Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport."

Transkript

1 Be inspired U15

2 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler til højre på displayet. Kamera Stik til hovedtelefon Kameratast Tag billeder. Lydstyrketaster Menutast Venstre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten til venstre på displayet. Browsertast Åbner Webbrowseren. Tænd/sluk- og afsluttetast Tænd eller sluk telefonen ved at trykke på tasten og holde den nede. Tryk på tasten og slip den for at afslutte opkald og lukke menusystemet. Strømstik Indsæt oplader. Videoopkaldstast Foretag videoopkald. Navigeringstast Rul gennem menuer og lister, angiv værdier til funktioner. Sendetast Send og modtag opkald, se listen over seneste opkald. USIM- eller SIM-slot Indsæt kort Mikrofon USB-stik Tilslut tilbehør. 1

3 2 All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

4 Indhold Menuoversigt Sikkerhed og generelle oplysninger EU-overensstemmelseserklæring Introduktion Hvad indeholder æsken? Om denne vejledning Isætning af USIM- eller SIM-kort Isætning af batteri Opladning af batteriet Batteribrug Sådan tænder du for telefonen Indstilling af lydstyrken Foretage og besvare opkald Visning af eget telefonnummer Sådan lærer du at bruge telefonen Brug af displayet Brug af 5-vejsnavigeringstasten Brug af tasterne for videoopkald og browser Brug af menuer Indtastning og redigering af tekst Valg af tekstindtastningsmetode Låsning og oplåsning af telefonen Ændring af oplåsningskoden Hvis du glemmer din oplåsningskode Låsning og oplåsning af tastaturet Tage og se billeder Optage og vise video

5 4 Foretage videoopkald Indstilling af telefonen Lagring af dit navn og telefonnummer Indstilling af tid og dato Indstilling af ringetype Indstilling af et baggrundsbillede Indstilling af et pauseskærmbillede Indstilling af farven på displayet Indstilling af lys i telefonen Indstilling af display-timeout Batterisparefunktion Opkaldsfunktioner Ændring af den aktive linje Genopkald til et nummer Brug af autogenopkald Brug af opkalds-id Afbrydelse af et indgående opkald Deaktivering af alarm for indgående opkald Opkald til et nødopkaldsnummer Opkald til internationale numre Visning af tidligere opkald Besvarelse af et ubesvaret opkald Brug af notesblokken Vedhæftning af et nummer Opkald med lynopkaldsnumre Lynopkald Brug af talebeskeder Brug af Banke på Parkering af et opkald Overførsel af et opkald

6 SMS-beskeder og Indstilling af indbakken til SMS-beskeder Oprettelse og afsendelse af beskeder Visning af meddelelsesstatus Modtagelse af beskeder Læsning, låsning eller sletning af beskeder Opsætning af telefonbogen Visning af indtastningsdetaljer Oprettelse af en post i telefonbogen Lagring af en PIN-kode sammen med et telefonnummer Optagelse af et talestyret navn for en post i telefonbogen Opkald til en post i telefonbogen Redigering af en post i telefonbogen Brug af kategorier i telefonbogen Vis/skjul private poster Sortering af telefonbogslisten Indstilling af det primære telefonnummer for en post i telefonbogen Kopiering af telefonbogsposter Kontroller telefonbogens kapacitet Indstilling af lynopkald Afsendelse af en post Synkronisering af din telefonbog Personlige indstillinger i telefonen Personlig ringetype Aktivering af opkalds-id er Indstilling af lydstyrken i ringetone og tastatur Indstilling af påmindelser Aktivering af vibrationer

7 6 Oprettelse og redigering af alarmtoner Personlige tekster på displayet Indstilling af menuvisning Brugerdefinering af menuen Brugerdefinering af valgtasterne Indstilling af menusproget Indstilling af hvordan rullebjælken i menuen skal fungere Indstilling af menu animationer Nulstilling af alle indstillinger Sletning af alle gemte oplysninger Oprettelse og anvendelse af genveje Få mere ud af din telefon Konferenceopkald Viderestilling af et opkald Spærring af et opkald Brug af faste numre Serviceopkald Lynopkald Anvendelse af DTMF-toner Overvågning af brug af telefonen Brug af håndfrie funktioner Brug af programmer under et opkald Tilslutning af telefonen til en ekstern enhed Dataopkald Brug af synkronisering Afsendelse af filer fra telefonen Justering af netindstillinger Overvågning af batteriopladning Visning af telefonspecifikationer

8 Funktioner i Personal Organizer Kalender Lommeregner og valutaomregner Sikkerhed Sikkerhed på linjen Låsning af SIM-kortet Låsning og oplåsning af programmer Nyheder og underholdning Mobilt Internet Java-programmer Spil SIM-programmer Fejlsøgning Kundeservice (Customer Care) Pleje og vedligeholdelse Kvalitetserklæring vedr. batterier SAR-data Garantibevis Stikordregister

9 Menuoversigt Hovedmenu Spil & programmer Værktøj SIM-programmer Lommeregner Kalender Genveje Opkaldstjenester Opkaldsspærring Faste numre Serviceopkald Lynopkald Hurtig menu Indstillinger (se næste side) Telefonbog Beskeder Seneste opkald Internet Browser Web-genveje Tidligere sider Historik Gå til URL Browseropsætning KAMERA Multimedie Billeder Lyde Videoer Videokamera Bemærk: Dette er menuens standardlayout. Menuens opsætning og funktion kan være anderledes på din telefon. Det er ikke sikkert, at alle funktioner kan vælges. Genveje Lås tastatur/lås tastatur op: Tryk på M * Vis eget telefonnummer: Tryk på M# Gå til opkaldslisten: Tryk på N Forlad menusystemet: Tryk på O Se yderligere oplysninger om genveje på side 116 8

10 Menuen Indstillinger Personlige indstillinger Hovedmenu Hjem-taster Farvetilpasning Hilsen Banner Bannergrafik Baggrund Pauseskærm Lynopkald Ringetype Forbindelse IrDA-forbindelse Bluetoothforbindelse Synkr Viderestil opkald Taleopkald Faxopkald Dataopkald Annuller alle Status viderestilling Opkaldsindstilling Opkaldstimer Indtast opkaldspris Mit opkalds-id Svarfunktioner Banke på Beskedalarm Basisopsætning Tid og dato VideoGateway Lynopkald Autogenopkald Display-timeout Baggrundslys Rul Animation Synkroniseringsmenu Sprog Batteri sparer DTMF Nulstil indstillinger Slet Telefonstatus Mit telefonnummer Aktiv linje Batterimåler Brugerkonti Lagringsenheder Andre oplysninger Hovedtelefon Automatisk svar Ringeindstillinger Bilindstillinger Automatisk svar Autohåndfri Forsinket slukning Opladningstid Net Nyt net Netopsætning Tilgængelige net Min netliste Servicetone Opkald mislykket tone Sikkerhed Telefonlås Lås tastatur Lås program Faste numre Begræns opkald Opkaldsspærring SIM PIN-kode SIM PIN2-kode Universel PIN-kode WIM PIN-koder Nye kodeord Java-værktøjer Javaprogramindlæsning Java-system Netadgang DNS IP 9

11 Sikkerhed og generelle oplysninger Sikkerhedsanvisninger For forældre Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug! Forklar barnet indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! Overhold de lovmsæssige forskrifter og lokale begrænsinger ved anvendelse af telefonen. Disse regler kan f.eks. gælde i flyvemaskiner, på tankstationer, på sygehuse eller når du kører bil. Det kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr såsom høreapparater eller pacemakere. Hold en minimumsafstand på 20 cm mellem telefonen og pacemakere. Når du telefonerer, skal du holde telefonen op til det øre, der er længst væk fra pacemakeren. Kontakt din læge for at få yderligere oplysninger. SIM-kortet kan tages ud. Advarsel! Småbørn kan sluge kortet. Den netspænding (V), der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Hvis dette ikke overholdes, kan laderen gå i stykker. 10

12 Bemærk! Ringetonen (se side 54), servicetonerne (se side 26) og den håndfri funktion anvender telefonens højttaler. Hold derfor ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion (se side 129). I modsat fald kan du pådrage dig en alvorlig og permanent høreskade. Betragt ikke den aktiverede infrarøde port [lysdiodeenhed af klasse 1 (klassificering efter IEC )] gennem optiske forstørrelsesapparater. Anvend kun originale Siemens-batterier (100 % kviksølvfri) og -ladere. I modsat fald kan det medføre alvorlige sundhedsmæssige og materielle skader. Eksempelvis er der risiko for, at batteriet kan eksplodere. Telefonen må ikke åbnes. Telefonen må kun åbnes, når du skal skifte batteri (100 % kviksølvfri) eller SIM-kort. Batteriet må du under ingen omstændigheder åbne. Enhver anden ændring af produktet er forbudt og medfører, at garantien bortfalder. Bortskaf brugte batterier og telefoner i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. I nærheden af tv- og radioapparater samt pc'er kan telefonen medføre forstyrrelser på disse apparater. Anvend kun originalt Siemens-tilbehør. Derved undgår du potentielle sundhedsmæssige og materielle skader og sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. Hvis telefonen bruges i strid med sit formål, bortfalder garantien! 11

13 Batteriet og telefonen kan være forsynet med symboler med følgende definitioner: Symbol Definition Efterfølges af vigtige sikkerhedsoplysninger. Batteriet og telefonen må ikke forbrændes. 12

14 EU-overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Siemens Information and Communication mobile erklærer hermed, at den mobiltelefon, som beskrives i denne vejledning, opfylder de vigtigste krav og andre gældende bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (teleterminaldirektivet). Den pågældende overensstemmelseserklæring (DoC) er underskrevet. Om nødvendigt kan en kopi af originalen rekvireres via firmaets hotline. Telefonidentifikation Følgende oplysninger er vigtige, hvis du mister telefonen eller SIM-kortet. Skriv oplysningerne her: SIM-kortets nummer (står på kortet): cifret serienummer på telefonen (står under batteriet):... Netudbyderens servicenummer:... Ved bortkomst Hvis du mister telefonen og/eller SIM-kortet, skal du omgående ringe til netudbyderen for at undgå misbrug. 13

15 Introduktion Introduktion Hvad indeholder æsken? Den digitale mobiltelefon har batteri og leveres typisk med en oplader. Du kan købe andet ekstraudstyr, så du kan tilpasse telefonen og opnå den størst mulige kapacitet og fleksibilitet. Hvis du vil købe originalt tilbehør fra Siemens, er du velkommen til at kontakte Siemens Customer Care. Yderligere oplysninger finder du ved at besøge: Om denne vejledning Ekstra funktioner Funktioner, der er markeret med dette symbol, er ekstra funktioner, som afhænger af nettet, SIM-kortet og/eller abonnementet. Disse funktioner tilbydes evt. ikke af alle udbydere i alle geografiske områder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed. Ekstra tilbehør Funktioner, der er markeret med dette symbol, kræver ekstra, originalt Siemens-tilbehør. 14

16 Isætning af USIM- eller SIM-kort USIM-kortet (Universal Subscriber Identity Module) indeholder telefonnumer, oplysninger om tjenester og telefonbogs-/ beskedhukommelse. Telefonen kan bruge GSM SIM-kort (Subscriber Identity Module), men ikke alle funktioner vil være til rådighed. Advarsel: Kortet må ikke bøjes eller ridses. Udsæt heller ikke SIM-kortet for statisk elektricitet, vand eller snavs. Gør følgende 1 Åbn dækslet til kortet på højre side af telefonen ved hjælp af en spids genstand (f.eks. en pen) som vist her. Introduktion 2 Sæt kortet ind med guldpladen nedad og hakket placeret som vist. 3 Skub kortet ind i åbningen, indtil det klikker på plads, ved hjælp af tommelfingerneglen. Udtagning af kortet: Tryk på kortet med tommelfingerneglen for at tage det ud. På den måde løsner du det. 15

17 Gør følgende 4 Luk dækslet. Introduktion Isætning af batteri Før du kan bruge telefonen, skal batteriet sættes i og oplades. Advarsel: Telefonen er udelukkende designet til brug sammen med originale Siemens-batterier og -tilbehør. Det anbefales, at batterierne opbevares i beskyttelsesbeholderne, når de ikke bruges. Gør følgende 1 Tag batteriet ud af den beskyttende, gennemsigtige plasticbeholder. 2 Skub batteridækslet ned, så det slipper telefonen. 3 Anbring batteriet øverst i batterirummet med pilen først under tappen øverst i batterirummet, og tryk det ned. 4 Sæt batteridækslet tilbage på telefonen og skub det op, så det klikker på plads. 16

18 Opladning af batteriet Nye batterier leveres delvist opladet. Før du kan bruge telefonen, skal batteriet sættes i og oplades på følgende måde. Bemærk: Nogle batterier giver den bedste ydelse efter flere fulde opladninger/afladninger. Gør følgende 1 Der følger tre stik med telefonen. Vælg det stik, der gælder i det land, hvor du bor. 2 Sæt stikket i strømforsyningen. Introduktion 3 Tryk de to komponenter sammen, indtil du kan høre dem klikke på plads. 4 Sæt opladeren i telefonen, mens udløserklappen vender opad. 5 Sæt den anden ende af opladeren i en stikkontakt. 6 Når telefonen viser Opladning færdig, trykker du på udløserklappen og tager opladeren fra. 17

19 Bemærk: Når du lader batteriet, viser indikatoren for batteriniveau i øverste højre hjørne på displayet, hvor meget af opladningen der er udført. Introduktion Batteribrug Batteriets ydeevne afhænger af mange faktorer, inklusive tjenesteudbyderens netkonfiguration, signalstyrken, den temperatur, som telefonen anvendes i, hvilke funktioner og/eller indstillinger du vælger og bruger, samt stemmen, data og andre brugsmønstre. Vedligeholdelse af batterier Advarsel: forhindre skade eller forbrænding bør metalgenstande ikke komme i kontakt med eller kortslutte batteriklemmerne. Sådan holder batterierne længst muligt: Brug altid originale Siemens-batterier og -opladere. Telefonens garanti dækker ikke skade, der er opstået, fordi der er brugt andre batterier og/eller batteriopladere -end Siemens' egne. Der kan være brug for længere genopladningstid til nye batterier eller batterier, der har ligget i længere tid. Opbevar batteriet ved eller tæt på stuetemperatur, når det oplades. Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, bør det opbevares uden at være opladet på et kølig, mørkt og tørt sted, f.eks. i et køleskab. Som tiden går, vil batterierne gradvist blive slidt og kræve længere opladningstid. Dette er helt normalt. Hvis batteriet regelmæssigt genoplades, og du bemærker, at taletiden falder, eller at opladningstiden øges, er det sandsynligvis tid til at købe et nyt batteri. 18

20 De genopladelige batterier, som bruges i telefonen, skal bortskaffes korrekt, evt. til genbrug. Batteritypen er angivet på batteriets etiket. Kontakt evt. den lokale genbrugsstation for at få at vide, hvordan batterierne bør bortskaffes. Kast aldrig batterierne på åben ild, da de kan eksplodere. Sådan tænder du for telefonen Gør følgende 1 Tryk på og hold tænd/ sluk-tasten nede tænde telefonen Introduktion Tænd/ sluktast 2 Tryk om nødvendigt på S for at rulle til den ønskede brugerkonto, og tryk derefter på VÆLG (+). 3 Indtast om nødvendigt SIM-kortets PIN-kode, og tryk på OK (+) vælge den ønskede brugerkonto på listen over konti (gemt på SIM-kortet) låse SIM-kortet op Advarsel: Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, deaktiveres SIMkortet, og telefonen viser beskeden SIM blokeret. Kontakt serviceudbyderen (se side 151). 19

21 Gør følgende 4 Du kan evt. indtaste en oplåsningskode på fire cifre og trykke på OK (+) låse telefonen op Koden til oplåsning er oprindeligt indstillet til Din tjenesteudbyder kan have ændret nummeret, inden du modtager din telefon. Introduktion Indstilling af lydstyrken Tryk på de øverste og nederste lydstyrketaster for at: øge eller sænke højttalerens eller højttalertelefonens lydstyrke under en samtale øge eller sænke lydstyrkeindstillingen for ringetoner, mens standarddisplayet er synligt slå alarmtonen for indgående opkald fra Foretage og besvare opkald Dette afsnit beskriver de grundlæggende opkaldsfunktioner. Se hvordan du foretager videoopkald på side 52. Se flere funktioner på side 59. Sådan foretager du et opkald Hvis du vil foretage et opkald, skal telefonen: være tændt, og tastaturet skal være låst op have et SIM-kort isat og låst op have en netforbindelse med tilstrækkelig signalstyrke 20

22 Tryk på 1 taster på tastaturet ringe op til nummeret (op til 32 cifre) Tip: Hvis du taster forkert, skal du trykke på SLET (+) for at slette det sidste tal, eller du skal trykke på og holde SLET (+) nede for at slette alle tal. 2 N (sendetast) foretage opkaldet 3 O (afsluttetast) afslutte opkaldet Introduktion Bemærk: Du kan foretage nødopkald, selvom enheden er låst, og selvom der ikke er sat et SIM-kort i. Se side 62. Besvarelse af opkald Hvis du vil besvare et opkald, skal telefonen: være tændt og låst op have et SIM-kort isat og låst op have en netforbindelse med tilstrækkelig signalstyrke Når et opkald modtages, ringer og/eller vibrerer telefonen, og der vises en meddelelse om et indgående opkald. Tryk på 1 N eller BESVAR (+) besvare opkaldet 2 O (afsluttetast) afslutte opkaldet 21

23 Introduktion Visning af eget telefonnummer Hvis du vil se dit telefonnummer i standarddisplayet, skal du trykke på M#. Hvis du er i gang med et opkald, skal du trykke på M > Mine telefonnumre. Telefonnummeret skal være gemt på SIM-kortet, før du kan bruge denne funktion. Se, hvordan du gemmer telefonnummeret på SIM-kortet, på side 54. Hvis du ikke kender dit telefonnummer, kan du kontakte din tjenesteudbyder. 22

24 Sådan lærer du at bruge telefonen Se side 1, hvis du vil se et diagram over telefonen med dens grundkomponenter. Brug af displayet Standarddisplayet (vist nedenfor) er det display, der vises, når du ikke er i gang med en samtale eller bruger menuen. Flyt navigeringstasten (S) op, ned, til venstre og til højre for at få hurtig adgang: Seneste opkald Værktøjer Telefonbog Forbindelse Menuindikatoren (G) i midten forneden på displayet angiver, at du kan trykke på menutasten (M) for at få vist en menu. Teksterne i hjørnerne nederst på displayet viser de aktuelle valgtastfunktioner. Tryk på venstre (-) eller højre valgtast (+) for at udføre den funktion, som angives af teksten til venstre eller højre på valgtasten. Sådan lærer du at bruge telefonen 23

25 Øverst i displayet er der følgende statusindikatorer: ➍ Service ➌ Signalsikkerhed ➋ Dataservice ➊ Signalstyrke ➎ Aktuel linje 5DGkJÜ i Y9 1/1/02 12:00 ➏ Små/store bogstaver ➐ Beskeder eller indtastnings metode ➑ Alarmtype ➒ Batteriniveau Sådan lærer du at bruge telefonen VIDEO BESKEDER ➊ Indikator for signalstyrke Viser, hvor god telefonens forbindelse til nettet er. Stærk Intet signal Du kan ikke foretage eller besvare opkald, når indikatoren Intet signal vises. ➋ Indikator for dataservice Angiver, hvornår en pakkedataforbindelse er tilgængelig. Denne forbindelsestype benyttes måske af din tjenesteudbyder for at opnå højere dataoverførselshastigheder. Visning af indikatoren betyder ikke, at du er i gang med et opkald, men at du er registreret på nettet via en datapakke-forbindelse. ➌ Indikator for signalsikkerhed Viser, hvornår du har en sikker forbindelse til overførsel af datapakker, integrerede programforbindelser eller kredsløbskoblede dataopkald. 24

26 ➍ Serviceindikator Viser, hvornår telefonen bruger dit eget net (K) eller et andet net (k). Når du bevæger dig uden for det område, standard-nettet dækker, udfører enheden roaming, dvs. søger efter andre net. ➎ Indikator for aktuel linje Viser, hvornår opkaldsfortrolighed er aktiveret, et opkald er i gang, eller opkaldsviderestilling er slået til. Ikonet viser også, hvilken linje der er aktiv (om du har parkeret et opkald), og om du har Caps Lock-funktionen, numerisk indtastning eller symbolindtastning aktiveret, når du indtaster tekst. ➏ Indikator for små/store bogstaver Viser, om du bruger små eller store bogstaver i teksteditoren. Ü Ingen store bogstaver Ñ Næste bogstav med stort Ö Kun store bogstaver Tryk på 0 for at ændre metoden i et teksindtastningsdisplay. ➐ Indikator for beskeder eller indtastningsmetode Angiver, at du har en ny ventende tale- (f) eller SMS-besked (g). Når du indtaster en SMS-besked, viser tallet her, hvor mange bogstaver der stadig er plads til i beskeden. Sådan lærer du at bruge telefonen 25

27 Hver gang du indtaster tekst, viser ikonet her indtastningsmetoden: Symbol (å), Numerisk (á), Primær eller Sekundær: Sådan lærer du at bruge telefonen Primær Sekundær ï õ Tastemetoden, ingen store bogstaver ó ù Tastemetoden, næste bogstav med stort ñ ú Tastemetoden, kun store bogstaver ô ü itap, ingen store bogstaver itap, næste bogstav med stort ò û itap, kun store bogstaver Du kan ændre indtastningsmetoden ved at trykke på # (seside41). ➑ Indikator for alarmtype Viser den aktuelt valgte alarmprofil. Standardindstillingen for alarmen er en ringealarm. Y =højt ringesignal W =vibration a =lydløs X = lavt ringesignal Z = ringesignal og vibration ➒ Indikator for batteriniveau Viser, hvor meget batteriet er opladet. Jo flere segmenter der vises, jo mere er batteriet opladet. Højt Afladet 26

28 Genoplad batteriet, så snart det er muligt, når du ser advarslen Batteri afladet og hører alarmen for afladet batteri. Bemærk: Når du oplader batteriet, viser indikatoren for batteriniveau, hvor meget af opladningen der er udført. Se side 17. Brug af 5-vejsnavigeringstasten Brug 5-vejsnavigeringstasten på samme måde som en joystick til at navigere i 5-vejsnavigeringstast menusystemet, ændre funktionsindstillinger og spille spil. Tryk på den for at vælge et fremhævet menupunkt. Det har normalt samme funktion som højre valgtast (+). Tip: Inden for menuerne bruges primært op- og nedadgående bevægelser. Flyt til venstre og højre for at ændre funktionsindstillinger, navigere i kalenderen og redigere tekst. Brug af tasterne for videoopkald og browser Telefonen har specialtaster, der giver dig adgang til vigtige funktioner. Foretag et videoopkald ved at indtaste et telefonnummer og trykke på videoopkaldstasten (K) (se side 52). Når du trykker på browser-tasten (L), åbner du en websession. Du kan bruge tasterne på et hvilket som helst tidspunkt, hvor du ikke er i gang med et opkald. Sådan lærer du at bruge telefonen 27

29 Brug af menuer Hvis du vil se hovedmenuen, skal du trykke på M fra standarddisplayet. Sådan lærer du at bruge telefonen Venstre valgtast Udfører de funktioner, der vises i prompten til venstre på displayet. Menutast Tænd/sluk- og afsluttetast Tænd eller sluk telefonen ved at trykke på tasten og holde den nede. Tryk på og slip for at afslutte telefonopkald og lukke menusystemet. Højre valgtast Udfører de funktioner, der vises i prompten til højre på displayet. Sendetast Sender og modtager opkald, viser listen over seneste opkald. Navigeringstast Rul op og ned, til venstre og højre gennem menuer og lister, angiv værdier til funktioner. 28

30 Tryk på S for at fremhæve en menufunktionsikon i hovedmenuen. Følgende ikoner angiver funktioner, der måske også vises i hovedmenuen, afhængigt af din tjenesteudbyder og dit abonnement. Spil & Telefonbog Internet programmer Værktøjer Beskeder Multimedie Indstillinger Seneste opkald KAMERA Tip: Se hvordan du ændrer menuen på side 112. Valg af en menufunktion Vælg en menufunktion på følgende måde, idet du starter fra standarddisplayet: M > Multimedie > Billeder Eksemplet her viser, at du fra standarddisplayet skal trykke på M, rulle til og vælge Multimedie ( ) fra hovedmenuen, og derefter rulle til og vælge Billeder. Brug S til at rulle og venstre/ højre valgtast til at vælge de funktioner, der vises i nederste venstre og højre hjørne af displayet. Sådan lærer du at bruge telefonen 29

31 Sådan lærer du at bruge telefonen Valg af en funktion Nogle funktioner kræver, at du vælger et emne på en liste. 5 9 Kaldte numre 10) John Smith Fremhævet 9) Lise Olsen emne 8) Anne Thomsen Tryk på 7) Jens Berthelsen TILBAGE (+) for at vende tilbage 6) Marie Petersen til forrige side 5) David Hansen 4) David Hansen TILBAGE VIS En undermenu er nu tilgængelig. Tryk på M for at åbne undermenuen o Tryk på VIS (+) for at se detaljer for det fremhævede emne. Hvis der ikke findes nogen detaljer, vises GEM (+) og SLET (+). Tryk på GEM for at gemme emnet i telefonbogen, eller SLET for at slette emnet fra listen. Vælg et emne ved at fremhæve det på en af følgende fremgangsmåder: Tryk på S for at rulle op eller ned til det ønskede punkt. Hvis listen er nummereret, skal du trykke flere gange på en tast for at få vist bogstaverne på tasten og fremhæve det bogstav, der ligger nærmest emnet på listen. Hvis der hører en liste med forskellige indstillinger til et emne, skal du trykke til venstre eller højre på S for at rulle og vælge en indstilling. Hvis der hører en liste med talværdier til et emne, skal du angive en værdi ved at trykke på en taltast. 30

32 Indtastning og redigering af tekst Nogle funktioner kræver, at du indtaster oplysninger. Tryk på S for at rulle ned til andre emner. 5 9 Indtastningsdetaljer Navn:John Smith Kategori:Generel Nummer: Type:Arbejde T Gem i:telefon Talestyret navn: Lynopkaldsnummer:2# UDFØRT Tryk på AFBRYD (+) for at afslutte uden at foretage ændringer. UDFØRT (+) vises, når du indtaster eller ændrer oplysninger. ÆNDRE o Tryk på Fremhævet emne ÆNDRE (+) for at ændre oplysningerne. Sådan lærer du at bruge telefonen 31

33 I beskedcenteret kan du skrive og sende SMS-beskeder. En blinkende markør viser, hvor teksten kommer til at stå. Store/små bogstaver 5 9 Sådan lærer du at bruge telefonen Resterende plads (karakterer) Blinkende markør angiver indsætningspunktet. Üô 450 Tryk på AFBRYD (+) for at afslutte uden at foretage ændringer. AFBRYD Besked: INDSÆT o Tryk på M for at åbne undermenuen. Tryk på INDSÆT (+) for at indsætte et billede eller et andet objekt. Brug af tastemetoden Dette er standardtilstanden for indtastning af tekst på telefonen. Tryk på 1 En taltast (en eller flere gange) vælge et bogstav, tal eller symbol i tegnoversigten på side 34 2 Taltaster indsætte de øvrige tegn Tip: Tryk til højre på S for at acceptere en afslutning af ordet, eller * for at indsætte et mellemrum 3 OK (+) gemme teksten 32

34 På en tekstindtastningsskærm kan du trykke på # for at skifte indtastningsmetode. En indikator fortæller dig, hvilken metode der er aktiv (se side 24). Hvis Tastemetoden (ï eller õ) ikke er tilgængelig, se side 42. Når du skriver tekst med standardtastemetoden, ændres den blinkende markør til en blokmarkør, og valgtastfunktionerne ændres. 5 9 Blokmarkøren angiver det tegn, der er fremhævet. Üô 449 P SLET Efter 2 sekunder ændres blokmarkøren til en blinkende markør og flytter til næste plads. Besked: OK o Tryk på OK (+) for at acceptere og gemme teksten. Tryk på SLET (+) for at slette tegnet til venstre for indsætningspunktet. Sådan lærer du at bruge telefonen 33

Din brugermanual MOTOROLA RAZR V3 http://da.yourpdfguides.com/dref/839112

Din brugermanual MOTOROLA RAZR V3 http://da.yourpdfguides.com/dref/839112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA V620 http://da.yourpdfguides.com/dref/529026

Din brugermanual MOTOROLA V620 http://da.yourpdfguides.com/dref/529026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Velkommen. Velkommen - 1. 2 - Velkommen

Velkommen. Velkommen - 1. 2 - Velkommen Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V220 GSM-telefon. Velkommen - 1 www.hellomoto.com

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

HELLOMOTO. I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen.

HELLOMOTO. I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen. HELLOMOTO I det følgende introduceres din nye Motorola L2 GSM-mobiltelefon. Her er en hurtig oversigt over telefonen. PTT/Smart-tast Åbn menuer Naviger i menuer Venstre valgtast Lysføler Foretag og besvar

Læs mere

Velkommen. Højttaler. Stik til hovedtelefon Indsæt hovedtelefonsæt til håndfri brug Display. Volumentast Juster højttaler og ringelydstyrke

Velkommen. Højttaler. Stik til hovedtelefon Indsæt hovedtelefonsæt til håndfri brug Display. Volumentast Juster højttaler og ringelydstyrke Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder! Det glæder os, at du har valgt vores trådløse telefon Motorola V70. Højttaler Stik til

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Velkommen. Velkommen - 1

Velkommen. Velkommen - 1 Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V3 GSM-telefon.. Velkommen - 1 Se

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

VELKOMMEN. se alt det nye! Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. funktioner afspil videoklip

VELKOMMEN. se alt det nye! Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. funktioner afspil videoklip VELKOMMEN Her er en hurtig oversigt over din nye trådløse Motorola PEBL GSM-telefon. VELKOMMEN 1 se alt det nye! talestyret opkald til post i telefonbog talestyret opkald til nummer optag videoklip Tryk

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere