NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012"

Transkript

1 NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012 Vejen til nye markeder for nordjyske virksomheder Så nordjyske at vi er til at snakke med - så internationale at det ikke bliver ved snakken

2 Indhold Resume for var præget af høj aktivitet i både Aalborg og Bruxelles for Norddanmarks EU-kontor. Der har været mange henvendelser fra virksomheder og offentlige organisationer om rådgivning af EU ansøgninger eller bare generelt information om forskellige EU forhold eller viden om den globale udvikling. Derudover er vi dybt involveret i driften af de mange projekter, som vi er involveret i, som omfatter en lang række internationale og regionale partnere. Vision og mission s. 1 Resume for 2012 s. 2 Public service s. 3 Løftet til et andet niveau s. 6 Forsknings- og udviklingsprogrammerne s. 7 Hjælp til at blive på toppen s. 10 Interreg s. 11 Samarbejde trods kulturforskelle s. 13 Enterprise Europe Network s. 15 Kina-aktiviteter s. 19 Nordjysk tang på kinesiske middagsborde s. 20 Access2innovation s. 21 Kvalifikationerne skal aktiveres s. 22 Økonomi s. 23 Ejerkreds s. 23 En ekstremt vigtig kontakt s. 24 Et af de større projekter, vi er i gang med at implementere, er det store Global program, hvor vi har fokus på at få nordjyske virksomheder ud på de nye vækstmarkeder, herunder Afrika. Desuden yder vi en målrettet indsats for at motivere virksomhederne i at indgå i EU finansierede udviklingsprojekter sammen med andre europæiske partnere. Det er et tiltag, vi har haft stort held med, idet vi bidrog til at skaffe 29 mill kr til nordjyske virksomheder i Kina indsatsen samt aktiviteterne under Enterprise Europe Network sætter ligeledes megen fokus på at service det nordjyske erhvervsliv. Vi har igennem året været i kontakt med over 100 virksomheder, der på en eller anden måde har haft interesse for at prøve kræfter på det internationale marked. I 2012 indgik vi ligeledes en ny resultatkontrakt med kommunerne. Et af de væsentligste elementer i aftalen indeholder et mere forpligtende samarbejde mellem os og kommunerne. Samarbejdet skal foregå på 2 niveauer. Dels skal vi etablere et netværk mellem os og udpegede kontaktpersoner i de enkelte kommuner med henblik på at genere flere EU projekter, og dels skal vi intensivere samarbejdet med de nordjyske erhvervskontorer for at assistere dem i forhold til at internationalisere regionens virksomheder. Det er et arbejde, vi er i fuld gang med. Vision Det er visionen for NordDanmarks EU-kontor at placere det nordlige Danmark markant på det internationale landkort. Mission Det er missionen for NordDanmarks EU-kontor i samarbejde med offentlige og private partnere at udvikle og lede erhversrelaterede internationale projekter og aktiviteter i overensstemmelse med kommunernes, regionens og virksomhedernes udviklingsstrategier. Rent organisatorisk har NordDanmarks EU-kontor en politisk styregruppe samt en embedsmandsgruppe bestående af repræsentanter fra ejerkredsen samt erhvervslivet. De to grupper deltog i en studietur til Bruxelles i efteråret. Formålet med turen var at få en opdateret viden om EU s støtteordninger, der er under revision, og vil virke igen med fuld kraft ved årsskiftet Men den viden, er vi i fuld gang med at geare vores organisation til at imødekomme de nye programtendenser fra EU, så vi står så godt rustet som muligt når nye EU ansøgninger skal indsendes de kommende år. Det vil fremgå af nærværende årsberetning, at vi vil gøre status over de aktiviteter, vi har nået i 2012 i forhold til de målsætninger, der er nedfældet i det forretningsgrundlag, vi arbejder efter. Årsberetningen er desuden krydret med solide historier fra ejerkredsen m. fl., når de har arbejdet sammen med os omkring konkrete internationale aktiviteter. Regnskabet for 2012 viser et overskud på driften i 2012 på kr. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med de nordjyske kommuner, region, universitet og virksomheder i 2013 God læsning Stig B. Norsk Aalborg, marts

3 1 - Public service En af NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at sørge for at vores ejere - de norddanske kommuner - er på bølgelængde med de emner der bliver sat på dagsordenen i Bruxelles. Samtidig vil vi gerne vise Norddanmark frem som en driftig og innovativ region, der er med til at løfte den europæiske konkurrenceevne. Derfor er public service et gennemgående tema i de ydelser vi tilbyder. Vores basisydelser indenfor public service: Undersøge hvad de overordnede tendenser i udviklingen er på europæisk plan og på udvalgte andre markeder Afsøge de globale netværk inden for et bestemt fagområde Afholde møder med Europa Kommissionen for at sikre os, at regionens virksomheder er på forkant med den europæiske udvikling Afholde møder med Europa Parlamentets medlemmer for at afdække nye politiske tiltag Sørge for at vores ejere er informerede omkring den europæiske/globale udvikling på deres område. Samtidigt sørger vi for, at Europa Kommissionen, udvalgte internationale ministerier og vore parlamentarikere er bekendt med, at den nordjyske region er en kompetent spiller og partner i den europæiske og globale udviklingsproces inden for vore definerede vækstområder. Status januar 2013: Rådgivning for LOGITRANS A/S i forbindelse med at indlede en sag i Europa Kommissionen i forbindelse med virksomhedens ønske om fritagelse af Antidumpingtold Samarbejde med Match Point HUB North Skagen Skipperskole Martec og EUC Nord er indledt for at etablere og udvikle nye uddannelser til Off shore og Maritime sektor i fremtiden. 4 møder er afholdt. Udvidet samarbejde med Region Nordjylland omkring den maritime sektor. Der vil derudover være ekstra fokus på arbejdet omkring Transportkorridoren A7 (Hamborg Jylland Sydnorge). Udviklingsprojekt omkring Boligområdet Aalborg Øst er indledt via Comenius Regio-programmet. Møder i Bruxelles. Tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Boligforening for at skaffe EIB finansiering til energibesparelser i Boligforeningen bl.a. ELENA programmet - Løbende dialog med Den Europeæiske Investeringsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau i Tyskland og Den Europæiske Udviklingsbank i Paris hvor vores konglomorat afholdt en workshop i samarbejde med Europa-Kommissionen og 6 europæiske regioner, der alle grænser op til Nordsøen. Ole B. Sørensen var hovedtaler. Deltagelse fra RN. Kommissonen ønsker igen et samarbejde med os i Dacob-samarbejdet fortsætter efter Formandsskabe. Deltagelse i møde med Ambassadør Jeppe Tranholm og stab på DKRepræsentationen for at diskutere fortsat samarbejde. GRØN VÆKST gruppen i Dacob regi fortsætter med fokus på nye viden om energieffektivisering i kommunerne og Smart Cities initiativet. Løbende opgaver og møder i forhold til Covenant of Mayors -programmet med involvering af det Nordjyske Klimanetværk. Møder i Europæiske Investeringsbank i Luxembourg i forhold til ELENA programmet og finansiering af energieffektivisering i kommunerne.. bl.a. Frederikshavn Kommune. University College Nord deltager som debattører i forhold til fremtidig læringspolitik i 4 seminarer i Bruxelles Europa-Kommissionen er vært. Projekt REALM. Opstart af AUTISME-projekt med Nordbo i Jammerbugt Kommune/Social Innovation Delegationer til Bruxelles Deltager løbende i møder i CPMR Bruxelles (Samarbejdet mellem perifere Maritime Regioner i Europa), i forbindelse med at Ole B. Sørensen er blevet præsident for Nordsøkommissionen Løbende lobby overfor danske Havne omkring nordjyske havne status i særdeleshed omkring Ten-T midlerne. Der er fortsat et tæt samarbejde med Grønlands EU-Repræsentation i Bruxelles. Bla. Introduktion af det nye Arktiske Center er kommunikeret overfor Ministerråd og ny Finansminister og møder er sat op for nye direktør i 2013 på Grønlands Repræsentationen i Bruxelles. Projekt Spilleafhængighed fortsætter nu også med deltagelse af en klynge af virksomheder indenfor spiludviklilngsindustrien Aalborg Universitet Aalborg Ungdomsskole og RN Fortsat samarbejde mellem Aalborg / Aalborg Commitment og ICLEI i Bruxelles. Succesfuld deltagelse i OPEN DAYS efteråret NordDanmarks EU-kontors styregruppe på besøg i Bruxelles, november Foto: Privat 4

4 Løftet til et andet niveau Autismecenter Nord-Bo i Aabybro har fået råd og vejledning af NordDanmarks EU-kontor til at søge midler til et nyt projekt, der skal skaffe autister i arbejde. Det har løftet os til et andet niveau, siger forstander Jesper Schmidt. Den selvejende institution Nord-Bo har gennem de sidste 15 år udviklet en række forskellige tilbud, der skal forbedre levevilkår, uddannelsesmuligheder og bomulighederne for mennesker med autisme. Et af stedets nyere initiativer er projektet NordVirk, hvor ideen er at opkøbe brugt it-udstyr fra virksomheder og private, rense det for gammel data, sætte det i stand, opgradere det og sælge det videre til private, foreninger og virksomheder. Det er systematisk og grundigt arbejde, som passer godt til nogle autister, som på denne måde kan have et godt og meningsfyldt arbejde. Det rummelige arbejdsmarked er der, men det er ikke nødvendigvis så let at få fodfæste på det når man har en autismespektrumforstyrelse. Så målet er at skabe en arbejdsplads, der kan imødese deres behov, siger forstander Jesper Schmidt. Socialøkonomisk virksomhed Tanken er, at Nord-Virk med årene skal udvikle sig til en socialøkonomisk virksomhed, hvor indtægterne fra salget af it-udstyr kan få forretningen til at løbe rundt. Et vigtigt skridt på vejen er at finde inspiration hos andre. Derfor er det vigtigt for Nord-Bo at få kontakt med lignende virksomheder Europa - og lære af deres erfaringer. Det har de brugt NordDanmarkls EU-kontor til. 5 Vi har fået inspiration, gode råd og kendskab til hvordan vi skaber de her relationer på tværs af landegrænser. Til at dykke ned i substansen og løfte os ud af det nære miljø her og finde ud af hvem ude i verden vi kan lære af, så vi ikke behøver opfinde den dybe tallerken hver gang siger Jesper Schmidt. Vi har fået sparring og feedback fra nogen, der sidder rigtig meget med det i dagligdagen. Det gør vi ikke i vores daglige praksis. Der handler det mere om de nære relationer og om hverdagen for de unge mennesker vi arbejder med. Nemme at samarbejde med Det har været rigtig let at samarbejde med dem. Det er et meget uformelt samarbejde over mail og telefon og god dialog og forståelse for hinandens verdener. Det er meget ubureaukratisk, siger Jesper Schmidt. Når vi så skal snakke EU og alle de regler og muligheder der er for fondsansøgninger, bliver det meget teknisk. Og der kan jeg mærke at der er en viden og en vilje til at samarbejde med sådan nogen som os. Det ligger der virkelig hos EU-kontoret. Det er meget lige ud af landevejen, og indtil videre har det været et helt omkostningsfrit samarbejde. Vores samarbejde har betydet at vi har kunnet løfte os et andet sted hen end vi ellers kunne i forhold til at få viden om vores muligheder. Vi har kunnet løfte os til et andet niveau, så vi har et andet fundament at træffe vores beslutninger på. Det betyder at vi kan komme videre. Hvis man ikke ved at noget eksisterer, går man jo ikke den vej. 6

5 2 - Forsknings- og Udviklingsprogrammerne Gennem de senere år har NordDanmarks EU-kontor opbygget en betragtelig erfaring og ekspertise indenfor forsknings og innovationsprojekter, og 2012 har ikke været nogen undtagelse. Årsmålet var at medvirke til udarbejdelse af fem forskningsprojekter og innovationsprojekter med en samlet projektsum på 100 millioner kroner Derudover ønskede vi at gå i dialog med mindst 20 virksomheder med henblik på at de indgår i EU-projekter, som påbegyndes under Globalprogrammets I (ekstra pga Global programmet) Samtidig udvidede vi samarbejdet med Sygehusets fundraiser-kontor, var med til at etablere et energinetværk og fik en ekstra medarbejder placeret i Bruxelles. Status januar 2013: Isisemd er afsluttet LIFE 2.0 projektet kører i 18 måneder. LIFE 2.0 første år review blev gennemført i januar og First year payment blev modtaget. Testfasen startede i marts 2012 til stor tilfredshed i Ældre og Handikap afdelingen (område sydvest) hvor NDEU (AIM) er projekt leder. I begyndelsen af maj måned var de internationale partnere på besøg i Aktivitetscentret Kastanjegården i Frejlev. LIFE 2.0 projektet (NDEU+ÆHE) deltog i den internationale konference Future Internet i Aalborg og i forbindelse med det kom der artikel i Nordjyske om projektet. Artikel om LIFE 2.0 projektet udkom også i fagbladet FOA i maj måned. LIFE 2.0 midtvejs review afholdes i oktober måned i Aalborg hvor Kommissionens kommer på besøg på Aktivitetscentret Kastanjegården. Life2.0 kører efter planen og er ultimo december overflyttet til ældre og handicap forvaltningen Udvidet dialog med i alt 46 virksomheder. Heraf påbegyndt samarbejde med 20 virksomheder. 14 ansøgninger afsendt (8 Evalueret + 6 i Pipeline) og yderligere 2 forventes afsendt i I alt 29.5 mio. kr. godkendt til virksomheder i støtte. Total brugt 1,87 mio. kr. = ROI = 15,56 (Penge hentet/penge brugt). Ansøgnings-hitrate = 75% Grundet den store søgning er der fra Vækstftorum Nordjylland blevet bevilget ekstra 4,8 mio. DKK til udarbejdelse af ansøgninger for yderligere virksomheder, samt virksomhedsbesøg hos i alt 135 virksomheder over en 2-årig periode. Med øget fokus på offentligt-privat samarbejde vil dette løses i tæt samarbejde med forretningsområde 1 og 4. Øget dialog med sundhedsgruppen. Den 31/ blev der indsendt tre Commitments samt et Intentio to become Reference site til det ny EU samaarbejde EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) - Der har været afholdt møde i juni og der vil blive afholdt møder i Oktober og november. Der er indledt dialog med AAU vedr. lobby / aktiv konsortium søgning for deltagelse i KIC ansøgning i 2014 på Active Ageing. EU-kontoret har fået go fra regionen at man ønsker at gå videre med dette. Der bliver fulgt op. Som led i øget deltagelse i EU projekter har NDEU - i tæt samarbejde med BrainsBusiness, påtaget sig Co-Leadership for ERRIN s ICT workgroup - som styrkelse af BB s internationaliserings strategi. Der er i dette samarbejde aktiv indsats for øget klyngesamarbejde med andre IKT klynger eks. Deltagelse i RoundTable diskusition med Paris Erhvervskontor (Chamber of Commerce) i Bruxelles. Der støttes op om ny Transport-ansøgning for Regionen og AAU (ITS samarbejdet) Denne ansøgning gik dog ikke videre til forhandling. Der blev i juni afleveret EUopstart ansøgning for Community/AAU. Blev bevilliget til at lave større EU ansøgning (CITTA). Projektbeskrivelse foreligger i september. Der blev efter aftale ændret fokus, så der ved denne genansøgning blev lavet en større ansøgning til ICT Call 10 med deadline den 15. januar. EU-kontoret blev hyret (andel af normalt samarbejde med AAU) af AAU til at være tovholder på denne ansøgning (Ansøgning er blevet afleveret rettidigt) NDEU deltog i FP7 Health ansøgningen ERA i2.0 som partner, objective HE- ALTH Social innovation for active and healthy ageing. Anden fase af ansøgningen blev sendt i februar Denne ansøgning gik ikke videre til forhandling. NDEU deltog som partner I PSP-Call6 med ansøgningen My Neighboorhood, Theme 1: ICT for Smart Cities; Objective 1.3: Open Innovation for Internet- Enabled Services in Smart Cities. Ansøgningen blev sendt i maj 2012 og projektet er inviteret til forhandling med Kommissionen i september Denne ansøgning er imødekommet med start i januar Projektet er ultimo december overflyttet til ældre -og handicapforvaltningen. Energinetværk er etableret i samarbejde med område 1: Public service. Sygehusets fundraiser er inkluderet i det tættere samarbejde med Regionen. Igangværende projekter under forretningsområde 2: Forskning og Innovation: ISISEMD Tidsramme: 30 måneder (1/ /8 2011) Budget: 2,26 millioner (16,83 millioner kroner) Program: Projektet støttes gennem EU s CIP ICT-PSP program Formål: Formålet med ISISEMD-projektet er at øge livskvaliteten for ældre med hukommelsesproblemer og mild dementia, samt at mindske byrden for deres pårørende. Dette internationale projekt løber over en periode på 30 måneder og skal hjælpe dem, så de får mulighed for at blive længere i eget hjem. Projektet vil afprøve teknologiske løsninger, som kan reducere det offentliges plejeudgifter, samtidig med at de ældres livskvalitet forbedres. Partnere: Norddanmarks EU-kontor (DK), Aalborg Universitet (DK), Frederikshavn kommune(dk), Eltronic (DK), Belfast Health and Social Care (UK), Lappeenranta City (FI), Converge (GR), NTUA (GR), Municipality of Trikala (GR), Alcatel-Lucent (IT), Hewlett Packard (IT), Socrate Medical (IT) Projektkoordinator: Kjeld B. Olesen, NDEU Bruxelles-afdeling Projektleder: Anelia Ivanova Mitzeva, NDEU Aalborg-afdeling 7 8

6 Life 2 Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 4 millioner (heraf 2 mio EC-støtte) (30 millioner kroner) Program: Projektet støttes gennem EU s CIP ICT-PSP program: Objective 4.1 Open Innovation for future Internet- enabled Services in smart Cities. Formål: Life 2.0 projektet handler om at støtte ældre menneskers uafhængige liv. Det er relevant på grund af andelen af ældre mennesker, der er stigende i de vestlige lande. Strategierne skal holde de ældre mennesker aktive,og dermed gøre dem uafhængige af andre mennesker og institutioner. Teknologier vil give bedre muligheder for at ældre mennesker frit kan bevæge sig og holde kontakt til venner og bekendte uden at være afhængige af andre mennesker. De ældres kontaktflade bør ikke begrænses til hjemmeplejen, men bør eksempelvis også omfatte familie, venner og naboer. Partnere: Aalborg Universitet (DK), Aalborg kommune, Ældre afdeling Aalborg syd +Norddanmarks EU-kontor (DK), Joensuun Kaupunki FI, Politecnico di Milano (IT), Universitat Pompeu Fabra (ES), Telecom Italia S.p.A (IT), Fundacio Privada I2CAT (ES), Alcatel-Lucent Espana S.A. (ES), Net technologies Bulgaria (BG), Fondazione Housing Sociale (IT), Creative Gears ApS (DK), Asociacion De Persona Participantes Agora (ES) Projektkoordinator: AAU Projektleder: Anelia Ivanova Mitzeva, NDEU Aalborg-afdeling Hjælp til at blive på toppen Dantherm Power fik støtte fra NDEU til ansøgning om midler til produktudvikling, der skal fastholde firmaet som førende på verdensmarkedet. Dantherm Power i Hobro er en af verdens førende producenter af brændselscellebaserede nødstrømsanlæg. Anlæg, der blandt andet sørger for at holde mobiltelefonnettet oppe, hvis strømmen svigter. Virksomheden har 40 ansatte og ejes delvist af de danske firmaer Dantherm og Danfoss og den canadiske brændselscelleproducent Ballard. Dantherm Power sælger sine anlæg over hele verden fra Europa til Indien og Sydafrika, hvor brændselscelleteknologien skal konkurrere med velafprøvede, men forurenende dieselgeneratorer og store batterianlæg. Hård konkurrence Nogle af Dantherm Powers skarpeste konkurrenter er store amerikanske firmaer. For at cementere sin plads på markedet, har virksomheden netop søgt om og fået tilsagn om et millionbeløb fra Energistyrelsen til at udvide sit produktsortiment. Ansøgningen om midler fra Energistyrelsens energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) er sket i samarbejde med NordDanmarks EU-kontor, der bevilgede tilskud til en konsulent, der hjalp Dantherm Power med at skrive ansøgningen. Vi kan ikke altid afse tid til at sætte os ned og 9 skrive ansøgninger. Derfor var det rigtig godt at få en konsulent til det. Vi forsynede ham med data og læste korrektur, men de gjorde det hårde benarbejde. Og det var de ret gode til, fortæller forretnings- og udviklingsdirektør Per Balslev. Ansøgning gav gevinst Samarbejdet med Norddanmarks EU-kontor voldte ikke Dantherm Power problemer. Det fungerede rigtig godt. Det var egentlig ret let, siger Per Balslev, der ikke tøver med at anbefale andre virksomheder at gøre brug af kontoret. Der er selvfølgelig nogle administrative ting man skal overholde, men det har de været ret gode til at hjælpe os med at komme igennem på en let og overskuelig måde. Den gode ansøgning har givet udslag i et tilsagn om støtte på knap seks millioner kroner fra EUDP til produktudvikling. Det betyder, at Dantherm Power nu kan udvide og forny sin produktserie og konsolidere sin plads på verdensmarkedet. Vi er et forholdsvist nyt firma med stor kamp om ressourcerne. Vi kan ikke overkomme det hele. Det skub vi fik fra EU-kontoret har hjulpet os rigtig meget. Uden dem er det langtfra sikkert at vi havde fået den ansøgning igennem til EUDP, siger Per Balslev. Med midlerne til produktudvikling vil vi cementere os som værende en af de bedste i verden. Vi er førende på markedet. Der skal noget til for at holde den position. 10

7 3 - Interreg-programmerne De populære Interreg-programmer rummer store muligheder. Programmet for Kattegat/Skagerrak har kørt gennem flere år, og her har Norddanmarks EU-kontor høstet stor kompetence og erfaring. Med den succesfulde afslutning af flere programmer i 2012 er målet for 2013 at medvirke til at der bliver indsendt nye ansøgninger til projekter inden årets udgang. Status januar 2013: STRAKKS projektet er afsluttet pr. august PRINCIP projektet løber til 30. juni Rådgivning til Rekreative Ruter ophører primo Der er ikke umiddelbart gang i nye projekter, men vi er i gang med en kommunerunde for Afsluttede projekter under forretningsområde 3: Interreg-programmer: STRAKKS Tidsramme: 36 måneder (1/ /5 2012) Budget: 1,2 millioner (8,94 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program at identificere nye projekter/projektideer og der tegner sig allerede nu nogle gode idéer. Vi vedligeholder og videreudvikler det regionale erfaringsnetværk i det omfang det er muligt og nødvendigt. Dvs. hvis der opstår situationer ifbm. KASK projekter, som det vil være en fordel for at drøfte i netværket. Der afholdes 1-2 møder om året. Formål: Formålet med projektet er at bidrage til udviklingen af attraktive bysamfund. Universitetsbyerne er Kattegat/Skagerrak-regionens vækstmotorer, og et tæt samarbejde mellem kommune og aktører fra erhvervsliv, forskning og uddannelse er grundlaget for innovation og etablering af nye virksomheder, flere arbejdspladser, vækst og udvikling i regionen. Det overordnede mål er at opnå attraktive byrum og byområder. Partnere: Aalborg Kommune, Plan og Byg, Erhverv og Kultur (DK), Skedsmo Kommune (N), Akershus Fylkeskommune (N), Arkitektur og Designhøgskolen (N), Aalborg Universitet - A&D (DK) Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling PRINCIP Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 1,3 millioner (9,68 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med PRINCIP er at vise potentialet for klimasmart energiforsyning i Kattegat/Skagerrak regionen.potentialet baseres på øget spredning af identificerede best-practice løsninger samt øget anvendelse af kulbesparende løsninger og ændrede vaner. Projektet vil vise konkrete eksempler og løsninger på klimasmart energiforsyning, som giver kommunerne mulighed for at optimere og stimulere indførslen af vedvarende energi, effektiv energiudnyttelse og besparelser i forhold til naturressourcer og energibehov. Partnere: Aalborg Kommune (DK), Frederikshavn Kommune (DK), Aalborg Universitet (DK), Göteborg Stad (S), IVL Swedish Research Institute (S) Projektleder: Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling Kommunikationsansvarlig: Christina Zinck F. Knudsen, NDEU Aalborg-afdeling Rekreative ruter Tidsramme: 36 måneder (1/ / ) Budget: 4,9 millioner (36,5 millioner DKK) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med Rekreative Ruter er at øge den vandre- og cykelbaserede turisme i projektområdet, og derved give ekstra indtjeningsmuligheder til de erhvervsdrivende langs ruterne. Disse ligger ofte i landdistrikter og yderområder. Der bliver i projekter desuden gjort en indsats for at nå grupper af borgerne, som ikke normalt benytter vandre- og cykelstier i deres fritid. Partnere: 50 partnere fra Danmark, Sverige og Norge, bl.a. 16 danske kommuner (heriblandt Aalborg Kommune), Region Nordjylland, Region Sjælland, VisitNordjylland Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling Lukket projekt under forretningsområde 3: Interreg-programmer: IMIKASK Tidsramme: 1/12/2010-1/12/2013 Budget: euro (17,7 mill kr) Program: Projektet støttes igennem EUs Interreg IVA KASK program Formål: Formålet med projekt var at bidrage til et øget brug af den kollektive trafik ved at øge muligheden for koblede rejser. Projektet vil give borgerne et samlet overblik over og information om deres rejse - også på tværs af landegrænser - og dermed gøre den kollektive trafik mere tilgængelig og brugervenlig for alle. Projektet bidrager til at nå de nationale målsætninger, som er en fordobling af brugere af den kollektive trafik frem til Partnere: Region Norjylland (DK), Nordjyllands Trafikselskab (DK), BEKTRA (DK), Region Midtjylland (DK), Västtrafik (S), Göteborg Stad, Färdtjänsten (S), Hallandstrafiken (S), Västra Götalandsregionen (S), Aalborg Kommune (DK), NordDanmarks EU-kontor (DK) Projektledere: Christina Zinck F. Knudsen og Jane Vinter, NDEU Aalborg-afdeling 11 12

8 Samarbejde trods kulturforskelle Aalborg Universitet har været en vigtig samarbejdspartner i projektetet PRINCIP, hvor nordjyske og svenske kommuner har arbejdet tæt sammen for at få kommunerne til at skære ned på CO2-udslip. Kulturforskellene mellem akademikere og embedsværk var store, men EU-kontoret var gode til at få tingene til at glide, lyder det fra AAU. Vores samarbejde bliver bedre og bedre, smiler professor Arne Remmen fra institut for planlægning ved Aalborg Universitet. Gennem de seneste tre år har han været kontaktpunkt mellem NordDanmarks EU-kontor og Aalborg Universitet i EU-projektet PRINCIP. Projektet har fungeret som et samarbejde mellem Aalborg og Frederikshavn kommuner, der sammen med de lokale myndigheder i Göteborg har arbejdet på at finde måder for kommunerne til at skære ned på CO2-udslip. Universitetets rolle har været at assistere kommunerne med at lave energiplaner og udarbejde et inspirationskatalog, så andre kan lære af erfaringerne fra Sverige og Nordjylland. Nordisk erfaringsudveksling PRINCIP-projektet har fokuseret på energibesparelser indenfor tre hovedområder; energirigtige boliger, energioptimering for virksomheder og mindre udslip i transportsektoren. Især indenfor transportområdet er der stor inspiration at hente 13 på den anden side af Kattegat. Der er nogle af de ting, som virker som om de er totalt umulige at lave i Danmark, som er fuldt implementeret og ud over stepperne med i Sverige. Biogas og naturgas i transportsektoren ser man stort set ikke nogen vegne med i Danmark, men det kører man i stor stil i Sverige. Så på den måde er det nogle gange godt at tage en færge og efter et par timers sejlads se, at det man tror er totalt umuligt i alle henseender, kører for fuld drift. Og omvendt også den anden vej for svenskerne. billede Kulturforskelle imødekommes Selv om det har været en udfordring for universitetet at skulle indordne sig under EUs omfattende krav til tidsregistrering og revision, er Arne Remmen glad for samarbejdet og for EU.kontorets måde at gribe tingene an på. Det handler meget om at have en forståelse for hinanden. Den forståelse skal selvfølgelig udvikles, men EU-kontoret har været enormt god til at forstå, hvordan man arbejder på universitetet. Det er ikke så struktureret. Universitetet passer ikke til en verden hvor du må skrive syv en halv time på om dagen det er kun antallet af timer i døgnet, der er begrænsende i vores univers, siger Arne Remmen. Så på den måde er der jo nogle kulturforskelle, som de har været gode til at imødekomme. Vores samarbejde har fungeret fortrinligt. 14

9 4 - Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network er et godt tilbud til nordjyske virksomheder, der gerne vil ud på det internationale marked, men som har brug for assistance til at finde de rigtige partnere ude i verden. Netværket rummer ca. 600 kontorer fordelt på 50 lande over hele verden og er et gratis tilbud til virksomheder gennem NordDanmarks EU-kontor. Årsmålene for 2012 var at indgå dialog med 50 nordjyske virksomheder, gennemføre delegationsrejser til nye vækstmarkeder og internationale messer, deltage i årlige sektorspecifikke matchmaking-events rundt om i Europa, afholde større events/møder om EU-stof eller markeds- og afsætningsmuligheder for nordjyske virksomheder, etablere større matchningsbørser og at starte Globalprogrammet. Status januar 2013: Der har været afholdt indledende møder med 154 virksomheder med henblik på identificering af deres behov for hjælp ifm. internationalisering. Delegationsrejse for det danske tangnetværk til Kina Juni 2012 i samarbejde med GLO- BAL for 3 virksomheder. Én nordjysk virksomhed deltog i matchmaking på MariMatch messen i Hamburg 5.september Medarrangør på matchmaking på Agromek i december 2012 med 56 deltagere. Arrangør af matchmaking og energieffektiviseringsworkshop på Foodtech Messen i Herning november 2012 med 61 deltagere. Arrangør af Matchmaking på Industrial technologies 2012 med 158 deltagere fra 26 lande i juni Tyrkiet Vækstmotor for danske virksomheder afholdt i Aalborg lufthavn 15. november 2012 med 50+ deltagere. Partnerskabsmodeller og offentlige udbud afholdt i Thisted den 5. april med 49 deltagere. Medarrangør ved 5 Innovation X arrangementer på NOVI. Derudover har der været afholdt et ISO-certificeringsforløb for 11 virksomheder med 5 mødegange i efterår/vinter Et ny ISO-certificeringsforløb er blevet planlagt og igangsættes januar 2013 Deltagelse i to europæiske sektorgruppemøder inden for miljø, hvor grundlaget for fremtidige projekter er drøftet. Deltagelse i et europæisk sektorgruppemøde indenfor healthcare, hvor grundlaget for fremtidige projekter er drøftet. Opstart af Globalprogrammet under indsatsområde G med henblik på at få flere virksomheder ud på de nye vækstmarkeder. Opstart af Innovation Express II programmet med fokus på samarbejde med Kina Besøg af kinesisk delegation planlagt til maj 2013 Genbesøg november Ansøgt om projekt med fokus på Ecodesign i byggebranchen. (godkendt marts 2013) Ansøgt om pilotprojekt om mentoring og coaching af SMVer omkring hjælp med søgning af midler under det nye horizon-program. Afsluttede projekter under forretningsområde 4: Enterprise Europe Network: envismart Tidsramme: 24 måneder (6/ /4 2012) Budget: 1,05 millioner (NDEU andel = ,50 DKK) Program: Projektet er støttet under EUs CIP EIP program med en finansieringsgrad på 80% Formål: Projektet fokuserer på eksport af knowhow indenfor miljøvenlig service/håndtering fra donorregionerne Danmark og Tyskland til modtagerlandene Grækenland, Malta og Slovakiet indenfor de 3 sektorer; Overfladebehandling, kemikalier og produktion/behandling af metal. De 3 sektorer er valgt på baggrund af deres markante negative indflydelse på miljøet i modtagerlandene. Målet er at påvirke miljøhåndteringen hos SMVer i modtagerlandene. Partnere: ZENIT (D), NordDanmarks EU-Kontor (DK), Malta Enterprise (ML), CCIAA Milano-Innovhub (I), Næstved-Egnens Udviklingsselskab (DK), RPIC Presov (SL), Help-Forward (GR), CERE- CO (GR), STIFT (D) Projektkoordinator: Zenit (D) Projektleder: Hanne Bregendahl Brixen, NDEU Aalborg-afdeling T4SME Tidsramme: 24 måneder (1/ /9 2012) Budget: (NDEU Andel: = DKK) Program: Projektet er støttet under EUs CIP EIP program med en finansieringsgrad på 60% Formål: Formålet med T4SME er at indsamle best-practice løsninger fra regioner der har gjort en indsats og lykkedes med at få flere små og mellemstore virksomheder (SMV) til at søge om offentlige udbud. Dermed skal projektet være med til at identificere konkrete problemer i SMVers adgang til de offentlige udbud og træne SMVer til at få større succes indenfor dette område. Projektet vil arrangere 18 events og 50 workshop for at nå dette mål. Gennem hele forløbet vil partnernes opgave være at bygge bro mellem offentlige aktører og SMVer og derved sørge for gensidig forståelse for parternes behov. Partnere: Norddanmarks EU-Kontor (DK), Europa-instituttet (SE), ALMI Växjö (SE), European information Service Centre (UK), Trade Council of Iceland (ISL), Internationalisation Centre Styria (AU), ITD Hungary (HUN), Malta Enterprise (ML) Estonian Champer of Commerce (EST) Projektkoordinator: Hanne Bregendahl Brixen, NDEU Aalborg-afdeling 15 16

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Resume for 2011. Læs mere om Global programmet på de følgende sider

Resume for 2011. Læs mere om Global programmet på de følgende sider Indholdsfortegnelse Global programmet... 3 Forretningsområder... 7 1. Public service... 7 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 8 3. Interreg programmerne... 9 5. Kina...

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Forretningsgrundlag for NordDanmarks EU-kontor 2010-2012

Forretningsgrundlag for NordDanmarks EU-kontor 2010-2012 Forretningsgrundlag for NordDanmarks EU-kontor 2010-2012 BAGGRUND 2 ORGANISATION 3 MÅL OG FUNKTION 5 YDELSER 7 PUBLIC SERVICE OG FORRETNINGSOMRÅDER 8 1. PUBLIC SERVICE 8 2. FORSKNINGS & INNOVATIONSPROGRAMMERNE

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Marts 2014 Side 2 af 7 Om dette notat NordDanmarks EU-kontor søger en chef, der skal have ansvaret for den daglige ledelse af

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud Støttemuligheder for havne i EU Kort om Norddanmarks EU-Kontor Eksisteret siden 1990 med kontorer i Aalborg og Bruxelles En del af Business

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen Præsentation af NordDanmarks EU-kontor v. Søren Bjerregaard Pedersen Dagsorden 1. Kort om NDEU 2. Nyt fokus i støtteprogrammerne 3. Specifikke fundingprogrammer til de 4 scenarier 4. Den gode ansøgning

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Shakespeare, As you like it.

Shakespeare, As you like it. All the world s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. Shakespeare, As you like

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network - 600

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 Dagsorden Emne Oplægsholder 1. Introduktion af partnere Alle 2. WP5 aktiviteter Kent Bentzen, NTU

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Handlingskatalog Strategi for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde

Handlingskatalog Strategi for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde 1 Handlingskatalog 2014-2015 Strategi for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde Status 4. kvartal 2014 Strategien for Aalborg Kommunes Internationale samarbejde blev vedtaget på Magistratens møde

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Bilag 2 Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere