Forslag til medlemmer af tænketank for uddannelse erhvervsuddannelserne set i vækstperspektiv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til medlemmer af tænketank for uddannelse erhvervsuddannelserne set i vækstperspektiv."

Transkript

1 Bilag 5.3 Forslag til medlemmer af tænketank for uddannelse Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Forslag til medlemmer af tænketank for uddannelse erhvervsuddannelserne set i vækstperspektiv. T F E W regionh.dk Sekretariatet indstiller 13 medlemmer plus formand til tænketanken. Medlemmerne skal i forlængelse af kommissoriet udpeges i kraft af deres viden, erfaring og personlig og faglige kompetencer i relation til tænketankens arbejde. Dato: De indstillede medlemmer er ikke blevet spurgt. Der må derfor tages forbehold for, at enkelte af de foreslåede ikke kan deltage, fx på grund af manglende tid. Derfor er der afslutningsvist forslag til supplerende medlemmer. Sekretariatet indstiller desuden tænketankens medlemmer på baggrund af følgende overvejelser og kriterier: Bredde i tænketanken Medlemmer skal kunne se på erhvervsuddannelserne fra forskellige synsvinkler og forskelligt ståsted. Det skal gerne styrke tænketankens muligheder for at levere nyskabende, strategiske forslag og initiativer. Der er derfor en god fordeling af medlemmer fra hhv. uddannelsesverdenen, forskere/eksperter, virksomheder/organisationer og offentlige aktører. Nye øjne og skæve vinkler Medlemmerne har ikke alle direkte tilknytning til erhvervsskoleområdet. For at sikre, at tænketanken bliver en innovativ platform, er der også prioriteret helt nye og skæve perspektiver fra folk udefra og omkring erhvervsuddannelserne. Relevans i forhold til tænketankens fokus Tænketankens kommissorium sætter fokus på erhvervsuddannelserne i et vækstperspektiv. I indstillingen af medlemmer er det derfor overvejet, hvordan et fokus på innovation, iværksætteri og vækst kan styrkes i tænketanken. Det gælder også i forhold til andre områder i kommissoriet fx brobygning og talentudvikling.

2 Sekretariatets indstilling til medlemmer til tænketank: Formand for tænketanken: Marianne Stendell Formand for Region Hovedstadens udvalg for uddannelse og forskning Uddannelsesverdenen: Ingo Østerskov Direktør Københavns Erhvervsakademi Tidligere direktør for BEC Business. Tidligere formand for HFI (Interesseorganisation for Handelsskolernes ledelser) og tidligere formand for Danske Erhvervsskoler. Har deltaget i udvalget til fremtidssikring af erhvervsuddannelserne. - Kendskab til erhvervsakademiområdet og videregående uddannelser. - Kan bidrage med erfaringer i forhold til erhvervsskolernes udfordringer og udviklingspotentiale. - Har nye ideer og visioner. Har fx afprøvet skæve tiltag på BEC i forhold til frafald. Foreslået af sekretariatet Rune Gregers Meyer Konsulent og iværksætter med fokus på udvikling og innovation. Leder af den nyetablerede Innovationshøjskolen, som en række aktører står bag heraf Væksthus Hovedstaden og Erhvervs- og byggestyrelsen. Målet med Innovationshøjskolen er at have et fagligt fokus på innovation og fremme innovationskulturen. Innovationshøjskolen skal ses som et instrument til at gøre Danmark til førende vækstiværksætternation. - Har erfaring med iværksætteri og innovation i uddannelser - Kan bidrage til at tænke ud af boksen og få nye ideer - Kan se på erhvervsskoleområdet fra et innovationsperspektiv Henrik Busch Prodekan for uddannelse på det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Tidligere lektor på DPU og næstformand i udvalget vedr. handleplan for naturfag i skolen. Han er redaktør på tidsskriftet MONA, der har til formål at formidle forsknings- og udviklingsbaseret viden om uddannelse og undervisning på matematik- og naturfagsområdet. Tidsskriftet er en fælles platform for vidensdeling mellem undervisere, forskere og formidlere. Tidligere leder af den danske del af det internationale ROSE-projekt. ROSE er en forkortelse af Relevance Of Science Education, og projektets formål var at få indblik i, hvilke områder inden for naturvidenskaben og naturfagene i grundskolen, eleverne opfat- Side 2

3 ter som relevante i forhold til deres hverdagsliv og den verden, de lever i. Desuden er han medforfatter til analyser omkring fremtidens uddannelser. - Har arbejdet med udvikling af faglighed på tværs af uddannelsesniveauer - Kan bidrage til visioner og ideer i forhold til brobygning og samarbejde mellem erhvervsskoler og universiteter - Har fokus på udvikling af fremtidens uddannelser og nye undervisningsformer Eva Hofman-Bang Direktør CPH West Eva Hofman-Bang har haft en lang karriere inden for uddannelsesverdenen, først inden for det almene gymnasium senere inden for erhvervsskoleområdet. Eva Hofman-Bang er i dag direktør for CPH WEST, den første skole med alle 3 gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx. Derudover tilbyder CPH WEST erhvervsuddannelser og uddannelser for voksne. Eva Hofman-Bang bestrider en lang række tillidshverv, hun har bl.a. siddet med i regeringens Globaliseringsråd og er i dag formand for Rådet for de Gymnasiale Uddannelser. - Stor viden og erfaring med forskellige ungdomsuddannelser. Har som eneste erhvervsskole alle tre gymnasiale retninger - Har arbejdet med udvikling af uddannelsespolitik i Globaliseringsrådet - Bestyrelsesmedlem i Young Enterprise Storkøbenhavn. CPH har stor erfaring med at arbejde med Young Enterprise og er desuden tovholder på et stort regionalt innovationsprojekt på gymnasieområdet Forslået af Kirsten Jensen, medlem af Vækstforums formandskab Forskere/eksperter: Lene Tanggaard Professor, Center for uddannelsesforskning, Aalborg Universitet. Leder af Center for Kvalitative Studier. Fokusområder er erhvervsskoler, frafald, kreativitet og læring. Har netop udgivet bogen Fornyelsens kunst at skabe kreativitet i skolen. Hun er Ph-d vejleder i lærerkultur i erhvervsuddannelserne og i evaluering i erhvervsuddannelserne. Andre projekter om Frafald og fastholdelse i dansk erhvervsuddannelse og Læring i moderne dansk vekseluddannelse. - Har forsket inden for erhvervsskoleområdet, unge, læringskultur og kreativitet - Har både beskæftiget sig med frafald og fastholdelse, men har også fokus på kreativ læring og innvoation - God til at formidle forskningsresultater Side 3

4 Hanne Shapiro Centerchef på Teknologisk Institut Kompetencer og IT/erhvervsanalyser Fokusområder: erhvervs- og voksenuddannelse i sammenlignende perspektiv, internationale erfaringer, innovations- og arbejdsmarkedsanalyser med fokus på globalisering og omstrukturering. Tidligere projekter: Uddannelsesinstitutionerne som videncenter, Fra frit fald til fastholdelse, Et erhvervsuddannelsessystem til det 21. Århundrede samt Innovation i erhvervsuddannelser en ny model for arbejdsorganisering. Rådgivende funktioner, fx: medlem af LO s tænketank om fremtidens erhvervs- og voksenuddannelser (2004), CEDEFOP, medlem af arbejdsgruppe omkring læring og evaluering, (2004), CEDEFOP, eksport, Innovation in Vocational Education Systems og arbejdsgruppe vedr. læring, evaluering og ICT (2003) og EU-Kommissionen, DG Enterprise, E-skills Forum, inviteret medlem af arbejds-gruppe ( ). - Stort internationalt kendskab - Både fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedsanalyser - Stor erfaring inden for analyser på området - Har løsningsorienteret/analytisk tilgang. Kan være godt supplement til forskningsvinklen Susanne Gottlieb Nationalt Center for Erhvervspædagogik Centeret har mange samarbejder med erhvervsuddannelserne i hele landet og desuden et etableret samarbejde med Region Hovedstaden. Centeret vil på baggrund af sin faglige viden kunne byde ind med utraditionelle tilgange til uddannelsestænkning, idet centeret nok er det sted i Danmark hvor der er den største samling af viden om netop erhvervsuddannelserne og de udfordringer, som der arbejdes med. Begrundelse - Stor faglig viden omkring erhvervspædagogik og analyser inden for området - Centret har arbejdet med innovation i erhvervsuddannelser Forslået af Randi Brinckmann, medlem af Vækstforum Organisationer/virksomheder: René Nielsen Formand for Metal Region Hovedstaden Bestyrelsesmedlem på Københavns Tekniske Skole. Formand for RIPU (Industripolitisk Udvalg). Udvalget skal styrke vækstbetingelser og konkurrencevilkår for industriens virksomheder. Har tidligere siddet i lokale uddannelsesudvalg på CPH West og været bestyrelsesmedlem i Teknisk Erhvervsskole Center. - Stor viden om erhvervsskoler, uddannelsesområdet og faglige organisationer - Erfaring med udvikling af nye uddannelser Side 4

5 - Viden omkring udfordringer og problemstillinger på Vestegnen Forslået af LO Per Vangekjær Malermester Per Vangekjær har brede erhvervs- og uddannelsesmæssige kompetencer, som vil være oplagte at bringe i spil i en regionsmæssig sammenhæng, både i forhold til vækst- og uddannelsesmæssige problemstillinger. Er indehaver af malerfirmaet Aage Møller & Søn, medlem af Håndværksrådets Uddannelsesudvalg, medlem af bestyrelsen i Danske Malermestre, formand for Danske Malermestres Kursus- og Uddannelsesudvalg, oldermand i Københavns Malerlaug, 1. næstformand i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, medlem af Malerfagets Faglige Fællesudvalg og medinitiativtager til DM for lærlinge (Skillsdenmark.dk), som arrangerer det første danmarksmesterskab for lærlinge i Odense i Fokus på erhvervsuddannelsernes udvikling set fra SMV-virksomhed - Har taget initiativ til elitefokus med DM for lærlinge Forslået af Håndværksrådet Stina Vrang Elias Direktør for FUHU (Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse) og Tænketanken DEA (en fusion af det tidligere Erhvervsforsknings Akademi og Forum for Business Education). DEA's ambition er at blive Danmarks førende tænketank inden for sammenhængen mellem konkurrenceevne og uddannelse, forskning og innovation. Tidligere ansat i DI på forskellige poster fx intern organisering, forskning og fødevareindustri. TIdligere ansat i Danmarks evalueringsinstitut. Har bl.a. skrevet "Forskeruddannelse som strategisk indsatsområde" (2007) og "Arbejde der uddanner" (2001) Begrundelse - kan bidrage med viden om sammenhængen mellem uddannelse, konkurrenceevne og vækst - har erfaring med arbejde med uddannelse, forskning og regionalpolitik Forslået af Johan Roos, medlem af Vækstforums formandsskab Offentlige aktører: Anders Hoffmann Vicedirektør Erhvervs- og byggestyrelsen. Erhvervs- og byggestyrelsen har længe arbejdet med innovation og iværksætteri. Erhvervs- og byggestyrelsen er sammen med bl.a. Undervisningsministeriet og Region Hovedstaden en af initiativtagerne bag Reg Labs nye analyse Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Han er desuden involveret i arbejdet omkring Danmarks Vækstråd, som har til formål at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. - Kan bidrage med fokus på vækstdagsorden og fremtidens kompetencebehov Side 5

6 - Har blik for, hvorledes erhvervsskolerne kan bidrage til erhvervsudvikling fx inden for innovation og iværksætteri - Kan være med til at pege på mulige partnerskaber inden for tænketankens arbejde. - Kendskab til erfaringer udefra Søren Hansen Afdelingschef for afdeling for erhvervsfaglige uddannelser i Undervisningsministeriet siden Ansat som fuldmægtig i Undervisningsministeriet i Kontorchef for Ungdomsuddannelseskontoret i det daværende Københavns Amt fra 2001 til Kan bidrage med stor viden om erhvervsskolesystemet herunder ikke mindst muligheder og målsætninger på området - Tænketanken er del af regeringens partnerskabsaftale med Vækstforum, og defor er Undervisningsministeriets deltagelse væsentlig Annemette Færch Souschef for Ungdommens Uddannelsesvejledning i København Københavns UU er knudepunkt for en række udviklingsprojekter inden for vejledningsområdet. De er tovholdere på et stort regionalt projekt, Ny genvej, omkring ny information og vejledning til unge herunder unge med særlige behov. Annemette Færch har været en stor drivkraft i forhold til udvikling af regionale vejledningsinitiativer og har stort kendskab til og erfaring med vejledningsområdet og unge. - Har stort fagligt kendskab til hele UU-området - Kan se på erhvervsskoleområdet fra kommunernes synsvinkel og deres uddannelsesforpligtelse i forhold til de unge. - Kommer fra et UU-center, som repræsenterer en stor og mangfoldig gruppe af potentielle unge på erhvervsuddannelsrne. - Kan bidrage med nye ideer og initiativer i forhold til vejledning og brobygning. Supplerende forslag til medlemmer af tænketanken: Kirsten Holmgaard Direktør Mercantec (Viborg) Tidligere direktør for EUC Midt, vicedirektør på Ålborg Tekniske Skole og uddannelsesleder på Grundfos. Har med succes arbejdet med at fastholde de unge på uddannelserne. På bare fem år har Mercantec reduceret sit frafald fra 30 procent til 12 procent. Side 6

7 Blandt Mercantecs mange tilbud er både et obligatorisk kompetenceforløb i starten af uddannelserne samt et eliteforløb. - Har erfaring fra både leverandør- og aftagersiden i forhold til erhvervsuddannelserne - Har markeret sig på erhvervsskoleområdet ved at afprøve nye veje og ideer på Mercantec Foreslået af sekretariatet Niels Egelund Professor, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Aarhus Universitet Centerleder for Center for Strategisk Uddannelsesforskning, DPU Hans kernekompetencer er: specialpædagogik, komparative undersøgelser og skolestrukturelle spørgsmål. Forskningsområder: eliteundervisning og internationale studier. - Internationalt udsyn i forhold til forskning - Fokus på talentudvikling i uddannelser - Kan fungere som kritisk stemme og talerør i tænketanken Klaus Nørskov Børne- og kulturdirektør Gladsaxe Kommune, medlem af UCCs bestyrelse Klaus Nørskov har tidligere været børne- og fritidsdirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune. Han er oprindelig uddannet lærer og har derudover en Master i Public Policy fra RUC. Klaus Nørskov har en bred erfaring fra tre forskellige kommuner, hvor han bl.a. har været ansat som lærer, IT-konsulent, daginstitutionschef og vicesocialdirektør. Før han kom til Lyngby-Tårbæk var han børne- og undervisningsdirektør i Albertslund Kommune i 11 år. Udover sine mange års erfaringer med den kommunale sektor har Klaus Nørskov et stort netværk og har bestredet mange tillidsposter. - Kan bidrage med bred kommunal erfaring og viden Forslået af Kirsten Jensen, medlem af Vækstforums formandsskab Christian Vintergaard Direktør for Fonden for Entreprenørskab. Tidligere Managing Director for Øresund Entrepreneurship Academy og har der haft ansvaret for bl.a. at bidrage til at sikre entrepreneurship uddannelser og kultur på de 11 universiteter i Øresundsregionen. Har en ph.d. fra Copenhagen Business School og har erfaring fra flere bestyrelsesposter. Desuden har han deltaget i opstarten af flere virksomheder. Begrundelse - Kan bidrage med fokus på iværksætteri og innovation inden for uddannelse Side 7

8 - Fonden for Entreprenørskab arbejder bredt med entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer og har iværksat en række projekter og initiativer. Fonden står også for Young Enterprise Side 8

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen - Anbefalinger fra Vækstforum Hovedstadens task force om erhvervsuddannelser Marts 2012 Redaktion: Vækstforum Hovedstadens

Læs mere

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 1 Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Uddannelse under udvikling

Uddannelse under udvikling +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng?

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 3-2006 Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation

Læs mere