Din brugermanual NOKIA 7250I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NOKIA 7250I Betjeningsvejledning NOKIA 7250I Brugervejledning NOKIA 7250I Brugermanual NOKIA 7250I Brugsvejledning NOKIA 7250I Din brugermanual NOKIA 7250I

2 Manual abstract: Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Inhold SIKKERHED..12 Generelle oplysninger Adgangskoder...

3 ..15 Sikkerhedskode (5 til 10 cifre) PIN- og PIN2-koder (4 til 8 cifre), modul-pin-kode og signatur-pin-kode 15 PUK- og PUK2-kode (8 cifre) 16 Spærringsadgangskode (4 cifre)...16 Tegnebogskode (4 til 10 cifre).

4 ..16 Oversigt over telefonens funktioner Kamera MMS-beskedtjeneste (Multimedia) Polyfonisk lyd (MIDI).

5 ..17 JavaTM-programmer GPRS (General Packet Radio Service)...18 OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air)..

6 .19 Delt hukommelse Telefonen Taster og kontakter..

7 ...21 Standby-tilstand. 23 Pauseskærm.24 Baggrund...

8 ..24 Vigtige indikatorer i standby-tilstand Headset Placering af håndledsremmen. 27 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Kom godt i gang..

9 ..28 Isætning af SIM-kortet og batteriet Oplade batteriet Sådan tænder og slukker du telefonen.

10 ...31 Tastaturlås..33 Udskiftning af covers Opkaldsfunktioner.36 Opkald...

11 .36 Hurtigkald til et telefonnummer Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Banke på.

12 .38 Valg under et opkald Skrivning af tekst..41 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Brug af forprogrammeret tekstinput...

13 .42 Skrivning af sammensatte ord Brug af traditionelt tekstinput Tip til skrivning af tekst Brug af menuen...

14 ..45 Adgang til en menufunktion Liste over menufunktioner Menufunktioner 52 Beskeder (Menu 1)

15 ..52 Tekstbeskeder (SMS) Skrivning og afsendelse af beskeder...52 Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder...

16 53 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5 Skrivning og afsendelse af Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder.. 56 Distributionslister..56 Skabeloner...

17 ..58 Arkivmappe og Mine mapper MMS-beskeder Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.

18 ...60 Læsning og besvarelse af en MMS-besked Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder samt Sendte beskeder MMS-beskedhukommelsen er fuld Sletning af beskeder Chat..

19 ...65 Talebeskeder Infobeskeder Beskedindstillinger.

20 ...67 Indstillinger for tekst- og -beskeder Overskrivning af indstillinger. 68 Indstillinger for MMS-beskeder

21 .68 Indstillinger for skriftstørrelse Tjenestekommandoer...70 Opkaldsinfo (Menu 2)..71 Liste over seneste opkald...

22 ..85 Valgfri svartast Automatisk genopkald...86 Hurtigkald...

23 ...86 Banke på Opsummering efter opkald Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7 Afsendelse af eget opkalds-id.

24 ...86 Linie til udgående opkald...87 Telefonindstillinger Sprog

25 87 Hukommelsesstatus...88 Automatisk tastaturlås...88 Celleinformation...

26 88 Opstartstekst.89 Valg af netværk Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger Aktivering af hjælpetekst.

27 ..89 Starttone Displayindstillinger...90 Baggrund..

28 .90 Farveskemaer Menuvisning Operatørlogo..

29 ...91 Pauseskærm...91 Lysstyrke for display Toneindstillinger

30 ...92 Indstillinger for ekstraudstyr Sikkerhedsindstillinger.. 94 Gendannelse af fabriksindstillinger

31 ...95 Radio (Menu 6) Indstilling af en radiokanal Brug af radioen

32 97 Kamera (Menu 7) 98 Sådan tager du et billede..99 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8 Kameraindstillinger.

33 Galleri (Menu 8) Planlægning (Menu 9) Alarm

34 104 Når alarmtidspunktet nås Kalender Oprettelse af kalenderbemærkninger Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning...

35 Opgaveliste Spil (Menu 10) Start af et spil

36 Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt Spiloverførsler Hukommelsesstatus for spil Spilindstillinger...

37 Programmer (Menu 11) Start af et program Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Hentning af et program.

38 112 Hukommelsesstatus for programmer Tilbehør (Menu 12) Lommeregner...

39 Foretage en valutaomregning Nedtællingsur Stopur.

40 Tidsregistrering og mellemtider Omgangstider Visning og sletning af tider Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9 Tegnebog...

41 Lagring og ændring af personlige kortoplysninger Personlige bemærkninger Tegnebogsindstillinger Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen..

42 Synkronisering Synkronisering fra telefonen til en ekstern server Lagring af de synkroniseringsindstillinger, der modtages som en OTA-besked Manuel indtastning af synkroniseringsindstillingerne Synkronisering fra din pc.

43 Forbindelse (Menu 13) Infrarød forbindelse GPRS

44 . 125 GPRS-forbindelse GPRS-modemindstillinger Tjenester (Menu 14) Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester...

45 Indstilling af telefonen til en tjeneste Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en OTA-besked Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne Etablering af forbindelse til en tjeneste Gennemsyn af siderne i en tjeneste. Din brugermanual NOKIA 7250I

46 Brug af telefontasterne under gennemsyn Valgmuligheder under gennemsyn Direkte opkald

47 . 132 Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste Indstillinger for udseende af en multitilstandsbrowser Cookies Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10 Bogmærker

48 133 Modtagelse af et bogmærke Indlæsning. 134 Tjenesteindbakke Indstillinger for tjenesteindbakke.

49 Cache-hukommelse Browser-sikkerhed Sikkerhedsmodul.

50 136 Certifikater. 137 Digital signatur Gå til (Menu 15)

51 SIM-tjenester (Menu 16) PC Connectivity PC Suite.

52 GPRS, HSCSD og CSD Brug af datakommunikationsprogrammer Batterioplysninger Opladning og afladning.

53 VEDLIGEHOLDELSE. 146 VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED. 148 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13 Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800 og GSM 1900-netværk. Triband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Om tilbehør Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-12, ACP-8, ACP-7 og LCH-9. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Et par praktiske retningslinjer vedrørende drift af tilbehør Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for børn. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Kontroller jævnligt, at udstyr til bilen er monteret og fungerer korrekt. Installationen af komplekst biludstyr skal kun foretages af professionelt personale. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14 Generelle oplysninger Adgangskoder Sikkerhedskode (5 til 10 cifre) Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Foretag ændring af koden, hold den hemmelig, og opbevar den et sikkert sted (ikke sammen med telefonen). Se Sikkerhedsindstillinger på side 94, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. PIN- og PIN2-koder (4 til 8 cifre), modul-pin-kode og signaturpin-kode PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden følger som regel

54 med SIM-kortet. Indstil telefonen, så du bliver bedt om at angive PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Se Sikkerhedsindstillinger på side 94. PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se Sikkerhedsmodul på side 136. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15 Signatur-PIN-koden er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 139. Signatur-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises SIM er spærret eller PIN-kode spærret f.eks., og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. PUK- og PUK2-kode (8 cifre) PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. Din brugermanual NOKIA 7250I

55 PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode. Hvis koderne ikke leveres med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale netværksudbyder for at få koderne. Spærringsadgangskode (4 cifre) Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring, se Sikkerhedsindstillinger på side 94. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen. Tegnebogskode (4 til 10 cifre) Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster den forkerte tegnebogskode flere gange, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Se Tegnebog på side 117, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16 Oversigt over telefonens funktioner Nokia 7250i-telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. Kalender, Ur, Alarm, Kamera, Radio og mange andre. Desuden findes der en række Nokia Xpress-onTM-farvecovers til telefonen. Se Udskiftning af covers på side 34, hvis du vil skifte cover. Kamera Telefonen har et indbygget kamera, der kan bruges til billedtagning. Hvis du vil sende et billede via MMS-beskedtjenesten, se MMS-beskeder på side 59, se Kamera (Menu 7) på side 98. Billederne kan også bruges som tapet i standbytilstand eller som miniaturebilleder i Kontakter. Du kan gemme billederne på en kompatibel pc ved hjælp af PC Suite-softwaren. MMS-beskedtjeneste (Multimedia) Telefonen kan sende og modtage MMS-beskeder, der består af tekst, lyd og et billede. Du kan gemme billeder og ringetoner, så du kan gøre din telefon mere personlig. Se MMS-beskeder på side 59. Polyfonisk lyd (MIDI) Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid. Telefonen indeholder lydkomponenter fra over 40 instrumenter, men telefonen Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17 kan kun afspille få instrumenter ad gangen. Polyfoniske lyde bruges for eksempel i ringetoner og beskedsignaler. Telefonen understøtter SP-MIDI-formatet (Scalable Polyphonic MIDI). Du kan modtage polyfoniske ringetoner via en MMS-beskedtjeneste, se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 62, eller du kan indlæse dem via gallerimenuen, se Galleri (Menu 8) på side 100 eller via PC Suite, se PC Suite på side 141. JavaTM-programmer Telefonen understøtter Java 2 Micro Edition, J2METM og indeholder nogle JavaTMprogrammer og -spil, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan indlæse nye programmer og spil på telefonen, se Programmer (Menu 11) på side 111. GPRS (General Packet Radio Service) GPRS-teknologi er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom internettet. De programmer, der bruger GPRS, er MMS- og SMS-beskeder (Short Message Service), browsing-sessioner, Java-programindlæsning og PCopkald (f.eks. internet og ). Bemærk, at telefonen understøtter tre samtidige GPRS-forbindelser. Du kan f.eks. modtage MMS-beskeder og have en aktiv pc-opkaldsforbindelse eller browsingsession på samme tid. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18 Inden du kan anvende GPRS-teknologi Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement. Gem GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via GPRS. Se Indstilling af telefonen til en tjeneste på side 128, Beskedindstillinger på side 67 og GPRS på side 125. GPRS- og programpriser Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om pris. OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air) Før du kan bruge MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte indstillinger på telefonen. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en OTA-besked, og du skal gemme indstillingerne på telefonen. Kontakt din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller den nærmeste autoriserede Nokiaforhandler for yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger. Delt hukommelse Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: kontaktpersoner, tekst- og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalender, opgavenoter samt Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19 muligvis har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en meddelelse om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Telefonen Taster og kontakter 1. Tænd/sluk-tast, Tænder og slukker telefonen. Når tastaturet er låst, tændes telefonens display i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluk-tasten. 2. Lydstyrketaster Juster lydstyrken for ørestykket eller højtaleren eller for headset'et, når det er tilsluttet telefonen vejs piletaster,, og Gør det f.eks. muligt at rulle gennem kontaktpersoner, menuer eller indstillinger samt i kalenderen eller at flytte markøren ved skrivning af tekst. 4. Valgtaster og Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21 Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne. Se Standby-tilstand på side ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises en liste over de senest kaldte numre. afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion. og funktioner. 1. Opladerstik 2. Pop-PortTM-stik til f.eks. headset og datakabel. Slut ekstraudstyr til Pop-Portstikket, som vist på billedet. angiver numre og tegn. anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige 3. Infrarød (IR)-port Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Kameralinse på bagsiden af telefonen. Standby-tilstand Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. 1. Viser operatørlogoet for at angive, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes. Din brugermanual NOKIA 7250I

56 2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. 3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. 4. Venstre valgtast i standby-tilstand er Menu. 5. Højre valgtast i standby-tilstand er Kontakt. eller Gå til, eller også har den et operatørspecifikt navn. Hvis du trykker på den højre valgtast, når den er Kontakt., kan du få adgang til menuen Kontakter. den operatørspecifikke tast, kan du få adgang til operatørens hjemmeside. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23 Gå til, du kan så rulle til den pågældende funktion og vælge den. Se Personlige genveje på side 83, hvis du vil angive funktionerne for din personlige genvej. De samme funktioner kan også aktiveres, hvis du vælger menuen Gå til, se Gå til (Menu 15) på side 140. Pauseskærm Telefonen aktiverer automatisk en pauseskærm i standby-tilstand, når ingen af telefonens funktioner har været i brug i et bestemt tidsrum. Se Pauseskærm på side 91. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen. Baggrund Du kan indstille din telefon til at vise et baggrundsbillede, tapet, når telefonen er i standby-tilstand. Se Baggrund på side 90. Vigtige indikatorer i standby-tilstand Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller på side 55. Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 62. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 33. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller tekstbesked, hvis Ringesignal er indstillet til Fra og Signal ved SMS-besked er indstillet til Fra. Se Toneindstillinger på side 92. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24 Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm på side 104. Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 115. Stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 116. Når GPRS-forbindelsestilstanden Altid online er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se GPRSforbindelse på side 125. Når GPRS-forbindelsen er etableret, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se GPRS-forbindelse på side 125 og Gennemsyn af siderne i en tjeneste på side 130. GPRSforbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en GPRSopkaldsforbindelse. Indikatoren vises øverst til højre på displayet. Indikator for infrarød forbindelse, se Infrarød forbindelse på side 124. Alle opkald omstilles til et andet nummer, Omstil alle taleopkald. Hvis du har to telefonlinier, er omstillingsindikator for den første linie, og er omstillingsindikator for den anden linie. Se Omstilling på side 85. eller Indikatoren angiver den valgte telefonlinie, hvis du har to telefonlinier. Se Linie til udgående opkald på side 87. Højttaleren er blevet aktiveret, se Valg under et opkald på side 38. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25 Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se Sikkerhedsindstillinger på side 94. Den tidsindstillede profil er valgt. Se Profiler (Menu 4) på side 82.,, eller Headset-, håndfri-, teleslynge- eller musikstandekstraudstyr er tilsluttet telefonen. Hvis telefonen skal indstilles til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand, skal du se Ur på side 83 og Dato på side 84. Headset Du kan f.eks. bære HDS-3-stereoheadset'et, som vist på billedet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26 Placering af håndledsremmen Fastgør remmen som vist på billedet, og stram den derefter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Kom godt i gang Isætning af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du isætter SIMkortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet ekstraudstyr, hvorefter du kan fjerne batteriet. 1. Sådan fjernes telefonens bagcover: Vend telefonens bagside opad, tryk på bagcoverets udløserknap (1), og fjern bagcoveret fra telefonen (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Fjern batteriet ved at løfte det fra enden fra fingergrebet (3). 3. Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe den tilbage (4), og åbn den ved at løfte den (5). 4. Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Luk SIMkortholderen (7), og skub den fremad for at låse den (8). 6. Udskift batteriet (9). 7. Sådan udskiftes bagcoveret: Placer først det øverste af bagcoveret over låsen øverst på telefonen (10). Før bagcoveret ned over fordybningerne på begge sider af telefonen, og tryk for at låse coveret på plads (11). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30 Oplade batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Du kan anvende telefonen under opladningen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. op til halvanden time at oplade et BLD-3-batteri med ACP-12opladeren, når telefonen er i standby-tilstand. Sådan tænder og slukker du telefonen Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31 Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen Indsæt SIM-kort, selv om SIMkortet er isat korrekt, eller SIM-kort ikke under-støttet. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Din brugermanual NOKIA 7250I

57 Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på OK. Se også PIN-kodeanmodning i Sikkerhedsindstillinger på side 94 og Adgangskoder på side 15. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som *****) og trykke på OK. Se også Adgangskoder på side 15. TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32 Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f. eks. ligger i en taske. Sådan låser du tastaturet Tryk på Menu og derefter inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standby-tilstand. Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter sekunder. inden for 1,5 Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du trykke på. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Se Automatisk tastaturlås på side 88 for at få oplysninger om automatisk tastaturlås. Se Valg under et opkald på side 38 for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f. eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33 Udskiftning af covers Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Fjern telefonens bagcover. Se trin 1 under Isætning af SIM-kortet og batteriet på side Træk forsigtigt låsen øverst på frontcoveret fra låsehullet i telefonen (1), og fjern coveret, idet du starter med at fjerne det øverste af coveret. 3. Placer tastaturet på det nye frontcover (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Hvis du vil udskifte frontcoveret, skal du først føre låsene på den nederste del af coveret ind i de tilsvarende huller på telefonen (3). Skub derefter forsigtigt låsen øverst på coveret gennem låsehullet øverst på telefonen (4). Tryk coveret på plads. 5. Udskift telefonens bagcover. Se trin 7 under Isætning af SIM-kortet og batteriet på side 28. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Opkaldsfunktioner Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på Slet for at slette det. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret. 2. Tryk på 3. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Se også Valg under et opkald på side 38. Opkald ved hjælp af kontaktpersoner Du kan søge efter et navn/telefonnummer, du har gemt i Kontakter. Se Søgning efter et navn under kontaktpersoner på side 76. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. Opkald til det senest kaldte nummer Tryk én gang på i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul frem til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36 Opkald til telefonsvareren Tryk på og hold nede i standby-tilstand, eller tryk på og. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Se også Talebeskeder på side 66. Hurtigkald til et telefonnummer Før du kan bruge hurtigkald, skal du tildele et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne, fra til, se Hurtigkald på side 80. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Hurtigkald på side 86. Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på opkaldet. Tryk på for at besvare et indgående opkald, og tryk på for at afvise et indgående opkald. for at afslutte Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Hvis et kompatibelt headset, der er forsynet en headsettast, er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsettasten. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37 Tip! Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Omstilling på side 85. Bemærk, at når en person ringer op til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer op, telefonnummeret, eller teksten Hemmeligt nummer eller Opkald. Hvis der findes mere end ét navn i Kontakter med de samme syv cifre i telefonnummeret som den person, der ringer op, er det kun telefonnummeret, som bliver vist, hvis det er tilgængeligt. Telefonen kan vise et forkert navn, hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke er gemt i Kontakter, og et andet navn er gemt, hvis nummer ender på de samme syv cifre, som i telefonnummeret på den person, der ringer op. Banke på Tryk på for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Din brugermanual NOKIA 7250I

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave Brugervejledning Nokia 5140i 9238066 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3220. 9231096 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 3220. 9231096 3. udgave Brugervejledning til Nokia 3220 9231096 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6233. 9245030 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6233. 9245030 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6233 9245030 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-145 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave Brugervejledning til Nokia 7260 9231771 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-17 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949

Din brugermanual NOKIA 6085 http://da.yourpdfguides.com/dref/821949 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6085 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6303 classic

Brugervejledning til Nokia 6303 classic Brugervejledning til Nokia 6303 classic 9214014 3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Opstart 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Indsætning og fjernelse

Læs mere

Brugervejledning. 9353243 Issue 4 DA

Brugervejledning. 9353243 Issue 4 DA Brugervejledning Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9353243 Issue

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC

Brugervejledning til Nokia 6131 NFC Brugervejledning til Nokia 6131 NFC 9254010 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-216 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3720 classic

Brugervejledning til Nokia 3720 classic Brugervejledning til Nokia 3720 classic 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Holdbarhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning Udvidet brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-8 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200332 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-237/RM-274 overholder de væsentlige

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6300

Brugervejledning til Nokia 6300 Brugervejledning til Nokia 6300 9253346 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-217 overholder de 0434 væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6301

Brugervejledning til Nokia 6301 Brugervejledning til Nokia 6301 9205683 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-322 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6216 classic

Brugervejledning til Nokia 6216 classic Brugervejledning til Nokia 6216 classic 1. udgave DA 0434 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-531 overholder de væsentligste

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6500 CLASSIC i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsæt og fjern

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova 9210901 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-398 overholder de væsentligste krav 0434 og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3710 fold

Brugervejledning til Nokia 3710 fold Brugervejledning til Nokia 3710 fold 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætte SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6680 http://da.yourpdfguides.com/dref/822918

Din brugermanual NOKIA 6680 http://da.yourpdfguides.com/dref/822918 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6680 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 01

Brugervejledning til Nokia C3 01 Brugervejledning til Nokia C3 01 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 3.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Adgangskoder 6 Konfigurationsindstillingstjeneste

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

9311989 2. udgave DA. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

9311989 2. udgave DA. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-51 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C5-00 http://da.yourpdfguides.com/dref/2448702

Din brugermanual NOKIA C5-00 http://da.yourpdfguides.com/dref/2448702 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7230

Brugervejledning til Nokia 7230 Brugervejledning til Nokia 7230 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstilstand 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere