Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl I Idrættens Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet" Repræsentant fra forslagsstiller Sørbymagle Hockeyklub tilknytter kommentarer til forlaget på selve mødet... 9 Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3 bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Udviklingspokalen uddeles Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for Damelandsholdet Herrelandsholdet Landstrænere og holdledere Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs EHF Resultater Damelandsholdet Herrelandsholdet Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal

3 Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Indendørs Udendørs Internationale resultater for Orient Lyngby

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkommende forslag: a) Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget. b) Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet / Ungdomsarbejde i DHU" Sørbymagle Hockeyklub fremlægger forslaget på selve mødet. c) Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne. d) Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3. e) Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey. f) Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort. g) Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme igang. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 6. Valg til udviklingsudvalget: Ingen poster skal besættes ved valg. 7. Valg til eliteudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 8. Valg til turneringsudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Mo Tournay. 4

5 10. Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). 11. Eventuelt. 5

6 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Søren Gøtzsche fra DIF. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2012 Som tidligere år har DHU s bestyrelse været velfungerende. Alle i bestyrelsen har løbende taget sig af de uddelegerede opgaver, og derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået gnidningsløst. Med hensyn til økonomien har der ikke været noget at udsætte. Alt er mere eller mindre blevet afviklet inden for de af bestyrelsen fastlagte budgetter og rammer Som nævnt ved Repræsentantskabsmødet i 2012, er vi nu flyttet til vores kontorfællesskab, som er blevet etableret med 5 andre forbund (Softball, Fægtning, Vandski, Curling og Taekwondo). Der er siden kommet et par stykker mere til i samarbejdet. Annemarie har fået sin nye plads i Kontoret for udvikling og fællesskab i daglig tale KUF. KUF er 2-delt, da det kan deles op i A) et kontorsamarbejde, der betyder mindre omkostninger til husleje, IT ydelser mm. Og B) for at opfylde Danmarks Idræts Forbunds (DIF) krav om, at vi skal have en faglig leder til at varetage vores konsulenter. Helge Mogensen er navnet på den fælles leder. Ordningen har samtidig betydet, at vi nu kan beholde vores udviklingskonsulent frem til januar Konsulentjobbet er stadig det, som tager de fleste kræfter i vores forbund, og der bliver satset en del penge på denne opgave, som gerne skulle udmunde i flere medlemmer - og helst aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har og i gennem sit arbejde prøve på, at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Det nye kontorfællesskab har også betydet, at vi har kunnet udbyde forskellige kurser på tværs af forbund. På den måde kan vi afholde kurser, og i det hele taget gennemføre kurser, med flere deltagere end vi end vi selv ville kunne komme med! Denne form for samarbejde skulle vi gerne se mere til i fremtiden, og gerne inden for flere områder. Som jeg har nævnt tidligere, er følgende stadig vores mål: A) Dommerudfordringerne bliver løst B) Turneringerne kan afvikles uden bøvl C) Vi bliver 1000 medlemmer D) Alle klubberne får hold i alle rækker 6

7 E) Stærkere klubber F) Bedre deltagelse på vores kurser Dette skulle vi gerne nå, men det kan kun lykkes, om vi arbejder sammen mod det fælles mål. Det gælder klubber, bestyrelse og konsulent. Dommermangel - jeg troede, at dette emne ikke skulle fylde så meget mere, men det ser fortsat ud til, at være en af vores store udfordringer! Jeg gentager, hvad der er skrevet tidligere - En ny bestyrelse i dommerklubben kom til, og der var pludselig meget stor interesse for at dømme kampe. Desværre ser det ud til, at mange er faldet fra igen! Jeg kan kun håbe på, at dette problem vil løses i fremtiden! Hvad der skal til og hvor løsningen skal komme fra er ikke enkel, men det er vigtigt at alle står sammen om at løse problemet særligt i klubberne hvor dommerne nødvendigvis på rekrutteres fra. Et af de tiltag bestyrelsen har initieret er blandt andet, at honorere ungdomsdommere i børnerækkerne. Dette skulle gerne være med til, at gøre dommergerningen attraktiv, og forhåbentlig lære de unge, at det at være dommer A) ikke er farligt og B) at god opførsel fra spillerne er af stor betydning for, om lysten til at dømme fortsætter. Med andre ord lærer de unge og forhåbentlig de voksne, at de selv er medansvarlige for udviklingen på dommersiden og hockey i det hele taget. Med det nye fællessekretariat har Annemarie fået kolleger, og med støtte og inspiration herfra kan det være, at nogle af hendes kollegaer har andre gode idéer, som vi kan afprøve i Hockey forbundet. Annemarie vil blive ved med at komme rundt til klubberne så meget som muligt. Både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer, der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer, hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. Vores hjemmeside tog længere tid at etablere end beregnet. Den er på plads nu (begyndelsen af 2013), og dette skulle gerne være en klar forbedring, både hvad angår kommunikation og på sigt også med hensyn til turneringer og resultatformidling. Turneringerne er forsat i de bedste hænder under ledelse af Emil. Det blev besluttet ved sidste repræsentantskabsmøde, at der skulle nedsættes et nyt turneringsudvalg, og at det var turneringslederen, der skulle stå for at få samlet en gruppe til at se på hvordan de nuværende turneringer afvikles og om dette kunne revideres til alles bedste. Der arbejdes fortløbende med dette. 7

8 Udviklingsudvalget er i de bedste hænder hos Faisal Amin. Sammen med Annemaries skulle dette gerne munde ud i et godt samarbejde med klubberne. Faisal har stadig mange gode idéer som kan føres ud i livet hos klubberne. Der har i 2012 været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg. Blandt andet sidder Dansk Hockey Union med i styregruppen omkring fællessekretariatet. Det skal endnu her nævnes, at der forventes meget arbejde fra den frivillige arbejdskraft, og det bliver ikke mindre som tiden går! Med hensyn til DHU s økonomi henvises til kassernes redegørelse! Vi er dog kommet ud med et underskud på ca. 80,000.- men det er i henhold til de tiltag og budgetter, som er vedtaget af bestyrelsen løbende! Vi har stadig en pæn kassebeholdning! Bestyrelsen ønsker fortsat, at unionens midler ikke skal gemmes i vores kasse, men ud og arbejde i klubberne. Derfor har vi blandt andet en udviklingspulje til at støtte klubbernes projekter. Jeg vil herved endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen og vedligeholdelsen af hockey i Danmark. Et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris nok på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv i dansk idræt, er nok det store spørgsmål Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats for vores sport. 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2012 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget. Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet" Repræsentant fra forslagsstiller Sørbymagle Hockeyklub tilknytter kommentarer til forlaget på selve mødet Sørbymagle den 13. februar 2013 Vi ønsker følgende optaget til drøftelse samt beslutning af det stillede forslag på DHUs repræsentantskabsmøde 17. marts 2013 Ungdomsarbejdet i DHU. Vi kan konstatere at der anno 2013, kun er 3 klubber i Danmark der har et aktivt ungdoms arbejde. Det er Odin, Slagelse og Sørbymagle. Vi er af den opfattelse at DHU indtager en ikke aktiv rolle, i bestræbelserne på at øge interessen for landhockey i Danmark. Herunder specifikt, hjælpe og aktivt bidrage til ungdomsarbejdets målsætninger, specielt i de klubber der har svært ved at fastholde et kontinuerligt ungdomsarbejde. Udbredelsen af hockeysporten under DHUs bestyrelses ledelse er ikke eksisterende. DHU indtager en aktiv rolle, ved at accepterer, at nogle få klubber sammensætter ungdomshold med for gamle spillere på. Dette sker for at kompenserer for manglende målsætning og manglende medlemstal i de ungdomssvage klubber, men forekommer også i ungdomsstærke klubber mht. at fastholde marginalspillere 9

10 Vi er af den opfattelse at det er ødelæggende for sporten, hvis der ikke samtidig ligger en aktiv plan for hvordan, at man går ud og finder de sidste spillere, så man næste gang kan stille med rent hold. DHUs turneringsudvalg har lagt slutspil for U10 midt i en vinterferie periode, hvilket afspejler hvilken prioritering man har overfor ungdomsarbejdet. DHU er ikke aktiv i arbejdet med at udarbejde målsætninger som vedrører en stigning i antal ungdoms medlemmer, ligesom DHU heller ikke byder ind med nye tiltag til hvordan vi får gjort hockeysporten mere spiselig for ikke medlemmer og nye medlemmer. Vi er af den opfattelse at DHU ikke bidrager nok til, hvordan vi får tilført ekstra midler i klubberne, og herunder aktivt give konkrete forslag og handlingsplaner til dette. En kort opsummering: En klart defineret målsætning for breddearbejde fra DHU er ikke eksisterende. Målsætninger og handlingsplaner fra DHU for ungdomsarbejdet eksisterer ikke. Der ligger ikke handlingsplan for hvordan vi får tilført likvide midler til klubberne eller DHU. Konkret forslag: Det foreslås at DHUs bestyrelse i samarbejde med klubberne iværksætter udarbejdelse af 5-årige mål- og handlingsplaner for ungdomsarbejdet i DHU. Arbejdet forventes iværksat indenfor 3 måneder. Målsætningen må være medlemmer indenfor 3 år. Med venlig hilsen Sørbymagle Hockey Klub 10

11 Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Baggrund: Der ønskes en tilpasning af udendørsturneringen for ungdom så den fremadrettet følger seniorturneringen og bliver en efterårs- og en forårsturnering. Desuden tilpasses antallet af spillede kampe. For den kommende forårsturnering vil det betyde, at ungdomsturneringen bliver afsluttet allerede i junimåned så den er klar til at blive startet op igen efter sommerferien. Turneringsudvalget udskriver dermed kun turneringer to gange om året: I marts måned og i september/oktober måned. Nuværende: Ungdomsturneringen udskrives som en forårs- og en efterårsturnering. I rækker med 8 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange mod hinanden. I rækker med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden. Forslag: Ungdomsturneringen udskrives som en efterårs- og en forårsturnering. I rækker med 6 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 5 hold eller derunder spilles 3 gange mod hinanden. Dansk Hockey Unions bestyrelse Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3 bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. 11

12 Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag til ændring af 9.1 i Turneringsreglementet Baggrund: Det er gældende praksis, at spillere der havde modtaget 2 gule kort først fik karantæne, når klubben havde modtaget skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Modtog man sit andet gule i sin første kamp på én dag med 2 kampe, måtte man således gerne spille den efterfølgende kamp på dagen, idet karantænen først blev effektueret i efterfølgende spillerunde, da man rent praktisk ikke kunne nå at få beskeden før. Denne praksis ønskes præciseret i turneringsreglementet, således at reglerne er ens og kendte af alle og der ikke kan opstå tvivlstilfælde samt at det ikke lægger op til at de enkelte klubber kan tilpasse karantænen som det passer dem. Såfremt det vedtages at justere ungdomsturneringen i forhold til seniorturneringen vil det give mening at slette forbeholdet for ungdomsturneringen. Hvis det ikke vedtages lader man blot formuleringen blive stående. Nuværende: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Forslag 1: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen) - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Karantænen skal meddeles klubben skriftligt tidligst 12 timer efter det andet gule kort er blevet tildelt. En klub kan således ikke selv uddele karantæner til egne spillere, men må vente på skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Kun ved DM-slutspillet indendørs og finalerunden for Pokalturneringen udendørs ophæves denne regel og eventuelle karantæner effektueres straks, idet Turneringsudvalget eller repræsentanter herfra altid er til stede og kan give den enkelte klub direkte mundtlig besked. Forslag 2: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen)- for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Det er klubbens eget ansvar at tildele den pågældende Spiller, der har modtaget sit andet gule kort én kamps karantæne såfremt det andet gule kort modtages i den første kamp på en dag, hvor holdet har to kampe. Sker dette ikke vil der være tale om brug af ulovlig spiller og træder i kraft. Turneringsudvalget er forpligtet til at ajourføre listen med gule kort på Dansk Hockey Unions hjemmeside således, at klubber altid kan se hvilke spillere, der skal idømmes karantæner. Dansk Hockey Unions bestyrelse 12

13 Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme igang. En uofficiel turnering, hvor man spiller 3-mod-3 eller 4-mod-4 eller noget lignende, med enkle regler, der både gøre det nemt at spille og nemt at introducere til f.eks. idrætslærere. Det skal tilbydes til alle, men det vil blive initieret som pilotprojekt i Kbh. Det skal have et fængende og klart navn, der præsenterer sporten nemt og enkelt. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Faisal har erklæret at han er villig til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). Ingen poster skal besættes. 7. Eliteudvalget. Efter tur afgår eliteudvalgsformad Casper Guldbrandsen. Casper her erklæret at han er villig til genvalg. 8. Turneringsudvalget. På valg er posten som Turneringsudvalgsformad. Ingen klubber har formelt indstillet kandidater op til deadline. Derfor kan klubber repræsenteret på mødet stille kandidater op til posten som Turneringsudvalgsformand. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Mo Tournay. Begge poster skal besættes. Ved deadline for fremsendelse af årsrapporten havde hverken Torkild Lund eller Mo Tournay givet udtryk for sine personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 2012: Henrik Hansen og Johnny Pedersen. 14

15 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. I 2012 har Kamran Ali besat posten som revisor. 11. Eventuelt Udviklingspokalen uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen. Kandidaterne (ikke prioriteret rækkefølge) 1. KH (Morten Olsen og Martin Olsen) for deres store arbejde for at sikre klubbens faciliteter og indgå i ungdomsprojekter der kan sikre klubbens fortsatte rekruttering af ungdomsmedlemmer samt hjælpe nye klubber på vej. Foreløbig har det store arbejde resulteret i en ny ungdomsbane ved Ny Ellebjerg Skole, et fælles klubhus Stavsportens hus i Valby Idrætspark og en (kommende) fuldstørrelse bane ved Valby Idrætspark. I forlængelse af indvielsen af den nye bane ved Ny Ellebjerg, har klubben iværksat et større rekrutteringsprojekt af børn og unge i samarbejde med Foreningen ISA og 4 lokale fritidshjem. Klubben har ligeledes hjulpet Københavns nye klub Pan Hockey godt i gang, blandt andet i form af at stille trænerressourcer til rådighed. 15

16 2. Odin (Tobias Kaarsbo Madsen) for sit utrættelige arbejde for at give ungdommen i Odense de bedste vilkår. Tobias har været primus motor for det ungdomsudvalg klubben har nedsat. I forlængelse af ungdomsudvalgets arbejde har klubben blandt andet søsat et 4 dages Hockeyakademi i sommerferien for alle danske hockeybørn. Med ca. 30 deltagende børn i 2012 var projektet en stor succes der fortsætter i Klubbens unge har ligeledes inviteret til hockeystævne Tais Cup, hvor baggrunden var at markere en af klubbens unge, der kom godt igennem et leukæmiforløb. Ungdomsudvalget har hele tiden fokus på at etablere trænerteams, afholde forældre informationsmøder samt styrke det generelle ungdomsmiljø i klubben. 3. Gentofte (Eyvind Lindegaard Andersen) for sit store og utrættelige arbejde som træner for Gentoftes ungdomshold. Eyvind har gennem mange år fungeret som træner, og har skabt nogle gode børneog ungdomshold. Kampen for at fastholde de unge mennesker fortsættes, til trods for svære vilkår i turneringen. Eyvind har ligeledes gennem mange år arbejdet intenst for Gentofte Hockey Klub. 4. Marselisborg Hockey Klub (Jan Kappel og David Rodrigues) for deres store arbejde med klubbens ungdomspigehold. Trods langt til de nærmeste klubber, har klubben prioriteret at stille op med deres pigehold i U12 rækken. Ligeledes har klubben været på Tysklandstur, som en del af videreudviklingen og arbejdet med projektet DIF idrætsmiljø for unge. Klubben ønsker om ressourcerne er til det på samme måde at skabe rammerne for et drengehold. 5. Sørby (Anders Sørensen) for sit vedholdene arbejde med at skaffe midler til klubbens ungdomshold. Foreløbig har det været en stor succes og klubben har således modtaget midler til målmandsudstyr, stokke og tøj til ungdommen. Samtidig ligger det Anders meget på sinde, at de unge uddannes til at blive endnu bedre trænere. Dette har foreløbig resulteret i at TeenCoach uddannelsen udbydes i samarbejde med DHU og DIF (marts 2013). 16

17 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts 2012 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Hockey Union afholdt søndag den 25. marts 2012 Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Indkomne forslag. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget Forslag 3: Ny turneringsstruktur Forslag 4: Drøftelse om afholdelse af turnering. Valg til bestyrelse På valg er: formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. Valg til Udviklingsudvalget På valg: udviklingsformand Faisal Amin. Herunder skal vælges et medlem. Valg til Eliteudvalget Ingen på valg. Valg til Turneringsudvalget Ingen på valg. Der skal dog vedtages en ændring af Love & Vedtægter således at turneringsudvalget også er den del af vedtægter. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Udenfor tur skal vælges et medlem til posten for et år. 17

18 Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den ene revisor. Endvidere skal vælges en revisor. Idet det er KPMG og DIF praksis der hermed følges indstilles til, at der ikke skal udpeges en revisor. Eventuelt Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Dirigent bestyrelsen foreslår Søren Gøtzche. Søren vælges enstemmigt. Søren konstaterer at mødet er indkaldt retmæssigt og beretningen er send jf. gældende forskrifter. Søren præsenterer dagsordenen og nævne forbehold ang. turneringsudvalget og afholdelses af en turnering. Ændring af dagsorden så forslag om optagelse af PAN idræt flyttes til først på dagsordenen. Repræsentantabet byder enstemmigt PAN Idræt velkommen til DHU. Peter Nordam foretager navne opråb. Totalt er der 25 stemmer (heraf udgør bestyrelsens stemmer 6 stk.) Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen Formand Hans Peter Hansen Næstformand Faisal Ramzan Kasserer Henrik Nielsen Eliteudvalgsformand Casper Guldbrandsen Udviklingsudvalgsformand Faisal Amin Turneringsudvalgsformand Emil Kousgaard Unionssekretær Peter Nordam Albertslund Afbud på dagen Gentofte Hockey Klub Martin Vig Rasmussen Charlotte Vig Rasmussen Ishøj Fahan Mahmud Kamran Ali Kalundborg 18

19 Bettina Eriksen Martin Pedersen Københavns HK Flemming Lauritsen Mo Tournay Marselisborg HK Afbud Odin Afbud Orient Casper Guldbrandsen (ligeledes for bestyrelsen) PAN Idræt Afbud på dagen Slagelse Hockey Klub Jens Hald Trine Christensen Mikkel Christensen Stephan Hald Trzepacz Sørbymagle Hockey Klub Niels Pedersen Flemming Jørgensen Tåstrup Afbud på dagen Andre Udviklingskonsulent Anne Marie Kristensen DIF konsulent Søren Gøtzche Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. Repræsentantskabet mindes to fremtrædende personligheder i dansk hockey Frederik Mason og Jesper Guldbrandsen der desværre er afgået ved døden i det forgange år. Medlemsudviklingen i dansk hockey berøres og der knyttes kommentar til det nye princip om medlemsregistrering fra DIF. Præsentation af DIF s tiltag for at støtte de små forbund både økonomisk og kollektivt. Der er i dag fem forbund som har lavet et kollektivt sekretariats samarbejde med nye lokaliteter. Økonomien er på ret kurs nu. Og der er godt med ressourcer til kommende aktiviteter for klub og fælles aktiviteter. Specielt når det handler om at få ungdoms og udviklingsaktiviteter i gang. 19

20 Positivt indtryk af modellen med hjælpetrænere til Annemarie Marianne Nielsen og Nora Henriksen har allrede ydet en god indsats. Dommerklubben antallet af dommere er desværre utroligt svingende. Der ligger en stor opgave i at samle op på alle de dommer kandidater der har været igennem i EHF: Casper Guldbrandsen er i indoor committeen og Henrik Ehlers i Appointments committeen. Turneingen er ledet af Emil Kousgaard den er jo forløbet fint. Arbejdet fra det nedsatte udvalg for en ny turneringsforms bliver præsenteret at Rasmus Pedersen senere på mødet. Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning fra repræsentantskabet: Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Repræsentantskabet godkender og accepterer bestyrelsens beretning enstemmigt. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Indtægter kr mio. Udgifter her kan nævnes dommer, kontor og konsulent udgifter Overskud tkr. 287 Andre tilgodehavender her bør nævnes kr der er en tidligere kasserers gæld. HP: belyser at DHU er den daglige administrator af den faglige konsulent og derfor laves et særskilt regnskab over denne for at kunne fremlægge det for de samarbejdende forbund. Mo Tournay (KH): spørger til det ekstra tilskud fra DIF til aktiviteter. Henrik Hansen: dette tilskud er allerede gældende for Indkomne forslag. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt Vedtaget tidligere på mødet. Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget Repræsentantskabet giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage denne ændring på de steder der er behov for i diverse reglementer. Forslag 3: Ny turneringsstruktur Jens Hald: anmoder om at der ikke fremsendes drafts med kommentarer til allemande. Rasmus Pedersen besvarer Jens anmodning motiverer forslaget. Det er vigtigt at præcisere at det fremlagte forslag kun vedr. indendørs turneingen men både for både seniorer og ungdom. Essensen ligger i tanken om et grundspil og finalerunder. Modellen kan udbredes til alle rækker. Forslag om at der oprettes større men færre ligaer. Forslag om at justere tilmeldingsprincip for at få afholdt flere kampe. Lidt som vi kender fra ladies tour. 20

21 Kommentarer: Mo Tournay (HK): ønsker at vide om det gælder for alle hold. Rasmus Pedersen (udvalgsrepræsentant): der kan stadig kun være et hold per klub i hver række. Mo Tournay: hvad er incitamentet for de klubber der allrede spiller i den bedste række. Rasmus Pedesen: udvalget har forsøgt at få lavet en større turnering. Men det klart at der ikke er nogen direkte gulerod for topklubberne i dag. Martin Rasmussen (GHK): det er vigtigt at der igen bliver interessant for ikke absolut topklubber at spille i en større række. Jens Hald (SHK): mener at der er spille incitament da det kun er top treklubberne efter grundspillet der deltager i topdysten. Niels Pedersen (Sørby): mener at vi desværre har oplevet at det er kedeligt at spille den nuværende turnering hvor alt afgøres på en lørdag. For de næst bedste hold så er det meget vigtigt at alle hold kampe bliver betydningsfulde. Casper Guldbrandsen (Eliteudvalgsformand): ser gerne at der er hold dommineret af ungespillere der med en ny form kan få et godt udviklingsfundament i en større række. Mo Tournay: mener at der desværre ikke er så store udsigter til at toppen af specielt herre ligaen bliver meget anderledes end det vi ser i dag. Rasmus Pedersen: erkender at antallet af kampe i løbet af en turnering sætter en grænse for hvor kreative vi kan være i selve turneringsformen. Flemming Lauritsen (KH): mener at vi skal passe på med gang på gang at juster ved Vores turneringer. Der vil være de såkaldte ligegyldige kampe uanset hvilken turneringsform vi har. Det er ikke turneringsformen der genererer kun den ting der sker udenom selve kampene. Niels Pedersen: fremhæver at problemer fødes ude i klubberne. Der er her selve turnerings deltagelses omfanget fastlægges. Rasmus Pedersen: holder fast ved at det fremlagte forslag kun der et forslag. Rasmus noterer de input der har været. Niels Pedersen: mener det er vigtigt at høre Kalundborg, Odense og Gentofte. Martin Pedersen (Kalundborg): synes det er fornuftigt at se på turneringsformen men ser udfordring i at ex. Kalundborg ikke altid kan stille et hold. Rasmus Pedersen: fremhæver at der ligger tre under-forslag i det fremlagte materiale. Casper Guldbrandsen: oplyser at der allerede er stort potentiale og talenter i de små klubber som vi skal have med og give spændende kampe selv uden at de flytter til top klubberne. Niels Pedersen: forslag vedr. slutspil drejer sig om afholdelse af slutspil og dermed regulering af turneringsreglementet. Anden del af forslaget drejer sig mere om en holdnings tilkendegivelse fra Vores klubber om hvorledes de ønsker at spille i en større mesterskabs række. Martin Rasmussen: mener at hvis vi kan bruge udviklings puljen fornuftigt så kan vi jo her støtte de klubber der har talenter men muligvis ikke bredden til at deltage i en stor liga. Rasmus Pedesen: vil gerne have repræsentantskabet til at huske på at de fremlagte forslag gælder alle rækker (herre, damer og ungdom). Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på top 4 hold. Mo Tournay: fremhæver at der i damerækken stadig er stort incitament til at undgå en 4-plads for dermed have mulighed for at spille i en finale. Rasmus Pedersen: har noteret de indkommende ideer og præciserer igen at essensen ligger i at det gælder om at få gjort indendørs mere interessant og betydende. Det er dejligt at høre at Kalundborg og Gentofte ser positivt på ideen men har sine bekymringer om antallet af kampe samt afventer Slagelses direkte stillingtagen. Ungdom er ikke debatteret og her er udfordringen generelt at der er mange aflysninger til den store turnering. Søren Gøtzche: noterer at der ligger et ganske præcist forslag. Søren vurderer dog at de væsentligste indsigelser kommer fra KH. Søren vurderer at vi kan ligge de tre delforslag afstemning. Delforslag 1: at ændre ved senior turneringsrækken. 21

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00 I Idrættens Hus Hockey Danmark ønskes tillykke med 100 års jubilæet i 2008 1 Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere