Grupperådet: / / /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grupperådet: 98317578 / fammads@klarupnet.dk 86159210/stensmeden@stofanet.dk. 98583106 / oscar@corpsail.dk 86961381 / Peru@os.dk"

Transkript

1 Grupperådet: Grf: Robert Madsen GL: Bent Kjærsgaard Skodsborgvej Klarup Kalendervej 2, 8210 Århus V / Kas.: Oscar Holst Jensen Web.: Peder Spørring Elmevej 10, Assens 9550 Mariager Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel / / Viggo Kaspersen, Ebbe Andersen, Inger Hansen, Gruppeassistenter: HAFNIA, OLE RØMER, BORNHOLM:Allan Bäck,Nørre Alle 2C.2200 N ERMELUNDEN, BASTRUP: Ebbe Andersen, Smakkegaardsvej Gentofte Tlf HJORTE : Lili Larsen Liselejevej Liseleje Tlf: SUSÅ, ODHERRED, SCT.GEORG: Svend Erik Grane, Sorøvej 30, 4350 Uggerløse Tlf LINDORM, VALDEMAR: Jan Vilstrup-Møller, Vignæs Byvej Guldborg DANEHOF, FIONIA: Leif Andersen, Fiskervænget 17. Dyreborg Faaborg. Tlf NYDAM: Lilian Søndergaard, Ollundsbjerg 44, Over Tandslet 6470 Sydals. GULDHORN: Bente Kjær Jensen, Møldamager 3, 6240 Løgumkloster. Tlf HÆRULF: Torben Faaborg, Sdr. Havnegade 32/ Sønderbrog. Tlf KONGEÅ, HÆRVEJEN: Viggo Kaspersen, Rytrtervænget 5, St. Andst Vejen Tlf HO BUGT: Arne Hessel Andersen, Østergaardsvej 17, 6690 Gørding. Tlf SKAMLING: Inger Hansen, Hoppeshuse Kolding. Tlf MUNKEBJERG: Elmer Bernberg, Stupdrupvej 6, Højen 7100 Vejle. LYNGNÆS, LUNDENÆS LEN: Tove Lykkeberg, Johansvej Vildbjer Tlf LOVRING: Arne Mølgaard, Østervang Vejle Øst. Tlf MARSELIS, DJURSLAND: Bent Kjærsgaard, Kalendervej Tlf NORSØSTJYDSKE: Oscar Holst Jensen, Elmevej 10, Assens Tlf THY, HARDSYSSEL, VESTLIMFJORD: Chersten Jensen, Stangstrup Skovvej , Snested. Tlf GUDENÅ, MIDTJYDSKE: Peder Spørring, Chr. Eriksensvej Tlf AALBORG, AGGERSBORG: Robert Madsen, Skodsborgvej Tlf VEST-VENDSYSSEL: Kirsten Lassen, Plantagevej Bindslev. Tlf ØST-VENDSYSSEL: Niels Jørgen Jensen, Porsevej Dronninglund. Tlf Ansvarshavende redaktør: Allan Bäck, Nørre Alle 2 C København N. Tlf Mail: Dead line til næste nummer, der udkommer ca. 1. oktober er 15. September gerne på mail KFUM-Spejderne i Danmark, Rysenstensgade Kbh. V. Tlf års JUBILÆUMSINFO:

2 GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 3. MAJ 2007 LÆS I DETTE NUMMER: Grøde og forandring. Side 2. Referat fra grupperåds- I år har vi oplevet et forår, der kom mødet den mindst 3 uger tidligere end normalt. og der er allerede blevet advaret mod Side 5. Nyt fra korpset og bog- solskoldning og ditto stik. anmeldelser Lad os nyde, at Guds kærlighed er så stor, at det allerede nu er blevet Side 6. Indbydelse til årsstævne udevejr og håbe på, at hele somme September ren ikke bliver brugt her i disse måneder, men kan holde mindst juli ud. Side 7. Sidste rejsebrev til Men den 14. maj troede mange, at der deltagerne i Englands- var nogle, der havde fået solstik. Den turen. dag blev det offentligt, at De Grønne Side 10.Endeligt program m.v. Pigespejdere (tidligere KFUK-Spejderne i Danmark) og Det Danske Spejder- Side 11: Det skrev De Grønne korps havde indgået et udviklings- og Pigespejdere selv kontorfællesskab. Det var i hvert fald månedens overraskelse! Læs mere på side 11, og lad os så tænke på, hvordan tingene kan ændre sig hurtigere end nogle af os havde fantasi til at forestille os. Jeg undrer mig stadig over, at de grønne med deres formål kan indgå i et udviklingssamarbejde med DDS. Tiden vil vise, hvad det fører med sig og om det kan gå. Med spejderhilsen, Redaktøren. Den Grønne Gruppes hjemmeside:

3 KFUM-Spejderne Den Grønne Gruppe Side 2 REFERAT af grupperådsmøde 21/4-07, Stensgården. Til stede: Robert Madsen (RS), Oscar Holst Jensen (OH), Ebbe Andersen (EA), Inger Hansen (IH), Bent Kjærsgaard (BK) og Viggo Kaspersen (VK). På besøg: Allan Bäck (AB) og Keld Søllested (KS). Afbud fra: Peder Spørring (PS), INDLEDNING v/ab Opstandelsens virkelighed. 1. VALG AF REFERENT Viggo refererer. 2. GODKENDELSE AF REFERAT. Referatet fra møde 2/12-06 godkendt uden bemærkninger. Referatet udsendt i Grønt Nyt før godkendelse, da det ellers ville blive for gammelt og uinteressant. 3. SIDEN SIDST v/alle RM: 3 af gruppens medlemmer er afgået ved døden: Niels Frimer takkekort fra Lis Frimer. Mogens Petersen takkekort fra Doris. Helge Larsen Ebbe deltager ved bisættelsen. Vendsyssel division har stort arrangement 28/4. Cresten i Thy har haft arrangement med 80 gamle grønne. Verner Paulin fra Sønderborg holder gamle grønne stævne på Grænseborgen. Har været i Hammel og holdt foredrag. Har været på Port Arthur og mødt bl.a. Leif A. som fungerende DTC. Korpsets medlemsopgørelse 2006: medlemmer. Man glæder sig over en opbremsning i frafaldet af medlemmer. Der er ca i spejderalderen (ældste jun., spejder og senior). Antallet af piger og drenge ikke opgjort. OH: Der har været 2 aflyste rolandlejre. Har været på "Linen ud" i Silkeborg og fortalt korpshistorie. Fik lejlighed til at se Asger Jorn dagbøger. Har fortalt spejderbevægelsens historie for 85 medlemmer af Bankager gruppe i Horsens. VK: Har haft sang- og bevægelsestime i Viborg med én af jamboree-troppene. EA: Har været til distriktsmøde i Bastrup distrikt. Har deltaget i "Linen ud" som grøn gruppes repræsentant. Blev konfronteret med den kendsgerning, at vi som Grøn Gruppe medlemmer ikke er blevet pædofili-tjekket, så derfor kunne de ikke bruge os i spejdersammenhæng. Sagen er, at hvis en gruppe henter hjælp fra grøn gruppemedlemmer, er det gruppens ansvar, at medlemmerne bliver tjekket. Det gælder lige så vel ved brug af forældre på poster o.l. Solgte korpslejr-cd'er.

4 Side 3 Er interesseret i Roberts notater til fortællingen om korpsets/spejderbevægelsens historie. BK: Havde en del materiale fra korpset. Det fælleskorpslige Spejdermuseum i Århus har åbent hver lørdag. Aksel Sløk er leder. 4. ØKONOMI v/oh Der er forsvundet en del medlemmer. Mange er blevet aktive i korpset. Der er pt Men almindeligvis vokser antallet i løbet af året. Regnskabet blev gennemgået. Kassereren er fortrøstningsfuld. Der er betalt de 1100 kr. til "Friends of scouting", som støtter spejderarbejdet i Østeuropa. CD'erne sælges kontant. Der er i alt solgt 73 stk. Prisen blev drøftet, men det endte med, at den fastholdes de næste år. Husk at tage den med ud til møder. 5. MEDLEMSBLADET v/ab AB foreslår, at næste blad udkommer i ugen lige efter pinse, uge 22. Deadline for stof til bladet er 7/5. Indholdet vil blive: en nøjagtig plan for DGG's tur til England med alle oplysninger til deltagerne referat fra dette grupperådsmøde invitation til årsstævnet (skal nok også sendes særskilt?) anmeldelse af de to sidste udgivelser fra forlaget: Cykelhjul og Træ resultatet af drøftelsen om, hvad vi vil med DGG (KS's oplæg) Grupperådet bedes beslutte gruppebladets navn. Jeg vil forsøge at ændre layoutet sådan, at skrifttyperne bliver større og tydeligere, og at vi udnytter den enkelte side bedre. Sct. Johannes Gården har investeret i en scanner, så denne udgift slipper DGG for. Grupperådet vedtog, at bladets navn bliver: "Grønt Nyt". Præmien sendes til indsenderen af forslaget. Der var enighed om AB's oplæg til indhold i næste nr. EA: Tilfredshed med bladet. Det står for både nostalgi og udvikling. 6. ENGLANDSTUREN I 2007 v/ab. Denne er i det store og hele på plads. Vi har bekræftede.. overnatninger i London/Gilwell Park betalte teaterbilletter til Sound of Music betalte adgangsbilletter og færgeoverfart til Brownsea Island bekræftet adgang til jamboreen, der for os er gratis, og hvor vi er blevet lovet dels en rundvisning, dels adgang til selve campside og dels et møde med lejrens øverste chef. For at få de sidste ting bekræftet og lagt det endelige program helt fast, tager AB til møde i London i slutningen af maj, bl.a. med Ole Andersen, den lokale kontakt, (tidl. spejder i Haslev.) Der er aftalt overnatningsmulighed med morgenmad på Stensgaard mellem fredag og lørdag, juli. Det er ikke muligt at udarbejde et nøjagtigt budget for indeværende, men med de besparelser, vi har opnået i London i forhold til det oprindelige, er det sandsynligt, at prisen kan fastholdes på de kr. for medlemmer og ægtefæller, og kr. for ikke medlemmer. Dette incl. overnatningen på HO. 7. REJSEAKTIVITETER I ØVRIGT v/ks. De planlagte aktiviteter fremgår af referaterne, og der er ikke noget nyt at knytte til. 8. TANKER OMKRING GRØN GRUPPE v/ks. Kelds tanker om fornyelse i DGG's medlemstilgang bygger bl.a. på erfaringer fra Stensballe gruppe, hvor han selv er med i en af de to familiepatruljer.

5 Side 4 Patruljerne mødes en gang om måneden, dels til egne programidéer, dels til at løse opgaver for gruppen. Typisk har en fra et par været leder i gruppen, og ægtefællen er så inddraget i fællesskabet. En idé kunne være, at når man er medlem af en familiepatrulje blev man også medlem af DGG. Der kunne være tale om et familiemedlemskab. Hvad angår kontingent, kunne man forestille sig, at de nuværende 400 kr. blev fordelt med 200 kr. til korpset, 100 kr. til den lokale gruppe og 100 kr. til DGG. Set fra korpsets side ville denne kontingentstørrelse svare lidt til den, man har sat for det familiearbejde for 0-6-årige, som korpset er ved at lancere. VK: Det ville give flere medlemmer af korpset og DGG. KS: Mange gamle ledere vil formodentlig noget mindre struktureret end f.eks. Sct. Georgsgilderne eller Y's mens klubberne. Initiativet skal komme fra en leder lokalt, som de nye potentielle medlemmer kender godt. Hovedinteressen er det menneskelige fællesskab baseret på oplevelser i den lokale gruppe. RM: Nøglen ligger i den økonomiske struktur. KS: Kontingentet kunne betales til DGG, som så fordeler til korps og lokal gruppe. IH: Vonsild har en "voksengruppe" af aktive og ikke aktive ledere, som laver fælles oplevelsesaktiviteter. BK: Der kunne være en idéside i "Grønt Nyt" om mulighederne for grupperne. RM: Der laves på baggrund af vore drøftelser en skrivelse til FU, som sendes ud til grupperådets medlemmer til drøftelse og gennemsyn. KS: Hvis aftalen går i stand, kommer der et salgsarbejde, som skal gøres på den rigtige måde ved personlig kontakt gennem gruppeassistenterne. En tanke var også, om f.eks. kunstforeningens medlemmer kunne få budet om at blive associeret medlem af DGG. RM vil tage en drøftelse med korpsets ledelse. 9. KONTINGENTSTØRRELSE EVT. NY AFTALE MED HB/FU OM KORPSAFGIFT RM har bedt formanden om en drøftelse af sagen omkring dobbelt medlemskab og korpsafgiften. Lars K. Jensen er parat til at drøfte sagen, og den søges gennemført i forbindelse med næste FU-møde. Som situationen er nu, kan der ikke gives noget fra kontingentet til den lokale gruppe, idet der betales ca. 320 kr. til korpset, og dermed er der kun 80 kr. til DGG's kasse. 10. GRØN GRUPPES MEDLEMMERS GODKENDELSE I DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD. Emnet er berørt og behandlet under pkt. 3, EA. 11. GRUPPEASSISTENTER MATERIALE UDSENDT v/ea Materialet er udsendt. Kommentarerne var flot og professionelt arbejde. Med det, er GA'erne godt udstyret til at præsentere DGG. 12. ÅRSSTÆVNET FORSLAG TIL ENDELIGT PROGRAM. Programmet blev snakket igennem Vandreturen på Odden bliver "i jubilæets tegn". De der kun kommer for at deltage i gensyn Bornholm og England inviteres til lørdag kl NYT OM JUBILÆUMSAKTIVITETER. Der er en plan om en Fredsgave på ca. 8 mill. kroner. Spejderhjælpen skal indgå i denne. Normalt giver spejderhjælpen 1-1,1 mill. kr. 14. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE. Næste møde bliver sommermødet, 1/7 kl. 10 i Århus. Referat udsendt 23/4-07. Viggo Kaspersen

6 Side 5 KORPSET Det er ganske vist: ved redaktøren: korpskontoret har fået ny kontorleder. Det er Peder Gundersen, der kommer fra en stilling som forlagsleder af Unitas. Han har en stærk KFUMbaggrund, men har ikke en egentlig spejderbaggrund. Samtidig er der kommet en ny bogholder, der igen hedder Gitte. Hun har hidtil været ansat som bogholder i Mosaisk Trossamfund. Vi byder velkommen til disse to nye, nøglemedarbejdere på kontoret. Ordbog for spejderforældre er et nyt tiltag på spejdernet udarbejdet af vores nye informationskonsulent. Idéen er god, men desværre er der en del vildskud, der mere er præget af ønsket om at være med på noderne end at fastholde en hjælp til nye omkring spejdersproget. Vi må håbe, at vildskuddene luges ud hurtigst muligt. Du kan være med, ved at give din kommentar på spejdernettet. Nyt fra forlaget: Vild med cykler og hjul er nr. 5 i en instruktionsserie. Man kan spørge sig selv, hvilket formål det har at bruge 35 sider med så lidt reelt indhold. Der er en del barnagtige men nok sjove tegninger og nogle idéer til, hvordan man kan bruge sin cykel til leg og sjov, men hvilke reelle spejdersammenhænge disse har, virker ikke helt gennemtænkt. Umiddelbart en udgivelse, der mest ligner noget, man blot håber at kunne tjene lidt ekstra på, men som ikke mange i vort arbejde umiddelbart har brug for. Anderledes er det med nr. 6 i serien: Vild med skov og træer. Her er der tale om et meget nyttig og informativ hæfte med mange gode ting omkring skoven og dens brug. Læseren lærer både regler for brug af skoven, om trækendskab, fuglesang, spor, fodring af fugle, dyrespor, træ som brænde og skovens som spisekammer. Lay outet er flot, overskueligt og indbydende. Med dette hæfte har forlaget ramt rigtigt ikke mindst over for vore medlemmer og deres familier.

7 Side 6 ÅRSSTÆVNE 2007 Den Grønne Gruppe Så er det ved at være tid til, at vi igen mødes på Houens Odde til årsstævne. Noter allerede nu datoen og reserver weekenden den og 23. September. Fredag d. 21. Lørdag d. 22. PROGRAMMET BLIVER: Kl Ankomst, kaffe og indkvartering Kl Middag Kl Lejrbål fejring af spejderbevægelsens 100 års Jubilæum. Kaffe med brød. Kl Aftensang på kirkepladsen Kl Natmad. Kl Flaget sættes Kl Kl Gudstjeneste Kl Eventyret om Baden Powell ved Robert Madsen Kl Historisk vandring på Odden Kl Frokost Kl Spejderbevægelsen og Samfundet Det idébestemte ungdomsarbejdes betydning for samfundet ved kirkeminister Bertel Haarder (med forbehold) Kl Kaffe og afslutning på stævnet Kl Grupperådets møde med gruppeassistenterne Kl Middag Søndag d. 23. Kl Flaget sættes Kl Kl Morgenandagt Kl Gensyn for deltagerne i Bornholmsrejsen samt deltagerne i Englandsturen med billeder og beretninger. Kl Frokost og hjemkørsel. Tilmeldelse senest 1.9. til Oscar Holst ved at indbetale på gruppens konto eller ved at give besked til Robert pr. telefon. Pris: Fredag til lørdag: 400 kr. - Fredag til søndag: 550 kr./deltager. Kun deltagelse søndag: 75 kr.

8 Side 7. REJSEBREV NR JUBILÆUMSTUREN TIL ENGLAND (27.) / 28. juli til 5. august. Kære deltagere. Efter en sidste planlægningstur til London og omegn i forbindelse med et andet besøg i Kristi Himmelfartsferien ligger alt nu på plads. I kan begynde at glæde jer til en rigtig spændende tur og ikke mindst over, at det ved gode kontakter og hjælp fra lokale spejdervenner er lykkedes at få så mange rabatter, at den oprindelige pris på 8000 kr. pr. deltager kan holde. Da der ikke blev plads til ikke-medlemmer, er der kun denne pris. For denne får I alt det, der er noteret i det efterfølgende program, incl. mulighed for overnatning fra fredag til lørdag på Houens Odde. Ønsker I denne overnatning skal I meddele det til Oscar sammen med indbetalingen af restbeløbet, der er kr / person, hvis du har indbetalt de 2 acontobeløb ( kr.), da vi bad jer om det. Vi beder om indbetaling samt tilmeldelse til overnatning senest d Ud over dette rejsebrevs indbydelser minder jeg om de oplysninger f.eks. omkring prisniveau og entreer, der tidligere er givet. Disse prisniveauer kan være nyttige, når I skal vurdere, hvor mange euro og pund I skal have med. Bortset fra indkøb er de eneste udgifter, I vil få: Betaling af øl, vin og sodavand samt frokost i London og på Jamboreen (regn med pund / frokost). Visa og Master kan bruges så godt som alle vegne og Diners mange steder. I bussen betaler vi drikkevarer med danske penge. Busrejsen foregår i moderne 2 dækker-bus med plads til 75, så vi kan bytte plads, hvis vi ønsker det, men jeg blander mig ikke i, hvor vi sidder.

9 Side 8 Hvad er nødvendigt at medbringe på turen? Selv om det er en spejderrejse foregår turen IKKE i uniform. Behagelig beklædning til turen og til at vandre rundt i London i. Det samme gælder i Gilwell Park. Vi bor i hotellignende overnatninger, og skal derfor ikke have sengetøj eller håndklæder med. Det gælder også overnatningen på Houens Odde, hvor vi har betalt for både sengetøj, linned og håndklæde. Til teateraftenen foreslår jeg, at vi har lidt pænere tøj med. I London klæder man sig pænere på, når man går i teatret. Spejderuniform bør medbringes til besøgsdagen på Brownsea Island og når vi besøger Jamboreen. Det er normalt lidt varmere i England end her, men en paraply / regnfrakke er ofte en nyttig ting at have med. Spejdersangbog og små indslag til aftenhygge vil være nyttigt at have med. Husk derudover pas, sygesikringskort og penge / kreditkort. Hvordan skal vi overnatte? På Houens Odde kommer de flest mulige til at ligge i dobbeltværelser, men det kan blive nødvendigt at få det mest smidige af os op i en overkøje. Vi vil prøve at undgå det! I BP-House (no smoking / no alcohol) har de kun 2 enkeltværelser, som jeg har givet til Ebbe Andersen og Arne Olsen. Ud over ægteparrene vil følgende skulle dele et dobbeltværelse med 2 enkeltsenge: Bente Kjær og Lene Fulton, Lilli Larsen og Doris Petersen, Kurt Øgaard Schmidt og Karl Ole Steenild. Alle værelser har eget bad og toilet. I White House, Gilwell Park kan de opfylde vore ønsker med hensyn til enkeltværelser til vore singler. Alle med eget bad og toilet. På Hotellerne i Belgien og Tyskland skulle det blive som i White House.

10 Side 9 DELTAGERLISTE TIL DGGs tur til England 2007, Bente Kjær Jensen Møldamager Løgumkloster Martha Vestergaard Urtehaven 6, Hjallelse, 5260 Odense S Ivar Vestergaard Urtehaven 6, Hjallelse, 5260 Odense S Lydia Jensen Toftevej 8, Fynshav, 6440 Als Frede Jensen Toftevej 8, Fynshav, 6440 Als Eigil Møller Dyrespringvej 7, 2730 Herlev Esther Møller Dyrespringvej 7, 2730 Herlev Ebbe Andersen Smakkegårdsvej 175, 2820 Gentofte Andreas Asmussen Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa Tove Asmussen Kirkevej 2, Felsted, 6200 Aabenraa Allan Bäck Nørre Allé 2 C, 2200 Køb N Ida Bäck Nørre Allé 2 C, 2200 Køb N Oscar Holst Jensen Elmevej 10, Assens, 9550 Mariager Else Holst Jensen Elmevej 10, Assens, 9550 Mariager Arne Hessel Andersen Østergårdsvej 17, 6690 Gørding Inger Gamborg Andersen Østergårdsvej 17, 6690 Gørding Peder Spørring Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel Ruth Spørring Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel Robert Madsen Skodsborgvej 37, 9270 Klarup Eva Madsen Skodsborgvej 37, 9270 Klarup Leif Andersen Fiskervænget 17, 5600 Faaborg Elin Andersen Fiskervænget 17, 5600 Faaborg Elmer Bernberg Stubdrupvej 6, 7100 Vejle Lis Bernberg Stubdrupvej 6, 7100 Vejle Lilli Larsen Liselejevej 68, 3360 Liseleje Doris Petersen Sankt Ibs Alle 102, 2630 Tåstrup Henning Hansen Hoppeshuse Kolding 28 Inger Hansen Hoppeshuse Kolding 29 Kurt Øgaard Schmidt Helsebakken 4, 7100 Vejle Chresten Jensen Stagestrup Skovvej 2, Erna Jensen Stagestrup Skovvej 2, Bent Kjærsgaard Kalendervej 2, 8210 Århus N Esther Kjærsgaard Kalendervej 2, 8210 Århus N Verner P. Hansen Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg Esther Jacobsen Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg 36 Allan Frost Tingvej 5, 6400 Nybøl Anne Marie Frost Tingvej 5, 6400 Nybøl 38 Lene Fulton Frederikssundsvej 259 G /4 th Br Carsten Thomasen Orionvej 30, Kilden,9900Frederikshavn Karen Thomasen Orionvej 30, Kilden,9900Frederikshavn 41 Arne Olsen Ildtornevej 5 st. tm 3300Frederiksværk Jørgen Christensen Lundkjærvej 21, 7900 Nykøbing Mors Grethe Christensen Lundkjærvej 21, 7900 Nykøbing Mors 44 Morten Th. Mikkelsen P. Knudsensvej 10 / 1 tv Mogens Th. Mikkelsen Steppengvej Haderslev Karl Ole Steenild Fjordvænget 2, Kollund, 6340 Kruså Per Hylander Steen Billesvej Asaa Kirsten Hylander Steen Billesvej Asaa Jan Vilstrup-Møller Vigsnæs Byvej Guldborg Kirsten Vilstrup-Møller Vigsnæs Byvej Guldborg

11 Fredag d Opsamlingsdag på Houens Odde Lørdag d Rejsedag Søn Rejse- og besøgsdag Man BP-dag Morgenandagt Bussen pakkes - AFGANG Morgenandagt Afgang Besøg på spejdermuseet i Leuven, Belgien Morgenandagt Vandring i BPs fodspor i Kensington Side 10 ENDELIGT PROGRAM : Vi mødes på HO. Biler kan langtidsparkeres gratis v. Stensgård Værelsesanvisning Frokost undervejs. Pauser Ca. 13. Overfart Kanalen Calais-Dover Frokost om bord Frokost, BP-House ca. 16 Bus-sightseeing i London i egen bus Udvidet kaffebord m. ost og pølse m.v Lejrbål /pejsehygge Overnatningssted i Belgien, indkvartering Aftensmad Ca. 18: Ankomst til London, BP-House, Indkvartering / Aftensmad Aftenhygge med kaffe i separat rum : Aftensmad, BP-House Egen bus til London Palladium: The Sound of Music Tirs Brownsea dag Ons London dag Tors Gilwell-Park-dag Afgang i egen bus Overfart fra Sandbank til øen Dagsbillet udleveres til alle Londons transportformer Program efter eget ønske Morgenandagt Pakning og afgang Guided tur øen rundt Packed lunch nydes Egen tid på øen Vi sejler tilbage til Sandbank Hjemtur i bus Program efter eget ønske Idéer gives gerne. - også til gratis oplevelser - Egen forplejning Besøg hos Ole Andersen -Frokost Afgang mod Gilwell Park,indkvartering. Rundvisning Aftensmad i BP-House Festmiddag i BP-House Aftenhygge med kaffe i separat rum. Aftensang Aftensmad Aftenhygge med kaffe i baren

12 Fre.3.8. Jamboree-dag Lør Hjemrejsedag Søn Mod Danmark Morgenandagt Afgang til Jamboreen Guided tur. 7, Morgenandagt Afgang Besøge Canterbury Cathedral Morgenandagt Afrejse mod Danmark Lejrbesøg egen fortæring. 15,30 Afgang fra Jamboreen. Evt. besøg på et slot på hjemvejen Ca Overfart Kanalen Dover-Calais Packed lunch om bord. Ca Frokost under vejs Afslutningsmiddag på Gilwell-Park Aftenhygge med kaffe i baren. Ca Ankomst til overnatningskro ved Koblenz Tyskland, indvartering Ca Aftensmad Ca. kl. 16 afsætning på HO Tak for denne gang! På gensyn og husk at tilmelde jer, hvis I vil overnatte på Houens Odde mellem fredag og lørdag. Bedste spejderhilsen Allan Bäck, rejseleder. Nørre Alle 2 C København N. Tlf.: / / Mail: Det skrev De grønne Pigespejdere selv om deres samarbejdsbeslutning: (Du kan læse hele erklæringen på deres mailadresse Vore organisationer har netop indgået en aftale om et udviklingsfællesskab, der skal sikre kvaliteten i fremtidens spejderarbejde og bedre service til medlemmerne i de to korps. Helt konkret betyder det, at vi vil dele kontorlokaler på Holmen i København og samarbejde om en række administrative, rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver. Derved kan vi lære af hinanden og skabe rammerne for at lave endnu bedre spejderarbejde i den ånd, der kendetegner os med respekt for, at vore særlige kendetegn, værdier og kultur i de to korps fortsat kan trives.

Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur

Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur Nyt fra rejseudvalget Kandersteg 2009 Fællestur og vandretur Den Grønne Gruppe arrangerer en grupperejse i 2009 til Kandersteg internationale Spejdercenter i Schweiz. Tid: Transport: Torsdag d. 6. fredag

Læs mere

Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær

Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær OKTOBER KFUM-Spejderne i Danmark Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær N T Nr.: 19 6. Årgang - 2011 Tag en kikker på vores nye hjemmeside http://groengruppe.kfumspejderne.dk

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg.

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg. 1 For Dreslette Skoles distrikt Marts 2009 11.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Menneskets hjerne er et forunderligt organ, som konstant er i forandring og udvikling. Hjerneforskere påstår, at hjernen næsten

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

HUGin 21. ÅRG. NR. 4

HUGin 21. ÅRG. NR. 4 HUGin 21. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Beredt på vækst landsmøderapport 2012

Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, 2450 KBH SV info@kfumspejderne.dk Tlf: 70102666 Redaktion; Jonas B. Whitehorn og Louise M. Vestergaard Layout: Malene

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere