Grupperådet: / / /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grupperådet: 98317578 / fammads@klarupnet.dk 86159210/stensmeden@stofanet.dk. 98583106 / oscar@corpsail.dk 86961381 / Peru@os.dk"

Transkript

1 Grupperådet: Grf: Robert Madsen GL: Bent Kjærsgaard Skodsborgvej Klarup Kalendervej 2, 8210 Århus V / Kas.: Oscar Holst Jensen Web.: Peder Spørring Elmevej 10, Assens 9550 Mariager Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel / / Viggo Kaspersen, Ebbe Andersen, Inger Hansen, Gruppeassistenter: HAFNIA, OLE RØMER, BORNHOLM:Allan Bäck,Nørre Alle 2C.2200 N ERMELUNDEN, BASTRUP: Ebbe Andersen, Smakkegaardsvej Gentofte Tlf HJORTE : Lili Larsen Liselejevej Liseleje Tlf: SUSÅ, ODHERRED, SCT.GEORG: Svend Erik Grane, Sorøvej 30, 4350 Uggerløse Tlf LINDORM, VALDEMAR: Jan Vilstrup-Møller, Vignæs Byvej Guldborg DANEHOF, FIONIA: Leif Andersen, Fiskervænget 17. Dyreborg Faaborg. Tlf NYDAM: Lilian Søndergaard, Ollundsbjerg 44, Over Tandslet 6470 Sydals. GULDHORN: Bente Kjær Jensen, Møldamager 3, 6240 Løgumkloster. Tlf HÆRULF: Torben Faaborg, Sdr. Havnegade 32/ Sønderbrog. Tlf KONGEÅ, HÆRVEJEN: Viggo Kaspersen, Rytrtervænget 5, St. Andst Vejen Tlf HO BUGT: Arne Hessel Andersen, Østergaardsvej 17, 6690 Gørding. Tlf SKAMLING: Inger Hansen, Hoppeshuse Kolding. Tlf MUNKEBJERG: Elmer Bernberg, Stupdrupvej 6, Højen 7100 Vejle. LYNGNÆS, LUNDENÆS LEN: Tove Lykkeberg, Johansvej Vildbjer Tlf LOVRING: Arne Mølgaard, Østervang Vejle Øst. Tlf MARSELIS, DJURSLAND: Bent Kjærsgaard, Kalendervej Tlf NORSØSTJYDSKE: Oscar Holst Jensen, Elmevej 10, Assens Tlf THY, HARDSYSSEL, VESTLIMFJORD: Chersten Jensen, Stangstrup Skovvej , Snested. Tlf GUDENÅ, MIDTJYDSKE: Peder Spørring, Chr. Eriksensvej Tlf AALBORG, AGGERSBORG: Robert Madsen, Skodsborgvej Tlf VEST-VENDSYSSEL: Kirsten Lassen, Plantagevej Bindslev. Tlf ØST-VENDSYSSEL: Niels Jørgen Jensen, Porsevej Dronninglund. Tlf Ansvarshavende redaktør: Allan Bäck, Nørre Alle 2 C København N. Tlf Mail: Dead line til næste nummer, der udkommer ca. 1. oktober er 15. September gerne på mail KFUM-Spejderne i Danmark, Rysenstensgade Kbh. V. Tlf års JUBILÆUMSINFO:

2 GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 3. MAJ 2007 LÆS I DETTE NUMMER: Grøde og forandring. Side 2. Referat fra grupperåds- I år har vi oplevet et forår, der kom mødet den mindst 3 uger tidligere end normalt. og der er allerede blevet advaret mod Side 5. Nyt fra korpset og bog- solskoldning og ditto stik. anmeldelser Lad os nyde, at Guds kærlighed er så stor, at det allerede nu er blevet Side 6. Indbydelse til årsstævne udevejr og håbe på, at hele somme September ren ikke bliver brugt her i disse måneder, men kan holde mindst juli ud. Side 7. Sidste rejsebrev til Men den 14. maj troede mange, at der deltagerne i Englands- var nogle, der havde fået solstik. Den turen. dag blev det offentligt, at De Grønne Side 10.Endeligt program m.v. Pigespejdere (tidligere KFUK-Spejderne i Danmark) og Det Danske Spejder- Side 11: Det skrev De Grønne korps havde indgået et udviklings- og Pigespejdere selv kontorfællesskab. Det var i hvert fald månedens overraskelse! Læs mere på side 11, og lad os så tænke på, hvordan tingene kan ændre sig hurtigere end nogle af os havde fantasi til at forestille os. Jeg undrer mig stadig over, at de grønne med deres formål kan indgå i et udviklingssamarbejde med DDS. Tiden vil vise, hvad det fører med sig og om det kan gå. Med spejderhilsen, Redaktøren. Den Grønne Gruppes hjemmeside:

3 KFUM-Spejderne Den Grønne Gruppe Side 2 REFERAT af grupperådsmøde 21/4-07, Stensgården. Til stede: Robert Madsen (RS), Oscar Holst Jensen (OH), Ebbe Andersen (EA), Inger Hansen (IH), Bent Kjærsgaard (BK) og Viggo Kaspersen (VK). På besøg: Allan Bäck (AB) og Keld Søllested (KS). Afbud fra: Peder Spørring (PS), INDLEDNING v/ab Opstandelsens virkelighed. 1. VALG AF REFERENT Viggo refererer. 2. GODKENDELSE AF REFERAT. Referatet fra møde 2/12-06 godkendt uden bemærkninger. Referatet udsendt i Grønt Nyt før godkendelse, da det ellers ville blive for gammelt og uinteressant. 3. SIDEN SIDST v/alle RM: 3 af gruppens medlemmer er afgået ved døden: Niels Frimer takkekort fra Lis Frimer. Mogens Petersen takkekort fra Doris. Helge Larsen Ebbe deltager ved bisættelsen. Vendsyssel division har stort arrangement 28/4. Cresten i Thy har haft arrangement med 80 gamle grønne. Verner Paulin fra Sønderborg holder gamle grønne stævne på Grænseborgen. Har været i Hammel og holdt foredrag. Har været på Port Arthur og mødt bl.a. Leif A. som fungerende DTC. Korpsets medlemsopgørelse 2006: medlemmer. Man glæder sig over en opbremsning i frafaldet af medlemmer. Der er ca i spejderalderen (ældste jun., spejder og senior). Antallet af piger og drenge ikke opgjort. OH: Der har været 2 aflyste rolandlejre. Har været på "Linen ud" i Silkeborg og fortalt korpshistorie. Fik lejlighed til at se Asger Jorn dagbøger. Har fortalt spejderbevægelsens historie for 85 medlemmer af Bankager gruppe i Horsens. VK: Har haft sang- og bevægelsestime i Viborg med én af jamboree-troppene. EA: Har været til distriktsmøde i Bastrup distrikt. Har deltaget i "Linen ud" som grøn gruppes repræsentant. Blev konfronteret med den kendsgerning, at vi som Grøn Gruppe medlemmer ikke er blevet pædofili-tjekket, så derfor kunne de ikke bruge os i spejdersammenhæng. Sagen er, at hvis en gruppe henter hjælp fra grøn gruppemedlemmer, er det gruppens ansvar, at medlemmerne bliver tjekket. Det gælder lige så vel ved brug af forældre på poster o.l. Solgte korpslejr-cd'er.

4 Side 3 Er interesseret i Roberts notater til fortællingen om korpsets/spejderbevægelsens historie. BK: Havde en del materiale fra korpset. Det fælleskorpslige Spejdermuseum i Århus har åbent hver lørdag. Aksel Sløk er leder. 4. ØKONOMI v/oh Der er forsvundet en del medlemmer. Mange er blevet aktive i korpset. Der er pt Men almindeligvis vokser antallet i løbet af året. Regnskabet blev gennemgået. Kassereren er fortrøstningsfuld. Der er betalt de 1100 kr. til "Friends of scouting", som støtter spejderarbejdet i Østeuropa. CD'erne sælges kontant. Der er i alt solgt 73 stk. Prisen blev drøftet, men det endte med, at den fastholdes de næste år. Husk at tage den med ud til møder. 5. MEDLEMSBLADET v/ab AB foreslår, at næste blad udkommer i ugen lige efter pinse, uge 22. Deadline for stof til bladet er 7/5. Indholdet vil blive: en nøjagtig plan for DGG's tur til England med alle oplysninger til deltagerne referat fra dette grupperådsmøde invitation til årsstævnet (skal nok også sendes særskilt?) anmeldelse af de to sidste udgivelser fra forlaget: Cykelhjul og Træ resultatet af drøftelsen om, hvad vi vil med DGG (KS's oplæg) Grupperådet bedes beslutte gruppebladets navn. Jeg vil forsøge at ændre layoutet sådan, at skrifttyperne bliver større og tydeligere, og at vi udnytter den enkelte side bedre. Sct. Johannes Gården har investeret i en scanner, så denne udgift slipper DGG for. Grupperådet vedtog, at bladets navn bliver: "Grønt Nyt". Præmien sendes til indsenderen af forslaget. Der var enighed om AB's oplæg til indhold i næste nr. EA: Tilfredshed med bladet. Det står for både nostalgi og udvikling. 6. ENGLANDSTUREN I 2007 v/ab. Denne er i det store og hele på plads. Vi har bekræftede.. overnatninger i London/Gilwell Park betalte teaterbilletter til Sound of Music betalte adgangsbilletter og færgeoverfart til Brownsea Island bekræftet adgang til jamboreen, der for os er gratis, og hvor vi er blevet lovet dels en rundvisning, dels adgang til selve campside og dels et møde med lejrens øverste chef. For at få de sidste ting bekræftet og lagt det endelige program helt fast, tager AB til møde i London i slutningen af maj, bl.a. med Ole Andersen, den lokale kontakt, (tidl. spejder i Haslev.) Der er aftalt overnatningsmulighed med morgenmad på Stensgaard mellem fredag og lørdag, juli. Det er ikke muligt at udarbejde et nøjagtigt budget for indeværende, men med de besparelser, vi har opnået i London i forhold til det oprindelige, er det sandsynligt, at prisen kan fastholdes på de kr. for medlemmer og ægtefæller, og kr. for ikke medlemmer. Dette incl. overnatningen på HO. 7. REJSEAKTIVITETER I ØVRIGT v/ks. De planlagte aktiviteter fremgår af referaterne, og der er ikke noget nyt at knytte til. 8. TANKER OMKRING GRØN GRUPPE v/ks. Kelds tanker om fornyelse i DGG's medlemstilgang bygger bl.a. på erfaringer fra Stensballe gruppe, hvor han selv er med i en af de to familiepatruljer.

5 Side 4 Patruljerne mødes en gang om måneden, dels til egne programidéer, dels til at løse opgaver for gruppen. Typisk har en fra et par været leder i gruppen, og ægtefællen er så inddraget i fællesskabet. En idé kunne være, at når man er medlem af en familiepatrulje blev man også medlem af DGG. Der kunne være tale om et familiemedlemskab. Hvad angår kontingent, kunne man forestille sig, at de nuværende 400 kr. blev fordelt med 200 kr. til korpset, 100 kr. til den lokale gruppe og 100 kr. til DGG. Set fra korpsets side ville denne kontingentstørrelse svare lidt til den, man har sat for det familiearbejde for 0-6-årige, som korpset er ved at lancere. VK: Det ville give flere medlemmer af korpset og DGG. KS: Mange gamle ledere vil formodentlig noget mindre struktureret end f.eks. Sct. Georgsgilderne eller Y's mens klubberne. Initiativet skal komme fra en leder lokalt, som de nye potentielle medlemmer kender godt. Hovedinteressen er det menneskelige fællesskab baseret på oplevelser i den lokale gruppe. RM: Nøglen ligger i den økonomiske struktur. KS: Kontingentet kunne betales til DGG, som så fordeler til korps og lokal gruppe. IH: Vonsild har en "voksengruppe" af aktive og ikke aktive ledere, som laver fælles oplevelsesaktiviteter. BK: Der kunne være en idéside i "Grønt Nyt" om mulighederne for grupperne. RM: Der laves på baggrund af vore drøftelser en skrivelse til FU, som sendes ud til grupperådets medlemmer til drøftelse og gennemsyn. KS: Hvis aftalen går i stand, kommer der et salgsarbejde, som skal gøres på den rigtige måde ved personlig kontakt gennem gruppeassistenterne. En tanke var også, om f.eks. kunstforeningens medlemmer kunne få budet om at blive associeret medlem af DGG. RM vil tage en drøftelse med korpsets ledelse. 9. KONTINGENTSTØRRELSE EVT. NY AFTALE MED HB/FU OM KORPSAFGIFT RM har bedt formanden om en drøftelse af sagen omkring dobbelt medlemskab og korpsafgiften. Lars K. Jensen er parat til at drøfte sagen, og den søges gennemført i forbindelse med næste FU-møde. Som situationen er nu, kan der ikke gives noget fra kontingentet til den lokale gruppe, idet der betales ca. 320 kr. til korpset, og dermed er der kun 80 kr. til DGG's kasse. 10. GRØN GRUPPES MEDLEMMERS GODKENDELSE I DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD. Emnet er berørt og behandlet under pkt. 3, EA. 11. GRUPPEASSISTENTER MATERIALE UDSENDT v/ea Materialet er udsendt. Kommentarerne var flot og professionelt arbejde. Med det, er GA'erne godt udstyret til at præsentere DGG. 12. ÅRSSTÆVNET FORSLAG TIL ENDELIGT PROGRAM. Programmet blev snakket igennem Vandreturen på Odden bliver "i jubilæets tegn". De der kun kommer for at deltage i gensyn Bornholm og England inviteres til lørdag kl NYT OM JUBILÆUMSAKTIVITETER. Der er en plan om en Fredsgave på ca. 8 mill. kroner. Spejderhjælpen skal indgå i denne. Normalt giver spejderhjælpen 1-1,1 mill. kr. 14. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE. Næste møde bliver sommermødet, 1/7 kl. 10 i Århus. Referat udsendt 23/4-07. Viggo Kaspersen

6 Side 5 KORPSET Det er ganske vist: ved redaktøren: korpskontoret har fået ny kontorleder. Det er Peder Gundersen, der kommer fra en stilling som forlagsleder af Unitas. Han har en stærk KFUMbaggrund, men har ikke en egentlig spejderbaggrund. Samtidig er der kommet en ny bogholder, der igen hedder Gitte. Hun har hidtil været ansat som bogholder i Mosaisk Trossamfund. Vi byder velkommen til disse to nye, nøglemedarbejdere på kontoret. Ordbog for spejderforældre er et nyt tiltag på spejdernet udarbejdet af vores nye informationskonsulent. Idéen er god, men desværre er der en del vildskud, der mere er præget af ønsket om at være med på noderne end at fastholde en hjælp til nye omkring spejdersproget. Vi må håbe, at vildskuddene luges ud hurtigst muligt. Du kan være med, ved at give din kommentar på spejdernettet. Nyt fra forlaget: Vild med cykler og hjul er nr. 5 i en instruktionsserie. Man kan spørge sig selv, hvilket formål det har at bruge 35 sider med så lidt reelt indhold. Der er en del barnagtige men nok sjove tegninger og nogle idéer til, hvordan man kan bruge sin cykel til leg og sjov, men hvilke reelle spejdersammenhænge disse har, virker ikke helt gennemtænkt. Umiddelbart en udgivelse, der mest ligner noget, man blot håber at kunne tjene lidt ekstra på, men som ikke mange i vort arbejde umiddelbart har brug for. Anderledes er det med nr. 6 i serien: Vild med skov og træer. Her er der tale om et meget nyttig og informativ hæfte med mange gode ting omkring skoven og dens brug. Læseren lærer både regler for brug af skoven, om trækendskab, fuglesang, spor, fodring af fugle, dyrespor, træ som brænde og skovens som spisekammer. Lay outet er flot, overskueligt og indbydende. Med dette hæfte har forlaget ramt rigtigt ikke mindst over for vore medlemmer og deres familier.

7 Side 6 ÅRSSTÆVNE 2007 Den Grønne Gruppe Så er det ved at være tid til, at vi igen mødes på Houens Odde til årsstævne. Noter allerede nu datoen og reserver weekenden den og 23. September. Fredag d. 21. Lørdag d. 22. PROGRAMMET BLIVER: Kl Ankomst, kaffe og indkvartering Kl Middag Kl Lejrbål fejring af spejderbevægelsens 100 års Jubilæum. Kaffe med brød. Kl Aftensang på kirkepladsen Kl Natmad. Kl Flaget sættes Kl Kl Gudstjeneste Kl Eventyret om Baden Powell ved Robert Madsen Kl Historisk vandring på Odden Kl Frokost Kl Spejderbevægelsen og Samfundet Det idébestemte ungdomsarbejdes betydning for samfundet ved kirkeminister Bertel Haarder (med forbehold) Kl Kaffe og afslutning på stævnet Kl Grupperådets møde med gruppeassistenterne Kl Middag Søndag d. 23. Kl Flaget sættes Kl Kl Morgenandagt Kl Gensyn for deltagerne i Bornholmsrejsen samt deltagerne i Englandsturen med billeder og beretninger. Kl Frokost og hjemkørsel. Tilmeldelse senest 1.9. til Oscar Holst ved at indbetale på gruppens konto eller ved at give besked til Robert pr. telefon. Pris: Fredag til lørdag: 400 kr. - Fredag til søndag: 550 kr./deltager. Kun deltagelse søndag: 75 kr.

8 Side 7. REJSEBREV NR JUBILÆUMSTUREN TIL ENGLAND (27.) / 28. juli til 5. august. Kære deltagere. Efter en sidste planlægningstur til London og omegn i forbindelse med et andet besøg i Kristi Himmelfartsferien ligger alt nu på plads. I kan begynde at glæde jer til en rigtig spændende tur og ikke mindst over, at det ved gode kontakter og hjælp fra lokale spejdervenner er lykkedes at få så mange rabatter, at den oprindelige pris på 8000 kr. pr. deltager kan holde. Da der ikke blev plads til ikke-medlemmer, er der kun denne pris. For denne får I alt det, der er noteret i det efterfølgende program, incl. mulighed for overnatning fra fredag til lørdag på Houens Odde. Ønsker I denne overnatning skal I meddele det til Oscar sammen med indbetalingen af restbeløbet, der er kr / person, hvis du har indbetalt de 2 acontobeløb ( kr.), da vi bad jer om det. Vi beder om indbetaling samt tilmeldelse til overnatning senest d Ud over dette rejsebrevs indbydelser minder jeg om de oplysninger f.eks. omkring prisniveau og entreer, der tidligere er givet. Disse prisniveauer kan være nyttige, når I skal vurdere, hvor mange euro og pund I skal have med. Bortset fra indkøb er de eneste udgifter, I vil få: Betaling af øl, vin og sodavand samt frokost i London og på Jamboreen (regn med pund / frokost). Visa og Master kan bruges så godt som alle vegne og Diners mange steder. I bussen betaler vi drikkevarer med danske penge. Busrejsen foregår i moderne 2 dækker-bus med plads til 75, så vi kan bytte plads, hvis vi ønsker det, men jeg blander mig ikke i, hvor vi sidder.

9 Side 8 Hvad er nødvendigt at medbringe på turen? Selv om det er en spejderrejse foregår turen IKKE i uniform. Behagelig beklædning til turen og til at vandre rundt i London i. Det samme gælder i Gilwell Park. Vi bor i hotellignende overnatninger, og skal derfor ikke have sengetøj eller håndklæder med. Det gælder også overnatningen på Houens Odde, hvor vi har betalt for både sengetøj, linned og håndklæde. Til teateraftenen foreslår jeg, at vi har lidt pænere tøj med. I London klæder man sig pænere på, når man går i teatret. Spejderuniform bør medbringes til besøgsdagen på Brownsea Island og når vi besøger Jamboreen. Det er normalt lidt varmere i England end her, men en paraply / regnfrakke er ofte en nyttig ting at have med. Spejdersangbog og små indslag til aftenhygge vil være nyttigt at have med. Husk derudover pas, sygesikringskort og penge / kreditkort. Hvordan skal vi overnatte? På Houens Odde kommer de flest mulige til at ligge i dobbeltværelser, men det kan blive nødvendigt at få det mest smidige af os op i en overkøje. Vi vil prøve at undgå det! I BP-House (no smoking / no alcohol) har de kun 2 enkeltværelser, som jeg har givet til Ebbe Andersen og Arne Olsen. Ud over ægteparrene vil følgende skulle dele et dobbeltværelse med 2 enkeltsenge: Bente Kjær og Lene Fulton, Lilli Larsen og Doris Petersen, Kurt Øgaard Schmidt og Karl Ole Steenild. Alle værelser har eget bad og toilet. I White House, Gilwell Park kan de opfylde vore ønsker med hensyn til enkeltværelser til vore singler. Alle med eget bad og toilet. På Hotellerne i Belgien og Tyskland skulle det blive som i White House.

10 Side 9 DELTAGERLISTE TIL DGGs tur til England 2007, Bente Kjær Jensen Møldamager Løgumkloster Martha Vestergaard Urtehaven 6, Hjallelse, 5260 Odense S Ivar Vestergaard Urtehaven 6, Hjallelse, 5260 Odense S Lydia Jensen Toftevej 8, Fynshav, 6440 Als Frede Jensen Toftevej 8, Fynshav, 6440 Als Eigil Møller Dyrespringvej 7, 2730 Herlev Esther Møller Dyrespringvej 7, 2730 Herlev Ebbe Andersen Smakkegårdsvej 175, 2820 Gentofte Andreas Asmussen Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa Tove Asmussen Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa Allan Bäck Nørre Allé 2 C, 2200 Køb N Ida Bäck Nørre Allé 2 C, 2200 Køb N Oscar Holst Jensen Elmevej 10, Assens, 9550 Mariager Else Holst Jensen Elmevej 10, Assens, 9550 Mariager Arne Hessel Andersen Østergårdsvej 17, 6690 Gørding Inger Gamborg Andersen Østergårdsvej 17, 6690 Gørding Peder Spørring Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel Ruth Spørring Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel Robert Madsen Skodsborgvej 37, 9270 Klarup Eva Madsen Skodsborgvej 37, 9270 Klarup Leif Andersen Fiskervænget 17, 5600 Faaborg Elin Andersen Fiskervænget 17, 5600 Faaborg Elmer Bernberg Stubdrupvej 6, 7100 Vejle Lis Bernberg Stubdrupvej 6, 7100 Vejle Lilli Larsen Liselejevej 68, 3360 Liseleje Doris Petersen Sankt Ibs Alle 102, 2630 Tåstrup Henning Hansen Hoppeshuse Kolding 28 Inger Hansen Hoppeshuse Kolding 29 Kurt Øgaard Schmidt Helsebakken 4, 7100 Vejle Chresten Jensen Stagestrup Skovvej 2, Erna Jensen Stagestrup Skovvej 2, Bent Kjærsgaard Kalendervej 2, 8210 Århus N Esther Kjærsgaard Kalendervej 2, 8210 Århus N Verner P. Hansen Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg Esther Jacobsen Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg 36 Allan Frost Tingvej 5, 6400 Nybøl Anne Marie Frost Tingvej 5, 6400 Nybøl 38 Lene Fulton Frederikssundsvej 259 G /4 th Br Carsten Thomasen Orionvej 30, Kilden,9900Frederikshavn Karen Thomasen Orionvej 30, Kilden,9900Frederikshavn 41 Arne Olsen Ildtornevej 5 st. tm 3300Frederiksværk Jørgen Christensen Lundkjærvej 21, 7900 Nykøbing Mors Grethe Christensen Lundkjærvej 21, 7900 Nykøbing Mors 44 Morten Th. Mikkelsen P. Knudsensvej 10 / 1 tv Mogens Th. Mikkelsen Steppengvej Haderslev Karl Ole Steenild Fjordvænget 2, Kollund, 6340 Kruså Per Hylander Steen Billesvej Asaa Kirsten Hylander Steen Billesvej Asaa Jan Vilstrup-Møller Vigsnæs Byvej Guldborg Kirsten Vilstrup-Møller Vigsnæs Byvej Guldborg

11 Fredag d Opsamlingsdag på Houens Odde Lørdag d Rejsedag Søn Rejse- og besøgsdag Man BP-dag Morgenandagt Bussen pakkes - AFGANG Morgenandagt Afgang Besøg på spejdermuseet i Leuven, Belgien Morgenandagt Vandring i BPs fodspor i Kensington Side 10 ENDELIGT PROGRAM : Vi mødes på HO. Biler kan langtidsparkeres gratis v. Stensgård Værelsesanvisning Frokost undervejs. Pauser Ca. 13. Overfart Kanalen Calais-Dover Frokost om bord Frokost, BP-House ca. 16 Bus-sightseeing i London i egen bus Udvidet kaffebord m. ost og pølse m.v Lejrbål /pejsehygge Overnatningssted i Belgien, indkvartering Aftensmad Ca. 18: Ankomst til London, BP-House, Indkvartering / Aftensmad Aftenhygge med kaffe i separat rum : Aftensmad, BP-House Egen bus til London Palladium: The Sound of Music Tirs Brownsea dag Ons London dag Tors Gilwell-Park-dag Afgang i egen bus Overfart fra Sandbank til øen Dagsbillet udleveres til alle Londons transportformer Program efter eget ønske Morgenandagt Pakning og afgang Guided tur øen rundt Packed lunch nydes Egen tid på øen Vi sejler tilbage til Sandbank Hjemtur i bus Program efter eget ønske Idéer gives gerne. - også til gratis oplevelser - Egen forplejning Besøg hos Ole Andersen -Frokost Afgang mod Gilwell Park,indkvartering. Rundvisning Aftensmad i BP-House Festmiddag i BP-House Aftenhygge med kaffe i separat rum. Aftensang Aftensmad Aftenhygge med kaffe i baren

12 Fre.3.8. Jamboree-dag Lør Hjemrejsedag Søn Mod Danmark Morgenandagt Afgang til Jamboreen Guided tur. 7, Morgenandagt Afgang Besøge Canterbury Cathedral Morgenandagt Afrejse mod Danmark Lejrbesøg egen fortæring. 15,30 Afgang fra Jamboreen. Evt. besøg på et slot på hjemvejen Ca Overfart Kanalen Dover-Calais Packed lunch om bord. Ca Frokost under vejs Afslutningsmiddag på Gilwell-Park Aftenhygge med kaffe i baren. Ca Ankomst til overnatningskro ved Koblenz Tyskland, indvartering Ca Aftensmad Ca. kl. 16 afsætning på HO Tak for denne gang! På gensyn og husk at tilmelde jer, hvis I vil overnatte på Houens Odde mellem fredag og lørdag. Bedste spejderhilsen Allan Bäck, rejseleder. Nørre Alle 2 C København N. Tlf.: / / Mail: Det skrev De grønne Pigespejdere selv om deres samarbejdsbeslutning: (Du kan læse hele erklæringen på deres mailadresse Vore organisationer har netop indgået en aftale om et udviklingsfællesskab, der skal sikre kvaliteten i fremtidens spejderarbejde og bedre service til medlemmerne i de to korps. Helt konkret betyder det, at vi vil dele kontorlokaler på Holmen i København og samarbejde om en række administrative, rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver. Derved kan vi lære af hinanden og skabe rammerne for at lave endnu bedre spejderarbejde i den ånd, der kendetegner os med respekt for, at vore særlige kendetegn, værdier og kultur i de to korps fortsat kan trives.

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 15. AUGUST 2010. Læs i dette nummer: Side 1: Årsmøde invitation Side 2: Program for gruppemødet samt tilmeldelse. Side 3: Rejseudvalget

Læs mere

Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Grupperådet: Grf: Robert Madsen GL: Bent Kjærsgaard Skodsborgvej 37. 9279 Klarup Kalendervej 2, 8210 Århus V 98317578 / fammads@klarupnet.dk 86159210 /stensmeden@stofanet.dk Kas.: Oscar Holst Jensen Web.:

Læs mere

Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur

Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur Nyt fra rejseudvalget Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur Den Grønne Gruppe arrangerer en grupperejse i 2009 til Kandersteg internationale Spejdercenter i Schweiz. Tid: Transport: Torsdag d. 6. fredag

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof:

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof: Rejse til Kandersteg Kære rejsedeltager på turen til Kandersteg d. 3. 12. juli 2015: Om kort tid venter der dig en stor spejderoplevelse. Vi er pt. 57 fra Voerladegård Gruppe, der skal rejse sammen til

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

MC Rollator. 5 års jubilæumstour

MC Rollator. 5 års jubilæumstour MC Rollator 5 års jubilæumstour Tulstrup Herrens år 2013 Program Fredag den 14. juni 2013 Christinelunds B & B Christinelund er beliggende i det idylliske Sydsjælland omgivet af marker, fredskov og Præstø

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Februar 2011 43. årgang Månedens programmer Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Gruppeassistent

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolevej 4 6340 Kruså Tlf. 74 608 318 Fax 74 60 85 46

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 Aktivitetskalender ErhvervsKvinder Fyn 2009: 2. halvår AUGUST 26. august 2009 kl. 18.30-21.30 EKSTRA Virksomhedsbesøg hos Summerbird Tilmelding afsluttet 32 deltagere

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Turen går til Bere Island, Irland!

Turen går til Bere Island, Irland! Turen går til Bere Island, Irland 11.-20. marts 2014 Anholt Skole og Børnehave Kære alle Som lovet ved informationsmødet torsdag aften, sender jeg hermed samme oplysninger ud på skrift, så alle deltagere

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere