Art & Technology. i København. Kolofon. Art &Technology i København En FORA publikation - November Copyright FORA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Art & Technology. i København. Kolofon. Art &Technology i København En FORA publikation - November 2011. Copyright FORA 2011"

Transkript

1 Art &Technology i København En FORA publikation - November 2011 Art & Technology Kolofon Copyright FORA 2011 Anne Dorthe Josiassen Tanja Bisgaard FORA / Dahlerups Pakhus / Langelinie Allé 17, 2100 København Ø / Danmark i København CVR-nr ISBN ? Layout: Surplus Wonder & Liv Flindt Mathiesen / On Purpose Version 01. november 2011 Anne Dorthe Josiassen Tanja Bisgaard 2

2 Forord Denne rapport er en undersøgelse af art & technology i de kreative industrier i København. Rapporten fungerer som appendiks til rapporten Det Kreative København, udarbejdet af FORA for Københavns Kommune, august Internationalt er der stigende fokus på kreative industrier som en vigtig driver for innovation og vækst. En række metropoler i Europa og Nordamerika er begyndt at udvikle initiativer, der skal fremme vækst i de kreative industrier. I maj 2011 bad Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev, FORA om at undersøge kreative industriers potentiale for skabelse af innovation, jobs og velstand i Københavns Kommune. På den baggrund udarbejdede FORA i august 2011 rapporten Det Kreative København. I forlængelse heraf har FORA i samarbejde med Novitas Innovation indsamlet erfaringer med kreative industrier i København med et særligt fokus på art & technology. Erfaringerne skal være med til at underbygge konklusionerne i Det Kreative København. I alt er 15 organisationer, foreninger og virksomheder blevet besøgt, og 18 nøglepersoner er blevet interviewet. Der er indsamlet oplysninger om konkrete projekter, netværk, og nye tendenser. Analysen kunne ikke have været gennemført uden beredvillig hjælp fra en lang række personer fra de kreative industrier i København, som alle skal have tak for deres tid og deltagelse. Rapporten er udarbejdet af projektchef i FORA, Anne Dorthe Josiassen med bidrag fra grundlægger af Novitas Innovation, Tanja Bisgaard. København, januar

3 Indhold s Indledning s. 08 Formål s. 09 Det Kreative København i en nøddeskal s. 36 Uddannelser - Talentmasse s. 37 Undergrunden s. 37 Møderum s. 39 Vurdering s. 11 En model for dynamik og ideskabelse i kreative industrier s. 13 Opbygning af rapporten s Art & Technology i København s. 19 Det øverste vækstlag Virksomhederne og de ansatte s. 22 Uddannelser Talentmasse s. 23 Undergrunden. s. 27 Møderum s. 28 Vurdering. s Software & computerspil s. 33 Det øverste vækstlag Virksomhederne og de ansatte s Design s. 42 Det øverste vækstlag Virksomhederne og de ansatte s. 46 Uddannelser - Talentmasse s. 47 Undergrunden s. 49 Møderum s. 50 Vurdering s Sammenfatning s. 55 Anbefalinger s. 55 Eksperimentarier for Art & Technology s. 58 Uddannelse for art & technology s. 58 Copenhagen Art & Technology Week. 5 6

4 Indledning 01 01: "Kreative industrier er allerede den største skaber af vækst og velstand i flere af verdens største metropoler" Indledning Formål Fremtidens globale konkurrence på viden og innovation bliver også en konkurrence mellem byer. De byer, der kan skabe rammer og vilkår, der tiltrækker de kreative talenter og virksomheder, vinder. I den globale konkurrence mellem metropoler spiller kreative industrier en særlig rolle for jobskabelse og velstand. Kreative industrier er allerede den største skaber af vækst og velstand i de kreative industrier har potentiale til at blive en afgørende faktor i andre industriers evne til at innovere. Der er allerede tegn på, at de kreative industrier kan få en stor betydning for fremtidens samfundsudvikling. Formålet med denne rapport er at undersøge potentialet for kreative industrier i København og den betydning vekselvirkningen mellem kunst og digital teknologi (art & technology) kan have for de kreative industriers innovation og jobskabelse. Det er et forholdsvis nyt og meget interessant fænomen, at der inden for de kreative industrier er opstået en vekselvirkning mellem art & technology. Man taler ligefrem om en dynamisk symbiose mellem art & technology. Symbiosen kan føre til helt nye muligheder og former, der gør de kreative industrier i stand til at frembringe hidtil usete løsninger og blive en driver for innovation, ikke bare i de kreative industrier, men også i andre industriers evne til at innovere. I denne rapport fremlægges resultaterne af en undersøgelse af art & technology i København. Det er undersøgt i hvilket omfang fænomenet har fået udbredelse i København og om det er ved at få betydning for innovation i de kreative industrier. 7 8

5 Indledning 01 Denne rapport er en opfølgning på analyserne i rapporten om Det Kreative København 1. Her blev de kreative industrier i København beskrevet og sammenlignet med kreative industrier i andre Metropoler, og der blev givet en kort omtale af art & technology i København. Det Kreative København i en nøddeskal De kreative industrier er et af de mest dominerende erhverv i København. Der er i alt beskæftigede og alene i den globalt konkurrerende del af de kreative industrier, er der ca ansatte. Det gør de kreative industrier til det største globale erhverv i København. De kreative industrier er også et betydningsfuldt eksporterhverv. I den globale konkurrence mellem verdens førende Metropoler spiller den kreative industri en nøglerolle. København er en af de internationale Metropoler, der er mest specialiseret i kreative industrier. London og Stockholm topper listen over Metropoler, der er spe cialiseret i kreative industrier, men lige efter følger København, som har 70 1 FORA (2010). Det Kreative København. end man skulle forvente i forhold til den samlede globale beskæftigelse i København. Andre Metropoler med erhvervsspecialisering i kreative industrier på niveau med København er f.eks. Amsterdam, San Francisco, Los Angeles og New York. tiget i de kreative industrier simpelthen fordi, der er mange lokale kunder, men det er ikke det samme som at byen er specialiseret i kreative industrier. At en Metropol er specialiseret, vil sige at den gennemsnitlige Metropol, og det er et udtryk for, at de kreative industrier har klaret sig godt i den globale konkurrence. Det gælder for de kreative industrier i København. De kreative industrier er allerede en stor jobskaber i København og det fremtidige potentiale er betydeligt. Det hænger ikke mindst sammen med den store og stærkt voksende efterspørgsel efter kreative produkter og ydelser fra den nye og stærkt voksende middelklasse i BRIKlandene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). "Der er tegn på, at den digitale teknologi kommer til at spille en helt særlig rolle i den kreative industri" Som andre brancher konkurrerer de kreative industrier på innovation og nye kreative løsninger. Det gælder for alle de kreative brancher, men især for dem der er i hård global konkurrence som f. eks. computerspil, webtjenester, mode, arkitektur og design. Som i andre brancher er den digitale teknologi et meget vigtigt element i den innovative proces i de kreative industrier. Det er indlysende i softwarebranchen, hvor applikationer og andre webtjenester simpelthen ikke fandtes uden den digitale teknologi, men det gælder også inden for f. eks. arkitektur og design, hvor nye former og konstruktioner skabes ved anvendelse af digital teknologi. Men nye tendenser dukker op. Og de gør sig i første omgang gældende i de kreative industrier. Der er tegn på, at den digitale teknologi kommer til at spille en helt særlig rolle i den kreative industri. Der er således eksempler på, at symbiosen mellem kunstneriske kompetencer og den digitale teknologi kan føre til helt nye og overraskende former og udtryk. Det er som om kombinationen af kunst og digital teknologi muligheder. Der er eksperimenter, der illustrerer, at det virtuelle rum kan blive mere virkeligt end virkeligheden, og der er eksperimenter, hvor elektrisk strøm transformeres trådløst og hvor følesansen digitaliseres og sendes kloden rundt. Det lyder som fagre nye verden, men den er her allerede. Kombinationen af kunst og teknologi er således allerede ved at forny den kreative industri, og det kan komme til at gælde alle brancher i den kreative industri, men der er også tegn på, at de nye muligheder, der opdyrkes af de kreative 9 10

6 Indledning 01 industrier. Og det handler ikke kun om, at det er oplevelseselementet i de kreative industrier, der breder sig til andre industrier. Endnu mere afgørende er det, at de nye muligheder, som art & technology udforsker, kan bruges af andre industrier til at udvikle helt nye løsninger og blive et afgørende element i den globale konkurrence på innovation og på løsninger af de globale udfordringer. De Metropoler, hvor den kreative industri kommer i front, har store muligheder for nye spændende job. Ikke kun i den kreative industri, men i alle industrier, men det synes at starte i den kreative industri og sprede sig til andre industrier. En model for dynamik og ideskabelse i kreative industrier For at tegne et billede af de kreative industrier i København, og særligt af art & technology, er der i denne rapport anvendt en model for kreative industrier, der opdeler industrien i to vækstlag og et rum, hvor vækstlagene kan mødes og ideer opstå. Modellen er tidligere 2 Elizabeth Currid (2009) The Warhol Economy 3 Patrick Cohendet et al. (2010) The Anatomy of the Creative City anvendt til at beskrive dynamikken i de kreative industrier i New York 2 og Montreal 3, men her vil modellen blive brugt til at undersøge udbredelsen af og potentialet for art & technology i København. etablerede virksomheder og deres ansatte. De følger kendte forretningsmodeller og deltager i den globale konkurrence, hvor de konkurrerer på innovation på at skabe nye oplevelser, former og muligheder. Det er ofte nye udgaver af kendte koncepter inkrementel innovation, men det er også vigtigt for virksomheder i de kreative industrier, at de er i stand til at komme med helt nye ideer og løsninger, der kan bane vejen til nye markeder og nye forretningsmuligheder. etablerede kunstnere, designere og videns personer tilknyttet uddannelsesinstitutioner. I det nederste vækstlag i de kreative talenter, kunstnere og teknologi nørder, der ikke drives af forretningsmuligheder, men af nysgerrighed og behov for at 11 "De nye designretninger anvender i stigende grad digital teknologi som en del af nye løsninger" skabe nyt nye kunstneriske udtryk og nye teknologiske landvinger. Det er langt fra alle nye ideer og kunstneriske udtryk, der har kommerciel interesse, men det er uomtvisteligt, at der kan hentes inspiration i det man kunne kalde den kreative undergrund. Men det er ikke en given ting, at der er interaktion mellem de to vækstlag. Imidlertid er der eksempler på, at der i nogle Metropoler er opstået interaktion mellem de to vækstlag. Det er næppe planlagt, men sket fordi byen har haft rum, hvor det er opstået naturligt 4. enkeltpersoner og byer skaber rum og begivenheder, der fremmer interaktionen mellem vækstlagene. Det kan være alt lige fra festivaler, koncerter, workshops og konferencer til caféer og barer. Men det kan også være gadefester, hvor 4 Elizabeth Currid opr. cit. 12 kreative personer fra både etablerede virksomheder og den kreative und grund hænger ud. Modellen for dynamik og ideskabelse i de kreative industrier bygger på den antagelse, at når: konkurrencedygtige virksomheder af en vis størrelse og mængde, undergrunden, opstår der en særlig dynamik og innovation, fordi etablerede virksom heder tapper kreativitet og inspiration til nye utra ditionelle løsninger. Det skaber nye job og arbejdspladser til kreative personer fra undergrunden, der på et tidspunkt får lyst og behov for almindeligt arbejde.

7 Indledning 01 På den måde startes der en positiv spiral af innovation og jobskabelse i de kreative industrier. I denne rapport er modellen anvendt til at beskrive de kreative industrier i København med fokus på art & technology. Som udgangspunkt kan kombinationen mellem kunst og teknologi forekomme inden for alle brancher af den kreative industri, men der er områder, hvor det er mere oplagt at kombinationen af kunst og teknologi forekommer end andre. Erfaringer fra udlandet viser, at kombinationen primært forekommer inden for kreative industrier, hvor teknologi er en naturlig del af industrien, som f.eks. i computerspil. Men art & technology er design, hvor der de senere år har udskilt sig særlige retninger som service design og interaktionsdesign, der adskiller sig fra det mere traditionelle formgivende design. De spæde udenlandske erfaringer tyder på, at langt den største del af kommercialiseringen af art & technology sker i nye virksomheder. Det kan være virksomheder, der er udsprunget af den kreative undergrund, men det typiske er, at virksomhederne skabes af innovative personer, der bryder ud af etablerede virksomheder og sammen med talenter fra undergrunden skaber de nye virksomheder. Udbryderne kan komme fra alle kreative brancher, men kommer ofte fra software- eller designbranchen. Opbygning af rapporten Først omtales resultaterne af en kortlægning af art & technology i København. Det er imidlertid ikke let at afgrænse art & technology. Skal det opfattes som en selvstændig disciplin eller ligefrem en selvstændig branche inden for de kreative industrier, eller skal art & technology ses som et redskab, der kan anvendes i alle brancher inden for den kreative industri? "Udenlandske erfaringer tyder på, at langt den største del af kommercialiseringen af art & technology sker i nye virksomheder" udtryk, muligheder og løsninger opstår. I kapitel 3 beskrives den del af soft warebranchen, der beskæftiger sig med computerspil, virtuelle verdener og webtjenester og deres begyndende anvendelse af kunst og den digitale teknologi til at skabe noget hidtil uset. I kapitel 4 beskrives designbranchen og deres anvendelse af den digitale technologi til at skabe innovative løsninger. Inden for hvert af de tre områder beskrives det øverste vækstlag, talentudviklingen, undergrunden og omfanget af mødesteder og netværk, hvor det øverste vækstlag og undergrunden mødes og har mulighed for at hente inspiration og udveksle ideer. I kapitel 5 er modellen brugt til at vurdere, hvor der kan sættes ind med initiativer, der kan fremme vækst og dynamik i de kreative industrier i København. De nye designretninger anvender i stigende grad digital teknologi som en del af nye løsninger, hvilket kan forklare, at kombinationen af kunst og teknologi er begyndt at spille en vigtig rolle for udvikling af nye designløsninger. Der er valgt et både og. I kapitel 2 omtales eksempler på virksomheder, aktiviteter, og netværk, vis fokus er på art & technology i den forstand, at de to kompetencer kombineres med det resultat at helt nye kunstneriske 13 14

8 Illutron SOS: Self operational system 16

9 Art & Technology i København 02 02: Art & Technology i 17 København 18

10 Art & Technology i København 02 Det øverste vækstlag Virksomhederne og de ansatte Art & Technology består af virksomheder, der blander kunst og teknologi i en dynamisk symbiose for at skabe nye løsninger. Det er en ny type af virksomheder, der er ved at vokse frem og som kan være svære at placere i de traditionelle sektorer inden for kreative industrier. Det er ikke alene nye kunstneriske udtryk, men det er heller ikke hverken designvirksomheder eller softwarevirksomheder. Virksomhederne opstår ikke nødvendigvis som følge af en efterspørgsel fra markedet, men snarere som følge af mødet mellem kunst og teknologi, og de udfordringer, der ligger i de to forskellige verdener. Typisk foregår det i multikulturelle miljøer i større metropoler, hvor kunstnere, designere, it-programmører og computernørder har fundet sammen "Art & Technology består af virksomheder, der blander kunst og teknologi i en dynamisk symbiose" om projekter drevet af nysgerrighed, og fordi de synes det er sjovt og spændende at udvikle nye løsninger sammen. Virksomheder inden for art & technology anvender typisk elementer fra både design og software, men kombinationen blandes også ofte med inspiration fra andre kreative retninger, og derfor bliver denne type af virksomheder svære at placere inden for de nuværende kreative brancher. Gennem den kreative tilgang afprøver art & technology virksomheder nye grænser i den digitale teknologis tidligere er set. Et godt eksempel på en virksomhed inden for art & technology er Holition i det østlige London, jfr. boks 1. I København er der endnu kun få virksomheder, der arbejder med art & technology, men enkelte kreative virksomheder er begyndt at eksperimen- Boks 1. Holition Virksomheden Holition i East London udvikler avancerede løsninger inden for virtual and augmented reality. Holition har fx udviklet en 3D løsning til modedesignere, hvor designerene kan arbejde med en virtuel model. Modedesignerne kan afprøve forskellige design og materialer på den virtuelle model og simulere, hvordan det virker på catwalken inden designet eventuelt sættes i produktion. Den schweiziske urproducent Tissot har fået udviklet en virtuel løsning, hvor kunder på Tissots hjemmeside kan prøve hele kollektionen af ure. Lignende løsninger er blevet udviklet til brilledesignere og interiørdesignere. Holition eksperimenterer også med augmented reality. Fx har de udviklet fysiske modstand, hvis man forsøger at trænge ind i genstanden. Det fungerer ved at brugeren holder om en metalkugle, som for enden har en virtuel hånd, der kan føres henover eller igennem virtuelle genstande. Følelsen forplanter sig til brugeren gennem metalkuglen, fx kan man på en skærm se en virtuel sandbunke og med kuglen mærke modstanden i sandbunken. Sammen med telemedicinere undersøger Holition om løsningen kan anvendes ved teleoperationer, hvor lægerne i dag har en udfordring med at foretage tilstrækkelig præcise operationer. Holition har et kort værdigrundlag: Don t do virtually if you can make it better in reality. Holition blev grundlagt i 2008 og har 40 medarbejdere. Ca. 30 medarbejdere er ingeniører, primært software ingeniører, 8 har en kunstnerisk baggrund og 2 medarbejdere står for administration. Kilde: Jonathan Chippindale, chief Executive, Holition 19 20

11 Art & Technology i København 02 Boks 2. Anders Smith Design Boks 3. Geek Physical Anders Smith Design er en design virksomhed med fokus på design dreven og brugerdreven innovation. Virksomheden har de seneste år fokuseret på hospitalssektoren, og blev inviteret til at præsentere et projekt for Statens Kunstfonds Udvalg om Fremtidens Hospitaler. Projektet tager udgangspunkt i kendt forskning om, hvordan lys og lyd kan påvirke patienters helingsproces ved at skabe miljøer, som patienten føler sig tryg og tilfreds i. Det nye ved Anders Smith Designs projektforslag er, at lys- og lydinstallationer kombineres på en intelligent måde, så de tilpasser sig patienternes hjerterytme og sindstilstand! Det skaber mere personlige omgivelser og giver en positiv oplevelse af hospitalsopholdet, som forbedrer behandlingsforløbet. Anders Smith Design er i øjeblikket i dialog med et af hospitalerne i Danmark om hvordan løsningen kan implementeres i det kommende hospitalsbyggeri. Virksomheden Geek Physical har udviklet et Biometric Social Interactive System, der kan måle kroppens funktioner og på forskellig vis advare brugeren om fx forhøjet blodtryk mv. Et eksempel er udviklingen af et korset, der begynder at stramme, hvis en person, der er udsat for fare, begynder at hyperventilere og pulsen går op. Når personen mærker korsettet stramme, ved han/hun at det er på tide at foretage dybe vejrtrækninger (tactical breathing) for at undgå stress. Systemet er udviklet i samarbejde med soldater, der kan bruge korsettet på missioner, hvor de ikke må miste koncentrationen som følge af stress. Kilde: Vanessa Carpenter, founder Geek Physical Kilde: Anders Smith, Anders Smith Design. tere med at blande forskellige former for digital teknologi med design og med inspiration fra andre kreative brancher som f.eks. musikbranchen. Et eksempel er designvirksomheden Anders Smith Design som ved brug af digital teknologi er gået i gang med at udvikle intelligent lys- og lyddesign til et dansk sygehus. Integrationen af lys og lyd på denne måde er ikke set før på hospitaler, og arbejdet er det første af sin art i verden, jfr. boks 2. Art & Technology virksomheder kan udvikles fra etablerede virksomheder inden for nært beslægtede områder som softwarebranchen eller designbranchen, som Anders Smith Design, men art & technology virksomheder kan også udspringe fra projekter i undergrundsmiljøerne, hvor der opstår ideer, der har oplagte muligheder for at blive kommercialiseret. Et godt eksempel er den lille virksomhed, Geek Physical, der er udsprunget fra et af de undergrundsmiljøer i København, der beskæftiger sig med art & technology. Grundlæggeren af virksomheden har gennem længere tid været en del af en undergrundsgruppe kaldet Illutron, der eksperimenterer med teknologi og kunst i det offentlige rum. Nogle af eksperimenterne førte til idéen om, at andre også skulle have gavn af de løsninger, der kunne udvikles på baggrund af gruppens eksperimentelle forsøg. To personer fra gruppen Illutron begyndte derfor at anvende deres viden om kunst og teknologi til at designe nye løsninger, der kan afhjælpe velfærdsproblemer, jfr. boks 3. Som det er tilfældet i de to eksempler ovenfor, og som det også kendes fra lignende eksempler fra udlandet, består virksomheder inden for art & technology typisk af en blanding af ansatte med baggrund inden for design og programmering. Men der synes også at være en tendens til at hyre personer med en mere utraditionel baggrund som f.eks. udøvende kunstnere og teknologi nørder. Det er imidlertid en sammensætning af fagkompetencer, der endnu ikke synes at have fundet vej til København, og der synes kun at være få virksomheder i København, der kan karakteriseres som virksomheder, der udelukkende arbejder med art & technology

12 Art & Technology i København 02 Boks 4. Illutron Uddannelser Talentmasse København har ingen uddannelser, der uddannelser, blandt andet på de af IT Universitetets uddannelsesretninger, der indeholder et stærkt kreativt element, eller på Copenhagen Institute for Interaction Design (CIID), der udbyder masteruddannelse i interaktionsdesign. Her kan man i studerendes afgangspro- logy i den måde kunst og teknologi er kombineret. Uden egentlige uddannelser inden for art & technology indskrænkes den direkte talentmasse inden for art & technology. Potentialet for en talentmasse inden for art & technology i København må derfor vurderes på baggrund af mængden af talenter fra andre nært beslægtede områder. Undergrunden København har et spirende miljø for art & technology i undergrundsmiljøerne. For at få et overblik over den københavnske undergrund inden for kunst og teknologi er et godt sted at starte gruppen Half Machine, der startede i 2001 som en årligt tilbagevendende event i Den Grå Hal på Christiania. Eventen var en festival under temaet Art & Technology, med deltagere fra hele verden. Der kom typisk 200 deltagere til eventen. I 2006 ophørte festivalen, og Half Machine blev delt i to grupper. Den ene gruppe fortsatte med fokus på performance art, mens den anden gruppe fortsatte med fokus på art & technology og blev til gruppen Illutron. Samtidig med opløsningen af Half Machine blev det virtuelle netværk Everybody Knows Frank etableret. Netværket har samlet en række mindre netværk i Danmark, der alle beskæftiger sig med kunst og teknologi. Der skønnes at være mellem 150 og 200 personer tilknyttet netværket. Derudover er der en større gruppe personer med interesse for området, der jævnligt tager del i netværket, men som ikke har en fast tilknytning. Netværket Illutron er åbent for alle med interesse for kunst og teknologi. Det eneste krav er egenbetaling fra medlemmerne på 100 kr. om måneden og aktiv deltagelse i netværket. Netværket eksperimenterer med kombinationen af kunst og teknologi, der typisk afprøves og anvendes i det offentlige rum, jf. boks 4. Det er karakteristisk for medlemmerne af de københavnske netværk for art & 23 "København har et spirende miljø for undergrundsmiljøerne" 24 Illutron er en sammenslutning af unge digitale kunstnere, der har oprettet et såkaldt Collaborative Interactive Art Studio på et gammelt skib i Teglholmen. Skibet fungerer som arbejdsområde og testlaboratorium for Illutrons medlemmer, og danner rammen for gruppens projekter. Netværkværket Illutron har i dag 28 medlemmer. Medlemmerne af Illutron består af unge, ofte højtuddannede med vidt forskellig baggrund, men fælles for dem alle er, at de ønsker at eksperimentere med projekter inden for art & technology i deres fritid, fordi de synes det er sjovt. Illutron har lavet en række interessante projekter og events i det offentlige rum. Et godt eksempel er opstillingen af en lydinstallation på dette års art Roskilde & Festival. technology Formålet med projektet var i at udfordre og observere folks forestilling om, og reaktion på, hvad der er sikkert. Gæster på festivalen kunne gå hen til 9 forskellige højtalere, aktivere lyden, og vurdere om den var sikker eller ej. Fx var der en lyd af stød gennem elledninger, og en hurtigtkørende bil. Observationer af gæsternes reaktioner er senere blevet brugt i forbindelse med en ph.d. afhandling. er velkomne til at kigge forbi. Hver søndag afholdes der åbent hus, hvor interesserede kan komme forbi og få et indblik i de igangværende projekter. med. For at udfylde en aktiv rolle i lokalsamfundet, og udbrede kendskabet til gruppens projekter, har Illutron indgået aftaler med de lokale folkeskoler om, at eleverne kan besøge båden og lære om robotter, teknologi og kunst, og ikke mindst hvad man kan bruge det til. Illutron samarbejder med en række lignende netværk, primært i København og Øresundsregionen.

13 Art & Technology i København 02 Boks 5. Mikrogalleriet Det seneste eksempel på art & technology fra Illutron er i forbindelse med Metroselskabets plan om at skabe Byens Hegn copenhagen Creative har foreslået en marguritrute fra byggepladserne på Rådhuspladsen over Gammel Strand til Kgs. Nytorv og videre til Østerbro, hvor der skal skabes interaktiv samtidskunst i et samspil mellem kunstnergruppen Illutron og en lang række studerende fra forskellige, kreative uddannelsesinstitutioner. Fokus vil i høj grad være på Art & Technology, og vil handle om interaktion mellem kunstneriske installationer og mennesker, der går forbi. De kunstneriske installationer skal være påvirkelige af reaktioner udefra, så publikum kan påvirke lyset, lyden og de ting, der i det hele taget sker omkring kunstinstallationerne. Mikrogalleriet er et lille galleri med fokus er på at vise elektrisk kunst kunst som forbinder nye medier, teknologi og videnskab. Galleriet er især optaget af teknologi og kunst, der kommunikerer med publikum, f.eks. bevægelige lysstofrør med censorer, der reagerer på publikums bevægelser. Galleriet er åbent for alle, og inviterer især nye typer kunstnere ind som f.eks. ingeniører og hackere. På kort tid har nogle af galleriets projekter vundet stor anerkendelse, og udstillingerne vises nu også uden for Danmark, blandt andet i Kina. Kilde: Jacob Sikker Remin, kunstner De to overordnede temaer for installationerne vil være globalisering og bæredygtighed. Illutron arbejder i høj grad med genbrug, ligesom der tænkes nyt og grønt i forbindelse med måder at bruge teknologien på. Kilde: Vanessa Carpenter og Christian Liljedahl, Illutron, samt journalist Zasha Sekjær technology, at de mødes for at eksperimentere med kunst og teknologi, fordi de synes det er sjovt. Mange af eksperimenterne har dog også fået en af grupperne er begyndt at tage skridt til til at løse samfundsmæssige problemer. Et godt eksempel er virksomheden Geek Physical, jf. Boks 4 oven for. Art & Technology er nærmest født global. Det er ofte muligt at lægge resultatet på nettet via medier som YouTube eller uploade programmeringskoder så andre har adgang til dem, og der er eksempler på at projekter skabes og værker bliver til med deltagelse fra mennesker som sidder i London, Sao Paulo og København. Gennem konferencer, virtuelle netværk og blogs, har det danske undergrundsmiljø kontakter til lignende netværk i Skandinavien og resten af Europa, især i Paris, Madrid, Amsterdam og Budapest, er der miljøer, der er med i front. Ledende skikkelser i det københavnske miljø vurderer, at København og Malmø tilsammen udgør et af Europas største og mest aktive netværk inden for art & technology. Det er også vurderingen, at København - i kontinental europæisk sammenhæng - har projekter i undergrundsmiljøet inden for art & technology, der er fuldt på højde med de bedste undergrundsmiljøer i Europa uden for UK. Undergrunden inden for art & technology er med til at skabe ny kultur. Nye generationer har altid set kunst og kultur på nye måder og art & technology er også en ny kunstnerisk udtryksmåde. Et eksempel på det er Mikrogalleriet på Nørrebro, jfr. boks 5. København har et spirende kreativt undergrundsmiljø i art & technology, men miljøet er stadig ret begrænset i forhold til miljøerne i foregangsbyer som London, Montreal og New York. miljøerne er veluddannede og ressourcestærke med en række kompetencer, som gør, at de kan tage initiativer og starte projekter op, der skaber opmærksomhed og måske kan bane vejen for en større og mere sprudlende undergrund. Møderum Bortset fra Illutrons Collaborative Interactive Art Studio på skibet i Teglholmen & technology i København. Muligvis er der ved at opstå miljøer på Carlberggrunden i Valby som er ved at udvikle 25 26

14 Art & Technology i København 02 Boks 6. Republikken - FabLab Boks 7. CIID Labs Ideen om et FabLab kommer fra universitetet MIT i USA. For at kunne blive et FabLab skal værkstedet leve op til nogle krav som sættes af MIT. Når man er blevet godkendt til at åbne et FabLab, bidrager MIT med vejledning og det første i Danmark. FabLab et åbner i efteråret 2011 og vil være en del af Republikken. Værkstedet på 300m2 vil have maksimal bredbåndsadgang, 3D printere og lodeudtsyr til printplader. Det vil være muligt at bruge FabLab på timebasis til ca. kr. 450 pr time, hvilket er ca. halv pris af andre steder. Medlemmerne af Republikken vil få det billigere. Kilde: Louise Rønne, projektleder Republikken CIID har besluttet at skabe et laboratorium, hvor kreative ildsjæle på CIID kan arbejde med deres ideer og projekter. De studerende på CIID har adgang til værkssteder og udstyr, der kan bruges til at eksperimentere med projekter, hvor kunst og teknologi kombineres, og en del af de studerendes afgangsprojekter er eksempler på art & technology. I inkubatoren skal der være mulighed for at udvikle prototyper og arbejde med kommercialisering af ideer opstået på CIID i forbindelse med undervisning, forskning og konsulentarbejde. Hvis inkubatoren åbnes for interesserede ude fra kan det måske udvikle sig til et mødested for interesserede i art & technology. Kilde: Simona Maschi, partner, CIID sig til nye kreative mødesteder inden for art technology, f.eks. udstiller Mikrogalleriet i en af tappehallerne. samlingssteder og kontorfællesskaber for kreative personer i København, som kan vise sig at udvikle mødesteder for art & technology. Et af de største og mest velorganiserede er Republikken, som er et kontorfællesskab med ca. 80 medlemmer, der ligger på Vesterbro. Medlemmerne består hovedsagelig af arkitekter, forskellige typer af desig- udfordringerne for medlemmerne er adgang til laboratorier og værksteder til en rimelig pris. Republikken har derfor besluttet at åbne et FabLab som skal være åbent for medlemmerne af Republikken og andre, som kan være interesserede, jfr. boks 6. Et andet eksempel på etablering af fysiske rum, der kan udvikle sig til mødesteder for udvikling af ideer inden for art & technology, er planerne om en inkubator på CIID, Copenhagen Institute for Interactive Design, hvor studerende, undervisere og konsulenter på CIID kan starte projekter, der måske kan udvikle sig til nye virksomheder eller innovative løsninger, der kan sælges til etablerede virksomheder, jfr. boks 7. Vurdering Der er kun ganske få etablerede virksomheder inden for art & technology i København, men der er en kreativ undergrund, hvor der eksperimenteres med art & technology. Der er imidlertid få steder, hvor eksperimenterne kan foregå, inspiration hentes og ideer opstå

15 "Limbo", 2010 Playdead Studios 30

16 Software & Computerspil 03 03: Software & computerspil 31 32

17 Software & Computerspil 03 "Softwarebranchen har gode muligheder for at blive et arnested for art & technology" Boks 8. IO Interactive Case: Hitman IO Interactives første spil Hitman blev lanceret i Spillet indeholder rytellingen er unik og spilteknologien i top. Den første version af Hitman solgte spil på verdensplan. Den anden version solgte 1 million spil og den tredje version solgte 1,6 millioner spil. IO Interactives kernemedarbejdere består af både software ingeniører, programmører og matematikere med erfaring inden for spilverden og kunstnere og animatorer. Det øverste vækstlag Virksomhederne og de ansatte Gruppen af softwarevirksomheder og digitale medier består af en lang række meget forskellige virksomheder, der både tæller udviklere af video- og computerspil, virtuelle verdener, applikationer til smart phones og tablets, men også sociale medier, og mere traditionelle softwarevirksomheder som f.eks. Microsoft og Nokia, hvor der udvikles programmer, men også designes De ansatte i softwarevirksomhederne i de kreative industrier tæller softwareingeniører, datamatikere, programmører, webdesignere, animatorer mv. en del har også kreative kompetencer. Softwarebranchen har derfor gode muligheder for at blive et arnested for art & technology, men endnu synes det ikke rigtigt at være tilfældet. Men softwarebranchen har tradition for at kombinere digitale og kreative kompetencer, og det driver fortsat branchen. Det er computerspilsbranchen et godt succeshistorier, hvor store og mellemstore virksomheder er blevet globalt anerkendte. Det bedste eksempel er den danske computerspilsvirksomhed IO Interactive som blev kendt for computerspillet Hitman, jfr. boks 8. Hos de mindre computerspilsvirksomheder, og udviklere af applikationer og virtuelle verdener, er enkelte virksomheder begyndt at eksperimentere med nye udtryksformer, der i stigende grad trækker på et bredere spektrum af kreative kompetencer og kobler dem med de digitale kompetencer. Det skaber nye IO Interactive samarbejder med virksomheder som Electronic Arts, Microsoft, Intel, Sony og Nintendo, samt en lang række universiteter. IO Interactive blev etableret i 1998 i København. I 2004 blev de købt af Eidos, som i 2009 blev et europæisk holding selskab ejet af det japanske Square Enix Holdings Co. og er en af de største spiludviklere i verden. IO Interactives kontorer i København huser ca. 200 medarbejdere. Kilder: Janus Sørensen, user research manager, Crystal Dynamics & IO Interactive. digitale lydside til et computerspil, eller til spil. Det er virksomheden Playdead Studios et godt eksempel på, jfr. boks 9. bøger bliver de traditionelle forretningsmodeller udfordret af den digitale hverdag deres brugere og kunder lever i. Behovene ændres i takt med at den digitale teknologi kan tilbyde nye muligheder. Filmbranchen oplever f.eks. at programmer til børn konkurrerer med digitale medier som computerspil eller applikationer til mobiltelefoner og tablets. Børn leder ikke kun efter underholdning ét sted, men bruger

18 Software & Computerspil 03 Boks 9. Playdead Studios - Limbo Boks 10. Hunden Ib Limbo. Spillet er et adventurespil, hvor en lille navnløs dreng bevæger sig rundt i en sort-hvid verden. Spillet begynder med, at drengen vågner op dybt inde i en skov ved grænsen til helvede. Spillet går ud på, at drengen række fælder og udfordringer, som spilleren skal løse. Folkene bag spillet har designet et mørkt og dystert billedsprog, der skaber der er præsenteret i sort/hvid, er enkelt og ikke tidligere set inden for computerspil. Spillet, der er udviklet til Xbox, har vundet anerkendelse for sit nyskabende billedsprog og uhyggelige stemning. I 2010 var Limbo det tredjebedst sælgende spil til Xbox med en indtægt på 7,5 mio. dollar. Kilde: Hunden Ib er et udviklings- og produktionsselskab som leverer underholdning til børn i aldersgruppen 2-6 år. Hunden Ib er gået i samarbejde med SF Film, Wilke A/S, Roskilde Universitets Center og Gyldendal. Også børn vil gerne kunne vælge underholdning efter den situation de er i. De kan være hjemme, køre i bil eller være på besøg. Det kan være forskellige tidspunkter på dagen og der kan være kortere eller længere tid til underholdning. For at kunne tilbyde børn underholdning i de forskellige situationer og gøre det på en måde, som børnene kan forstå og håndtere, Det forudsætter avanceret anvendelse af digital teknologi, kombination af ver en ny forretningsmodel med nye prisstrukturer, hvis der skal konkurreres med alle de gratis tilbud på nettet. Hunden Ib er et god bud på et nyt koncept, som er udviklet i et dynamisk samarbejde mellem mange forskellige kreative og digitale kompetencer. applikationer. For bedre at opfylde børnenes behov, er en gruppe af virksomheder inden for forskellige kreative brancher gået sammen om at udvikle en ny forretningsmodel eller et nyt koncept for underholdning til børn jf. boks 10. København vurderes at have et af de stærkeste miljøer inden for computerspil og anden digital underholdning i - at København er med helt fremme blandt de allerbedste, når det gælder freelance programmører og udviklere af computerspil og applikationer. Derudover peger eksperter på byer som Hamborg, London, Lyon, Göteborg og Malmö, der også har stærke miljøer inden for udvikling af computerspil og appli kationer, men København er altså med helt fremme med en massiv talentmasse, og et solidt fundament at bygge på. Kilde: Henrik Danstrup, Managing Director at NWR Films ApS, Hunden Ib heder inden for softwarebranchen, der har betydelig erfaring i at kombinere digitale og kreative kompetencer, som f.eks. inden for computerspil, er det imidlertid svært at karakterisere virksomhederne som en del art & technlogy. Der er ikke fundet eksempler på virksomheder i softwarebranchen, der er begyndt at bevæge sig i retning af art & technology. Men potentialet er i høj grad til stede. Uddannelser - Talentmasse Det er branchens vurdering, at uddannelsestilbuddene i København inden for computerspil mv., er nogle af de bedste tilbud i Europa. Det vurderes, at IT Universitetet sammen med andre 35 36

19 Software & Computerspil 03 uddannelsesinstitutioner i Danmark har et højt niveau på IT-kompetencer og at kombinationen med kreative kompetencer gør uddannelserne ret unikke, hvilket også tiltrækker mange udenlandske studerende. Problemet er, at mange af de studerende efterfølgende har svært ved at få job inden for computerspilsbranchen i København. Mange forsøger, at starte egen virksomhed, men vilkårene er vanskelige, og mange ender med at arbejde inden for helt andre brancher, udenlandske studerende forlader Danmark, selvom de kunne have ønsker om at blive. Undergrunden "Softwarebranchen i København endnu ikke har bevæget sig ind i art & technology " Der synes at være en stor underskov, eller undergrund om man vil, af uafhængige spiludviklere m.v., der er mest optaget af at afprøve nye grænser for computerspil eller virtuelle verdener. Det er typisk studerende eller personer, der har en baggrund inden for computervidenskab, der i deres fritid arbejder på idéer til nye spil, applikationer eller lignende. Det vurderes, at der i hundrede spiludviklere m.v., hvoraf kun en mindre del er organiseret i formelle virksomhedsstrukturer. Et stigende antal studerende forsøger som nævnt at starte egen virksomhed. Flere eksperter peger dog på, at et af problemerne er, at alt for få af de studerende har de nødvendige kompetencer til at starte en virksomhed op. De har evnerne og idéerne til at udvikle nye spil, men de er ikke i stand til at kommercialisere dem. Møderum desteder inden for softwarebranchen, spilindustrien. Et eksempel er IDA (International Games Developer Association), der er en verdensomspændende amerikansk organisation, med en dansk undergruppe med navnet Danish Chapter. I denne gruppe mødes spiludviklere fra hele Danmark fysisk én gang om måneden for at udvikle nye projekter sammen, videndele og socialisere. På trods af det er et åbent forum for aktører fra hele Danmark, er det primært et Københavnerfænomen. Langt størstedelen af de besøgene i Danish Chapter er spiludviklere fra små virksomheder eller studerende, der arbejder på at udvikle spil i deres fritid, mens de ansatte fra de mellemstore og store computerspilsvirksomheder sjældent er repræsenteret. Derudover fungerer IT Universitetet som et samlingssted for en lang række spiludviklere i København, både for studerende og forskere, men også for mindre virksomheder eller selvstændige, der sparrer med IT Universitetets undervisere og forskere. IT Universitetet faciliterer desuden forskellige projekter ved at stille lokaler og rådgivning til rådighed. Endelig mødes interesserede i udvikling af computerspil og applikationer på hjemmesiden som er en forening på internettet, hvor der kan udveksles idéer og erfaringer. Mønstret her er det samme som på de fysiske mødesteder, hvor de besøgende primært er studerende, freelancere eller ansatte i små computerspilsvirksomheder. Med udgangspunkt i de nævnte mødesteder er forudsætningerne for udveksling af idéer til stede. På trods heraf synes udvekslingen af viden og erfaringer primært at ske mellem undergrunden og de nederste vækstlag, i hvert fald synes repræsentanter fra de større virksomheder ikke at lægge vægt på udvekslingen af idéer med undergrunden. Vurdering Den sammenfattende vurdering er, at softwarebranchen i København endnu ikke har bevæget sig ind i art & technology som tilfældet synes at være i Metropoler som London, Montreal og New York, men at potentialet er til stede. Muligvis er nogle af virksomhe

20 Software & Computerspil derne allerede i gang, men har endnu ikke kunnet give oplysninger om det. Softwarebranchen har en række etablerede virksomheder med kompetencer inden for både kreativitet og teknologi. Der er en betydelig talentmasse og en interessant undergrund. Der er næppe en kultur eller ret mange mødesteder, hvor de etablerede virksomheder og undergrunden kan mødes til inspiration og ideudveksling. Lykkes det at få hul på art & technology inden for softwarebranchen, synes mulighederne at være store for en udvikling med nye innovative løsninger og nye jobs - i hvert fald, hvis der kan bygges på erfaringerne fra de metropoler, hvor softwarebranchen har taget art & technology til sig. Dennis Design Center 39 40

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

One-Stop-Science-Shop

One-Stop-Science-Shop One-Stop-Science-Shop - én indgang til universitetet for erhvervslivet Betydningen af OSSS for DTU og andre universiteter Knut Conradsen Professor, DTU Informatik Industribeskæftigelsen 1995-2009 FoU udgifter

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Den kreative by - kun for den kreative klasse?

Den kreative by - kun for den kreative klasse? Den kreative by - kun for den kreative klasse? Dorte Skot-Hansen Odense d. 15. november 2006 Kreative byer? Creativity is what drives every dynamic, modern economy. The communities that attract and keep

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Radikale Venstres nationale designstrategi: DESIGN FREMTIDEN

Radikale Venstres nationale designstrategi: DESIGN FREMTIDEN Radikale Venstres nationale designstrategi: DESIGN FREMTIDEN Danmark står over for nye store udfordringer. Globaliserings fulde effekt er endnu ikke slået igennem, og Danmark risikerer en massiv udflytning

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for virksomheder, menneskers livskvalitet og et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Sådan skaber vi vækst og udvikling

Sådan skaber vi vækst og udvikling Sådan skaber vi vækst og udvikling Hvordan kan en videnby skabe velfærdsinnovation? Welfare Tech Netværksevent Rektor Henrik Dam Syddansk Universitet SDU s engagement i vækstdagsordenen Legitimitet og

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL 5 5 HVAD ER BOXMARKET? Boxmarket er en Pop-Up Fashion Festival der afholdes 16. - 17. september 2017 på Aarhus Havn. Boxmarket er en festival for mode- og livsstilsinteresserede, hvor brands mødes i øjen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE)

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE) ARTIST IN-RESIDENCE Forår 2016 Chris Ziegler (DE) Ansøgning til Statens Kunstfonds Københavns Scenekunstudvalg 15. december 2016 Performing Bodies in Interactive Environments Baggrund Hotel Pro Formas

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Det. Kreative København. Kolofon. Det Kreative København En FORA publikation - August 2011. Copyright FORA 2011

Det. Kreative København. Kolofon. Det Kreative København En FORA publikation - August 2011. Copyright FORA 2011 Det Kreative København En FORA publikation - August 2011 Det Kolofon Copyright FORA 2011 Jørgen Rosted Anne Dorthe Josiassen Thomas Ebdrup Louise M. Lempel Kreative København FORA / Dahlerups Pakhus /

Læs mere

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 1 22 FORSLAG FORDELT PÅ 7 VÆKSTDRIVERE En blanding af regionale*, nationale og internationale vækstdrivere. 2 TRE MYTER #1: VÆ VÆKSTVIRKSOMHEDER ER UNGE VIRKSOMHEDER

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017 Den store opdagelsesrejse for de helt små Danmarks Læringsfestival 2017 Hvem er vi? Kjetil Sandvik (KU) Stine Liv Johansen (AU) Klaus Thestrup (AU) Jacob Knudsen (VIFIN) Anne Charlotte Petersen (VIFIN)

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Projektet udvikles parallelt med projektet af samme karakter i Barcelona, Barcelona Forever.

Projektet udvikles parallelt med projektet af samme karakter i Barcelona, Barcelona Forever. Copenhagen Forever Copenhagen Forever er design fabrikeret i København af materiale genbrugt fra affald og biprodukter fra Københavns indbyggere, institutioner, handel, håndværk og industri. Copenhagen

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid er brændt, men det stopper ikke teatrets planlagte forestilling. Nu åbner NOMA på Kunsthal Charlottenborg i en forlænget periode fra den 31. januar 28.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet.

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet. Crowdsource the city SPACEHIVE, MINDMIXER, TAG DEL og INNOSITE er eksempler på crowdsourcing-platforme, som de senere år har gjort det muligt at samle ideer, stemmer og penge til alt fra udvikling af en

Læs mere

portfolio Alex Paulsen e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012

portfolio Alex Paulsen e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012 Alex Paulsen portfolio e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012 Hej, Den Blå Planet Jeg designer web og grafik s. 4-5 Jeg hedder Alex Paulsen, og dette er min portfolio. Her præsenterer jeg

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Baggrund for Smart City arbejde Ansøgning til EU ICT PSP 2011 Tværkommunalt

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON.

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. Hvad skal morgendagens turistkontor beskæftige sig med? Hvor ligger de nye opgaver, de nye måder at betjene gæster, turister og partnere på? Hvor skal omsætningen

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Erhvervsstrategi for kreative industrier

Erhvervsstrategi for kreative industrier Diskussionsoplæg til: Erhvervsstrategi for kreative industrier Anne Dorthe Josiassen Jørgen Rosted Maj 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere