2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012"

Transkript

1 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne AARHUS TECH Svarprocent: % (26 besvarelser ud af 45 mulige) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Del IV: Del V: Del VI: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornø jelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU 284 AARHUS TECH % Bil, fly og andre transportmidler 161 5% Bygge og anlæg % Byggemontagetekniker 49 % Bygnings- og brugerservice % Bygningsmaler 51 % Chauffør % Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) % Detailslagter 82% Ejendomsserviceassistent % Elektriker % Elektronik- og svagstrømsuddannelsen % Frisør % Gastronom % Industriteknikuddannelsen 5 % Lageruddannelsen % Mad til mennesker % Mediegrafiker % Medieproduktion 1 42% Mekaniker % Murer % Produktion og udvikling 113 % Serviceassistent % Sikkerhedsvagt % Smedeuddannelsen % Struktør og brolægger 5 89% Strøm, styring og it % Teater-, udstillings- og eventtekniker % Teknisk designer % Transport og logistik 46 % Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) % VVS-uddannelsen 89 82% [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på AARHUS TECH Svarprocenten på AARHUS TECH er på %. Svarprocenten er lav til sammenligning med lignende undersøgelser. Det er derfor vigtigt, at man drøfter hvorfor svarprocenten er så lav. En drøftelse af svarprocenten er en givtig diskussion i sig selv. Selvom svarprocenten er lav, er resultaterne i rapporten stadig et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 12 på AARHUS TECH. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som. 1 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 87 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på AARHUS TECH. Analysen af undersøgelsens svar på AARHUS TECH viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområder Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Undervisning Socialt miljø Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioritetsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på AARHUS TECH. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -1. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. I kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Elevtrivsel Elevtrivsel Grafen viser hovedresultatet for AARHUS TECH. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: 1 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" 87 "I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?" Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Elevtrivsel på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [6]

7 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Elevtrivsel [+2] [+6] [-11] AARHUS TECH Chauffør Frisør Sikkerhedsvagt Produktion og udvikling Bil, fly og andre transportmidler Serviceassistent Teater-, udstillingsog eventtekniker Industriteknikuddannelsen 1 Elevtrivsel [+6] [-6] [-2] [-2] [-1] [+5] [+4] [-5] AARHUS TECH Bygge og anlæg Mad til mennesker Gastronom Murer Bygningsog brugerservice Detailslagter Smedeuddannelsen Elektronikog svagstrømsuddannelsen 1 Elevtrivsel [+4] [+2] [+4] [-5] [-1] [+3] AARHUS TECH Strøm, styring og it Medieproduktion Bygningsmaler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Struktør og brolægger Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Elektriker Mekaniker [7]

8 Elevtrivsel 1 Elevtrivsel [-2] [-3] [+2] 49 [-1] 47 [+4] 47 [-9] AARHUS TECH Transport og logistik Mediegrafiker Lageruddannelsen Byggemontagetekniker Ejendomsserviceassistent VVSuddannelsen Teknisk designer [8]

9 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Elevtrivsel I hvilken grad anbefaler du uddan- du skolen som hel- Hvordan vurderer nelsen til andre? hed? AARHUS TECH (%) Bil, fly og andre transportmidler (5%) Bygge og anlæg (52%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (%) Bygningsmaler (%) Chauffør (%) * * * Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) Detailslagter (82%) Ejendomsserviceassistent (49%) Elektriker (96%) 52 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) Frisør (%) Gastronom (46%) Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) 53 Mad til mennesker (34%) Mediegrafiker (%) Medieproduktion (42%) Mekaniker (%) Murer (79%) Produktion og udvikling (%) Serviceassistent (44%) Sikkerhedsvagt (85%) Smedeuddannelsen (%) Struktør og brolægger (89%) Strøm, styring og it (5%) Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) 54 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) VVS-uddannelsen (82%) Grundforløb Hovedforløb 61 >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [9]

10 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor AARHUS TECH som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler AARHUS TECH Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Skolens størrelse (målt på elever) [1]

11 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. I kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 3% [-1] 13% [-3] % 22% [+4] Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på AARHUS TECH Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk AARHUS TECH % 22% [+4] 3% [-1] 13% [-3] Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) % 19% 3% 13% Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % 19% 4% 14% [-1] [11]

12 af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. af overordnede indsatsområder Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater. 1 [-1] AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 9% Organisering 19% Undervisere 32% Undervisning 14% Socialt miljø 13% Fysisk miljø 12% Egen motivation 1% Udstyr & materialer [12]

13 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurderingen af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø Undervisere 7 Undervisning Udstyr & materialer Fysisk miljø Organisering OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning Socialt miljø TILPAS Egen motivation OBSERVER Organisering Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de indsatsområder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsmråder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at indsatsområdet i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på indsatsområdet. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 1, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på -1 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [13]

14 af overordnet indsatsområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede fokusområder på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer AARHUS TECH (%) Bil, fly og andre transportmidler (5%) 84 Bygge og anlæg (52%) 7 79 Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (%) 81 7 Bygningsmaler (%) 54 Chauffør (%) 82 7 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) (%) Detailslagter (82%) Ejendomsserviceassistent (49%) Elektriker (96%) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) Frisør (%) Gastronom (46%) Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) Mad til mennesker (34%) 7 Mediegrafiker (%) * 61 5 Medieproduktion (42%) * Mekaniker (%) Murer (79%) 79 Produktion og udvikling (%) * 82 Serviceassistent (44%) Sikkerhedsvagt (85%) 89* 82* 86* 45 89* 54 Smedeuddannelsen (%) 81 Struktør og brolægger (89%) 52 Strøm, styring og it (5%) Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) 54 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) VVS-uddannelsen (82%) Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [14]

15 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden med det specifikke prioriteringskort. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på AARHUS TECH. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering. 1 [-1] [+2] 86 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-1] 7 [-1] 85 [-4] Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på AARHUS TECH. 1 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 [-2] 61 Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [15]

16 Organisering Prioriteringskort for Organisering 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på AARHUS TECH. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? 4. Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [16]

17 Organisering Grafen viser det samlede resultat for Organisering på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 [-1] [-1] AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [17]

18 Organisering Graferne viser resultaterne for Organisering på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Organisering [-1] [+19] 7 [+5] [+4] [+4] AARHUS TECH Produktion og udvikling Frisør Mediegrafiker Medieproduktion Elektronikog svagstrømsuddannelsen Bil, fly og andre transportmidler Industriteknikuddannelsen Serviceassistent 1 Organisering [-1] [-5] [-5] 61 [+3] [+5] [+5] [-5] [+2] AARHUS TECH Gastronom Bygningsog brugerservice Bygge og anlæg Strøm, styring og it Lageruddannelsen Murer Mad til mennesker Mekaniker 1 Organisering [-1] [-6] [-19] [+7] [+3] [-3] AARHUS TECH Detailslagter Chauffør Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Sikkerhedsvagt Teater-, udstillingsog eventtekniker Smedeuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Bygningsmaler [18]

19 Organisering 1 Organisering [-1] [-6] 54 [-1] [-6] 52 [-4] 51 [+11] 42 [-18] AARHUS TECH Elektriker Transport og logistik Struktør og brolægger Byggemontagetekniker Ejendomsserviceassistent VVSuddannelsen Teknisk designer [19]

20 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministrat i on? Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen AARHUS TECH (%) 54 Bil, fly og andre transportmidler (5%) 7* Bygge og anlæg (52%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (%) 5 7 Bygningsmaler (%) 45 Chauffør (%) Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) Detailslagter (82%) Ejendomsserviceassistent (49%) Elektriker (96%) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) Frisør (%) 7 Gastronom (46%) Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) Mad til mennesker (34%) Mediegrafiker (%) * * Medieproduktion (42%) * 48 Mekaniker (%) 54 Murer (79%) 5 Produktion og udvikling (%) 7 * Serviceassistent (44%) 7 Sikkerhedsvagt (85%) 42 7 Smedeuddannelsen (%) 41 Struktør og brolægger (89%) Strøm, styring og it (5%) Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) 47 Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) 49 VVS-uddannelsen (82%) Grundforløb 7 Hovedforløb 52 >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. []

21 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på AARHUS TECH. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere [-1] [+2] 84 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 [-2] 82 Undervisere Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på AARHUS TECH. 1 [-3] [+2] 7 [+2] AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 89 [-1] [+4] 86 Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os [21]

22 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på AARHUS TECH. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8. Lærerne virker godt forberedte 1. Lærerne overholder aftaler VEDLIGEHOLD 6. Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? 12. Lærerne respekterer os TILPAS 5. Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? 11. Lærerne giver os ansvar OBSERVER 7. Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats [22]

23 Undervisere Grafen viser det samlede resultat for Undervisere på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [23]

24 Undervisere Graferne viser resultaterne for Undervisere på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Undervisere [-3] [-14] 81 [+4] 79 [-3] AARHUS TECH Frisør Produktion og udvikling Chauffør Gastronom Sikkerhedsvagt Serviceassistent Bygningsog brugerservice Detailslagter 1 Undervisere [-1] [-9] [+3] [-4] [-3] [-1] [+12] AARHUS TECH Smedeuddannelsen Teater-, udstillingsog eventtekniker Elektronikog svagstrømsuddannelsen Murer Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler Mad til mennesker Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) 1 Undervisere [-2] [-4] [+2] [-5] [-4] [+3] AARHUS TECH Bygningsmaler Industriteknikuddannelsen Struktør og brolægger Mekaniker Strøm, styring og it Elektriker Medieproduktion Lageruddannelsen [24]

25 Undervisere 1 Undervisere [-2] [-6] [+4] [-7] [-2] 54 [-1] 43 [-15] AARHUS TECH VVSuddannelsen Transport og logistik Mediegrafiker Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Ejendomsserviceassistent Byggemontagetekniker Teknisk designer [25]

26 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisere Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne respekterer os Lærerne overholder aftaler Lærerne virker godt forberedte Lærerne giver os ansvar AARHUS TECH (%) 61 7 Bil, fly og andre transportmidler (5%) Bygge og anlæg (52%) 7 Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (%) Bygningsmaler (%) 7 Chauffør (%) Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) Detailslagter (82%) Ejendomsserviceassistent (49%) Elektriker (96%) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) 53 Frisør (%) Gastronom (46%) Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) 53 Mad til mennesker (34%) 7 Mediegrafiker (%) 54 Medieproduktion (42%) Mekaniker (%) 7 61 Murer (79%) 7 Produktion og udvikling (%) * 84 84* Serviceassistent (44%) Sikkerhedsvagt (85%) 89* 92* 89* 87* 91* 91* 82* Smedeuddannelsen (%) 81 Struktør og brolægger (89%) Strøm, styring og it (5%) 54 Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) VVS-uddannelsen (82%) Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [26]

27 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på AARHUS TECH. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning [-1] 7 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 [+2] 86 Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på AARHUS TECH. 1 [-2] [-2] 61 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 61 [-2] [-3] 82 Vi har indflydelse på undervisningen I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Jeg lærer nok under skoleopholdet Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i forbindelse med undervisningen [27]

28 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på AARHUS TECH. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen VEDLIGEHOLD 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 16. Vi har indflydelse på undervisningen TILPAS 13. Hvordan vurderer du undervisningen? 14. Der forventes noget af mig i undervisningen 18. Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag OBSERVER 19. Vi bruger skolens intranet/lms-system i forbindelse med undervisningen [28]

29 Undervisning Grafen viser det samlede resultat for Undervisning på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [29]

30 Undervisning Graferne viser resultaterne for Undervisning på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Undervisning [+5] 79 [+5] [+8] [+2] [+5] [-4] AARHUS TECH Frisør Produktion og udvikling Sikkerhedsvagt Serviceassistent Bil, fly og andre transportmidler Bygningsog brugerservice Bygge og anlæg Teater-, udstillingsog eventtekniker 1 Undervisning [+11] [+7] 7 [-12] 7 [-2] [-4] [+2] AARHUS TECH Smedeuddannelsen Mad til mennesker Murer Gastronom Chauffør Medieproduktion Strøm, styring og it Industriteknikuddannelsen 1 Undervisning [-2] [+5] [-7] [+7] [+3] [-12] [+3] AARHUS TECH Mekaniker Transport og logistik Struktør og brolægger Detailslagter Bygningsmaler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektronikog svagstrømsuddannelsen Lageruddannelsen [3]

31 Undervisning 1 Undervisning [-6] 61 [+9] [-4] [-2] AARHUS TECH Byggemontagetekniker Elektriker Mediegrafiker Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) VVSuddannelsen Ejendomsserviceassistent Teknisk designer [31]

32 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisning I undervisninge n arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Undervisningsf ormerne skifter i løbet af dagen Vi har indflydelse på undervisningen Der forventes noget af mig i undervisningen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i forbindelse med undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? Jeg lærer nok under skoleopholdet AARHUS TECH (%) 45 Bil, fly og andre transportmidler (5%) 61 * 38 Bygge og anlæg (52%) 54 * 46 7 Byggemontagetekniker (%) 54 Bygnings- og brugerservice (%) 41 Bygningsmaler (%) 51 Chauffør (%) 7 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) 53 Detailslagter (82%) 5 Ejendomsserviceassistent (49%) Elektriker (96%) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) Frisør (%) * Gastronom (46%) 7 Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) Mad til mennesker (34%) Mediegrafiker (%) 61 Medieproduktion (42%) 7 * 28 Mekaniker (%) 61 Murer (79%) Produktion og udvikling (%) 79 * 46 Serviceassistent (44%) 79 Sikkerhedsvagt (85%) 82* 85* * Smedeuddannelsen (%) 7 Struktør og brolægger (89%) Strøm, styring og it (5%) * Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) 81 Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) VVS-uddannelsen (82%) Grundforløb 45 Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [32]

33 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på AARHUS TECH. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø [+2] 88 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 86 [-1] 93 Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på AARHUS TECH. 1 [-1] 93 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+4] [-3] [-1] [-1] 9 93 Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg på skolen [33]

34 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på AARHUS TECH. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 23. Jeg er glad for at gå på skolen 24. Skolen er et rart sted at være VEDLIGEHOLD 26. Jeg føler mig tryg på skolen TILPAS 21. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? 22. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen OBSERVER. Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 25. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [34]

35 Socialt miljø Grafen viser det samlede resultat for Socialt miljø på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 [-1] AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [35]

36 Socialt miljø Graferne viser resultaterne for Socialt miljø på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Socialt miljø [-3] 81 [+8] 79 [+4] [+4] AARHUS TECH Produktion og udvikling Sikkerhedsvagt Serviceassistent Smedeuddannelsen Teater-, udstillingsog eventtekniker Strøm, styring og it Frisør Bil, fly og andre transportmidler 1 Socialt miljø [+3] [+6] [+2] [-4] [-1] [-4] [+5] [-1] AARHUS TECH Gastronom Struktør og brolægger Bygge og anlæg Bygningsmaler Bygningsog brugerservice Detailslagter Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektronikog svagstrømsuddannelsen 1 Socialt miljø [-13] [-4] [+2] [+12] [-11] AARHUS TECH Murer Chauffør Mad til mennesker Transport og logistik Industriteknikuddannelsen Medieproduktion Mediegrafiker Ejendomsserviceassistent [36]

37 Socialt miljø 1 Socialt miljø [+5] [-3] [+3] [-5] [+3] [+2] [-2] AARHUS TECH VVSuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) Mekaniker Elektriker Lageruddannelsen Teknisk designer Byggemontagetekniker [37]

38 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg føler mig tryg på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle Hvordan vurderer Hvordan vurderer føle os godt tilpas, du sammenholdet du stemningen på da vi startede på uddannelsen mellem eleverne? skolen? Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være AARHUS TECH (%) 82 Bil, fly og andre transportmidler (5%) Bygge og anlæg (52%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (%) Bygningsmaler (%) Chauffør (%) 81 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) 79 Detailslagter (82%) 7 Ejendomsserviceassistent (49%) Elektriker (96%) 61 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) Frisør (%) 81 79* Gastronom (46%) Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) 79 Mad til mennesker (34%) 81 Mediegrafiker (%) 82 Medieproduktion (42%) Mekaniker (%) 61 Murer (79%) Produktion og udvikling (%) 82 88* 87* * 86* Serviceassistent (44%) 82 87* 79 Sikkerhedsvagt (85%) 86* * 85 Smedeuddannelsen (%) Struktør og brolægger (89%) Strøm, styring og it (5%) Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) 81 7 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) 7 7 VVS-uddannelsen (82%) 61 Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [38]

39 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på AARHUS TECH. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på AARHUS TECH. 1 AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 89 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [39]

40 Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på AARHUS TECH. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 29. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? TILPAS 28. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 27. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? []

41 Fysisk miljø Grafen viser det samlede resultat for Fysisk miljø på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [41]

42 Fysisk miljø Graferne viser resultaterne for Fysisk miljø på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Fysisk miljø [+5] [+16] 7 [-3] [+3] [-11] [+6] AARHUS TECH Produktion og udvikling Mad til mennesker Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler Detailslagter Medieproduktion Chauffør Gastronom 1 Fysisk miljø [+5] [+4] [+2] 61 [+4] [+7] AARHUS TECH Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Strøm, styring og it Murer Struktør og brolægger Frisør Industriteknikuddannelsen Lageruddannelsen 1 Fysisk miljø [-2] [+6] [-1] [-15] AARHUS TECH Mekaniker Transport og logistik Bygningsog brugerservice Byggemontagetekniker Ejendomsserviceassistent VVSuddannelsen Teater-, udstillingsog eventtekniker Smedeuddannelsen [42]

43 Fysisk miljø 1 Fysisk miljø 54 [+7] 51 [-6] 51 [-5] 5 [-5] [-16] AARHUS TECH Elektriker Mediegrafiker Bygningsmaler Serviceassistent Sikkerhedsvagt Teknisk designer Elektronik- og svagstrømsuddannelsen [43]

44 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx Hvordan vurderer Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengø- klasse- borde, stole, du skolens indretning og udseende? ring? lokaler, laboratorier, værksteder)? AARHUS TECH (%) Bil, fly og andre transportmidler (5%) Bygge og anlæg (52%) 7 Byggemontagetekniker (%) 51 Bygnings- og brugerservice (%) Bygningsmaler (%) Chauffør (%) 61 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) 54 Detailslagter (82%) Ejendomsserviceassistent (49%) 47 Elektriker (96%) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) Frisør (%) 61 5 Gastronom (46%) Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) 7 49 Mad til mennesker (34%) * 7 Mediegrafiker (%) 5 37 Medieproduktion (42%) 54 Mekaniker (%) 48 Murer (79%) Produktion og udvikling (%) * * * Serviceassistent (44%) Sikkerhedsvagt (85%) Smedeuddannelsen (%) 5 Struktør og brolægger (89%) Strøm, styring og it (5%) Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) 52 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) VVS-uddannelsen (82%) 49 Grundforløb Hovedforløb 52 >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [44]

45 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på AARHUS TECH. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 88 Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på AARHUS TECH AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-1] Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen [45]

46 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på AARHUS TECH. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 32. Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne 35. Jeg deltager aktivt i undervisningen VEDLIGEHOLD 33. Jeg kommer til tiden 34. Jeg overholder aftaler med lærerne TILPAS 31. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? OBSERVER 3. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? [46]

47 Egen motivation Grafen viser det samlede resultat for Egen motivation på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [47]

48 Egen motivation Graferne viser resultaterne for Egen motivation på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Egen motivation [+3] 85 [+2] 84 [+5] [+3] 81 [+3] 81 [+3] AARHUS TECH Sikkerhedsvagt Elektronikog svagstrømsuddannelsen Frisør Bil, fly og andre transportmidler Produktion og udvikling Teater-, udstillingsog eventtekniker Detailslagter Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) 1 Egen motivation 81 [+6] [-2] [-1] [+2] [-1] AARHUS TECH Murer Bygge og anlæg Mekaniker Serviceassistent Smedeuddannelsen Medieproduktion Mediegrafiker Bygningsog brugerservice 1 Egen motivation [-1] [-6] [+5] [+4] [-3] AARHUS TECH Elektriker Gastronom Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Lageruddannelsen Ejendomsserviceassistent Industriteknikuddannelsen Byggemontagetekniker Struktør og brolægger [48]

49 Egen motivation 1 Egen motivation [-4] [-2] [+2] [+2] [-2] [-6] AARHUS TECH Mad til mennesker Chauffør Strøm, styring og it Transport og logistik Bygningsmaler VVSuddannelsen Teknisk designer [49]

50 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg deltager aktivt i undervisningen AARHUS TECH (%) Bil, fly og andre transportmidler (5%) * 84* 86* Bygge og anlæg (52%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (%) Bygningsmaler (%) Chauffør (%) Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) Detailslagter (82%) Ejendomsserviceassistent (49%) 82 Elektriker (96%) 81 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) 85 91* Frisør (%) Gastronom (46%) 83 Industriteknikuddannelsen (%) 82 Lageruddannelsen (%) Mad til mennesker (34%) Mediegrafiker (%) 86 Medieproduktion (42%) Mekaniker (%) 83 Murer (79%) Produktion og udvikling (%) * Serviceassistent (44%) Sikkerhedsvagt (85%) 89* 9 89* Smedeuddannelsen (%) 85 Struktør og brolægger (89%) 81 Strøm, styring og it (5%) Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) 81 VVS-uddannelsen (82%) Grundforløb Hovedforløb 83 >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [5]

51 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på AARHUS TECH AARHUS TECH Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [-1] 61 [-1] 7 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [51]

52 Udstyr & materialer Grafen viser det samlede resultat for Udstyr & materialer på AARHUS TECH samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 [-1] AARHUS TECH Teknik - EUD (AARHUS TECH) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [52]

53 Udstyr & materialer Graferne viser resultaterne for Udstyr & materialer på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. 1 Udstyr & materialer 83 [+13] [+2] [-4] [+4] [+3] 7 7 [+3] [-3] AARHUS TECH Medieproduktion Produktion og udvikling Bygge og anlæg Murer Strøm, styring og it Mad til mennesker Bygningsog brugerservice Serviceassistent 1 Udstyr & materialer [-3] [+4] [-2] [+4] [+11] [-7] [-3] [+18] AARHUS TECH Transport og logistik Gastronom Industriteknikuddannelsen Byggemontagetekniker Mediegrafiker Struktør og brolægger Frisør Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 1 Udstyr & materialer [+4] [+11] [-14] [+3] [-5] [-1] [+7] [-6] AARHUS TECH Chauffør Bil, fly og andre transportmidler Bygningsmaler Elektronikog svagstrømsuddannelsen Smedeuddannelsen Detailslagter Lageruddannelsen Teknisk designer [53]

54 Udstyr & materialer 1 Udstyr & materialer [+2] [-12] 52 [-3] [-12] 38 [-24] AARHUS TECH Mekaniker Sikkerhedsvagt Ejendomsserviceassistent Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) Teater-, udstillings- og eventtekniker VVSuddannelsen Elektriker [54]

55 Udstyr & materialer Tabellen viser resultaterne for Udstyr & materialer på AARHUS TECH samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Jeg har adgang til Jeg kan få hjælp, det nødvendige it- når jeg har mer med skolens når der er proble- Udstyr & materialerudstyr, brug for det i undervisningen itudstyr AARHUS TECH (%) 61 Bil, fly og andre transportmidler (5%) Bygge og anlæg (52%) 81 7 Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (%) 7 Bygningsmaler (%) 7 Chauffør (%) Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (%) 52 5 Detailslagter (82%) Ejendomsserviceassistent (49%) 53 5 Elektriker (96%) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen (94%) Frisør (%) Gastronom (46%) Industriteknikuddannelsen (%) Lageruddannelsen (%) Mad til mennesker (34%) 7 Mediegrafiker (%) Medieproduktion (42%) 83* 89* * Mekaniker (%) 54 Murer (79%) Produktion og udvikling (%) 81 Serviceassistent (44%) Sikkerhedsvagt (85%) Smedeuddannelsen (%) Struktør og brolægger (89%) Strøm, styring og it (5%) Teater-, udstillings- og eventtekniker (51%) Teknisk designer (%) Transport og logistik (%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (%) VVS-uddannelsen (82%) Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. []

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne AARHUS TECH Svarprocent: % (3511 besvarelser ud af 45 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 88% (1 besvarelser ud af 929 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede Falster Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 153 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 82% (1164 besvarelser ud af 1418 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (233 besvarelser ud af 3256 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (913 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne EUC Nord Svarprocent: % (527 besvarelser ud af 527 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Svarprocent: 78% (11 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 253 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 89% (24 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 55% (156 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 78% (14 besvarelser ud af 18 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (1168 besvarelser ud af 1437 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 76% (5 besvarelser ud af 759 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 86% (789 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (999 besvarelser ud af 1417 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (356 besvarelser ud af 422 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (855 besvarelser ud af 1131 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 88% (12 besvarelser ud af 1138 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne UCR - Slagteriskolen Svarprocent: 89% (729 besvarelser ud af 823 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Viden Djurs Svarprocent: % (436 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Viden Djurs Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 95% (352 besvarelser ud af 37 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet Svarprocent: 95% (143 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1157 besvarelser ud af 1435 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: 77% (326 besvarelser ud af 423 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 79% (1533 besvarelser ud af 1936 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (572 besvarelser ud af 733 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1 (163 besvarelser ud af 163 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen EUC Nord Svarprocent: 87% (5 besvarelser ud af 656 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Selandia - CEU Svarprocent: 73% (1912 besvarelser ud af 2612 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUD ekskl.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (276 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 74% (529 besvarelser ud af 712 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 92 86 84 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (2 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Randers Social- og Sundhedsskole Svarprocent: 87% (652 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (1 besvarelser ud af 161 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (268 besvarelser ud af 317 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 68% ( besvarelser ud af 112 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (195 besvarelser ud af 197 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne KTS 24 Københavns Tekniske Skole Svarprocent: Ikke oplyst (78 besvarelser) Lokationsrapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 88% (454 besvarelser ud af 517 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole (EUD) 86 84 92 Elevtrivsel af overordnede Indsatsområder

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 88% (551 besvarelser ud af 628 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: % (1158 besvarelser ud af 1446 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 58% (34 besvarelser ud af 3516 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (183 besvarelser ud af 1346 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere