Vejledning med fokus på styrker og mental robusthed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning med fokus på styrker og mental robusthed"

Transkript

1 Konference: maj 2015; Vejledning med fokus på styrker og mental robusthed v/inger-lise Lund Petersen, adjunkt, Master i positiv psykologi, UCC

2 Program Forskningen i mental robusthed/resiliens Speeddating - introøvelse At arbejde med impulskontrol At arbejde med strategier og ressourcer ex på arb.øvelse At arbejde med self-efficacy refleksionsøvelse Klunsning: holdningsspil

3 Mental robusthed resiliens, definitioner: Resilience as the ability to bounce back from stress, (Christopher et al., 2010)

4 Psychological Resilience is In the presence of significant Adversity, resilience is the capacity of individuals to NAVIGATE their way to the psychological, social, cultural and physical resources that sustain their well-being, and their capacity to individually and collectively negotiate for these resources to be provided in culturally meaningful ways (Resilience Research Centre, Ungar, 2012, Dalhousie University, Halifax, Canada)

5 Hvorfor arbejde med mental robusthed i vejledningen? Ca. 20 % af vores unge viser tegn på psykisk mistrivsel (Statens institut for Folkesundhed, 2013) 28,9 procent af eleverne i 8. klasse er ikke uddannelsesparate (Trier, 2015) Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse (Arbejderbevægelsens erhvervsråd, 2013)

6 Kuai-undersøgelsen Werner og Smith fulgte alle børn (ca.700) der var født inden for et år i 1955 og tjekkede op på dem, da de var 1,2,10,18,32 år. Betegnelsen risikobarn blev i denne undersøgelse anvendt om børn, der havde været/var udsat for fire af følgende ni risiko faktorer: Perinatalt stress i form af medicinske tilstande Kronisk fattigdom

7 Kuai-undersøgelsen, fortsat Desorganiseret familiemiljø Begrænset stabilitet i familien Alkoholiserede forældre Vold Teenagemødre Omsorgssvigt Forældre med ingen eller kortvarig formel uddannelse (Werner, 2005)

8 Det siger forskningen: 30 års forskning viser, at mere end halvdelen af alle børn, der udsættes for stress og risici, ikke udvikler alvorlige psykiske problemer Resiliensforskningen forkaster den tænkning, der mener, at vanskelige opvækstbetingelser nødvendigvis fører til psykisk lidelse, misbrug og dårlige forældrekompetencer

9 Den internationale forsknings forståelse af resiliens: Dynamisk, relativ og skiftende gennem livsforløbets ændrede vilkår. (Sommer, 2011, p.376). Nye former for sårbarhed og/eller styrker opstår ofte som følge af ændrede livsvilkår. (Luthar et al., 2000, p.544)

10 4 centrale emneområder i resiliensforskningen Risikofaktorer og højrisikogrupper Individets reaktion ved konfrontation med risikofaktorer Personlige og miljørelaterede beskyttende faktorer Interventioner boosting af beskyttende processer

11 Beskyttende faktorer Stærke og autentiske relationer Oplevelsen af meningsfuldhed Den enkeltes karakteregenskaber (Linder & Lyhne, 2015)

12 Faktorer der konstituerer begrebet resiliens (Masten et al., 2002) Effective problem solving Optimism Faith Sense of meaning Self-efficacy Flexibility Impulse control Empathy Close relationships Spirituality

13 Seven Resilience Resources (Ungar, 2014) cultural adherence cohesion relationships identity power & control access to material resources social justice

14 Hvordan kan vi arbejde med styrker og mental robusthed? Positive emotioner (Fredrickson, 2005) og styrker (Peterson & Seligman, 2004) Selvkontrol (Mofitt, 2011) Self-efficacy (Bandura, 1997) Identificering af tankefælder og argumentering imod dem - kognitiv tilgang (Gilham & Reivich, 2004)

15 Tre gode ting-øvelsen

16 Broaden and build-teorien, (Fredrickson, 2005) Positive følelser: -glæde -morskab -taknemmelighed -afklarethed -interesse -inspiration -ærefrygt -kærlighed -håb -stolthed

17 Positive følelser danner grobund for: (Fredrickson, 2010) styrker gode psykiske vaner sociale forbindelser fysisk sundhed

18 Selvkontrol, Impulse control, Delay of gratification Walter Michel, Standford, skabte forsøget i 1960 erne og udførte det blandt 300 børn fra en børnehave tilknyttet Stanford Universitet i Californien. Den tredjedel af børnene, der ikke kunne foretage behovsudskydelse, har i dag i gennemsnit højere kropsvægt. Der er en øget forekomst af crackmisbrug, de er oftere skilte fra deres partnere, har dårligere betalte job og klarede sig også dårligere i uddannelsessystemet (Mofitt et all., 2011)

19 Impulskontrol, fortsat https://www.youtube.com/watch?v=sc4ef3ijvj8

20 At arbejde med resiliens strategier og ressourcer

21 Self-efficacy & Social learning theory Bygger på Banduras teorier (Bandura, 1994,1997,2008) Self-efficacy: People`s beliefs in their capabilities to produce desired effects by their own actions, 1997 Det individet tror om sig selv og sin egen formåen påvirker de mål vi sætter os, vores valg og handlinger Kompleks sammenhæng mellem personen, konteksten og de valg denne træffer.

22 Social Learning Theory Tanker og følelser Handlinger /adfærd Resultat Forventning til egen kunnen = Self-efficacy Forventning til resultatet

23 High self-efficacy: task-diagnostic Low self-efficacy: self-diagnostic Individets overbevisning om self-efficacy påvirker: Kognitive processer Motivationelle processer Affektive processer Selektive processer

24 Veje til self-efficacy Mestringsoplevelser Stedfortrædende oplevelser Social overtalelse Fysiske og følelsesmæssige stemninger

25 Refleksionsøvelse Hvordan kan I i jeres praksis understøtte veje til self-efficacy?

26 Implikationer for interventioner med afsæt i Social learning theory: Løbende arbejde med barnets/den unges/den voksnes self-efficacy fx via: At skabe positive læringserfaringer Reevaluering af tidligere læringserfaringer Fortolkning af tidligere og nuværende successer Teorien understøtter, at klienten gennem sine valg forsøger at skabe mening i relation til personlige præferencer og den sociale kontekst, snarere end at det er udtryk for at foretage et rationelt/objektivt valg, der ser ud til at føre mod målet.

27 Klunseri - holdningsspillet 0 tændstikker forstår ikke udsagnet 1 tændstik aldeles enig 2 tændstikker noget enig 3 tændstikker hverken-eller 4 tændstikker noget uenig 5 tændstikker aldeles uenig

28 Take-away Tak for jeres opmærksomhed

29 Litteratur Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2013), Stort frafald er hæmsko i dansk uddannelsespolitik. København. Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of Control. New Yourk: W. H. Freeman and Company. Christopher, P.J., Kay, V.S., Smith B.W., Tooley, E.M. (2010). Resilience as the ability to bounce back from stress: A neglected personal resource? The Journal of Positive Psychology vol. 5, No. 3, May 2010, Felholdt, L. (2014). Unge bliver mindre robuste af for meget ros og for stor modgang, lokaliseret på Fredrickson, B. (2010). Positivitet. Københaven: Dansk Psykologisk Forlag. Fredrickson, B. & Losada, M.(2005). Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing. American Psychologist. Vol. 60, No. 7,

30 Litteratur Gillham, J. & Reivich, K. (2004). Cultivating Optimism in Childhood and Adolescence. Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 591, Jan., 2004, Linder, A. & Lyhne, J. (2015) Livsduelighed, i Kognition & Pædagogik, 25. årgang nr. 95. Dansk Psykologisk Forlag. Luthar, S. S., et al. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child development, 71, Masten, A.M & Reed, G.J. (2002). Resilience in development. I; Snyder, C.R. & Lopez, S.J. (red.) Oxford handbook of positive psychology (kap. 6, s.74-88). Oxford University Press. Mofitt, T., et al. (2011). A gradient of childhoold. Self-control predicts health, wealth, and public safety. Pro Nat Acad Sci USA, 108, Nansook, P., (2009). Building Strengths of Character: Keys to Positive Youth Development. Reclaiming Children & Youth. 2009, Vol. 18, Issue 2, p Peterson, C., Seligman, M. (2004). Caracter Strengths and Virtues. New York: Oxford University Press.

31 Litteratur Schultz Jørgensen, P. (2015) Livsduelighed handler om karakterdannelse, i Kognition & Pædagogik, 25. årgang nr. 95. Dansk Psykologisk Forlag. Seligman, M. (2006). Learned Optimism how to Change Your Mind and Your Life. New York: Vintage Books Sommer, D. (2011), Resilien: forskning- begreber modeller, i Psyke & Logos, 32, Sørensen, J. B. (2015) Resiliens og mestring i et ressourceperspektiv, i Ressourcer i teori og praksis, Billesø & Baltzer. Tolstrup, M. (2014) Ressourcefokuseret vejledning, Dansk Pyskologisk Forlag Trier, B.M. (2015) Næsten hver 3. erklæres ikke uddannelsesparat, Folkeskolen, lokaliseret d.13. april 2015 på

32 Litteratur Ungar, M. (2014). Counseling Children, Youth and Families with Complex Needs: An Ecological Approach to Nurturing Resilience across Cultures and Contexts, Aarhus University, Copenhagen, 2014, 24. april, lokaliseret på: Ungar, M., Liebenberg, L., Landry, N., & Ikeda, J. (2012). Caregivers, young people with complex needs, and multiple service providers: A study of triangulated relationships and their impact on resilience. Family Process, 51(2), Werner, E. (2005). Resilience and recovery: findings from the Kauai longitudinal study, Focal Point. Research, Policy, and Practice in Children`s Mental Health, Vol. 19, no.1, pages

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

Skolen som instrument til at bryde den negative sociale arv

Skolen som instrument til at bryde den negative sociale arv Danmarks Pædagogiske Universitet Institut for pædagogisk psykologi www.dpu.dk dpu@dpu.dk Emdrupvej 101 DK 2400 København NV Tel.: +45 3969 6633 Fax: +45 3969 2415 Skolen som instrument til at bryde den

Læs mere

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Af Inge Schoug Larsen På dansk har vi ikke noget teoretisk begreb for skiftet fra børnehave til skole. Vi bruger typisk i en synonymordbog,

Læs mere

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-1-ÅRIGE bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed 11 Psykisk mistrivsel blandt 11-1-årige Sundhedsstyrelsen 11. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S

Læs mere

Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress

Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress Hvilke faktorer gør sig gældende hos personer, der mestrer mødet med stressfulde livsbegivenheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde? Tine

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Det gode Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk børneliv Produktionsnr. 830019 ISBN 978-87-92460-94-3

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Det gode Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk børneliv Produktionsnr. 830019 ISBN 978-87-92460-94-3 Det gode børneliv Det gode børneliv KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Forsidefoto: Claus Ørsted Film & Video Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls Schultz

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

NÅR MOR OG FAR DRIKKER

NÅR MOR OG FAR DRIKKER Faktablad 1: ALKOHOLKULTUR I DANMARK I Danmark drikker næsten alle alkohol Kun 7 % drikker ikke alkohol. Det er den laveste andel i EU. I EU i gennemsnit er det 25 %, der ikke drikker alkohol. 1 I Danmark

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

At miste forældre er svært men at have syge forældre kan være sværere

At miste forældre er svært men at have syge forældre kan være sværere At miste forældre er svært men at have syge forældre kan være sværere En undersøgelse der sætter fokus på, hvorfor unge med kræftsyge forældre sjældent søger professionel hjælp PREBEN ENGELBREKT centerleder

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv?

Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv? Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv? Helle Lindgaard Center for Rusmiddelforskning INDLEDNING Igennem de senere år er man indenfor forskning omkring alkoholmisbrug blevet

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Min far er på en lille bitte smule måde kriminel

Min far er på en lille bitte smule måde kriminel Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kandidatspeciale Mette Prangsgaard Andersen & Sarah Packness Min far er på en lille bitte smule måde kriminel Børneperspektiver på et

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

Børnekultur, leg, læring og interaktive medier

Børnekultur, leg, læring og interaktive medier Børnekultur, leg, læring og interaktive medier Carsten Jessen & Camilla Balslev Nielsen Danmarks Pædagogiske Universitet (uddrag fra The changing face of children s play culture, Lego Learning Institute

Læs mere

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Af AnnA steenberg gellert, cand.mag. i Audiologopædi og dansk som fremmed- og Andetsprog, videnskabelig medarbejder ved center for læseforskning, københavns

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi ARTIKEL: PARTERAPI VIRKER - OM EFT PARTERAPI VIRKER En introduktion til emotionsfokuseret parterapi Tekst: Steen Rassing og Jette Simon Tegninger: Jens Lund Peter læner sig frem og siger med en lav intens

Læs mere

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum - notat om læringsteoretisk baggrund for beboerkonferencer Af Ib Ravn, lektor, DPU, Aarhus Universitet Marts 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beboerkonferencen

Læs mere

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

Hvor der er håb, er der liv

Hvor der er håb, er der liv Side 1 af 9 Hvor der er håb, er der liv Af ergoterapeut Lilly Jensen, marts 2015. I ethvert menneskes liv går den indre flamme ud ind i mellem. Flammen kan vokse og gnistre igen ved et møde med et andet

Læs mere

Tid til et læse(efter)syn?

Tid til et læse(efter)syn? Tid til et læse(efter)syn? Henriette Lund, Specialeskriver på Cand. Pæd. i Didaktik mshp. Dansk, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet At kunne læse og skrive er en forudsætning for

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere