LEDERUDDANNELSE 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERUDDANNELSE 2014/15"

Transkript

1 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse

2 Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune obligatorisk for målgruppen. Uddannelsen er på Diplomniveau. Der deltager grupper af ledere fra flere kommuner på holdet. Mål Uddannelsesforløbet lægger vægt på at give lederne værktøjer til: at vurdere og udvikle egne professionelle ledelseskompetencer at analysere, forstå og skabe mening i egne organisationer at igangsætte og styre udviklingsprocesser i egne organisationer at håndtere ledelsesopgaven i en politisk ledet organisation at opbygge og arbejde i netværk 2

3 Afvikling og omfang Uddannelsen består af 6 moduler og gennemføres som 2-dages internater og lokale undervisningsdage. De 2 første moduler rummer 2 internater samt 2 lokale undervisningsdage. På de øvrige moduler er der et internat samt 4 lokale undervisningsdage. Herudover skal man som deltager regne med enkelte møder i læringsgrupper, som deltagerne fastsætter på eget initiativ. De første to moduler afvikles med start i januar i Tredje og fjerde modul gennemføres i to perioder i efteråret De sidste to moduler afvikles i foråret Alle moduler afsluttes med eksamen. Et modul afvikles i løbet af ca. fire uger. Til deltagelse i undervisning, fælles og individuel forberedelse bevilliges deltagerne orlov med løn i 13 dage pr. modul. Vi afholder introduktionsmøde for deltagerne torsdag den 9. januar 2014 kl i kursuslokalet på Albertslund Stadion. Indhold Udgangspunktet for uddannelsen er lederens daglige ledelsesopgaver og de problemstillinger, som den enkelte leder oplever i sin hverdag. Forløbet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og den enkelte deltagers egen praksis. og udvikling af praksis. Centralt stof formidles gennem korte teoriinput med efterfølgende praksisorienteret arbejde. Gennem hele forløbet arbejder den enkelte deltager med sit eget lokalt forankrede udviklingsprojekt. Form Den enkelte undervisningsblok består af en kombination af teori, refleksion, erfaringsudveksling samt eventuel vejledning i forhold til deltagernes arbejde med deres udviklingsprojekt. Kommunikation er et gennemgående tema i alle blokke. Undervisningen er tilrettelagt, så den enkelte deltagers aktive medvirken er afgørende for et succesfuldt forløb. Undervisningen har et konstruktionistisk, systemisk udgangspunkt. Læringsgrupper Alle deltagere indgår i en læringsgruppe. Hver læringsgruppe består af 4-5 deltagere. I læringsgrupperne skal deltagerne være sparringspartnere og kritiske venner for hinanden i forhold til både teori og praksis. Læringsgrupperne arbejder sammen på undervisningsdage og mellem blokkene. Temaerne for læringsgruppernes møder bestemmes af deltagernes udviklingsprojekter og det aktuelle undervisningsindhold. Teoristoffet skal først og fremmest fungere som udgangspunkt for analyse, forståelse 3

4 TEMAER Følgende overordnede emner vil blive berørt: Lederen som fortæller og fortolker Ledelse i en politisk styret organisation Ledelse og styring på afstand Ledelse, legitimitet og magt Ledelse, identitet og kultur Ledelse, læring og innovation Ledelse i netværk Ledernes ledelse af sig selv Udviklingsprojekt Den enkelte deltager arbejder gennem hele forløbet med sit eget udviklingsprojekt. Projektet tager afsæt i en ledelsesmæssig problemstilling fra deltagerens egen organisation. Teorifragmenterne fra undervisningen anvendes til at belyse og kvalificere arbejdet med udviklingsprojektet. Et samlet forløb De 6 moduler udgør et samlet forløb og er tilrettelagt med en indbyrdes progression. Af hensyn til læringsudbytte og netværksdannelse forventes deltagerne at gennemføre alle modulerne på samme hold. Eksamen I uddannelsen indgår eksamen. Eksamen aflægges som en del af Diplomuddannelsen i ledelse. Eksamensfagene i Diplomuddannelsen i ledelse er Personligt lederskab 1 og 2, Ledelse og medarbejdere 1 og 2 samt Ledelse og organisation 1 og 2. Forberedelse Forløbene er heltidstilrettelagte. Du må derfor forvente, at det kan være nødvendigt at afsætte tid til individuel forberedelse mv. udover de fastlagte undervisnings- og orlovsperioder. Deltagerantal Der optages ca. 20 deltagere på et hold. Sted Internaterne foregår fortrinsvis på Tune Kursuscenter i Greve. De lokale undervisningsdage gennemføres i kursuslokalerne på Albertslund Stadion Undervisningen bliver gennemgående forestået af: Ebbe Nistrup, Økonomi & Stab, Udvikling, Albertslund Kommune Jette Molin, Institut for ledelse og forvaltning, Professionshøjskolen Metropol. 4

5 Grundlag for uddannelsen Uddannelsen er udviklet af Albertslund Kommune i samarbejde med Institut for ledelse og forvaltning, Professionshøjskolen Metropol i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse nr. 768 af 02/07/2012. Statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelsen er tilrettelagt, så deltagerne er berettigede til at modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at deltage forventes du at søge om tilskud herfra. Ansøgninger hertil organiseres af Økonomi & Stab, Albertslund Kommune. SVU tilskuddet indebærer, at deltagerne bevilliges orlov med løn i 13 dage i forbindelse med undervisningsdagene i hvert af de seks moduler. Når du får fuld løn under orloven, indebærer ordningen, at din arbejdsgiver modtager SVU støtten, selvom det er dig, der ansøger. Du skal derfor efter optagelsen udfylde en ansøgningsblanket til Statens Voksenuddannelsesstøtte. Du modtager de relevante skemaer fra Økonomi & Stab (ØS). Skemaerne skal du returnere i udfyldt stand til Økonomi & Stab. Deltagere, der ikke er ansat i Albertslund Kommune modtager skemaerne fra en lokal kontaktperson. Udvælgelsesprocedure Økonomi & Stab sammensætter umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist holdet og giver herefter besked til ansøgerne om optagelse. Afbud efter optagelse Tilmeldingen er bindende efter svarfristens udløb. Såfremt en deltager melder fra uddannelsen herefter, kan deltagerens arbejdssted blive afkrævet et beløb til dækning af eventuelle forpligtelser til Professionshøjskolen Metropol. Beløbet udgør pt. kr YDERLIGERE OPLYSNINGER Ebbe Nistrup, ØS, mail: Hanne Pedersen, ØS, mail: 5

6 Tidsplan for lederuddannelsen 2014/15 hold 13. Lederskab og kommunikation - Personligt lederskab 1 9. januar 2014 Intromøde kl Stadion 17. januar 2014 Lokal undervisningsdag Stadion januar 2014 Internat Tune 31. januar 2014 Lokal undervisningsdag Stadion februar 2014 Internat Tune 13. februar 2014 opgaveaflevering Metropol Professionelt lederskab - Personligt Lederskab marts 2014 Internat Tune 27. marts 2014 Lokal undervisningsdag Stadion april Internat Tune 10.april Lokal undervisningsdag Stadion 16.april Opgaveaflevering Metropol Antal SVU dage PL modulerne Ledelse i dynamiske relationer - Ledelse og medarbejdere 1 3. september 2014 Lokal undervisningsdag Stadion 5. september 2014 Lokal undervisningsdag Stadion sep Internat Tune 19. september Lokal undervisningsdag Stadion 24. september Lokal undervisningsdag Stadion 2. oktober 2014 opgaveaflevering Metropol Ledelse i lærings- og kompetencerelationer - Ledelse og medarbejdere oktober 2014 Lokal undervisningsdag Stadion 31. oktober 2014 Lokal undervisningsdag Stadion november 2014 Internat Tune 12. november 2014 Lokal undervisningsdag Stadion 17. november 2014 Lokal undervisningsdag Stadion 20. november 2014 opgaveaflevering Metropol nov Mundtlig eksamen Stadion Antal SVU dage LM modulerne Organisation og processer - Ledelse og organisation 1 7. januar 2015 Lokal undervisningsdag Stadion 9. januar 2015 Lokal undervisningsdag Stadion 14. januar 2015 Lokal undervisningsdag Stadion 23. januar 2015 Lokal undervisningsdag Stadion jan 2015 Synopsis internat Tune 5. februar 2015 Opgaveaflevering Metropol Organisation, styring og strategi - Ledelse og organisation 2 4. maj 2015 Lokal undervisningsdag Stadion 6. maj 2015 Lokal undervisningsdag Stadion 8. maj 2015 Lokal undervisningsdag Stadion 18. maj 2015 Lokal undervisningsdag Stadion maj 2015 Opgave internat Tune 27. maj 2015 Opgaveaflevering Metropol juni 2015 Mundtlig eksamen Stadion Antal SVU dage LM modulerne

7 Tilmelding til lederuddannelse Navn Stillingsbetegnelse Forvaltning Kommune Arbejdstelefon Arbejdsadresse Privattelefon Privatadresse Sidste tilmeldingsfrist: Fredag den 1. november til Økonomi & Stab, Albertslund Kommune. Send tilmeldingen elektronisk til: med cc til: Kopier ovenstående skema og klip det ind i mailen Svar på optagelse: Afsendes pr. mail fra ØS 28. november. Husk introduktionsmødet torsdag den 9. januar kl. 15 ca på Albertslund Stadion. 7

8 Uddannelsesforløbet rummer de 6 obligatoriske moduler i Diplomuddannelsen i ledelse Modul 1 og 2 Personligt lederskab 1, Lederskab og kommunikation og Personligt Lederskab 2, Professionelt lederskab Modul 3 og 4 Ledelse og medarbejdere 1, Ledelse i dynamiske relationer og Ledelse og medarbejdere 2, Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Modul 5 og 6 Ledelse og organisation 1, Organisation og processer og Ledelse og organisation 2, Organisation, styring og strategi Priser For deltagere fra Albertslund kommune afholdes alle omkostningerne undtaget omkostninger til bøger af central bevilling. Deltagerbetalingen for deltagere fra andre kommuner udgør for Modul 1 og 2: kr Hertil kan indhentes SVU støtte på ca kr. Modul 3 og 4: kr Hertil kan indhentes SVU støtte på ca kr. Modul 5 og 6: kr Hertil kan indhentes SVU støtte på ca kr. Deltagerbetalingen dækker: Undervisning og eksamen samt internatophold og forplejning, men ikke omkostninger til bøger m.v. Den enkelte deltagers kommune indhenter selv - efter vejledning fra ØS - tilskuddet fra Statens Voksenuddannelsesstøtte Den samlede Diplomuddannelse i ledelse omfatter 6 obligatoriske moduler nemlig Personligt lederskab 1+2, Ledelse og medarbejdere 1+2 og Ledelse og organisation valgfag samt et afgangsprojekt Ledere i Albertslund Kommune kan efter gennemførelse af de obligatoriske moduler i lokalt regi få finansieret valgfag og afgangsprojekt på professionshøjskole efter eget valg. Deltagelse i lederuddannelsen er obligatorisk for ledere i Albertslund Kommune, der ikke har en egentlig lederuddannelse på Diplomniveau

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine kompetencer

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud (2014) Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere