#7 september Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#7 september 2010. Update. Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi"

Transkript

1 #7 september 2010 FM Update Tema 1: den bæredygtige arbejdsplads TEMA 2: FM og merværdi

2 Leder Er en sparet krone en tjent krone? Kære DFM er, Du sidder nu med årets 3. udgave af FM UPDATE som handler om den bæredygtige arbejdsplads. Et begreb vi som FM i højere og højere grad bliver mødt med og hvor der stilles forventninger fra brugere og samarbejdspartnere om, at vi tænker i de baner og får de holistiske løsninger frem på banen. Og omvendt er det ikke altid den krone man har sparet som kommer på bundlinjen faktisk kan det ende med det stik modsatte. Som min tidl. chef tit sagde: Man skal passe på ikke at tabe 20 eren ud af lommen når man bukker sig ned efter 25 øren. Og jeg syntes desværre jeg kan genkalde mig mange eksempler herpå. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Rigtig mange begreber indgår i denne cocktail. Alt lige fra arbejdsmiljø, materialer, deres cyklus, dagslys, energiforbrug, fleksibilitet, funktionskrav til totaløkonomi. Som FM er syntes jeg blot vi skal være glade for denne udfordring som jo i virkeligheden viser, hvor stort et område FM breder sig over når man bruger denne funktion optimalt. En bold vi bare skal gribe og drible med. Men udfordringen er ikke lige til og nem at løse. I disse tider bliver vi alle mødt at økonomiske sparekrav. Udtrykket man kan spare sig ihjel kommer i den forbindelse på nethinden. For nok kan vi alle spare, men hvis man samtidig ønsker vækst, effektiviseringer og merværdi ikke blot på bundlinjen - så skal man holde tungen lige i munden. Og kan man så skabe de bæredygtige løsninger? Det er ikke noget nyt i, at man i krisetider bliver stillet overfor sparekrav, men vi oplever i større og større grad som FM ere at blive nøje inddraget i processen og ofte endda at stå for store dele af den. FM er gennem de senere år blev en større og større del af danske ledelser både i det offentlige og private. En udvikling vi i DFM er både rigtig glade for og fortsat forsøger at facilitere. Som FM ere kommer vi til at forme fremtidens arbejdspladser i meget større udstrækning end vi måske har været vant til at skulle være de proaktive der til stadighed søger at skabe den bæredygtige arbejdsplads. Mogens Kornbo Bestyrelsesformand, DFM Vores rolle som er FM er er her at rådgive vores ledelser så man kender effekten af de spareløsninger man vælger. For nogle løsninger gælder det, at netop det at investere en krone faktisk kan give langt mere end den samme krone tilbage igen når alt tælles med. Forsiden: Rambølls nye hovedkontor i Ørestad Indhold Grønt kontor = Intet kontor? Side 3 >> 3D-model til understøttelse af drift og vedligehold Side 8 >> Relokation Omrokering Flytninger Side 13 >> Try-out labs udvikling af læringsmiljøet Side 14 >> Facilities Management kan og skal levere merværdi! Side 18 >> 10 år i centrum af Danmarks største byggeri Side 24 >> Den Værdiskabende Byggeproces Side 28 >> The European Facilities Management Conference 2010 Side 30 >> 2

3 Den bæredygtige arbejdsplads Denne artikel argumenterer for at et hvert kontorbyggeri indledes med en kritisk vurdering af behovet for nye kontorpladser, også - eller isœr - når det handler om at lave bæredygtigt byggeri. Grønne kontorbygninger kan meget vel inkorporere alle former for fantastiske designløsninger, men rigtigt bæredygtige bliver det aldrig, hvis der ikke er behov for disse bygninger. Og netop dette behov kan man betvivle, i en tid prœget af i-pads og tomme kontorbygninger. Af Juriaan van Meel Senior forsker, CFM Realdania Forskning Grønt KONTOR = INTET KONTOR? Da bæredygtighed blev moderne Fra at have være noget som idealistiske arkitekter i sundhedssandaler beskœftigede sig med, er bæredygtighed blevet trendy, selv hos de Hugo Boss klœdte bygherrer, top managers og ejendomsmæglere. Årsagen til at grønt er blevet moderne skyldes flere forhold. Den vigtigste grund er højst sandsynlig følelsen af, at det er sidste udkald, både hos forbrugere, producenter og politikere. Ihærdige kampagnefolk, som Al Gore har formået at skabe nok angst til at disse grupper for alvor er begyndt at handle. Regeringer er begyndt at udforme strengere bygningsreglementer og kunderne efterspørger bæredygtigt byggeri. Industrien svarer igen ved at producerer en bred vifte af grønne byggematerialer og grønt inventar lige fra genanvendelige tæpper og cradleto-cradle stole til innovative klimaanlæg og solceller. 3

4 Den bæredygtige arbejdsplads Billeder fra Revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC) nye hovedkontor i London Det grønne kontor Det enorme fokus på bæredygtighed har i kontorsektoren skabt fænomenet det grønne kontor. Termen henviser til kontorbyggeri, som er designet og drevet på en måde så forbruget af vand, energi og materialer er begrœnset. Derudover dœkker betegnelsen også over skabelsen af et sundt og behageligt arbejdsmiljø hvor bl.a. adgang til dagslys, luftkvalitet, termisk komfort og god akustisk er i fokus. Fokuspunkter som giver point i LEED og BREEAM klassificeringer en form for Michelin gulden for bæredygtig byggeri. Et godt eksempel på det grønne kontor er Revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC) nye hovedkontor i London, som er blevet klassificeret som BREEAM Outstanding (en ny kategori i BREEAM systemet). Den m 2 store bygning, designet af Foster + Partners, har fået denne blåstempling fordi man i vid udstrækning har tilpasset bæredygtighedsprincippet på alt lige fra solafskærming og solopvarmede varmtvandspaneler til grønne tage og energisystemer, som bruger biobrændsel. PwC er dog ikke de eneste, som ønsker at skabe et grønt arbejdsmiljø. Det virker tvœrtimod som om, der i øjeblikket er et kapløb i gang blandt bygherrer, som alle tilstræber at skabe det grønneste kontormiljø. Grønt eller kun lysegrønt? Der skal ikke herske tvivl om, at byggerier som PwCs hovedkvarter er rigtigt gode eksempler på grønt ingeniørarbejde. Men når det er sagt, vil en skeptiker fortsat sœtte spørgsmålstegn ved, om sådanne byggerier er tilstrækkeligt radikale i deres tilgang. For som amerikanerne siger: Selvom du får grisen til at bruge læbestift, så er den stadig en gris, og til trods for disse bygningers intelligente design og de bagvedliggende gode intentioner, er og bliver de stadig en kontorbygning som stadig lægger beslag på arealer, byggematerialer, energi og vand, og som samtidig generer affald og skaber trafik. Mindre end tidligere, men så alligevel. Holder vi fast på billedet med grisen, er det grundlœggende spørgsmål vi må stille os selv, hvor mange flere grise vi har vi behov for? Har vi ikke nok nu? Er vi ikke mætte? Er det ikke tid til få noget andet på bordet? Disse spørgsmål er relevante (både når det gœlder grise og kontorbygninger), især når man kigger på den oprindelige Brundtland definition af bæredygtighed: En bæredygtig udvikling gør det muligt af opfylde nutidens behov, uden at hindre fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres. Ifølge denne definition handler bæredygtighed meget om at analysere behovet, i dette tilfælde behovet for kontorplads. Og det er netop dette behov, man kan stille spørgsmålstegn ved. Kontorarbejder, gå hjem! Takket være den teknologiske udvikling har organisationer i dag mere end nogensinde tidligere mulighed for at afskaffe mursten og mørtel. Og et radikalt synspunkt kunne være, at der slet ikke er behov for kontorbygninger. Trådløse netværker og smart teknologi muliggøre et post-office liv, hvor vi arbejder i toget på vej fra det ene møde til det næste, hjemme i samtale-køkkenet eller i kolonihaven. De uformelle møder ved kontorets kaffemaskine kan nemt afløses af en chat via MSN, Skype eller Twitter, og hvis vi absolut skal mødes ansigt-til-ansigt, kan det ligeså godt ske på en charmerende café i byen frem for i et trist mødelokale i en lige så trist kontorbygning. En vild ide? Ja, i et vist omfang, men det er en realitet for en voksende del af arbejdsstyrken, og det er på ingen måde en ny tendens. Så tidligt som i 1969 skabte den østrigske arkitekt Hans Hollein betegnelsen Mobile 4

5 Den bæredygtige arbejdsplads Office, som han også kaldte Transportable Studio in a Suitcase. I de efterfølgende årtier har mange andre overvejet kontorets fremtid og forudsagt, at kontorarbejde vil blive dematerialiseret og virtuelt. Disse fremtidsvisioner var drevet af såvel den teknologiske udvikling som af ønsket om at skabe mere bæredygtige arbejdsformer. Den bœrende ide var, at nye arbejdsformer kunne reducere behovet for pladskrœvende kontorbyggeri og samtidig løse trafikale problemer. Tvetydig forskning At det virtuelle kontor skulle være mere bæredygtigt end det fysiske virker udiskutabelt, men selv det kan man sætte spørgsmålstegn ved. Som altid lader forskningen formode, at virkeligheden er mere kompleks, end vi umiddelbart tror. Ud fra den foreliggende dokumentation, kan der ikke drages nogen entydig konklusion om det virtuelle kontors grønne fortjeneste. Nogle undersøgelser viser godt nok, at når vi arbejder mobilt og især når vi arbejder hjemmefra, så reduceres vores forbrug af bilen, og derved mindskes forbruget af fossile brændstoffer og CO 2 udslippet. Men forskning indikerer også, at den ændrede arbejdsform kan have en uventet effekt. For når vi arbejder hjemmefra, så stiger energiforbruget, da det koster mere energi at opvarme og køle de ansattes individuelle boliger end det gør at gøre det samme med en enkelt, stor kontorbygning. Et andet, mere alvorligt problem er, at når vi arbejder hjemmefra og ikke er lænket til arbejdspladsen, kan det være mere attraktivt at flytte ud af de tætpakkede byer til forstæderne eller mere landlige omgivelser. Dermed kører vi lœngere for at komme på arbejde og samtidig bliver vi mere afhængig af bilen til privat kørsel som når vi f.eks. skal købe ind eller hente og bringe børn i skole. Disse forhold er med til at svække påstanden om den positive effekt det virtuelle kontor har på miljøet. også en mere social og kulturel forklaring. Organisationer er sociale enheder, og mennesker er sociale dyr, som har et naturligt tendens til at flokkes. Ud fra det perspektiv kan kontorer ses som sociale fokus punkter hvor vi mødes og kulturelle udvekslinger finder sted. Og derfor er kontoret forblevet et vigtigt sted. Den amerikanske management guru Thomas Davenport udtrykker det således: Videnarbejdere arbejder på kontoret [ ] De kan lide fleksibilitet, og de kan lide at arbejde hjemme af og til. Men de ved, at er man aldrig på kontoret, så er man hœgtet af forhindret i at udveksle sladder og tavs viden eller pleje det sociale netvœrk. Green, lean and... Så de nye måder at arbejde på har endnu ikke gjort kontorbygningerne unødvendige, men har dog sørget for at vi anvender bygningerne i mindre omfang. Det er en kendsgerning, at vi anvender vores skrivebord omkring 40 % af arbejdsdagen, fordi vi er alle mulige andre steder: på motorvejen, i møde, der hjemme eller lign. Det er klart, at dette ikke er specielt bæredygtigt, da alle Mødested Endvidere er det også vigtigt at se på det virtuelle kontors sociale bæredygtighed. Den store sociale fordel ved det virtuelle kontor er muligheden for selv at vælge tid og sted for ens arbejdsaktiviteter. Dette gør det muligt for folk selv at finde en balance mellem privat- og arbejdsliv uden at skulle stemple ind og ud henne på kontoret. Den form for frihed bliver mere og mere normal og også at krav fra medarbejderne. Indtil dato har dette dog ikke reduceret behovet for det traditionelle kontor. Heller ikke problemet med lange bilkøer og overfyldte offentlige transportmidler er blevet mindre. At disse problemer stadig plager os skyldes til dels konservative arbejdsgivere, som ikke har tiltro nok til deres medarbejdere til at give dem flere friheder. Men der findes 5

6 Den bæredygtige arbejdsplads disse halvtomme arbejdspladser skal bygges, rengøres, oplyses, ventileres og holdes ved lige. En effektiv måde at komme denne form for pladsspild til livs, er ved at introducere konceptet dele-pladser, og derved udnytter de forhåndenvœrende kvadratmeter bedre. Dette koncept har eksisteret i adskillige årtier, men har fundet sit nye momentum i et mix af rationelle besparelsesforanstaltninger og idealistiske grønne tiltag. Den tidligere nœvnte PwC bygning er et godt eksempel. Med sin nuvœrende størrelse er den et tvivlsomt øko flagskib, men var man ikke var gået ind for princippet om at dele skrivebord, ville den have været endnu større. Når det er sagt, skal det understreges at konceptet med at dele skrivebord ikke er velegnet i alle situationer. For mobile medarbejdere, som f.eks. konsulenter eller sælgere, fungerer princippet bedre end for medarbejdere, der har mere skrivebordsbundet arbejde, f.eks. forskere og softwareudviklere. Men det er ikke kun når det handler om skrivebordsplader at brugen af kvadratmeterne kan intensiveres. Der kan opnås signifikante besparelser ved at se nœrmere på muligheden for at gøre ofte underudnyttede faciliteter som f.eks. mødelokaler, restauranter, sportsområder og parkeringspladser mere multifunktionelle. Ved at intensivere brugen af hver enkelt kvadratmeter reduceres behovet for plads, hvilket igen sørger for at bygningens påvirkning af miljøet mindskes. Med andre ord: a green office is a lean office. Genbrugsbygninger Et andet forhold, som må vurderes kritisk, når vi taler om det grønne kontor, er behovet for at bygge nye kontorer. Mange af de grønne projekter, som pressen ynder at skrive om, er nybyggerier og der er derfor meget lidt fokus på genbrugen af eksisterende kontorbygninger. Det er ikke svært at forstå, for det er nemmere at imple- arrangement hos Rambøll den 16. november kl Program Introduktion af Rambøll og byggeprocessens hensyn til FM Kristian Buur Introduktion af ny bog Planning Office Spaces Per Anker Jensen og Juriaan van Meel. Alle deltagere i arrangementet modtager et eksemplar af bogen Rundtur på arbejdspladsen med forklaring af principperne for space management Snacks og en drink Se mere på 6

7 Den bæredygtige arbejdsplads mentere grøn teknologi, når man starter fra bunden af, og ikke møder hindringer i form af den eksisterende bygningsstruktur, forældede klimainstallationer osv. Men endnu engang må man spørge sig selv, om en nybygget kontorbygning kan blive rigtig grøn, når der samtidig er tusindvis af ledige kvadratmeter på markedet. En situation som ikke ser ud til at forandre sig foreløbigt da antallet af medarbejdere falder, arbejdsprocesser stadig automatiseres eller flytter til lande med en billigere arbejdskraft og en mere driftig økonomi. Set i lyset af denne udvikling burde et nyt kontorbyggeri betragtes som en sidste udvej og ikke som et udgangspunkt. Det er mere passende og indrømmet - mere udfordrende at genbruge og puste nyt liv i eksisterende bygninger. Det behøver ikke kun at dreje sig om tomme kontorbygninger, men også nedlagte skoler, lukkede fabrikker, kirker eller lagerbygninger kan bruges. Eneste forudsœtning er at de ligger tæt på offentlig transport. Selv om sådanne bygninger scorer dårligt i forhold til energiforbrug og brugerkomfort, kan man altså undgå at bygge nyt ved at modernisere og istandsœtte dem. Konklusion Artiklens titel, grønt kontor = intet kontor?, er mest et polemisk udsagn. Intentionen er at flytte en del af fokusset fra grønne bygningsteknologier til en diskussion om hvad det reale behov er for kontorbygninger. En kritisk behovsanalyse er relevant, fordi der i dag er flere mennesker end nogensinde før som på grund af trådløse netværker, sociale medier og cloud computing har kunnet give slippe på det fysiske kontor. Det betyder ikke nødvendigvis, at kontorbygninger bliver overflødige i den nœrmeste fremtid, men det betyder at kontorstolene vil vœre mindre besat og nye arbejdsmønstre vil se dagens lys. Vi skal desuden være opmærksomme på, at der er et stort antal ledige kontorer på markedet, hvilket der er god grund til at tro er noget strukturelt. Tager man ikke disse forhold i betragtning når det grønne kontor er til diskussion, er der stor risiko for at vi ender med for mange kvadratmeter som ikke udnyttes optimalt eller som slet ikke bruges en situation som på ingen måder er bæredygtig, uanset hvor mange solceller vi installerer på taget. Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Coor leverer intelligente serviceløsninger, som supporterer virksomheder i op- og nedgang og bidrager til deres lønsomhed og fremgang. Sammen med kunderne identificerer vi forbedringsmuligheder og implementerer nye løsninger. I et foranderligt forretningsmiljø tilbyder vi unikke og fleksible løsninger, som skaber forretningsfordele for din virksomhed. Vi kalder det Service med IQ. 7

8 Den bæredygtige arbejdsplads 3D-model til understøttelse af drift og vedligehold en case bygget på erfaringerne med udbud af rengøringen i Rambølls nye hovedkontor Af Asger Lyngklip Jensen, ansvarlig for rengøringsudbudet, Rambøll Denne artikel forsøger at beskrive de mange komplekse emner, som et nyt hovedkontor er omfattet af. Der vil derfor sikkert være afsnit i artiklen, som du som læser synes fortjener en mere tilbundsgående beskrivelse, end der gengives. Intentionen med artiklen er at tjene som appetitvækker eller inspiration for nogle af de mange muligheder, som brugen af en 3D-model kan give set med driftstekniske øjne. Hovedindgang Rambølls nye hovedkvarter i Ørestaden Simulering fra 3D-modellen 8

9 Den bæredygtige arbejdsplads Rambølls nye hovedkontor er en administrationsbygning placeret på Hannemanns Allé 53 i Ørestaden. Bygningen er på m 2 fordelt på 7 etager samt m 2 kælder, og er designet til 1800 arbejdspladser. Bygningen indeholder foruden kontorarealer laboratorier, fitness center, kantine med tilhørende offentlig café samt for kælderen en lang række teknikrum. Bygningen blev overtaget og taget i drift den 9. august 2010, og er opført som et partnerskab mellem SEB, Pihl & Søn, Dissing + Weitling samt Rambøll. Processen om opførelse af et nyt hovedkontor startede tilbage i år 2000, udsprunget af et ønske om at samle Rambøll Gruppen, som på daværende tidspunkt var placeret 3 steder i hovedstadsområdet. I starten af processen var det tanken at udvide og samle samtlige medarbejdere i et af de eksisterende kontorkomplekser, som Rambøll på daværende tidspunkt benyttede. Resultatet af lokaliseringsanalysen viste, at det ikke var økonomisk rentabelt ud fra de opstillede funktionskrav. Dette medførte, at man i 2003 traf en beslutning om at opføre et nyt hovedkontor, som ved sit design, indretning og geografisk placering understøtter Rambølls vision Digitalisering og 3D-model Rambøll valgte, at hele processen fra idé og design til opførelse af det nye hovedkontor i Ørestaden aktivt skulle understøttes af en 3D-model. På det tidspunkt var der særligt fokus på behovet for koordinering, og digitaliseringen med tilhørende 3D-model sås som en mulighed for at håndtere og formidle de mangeartede informationer. På en enkel og sikker måde satte modellen billeder på de mange ord. Trods et stort kendskab til mulighederne og udfordringerne ved brug af en 3D-model var tankesættet, at vi går i gang, og så er vi indstillet på at løse de opgaver, som viser sig undervejs i processen. Vi så værdien af de muligheder og nye perspektiver, vi kunne opnå til at være væsentligt større end de kendte udfordringer. I idé- og designfasen skulle 3D-modellen tjene som en fælles visuel platform. Denne fælles platform skulle oversætte de fagspecifikke termer og tankesæt som procesdeltagerne, dvs. brugerne, arkitekterne, ingeniørerne og investorerne mv., naturligt medbragte til processen, og herved skabe en fælles platform via en visualisering af ord. I projekteringsfasen skulle 3D-modellen håndtere og understøtte de nødvendige arkitektoniske og ingeniørmæssige discipliner, som parallelt blev udført i denne fase. Igen som en fælles visuel platform. Forenklet sagt skulle 3D-modellen i denne del af processen vise det ingeniørmæssigt mulige sammenholdt med de designmæssige ønsker. Efterhånden som bygningens hovedkomponenter lå fast, kunne en højere detaljeringsgrad tilføres 3D-modellen. På dette tidspunkt blev det igen muligt at inddrage brugerne, idet deres input fra idéfasen nu kunne vises via simuleringer. Disse var opbygget således, at brugeren via en computerspilmotor og en controller til en Nintendo Wii virtuelt kunne bevæge sig rundt i det nye hovedkontor. Rundgangen kunne så foretages med forskellige inventarscenarier, forskellige farvevalg på overflader såsom vægge og gulve. Herved blev det muligt at inddrage brugerne i forholdet 1:1 uden brug af tidligere kendte løsninger såsom mockup. Denne nye metode var ikke kendt på opstartstidspunktet for projektet og således en helt ny måde at benytte en 3D-model på. Foruden visualiseringer skabte 3D-modellen mulighed for løbende igennem projekteringsfasen at udføre kollisionstest på de i bygningen opstillede tekniske installationer med tilhørende forsynings- og distributionssystemer, således at sammenstød kunne udgås i den efterfølgende byggefase. Bygningens drift Organisatorisk er bygningens drift og vedligehold varetaget internt via egen driftsafdeling med outsourcing af en række funktioner. En af funktionerne, som det blev besluttet at outsource, var renhold. Udsigt fra receptionen Simulering fra 3D-modellen 9

10 Den bæredygtige arbejdsplads Bygningen var på dette tidspunkt primært konstruktionen med tilhørende facader og fremstod således overvejende som råhus. Det ville derfor ikke umiddelbart være muligt at gennemføre et traditionelt udbud af rengøringen, idet væsentlige bygningskomponenter og overflader ikke var færdige på tidspunktet for de planlagte gennemgange af bygningen. En konsekvens af dette og ønsket om at digitalisere udbuddet betød, at den eksisterende 3D-model blev brugt til at tilvejebringe et fælles billede af opgavens art og omfang. Tanken var, at det ville være muligt at udarbejde og gennemføre et digitalt udbud af rengøringsfunktionen svarende til opførelsen af selve bygningen. Det vil sige primært båret af 3D-modellen, som kun var understøttet af en hard copy-kravspecifikation mv. Den første idé var, at de enkelte rengøringsleverandører, som blev indbudt til at byde på opgaven, skulle benytte og arbejde direkte i 3D-modellen. Et ønske, som efterfølgende måtte fravælges, da IT-værktøjer og markedet ikke var så udviklet på dette tidspunkt. Foruden ønsket om brug af en 3D-model som en del af udviklingen af rengøringensfunktionen var det et ønske at inddrage den kommende leverandørs erfaringer for yderligere udvikling og optimering. Det sidste blev udtrykt ved, at Rambøll beskrev rammerne samt udfaldskravene for rengøringen, mens rengøringsleverandøren skulle beskrive indholdet af funktionen, der var nødvendigt for at imødekomme udfaldskravene. Inden udsendelse og færdiggørelse af rengøringsudbuddet blev idéerne afprøvet i markedet. Vi havde ved at arbejde med 3D-modellen ud fra et rengøringsmæssigt perspektiv en fornemmelse af, at det at benytte en 3D-model som det primære dokument ikke umiddelbart var muligt. Der var flere årsager til dette forhold. Den 3D-model, som var til rådighed, var skabt til brug for design- og byggefaserne og derfor ud fra forudsætninger, som ikke omfattede direkte drifts- og vedligeholdelsesmæssige data. Et andet forhold var, at arealopdelingen var foretaget mere ud fra bygningens naturlige afgrænsninger. Et eksempel på dette var, at da bygningens design blandt andet skulle understøtte videndeling, indeholdt den flere naturlige mødesteder i kontorområderne. Disse skulle tjene både som mødesteder og som gangarealer. Der var således flere større arealer, som i 3D-modellen benævntes enten kontor eller fællesområder. Disse ville i rengøringsøjemed traditionelt blive benævnt gangarealer, og således ofte være underlagt en anden rengøringsfrekvens end for eksempel kontor eller traditionelle fællesarealer. Yderligere ville ønsket om, at leverandøren skulle arbejde direkte i den digitale model medføre ikke uvæsentlige udgifter til programmer, licenser mv. For at imødekomme disse forhold, men samtidig i videst muligt omfang fastholde de oprindelige ønsker og tanker omkring brugen af 3D-modellen, blev udbuddet gennemført som en kombination af traditionelt papir og brug af 3D-modellen. Den enkelte leverandør fik stillet modellen til rådighed med tilhørende gratis viewer, samt et traditionelt sæt plan- og facadepapirtegninger. Rammerne var beskrevet som arealer med tilhørende prosa, og udfaldskravene var beskrevet som kvalitetsprofiler i henhold til DS/INSTA 800. Arealerne var tilvejebragt som et udtræk fra 3D-modellen til et Excel-ark, som blev leveret af Rambøll. Tilsvarende blev leverandørernes tilbud igen via Excel indlæst i modellen af Rambøll. Forløbet var, at den enkelte rengøringsleverandør indtastede de rengøringsfrekvenser, som de fandt nødvendige for at møde kvalitetsprofilen i Excelarket. Herefter overførte vi rengøringsleverandørens Excel-ark til 3D-modellen. Sammenligningen blev således skabt ved at vise rengøringsfrekvenserne som grafisk farvelagte områder i 3D-modellen. Ved at benytte rengøringsfrekvensen og ikke udfaldskravet i modellen blev det muligt at skabe en gennemsigtighed mellem de bydende, således at den tilbudte rengøringsfrekvens efterfølgende kunne Model med rum til gennemsyn 10

11 Den bæredygtige arbejdsplads oversættes til en kvalitetsprofil. Oversættelsen blev igen foretaget af rengøringsleverandøren i det samme Excel-ark, som blev benyttet til indtastning af rengøringsfrekvenserne. Rengøringsleverandørerne kunne via vieweren bevæge sig rundt i 3D-modellen og herved optimere de logistiske funktioner, som er nødvendige for at udføre rengøring og vinduespolering. Samtidig kunne modellen benyttes til at understøtte fysiske gennemgange. Var rengøringsleverandøren for eksempel i tvivl om relationerne mellem nogle rum, kunne vedkommende benytte 3D-modellen til afklaring. Yderligere var det en fordel, at rengøringsleverandøren kunne benytte 3Dmodellen uafhængigt af fysisk placering og tidspunkt for herved at kunne optimere egen tilbudsproces. Udbuddet var udsendt til 9 rengøringsleverandører og indeholdt foruden rengøring vinduespolering af alt glas internt såvel som på facader, samt tag på atriumgårde og måtteservice. Foruden disse services skulle leverandøren levere alt til opgaven hørende, inkl. sanitetsvarer. Undtaget var brug af de fastinstallerede indvendige poleringsgondoler, som frit kunne benyttes i forbindelse med udførelse af aftalen. Vi modtog 8 bud i første del af processen, hvoraf de 4 blev udtaget til hele processen. Efter indlevering af de 8 tilbud blev der via 3D-modellen og vieweren genereret et gennemsnitligt rengøringsniveau for bygningen. Dette byggede på samtlige 8 tilbud, men omfattede ikke vinduespolering af facaderne og glastag, samt kælderområderne. Rengøringsniveauet for disse områder var fastlagt via frekvenslagte beskrivelser, mens øvrige arealer var udbudt funktionsbestemt med et udfaldskrav. Ved efterfølgende at sammenligne de af den enkelte rengøringsleverandørs tilbudte rengøringsfrekvenser med de gennemsnitlige frekvenser kunne forskellene afdækkes og kvantificeres. Herved medvirkede 3D-modellen til en optimering af evalueringsprocessen. Erfaringer Nu hvor udbuddet er blevet gennemført, kan vi i bagklogskabens klare lys se, at der på flere punkter er tale om nye måder at løse kendte opgaver på. Vi har lært, at der ved at arbejde og bruge en 3Dmodel på tværs af teknologier og specifikke fag naturligt opstår utraditionelle løsningsmuligheder. For rengøringsudbuddet benyttede vi et program, som benyttes til kollisionstest for tekniske installationer til at sammenligne rengøringsfrekvenser. Herved blev data gjort visuelle og forskelle fremhævet, således at store datamængder hurtigt kunne gennemgås, og forskellene vægtes. Vores erfaring er, at denne nye metode optimerer udvælgelsen af tilbud i udbudsprocessen tidsmæssigt med ca. 50 procent. Tilsvarende store byggeprojekter fordrer, at der benyttes 3D-modeller, som er fremtidssikrede, fleksible og uafhængige af en speciel leverandør af software. Rengøringsudbuddet bekræfter, at det er vigtigt at arbejde i åbne filformater, således at bygningsdata tilknyttet 3D-modeller også kan anvendes frit gennem samtlige byggefaser. Det vil sige fra idéfasen videre til design- og projekteringsfaserne samt gennem opførelse og efterfølgende i hele bygningens driftsfase. Vi valgte at arbejde i IFC formater, som er et åbent filformat, således at dataudveksling kunne foregå i et kendt og åbent format. Det er allerede kendt viden, men opgaven viste, at de planlægningsværktøjer, som rengøringsleverandørerne i dag benytter, ikke understøtter denne tankegang, hvorfor arbejdsopgaverne skulle udføres af flere omgange frem for på ét sted, og derefter udveksles mellem de enkelte programmer. Tilsvarende er det vigtigt, at 3D-modellerne opbygges, således at 3D-modellen er velstruktureret og stringent. Den benyttede model var ikke opbygget med rengøringsudbud for øje, men velstruktureret, hvorfor vores tilgang til og brug af modellen var forholdsvis simpel. Vi valgte at benytte den eksisterende 3D-model med det informationsniveau, Sammenligning af rummodeller 11

12 Den bæredygtige arbejdsplads som den indeholdt. Rambølls 3D-model var på hovedprojektniveau svarende til niveau 4. I forbindelse med det digitale byggeri lægges der op til, at der arbejdes med 3D-modeller på niveauer over 4 for at kunne benytte modellen til drift og vedligehold. Dette er vi grundlæggende enige i, men erfaringerne fra rengøringsudbuddet har også vist, at man godt kan hoppe ud på det dybe vand, når man har en velstruktureret 3D-model, og herved opnå konkrete løsninger, men især større og ny viden omkring 3D-modellernes muligheder. Vi har også erfaret, at informationsniveauet for samtlige bygningskomponenter ikke behøver at være niveau 5 eller 6. Det vil være muligt gradvist at tilføre 3D-modellen informationer, så længe den er fleksibelt opbygget. Hvis man tidligt i byggeprojektet indtænker brugernes behov, drift og vedligehold, kan man efterfølgende tilføre bygningsdata til modellen til det niveau, som giver nytte. Eksempler på bygningsdata af denne art kan være fastmonteret AV-udstyr i mødelokaler og at navngive møderum med for eksempel Chicago frem for et rumnummer. Vi ser store muligheder for at benytte en digital model som paraply til opsamling og lagring af en bygnings informationer et samlet sted. Udvekslingen af data kan udføres alt efter det konkrete behov. Brugerne af den digitale model vil således være alle, som har berøringsflader til bygningen enten i form af eks- eller interne serviceleverandører, brugerne, myndigheder mv. For fortsat at kunne drage nytte af 3D-modellen i en bygnings levetid er det væsentligt, at den holdes opdateret. En 3D-model kræver ligesom en fysisk bygning vedligehold. For rengøringsudbuddet var det tanken, at fremtidige justeringer eller ændringer af planlægnings- eller administrative opgaver umiddelbart skulle foretages i 3D-modellen, og herefter anvendes til brug for rengøringen. Grundet projektets tidsplan var det ikke umiddelbart muligt at nå dette, men vi ved og ser i dag disse muligheder, således at rengøringsplaner, sikkerhedsrunderinger og evakueringsplaner mv. knyttes direkte til 3D-modellen. Vi arbejder nu med muligheden for at benytte 3Dmodellen som en kobling mellem bygningens brugere, dvs. Rambølls ansatte og Rambølls driftsafdeling. Vi ved, at det er af stor betydning, at brugerne har simpel og let tilgang til indrapportering af fejl og mangler samt til bestillinger af kontorudstyr, mødelokaler mv. Ved at benytte en visuel løsning er det vores forventning, at dette vil opfylde kravene om let og simpel tilgang og hermed medføre en høj benyttelsesgrad fra brugerne. Konkret vil udformningen være en grafisk visning på etageniveau, hvor brugerne klikker sig frem til det ønskede rum. IT-løsning l understø else af FM med fokus på effek vitet og integra on Komplet standardløsning Modulært og skalerbart system Brugervenlighed i centrum Fleksibelt Best prac ces Ledelsesrapportering Omfa ende dækningsområder: - Facili es Management - Ejendomsadministra on - Dri og vedligehold - Service Management - Energiforvaltning 12

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5.

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. maj Case: Udvikling af flyttekomperator i samarbejde med

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases Facilities Management i Norden fra kostnadsbesparelse til verdiskaping Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management 1 Disposition Erfaringer

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne?

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Videolæring i et forskningsperspektiv Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Karin Levinsen DPU - Aarhus Universitet Hvad vi skal vide noget om Videolæring i et for at kunne forskningsperspektiv sige

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Workshop om bæredygtige forretningsmodeller Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Program: Introduktion til bæredygtige forretningsmodeller Udvikle modelskitser for en eller

Læs mere

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Agenda OPP cases OPP mål, proces og kontrakt OPP - udfordringer og gevinster 3 Facts Kolding Kommune = 86.000

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere