NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012"

Transkript

1 NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012 Vejen til nye markeder for nordjyske virksomheder Så nordjyske at vi er til at snakke med - så internationale at det ikke bliver ved snakken

2 Indhold Resume for var præget af høj aktivitet i både Aalborg og Bruxelles for Norddanmarks EU-kontor. Der har været mange henvendelser fra virksomheder og offentlige organisationer om rådgivning af EU ansøgninger eller bare generelt information om forskellige EU forhold eller viden om den globale udvikling. Derudover er vi dybt involveret i driften af de mange projekter, som vi er involveret i, som omfatter en lang række internationale og regionale partnere. Vision og mission s. 1 Resume for 2012 s. 2 Public service s. 3 Løftet til et andet niveau s. 6 Forsknings- og udviklingsprogrammerne s. 7 Hjælp til at blive på toppen s. 10 Interreg s. 11 Samarbejde trods kulturforskelle s. 13 Enterprise Europe Network s. 15 Kina-aktiviteter s. 19 Nordjysk tang på kinesiske middagsborde s. 20 Access2innovation s. 21 Kvalifikationerne skal aktiveres s. 22 Økonomi s. 23 Ejerkreds s. 23 En ekstremt vigtig kontakt s. 24 Et af de større projekter, vi er i gang med at implementere, er det store Global program, hvor vi har fokus på at få nordjyske virksomheder ud på de nye vækstmarkeder, herunder Afrika. Desuden yder vi en målrettet indsats for at motivere virksomhederne i at indgå i EU finansierede udviklingsprojekter sammen med andre europæiske partnere. Det er et tiltag, vi har haft stort held med, idet vi bidrog til at skaffe 29 mill kr til nordjyske virksomheder i Kina indsatsen samt aktiviteterne under Enterprise Europe Network sætter ligeledes megen fokus på at service det nordjyske erhvervsliv. Vi har igennem året været i kontakt med over 100 virksomheder, der på en eller anden måde har haft interesse for at prøve kræfter på det internationale marked. I 2012 indgik vi ligeledes en ny resultatkontrakt med kommunerne. Et af de væsentligste elementer i aftalen indeholder et mere forpligtende samarbejde mellem os og kommunerne. Samarbejdet skal foregå på 2 niveauer. Dels skal vi etablere et netværk mellem os og udpegede kontaktpersoner i de enkelte kommuner med henblik på at genere flere EU projekter, og dels skal vi intensivere samarbejdet med de nordjyske erhvervskontorer for at assistere dem i forhold til at internationalisere regionens virksomheder. Det er et arbejde, vi er i fuld gang med. Vision Det er visionen for NordDanmarks EU-kontor at placere det nordlige Danmark markant på det internationale landkort. Mission Det er missionen for NordDanmarks EU-kontor i samarbejde med offentlige og private partnere at udvikle og lede erhversrelaterede internationale projekter og aktiviteter i overensstemmelse med kommunernes, regionens og virksomhedernes udviklingsstrategier. Rent organisatorisk har NordDanmarks EU-kontor en politisk styregruppe samt en embedsmandsgruppe bestående af repræsentanter fra ejerkredsen samt erhvervslivet. De to grupper deltog i en studietur til Bruxelles i efteråret. Formålet med turen var at få en opdateret viden om EU s støtteordninger, der er under revision, og vil virke igen med fuld kraft ved årsskiftet Men den viden, er vi i fuld gang med at geare vores organisation til at imødekomme de nye programtendenser fra EU, så vi står så godt rustet som muligt når nye EU ansøgninger skal indsendes de kommende år. Det vil fremgå af nærværende årsberetning, at vi vil gøre status over de aktiviteter, vi har nået i 2012 i forhold til de målsætninger, der er nedfældet i det forretningsgrundlag, vi arbejder efter. Årsberetningen er desuden krydret med solide historier fra ejerkredsen m. fl., når de har arbejdet sammen med os omkring konkrete internationale aktiviteter. Regnskabet for 2012 viser et overskud på driften i 2012 på kr. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med de nordjyske kommuner, region, universitet og virksomheder i 2013 God læsning Stig B. Norsk Aalborg, marts

3 1 - Public service En af NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at sørge for at vores ejere - de norddanske kommuner - er på bølgelængde med de emner der bliver sat på dagsordenen i Bruxelles. Samtidig vil vi gerne vise Norddanmark frem som en driftig og innovativ region, der er med til at løfte den europæiske konkurrenceevne. Derfor er public service et gennemgående tema i de ydelser vi tilbyder. Vores basisydelser indenfor public service: Undersøge hvad de overordnede tendenser i udviklingen er på europæisk plan og på udvalgte andre markeder Afsøge de globale netværk inden for et bestemt fagområde Afholde møder med Europa Kommissionen for at sikre os, at regionens virksomheder er på forkant med den europæiske udvikling Afholde møder med Europa Parlamentets medlemmer for at afdække nye politiske tiltag Sørge for at vores ejere er informerede omkring den europæiske/globale udvikling på deres område. Samtidigt sørger vi for, at Europa Kommissionen, udvalgte internationale ministerier og vore parlamentarikere er bekendt med, at den nordjyske region er en kompetent spiller og partner i den europæiske og globale udviklingsproces inden for vore definerede vækstområder. Status januar 2013: Rådgivning for LOGITRANS A/S i forbindelse med at indlede en sag i Europa Kommissionen i forbindelse med virksomhedens ønske om fritagelse af Antidumpingtold Samarbejde med Match Point HUB North Skagen Skipperskole Martec og EUC Nord er indledt for at etablere og udvikle nye uddannelser til Off shore og Maritime sektor i fremtiden. 4 møder er afholdt. Udvidet samarbejde med Region Nordjylland omkring den maritime sektor. Der vil derudover være ekstra fokus på arbejdet omkring Transportkorridoren A7 (Hamborg Jylland Sydnorge). Udviklingsprojekt omkring Boligområdet Aalborg Øst er indledt via Comenius Regio-programmet. Møder i Bruxelles. Tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Boligforening for at skaffe EIB finansiering til energibesparelser i Boligforeningen bl.a. ELENA programmet - Løbende dialog med Den Europeæiske Investeringsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau i Tyskland og Den Europæiske Udviklingsbank i Paris hvor vores konglomorat afholdt en workshop i samarbejde med Europa-Kommissionen og 6 europæiske regioner, der alle grænser op til Nordsøen. Ole B. Sørensen var hovedtaler. Deltagelse fra RN. Kommissonen ønsker igen et samarbejde med os i Dacob-samarbejdet fortsætter efter Formandsskabe. Deltagelse i møde med Ambassadør Jeppe Tranholm og stab på DKRepræsentationen for at diskutere fortsat samarbejde. GRØN VÆKST gruppen i Dacob regi fortsætter med fokus på nye viden om energieffektivisering i kommunerne og Smart Cities initiativet. Løbende opgaver og møder i forhold til Covenant of Mayors -programmet med involvering af det Nordjyske Klimanetværk. Møder i Europæiske Investeringsbank i Luxembourg i forhold til ELENA programmet og finansiering af energieffektivisering i kommunerne.. bl.a. Frederikshavn Kommune. University College Nord deltager som debattører i forhold til fremtidig læringspolitik i 4 seminarer i Bruxelles Europa-Kommissionen er vært. Projekt REALM. Opstart af AUTISME-projekt med Nordbo i Jammerbugt Kommune/Social Innovation Delegationer til Bruxelles Deltager løbende i møder i CPMR Bruxelles (Samarbejdet mellem perifere Maritime Regioner i Europa), i forbindelse med at Ole B. Sørensen er blevet præsident for Nordsøkommissionen Løbende lobby overfor danske Havne omkring nordjyske havne status i særdeleshed omkring Ten-T midlerne. Der er fortsat et tæt samarbejde med Grønlands EU-Repræsentation i Bruxelles. Bla. Introduktion af det nye Arktiske Center er kommunikeret overfor Ministerråd og ny Finansminister og møder er sat op for nye direktør i 2013 på Grønlands Repræsentationen i Bruxelles. Projekt Spilleafhængighed fortsætter nu også med deltagelse af en klynge af virksomheder indenfor spiludviklilngsindustrien Aalborg Universitet Aalborg Ungdomsskole og RN Fortsat samarbejde mellem Aalborg / Aalborg Commitment og ICLEI i Bruxelles. Succesfuld deltagelse i OPEN DAYS efteråret NordDanmarks EU-kontors styregruppe på besøg i Bruxelles, november Foto: Privat 4

4 Løftet til et andet niveau Autismecenter Nord-Bo i Aabybro har fået råd og vejledning af NordDanmarks EU-kontor til at søge midler til et nyt projekt, der skal skaffe autister i arbejde. Det har løftet os til et andet niveau, siger forstander Jesper Schmidt. Den selvejende institution Nord-Bo har gennem de sidste 15 år udviklet en række forskellige tilbud, der skal forbedre levevilkår, uddannelsesmuligheder og bomulighederne for mennesker med autisme. Et af stedets nyere initiativer er projektet NordVirk, hvor ideen er at opkøbe brugt it-udstyr fra virksomheder og private, rense det for gammel data, sætte det i stand, opgradere det og sælge det videre til private, foreninger og virksomheder. Det er systematisk og grundigt arbejde, som passer godt til nogle autister, som på denne måde kan have et godt og meningsfyldt arbejde. Det rummelige arbejdsmarked er der, men det er ikke nødvendigvis så let at få fodfæste på det når man har en autismespektrumforstyrelse. Så målet er at skabe en arbejdsplads, der kan imødese deres behov, siger forstander Jesper Schmidt. Socialøkonomisk virksomhed Tanken er, at Nord-Virk med årene skal udvikle sig til en socialøkonomisk virksomhed, hvor indtægterne fra salget af it-udstyr kan få forretningen til at løbe rundt. Et vigtigt skridt på vejen er at finde inspiration hos andre. Derfor er det vigtigt for Nord-Bo at få kontakt med lignende virksomheder Europa - og lære af deres erfaringer. Det har de brugt NordDanmarkls EU-kontor til. 5 Vi har fået inspiration, gode råd og kendskab til hvordan vi skaber de her relationer på tværs af landegrænser. Til at dykke ned i substansen og løfte os ud af det nære miljø her og finde ud af hvem ude i verden vi kan lære af, så vi ikke behøver opfinde den dybe tallerken hver gang siger Jesper Schmidt. Vi har fået sparring og feedback fra nogen, der sidder rigtig meget med det i dagligdagen. Det gør vi ikke i vores daglige praksis. Der handler det mere om de nære relationer og om hverdagen for de unge mennesker vi arbejder med. Nemme at samarbejde med Det har været rigtig let at samarbejde med dem. Det er et meget uformelt samarbejde over mail og telefon og god dialog og forståelse for hinandens verdener. Det er meget ubureaukratisk, siger Jesper Schmidt. Når vi så skal snakke EU og alle de regler og muligheder der er for fondsansøgninger, bliver det meget teknisk. Og der kan jeg mærke at der er en viden og en vilje til at samarbejde med sådan nogen som os. Det ligger der virkelig hos EU-kontoret. Det er meget lige ud af landevejen, og indtil videre har det været et helt omkostningsfrit samarbejde. Vores samarbejde har betydet at vi har kunnet løfte os et andet sted hen end vi ellers kunne i forhold til at få viden om vores muligheder. Vi har kunnet løfte os til et andet niveau, så vi har et andet fundament at træffe vores beslutninger på. Det betyder at vi kan komme videre. Hvis man ikke ved at noget eksisterer, går man jo ikke den vej. 6

5 2 - Forsknings- og Udviklingsprogrammerne Gennem de senere år har NordDanmarks EU-kontor opbygget en betragtelig erfaring og ekspertise indenfor forsknings og innovationsprojekter, og 2012 har ikke været nogen undtagelse. Årsmålet var at medvirke til udarbejdelse af fem forskningsprojekter og innovationsprojekter med en samlet projektsum på 100 millioner kroner Derudover ønskede vi at gå i dialog med mindst 20 virksomheder med henblik på at de indgår i EU-projekter, som påbegyndes under Globalprogrammets I (ekstra pga Global programmet) Samtidig udvidede vi samarbejdet med Sygehusets fundraiser-kontor, var med til at etablere et energinetværk og fik en ekstra medarbejder placeret i Bruxelles. Status januar 2013: Isisemd er afsluttet LIFE 2.0 projektet kører i 18 måneder. LIFE 2.0 første år review blev gennemført i januar og First year payment blev modtaget. Testfasen startede i marts 2012 til stor tilfredshed i Ældre og Handikap afdelingen (område sydvest) hvor NDEU (AIM) er projekt leder. I begyndelsen af maj måned var de internationale partnere på besøg i Aktivitetscentret Kastanjegården i Frejlev. LIFE 2.0 projektet (NDEU+ÆHE) deltog i den internationale konference Future Internet i Aalborg og i forbindelse med det kom der artikel i Nordjyske om projektet. Artikel om LIFE 2.0 projektet udkom også i fagbladet FOA i maj måned. LIFE 2.0 midtvejs review afholdes i oktober måned i Aalborg hvor Kommissionens kommer på besøg på Aktivitetscentret Kastanjegården. Life2.0 kører efter planen og er ultimo december overflyttet til ældre og handicap forvaltningen Udvidet dialog med i alt 46 virksomheder. Heraf påbegyndt samarbejde med 20 virksomheder. 14 ansøgninger afsendt (8 Evalueret + 6 i Pipeline) og yderligere 2 forventes afsendt i I alt 29.5 mio. kr. godkendt til virksomheder i støtte. Total brugt 1,87 mio. kr. = ROI = 15,56 (Penge hentet/penge brugt). Ansøgnings-hitrate = 75% Grundet den store søgning er der fra Vækstftorum Nordjylland blevet bevilget ekstra 4,8 mio. DKK til udarbejdelse af ansøgninger for yderligere virksomheder, samt virksomhedsbesøg hos i alt 135 virksomheder over en 2-årig periode. Med øget fokus på offentligt-privat samarbejde vil dette løses i tæt samarbejde med forretningsområde 1 og 4. Øget dialog med sundhedsgruppen. Den 31/ blev der indsendt tre Commitments samt et Intentio to become Reference site til det ny EU samaarbejde EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) - Der har været afholdt møde i juni og der vil blive afholdt møder i Oktober og november. Der er indledt dialog med AAU vedr. lobby / aktiv konsortium søgning for deltagelse i KIC ansøgning i 2014 på Active Ageing. EU-kontoret har fået go fra regionen at man ønsker at gå videre med dette. Der bliver fulgt op. Som led i øget deltagelse i EU projekter har NDEU - i tæt samarbejde med BrainsBusiness, påtaget sig Co-Leadership for ERRIN s ICT workgroup - som styrkelse af BB s internationaliserings strategi. Der er i dette samarbejde aktiv indsats for øget klyngesamarbejde med andre IKT klynger eks. Deltagelse i RoundTable diskusition med Paris Erhvervskontor (Chamber of Commerce) i Bruxelles. Der støttes op om ny Transport-ansøgning for Regionen og AAU (ITS samarbejdet) Denne ansøgning gik dog ikke videre til forhandling. Der blev i juni afleveret EUopstart ansøgning for Community/AAU. Blev bevilliget til at lave større EU ansøgning (CITTA). Projektbeskrivelse foreligger i september. Der blev efter aftale ændret fokus, så der ved denne genansøgning blev lavet en større ansøgning til ICT Call 10 med deadline den 15. januar. EU-kontoret blev hyret (andel af normalt samarbejde med AAU) af AAU til at være tovholder på denne ansøgning (Ansøgning er blevet afleveret rettidigt) NDEU deltog i FP7 Health ansøgningen ERA i2.0 som partner, objective HE- ALTH Social innovation for active and healthy ageing. Anden fase af ansøgningen blev sendt i februar Denne ansøgning gik ikke videre til forhandling. NDEU deltog som partner I PSP-Call6 med ansøgningen My Neighboorhood, Theme 1: ICT for Smart Cities; Objective 1.3: Open Innovation for Internet- Enabled Services in Smart Cities. Ansøgningen blev sendt i maj 2012 og projektet er inviteret til forhandling med Kommissionen i september Denne ansøgning er imødekommet med start i januar Projektet er ultimo december overflyttet til ældre -og handicapforvaltningen. Energinetværk er etableret i samarbejde med område 1: Public service. Sygehusets fundraiser er inkluderet i det tættere samarbejde med Regionen. Igangværende projekter under forretningsområde 2: Forskning og Innovation: ISISEMD Tidsramme: 30 måneder (1/ /8 2011) Budget: 2,26 millioner (16,83 millioner kroner) Program: Projektet støttes gennem EU s CIP ICT-PSP program Formål: Formålet med ISISEMD-projektet er at øge livskvaliteten for ældre med hukommelsesproblemer og mild dementia, samt at mindske byrden for deres pårørende. Dette internationale projekt løber over en periode på 30 måneder og skal hjælpe dem, så de får mulighed for at blive længere i eget hjem. Projektet vil afprøve teknologiske løsninger, som kan reducere det offentliges plejeudgifter, samtidig med at de ældres livskvalitet forbedres. Partnere: Norddanmarks EU-kontor (DK), Aalborg Universitet (DK), Frederikshavn kommune(dk), Eltronic (DK), Belfast Health and Social Care (UK), Lappeenranta City (FI), Converge (GR), NTUA (GR), Municipality of Trikala (GR), Alcatel-Lucent (IT), Hewlett Packard (IT), Socrate Medical (IT) Projektkoordinator: Kjeld B. Olesen, NDEU Bruxelles-afdeling Projektleder: Anelia Ivanova Mitzeva, NDEU Aalborg-afdeling 7 8

6 Life 2 Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 4 millioner (heraf 2 mio EC-støtte) (30 millioner kroner) Program: Projektet støttes gennem EU s CIP ICT-PSP program: Objective 4.1 Open Innovation for future Internet- enabled Services in smart Cities. Formål: Life 2.0 projektet handler om at støtte ældre menneskers uafhængige liv. Det er relevant på grund af andelen af ældre mennesker, der er stigende i de vestlige lande. Strategierne skal holde de ældre mennesker aktive,og dermed gøre dem uafhængige af andre mennesker og institutioner. Teknologier vil give bedre muligheder for at ældre mennesker frit kan bevæge sig og holde kontakt til venner og bekendte uden at være afhængige af andre mennesker. De ældres kontaktflade bør ikke begrænses til hjemmeplejen, men bør eksempelvis også omfatte familie, venner og naboer. Partnere: Aalborg Universitet (DK), Aalborg kommune, Ældre afdeling Aalborg syd +Norddanmarks EU-kontor (DK), Joensuun Kaupunki FI, Politecnico di Milano (IT), Universitat Pompeu Fabra (ES), Telecom Italia S.p.A (IT), Fundacio Privada I2CAT (ES), Alcatel-Lucent Espana S.A. (ES), Net technologies Bulgaria (BG), Fondazione Housing Sociale (IT), Creative Gears ApS (DK), Asociacion De Persona Participantes Agora (ES) Projektkoordinator: AAU Projektleder: Anelia Ivanova Mitzeva, NDEU Aalborg-afdeling Hjælp til at blive på toppen Dantherm Power fik støtte fra NDEU til ansøgning om midler til produktudvikling, der skal fastholde firmaet som førende på verdensmarkedet. Dantherm Power i Hobro er en af verdens førende producenter af brændselscellebaserede nødstrømsanlæg. Anlæg, der blandt andet sørger for at holde mobiltelefonnettet oppe, hvis strømmen svigter. Virksomheden har 40 ansatte og ejes delvist af de danske firmaer Dantherm og Danfoss og den canadiske brændselscelleproducent Ballard. Dantherm Power sælger sine anlæg over hele verden fra Europa til Indien og Sydafrika, hvor brændselscelleteknologien skal konkurrere med velafprøvede, men forurenende dieselgeneratorer og store batterianlæg. Hård konkurrence Nogle af Dantherm Powers skarpeste konkurrenter er store amerikanske firmaer. For at cementere sin plads på markedet, har virksomheden netop søgt om og fået tilsagn om et millionbeløb fra Energistyrelsen til at udvide sit produktsortiment. Ansøgningen om midler fra Energistyrelsens energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) er sket i samarbejde med NordDanmarks EU-kontor, der bevilgede tilskud til en konsulent, der hjalp Dantherm Power med at skrive ansøgningen. Vi kan ikke altid afse tid til at sætte os ned og 9 skrive ansøgninger. Derfor var det rigtig godt at få en konsulent til det. Vi forsynede ham med data og læste korrektur, men de gjorde det hårde benarbejde. Og det var de ret gode til, fortæller forretnings- og udviklingsdirektør Per Balslev. Ansøgning gav gevinst Samarbejdet med Norddanmarks EU-kontor voldte ikke Dantherm Power problemer. Det fungerede rigtig godt. Det var egentlig ret let, siger Per Balslev, der ikke tøver med at anbefale andre virksomheder at gøre brug af kontoret. Der er selvfølgelig nogle administrative ting man skal overholde, men det har de været ret gode til at hjælpe os med at komme igennem på en let og overskuelig måde. Den gode ansøgning har givet udslag i et tilsagn om støtte på knap seks millioner kroner fra EUDP til produktudvikling. Det betyder, at Dantherm Power nu kan udvide og forny sin produktserie og konsolidere sin plads på verdensmarkedet. Vi er et forholdsvist nyt firma med stor kamp om ressourcerne. Vi kan ikke overkomme det hele. Det skub vi fik fra EU-kontoret har hjulpet os rigtig meget. Uden dem er det langtfra sikkert at vi havde fået den ansøgning igennem til EUDP, siger Per Balslev. Med midlerne til produktudvikling vil vi cementere os som værende en af de bedste i verden. Vi er førende på markedet. Der skal noget til for at holde den position. 10

7 3 - Interreg-programmerne De populære Interreg-programmer rummer store muligheder. Programmet for Kattegat/Skagerrak har kørt gennem flere år, og her har Norddanmarks EU-kontor høstet stor kompetence og erfaring. Med den succesfulde afslutning af flere programmer i 2012 er målet for 2013 at medvirke til at der bliver indsendt nye ansøgninger til projekter inden årets udgang. Status januar 2013: STRAKKS projektet er afsluttet pr. august PRINCIP projektet løber til 30. juni Rådgivning til Rekreative Ruter ophører primo Der er ikke umiddelbart gang i nye projekter, men vi er i gang med en kommunerunde for Afsluttede projekter under forretningsområde 3: Interreg-programmer: STRAKKS Tidsramme: 36 måneder (1/ /5 2012) Budget: 1,2 millioner (8,94 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program at identificere nye projekter/projektideer og der tegner sig allerede nu nogle gode idéer. Vi vedligeholder og videreudvikler det regionale erfaringsnetværk i det omfang det er muligt og nødvendigt. Dvs. hvis der opstår situationer ifbm. KASK projekter, som det vil være en fordel for at drøfte i netværket. Der afholdes 1-2 møder om året. Formål: Formålet med projektet er at bidrage til udviklingen af attraktive bysamfund. Universitetsbyerne er Kattegat/Skagerrak-regionens vækstmotorer, og et tæt samarbejde mellem kommune og aktører fra erhvervsliv, forskning og uddannelse er grundlaget for innovation og etablering af nye virksomheder, flere arbejdspladser, vækst og udvikling i regionen. Det overordnede mål er at opnå attraktive byrum og byområder. Partnere: Aalborg Kommune, Plan og Byg, Erhverv og Kultur (DK), Skedsmo Kommune (N), Akershus Fylkeskommune (N), Arkitektur og Designhøgskolen (N), Aalborg Universitet - A&D (DK) Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling PRINCIP Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 1,3 millioner (9,68 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med PRINCIP er at vise potentialet for klimasmart energiforsyning i Kattegat/Skagerrak regionen.potentialet baseres på øget spredning af identificerede best-practice løsninger samt øget anvendelse af kulbesparende løsninger og ændrede vaner. Projektet vil vise konkrete eksempler og løsninger på klimasmart energiforsyning, som giver kommunerne mulighed for at optimere og stimulere indførslen af vedvarende energi, effektiv energiudnyttelse og besparelser i forhold til naturressourcer og energibehov. Partnere: Aalborg Kommune (DK), Frederikshavn Kommune (DK), Aalborg Universitet (DK), Göteborg Stad (S), IVL Swedish Research Institute (S) Projektleder: Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling Kommunikationsansvarlig: Christina Zinck F. Knudsen, NDEU Aalborg-afdeling Rekreative ruter Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 4,9 millioner (36,5 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med Rekreative Ruter er at øge den vandre- og cykelbaserede turisme i projektområdet, og derved give ekstra indtjeningsmuligheder til de erhvervsdrivende langs ruterne. Disse ligger ofte i landdistrikter og yderområder. Der bliver i projekter desuden gjort en indsats for at nå grupper af borgerne, som ikke normalt benytter vandre- og cykelstier i deres fritid. Partnere: 50 partnere fra Danmark, Sverige og Norge, bl.a. 16 danske kommuner (heriblandt Aalborg Kommune), Region Nordjylland, Region Sjælland, VisitNordjylland Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling Lukket projekt under forretningsområde 3: Interreg-programmer: IMIKASK Tidsramme: 1/12/2010-1/12/2013 Budget: euro (17,7 mill kr) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med projekt var at bidrage til et øget brug af den kollektive trafik ved at øge muligheden for koblede rejser. Projektet vil give borgerne et samlet overblik over og information om deres rejse - også på tværs af landegrænser - og dermed gøre den kollektive trafik mere tilgængelig og brugervenlig for alle. Projektet bidrager til at nå de nationale målsætninger, som er en fordobling af brugere af den kollektive trafik frem til Partnere: Region Norjylland (DK), Nordjyllands Trafikselskab (DK), BEKTRA (DK), Region Midtjylland (DK), Västtrafik (S), Göteborg Stad, Färdtjänsten (S), Hallandstrafiken (S), Västra Götalandsregionen (S), Aalborg Kommune (DK), NordDanmarks EU-kontor (DK) Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling 11 12

8 Samarbejde trods kulturforskelle Aalborg Universitet har været en vigtig samarbejdspartner i projektetet PRINCIP, hvor nordjyske og svenske kommuner har arbejdet tæt sammen for at få kommunerne til at skære ned på CO2-udslip. Kulturforskellene mellem akademikere og embedsværk var store, men EU-kontoret var gode til at få tingene til at glide, lyder det fra AAU. Vores samarbejde bliver bedre og bedre, smiler professor Arne Remmen fra institut for planlægning ved Aalborg Universitet. Gennem de seneste tre år har han været kontaktpunkt mellem NordDanmarks EU-kontor og Aalborg Universitet i EU-projektet PRINCIP. Projektet har fungeret som et samarbejde mellem Aalborg og Frederikshavn kommuner, der sammen med de lokale myndigheder i Göteborg har arbejdet på at finde måder for kommunerne til at skære ned på CO2-udslip. Universitetets rolle har været at assistere kommunerne med at lave energiplaner og udarbejde et inspirationskatalog, så andre kan lære af erfaringerne fra Sverige og Nordjylland. Nordisk erfaringsudveksling PRINCIP-projektet har fokuseret på energibesparelser indenfor tre hovedområder; energirigtige boliger, energioptimering for virksomheder og mindre udslip i transportsektoren. Især indenfor transportområdet er der stor inspiration at hente 13 på den anden side af Kattegat. Der er nogle af de ting, som virker som om de er totalt umulige at lave i Danmark, som er fuldt implementeret og ud over stepperne med i Sverige. Biogas og naturgas i transportsektoren ser man stort set ikke nogen vegne med i Danmark, men det kører man i stor stil i Sverige. Så på den måde er det nogle gange godt at tage en færge og efter et par timers sejlads se, at det man tror er totalt umuligt i alle henseender, kører for fuld drift. Og omvendt også den anden vej for svenskerne. billede Kulturforskelle imødekommes Selv om det har været en udfordring for universitetet at skulle indordne sig under EUs omfattende krav til tidsregistrering og revision, er Arne Remmen glad for samarbejdet og for EU.kontorets måde at gribe tingene an på. Det handler meget om at have en forståelse for hinanden. Den forståelse skal selvfølgelig udvikles, men EU-kontoret har været enormt god til at forstå, hvordan man arbejder på universitetet. Det er ikke så struktureret. Universitetet passer ikke til en verden hvor du må skrive syv en halv time på om dagen det er kun antallet af timer i døgnet, der er begrænsende i vores univers, siger Arne Remmen. Så på den måde er der jo nogle kulturforskelle, som de har været gode til at imødekomme. Vores samarbejde har fungeret fortrinligt. 14

9 4 - Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network er et godt tilbud til nordjyske virksomheder, der gerne vil ud på det internationale marked, men som har brug for assistance til at finde de rigtige partnere ude i verden. Netværket rummer ca. 600 kontorer fordelt på 50 lande over hele verden og er et gratis tilbud til virksomheder gennem NordDanmarks EU-kontor. Årsmålene for 2012 var at indgå dialog med 50 nordjyske virksomheder, gennemføre delegationsrejser til nye vækstmarkeder og internationale messer, deltage i årlige sektorspecifikke matchmaking-events rundt om i Europa, afholde større events/møder om EU-stof eller markeds- og afsætningsmuligheder for nordjyske virksomheder, etablere større matchningsbørser og at starte Globalprogrammet. Status januar 2013: Der har været afholdt indledende møder med 154 virksomheder med henblik på identificering af deres behov for hjælp ifm. internationalisering. Delegationsrejse for det danske tangnetværk til Kina Juni 2012 i samarbejde med GLO- BAL for 3 virksomheder. Én nordjysk virksomhed deltog i matchmaking på MariMatch messen i Hamburg 5.september Medarrangør på matchmaking på Agromek i december 2012 med 56 deltagere. Arrangør af matchmaking og energieffektiviseringsworkshop på Foodtech Messen i Herning november 2012 med 61 deltagere. Arrangør af Matchmaking på Industrial technologies 2012 med 158 deltagere fra 26 lande i juni Tyrkiet Vækstmotor for danske virksomheder afholdt i Aalborg lufthavn 15. november 2012 med 50+ deltagere. Partnerskabsmodeller og offentlige udbud afholdt i Thisted den 5. april med 49 deltagere. Medarrangør ved 5 Innovation X arrangementer på NOVI. Derudover har der været afholdt et ISO-certificeringsforløb for 11 virksomheder med 5 mødegange i efterår/vinter Et ny ISO-certificeringsforløb er blevet planlagt og igangsættes januar 2013 Deltagelse i to europæiske sektorgruppemøder inden for miljø, hvor grundlaget for fremtidige projekter er drøftet. Deltagelse i et europæisk sektorgruppemøde indenfor healthcare, hvor grundlaget for fremtidige projekter er drøftet. Opstart af Globalprogrammet under indsatsområde G med henblik på at få flere virksomheder ud på de nye vækstmarkeder. Opstart af Innovation Express II programmet med fokus på samarbejde med Kina Besøg af kinesisk delegation planlagt til maj 2013 Genbesøg november Ansøgt om projekt med fokus på Ecodesign i byggebranchen. (godkendt marts 2013) Ansøgt om pilotprojekt om mentoring og coaching af SMVer omkring hjælp med søgning af midler under det nye horizon-program. Afsluttede projekter under forretningsområde 4: Enterprise Europe Network: envismart Tidsramme: 24 måneder (6/ /4 2012) Budget: 1,05 millioner (NDEU andel = ,50 DKK) Program: Projektet er støttet under EUs CIP EIP program med en finansieringsgrad på 80% Formål: Projektet fokuserer på eksport af knowhow indenfor miljøvenlig service/håndtering fra donorregionerne Danmark og Tyskland til modtagerlandene Grækenland, Malta og Slovakiet indenfor de 3 sektorer; Overfladebehandling, kemikalier og produktion/behandling af metal. De 3 sektorer er valgt på baggrund af deres markante negative indflydelse på miljøet i modtagerlandene. Målet er at påvirke miljøhåndteringen hos SMVer i modtagerlandene. Partnere: ZENIT (D), NordDanmarks EU-Kontor (DK), Malta Enterprise (ML), CCIAA Milano-Innovhub (I), Næstved-Egnens Udviklingsselskab (DK), RPIC Presov (SL), Help-Forward (GR), CERE- CO (GR), STIFT (D) Projektkoordinator: Zenit (D) Projektleder: Hanne Bregendahl Brixen, NDEU Aalborg-afdeling T4SME Tidsramme: 24 måneder (1/ /9 2012) Budget: (NDEU Andel: = DKK) Program: Projektet er støttet under EUs CIP EIP program med en finansieringsgrad på 60% Formål: Formålet med T4SME er at indsamle best-practice løsninger fra regioner der har gjort en indsats og lykkedes med at få flere små og mellemstore virksomheder (SMV) til at søge om offentlige udbud. Dermed skal projektet være med til at identificere konkrete problemer i SMVers adgang til de offentlige udbud og træne SMVer til at få større succes indenfor dette område. Projektet vil arrangere 18 events og 50 workshop for at nå dette mål. Gennem hele forløbet vil partnernes opgave være at bygge bro mellem offentlige aktører og SMVer og derved sørge for gensidig forståelse for parternes behov. Partnere: Norddanmarks EU-Kontor (DK), Europa-instituttet (SE), ALMI Växjö (SE), European information Service Centre (UK), Trade Council of Iceland (ISL), Internationalisation Centre Styria (AU), ITD Hungary (HUN), Malta Enterprise (ML) Estonian Champer of Commerce (EST) Projektkoordinator: Hanne Bregendahl Brixen, NDEU Aalborg-afdeling 15 16

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Marts 2014 Side 2 af 7 Om dette notat NordDanmarks EU-kontor søger en chef, der skal have ansvaret for den daglige ledelse af

Læs mere

Shakespeare, As you like it.

Shakespeare, As you like it. All the world s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. Shakespeare, As you like

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Velkommen til Innovation X!

Velkommen til Innovation X! Velkommen til Innovation X! Innovation X Vi hjælper virksomheder til nytænkning og vækst Innovationsdag 27. januar 2011 I Nordjylland er vi en række organisationer, der hjælper virksomheder til at nytænke

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference

Fonds. messen14. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18. Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena. www.fondsmessen.dk. konference Fonds Gratis fundraising konference messen14 Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arena Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-18 www.fondsmessen.dk Få mulighed for at møde et bredt udsnit af de største danske fonde

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Uge 27 // juli // 2010 Side 2 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor med Bruxelles Talk, partnersøgninger, indkaldelser, EU-programmer og

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Medfinansiering til Europe Enterprise Network. Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Medfinansiering til Europe Enterprise Network. Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08 Resultatkontrakt Vedrørende Medfinansiering til Europe Enterprise Network Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere