Grafisk produktion & workflow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafisk produktion & workflow"

Transkript

1 Gfi ui & wflw 6

2 Gfi ui & wflw Obil Ki f mil il ib, m fføl XHTML-uæ il Ii, B mby il y. Målu imæ mfufu å A-iu, m i f ll, ø iui il mi, m lii mil. Mi bi il J uil å j å f ilæi f mil i Ty, fi u, i, billbli, æi i Ii, iføi f u, fæiøl f ml yløi. Kmc Gfi ui & wflw Pmm Wflw Ié u f ff Omø m ib Lb-ilæ Ki f mil il Ty (CMS-ym) Gfi u Ilu Afuiu Kliii XHTML-uæ Pøæi i Ii Fø, j u Fæiøl f ml Pfli f mi ml Pc i Ii Zi-m ul il yi f- Bø y Bø il l ib llø æ il l å yim. Lyu ib: I Ty il il i illm ill if i iu, ll. Bø m x, Tm. Illm i ili D yl cifi m c-yl Ofli i mu å m ibl lij u i. B: 7x4 cm. 4+4 f. 9 i. F i F Sif A P 8,5/, m lf Juify. Bø føl blii, å lij å li f i i l. Ofli f ib li m li u Si b i B (l m Ix ). Gfi, f & bill Bill å å l ll l lb, (ll l ib i B). D mi f ø (#c9009) ø blå (#90). Til wb bill i 7 i i fumm RGB. Hi bill 800x00 x, mim Ty l bill, å i fyl f m. Til y bill i 00 i i CMYK-f. Bill, l løi (u 00 i) f f fufi Pfli bl i Pzm, m ilføj fl. ic. På yi D f iil uyi Scilyi i Vib, i mm P. D bu y il 9 i, å bi.. Ffil, il, ym, fli æfi uyb å fføl i. Kliui J ilf m ul f i- B, m fjl i. Kmmuii c æ, m mbjilli ii ff. B l u umi fuæi, ø mm f fi: ilf l, ii, mi, ix, P, Cc, Objc Syl m.m. Fi jmmi å miu.yim. 65

3 F ib il B ib: Ié u øf mllm ff j l. Hf æl bjil jl bill URL i-fli: miu.yim. B: Nå il u å l, f XHTML-uæ f l il f Ty. M CSS-yl ju m f lyu uæ. Omø: ff, j- uil mø. D l m c, il æli uilcifi ufi. Il mby i Ii. S fm Syim 7x4 cm. Dumæi i Ii: Mi : 0 mm Mi ii: 7 mm Mi ui: 5 mm Ff fl mu i W il ui l, m læ mil i i Ty. Fø il il Pf. I Acb æ Ebl f cmmi Alyi, å ff ø ifø mm, f ul å l i. Høj: 40 mm S Ff ufyl cyili, å cyili ø cyi. D mmui fføl bl.. å uil ilø Gli i uil ( l). Pjl ubj bu, å bl.. u, m å il ll bill, i, il m.m. Fi fm Nå lyu mby f b. All li m bill f y-li. D l cfc, ix lf il. Uj i, l u ll, m m m, å m ø fm il i. B il B: 70 mm Sci Pii Mi bm: 9 mm Pii Bill læ å ui f cyili. Bill bl i P bli m bå il wb (7 i, RGB-fum i J) il y (00 i, CMYK-fum i Tiff), i ib l l il B. E y Pf ul å Gli m MiNU u. Illui uj i Illu f fi, mm m Ai (y) P (wb). Pfli D f il fl u, iil ø ilf. Til i umi ilfl, cfc ix. Bc ib å åb u ubjl (f bu m Mi ), å l fli ui fi il ib,. fløbi, å ib iby u. Oml fæiø i Ii m Syim l, ff, bi, yb, l i B C P. Pjl ff ubj fæll m ib. -ilæ, H Syim Lb? Syim Lb åb æ, Syim ff bl m bj m uil f fø lø il mil l il uil. I Ii må Syim fufi fli l y. I Ty mby il i illm m mi f il il. Bill, i l f l løi i mul i mm Pzm. Omil il Scilyi Gfi u f f uil f i, il l i ib i æ u. Ff f ilu i i Ty. Smii m ff, il illm ll i, u l m i ib i i B. Fx i i mil l m. Omi il wb Fil mm bå øj- lløli Pf. Mil i i flli m. Jb-m zi f by fil m bil føl il Scilyi f-. E mil il Scilyi m l m.m. Scilyi i P f il l uil å f-. Hf l å i y. F Pjl f fuiu, j, i l lø. Fil i yli Gyll. QA-fli f liii, l i, ib l il f ibø ll øi m y il i. D y m fif-fm x (CMYK). D y å im i i ø i y å u i, il få i é mløb. I mbj m lfli ø ib l il l i Syim bui: yim.. Bbi m y il fl, æf æ i f. Oml bu m bu y ålæb f bbl i y. D æ f il i bu. ib mi, l lil, å ul. Fx m mii li, ii. Sø i få i l mmfi. På fføl i uyb l f u. Bø å ll 500. il Syim l, i S. Pul G 5. Ni B C b. Bø æl li f

4 Cyi Kmmuii Al cyibæf mil l cl i ib B fæi, Bill PwPi T Ci Mifil E li Kmmuii få å Gli mllm ll il i j, bå f i- B. Oæi i Ty Gli Mifli F- Oi liii Puil (l) Tyi Puil Mu l i W. QA Gfi Al i i Nbl i læ i i Ty, å f ll. Mil m mi i il l m. Gøæ b (I mul) M (bui) Bil il jli - liii Cyili Sl & mi Cyili Mi M Pjl (Oyiæøj) E ø Syim-Lb Ømi IT-fli Kmmuiil Ff jli (E mul) 4 Vi, iii mil, m i l m i B, m il Wbi. Sumjæl u Diø Kmmuiimim 68 Ff() Ty bc 69

5 H T & ili i Ty x-fmi: uc Exml b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x T F-fmily: Tm, Ail, Hlic, Cl, S-if b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x Siil,66/9, x. mi-lf & i: x H 5,08/8,56 x mi-: 5 x, mi-bm: 5 x T/Exci/Qui H b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x Au() /6 x. f-wi: 700 Mi-: 5 x Mi-bm: 5 x /6 x. mi-bm: x. x-li: i H Dfiii,56/4, x f-wi: 700 mi-: 5 x mi-bm: 5 x bcu-im b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x /6 x f-wi: 400 mi-bm: x LTx B S Oiw bcu-im b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x Bull li /6 x. mi-bm: 4 x Pimy Tx Dilu O li /6 x. mi-bm: 4 x bcu-cl: b(40,,08) Ty: im Mi Lbl Emb c Vi Ci Ci L Qui bcu-im i-: x i-lf: 4 x Suc /4,8 x b(0,0,0) mi-: x mi-bm: 4,8 x Ty: Tbl bcu-cl: b(04,06,9) b: x, b(55,55,55) Emb c Quiz Mi Lbl b(9,9,9) /,6 x f-yl: ilic f-wi: 700 mi-i: 5,5 x Ci b(9,9,9) /,6 x f-wi: ,,08 0,0,0 9,9,9 8,44, 0,0,0 b: 07,07,07 Ofli Aiil ifmi bcu-cl: b(9,9,9),5/4, x mi-bm: 5 x /6 x. b(9,9,9) mi-bm: 5, x 70 7

6 ibfi wb Oml y L i P. Fm: 7x4 cm + milii yb å 0 mm. Mi-: 0 mm, mi-bm: 0 mm P:. Bl: mm S l i B C P ISBN- umm iæ Fi iæ i P-bl Tl, mm m P/4. Sæmæ i f Bif C 0/4. Fj Allw Dcum P Suffl u P. Bu f P Tl il fly å i. Al i i. æ bul () = um 5 % ii i y = mm (fly mm l fm fu) = % = ,660 0 mm Ryb u f føl fml. I ilfæl fbli y 0 mm b. 49 mm 87 mm 0 mm 70 mm 46,5 mm 7,5 mm Ul f fi i Ty. 40 mm mm bl Iéc i P 7 4 Fi l f f. Sølfl: 50 % 70 mm 7,8 mm 7

7 F På ul.b.cm l cum mmæi f f, mm m.fil l i u MiNU. F fil wb B illbli I Illu æl O wc liby f Swc l, liby, l MiNU. Fø Ef I CC-fil y På cilyi jmmi m w l fu ICC-fil: Ty å ubø i: ISOuc.icc Uc i u l m f c i ø, å bill l ly (mi fyli u). Sw/Hili fmbi lj i y. Amu: 5 % Tl Wi: 50 % I Ll fi m i u. I Ll fi m u. I P æ Cl i il Eu P. D æl umi Ab RGB (998), m æ fum. 4 D m å u fi fyl l m 50 % å > Bli M: Diffc, i Tl l æ y l il. 5 I Cu ju i bill. -u. 6 I U M ju i bill. Amu: %. Bill mm bå il wb y. Bill ii må i i i ul b, l f 74 75

8 Dumæi i Ii Ri Illui f f mu i Illu, å å ii løi. Mi-fl D mfællb fi Al mm m m mi Pu-il-u j E-il-m M-il-m 00 j Dilm 0 å 000- Mbillf. K 0. Rflii Ny um: fæ mm bl il æi i y. 99- I. Mbili 950- TV 9. Kci. Ii 90- Ri Mibill i 8. Kmmcilii 900- Bif 4. Fmi 900- Ol (mmfl, mbå,,, c,, Blu y) 7. Tilæli 5. Pluli Plc 500- Ty (bø, jc, i, bl.) f lui f 5. åu 6. Glbli N Ami 77,4% Auli 6,% Eu 58,4% Li Ami / Cib 4,5% Mllmø 9,8% Ai,5% Afi 0,9% V, A. 8,7% 0 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ICML-m Sc Scil Sm Fø I V XHTML-uæ f ib føl bl.. ICy Mu Dcum m. Ef Dum lc i Ii i é flw m Fl il B m å æ il u i é ml f b XHTML Tfm -fil. æ i å fil il i Ii l il å. Blii Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i ITC Bm, Li & Li ilic Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i Cmbi, Rul & Ilic Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i F Sif A P, B & Ilic Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i Pli Liy, Rul & Ilic Blii mi- miu bø x-øj, blii il: ff-: x i. Icm y:. i l f l f i 87 f. m, f l m ill l m mul i, i l, y f æ mb f i if i mi i If li il i f l. m f i 8 i Fø. 7 m f l, il i l m mu mmu fi li y æ l l i S l c f u i if, b mmuif f il i f l f mi m i i yi l i 8 i il i., 7 fy i i f i m iill. f f l I l i f l f i m, 87 f i Fø. y l f l m m, æ, m m i ll uli I i m i i l f b uul i, l i f m l, Føi m f y æ m Sci u f l mi f b fl i i f i fm i i m f i m mi ifm 8 i i 7 i,. mu fi S i l i il il ci i l i l f, i. l f l l i f i 8 y l il i. 7 f If æ l i u f f. m l l l m f, i Føm i l, m i i m ll muli i l il uylii f i, m f l, y, b i if immu mm f i 8. æ I mi bui fil i i 7 i f f llm isc f m u i i f i m l f u f Fø m i m mli l i i il i-l. m i i f m i il i. f m l i u,., i 8 f i i Mi-bm æ, å i lij flu m bli. 8,5/. f il l y, 7 l S i i. f ci l u æ l l f, yi lli i f i y m i l, i i m m l æ Fø f m m uli b mi m m f b m, f u f i 8 i li I fi mu f l i f l ill. 7 i i i il m Sc i F i ø u f il, f i. f i m l i m m l f i f if m f,, yy mu l i 8 m i i fi S 7 f æ i ill ci i i y l l æ l l. m f i i, l u f m i l i i i m m, i, l uli b fm,m f ii if ilm f b f f m i 8 l uli y i f li i Fø m l i iæ l ff7 i m m m i. l. mu f f i i y l, il S i fi i l i i. ci i i l f l If m i 0,8 mm æ f. y 76 i u m b 0,8 mm D l øi i flli øl, f b u u læb. Sølfl: 50 % 77

9 Ob li Rø bjæl Aføl æ il u Pfc. Jui Oli æ il 5,,,, m m bu m f li. B-m Sø & Omllmumm øl æ fi lill i b å if: Bi (-) >< ( ) Dbbl mllmum m l F Sif A P Elli (...) >< ( ) Cii ( El El ) >< ( D D ) Tl u i i m b (/,,.) Puum, mm, ømål, uåb li æ li f flu (T. T). M i D j, i bå bu f.. fx Tj fl ii (bl..,., mm,., c.) Bl å mm E l Ix E ix i bli ii bb i b. Wiw > Ty & Tbl > Ix > C w ix y. A-m 78 B il Sci Pi 79

10 P & Objc Syl i Ii Kilif l C 60/6. Cl: #fff, 60 % 0 Bill F Sif A P, B 7/0. Bill Cyi F Sif A P, B 7/0. Cl: #000, 70 % Fiu.: Til å bill". Cbi im: Sc P Bill Tx w: mm Kilif C 50/5. Høj iy: 6 mm Kilif Billb Tx w: T, øj: 5 mm Bu: mm Oif iu F S P, Bl 0/7. Luf f:,05 mm S: Nx fm. Oif Oif iu F S P, Mium /6. Luf fø: 7,056 mm Luf f:,8 mm Ff F S P, B 9/. Luf fø: 7,76 mm Luf f:,764 mm Mllmubi iu F S P, Bl 0/. Luf fø: 6,70 mm Luf f: 0,706 mm Bø F S P, B 8/. Lå il blii Bø m iy F S P, B 8/. Lå il blii Iy: i Numm li F Sif A P, B 8/. T: 5 mm Gfi cii M N. 0, Rul 9/. V iy: mm Cl: #000, 5 % Blcci F S P, B 8,5/. Lå il blii V iy: 8 mm Kil F S P, B 7/. Lå il blii Højjui Cl: #000, 70 %. Oif Af N Mllm Ef Mllmubi iu Ecb illi u mluu, u i quibi, quuum quimi i xi m lccu, i m qui m fccum. Om i ili i u cu m f cui, quulu mi ullim i um l, ulim m mu, Cimu il ibu c bu m Cm, quium iuqu fi, uum? Rmcm m fi m fu i, cum um f u? Nii, m um. Quul i, ii? Om um ici i, im i i iu ic m ; iuc b ilibu, cimulibu. Ti. Ii ili ci, c i:. Dl c i i i qui qum ibu, um qui u u m u cum qui qum xu. Ii im muum qui l cqu i lb. L m quii x xl i ii quiii. Iqui qui lui m im lb. Lici quu mximum i im ci qu iu, qu i iim lb um um m fu. Ti luqu im im um ci im xcu u u lu um lui fficii l l xi ici u imiii licim cu? T lu iqu im qui i l cu, l luu mximum lbm. U f iiw m Si Hj,.. f i miib Køb Uii. Tbl if F Sif P, Bl 9,5/. Cl: #fff Tbl Bcu-cl: CMYK: 5,,, 0. 5 % H bcu-cl: CMYK: 5,,, 0 V øj iy: mm Ræ: mi 4, mm Tbl F Sif A P, Bl 8/. Eml if F Sif P, Bl 9,5/. Cl: #fff Emlb Bcu-cl: CMYK: 5, 00, 00, 5 H bcu-cl: CMYK: 5, 00, 00, 5. 0 % V øj iy: mm Eml F Sif A P, Bl 8/. H bcu-cl: CMYK: 5,,, 0 Tbl if 040: Ii l qu ffici l qum quii iil mii u m lccu ci mmluii. 605: Au l miqum ui ic u m u l. 87: C u qui ccb iucii iii blb u mluu. 8??: Ei ici uc qu l. 9??: U m lccu ci li mmluii. 956: U. Hilii iu, m l um umqu m. N cmi u. 96: m im qu i lum u um xcquibu u i ic u m. 96: A u ium lii quci qumimu. Eml: Oif E l qu ffici l qum quii iil mii c u qui ccb iucii iii blb u mluu u l miqum ui ic u m u l u, m lbiu, bi i qu m lum, u qui b. Si lum c um fccui. Hill um m mliic m mlu u quiu ullc i i u i u u m lccu ci li mmluii i ici uc qu l m qui m culli qui blccumqu, cu. U. Hilii iu, m l um umqu m. 5, 00, 00, 5 0 % 5,,, 0 5 % 0, 0, 0, % 5 % 0, 0, 0, 0 Pi Ail, Rul 7/9. Cl: CMYK: 5, 00, 00, 5 Ali: lf B il Sci M F S P, B 7/9. Cl: #000, 70 % Pi Ali: Ri MiNU - mmi mil Sci 80 8

11 Kilfi Til i jul u Ly. Ku D læ f l bill. Blc, Ociy: 5 %. I P ø f, iil P-fil i 00 i u Im iz il CMYK u Im, m. Hj Mi J ul mm f f ml u f ilf l. Nøj, bli lå fi! M ili illui m uli Ff f ilu i f, i l uæ il Ii. Tilbmli f jl Df ø u bbl, l i Ii lll m Ty. 4 I Ii lc bill fm æ il 48 mm b. D f bu bill lå å l. 5 Hi l il fiu, i ff i Puil, å fi. Kil.: 60/6., 5 % ciy Til: 50/5. 4 mm øj iy På Gli ul fø, il i j u, i il ff, i fæ. Pzm Kløi il y Fø D ilføj fl ixl. ic. Bill fø 5 %, å il lb i Ii å 8 mm. Ef 8 D ø fli m Syim fufi fil Ty i Ii. All må mul iil l i. Oml mi l l øjløli Pf m Scilyi iilli (b å [PDF/X-00] ). D l zi fø å Scilyi f. D ufyl følb mil m ycifi lj. 8

12 Uyi Pi Sil lij: bæi Pimfm bi. Sufm Fl Fl Scilyi ufø iil uyi i mm P. D bu y å 0x7 cm il bl i (=9 i). A å ll il Cum fi i R, fl, ibi, bæ bø ml. Offy Fli O fæ: x cy, m, yllw blc, B y å ffmi,, lø y m ø- iy, il by, i i y mi. M y lå bå å f- bi i mm imløb, il ø uii. Offy ym, m y lumiiuml m yfm. D i i å ffl, m blyi l i i f- mli må. Pl ilføj fø f f, f y fø f lumiium l il ummi u, m f fø y il i. Offy i æci fil, il l. D uil læ å 500., f il y m ff. Allumiiuml D bu i ybu fl ( y m),. fl i bå læ- æi bå f bå lmm- ifl. V fli l ifib æ lll m y y. Pi æ fm flli luffui i l f u u f b y i øjfm Aføl, fl lc f i i bu. Flmi Fføi j løb i fl il f, å m å fføi å ll y, j i å mi. Gæfi Bø æf (flxbi) m lim y, il by i y mm i y m æ æ må ibi bø å. G yli i mil. D fæi bø li il NBC Syim l

13 Slløi f ib E f QA-u l liii lløi f ib, f mmuiil i lfli æ il l i bui. I Mi M fi ll ifmi m j åm bæf, jil, u m.m. Tiii Dli milæl fl løb mllm j il i fl il lå uil. D ii løb i yiæøj JIRA. 86

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

REGISTRATURER BIND 6

REGISTRATURER BIND 6 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard 91-92 Marienborg 93-99 Marienlyst 100-102 Merløsegaard 103-117 Mørkegaard st. - se Toftholm

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f. c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere