DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA"

Transkript

1 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

2 Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA sekretariatet af overlæge Jesper Grau Eriksen og IT-ansvarlige medarbejder Aleksandar Jovanovic i samarbejde med formanden for DAHANCA overlæge Jørgen Johansen samt sekretær for DAHANCA og overordnet ansvarlig for databasen professor Jens Overgaard. Kontaktperson, DAHANCA: Jesper Grau Eriksen Onkologisk afdeling R Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29 Mail: Tlf / Kontaktpersonsfunktionen for Hoved/hals kræft databasen (DAHANCA) i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Kompetence-center for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest: Kvalitetskonsulent, cand.scient.san. Esra Öztoprak, Mail: 2

3 Indholdsfortegnelse Konklusioner og anbefalinger 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater 6 Uddybning af de enkelte indikatorresultater 7 Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet 23 Oversigt over indikatorer 25 Bestyrelse og Styregruppens medlemmer Regionale kommentarer 27 Ordliste Cancer-specifik overlevelse Cavum oris DAHANCA DATHYRCA Larynx Pallierende behandling Pharynx Recidiv-fri overlevelse Sino-nasal Thyroidea Total overlevelse Overlevelse korrigeret for død af alle andre årsager end aktuelle kræftsygdom Mundhule Den danske hoved-hals cancer gruppe Skjoldbruskkirtelgruppen en undergruppe af DAHANCA Strube Lindrende behandling Svælg Patienter i live uden tilbagefald af aktuelle kræftsygdom Næse og bihuler Skjoldbruskkirtel Overlevelse som følge af død af alle årsager (observeret overlevelse) 3

4 Konklusioner og anbefalinger Hermed foreligger den fjerde årsrapport fra den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP. Gennem de sidste tre år har vi gjort os nogle erfaringer med kvalitetsindikatorerne og på den baggrund justeret dem i samarbejde med RKKP til de 18 kvalitetsindikatorer i denne rapport. Således er indikatoren Andel patienter, der gennemfører behandling i henhold til gældende kliniske retningslinjer udgået, da det ikke nødvendigvis er negativt at behandlingen justeres i forhold til retningslinjerne f.eks. hos patienter med svær comorbiditet eller høj alder. I stedet er introduceret en ny kirurgisk kvalitetsparameter (HHC-10) 30 dages mortalitet blandt primært kirurgisk behandlede patienter. DAHANCA har i de sidste tre år rapporteret egne data for forløbstider i kræftpakkeforløbet. De har været anderledes sammensat end de fra Regionerne rapporterede og har samtidig ikke været registreret ens på de enkelte centre. Dette har givet anledning til misforståelser og efter aftale med RKKP vil vi fra og med denne årsrapport rapportere data trukket fra SSI og rapportere forløbstider på de primært behandlede patienter (Indikator HHC8). Dermed adskiller indikatoren sig fra de forløbstider der udmeldes fra Regionen, da de også indeholder tider for udredning af recidiv-patienter. Grundet udfordringer med udtræk af data, rapporteres i år primært den såkaldte kongeindikator dvs. tiden fra første Henvisning til pakkeforløb start (AFB02A) til Start på initial behandling (AFB02F1-3). Fremover vil vi også rapportere delelementerne Udredningstid (AFB02B til AFB02C) og tid til start på initial behandling efter udredning (AFB02C til AFB02F1-3). Det er ikke muligt at sammenligne data fra i år med HHC8 fra de tidligere rapporter, da de ikke er baseret på de samme målepunkter. Endelig, har vi med de modtagne data kun oplysninger nok til at kunne udregne Kongeindikatoren på 52 % af 2014-kohorten, hvilket giver en del usikkerheder ved de rapporterede tal. I de foregående årsrapporter, hvor vi brugte vores egen tidsregistrering, havde vi et mere komplet talmateriale (2013: 99 % og 2012: 89 %). De kvalitetsparametre, der angiver udfaldet på behandling efter 1 og 5, år er justeret til efter 1 og 3 år (HHC11-16), da de fleste tilbagefald af hoved-hals kræft sker inden for de første 1-2 år. På grund af den korte observationstid fra årets afslutning til årsrapporten skal foreligge, angives alle respons- og overlevelses-værdier som aktuariske og med angivelse af antallet af patienter, der 4

5 indgår i analysen på et givet tidspunkt for at give læseren indtryk af, hvilket datagrundlag der ligger til grund for resultatet. Af samme årsag er rapporteringen af HHC-17 gjort mere detaljeret og med angivelse af antallet af patienter, der indgår i analysen. HHC-18 (kendt dødsårsag) angives nu i tabelform for at gøre data mere overskuelige. For overskueliglighedens skyld er sammenligning af nøgleparametre, med tidligere år, sidst i rapporten sløjfet og i stedet angivet under de enkelte parametre. Som noget nyt er rapporterede resultater på mindre end 3 patienter fjernet. Dette sker efter henstilling fra Statens Seruminstitut af hensyn til bevarelse af anonymiteten for de i rapporten involverede patienter. Overordnet set har kompletheden af de rapporterede data været større end tidligere, og det skyldes en stor indsats fra de rapporterende afdelinger, hvilket der takkes for. En af årsagerne hertil har været et valideringsmodul i online-databasen, som har gjort det nemmere at opdatere manglende oplysninger. Planen er at udbygge dette system yderligere i således at opdatering af kvalitetsindikatorerne forenkles mest muligt. 5

6 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Alle resultater angivet i procent er rundet op/ned til et helt tal, da usikkerhederne i data ikke retfærdiggør brug af decimaler. Indikator nr. HHC1 HHC2 HHC3 HHC4 HHC5 Beskrivelse Type Kvalitetsmål Indikatorresultat 2014 Der eksisterer nationale klinisk databaser (DAHANCA 2000, DATHYRCA). Der eksisterer kliniske retningslinjer (clinical practice guidelines) for alle patientkategorier med cancer i hovedhalsregionen. Andel af patienter med cancer cavi oris (DC06.9), cancer oropharyngis (DC09.9, DC10.9), cancer hypopharyngis (DC13.9), cancer nasopharyngis (DC11.9), cancer laryngis (DC32.9) og cancer glandulae salivarii (DC07.9, DC08) med cytologisk/ histologisk verificeret carcinom registreret i DAHANCA 2000 databasen, i forhold til antal patienter med samme diagnoser registreret i Cancerregistret. Andel patienter med cancer thyroideae (DC73.9) med cytologisk/histologisk verificeret carcinom registreret i DATHYRCA databasen, i forhold til antal patienter med samme diagnose registreret i Cancerregistret. Andel patienter, der er drøftet ved MDT-konference. Struktur Struktur Proces 95 % Tal foreligger endnu ikke for 2014 Proces 95 % Tal foreligger endnu ikke for 2014 Proces 90 % 93 % HHC6 HHC7 HHC8 HHC9 HHC10 HHC11 HHC12 HHC13 Andel patienter registreret i DAHANCA 2000/ DATHYRCA med kendt tumorlokalisation. Andel patienter registreret i DAHANCA 2000/ DATHYRCA med kendt TNM-klassifikation. Andel patienter, der tilbydes primær behandling inden for den i de relevante kræftpakkeforløb angivne tidsramme, sat i relation til den behandlende afdeling, baseret på indberettede SSI-data. Andel patienter, der påbegynder den på MDT planlagte behandling. 30 dages mortalitet blandt primært kirurgisk behandlede patienter Andel patienter med registrering af crude survival efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for crude survival efter 1 år Andel patienter med registrering af Crude survival efter 3 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for Crude survival efter 3 år Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for cancer-specifik overlevelse efter 1 år Proces Proces 99 % Proces 90 % Kirurgi 76 % Stråleterapi 68 % Proces 90 % 97 % <3 % 0,1 % Proces Proces Proces >90 % * >75 % * >90 % * 99 % 94 % Data endnu ikke tilgængelige 99 % 96 % 6

7 HHC14 HHC15 HHC16 HHC17 HHC18 Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse efter 3 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for cancer-specifik overlevelse efter 3 år Andel patienter med registrering af cancer-kontrol efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for cancer-kontrol efter 1 år Andel patienter med registrering af cancer-kontrol efter 3 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for cancer-kontrol efter 3 år Andelen af strålebehandlede med registrering af brug af ernæringssonde to, seks og 12 måneder efter afsluttet strålebehandling. Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag. Proces Proces Proces >75 % * > 90 % * >75 % * Data endnu ikke tilgængelige 99 % 94 % Data endnu ikke tilgængelige 20 % / 2 % / 0 92 % *De aktuariske kvalitetsmål i HHC11-16 har principielt set ingen minimumsgrænse Uddybning af de enkelte indikatorresultater Indikator HHC1 Der eksisterer national klinisk database Fra DAHANCA s start i 1976 er kliniske studier blevet registeret i centrale forskningsdatabaser. De nationale databaser for hoved-hals kræft startede fremadrettet registrering allerede i 1992, dækkende kræft i strube, svælg og mundhule. For strubekræfts vedkommende er der sidenhen sket en national bagudrettet registrering, dækkende perioden 1971 og frem til Den del af den nationale kliniske database, som aktivt indsamler patientdata, dækker alle danske patienter behandlet for kræft i mund, svælg og strube siden 2000 og kræft i skjoldbruskkirtlen siden Siden 2008 er kræft i næse og bihuler samt spytkirtler registeret i den nationale kliniske database og i 2012 er tilføjet den sidste undergruppe af hoved-hals kræft (ukendt primærtumor med metastase på halsen). De nationale kliniske databaser drives af DAHANCA, og alle kliniske afdelinger, der behandler hoved-halskræft, indrapporterer data til de nationale kliniske databaser, der administreres og vedligeholdes af DAHANCA s sekretariat. 7

8 Indikator HHC2 Der eksisterer kliniske retningslinjer for alle patient-kategorier med cancer i hovedhals-regionen. DAHANCA har løbende udarbejdet og formidlet nationale kliniske retningslinjer for behandling af kræft i hoved-hals. Retningslinjerne bliver udarbejdet på baggrund af nyeste nationale og internationale evidensbaserede viden og de har opnået national konsensus. I 2014 trådte nye reviderede retningslinjer for strålebehandling i kraft, ligesom nye nationale retningslinjer vedrørende karcinom-metastase på halsen fra ukendt primærtumor blev aktiveret. Alle retningslinjer er offentligt tilgængelige på Indikator HHC3 Andel patienter med kræft i hoved-hals regionen sammenlignet med Cancerregisteret DAHANCA har for 2014 registreret 1261 patienter; hvilket er 47 patienter færre i forhold til Rigshospitalet Herlev Odense Århus Ålborg Figur HHC3-1 Det er endnu ikke muligt for 2014 at krydsregistrere med data fra Cancerregisteret. Dette vil ske så snart oplysninger for 2014 fra Cancerregisteret er tilgængelige. 8

9 Indikator HHC4 Andel patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen sammenlignet med Cancerregisteret DATHYRCA har for 2014 registreret 327 patienter; hvilket er 67 patienter flere i forhold til Rigshospitalet Odense Århus Ålborg Figur HHC4-1 Det er endnu ikke muligt for 2014 at krydsregistrere med data fra Cancerregisteret. Dette vil ske så snart oplysninger for 2014 fra Cancerregisteret er tilgængelige. Indikator HHC5 Andel patienter, der er drøftet ved MDT-konference Behandling af kræft i hoved-hals regionen er multidisciplinært baseret, og størstedelen af de danske hoved-hals cancer patienter har i de sidste mange år været drøftet på multidisciplinære konferencer (MDT-konferencer) eller i tilsvarende fora med patient og pårørendes deltagelse. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at forløb med fyldestgørende nationale retningslinjer ikke nødvendigvis skal gennem MDT-konference, idet dette i nogle tilfælde blot vil være af forsinkende karakter og et unødvendigt forbrug af ressourcer. Et eksempel herpå er kræft i skjoldbruskkirtlen (som ikke er inkluderet i tabellen) eller små tungecancere. Sidstnævnte udgør en væsentlig del af de i tabellen angivne 6 % af patienterne, der ikke er drøftet på MDT. 9

10 Center Ptt. Drøftet på MDT Ptt. Ikke drøftet på MDT Ukendt Rigshospitalet 277 (94 %) 4 (1 %) 14 (5 %) Herlev 268 (91 %) 26 (9 %) 0 Odense 284 (88 %) 40 (12 %) 0 Århus 230 () 0 0 Ålborg 116 (98 %) * * Tabel HHC5-1 I alt 1174 (93 %) 71 (6 %) 15 (1 %) *Efter henstilling fra Statens Seruminstitut er resultatet af diskretionshensyn fjernet, da det er baseret på to eller færre patienter/forløb. 93 % af patienterne blev i 2014 drøftet på MDT. Dette er en fremgang på 1 % på landsbasis i forhold til Den kliniske kvalitetsparameter blev indført i 2011, og de første data var tilgængelige fra Over de sidste 3 år har der været en støt stigende andel af patienter der har været diskuteret på MDT. Ptt. drøftet på MDT Ptt. Ikke drøftet på MDT Ukendt (86 %) 87 (7 %) 81 (7 %) (92 %) 74 (6 %) 37 (3 %) 10

11 Indikator HHC6 - Andel patienter registreret med kendt tumorlokalisation * Tabel HHC6-1 *Efter henstilling fra Statens Seruminstitut er resultatet af diskretionshensyn fjernet, da det er baseret på to eller færre patienter/forløb. I alt er 1588 patienter registreret i 2014-kohorten. Som det ses af Tabel HHC6-1, er alle patienter i såvel DAHANCA- som DATHYRCA- databasen registreret med en diagnose. Patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen der opereres på Rigshospitalet modtager onkologisk behandling og opfølgning på Herlev Onkologiske Afdeling. Indikator HHC7 - Andel patienter registreret med kendt TNM-klassifikation * * * * * *Efter henstilling fra Statens Seruminstitut er resultatet af diskretionshensyn fjernet, da det er baseret på to eller færre patienter/forløb. 11

12 Tabel HHC7-1 Registreringsgraden af, hvor stor og hvor udbredt kræften er hos den enkelte patient, vurderes ved TNM-systemet: T (kræftens udgangspunkt), N (spredning til lymfeknuder), M (spredning til andre organer), og er en vigtig faktor når patientens chancer for mulig helbredelse skal vurderes. De tre faktorer samles i stadier, og stadieinddelingen (Union for International Cancer Control, UICC 2010), som ses i tabel HHC7-2, er derfor den mest følsomme parameter for kompletheden af data om udbredelse af kræften, idet stadiet ikke kan vurderes, hvis bare en af de tre parametre T, N, eller M mangler. For 2014 er der en komplethed i data på 99 %. * * * Tabel HHC7-2 *Efter henstilling fra Statens Seruminstitut er resultatet af diskretionshensyn fjernet, da det er baseret på to eller færre patienter/forløb. Dette er uændret fra tidligere år (2013: 99 %; 2012: og 2011: ). 12

13 Indikator HHC8 - Andel patienter, der tilbydes primær behandling inden for den i de relevante kræftpakkeforløb angivne tidsramme, sat i relation til den behandlende afdeling, baseret på indberettede SSI-data. Grundet usikkerheder ved tolkning af DAHANCA s forløbsdata vil vi fra og med denne årsrapport rapportere data trukket fra SSI. Vi rapporterer udelukkende forløbstider på de primært behandlede patienter hvorfor indikator HHC8 forløbstider adskiller sig fra de pakketider der udmeldes fra Regionen (som også indeholder tider for udredning af recidiv-patienter). Den overordnede indikator for pakkeforløbet ( Kongeindikatoren ) går fra Henvisning til pakkeforløb start (AFB02A) til Start på initial behandling (AFB02F1-3). Forløbstiden bør være mindre end 32 dage hvis strålebehandling er den primære behandlingsmodalitet og 28 dage hvis kirurgi er den primære behandlingsmodalitet. Alle forløbstider er registreret som kalenderdage (hverdage, weekender og helligdage). Figur HHC8-1 viser resultater for 819 patienter hvor vi har modtaget AFB02A og AFB02F1-3 data. Dette svarer til 52 % af patienterne i 2014-kohorten. Figur HHC8-1 I figur HHC8-2 er forløbstiderne delt op på patienter behandlet med primær kirurgi og primær stråleterapi. For patienter behandlet med primær kirurgi er 76 % behandlet inden for pakketiden 13

14 på 28 dage og for de patienter behandlet med primær stråleterapi er 68 % behandlet indenfor pakketiden på 32 dage ( Kongeindikatoren ). Mediane forløbstid er 28 dage for stråleterapi og 15 for kirurgi. Figur HHC8-2 Tabel HHC8-1 og HHC8-2 viser mediane forløbstid for kirurgi og stråleterapi på de 5 centre og efter region. Som det ses, forsinker tandsanering fortsat starten af stråleterapi, medmindre det tænkes ind helt først i forløbet. Rigshospitalet Herlev* Odense Aarhus Aalborg Forløbstid kirurgi 23 dg 13 dg 16 dg 17 dg Forløbstid stråleterapi 30 dg 28 dg 26 dg 29 dg 33 dg - med tandsanering 35 dg 31 dg 26 dg 34 dg 33 dg - uden tandsanering 26 dg 28 dg 26 dg 29 dg 33 dg *Herlev-patienter opereres på Rigshospitalet Tabel HHC8-1 14

15 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Forløbstid kirurgi 24 dg 25 dg 12 dg 19 dg 15 dg Forløbstid stråleterapi 28 dg 31 dg 26 dg 29 dg 33 dg - Med tandsanering 28 dg 33 dg 26 dg 34 dg 33 dg - Uden tandsanering 25 dg 29 dg 26 dg 29 dg 33 dg Tabel HHC8-2 Da indikatoren er redefineret, kan der ikke sammenlignes med tidligere år. Indikator HHC9 - Andel patienter, der påbegynder behandling patienter ud af i DAHANCA databasen har fået registreret behandling (såvel kurativ som palliativ intention eller ingen behandling tilbudt) i 2014 svarende til 97 %. Atten patienter har ikke fået tilbudt behandling svarende til 1 %. Der mangler således definitiv registrering på patienter svarende til ca. 3 % af 2014-kohorten. 100% 80% 60% 40% 20% Registrering mangler Behandling registreret 0% Tabel HHC9-1 Dette er på højde med rapporterede data fra tidligere år (2013: 96 %, 2012: 90 % og 2011: 96 %). 15

16 Indikator HHC10-30 dages mortalitet blandt primært kirurgisk behandlede patienter I alt 775 patienter (49 % af 2014-patient populationen) er registreret med kirurgi som en del af den primære behandling. * er registreret død indenfor 30 dage (24 dage efter operation), hvilket giver en 30 dages mortalitet på 0,1 % Dette er en ny kvalitetsparameter for 2014, men sammenligning med tidligere år giver en 30 dages mortalitet efter kirurgi i samme størrelsesorden. *Efter henstilling fra Statens Seruminstitut er resultatet af diskretionshensyn fjernet, da det er baseret på to eller færre patienter/forløb. Indikator HHC11 - Andel patienter med registrering af crude survival efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for crude survival efter 1 år Pr. 1/ er 95 patienter i 2014-kohorten registeret som døde, svarende til 6 % af patienterne. I figur HHC11-1 ses crude survival (den totale overlevelse) for alle patienter registeret i 2011, 2012, 2013 og 2014-kohorterne event/at risk 8/ / event/at risk 14/ / / event/at risk 10/ / / / event/at risk 14/ / / /

17 Den aktuariske 1-års totale overlevelse er for 2014-kohorten er 94 %, hvilket umiddelbart er højere end 90 % for 2013, 91 % for 2012 og 88 % for 2011-kohorten. Dette kan afspejle en reel forbedring i overlevelsen, men kan også være influeret af forsinket registrering af dødsdatoer, sammensætningen af patientpopulationen, tumortype og tumorstadie. I tabel HHC11-1 er sandsynligheden for at være i live efter den primære behandling sat i relation til kræftens udgangspunkt, men ikke justeret for histologisk type eller behandlingsform. Tal i parentes er total antal patienter i gruppen, mens tal i kantede parenteser angiver 95 % konfidensintervallet I live Alle patienter Tidlige stadier Skjoldbruskkirtel N=327 Strube N=258 Svælg N=538 Mundhule N=286 Næse/ bihuler N=47 Spytkirtler N=74 Ukendt primærtumor N=59 99 % [±0,6%] 96 % [±1,3%] 90 % [±1,4 %] 91 % [±1,8%] 89 % [±5,5%] 95 % [±2,5%] 89 % [±9%] (N=217) 98 % [±1,2%] (N=170) 97 % [±1,8%] (N=87) 96 % [±1,6%] (N=159) (N=16) (N=43) - Udbredte stadier 97 % [±1,7%] (N=110) 92 % [±3%] (N=88) 89 % [±1,6%] (N=451) 85 % [±3,5%] (N=127) 85 % [±7%] (N=31) 88 % [±5,7%] (N=31) 89 % [±9%] (N=59) Tabel HHC11-1 Indikator HHC12 - Andel patienter med registrering af crude survival efter 3 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for crude survival efter 3 år Denne parameter vil blive fulgt op på 2014-kohorten efter den relevante tidsperiode er gået. For 2012-kohorten er den aktuariske sandsynlighed for total overlevelse (crude survival) efter 3 år 85 % [±1,0 %] og for 2011-kohorten er den 80 % [±1,1 %]. 17

18 Indikator HHC13 - Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for cancer-specifik overlevelse efter 1 år Pr. 1/ er 60 patienter i 2014-kohorten registeret som døde af kræftsygdommen, svarende til 4 % af patienterne. I figur HHC13-1 ses cancer-specifik overlevelse for alle patienter registeret i 2011, 2012, 2013 og 2014-kohorterne event/at risk 6/ / event/at risk 14/ / / event/at risk 10/ / / / event/at risk 14/ / / /1054 Den aktuariske 1-års totale cancer-specifikke overlevelse for 2014-kohorten er 96 %, hvilket umiddelbart er højere end 93 % for 2013, 94 % for 2012 og 92 % for 2011-kohorten. Dette kan afspejle en reel forbedring i overlevelsen, men kan også være influeret af forsinket registrering af dødsdatoer, sammensætningen af patientpopulationen, tumortype og tumorstadie. I tabel HHC13-1 er sandsynligheden for ikke at være død af cancer efter den primære behandling sat i relation til kræftens udgangspunkt, men ikke justeret for histologisk type eller behandlingsform. 18

19 Tal i parentes er totale antal patienter i gruppen, mens tal i kantede parenteser angiver 95 % konfidensintervallet Ikke død af cancer Alle patienter Tidlige stadier Skjoldbruskkirtel N=327 Strube N=258 Svælg N=538 Mundhule N=286 Næse/ bihuler N=47 Spytkirtler N=74 Ukendt primærtumor N=59 99 % [±0,5%] 98 % [±0,9%] 93 % [±1,2 %] 94 % [±1,6%] 89 % [±5,5%] 97 % [±1,9%] 94 % [±6%] (N=217) 99 % [±0,6%] (N=170) 98 % [±1,5%] (N=87) 99 % [±1,0%] (N=159) (N=16) (N=43) - Udbredte stadier 98 % [±1,5%] (N=110) 95 % [±2,3%] (N=88) 92 % [±1,4%] (N=451) 88 % [±3,4%] (N=127) 85 % [±7%] (N=31) 94 % [±4,4%] (N=31) 94 % [±6%] (N=59) Tabel HHC13-1 Indikator HHC14 - Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse efter 3 år fordelt efter topografi og stadie (givet der er relevant observationstid). Aktuarisk sandsynlighed for cancer-specifik overlevelse efter 3 år Denne parameter vil blive fulgt op på 2014-kohorten efter den relevante tidsperiode er gået. For 2012-kohorten er den aktuariske sandsynlighed for total cancer-specifik overlevelse efter 3 år 90 % [±0,8 %] og for 2011-kohorten er den 86 % [±1,0 %]. Indikator HHC15 - Andel patienter med registrering af cancer-kontrol efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for cancer-kontrol efter 1 år Pr. 1/ er 82 patienter i 2014-kohorten registeret med tilbagefald, svarende til 5 % af patienterne. I figur HHC15-1 ses locoregional kontrol for alle patienter registeret i 2011, 2012, 2013 og 2014-kohorterne. 19

20 2014 event/at risk 1/ / event/at risk 3/ / / event/at risk 3/ / / / event/at risk 13/ / / /1106 Den aktuariske 1-års locoregionale kontrol for 2014-kohorten er 94 %, hvilket umiddelbart er højere end 91 % for 2013, 91 % for 2012 og 89 % for 2011-kohorten. Dette kan afspejle en reel forbedring i overlevelsen, men kan også være influeret af forsinket I tabel HHC15-1 er sandsynligheden for ikke at have tilbagefald efter den primære behandling sat i relation til kræftens udgangspunkt, men ikke justeret for histologisk type eller behandlingsform. Tal i parentes er totale antal patienter i gruppen, mens tal i kantede parenteser angiver 95 % konfidensintervallet Ingen tilbagefald Alle patienter Tidlige stadier registrering af recidivdatoer, sammensætningen af patientpopulationen, tumortype og tumorstadie. Skjoldbruskkirtel N=327 Strube N=258 Svælg N=538 Mundhule N=286 Næse/ bihuler N=47 Spytkirtler N=74 Ukendt primærtum or N=59 99 % [±0,5%] 95 % [±1,6%] 92 % [±1,3 %] 88 % [±2,4%] 85 % [±6,2%] 96 % [±2,7%] 92 % [±8%] (N=217) 98 % [±1,5%] (N=170) 92 % [±3,8%] (N=87) 91 % [±2,9%] (N=159) 92 % [±7,4%] (N=16) (N=43) - Udbredte stadier 99 % [±1,0%] (N=110) 90 % [±3,5%] (N=88) 93 % [±1,4%] (N=451) 83 % [±4,0%] (N=127) 83 % [±7,4%] (N=31) 91 % [±6,2%] (N=31) 92 % [±8%] (N=59) Tabel HHC

21 Indikator HHC16 - Andel patienter med registrering af cancer-kontrol efter 3 år fordelt efter topografi og stadie. Aktuarisk sandsynlighed for cancer-kontrol efter 3 år Denne parameter vil blive fulgt op på 2014-kohorten efter den relevante tidsperiode er gået. For 2012-kohorten er den aktuariske sandsynlighed for locoregional cancer kontrol efter 3 år 86 % [±0,9 %] og for 2011-kohorten er den 82 % [±1,0 %]. Indikator HHC17 - Andelen af strålebehandlede med registrering af brug af ernæringssonde to, seks og 12 måneder efter afsluttet strålebehandling 25% 20% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 2 måneder 6 måneder 12 måneder 0 Sonde Personer Tabel HHC17-1 To måneder efter afsluttet stråleterapi havde 20 % af 2014-kohorten en sonde, men behovet aftager hurtigt derefter. Et år efter havde ingen i 2014-kohorten en sonde, men antallet af patienter der har måneders follow-up var begrænset på opgørelsestidspunktet. I 2013 havde 22 % en sonde to måneder efter strålebehandling og i var det 25 % 21

22 Et år efter afsluttet behandling havde 2 % en sonde i 2012 og I 2011 var det 1 % % af patienterne med sondebehov efter stråleterapi er ikke i sig selv problematisk, da det er en del af den understøttende behandling, men behovet skal aftage efter endt behandling, hvilket tallene for antyder. Indikator HHC18 - Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag Blandt 95 døde i 2014-kohorten er dødsårsagen kendt i 92 % af tilfældene. Dette er på samme niveau som tidligere år (2011-3: %). Dødsårsag Antal ( % ) Primær cancer 60 (63 %) Anden cancer i hoved-halsområdet * (1 %) Anden cancer i luftvejene * (2 %) Anden cancer i øvrigt 3 (3 %) Anden sygdom 13 (14 %) Ulykke/selvmord 0 Komplikation til behandling 8 (8 %) Ukendt dødsårsag / tabt for follow-up / død ej undersøgt 8 (8 %) *Efter henstilling fra Statens Seruminstitut er resultatet af diskretionshensyn fjernet, da det er baseret på to eller færre patienter/forløb 22

23 Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Hoved-halskræft i Danmark drejer sig traditionelt om flere sygdomsgrupper og dækker over adskillige histologiske undertyper og lokalisationer fra følgende organer: Mundhule Spytkirtler Svælg Strube Næse-bihuler Skjoldbruskkirtel (ICD-10: C.01-C.06) (ICD-10: C.07-C.08) (ICD-10: C.09-C.11) (ICD-10: C.32) (ICD-10: C.30-C.31) (ICD-10: C.73) Halsens lymfeknuder (metastaser) (ICD-10: C.80) Undtaget er tumorer i centralnervesystemet, øjenhule, maligne lymfomer og hudkræft i ansigtsregioner (herunder kræft i læben). Der optræder et varierende antal patienter inden for hver sygdomsgruppe, fra ca. 50 til mere end 400 tilfælde årligt. Der er tale om ca nydiagnosticerede tilfælde om året. De fleste er pladeepitelkarcinomer og en væsentlig ætiologi er tobaks- og alkoholmisbrug, hvortil kommer et stigende antal virusrelaterede tilfælde især i mundsvælget med Human Papilloma Virus (HPV) samt for næsesvælgets vedkommende, Epstein-Barr Virus (EBV). På grund af det hastigt stigende antal HPV-inducerede tilfælde udgør kræft i mundsvælget den hyppigste type, men samtidig er det en gruppe med overordentlig god prognose Number of patients Larynx Oropharynx Stigningen i antallet af kræft i mundsvælget (oropharynx) er steget markant over de sidste 40 år primært på baggrund af HPV Year 23

24 Incidensen er svagt stigende med ca nye tilfælde om året, mens prævalensen (antal borgere med aktuel eller tidligere hoved-halskræft) i Danmark er ca Overlevelsen for de forskellige kræftformer er meget varierende fra 20 % til 95 %. Den samlede 5-års overlevelse for hovedhalskræft er omkring 60 % og er, udover udfaldet af behandlingen af den aktuelle kræftsygdom, afhængig af patienternes ko-morbiditet, der bl.a. er influeret af et ofte langvarigt tobaks- og alkoholforbrug. Det er således karakteristisk, at patienter med en lille kræftknude på stemmebåndet har en mindre risiko for at dø af denne kræftsygdom end for at dø af en lungekræft, da denne kræftform optræder med høj hyppighed i samme patientgruppe på grund af den fælles tobaksætiologi. Udredning og behandling af hoved-halskræft i Danmark har gennem de seneste 30 år været organiseret på nationalt plan i den danske hoved-halskræftgruppe Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA) og dens undergruppe DATHYRCA. Gruppen har sikret en kontinuerlig udvikling af diagnostik og behandling baseret på resultater fra store randomiserede kliniske studier; en detaljeret klinisk forskningsdatabase, som for store kræftgruppers vedkommende kan føres tilbage til 1971; et multidisciplinært nationalt samarbejde forankret i afdelinger med højt specialiseret funktion og de respektive specialer med udvikling af evidensbaserede retningslinjer (www.dahanca.dk/guidelines) med tilhørende kvalitetssikring gennem en national klinisk kvalitetsdatabase. Behandlingen gives således efter samme principper overalt i landet og med udgangspunkt i DAHANCA s landsdækkende retningslinjer. Oplysning om behandlingsprincipper, de forskellige protokoller mv. kan findes på DAHANCA s hjemmeside Dette udgør grundstammen i at data for hoved-hals kræft kan sammenlignes år for år. Sammenligning på tværs af landet er dog problematisk på grund af tilfældig variation i patientklientel og de topografiske og stadiemæssige udsving inden for syv undergrupperinger af hoved-halskræft på fem forskellige onkologisk centre. 24

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft

Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft Udarbejdet af Arbejdsgruppen for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (TH, AB, ISH, TSN, KHR, MDN,

Læs mere

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark 1 DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark Lidt om DAHANCA The Danish Head and Neck Cancer Study Group (DAHANCA) blev etableret i september 1976 som er

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT (udkast udarbejdet af Hoved-Hals arbejdsgruppen og DAHANCA 4-11-2007)

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Indledning 2 KRÆFT I STRUBEN

Indledning 2 KRÆFT I STRUBEN Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i struben? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde

Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Ny standard for det daglige multidisciplinære samarbejde Hvad er det? Hvordan? Hvorfor? Kultur 1 Hvad er det? En konference, hvor beslutninger i pakke forløbet bliver truffet på det bedst mulige grundlag

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2009 Dansk Kolorektal Cancer Database Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2009 DCCG, 2011 Grafisk produktion:

Læs mere

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011 Analyse af lange forløbstider i kræftpakker Rapport for lungecancer Udarbejdet af Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria Iachina, biostatistiker, cand.scient. (statistik),

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING

IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING PRÆGRADUATAFHANDLING IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING Kirstine Rødsten Stud. Med Plastikkirurgisk afdeling Z Odense Universitetshospital Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Christel B. Lajer overlæge PhD Christian Buchwald Professor dr. med Øre-næse-halskirurgisk Klinik

Læs mere

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne Kræft i munden Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i munden? 4 Hvor syg er jeg? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 10 Hvad er bivirkningerne og senfølgerne?

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM 2012 Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere