#7 september Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#7 september 2010. Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi"

Transkript

1 #7 september 2010 FM Update Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi

2 Leder Er en sparet krone en tjent krone? Kære DFM er, Du sidder nu med årets 3. udgave af FM UPDATE som handler om den bæredygtige arbejdsplads. Et begreb vi som FM i højere og højere grad bliver mødt med og hvor der stilles forventninger fra brugere og samarbejdspartnere om, at vi tænker i de baner og får de holistiske løsninger frem på banen. Og omvendt er det ikke altid den krone man har sparet som kommer på bundlinjen faktisk kan det ende med det stik modsatte. Som min tidl. chef tit sagde: Man skal passe på ikke at tabe 20 eren ud af lommen når man bukker sig ned efter 25 øren. Og jeg syntes desværre jeg kan genkalde mig mange eksempler herpå. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Rigtig mange begreber indgår i denne cocktail. Alt lige fra arbejdsmiljø, materialer, deres cyklus, dagslys, energiforbrug, fleksibilitet, funktionskrav til totaløkonomi. Som FM er syntes jeg blot vi skal være glade for denne udfordring som jo i virkeligheden viser, hvor stort et område FM breder sig over når man bruger denne funktion optimalt. En bold vi bare skal gribe og drible med. Men udfordringen er ikke lige til og nem at løse. I disse tider bliver vi alle mødt at økonomiske sparekrav. Udtrykket man kan spare sig ihjel kommer i den forbindelse på nethinden. For nok kan vi alle spare, men hvis man samtidig ønsker vækst, effektiviseringer og merværdi ikke blot på bundlinjen - så skal man holde tungen lige i munden. Og kan man så skabe de bæredygtige løsninger? Det er ikke noget nyt i, at man i krisetider bliver stillet overfor sparekrav, men vi oplever i større og større grad som FM ere at blive nøje inddraget i processen og ofte endda at stå for store dele af den. FM er gennem de senere år blev en større og større del af danske ledelser både i det offentlige og private. En udvikling vi i DFM er både rigtig glade for og fortsat forsøger at facilitere. Som FM ere kommer vi til at forme fremtidens arbejdspladser i meget større udstrækning end vi måske har været vant til at skulle være de proaktive der til stadighed søger at skabe den bæredygtige arbejdsplads. Mogens Kornbo Bestyrelsesformand, DFM Vores rolle som er FM er er her at rådgive vores ledelser så man kender effekten af de spareløsninger man vælger. For nogle løsninger gælder det, at netop det at investere en krone faktisk kan give langt mere end den samme krone tilbage igen når alt tælles med. Forsiden: Rambølls nye hovedkontor i Ørestad Indhold Grønt kontor = Intet kontor? Side 3 >> 3D-model til understøttelse af drift og vedligehold Side 8 >> Relokation Omrokering Flytninger Side 13 >> Try-out labs udvikling af læringsmiljøet Side 14 >> Facilities Management kan og skal levere merværdi! Side 18 >> 10 år i centrum af Danmarks største byggeri Side 24 >> Den Værdiskabende Byggeproces Side 28 >> The European Facilities Management Conference 2010 Side 30 >> 2

3 Den bæredygtige arbejdsplads Denne artikel argumenterer for at et hvert kontorbyggeri indledes med en kritisk vurdering af behovet for nye kontorpladser, også - eller isœr - når det handler om at lave bæredygtigt byggeri. Grønne kontorbygninger kan meget vel inkorporere alle former for fantastiske designløsninger, men rigtigt bæredygtige bliver det aldrig, hvis der ikke er behov for disse bygninger. Og netop dette behov kan man betvivle, i en tid prœget af i-pads og tomme kontorbygninger. Af Juriaan van Meel Senior forsker, CFM Realdania Forskning Grønt KONTOR = INTET KONTOR? Da bæredygtighed blev moderne Fra at have være noget som idealistiske arkitekter i sundhedssandaler beskœftigede sig med, er bæredygtighed blevet trendy, selv hos de Hugo Boss klœdte bygherrer, top managers og ejendomsmæglere. Årsagen til at grønt er blevet moderne skyldes flere forhold. Den vigtigste grund er højst sandsynlig følelsen af, at det er sidste udkald, både hos forbrugere, producenter og politikere. Ihærdige kampagnefolk, som Al Gore har formået at skabe nok angst til at disse grupper for alvor er begyndt at handle. Regeringer er begyndt at udforme strengere bygningsreglementer og kunderne efterspørger bæredygtigt byggeri. Industrien svarer igen ved at producerer en bred vifte af grønne byggematerialer og grønt inventar lige fra genanvendelige tæpper og cradleto-cradle stole til innovative klimaanlæg og solceller. 3

4 Den bæredygtige arbejdsplads Billeder fra Revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC) nye hovedkontor i London Det grønne kontor Det enorme fokus på bæredygtighed har i kontorsektoren skabt fænomenet det grønne kontor. Termen henviser til kontorbyggeri, som er designet og drevet på en måde så forbruget af vand, energi og materialer er begrœnset. Derudover dœkker betegnelsen også over skabelsen af et sundt og behageligt arbejdsmiljø hvor bl.a. adgang til dagslys, luftkvalitet, termisk komfort og god akustisk er i fokus. Fokuspunkter som giver point i LEED og BREEAM klassificeringer en form for Michelin gulden for bæredygtig byggeri. Et godt eksempel på det grønne kontor er Revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC) nye hovedkontor i London, som er blevet klassificeret som BREEAM Outstanding (en ny kategori i BREEAM systemet). Den m 2 store bygning, designet af Foster + Partners, har fået denne blåstempling fordi man i vid udstrækning har tilpasset bæredygtighedsprincippet på alt lige fra solafskærming og solopvarmede varmtvandspaneler til grønne tage og energisystemer, som bruger biobrændsel. PwC er dog ikke de eneste, som ønsker at skabe et grønt arbejdsmiljø. Det virker tvœrtimod som om, der i øjeblikket er et kapløb i gang blandt bygherrer, som alle tilstræber at skabe det grønneste kontormiljø. Grønt eller kun lysegrønt? Der skal ikke herske tvivl om, at byggerier som PwCs hovedkvarter er rigtigt gode eksempler på grønt ingeniørarbejde. Men når det er sagt, vil en skeptiker fortsat sœtte spørgsmålstegn ved, om sådanne byggerier er tilstrækkeligt radikale i deres tilgang. For som amerikanerne siger: Selvom du får grisen til at bruge læbestift, så er den stadig en gris, og til trods for disse bygningers intelligente design og de bagvedliggende gode intentioner, er og bliver de stadig en kontorbygning som stadig lægger beslag på arealer, byggematerialer, energi og vand, og som samtidig generer affald og skaber trafik. Mindre end tidligere, men så alligevel. Holder vi fast på billedet med grisen, er det grundlœggende spørgsmål vi må stille os selv, hvor mange flere grise vi har vi behov for? Har vi ikke nok nu? Er vi ikke mætte? Er det ikke tid til få noget andet på bordet? Disse spørgsmål er relevante (både når det gœlder grise og kontorbygninger), især når man kigger på den oprindelige Brundtland definition af bæredygtighed: En bæredygtig udvikling gør det muligt af opfylde nutidens behov, uden at hindre fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres. Ifølge denne definition handler bæredygtighed meget om at analysere behovet, i dette tilfælde behovet for kontorplads. Og det er netop dette behov, man kan stille spørgsmålstegn ved. Kontorarbejder, gå hjem! Takket være den teknologiske udvikling har organisationer i dag mere end nogensinde tidligere mulighed for at afskaffe mursten og mørtel. Og et radikalt synspunkt kunne være, at der slet ikke er behov for kontorbygninger. Trådløse netværker og smart teknologi muliggøre et post-office liv, hvor vi arbejder i toget på vej fra det ene møde til det næste, hjemme i samtale-køkkenet eller i kolonihaven. De uformelle møder ved kontorets kaffemaskine kan nemt afløses af en chat via MSN, Skype eller Twitter, og hvis vi absolut skal mødes ansigt-til-ansigt, kan det ligeså godt ske på en charmerende café i byen frem for i et trist mødelokale i en lige så trist kontorbygning. En vild ide? Ja, i et vist omfang, men det er en realitet for en voksende del af arbejdsstyrken, og det er på ingen måde en ny tendens. Så tidligt som i 1969 skabte den østrigske arkitekt Hans Hollein betegnelsen Mobile 4

5 Den bæredygtige arbejdsplads Office, som han også kaldte Transportable Studio in a Suitcase. I de efterfølgende årtier har mange andre overvejet kontorets fremtid og forudsagt, at kontorarbejde vil blive dematerialiseret og virtuelt. Disse fremtidsvisioner var drevet af såvel den teknologiske udvikling som af ønsket om at skabe mere bæredygtige arbejdsformer. Den bœrende ide var, at nye arbejdsformer kunne reducere behovet for pladskrœvende kontorbyggeri og samtidig løse trafikale problemer. Tvetydig forskning At det virtuelle kontor skulle være mere bæredygtigt end det fysiske virker udiskutabelt, men selv det kan man sætte spørgsmålstegn ved. Som altid lader forskningen formode, at virkeligheden er mere kompleks, end vi umiddelbart tror. Ud fra den foreliggende dokumentation, kan der ikke drages nogen entydig konklusion om det virtuelle kontors grønne fortjeneste. Nogle undersøgelser viser godt nok, at når vi arbejder mobilt og især når vi arbejder hjemmefra, så reduceres vores forbrug af bilen, og derved mindskes forbruget af fossile brændstoffer og CO 2 udslippet. Men forskning indikerer også, at den ændrede arbejdsform kan have en uventet effekt. For når vi arbejder hjemmefra, så stiger energiforbruget, da det koster mere energi at opvarme og køle de ansattes individuelle boliger end det gør at gøre det samme med en enkelt, stor kontorbygning. Et andet, mere alvorligt problem er, at når vi arbejder hjemmefra og ikke er lænket til arbejdspladsen, kan det være mere attraktivt at flytte ud af de tætpakkede byer til forstæderne eller mere landlige omgivelser. Dermed kører vi lœngere for at komme på arbejde og samtidig bliver vi mere afhængig af bilen til privat kørsel som når vi f.eks. skal købe ind eller hente og bringe børn i skole. Disse forhold er med til at svække påstanden om den positive effekt det virtuelle kontor har på miljøet. også en mere social og kulturel forklaring. Organisationer er sociale enheder, og mennesker er sociale dyr, som har et naturligt tendens til at flokkes. Ud fra det perspektiv kan kontorer ses som sociale fokus punkter hvor vi mødes og kulturelle udvekslinger finder sted. Og derfor er kontoret forblevet et vigtigt sted. Den amerikanske management guru Thomas Davenport udtrykker det således: Videnarbejdere arbejder på kontoret [ ] De kan lide fleksibilitet, og de kan lide at arbejde hjemme af og til. Men de ved, at er man aldrig på kontoret, så er man hœgtet af forhindret i at udveksle sladder og tavs viden eller pleje det sociale netvœrk. Green, lean and... Så de nye måder at arbejde på har endnu ikke gjort kontorbygningerne unødvendige, men har dog sørget for at vi anvender bygningerne i mindre omfang. Det er en kendsgerning, at vi anvender vores skrivebord omkring 40 % af arbejdsdagen, fordi vi er alle mulige andre steder: på motorvejen, i møde, der hjemme eller lign. Det er klart, at dette ikke er specielt bæredygtigt, da alle Mødested Endvidere er det også vigtigt at se på det virtuelle kontors sociale bæredygtighed. Den store sociale fordel ved det virtuelle kontor er muligheden for selv at vælge tid og sted for ens arbejdsaktiviteter. Dette gør det muligt for folk selv at finde en balance mellem privat- og arbejdsliv uden at skulle stemple ind og ud henne på kontoret. Den form for frihed bliver mere og mere normal og også at krav fra medarbejderne. Indtil dato har dette dog ikke reduceret behovet for det traditionelle kontor. Heller ikke problemet med lange bilkøer og overfyldte offentlige transportmidler er blevet mindre. At disse problemer stadig plager os skyldes til dels konservative arbejdsgivere, som ikke har tiltro nok til deres medarbejdere til at give dem flere friheder. Men der findes 5

6 Den bæredygtige arbejdsplads disse halvtomme arbejdspladser skal bygges, rengøres, oplyses, ventileres og holdes ved lige. En effektiv måde at komme denne form for pladsspild til livs, er ved at introducere konceptet dele-pladser, og derved udnytter de forhåndenvœrende kvadratmeter bedre. Dette koncept har eksisteret i adskillige årtier, men har fundet sit nye momentum i et mix af rationelle besparelsesforanstaltninger og idealistiske grønne tiltag. Den tidligere nœvnte PwC bygning er et godt eksempel. Med sin nuvœrende størrelse er den et tvivlsomt øko flagskib, men var man ikke var gået ind for princippet om at dele skrivebord, ville den have været endnu større. Når det er sagt, skal det understreges at konceptet med at dele skrivebord ikke er velegnet i alle situationer. For mobile medarbejdere, som f.eks. konsulenter eller sælgere, fungerer princippet bedre end for medarbejdere, der har mere skrivebordsbundet arbejde, f.eks. forskere og softwareudviklere. Men det er ikke kun når det handler om skrivebordsplader at brugen af kvadratmeterne kan intensiveres. Der kan opnås signifikante besparelser ved at se nœrmere på muligheden for at gøre ofte underudnyttede faciliteter som f.eks. mødelokaler, restauranter, sportsområder og parkeringspladser mere multifunktionelle. Ved at intensivere brugen af hver enkelt kvadratmeter reduceres behovet for plads, hvilket igen sørger for at bygningens påvirkning af miljøet mindskes. Med andre ord: a green office is a lean office. Genbrugsbygninger Et andet forhold, som må vurderes kritisk, når vi taler om det grønne kontor, er behovet for at bygge nye kontorer. Mange af de grønne projekter, som pressen ynder at skrive om, er nybyggerier og der er derfor meget lidt fokus på genbrugen af eksisterende kontorbygninger. Det er ikke svært at forstå, for det er nemmere at imple- arrangement hos Rambøll den 16. november kl Program Introduktion af Rambøll og byggeprocessens hensyn til FM Kristian Buur Introduktion af ny bog Planning Office Spaces Per Anker Jensen og Juriaan van Meel. Alle deltagere i arrangementet modtager et eksemplar af bogen Rundtur på arbejdspladsen med forklaring af principperne for space management Snacks og en drink Se mere på 6

7 Den bæredygtige arbejdsplads mentere grøn teknologi, når man starter fra bunden af, og ikke møder hindringer i form af den eksisterende bygningsstruktur, forældede klimainstallationer osv. Men endnu engang må man spørge sig selv, om en nybygget kontorbygning kan blive rigtig grøn, når der samtidig er tusindvis af ledige kvadratmeter på markedet. En situation som ikke ser ud til at forandre sig foreløbigt da antallet af medarbejdere falder, arbejdsprocesser stadig automatiseres eller flytter til lande med en billigere arbejdskraft og en mere driftig økonomi. Set i lyset af denne udvikling burde et nyt kontorbyggeri betragtes som en sidste udvej og ikke som et udgangspunkt. Det er mere passende og indrømmet - mere udfordrende at genbruge og puste nyt liv i eksisterende bygninger. Det behøver ikke kun at dreje sig om tomme kontorbygninger, men også nedlagte skoler, lukkede fabrikker, kirker eller lagerbygninger kan bruges. Eneste forudsœtning er at de ligger tæt på offentlig transport. Selv om sådanne bygninger scorer dårligt i forhold til energiforbrug og brugerkomfort, kan man altså undgå at bygge nyt ved at modernisere og istandsœtte dem. Konklusion Artiklens titel, grønt kontor = intet kontor?, er mest et polemisk udsagn. Intentionen er at flytte en del af fokusset fra grønne bygningsteknologier til en diskussion om hvad det reale behov er for kontorbygninger. En kritisk behovsanalyse er relevant, fordi der i dag er flere mennesker end nogensinde før som på grund af trådløse netværker, sociale medier og cloud computing har kunnet give slippe på det fysiske kontor. Det betyder ikke nødvendigvis, at kontorbygninger bliver overflødige i den nœrmeste fremtid, men det betyder at kontorstolene vil vœre mindre besat og nye arbejdsmønstre vil se dagens lys. Vi skal desuden være opmærksomme på, at der er et stort antal ledige kontorer på markedet, hvilket der er god grund til at tro er noget strukturelt. Tager man ikke disse forhold i betragtning når det grønne kontor er til diskussion, er der stor risiko for at vi ender med for mange kvadratmeter som ikke udnyttes optimalt eller som slet ikke bruges en situation som på ingen måder er bæredygtig, uanset hvor mange solceller vi installerer på taget. Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Coor leverer intelligente serviceløsninger, som supporterer virksomheder i op- og nedgang og bidrager til deres lønsomhed og fremgang. Sammen med kunderne identificerer vi forbedringsmuligheder og implementerer nye løsninger. I et foranderligt forretningsmiljø tilbyder vi unikke og fleksible løsninger, som skaber forretningsfordele for din virksomhed. Vi kalder det Service med IQ. 7

8 Den bæredygtige arbejdsplads 3D-model til understøttelse af drift og vedligehold en case bygget på erfaringerne med udbud af rengøringen i Rambølls nye hovedkontor Af Asger Lyngklip Jensen, ansvarlig for rengøringsudbudet, Rambøll Denne artikel forsøger at beskrive de mange komplekse emner, som et nyt hovedkontor er omfattet af. Der vil derfor sikkert være afsnit i artiklen, som du som læser synes fortjener en mere tilbundsgående beskrivelse, end der gengives. Intentionen med artiklen er at tjene som appetitvækker eller inspiration for nogle af de mange muligheder, som brugen af en 3D-model kan give set med driftstekniske øjne. Hovedindgang Rambølls nye hovedkvarter i Ørestaden Simulering fra 3D-modellen 8

9 Den bæredygtige arbejdsplads Rambølls nye hovedkontor er en administrationsbygning placeret på Hannemanns Allé 53 i Ørestaden. Bygningen er på m 2 fordelt på 7 etager samt m 2 kælder, og er designet til 1800 arbejdspladser. Bygningen indeholder foruden kontorarealer laboratorier, fitness center, kantine med tilhørende offentlig café samt for kælderen en lang række teknikrum. Bygningen blev overtaget og taget i drift den 9. august 2010, og er opført som et partnerskab mellem SEB, Pihl & Søn, Dissing + Weitling samt Rambøll. Processen om opførelse af et nyt hovedkontor startede tilbage i år 2000, udsprunget af et ønske om at samle Rambøll Gruppen, som på daværende tidspunkt var placeret 3 steder i hovedstadsområdet. I starten af processen var det tanken at udvide og samle samtlige medarbejdere i et af de eksisterende kontorkomplekser, som Rambøll på daværende tidspunkt benyttede. Resultatet af lokaliseringsanalysen viste, at det ikke var økonomisk rentabelt ud fra de opstillede funktionskrav. Dette medførte, at man i 2003 traf en beslutning om at opføre et nyt hovedkontor, som ved sit design, indretning og geografisk placering understøtter Rambølls vision Digitalisering og 3D-model Rambøll valgte, at hele processen fra idé og design til opførelse af det nye hovedkontor i Ørestaden aktivt skulle understøttes af en 3D-model. På det tidspunkt var der særligt fokus på behovet for koordinering, og digitaliseringen med tilhørende 3D-model sås som en mulighed for at håndtere og formidle de mangeartede informationer. På en enkel og sikker måde satte modellen billeder på de mange ord. Trods et stort kendskab til mulighederne og udfordringerne ved brug af en 3D-model var tankesættet, at vi går i gang, og så er vi indstillet på at løse de opgaver, som viser sig undervejs i processen. Vi så værdien af de muligheder og nye perspektiver, vi kunne opnå til at være væsentligt større end de kendte udfordringer. I idé- og designfasen skulle 3D-modellen tjene som en fælles visuel platform. Denne fælles platform skulle oversætte de fagspecifikke termer og tankesæt som procesdeltagerne, dvs. brugerne, arkitekterne, ingeniørerne og investorerne mv., naturligt medbragte til processen, og herved skabe en fælles platform via en visualisering af ord. I projekteringsfasen skulle 3D-modellen håndtere og understøtte de nødvendige arkitektoniske og ingeniørmæssige discipliner, som parallelt blev udført i denne fase. Igen som en fælles visuel platform. Forenklet sagt skulle 3D-modellen i denne del af processen vise det ingeniørmæssigt mulige sammenholdt med de designmæssige ønsker. Efterhånden som bygningens hovedkomponenter lå fast, kunne en højere detaljeringsgrad tilføres 3D-modellen. På dette tidspunkt blev det igen muligt at inddrage brugerne, idet deres input fra idéfasen nu kunne vises via simuleringer. Disse var opbygget således, at brugeren via en computerspilmotor og en controller til en Nintendo Wii virtuelt kunne bevæge sig rundt i det nye hovedkontor. Rundgangen kunne så foretages med forskellige inventarscenarier, forskellige farvevalg på overflader såsom vægge og gulve. Herved blev det muligt at inddrage brugerne i forholdet 1:1 uden brug af tidligere kendte løsninger såsom mockup. Denne nye metode var ikke kendt på opstartstidspunktet for projektet og således en helt ny måde at benytte en 3D-model på. Foruden visualiseringer skabte 3D-modellen mulighed for løbende igennem projekteringsfasen at udføre kollisionstest på de i bygningen opstillede tekniske installationer med tilhørende forsynings- og distributionssystemer, således at sammenstød kunne udgås i den efterfølgende byggefase. Bygningens drift Organisatorisk er bygningens drift og vedligehold varetaget internt via egen driftsafdeling med outsourcing af en række funktioner. En af funktionerne, som det blev besluttet at outsource, var renhold. Udsigt fra receptionen Simulering fra 3D-modellen 9

10 Den bæredygtige arbejdsplads Bygningen var på dette tidspunkt primært konstruktionen med tilhørende facader og fremstod således overvejende som råhus. Det ville derfor ikke umiddelbart være muligt at gennemføre et traditionelt udbud af rengøringen, idet væsentlige bygningskomponenter og overflader ikke var færdige på tidspunktet for de planlagte gennemgange af bygningen. En konsekvens af dette og ønsket om at digitalisere udbuddet betød, at den eksisterende 3D-model blev brugt til at tilvejebringe et fælles billede af opgavens art og omfang. Tanken var, at det ville være muligt at udarbejde og gennemføre et digitalt udbud af rengøringsfunktionen svarende til opførelsen af selve bygningen. Det vil sige primært båret af 3D-modellen, som kun var understøttet af en hard copy-kravspecifikation mv. Den første idé var, at de enkelte rengøringsleverandører, som blev indbudt til at byde på opgaven, skulle benytte og arbejde direkte i 3D-modellen. Et ønske, som efterfølgende måtte fravælges, da IT-værktøjer og markedet ikke var så udviklet på dette tidspunkt. Foruden ønsket om brug af en 3D-model som en del af udviklingen af rengøringensfunktionen var det et ønske at inddrage den kommende leverandørs erfaringer for yderligere udvikling og optimering. Det sidste blev udtrykt ved, at Rambøll beskrev rammerne samt udfaldskravene for rengøringen, mens rengøringsleverandøren skulle beskrive indholdet af funktionen, der var nødvendigt for at imødekomme udfaldskravene. Inden udsendelse og færdiggørelse af rengøringsudbuddet blev idéerne afprøvet i markedet. Vi havde ved at arbejde med 3D-modellen ud fra et rengøringsmæssigt perspektiv en fornemmelse af, at det at benytte en 3D-model som det primære dokument ikke umiddelbart var muligt. Der var flere årsager til dette forhold. Den 3D-model, som var til rådighed, var skabt til brug for design- og byggefaserne og derfor ud fra forudsætninger, som ikke omfattede direkte drifts- og vedligeholdelsesmæssige data. Et andet forhold var, at arealopdelingen var foretaget mere ud fra bygningens naturlige afgrænsninger. Et eksempel på dette var, at da bygningens design blandt andet skulle understøtte videndeling, indeholdt den flere naturlige mødesteder i kontorområderne. Disse skulle tjene både som mødesteder og som gangarealer. Der var således flere større arealer, som i 3D-modellen benævntes enten kontor eller fællesområder. Disse ville i rengøringsøjemed traditionelt blive benævnt gangarealer, og således ofte være underlagt en anden rengøringsfrekvens end for eksempel kontor eller traditionelle fællesarealer. Yderligere ville ønsket om, at leverandøren skulle arbejde direkte i den digitale model medføre ikke uvæsentlige udgifter til programmer, licenser mv. For at imødekomme disse forhold, men samtidig i videst muligt omfang fastholde de oprindelige ønsker og tanker omkring brugen af 3D-modellen, blev udbuddet gennemført som en kombination af traditionelt papir og brug af 3D-modellen. Den enkelte leverandør fik stillet modellen til rådighed med tilhørende gratis viewer, samt et traditionelt sæt plan- og facadepapirtegninger. Rammerne var beskrevet som arealer med tilhørende prosa, og udfaldskravene var beskrevet som kvalitetsprofiler i henhold til DS/INSTA 800. Arealerne var tilvejebragt som et udtræk fra 3D-modellen til et Excel-ark, som blev leveret af Rambøll. Tilsvarende blev leverandørernes tilbud igen via Excel indlæst i modellen af Rambøll. Forløbet var, at den enkelte rengøringsleverandør indtastede de rengøringsfrekvenser, som de fandt nødvendige for at møde kvalitetsprofilen i Excelarket. Herefter overførte vi rengøringsleverandørens Excel-ark til 3D-modellen. Sammenligningen blev således skabt ved at vise rengøringsfrekvenserne som grafisk farvelagte områder i 3D-modellen. Ved at benytte rengøringsfrekvensen og ikke udfaldskravet i modellen blev det muligt at skabe en gennemsigtighed mellem de bydende, således at den tilbudte rengøringsfrekvens efterfølgende kunne Model med rum til gennemsyn 10

11 Den bæredygtige arbejdsplads oversættes til en kvalitetsprofil. Oversættelsen blev igen foretaget af rengøringsleverandøren i det samme Excel-ark, som blev benyttet til indtastning af rengøringsfrekvenserne. Rengøringsleverandørerne kunne via vieweren bevæge sig rundt i 3D-modellen og herved optimere de logistiske funktioner, som er nødvendige for at udføre rengøring og vinduespolering. Samtidig kunne modellen benyttes til at understøtte fysiske gennemgange. Var rengøringsleverandøren for eksempel i tvivl om relationerne mellem nogle rum, kunne vedkommende benytte 3D-modellen til afklaring. Yderligere var det en fordel, at rengøringsleverandøren kunne benytte 3Dmodellen uafhængigt af fysisk placering og tidspunkt for herved at kunne optimere egen tilbudsproces. Udbuddet var udsendt til 9 rengøringsleverandører og indeholdt foruden rengøring vinduespolering af alt glas internt såvel som på facader, samt tag på atriumgårde og måtteservice. Foruden disse services skulle leverandøren levere alt til opgaven hørende, inkl. sanitetsvarer. Undtaget var brug af de fastinstallerede indvendige poleringsgondoler, som frit kunne benyttes i forbindelse med udførelse af aftalen. Vi modtog 8 bud i første del af processen, hvoraf de 4 blev udtaget til hele processen. Efter indlevering af de 8 tilbud blev der via 3D-modellen og vieweren genereret et gennemsnitligt rengøringsniveau for bygningen. Dette byggede på samtlige 8 tilbud, men omfattede ikke vinduespolering af facaderne og glastag, samt kælderområderne. Rengøringsniveauet for disse områder var fastlagt via frekvenslagte beskrivelser, mens øvrige arealer var udbudt funktionsbestemt med et udfaldskrav. Ved efterfølgende at sammenligne de af den enkelte rengøringsleverandørs tilbudte rengøringsfrekvenser med de gennemsnitlige frekvenser kunne forskellene afdækkes og kvantificeres. Herved medvirkede 3D-modellen til en optimering af evalueringsprocessen. Erfaringer Nu hvor udbuddet er blevet gennemført, kan vi i bagklogskabens klare lys se, at der på flere punkter er tale om nye måder at løse kendte opgaver på. Vi har lært, at der ved at arbejde og bruge en 3Dmodel på tværs af teknologier og specifikke fag naturligt opstår utraditionelle løsningsmuligheder. For rengøringsudbuddet benyttede vi et program, som benyttes til kollisionstest for tekniske installationer til at sammenligne rengøringsfrekvenser. Herved blev data gjort visuelle og forskelle fremhævet, således at store datamængder hurtigt kunne gennemgås, og forskellene vægtes. Vores erfaring er, at denne nye metode optimerer udvælgelsen af tilbud i udbudsprocessen tidsmæssigt med ca. 50 procent. Tilsvarende store byggeprojekter fordrer, at der benyttes 3D-modeller, som er fremtidssikrede, fleksible og uafhængige af en speciel leverandør af software. Rengøringsudbuddet bekræfter, at det er vigtigt at arbejde i åbne filformater, således at bygningsdata tilknyttet 3D-modeller også kan anvendes frit gennem samtlige byggefaser. Det vil sige fra idéfasen videre til design- og projekteringsfaserne samt gennem opførelse og efterfølgende i hele bygningens driftsfase. Vi valgte at arbejde i IFC formater, som er et åbent filformat, således at dataudveksling kunne foregå i et kendt og åbent format. Det er allerede kendt viden, men opgaven viste, at de planlægningsværktøjer, som rengøringsleverandørerne i dag benytter, ikke understøtter denne tankegang, hvorfor arbejdsopgaverne skulle udføres af flere omgange frem for på ét sted, og derefter udveksles mellem de enkelte programmer. Tilsvarende er det vigtigt, at 3D-modellerne opbygges, således at 3D-modellen er velstruktureret og stringent. Den benyttede model var ikke opbygget med rengøringsudbud for øje, men velstruktureret, hvorfor vores tilgang til og brug af modellen var forholdsvis simpel. Vi valgte at benytte den eksisterende 3D-model med det informationsniveau, Sammenligning af rummodeller 11

12 Den bæredygtige arbejdsplads som den indeholdt. Rambølls 3D-model var på hovedprojektniveau svarende til niveau 4. I forbindelse med det digitale byggeri lægges der op til, at der arbejdes med 3D-modeller på niveauer over 4 for at kunne benytte modellen til drift og vedligehold. Dette er vi grundlæggende enige i, men erfaringerne fra rengøringsudbuddet har også vist, at man godt kan hoppe ud på det dybe vand, når man har en velstruktureret 3D-model, og herved opnå konkrete løsninger, men især større og ny viden omkring 3D-modellernes muligheder. Vi har også erfaret, at informationsniveauet for samtlige bygningskomponenter ikke behøver at være niveau 5 eller 6. Det vil være muligt gradvist at tilføre 3D-modellen informationer, så længe den er fleksibelt opbygget. Hvis man tidligt i byggeprojektet indtænker brugernes behov, drift og vedligehold, kan man efterfølgende tilføre bygningsdata til modellen til det niveau, som giver nytte. Eksempler på bygningsdata af denne art kan være fastmonteret AV-udstyr i mødelokaler og at navngive møderum med for eksempel Chicago frem for et rumnummer. Vi ser store muligheder for at benytte en digital model som paraply til opsamling og lagring af en bygnings informationer et samlet sted. Udvekslingen af data kan udføres alt efter det konkrete behov. Brugerne af den digitale model vil således være alle, som har berøringsflader til bygningen enten i form af eks- eller interne serviceleverandører, brugerne, myndigheder mv. For fortsat at kunne drage nytte af 3D-modellen i en bygnings levetid er det væsentligt, at den holdes opdateret. En 3D-model kræver ligesom en fysisk bygning vedligehold. For rengøringsudbuddet var det tanken, at fremtidige justeringer eller ændringer af planlægnings- eller administrative opgaver umiddelbart skulle foretages i 3D-modellen, og herefter anvendes til brug for rengøringen. Grundet projektets tidsplan var det ikke umiddelbart muligt at nå dette, men vi ved og ser i dag disse muligheder, således at rengøringsplaner, sikkerhedsrunderinger og evakueringsplaner mv. knyttes direkte til 3D-modellen. Vi arbejder nu med muligheden for at benytte 3Dmodellen som en kobling mellem bygningens brugere, dvs. Rambølls ansatte og Rambølls driftsafdeling. Vi ved, at det er af stor betydning, at brugerne har simpel og let tilgang til indrapportering af fejl og mangler samt til bestillinger af kontorudstyr, mødelokaler mv. Ved at benytte en visuel løsning er det vores forventning, at dette vil opfylde kravene om let og simpel tilgang og hermed medføre en høj benyttelsesgrad fra brugerne. Konkret vil udformningen være en grafisk visning på etageniveau, hvor brugerne klikker sig frem til det ønskede rum. IT-løsning l understø else af FM med fokus på effek vitet og integra on Komplet standardløsning Modulært og skalerbart system Brugervenlighed i centrum Fleksibelt Best prac ces Ledelsesrapportering Omfa ende dækningsområder: - Facili es Management - Ejendomsadministra on - Dri og vedligehold - Service Management - Energiforvaltning 12

Den bæredygtige arbejdsplads

Den bæredygtige arbejdsplads Denne artikel argumenterer for at et hvert kontorbyggeri indledes med en kritisk vurdering af behovet for nye kontorpladser, også - eller isœr - når det handler om at lave bæredygtigt byggeri. Grønne kontorbygninger

Læs mere

Facilities Management kan og skal levere merværdi!

Facilities Management kan og skal levere merværdi! Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2015 Facilities Management kan og skal levere merværdi! Jensen, Per Anker Published in: FM Update Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Facilities Management kan og skal levere merværdi!

Facilities Management kan og skal levere merværdi! Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2018 Facilities Management kan og skal levere merværdi! Jensen, Per Anker Published in: FM Update Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

SKOLER PÅ NYE MÅDER LÆRINGSMILJØER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS

SKOLER PÅ NYE MÅDER LÆRINGSMILJØER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS SKOLER PÅ NYE MÅDER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER FIRE BUD PÅ FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER Man lærer bedst, når man er inspireret. Men kan man blive inspireret i en nedslidt skole med ensformige

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI 1 BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI Glostrup Ejendomme administrerer ejerskabet af kommunens ejendomme for Glostrup Kommune. Ejerstrategien skal på et overordnet niveau beskrive Glostrup Kommunes strategi

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

KONFLIKTER. i byggeriet

KONFLIKTER. i byggeriet konflikter _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 31 KONFLIKTER i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS I en virkelighed,

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

FREMTIDENS FM-SYSTEM FORDELENE & HVORDAN BLIVER DU KLAR?

FREMTIDENS FM-SYSTEM FORDELENE & HVORDAN BLIVER DU KLAR? FREMTIDENS FM-SYSTEM FORDELENE & HVORDAN BLIVER DU KLAR? HVEM ER JEG Mit navn er Nis Boile Christensen Arbejder som BIMfm konsulent hos BIM Equity A/S Baggrund Cand.scient.techn i Bygningsinformatik 2014

Læs mere

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk PROGRAM Mogens Kornbo / DFM-net 15:30 Benchmarking cases Flemming Wulff Hansen / DFM-benchmarking 16:00 FM_ Trends og visioner Claus F. Christensen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Reportage fra workshoppen Innovationsrum

Reportage fra workshoppen Innovationsrum co/alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 8200 Århus N Tlf. 8942 5757 info@nfbi.dk Reportage fra workshoppen Innovationsrum Onsdag d. 15. nov. 2006 var Danisco vært for NFBi-workshoppen Innovationsrum. Arrangementet

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Part of the Modulex family

Part of the Modulex family Part of the Modulex family Vi får brands til at stå skarpere over hele verden Brand On gør det nemt at gennemføre komplekse brand roll outs. Med årtiers erfaring fra hundredvis af projekter gennemfører

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere