Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport."

Transkript

1 Be inspired U15

2 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler til højre på displayet. Kamera Stik til hovedtelefon Kameratast Tag billeder. Lydstyrketaster Menutast Venstre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten til venstre på displayet. Browsertast Åbner Webbrowseren. Tænd/sluk- og afsluttetast Tænd eller sluk telefonen ved at trykke på tasten og holde den nede. Tryk på tasten og slip den for at afslutte opkald og lukke menusystemet. Strømstik Indsæt oplader. Videoopkaldstast Foretag videoopkald. Navigeringstast Rul gennem menuer og lister, angiv værdier til funktioner. Sendetast Send og modtag opkald, se listen over seneste opkald. USIM- eller SIM-slot Indsæt kort Mikrofon USB-stik Tilslut tilbehør. 1

3 2 All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

4 Indhold Menuoversigt Sikkerhed og generelle oplysninger EU-overensstemmelseserklæring Introduktion Hvad indeholder æsken? Om denne vejledning Isætning af USIM- eller SIM-kort Isætning af batteri Opladning af batteriet Batteribrug Sådan tænder du for telefonen Indstilling af lydstyrken Foretage og besvare opkald Visning af eget telefonnummer Sådan lærer du at bruge telefonen Brug af displayet Brug af 5-vejsnavigeringstasten Brug af tasterne for videoopkald og browser Brug af menuer Indtastning og redigering af tekst Valg af tekstindtastningsmetode Låsning og oplåsning af telefonen Ændring af oplåsningskoden Hvis du glemmer din oplåsningskode Låsning og oplåsning af tastaturet Tage og se billeder Optage og vise video

5 4 Foretage videoopkald Indstilling af telefonen Lagring af dit navn og telefonnummer Indstilling af tid og dato Indstilling af ringetype Indstilling af et baggrundsbillede Indstilling af et pauseskærmbillede Indstilling af farven på displayet Indstilling af lys i telefonen Indstilling af display-timeout Batterisparefunktion Opkaldsfunktioner Ændring af den aktive linje Genopkald til et nummer Brug af autogenopkald Brug af opkalds-id Afbrydelse af et indgående opkald Deaktivering af alarm for indgående opkald Opkald til et nødopkaldsnummer Opkald til internationale numre Visning af tidligere opkald Besvarelse af et ubesvaret opkald Brug af notesblokken Vedhæftning af et nummer Opkald med lynopkaldsnumre Lynopkald Brug af talebeskeder Brug af Banke på Parkering af et opkald Overførsel af et opkald

6 SMS-beskeder og Indstilling af indbakken til SMS-beskeder Oprettelse og afsendelse af beskeder Visning af meddelelsesstatus Modtagelse af beskeder Læsning, låsning eller sletning af beskeder Opsætning af telefonbogen Visning af indtastningsdetaljer Oprettelse af en post i telefonbogen Lagring af en PIN-kode sammen med et telefonnummer Optagelse af et talestyret navn for en post i telefonbogen Opkald til en post i telefonbogen Redigering af en post i telefonbogen Brug af kategorier i telefonbogen Vis/skjul private poster Sortering af telefonbogslisten Indstilling af det primære telefonnummer for en post i telefonbogen Kopiering af telefonbogsposter Kontroller telefonbogens kapacitet Indstilling af lynopkald Afsendelse af en post Synkronisering af din telefonbog Personlige indstillinger i telefonen Personlig ringetype Aktivering af opkalds-id er Indstilling af lydstyrken i ringetone og tastatur Indstilling af påmindelser Aktivering af vibrationer

7 6 Oprettelse og redigering af alarmtoner Personlige tekster på displayet Indstilling af menuvisning Brugerdefinering af menuen Brugerdefinering af valgtasterne Indstilling af menusproget Indstilling af hvordan rullebjælken i menuen skal fungere Indstilling af menu animationer Nulstilling af alle indstillinger Sletning af alle gemte oplysninger Oprettelse og anvendelse af genveje Få mere ud af din telefon Konferenceopkald Viderestilling af et opkald Spærring af et opkald Brug af faste numre Serviceopkald Lynopkald Anvendelse af DTMF-toner Overvågning af brug af telefonen Brug af håndfrie funktioner Brug af programmer under et opkald Tilslutning af telefonen til en ekstern enhed Dataopkald Brug af synkronisering Afsendelse af filer fra telefonen Justering af netindstillinger Overvågning af batteriopladning Visning af telefonspecifikationer

8 Funktioner i Personal Organizer Kalender Lommeregner og valutaomregner Sikkerhed Sikkerhed på linjen Låsning af SIM-kortet Låsning og oplåsning af programmer Nyheder og underholdning Mobilt Internet Java-programmer Spil SIM-programmer Fejlsøgning Kundeservice (Customer Care) Pleje og vedligeholdelse Kvalitetserklæring vedr. batterier SAR-data Garantibevis Stikordregister

9 Menuoversigt Hovedmenu Spil & programmer Værktøj SIM-programmer Lommeregner Kalender Genveje Opkaldstjenester Opkaldsspærring Faste numre Serviceopkald Lynopkald Hurtig menu Indstillinger (se næste side) Telefonbog Beskeder Seneste opkald Internet Browser Web-genveje Tidligere sider Historik Gå til URL Browseropsætning KAMERA Multimedie Billeder Lyde Videoer Videokamera Bemærk: Dette er menuens standardlayout. Menuens opsætning og funktion kan være anderledes på din telefon. Det er ikke sikkert, at alle funktioner kan vælges. Genveje Lås tastatur/lås tastatur op: Tryk på M * Vis eget telefonnummer: Tryk på M# Gå til opkaldslisten: Tryk på N Forlad menusystemet: Tryk på O Se yderligere oplysninger om genveje på side 116 8

10 Menuen Indstillinger Personlige indstillinger Hovedmenu Hjem-taster Farvetilpasning Hilsen Banner Bannergrafik Baggrund Pauseskærm Lynopkald Ringetype Forbindelse IrDA-forbindelse Bluetoothforbindelse Synkr Viderestil opkald Taleopkald Faxopkald Dataopkald Annuller alle Status viderestilling Opkaldsindstilling Opkaldstimer Indtast opkaldspris Mit opkalds-id Svarfunktioner Banke på Beskedalarm Basisopsætning Tid og dato VideoGateway Lynopkald Autogenopkald Display-timeout Baggrundslys Rul Animation Synkroniseringsmenu Sprog Batteri sparer DTMF Nulstil indstillinger Slet Telefonstatus Mit telefonnummer Aktiv linje Batterimåler Brugerkonti Lagringsenheder Andre oplysninger Hovedtelefon Automatisk svar Ringeindstillinger Bilindstillinger Automatisk svar Autohåndfri Forsinket slukning Opladningstid Net Nyt net Netopsætning Tilgængelige net Min netliste Servicetone Opkald mislykket tone Sikkerhed Telefonlås Lås tastatur Lås program Faste numre Begræns opkald Opkaldsspærring SIM PIN-kode SIM PIN2-kode Universel PIN-kode WIM PIN-koder Nye kodeord Java-værktøjer Javaprogramindlæsning Java-system Netadgang DNS IP 9

11 Sikkerhed og generelle oplysninger Sikkerhedsanvisninger For forældre Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug! Forklar barnet indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! Overhold de lovmsæssige forskrifter og lokale begrænsinger ved anvendelse af telefonen. Disse regler kan f.eks. gælde i flyvemaskiner, på tankstationer, på sygehuse eller når du kører bil. Det kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr såsom høreapparater eller pacemakere. Hold en minimumsafstand på 20 cm mellem telefonen og pacemakere. Når du telefonerer, skal du holde telefonen op til det øre, der er længst væk fra pacemakeren. Kontakt din læge for at få yderligere oplysninger. SIM-kortet kan tages ud. Advarsel! Småbørn kan sluge kortet. Den netspænding (V), der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Hvis dette ikke overholdes, kan laderen gå i stykker. 10

12 Bemærk! Ringetonen (se side 54), servicetonerne (se side 26) og den håndfri funktion anvender telefonens højttaler. Hold derfor ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion (se side 129). I modsat fald kan du pådrage dig en alvorlig og permanent høreskade. Betragt ikke den aktiverede infrarøde port [lysdiodeenhed af klasse 1 (klassificering efter IEC )] gennem optiske forstørrelsesapparater. Anvend kun originale Siemens-batterier (100 % kviksølvfri) og -ladere. I modsat fald kan det medføre alvorlige sundhedsmæssige og materielle skader. Eksempelvis er der risiko for, at batteriet kan eksplodere. Telefonen må ikke åbnes. Telefonen må kun åbnes, når du skal skifte batteri (100 % kviksølvfri) eller SIM-kort. Batteriet må du under ingen omstændigheder åbne. Enhver anden ændring af produktet er forbudt og medfører, at garantien bortfalder. Bortskaf brugte batterier og telefoner i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. I nærheden af tv- og radioapparater samt pc'er kan telefonen medføre forstyrrelser på disse apparater. Anvend kun originalt Siemens-tilbehør. Derved undgår du potentielle sundhedsmæssige og materielle skader og sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. Hvis telefonen bruges i strid med sit formål, bortfalder garantien! 11

13 Batteriet og telefonen kan være forsynet med symboler med følgende definitioner: Symbol Definition Efterfølges af vigtige sikkerhedsoplysninger. Batteriet og telefonen må ikke forbrændes. 12

14 EU-overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Siemens Information and Communication mobile erklærer hermed, at den mobiltelefon, som beskrives i denne vejledning, opfylder de vigtigste krav og andre gældende bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (teleterminaldirektivet). Den pågældende overensstemmelseserklæring (DoC) er underskrevet. Om nødvendigt kan en kopi af originalen rekvireres via firmaets hotline. Telefonidentifikation Følgende oplysninger er vigtige, hvis du mister telefonen eller SIM-kortet. Skriv oplysningerne her: SIM-kortets nummer (står på kortet): cifret serienummer på telefonen (står under batteriet):... Netudbyderens servicenummer:... Ved bortkomst Hvis du mister telefonen og/eller SIM-kortet, skal du omgående ringe til netudbyderen for at undgå misbrug. 13

15 Introduktion Introduktion Hvad indeholder æsken? Den digitale mobiltelefon har batteri og leveres typisk med en oplader. Du kan købe andet ekstraudstyr, så du kan tilpasse telefonen og opnå den størst mulige kapacitet og fleksibilitet. Hvis du vil købe originalt tilbehør fra Siemens, er du velkommen til at kontakte Siemens Customer Care. Yderligere oplysninger finder du ved at besøge: Om denne vejledning Ekstra funktioner Funktioner, der er markeret med dette symbol, er ekstra funktioner, som afhænger af nettet, SIM-kortet og/eller abonnementet. Disse funktioner tilbydes evt. ikke af alle udbydere i alle geografiske områder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed. Ekstra tilbehør Funktioner, der er markeret med dette symbol, kræver ekstra, originalt Siemens-tilbehør. 14

16 Isætning af USIM- eller SIM-kort USIM-kortet (Universal Subscriber Identity Module) indeholder telefonnumer, oplysninger om tjenester og telefonbogs-/ beskedhukommelse. Telefonen kan bruge GSM SIM-kort (Subscriber Identity Module), men ikke alle funktioner vil være til rådighed. Advarsel: Kortet må ikke bøjes eller ridses. Udsæt heller ikke SIM-kortet for statisk elektricitet, vand eller snavs. Gør følgende 1 Åbn dækslet til kortet på højre side af telefonen ved hjælp af en spids genstand (f.eks. en pen) som vist her. Introduktion 2 Sæt kortet ind med guldpladen nedad og hakket placeret som vist. 3 Skub kortet ind i åbningen, indtil det klikker på plads, ved hjælp af tommelfingerneglen. Udtagning af kortet: Tryk på kortet med tommelfingerneglen for at tage det ud. På den måde løsner du det. 15

17 Gør følgende 4 Luk dækslet. Introduktion Isætning af batteri Før du kan bruge telefonen, skal batteriet sættes i og oplades. Advarsel: Telefonen er udelukkende designet til brug sammen med originale Siemens-batterier og -tilbehør. Det anbefales, at batterierne opbevares i beskyttelsesbeholderne, når de ikke bruges. Gør følgende 1 Tag batteriet ud af den beskyttende, gennemsigtige plasticbeholder. 2 Skub batteridækslet ned, så det slipper telefonen. 3 Anbring batteriet øverst i batterirummet med pilen først under tappen øverst i batterirummet, og tryk det ned. 4 Sæt batteridækslet tilbage på telefonen og skub det op, så det klikker på plads. 16

18 Opladning af batteriet Nye batterier leveres delvist opladet. Før du kan bruge telefonen, skal batteriet sættes i og oplades på følgende måde. Bemærk: Nogle batterier giver den bedste ydelse efter flere fulde opladninger/afladninger. Gør følgende 1 Der følger tre stik med telefonen. Vælg det stik, der gælder i det land, hvor du bor. 2 Sæt stikket i strømforsyningen. Introduktion 3 Tryk de to komponenter sammen, indtil du kan høre dem klikke på plads. 4 Sæt opladeren i telefonen, mens udløserklappen vender opad. 5 Sæt den anden ende af opladeren i en stikkontakt. 6 Når telefonen viser Opladning færdig, trykker du på udløserklappen og tager opladeren fra. 17

19 Bemærk: Når du lader batteriet, viser indikatoren for batteriniveau i øverste højre hjørne på displayet, hvor meget af opladningen der er udført. Introduktion Batteribrug Batteriets ydeevne afhænger af mange faktorer, inklusive tjenesteudbyderens netkonfiguration, signalstyrken, den temperatur, som telefonen anvendes i, hvilke funktioner og/eller indstillinger du vælger og bruger, samt stemmen, data og andre brugsmønstre. Vedligeholdelse af batterier Advarsel: forhindre skade eller forbrænding bør metalgenstande ikke komme i kontakt med eller kortslutte batteriklemmerne. Sådan holder batterierne længst muligt: Brug altid originale Siemens-batterier og -opladere. Telefonens garanti dækker ikke skade, der er opstået, fordi der er brugt andre batterier og/eller batteriopladere -end Siemens' egne. Der kan være brug for længere genopladningstid til nye batterier eller batterier, der har ligget i længere tid. Opbevar batteriet ved eller tæt på stuetemperatur, når det oplades. Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, bør det opbevares uden at være opladet på et kølig, mørkt og tørt sted, f.eks. i et køleskab. Som tiden går, vil batterierne gradvist blive slidt og kræve længere opladningstid. Dette er helt normalt. Hvis batteriet regelmæssigt genoplades, og du bemærker, at taletiden falder, eller at opladningstiden øges, er det sandsynligvis tid til at købe et nyt batteri. 18

20 De genopladelige batterier, som bruges i telefonen, skal bortskaffes korrekt, evt. til genbrug. Batteritypen er angivet på batteriets etiket. Kontakt evt. den lokale genbrugsstation for at få at vide, hvordan batterierne bør bortskaffes. Kast aldrig batterierne på åben ild, da de kan eksplodere. Sådan tænder du for telefonen Gør følgende 1 Tryk på og hold tænd/ sluk-tasten nede tænde telefonen Introduktion Tænd/ sluktast 2 Tryk om nødvendigt på S for at rulle til den ønskede brugerkonto, og tryk derefter på VÆLG (+). 3 Indtast om nødvendigt SIM-kortets PIN-kode, og tryk på OK (+) vælge den ønskede brugerkonto på listen over konti (gemt på SIM-kortet) låse SIM-kortet op Advarsel: Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, deaktiveres SIMkortet, og telefonen viser beskeden SIM blokeret. Kontakt serviceudbyderen (se side 151). 19

21 Gør følgende 4 Du kan evt. indtaste en oplåsningskode på fire cifre og trykke på OK (+) låse telefonen op Koden til oplåsning er oprindeligt indstillet til Din tjenesteudbyder kan have ændret nummeret, inden du modtager din telefon. Introduktion Indstilling af lydstyrken Tryk på de øverste og nederste lydstyrketaster for at: øge eller sænke højttalerens eller højttalertelefonens lydstyrke under en samtale øge eller sænke lydstyrkeindstillingen for ringetoner, mens standarddisplayet er synligt slå alarmtonen for indgående opkald fra Foretage og besvare opkald Dette afsnit beskriver de grundlæggende opkaldsfunktioner. Se hvordan du foretager videoopkald på side 52. Se flere funktioner på side 59. Sådan foretager du et opkald Hvis du vil foretage et opkald, skal telefonen: være tændt, og tastaturet skal være låst op have et SIM-kort isat og låst op have en netforbindelse med tilstrækkelig signalstyrke 20

22 Tryk på 1 taster på tastaturet ringe op til nummeret (op til 32 cifre) Tip: Hvis du taster forkert, skal du trykke på SLET (+) for at slette det sidste tal, eller du skal trykke på og holde SLET (+) nede for at slette alle tal. 2 N (sendetast) foretage opkaldet 3 O (afsluttetast) afslutte opkaldet Introduktion Bemærk: Du kan foretage nødopkald, selvom enheden er låst, og selvom der ikke er sat et SIM-kort i. Se side 62. Besvarelse af opkald Hvis du vil besvare et opkald, skal telefonen: være tændt og låst op have et SIM-kort isat og låst op have en netforbindelse med tilstrækkelig signalstyrke Når et opkald modtages, ringer og/eller vibrerer telefonen, og der vises en meddelelse om et indgående opkald. Tryk på 1 N eller BESVAR (+) besvare opkaldet 2 O (afsluttetast) afslutte opkaldet 21

23 Introduktion Visning af eget telefonnummer Hvis du vil se dit telefonnummer i standarddisplayet, skal du trykke på M#. Hvis du er i gang med et opkald, skal du trykke på M > Mine telefonnumre. Telefonnummeret skal være gemt på SIM-kortet, før du kan bruge denne funktion. Se, hvordan du gemmer telefonnummeret på SIM-kortet, på side 54. Hvis du ikke kender dit telefonnummer, kan du kontakte din tjenesteudbyder. 22

24 Sådan lærer du at bruge telefonen Se side 1, hvis du vil se et diagram over telefonen med dens grundkomponenter. Brug af displayet Standarddisplayet (vist nedenfor) er det display, der vises, når du ikke er i gang med en samtale eller bruger menuen. Flyt navigeringstasten (S) op, ned, til venstre og til højre for at få hurtig adgang: Seneste opkald Værktøjer Telefonbog Forbindelse Menuindikatoren (G) i midten forneden på displayet angiver, at du kan trykke på menutasten (M) for at få vist en menu. Teksterne i hjørnerne nederst på displayet viser de aktuelle valgtastfunktioner. Tryk på venstre (-) eller højre valgtast (+) for at udføre den funktion, som angives af teksten til venstre eller højre på valgtasten. Sådan lærer du at bruge telefonen 23

25 Øverst i displayet er der følgende statusindikatorer: ➍ Service ➌ Signalsikkerhed ➋ Dataservice ➊ Signalstyrke ➎ Aktuel linje 5DGkJÜ i Y9 1/1/02 12:00 ➏ Små/store bogstaver ➐ Beskeder eller indtastnings metode ➑ Alarmtype ➒ Batteriniveau Sådan lærer du at bruge telefonen VIDEO BESKEDER ➊ Indikator for signalstyrke Viser, hvor god telefonens forbindelse til nettet er. Stærk Intet signal Du kan ikke foretage eller besvare opkald, når indikatoren Intet signal vises. ➋ Indikator for dataservice Angiver, hvornår en pakkedataforbindelse er tilgængelig. Denne forbindelsestype benyttes måske af din tjenesteudbyder for at opnå højere dataoverførselshastigheder. Visning af indikatoren betyder ikke, at du er i gang med et opkald, men at du er registreret på nettet via en datapakke-forbindelse. ➌ Indikator for signalsikkerhed Viser, hvornår du har en sikker forbindelse til overførsel af datapakker, integrerede programforbindelser eller kredsløbskoblede dataopkald. 24

26 ➍ Serviceindikator Viser, hvornår telefonen bruger dit eget net (K) eller et andet net (k). Når du bevæger dig uden for det område, standard-nettet dækker, udfører enheden roaming, dvs. søger efter andre net. ➎ Indikator for aktuel linje Viser, hvornår opkaldsfortrolighed er aktiveret, et opkald er i gang, eller opkaldsviderestilling er slået til. Ikonet viser også, hvilken linje der er aktiv (om du har parkeret et opkald), og om du har Caps Lock-funktionen, numerisk indtastning eller symbolindtastning aktiveret, når du indtaster tekst. ➏ Indikator for små/store bogstaver Viser, om du bruger små eller store bogstaver i teksteditoren. Ü Ingen store bogstaver Ñ Næste bogstav med stort Ö Kun store bogstaver Tryk på 0 for at ændre metoden i et teksindtastningsdisplay. ➐ Indikator for beskeder eller indtastningsmetode Angiver, at du har en ny ventende tale- (f) eller SMS-besked (g). Når du indtaster en SMS-besked, viser tallet her, hvor mange bogstaver der stadig er plads til i beskeden. Sådan lærer du at bruge telefonen 25

27 Hver gang du indtaster tekst, viser ikonet her indtastningsmetoden: Symbol (å), Numerisk (á), Primær eller Sekundær: Sådan lærer du at bruge telefonen Primær Sekundær ï õ Tastemetoden, ingen store bogstaver ó ù Tastemetoden, næste bogstav med stort ñ ú Tastemetoden, kun store bogstaver ô ü itap, ingen store bogstaver itap, næste bogstav med stort ò û itap, kun store bogstaver Du kan ændre indtastningsmetoden ved at trykke på # (seside41). ➑ Indikator for alarmtype Viser den aktuelt valgte alarmprofil. Standardindstillingen for alarmen er en ringealarm. Y =højt ringesignal W =vibration a =lydløs X = lavt ringesignal Z = ringesignal og vibration ➒ Indikator for batteriniveau Viser, hvor meget batteriet er opladet. Jo flere segmenter der vises, jo mere er batteriet opladet. Højt Afladet 26

28 Genoplad batteriet, så snart det er muligt, når du ser advarslen Batteri afladet og hører alarmen for afladet batteri. Bemærk: Når du oplader batteriet, viser indikatoren for batteriniveau, hvor meget af opladningen der er udført. Se side 17. Brug af 5-vejsnavigeringstasten Brug 5-vejsnavigeringstasten på samme måde som en joystick til at navigere i 5-vejsnavigeringstast menusystemet, ændre funktionsindstillinger og spille spil. Tryk på den for at vælge et fremhævet menupunkt. Det har normalt samme funktion som højre valgtast (+). Tip: Inden for menuerne bruges primært op- og nedadgående bevægelser. Flyt til venstre og højre for at ændre funktionsindstillinger, navigere i kalenderen og redigere tekst. Brug af tasterne for videoopkald og browser Telefonen har specialtaster, der giver dig adgang til vigtige funktioner. Foretag et videoopkald ved at indtaste et telefonnummer og trykke på videoopkaldstasten (K) (se side 52). Når du trykker på browser-tasten (L), åbner du en websession. Du kan bruge tasterne på et hvilket som helst tidspunkt, hvor du ikke er i gang med et opkald. Sådan lærer du at bruge telefonen 27

29 Brug af menuer Hvis du vil se hovedmenuen, skal du trykke på M fra standarddisplayet. Sådan lærer du at bruge telefonen Venstre valgtast Udfører de funktioner, der vises i prompten til venstre på displayet. Menutast Tænd/sluk- og afsluttetast Tænd eller sluk telefonen ved at trykke på tasten og holde den nede. Tryk på og slip for at afslutte telefonopkald og lukke menusystemet. Højre valgtast Udfører de funktioner, der vises i prompten til højre på displayet. Sendetast Sender og modtager opkald, viser listen over seneste opkald. Navigeringstast Rul op og ned, til venstre og højre gennem menuer og lister, angiv værdier til funktioner. 28

30 Tryk på S for at fremhæve en menufunktionsikon i hovedmenuen. Følgende ikoner angiver funktioner, der måske også vises i hovedmenuen, afhængigt af din tjenesteudbyder og dit abonnement. Spil & Telefonbog Internet programmer Værktøjer Beskeder Multimedie Indstillinger Seneste opkald KAMERA Tip: Se hvordan du ændrer menuen på side 112. Valg af en menufunktion Vælg en menufunktion på følgende måde, idet du starter fra standarddisplayet: M > Multimedie > Billeder Eksemplet her viser, at du fra standarddisplayet skal trykke på M, rulle til og vælge Multimedie ( ) fra hovedmenuen, og derefter rulle til og vælge Billeder. Brug S til at rulle og venstre/ højre valgtast til at vælge de funktioner, der vises i nederste venstre og højre hjørne af displayet. Sådan lærer du at bruge telefonen 29

31 Sådan lærer du at bruge telefonen Valg af en funktion Nogle funktioner kræver, at du vælger et emne på en liste. 5 9 Kaldte numre 10) John Smith Fremhævet 9) Lise Olsen emne 8) Anne Thomsen Tryk på 7) Jens Berthelsen TILBAGE (+) for at vende tilbage 6) Marie Petersen til forrige side 5) David Hansen 4) David Hansen TILBAGE VIS En undermenu er nu tilgængelig. Tryk på M for at åbne undermenuen o Tryk på VIS (+) for at se detaljer for det fremhævede emne. Hvis der ikke findes nogen detaljer, vises GEM (+) og SLET (+). Tryk på GEM for at gemme emnet i telefonbogen, eller SLET for at slette emnet fra listen. Vælg et emne ved at fremhæve det på en af følgende fremgangsmåder: Tryk på S for at rulle op eller ned til det ønskede punkt. Hvis listen er nummereret, skal du trykke flere gange på en tast for at få vist bogstaverne på tasten og fremhæve det bogstav, der ligger nærmest emnet på listen. Hvis der hører en liste med forskellige indstillinger til et emne, skal du trykke til venstre eller højre på S for at rulle og vælge en indstilling. Hvis der hører en liste med talværdier til et emne, skal du angive en værdi ved at trykke på en taltast. 30

32 Indtastning og redigering af tekst Nogle funktioner kræver, at du indtaster oplysninger. Tryk på S for at rulle ned til andre emner. 5 9 Indtastningsdetaljer Navn:John Smith Kategori:Generel Nummer: Type:Arbejde T Gem i:telefon Talestyret navn: Lynopkaldsnummer:2# UDFØRT Tryk på AFBRYD (+) for at afslutte uden at foretage ændringer. UDFØRT (+) vises, når du indtaster eller ændrer oplysninger. ÆNDRE o Tryk på Fremhævet emne ÆNDRE (+) for at ændre oplysningerne. Sådan lærer du at bruge telefonen 31

33 I beskedcenteret kan du skrive og sende SMS-beskeder. En blinkende markør viser, hvor teksten kommer til at stå. Store/små bogstaver 5 9 Sådan lærer du at bruge telefonen Resterende plads (karakterer) Blinkende markør angiver indsætningspunktet. Üô 450 Tryk på AFBRYD (+) for at afslutte uden at foretage ændringer. AFBRYD Besked: INDSÆT o Tryk på M for at åbne undermenuen. Tryk på INDSÆT (+) for at indsætte et billede eller et andet objekt. Brug af tastemetoden Dette er standardtilstanden for indtastning af tekst på telefonen. Tryk på 1 En taltast (en eller flere gange) vælge et bogstav, tal eller symbol i tegnoversigten på side 34 2 Taltaster indsætte de øvrige tegn Tip: Tryk til højre på S for at acceptere en afslutning af ordet, eller * for at indsætte et mellemrum 3 OK (+) gemme teksten 32

34 På en tekstindtastningsskærm kan du trykke på # for at skifte indtastningsmetode. En indikator fortæller dig, hvilken metode der er aktiv (se side 24). Hvis Tastemetoden (ï eller õ) ikke er tilgængelig, se side 42. Når du skriver tekst med standardtastemetoden, ændres den blinkende markør til en blokmarkør, og valgtastfunktionerne ændres. 5 9 Blokmarkøren angiver det tegn, der er fremhævet. Üô 449 P SLET Efter 2 sekunder ændres blokmarkøren til en blinkende markør og flytter til næste plads. Besked: OK o Tryk på OK (+) for at acceptere og gemme teksten. Tryk på SLET (+) for at slette tegnet til venstre for indsætningspunktet. Sådan lærer du at bruge telefonen 33

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Velkommen. Velkommen - 1

Velkommen. Velkommen - 1 Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V3 GSM-telefon.. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

VELKOMMEN. I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon.

VELKOMMEN. I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon. VELKOMMEN I det følgende introduceres din nye trådløse Motorola RAZR V3i GSM-telefon. 1 2 1 3 4 2 3 www.hellomoto.com Nogle mobiltelefon er afhængige af og indstillinger på din tjenesteudbyders net. Desuden

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere