DBU Fyns ledervejledning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBU Fyns ledervejledning:"

Transkript

1 DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning juni Indhold Definition på en DBU Fyn-leder... 2 Følgende er DBU Fyn-ledere... 2 Mål... 2 Motivationsfaktorer... 2 DBU Fyn-lederpleje... 2 A. Omkostningsgodtgørelse... 2 B. Information... 3 C. Uddannelse og udvikling... 3 D. Goder... 4 Alkoholpolitik... 5 Bilag... 6

2 Definition på en DBU Fyn-leder En person (m/k) som udfører frivilligt og ulønnet arbejde for dansk og/eller fynsk fodbold (DBU/DBU Fyn). Følgende er DBU Fyn-ledere Bestyrelsesmedlemmer. Udvalgsmedlemmer. Faggruppemedlemmer. Evt. valgte eller udpegede suppleanter for ovennævnte Medlemmer af DBU Fyn-support Mål DBU Fyn ønsker at tilknytte DBU Fyn-ledere med erfaring i foreningsarbejde og et bredt kendskab til fynsk og dansk fodbold, og som er initiativ- og iderige samt har en positiv indstilling til at samarbejde i en stor og mangfoldig organisation med mange forskellige interesser. Det skal understøtte DBU Fyns målsætning om at være i stand til at løse sine opgaver bedst muligt og yde klubberne en god og seriøs service. Herudover ønsker DBU Fyn, at DBU Fyn-lederne er respekterede for deres arbejde for fodbolden og er loyale over for unionen. Motivationsfaktorer At være DBU Fyn-leder er et frivilligt og ulønnet job. De vigtigste motivationsfaktorer er påskønnelse, anerkendelse og udviklingsmuligheder. DBU Fyn-lederen får endvidere interne informationer og deltager i beslutningsprocesser, hvorved DBU Fyn-lederen får medindflydelse på beslutninger. DBU Fyn-lederpleje Er opdelt i følgende 5 hovedområder, som er nærmere omtalt herunder: A - Omkostningsgodtgørelse B - Information C Uddannelse og udvikling D - Goder A. Omkostningsgodtgørelse 1) Kørselsgodtgørelse: Udbetales efter de af Ligningsrådet fastsatte takster (skattefri). I forbindelse med udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse benyttes DBU Fyns standardskema. Samkørsel forventes. Brug det elektroniske skema. Månedlig afregning skal foretages. 2) Tilskud til telefon og internet: Tilskud fastsættes med udgangspunkt i den enkeltes funktion og i henhold til den til enhver tid gældende sats (DIF/SKAT) for telefon- og internetgodtgørelse.

3 Satser 2011 (udokumenterede godtgørelser): Telefon- og internetgodtgørelse i alt: kr ,- Godtgørelse administrationsudgifter: kr ,- I alt udokumenteret godtgørelse: kr ,- 4) Tabt arbejdsfortjeneste: Som leder i DBU Fyn kan du få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, når du har været udrejsende med overnatning i mere end 5 dage. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen, der fremsendes via udvalgets koordinator. 5) Andre udgifter efter aftale: Evt. andre udgifter som afholdes på DBU Fyns vegne skal forhåndsgodkendes. Der henvises i øvrigt til de gældende retningslinjer i vejledningen "SKAT", som er udgivet af DIF. B. Information Som DBU Fyn-leder: modtager du Fynbold, DBU Fyn-nyt (elektronisk) og blade fra øvrige lokalunioner (hvis de tillader det). får du mulighed for at blive koblet op på intranettet DBUnet - hvor du får adgang til bl.a. referater og andre interne informationer. Disse informationer er fortrolige, og må kun bruges i dit arbejde for DBU Fyn/DBU. C. Uddannelse og udvikling Eksterne kurser og uddannelse DBU Fyn vil sikre sine ledere kompetenceudvikling gennem aktuelle uddannelses- og kursustilbud. Der kan efter ansøgning gives økonomisk støtte til relevante eksterne uddannelsestilbud. Ansøgning om deltagelse fremsendes via udvalgskoordinatoren. Interne kurser og uddannelse (omfatter ikke DBU Fyn Support): DBU Fyn tilbyder hvert år frivillige ledere en række interne kurser. Der er forskellige forventninger til graden af deltagelse. Bestyrelsesmedlemmer har et ledelsesansvar og forventes derfor at deltage i en række kurser, der skal understøtte og udvikle deres ledelseskompetencer. Disse kurser anbefales for øvrige frivillige. Foruden kurserne udbydes bl.a. et årligt netværksmøde, hvor alle frivillige forventes at deltage.

4 Alle nye frivillige inviteres desuden til velkomstmødet Velkommen til DBU Fyn, hvor man introduceres for organisationen og sammenhængskraften i dansk fodbold. Personlige samtaler og Insights Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer gennemgår hvert år en personlig samtale med bestyrelsesformanden/udvalgsformanden med henblik på forventningsafstemning og personlig udvikling. Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tilbydes udarbejdelse af en personlig profilrapport via Insights. Rapporten kan danne udgangspunkt for de personlige samtaler med henblik på personlig udvikling og teamudvikling. D. Goder 1) Landskampbilletter: Som DBU Fyn-leder kan du købe landskampbilletter gennem DBU Fyns kontor. DBU Fyn råder over i alt 100 billetter. Alle bestillinger skal ifølge DBUs retningslinjer foretages senest tre måneder før den pågældende landskamp. Medlemmer af DBUs repræsentantskab og udvalg bestiller skriftligt direkte hos DBU efter de gældende retningslinjer. DBU Fyn inviterer hvert andet år alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer på en landskamptur eller tilsvarende arrangement. 2) IT politik: DBU Fyns bestyrelse og øvrige organer: Det forventes, at nye bestyrelses/udvalg/gruppemedlemmer har IT-udstyr i fornødent omgang. I undtagelsestilfælde og efter en konkret vurdering kan unionen stille IT-udstyr til rådighed. 3) Bestyrelses- og udvalgsseminar: Mindst én gang hvert andet år inviterer DBU Fyn til bestyrelses- og udvalgsseminar, hvis formål dels er at lære hinanden at kende, dels at den enkelte kan få kendskab til, hvad der rører sig i hele organisationen. Seminaret kan evt. kombineres med en landskamptur. 4) Forplejning i forbindelse med møder og arrangementer: I forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder samt DBU Fyn-arrangementer vil der, som udgangspunkt, være arrangeret spisning. 5) DBU Fyn-adgangskort: Som DBU Fyn-leder får du udleveret et DBU Fyn-adgangskort, som giver gratis entré til alle kampe administreret af DBU Fyn. Kortet er personligt.

5 6) Beklædning (omfatter ikke DBU Fyn Support): Som DBU Fyn-leder får du udleveret beklædning i mindre omfang under forudsætning af, at DBU Fyn har en beklædningsaftale med en sponsor. 7) DBU-forhold og goder: Repræsentantskabsmedlemmer og DBU-udvalgsmedlemmer er tillige omfattet af de retningslinjer, som er gældende i DBU. Alkoholpolitik DBU Fyn ønsker at fremstå som en seriøs og troværdig organisation på alle planer. Alkohol kan sende modstridende signaler i forhold til dette. Der er tillid til den enkeltes egen situationsfornemmelse og dømmekraft, hvorfor det anbefales at følgende alkoholpolitik efterleves: Før møder og andre DBU Fyn-relaterede aktiviteter: Der nydes ikke alkohol Under møder og andre DBU Fyn-relaterede aktiviteter: Der nydes ikke alkohol Efter møder og andre DBU Fyn-relaterede aktiviteter: Alkohol kan nydes i begrænsede mængder. Undtaget fra ovenstående kan være specielle lejligheder, som f.eks. julefrokoster og andre arrangementer, hvor det er naturligt i forhold til DBU Fyns brand. Det forventes, at alle frivillige møder upåvirkede op til møder og andre DBU Fynrelaterede aktiviteter.

6 Bilag Bilag 1 (om beklædning): DBU Fyns bestyrelse: Beklædning efter et konkret behov. Beklædning, jf. aktuel aftale med evt. tøjsponsor. Udvalgs/faggruppemedlemmer: Beklædning, jf. aftale med evt. tøjsponsor. Det bemærkes: at en DBU Fyn-leder kun figurerer i én kategori. at DBU-ledere p.t. er omfattet af Adidas-aftalen, jf. DBUs gældende regler. at beklædning skal anvendes i DBU Fyn-sammenhæng og ved repræsentative formål. at beklædningen er DBU Fyns ejendom og skal tilbageleveres ved fratrædelse som DBU Fyn-leder. at DBU Fyns bestyrelse kan beslutte at supplere beklædningsordningen.

2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite.

2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite. DBUs Uddannelse Vision, mål og handleplan 1. Mission vision værdier 2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træneruddannelsen Dommeruddannelsen Lederuddannelsen Klubuddannelsen e-læring 3. Målsætning

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere