DIB årsberetning for 2013 fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 7. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIB årsberetning for 2013 fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 7. april 2014"

Transkript

1 DIB DIB årsberetning for 2013 fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 7. april 2014 Velkommen Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen den 3. april 2013 blev efterfølgende konstitueret som flg.: Formand Paul Erik Bidinger, på genvalg 2015 Næstformand Carsten Lützen, på genvalg 2015 Kasser Susanne Pascal, på valg 2014 Jesper Saxgren, på valg 2014 Bjarke Rambøll, på valg 2014 Suppleanter: Michael Jes Vogt, på valg 2014 Johannes Nordentoft, på valg 2014 General sekretær: Peter Christensen (PC) Bestyrelse har holdt 6 møder i løbet af foreningsåret hvor specielt projekterne, herunder DIB s engagement på Filippinerne og i Bolivia, er blevet diskuteret. Derudover er der afholdt en række møder med ressourcegruppe som er tilknyttet til og løbende servicere projekterne Sekretariatet Den faste stab har i det forløbne år bestået af Paul Erik Bidinger (PEB) og Sisse H Simonsen (SS) som, ud over at arbejde som DK-koordinator for Zanzibar Højskolen, tager del i DIB sekretariatets løbende opgaver med udsendelse af nyhedsbrev, opdatering af hjemmesiden m.m... Sisse fratrådte ved sommerferien og blev erstattet af Sara O keefe. Sara er, som noget nyt i på sekretariatet, ansat som studentermedhjælper. Sara s har, blandt mange opgaver, med stor succes stået for en længerevarende kampagne for at mobilisere nye og unge kræfter til at varetage de mange opgaver på sekretariatet. Det er lykkes over al forventning og hen over året har sekretariatet summet omkring oplysning aktiviteter, medlemshvervning og workshops om DIBs fremtid og fornyelse. Reframing er betegnelsen for den nye proces der er iværksat for at give DIB et nyt og mere udadvendt image. Der er arbejdet på et navneskifte og efter en længerevarende proces er det bedste bud til et nyt navn for foreningen Green Steps. Den summer vi så lidt over alt i medens der bliver arbejdet med nyt logo, hjemmeside og forskellige oplysningsaktiviteter. Et kreativt og seriøst arbejdende team bestående af Sara, Stinne, Sabrina, Johnny og Christian har arbejdet med DIB-nyt, foredrags- og medlemskampagne, hjemmeside og selvfølgelig med reframing. Og dertil en stor ansøgning til DANIDA s oplysningspulje med titlen Flodens Verden, mere derom senere i beretningen. Vi krydser finger for en positiv godkendelse. Mere om projekterne i det følgende. Dansk International Bosætningsservice Danish International Human Settlement Service Servicio Danes Internacional de Asentamientos Humanos en Bolivia Klosterport 4C Århus C Telefon: Fax: SE. nr Homepage:

2 Peter Christensen (PC) har varetaget generalsekretær posten sammen med hans engagement i Samsø Energi Akademi. DIB sekretariatet er en del af U-hus kontorfællesskabet og repræsenteret i U-husets bestyrelse. I begyndelsen af 2014 fik vi endelig flytte foreningens økonomi fra Danske Bank over til Merkur Andelskasse. Regnskabsproceduren er blevet gennemført af PEB og superviseret af foreningens eksterne revisor Else Høy, som også har revideret 2013 årsregnskab. Medlemmer DIB havde i 2013, 69 betalende medlemmer. Heraf 4 organisations medlemskaber (O3V, GtU, LNS og Zanzibar højskolen) Det vil som altid være godt med flere og aktive medlemmer. Det tyder på der er nye på vej idet vi har en fremgang på 10%, svarende til hele 7 medlemmer! DIBs nyhedsbrev blev rundsendt 2 gange i 2013 via mailen til over 200 medlemmer, personer, organisationer og presse. Det er DIB s vigtig oplysnings vindue og frekvensen af udgivelser bør øges. DIB hjemmesiden bliver opdateret, desværre ikke så hyppigt som ønsket. I det forløbne år har siden haft hits. Økonomien DIB s økonomi er baseret på medlemskontingent, fonds-donationer og administrations bidrag fra projekterne. DIB er i de forgangne år atter engang blevet begunstiget med donation fra Rambøll fonden. Støtten fra fonden blev modtaget i januar 2013 og igen i januar 2014 Den økonomiske støtte fra Rambøll fonden er uvurderlig og gør det muligt for DIB at følge op på foreningens aktiviteter og projektinitiativer. Tips og Lottomidlerne har bevilget penge til indkøb og opgradering af IT-udstyr. En række oplysnings foredrag og skolebesøg er blevet gennemført hvilket er resulteret i et tilskud fra Tips & Lotto drift midler modtaget først i Sekretariatsarbejdet er, sammen med projektudviklingen, frivilligt arbejde. Takket være foreningens aktivister er der derfor ingen lønudgifter ud over honorar for projekt tilsyn og løn til Sara som studentermedhjælper. Nye oplysningsprojekter DANIDAs oplysningspulje. DIB har søgt DANIDAs oplysningspulje til projektet Flodens Verden, som er en interaktiv hjemmeside rettet mod gymnasiet. Her kan elever tage rejsen ned af Zambezifloden og lære om miljø- og klima problematikker gennem de folk, der lever langs floden. DIB forventer svar på ansøgningen i løber af 1-3 uger. Dertil er der ansøgt om et mindre oplysningsprojekt hos Lauritzfonden ved navn Byg et hus. Her kan folk bygge deres egent hus med forskellige materialer som pap og ispinde. Huset skal derefter udsættes for en naturkatastrofe (fx en tyfon via en blæser). Der tages et billede af huset før og efter som hænges op, og dem med det mest holdbare hus vinder en præmie. Projektet skal derved aktivere folk og sætte fokus på klima og naturkatastrofer såvel som DIBs arbejde. Det er især lavet med henblik på at aktivere frivillige i DIB. Får vi bevillingen, er der indtil videre lavet aftaler med Sustainability Festival og Mejlgade for Mangfoldighed. Side 2

3 Ny billeddatabase og hjemmeside DIB søgte sidste år CISUs reframing pulje og fik bevilliget kr. til at lave en billeddatabase som en del af projektet reframing DIB. Billeddatabasen har fået navnet Historier fra Syd (www.historierfrasyd.dk), og skal ved hjælp af billeder og tekst fortælle positive historier fra DIBs projekter i Syd. Billeder og tekst skal i så høj grad som muligt produceres af partnerne for, at det er deres historie, der fortælles. Vores webdesigner Sabrina arbejder på hjemmesiden, og vi forventer, at den vil være færdig i løbet af nogle uger. Dertil arbejder Sabrina videre med vores nye hjemmeside, og vi vil så småt begynde at producere nye tekster til siden. Sabrina laver siden efter det design, der blev lavet til navnet Green Steps, men vi vil i første omgang lancere hjemmesiden under navnet DIB, indtil der er enighed i bestyrelsen om et navneskift. Denne hjemmeside vil stort set være gratis i drift, hvilket er en stor fordel i forhold til den nuværende hjemmeside, der er meget dyr. Vores journalist Johnny er fortsat aktiv, og vil arbejde med tekster til hjemmesiden og udvikle kampagner for, hvordan vi bedre kan sælge os selv. Han fortsætter også arbejdet med at forbedre og videreudvikle vores nyhedsbrev, som vi håber med tiden vil nå ud til et bredere publikum. Praktikanter til projekterne Efter at have snakket længe om at sende praktikanter til vores projekter i Syd, er vi nu for alvor begyndt at arbejde på at realisere dette projekt. Vi er gået i dialog med vores partnere i Filippinerne og Bolivia om, hvordan disse praktikophold skal arrangeres, hvad vi konkret kan tilbyde, og hvad det skal koste. Vi regner med, at dette tilbud skal være en del af vores nye hjemmeside, og vil kunne bidrage med nogle flere indtægter til DIB. Projekterne Bolivia DIB s nye projekt Aprender Jugando II på Altiplano i Bolivia i samarbejde med Teko Kavi er gået ind i den afsluttende fase. Den planlagte projektafslutning ved 31. marts. Der er i forbindelse med statusrapporten feb ansøgt og efterfølgende bevilget en 2 måneders forlængelse som finansieret af budgettets uforudsete midler. Der henvises til seneste statusrapport fra februar Og afrapportering fra DIB s afsluttende projekt mission som netop er overstået, med deltagelse af Paul Erik Bidinger (projektkoordinator) og Johannes Nordentoft (DIB s bestyrelse, CISU konsulent m.v.). Johannes har, i samarbejde med DIB s Bolivia projektgruppe bestående af Ulla Stilling Pedersen, Søren Thornø, Lea Pascal, Carsten Lützen, Majken Müller-Hansen; Michael Vogt, Jesper Saxgren, Paul Erik Bidinger og Sara Okeefe (praktikant), tilbudt at overtage koordineringen af DIB s Bolivia engagement. DIB s bestyrelse anbefaler og værdsætter denne sammensætning. Det er længe siden der har været så stor interesse i DIB s Bolivia engagement. Det tegner godt for fremtidige aktiviteter. DIB har igennem årene udviklet en godt og solidt partnerskab med Teko Kavi, Bolivia. Dette er yderligere blevet styrket igennem AJ2. Der er nye ideer og planer for en spredning af projekterfaringerne til andre lokaliteter/kontekst i Bolivia. Det blev i forbindelse med den afsluttende mission, besluttet at arbejde på en AJ 2/3 mellemfase i form af et partnerskabsprojekt for yderligere at styrke samarbejdet og afklare potentielle projektpartnere og lokaliteter/aktører/kontekster. For at konsolidere Teko Kavi/DIB partnerskabet her DIB indgået en 5 år Convenio de Cooperation. Aftalen er ved en afsluttende sammenkomst med Teko Kavi s bestyrelse underskrevet at Teko Kavi og DIB s bestyrelses formand. Side 3

4 En underaftale med Teko Kavi er tidligere indgået omkring overdragelse af DIB Bolivia ejendom til Teko Kavi. Det drejer sig i overvejede bilerne og inventar, helt tilbage til DIB s projekter i 90 erne. Centro Laka Uta s på den Bolivianske Højslettes er overdraget/beslaglagt til lokale myndigheder. Det er DIBs ønske at afhænde centret på en god og bæredygtig måde med størst mulig hensyntagen til de oprindelige ideer og formål. Et besøg på Centeret og hos sub-alcalde i Lahuachaca sidst i marts gav desværre ikke indtryk af at de lokale myndigheder har taget målsætningerne og bevaringen af centret alvorligt. Det var et trist syn at se det accelererende forfald. Teko Kavi v/jaime Ayre arbejder på de formelle overdragelses dokumenter. Et stort kapitel i DIBs Bolivia engagement er afsluttet. Desværre uden happy ending. Men historien fortsætter med gode udsigter for fremtiden. Ellens fond Aprender Jugando udspringer oprindeligt fra aktiviteterne, der blev iværksat med støtte fra Ellens Fond. I det forløbne år har fonden modtaget små støtte beløb hvorfor Fonden ikke har kunnet oppebære de store aktiviteter. Fonden har sammen med Rambøll fonden støttet et mindre teaterprojekt i samarbejde med skolerne og forældrene. Projektet fik stor opmærksomhed bl.a. ved en national teaterfestival. Filippinerne Katastrofeforebyggelse på Filippinerne. Projektet blev afsluttet i august. For første gang kan lokalrådene præsentere veldokumenterede risikoanalyser og løsningsforslag til byens forvaltning. Planerne vil indgå i Lagazpi s overordnede katastrofeplanlægning, og det forventes, at de vil udløse penge til de påtrængende forbedringer. På baggrund af de opnåede resultater og anbefalinger/observationer fra den eksterne evaluering blev der 1. september ansøgt om en mindre partnerskabs projekt. Projektet blev i november godkendt (uden kommentarer/forbehold..vist 1. gang i DIBs projektansøgningshistorie) og vil, ud over at styrke samarbejdet mellem Alterplan og DIB, arbejde på en identificering af potentielle partnere/lokaliteter og følge op på de opnåede resultater i Legazpi. Projektets Lagazpi partnere Legazpi City Slumdweller Federation har efterfølgende besluttet at afslutte samarbejdet med Alterplan. Dette medførte at DIB/Alterplan bad evalueringsteamet foretage en post-evaluering omkring situationen i Lagazpi og projektet er efterfølgende blev omdefineret i forhold til de opfølgende aktiviteter med LCSDF og Legazpi lokale administration, fremsendt til CISU. DIB afventer en afklaring i nærmeste fremtid. DIBs Filippiner gruppe består af Christian Hedegaard, Carsten Lützen, Bjarke Rambøll og Paul Erik Bidinger (koordinator). I forbindelse med den planlagte projektopstart forventes Christian at deltage i opstartsmissionen. 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling DIB støtter fortsat op omkring 92 gruppens arbejde selvom der til tider er langt til København og tiden knap til de mange møder. Med DIBs begrænsede ressourcer, har bestyrelsen fundet det mest hensigtsmæssigt at støtte op omkring 92 gruppens netværk og det udmærkede arbejde som 92 gruppens sekretariat udfører med bl.a. at styrke den danske offentlige debat og den internationale NGO-dialog inden for udvikling og miljø. Jesper Saxgren og Paul Erik Bidinger følger arbejdet og deltaget i møder i det omfang det er muligt her fra. Det ville være godt med nye folk på det samarbejde. Side 4

5 O3V og DIBs oplysningsarbejde DIB er fortsat repræsenteret i O3V s bestyrelse. O3V arbejder aktiv på videreførelsen af undervisningssitet, et koncept som DIB udviklede og som er blevet flittigt brug i undervisnings-øjemed siden målene Kampagnen Verdens Bedste Nyheder er skabt for at styrke den folkelige opbakning til 2015 Målene DIB deltager, via en fælles NGO-platform, i den løbende fælles kampagnen er for slagkraftig folkelig oplysning om hvad vi hver især gør for at nå 2015 Målene. Og hvilken forskel vores arbejde gør for verdens fattige i det lille og i det store billede Målene er en succes. Internationale organisationer, regeringer og NGOer har taget målene til sig - og dét har skabt store resultater for verdens fattige. Men der er et stykke vej endnu. Og nu hvor 2015 nærmer sig, er det vigtigt, at der bliver skabt en styrket opbakning til udviklingsarbejdet - hvis vi skal nå 2015 Målene. Den fælles kampagne fortsætter i Sidst var Johnny til orienterings møde i København. Carmen under armen. DIBs repræsentanter har været rundt i hele landet og fortælle bl.a. om børns hverdagsliv i Bolivia. Med Carmen i den ene hånd og en kuffert med alverdens genstande fra Bolivia, fortælles der om hverdagslivet på Højsletten. De 2 projektaktiviteter i Bolivia og på Filippinerne indeholder begge oplysningsaktiviteter i Danmark. Det er bl.a. planen at intensivere oplysningen omkring undervisningsprojektet i Bolivia i landets lærer og pædagogseminarier. Informations materiale sammen med foredrag skal fremme oplysningen om Bolivia og udviklingsarbejdet. DIB s facebook halter lidt, det kniber med opdateringerne sådan som det også er tilfældet med hjemmesiden. DIB nyhedsbrev I det forgangne foreningsår blev der udsendt 2 nyhedsbreve. DIBs udsendte opfordres til at skrive indlæg og opdateringer fra projekterne. Fremtiden Udviklingsarbejde på Den lange bane og generationsskifte. Det seneste DIB-nyt, redigeret af Sabrina og Johnny, har denne leder : Det tegner godt! Og sikke en 2013 exit! Sekretariatet summer af aktiviteter og nye, friske DIB-frivillige er i fuld gang med DIBs generationsskifte. Der arbejdes med en opdatering og aktualisering af DIB s vision og mission. En ny hjemmeside er under udarbejdelse, og der er mange overvejelser omkring et nyt og mere tidssvarende navn på vores nu 25 år gamle organisation vil på mange måder ændre specielt sekretariatets arbejde med øget fokus på oplysning herhjemme samtidig med, at der arbejdes på at tilknytte nye og flere folk på DIB s udviklingsprojekter. Det bliver et godt forenings år i Udviklingsprojekterne er stadig omdrejningspunktet og 2014 er året, hvor der skal arbejdes med udvidelse af projektporteføljen. Katastrofeforebyggelse i Filippinerne, og øko-alfabetisering i Bolivia er DIBs referencer og der er nok at tage fat på. I januar holdte DIB en workshop med fokus på organisation udvikling; visioner, perspektiver og strategier. Konklusionerne var gode, konstruktive og ambitiøse. 3 og 5 års visionerne tegner godt for fremtiden. Side 5

6 I DIB har vi igennem årene bestræbt os på at være en åben og transparent organisation. Sekretariatet har været en platform for mange ideer og initiativer og selvom pengene har været små, har der igennem årene meldt sig dygtige og engagerede frivillige. Mange har via DIB fundet en vej videre ud i NGO verdenen. Sådan bør det også være fremover. DIB ønsker at videreudvikle og forbedre projektsamarbejdet med de lokale partnere. For at gøre dette er der brug for flere nye kræfter, som vil deltage og på den lange bane arbejde for en bæredygtig organisation og indsats i dansk udviklingsarbejde bliver et travlt år med gennemførelsen af de 2 projekter i Filippinerne og Bolivia. Dertil forhåbentlig en udvidelse af oplysningsarbejdet med bl.a. reframing, Flodens verden og meget gerne flere nyhedsbrev og foredrag. DIB regel nr. 1, nemlig at fastholde projekt fokus og forbedre projektgrundlaget og beskrivelserne, skal igen tages i anvendelse. Udviklingsprojekter med fokus på styrkelse af civilsamfundet og dens organisationer kan altid gøres bedre. DIB s sekretariatet i U-huset vil fortsat være omdrejningspunktet for foreningens udviklingsarbejde. Det er et godt og velfungerende arbejdsmiljø, hvor der arbejdes på tværs af organisationerne. Vi har 3 gode arbejdspladser med de nødvendige faciliteter og sekretariatet er altid åbent for medlemmer der ønsker at være med i det videre arbejde. Jeg ser frem til et nyt og konstruktivt forenings år. Og hjertelig velkommen til de nye kræfter. Tak for ordet Paul Erik Bidinger, formand 7. april 2013 Side 6

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.dk Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Beretning til generalforsamling 2013

Beretning til generalforsamling 2013 Beretning til generalforsamling 2013 Til sommer kan vi fejre støtteforeningens 2-årige fødselsdag. I løbet af de 2 år har 141 meldt sig ind i foreningen og vi har til dato indsamlet godt 150.000 kr.. Pengene

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 2 2007 STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE Nye børn på stranden 'Årets kuld' er ankommet til Stairway, og de

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere