Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen"

Transkript

1 Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen

2

3 Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen Redningsberedskabet hvad er det? Hvad laver Beredskabsstyrelsen? Mine uddannelses- og karrieremuligheder hos Beredskabsstyrelsen Praktiske oplysninger Findes der kvindelige værnepligtige? Hjælpearbejde over grænserne Brug dit talerør Kontakt os

4 Kom inden for hos Beredskabsstyrelsen Jeg er glad for den interesse, du viser Beredskabsstyrelsen og håber, at du ser frem til at aftjene din værnepligt hos os. Når du aftjener din værnepligt hos Beredskabsstyrelsen får du en kompetencegivende uddannelse som brandmand på et højt fagligt niveau. Kort tid efter uddannelsens start vil du blive inddraget i vagttjenesten i det daglige beredskab og gradvist være i stand til at løse vanskelige opgaver i kritiske situationer og større ulykker. Denne folder indeholder oplysninger til dig, som vil vide mere om uddannelsen som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsens tjenestesteder. Folderen giver dig oplysninger omkring forholdene som værnepligtig og karrieremulighederne inden for redningsberedskabet. Ikke alle detaljer omkring tjenesten er beskrevet, men har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Adresse, og telefonnummer finder du bagerst i hæftet. God fornøjelse med din uddannelse som værnepligtig. Jeg håber, at du får nogle gode oplevelser og erfaringer, som du kan drage nytte af i din videre karriere. Med venlig hilsen Frederik Schydt Direktør for Beredskabsstyrelsen

5 Redningsberedskabet hvad er det? Det danske redningsberedskab består af en kommunal og en statslig del. Det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) løser de daglige opgaver i forbindelse med brandulykker, færdselsuheld osv. Det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) yder assistancer til kommunerne, politiet og andre myndigheder, når beredskabsopgaver bliver særligt komplekse, omfattende eller langvarige. Det er det statslige redningsberedskab, du som værnepligtig vil indgå i. De værnepligtige og ansatte ved Beredskabsstyrelsen deltager ikke i militære krigshandlinger, og vores personel bærer derfor ikke våben.

6 Hvad laver Beredskabsstyrelsen? Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund. Løbende udvikling og styrkelse af beredskabet gør os i stand til at forebygge og afhjælpe ulykker og katastrofer. Hvis en ulykke kræver mere udstyr eller mandskab, end de kommunale redningsberedskaber selv har til rådighed, bliver Beredskabsstyrelsen tilkaldt som assistance.

7 Vi vil typisk assistere ved store brande, herunder brande i skove og plantager store udslip af kemikalier, olie eller brandfarlige væsker stormflod eller oversvømmelse ulykker, hvor flere mennesker er klemt fast (f.eks. togulykker eller ulykker, hvor bygninger er styrtet sammen) ulykker, hvor mange er kommet til skade På samme måde bliver Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab alarmeret i tilfælde af brand på sygehuse, kraftværker og virksomheder inden for kemisk industri og oliebranchen. Indimellem tilkaldes Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab, som kan måle radioaktiv forurening i luften og på jorden. Vi løser først og fremmest vores opgaver i Danmark, men vi yder også bistand ved større ulykker og naturkatastrofer i udlandet.

8 Mine uddannelses- og karrieremuligheder hos Beredskabsstyrelsen Generelt Hos Beredskabsstyrelsen gennemgår du et uddannelsesforløb, der trin for trin udvikler dine faglige kompetencer samtidig med, at du lærer at klare forskellige fysiske og psykiske udfordringer. Uddannelsen som værnepligtig har en varighed af seks måneder og består af undervisning kombineret med deltagelse i reelle indsatser. Tungt materiel skal håndteres, og du vil opleve nye og udfordrende situationer med bl.a. brand- og redningsopgaver, som kræver uddannelse, øvelser og træning. Det sikkerhedsmæssige er altid højt prioriteret.

9 Helt konkret Når du aftjener din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen får du bl.a. en brandmandsuddannelse (Indsatsuddannelse) førstehjælpsuddannelse på højt niveau uddannelse i redning uddannelse i miljøforureningsbekæmpelse behandlingspladsuddannelse chaufføruddannelse eller kommunikationsuddannelse Værnepligtsuddannelsen giver dig bl.a. mulighed for at håndtere brand- og redningsulykker yde førstehjælp håndtere større ulykker med mange tilskadekomne håndtere uheld med farlige stoffer Brandmandsuddannelsen Du lærer, hvordan en brand opstår og udvikler sig. Hvad skal en brandmand gøre for at begrænse branden? Hvad er den korrekte fremgangsmåde, når man trænger ind i en brændende bygning? Med et bevis for gennemførelse af brandmandsuddannelsen, kan du senere søge ansættelse som brandmand ved f.eks. et kommunalt redningsberedskab eller hos Falck.

10 Førstehjælpsuddannelsen Du lærer livreddende førstehjælp. Hvordan standser man større blødninger? Giver kunstigt åndedræt og hjertemassage? Gennemfører du førstehjælpsuddannelsen hos os, kan du f.eks. også bruge den senere, hvis du vil tage erhvervskørekort. Redningsuddannelsen Du lærer at håndtere tilskadekomne. Hvordan redder man tilskadekomne ud af en sammenstyrtet bygning? Hvordan bryder man igennem mure, bygger skakter gennem dynger af murbrokker eller forhindrer oversvømmelse af ruiner og afstiver usikre bygninger? Uddannelse i miljøforureningsbekæmpelse Du får en særlig uddannelse i indsats over for uheld med farlige kemikalier. Hvordan beskytter man sig selv og miljøet over for de skadelige stoffer? Hvordan opsamler man et kemikaliespild, og renser personer, materiellet og omgivelserne? Behandlingspladsuddannelsen Du lærer, hvordan man indretter og arbejder på en behandlingsplads, hvor tilskadekomne bliver bragt hen og midlertidigt behandlet, indtil der er en ledig ambulance. Chaufføruddannelsen Du lærer, hvordan Beredskabsstyrelsens køretøjer betjenes. Hovedparten af de værnepligtige vil efter at have taget det store kørekort gennemføre en chaufføruddannelse. Resten af de værnepligtige vil gennemføre en uddannelse i brugen af moderne kommunikationsmidler under indsatser. Stort set alle værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen får mulighed for at tage stort kørekort. Det er derfor en betingelse, at værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen som minimum har kørekort til personbil. Kommunikationsuddannelsen Du lærer at betjene en kommunikationsvogn, som benyttes under større indsatser. Her dokumenteres al kommunikation og bevægelse på et skadested. Korrekte radioprocedurer og det fonetiske alfabet er også en del af uddannelsen. 10

11 Uddannelse af mellemledere (Holdledere) Fra hvert hold af værnepligtige udvælges et lille antal menige til en mellemlederuddannelse, der starter 5 måneder inde i værnepligtsuddannelsen. Mellemlederuddannelsen består af en 4 måneders skoleperiode efterfulgt af 6 måneders praktiktjeneste ved et beredskabscenter. Værnepligtstiden for mellemledere er i alt 9 eller 15 måneder afhængig af om du afslutter efter skoleperioden eller efter praktiktjenesten. Skoleperioden for mellemlederuddannelsen gennemføres på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev og på beredskabscenteret i Haderslev. Uddannelsen er opbygget i moduler og består af en række kompetencegivende lederkurser inden for brand, redning og miljø, hvor du bliver uddannet til at fungere som holdleder under indsats. For at blive optaget på mellemlederuddannelsen, skal du gennemgå en række prøver, som er en udvidet version af prøven på Forsvarets Dag. Efter endt værnepligtstid kan du søge om forlængelse af tjenestetiden ved ansættelse i en tidsbegrænset kontrakt. Kontrakten kan eventuelt forlænges, med mulighed for fastansættelse, videreuddannelse og karriere som mellemleder. Læs mere om mellemlederuddannelsen og karrieremulighederne på 11

12 Praktiske oplysninger På alle beredskabscentre er der en udrykningsvagt døgnet rundt, som kan rykke ud på under 5 minutter i tilfælde af alarm. Det er primært værnepligtige menige, der bemander vagten, som ledes af en fastansat indsatsleder. Efter ca. en måneds værnepligtsuddannelse skal du indgå i vagt: Hvis alarmen går uanset tidspunktet på døgnet kører du med på udrykning og er med til at løse den opgave, I bliver stillet overfor. Den ugentlige tjenestetid svarer til en 37 timers arbejdsuge med døgnvagt ca. 6 gange om måneden, samt enkelte øvelsesdøgn. Når du har vagt, må beredskabscenteret ikke forlades, og du skal sammen med det øvrige vagthold altid være parat til at rykke ud inden for fem minutter. For vagter på lørdage, søndage og helligdage gives afspadsering (erstatningsfri) svarende til én fridag pr. døgnvagt. I særlige situationer kan der blive tale om ekstravagter, der som udgangspunkt vil blive afspadseret med frihed. Kun i enkelte tilfælde er det af hensyn til uddannelsen og beredskabet ikke muligt at afspadsere opsparet frihed. Når du ankommer til dit tjenestested, bliver du indkvarteret sammen med andre og får stillet en seng og et skab til rådighed. Du har ikke pligt til at overnatte på centeret, medmindre du indgår i døgnvagt eller skal på øvelse. Du kan aftjene din værnepligt ved et af Beredskabsstyrelsens fem beredskabscentre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge. Ved hvert beredskabscenter er der konstant ca. 75 værnepligtige under uddannelse. Hertil kommer en fast stab af mellemledere, officerer og civile medarbejdere. 12

13 Findes der kvindelige værnepligtige? Kvinder, der er fyldt 18 år og har det lille kørekort, kan få en uddannelse ved Beredskabsstyrelsen på lige fod med mandlige værnepligtige. For at du som kvinde kan blive ansat på værnepligtslignende vilkår, skal du først til sessionsbehandling på Forsvarets Dag. Bliver du erklæret egnet, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Beredskabsstyrelsen. Se mere på Opsummeret gælder følgende forhold for kvinder ansat på værnepligtslignende vilkår: Samme tjenestetid og løn som mandlige værnepligtige. Er omfattet af sygesikringsordningen, og de særlige regler om fri lægeog tandlægebehandling for værnepligtige gælder således ikke. 2 måneders prøvetid (inden for prøvetiden kan begge parter opsige kontrakten med 14 dages varsel). Indkvarteres separat med egen adgang til bad og toilet Særlige regler for opsigelse af ansættelseskontrakten under krise eller krig (pligt til fortsat at gøre tjeneste ved Beredskabsstyrelsen, selvom ansættelsesperioden er udløbet). Læs mere om forholdene for kvinder ved Beredskabsstyrelsen på 13

14 Hjælpearbejde over grænserne Beredskabsstyrelsen kan blive udsendt til internationale missioner, hvis der er sket en større ulykke, der kræver mandskab eller specialudstyr. Det kan for eksempel være ved jordskælv, der har forårsaget sammenstyrtede bygninger, eller tsunamier, der efterlader store oversvømmelser. Beredskabsstyrelsen har i flere tilfælde stillet mandskab og materiel til rådighed i forbindelse med internationale, humanitære indsatser. I de senere år har Beredskabsstyrelsen blandt andet været indsat i forbindelse med jordskælv i Pakistan og i Haiti, orkan i Myanmar, oversvømmelser i Tjekkiet, tsunamikatastrofen i Indonesien og i forbindelse med evakueringen af danske statsborgere i Libanon. 14

15 Brug dit talerør De værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen har et såkaldt landstalsmandsudvalg (LTU), som varetager de værnepligtiges interesser. Udvalget fokuserer på forskellige emner af interesse for de værnepligtige og udgiver bladet Sprøjten. Læs mere om LTU på deres selvstændige hjemmeside: Kontakt os Vi besvarer selvfølgelig dine spørgsmål, hvis du henvender dig til: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød tlf.:

16 Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød B-nr.: B ISBN nr.:

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Version 4 5. november 2011 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere