Økonomisk vejledning til SkanKomp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk vejledning til SkanKomp"

Transkript

1 Økonomisk vejledning til SkanKomp Version 2 pr. 15. oktober 2010 Udarbejdet af Region Midtjylland Projektledelsessekretariatet 1

2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Læsevejledning...5 Forkortelser og begreber...5 Den overordnede organisering på det økonomiske område...6 Nyttige kontaktoplysninger...7 SkanKomp s tidsplan for økonomimedarbejdere...8 Tidsplan for støtteansøgninger og støttemodtagelse...8 Tidsplan for statusrapporter og Slutregnskab...9 Vigtige huskeregler...10 TJEKLISTE 1: 5 generelle huskeregler...11 Forretningsgang ved ansøgning om støtte...12 Grundregler for ansøgning om tilskud...13 TJEKLISTE 2: Indledende kvalitetssikring af støtteansøgning...14 TJEKLISTE 3: Sagsbehandlerens bidrag til støtteansøgninger...15 Hvilke hovedaktiviteter kan jeg få tilskud til?...16 Hvilke udgiftstyper kan jeg få tilskud til? Projektansat personale Fastansat personale Eksterne ydelser Indirekte omkostninger og lokaler Rejser og transport Møder og konferencer Information, trykning og distribution Investeringer Øvrige omkostninger Indtægter...21 Særligt omkring lønudgifter...21 Hvordan finder jeg den rigtige timeløn?...22 Hvad gør jeg med en deltidsansat?...23 Hvordan dokumenterer jeg en lønudgift?...24 Bilag 1 - Budgetter

3 Bilag 2 - Checkliste...26 Bilag 3 - Tidsregistreringsskema...30 Bilag 4 Persondataloven (kan blive aktuel)...31 Bilag 5 Tærskelværdier for udbud...32 Afsnit 1 - Tilbudsloven...32 Hvilke procedureregler gælder?...33 Hvad skal annoncen indeholde?...34 Hvordan beskrives opgaven?...35 Hvilke frister gælder?...36 Hvordan skal kriterier for tildeling udformes?...36 Hvor skal annoncen offentliggøres?...37 Hvilke krav skal opfyldes efter annonceringen?...37 Afsnit 2 Kontroltilbud...38 Afsnit 3 EU s udbudsdirektiv...39 Standardformularer ved EU-udbud...39 Sammenfatning

4 Forord KASK-projektet, Skandinavisk Kompetenceforum (SkanKomp), er et stort projekt med ca. 105 mio. DKK i samlet bevilling. Projektet involverer aktører i Sverige, Norge og Danmark. Projektet medfinansieres af EU s strukturfond og løber indtil år Udviklingsprojekter af denne art er underlagt en række regler for den økonomiske styring. For at sikre overholdelsen af disse regler, har vi fremstillet denne vejledning. Her har vi forsøgt at illustrere en række værktøjer og procedurer tydeligt, konkret og anvendeligt. Vi håber derfor, at du som læser vil få et anvendeligt og praktisk opslagsværk, som du løbende kan anvende. hurtigt vil opleve en fortrolighed i projektets økonomiske forretningsgange. Hvorfor er det så vigtigt at have styr på forretningsgange, dokumentationskrav og så videre? SkanKomp er et af de største og mest markante projekter i Skandinavien. Vi kan derfor godt regne med, at projektets økonomi vil blive gået grundigt efter i sømmene. Der er mange aktører indblandet, og mange af jer vil opleve, at I rent likviditetsmæssigt kommer til at have store udlæg. Og hele støtteudbetalingen sættes i bero, hvis en enkelt aktør har båret sig forkert ad. Helt sikkert til egen ærgrelse men garanteret også til frustration for andre projektdeltagere. Kæden er altså ikke stærkere end det svageste led. For at mindske sandsynligheden for, at denne situation opstår, er Det Administrative og Økonomiske Sekretariat sat i verden. Man siger, at sved sparer blod, og Sekretariatet vil i processen være så aktiv og støttende som overhovedet muligt. Det er altså til for din skyld og ikke omvendt. Du er derfor altid meget velkommen til at rette spørgsmål og få vejledning. I håbet om et godt og frugtbart samarbejde Projektledelsessekretariatet, SkanKomp 4

5 Læsevejledning Som udgangspunkt skal du læse afsnittet Forretningsgang. Her forklares det step-bystep, hvorledes du skal håndtere procedurer og dokumenter i forbindelse med finansiering af dine / jeres aktiviteter, der vedrører projektet. Der er i afsnittet løbende henvist til bilag. Bilagene i dette hæfte illustrerer, hvorledes du skal udfylde de relevante dokumenter. I forløbet skal du anvende en række bilag. Disse bilag skal du bruge, når du søger om støtte til afholdte udgifter. På den måde sikrer vi, at den løbende håndtering af de økonomiske forretningsgange forløber ensartet og så problemfrit som muligt. Bilagene er alle udformet via standarddokumenter i Microsoft Office-pakken og kan downloades på I afsnittet Forretningsgang finder du også en række grå kasser med tjeklister. Når du senere skal til at udfylde bilag, kan tjeklisterne hjælpe dig med at kontrollere, at alle påkrævede oplysninger er fremskaffet. Der vil utvivlsomt senere i processen opstå anledning til at tilføje eller redigere informationer i denne vejledning. Når dette sker, udsender Det Administrative og Økonomiske Sekretariat en advisering og ligger en opdateret version af denne vejledning på projektets hjemmeside. Forkortelser og begreber Interreg IV A: Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for territorialt samarbejde. Programmet blev godkendt af EU Kommissionen den 27. marts Programområdet dækker syd- og østkysten af Norge, vestkysten af Sverige samt Sjælland og Nord- og Midtjylland i Danmark. Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak vil i perioden støtte grænseoverskridende samarbejdsprojekter i dette område med cirka 121 millioner EUR. Læs mere på KASK: Et delprogram under Interreg IV A, der sigter mod at skabe vækst og grænseoverskridende samarbejde mellem regionerne omkring Kattegat og Skagerak. 5

6 SkanKomp: Et konkret projekt Skandinavisk Kompetenceforum, som har til formål at udvikle voksenlæring i det sydlige Norge, det sydvestlige Sverige samt det midt- og nordjyske i Danmark. SkanKomp er en del af KASK delprogrammet. Læs mere på EBST: Erhvervs- og Byggestyrelsen, som er den nationale forvaltningsmyndighed for EU s strukturfondsprojekter i Danmark. Den overordnede organisering på det økonomiske område Generelt set skal projektet og dets økonomi ses under et. Men da Norge ikke er et EUland, og Danmark samt Sverige har en række forskelle i regnskabsregler, revisionsprocedurer m.v., håndterer hvert land den løbende bogføring af projektet forskelligt. Den økonomiske organisering i projektet ser derfor således ud: Styregruppe Repræsentanter fra Norge, Sverige og Danmark Projektledelses-sekretariatet RegionMIDT (Leadpartner) DANMARK Økonomisk og Administrativt Sekretariat (RegionMIDT), 3 økonomifolk NORGE Arendal Kommun (Projektejer) SVERIGE Nätverk Westum (Samordnende partner) Ca. 25 uddannelsesinstitutioner, forvaltninger, erhvervsråd m.m. NEVU Kommuner og Meritea 6

7 I forhold til projektets økonomi er der tre hovedopgaver: Løbende ansøgning om støtte til afholdte udgifter i forbindelse med projektet (din samt Det Administrative og Økonomiske og Sekretariats opgave). Udarbejde halvårlige økonomiske statusrapporter, der giver et opdateret billede af delprojekternes økonomi og fremdrift (Projektledelsessekretariatets opgave). Udarbejde slutrapporten, som er et samlet regnskab for hele projektet (Projektledelsessekretariatets opgave). I hele forløbet følges projektet tæt af revisionsfirmaet Deloitte. Deloitte foretager løbende stikprøvekontroller af støtteansøgninger, reviderer og attesterer de økonomiske statusrapporter samt Slutrapporten. Som økonomisk sagsbehandler for en af projektets danske partnere, behøves du dog kun forholde dig til dit samarbejde med det Administrative og Økonomiske Sekretariat i Danmark. Sekretariatet er placeret i Region MIDT s afdeling for Regional Udvikling, Virksomheds- og Kompetenceudvikling. Sekretariatet ledes af Dennis Jensen, der også indgår i Projektledelsessekretariatet. Dennis er sammen med Projektledelsessekretariatet ansvarlig for at udarbejde de halvårlige statusrapporter samt den endelige Slutrapport. I det Administrative og Økonomiske Sekretariat sidder endvidere et par økonomimedarbejdere. Nyttige kontaktoplysninger Her kan du se beskrivelse og kontaktoplysninger på de medarbejdere, der er tilknyttet projektet i Region MIDT, Danmark: Projektledelsessekretariatet NAVN Ansvarsområde Telefon Stefan Knudsen Overordnet projektledelse Brian Kjær Andreasen Projektets kommunikation samt projektets arbejdspakker

8 Dennis Jensen Projektets administration og økonomi Merete Giehm-Reese Projektsupervisor Det Administrative og Økonomiske Sekretariat NAVN Ansvarsområde Telefon Dennis Jensen Projektets administration og økonomi Anne Kjær Vodder Indsamling af støtteansøgninger Ved ansøgninger om støtte, skal du altid sende materialet til Dennis Jensen på SkanKomp s tidsplan for økonomimedarbejdere Projektet opererer reelt med to tidshorisonter o tidsplan for støtteansøgninger og støttemodtagelse, samt o tidsplan for statusrapporter og Slutregnskab Tidsplan for støtteansøgninger og støttemodtagelse Denne tidsplan vil være den du, som værende økonomimedarbejder tilknyttet en af projektets partnere, skal forholde dig til. Senest d. 12. i hver måned samler hvert netværk (Norge 1 stk. / Sverige 1 stk. / Danmark flere stk.) støtteansøgninger fra vedkommendes netværkspartnere. Materialet fra netværkspartnere samles ved følgende nationale økonomiske administratorer senest d. 16. i hver måned: o Norge: Marie Tveiten, o Sverige: Ewa Hasselgren via o Danmark: Dennis Jensen via Senest d. 18. i hver måned bliver du kontaktet såfremt materialet er mangelfuldt eller fejlagtigt. 8

9 Senest d. 22. i hver måned skal du sørge for at genfremsende ansøgninger, som du har fået retur til rettelse. Senest d. 22 fremsender Marie Tveiten (NO) og Ewa Hasselgren (SE) deres samlede ansøgninger til Lead partner ved Dennis Jensen. Senest d. 25 udsender Projektstyregruppen Ledelsesinformation til Styregruppen, hvori blandt andet indgår økonomiske forbrugstal for projektet m.v. Hvert halve år modtager Lead partner (Region MIDT) den ansøgte støtte for alle projektets partnere, og Lead partner deler pengene videre ud til projektets partnere. Tidsplan for statusrapporter og Slutregnskab Tidsplanen for projektets overordnede økonomi ser således ud: 31. januar samlede støtteansøgning for perioden 01/08-10 til 31/ april 2011 Deadline for samlet 1. ansøgning til KASK sekretariat via Statusrapport 31. juli samlede støtteansøgning for perioden 01/02-11 til 31/ oktober 2011 Deadline for samlet 2. ansøgning til KASK sekretariat via Statusrapport 31. januar samlede støtteansøgning for perioden 01/08-11 til 31/ april 2012 Deadline for samlet 3. ansøgning til KASK sekretariat via Statusrapport 31. juli samlede støtteansøgning for perioden 01/02-12 til 31/ oktober 2012 Deadline for samlet 4. ansøgning til KASK sekretariat via Statusrapport 31. januar samlede støtteansøgning for perioden 01/08-12 til 31/ april 2013 Deadline for samlet 5. ansøgning til KASK sekretariat via Statusrapport 31. oktober og sidste samlede støtteansøgning for perioden 01/02-13 til 31/07-13 via Slutregnskab 9

10 Vigtige huskeregler I forbindelse med projektet, er der fem vigtige ting, du som økonomimedarbejder hele tiden skal sørge for bliver håndhævet: Alt skal kunne spores tilbage til din institutions eget økonomisystem (det såkaldte transaktionsspor ). Du skal derfor lave din egen SkanKomp kontoplan i dit eget økonomisystem, hvor du kan bogføre udgifter på projektet. De bogførte udgifter må UDELUKKENDE vedrøre SkanKomp projektet, og du skal til enhver tid kunne trække et regnskab på projektet. I kontoplanen skal du som minimum have følgende konti: 7.1 Projektansat personale 7.2 Fastansat personale 7.3 Eksterne ydelser 7.4 Indirekte omkostninger og lokaler 7.5 Rejser og transport 7.6 Møder og konferencer 7.7 Information, trykning og distribution 7.8 Investeringer 7.9 Øvrige omkostninger 7.10 Indtægter Under hver konto bør du have de programpakker, der er relevante for dig i projektet. På den måde kan du til enhver tid udsondre dine omkostninger på aktiviteter og udgiftstyper. Alle udbudsregler i forhold til Konkurrencestyrelses regler og EU s Udbudsdirektiv skal overholdes i forbindelse med køb af eksterne ydelser. Dette er meget VIGTIGT, da det er et fokusområde, som helt sikkert vil blive efterprøvet. For yderligere information, se bilag 5. Husk derfor at indsamle al nødvendig dokumentation (opslag, udbudsmateriale, afgivne tilbud, mødereferater, kontrakter m.v.). Du skal endvidere være opmærksom på, at projektets partnere opfordres til at anvende udbud, selvom ydelsen umiddelbart er under grænseværdien. Alle publikationer vedrørende projektet skal vise det logo, som du ser på dette hæftes forside (EU + Interreg IV A + SkanKomp) og som minimum EU + Interreg IV A. Al dokumentation vedrørende støtteansøgninger SKAL opbevares indtil udgangen af år

11 I Sverige og Danmark skal der søges om støtte i Euro. I Sverige omregner partnerne selv til EUR, og i Danmark foretager Det Administrative og Økonomiske Sekretariat omregningen for partnerne. o Ved omregning benyttes den kurs på EUR, som EU offentliggør hver måned på DKK&Language=en o Du skal her være opmærksom på at der ved den halvårlige ansøgningsrunde anvendes den seneste aktuelle eurokurs i hele støtteperioden. Der kan derfor forekomme mindre kursændringer som giver anledning til korrektioner. TJEKLISTE 1: 5 generelle huskeregler HUSK Oprettelse af SkanKomp kontoplan i eget økonomisystem Overhold regler for udbud af varer og tjenesteydelser (se bilag 5) Husk logo på publikationer Opbevar alle bilag og dokumenter indtil udgangen af 2020 Husk at omregne til Euro ved støtteansøgning o Gælder kun svenske økonomimedarbejdere. I Norge søges i NOK, og i Danmark er det Det Økonomiske Administrative Sekretariat, der laver opgørelsen 11

12 Forretningsgang ved ansøgning om støtte Forretningsgangen for ansøgning om støtte til afholdte udgifter, er som følger: 1) En aktivitet bliver afholdt blandt en eller flere af dine kolleger på institutionen. 2) Økonomimedarbejderen tilknyttet projektet indsamler og udarbejder de nødvendige bilag til støtteansøgning sammen med sagsbehandler(ne), der har været involveret i aktiviteten. Dette gøres umiddelbart efter hvert månedsskift med mindre andet aftales med Det Administrative og Økonomiske Sekretariat. 3) Det samlede materiale samles ved en økonomisk tovholder ved hver projektpartner. Denne laver den første kvalitetssikring. 4) Det samlede materiale sendes fra projektpartneren, projektejeren eller Samordnende partner pr. mail til 5) Du bliver kontaktet hurtigst muligt såfremt refusionsansøgning eller tilhørende bilag er mangelfulde eller forkerte. Med andre ord: Hvis du intet hører, er alt i skønneste orden. 6) Det Administrative og Økonomiske sekretariat indsender alle samlede støtteansøgninger og bilag til revisionen hvert halve år. Revisionen tager stikprøvekontroller og KAN kontakte jer for at bede om udtræk fra jeres økonomisystem / supplerende oplysninger m.m. 7) Revisionen godkender projektpartnernes enkelte regnskaber i direkte dialog med den pågældende partner. Projektpartneren fremsender herefter revisorgodkendt regnskab til Leadpartner pr. mail via hvor det hele samles (den såkaldte konsolidering ). 8) Lead Partner fremsender den samlede ansøgning baseret på de konsoliderede regnskaber. 9) Efter gennemgang af den samlede ansøgning attesterer revisionen støtteansøgningen og godkender overførslen til Lead Partner. 10) Projektledelsessekretariatet overfører pengene til jeres respektive konti. Dette er overordnet set proceduren. Der er dog en del flere nuancer og problemstillinger i processen, og i de følgende afsnit går vi mere i dybden. 12

13 Grundregler for ansøgning om tilskud Alle udgifter, hvortil der skal søges støtte, skal henføres til en afholdt aktivitet, der vedrører SkanKomp projektet. De helt basale grundregler er som følger: Er udgiften reelt afholdt? o Du må ikke søge om støtte til udgifter, der endnu ikke er afholdt. Hvis du eksempelvis har en ekstern konsulent, der først aflønnes senere i forløbet, må du ikke søge støtte førend omkostningen reelt er betalt. o Du skal være opmærksom på forskellen mellem bogføringsdato og betalingsdato. Det er altså betalingsdatoen, der tæller. Vedrører udgiften helt og holdent dette projekt? o Alle udgifterne skal ene og alene kunne henføres til projektet. Du kan ikke anvende beregninger og skøn til at søge støtte. Hvis du eksempelvis søger om støtte til trykningsomkostninger, kan du ikke skrive, at du har fået en samlet regning fra trykkeriet, men vurderer, at trykningsomkostninger vedr. dette projekt anslås til 10% af den samlede faktura. Sørg for at få regninger og faktura til at specificere, hvad en varer eller tjenesteydelse drejer sig om. Er din institution den eneste, der bogfører udgiften? o En udgift må kun figurere et sted i projektet. Du skal derfor (særligt ved netværks-, rejse- og mødeaktiviteter) sikre dig, at der kun er én projektdeltager, der afholder udgiften. Er der givet budgetmæssig bevilling til afholdelse af udgiften? o Dine / jeres aktiviteter skal have såkaldt budgetmæssig hjemmel. Og her tæller det budget, som er fremsendt med ansøgningen. Hvis du / I har tænkt jer at afvige mere end 10% fra budgettet på omkostningsniveau (se afsnittet Hvilke udgifter kan jeg få tilskud til ), skal I ansøge Projektledelsessekratariatet om dette. Projektledelsessekretariatet skal formelt set spørge Styregruppen om lov til at korrigere budgettet. o Du skal samtidig være opmærksom på, at du ikke kan søge mere støtte end du har fået tilsagn om. Den nuværende ansøgning udgør derfor et loft for hvor meget støtte du kan søge om. Hvilken hovedaktivitet vedrører udgiften? 13

14 o Alle afholdte udgifter skal vedrøre en specifik aktivitet. I afsnittet Hvilke hovedaktiviteter kan jeg få tilskud til, kan du se en specificering af dette. Er der moms på ydelsen? o Nogle af projektets partnere kan afløfte moms, mens andre ikke kan. Hvis din institution/virksomhed afløfter moms, skal du sikre dig, at der kun ansøges om støtte til udgifternes størrelse ex. moms. Hvis din institution ikke afløfter moms, skal du søge om støtte til jeres reelle udgift, altså varens/tjenesteydelsens reelle pris inkl. moms. Er der supplerende indtægter / rabatter? o Alle udgifter, der søges om tilskud til, skal være udtryk for din / jeres reelle omkostning. Hvis I derfor køber noget, og senere modtager rabatter, indtægter eller lignende, skal I sørge for, at dette er modregnet. Vi er altså interesseret i din / jeres reelle nettoudgift på aktiviteten. Er aktiviteten udtryk for jeres ekstraarbejde i forbindelse med jeres involvering i SkanKomp? o I må ikke søge om støtte til aktiviteter, som I ellers ville have afholdt i forbindelse med jeres normale driftsaktiviteter. TJEKLISTE 2: Indledende kvalitetssikring af støtteansøgning HUSK Udgiften skal være afholdt og betalt Udgiften må KUN vedrører SkanKomp Udgiften må kun bogføres et sted Der skal være budgetmæssig bevilling Bestem udgiftens hovedaktivitet Træk momsen fra udgiften, hvis I afløfter moms Modregn rabatter, indtægter osv. så nettoprisen fremgår Det skal være udtryk for ekstra aktivitet 14

15 Sagsbehandleren, konsulenten eller markarbejderen kan lette det videre arbejde ved at have følgende tjekliste for øje: TJEKLISTE 3: Sagsbehandlerens bidrag til støtteansøgninger HUSK Præciser ved bestilling af varer og tjenester samt i tidsregistrering, at det drejer sig om SkanKomp Koordiner med kolleger og din økonomimedarbejder, så udgift kun optræder et sted Vær opmærksom på budgettet har du fået lov til at afvikle aktiviteten? Vær præcis omkring dine aktiviteter i tidsregistreringsskemaet Gem kvittering, faktura, bon, billet osv. Gem invitationer, mødereferater og lignende Ved møder skal du spørge om hvorvidt der skal afkrydses i et fremmøde-skema Vær bevidst om at skelne mellem normale driftsaktiviteter og SkanKomp aktiviteter 15

16 Hvilke hovedaktiviteter kan jeg få tilskud til? I nedenstående tabel kan du se hvilke overordnede aktivitetstyper, der kan være tale om: Hovedaktivitet 1 Aktivitet 1.1 Aktivitet 1.2 Aktivitet 1.3 Hovedaktivitet 2 Aktivitet 2.1 Hovedaktivitet 3 Aktivitet 3.1 Aktivitet 3.2 Hovedaktivitet 4 Aktivitet 4.1 Aktivitet 4.2 Aktivitet 4.3 Hovedaktivitet 5 Aktivitet 5.1 Aktivitet 5.2 Hovedaktivitet Kompetenceudvikling af uddannelsesinstitutioner Metodeudvikling for kompetensförsörjning (Metode- og kompetenceudvikling) Kompetensmäklarutbildning Realkompetencevalidering Udvikling af netværk og samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder Forbedring af virksomhedernes bestillerkompetence Jobrotationsordninger, hvor medarbejdere sendes på kursus mens arbejdsløse i kursusperioden overtager medarbejdernes plads Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Informationsformidling Markedsføring af uddannelsesinstitutionernes tilbud overfor virksomhederne og omverdenen Projektets hjemmeside Projektevaluering, aktiv følgeforskning Projektledelse Administration, budget og økonomi Projektledelse, konferencer og møder Du skal huske, at enhver aktivitet eller udgift vedrørende SkanKomp skal henvises til én af de ovenstående aktiviteter / programpakker. Hvilke udgiftstyper kan jeg få tilskud til? De udgiftstyper/omkostningstyper du kan vælge imellem på bilaget, kan du se her: Omkostning / del-aktivitet Dansk oversættelse Svensk tekst 7.1 Projektansat personale 7.1 PROJEKTANSTÄLLD PERSONAL 7.2 Fastansat personale 7.2 FAST ANSTÄLLD EGEN PERSONAL 7.3 Eksterne ydelser 7.3 EXTERNA TJÄNSTER 7.4 Indirekte omkostninger og lokaler 7.4 OVERHEAD/ LOKALER 7.5 Rejser og transport 7.5 RESOR 7.6 Møder og konferencer 7.6 MÖTEN / KONFERENSER 7.7 Information, trykning og distribution 7.7 INFORMATION / TRYCKKOSTNADER 7.8 Investeringer 7.8 INVESTERINGAR 7.9 Øvrige omkostninger 7.9 ÖVR KOSTNADER 7.10 Indtægter 7.10 AVGÅR INTÄKTER 16

17 På samme måde som du skulle henvise en udgift eller aktivitet til en programpakke, skal du også kunne henvise til en omkostningstype. Her følger en forklaring til omkostningerne: 7.1 Projektansat personale Denne type udgifter vedrører udelukkende ansatte, som er helt eller delvist projektansat af en projektpartner til at arbejde med SkanKomp projektet. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten Hvilket projekt ansættelsen vedrører Hvilke arbejdsopgaver den projektansatte skal varetage. Hvor mange timer, der skal arbejdes med SkanKomp i hver aflønningsperiode. Hvis projektansættelsen vedrører deltagelse i flere projekter, skal det fremgå hvor meget tid, der skal bruges på SkanKomp i hver lønningsperiode. Ansættelseskontrakten skal opbevares som bilag til dokumentation for medarbejderens udgift i projektet. Det Administrative og Økonomiske Sekretariat skal have en elektronisk kopi af ansættelseskontrakten. 7.2 Fastansat personale Denne type af udgifter vedrører udelukkende fastansat personale, som er ansat ved en projektpartner. Hvis vedkommende ikke arbejder fuld tid med SkanKomp projektet, SKAL der føres timeregistreringsseddel. Ved udfyldelse af timeregistreringsseddel skal det præciseres Hvilken dag Hvor mange timer. Hold det endeligt i hele timer. Hvilken udgiftstype (7.2) Hvilken programpakke Hvilken konkret aktivitet. Her skal oplysningerne være meget præcise. Hvis du har siddet i møde, skal du vedlægge dokumentation i form af mødeindkaldelse, deltagerliste eller eventuelt et referat, der dokumenterer hvem der har været til stede og at mødet rent faktisk har drejet sig om SkanKomp. Sørg derfor for at 17

18 SkanKomp er nævnt i dagsorden / referat. Hvis du har besøgt en virksomhed, skal du sørge for at virksomhedens navn, afdeling og mødeperson(er) fremgår tydeligt på timeregistreringssedlen. 7.3 Eksterne ydelser Eksterne ydelser består af omkostninger vedrørende Eksterne konsulenter som løser opgaver på dele af projektet. Eksterne konsulenter og foredragsholdere, som indgår i konferencer, seminarer og analyseopgaver. Tilsynsførende i forhold til behandling af støtteansøgninger for danske partnere, altså revision. Slutrevision i Norge Omkostninger vedrørende øvrige eksternt købte ydelser og tjenester. Ved brug af eksterne konsulenter, eksperter og analytikere skal du sikre dig, at det fremgår af den senere faktura Hvilken type af arbejde der er udført, samt Hvor mange timer der i alt er anvendt i faktureringsperioden. Ved længere fakturaperioder skal du endvidere være opmærksom på, at udgifterne skal vedrøre støtteperioden. Endeligt skal du være opmærksom på, at kontrakten med konsulenten, eksperten eller analytikeren, skal vedlægges som dokumentation. Overstiger aftalens økonomi de fastsatte regler for udbud, skal du endvidere dokumentere, at et udbud har fundet sted. Se mere herom i Bilag Indirekte omkostninger og lokaler Denne omkostningstype skal kun bruges i Sverige og Norge i henhold til projektets ansøgning. Derfor vil det ikke blive forklaret yderligere her. Norske og svenske partnere skal være opmærksomme på de nationale regler for overhead. 18

19 7.5 Rejser og transport Denne type af omkostninger relaterer sig til al rejseaktivitet forbundet med projektet. Det vil sige tog, fly, bus og færge bil og kørerpenge hotel-regninger Du skal være opmærksom på, at støtte til disse omkostninger er betinget af, at du kan dokumentere rejsens formål. Du skal altså vedlægge bilag med en invitation, et program, en mødeindkaldelse, deltagerlister osv. Ved kørsel for konsulenter til virksomheder bliver betaling for al kørsel udbetalt samlet til konsulenten. Her skal man ved en eventuel stikprøve kunne dokumentere, hvor stor en del af kørslen, der vedrører projektet. En eventuel kørebog skal derfor angive formål for rejseaktivitet / kørsel og projektrelateret kørsel skal være markeret tydeligt. Ved omkostninger til kørselsgodtgørelse, skal man i transaktionssporet tage højde for, at dette typisk udbetales til den enkelte medarbejder samlet på lønningssedlen. Der skal derfor i bilagsform være en beregning der specificerer, hvor stor en del af kørselsgodtgørelsen, der vedrører SkanKomp. 7.6 Møder og konferencer Omkostninger her vedrører udgifter til konferencelokaler teknisk udstyr fortæring i forbindelse med mødet / konferencen. Du skal huske, hvis du / din institution trykker programmer, plakater, annoncer osv. at logoet fra forsiden af dette hæfte skal fremgå (Den Europæiske Regionale Udviklingsfond, Interreg IV A samt SkanKomp logo). Det er ikke tilladt at dele regninger op mellem flere projektpartnere. Hvis behovet opstår for noget sådan, skal Det Administrative og Økonomiske Sekretariat kontaktes for en nærmere vejledning. Særligt omkring fortæring skal du være opmærksom på tre ting: 19

20 1. Ved køb af mad og drikkevarer i egen kantine, ydes der kun støtte i størrelsesordenen 35 kr. pr. deltager pr. måltid og maksimalt 70 kr. pr. dag pr. deltager. 2. Ved køb af mad og drikkevarer ved ekstern leverandør, er der intet loft på forplejningsudgiften. Men som i al anden offentlig virksomhed, skal man udvise økonomisk mådehold. 3. Ved regelmæssige interne møder i din egen institution kan du ikke søge støtte til fortæringsudgifter. Bemærk: Hvis din institution har udliciteret kantinedriften, kunne man tro, at man handler mellem to selvstændige parter. Men revisionen har slået fast, at hvis man deler matrikelnummer, vil det generelt blive vurderet, at der er et interessefællesskab, hvilket betyder, at der ikke kan godtages normale faktura. Hvis kantinen derfor er en selvstændig enhed på institutionen med eget CVR.nr., skal du stadig anvende 35 kr. / 70 kr. reglen. I forhold til at dokumentere mødedeltagelse skal du være opmærksom på følgende: Mødeindkaldelse med navne er tilstrækkelig dokumentation for mødedeltagelse. Det skal fremgå af mødeindkaldelsen, at mødet vedrører SkanKomp. Referater kan også anvendes, og her skal navne på fremmødte fremgå af mødereferat. Det skal fremgå af referatet, at mødet relaterer sig til SkanKomp. Du skal endvidere være opmærksom på, at mødereferater skal kunne dokumentere deltagernes tidsforbrug på tværs af deltagernes timeregistreringssedler. Det skal således uddybes, hvis tidsforbruget for mødet ikke er det samme for alle deltagerne. Som dokumentation for mødedeltagelse kan også anvendes afkrydsningsskemaer. Og her er der ikke krav om underskrift fra mødedeltagere. Dokumentationen for mødedeltagelse skal være ved hver enkelt partner (invitation og/eller referat samt rejsedokumentation). Leadpartner skal have dokumentationen for det enkelte 20

21 møde (blot dagsorden, referat eller afkrydsningsseddel), som skal fremsendes af mødeværten. Deltagerlisten skal anvendes som bilag til timeregistreringssedlen af hver mødedeltager. Denne skal ikke indsendes til Leadpartner, men skal opbevares hjemme i institutionen, således det ved stikprøve kan dokumenteres, at man har deltaget. 7.7 Information, trykning og distribution Denne omkostningstype vedrører alle udgifter forbundet med projektets kommunikation og gælder derfor for både tryksager, hjemmesider og lignende. Husk, at projektet har en særlig oplysningspligt, og at alle publikationer m.m. skal indeholde logoet fra forsiden af dette hæfte. 7.8 Investeringer Denne omkostningstype skal kun bruges i Sverige og Norge i henhold til projektets ansøgning. Derfor vil det ikke blive forklaret yderligere her. Norske og svenske partnere skal være opmærksomme på de nationale regler for afskrivninger og straksafskrivninger. 7.9 Øvrige omkostninger Denne omkostningstype forventes ikke brugt i projektet Indtægter Hvis der i forbindelse med aktiviteter vedrørende SkanKomp opstår indtægter, skal disse modregnes i støtteansøgningen. Særligt omkring lønudgifter Du skal altid huske, at alle ansatte både fastansatte og projektansatte, skal timeregistrere deres timer, såfremt de ikke arbejder 100% med SkanKomp. For alle ansatte, som udelukkende arbejder med SkanKomp, skal dette fremgå af vedkommendes ansættelsesbrev / ansættelseskontrakt og kontrakten skal vedlægges som dokumentation. Du skal endvidere huske at vedlægge lønseddel som bilag, og lønseddel skal attesteres med navn og dato af den pågældende ansatte. 21

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

ANNONCERINGSPLIGT. - og hvad så nu?

ANNONCERINGSPLIGT. - og hvad så nu? ANNONCERINGSPLIGT - og hvad så nu? Juni 2007 2 Annonceringspligt - og hvad så nu? Juni 2007 3 Udgivet af KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København V Grafisk layout, design og forhandling SCHULTZ

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Kystturisme i Nordsjælland

Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Kystturisme i Nordsjælland Samarbejdsaftale om virksomhedens /organisationens deltagelse i projekt Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Mellem Halsnæs kommune, CVR 29188416 og VisitNordsjælland, CVR 32499171

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000 1/ 15 ENOTICES_ketley 01/03/2010- ID:2010-026726 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere