Din brugermanual NOKIA 7250I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NOKIA 7250I Betjeningsvejledning NOKIA 7250I Brugervejledning NOKIA 7250I Brugermanual NOKIA 7250I Brugsvejledning NOKIA 7250I Din brugermanual NOKIA 7250I

2 Manual abstract: Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Inhold SIKKERHED..12 Generelle oplysninger Adgangskoder...

3 ..15 Sikkerhedskode (5 til 10 cifre) PIN- og PIN2-koder (4 til 8 cifre), modul-pin-kode og signatur-pin-kode 15 PUK- og PUK2-kode (8 cifre) 16 Spærringsadgangskode (4 cifre)...16 Tegnebogskode (4 til 10 cifre).

4 ..16 Oversigt over telefonens funktioner Kamera MMS-beskedtjeneste (Multimedia) Polyfonisk lyd (MIDI).

5 ..17 JavaTM-programmer GPRS (General Packet Radio Service)...18 OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air)..

6 .19 Delt hukommelse Telefonen Taster og kontakter..

7 ...21 Standby-tilstand. 23 Pauseskærm.24 Baggrund...

8 ..24 Vigtige indikatorer i standby-tilstand Headset Placering af håndledsremmen. 27 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Kom godt i gang..

9 ..28 Isætning af SIM-kortet og batteriet Oplade batteriet Sådan tænder og slukker du telefonen.

10 ...31 Tastaturlås..33 Udskiftning af covers Opkaldsfunktioner.36 Opkald...

11 .36 Hurtigkald til et telefonnummer Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Banke på.

12 .38 Valg under et opkald Skrivning af tekst..41 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Brug af forprogrammeret tekstinput...

13 .42 Skrivning af sammensatte ord Brug af traditionelt tekstinput Tip til skrivning af tekst Brug af menuen...

14 ..45 Adgang til en menufunktion Liste over menufunktioner Menufunktioner 52 Beskeder (Menu 1)

15 ..52 Tekstbeskeder (SMS) Skrivning og afsendelse af beskeder...52 Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder...

16 53 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5 Skrivning og afsendelse af Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder.. 56 Distributionslister..56 Skabeloner...

17 ..58 Arkivmappe og Mine mapper MMS-beskeder Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.

18 ...60 Læsning og besvarelse af en MMS-besked Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder samt Sendte beskeder MMS-beskedhukommelsen er fuld Sletning af beskeder Chat..

19 ...65 Talebeskeder Infobeskeder Beskedindstillinger.

20 ...67 Indstillinger for tekst- og -beskeder Overskrivning af indstillinger. 68 Indstillinger for MMS-beskeder

21 .68 Indstillinger for skriftstørrelse Tjenestekommandoer...70 Opkaldsinfo (Menu 2)..71 Liste over seneste opkald...

22 ..85 Valgfri svartast Automatisk genopkald...86 Hurtigkald...

23 ...86 Banke på Opsummering efter opkald Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7 Afsendelse af eget opkalds-id.

24 ...86 Linie til udgående opkald...87 Telefonindstillinger Sprog

25 87 Hukommelsesstatus...88 Automatisk tastaturlås...88 Celleinformation...

26 88 Opstartstekst.89 Valg af netværk Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger Aktivering af hjælpetekst.

27 ..89 Starttone Displayindstillinger...90 Baggrund..

28 .90 Farveskemaer Menuvisning Operatørlogo..

29 ...91 Pauseskærm...91 Lysstyrke for display Toneindstillinger

30 ...92 Indstillinger for ekstraudstyr Sikkerhedsindstillinger.. 94 Gendannelse af fabriksindstillinger

31 ...95 Radio (Menu 6) Indstilling af en radiokanal Brug af radioen

32 97 Kamera (Menu 7) 98 Sådan tager du et billede..99 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8 Kameraindstillinger.

33 Galleri (Menu 8) Planlægning (Menu 9) Alarm

34 104 Når alarmtidspunktet nås Kalender Oprettelse af kalenderbemærkninger Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning...

35 Opgaveliste Spil (Menu 10) Start af et spil

36 Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt Spiloverførsler Hukommelsesstatus for spil Spilindstillinger...

37 Programmer (Menu 11) Start af et program Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Hentning af et program.

38 112 Hukommelsesstatus for programmer Tilbehør (Menu 12) Lommeregner...

39 Foretage en valutaomregning Nedtællingsur Stopur.

40 Tidsregistrering og mellemtider Omgangstider Visning og sletning af tider Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9 Tegnebog...

41 Lagring og ændring af personlige kortoplysninger Personlige bemærkninger Tegnebogsindstillinger Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen..

42 Synkronisering Synkronisering fra telefonen til en ekstern server Lagring af de synkroniseringsindstillinger, der modtages som en OTA-besked Manuel indtastning af synkroniseringsindstillingerne Synkronisering fra din pc.

43 Forbindelse (Menu 13) Infrarød forbindelse GPRS

44 . 125 GPRS-forbindelse GPRS-modemindstillinger Tjenester (Menu 14) Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester...

45 Indstilling af telefonen til en tjeneste Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en OTA-besked Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne Etablering af forbindelse til en tjeneste Gennemsyn af siderne i en tjeneste. Din brugermanual NOKIA 7250I

46 Brug af telefontasterne under gennemsyn Valgmuligheder under gennemsyn Direkte opkald

47 . 132 Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste Indstillinger for udseende af en multitilstandsbrowser Cookies Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10 Bogmærker

48 133 Modtagelse af et bogmærke Indlæsning. 134 Tjenesteindbakke Indstillinger for tjenesteindbakke.

49 Cache-hukommelse Browser-sikkerhed Sikkerhedsmodul.

50 136 Certifikater. 137 Digital signatur Gå til (Menu 15)

51 SIM-tjenester (Menu 16) PC Connectivity PC Suite.

52 GPRS, HSCSD og CSD Brug af datakommunikationsprogrammer Batterioplysninger Opladning og afladning.

53 VEDLIGEHOLDELSE. 146 VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED. 148 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13 Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800 og GSM 1900-netværk. Triband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Om tilbehør Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-12, ACP-8, ACP-7 og LCH-9. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Et par praktiske retningslinjer vedrørende drift af tilbehør Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for børn. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Kontroller jævnligt, at udstyr til bilen er monteret og fungerer korrekt. Installationen af komplekst biludstyr skal kun foretages af professionelt personale. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14 Generelle oplysninger Adgangskoder Sikkerhedskode (5 til 10 cifre) Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Foretag ændring af koden, hold den hemmelig, og opbevar den et sikkert sted (ikke sammen med telefonen). Se Sikkerhedsindstillinger på side 94, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. PIN- og PIN2-koder (4 til 8 cifre), modul-pin-kode og signaturpin-kode PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden følger som regel

54 med SIM-kortet. Indstil telefonen, så du bliver bedt om at angive PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Se Sikkerhedsindstillinger på side 94. PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se Sikkerhedsmodul på side 136. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15 Signatur-PIN-koden er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 139. Signatur-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises SIM er spærret eller PIN-kode spærret f.eks., og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. PUK- og PUK2-kode (8 cifre) PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. Din brugermanual NOKIA 7250I

55 PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode. Hvis koderne ikke leveres med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale netværksudbyder for at få koderne. Spærringsadgangskode (4 cifre) Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring, se Sikkerhedsindstillinger på side 94. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen. Tegnebogskode (4 til 10 cifre) Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster den forkerte tegnebogskode flere gange, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Se Tegnebog på side 117, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16 Oversigt over telefonens funktioner Nokia 7250i-telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. Kalender, Ur, Alarm, Kamera, Radio og mange andre. Desuden findes der en række Nokia Xpress-onTM-farvecovers til telefonen. Se Udskiftning af covers på side 34, hvis du vil skifte cover. Kamera Telefonen har et indbygget kamera, der kan bruges til billedtagning. Hvis du vil sende et billede via MMS-beskedtjenesten, se MMS-beskeder på side 59, se Kamera (Menu 7) på side 98. Billederne kan også bruges som tapet i standbytilstand eller som miniaturebilleder i Kontakter. Du kan gemme billederne på en kompatibel pc ved hjælp af PC Suite-softwaren. MMS-beskedtjeneste (Multimedia) Telefonen kan sende og modtage MMS-beskeder, der består af tekst, lyd og et billede. Du kan gemme billeder og ringetoner, så du kan gøre din telefon mere personlig. Se MMS-beskeder på side 59. Polyfonisk lyd (MIDI) Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid. Telefonen indeholder lydkomponenter fra over 40 instrumenter, men telefonen Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17 kan kun afspille få instrumenter ad gangen. Polyfoniske lyde bruges for eksempel i ringetoner og beskedsignaler. Telefonen understøtter SP-MIDI-formatet (Scalable Polyphonic MIDI). Du kan modtage polyfoniske ringetoner via en MMS-beskedtjeneste, se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 62, eller du kan indlæse dem via gallerimenuen, se Galleri (Menu 8) på side 100 eller via PC Suite, se PC Suite på side 141. JavaTM-programmer Telefonen understøtter Java 2 Micro Edition, J2METM og indeholder nogle JavaTMprogrammer og -spil, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan indlæse nye programmer og spil på telefonen, se Programmer (Menu 11) på side 111. GPRS (General Packet Radio Service) GPRS-teknologi er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom internettet. De programmer, der bruger GPRS, er MMS- og SMS-beskeder (Short Message Service), browsing-sessioner, Java-programindlæsning og PCopkald (f.eks. internet og ). Bemærk, at telefonen understøtter tre samtidige GPRS-forbindelser. Du kan f.eks. modtage MMS-beskeder og have en aktiv pc-opkaldsforbindelse eller browsingsession på samme tid. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18 Inden du kan anvende GPRS-teknologi Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement. Gem GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via GPRS. Se Indstilling af telefonen til en tjeneste på side 128, Beskedindstillinger på side 67 og GPRS på side 125. GPRS- og programpriser Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om pris. OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air) Før du kan bruge MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte indstillinger på telefonen. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en OTA-besked, og du skal gemme indstillingerne på telefonen. Kontakt din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller den nærmeste autoriserede Nokiaforhandler for yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger. Delt hukommelse Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: kontaktpersoner, tekst- og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalender, opgavenoter samt Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19 muligvis har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en meddelelse om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Telefonen Taster og kontakter 1. Tænd/sluk-tast, Tænder og slukker telefonen. Når tastaturet er låst, tændes telefonens display i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluk-tasten. 2. Lydstyrketaster Juster lydstyrken for ørestykket eller højtaleren eller for headset'et, når det er tilsluttet telefonen vejs piletaster,, og Gør det f.eks. muligt at rulle gennem kontaktpersoner, menuer eller indstillinger samt i kalenderen eller at flytte markøren ved skrivning af tekst. 4. Valgtaster og Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21 Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne. Se Standby-tilstand på side ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises en liste over de senest kaldte numre. afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion. og funktioner. 1. Opladerstik 2. Pop-PortTM-stik til f.eks. headset og datakabel. Slut ekstraudstyr til Pop-Portstikket, som vist på billedet. angiver numre og tegn. anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige 3. Infrarød (IR)-port Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Kameralinse på bagsiden af telefonen. Standby-tilstand Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. 1. Viser operatørlogoet for at angive, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes. Din brugermanual NOKIA 7250I

56 2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. 3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. 4. Venstre valgtast i standby-tilstand er Menu. 5. Højre valgtast i standby-tilstand er Kontakt. eller Gå til, eller også har den et operatørspecifikt navn. Hvis du trykker på den højre valgtast, når den er Kontakt., kan du få adgang til menuen Kontakter. den operatørspecifikke tast, kan du få adgang til operatørens hjemmeside. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23 Gå til, du kan så rulle til den pågældende funktion og vælge den. Se Personlige genveje på side 83, hvis du vil angive funktionerne for din personlige genvej. De samme funktioner kan også aktiveres, hvis du vælger menuen Gå til, se Gå til (Menu 15) på side 140. Pauseskærm Telefonen aktiverer automatisk en pauseskærm i standby-tilstand, når ingen af telefonens funktioner har været i brug i et bestemt tidsrum. Se Pauseskærm på side 91. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen. Baggrund Du kan indstille din telefon til at vise et baggrundsbillede, tapet, når telefonen er i standby-tilstand. Se Baggrund på side 90. Vigtige indikatorer i standby-tilstand Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller på side 55. Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 62. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 33. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller tekstbesked, hvis Ringesignal er indstillet til Fra og Signal ved SMS-besked er indstillet til Fra. Se Toneindstillinger på side 92. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24 Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm på side 104. Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 115. Stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 116. Når GPRS-forbindelsestilstanden Altid online er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se GPRSforbindelse på side 125. Når GPRS-forbindelsen er etableret, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se GPRS-forbindelse på side 125 og Gennemsyn af siderne i en tjeneste på side 130. GPRSforbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en GPRSopkaldsforbindelse. Indikatoren vises øverst til højre på displayet. Indikator for infrarød forbindelse, se Infrarød forbindelse på side 124. Alle opkald omstilles til et andet nummer, Omstil alle taleopkald. Hvis du har to telefonlinier, er omstillingsindikator for den første linie, og er omstillingsindikator for den anden linie. Se Omstilling på side 85. eller Indikatoren angiver den valgte telefonlinie, hvis du har to telefonlinier. Se Linie til udgående opkald på side 87. Højttaleren er blevet aktiveret, se Valg under et opkald på side 38. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25 Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se Sikkerhedsindstillinger på side 94. Den tidsindstillede profil er valgt. Se Profiler (Menu 4) på side 82.,, eller Headset-, håndfri-, teleslynge- eller musikstandekstraudstyr er tilsluttet telefonen. Hvis telefonen skal indstilles til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand, skal du se Ur på side 83 og Dato på side 84. Headset Du kan f.eks. bære HDS-3-stereoheadset'et, som vist på billedet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26 Placering af håndledsremmen Fastgør remmen som vist på billedet, og stram den derefter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Kom godt i gang Isætning af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du isætter SIMkortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet ekstraudstyr, hvorefter du kan fjerne batteriet. 1. Sådan fjernes telefonens bagcover: Vend telefonens bagside opad, tryk på bagcoverets udløserknap (1), og fjern bagcoveret fra telefonen (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Fjern batteriet ved at løfte det fra enden fra fingergrebet (3). 3. Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe den tilbage (4), og åbn den ved at løfte den (5). 4. Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Luk SIMkortholderen (7), og skub den fremad for at låse den (8). 6. Udskift batteriet (9). 7. Sådan udskiftes bagcoveret: Placer først det øverste af bagcoveret over låsen øverst på telefonen (10). Før bagcoveret ned over fordybningerne på begge sider af telefonen, og tryk for at låse coveret på plads (11). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30 Oplade batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Du kan anvende telefonen under opladningen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. op til halvanden time at oplade et BLD-3-batteri med ACP-12opladeren, når telefonen er i standby-tilstand. Sådan tænder og slukker du telefonen Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31 Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen Indsæt SIM-kort, selv om SIMkortet er isat korrekt, eller SIM-kort ikke under-støttet. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Din brugermanual NOKIA 7250I

57 Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på OK. Se også PIN-kodeanmodning i Sikkerhedsindstillinger på side 94 og Adgangskoder på side 15. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som *****) og trykke på OK. Se også Adgangskoder på side 15. TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32 Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f. eks. ligger i en taske. Sådan låser du tastaturet Tryk på Menu og derefter inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standby-tilstand. Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter sekunder. inden for 1,5 Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du trykke på. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Se Automatisk tastaturlås på side 88 for at få oplysninger om automatisk tastaturlås. Se Valg under et opkald på side 38 for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f. eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33 Udskiftning af covers Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Fjern telefonens bagcover. Se trin 1 under Isætning af SIM-kortet og batteriet på side Træk forsigtigt låsen øverst på frontcoveret fra låsehullet i telefonen (1), og fjern coveret, idet du starter med at fjerne det øverste af coveret. 3. Placer tastaturet på det nye frontcover (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Hvis du vil udskifte frontcoveret, skal du først føre låsene på den nederste del af coveret ind i de tilsvarende huller på telefonen (3). Skub derefter forsigtigt låsen øverst på coveret gennem låsehullet øverst på telefonen (4). Tryk coveret på plads. 5. Udskift telefonens bagcover. Se trin 7 under Isætning af SIM-kortet og batteriet på side 28. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Opkaldsfunktioner Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på Slet for at slette det. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret. 2. Tryk på 3. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Se også Valg under et opkald på side 38. Opkald ved hjælp af kontaktpersoner Du kan søge efter et navn/telefonnummer, du har gemt i Kontakter. Se Søgning efter et navn under kontaktpersoner på side 76. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. Opkald til det senest kaldte nummer Tryk én gang på i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul frem til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36 Opkald til telefonsvareren Tryk på og hold nede i standby-tilstand, eller tryk på og. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Se også Talebeskeder på side 66. Hurtigkald til et telefonnummer Før du kan bruge hurtigkald, skal du tildele et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne, fra til, se Hurtigkald på side 80. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Hurtigkald på side 86. Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på opkaldet. Tryk på for at besvare et indgående opkald, og tryk på for at afvise et indgående opkald. for at afslutte Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Hvis et kompatibelt headset, der er forsynet en headsettast, er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsettasten. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37 Tip! Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Omstilling på side 85. Bemærk, at når en person ringer op til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer op, telefonnummeret, eller teksten Hemmeligt nummer eller Opkald. Hvis der findes mere end ét navn i Kontakter med de samme syv cifre i telefonnummeret som den person, der ringer op, er det kun telefonnummeret, som bliver vist, hvis det er tilgængeligt. Telefonen kan vise et forkert navn, hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke er gemt i Kontakter, og et andet navn er gemt, hvis nummer ender på de samme syv cifre, som i telefonnummeret på den person, der ringer op. Banke på Tryk på for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Din brugermanual NOKIA 7250I

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Udgave 1

Brugervejledning til Nokia Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til Nokia 6800

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9310207 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6101 9238292 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-76 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6230i

Brugervejledning til Nokia 6230i Brugervejledning til Nokia 6230i 9236590 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-72 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9235398 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-14 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave Brugervejledning Nokia 5140i 9238066 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6230I

Din brugermanual NOKIA 6230I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6230I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. 9238066 3. udgave

Brugervejledning. 9238066 3. udgave Brugervejledning 9238066 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere