt 1351 Stillingsopslag (annoncering sættes under 5143) 1352 Ansættelse (dialogmøder) 1353 Socialt ansvar m.m Andet i relation til rekruttering 136 Fratrædelser m.m. 137 Eksterne relationer (Koncernudvikling, PGR, Personalechefernes arbejdsgruppe) 138 Elever 14 Medarbejderudvikling 140 Kompetenceudvikling generelt (kompetencekravsprofiler) 141 Kurser for medarbejdere (introkurser) 142 Kompetencefonden 143 Lederudvikling (LUS, lederevaluering, lederudviklingssamtaler) 144 Personalekonferencer, enhedsdage, seminarer og festlige arrangementer for Patent- og Varemærkestyrelsens medarbejdere (julefrokoster) 145 Medarbejderudvikling (MUS,MTU,medarbejderudviklingssamtaler, medarbejdertilfredshedsundersøgelser) hbv Dok.nr. 10/29 Side 8 af 20

9 15 IT-anvendelse 150 IT generelt 151 Udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-systemer 1511 Hardware, tværgående 1512 Software og licenser, tværgående 1513 Netværk 1514 IT-sikkerhed (der ikke hører til konkrete systemer fx IT support) 1515 Centrale IT-forretningssystemer update Regnskabssystemer Telefoni Skriptor 1516 Administrative IT-systemer M-tid SuperOffice Gefion (emnesager) 1517 WEB systemer dkpto.dk espacenet PVSonline IPsurvey Eptos 1519 Andre IT systemer 152 Generelle IT-arbejdsgrupper 153 IT-konsulentbistand (der ikke hører til konkrete systemer) 154 IT-høringer i Staten 155 IT-samarbejde i Staten 156 Departementets tilsynspligt 157 Koncern IT (KIT) 159 IT andet 16 Intern information og service 161 Intranet og nyhedsbreve (Nice2Know, N2K, Top-Nyt) 162 Internt bibliotek (Håndbogsbiblioteket, håndbøger, bøger, tidsskrifter, opslagsværker) 163 Dokumenthåndtering (arkivering, rettighedssager, emnesager, rettighedssager, oprettelsen, post, skanning, Rigsarkivet) 164 Publicering, print og kopi (tidender m.m. sættes i gruppe 57) (DTP) 17 Informationssøgning (eksterne databaser, www, NPL, litteratursøgning, søgeværktøjer) hbv Dok.nr. 10/29 Side 9 af 20

10 Hovedgruppe: 2 Politikudvikling 20 Politikudvikling generelt 21 Erhvervspolitisk statistik 22 Koncernprojekter inden for politikudvikling hbv Dok.nr. 10/29 Side 10 af 20

11 Hovedgruppe: 3 Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne 30 Lovgivning generelt 31 Lovgivning inden for flere rettighedsområder 310 Lovgivning inden for flere rettighedsområder, generelt 311 Lovgivning/ specielle emner i relation til flere rettighedsområder (Gebyrbekendtgørelsen) 312 Sagsbehandling inden for flere rettighedsområder 32 Patenter 321 Patentlovgivning 3210 Patentlovgivning generelt 3211 Specielle emner i relation til patentering (opfindelseshøjde, administrativ omprøvning, indsigelser, Færøerne og Grønland) (nyhed) 3212 Ændring af patentloven (sorte bøger som sidste dok.) 3213 Lov om hemmelige patenter 3214 Bekendtgørelser (Ankenævnet sættes under gruppe 02) (Patentbekendtgørelsen) 3215 Oversættelse af patentlovgivning 3216 Retssager om patenter (domme, udtalelser, afgørelser) 3217 Vejledning om lovgivning på patentområdet (herunder forespørgsler) (bippervagt) 3219 Patentlovgivning andet 322 Sagsbehandling på patentområdet 3220 Sagsbehandling på patentområdet (fx generalfuldmagter, opfindelseshøjde, administrativ omprøvning, indsigelser) 3221 Specielle emner i relation til sagsbehandling på patentområdet 3222 Klager over sagsbehandling patentområdet 33 Brugsmodeller 34 Vare- og fællesmærker 340 Vare- og fællesmærker samt design generelt ( fx intern undervisning) 341 Vare- og fællesmærkelovgivning 3411 Specielle emner i relation til vare- og fællesmærkelov 3412 Ændring af vare- og fællesmærkeloven 3413 Bekendtgørelser 3414 Oversættelse af vare- og fællesmærkelove m.v Retssager om vare- og fællesmærker (domme, udtalelser, afgørelser) 3416 Vejledning om lovgivning på varemærkeområdet (herunder forespørgsler, bippervagt) 342 Sagsbehandling på varemærkeområdet (kollitionsundersøgelser, skanninger, varemærkehåndbogen, bippervagt) 3420 Sagsbehandling på varemærkeområdet, generelt 3421 Specielle emner i relation til sagsbehandling på varemærkeområdet 3422 Klager om sagsbehandling på varemærkeområdet 35 Design 351 Designlovgivning (administrativ omprøvning) 352 Oversættelse af designlove m. m. 353 Vejledning om design (herunder forespørgsler, bippervagt) 354 Sagsbehandling på designområdet (generalfuldmagter) (designvagten) hbv Dok.nr. 10/29 Side 11 af 20

12 36 Andre rettighedsområder 361 Navnestempler 362 Domænenavne 363 Virksomheds- og selskabsnavne 364 Skorstensmærker 365 Kommunevåben og segl 37 Anden lovgivning 370 Anden lovgivning generelt 371 Chips (halvlederprodukters topografi) 372 Forvaltningsretlige forhold (aktindsigt, habilitet, partshøring, klagevejledning) 373 Markedsføringslovgivning 374 Lovgivning vedr. digital kommunikation 375 Ophavsret (copyright) 39 Andet om lovgivning hbv Dok.nr. 10/29 Side 12 af 20

13 Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde 40 Internationalt samarbejde generelt 41 EU 410 EU samarbejde generelt (herunder EU udvidelse) 411 EU samarbejde patent og brugsmodeller 412 EU samarbejde varemærke og design (EU-batch, EU-søgningsrapporter) 419 Andet om EU samarbejde 42 EPO 420 EPO generelt 421 EPO Administrationsrådet og Budget- og finanskomite (mødesager oprettes efter årstal) (Administrative Council, Budget and Finance Committee) 422 EPO Europæisk Patentkonvention (EPK, EPC) 423 Faste arbejdsgrupper og komiteer i EPO regi (EUROTAB, EPIDOS/INPADOC, PATLIB, Working Party on Technical Information, Patent Law Committee, B28) 424 Ad hoc arbejdsgrupper og komiteer i EPO regi 425 EPO projekter (EPTOS) 429 Andet i relation til EPO 43 WIPO 430 WIPO samarbejde generelt 431 WIPO samarbejde patent og brugsmodeller (Patent Law treaty, PLT, SPLT, PCT, Budapesttraktaten, Strasburgoverenskomsten, IPC) 432 WIPO samarbejde varemærke og design (Pariserkonventionen, Madridprotokollen, Madridarrangementet, Nicearrangementet, Haagarrangementet, Locarnoarran gementet, Lissabonarrangementet, SCT, Nice klassifikation, Madrid Protokol, TLT, Singapore traktaten) 433 WIPO Governing Bodies og andre institutionelle emner 434 WIPO Andre retsområder (UPOV, PLDA) 439 Andet om WIPO samarbejde 44 OHIM 441 OHIM Administrative Board (sager oprettes efter årstal) (AB) 442 OHIM Budget Committee (BC) 443 OHIM Joint Meetings 444 OHIM Technical Cooperation 445 OHIM andre samarbejdsprojekter 45 Norden 450 Nordisk samarbejde generelt 451 Nordisk samarbejde patent og brugsmodeller 452 Nordisk samarbejde varemærke og design 453 NPI Nordisk Patent Institut 46 WTO TRIPS 47 Andre fora (WHO, OECD) hbv Dok.nr. 10/29 Side 13 af 20

14 Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed 51 Markedsføring 511 Markedsføring (marketing) 512 Salgsvirksomhed (salgsstatistik, kundebesøg) 513 Kundeundersøgelser 514 Ekstern kommunikation 5140 Ekstern kommunikation generelt (Branding) 5141 Web (PVS Online, hjemmeside) 5142 Presse 5143 Annoncering (Stillingsopslagenes udformning under 1351) 515 Kundevejledning (Reception, Kundecenter) 516 Messer, udstillinger m.m. 517 Bibliotek (Læsesal) 52 Forretningstrategisk udvikling 520 Udviklingsarbejde generelt 521 Konkrete udviklingsprojekter (IP-audit, Patent Intelligence) 53 Erhvervsservice (Servicesager, kopiservice) 531 Udviklingsarbejde inden for erhvervsservice (herunder sættes produktudvikling) 532 Vejledning om erhvervsservice 533 Klager om erhvervsservice 534 Sagsbehandling på erhverserviceområdet (nyhedsundersøgelser, krænkelsesundersøgelser, navneundersøgelser, overvågninger, bibliografiske serviceopgaver, DesDoc) 535 Erhvervsserviceprojekter 539 Erhvervsservice andet 54 Underleverancer (Subcontracting) 540 Underleverancer generelt 541 Forespørgsler om underleverancer 542 Strategi og udvikling af subcontracting (markedsplaner) 543 Enkelte aftaler om underleverancer (lande) 55 Internationale projekter 550 Internationale projekter generelt (kontraktskabeloner, cv er, handlingsplaner) 551 Enkelte internationale projekter (følg vejledning for oprettelse af internationale projektsager) 552 Studiebesøg for delegationer 559 Internationale projekter andet 56 Kurser, konferencer m.m. arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen 560 Kurser, konferencer m.m. generelt 561 Foredrag 562 Kurser (her sættes også kursusbrochurer) (seminarer) 563 Konferencer 564 Studiebesøg på skoler m.m. 565 Modtagelse af gæster hbv Dok.nr. 10/29 Side 14 af 20

15 57 Patent- og Varemærkestyrelsens publikationer (Interne udgivelser sættes i gruppe 16) 571 Tidender og publikationer 572 Brochurer, produktblade, løbende udgivelser og priser 573 Artikler m.m. forfattet af medarbejdere 574 Pligtaflevering hbv Dok.nr. 10/29 Side 15 af 20

16 Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner (her oprettes sager som ikke emnemæssigt kan placeres andre steder) 61 Bureauer 62 Foreninger 621 Nationale foreninger (her kan oprettes samlesager) (IP-dialog) 622 Internationale foreninger 63 Offentlige myndigheder og institutioner (udenfor ØEM) 631 Ministerier og styrelser 632 Andre offentlige institutioner 64 Andre landes myndigheder (land) 69 Andet i relation til Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner hbv Dok.nr. 10/29 Side 16 af 20

17 Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager (Her sættes afdelingsspecifikke sager, der ikke har nogen relevans for andre end den enkelte afdelings medarbejdere. Det kan fx være paradigmer og fødselsdagslister. I denne gruppe må der ikke sættes sager, som hører hjemme i de andre hovedgrupper) 71 Patent 710 Patent generelt 711 Patent ledelse 712 Teams 7121 Team Mekanisk Team Maskin generelt Personlige mapper 7122 Team Elektro Team Elektro generelt Personlige mapper 7123 Team Fødevare/medio - nedlagt Team Fødevare/medio generelt Personlige mapper 7124 Team Biotek/lægemidler - nedlagt Team Biotek generelt Personlige mapper 7125 Team Bygge/bolig - nedlagt Team Bygge/bolig generelt Personlige mapper 7126 Team kemi Team Teknisk kemi generelt Personlige mapper 713 Arbejdsgrupper 7130 Arbejdsgrupper generelt 7131 INFO gruppen 7132 Kvalitetskontrolgruppen 7133 Patent-IT gruppen 7134 Erhvervsservicegruppen 7135 Uddannelsesgruppen 7136 Vejledningsgruppen 7137 Subcontractinggruppen 7138 Dansk myndighedsgruppen 7139 Udviklingsgruppen 714 Patentsekretariatet 72 Varemærke/Design 720 Varemærke/Design generelt 721 VMD ledelse 722 Personlige mapper 723 Sagstildeling 724 Standardfraser og brevskabeloner 725 VMD brugere (brugerbesøg) 726 Adresse- telefon- og ferielister m.m hbv Dok.nr. 10/29 Side 17 af 20

18 73 Salg og projektvirksomhed 731 Salg & Marketing 732 Kundecentret 733 Marketing 734 Internationale projekter 74 Direktionssekretariat, Presse, Økonomi, Strategi og Kvalitet 741 Direktionssekretariat 742 Presse 743 Økonomi 744 Strategi 745 Kvalitet 75 HR og Intern Service 751 HR 7510 HR Generelt 7511 Personlige mapper 752 Intern Service 7521 Interessentregister Personlige mapper 7522 Indkøb Personlige mapper 7523 Post/Print og kopi Personlige mapper 7524 Publicering Personlige mapper 7525 Journal Personlige mapper 7526 Scanning Personlige mapper 7527 Oprettelsen Personlige mapper 7528 Kopiservice og reception Personlige mapper 753 Kassen 76 Juridiske og politiske enheder 77 IT 761 Jura & Politik 7611 Sekretariatet 7612 Personlige mapper 7613 Personlige mapper fra tidligere medarbejdere 762 International Politik 7621 Sekretariatet 7622 Personlige mapper 7623 Personlige mapper fra tidligere medarbejdere 770 IT generelt 771 Personlige mapper hbv Dok.nr. 10/29 Side 18 af 20

19 79 Andet om afdelingernes interne sager hbv Dok.nr. 10/29 Side 19 af 20

20 Hovedgruppe 9: Andet 91 Uanbringelig korrespondance 92 Testdokumenter og fejlregistreringer 93 Forjournaliseringer 94 Sager før hbv Dok.nr. 10/29 Side 20 af 20

Workflow i ESDH. Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet

Workflow i ESDH. Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet Workflow i ESDH Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet Skole: Uddannelsescenter Holstebro Klasse: e14meoffag20 Vejleder: Thomas Krüger Hansen Tegn: 31705 Afleveringsdato: 01.05.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2 1. udgave, 2013 1 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer

Læs mere

Velkommen til M&R YES

Velkommen til M&R YES Velkommen til M&R YES Indhold Mentorordningen & Mentortjeck-listen (Udfyldes af den nyansatte) 4 1. Velkommen til DTU - Institut for Miljø og Ressourcer 5 2. Om instituttet 5 Personalet 5 Ledelsen 5 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe

Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Indhold 1. Indledning... 3 2. HR og Kommunikation... 3 3.

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 1

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Kriterium 1 Lederskab Kriterium 2 Politik og Strategi Kriterium 3 Medarbejdere Kriterum 4 Partnerskaber og ressourcer Kriterium 5 Processer Kriterium 6 Kunderesultater Kriterium

Læs mere

Velkommen til Roskilde Universitet, RUC

Velkommen til Roskilde Universitet, RUC RUC Velkommen til Roskilde Universitet, RUC 1 Korallen i RUC s segl Velkommen til RUC Redaktion Kommunikationsenheden Layout Kommunikationsenheden Fotos Timme Hovind Tuala Hjarnø Per Lau Knudsen Tryk Prinfo

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005 NORRBOM VINDING Videnregnskab 200 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 200. Årets videnregnskab er det tredje i rækken. Videnregnskabet for 200 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet

Læs mere

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1.

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1. Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 I fsb s ydelseskatalog 2015 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke

Læs mere

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere