Bewator Entro Installationshåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bewator Entro Installationshåndbog"

Transkript

1 Bewator Entro Installationshåndbog DA A Siemens Business

2 Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator Entro installationshåndbog må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator forbeholder sig ret til at ændre såvel håndbogens indhold som produkternes konstruktion. Dokumentnummer: V5.0-DK Bewator AB, som indgår i Bewator Holding AB, udvikler og markedsfører en komplet serie sikkerhedsprodukter til bl.a. adgangskontrol og alarm. Salg, installation og service varetages via et landsdækkende net af forhandlere. Der må ikke foretages indgreb (såsom ulovlig manipulering, ulovlig kopiering mm.) i software, der indgår som en del af produkterne. Sådanne indgreb udgør en krænkelse af ophavsretten og kan straffes med bøde eller fængsel samt idømmelse af skadeserstatning og betaling for udnyttelse af softwaren

3 Bewator/Entro Installationshåndbog Indhold 3 Indhold HVAD ER BEWATOR ENTRO?...5 SYSTEMETS BESTANDDELE...6 KOMMUNIKATION MED PC I BEWATOR ENTRO...9 Flerbrugerdatabase GLOBAL KOMMUNIKATION MELLEM FLERE SR34I Eksempel på SR34i med RS Eksempel på SR34i anvendt i lokalnetværk Eksempel på når SR34i anvender Internet DYNAMISK IP-ADRESSE (DHCP) OG DYNAMISK DNS Baggrund Forudsætninger Statiske IP-adresser Dynamiske IP-adresser INSTALLATIONSPROCEDURE Anbefalede system kabler Valg af kommunikation til læsere TILSLUTNING Nye Entro komponenter Nye kabinetter Montering af dørterminaler Montering af dørcentraler Montering af undercentraler SR34i Tilslutning af undercentralen SR34i Tilslutning af dørcentralen DC Tilslutning af dørcentralen DC Tilslutning af dørcentralen DC Tilslutning af relæcentralen IOR Tilslutning af dørterminalen DT Tilslutning af ekstralæseren BC Tilslutning af kortlæseren BC Tilslutning af andre læsere Anti-pass back med BCLINK læsere Anti-pass back med CLOCK&DATA og WIEGAND læsere Installation af slusezonedøre Installer forbindelsen til PC Tilslutning af batteribackup Afprøvning af kommunikationskredsen Afprøvning af strømforsyningen Kontrol af kommunikation PROGRAMMERING BEWATOR ENTRO RESERVATION Installation af reservationssystemet Installation af CF8 flash memory kort Tilslutning af InfoPoint IP UDVIDELSE OG ÆNDRING AF ET BEWATOR ENTRO SYSTEM Installation af endnu en PC Installer endnu en SR34i Versionskontrol af SR34i firmware INSTALLATION AF MODEMBASEREDE SYSTEMER... 49

4 4 Bewator/Entro Installationshåndbog Indhold Installation af det modembaserede system Programmering af det modembaserede system Installation af modem Overførsel af informationer i det nye system til den centrale PC INTEGRATION MED EKSTERNE PROGRAMMER (BAPSI) CHECKLISTE TEKNISKE DATA... 57

5 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 5 Hvad er Bewator Entro? Bewator Entro er et anlæg til adgangskontrol. Det er beregnet til såvel små som store virksomheder, der ønsker kontrol med, hvilke personer der skal have adgang til forskellige døre og afdelinger i bygningen. I Bewator Entro er der implementeret en avanceret reservationsfunktion til reservation af (f.eks. vaskerier, sportsanlæg, konferencerum osv.) Det kan arbejde sammen med adgangskontrolsystemets funktioner. Dog kan man i softwareinstallationen fravælge at installere dette modul. Ved dørene er der monteret kortlæsere, eventuelt med tastatur. Kortlæserne er tilsluttet såkaldte undercentraler, som styres via en PC. Om nødvendigt kan man via Bewator Entro styre op til 1000 adgangskontrolsystemer installeret i forskellige bygninger. Systemet kan forbindes direkte til PC eller via modem og/eller via local area network (LAN). Netværk og Internet I Bewator Entro har man muligheden for, at kommunikere med enhederne via lokal eller global netværk samt Internet. Dette afsnit beskriver, hvorledes disse forbindelser og adresseringer af Bewator Entro foretages og antager, at alle eksterne netværkskomponenter (routers, switches osv.) er konfigureret korrekt. Det er meget vigtigt at kundens/brugernes IT-chef har deltaget og godkendt alle dele af denne installation. Reservationssystem Dette afsnit beskriver endvidere, hvordan man forbereder og programmerer Bewator Entro Reservationssystemet. Yderligere er der information omkring, hvordan man anvender det i samarbejde med resten af Bewator Entro Adgangskontrolsystemet. Ting man bør tænke på inden systemet sættes i drift Før Bewator Entro-systemet tages i drift, anbefaler vi, at den der installerer systemet gennemgår og udfylder checklisten. Den finder du i slutningen af denne håndbog.

6 6 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion Systemets bestanddele Bewator Entro består af følgende dele: Programmet Bewator Entro. Softwaren kræver minimum en Pentium 266 MHz PC med 64 Mbyte RAM med Windows 98/2000/XP/NT4.0. Det kan styre op til 512 døre og håndtere informationer om op til kort. Undercentraler SR34i. Op til 16 undercentraler kan tilsluttes Pc en i en sløjfe. Hver undercentral kan styre 4, 8, 16 eller 32 døre. I alle undercentraler ligger de oplysninger, du programmerer fra Pc en, gemt. Det betyder, at du kan bruge Pc en til andre arbejdsopgaver eller lukke den ned, når du ikke programmerer eller overvåger Bewator. Med hver undercentral følger 4 stk. termineringsmodstande Dørcentraler med kortlæsere. Til undercentralerne kan såkaldte dørcentraler tilsluttes. En dørcentral styrer en dør, hvor op til to kortlæsere er monteret. Denne kombination er beregnet til yderdøre eller andre døre, hvor der stilles højere funktions og sikkerhedskrav, f.eks. adskilt montage, alarmforbikobling og dørovervågning Magnetkort alt. berøringsfri læsere Berøringsfri læser Hands-Free læser

7 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 7 Dørterminaler. Enklere kortlæsere, som via dropboxe er tilsluttet undercentralerne. Monteres f.eks. indendørs ved døre, hvor der stilles lavere funktions og sikkerhedskrav. Leveres inklusiv dropbox Dørcentraler uden ekstra læser. I visse tilfælde skal blot en enkelt dør overvåges eller holdes ulåst efter et tidsskema. DC01 kan anvendes som en tidsstyret relæfunktion eller overvågningsenhed. Dørcentral DC01 Relæ central. Ved styring af en elevator kan man anvende IOR6 relæcentral. Det er valgfrit, hvilken kortlæser som skal styre relæerne. IOR6 kan anvendes i reservationsprogrammer. Version 5 har også funktioner som summationsalarm, nødåbning og strømsvigtsovervågning. Relæcentral IOR6 CF8. Hvis der skal anvendes reservationsfunktioner, skal der installeres et hukommelseskort i nogen af SR34i undercentralerne. CF8 hukommelseskort Reservationsterminal. Et InfoPoint IP811/IP810 kan anvendes i et reservationssystem til at reservere tider direkte i forbindelse med et reservationsobjekt. Indeholder også en integreret kortlæserfunktion til identifikation. InfoPoint IP810

8 8 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion Adgangskort. Hver enkelt person kan anvende et adgangskort eller berøringsfrit nøglevedhæng. Modem. Hvis flere Bewator systemer indgår i installationen, kan et modem tilsluttes med henblik på kommunikation mellem systemerne, og den centrale PC. Batteri-backupenhed. En eller flere batteri-backups kræves til systemets strømforsyning. Kabler. Se side 20.

9 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 9 Kommunikation med PC i Bewator Entro Lokalnetværk -LAN Bewator Entro SR34i tilbyder tre kommunikationsformer med en PC. I denne konfiguration er, Local Area Network (Ethernet 10/100 Mbit) anvendt til TCP/IP kommunikation med PC. Se også Teknisk Information for mere information. Bemærk, at SR34i har en integreret netværkskontakt med to stik, hvor en PC og en SR34i kan danne et lokalnetværk uden ekstra enheder (bortset fra kablet) Direkte tilsluttet uden lokalnetværk I dette tilfælde har PC en en statisk IP-adresse og tilsluttes direkte til SR34i som et alternativ til RS232, hvor der kræves en større afstand. SR34i TCP/IP Direkte tilsluttet uden lokalnetværk I dette eksempel anvendes den integrerede kontakt også til at slutte PC en til lokalnetværket. SR34i TCP/IP TCP/IP LAN Lokalnetværk med InfoPoint IP810 InfoPoint sluttes direkte til SR34i undercentralen. SR34i InfoPoint IP810 TCP/IP TCP/IP TCP/IP LAN

10 10 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion RS232 SR34i kommunikerer med PC via kabel forbundet direkte til PC s COM-port. RS232 SR34i RS485 Modem PCén styrer et fjerntliggende system ved hjælp af et dial-up modem. SR34i er ligeledes forbundet med et modem, så centralen også kan kalde PCén op, hvis det er nødvendigt. Modem SR34i Modem

11 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 11 Flerbrugerdatabase Alle Entro systemer bruger en database (med kort, tidsskemaer mm.), der lagres i alle undercentraler og PC en. Med Entro version 5 databasen kan flere brugere arbejde med den samme database. Forudsætningerne for dette er, at systemet ved, hvilken bruger, der bruger hvilken computer. F.eks. kan en sikkerhedsansvarlig have sin egen PC (med et dedikeret navn), og en receptionist kan have en anden PC (med et andet navn). For hver PC skal der findes en forbindelse i Entro, hvor navn og kommunikationsport angives. Samtidigt gælder det, at de filtrerede hændelser kun sendes til hver PC. Det vil sige, at hvis den sikkerhedsansvarlige midlertidigt logger sig på receptionistens PC, modtages ingen hændelser på denne PC. For hver nye systembruger, du opretter, skal du også angive forbindelsen og hvilket hændelsesfilter, der skal anvendes. Den forenklede illustration nedenfor viser, hvordan det fungerer. PC - administrator Administrator - Login TCP/IP Filter 1 - Hændelser PC - Receptionist Til/fra ENTRO centraler Receptionist - Login TCP/IP Filter 2 - Hændelser Valgfrit: Administrator Login Ingen hændelser modtaget! Hvis der i stedet kun anvendes en enkelt PC med flere brugere, lagres de forskellige filtrerede hændelser i forskellige mapper på PC en (afhængigt af den bruger, der er logget på).

12 12 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion Global kommunikation mellem flere SR34i Den globale kommunikation mellem flere undercentraler kan foretages via to separate fysiske kabler twisted pair RS485 og/eller Ethernet 10/100 Mbit. RS485 Ved anvendelse af RS485 til kommunikation mellem maks. 16 SR34i undercentraler. Maksimum distance er 1200 meter fra den første SR34i til den sidste. Det er muligt for en eller flere af disse SR32I, at anvende TCP/IP som beskrevet nedenfor. Undercentralerne programmeres med en IP-adresse og en proxyfunktion (med SNTP). Ethernet med TCP TCP/IP anvender også en Ethernet forbindelse (10/100 Mbit) til det Local Area Network. TCP betyder en mere kontrolleret måde at sende meddelelser igennem et netværk. Maksimum distancen afhænger af netværkets egen struktur. Det kræves, at alle SR34i er programmeret med sin egen unikke IP-adresse og skal anvende Proxy funktion (med SNTP). Dette sikrer, at kun de relevante enheder (SR34i eller PC) modtager meddelelser. Se også Teknisk Information. I version 5 kan også dynamiske IP adresser anvendes til SR34i. Se også kapitel Dynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNS hvor forudsætningerne er beskrevet. Bemærk, når man anvender SR34i og TCP Husk, at zoner (f.eks. Alarmzoner) fungerer bedst, hvis de bliver i det samme subnet, når der anvendes TCP/IP (mellem relaterede SR34i).

13 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 13 Eksempel på SR34i med RS485 Lille system med en SR34i Denne løsning giver et mere lukket system med dedikeret kabling (RS485) mellem undercentralerne. RS232 SR34i RS485 Større system med flere SR34i-enheder RS485 RS485 SR34i SR34i RS232 RS485 Reception RS232 SR34i Sikkerhedsansvarlig

14 14 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion Eksempel på SR34i anvendt i lokalnetværk Denne version af Bewator Entro giver mulighed for, at flere SR34i kan kommunikere via lokale netværk (LAN) og systemet kan softwarekontrolleres fra en valgfri PC i netværket. Det er ikke nødvendigt at have en separat forbindelse i mellem undercentralerne. Bemærk, at det er kun muligt at forbinde PC direkte (RS232) eller via netværket. RS485 RS485 Reception TCP/IP SR34i SR34i LAN TCP/IP RS232 SR34i RS485 Sikkerhedsansvarlig

15 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 15 Eksempel på når SR34i anvender Internet I dette tilfælde er Internettet, LAN og ligeledes RS485 anvendt som kommunikationsform mellem enhederne. For eksempel, kan nogle PC ere kun anvendes til indlogning til et Reservationssystem via Internettet og andre PC'er kan anvendes til systemadministration. RS485 RS485 RS485 SR34i SR34i SR34i SR34i TCP/IP LAN Reservation Web-server Internet SR34i SR34i + CF8 LAN TCP/IP TCP/IP Reservation Web browser Reservation InfoPoint IP810

16 16 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion Dynamisk IP-adresse (DHCP) og dynamisk DNS Visse netværksinstallationer kræver, SR en skal kunne bruge dynamiske IPadresser, hvor hver enkelt central kaldes ved et navn, og hvor selve SR kan udføre et login (til internetudbyderen). I brugerhåndbogen findes mere om opsætning og programmering af disse funktioner. Baggrund Dynamiske IP-adresser I tidligere versioner af Entro-softwaren skulle SR en tildeles en statisk IP-adresse hvilket stadig er den foretrukne metode, når lokalnetværket (LAN) tillader det. (På samme måde som det er rart at have det samme telefonnummer hele tiden). Statiske IP-adresser er både hurtigere og mere sikre. I visse virksomheder er der kun tegnet kontrakt med en enkelt internetudbyder, der kun giver konti og forbindelser med dynamisk adresse DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Dette betyder, at værtsmiljøet (hos internetudbyderen) udlejer en IP-adresse kortvarigt, så IP-adressen kan ændres, når internetudbyderen fornyer udgivelsestidspunktet. (Vi beskriver nærmere, hvordan denne mekanisme fungerer i Entro). Da IP-adresser ikke er statiske, skal der være en funktion, der kalder et fast navn, der kan oversættes til noget, Internettet stadigvæk kan forstå dvs. IP-adresser. Denne funktion kaldes normalt DNS (Domain Name Service) og kan betragtes som en navnebog med IP-adresser. Navnebogen findes normalt hos internetudbyderen og vil indstille sig selv til at blive åbnet via en IP-adresse (der normalt understøttes sammen med de lejede IP-adresser. En web browser kan for eksempel bruge navnet i stedet for IPadressen til Bewator. Dette virker, sålænge altid har samme IPadresse (dvs. DNS et klarer behovet for at huske IP-adressen til Bewator s hjemmeside). Når der anvendes DHCP og internetudbyderen ofte ændrer den tilsluttede brugers/computers IP-adresse skal også DNS et opdateres med nye oplysninger. Dette kaldes dynamisk DNS (DDNS) og betyder, at udstyret kan bede denne tjeneste om den nye IP-adresse til et bestemt navn. Det svarer til at man nogen gange ændrer sit telefonnummer (fordi der er et begrænset antal telefoner, og en egen linje med fast nummer er dyrere). Men ens venner skal stadig oplyses om det ændrede nummer telefonbogen skal opdateres hver gang navnet ændres. Login Internetudbyderen skal nogen gange være sikker på, at brugeren er autentificeret (SR), før der kan tillades en kommunikation. Dette kræver et login med brugernavn og adgangskode. Dette sættes op i hver enkelt SR. Bemærk, at login-procedurer også kan anvendes/kræves, hvis der anvendes statiske IPadresser.

17 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 17 Forudsætninger Statiske IP-adresser I dette kapitel beskrives de nødvendige forudsætninger til at få forskellige konfigurationer til at fungere i et Bewator Entro-system. Se også kapitlerne om, hvordan installationen udføres. Bemærk! Slutbrugerens/køberens IT-administrator skal altid deltage i planlægningen af et TCP/IP-baseret Entro system. Det anbefales også at have almindelig viden om netværk. Kort fortalt kan man bruge de håndterede IP-adresser på tre forskellige måder: 1 Alle SR-enheder har statiske IP-adresser (fastlægges af IT-administratoren eller bestilles fra internetudbyderen). 2 En SR har en statisk IP-adresse (med navneliste) alle andre lejes normalt som dynamiske adresser (DHCP). 3 Alle SR-enheder tildeles dynamiske adresser (DHCP). Statiske IP-adresser kan findes i både lokalnetværk og/eller hvor Internettet også anvendes (f.eks. til reservationsfunktioner). Visse internetudbydere giver desværre ikke mulighed for statiske IP-adresser. I et lokalnetværksmiljø i et firma kræves ikke nogen specielle arrangementer. Det eneste aspekt her er, hvor isoleret sikkerhedssystemet skal være, sammenlignet med et kontornetværk. Det vil sige, om der er routere, firewalls eller lignende, der adskiller Bewator Entro fra andre netværksenheder. Det samme gælder naturligvis i en lejlighedsbygning, hvis der anvendes samme netværkstype. Omvendt kan en firmainstallation udnytte fordelen ved de DHCPfunktioner, der beskrives i næste afsnit. For eksempel kan en SR tildeles en fast IP-adresse (fra IT-administratoren) og fungere som vært for de andre SR-enheder (leje IP-adressen fra en intern DHCPserver i virksomheden).

18 18 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion Dynamiske IP-adresser I øjeblikket har kun få lejlighedsbygninger et komplet lokalnetværk installeret. I stedet leverer internetudbyderen en bredbåndsopkobling, eller kabel- eller telefonmodem, og hver enkelt lejer anvender Internettet til kommunikation til/fra sin hjemmecomputer. For at Bewator Entro kan fungere i et miljø, der benytter DHCP og Login, skal nogle forudsætninger være opfyldt. 1 Der skal være mindst en internetudbyderkonto (og fysisk opkobling). Målet er, at hver SR skal kunne gå på Internettet, og der skal kunne gås ind på den udefra. Afhængigt af internetudbyderen kan dette gøres på tre forskellige måder. 2 Funktionen for dynamisk DNS (Dynamic Domain Name Service) skal etableres. Navnelisten kan lagres på en ud af to mulige placeringer: En dedikeret SR fungerer som dynamisk DNS og skal have en statisk IP-adresse (fra internetudbyderen), så andre SR-enheder (og PC er) ved, hvor navnelisten befinder sig. Den valgte SR vil stadig kunne styre dørmiljøer. En ekstern offentlig tjeneste med navnet DynDNS.org anvendes til at lagre listen (med netværksidentitet og IP-adresser). I dette tilfælde skal der anmodes om en konto med brugernavn og adgangskoder fra denne organisation. I øjeblikket der fem forskellige gratis navne, og fem SR-enheder kan benyttes umiddelbart. Hvis der skal anvendes flere SR-enheder, kan der for en årlig afgift på ca. 10$ bestilles yderligere 20 navne (marts 2004).

19 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 19 Installationsprocedure Planlæg din installation Montér dørterminaler, dørcentraler, Montér dørterminaler, dørcentraler, Montér strømforsyning Forbind kommunikation og strømforsyning for hver af undercentralerne. Forbind flg. enheder til undercenrtalerne: Dørterminaler, dørcentraler og dropboxe. Mål kommunikations- kredsløbet. Check at undercentralen kommunikerer Ja Flere undercentraler? Nej Nej RS485 på global? Ja Forbind undercentralerne til hinanden. Mål kommunikationskredsløbet. Check, at det lokale netwærk kommunikerer. Forbind PC til en af undercentralerne (direkte eller via netwærk) Installér og start Entro-installatør. Check at systemet er on-line. Programmér undercentralerne, dørcentralerne og terminalerne efter denne manual. Systemet er klar til programmering efter Bruger-manualen

20 20 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion Anbefalede system kabler Tabellen nedenfor viser hvilke former forbindelser, der kan foretages i Bewator Entro. Bemærk! Bewators garanti gælder ikke, hvis der anvendes andre kabler end de anbefalede. Forskelllige kabeltyper kan ikke blandes i de forskellig kabelsegmenten. Fra enhed Til enhed Kabeltype Maks. længde (m) PC SR34i RS232: Kabel mellem PC/printer og undercentral. Anbefalet kabel: Lige skærmet kabel (4 leder + skærm) f.eks. LI-YCY eller Belden m SR34i Netværk: Kat-5 kabel,10/100mbit twisted-pair. I tilfælde af tvivl kontakt da IT-chefen. Afhænger af netværksstrukturen, men ca 100 m til router/switch/hub. SR34i SR34i RS485: Den globale kommunikation mellem undercentraler. Anbefalet kabel: Parsnoet (1 par ) skærmet, f.eks. ELAKY eller Belden m SR34i Netværk: Kat-5 kabel,10/100mbit twisted-pair. I tilfælde af tvivl kontakt da IT-chefen. Afhænger af netværksstrukturen, men ca 100 m til router/switch/hub. SR34i DC22 DC12 DC22 DC12 DT05 IOR6 BC43 M43 PR500 HD500 SP500 PM500 RS485: Den lokale kommunikation mellem en undercentral og dens underliggende dørterminaler/dørcentraler. Anbefalet kabel: Parsnoet (1 par) skærmet, f.eks. ELAKY, Belden 9502 eller Kat-5 (kommunikation) og f.eks. EKKX (strømforsyning), alternativt PAARFLEX CY (Bewator specialkabel til kommunikation og strømforsyning i samme kabel). BCLINK:. Lige skærmet kabel (4 leder + skærm) f.eks. LI-YCY eller Belden m 100 m HF500 BC5511 BC5515 CLOCK & DATA. Anbefalet kabel: Lige skærmet kabel (6 leder + skærm) f.eks. LI- YCY eller Belden m Wiegandlæsere WIEGAND Anbefalet kabel: Lige skærmet kabel (6 leder + skærm) f.eks. LI-YCY eller Belden DT05 Dropbox Parsnoet (2 par ) skærmet kabel, f.eks. ELAKY eller Belden m 5 m

21 Bewator/Entro Installationshåndbog Introduktion 21 Valg af kommunikation til læsere I Bewator Entro er der flere types dørcentraler og læsere, og kommunikationsmetoden (protokollerne) veksler. Vi benytter hovedsageligt tre grænsefladetyper, nemlig BCLINK, CLOCK&DATA eller WIEGAND. Med BCLINK kan flere enheder eksistere på samme kabel, og de adresseres på et andet niveau. BCLINK kan styre LED er og summere. Grænsefladen kan sende oplysninger i begge retninger (Tx og Rx). Det mest almindelige er en DC22, der har en hovedadresse i Bewator Entro. To BC43 læsere er monteret på hver side af døren med kabler i parallel opkobling. Læserne adresseres så som INDGANG og UDGANG de har underadresser. BCLINK Indlæser Udlæser CLOCK&DATA betyder, at hver enhed har sine egne kabler og ikke kan adresseres. Den adresseres med dørcentralen. Dette er en mere åben grænseflade, der består af et ursignal og et datasignal (Clock og Data). Data sendes i den ene retning (læseren). LED er mm. styres af hardwaresignaler. WIEGAND bruger den samme grænseflade som CLOCK&DATA, men protokollen er anderledes. De mest almindelige formater er 26-bit og 32-bit. Læser CLOCK&DATA WIEGAND Bemærk! Du skal installere dørcentralerne DC22 eller DC12 for at kunne bruge Wiegand grænsefladen.

22 22 Bewator/Entro Installationshåndbog Tilslutning Tilslutning Nye Entro komponenter Nye kabinetter Entro version 5 betyder, at SR32i erstattes med SR34i, DC21 med DC22, og DC11 med DC12. Bemærk, at alle undercentraler skal være af typen SR34i, mens dørcentralerne kan blandes (f.eks. ved opgradering fra et ældre system). De nye Entro komponenter har nye kabinetter, der giver en endnu nemmere og smukkere installation. De forskellige komponenter har flere finesser, men de vigtigste funktioner er: Særlige hjørneelementer er designet til at kunne fjernes men også til at kunne skjule og indkapsle kabelindføringen ved genmontering. Også ideel ved montering fra en kabelliste. Se figur 1. Kabelindføringen kan løses på mange måder. Der er udslagsblanketter i både fod og hjørneelementer. Se figur 2. Det er nemt at få en sikker kabelindføring ved at føre kablet over kanten (før hjørneelementerne sættes på plads). Se figur 3. Integrerede monteringsdetaljer til sikring af kablerne med kabelstrips. Figur 1 - Med kabelliste Figur 3 Kabelindføring med fastgørelse over kant Figur 2 Kabelindføring gennem udslagsblanketter

23 Bewator/Entro Installationshåndbog Tilslutning 23 Montering af dørterminaler Dørterminalerne monteres i en højde af cm (fra gulvet til dørterminalens underkant). I de tilfælde hvor monteringen skal tilpasses til handikappede, er en passende højde ca. 95 cm. Montering af dørcentraler Installer dørcentralerne inden for den anbefalede afstand af de enheder, der skal styres af dørcentralen (se kabelinstruktion). Dørcentralerne skal installeres oven over et sænket loft eller i et installationsskab. Montering af undercentraler SR34i Undercentralerne monteres et sted i tilslutning til de dørterminaler/dørcentraler, som de skal styre. Ligesom for dørcentraler er et passende monteringssted til undercentralerne oven over et sænket loft. Bemærk, at der skal være cirka 70 mm åbent rum omkring SR34i for at kunne åbne frontdækslerne. I de tilfælde hvor undercentralen skal anvendes til reservationsfunktionen, skal den forsynes med et flash memory-kort (se enhed H, side 24)

24 24 Bewator/Entro Installationshåndbog Tilslutning Tilslutning af undercentralen SR34i I Entro version 5 anvendes undercentralen SR34i med nogle smarte funktioner: Kun klemrækker med skruer til lokal og global kommunikation. Integreret netværkskontakt (til lokalnetværk) med to RJ45 stik til Ethernet. RS232 forbindelse via 9-bens D-understik. Programmering via tastatur og display (f.eks. til indstilling af IP-adressen). Ingen konfigurering af jumpere. Hus, der beskytter elektronikken. Bemærk, at IOR6 relæenheden nu i stedet understøtter funktioner til advarsel om strømsvigt og summationsalarm. Figur 4 - SR34i oversigt. Nærmere oplysninger findes på næste side.

25 Bewator/Entro Installationshåndbog Tilslutning 25 Oplysninger SR34i installation A B1 B2 C D E Lås, der åbnes med den medfølgende specialnøgle. (Døren vises ikke). Hjørnerne kan løftes og er lavet med udslagsblanketter, der anvendes til at indkapsle eller skjule kabelindføringen. Deres indbyrdes placering skal dog være den samme (på grund af mekaniske forskelle). De er nummereret således: (B1) = Nederste venstre + øverste højre hjørne (B2) = Øverste venstre + nederste højre hjørne. Boksen fastgøres på væggen med fire skruer. Anvend de medfølgende 4 brikker. Husk at give ca. 70 mm plads omkring centralen. Kablerne kan enten monteres sikkert (kablet går over kanten) eller via udslagsblanketter i samme kant). Lavet med monteringsdetaljer til sikring af kablet med kabelstrips. Lokal kreds (RS485). Strømforsyning: Klemme 1 og 2. Kommunikation: Klemme 3 og 4. Skærm: Klemme 5. Centralen kan afbrydes, uden at den globale kreds brydes Glem ikke termineringsmodstande i kredsenderne. F Global kreds (RS485). Kommunikation: Klemme 6 og 7. Skærm: Klemme 8. G Tre adresseringsknapper ( ) H I J K L M N Stik til kompakt flash-hukommelseskort. RS232 forbindelse til PC, modem eller printer. Første RJ45 Ethernet-forbindelse. 10/100 Mbit/s. Bemærk! Omskifterfunktion (autosense). Anden RJ45 Ethernet-forbindelse. 10/100 Mbit/s. Bemærk! Omskifterfunktion (autosense). Batteristik. Type CR2032. Bemærk! Aftag de isolerende plastbånd, der skal aktivere batteriets poler. Display til programmering, adresser eller fejlinformation. Sabotagekontakt. IP-adresser En SR34i, som endnu ikke er konfigureret, vil ved påtrykt spænding automatisk danne sin egen IP-adresse xx, hvor xx står for fysiske adressejumper. Exempel: 005 -> IP= IP-adressen skal altid checkes og må ikke ændres uden at It-chefens tilladelse. Husk, når IP-adressen er valgt, vil den blive lagret i SR34i. Hvis du derefter påtrykker spænding igen vil den anvende den programmerede IP-adresse ikke default adressen.

26 26 Bewator/Entro Installationshåndbog Tilslutning Tilslutning af dørcentralen DC22 DC22 er en dørcentral med følgende funktioner: Separat klemrække til BCLINK-enheder som f.eks. BC43, M43 ellerpr500. Separat klemrække til CLOCK&DATA eller WIEGAND læsere. Dobbelte relæudgange til låse. F.eks. låseblik og motorlås. Særskilte udgange til advarsel om åben dør og forvarselsalarm. Figur 1 - DC22 oversigt. Nærmere oplysninger findes på næste side.

27 T Bewator/Entro Installationshåndbog Tilslutning 27 DC22 installationsoplysninger A B1 B2 C D E F Lås, der åbnes med den medfølgende specialnøgle. (Døren vises ikke). Hjørnerne kan løftes og er lavet med udslagsblanketter, der anvendes til at indkapsle eller skjule kabelindføringen. Deres indbyrdes placering skal dog være den samme (på grund af mekaniske forskelle). De er nummereret således: (B1) = Nederste venstre + øverste højre hjørne (B2) = Øverste venstre + nederste højre hjørne. Boksen fastgøres på væggen med fire skruer. Anvend de medfølgende 4 brikker. Kablerne kan enten monteres sikkert (kablet går over kanten) eller via udslagsblanketter i samme kant). Lavet med monteringsdetaljer til sikring af kablet med kabelstrips. Lokal kreds (RS485). Strømforsyning: Klemme 1 og 2. Kommunikation: Klemme 3 og 4. Skærm: Klemme 5. Centralen kan afbrydes, uden at den lokale kreds brydes Glem ikke termineringsmodstande i kredsenderne. Åbningsrelæ. Spændingsfrie kontakter. Maks. belastning 2 A. Udgangsspændingen på 6 og 7 er altid den samme som strømforsyningen på 1 og 2 men ensrettet. Maks. 1,4 A. G Tilslutning af læser af BCLINK-typen. Udgangsspændingen på 11 og 12 er altid den samme som strømforsyningen på 1 og 2 men ensrettet. H I J K L M N Tilslutning af læser af CLOCK&DATA eller WIEGAND typen. Valg af udgangsspænding til CLOCK&DATA eller Wiegand læser. +5V eller Vin = Samme som klemme 1 & 2 men ensrettet. Indgang til udtryk. Dørovervågning til dørkontakt. Indikerer åben eller lukket dør. Låseovervågningsindgang til låse med statuskontakt. Skal være lukket inden 15 sekunder efter at dørkontakten (se K) er lukket. ellers aktiveres alertrelæet. Relæ til advarsel om åben dør. Styret af dørkontrol-kontakt. Aktiveres, hvis døren ikke er lukket, når døråbningstiden er udløbet. Alertrelæ. Aktiveres, hvis døren stadig er åben, når advarselstiden for døråbning er udløbet. Q R S T U V W X Indgang til aktivering af relæ for alarm-by-pass under lukning (impuls). Anvendes til aktivering af indbrudsalarmsystem fra f.eks. timere. Kun i bistabil tilstand og bistabil impulstilstand. Alarmby-pass-relæets funktion Monostabil (by-pass-tid = åbningstid + advarselstid for åben dør), bistabil eller bistabil impuls. Maks. belastning 2A. ASF (Alarm Status Feedback) Anvendes til at synkronisere Entro og f.eks. et indbrudsalarmsystem. Indgang til ekstern styring af rød LED på læsere, der er konfigureret i en bistabil alarmzone. Klemme 37 (+5V) og 38 (0V) kan anvendes. Indstil dørcentralens adresse ved at placere linket på det rigtige adresseområde 1-16 eller og adressen på det nødvendige nummer. Bemærk! To dørcentraler tilsluttet den samme undercentral ikke må have samme adresse. Display som viser adressen og fejlinformation. Normalt vises adressen og det højre punkt blinker. Displayet kan slukkes fra softwaren og da lyser kun det venstre punkt. Fejlkoder Displayet viser skiftevis adressen og eventuel fejlkode. = Autonomt leje (ingen kommunikation med undercentral. = Slow-poll leje. Endnu er ingen fast-poll (adressering) foretaget. = Autonomt leje - men kommunikationsfejl. = Meddelsen er opfattet har men enheden er endnu ikke on-line. = Ingen addressejumper er detekteret. = Adressekonflikt - anvendes af en en anden enhed. = On-line - men kommunikationsfejl. = Downloadning af software. Sabotagekontakt 1. Giver advarsel hvis dørcentralens dør åbnes. Sabotagekontakt 2. En alarmmeddelelsen sendes, hvis kabinettet fjernes fra væggen. Bemærk! De mekaniske dele til denne funktion skal bestilles særskilt (og monteres) for at få sabotagesikret. O P Udgang til motorlåsstyringsrelæ. Understøttes kun af Entro version 5. Forvarselssignal aktiveret under alarmstyringens aktiveringscyklus. Understøttes kun af Entro version 5.

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

AxiomV Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger

AxiomV Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomV Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomV Software AxiomV Software og udvikling AxiomV er udviklet i et samarbejde mellem ARAS Security og RBH Technologies i Canada

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere