Grafisk produktion & workflow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafisk produktion & workflow"

Transkript

1 Gfi ui & wflw 6

2 Gfi ui & wflw Obil Ki f mil il ib, m fføl XHTML-uæ il Ii, B mby il y. Målu imæ mfufu å A-iu, m i f ll, ø iui il mi, m lii mil. Mi bi il J uil å j å f ilæi f mil i Ty, fi u, i, billbli, æi i Ii, iføi f u, fæiøl f ml yløi. Kmc Gfi ui & wflw Pmm Wflw Ié u f ff Omø m ib Lb-ilæ Ki f mil il Ty (CMS-ym) Gfi u Ilu Afuiu Kliii XHTML-uæ Pøæi i Ii Fø, j u Fæiøl f ml Pfli f mi ml Pc i Ii Zi-m ul il yi f- Bø y Bø il l ib llø æ il l å yim. Lyu ib: I Ty il il i illm ill if i iu, ll. Bø m x, Tm. Illm i ili D yl cifi m c-yl Ofli i mu å m ibl lij u i. B: 7x4 cm. 4+4 f. 9 i. F i F Sif A P 8,5/, m lf Juify. Bø føl blii, å lij å li f i i l. Ofli f ib li m li u Si b i B (l m Ix ). Gfi, f & bill Bill å å l ll l lb, (ll l ib i B). D mi f ø (#c9009) ø blå (#90). Til wb bill i 7 i i fumm RGB. Hi bill 800x00 x, mim Ty l bill, å i fyl f m. Til y bill i 00 i i CMYK-f. Bill, l løi (u 00 i) f f fufi Pfli bl i Pzm, m ilføj fl. ic. På yi D f iil uyi Scilyi i Vib, i mm P. D bu y il 9 i, å bi.. Ffil, il, ym, fli æfi uyb å fføl i. Kliui J ilf m ul f i- B, m fjl i. Kmmuii c æ, m mbjilli ii ff. B l u umi fuæi, ø mm f fi: ilf l, ii, mi, ix, P, Cc, Objc Syl m.m. Fi jmmi å miu.yim. 65

3 F ib il B ib: Ié u øf mllm ff j l. Hf æl bjil jl bill URL i-fli: miu.yim. B: Nå il u å l, f XHTML-uæ f l il f Ty. M CSS-yl ju m f lyu uæ. Omø: ff, j- uil mø. D l m c, il æli uilcifi ufi. Il mby i Ii. S fm Syim 7x4 cm. Dumæi i Ii: Mi : 0 mm Mi ii: 7 mm Mi ui: 5 mm Ff fl mu i W il ui l, m læ mil i i Ty. Fø il il Pf. I Acb æ Ebl f cmmi Alyi, å ff ø ifø mm, f ul å l i. Høj: 40 mm S Ff ufyl cyili, å cyili ø cyi. D mmui fføl bl.. å uil ilø Gli i uil ( l). Pjl ubj bu, å bl.. u, m å il ll bill, i, il m.m. Fi fm Nå lyu mby f b. All li m bill f y-li. D l cfc, ix lf il. Uj i, l u ll, m m m, å m ø fm il i. B il B: 70 mm Sci Pii Mi bm: 9 mm Pii Bill læ å ui f cyili. Bill bl i P bli m bå il wb (7 i, RGB-fum i J) il y (00 i, CMYK-fum i Tiff), i ib l l il B. E y Pf ul å Gli m MiNU u. Illui uj i Illu f fi, mm m Ai (y) P (wb). Pfli D f il fl u, iil ø ilf. Til i umi ilfl, cfc ix. Bc ib å åb u ubjl (f bu m Mi ), å l fli ui fi il ib,. fløbi, å ib iby u. Oml fæiø i Ii m Syim l, ff, bi, yb, l i B C P. Pjl ff ubj fæll m ib. -ilæ, H Syim Lb? Syim Lb åb æ, Syim ff bl m bj m uil f fø lø il mil l il uil. I Ii må Syim fufi fli l y. I Ty mby il i illm m mi f il il. Bill, i l f l løi i mul i mm Pzm. Omil il Scilyi Gfi u f f uil f i, il l i ib i æ u. Ff f ilu i i Ty. Smii m ff, il illm ll i, u l m i ib i i B. Fx i i mil l m. Omi il wb Fil mm bå øj- lløli Pf. Mil i i flli m. Jb-m zi f by fil m bil føl il Scilyi f-. E mil il Scilyi m l m.m. Scilyi i P f il l uil å f-. Hf l å i y. F Pjl f fuiu, j, i l lø. Fil i yli Gyll. QA-fli f liii, l i, ib l il f ibø ll øi m y il i. D y m fif-fm x (CMYK). D y å im i i ø i y å u i, il få i é mløb. I mbj m lfli ø ib l il l i Syim bui: yim.. Bbi m y il fl, æf æ i f. Oml bu m bu y ålæb f bbl i y. D æ f il i bu. ib mi, l lil, å ul. Fx m mii li, ii. Sø i få i l mmfi. På fføl i uyb l f u. Bø å ll 500. il Syim l, i S. Pul G 5. Ni B C b. Bø æl li f

4 Cyi Kmmuii Al cyibæf mil l cl i ib B fæi, Bill PwPi T Ci Mifil E li Kmmuii få å Gli mllm ll il i j, bå f i- B. Oæi i Ty Gli Mifli F- Oi liii Puil (l) Tyi Puil Mu l i W. QA Gfi Al i i Nbl i læ i i Ty, å f ll. Mil m mi i il l m. Gøæ b (I mul) M (bui) Bil il jli - liii Cyili Sl & mi Cyili Mi M Pjl (Oyiæøj) E ø Syim-Lb Ømi IT-fli Kmmuiil Ff jli (E mul) 4 Vi, iii mil, m i l m i B, m il Wbi. Sumjæl u Diø Kmmuiimim 68 Ff() Ty bc 69

5 H T & ili i Ty x-fmi: uc Exml b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x T F-fmily: Tm, Ail, Hlic, Cl, S-if b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x Siil,66/9, x. mi-lf & i: x H 5,08/8,56 x mi-: 5 x, mi-bm: 5 x T/Exci/Qui H b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x Au() /6 x. f-wi: 700 Mi-: 5 x Mi-bm: 5 x /6 x. mi-bm: x. x-li: i H Dfiii,56/4, x f-wi: 700 mi-: 5 x mi-bm: 5 x bcu-im b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x /6 x f-wi: 400 mi-bm: x LTx B S Oiw bcu-im b: x, b(55,55,55) li, iu: 4 x Bull li /6 x. mi-bm: 4 x Pimy Tx Dilu O li /6 x. mi-bm: 4 x bcu-cl: b(40,,08) Ty: im Mi Lbl Emb c Vi Ci Ci L Qui bcu-im i-: x i-lf: 4 x Suc /4,8 x b(0,0,0) mi-: x mi-bm: 4,8 x Ty: Tbl bcu-cl: b(04,06,9) b: x, b(55,55,55) Emb c Quiz Mi Lbl b(9,9,9) /,6 x f-yl: ilic f-wi: 700 mi-i: 5,5 x Ci b(9,9,9) /,6 x f-wi: ,,08 0,0,0 9,9,9 8,44, 0,0,0 b: 07,07,07 Ofli Aiil ifmi bcu-cl: b(9,9,9),5/4, x mi-bm: 5 x /6 x. b(9,9,9) mi-bm: 5, x 70 7

6 ibfi wb Oml y L i P. Fm: 7x4 cm + milii yb å 0 mm. Mi-: 0 mm, mi-bm: 0 mm P:. Bl: mm S l i B C P ISBN- umm iæ Fi iæ i P-bl Tl, mm m P/4. Sæmæ i f Bif C 0/4. Fj Allw Dcum P Suffl u P. Bu f P Tl il fly å i. Al i i. æ bul () = um 5 % ii i y = mm (fly mm l fm fu) = % = ,660 0 mm Ryb u f føl fml. I ilfæl fbli y 0 mm b. 49 mm 87 mm 0 mm 70 mm 46,5 mm 7,5 mm Ul f fi i Ty. 40 mm mm bl Iéc i P 7 4 Fi l f f. Sølfl: 50 % 70 mm 7,8 mm 7

7 F På ul.b.cm l cum mmæi f f, mm m.fil l i u MiNU. F fil wb B illbli I Illu æl O wc liby f Swc l, liby, l MiNU. Fø Ef I CC-fil y På cilyi jmmi m w l fu ICC-fil: Ty å ubø i: ISOuc.icc Uc i u l m f c i ø, å bill l ly (mi fyli u). Sw/Hili fmbi lj i y. Amu: 5 % Tl Wi: 50 % I Ll fi m i u. I Ll fi m u. I P æ Cl i il Eu P. D æl umi Ab RGB (998), m æ fum. 4 D m å u fi fyl l m 50 % å > Bli M: Diffc, i Tl l æ y l il. 5 I Cu ju i bill. -u. 6 I U M ju i bill. Amu: %. Bill mm bå il wb y. Bill ii må i i i ul b, l f 74 75

8 Dumæi i Ii Ri Illui f f mu i Illu, å å ii løi. Mi-fl D mfællb fi Al mm m m mi Pu-il-u j E-il-m M-il-m 00 j Dilm 0 å 000- Mbillf. K 0. Rflii Ny um: fæ mm bl il æi i y. 99- I. Mbili 950- TV 9. Kci. Ii 90- Ri Mibill i 8. Kmmcilii 900- Bif 4. Fmi 900- Ol (mmfl, mbå,,, c,, Blu y) 7. Tilæli 5. Pluli Plc 500- Ty (bø, jc, i, bl.) f lui f 5. åu 6. Glbli N Ami 77,4% Auli 6,% Eu 58,4% Li Ami / Cib 4,5% Mllmø 9,8% Ai,5% Afi 0,9% V, A. 8,7% 0 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ICML-m Sc Scil Sm Fø I V XHTML-uæ f ib føl bl.. ICy Mu Dcum m. Ef Dum lc i Ii i é flw m Fl il B m å æ il u i é ml f b XHTML Tfm -fil. æ i å fil il i Ii l il å. Blii Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i ITC Bm, Li & Li ilic Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i Cmbi, Rul & Ilic Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i F Sif A P, B & Ilic Fø m fil f lf i 87 f l m muli f mmui ui f. Scil im, ill l l, b f i Pli Liy, Rul & Ilic Blii mi- miu bø x-øj, blii il: ff-: x i. Icm y:. i l f l f i 87 f. m, f l m ill l m mul i, i l, y f æ mb f i if i mi i If li il i f l. m f i 8 i Fø. 7 m f l, il i l m mu mmu fi li y æ l l i S l c f u i if, b mmuif f il i f l f mi m i i yi l i 8 i il i., 7 fy i i f i m iill. f f l I l i f l f i m, 87 f i Fø. y l f l m m, æ, m m i ll uli I i m i i l f b uul i, l i f m l, Føi m f y æ m Sci u f l mi f b fl i i f i fm i i m f i m mi ifm 8 i i 7 i,. mu fi S i l i il il ci i l i l f, i. l f l l i f i 8 y l il i. 7 f If æ l i u f f. m l l l m f, i Føm i l, m i i m ll muli i l il uylii f i, m f l, y, b i if immu mm f i 8. æ I mi bui fil i i 7 i f f llm isc f m u i i f i m l f u f Fø m i m mli l i i il i-l. m i i f m i il i. f m l i u,., i 8 f i i Mi-bm æ, å i lij flu m bli. 8,5/. f il l y, 7 l S i i. f ci l u æ l l f, yi lli i f i y m i l, i i m m l æ Fø f m m uli b mi m m f b m, f u f i 8 i li I fi mu f l i f l ill. 7 i i i il m Sc i F i ø u f il, f i. f i m l i m m l f i f if m f,, yy mu l i 8 m i i fi S 7 f æ i ill ci i i y l l æ l l. m f i i, l u f m i l i i i m m, i, l uli b fm,m f ii if ilm f b f f m i 8 l uli y i f li i Fø m l i iæ l ff7 i m m m i. l. mu f f i i y l, il S i fi i l i i. ci i i l f l If m i 0,8 mm æ f. y 76 i u m b 0,8 mm D l øi i flli øl, f b u u læb. Sølfl: 50 % 77

9 Ob li Rø bjæl Aføl æ il u Pfc. Jui Oli æ il 5,,,, m m bu m f li. B-m Sø & Omllmumm øl æ fi lill i b å if: Bi (-) >< ( ) Dbbl mllmum m l F Sif A P Elli (...) >< ( ) Cii ( El El ) >< ( D D ) Tl u i i m b (/,,.) Puum, mm, ømål, uåb li æ li f flu (T. T). M i D j, i bå bu f.. fx Tj fl ii (bl..,., mm,., c.) Bl å mm E l Ix E ix i bli ii bb i b. Wiw > Ty & Tbl > Ix > C w ix y. A-m 78 B il Sci Pi 79

10 P & Objc Syl i Ii Kilif l C 60/6. Cl: #fff, 60 % 0 Bill F Sif A P, B 7/0. Bill Cyi F Sif A P, B 7/0. Cl: #000, 70 % Fiu.: Til å bill". Cbi im: Sc P Bill Tx w: mm Kilif C 50/5. Høj iy: 6 mm Kilif Billb Tx w: T, øj: 5 mm Bu: mm Oif iu F S P, Bl 0/7. Luf f:,05 mm S: Nx fm. Oif Oif iu F S P, Mium /6. Luf fø: 7,056 mm Luf f:,8 mm Ff F S P, B 9/. Luf fø: 7,76 mm Luf f:,764 mm Mllmubi iu F S P, Bl 0/. Luf fø: 6,70 mm Luf f: 0,706 mm Bø F S P, B 8/. Lå il blii Bø m iy F S P, B 8/. Lå il blii Iy: i Numm li F Sif A P, B 8/. T: 5 mm Gfi cii M N. 0, Rul 9/. V iy: mm Cl: #000, 5 % Blcci F S P, B 8,5/. Lå il blii V iy: 8 mm Kil F S P, B 7/. Lå il blii Højjui Cl: #000, 70 %. Oif Af N Mllm Ef Mllmubi iu Ecb illi u mluu, u i quibi, quuum quimi i xi m lccu, i m qui m fccum. Om i ili i u cu m f cui, quulu mi ullim i um l, ulim m mu, Cimu il ibu c bu m Cm, quium iuqu fi, uum? Rmcm m fi m fu i, cum um f u? Nii, m um. Quul i, ii? Om um ici i, im i i iu ic m ; iuc b ilibu, cimulibu. Ti. Ii ili ci, c i:. Dl c i i i qui qum ibu, um qui u u m u cum qui qum xu. Ii im muum qui l cqu i lb. L m quii x xl i ii quiii. Iqui qui lui m im lb. Lici quu mximum i im ci qu iu, qu i iim lb um um m fu. Ti luqu im im um ci im xcu u u lu um lui fficii l l xi ici u imiii licim cu? T lu iqu im qui i l cu, l luu mximum lbm. U f iiw m Si Hj,.. f i miib Køb Uii. Tbl if F Sif P, Bl 9,5/. Cl: #fff Tbl Bcu-cl: CMYK: 5,,, 0. 5 % H bcu-cl: CMYK: 5,,, 0 V øj iy: mm Ræ: mi 4, mm Tbl F Sif A P, Bl 8/. Eml if F Sif P, Bl 9,5/. Cl: #fff Emlb Bcu-cl: CMYK: 5, 00, 00, 5 H bcu-cl: CMYK: 5, 00, 00, 5. 0 % V øj iy: mm Eml F Sif A P, Bl 8/. H bcu-cl: CMYK: 5,,, 0 Tbl if 040: Ii l qu ffici l qum quii iil mii u m lccu ci mmluii. 605: Au l miqum ui ic u m u l. 87: C u qui ccb iucii iii blb u mluu. 8??: Ei ici uc qu l. 9??: U m lccu ci li mmluii. 956: U. Hilii iu, m l um umqu m. N cmi u. 96: m im qu i lum u um xcquibu u i ic u m. 96: A u ium lii quci qumimu. Eml: Oif E l qu ffici l qum quii iil mii c u qui ccb iucii iii blb u mluu u l miqum ui ic u m u l u, m lbiu, bi i qu m lum, u qui b. Si lum c um fccui. Hill um m mliic m mlu u quiu ullc i i u i u u m lccu ci li mmluii i ici uc qu l m qui m culli qui blccumqu, cu. U. Hilii iu, m l um umqu m. 5, 00, 00, 5 0 % 5,,, 0 5 % 0, 0, 0, % 5 % 0, 0, 0, 0 Pi Ail, Rul 7/9. Cl: CMYK: 5, 00, 00, 5 Ali: lf B il Sci M F S P, B 7/9. Cl: #000, 70 % Pi Ali: Ri MiNU - mmi mil Sci 80 8

11 Kilfi Til i jul u Ly. Ku D læ f l bill. Blc, Ociy: 5 %. I P ø f, iil P-fil i 00 i u Im iz il CMYK u Im, m. Hj Mi J ul mm f f ml u f ilf l. Nøj, bli lå fi! M ili illui m uli Ff f ilu i f, i l uæ il Ii. Tilbmli f jl Df ø u bbl, l i Ii lll m Ty. 4 I Ii lc bill fm æ il 48 mm b. D f bu bill lå å l. 5 Hi l il fiu, i ff i Puil, å fi. Kil.: 60/6., 5 % ciy Til: 50/5. 4 mm øj iy På Gli ul fø, il i j u, i il ff, i fæ. Pzm Kløi il y Fø D ilføj fl ixl. ic. Bill fø 5 %, å il lb i Ii å 8 mm. Ef 8 D ø fli m Syim fufi fil Ty i Ii. All må mul iil l i. Oml mi l l øjløli Pf m Scilyi iilli (b å [PDF/X-00] ). D l zi fø å Scilyi f. D ufyl følb mil m ycifi lj. 8

12 Uyi Pi Sil lij: bæi Pimfm bi. Sufm Fl Fl Scilyi ufø iil uyi i mm P. D bu y å 0x7 cm il bl i (=9 i). A å ll il Cum fi i R, fl, ibi, bæ bø ml. Offy Fli O fæ: x cy, m, yllw blc, B y å ffmi,, lø y m ø- iy, il by, i i y mi. M y lå bå å f- bi i mm imløb, il ø uii. Offy ym, m y lumiiuml m yfm. D i i å ffl, m blyi l i i f- mli må. Pl ilføj fø f f, f y fø f lumiium l il ummi u, m f fø y il i. Offy i æci fil, il l. D uil læ å 500., f il y m ff. Allumiiuml D bu i ybu fl ( y m),. fl i bå læ- æi bå f bå lmm- ifl. V fli l ifib æ lll m y y. Pi æ fm flli luffui i l f u u f b y i øjfm Aføl, fl lc f i i bu. Flmi Fføi j løb i fl il f, å m å fføi å ll y, j i å mi. Gæfi Bø æf (flxbi) m lim y, il by i y mm i y m æ æ må ibi bø å. G yli i mil. D fæi bø li il NBC Syim l

13 Slløi f ib E f QA-u l liii lløi f ib, f mmuiil i lfli æ il l i bui. I Mi M fi ll ifmi m j åm bæf, jil, u m.m. Tiii Dli milæl fl løb mllm j il i fl il lå uil. D ii løb i yiæøj JIRA. 86

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Frederikssund Bibliotek/

Frederikssund Bibliotek/ Frederikssund Bibliotek/ yt Bibliotek i Frederikssund/02/05/2012/ ideóplæg v./schmidt hammer lassen architects t særegent træk ved Frederikssund bymidte er de mange små smøger og sidegader, for bløde trafikanter,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand.

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. " o J.O 4. Dan. 6. Gel1e D.S.I.. 3 re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. Herpå aktere s samt1ige akter af genere1 - karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. Bidrag til finanslov, ændringsforsl.ag

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Oprigtige forskningssamarbejder giver resultater

Oprigtige forskningssamarbejder giver resultater Åb 2013 Fy b-fw b p > Si 8 hvvpc M Ruhwl f Hviv Hpil > Si 20 F Åb 2013 1 D zy lv biil > Si 6 D liu > Si 59 Øv: Bylf Jø M Clu N: Diø C Oh G-L Blci f æf på vj > Si 32 Opii fibj iv ul INDHOLD Opii fibj iv

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

! "#$!! %&'(&)&*!&((&*!+,()(&)&*!-.)&+/*&,0)123*,&0! -4*5*16&*0&7!

! #$!! %&'(&)&*!&((&*!+,()(&)&*!-.)&+/*&,0)123*,&0! -4*5*16&*0&7! "#$ %&'(&)&*&((&*+,()(&)&*-.)&+/*&,0)123*,&0-4*5*16&*0&7 KANDIDATAFHANDLING Dansk titel: "#$%&'()'*'+'))'+&,)*)'*'+-.*'&/+',0*123+,'0-4+5+16'+0'7 English title: "#$%*4'238'-44*/0**+,09,0*123+:61,*'4+;,2)'/*38'

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>!

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>! " #$%&'()*+*,)+-&.)%$&.-).+*/%0$1)+%*'$1).0+1-./0121*31045""67108+*3/9.)/0+:;A "#$%&'()&$*)%($+,-).%)+*./0/*)1)+,-).%)#(/2"0&3++')

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

!  # !  # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

B Bjælke/kvadrat 1 Danske Spil A/S 2 Danske Lotteri Spil A/S 3 Danske Licens Spil A/S G Grønt DS mønster Y Gult DS mønster. .xxx

B Bjælke/kvadrat 1 Danske Spil A/S 2 Danske Lotteri Spil A/S 3 Danske Licens Spil A/S G Grønt DS mønster Y Gult DS mønster. .xxx I 1.1 Filnavne De 8 karakterer: 1 2 3 4 5 6 7 8. xxx Filnavne Filnavnene består af 8 karakterer samt angivelse af filformat. 1.+2. ART 3. LOGO 4. TYPE Te Terningen Ds Danske Spil ww danskespil.dk Lo Lotto

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere