Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl I Idrættens Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet" Repræsentant fra forslagsstiller Sørbymagle Hockeyklub tilknytter kommentarer til forlaget på selve mødet... 9 Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3 bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Udviklingspokalen uddeles Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for Damelandsholdet Herrelandsholdet Landstrænere og holdledere Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs EHF Resultater Damelandsholdet Herrelandsholdet Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal

3 Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Indendørs Udendørs Internationale resultater for Orient Lyngby

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkommende forslag: a) Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget. b) Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet / Ungdomsarbejde i DHU" Sørbymagle Hockeyklub fremlægger forslaget på selve mødet. c) Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne. d) Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3. e) Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey. f) Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort. g) Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme igang. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 6. Valg til udviklingsudvalget: Ingen poster skal besættes ved valg. 7. Valg til eliteudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 8. Valg til turneringsudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Mo Tournay. 4

5 10. Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). 11. Eventuelt. 5

6 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Søren Gøtzsche fra DIF. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2012 Som tidligere år har DHU s bestyrelse været velfungerende. Alle i bestyrelsen har løbende taget sig af de uddelegerede opgaver, og derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået gnidningsløst. Med hensyn til økonomien har der ikke været noget at udsætte. Alt er mere eller mindre blevet afviklet inden for de af bestyrelsen fastlagte budgetter og rammer Som nævnt ved Repræsentantskabsmødet i 2012, er vi nu flyttet til vores kontorfællesskab, som er blevet etableret med 5 andre forbund (Softball, Fægtning, Vandski, Curling og Taekwondo). Der er siden kommet et par stykker mere til i samarbejdet. Annemarie har fået sin nye plads i Kontoret for udvikling og fællesskab i daglig tale KUF. KUF er 2-delt, da det kan deles op i A) et kontorsamarbejde, der betyder mindre omkostninger til husleje, IT ydelser mm. Og B) for at opfylde Danmarks Idræts Forbunds (DIF) krav om, at vi skal have en faglig leder til at varetage vores konsulenter. Helge Mogensen er navnet på den fælles leder. Ordningen har samtidig betydet, at vi nu kan beholde vores udviklingskonsulent frem til januar Konsulentjobbet er stadig det, som tager de fleste kræfter i vores forbund, og der bliver satset en del penge på denne opgave, som gerne skulle udmunde i flere medlemmer - og helst aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har og i gennem sit arbejde prøve på, at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Det nye kontorfællesskab har også betydet, at vi har kunnet udbyde forskellige kurser på tværs af forbund. På den måde kan vi afholde kurser, og i det hele taget gennemføre kurser, med flere deltagere end vi end vi selv ville kunne komme med! Denne form for samarbejde skulle vi gerne se mere til i fremtiden, og gerne inden for flere områder. Som jeg har nævnt tidligere, er følgende stadig vores mål: A) Dommerudfordringerne bliver løst B) Turneringerne kan afvikles uden bøvl C) Vi bliver 1000 medlemmer D) Alle klubberne får hold i alle rækker 6

7 E) Stærkere klubber F) Bedre deltagelse på vores kurser Dette skulle vi gerne nå, men det kan kun lykkes, om vi arbejder sammen mod det fælles mål. Det gælder klubber, bestyrelse og konsulent. Dommermangel - jeg troede, at dette emne ikke skulle fylde så meget mere, men det ser fortsat ud til, at være en af vores store udfordringer! Jeg gentager, hvad der er skrevet tidligere - En ny bestyrelse i dommerklubben kom til, og der var pludselig meget stor interesse for at dømme kampe. Desværre ser det ud til, at mange er faldet fra igen! Jeg kan kun håbe på, at dette problem vil løses i fremtiden! Hvad der skal til og hvor løsningen skal komme fra er ikke enkel, men det er vigtigt at alle står sammen om at løse problemet særligt i klubberne hvor dommerne nødvendigvis på rekrutteres fra. Et af de tiltag bestyrelsen har initieret er blandt andet, at honorere ungdomsdommere i børnerækkerne. Dette skulle gerne være med til, at gøre dommergerningen attraktiv, og forhåbentlig lære de unge, at det at være dommer A) ikke er farligt og B) at god opførsel fra spillerne er af stor betydning for, om lysten til at dømme fortsætter. Med andre ord lærer de unge og forhåbentlig de voksne, at de selv er medansvarlige for udviklingen på dommersiden og hockey i det hele taget. Med det nye fællessekretariat har Annemarie fået kolleger, og med støtte og inspiration herfra kan det være, at nogle af hendes kollegaer har andre gode idéer, som vi kan afprøve i Hockey forbundet. Annemarie vil blive ved med at komme rundt til klubberne så meget som muligt. Både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer, der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer, hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. Vores hjemmeside tog længere tid at etablere end beregnet. Den er på plads nu (begyndelsen af 2013), og dette skulle gerne være en klar forbedring, både hvad angår kommunikation og på sigt også med hensyn til turneringer og resultatformidling. Turneringerne er forsat i de bedste hænder under ledelse af Emil. Det blev besluttet ved sidste repræsentantskabsmøde, at der skulle nedsættes et nyt turneringsudvalg, og at det var turneringslederen, der skulle stå for at få samlet en gruppe til at se på hvordan de nuværende turneringer afvikles og om dette kunne revideres til alles bedste. Der arbejdes fortløbende med dette. 7

8 Udviklingsudvalget er i de bedste hænder hos Faisal Amin. Sammen med Annemaries skulle dette gerne munde ud i et godt samarbejde med klubberne. Faisal har stadig mange gode idéer som kan føres ud i livet hos klubberne. Der har i 2012 været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg. Blandt andet sidder Dansk Hockey Union med i styregruppen omkring fællessekretariatet. Det skal endnu her nævnes, at der forventes meget arbejde fra den frivillige arbejdskraft, og det bliver ikke mindre som tiden går! Med hensyn til DHU s økonomi henvises til kassernes redegørelse! Vi er dog kommet ud med et underskud på ca. 80,000.- men det er i henhold til de tiltag og budgetter, som er vedtaget af bestyrelsen løbende! Vi har stadig en pæn kassebeholdning! Bestyrelsen ønsker fortsat, at unionens midler ikke skal gemmes i vores kasse, men ud og arbejde i klubberne. Derfor har vi blandt andet en udviklingspulje til at støtte klubbernes projekter. Jeg vil herved endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen og vedligeholdelsen af hockey i Danmark. Et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris nok på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv i dansk idræt, er nok det store spørgsmål Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats for vores sport. 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2012 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget. Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet" Repræsentant fra forslagsstiller Sørbymagle Hockeyklub tilknytter kommentarer til forlaget på selve mødet Sørbymagle den 13. februar 2013 Vi ønsker følgende optaget til drøftelse samt beslutning af det stillede forslag på DHUs repræsentantskabsmøde 17. marts 2013 Ungdomsarbejdet i DHU. Vi kan konstatere at der anno 2013, kun er 3 klubber i Danmark der har et aktivt ungdoms arbejde. Det er Odin, Slagelse og Sørbymagle. Vi er af den opfattelse at DHU indtager en ikke aktiv rolle, i bestræbelserne på at øge interessen for landhockey i Danmark. Herunder specifikt, hjælpe og aktivt bidrage til ungdomsarbejdets målsætninger, specielt i de klubber der har svært ved at fastholde et kontinuerligt ungdomsarbejde. Udbredelsen af hockeysporten under DHUs bestyrelses ledelse er ikke eksisterende. DHU indtager en aktiv rolle, ved at accepterer, at nogle få klubber sammensætter ungdomshold med for gamle spillere på. Dette sker for at kompenserer for manglende målsætning og manglende medlemstal i de ungdomssvage klubber, men forekommer også i ungdomsstærke klubber mht. at fastholde marginalspillere 9

10 Vi er af den opfattelse at det er ødelæggende for sporten, hvis der ikke samtidig ligger en aktiv plan for hvordan, at man går ud og finder de sidste spillere, så man næste gang kan stille med rent hold. DHUs turneringsudvalg har lagt slutspil for U10 midt i en vinterferie periode, hvilket afspejler hvilken prioritering man har overfor ungdomsarbejdet. DHU er ikke aktiv i arbejdet med at udarbejde målsætninger som vedrører en stigning i antal ungdoms medlemmer, ligesom DHU heller ikke byder ind med nye tiltag til hvordan vi får gjort hockeysporten mere spiselig for ikke medlemmer og nye medlemmer. Vi er af den opfattelse at DHU ikke bidrager nok til, hvordan vi får tilført ekstra midler i klubberne, og herunder aktivt give konkrete forslag og handlingsplaner til dette. En kort opsummering: En klart defineret målsætning for breddearbejde fra DHU er ikke eksisterende. Målsætninger og handlingsplaner fra DHU for ungdomsarbejdet eksisterer ikke. Der ligger ikke handlingsplan for hvordan vi får tilført likvide midler til klubberne eller DHU. Konkret forslag: Det foreslås at DHUs bestyrelse i samarbejde med klubberne iværksætter udarbejdelse af 5-årige mål- og handlingsplaner for ungdomsarbejdet i DHU. Arbejdet forventes iværksat indenfor 3 måneder. Målsætningen må være medlemmer indenfor 3 år. Med venlig hilsen Sørbymagle Hockey Klub 10

11 Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Baggrund: Der ønskes en tilpasning af udendørsturneringen for ungdom så den fremadrettet følger seniorturneringen og bliver en efterårs- og en forårsturnering. Desuden tilpasses antallet af spillede kampe. For den kommende forårsturnering vil det betyde, at ungdomsturneringen bliver afsluttet allerede i junimåned så den er klar til at blive startet op igen efter sommerferien. Turneringsudvalget udskriver dermed kun turneringer to gange om året: I marts måned og i september/oktober måned. Nuværende: Ungdomsturneringen udskrives som en forårs- og en efterårsturnering. I rækker med 8 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange mod hinanden. I rækker med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden. Forslag: Ungdomsturneringen udskrives som en efterårs- og en forårsturnering. I rækker med 6 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 5 hold eller derunder spilles 3 gange mod hinanden. Dansk Hockey Unions bestyrelse Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3 bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. 11

12 Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag til ændring af 9.1 i Turneringsreglementet Baggrund: Det er gældende praksis, at spillere der havde modtaget 2 gule kort først fik karantæne, når klubben havde modtaget skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Modtog man sit andet gule i sin første kamp på én dag med 2 kampe, måtte man således gerne spille den efterfølgende kamp på dagen, idet karantænen først blev effektueret i efterfølgende spillerunde, da man rent praktisk ikke kunne nå at få beskeden før. Denne praksis ønskes præciseret i turneringsreglementet, således at reglerne er ens og kendte af alle og der ikke kan opstå tvivlstilfælde samt at det ikke lægger op til at de enkelte klubber kan tilpasse karantænen som det passer dem. Såfremt det vedtages at justere ungdomsturneringen i forhold til seniorturneringen vil det give mening at slette forbeholdet for ungdomsturneringen. Hvis det ikke vedtages lader man blot formuleringen blive stående. Nuværende: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Forslag 1: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen) - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Karantænen skal meddeles klubben skriftligt tidligst 12 timer efter det andet gule kort er blevet tildelt. En klub kan således ikke selv uddele karantæner til egne spillere, men må vente på skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Kun ved DM-slutspillet indendørs og finalerunden for Pokalturneringen udendørs ophæves denne regel og eventuelle karantæner effektueres straks, idet Turneringsudvalget eller repræsentanter herfra altid er til stede og kan give den enkelte klub direkte mundtlig besked. Forslag 2: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen)- for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Det er klubbens eget ansvar at tildele den pågældende Spiller, der har modtaget sit andet gule kort én kamps karantæne såfremt det andet gule kort modtages i den første kamp på en dag, hvor holdet har to kampe. Sker dette ikke vil der være tale om brug af ulovlig spiller og træder i kraft. Turneringsudvalget er forpligtet til at ajourføre listen med gule kort på Dansk Hockey Unions hjemmeside således, at klubber altid kan se hvilke spillere, der skal idømmes karantæner. Dansk Hockey Unions bestyrelse 12

13 Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme igang. En uofficiel turnering, hvor man spiller 3-mod-3 eller 4-mod-4 eller noget lignende, med enkle regler, der både gøre det nemt at spille og nemt at introducere til f.eks. idrætslærere. Det skal tilbydes til alle, men det vil blive initieret som pilotprojekt i Kbh. Det skal have et fængende og klart navn, der præsenterer sporten nemt og enkelt. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Faisal har erklæret at han er villig til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). Ingen poster skal besættes. 7. Eliteudvalget. Efter tur afgår eliteudvalgsformad Casper Guldbrandsen. Casper her erklæret at han er villig til genvalg. 8. Turneringsudvalget. På valg er posten som Turneringsudvalgsformad. Ingen klubber har formelt indstillet kandidater op til deadline. Derfor kan klubber repræsenteret på mødet stille kandidater op til posten som Turneringsudvalgsformand. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Mo Tournay. Begge poster skal besættes. Ved deadline for fremsendelse af årsrapporten havde hverken Torkild Lund eller Mo Tournay givet udtryk for sine personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 2012: Henrik Hansen og Johnny Pedersen. 14

15 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. I 2012 har Kamran Ali besat posten som revisor. 11. Eventuelt Udviklingspokalen uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen. Kandidaterne (ikke prioriteret rækkefølge) 1. KH (Morten Olsen og Martin Olsen) for deres store arbejde for at sikre klubbens faciliteter og indgå i ungdomsprojekter der kan sikre klubbens fortsatte rekruttering af ungdomsmedlemmer samt hjælpe nye klubber på vej. Foreløbig har det store arbejde resulteret i en ny ungdomsbane ved Ny Ellebjerg Skole, et fælles klubhus Stavsportens hus i Valby Idrætspark og en (kommende) fuldstørrelse bane ved Valby Idrætspark. I forlængelse af indvielsen af den nye bane ved Ny Ellebjerg, har klubben iværksat et større rekrutteringsprojekt af børn og unge i samarbejde med Foreningen ISA og 4 lokale fritidshjem. Klubben har ligeledes hjulpet Københavns nye klub Pan Hockey godt i gang, blandt andet i form af at stille trænerressourcer til rådighed. 15

16 2. Odin (Tobias Kaarsbo Madsen) for sit utrættelige arbejde for at give ungdommen i Odense de bedste vilkår. Tobias har været primus motor for det ungdomsudvalg klubben har nedsat. I forlængelse af ungdomsudvalgets arbejde har klubben blandt andet søsat et 4 dages Hockeyakademi i sommerferien for alle danske hockeybørn. Med ca. 30 deltagende børn i 2012 var projektet en stor succes der fortsætter i Klubbens unge har ligeledes inviteret til hockeystævne Tais Cup, hvor baggrunden var at markere en af klubbens unge, der kom godt igennem et leukæmiforløb. Ungdomsudvalget har hele tiden fokus på at etablere trænerteams, afholde forældre informationsmøder samt styrke det generelle ungdomsmiljø i klubben. 3. Gentofte (Eyvind Lindegaard Andersen) for sit store og utrættelige arbejde som træner for Gentoftes ungdomshold. Eyvind har gennem mange år fungeret som træner, og har skabt nogle gode børneog ungdomshold. Kampen for at fastholde de unge mennesker fortsættes, til trods for svære vilkår i turneringen. Eyvind har ligeledes gennem mange år arbejdet intenst for Gentofte Hockey Klub. 4. Marselisborg Hockey Klub (Jan Kappel og David Rodrigues) for deres store arbejde med klubbens ungdomspigehold. Trods langt til de nærmeste klubber, har klubben prioriteret at stille op med deres pigehold i U12 rækken. Ligeledes har klubben været på Tysklandstur, som en del af videreudviklingen og arbejdet med projektet DIF idrætsmiljø for unge. Klubben ønsker om ressourcerne er til det på samme måde at skabe rammerne for et drengehold. 5. Sørby (Anders Sørensen) for sit vedholdene arbejde med at skaffe midler til klubbens ungdomshold. Foreløbig har det været en stor succes og klubben har således modtaget midler til målmandsudstyr, stokke og tøj til ungdommen. Samtidig ligger det Anders meget på sinde, at de unge uddannes til at blive endnu bedre trænere. Dette har foreløbig resulteret i at TeenCoach uddannelsen udbydes i samarbejde med DHU og DIF (marts 2013). 16

17 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts 2012 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Hockey Union afholdt søndag den 25. marts 2012 Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Indkomne forslag. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget Forslag 3: Ny turneringsstruktur Forslag 4: Drøftelse om afholdelse af turnering. Valg til bestyrelse På valg er: formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. Valg til Udviklingsudvalget På valg: udviklingsformand Faisal Amin. Herunder skal vælges et medlem. Valg til Eliteudvalget Ingen på valg. Valg til Turneringsudvalget Ingen på valg. Der skal dog vedtages en ændring af Love & Vedtægter således at turneringsudvalget også er den del af vedtægter. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Udenfor tur skal vælges et medlem til posten for et år. 17

18 Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den ene revisor. Endvidere skal vælges en revisor. Idet det er KPMG og DIF praksis der hermed følges indstilles til, at der ikke skal udpeges en revisor. Eventuelt Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Dirigent bestyrelsen foreslår Søren Gøtzche. Søren vælges enstemmigt. Søren konstaterer at mødet er indkaldt retmæssigt og beretningen er send jf. gældende forskrifter. Søren præsenterer dagsordenen og nævne forbehold ang. turneringsudvalget og afholdelses af en turnering. Ændring af dagsorden så forslag om optagelse af PAN idræt flyttes til først på dagsordenen. Repræsentantabet byder enstemmigt PAN Idræt velkommen til DHU. Peter Nordam foretager navne opråb. Totalt er der 25 stemmer (heraf udgør bestyrelsens stemmer 6 stk.) Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen Formand Hans Peter Hansen Næstformand Faisal Ramzan Kasserer Henrik Nielsen Eliteudvalgsformand Casper Guldbrandsen Udviklingsudvalgsformand Faisal Amin Turneringsudvalgsformand Emil Kousgaard Unionssekretær Peter Nordam Albertslund Afbud på dagen Gentofte Hockey Klub Martin Vig Rasmussen Charlotte Vig Rasmussen Ishøj Fahan Mahmud Kamran Ali Kalundborg 18

19 Bettina Eriksen Martin Pedersen Københavns HK Flemming Lauritsen Mo Tournay Marselisborg HK Afbud Odin Afbud Orient Casper Guldbrandsen (ligeledes for bestyrelsen) PAN Idræt Afbud på dagen Slagelse Hockey Klub Jens Hald Trine Christensen Mikkel Christensen Stephan Hald Trzepacz Sørbymagle Hockey Klub Niels Pedersen Flemming Jørgensen Tåstrup Afbud på dagen Andre Udviklingskonsulent Anne Marie Kristensen DIF konsulent Søren Gøtzche Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. Repræsentantskabet mindes to fremtrædende personligheder i dansk hockey Frederik Mason og Jesper Guldbrandsen der desværre er afgået ved døden i det forgange år. Medlemsudviklingen i dansk hockey berøres og der knyttes kommentar til det nye princip om medlemsregistrering fra DIF. Præsentation af DIF s tiltag for at støtte de små forbund både økonomisk og kollektivt. Der er i dag fem forbund som har lavet et kollektivt sekretariats samarbejde med nye lokaliteter. Økonomien er på ret kurs nu. Og der er godt med ressourcer til kommende aktiviteter for klub og fælles aktiviteter. Specielt når det handler om at få ungdoms og udviklingsaktiviteter i gang. 19

20 Positivt indtryk af modellen med hjælpetrænere til Annemarie Marianne Nielsen og Nora Henriksen har allrede ydet en god indsats. Dommerklubben antallet af dommere er desværre utroligt svingende. Der ligger en stor opgave i at samle op på alle de dommer kandidater der har været igennem i EHF: Casper Guldbrandsen er i indoor committeen og Henrik Ehlers i Appointments committeen. Turneingen er ledet af Emil Kousgaard den er jo forløbet fint. Arbejdet fra det nedsatte udvalg for en ny turneringsforms bliver præsenteret at Rasmus Pedersen senere på mødet. Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning fra repræsentantskabet: Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Repræsentantskabet godkender og accepterer bestyrelsens beretning enstemmigt. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Indtægter kr mio. Udgifter her kan nævnes dommer, kontor og konsulent udgifter Overskud tkr. 287 Andre tilgodehavender her bør nævnes kr der er en tidligere kasserers gæld. HP: belyser at DHU er den daglige administrator af den faglige konsulent og derfor laves et særskilt regnskab over denne for at kunne fremlægge det for de samarbejdende forbund. Mo Tournay (KH): spørger til det ekstra tilskud fra DIF til aktiviteter. Henrik Hansen: dette tilskud er allerede gældende for Indkomne forslag. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt Vedtaget tidligere på mødet. Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget Repræsentantskabet giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage denne ændring på de steder der er behov for i diverse reglementer. Forslag 3: Ny turneringsstruktur Jens Hald: anmoder om at der ikke fremsendes drafts med kommentarer til allemande. Rasmus Pedersen besvarer Jens anmodning motiverer forslaget. Det er vigtigt at præcisere at det fremlagte forslag kun vedr. indendørs turneingen men både for både seniorer og ungdom. Essensen ligger i tanken om et grundspil og finalerunder. Modellen kan udbredes til alle rækker. Forslag om at der oprettes større men færre ligaer. Forslag om at justere tilmeldingsprincip for at få afholdt flere kampe. Lidt som vi kender fra ladies tour. 20

21 Kommentarer: Mo Tournay (HK): ønsker at vide om det gælder for alle hold. Rasmus Pedersen (udvalgsrepræsentant): der kan stadig kun være et hold per klub i hver række. Mo Tournay: hvad er incitamentet for de klubber der allrede spiller i den bedste række. Rasmus Pedesen: udvalget har forsøgt at få lavet en større turnering. Men det klart at der ikke er nogen direkte gulerod for topklubberne i dag. Martin Rasmussen (GHK): det er vigtigt at der igen bliver interessant for ikke absolut topklubber at spille i en større række. Jens Hald (SHK): mener at der er spille incitament da det kun er top treklubberne efter grundspillet der deltager i topdysten. Niels Pedersen (Sørby): mener at vi desværre har oplevet at det er kedeligt at spille den nuværende turnering hvor alt afgøres på en lørdag. For de næst bedste hold så er det meget vigtigt at alle hold kampe bliver betydningsfulde. Casper Guldbrandsen (Eliteudvalgsformand): ser gerne at der er hold dommineret af ungespillere der med en ny form kan få et godt udviklingsfundament i en større række. Mo Tournay: mener at der desværre ikke er så store udsigter til at toppen af specielt herre ligaen bliver meget anderledes end det vi ser i dag. Rasmus Pedersen: erkender at antallet af kampe i løbet af en turnering sætter en grænse for hvor kreative vi kan være i selve turneringsformen. Flemming Lauritsen (KH): mener at vi skal passe på med gang på gang at juster ved Vores turneringer. Der vil være de såkaldte ligegyldige kampe uanset hvilken turneringsform vi har. Det er ikke turneringsformen der genererer kun den ting der sker udenom selve kampene. Niels Pedersen: fremhæver at problemer fødes ude i klubberne. Der er her selve turnerings deltagelses omfanget fastlægges. Rasmus Pedersen: holder fast ved at det fremlagte forslag kun der et forslag. Rasmus noterer de input der har været. Niels Pedersen: mener det er vigtigt at høre Kalundborg, Odense og Gentofte. Martin Pedersen (Kalundborg): synes det er fornuftigt at se på turneringsformen men ser udfordring i at ex. Kalundborg ikke altid kan stille et hold. Rasmus Pedersen: fremhæver at der ligger tre under-forslag i det fremlagte materiale. Casper Guldbrandsen: oplyser at der allerede er stort potentiale og talenter i de små klubber som vi skal have med og give spændende kampe selv uden at de flytter til top klubberne. Niels Pedersen: forslag vedr. slutspil drejer sig om afholdelse af slutspil og dermed regulering af turneringsreglementet. Anden del af forslaget drejer sig mere om en holdnings tilkendegivelse fra Vores klubber om hvorledes de ønsker at spille i en større mesterskabs række. Martin Rasmussen: mener at hvis vi kan bruge udviklings puljen fornuftigt så kan vi jo her støtte de klubber der har talenter men muligvis ikke bredden til at deltage i en stor liga. Rasmus Pedesen: vil gerne have repræsentantskabet til at huske på at de fremlagte forslag gælder alle rækker (herre, damer og ungdom). Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på top 4 hold. Mo Tournay: fremhæver at der i damerækken stadig er stort incitament til at undgå en 4-plads for dermed have mulighed for at spille i en finale. Rasmus Pedersen: har noteret de indkommende ideer og præciserer igen at essensen ligger i at det gælder om at få gjort indendørs mere interessant og betydende. Det er dejligt at høre at Kalundborg og Gentofte ser positivt på ideen men har sine bekymringer om antallet af kampe samt afventer Slagelses direkte stillingtagen. Ungdom er ikke debatteret og her er udfordringen generelt at der er mange aflysninger til den store turnering. Søren Gøtzche: noterer at der ligger et ganske præcist forslag. Søren vurderer dog at de væsentligste indsigelser kommer fra KH. Søren vurderer at vi kan ligge de tre delforslag afstemning. Delforslag 1: at ændre ved senior turneringsrækken. 21

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af dirigent....4 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2006....4

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Turneringsreglement for fieldhockey

Turneringsreglement for fieldhockey Turneringsreglement for fieldhockey Vedtaget af repræsentantskabet for Dansk Hockey Union den 15. august 2007. Opdateret august 2009, opdateret marts 2011, opdateret marts, 2013, opdateret 2/april 2014,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af dirigent....4 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2005....4

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre)

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) Dagsorden: Valg af dirigent Henrik B. Nielsen Formandens

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00 I Idrættens Hus Hockey Danmark ønskes tillykke med 100 års jubilæet i 2008 1 Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus

Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus Tilstede: Trine, Søren, Steffen, Line, Jonas, Mona, Mette, Anders, Tina, Pernille A., Søren, Pernille H, Michael, Eva, Morten,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere