Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patent- og Varemærkestyrelsen. Underbilag 3.3- Appendiks. Journalplan. 21.04.2010.hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20"

Transkript

1 Underbilag 3.3- Appendiks Journalplan hbv Dok.nr. 10/29 Side 1 af 20

2 Patent- og Varemærkestyrelsen Journalplan for journalperiode 2007 Hovedgruppeinddeling: Hovedgruppe 0: Generelt Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen Hovedgruppe 2: Politikudvikling Hovedgruppe 3: Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager Hovedgruppe 9: Andet hbv Dok.nr. 10/29 Side 2 af 20

3 Undergruppeinddeling: Hovedgruppe 0: Generelt 01 Patent- og Varemærkestyrelsen 02 Ankenævnet for Patenter og Varemærker 03 Økonomi- og Erhvervsministeriet (koncernen) 04 Ministerbetjening 05 Statslige forhold Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen 11 Organisation, ledelse og udvikling 12 Økonomi 13 Personaleadministration og -politik 14 Medarbejderudvikling 15 IT-anvendelse 16 Intern information og service 17 Informationssøgning Hovedgruppe 2: Politikudvikling 20 Politikudvikling generelt 21 Erhvervspolitisk statistik 22 Koncernprojekter inden for politikudvikling Hovedgruppe 3: Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne 30 Lovgivning generelt 31 Lovgivning inden for flere rettighedsområder 32 Patenter 33 Brugsmodeller 34 Vare- og Fællesmærker 35 Design hbv Dok.nr. 10/29 Side 3 af 20

4 36 Andre rettighedsområder 37 Anden lovgivning 39 Andet om lovgivning Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde 40 Internationalt samarbejde generelt 41 EU 42 EPO 43 WIPO 44 OHIM 45 Norden 46 WTO TRIPS 47 Andre fora Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed 51 Markedsføring 52 Forretningsstrategisk udvikling 53 Erhvervsservice 54 Underleverancer 55 Internationale projekter 56 Kurser, konferencer m.m. arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen 57 Patent- og Varemærkestyrelsens publikationer Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner 61 Bureauer 62 Foreninger 63 Offentlige myndigheder og institutioner (udenfor ØEM) 64 Andre landes myndigheder hbv Dok.nr. 10/29 Side 4 af 20

5 Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager 71 Patent 72 Varemærke/Design 73 Salg- og projektvirksomhed 74 Direktionssekretariatet, Presse, Økonomi, Strategi og Kvalitet 75 HR og Intern Service 76 Juridiske og politiske enheder 77 IT Hovedgruppe 9: Andet 91 Uanbringelig korrespondance 92 Testdokumenter og fejlregistreringer 93 Forjournaliseringer 94 Sager før hbv Dok.nr. 10/29 Side 5 af 20

6 Hovedgruppe 0: Generelt 01 Patent- og varemærkestyrelsen 011 Ressort og kompetence (Delegationsbekendtgørelsen) 012 Lukkedage, flagdage og postkasse 019 Andet om Patent- og Varemærkestyrelsen 02 Ankenævnet for Patenter og Varemærker 020 Ankenævnet for patenter og varemærker generelt 021 Bekendtgørelse om Ankenævnet for patenter og varemærker 022 Halvårsmøder 023 Håndbog/workflow 024 Medlemmer 029 Andet om Ankenævnet for patenter og varemærker 03 Økonomi- og Erhvervsministeriet (koncernen) 030 Økonomi- og Erhvervsministeriet generelt 031 Orientering fra departementet om koncernforhold 032 Møder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriet 0321 Administrationsmøder ØEM 0322 Styrelsesmøder ØEM 0323 Koncerngruppemøder ØEM 033 Projekter, handlingsplaner, strategier m.m. under Økonomi- og Erhvervsministriet ØEM 039 Andet om Økonomi- og Erhvervsministeriet ØEM 04 Ministerbetjening 040 Ministerbetjening generelt 041 Enkelte ministerbetjeningssager (sættes også under emnet) 05 Statslige forhold 050 Statslige forhold generelt 051 Orientering fra offentlige myndigheder om statslige forhold 052 Høringer fra offentlige myndigheder (her sættes høringer der ikke er relevante for Patent- og Varemærkestyrelsen, andre høringer sættes under emnet - sager oprettes efter årstal) 053 Tværministerielle projekter, programmer, strategier m.m. i staten 059 Andet om statslige forhold (herunder Grønland og Færøerne) hbv Dok.nr. 10/29 Side 6 af 20

7 Hovedgruppe 1: Interne forhold i Patent- og Varemærkestyrelsen 11 Organisation, ledelse og udvikling 110 Organisation og ledelse generelt 111 Struktur 1110 Patent- og Varemærkestyrelsens struktur generelt 1111 Møder i ledelsen 1112 Kombinationsudvalg 1113 Sikkerhedsorganisationen (sikkerhedsrepræsentanter) 1114 IT sikkerhedsudvalg 1115 Tillidsrep./faglige organisationer 112 Strategi og ledelse i Patent- og Varemærkestyrelsen 1121 Vision og mission 1122 Forretningsplaner (sager oprettes efter årstal) 1123 Resultatkontrakter, direktørkontrakter (sager oprettes efter årstal) (RK) 1124 Enhedskontrakter (sager oprettes efter årstal) (EK) 113 Sundhed og arbejdsmiljø (sikkerhedsorganisationen sættes under 1113) 1130 Sundhed og arbejdsmiljø generelt (stresshåndtering, stress) 1131 Tilsyn med arbejdsmiljø (arbejdspladsvurdering, APV, Arbejdstilsynet) 1132 Sundhedsfaglige tilbud til medarbejderne (massør, massørordning, influenzavaccination, vaccination) 1133 Førstehjælp 114 Kvalitetsstyring (her alle sager vedr. ISO-certificering) 1140 Kvalitetsstyring, generelt 1141 Håndbog (leveranceaftaler, kvalitetskontrol) 1142 Kompetencer 1143 Leverandøraftaler 1144 Procesvalidering 1145 Procesændringer 1149 Andet om kvalitetsstyring 115 Fysiske forhold 1151 Bygningen (adgangskontrol, evakuering, evakueringsplaner, adgangsforhold, adgangskort) 1152 Kantine 1153 Inventar, indkøb m.m. (møbler) 12 Økonomi 121 Finanslov og budgettering 1211 Finanslove (sager oprettes efter årstal) 1212 Internt budget (sager oprettes efter årstal) hbv Dok.nr. 10/29 Side 7 af 20

8 122 Regnskab 1221 Regnskabsaflæggelse (sager oprettes efter årstal) 1222 Årsrapport (sager oprettes efter årstal) 1223 Regnskabssager 1224 Revision 1225 Kassefunktion (PCT-afregninger, EPO-afregninger, buskort, checks) 1226 Afstemninger 1227 Budgetopfølgning 123 Regnskabsforvaltning 1231 Instrukser og regelsæt 1232 Rejseadministration (tjenesterejser, Travel-x) 1233 Bankkonti og øvrige aftaler 1234 Koncern Økonomi (KØ) 124 Økonomiadministration 1241 Bevillingssager 1242 Økonomiske analyser til internt brug 1243 Økonomiske analyser til eksternt brug 125 Økonomistyring og -systemer 1251 Økonomistyring 1252 Økonomi- og regnskabssystemer 13 Personaleadministration og -politik 130 Personaleadministration og politik, generelt 131 HR-politikker (personalehåndbog) 132 Løn og pension (tidsregistrering, m-tid, SOL, Targit, stiko; lønforhandlinger, lønstatistik) 133 Ferie, barsel, sygefravær og andet fravær (raskmelding, sygdom, orlov) 134 Personalesagsbehandling (fx vejledninger) (jubilæer) 135 Rekruttering 1350 Rekruttering, generelt 1351 Stillingsopslag (annoncering sættes under 5143) 1352 Ansættelse (dialogmøder) 1353 Socialt ansvar m.m Andet i relation til rekruttering 136 Fratrædelser m.m. 137 Eksterne relationer (Koncernudvikling, PGR, Personalechefernes arbejdsgruppe) 138 Elever 14 Medarbejderudvikling 140 Kompetenceudvikling generelt (kompetencekravsprofiler) 141 Kurser for medarbejdere (introkurser) 142 Kompetencefonden 143 Lederudvikling (LUS, lederevaluering, lederudviklingssamtaler) 144 Personalekonferencer, enhedsdage, seminarer og festlige arrangementer for Patent- og Varemærkestyrelsens medarbejdere (julefrokoster) 145 Medarbejderudvikling (MUS,MTU,medarbejderudviklingssamtaler, medarbejdertilfredshedsundersøgelser) hbv Dok.nr. 10/29 Side 8 af 20

9 15 IT-anvendelse 150 IT generelt 151 Udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-systemer 1511 Hardware, tværgående 1512 Software og licenser, tværgående 1513 Netværk 1514 IT-sikkerhed (der ikke hører til konkrete systemer fx IT support) 1515 Centrale IT-forretningssystemer update Regnskabssystemer Telefoni Skriptor 1516 Administrative IT-systemer M-tid SuperOffice Gefion (emnesager) 1517 WEB systemer dkpto.dk espacenet PVSonline IPsurvey Eptos 1519 Andre IT systemer 152 Generelle IT-arbejdsgrupper 153 IT-konsulentbistand (der ikke hører til konkrete systemer) 154 IT-høringer i Staten 155 IT-samarbejde i Staten 156 Departementets tilsynspligt 157 Koncern IT (KIT) 159 IT andet 16 Intern information og service 161 Intranet og nyhedsbreve (Nice2Know, N2K, Top-Nyt) 162 Internt bibliotek (Håndbogsbiblioteket, håndbøger, bøger, tidsskrifter, opslagsværker) 163 Dokumenthåndtering (arkivering, rettighedssager, emnesager, rettighedssager, oprettelsen, post, skanning, Rigsarkivet) 164 Publicering, print og kopi (tidender m.m. sættes i gruppe 57) (DTP) 17 Informationssøgning (eksterne databaser, www, NPL, litteratursøgning, søgeværktøjer) hbv Dok.nr. 10/29 Side 9 af 20

10 Hovedgruppe: 2 Politikudvikling 20 Politikudvikling generelt 21 Erhvervspolitisk statistik 22 Koncernprojekter inden for politikudvikling hbv Dok.nr. 10/29 Side 10 af 20

11 Hovedgruppe: 3 Lovgivning og sagsbehandling på rettighedsområderne 30 Lovgivning generelt 31 Lovgivning inden for flere rettighedsområder 310 Lovgivning inden for flere rettighedsområder, generelt 311 Lovgivning/ specielle emner i relation til flere rettighedsområder (Gebyrbekendtgørelsen) 312 Sagsbehandling inden for flere rettighedsområder 32 Patenter 321 Patentlovgivning 3210 Patentlovgivning generelt 3211 Specielle emner i relation til patentering (opfindelseshøjde, administrativ omprøvning, indsigelser, Færøerne og Grønland) (nyhed) 3212 Ændring af patentloven (sorte bøger som sidste dok.) 3213 Lov om hemmelige patenter 3214 Bekendtgørelser (Ankenævnet sættes under gruppe 02) (Patentbekendtgørelsen) 3215 Oversættelse af patentlovgivning 3216 Retssager om patenter (domme, udtalelser, afgørelser) 3217 Vejledning om lovgivning på patentområdet (herunder forespørgsler) (bippervagt) 3219 Patentlovgivning andet 322 Sagsbehandling på patentområdet 3220 Sagsbehandling på patentområdet (fx generalfuldmagter, opfindelseshøjde, administrativ omprøvning, indsigelser) 3221 Specielle emner i relation til sagsbehandling på patentområdet 3222 Klager over sagsbehandling patentområdet 33 Brugsmodeller 34 Vare- og fællesmærker 340 Vare- og fællesmærker samt design generelt ( fx intern undervisning) 341 Vare- og fællesmærkelovgivning 3411 Specielle emner i relation til vare- og fællesmærkelov 3412 Ændring af vare- og fællesmærkeloven 3413 Bekendtgørelser 3414 Oversættelse af vare- og fællesmærkelove m.v Retssager om vare- og fællesmærker (domme, udtalelser, afgørelser) 3416 Vejledning om lovgivning på varemærkeområdet (herunder forespørgsler, bippervagt) 342 Sagsbehandling på varemærkeområdet (kollitionsundersøgelser, skanninger, varemærkehåndbogen, bippervagt) 3420 Sagsbehandling på varemærkeområdet, generelt 3421 Specielle emner i relation til sagsbehandling på varemærkeområdet 3422 Klager om sagsbehandling på varemærkeområdet 35 Design 351 Designlovgivning (administrativ omprøvning) 352 Oversættelse af designlove m. m. 353 Vejledning om design (herunder forespørgsler, bippervagt) 354 Sagsbehandling på designområdet (generalfuldmagter) (designvagten) hbv Dok.nr. 10/29 Side 11 af 20

12 36 Andre rettighedsområder 361 Navnestempler 362 Domænenavne 363 Virksomheds- og selskabsnavne 364 Skorstensmærker 365 Kommunevåben og segl 37 Anden lovgivning 370 Anden lovgivning generelt 371 Chips (halvlederprodukters topografi) 372 Forvaltningsretlige forhold (aktindsigt, habilitet, partshøring, klagevejledning) 373 Markedsføringslovgivning 374 Lovgivning vedr. digital kommunikation 375 Ophavsret (copyright) 39 Andet om lovgivning hbv Dok.nr. 10/29 Side 12 af 20

13 Hovedgruppe 4: Internationalt samarbejde 40 Internationalt samarbejde generelt 41 EU 410 EU samarbejde generelt (herunder EU udvidelse) 411 EU samarbejde patent og brugsmodeller 412 EU samarbejde varemærke og design (EU-batch, EU-søgningsrapporter) 419 Andet om EU samarbejde 42 EPO 420 EPO generelt 421 EPO Administrationsrådet og Budget- og finanskomite (mødesager oprettes efter årstal) (Administrative Council, Budget and Finance Committee) 422 EPO Europæisk Patentkonvention (EPK, EPC) 423 Faste arbejdsgrupper og komiteer i EPO regi (EUROTAB, EPIDOS/INPADOC, PATLIB, Working Party on Technical Information, Patent Law Committee, B28) 424 Ad hoc arbejdsgrupper og komiteer i EPO regi 425 EPO projekter (EPTOS) 429 Andet i relation til EPO 43 WIPO 430 WIPO samarbejde generelt 431 WIPO samarbejde patent og brugsmodeller (Patent Law treaty, PLT, SPLT, PCT, Budapesttraktaten, Strasburgoverenskomsten, IPC) 432 WIPO samarbejde varemærke og design (Pariserkonventionen, Madridprotokollen, Madridarrangementet, Nicearrangementet, Haagarrangementet, Locarnoarran gementet, Lissabonarrangementet, SCT, Nice klassifikation, Madrid Protokol, TLT, Singapore traktaten) 433 WIPO Governing Bodies og andre institutionelle emner 434 WIPO Andre retsområder (UPOV, PLDA) 439 Andet om WIPO samarbejde 44 OHIM 441 OHIM Administrative Board (sager oprettes efter årstal) (AB) 442 OHIM Budget Committee (BC) 443 OHIM Joint Meetings 444 OHIM Technical Cooperation 445 OHIM andre samarbejdsprojekter 45 Norden 450 Nordisk samarbejde generelt 451 Nordisk samarbejde patent og brugsmodeller 452 Nordisk samarbejde varemærke og design 453 NPI Nordisk Patent Institut 46 WTO TRIPS 47 Andre fora (WHO, OECD) hbv Dok.nr. 10/29 Side 13 af 20

14 Hovedgruppe 5: Kommerciel virksomhed 51 Markedsføring 511 Markedsføring (marketing) 512 Salgsvirksomhed (salgsstatistik, kundebesøg) 513 Kundeundersøgelser 514 Ekstern kommunikation 5140 Ekstern kommunikation generelt (Branding) 5141 Web (PVS Online, hjemmeside) 5142 Presse 5143 Annoncering (Stillingsopslagenes udformning under 1351) 515 Kundevejledning (Reception, Kundecenter) 516 Messer, udstillinger m.m. 517 Bibliotek (Læsesal) 52 Forretningstrategisk udvikling 520 Udviklingsarbejde generelt 521 Konkrete udviklingsprojekter (IP-audit, Patent Intelligence) 53 Erhvervsservice (Servicesager, kopiservice) 531 Udviklingsarbejde inden for erhvervsservice (herunder sættes produktudvikling) 532 Vejledning om erhvervsservice 533 Klager om erhvervsservice 534 Sagsbehandling på erhverserviceområdet (nyhedsundersøgelser, krænkelsesundersøgelser, navneundersøgelser, overvågninger, bibliografiske serviceopgaver, DesDoc) 535 Erhvervsserviceprojekter 539 Erhvervsservice andet 54 Underleverancer (Subcontracting) 540 Underleverancer generelt 541 Forespørgsler om underleverancer 542 Strategi og udvikling af subcontracting (markedsplaner) 543 Enkelte aftaler om underleverancer (lande) 55 Internationale projekter 550 Internationale projekter generelt (kontraktskabeloner, cv er, handlingsplaner) 551 Enkelte internationale projekter (følg vejledning for oprettelse af internationale projektsager) 552 Studiebesøg for delegationer 559 Internationale projekter andet 56 Kurser, konferencer m.m. arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen 560 Kurser, konferencer m.m. generelt 561 Foredrag 562 Kurser (her sættes også kursusbrochurer) (seminarer) 563 Konferencer 564 Studiebesøg på skoler m.m. 565 Modtagelse af gæster hbv Dok.nr. 10/29 Side 14 af 20

15 57 Patent- og Varemærkestyrelsens publikationer (Interne udgivelser sættes i gruppe 16) 571 Tidender og publikationer 572 Brochurer, produktblade, løbende udgivelser og priser 573 Artikler m.m. forfattet af medarbejdere 574 Pligtaflevering hbv Dok.nr. 10/29 Side 15 af 20

16 Hovedgruppe 6: Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner (her oprettes sager som ikke emnemæssigt kan placeres andre steder) 61 Bureauer 62 Foreninger 621 Nationale foreninger (her kan oprettes samlesager) (IP-dialog) 622 Internationale foreninger 63 Offentlige myndigheder og institutioner (udenfor ØEM) 631 Ministerier og styrelser 632 Andre offentlige institutioner 64 Andre landes myndigheder (land) 69 Andet i relation til Bureauer, foreninger, offentlige myndigheder og institutioner hbv Dok.nr. 10/29 Side 16 af 20

17 Hovedgruppe 7: Afdelingernes interne sager (Her sættes afdelingsspecifikke sager, der ikke har nogen relevans for andre end den enkelte afdelings medarbejdere. Det kan fx være paradigmer og fødselsdagslister. I denne gruppe må der ikke sættes sager, som hører hjemme i de andre hovedgrupper) 71 Patent 710 Patent generelt 711 Patent ledelse 712 Teams 7121 Team Mekanisk Team Maskin generelt Personlige mapper 7122 Team Elektro Team Elektro generelt Personlige mapper 7123 Team Fødevare/medio - nedlagt Team Fødevare/medio generelt Personlige mapper 7124 Team Biotek/lægemidler - nedlagt Team Biotek generelt Personlige mapper 7125 Team Bygge/bolig - nedlagt Team Bygge/bolig generelt Personlige mapper 7126 Team kemi Team Teknisk kemi generelt Personlige mapper 713 Arbejdsgrupper 7130 Arbejdsgrupper generelt 7131 INFO gruppen 7132 Kvalitetskontrolgruppen 7133 Patent-IT gruppen 7134 Erhvervsservicegruppen 7135 Uddannelsesgruppen 7136 Vejledningsgruppen 7137 Subcontractinggruppen 7138 Dansk myndighedsgruppen 7139 Udviklingsgruppen 714 Patentsekretariatet 72 Varemærke/Design 720 Varemærke/Design generelt 721 VMD ledelse 722 Personlige mapper 723 Sagstildeling 724 Standardfraser og brevskabeloner 725 VMD brugere (brugerbesøg) 726 Adresse- telefon- og ferielister m.m hbv Dok.nr. 10/29 Side 17 af 20

18 73 Salg og projektvirksomhed 731 Salg & Marketing 732 Kundecentret 733 Marketing 734 Internationale projekter 74 Direktionssekretariat, Presse, Økonomi, Strategi og Kvalitet 741 Direktionssekretariat 742 Presse 743 Økonomi 744 Strategi 745 Kvalitet 75 HR og Intern Service 751 HR 7510 HR Generelt 7511 Personlige mapper 752 Intern Service 7521 Interessentregister Personlige mapper 7522 Indkøb Personlige mapper 7523 Post/Print og kopi Personlige mapper 7524 Publicering Personlige mapper 7525 Journal Personlige mapper 7526 Scanning Personlige mapper 7527 Oprettelsen Personlige mapper 7528 Kopiservice og reception Personlige mapper 753 Kassen 76 Juridiske og politiske enheder 77 IT 761 Jura & Politik 7611 Sekretariatet 7612 Personlige mapper 7613 Personlige mapper fra tidligere medarbejdere 762 International Politik 7621 Sekretariatet 7622 Personlige mapper 7623 Personlige mapper fra tidligere medarbejdere 770 IT generelt 771 Personlige mapper hbv Dok.nr. 10/29 Side 18 af 20

19 79 Andet om afdelingernes interne sager hbv Dok.nr. 10/29 Side 19 af 20

20 Hovedgruppe 9: Andet 91 Uanbringelig korrespondance 92 Testdokumenter og fejlregistreringer 93 Forjournaliseringer 94 Sager før hbv Dok.nr. 10/29 Side 20 af 20

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Forretningsprocesser i Patent- og Varemærkestyrelsen

Forretningsprocesser i Patent- og Varemærkestyrelsen Forretningsprocesser i Patent- og Varemærkestyrelsen Forretningsprocesser i Patent- og Varemærkestyrelsen Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 7 Læsevejledning... 8 Processer... 9 Behandling af ansøgninger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2011 Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 1 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 23. december 2005 J. nr.: EM

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen Forslag til Lov om ændring af patentloven, varemærkeloven, designloven, lov om brugsmodeller samt forskellige andre love (Gebyrer for

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005 NORRBOM VINDING Videnregnskab 200 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 200. Årets videnregnskab er det tredje i rækken. Videnregnskabet for 200 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2006 1.691 1.507 89% 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649 1.513 92% 2010 1.770

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Årsrapport 2005 200 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 3 Det økonomiske resultat... 4 Årets faglige resultater... 4 Forventninger og opgaver i de kommende år... 5 Forretningsområdet Teknik...

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 2006. Årets videnregnskab er det fjerde i rækken. Videnregnskabet for 2006 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

24. februar 2015 Bilag 1 til Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL om Danskernes Digitale Bibliotek Håndtering af DDB-sekretariatets snitflader med Kulturstyrelsen i praksis Indledning Dette

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

NORRBOM & VINDING Videnregnskab 2003

NORRBOM & VINDING Videnregnskab 2003 NORRBOM & VINDING Videnregnskab 2003 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere vores første videnregnskab for Norrbom & Vinding. Det dækker året 2003. Idéen om at udarbejde et videnregnskab og dermed

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

KVALITETSSTYRINGSMANUAL FOR PROCESSERNE

KVALITETSSTYRINGSMANUAL FOR PROCESSERNE Patent- og Niveau 1 Udgave nr. 45 Varemærkestyrelsens Kvalitetshåndbog Dokumentnr. P 1 Gyldighedsdato: 08/10-2015 Side 1 af 46 Udarbejdet af: QA-chef Oprettelsesdato: 23/11-2004 Godkendt af: KNJ Dokumentejer:

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Referat af møde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og Patentagentforeningen mandag den 2. marts 2009 kl hos Inspicos

Referat af møde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og Patentagentforeningen mandag den 2. marts 2009 kl hos Inspicos Referat af møde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og Patentagentforeningen mandag den 2. marts 2009 kl. 14-17 hos Inspicos Deltagere fra PVS: Jesper Kongstad, Anne Reinholdt, Keld Nymann Jensen og Thomas

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Patent- og Varemærkestyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Patent- og Varemærkestyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger...

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Agenda. Refleksion over sidste undervisningsdag. Er der sket noget spændende siden sidst. Dagens lektioner. Kultur. Rep. Fra grupperne.

Agenda. Refleksion over sidste undervisningsdag. Er der sket noget spændende siden sidst. Dagens lektioner. Kultur. Rep. Fra grupperne. Agenda Refleksion over sidste undervisningsdag. Er der sket noget spændende siden sidst. Dagens lektioner. Kultur Rep. Fra grupperne. En personprofilanalyse 1 REFLEKTIONENS KUNST 2 3 Definitioner Er organisationskultur

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Resultatkontrakt 2008 (-2010) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2008 (-2010) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2008 (-2010) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. marts 2008 Sagsnr.: 07/309

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Resultatkontrakt 2011 (-2013) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2011 (-2013) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2011 (-2013) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMffiRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. januar 2011 Sagsnr.: 10/383

Læs mere

KVALITETSSTYRINGSMANUAL FOR PROCESSERNE

KVALITETSSTYRINGSMANUAL FOR PROCESSERNE Patent- og Niveau 1 Udgave nr. 52 Varemærkestyrelsens Kvalitetshåndbog Dokumentnr. P 1 Gyldighedsdato: 06/04-2017 Side 1 af 46 Udarbejdet af: QA-chef Oprettelsesdato: 23/11-2004 Godkendt af: KNJ Dokumentejer:

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR?

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Ida Johannesen, fuldmægtig, cand.merc.jur. Kontaktinformation: IJO@dkpto.dk, tlf. 43 50 83 58 Patent- og Varemærkestyrelsen Mandag den 9.

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder?

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Program Intro Valg af nyt marked: Tænk immaterielle rettigheder ind i markedsanalysen Styrk konkurrencepositionen via

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. december 2014 Sagsnr.: 14/423

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 19. 10. årgang. 2001-10-12 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Om FFD s rolle og opgaver Oplæg for nye forstandere, november 2014

Om FFD s rolle og opgaver Oplæg for nye forstandere, november 2014 Om FFD s rolle og opgaver Oplæg for nye forstandere, november 2014 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling Dette gøres ved

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Resultatkontrakt 2014 (-2016) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2014 (-2016) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2014 (-2016) mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. december 2013 Sagsnr.: 13/244

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

Underbilag 3.3 Datamodel. Patent- og Varemærkestyrelsen

Underbilag 3.3 Datamodel. Patent- og Varemærkestyrelsen Underbilag 3.3 Datamodel Patent- og Varemærkestyrelsen 1. Indholdsfortegnelse 2. Indledning... 5 3. Læsevejledning... 5 4. Informationsobjekter - ESDH... 6 Samlesag... 6 Sag... 7 Ankesag... 8 Retssag mod

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

Patenters opfindelseshøjde

Patenters opfindelseshøjde Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 110 Offentlig Redegørelse om patenters opfindelseshøjde Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse om patenters opfindelseshøjde december 2004 Patenters opfindelseshøjde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 10. 10. årgang. 2001-05-25 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt 2009 (-2011) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2009 (-2011) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2009 (-2011) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 19. februar 2009 Sagsnr.: 08/1087

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere