Grupperådet: / / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grupperådet: 98317578 / fammads@klarupnet.dk 86159210/stensmeden@stofanet.dk. 98583106 / oscar@corpsail.dk 86961381 / Peru@os.dk"

Transkript

1 Grupperådet: Grf: Robert Madsen GL: Bent Kjærsgaard Skodsborgvej Klarup Kalendervej 2, 8210 Århus V / Kas.: Oscar Holst Jensen Web.: Peder Spørring Elmevej 10, Assens 9550 Mariager Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel / / Viggo Kaspersen, Ebbe Andersen, Inger Hansen, Gruppeassistenter: HAFNIA, OLE RØMER, BORNHOLM:Allan Bäck,Nørre Alle 2C.2200 N ERMELUNDEN, BASTRUP: Ebbe Andersen, Smakkegaardsvej Gentofte Tlf HJORTE : Lili Larsen Liselejevej Liseleje Tlf: SUSÅ, ODHERRED, SCT.GEORG: Svend Erik Grane, Sorøvej 30, 4350 Uggerløse Tlf LINDORM, VALDEMAR: Jan Vilstrup-Møller, Vignæs Byvej Guldborg DANEHOF, FIONIA: Leif Andersen, Fiskervænget 17. Dyreborg Faaborg. Tlf NYDAM: Lilian Søndergaard, Ollundsbjerg 44, Over Tandslet 6470 Sydals. GULDHORN: Bente Kjær Jensen, Møldamager 3, 6240 Løgumkloster. Tlf HÆRULF: Torben Faaborg, Sdr. Havnegade 32/ Sønderbrog. Tlf KONGEÅ, HÆRVEJEN: Viggo Kaspersen, Rytrtervænget 5, St. Andst Vejen Tlf HO BUGT: Arne Hessel Andersen, Østergaardsvej 17, 6690 Gørding. Tlf SKAMLING: Inger Hansen, Hoppeshuse Kolding. Tlf MUNKEBJERG: Elmer Bernberg, Stupdrupvej 6, Højen 7100 Vejle. LYNGNÆS, LUNDENÆS LEN: Tove Lykkeberg, Johansvej Vildbjer Tlf LOVRING: Arne Mølgaard, Østervang Vejle Øst. Tlf MARSELIS, DJURSLAND: Bent Kjærsgaard, Kalendervej Tlf NORSØSTJYDSKE: Oscar Holst Jensen, Elmevej 10, Assens Tlf THY, HARDSYSSEL, VESTLIMFJORD: Chersten Jensen, Stangstrup Skovvej , Snested. Tlf GUDENÅ, MIDTJYDSKE: Peder Spørring, Chr. Eriksensvej Tlf AALBORG, AGGERSBORG: Robert Madsen, Skodsborgvej Tlf VEST-VENDSYSSEL: Kirsten Lassen, Plantagevej Bindslev. Tlf ØST-VENDSYSSEL: Niels Jørgen Jensen, Porsevej Dronninglund. Tlf Ansvarshavende redaktør: Allan Bäck, Nørre Alle 2 C København N. Tlf Mail: Dead line til næste nummer, der udkommer ca. 1. oktober er 15. September gerne på mail KFUM-Spejderne i Danmark, Rysenstensgade Kbh. V. Tlf års JUBILÆUMSINFO:

2 GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 3. MAJ 2007 LÆS I DETTE NUMMER: Grøde og forandring. Side 2. Referat fra grupperåds- I år har vi oplevet et forår, der kom mødet den mindst 3 uger tidligere end normalt. og der er allerede blevet advaret mod Side 5. Nyt fra korpset og bog- solskoldning og ditto stik. anmeldelser Lad os nyde, at Guds kærlighed er så stor, at det allerede nu er blevet Side 6. Indbydelse til årsstævne udevejr og håbe på, at hele somme September ren ikke bliver brugt her i disse måneder, men kan holde mindst juli ud. Side 7. Sidste rejsebrev til Men den 14. maj troede mange, at der deltagerne i Englands- var nogle, der havde fået solstik. Den turen. dag blev det offentligt, at De Grønne Side 10.Endeligt program m.v. Pigespejdere (tidligere KFUK-Spejderne i Danmark) og Det Danske Spejder- Side 11: Det skrev De Grønne korps havde indgået et udviklings- og Pigespejdere selv kontorfællesskab. Det var i hvert fald månedens overraskelse! Læs mere på side 11, og lad os så tænke på, hvordan tingene kan ændre sig hurtigere end nogle af os havde fantasi til at forestille os. Jeg undrer mig stadig over, at de grønne med deres formål kan indgå i et udviklingssamarbejde med DDS. Tiden vil vise, hvad det fører med sig og om det kan gå. Med spejderhilsen, Redaktøren. Den Grønne Gruppes hjemmeside:

3 KFUM-Spejderne Den Grønne Gruppe Side 2 REFERAT af grupperådsmøde 21/4-07, Stensgården. Til stede: Robert Madsen (RS), Oscar Holst Jensen (OH), Ebbe Andersen (EA), Inger Hansen (IH), Bent Kjærsgaard (BK) og Viggo Kaspersen (VK). På besøg: Allan Bäck (AB) og Keld Søllested (KS). Afbud fra: Peder Spørring (PS), INDLEDNING v/ab Opstandelsens virkelighed. 1. VALG AF REFERENT Viggo refererer. 2. GODKENDELSE AF REFERAT. Referatet fra møde 2/12-06 godkendt uden bemærkninger. Referatet udsendt i Grønt Nyt før godkendelse, da det ellers ville blive for gammelt og uinteressant. 3. SIDEN SIDST v/alle RM: 3 af gruppens medlemmer er afgået ved døden: Niels Frimer takkekort fra Lis Frimer. Mogens Petersen takkekort fra Doris. Helge Larsen Ebbe deltager ved bisættelsen. Vendsyssel division har stort arrangement 28/4. Cresten i Thy har haft arrangement med 80 gamle grønne. Verner Paulin fra Sønderborg holder gamle grønne stævne på Grænseborgen. Har været i Hammel og holdt foredrag. Har været på Port Arthur og mødt bl.a. Leif A. som fungerende DTC. Korpsets medlemsopgørelse 2006: medlemmer. Man glæder sig over en opbremsning i frafaldet af medlemmer. Der er ca i spejderalderen (ældste jun., spejder og senior). Antallet af piger og drenge ikke opgjort. OH: Der har været 2 aflyste rolandlejre. Har været på "Linen ud" i Silkeborg og fortalt korpshistorie. Fik lejlighed til at se Asger Jorn dagbøger. Har fortalt spejderbevægelsens historie for 85 medlemmer af Bankager gruppe i Horsens. VK: Har haft sang- og bevægelsestime i Viborg med én af jamboree-troppene. EA: Har været til distriktsmøde i Bastrup distrikt. Har deltaget i "Linen ud" som grøn gruppes repræsentant. Blev konfronteret med den kendsgerning, at vi som Grøn Gruppe medlemmer ikke er blevet pædofili-tjekket, så derfor kunne de ikke bruge os i spejdersammenhæng. Sagen er, at hvis en gruppe henter hjælp fra grøn gruppemedlemmer, er det gruppens ansvar, at medlemmerne bliver tjekket. Det gælder lige så vel ved brug af forældre på poster o.l. Solgte korpslejr-cd'er.

4 Side 3 Er interesseret i Roberts notater til fortællingen om korpsets/spejderbevægelsens historie. BK: Havde en del materiale fra korpset. Det fælleskorpslige Spejdermuseum i Århus har åbent hver lørdag. Aksel Sløk er leder. 4. ØKONOMI v/oh Der er forsvundet en del medlemmer. Mange er blevet aktive i korpset. Der er pt Men almindeligvis vokser antallet i løbet af året. Regnskabet blev gennemgået. Kassereren er fortrøstningsfuld. Der er betalt de 1100 kr. til "Friends of scouting", som støtter spejderarbejdet i Østeuropa. CD'erne sælges kontant. Der er i alt solgt 73 stk. Prisen blev drøftet, men det endte med, at den fastholdes de næste år. Husk at tage den med ud til møder. 5. MEDLEMSBLADET v/ab AB foreslår, at næste blad udkommer i ugen lige efter pinse, uge 22. Deadline for stof til bladet er 7/5. Indholdet vil blive: en nøjagtig plan for DGG's tur til England med alle oplysninger til deltagerne referat fra dette grupperådsmøde invitation til årsstævnet (skal nok også sendes særskilt?) anmeldelse af de to sidste udgivelser fra forlaget: Cykelhjul og Træ resultatet af drøftelsen om, hvad vi vil med DGG (KS's oplæg) Grupperådet bedes beslutte gruppebladets navn. Jeg vil forsøge at ændre layoutet sådan, at skrifttyperne bliver større og tydeligere, og at vi udnytter den enkelte side bedre. Sct. Johannes Gården har investeret i en scanner, så denne udgift slipper DGG for. Grupperådet vedtog, at bladets navn bliver: "Grønt Nyt". Præmien sendes til indsenderen af forslaget. Der var enighed om AB's oplæg til indhold i næste nr. EA: Tilfredshed med bladet. Det står for både nostalgi og udvikling. 6. ENGLANDSTUREN I 2007 v/ab. Denne er i det store og hele på plads. Vi har bekræftede.. overnatninger i London/Gilwell Park betalte teaterbilletter til Sound of Music betalte adgangsbilletter og færgeoverfart til Brownsea Island bekræftet adgang til jamboreen, der for os er gratis, og hvor vi er blevet lovet dels en rundvisning, dels adgang til selve campside og dels et møde med lejrens øverste chef. For at få de sidste ting bekræftet og lagt det endelige program helt fast, tager AB til møde i London i slutningen af maj, bl.a. med Ole Andersen, den lokale kontakt, (tidl. spejder i Haslev.) Der er aftalt overnatningsmulighed med morgenmad på Stensgaard mellem fredag og lørdag, juli. Det er ikke muligt at udarbejde et nøjagtigt budget for indeværende, men med de besparelser, vi har opnået i London i forhold til det oprindelige, er det sandsynligt, at prisen kan fastholdes på de kr. for medlemmer og ægtefæller, og kr. for ikke medlemmer. Dette incl. overnatningen på HO. 7. REJSEAKTIVITETER I ØVRIGT v/ks. De planlagte aktiviteter fremgår af referaterne, og der er ikke noget nyt at knytte til. 8. TANKER OMKRING GRØN GRUPPE v/ks. Kelds tanker om fornyelse i DGG's medlemstilgang bygger bl.a. på erfaringer fra Stensballe gruppe, hvor han selv er med i en af de to familiepatruljer.

5 Side 4 Patruljerne mødes en gang om måneden, dels til egne programidéer, dels til at løse opgaver for gruppen. Typisk har en fra et par været leder i gruppen, og ægtefællen er så inddraget i fællesskabet. En idé kunne være, at når man er medlem af en familiepatrulje blev man også medlem af DGG. Der kunne være tale om et familiemedlemskab. Hvad angår kontingent, kunne man forestille sig, at de nuværende 400 kr. blev fordelt med 200 kr. til korpset, 100 kr. til den lokale gruppe og 100 kr. til DGG. Set fra korpsets side ville denne kontingentstørrelse svare lidt til den, man har sat for det familiearbejde for 0-6-årige, som korpset er ved at lancere. VK: Det ville give flere medlemmer af korpset og DGG. KS: Mange gamle ledere vil formodentlig noget mindre struktureret end f.eks. Sct. Georgsgilderne eller Y's mens klubberne. Initiativet skal komme fra en leder lokalt, som de nye potentielle medlemmer kender godt. Hovedinteressen er det menneskelige fællesskab baseret på oplevelser i den lokale gruppe. RM: Nøglen ligger i den økonomiske struktur. KS: Kontingentet kunne betales til DGG, som så fordeler til korps og lokal gruppe. IH: Vonsild har en "voksengruppe" af aktive og ikke aktive ledere, som laver fælles oplevelsesaktiviteter. BK: Der kunne være en idéside i "Grønt Nyt" om mulighederne for grupperne. RM: Der laves på baggrund af vore drøftelser en skrivelse til FU, som sendes ud til grupperådets medlemmer til drøftelse og gennemsyn. KS: Hvis aftalen går i stand, kommer der et salgsarbejde, som skal gøres på den rigtige måde ved personlig kontakt gennem gruppeassistenterne. En tanke var også, om f.eks. kunstforeningens medlemmer kunne få budet om at blive associeret medlem af DGG. RM vil tage en drøftelse med korpsets ledelse. 9. KONTINGENTSTØRRELSE EVT. NY AFTALE MED HB/FU OM KORPSAFGIFT RM har bedt formanden om en drøftelse af sagen omkring dobbelt medlemskab og korpsafgiften. Lars K. Jensen er parat til at drøfte sagen, og den søges gennemført i forbindelse med næste FU-møde. Som situationen er nu, kan der ikke gives noget fra kontingentet til den lokale gruppe, idet der betales ca. 320 kr. til korpset, og dermed er der kun 80 kr. til DGG's kasse. 10. GRØN GRUPPES MEDLEMMERS GODKENDELSE I DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD. Emnet er berørt og behandlet under pkt. 3, EA. 11. GRUPPEASSISTENTER MATERIALE UDSENDT v/ea Materialet er udsendt. Kommentarerne var flot og professionelt arbejde. Med det, er GA'erne godt udstyret til at præsentere DGG. 12. ÅRSSTÆVNET FORSLAG TIL ENDELIGT PROGRAM. Programmet blev snakket igennem Vandreturen på Odden bliver "i jubilæets tegn". De der kun kommer for at deltage i gensyn Bornholm og England inviteres til lørdag kl NYT OM JUBILÆUMSAKTIVITETER. Der er en plan om en Fredsgave på ca. 8 mill. kroner. Spejderhjælpen skal indgå i denne. Normalt giver spejderhjælpen 1-1,1 mill. kr. 14. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE. Næste møde bliver sommermødet, 1/7 kl. 10 i Århus. Referat udsendt 23/4-07. Viggo Kaspersen

6 Side 5 KORPSET Det er ganske vist: ved redaktøren: korpskontoret har fået ny kontorleder. Det er Peder Gundersen, der kommer fra en stilling som forlagsleder af Unitas. Han har en stærk KFUMbaggrund, men har ikke en egentlig spejderbaggrund. Samtidig er der kommet en ny bogholder, der igen hedder Gitte. Hun har hidtil været ansat som bogholder i Mosaisk Trossamfund. Vi byder velkommen til disse to nye, nøglemedarbejdere på kontoret. Ordbog for spejderforældre er et nyt tiltag på spejdernet udarbejdet af vores nye informationskonsulent. Idéen er god, men desværre er der en del vildskud, der mere er præget af ønsket om at være med på noderne end at fastholde en hjælp til nye omkring spejdersproget. Vi må håbe, at vildskuddene luges ud hurtigst muligt. Du kan være med, ved at give din kommentar på spejdernettet. Nyt fra forlaget: Vild med cykler og hjul er nr. 5 i en instruktionsserie. Man kan spørge sig selv, hvilket formål det har at bruge 35 sider med så lidt reelt indhold. Der er en del barnagtige men nok sjove tegninger og nogle idéer til, hvordan man kan bruge sin cykel til leg og sjov, men hvilke reelle spejdersammenhænge disse har, virker ikke helt gennemtænkt. Umiddelbart en udgivelse, der mest ligner noget, man blot håber at kunne tjene lidt ekstra på, men som ikke mange i vort arbejde umiddelbart har brug for. Anderledes er det med nr. 6 i serien: Vild med skov og træer. Her er der tale om et meget nyttig og informativ hæfte med mange gode ting omkring skoven og dens brug. Læseren lærer både regler for brug af skoven, om trækendskab, fuglesang, spor, fodring af fugle, dyrespor, træ som brænde og skovens som spisekammer. Lay outet er flot, overskueligt og indbydende. Med dette hæfte har forlaget ramt rigtigt ikke mindst over for vore medlemmer og deres familier.

7 Side 6 ÅRSSTÆVNE 2007 Den Grønne Gruppe Så er det ved at være tid til, at vi igen mødes på Houens Odde til årsstævne. Noter allerede nu datoen og reserver weekenden den og 23. September. Fredag d. 21. Lørdag d. 22. PROGRAMMET BLIVER: Kl Ankomst, kaffe og indkvartering Kl Middag Kl Lejrbål fejring af spejderbevægelsens 100 års Jubilæum. Kaffe med brød. Kl Aftensang på kirkepladsen Kl Natmad. Kl Flaget sættes Kl Kl Gudstjeneste Kl Eventyret om Baden Powell ved Robert Madsen Kl Historisk vandring på Odden Kl Frokost Kl Spejderbevægelsen og Samfundet Det idébestemte ungdomsarbejdes betydning for samfundet ved kirkeminister Bertel Haarder (med forbehold) Kl Kaffe og afslutning på stævnet Kl Grupperådets møde med gruppeassistenterne Kl Middag Søndag d. 23. Kl Flaget sættes Kl Kl Morgenandagt Kl Gensyn for deltagerne i Bornholmsrejsen samt deltagerne i Englandsturen med billeder og beretninger. Kl Frokost og hjemkørsel. Tilmeldelse senest 1.9. til Oscar Holst ved at indbetale på gruppens konto eller ved at give besked til Robert pr. telefon. Pris: Fredag til lørdag: 400 kr. - Fredag til søndag: 550 kr./deltager. Kun deltagelse søndag: 75 kr.

8 Side 7. REJSEBREV NR JUBILÆUMSTUREN TIL ENGLAND (27.) / 28. juli til 5. august. Kære deltagere. Efter en sidste planlægningstur til London og omegn i forbindelse med et andet besøg i Kristi Himmelfartsferien ligger alt nu på plads. I kan begynde at glæde jer til en rigtig spændende tur og ikke mindst over, at det ved gode kontakter og hjælp fra lokale spejdervenner er lykkedes at få så mange rabatter, at den oprindelige pris på 8000 kr. pr. deltager kan holde. Da der ikke blev plads til ikke-medlemmer, er der kun denne pris. For denne får I alt det, der er noteret i det efterfølgende program, incl. mulighed for overnatning fra fredag til lørdag på Houens Odde. Ønsker I denne overnatning skal I meddele det til Oscar sammen med indbetalingen af restbeløbet, der er kr / person, hvis du har indbetalt de 2 acontobeløb ( kr.), da vi bad jer om det. Vi beder om indbetaling samt tilmeldelse til overnatning senest d Ud over dette rejsebrevs indbydelser minder jeg om de oplysninger f.eks. omkring prisniveau og entreer, der tidligere er givet. Disse prisniveauer kan være nyttige, når I skal vurdere, hvor mange euro og pund I skal have med. Bortset fra indkøb er de eneste udgifter, I vil få: Betaling af øl, vin og sodavand samt frokost i London og på Jamboreen (regn med pund / frokost). Visa og Master kan bruges så godt som alle vegne og Diners mange steder. I bussen betaler vi drikkevarer med danske penge. Busrejsen foregår i moderne 2 dækker-bus med plads til 75, så vi kan bytte plads, hvis vi ønsker det, men jeg blander mig ikke i, hvor vi sidder.

9 Side 8 Hvad er nødvendigt at medbringe på turen? Selv om det er en spejderrejse foregår turen IKKE i uniform. Behagelig beklædning til turen og til at vandre rundt i London i. Det samme gælder i Gilwell Park. Vi bor i hotellignende overnatninger, og skal derfor ikke have sengetøj eller håndklæder med. Det gælder også overnatningen på Houens Odde, hvor vi har betalt for både sengetøj, linned og håndklæde. Til teateraftenen foreslår jeg, at vi har lidt pænere tøj med. I London klæder man sig pænere på, når man går i teatret. Spejderuniform bør medbringes til besøgsdagen på Brownsea Island og når vi besøger Jamboreen. Det er normalt lidt varmere i England end her, men en paraply / regnfrakke er ofte en nyttig ting at have med. Spejdersangbog og små indslag til aftenhygge vil være nyttigt at have med. Husk derudover pas, sygesikringskort og penge / kreditkort. Hvordan skal vi overnatte? På Houens Odde kommer de flest mulige til at ligge i dobbeltværelser, men det kan blive nødvendigt at få det mest smidige af os op i en overkøje. Vi vil prøve at undgå det! I BP-House (no smoking / no alcohol) har de kun 2 enkeltværelser, som jeg har givet til Ebbe Andersen og Arne Olsen. Ud over ægteparrene vil følgende skulle dele et dobbeltværelse med 2 enkeltsenge: Bente Kjær og Lene Fulton, Lilli Larsen og Doris Petersen, Kurt Øgaard Schmidt og Karl Ole Steenild. Alle værelser har eget bad og toilet. I White House, Gilwell Park kan de opfylde vore ønsker med hensyn til enkeltværelser til vore singler. Alle med eget bad og toilet. På Hotellerne i Belgien og Tyskland skulle det blive som i White House.

10 Side 9 DELTAGERLISTE TIL DGGs tur til England 2007, Bente Kjær Jensen Møldamager Løgumkloster Martha Vestergaard Urtehaven 6, Hjallelse, 5260 Odense S Ivar Vestergaard Urtehaven 6, Hjallelse, 5260 Odense S Lydia Jensen Toftevej 8, Fynshav, 6440 Als Frede Jensen Toftevej 8, Fynshav, 6440 Als Eigil Møller Dyrespringvej 7, 2730 Herlev Esther Møller Dyrespringvej 7, 2730 Herlev Ebbe Andersen Smakkegårdsvej 175, 2820 Gentofte Andreas Asmussen Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa Tove Asmussen Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa Allan Bäck Nørre Allé 2 C, 2200 Køb N Ida Bäck Nørre Allé 2 C, 2200 Køb N Oscar Holst Jensen Elmevej 10, Assens, 9550 Mariager Else Holst Jensen Elmevej 10, Assens, 9550 Mariager Arne Hessel Andersen Østergårdsvej 17, 6690 Gørding Inger Gamborg Andersen Østergårdsvej 17, 6690 Gørding Peder Spørring Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel Ruth Spørring Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel Robert Madsen Skodsborgvej 37, 9270 Klarup Eva Madsen Skodsborgvej 37, 9270 Klarup Leif Andersen Fiskervænget 17, 5600 Faaborg Elin Andersen Fiskervænget 17, 5600 Faaborg Elmer Bernberg Stubdrupvej 6, 7100 Vejle Lis Bernberg Stubdrupvej 6, 7100 Vejle Lilli Larsen Liselejevej 68, 3360 Liseleje Doris Petersen Sankt Ibs Alle 102, 2630 Tåstrup Henning Hansen Hoppeshuse Kolding 28 Inger Hansen Hoppeshuse Kolding 29 Kurt Øgaard Schmidt Helsebakken 4, 7100 Vejle Chresten Jensen Stagestrup Skovvej 2, Erna Jensen Stagestrup Skovvej 2, Bent Kjærsgaard Kalendervej 2, 8210 Århus N Esther Kjærsgaard Kalendervej 2, 8210 Århus N Verner P. Hansen Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg Esther Jacobsen Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg 36 Allan Frost Tingvej 5, 6400 Nybøl Anne Marie Frost Tingvej 5, 6400 Nybøl 38 Lene Fulton Frederikssundsvej 259 G /4 th Br Carsten Thomasen Orionvej 30, Kilden,9900Frederikshavn Karen Thomasen Orionvej 30, Kilden,9900Frederikshavn 41 Arne Olsen Ildtornevej 5 st. tm 3300Frederiksværk Jørgen Christensen Lundkjærvej 21, 7900 Nykøbing Mors Grethe Christensen Lundkjærvej 21, 7900 Nykøbing Mors 44 Morten Th. Mikkelsen P. Knudsensvej 10 / 1 tv Mogens Th. Mikkelsen Steppengvej Haderslev Karl Ole Steenild Fjordvænget 2, Kollund, 6340 Kruså Per Hylander Steen Billesvej Asaa Kirsten Hylander Steen Billesvej Asaa Jan Vilstrup-Møller Vigsnæs Byvej Guldborg Kirsten Vilstrup-Møller Vigsnæs Byvej Guldborg

11 Fredag d Opsamlingsdag på Houens Odde Lørdag d Rejsedag Søn Rejse- og besøgsdag Man BP-dag Morgenandagt Bussen pakkes - AFGANG Morgenandagt Afgang Besøg på spejdermuseet i Leuven, Belgien Morgenandagt Vandring i BPs fodspor i Kensington Side 10 ENDELIGT PROGRAM : Vi mødes på HO. Biler kan langtidsparkeres gratis v. Stensgård Værelsesanvisning Frokost undervejs. Pauser Ca. 13. Overfart Kanalen Calais-Dover Frokost om bord Frokost, BP-House ca. 16 Bus-sightseeing i London i egen bus Udvidet kaffebord m. ost og pølse m.v Lejrbål /pejsehygge Overnatningssted i Belgien, indkvartering Aftensmad Ca. 18: Ankomst til London, BP-House, Indkvartering / Aftensmad Aftenhygge med kaffe i separat rum : Aftensmad, BP-House Egen bus til London Palladium: The Sound of Music Tirs Brownsea dag Ons London dag Tors Gilwell-Park-dag Afgang i egen bus Overfart fra Sandbank til øen Dagsbillet udleveres til alle Londons transportformer Program efter eget ønske Morgenandagt Pakning og afgang Guided tur øen rundt Packed lunch nydes Egen tid på øen Vi sejler tilbage til Sandbank Hjemtur i bus Program efter eget ønske Idéer gives gerne. - også til gratis oplevelser - Egen forplejning Besøg hos Ole Andersen -Frokost Afgang mod Gilwell Park,indkvartering. Rundvisning Aftensmad i BP-House Festmiddag i BP-House Aftenhygge med kaffe i separat rum. Aftensang Aftensmad Aftenhygge med kaffe i baren

12 Fre.3.8. Jamboree-dag Lør Hjemrejsedag Søn Mod Danmark Morgenandagt Afgang til Jamboreen Guided tur. 7, Morgenandagt Afgang Besøge Canterbury Cathedral Morgenandagt Afrejse mod Danmark Lejrbesøg egen fortæring. 15,30 Afgang fra Jamboreen. Evt. besøg på et slot på hjemvejen Ca Overfart Kanalen Dover-Calais Packed lunch om bord. Ca Frokost under vejs Afslutningsmiddag på Gilwell-Park Aftenhygge med kaffe i baren. Ca Ankomst til overnatningskro ved Koblenz Tyskland, indvartering Ca Aftensmad Ca. kl. 16 afsætning på HO Tak for denne gang! På gensyn og husk at tilmelde jer, hvis I vil overnatte på Houens Odde mellem fredag og lørdag. Bedste spejderhilsen Allan Bäck, rejseleder. Nørre Alle 2 C København N. Tlf.: / / Mail: Det skrev De grønne Pigespejdere selv om deres samarbejdsbeslutning: (Du kan læse hele erklæringen på deres mailadresse Vore organisationer har netop indgået en aftale om et udviklingsfællesskab, der skal sikre kvaliteten i fremtidens spejderarbejde og bedre service til medlemmerne i de to korps. Helt konkret betyder det, at vi vil dele kontorlokaler på Holmen i København og samarbejde om en række administrative, rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver. Derved kan vi lære af hinanden og skabe rammerne for at lave endnu bedre spejderarbejde i den ånd, der kendetegner os med respekt for, at vore særlige kendetegn, værdier og kultur i de to korps fortsat kan trives.

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 10. JUNI 2009. Læs i dette nummer: Side 1: Årsmødet Korpslejr. Side 2. Foreløbig indbydelse til årsmødet. Side 3 og 4: Referat

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev December 2005

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev December 2005 Nyhedsbrev December 2005 Kære Spejdere i Grøn Gruppe! Det er med stor glæde at jeg sender jer og jeres familie denne advents og julehilsen! Igen er gået et år, et år fyldt med gode og store oplevelser

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Læs i dette nummer: Side 1: Invitation SEE 20:10 Side 2: Visionsforslag for Den Grønne Gruppe samt resultat af Side 3: møde med korpsets

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 8. DECEMBER 2008 Læs i dette nummer: Side 1: Julehilsen fra grupperådsformanden Side 2-3: Gruppemødet 20.9. på Houens Odde. Side

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 4. SEPTEMBER 2007 Læs i dette nummer: Side 1: Hilsen fra grupperådsformanden. Side 2: Velkommen til årsstævne på Houens Odde 21.

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 15. AUGUST 2010. Læs i dette nummer: Side 1: Årsmøde invitation Side 2: Program for gruppemødet samt tilmeldelse. Side 3: Rejseudvalget

Læs mere

Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Grupperådet: Grf: Robert Madsen GL: Bent Kjærsgaard Skodsborgvej 37. 9279 Klarup Kalendervej 2, 8210 Århus V 98317578 / fammads@klarupnet.dk 86159210 /stensmeden@stofanet.dk Kas.: Oscar Holst Jensen Web.:

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 11. AUGUST 2009. Læs i dette nummer: Side 1: Årsmødet Korpslejr. Køb en særlig gave! Side 2. Indbydelse til årsmødet, 18.-19./9.

Læs mere

KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2006.

KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2006. KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2006. Den Grønne Gruppe under KFUM Spejderne i Danmark er korpsets landsdækkende gruppe for voksne, som ikke nu kan påtage sig en lederopgave.

Læs mere

Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur

Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur Nyt fra rejseudvalget Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur Den Grønne Gruppe arrangerer en grupperejse i 2009 til Kandersteg internationale Spejdercenter i Schweiz. Tid: Transport: Torsdag d. 6. fredag

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 7. AUGUST 2008 Læs i dette nummer: Side 1: Succes for enlige forældre med børn. Side 2: Årsstævne 19. 21. September 2008. Gilwellhytterne

Læs mere

Grupperådet: Gruppeassistenter:

Grupperådet: Gruppeassistenter: Grupperådet: Grf: Robert Madsen GL: Bent Kjærsgaard Skodsborgvej 37. 9279 Klarup Kalendervej 2, 8210 Århus V 98317578 / fammads@klarupnet.dk 86159210 /stensmeden@stofanet.dk Kas.: Oscar Holst Jensen Web.:

Læs mere

BERETNING TIL GRUPPEMØDET Den Grønne Gruppe er korpsets landsdækkende gruppe for voksne!

BERETNING TIL GRUPPEMØDET Den Grønne Gruppe er korpsets landsdækkende gruppe for voksne! KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE: BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2008. Den Grønne Gruppe er korpsets landsdækkende gruppe for voksne! Vi kan optage tidligere medlemmer af korpset, samt medlemmer som

Læs mere

BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2010.

BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2010. KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2010. Den Grønne Gruppe er korpsets landsdækkende gruppe for voksne, som ikke er medlem af anden enhed i korpset, og gruppen er som

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Jubilæumsstævne 1968/2017

Jubilæumsstævne 1968/2017 Kære Folkedanserforeninger. I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.

Læs mere

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby 28.-30. oktober 2016 Du er inviteret 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby Pårørende weekend 28.-30. oktober 2016 En weekend for dig, som er ægtefælle

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 En weekend for dig, hvor vi sætter fokus på

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kvalifikationsturnering Arresøcentret 30. april -1. maj 2016

Kvalifikationsturnering Arresøcentret 30. april -1. maj 2016 Indbydelse til tropledere Kvalifikationsturnering Tak for at du bruger tid på at give dine spejdere en på opleveren og opfordrer dem til at deltage i en fair konkurrence, hvor de kan måle sig med de bedste.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

DUDer Hvor. Christianskirkens menighedslejr 7.-9. nov. 2014

DUDer Hvor. Christianskirkens menighedslejr 7.-9. nov. 2014 e DUDer Hvor r Christianskirkens menighedslejr 7.-9. nov. 2014 Velkommen på menighedslejr 2014 Christianskirkens menighedslejr er for alle og vi glæder os til at være sammen med DIG - der hvor du er. Vi

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Velkommen på Menighedslejr 2013

Velkommen på Menighedslejr 2013 Christianskirkens Menighedslejr 8.-10. november 2013 Velkommen på Menighedslejr 2013 Christianskirkens Menighedslejr 2013 er for alle, der har deres gang i kirken fra babysalmesang til tirsdagsklub. Giv

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest UNGEUDVALGET 5 Ungeweekend PRÆSENTERER Dronningens Ferieby Ungeweekend 12.-14. maj 2017 Sammen har vi det sjovest Ungeweekend Velkommen til Ungeweekend! Vi har i år fokus på det gode fællesskab og samværet

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Iben Eriksen. Privatrådgiver. Dir. tlf: 6520 4841. Vilhelm M. Nielsen Privatrådgiver Dir. tlf: 6520 4850. Chefrådgiver

Iben Eriksen. Privatrådgiver. Dir. tlf: 6520 4841. Vilhelm M. Nielsen Privatrådgiver Dir. tlf: 6520 4850. Chefrådgiver Kerteminde Cup 2009 Jørgen O. Schou Afdelingsdirektør Dir. tlf: 6520 4840 Bente Granhøj Jensen Hovedkasserer Dir. tlf: 6520 4934 Iben Eriksen Dir. tlf: 6520 4841 Jesper Petersen Dir. tlf: 6520 4852 Rene

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter Vi i Muskelsvindfondens myastenigruppe vil gerne invitere dig til MG- Seminar på Musholm Sport Ferie og Konference. Fredag den 28. Oktober kl. 17.00 til søndag den 30. Oktober 2016 kl. ca. 13.00 Vi vedlægger

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Ulvene på forårstur. Maj 2013 45. årgang. Klatretur for troppen side 5 Endelig info om sommerlejren side 6 Tilmeldingsblanket til sommerlejren side 7

Ulvene på forårstur. Maj 2013 45. årgang. Klatretur for troppen side 5 Endelig info om sommerlejren side 6 Tilmeldingsblanket til sommerlejren side 7 Maj 2013 45. årgang Ulvene på forårstur Klatretur for troppen side 5 Endelig info om sommerlejren side 6 Tilmeldingsblanket til sommerlejren side 7 MADTANTER SØGES! HJÆLP OS! side 6 Gruppelederne: Lederne

Læs mere

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2013 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 22. 23. juni BØRNELEJR 29. 2. juli JUNIORLEJR 2. juli 6. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Ekstra luksus:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde samt nye punkter til dagsordenen

Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde samt nye punkter til dagsordenen Referat fra rådsmøde d. 15/9 2010 kl. 19:30 Kaffe te på bordet Tilstede: Preben (Skærbæk), Grethe (Oluf Rye), Jan (Oluf Rye), Birgit (Smidstrup), Vibeke (Gårslev), Anne Marie (Brejning), Mette (Bülow),

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 4 8. August 2005 Velkommen tilbage. Indbydelse konference Ansvarshavende: Jørgen Troelsen HUSK Tilmelding til konference senest 15. august

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

INVITATION. DANMARKS GYMNASTIK FORBUND byder velkommen til

INVITATION. DANMARKS GYMNASTIK FORBUND byder velkommen til 1 INVITATION DANMARKS GYMNASTIK FORBUND byder velkommen til Gymnastik DM for seniorer 16. - 17. maj 2014 Odense Idrætspark Højstrupvej 5, Bolbro, 5200 Odense V Velkommen til Gymnastik DM 2014 Det er mig

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Dansk Ny-Vestindisk Selskab af 2008

Dansk Ny-Vestindisk Selskab af 2008 Kære alle, Skjørring, den 3. april 2010 Endelig er vi nået frem til årets selskabelige sammenkomst, som jo i år finder sted i det vestjyske. Som aftalt sidste år mødes vi St. Bededag, fredag den 30. april

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dagsorden 1. Godkendelse af referat (JP) 2. Regnskab LA2015 (AGL) Bilag 1 3. Medlemshenvendelse omkring Trafikstyrelsen (PS) 4. Rabatudvalg (PS) 5.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

En dejlig dag i TIVOLI

En dejlig dag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En dejlig dag i TIVOLI Tirsdag den 13. april fra kl. 11.00 17.00 byder vi hele familien velkommen til et lukket arrangement, hvor man kan tilbringe en herlig dag

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere