NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012"

Transkript

1 NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012 Vejen til nye markeder for nordjyske virksomheder Så nordjyske at vi er til at snakke med - så internationale at det ikke bliver ved snakken

2 Indhold Resume for var præget af høj aktivitet i både Aalborg og Bruxelles for Norddanmarks EU-kontor. Der har været mange henvendelser fra virksomheder og offentlige organisationer om rådgivning af EU ansøgninger eller bare generelt information om forskellige EU forhold eller viden om den globale udvikling. Derudover er vi dybt involveret i driften af de mange projekter, som vi er involveret i, som omfatter en lang række internationale og regionale partnere. Vision og mission s. 1 Resume for 2012 s. 2 Public service s. 3 Løftet til et andet niveau s. 6 Forsknings- og udviklingsprogrammerne s. 7 Hjælp til at blive på toppen s. 10 Interreg s. 11 Samarbejde trods kulturforskelle s. 13 Enterprise Europe Network s. 15 Kina-aktiviteter s. 19 Nordjysk tang på kinesiske middagsborde s. 20 Access2innovation s. 21 Kvalifikationerne skal aktiveres s. 22 Økonomi s. 23 Ejerkreds s. 23 En ekstremt vigtig kontakt s. 24 Et af de større projekter, vi er i gang med at implementere, er det store Global program, hvor vi har fokus på at få nordjyske virksomheder ud på de nye vækstmarkeder, herunder Afrika. Desuden yder vi en målrettet indsats for at motivere virksomhederne i at indgå i EU finansierede udviklingsprojekter sammen med andre europæiske partnere. Det er et tiltag, vi har haft stort held med, idet vi bidrog til at skaffe 29 mill kr til nordjyske virksomheder i Kina indsatsen samt aktiviteterne under Enterprise Europe Network sætter ligeledes megen fokus på at service det nordjyske erhvervsliv. Vi har igennem året været i kontakt med over 100 virksomheder, der på en eller anden måde har haft interesse for at prøve kræfter på det internationale marked. I 2012 indgik vi ligeledes en ny resultatkontrakt med kommunerne. Et af de væsentligste elementer i aftalen indeholder et mere forpligtende samarbejde mellem os og kommunerne. Samarbejdet skal foregå på 2 niveauer. Dels skal vi etablere et netværk mellem os og udpegede kontaktpersoner i de enkelte kommuner med henblik på at genere flere EU projekter, og dels skal vi intensivere samarbejdet med de nordjyske erhvervskontorer for at assistere dem i forhold til at internationalisere regionens virksomheder. Det er et arbejde, vi er i fuld gang med. Vision Det er visionen for NordDanmarks EU-kontor at placere det nordlige Danmark markant på det internationale landkort. Mission Det er missionen for NordDanmarks EU-kontor i samarbejde med offentlige og private partnere at udvikle og lede erhversrelaterede internationale projekter og aktiviteter i overensstemmelse med kommunernes, regionens og virksomhedernes udviklingsstrategier. Rent organisatorisk har NordDanmarks EU-kontor en politisk styregruppe samt en embedsmandsgruppe bestående af repræsentanter fra ejerkredsen samt erhvervslivet. De to grupper deltog i en studietur til Bruxelles i efteråret. Formålet med turen var at få en opdateret viden om EU s støtteordninger, der er under revision, og vil virke igen med fuld kraft ved årsskiftet Men den viden, er vi i fuld gang med at geare vores organisation til at imødekomme de nye programtendenser fra EU, så vi står så godt rustet som muligt når nye EU ansøgninger skal indsendes de kommende år. Det vil fremgå af nærværende årsberetning, at vi vil gøre status over de aktiviteter, vi har nået i 2012 i forhold til de målsætninger, der er nedfældet i det forretningsgrundlag, vi arbejder efter. Årsberetningen er desuden krydret med solide historier fra ejerkredsen m. fl., når de har arbejdet sammen med os omkring konkrete internationale aktiviteter. Regnskabet for 2012 viser et overskud på driften i 2012 på kr. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med de nordjyske kommuner, region, universitet og virksomheder i 2013 God læsning Stig B. Norsk Aalborg, marts

3 1 - Public service En af NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at sørge for at vores ejere - de norddanske kommuner - er på bølgelængde med de emner der bliver sat på dagsordenen i Bruxelles. Samtidig vil vi gerne vise Norddanmark frem som en driftig og innovativ region, der er med til at løfte den europæiske konkurrenceevne. Derfor er public service et gennemgående tema i de ydelser vi tilbyder. Vores basisydelser indenfor public service: Undersøge hvad de overordnede tendenser i udviklingen er på europæisk plan og på udvalgte andre markeder Afsøge de globale netværk inden for et bestemt fagområde Afholde møder med Europa Kommissionen for at sikre os, at regionens virksomheder er på forkant med den europæiske udvikling Afholde møder med Europa Parlamentets medlemmer for at afdække nye politiske tiltag Sørge for at vores ejere er informerede omkring den europæiske/globale udvikling på deres område. Samtidigt sørger vi for, at Europa Kommissionen, udvalgte internationale ministerier og vore parlamentarikere er bekendt med, at den nordjyske region er en kompetent spiller og partner i den europæiske og globale udviklingsproces inden for vore definerede vækstområder. Status januar 2013: Rådgivning for LOGITRANS A/S i forbindelse med at indlede en sag i Europa Kommissionen i forbindelse med virksomhedens ønske om fritagelse af Antidumpingtold Samarbejde med Match Point HUB North Skagen Skipperskole Martec og EUC Nord er indledt for at etablere og udvikle nye uddannelser til Off shore og Maritime sektor i fremtiden. 4 møder er afholdt. Udvidet samarbejde med Region Nordjylland omkring den maritime sektor. Der vil derudover være ekstra fokus på arbejdet omkring Transportkorridoren A7 (Hamborg Jylland Sydnorge). Udviklingsprojekt omkring Boligområdet Aalborg Øst er indledt via Comenius Regio-programmet. Møder i Bruxelles. Tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Boligforening for at skaffe EIB finansiering til energibesparelser i Boligforeningen bl.a. ELENA programmet - Løbende dialog med Den Europeæiske Investeringsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau i Tyskland og Den Europæiske Udviklingsbank i Paris hvor vores konglomorat afholdt en workshop i samarbejde med Europa-Kommissionen og 6 europæiske regioner, der alle grænser op til Nordsøen. Ole B. Sørensen var hovedtaler. Deltagelse fra RN. Kommissonen ønsker igen et samarbejde med os i Dacob-samarbejdet fortsætter efter Formandsskabe. Deltagelse i møde med Ambassadør Jeppe Tranholm og stab på DKRepræsentationen for at diskutere fortsat samarbejde. GRØN VÆKST gruppen i Dacob regi fortsætter med fokus på nye viden om energieffektivisering i kommunerne og Smart Cities initiativet. Løbende opgaver og møder i forhold til Covenant of Mayors -programmet med involvering af det Nordjyske Klimanetværk. Møder i Europæiske Investeringsbank i Luxembourg i forhold til ELENA programmet og finansiering af energieffektivisering i kommunerne.. bl.a. Frederikshavn Kommune. University College Nord deltager som debattører i forhold til fremtidig læringspolitik i 4 seminarer i Bruxelles Europa-Kommissionen er vært. Projekt REALM. Opstart af AUTISME-projekt med Nordbo i Jammerbugt Kommune/Social Innovation Delegationer til Bruxelles Deltager løbende i møder i CPMR Bruxelles (Samarbejdet mellem perifere Maritime Regioner i Europa), i forbindelse med at Ole B. Sørensen er blevet præsident for Nordsøkommissionen Løbende lobby overfor danske Havne omkring nordjyske havne status i særdeleshed omkring Ten-T midlerne. Der er fortsat et tæt samarbejde med Grønlands EU-Repræsentation i Bruxelles. Bla. Introduktion af det nye Arktiske Center er kommunikeret overfor Ministerråd og ny Finansminister og møder er sat op for nye direktør i 2013 på Grønlands Repræsentationen i Bruxelles. Projekt Spilleafhængighed fortsætter nu også med deltagelse af en klynge af virksomheder indenfor spiludviklilngsindustrien Aalborg Universitet Aalborg Ungdomsskole og RN Fortsat samarbejde mellem Aalborg / Aalborg Commitment og ICLEI i Bruxelles. Succesfuld deltagelse i OPEN DAYS efteråret NordDanmarks EU-kontors styregruppe på besøg i Bruxelles, november Foto: Privat 4

4 Løftet til et andet niveau Autismecenter Nord-Bo i Aabybro har fået råd og vejledning af NordDanmarks EU-kontor til at søge midler til et nyt projekt, der skal skaffe autister i arbejde. Det har løftet os til et andet niveau, siger forstander Jesper Schmidt. Den selvejende institution Nord-Bo har gennem de sidste 15 år udviklet en række forskellige tilbud, der skal forbedre levevilkår, uddannelsesmuligheder og bomulighederne for mennesker med autisme. Et af stedets nyere initiativer er projektet NordVirk, hvor ideen er at opkøbe brugt it-udstyr fra virksomheder og private, rense det for gammel data, sætte det i stand, opgradere det og sælge det videre til private, foreninger og virksomheder. Det er systematisk og grundigt arbejde, som passer godt til nogle autister, som på denne måde kan have et godt og meningsfyldt arbejde. Det rummelige arbejdsmarked er der, men det er ikke nødvendigvis så let at få fodfæste på det når man har en autismespektrumforstyrelse. Så målet er at skabe en arbejdsplads, der kan imødese deres behov, siger forstander Jesper Schmidt. Socialøkonomisk virksomhed Tanken er, at Nord-Virk med årene skal udvikle sig til en socialøkonomisk virksomhed, hvor indtægterne fra salget af it-udstyr kan få forretningen til at løbe rundt. Et vigtigt skridt på vejen er at finde inspiration hos andre. Derfor er det vigtigt for Nord-Bo at få kontakt med lignende virksomheder Europa - og lære af deres erfaringer. Det har de brugt NordDanmarkls EU-kontor til. 5 Vi har fået inspiration, gode råd og kendskab til hvordan vi skaber de her relationer på tværs af landegrænser. Til at dykke ned i substansen og løfte os ud af det nære miljø her og finde ud af hvem ude i verden vi kan lære af, så vi ikke behøver opfinde den dybe tallerken hver gang siger Jesper Schmidt. Vi har fået sparring og feedback fra nogen, der sidder rigtig meget med det i dagligdagen. Det gør vi ikke i vores daglige praksis. Der handler det mere om de nære relationer og om hverdagen for de unge mennesker vi arbejder med. Nemme at samarbejde med Det har været rigtig let at samarbejde med dem. Det er et meget uformelt samarbejde over mail og telefon og god dialog og forståelse for hinandens verdener. Det er meget ubureaukratisk, siger Jesper Schmidt. Når vi så skal snakke EU og alle de regler og muligheder der er for fondsansøgninger, bliver det meget teknisk. Og der kan jeg mærke at der er en viden og en vilje til at samarbejde med sådan nogen som os. Det ligger der virkelig hos EU-kontoret. Det er meget lige ud af landevejen, og indtil videre har det været et helt omkostningsfrit samarbejde. Vores samarbejde har betydet at vi har kunnet løfte os et andet sted hen end vi ellers kunne i forhold til at få viden om vores muligheder. Vi har kunnet løfte os til et andet niveau, så vi har et andet fundament at træffe vores beslutninger på. Det betyder at vi kan komme videre. Hvis man ikke ved at noget eksisterer, går man jo ikke den vej. 6

5 2 - Forsknings- og Udviklingsprogrammerne Gennem de senere år har NordDanmarks EU-kontor opbygget en betragtelig erfaring og ekspertise indenfor forsknings og innovationsprojekter, og 2012 har ikke været nogen undtagelse. Årsmålet var at medvirke til udarbejdelse af fem forskningsprojekter og innovationsprojekter med en samlet projektsum på 100 millioner kroner Derudover ønskede vi at gå i dialog med mindst 20 virksomheder med henblik på at de indgår i EU-projekter, som påbegyndes under Globalprogrammets I (ekstra pga Global programmet) Samtidig udvidede vi samarbejdet med Sygehusets fundraiser-kontor, var med til at etablere et energinetværk og fik en ekstra medarbejder placeret i Bruxelles. Status januar 2013: Isisemd er afsluttet LIFE 2.0 projektet kører i 18 måneder. LIFE 2.0 første år review blev gennemført i januar og First year payment blev modtaget. Testfasen startede i marts 2012 til stor tilfredshed i Ældre og Handikap afdelingen (område sydvest) hvor NDEU (AIM) er projekt leder. I begyndelsen af maj måned var de internationale partnere på besøg i Aktivitetscentret Kastanjegården i Frejlev. LIFE 2.0 projektet (NDEU+ÆHE) deltog i den internationale konference Future Internet i Aalborg og i forbindelse med det kom der artikel i Nordjyske om projektet. Artikel om LIFE 2.0 projektet udkom også i fagbladet FOA i maj måned. LIFE 2.0 midtvejs review afholdes i oktober måned i Aalborg hvor Kommissionens kommer på besøg på Aktivitetscentret Kastanjegården. Life2.0 kører efter planen og er ultimo december overflyttet til ældre og handicap forvaltningen Udvidet dialog med i alt 46 virksomheder. Heraf påbegyndt samarbejde med 20 virksomheder. 14 ansøgninger afsendt (8 Evalueret + 6 i Pipeline) og yderligere 2 forventes afsendt i I alt 29.5 mio. kr. godkendt til virksomheder i støtte. Total brugt 1,87 mio. kr. = ROI = 15,56 (Penge hentet/penge brugt). Ansøgnings-hitrate = 75% Grundet den store søgning er der fra Vækstftorum Nordjylland blevet bevilget ekstra 4,8 mio. DKK til udarbejdelse af ansøgninger for yderligere virksomheder, samt virksomhedsbesøg hos i alt 135 virksomheder over en 2-årig periode. Med øget fokus på offentligt-privat samarbejde vil dette løses i tæt samarbejde med forretningsområde 1 og 4. Øget dialog med sundhedsgruppen. Den 31/ blev der indsendt tre Commitments samt et Intentio to become Reference site til det ny EU samaarbejde EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) - Der har været afholdt møde i juni og der vil blive afholdt møder i Oktober og november. Der er indledt dialog med AAU vedr. lobby / aktiv konsortium søgning for deltagelse i KIC ansøgning i 2014 på Active Ageing. EU-kontoret har fået go fra regionen at man ønsker at gå videre med dette. Der bliver fulgt op. Som led i øget deltagelse i EU projekter har NDEU - i tæt samarbejde med BrainsBusiness, påtaget sig Co-Leadership for ERRIN s ICT workgroup - som styrkelse af BB s internationaliserings strategi. Der er i dette samarbejde aktiv indsats for øget klyngesamarbejde med andre IKT klynger eks. Deltagelse i RoundTable diskusition med Paris Erhvervskontor (Chamber of Commerce) i Bruxelles. Der støttes op om ny Transport-ansøgning for Regionen og AAU (ITS samarbejdet) Denne ansøgning gik dog ikke videre til forhandling. Der blev i juni afleveret EUopstart ansøgning for Community/AAU. Blev bevilliget til at lave større EU ansøgning (CITTA). Projektbeskrivelse foreligger i september. Der blev efter aftale ændret fokus, så der ved denne genansøgning blev lavet en større ansøgning til ICT Call 10 med deadline den 15. januar. EU-kontoret blev hyret (andel af normalt samarbejde med AAU) af AAU til at være tovholder på denne ansøgning (Ansøgning er blevet afleveret rettidigt) NDEU deltog i FP7 Health ansøgningen ERA i2.0 som partner, objective HE- ALTH Social innovation for active and healthy ageing. Anden fase af ansøgningen blev sendt i februar Denne ansøgning gik ikke videre til forhandling. NDEU deltog som partner I PSP-Call6 med ansøgningen My Neighboorhood, Theme 1: ICT for Smart Cities; Objective 1.3: Open Innovation for Internet- Enabled Services in Smart Cities. Ansøgningen blev sendt i maj 2012 og projektet er inviteret til forhandling med Kommissionen i september Denne ansøgning er imødekommet med start i januar Projektet er ultimo december overflyttet til ældre -og handicapforvaltningen. Energinetværk er etableret i samarbejde med område 1: Public service. Sygehusets fundraiser er inkluderet i det tættere samarbejde med Regionen. Igangværende projekter under forretningsområde 2: Forskning og Innovation: ISISEMD Tidsramme: 30 måneder (1/ /8 2011) Budget: 2,26 millioner (16,83 millioner kroner) Program: Projektet støttes gennem EU s CIP ICT-PSP program Formål: Formålet med ISISEMD-projektet er at øge livskvaliteten for ældre med hukommelsesproblemer og mild dementia, samt at mindske byrden for deres pårørende. Dette internationale projekt løber over en periode på 30 måneder og skal hjælpe dem, så de får mulighed for at blive længere i eget hjem. Projektet vil afprøve teknologiske løsninger, som kan reducere det offentliges plejeudgifter, samtidig med at de ældres livskvalitet forbedres. Partnere: Norddanmarks EU-kontor (DK), Aalborg Universitet (DK), Frederikshavn kommune(dk), Eltronic (DK), Belfast Health and Social Care (UK), Lappeenranta City (FI), Converge (GR), NTUA (GR), Municipality of Trikala (GR), Alcatel-Lucent (IT), Hewlett Packard (IT), Socrate Medical (IT) Projektkoordinator: Kjeld B. Olesen, NDEU Bruxelles-afdeling Projektleder: Anelia Ivanova Mitzeva, NDEU Aalborg-afdeling 7 8

6 Life 2 Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 4 millioner (heraf 2 mio EC-støtte) (30 millioner kroner) Program: Projektet støttes gennem EU s CIP ICT-PSP program: Objective 4.1 Open Innovation for future Internet- enabled Services in smart Cities. Formål: Life 2.0 projektet handler om at støtte ældre menneskers uafhængige liv. Det er relevant på grund af andelen af ældre mennesker, der er stigende i de vestlige lande. Strategierne skal holde de ældre mennesker aktive,og dermed gøre dem uafhængige af andre mennesker og institutioner. Teknologier vil give bedre muligheder for at ældre mennesker frit kan bevæge sig og holde kontakt til venner og bekendte uden at være afhængige af andre mennesker. De ældres kontaktflade bør ikke begrænses til hjemmeplejen, men bør eksempelvis også omfatte familie, venner og naboer. Partnere: Aalborg Universitet (DK), Aalborg kommune, Ældre afdeling Aalborg syd +Norddanmarks EU-kontor (DK), Joensuun Kaupunki FI, Politecnico di Milano (IT), Universitat Pompeu Fabra (ES), Telecom Italia S.p.A (IT), Fundacio Privada I2CAT (ES), Alcatel-Lucent Espana S.A. (ES), Net technologies Bulgaria (BG), Fondazione Housing Sociale (IT), Creative Gears ApS (DK), Asociacion De Persona Participantes Agora (ES) Projektkoordinator: AAU Projektleder: Anelia Ivanova Mitzeva, NDEU Aalborg-afdeling Hjælp til at blive på toppen Dantherm Power fik støtte fra NDEU til ansøgning om midler til produktudvikling, der skal fastholde firmaet som førende på verdensmarkedet. Dantherm Power i Hobro er en af verdens førende producenter af brændselscellebaserede nødstrømsanlæg. Anlæg, der blandt andet sørger for at holde mobiltelefonnettet oppe, hvis strømmen svigter. Virksomheden har 40 ansatte og ejes delvist af de danske firmaer Dantherm og Danfoss og den canadiske brændselscelleproducent Ballard. Dantherm Power sælger sine anlæg over hele verden fra Europa til Indien og Sydafrika, hvor brændselscelleteknologien skal konkurrere med velafprøvede, men forurenende dieselgeneratorer og store batterianlæg. Hård konkurrence Nogle af Dantherm Powers skarpeste konkurrenter er store amerikanske firmaer. For at cementere sin plads på markedet, har virksomheden netop søgt om og fået tilsagn om et millionbeløb fra Energistyrelsen til at udvide sit produktsortiment. Ansøgningen om midler fra Energistyrelsens energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) er sket i samarbejde med NordDanmarks EU-kontor, der bevilgede tilskud til en konsulent, der hjalp Dantherm Power med at skrive ansøgningen. Vi kan ikke altid afse tid til at sætte os ned og 9 skrive ansøgninger. Derfor var det rigtig godt at få en konsulent til det. Vi forsynede ham med data og læste korrektur, men de gjorde det hårde benarbejde. Og det var de ret gode til, fortæller forretnings- og udviklingsdirektør Per Balslev. Ansøgning gav gevinst Samarbejdet med Norddanmarks EU-kontor voldte ikke Dantherm Power problemer. Det fungerede rigtig godt. Det var egentlig ret let, siger Per Balslev, der ikke tøver med at anbefale andre virksomheder at gøre brug af kontoret. Der er selvfølgelig nogle administrative ting man skal overholde, men det har de været ret gode til at hjælpe os med at komme igennem på en let og overskuelig måde. Den gode ansøgning har givet udslag i et tilsagn om støtte på knap seks millioner kroner fra EUDP til produktudvikling. Det betyder, at Dantherm Power nu kan udvide og forny sin produktserie og konsolidere sin plads på verdensmarkedet. Vi er et forholdsvist nyt firma med stor kamp om ressourcerne. Vi kan ikke overkomme det hele. Det skub vi fik fra EU-kontoret har hjulpet os rigtig meget. Uden dem er det langtfra sikkert at vi havde fået den ansøgning igennem til EUDP, siger Per Balslev. Med midlerne til produktudvikling vil vi cementere os som værende en af de bedste i verden. Vi er førende på markedet. Der skal noget til for at holde den position. 10

7 3 - Interreg-programmerne De populære Interreg-programmer rummer store muligheder. Programmet for Kattegat/Skagerrak har kørt gennem flere år, og her har Norddanmarks EU-kontor høstet stor kompetence og erfaring. Med den succesfulde afslutning af flere programmer i 2012 er målet for 2013 at medvirke til at der bliver indsendt nye ansøgninger til projekter inden årets udgang. Status januar 2013: STRAKKS projektet er afsluttet pr. august PRINCIP projektet løber til 30. juni Rådgivning til Rekreative Ruter ophører primo Der er ikke umiddelbart gang i nye projekter, men vi er i gang med en kommunerunde for Afsluttede projekter under forretningsområde 3: Interreg-programmer: STRAKKS Tidsramme: 36 måneder (1/ /5 2012) Budget: 1,2 millioner (8,94 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program at identificere nye projekter/projektideer og der tegner sig allerede nu nogle gode idéer. Vi vedligeholder og videreudvikler det regionale erfaringsnetværk i det omfang det er muligt og nødvendigt. Dvs. hvis der opstår situationer ifbm. KASK projekter, som det vil være en fordel for at drøfte i netværket. Der afholdes 1-2 møder om året. Formål: Formålet med projektet er at bidrage til udviklingen af attraktive bysamfund. Universitetsbyerne er Kattegat/Skagerrak-regionens vækstmotorer, og et tæt samarbejde mellem kommune og aktører fra erhvervsliv, forskning og uddannelse er grundlaget for innovation og etablering af nye virksomheder, flere arbejdspladser, vækst og udvikling i regionen. Det overordnede mål er at opnå attraktive byrum og byområder. Partnere: Aalborg Kommune, Plan og Byg, Erhverv og Kultur (DK), Skedsmo Kommune (N), Akershus Fylkeskommune (N), Arkitektur og Designhøgskolen (N), Aalborg Universitet - A&D (DK) Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling PRINCIP Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 1,3 millioner (9,68 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med PRINCIP er at vise potentialet for klimasmart energiforsyning i Kattegat/Skagerrak regionen.potentialet baseres på øget spredning af identificerede best-practice løsninger samt øget anvendelse af kulbesparende løsninger og ændrede vaner. Projektet vil vise konkrete eksempler og løsninger på klimasmart energiforsyning, som giver kommunerne mulighed for at optimere og stimulere indførslen af vedvarende energi, effektiv energiudnyttelse og besparelser i forhold til naturressourcer og energibehov. Partnere: Aalborg Kommune (DK), Frederikshavn Kommune (DK), Aalborg Universitet (DK), Göteborg Stad (S), IVL Swedish Research Institute (S) Projektleder: Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling Kommunikationsansvarlig: Christina Zinck F. Knudsen, NDEU Aalborg-afdeling Rekreative ruter Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 4,9 millioner (36,5 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med Rekreative Ruter er at øge den vandre- og cykelbaserede turisme i projektområdet, og derved give ekstra indtjeningsmuligheder til de erhvervsdrivende langs ruterne. Disse ligger ofte i landdistrikter og yderområder. Der bliver i projekter desuden gjort en indsats for at nå grupper af borgerne, som ikke normalt benytter vandre- og cykelstier i deres fritid. Partnere: 50 partnere fra Danmark, Sverige og Norge, bl.a. 16 danske kommuner (heriblandt Aalborg Kommune), Region Nordjylland, Region Sjælland, VisitNordjylland Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling Lukket projekt under forretningsområde 3: Interreg-programmer: IMIKASK Tidsramme: 1/12/2010-1/12/2013 Budget: euro (17,7 mill kr) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med projekt var at bidrage til et øget brug af den kollektive trafik ved at øge muligheden for koblede rejser. Projektet vil give borgerne et samlet overblik over og information om deres rejse - også på tværs af landegrænser - og dermed gøre den kollektive trafik mere tilgængelig og brugervenlig for alle. Projektet bidrager til at nå de nationale målsætninger, som er en fordobling af brugere af den kollektive trafik frem til Partnere: Region Norjylland (DK), Nordjyllands Trafikselskab (DK), BEKTRA (DK), Region Midtjylland (DK), Västtrafik (S), Göteborg Stad, Färdtjänsten (S), Hallandstrafiken (S), Västra Götalandsregionen (S), Aalborg Kommune (DK), NordDanmarks EU-kontor (DK) Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling 11 12

8 Samarbejde trods kulturforskelle Aalborg Universitet har været en vigtig samarbejdspartner i projektetet PRINCIP, hvor nordjyske og svenske kommuner har arbejdet tæt sammen for at få kommunerne til at skære ned på CO2-udslip. Kulturforskellene mellem akademikere og embedsværk var store, men EU-kontoret var gode til at få tingene til at glide, lyder det fra AAU. Vores samarbejde bliver bedre og bedre, smiler professor Arne Remmen fra institut for planlægning ved Aalborg Universitet. Gennem de seneste tre år har han været kontaktpunkt mellem NordDanmarks EU-kontor og Aalborg Universitet i EU-projektet PRINCIP. Projektet har fungeret som et samarbejde mellem Aalborg og Frederikshavn kommuner, der sammen med de lokale myndigheder i Göteborg har arbejdet på at finde måder for kommunerne til at skære ned på CO2-udslip. Universitetets rolle har været at assistere kommunerne med at lave energiplaner og udarbejde et inspirationskatalog, så andre kan lære af erfaringerne fra Sverige og Nordjylland. Nordisk erfaringsudveksling PRINCIP-projektet har fokuseret på energibesparelser indenfor tre hovedområder; energirigtige boliger, energioptimering for virksomheder og mindre udslip i transportsektoren. Især indenfor transportområdet er der stor inspiration at hente 13 på den anden side af Kattegat. Der er nogle af de ting, som virker som om de er totalt umulige at lave i Danmark, som er fuldt implementeret og ud over stepperne med i Sverige. Biogas og naturgas i transportsektoren ser man stort set ikke nogen vegne med i Danmark, men det kører man i stor stil i Sverige. Så på den måde er det nogle gange godt at tage en færge og efter et par timers sejlads se, at det man tror er totalt umuligt i alle henseender, kører for fuld drift. Og omvendt også den anden vej for svenskerne. billede Kulturforskelle imødekommes Selv om det har været en udfordring for universitetet at skulle indordne sig under EUs omfattende krav til tidsregistrering og revision, er Arne Remmen glad for samarbejdet og for EU.kontorets måde at gribe tingene an på. Det handler meget om at have en forståelse for hinanden. Den forståelse skal selvfølgelig udvikles, men EU-kontoret har været enormt god til at forstå, hvordan man arbejder på universitetet. Det er ikke så struktureret. Universitetet passer ikke til en verden hvor du må skrive syv en halv time på om dagen det er kun antallet af timer i døgnet, der er begrænsende i vores univers, siger Arne Remmen. Så på den måde er der jo nogle kulturforskelle, som de har været gode til at imødekomme. Vores samarbejde har fungeret fortrinligt. 14

9 4 - Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network er et godt tilbud til nordjyske virksomheder, der gerne vil ud på det internationale marked, men som har brug for assistance til at finde de rigtige partnere ude i verden. Netværket rummer ca. 600 kontorer fordelt på 50 lande over hele verden og er et gratis tilbud til virksomheder gennem NordDanmarks EU-kontor. Årsmålene for 2012 var at indgå dialog med 50 nordjyske virksomheder, gennemføre delegationsrejser til nye vækstmarkeder og internationale messer, deltage i årlige sektorspecifikke matchmaking-events rundt om i Europa, afholde større events/møder om EU-stof eller markeds- og afsætningsmuligheder for nordjyske virksomheder, etablere større matchningsbørser og at starte Globalprogrammet. Status januar 2013: Der har været afholdt indledende møder med 154 virksomheder med henblik på identificering af deres behov for hjælp ifm. internationalisering. Delegationsrejse for det danske tangnetværk til Kina Juni 2012 i samarbejde med GLO- BAL for 3 virksomheder. Én nordjysk virksomhed deltog i matchmaking på MariMatch messen i Hamburg 5.september Medarrangør på matchmaking på Agromek i december 2012 med 56 deltagere. Arrangør af matchmaking og energieffektiviseringsworkshop på Foodtech Messen i Herning november 2012 med 61 deltagere. Arrangør af Matchmaking på Industrial technologies 2012 med 158 deltagere fra 26 lande i juni Tyrkiet Vækstmotor for danske virksomheder afholdt i Aalborg lufthavn 15. november 2012 med 50+ deltagere. Partnerskabsmodeller og offentlige udbud afholdt i Thisted den 5. april med 49 deltagere. Medarrangør ved 5 Innovation X arrangementer på NOVI. Derudover har der været afholdt et ISO-certificeringsforløb for 11 virksomheder med 5 mødegange i efterår/vinter Et ny ISO-certificeringsforløb er blevet planlagt og igangsættes januar 2013 Deltagelse i to europæiske sektorgruppemøder inden for miljø, hvor grundlaget for fremtidige projekter er drøftet. Deltagelse i et europæisk sektorgruppemøde indenfor healthcare, hvor grundlaget for fremtidige projekter er drøftet. Opstart af Globalprogrammet under indsatsområde G med henblik på at få flere virksomheder ud på de nye vækstmarkeder. Opstart af Innovation Express II programmet med fokus på samarbejde med Kina Besøg af kinesisk delegation planlagt til maj 2013 Genbesøg november Ansøgt om projekt med fokus på Ecodesign i byggebranchen. (godkendt marts 2013) Ansøgt om pilotprojekt om mentoring og coaching af SMVer omkring hjælp med søgning af midler under det nye horizon-program. Afsluttede projekter under forretningsområde 4: Enterprise Europe Network: envismart Tidsramme: 24 måneder (6/ /4 2012) Budget: 1,05 millioner (NDEU andel = ,50 DKK) Program: Projektet er støttet under EUs CIP EIP program med en finansieringsgrad på 80% Formål: Projektet fokuserer på eksport af knowhow indenfor miljøvenlig service/håndtering fra donorregionerne Danmark og Tyskland til modtagerlandene Grækenland, Malta og Slovakiet indenfor de 3 sektorer; Overfladebehandling, kemikalier og produktion/behandling af metal. De 3 sektorer er valgt på baggrund af deres markante negative indflydelse på miljøet i modtagerlandene. Målet er at påvirke miljøhåndteringen hos SMVer i modtagerlandene. Partnere: ZENIT (D), NordDanmarks EU-Kontor (DK), Malta Enterprise (ML), CCIAA Milano-Innovhub (I), Næstved-Egnens Udviklingsselskab (DK), RPIC Presov (SL), Help-Forward (GR), CERE- CO (GR), STIFT (D) Projektkoordinator: Zenit (D) Projektleder: Hanne Bregendahl Brixen, NDEU Aalborg-afdeling T4SME Tidsramme: 24 måneder (1/ /9 2012) Budget: (NDEU Andel: = DKK) Program: Projektet er støttet under EUs CIP EIP program med en finansieringsgrad på 60% Formål: Formålet med T4SME er at indsamle best-practice løsninger fra regioner der har gjort en indsats og lykkedes med at få flere små og mellemstore virksomheder (SMV) til at søge om offentlige udbud. Dermed skal projektet være med til at identificere konkrete problemer i SMVers adgang til de offentlige udbud og træne SMVer til at få større succes indenfor dette område. Projektet vil arrangere 18 events og 50 workshop for at nå dette mål. Gennem hele forløbet vil partnernes opgave være at bygge bro mellem offentlige aktører og SMVer og derved sørge for gensidig forståelse for parternes behov. Partnere: Norddanmarks EU-Kontor (DK), Europa-instituttet (SE), ALMI Växjö (SE), European information Service Centre (UK), Trade Council of Iceland (ISL), Internationalisation Centre Styria (AU), ITD Hungary (HUN), Malta Enterprise (ML) Estonian Champer of Commerce (EST) Projektkoordinator: Hanne Bregendahl Brixen, NDEU Aalborg-afdeling 15 16

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Indhold Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Succeshistorier i Region Sjælland

Succeshistorier i Region Sjælland Succeshistorier i Region Sjælland Forord INDHOLDSFORTEGNELSE I folderen præsenteres en række succeshistorier fra Region Sjælland. Historierne har alle det til fælles, at de direkte eller indirekte er finansieret

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere