Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan. 21.04.2010.hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20"

Transkript

1 Underbilag 3.3- Appendiks Journalplan hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20

2 Patent- og Varemærkestyrelsen Journalplan for journalperiode 2007 Hovedgruppeinddeling: Hovedgruppe 0: Generelt Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen Hovedgruppe 2: Politikudvikling Hovedgruppe 3: Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager Hovedgruppe 9: Andet hbv Dok.nr. 10/29 Side 2 af 20

3 Undergruppeinddeling: Hovedgruppe 0: Generelt 01 Patent- og Varemærkestyrelsen 02 Ankenævnet for Patenter og Varemærker 03 Økonomi- og Erhvervsministeriet (koncernen) 04 Ministerbetjening 05 Statslige forhold Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen 11 Organisation, ledelse og udvikling 12 Økonomi 13 Personaleadministration og -politik 14 Medarbejderudvikling 15 IT-anvendelse 16 Intern information og service 17 Informationssøgning Hovedgruppe 2: Politikudvikling 20 Politikudvikling generelt 21 Erhvervspolitisk statistik 22 Koncernprojekter inden for politikudvikling Hovedgruppe 3: Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne 30 Lovgivning generelt 31 Lovgivning inden for flere rettighedsområder 32 Patenter 33 Brugsmodeller 34 Vare- og Fællesmærker 35 Design hbv Dok.nr. 10/29 Side 3 af 20

4 36 Andre rettighedsområder 37 Anden lovgivning 39 Andet om lovgivning Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde 40 Internationalt samarbejde generelt 41 EU 42 EPO 43 WIPO 44 OHIM 45 Norden 46 WTO TRIPS 47 Andre fora Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed 51 Markedsføring 52 Forretningsstrategisk udvikling 53 Erhvervsservice 54 Underleverancer 55 Internationale projekter 56 Kurser, konferencer m.m. arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen 57 Patent- og Varemærkestyrelsens publikationer Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner 61 Bureauer 62 Foreninger 63 Offentlige myndigheder og institutioner (udenfor ØEM) 64 Andre landes myndigheder hbv Dok.nr. 10/29 Side 4 af 20

5 Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager 71 Patent 72 Varemærke/Design 73 Salg- og projektvirksomhed 74 Direktionssekretariatet, Presse, Økonomi, Strategi og Kvalitet 75 HR og Intern Service 76 Juridiske og politiske enheder 77 IT Hovedgruppe 9: Andet 91 Uanbringelig korrespondance 92 Testdokumenter og fejlregistreringer 93 Forjournaliseringer 94 Sager før hbv Dok.nr. 10/29 Side 5 af 20

6 Hovedgruppe 0: Generelt 01 Patent- og varemærkestyrelsen 011 Ressort og kompetence (Delegationsbekendtgørelsen) 012 Lukkedage, flagdage og postkasse 019 Andet om Patent- og Varemærkestyrelsen 02 Ankenævnet for Patenter og Varemærker 020 Ankenævnet for patenter og varemærker generelt 021 Bekendtgørelse om Ankenævnet for patenter og varemærker 022 Halvårsmøder 023 Håndbog/workflow 024 Medlemmer 029 Andet om Ankenævnet for patenter og varemærker 03 Økonomi- og Erhvervsministeriet (koncernen) 030 Økonomi- og Erhvervsministeriet generelt 031 Orientering fra departementet om koncernforhold 032 Møder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet 0321 Administrationsmøder ØEM 0322 Styrelsesmøder ØEM 0323 Koncerngruppemøder ØEM 033 Projekter, handlingsplaner, strategier m.m. under Økonomi- og Erhvervsministriet ØEM 039 Andet om Økonomi- og Erhvervsministeriet ØEM 04 Ministerbetjening 040 Ministerbetjening generelt 041 Enkelte ministerbetjeningssager (sættes også under emnet) 05 Statslige forhold 050 Statslige forhold generelt 051 Orientering fra offentlige myndigheder om statslige forhold 052 Høringer fra offentlige myndigheder (her sættes høringer der ikke er relevante for Patent- og Varemærkestyrelsen, andre høringer sættes under emnet - sager oprettes efter årstal) 053 Tværministerielle projekter, programmer, strategier m.m. i staten 059 Andet om statslige forhold (herunder Grønland og Færøerne) hbv Dok.nr. 10/29 Side 6 af 20

7 Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen 11 Organisation, ledelse og udvikling 110 Organisation og ledelse generelt 111 Struktur 1110 Patent- og Varemærkestyrelsens struktur generelt 1111 Møder i ledelsen 1112 Kombinationsudvalg 1113 Sikkerhedsorganisationen (sikkerhedsrepræsentanter) 1114 IT sikkerhedsudvalg 1115 Tillidsrep./faglige organisationer 112 Strategi og ledelse i Patent- og Varemærkestyrelsen 1121 Vision og mission 1122 Forretningsplaner (sager oprettes efter årstal) 1123 Resultatkontrakter, direktørkontrakter (sager oprettes efter årstal) (RK) 1124 Enhedskontrakter (sager oprettes efter årstal) (EK) 113 Sundhed og arbejdsmiljø (sikkerhedsorganisationen sættes under 1113) 1130 Sundhed og arbejdsmiljø generelt (stresshåndtering, stress) 1131 Tilsyn med arbejdsmiljø (arbejdspladsvurdering, APV, Arbejdstilsynet) 1132 Sundhedsfaglige tilbud til medarbejderne (massør, massørordning, influenzavaccination, vaccination) 1133 Førstehjælp 114 Kvalitetsstyring (her alle sager vedr. ISO-certificering) 1140 Kvalitetsstyring, generelt 1141 Håndbog (leveranceaftaler, kvalitetskontrol) 1142 Kompetencer 1143 Leverandøraftaler 1144 Procesvalidering 1145 Procesændringer 1149 Andet om kvalitetsstyring 115 Fysiske forhold 1151 Bygningen (adgangskontrol, evakuering, evakueringsplaner, adgangsforhold, adgangskort) 1152 Kantine 1153 Inventar, indkøb m.m. (møbler) 12 Økonomi 121 Finanslov og budgettering 1211 Finanslove (sager oprettes efter årstal) 1212 Internt budget (sager oprettes efter årstal) hbv Dok.nr. 10/29 Side 7 af 20

8 122 Regnskab 1221 Regnskabsaflæggelse (sager oprettes efter årstal) 1222 Årsrapport (sager oprettes efter årstal) 1223 Regnskabssager 1224 Revision 1225 Kassefunktion (PCT-afregninger, EPO-afregninger, buskort, checks) 1226 Afstemninger 1227 Budgetopfølgning 123 Regnskabsforvaltning 1231 Instrukser og regelsæt 1232 Rejseadministration (tjenesterejser, Travel-x) 1233 Bankkonti og øvrige aftaler 1234 Koncern Økonomi (KØ) 124 Økonomiadministration 1241 Bevillingssager 1242 Økonomiske analyser til internt brug 1243 Økonomiske analyser til eksternt brug 125 Økonomistyring og -systemer 1251 Økonomistyring 1252 Økonomi- og regnskabssystemer 13 Personaleadministration og -politik 130 Personaleadministration og politik, generelt 131 HR-politikker (personalehåndbog) 132 Løn og pension (tidsregistrering, m-tid, SOL, Targit, stiko; lønforhandlinger, lønstatistik) 133 Ferie, barsel, sygefravær og andet fravær (raskmelding, sygdom, orlov) 134 Personalesagsbehandling (fx vejledninger) (jubilæer) 135 Rekruttering 1350 Rekruttering, generelt 1351 Stillingsopslag (annoncering sættes under 5143) 1352 Ansættelse (dialogmøder) 1353 Socialt ansvar m.m Andet i relation til rekruttering 136 Fratrædelser m.m. 137 Eksterne relationer (Koncernudvikling, PGR, Personalechefernes arbejdsgruppe) 138 Elever 14 Medarbejderudvikling 140 Kompetenceudvikling generelt (kompetencekravsprofiler) 141 Kurser for medarbejdere (introkurser) 142 Kompetencefonden 143 Lederudvikling (LUS, lederevaluering, lederudviklingssamtaler) 144 Personalekonferencer, enhedsdage, seminarer og festlige arrangementer for Patent- og Varemærkestyrelsens medarbejdere (julefrokoster) 145 Medarbejderudvikling (MUS,MTU,medarbejderudviklingssamtaler, medarbejdertilfredshedsundersøgelser) hbv Dok.nr. 10/29 Side 8 af 20

9 15 IT-anvendelse 150 IT generelt 151 Udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-systemer 1511 Hardware, tværgående 1512 Software og licenser, tværgående 1513 Netværk 1514 IT-sikkerhed (der ikke hører til konkrete systemer fx IT support) 1515 Centrale IT-forretningssystemer update Regnskabssystemer Telefoni Skriptor 1516 Administrative IT-systemer M-tid SuperOffice Gefion (emnesager) 1517 WEB systemer dkpto.dk espacenet PVSonline IPsurvey Eptos 1519 Andre IT systemer 152 Generelle IT-arbejdsgrupper 153 IT-konsulentbistand (der ikke hører til konkrete systemer) 154 IT-høringer i Staten 155 IT-samarbejde i Staten 156 Departementets tilsynspligt 157 Koncern IT (KIT) 159 IT andet 16 Intern information og service 161 Intranet og nyhedsbreve (Nice2Know, N2K, Top-Nyt) 162 Internt bibliotek (Håndbogsbiblioteket, håndbøger, bøger, tidsskrifter, opslagsværker) 163 Dokumenthåndtering (arkivering, rettighedssager, emnesager, rettighedssager, oprettelsen, post, skanning, Rigsarkivet) 164 Publicering, print og kopi (tidender m.m. sættes i gruppe 57) (DTP) 17 Informationssøgning (eksterne databaser, www, NPL, litteratursøgning, søgeværktøjer) hbv Dok.nr. 10/29 Side 9 af 20

10 Hovedgruppe: 2 Politikudvikling 20 Politikudvikling generelt 21 Erhvervspolitisk statistik 22 Koncernprojekter inden for politikudvikling hbv Dok.nr. 10/29 Side 10 af 20

11 Hovedgruppe: 3 Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne 30 Lovgivning generelt 31 Lovgivning inden for flere rettighedsområder 310 Lovgivning inden for flere rettighedsområder, generelt 311 Lovgivning/ specielle emner i relation til flere rettighedsområder (Gebyrbekendtgørelsen) 312 Sagsbehandling inden for flere rettighedsområder 32 Patenter 321 Patentlovgivning 3210 Patentlovgivning generelt 3211 Specielle emner i relation til patentering (opfindelseshøjde, administrativ omprøvning, indsigelser, Færøerne og Grønland) (nyhed) 3212 Ændring af patentloven (sorte bøger som sidste dok.) 3213 Lov om hemmelige patenter 3214 Bekendtgørelser (Ankenævnet sættes under gruppe 02) (Patentbekendtgørelsen) 3215 Oversættelse af patentlovgivning 3216 Retssager om patenter (domme, udtalelser, afgørelser) 3217 Vejledning om lovgivning på patentområdet (herunder forespørgsler) (bippervagt) 3219 Patentlovgivning andet 322 Sagsbehandling på patentområdet 3220 Sagsbehandling på patentområdet (fx generalfuldmagter, opfindelseshøjde, administrativ omprøvning, indsigelser) 3221 Specielle emner i relation til sagsbehandling på patentområdet 3222 Klager over sagsbehandling patentområdet 33 Brugsmodeller 34 Vare- og fællesmærker 340 Vare- og fællesmærker samt design generelt ( fx intern undervisning) 341 Vare- og fællesmærkelovgivning 3411 Specielle emner i relation til vare- og fællesmærkelov 3412 Ændring af vare- og fællesmærkeloven 3413 Bekendtgørelser 3414 Oversættelse af vare- og fællesmærkelove m.v Retssager om vare- og fællesmærker (domme, udtalelser, afgørelser) 3416 Vejledning om lovgivning på varemærkeområdet (herunder forespørgsler, bippervagt) 342 Sagsbehandling på varemærkeområdet (kollitionsundersøgelser, skanninger, varemærkehåndbogen, bippervagt) 3420 Sagsbehandling på varemærkeområdet, generelt 3421 Specielle emner i relation til sagsbehandling på varemærkeområdet 3422 Klager om sagsbehandling på varemærkeområdet 35 Design 351 Designlovgivning (administrativ omprøvning) 352 Oversættelse af designlove m. m. 353 Vejledning om design (herunder forespørgsler, bippervagt) 354 Sagsbehandling på designområdet (generalfuldmagter) (designvagten) hbv Dok.nr. 10/29 Side 11 af 20

12 36 Andre rettighedsområder 361 Navnestempler 362 Domænenavne 363 Virksomheds- og selskabsnavne 364 Skorstensmærker 365 Kommunevåben og segl 37 Anden lovgivning 370 Anden lovgivning generelt 371 Chips (halvlederprodukters topografi) 372 Forvaltningsretlige forhold (aktindsigt, habilitet, partshøring, klagevejledning) 373 Markedsføringslovgivning 374 Lovgivning vedr. digital kommunikation 375 Ophavsret (copyright) 39 Andet om lovgivning hbv Dok.nr. 10/29 Side 12 af 20

13 Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde 40 Internationalt samarbejde generelt 41 EU 410 EU samarbejde generelt (herunder EU udvidelse) 411 EU samarbejde patent og brugsmodeller 412 EU samarbejde varemærke og design (EU-batch, EU-søgningsrapporter) 419 Andet om EU samarbejde 42 EPO 420 EPO generelt 421 EPO Administrationsrådet og Budget- og finanskomite (mødesager oprettes efter årstal) (Administrative Council, Budget and Finance Committee) 422 EPO Europæisk Patentkonvention (EPK, EPC) 423 Faste arbejdsgrupper og komiteer i EPO regi (EUROTAB, EPIDOS/INPADOC, PATLIB, Working Party on Technical Information, Patent Law Committee, B28) 424 Ad hoc arbejdsgrupper og komiteer i EPO regi 425 EPO projekter (EPTOS) 429 Andet i relation til EPO 43 WIPO 430 WIPO samarbejde generelt 431 WIPO samarbejde patent og brugsmodeller (Patent Law treaty, PLT, SPLT, PCT, Budapesttraktaten, Strasburgoverenskomsten, IPC) 432 WIPO samarbejde varemærke og design (Pariserkonventionen, Madridprotokollen, Madridarrangementet, Nicearrangementet, Haagarrangementet, Locarnoarran gementet, Lissabonarrangementet, SCT, Nice klassifikation, Madrid Protokol, TLT, Singapore traktaten) 433 WIPO Governing Bodies og andre institutionelle emner 434 WIPO Andre retsområder (UPOV, PLDA) 439 Andet om WIPO samarbejde 44 OHIM 441 OHIM Administrative Board (sager oprettes efter årstal) (AB) 442 OHIM Budget Committee (BC) 443 OHIM Joint Meetings 444 OHIM Technical Cooperation 445 OHIM andre samarbejdsprojekter 45 Norden 450 Nordisk samarbejde generelt 451 Nordisk samarbejde patent og brugsmodeller 452 Nordisk samarbejde varemærke og design 453 NPI Nordisk Patent Institut 46 WTO TRIPS 47 Andre fora (WHO, OECD) hbv Dok.nr. 10/29 Side 13 af 20

14 Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed 51 Markedsføring 511 Markedsføring (marketing) 512 Salgsvirksomhed (salgsstatistik, kundebesøg) 513 Kundeundersøgelser 514 Ekstern kommunikation 5140 Ekstern kommunikation generelt (Branding) 5141 Web (PVS Online, hjemmeside) 5142 Presse 5143 Annoncering (Stillingsopslagenes udformning under 1351) 515 Kundevejledning (Reception, Kundecenter) 516 Messer, udstillinger m.m. 517 Bibliotek (Læsesal) 52 Forretningstrategisk udvikling 520 Udviklingsarbejde generelt 521 Konkrete udviklingsprojekter (IP-audit, Patent Intelligence) 53 Erhvervsservice (Servicesager, kopiservice) 531 Udviklingsarbejde inden for erhvervsservice (herunder sættes produktudvikling) 532 Vejledning om erhvervsservice 533 Klager om erhvervsservice 534 Sagsbehandling på erhverserviceområdet (nyhedsundersøgelser, krænkelsesundersøgelser, navneundersøgelser, overvågninger, bibliografiske serviceopgaver, DesDoc) 535 Erhvervsserviceprojekter 539 Erhvervsservice andet 54 Underleverancer (Subcontracting) 540 Underleverancer generelt 541 Forespørgsler om underleverancer 542 Strategi og udvikling af subcontracting (markedsplaner) 543 Enkelte aftaler om underleverancer (lande) 55 Internationale projekter 550 Internationale projekter generelt (kontraktskabeloner, cv er, handlingsplaner) 551 Enkelte internationale projekter (følg vejledning for oprettelse af internationale projektsager) 552 Studiebesøg for delegationer 559 Internationale projekter andet 56 Kurser, konferencer m.m. arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen 560 Kurser, konferencer m.m. generelt 561 Foredrag 562 Kurser (her sættes også kursusbrochurer) (seminarer) 563 Konferencer 564 Studiebesøg på skoler m.m. 565 Modtagelse af gæster hbv Dok.nr. 10/29 Side 14 af 20

15 57 Patent- og Varemærkestyrelsens publikationer (Interne udgivelser sættes i gruppe 16) 571 Tidender og publikationer 572 Brochurer, produktblade, løbende udgivelser og priser 573 Artikler m.m. forfattet af medarbejdere 574 Pligtaflevering hbv Dok.nr. 10/29 Side 15 af 20

16 Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner (her oprettes sager som ikke emnemæssigt kan placeres andre steder) 61 Bureauer 62 Foreninger 621 Nationale foreninger (her kan oprettes samlesager) (IP-dialog) 622 Internationale foreninger 63 Offentlige myndigheder og institutioner (udenfor ØEM) 631 Ministerier og styrelser 632 Andre offentlige institutioner 64 Andre landes myndigheder (land) 69 Andet i relation til Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner hbv Dok.nr. 10/29 Side 16 af 20

17 Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager (Her sættes afdelingsspecifikke sager, der ikke har nogen relevans for andre end den enkelte afdelings medarbejdere. Det kan fx være paradigmer og fødselsdagslister. I denne gruppe må der ikke sættes sager, som hører hjemme i de andre hovedgrupper) 71 Patent 710 Patent generelt 711 Patent ledelse 712 Teams 7121 Team Mekanisk Team Maskin generelt Personlige mapper 7122 Team Elektro Team Elektro generelt Personlige mapper 7123 Team Fødevare/medio - nedlagt Team Fødevare/medio generelt Personlige mapper 7124 Team Biotek/lægemidler - nedlagt Team Biotek generelt Personlige mapper 7125 Team Bygge/bolig - nedlagt Team Bygge/bolig generelt Personlige mapper 7126 Team kemi Team Teknisk kemi generelt Personlige mapper 713 Arbejdsgrupper 7130 Arbejdsgrupper generelt 7131 INFO gruppen 7132 Kvalitetskontrolgruppen 7133 Patent-IT gruppen 7134 Erhvervsservicegruppen 7135 Uddannelsesgruppen 7136 Vejledningsgruppen 7137 Subcontractinggruppen 7138 Dansk myndighedsgruppen 7139 Udviklingsgruppen 714 Patentsekretariatet 72 Varemærke/Design 720 Varemærke/Design generelt 721 VMD ledelse 722 Personlige mapper 723 Sagstildeling 724 Standardfraser og brevskabeloner 725 VMD brugere (brugerbesøg) 726 Adresse- telefon- og ferielister m.m hbv Dok.nr. 10/29 Side 17 af 20

18 73 Salg og projektvirksomhed 731 Salg & Marketing 732 Kundecentret 733 Marketing 734 Internationale projekter 74 Direktionssekretariat, Presse, Økonomi, Strategi og Kvalitet 741 Direktionssekretariat 742 Presse 743 Økonomi 744 Strategi 745 Kvalitet 75 HR og Intern Service 751 HR 7510 HR Generelt 7511 Personlige mapper 752 Intern Service 7521 Interessentregister Personlige mapper 7522 Indkøb Personlige mapper 7523 Post/Print og kopi Personlige mapper 7524 Publicering Personlige mapper 7525 Journal Personlige mapper 7526 Scanning Personlige mapper 7527 Oprettelsen Personlige mapper 7528 Kopiservice og reception Personlige mapper 753 Kassen 76 Juridiske og politiske enheder 77 IT 761 Jura & Politik 7611 Sekretariatet 7612 Personlige mapper 7613 Personlige mapper fra tidligere medarbejdere 762 International Politik 7621 Sekretariatet 7622 Personlige mapper 7623 Personlige mapper fra tidligere medarbejdere 770 IT generelt 771 Personlige mapper hbv Dok.nr. 10/29 Side 18 af 20

19 79 Andet om afdelingernes interne sager hbv Dok.nr. 10/29 Side 19 af 20

20 Hovedgruppe 9: Andet 91 Uanbringelig korrespondance 92 Testdokumenter og fejlregistreringer 93 Forjournaliseringer 94 Sager før hbv Dok.nr. 10/29 Side 20 af 20

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 1 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 23. december 2005 J. nr.: EM

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005 NORRBOM VINDING Videnregnskab 200 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 200. Årets videnregnskab er det tredje i rækken. Videnregnskabet for 200 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 2006. Årets videnregnskab er det fjerde i rækken. Videnregnskabet for 2006 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Agenda. Refleksion over sidste undervisningsdag. Er der sket noget spændende siden sidst. Dagens lektioner. Kultur. Rep. Fra grupperne.

Agenda. Refleksion over sidste undervisningsdag. Er der sket noget spændende siden sidst. Dagens lektioner. Kultur. Rep. Fra grupperne. Agenda Refleksion over sidste undervisningsdag. Er der sket noget spændende siden sidst. Dagens lektioner. Kultur Rep. Fra grupperne. En personprofilanalyse 1 REFLEKTIONENS KUNST 2 3 Definitioner Er organisationskultur

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

SOSU Nords organisationsstruktur

SOSU Nords organisationsstruktur SOSU Nords organisationsstruktur Lederteam Serviceteam Sekretariat Uddannelses aktiviteter Konsulenter Teamkoordinatorer Ungestrategi Voksenstrategi Efter- og videreuddann elsesstrategi SOSU Nord arbejder

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring.

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring. Til Patent- og Varemærkestyrelsens høringskreds Vores ref.: 11/133 21. august 2012 Din ref.: Høring vedrørende revideret udkast til Design Law Treaty - DLT Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi 2010-2012

Sikkerhedsstyrelsens strategi 2010-2012 sikkerhedsstyrelsen strategien 2010-2012 2/12 Sikkerhedsstyrelsens strategi 2010-2012 1. Baggrund og formål Det er fem år siden, at Sikkerhedsstyrelsen blev etableret. Fusionsprocessen og udflytningen

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Medarbejdere i vækst Kompetenceudviklingsstrategi for Økonomi- og Erhvervsministeriet

Medarbejdere i vækst Kompetenceudviklingsstrategi for Økonomi- og Erhvervsministeriet Medarbejdere i vækst Kompetenceudviklingsstrategi for Økonomi- og Erhvervsministeriet Vision og overordnede mål Værdier Kultur Læring i praksis Strategisk Kompetenceudvikling Rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Økonomistyring til DLBR s kunder Idedating. Markedschef Ivan Damgaard Udvikling

Økonomistyring til DLBR s kunder Idedating. Markedschef Ivan Damgaard Udvikling Økonomistyring til DLBR s kunder Idedating Markedschef Ivan Damgaard Udvikling Baggrund for ide: Kundeorienteret produktudvikling Produktstrategi Produktsortiment Datagrundlag Rådgivningscenter fokus:

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere