Tomme huse og manglende bosætning i landsbyerne. Helårsturisme, oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling mhp. øget bosætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tomme huse og manglende bosætning i landsbyerne. Helårsturisme, oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling mhp. øget bosætning"

Transkript

1 EKSEMPELPROJEKT Den moderne landsby: LANDSBY 2.0 Stadil-Vedersø, Ringkøbing-Skjern Kommune Alment problem: Eksempelprojekt: Tomme huse og manglende bosætning i landsbyerne Helårsturisme, oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling mhp. øget bosætning VISIONEN MED PROJEKTET Visionen med projektet er at agere kreativt og konstruktivt med de forhåndenværende ressourcer og forudsætninger, for gennem synergieffekter at etablere et unikt lokalmiljø, der kan markedsføre landsbyerne og tiltrække ny bosætning, så 2. generation af et levende landsbyliv kan blomstre frem. Projektet arbejder med 3 temaer: 1. Helårsturisme i gamle landsbyhuse, sommerhusferie generation 2.0. Mange af de gamle landsbyhuse er oprindelige arbejderboliger tilknyttet det tidligere andelsmejeri. Det er små boliger og ofte ikke i en stand, så de er salgbare på boligmarkedet. På den anden side er de det typologiske og kulturhistoriske fundament i den gamle mejeriby, der er opstået omkring et vejkryds med andelsmejeriet beliggende centralt og med de karakteristiske røde huse langs alle 4 udfaldsveje. Ideen er at opkøbe og istandsætte de huse, der ikke kan sælges og anvende dem til bed and breakfast eller som udlejning til helårsturisme. Der skal dannes en lokalt forankret andelsforening, der kan opkøbe og istandsætte og drive de gamle byhuse til udlejning. 2. Erhvervsudvikling i landsbyen, andelstankegang generation 2.0. Visionen er at revitalisere andelsbevægelsens ide-grundlag i en moderne version og med et tidssvarende indhold. Andelsbevægelsens ide og baggrund var at skabe økonomisk fremgang og sikkerhed gennem et samarbejde mellem mennesker, der ikke enkeltvis kunne løfte de større opgaver. Det er dette historisk betingede fællesskab, der skal gøres til omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen i landsbyen. Der er i lokalområdet en del højtuddannede og specialiserede borgere med egne kunsthåndværks- og kreative videns-mikrovirksomheder. En del af disse ønsker lokaleog arbejdsfællesskab med udgangspunkt i det gamle Andelsmejeri i Stadil. 3. Synergieffekter og oplevelsesøkonomi. Kontor- og arbejdsfællesskabet med de mange forskellige kompetencer, kan etablere workshop- og undervisningstilbud, der kan servicere såvel turister som fastboende og danne grundlag for kulturudveksling. Ligesom projektets øvrige aktiviteter i landsbyen vil henvende sig til begge parter. 1

2 INDLEDNING En god del af verden forandrer sig ligesom et ådsel, medens man står og kigger på. Stadil ligger fast i sin røde vestjyske nøjsomhed, der er hus efter hus op mod krydset og derfra videre, indtil markerne overtager billedet igen. Det er ingenting og derfor det hele for os, der ved, at sådan ser Stadil ud Hans Edvard Nørregård-Nielsen, direktør for Ny Carlsbergfondet og kunsthistoriker i bogen Magt og dragt dansk teglstensarkitektur Landsbyerne Stadil og Vedersø er omdrejningspunkterne i området Stadil-Vedersø. I landsbyerne er der folkeskole, idrætsefterskole, plejehjem, forsamlingshus, sognegård, fodboldstation, to købmandsgårde og en række mindre servicevirksomheder samt et rigt foreningsliv. Som i mange andre landsbyer er både befolkningstal og antal af arbejdspladser faldet. Der er derfor behov for og vilje til at handle kreativt og konstruktivt med de forhåndenværende ressourcer, for at bevare en levende landsby i kulturhistoriske rammer. STADIL Stadil Mejeriby er et stykke kulturhistorie, der er tæt forbundet med etableringen af andelsmejeriet i byens centrale vejkryds i Lige på den anden side af krydset ligger i dag købmandsgården, der gennem årene som en række andre lokale virksomheder har levet af at servicere sognets mange gårde og landsbyens beboere. De nøjsomme, røde huse op til krydset, som Hans Edvard Nørregård-Nielsen omtaler, er de cirka 20 næsten ens rødstenshuse, som i sin tid er bygget til blandt andre mejeriets medarbejdere. Stadil Andelsmejeri lukkede i 1980, men både huse og mejeribygninger ligger der endnu. Mejeriet kommer ikke igen til at producere lurpak-smør, og de små huse er ikke en attraktiv ejerbolig for moderne børnefamilier. For at bevare landsbyens identitet og et stykke dansk kulturhistorie, er det derfor nødvendigt at finde en ny anvendelse af de gamle bygninger. VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis-a-vis centralt i byen. Mejeriet er restaureret og indrettet som kro med tilhørende overnatningsmuligheder, men mangler pt. forpagter. Bag købmandsgården rejser den gamle grovvaresilo sig som et markant vartegn. Vedersø er i dag landskendt på grund af præsten og digteren Kaj Munk. Præstegården, der nu er under renovering samt Vedersø kirke med Kaj Munks gravsted er begge store turistattraktioner i området. Såvel købmandsgård, silo og mejeri indtænkes i en efterfølgende konceptudviklingsfase, der dels kan drage erfaringer af nærværende projektet og dels udbygge og konsolidere projektets aktiviteter, som beskrevet i denne ansøgning. 2

3 BAGGRUND Med Stadil-Vedersø Sogneforening som initiativtager er de to sogne i april 2009 gået i gang med en lokal udviklingsplan, hvor projektet Den moderne landsby: LANDSBY 2.0 er hovedmotor. Stadil-Vedersø ligger kystnært og naturskønt med et turist- og bosætningspotentiale, som lokalområdet med fordel kan aktivere. LANDSBY 2.0 skal forbedre mulighederne for udvikling af erhvervsliv og bosætning gennem en målrettet turisme-strategi for området, der er placeret som baghave til de store feriehusområder i Søndervig og Vedersø Klit. I de to turistområder byder fremtiden både på et nyt, stort feriecenter i Søndervig, flere sommerhuse og kulturmindesmærket Vedersø Præstegård. Stadil og Vedersø er placeret i cykelafstand fra det hele. De ledige huse i Stadil-Vedersø er attraktive som fritidsboliger, og flere er allerede solgt til formålet. Men som second home benyttes husene kun perifært og det lokale initiativ er et ønske om at sikre mest muligt liv i husene samt lokal indflydelse på anvendelse og indtjening. En lokal initiativgruppe er i gang med at opkøbe foreløbigt et af de små, røde huse i Stadil med henblik på udlejning, herunder til bed & breakfast (B&B). Projektets andet udgangspunkt er en ombygning af Stadil Mejeri til kontorfællesskab for mindre freelancevirksomheder, værksted for trækunst-håndværker og B&B samt etablering af et bytorv foran mejeriet. Videns-arbejdspladser, der typisk kun kræver internetadgang for at kunne fungere, kan lige så godt være placeret i Stadil-Vedersø som i Holstebro, Århus eller København, hvor nærheden til naturen og et godt landsbysammenhold er kvaliteter, som gør det attraktivt at kombinere bopæl og arbejdsplads. På nuværende tidspunkt er der lejere til fire arbejdspladser i kontorfællesskabet, ligesom kunsthåndværkeren står på spring for at påbegynde en produktion af unikke håndlavede træmøbler. På sigt forventes 6 lokale arbejdspladser, samt afledte opgaver til lokale håndværkere mv. I Vedersø er siloen ved den gamle, bevaringsværdige købmandsgård, tiltænkt ny anvendelse. Nærværende projekt tager, med inspiration fra Limfjordscentret på Doverodde Købmandsgård i Thy det første skridt i en kommende konceptudvikling af komplekset: købmandsgård, silo samt det renoverede Vedersø Mejeri. Visionen er et centralt og bygningsmæssigt markant udgangspunkt for kommende aktiviteter, der skal danne fundament og resonansbund for synergi-effekter og som understøtter den samlede udvikling af oplevelsesøkonomien i området Endelig er det på baggrund af mange forespørgsler også planen at anlægge en fleksibel tennisbane med fast bund ved siden af den nuværende sognepark midt i Stadil. En planlagt parkbane skal være tilgængelig for alle turister som lokale - og skal benyttes til tennis, basketball og andre boldspil. Den lokale idrætsforening vil sørge for driften, og det overvejes på sigt at integrere en ungdomsklub i denne del af projektet. 3

4 FORMÅL MED PROJEKTET - at bevare ældre karakteristiske landsbyhuse i nye funktioner og anvende kulturhistoriske bygninger som ressource i landsbyudviklingen - at skabe et bedre økonomisk grundlag for at drive lokale virksomheder - at anvende turisme som løftestang for udviklingen - at skabe nye lokale arbejdspladser - at øge tilflytningen til lokalområdet - at sikre lokal indflydelse på udviklingen AKTIVITERNE I PROJEKTET De er afdækket en lang række aktiviteter, som alle har det særkende, at de er attraktive for såvel lokale borgere som de helårsturister, projektet vil etablere et grundlag for. Aktivitetslisten er dynamisk og udvikler sig parallelt med projektet. Aktiviteterne kan have tilknytning til både mejeriet, B & B-faciliteter og andre lokaliteter i lokalområdet men de har alle deres fundament og udgangspunkt i områdets kompetencer, værdier og fortællinger. Projektet er beskrevet i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern kommunes politik for turisme om helårsturisme og indlandsturisme, samt kommunens politik for landdistriktsudvikling. NUVÆRENDE AKTIVITETER, ATTRAKTIONER OG FACILITETER Naturområdet Vest Stadil Fjord, Stadil Fjord (Danmarks næststørste sø) og en fredet del af vestkysten (Husby Klit) med fritliggende klitgårde og sømærker på klitterne Et nyetableret, 100 hektar stort, fuglerigt og lettilgængeligt vådområde tæt på Stadil Nærhed til Vesterhavet samt beliggenheden tæt på Søndervig og Vedersø Klit. Vedersø og Stadil kirker med henholdsvis Kaj Munks gravsted og det gyldne alter. Kirken i Vedersø er blandt andet stoppested på ny pilgrimsrute rundt om Nissum Fjord Vedersø Gl. Præstegård er under restaurering og åbner i maj 2010 som et samlet kulturmiljø med national og international status. Willer Keramik i udkanten af Stadil Mejeriby, med café og butik i den oprindelige lade Den naturgenoprettede Vest Stadil Fjord er udstyret med cykel- og ridestier, fugletårn, fugleskjul i rørskoven, formidlingsområde og rastepladser med grillsteder og toilet. Fjorden er en enestående fuglelokalitet af international betydning. 4

5 Museet Strandgården ved Vest Stadil Fjord og det lille egnsmuseum i Vedersø Et stort pool-sommerhus midt i Stadil (Skelmosegård) Bade-, sejlsports- og øvrige friluftsmuligheder ved Stadil Fjord. En børnevenlig badestrand i Alrum med shelter og toilet. Ridecenter i Vedersø med blandt andet rideture for turister Flere mindre B & B-virksomheder i især Vedersø Sogneparken midt i Stadil by med fælles grill og legeplads Cykelsti mellem Stadil og Vedersø; delvist etableret af de lokale borgere Aktivt, autentisk forenings- og landsbyliv i både Stadil og Vedersø tæt på Ringkøbing og Vesterhavet FREMTIDIGE AKTIVITETER, ATTRAKTIONER OG FACILITETER Kontorhotel for mindre virksomheder, mødefaciliteter og B&B på Stadil Mejeri Erhvervsudvikling af kursus- og studieture med udgangspunkt i lokal kultur og lokale kompetencer, spændende fra for eksempel Kaj Munks kunstneriske virke til naturforvaltning, medietræning, boligindretning, individuelt design og økologisk landbrug Attraktiv praktikplads for studerende og kortvarig kontorplads for udstationerede medarbejdere. I begge tilfælde et kontorhotel, der også kan tilbyde B&B Nyt, centralt torv; et attraktivt byrum for både lokale og turister samt en oplagt plads til årlige torvemarkeder, udstillinger mv. B & B eller lejebolig samt mulighed for kontor/galleri i de små, røde huse Netværksdannelse, fælles markedsføring og samarbejde mellem områdets B & B- virksomheder Fleksibel tennisbane ved Sogneparken med klubmuligheder Udkigstårn med klatre- og rappelling-muligheder i siloen i Vedersø; et unikt nyt vartegn Nye stier, shelters og fiskebroer ved det genoprettede vådområde i Stadil Gårdbesøg på områdets mange moderne kvægbrug i et økologisk hotspot i Vestjylland Udlejning af cykler og kajakker Arrangementer og events i forsamlingshus og sognegård målrettet mod turister og B&Bgæster, for eksempel fællesmiddage med de fastboende og kulturhistoriske foredrag. 5

6 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE EFFEKTER Erhverv Vi forventer nærværende projekt vil huse og konsolidere 6 arbejdspladser, samt gennem synergi generere yderligere arbejdspladser. Overnatning Vi forventer nærværende projekt vil skabe 12 sengepladser, samt gennem synergi generere yderligere overnatningsmuligheder i såvel Stadil som i Vedersø. Indirekte vil etablering af kontorhotellet, udvidelsen og den øgede markedsføring af områdets B & B-faciliteter samt skabelsen af nye attraktioner (udkigstårnet, parkbanen og mejeritorvet) være med til at fastholde og på sigt udvide beskæftigelsen hos lokale håndværkere, købmænd, galleri og andre servicevirksomheder. Etableringen af nye arbejdspladser, nye fælles faciliteter og en øget synliggørelse af området vil gøre tilflytning og bosætning mere attraktiv. Indirekte fremmer og fastholder projektet især skolens elevgrundlag og servicevirksomhedernes beskæftigelse. Overvejelser om på sigt at etablere ungdomsklub-aktiviteter i forbindelse med parkbanen er også en beskæftigelsesfremmende sidegevinst. PROJEKTETS DELTAGERE Projektholder Den formelle projektholder og underskriver af resultatkontrakten med Region Midt bliver Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor projektet vil blive forankret med en fast tilknyttet ressourceperson på afdelingen for Plan, Udvikling og Kultur. Selve projektledelsen af de enkelte projekter vil i stor udstrækning blive gennemført af lokalsamfundet selv. Projektet forankres lokalt i Stadil-Vedersø Sogneforening, der er en nydannet og samlede koordinationsstruktur for de to landsbyer. Der er i projektet kalkuleret med en betydelig egenfinansiering på 61 %, der skal supplere midlerne fra Ringkøbing-Skjern kommune, LAG Ringkøbing Skjern og Region Midt. 6

7 KONTAKTPERSONER Ringkøbing-Skjern Kommune Margit Lund, landdistriktskonsulent Mail: Mobil: Fastnet: LAG Ringkøbing-Skjern Suzanne Eben Ditlevsen, LAG-koordinator Mail: Mobil: Fastnet: Stadil-Vedersø Sogneforening, Erik Poulsen, Møllebyvej 18, Stadil 6980 Tim Mail: Mob.: TIDSPLAN FOR PROJEKTET 2009 Initiativgruppe erhverver det lille, røde hus med henblik på overdragelse til andelsforening Borger- og interessentinddragelse Andelsforening stiftes. Etablering af projektorganisation og lokal styregruppe, samt udarbejdelse af tids- og handleplan Erhvervsforening bag kontorfællesskabet stiftes Lokale- og Anlægsfonden ansøges om tilskud til park-banen Skov- og Naturstyrelsen Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune m.fl. ansøges om tilskud til tårn-projektets informations- og publikumsdel 7

8 Forår 2010 Andelsforening overtager det lille, røde hus og igangsætter renovering Etablering af kontorfællesskab med fem arbejdspladser i Stadil Mejeri igangsættes Konceptudvikling på erhvervsudvikling Konceptudvikling på turismedelen Borger- og interessentinddragelse Etablering af mejeritorvet igangsættes torvet er projekteret Indvielse af det røde hus, kontorfællesskab og mejeritorv Etablering af parkbanen igangsættes Etablering af B & B-faciliteter i mejeriet igangsættes Markedsføring af turisme Efterår 2010 Indvielse af parkbane B & B-udlejning igangsættes 2011 B & B-aktiviteter i tilknytning til mejeriet forventes at være af et sådant omfang, at det i kombination med et træværksted vil være en fuldtidsbeskæftigelse for én person. Tårnprojekt igangsættes og indvies Andelsforening opkøber efter behov flere af de små, røde huse Mulighederne for etablering af ungdomsklub-aktiviteter i tilknytning til parkbanen undersøges. Mulighederne for udsmykning og videreudvikling af udkigstårnet i Vedersø undersøges som en del af konceptudviklingen i Vedersøs bymidte omkring den bevaringsværdige købmandsgård. Udvikling af nye bosætningsmuligheder Markedsføring i forhold til tilflyttere Videreudvikling af projektet Formidling og videns-deling 8

9 ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune og bestyrelsen for LAG-Ringkøbing- Skjern har hver reserveret ,- på de kommende budgetter. Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune LAG Stadil / Vedersø, budgetteret egenfinansiering I ALT ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. BUDGET Nærværende budget redegør udelukkende for projektmidlerne på ,- kr. Det samlede budget, med egenfinansiering og frivillige arbejdstimer samt indhentede tilbud, er vedlagt som bilag 2010 Projektkoordinering ,- kr. Mejeritorv, etablering (er projekteret) Kontorfællesskab, etablering B & B i mejeriet, etablering og indretning Renovering af det lille røde hus Parkbanen, etablering Markedsføring ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr Projektkoordinering og evaluering ,- kr. Udkigstårn, etablering af adgang til silo Markedsføring ,- kr ,- kr. I ALT ,- kr. 9

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats

2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats VISIONSKATALOG Erhvervsudvikling og Levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune 2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats LandLabDK 2013 Suzanne

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 Venø udviklingsplan 2010-2012 er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere