Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl I Idrættens Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 9 Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet" Repræsentant fra forslagsstiller Sørbymagle Hockeyklub tilknytter kommentarer til forlaget på selve mødet... 9 Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3 bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget (Breddeudvalget) Eliteudvalget Turneringsudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Udviklingspokalen uddeles Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts Dommerklubbens beretning for året Udviklingsudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for Damelandsholdet Herrelandsholdet Landstrænere og holdledere Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs EHF Resultater Damelandsholdet Herrelandsholdet Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal

3 Landsholdsaktiviteter og diverse turneringsresultater resume af Indendørs Udendørs Internationale resultater for Orient Lyngby

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkommende forslag: a) Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget. b) Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet / Ungdomsarbejde i DHU" Sørbymagle Hockeyklub fremlægger forslaget på selve mødet. c) Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne. d) Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3. e) Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey. f) Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort. g) Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme igang. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 6. Valg til udviklingsudvalget: Ingen poster skal besættes ved valg. 7. Valg til eliteudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 8. Valg til turneringsudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Mo Tournay. 4

5 10. Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). 11. Eventuelt. 5

6 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Søren Gøtzsche fra DIF. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2012 Som tidligere år har DHU s bestyrelse været velfungerende. Alle i bestyrelsen har løbende taget sig af de uddelegerede opgaver, og derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er gået gnidningsløst. Med hensyn til økonomien har der ikke været noget at udsætte. Alt er mere eller mindre blevet afviklet inden for de af bestyrelsen fastlagte budgetter og rammer Som nævnt ved Repræsentantskabsmødet i 2012, er vi nu flyttet til vores kontorfællesskab, som er blevet etableret med 5 andre forbund (Softball, Fægtning, Vandski, Curling og Taekwondo). Der er siden kommet et par stykker mere til i samarbejdet. Annemarie har fået sin nye plads i Kontoret for udvikling og fællesskab i daglig tale KUF. KUF er 2-delt, da det kan deles op i A) et kontorsamarbejde, der betyder mindre omkostninger til husleje, IT ydelser mm. Og B) for at opfylde Danmarks Idræts Forbunds (DIF) krav om, at vi skal have en faglig leder til at varetage vores konsulenter. Helge Mogensen er navnet på den fælles leder. Ordningen har samtidig betydet, at vi nu kan beholde vores udviklingskonsulent frem til januar Konsulentjobbet er stadig det, som tager de fleste kræfter i vores forbund, og der bliver satset en del penge på denne opgave, som gerne skulle udmunde i flere medlemmer - og helst aktive medlemmer. Jeg kan stadig ikke takke Annemarie nok for den enorme og utrættelige indsats for, ikke alene at prøve på at udbrede vores sport, men også holde fast på hvad vi har og i gennem sit arbejde prøve på, at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Det nye kontorfællesskab har også betydet, at vi har kunnet udbyde forskellige kurser på tværs af forbund. På den måde kan vi afholde kurser, og i det hele taget gennemføre kurser, med flere deltagere end vi end vi selv ville kunne komme med! Denne form for samarbejde skulle vi gerne se mere til i fremtiden, og gerne inden for flere områder. Som jeg har nævnt tidligere, er følgende stadig vores mål: A) Dommerudfordringerne bliver løst B) Turneringerne kan afvikles uden bøvl C) Vi bliver 1000 medlemmer D) Alle klubberne får hold i alle rækker 6

7 E) Stærkere klubber F) Bedre deltagelse på vores kurser Dette skulle vi gerne nå, men det kan kun lykkes, om vi arbejder sammen mod det fælles mål. Det gælder klubber, bestyrelse og konsulent. Dommermangel - jeg troede, at dette emne ikke skulle fylde så meget mere, men det ser fortsat ud til, at være en af vores store udfordringer! Jeg gentager, hvad der er skrevet tidligere - En ny bestyrelse i dommerklubben kom til, og der var pludselig meget stor interesse for at dømme kampe. Desværre ser det ud til, at mange er faldet fra igen! Jeg kan kun håbe på, at dette problem vil løses i fremtiden! Hvad der skal til og hvor løsningen skal komme fra er ikke enkel, men det er vigtigt at alle står sammen om at løse problemet særligt i klubberne hvor dommerne nødvendigvis på rekrutteres fra. Et af de tiltag bestyrelsen har initieret er blandt andet, at honorere ungdomsdommere i børnerækkerne. Dette skulle gerne være med til, at gøre dommergerningen attraktiv, og forhåbentlig lære de unge, at det at være dommer A) ikke er farligt og B) at god opførsel fra spillerne er af stor betydning for, om lysten til at dømme fortsætter. Med andre ord lærer de unge og forhåbentlig de voksne, at de selv er medansvarlige for udviklingen på dommersiden og hockey i det hele taget. Med det nye fællessekretariat har Annemarie fået kolleger, og med støtte og inspiration herfra kan det være, at nogle af hendes kollegaer har andre gode idéer, som vi kan afprøve i Hockey forbundet. Annemarie vil blive ved med at komme rundt til klubberne så meget som muligt. Både for at følge op på tidligere besøg, men også for at få nye gode idéer fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer, der bliver gjort i fremtiden husk det er for jer, hun er ansat så hjælp hende, jer selv og i sidste ende Hockeyen i Danmark. Vores hjemmeside tog længere tid at etablere end beregnet. Den er på plads nu (begyndelsen af 2013), og dette skulle gerne være en klar forbedring, både hvad angår kommunikation og på sigt også med hensyn til turneringer og resultatformidling. Turneringerne er forsat i de bedste hænder under ledelse af Emil. Det blev besluttet ved sidste repræsentantskabsmøde, at der skulle nedsættes et nyt turneringsudvalg, og at det var turneringslederen, der skulle stå for at få samlet en gruppe til at se på hvordan de nuværende turneringer afvikles og om dette kunne revideres til alles bedste. Der arbejdes fortløbende med dette. 7

8 Udviklingsudvalget er i de bedste hænder hos Faisal Amin. Sammen med Annemaries skulle dette gerne munde ud i et godt samarbejde med klubberne. Faisal har stadig mange gode idéer som kan føres ud i livet hos klubberne. Der har i 2012 været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg. Blandt andet sidder Dansk Hockey Union med i styregruppen omkring fællessekretariatet. Det skal endnu her nævnes, at der forventes meget arbejde fra den frivillige arbejdskraft, og det bliver ikke mindre som tiden går! Med hensyn til DHU s økonomi henvises til kassernes redegørelse! Vi er dog kommet ud med et underskud på ca. 80,000.- men det er i henhold til de tiltag og budgetter, som er vedtaget af bestyrelsen løbende! Vi har stadig en pæn kassebeholdning! Bestyrelsen ønsker fortsat, at unionens midler ikke skal gemmes i vores kasse, men ud og arbejde i klubberne. Derfor har vi blandt andet en udviklingspulje til at støtte klubbernes projekter. Jeg vil herved endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen og vedligeholdelsen af hockey i Danmark. Et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris nok på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves gratis - for at holde liv i dansk idræt, er nok det store spørgsmål Jeg håber vi i Dansk Hockey fortsat alle vil gøre en indsats for vores sport. 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2012 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 8

9 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget. Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet" Repræsentant fra forslagsstiller Sørbymagle Hockeyklub tilknytter kommentarer til forlaget på selve mødet Sørbymagle den 13. februar 2013 Vi ønsker følgende optaget til drøftelse samt beslutning af det stillede forslag på DHUs repræsentantskabsmøde 17. marts 2013 Ungdomsarbejdet i DHU. Vi kan konstatere at der anno 2013, kun er 3 klubber i Danmark der har et aktivt ungdoms arbejde. Det er Odin, Slagelse og Sørbymagle. Vi er af den opfattelse at DHU indtager en ikke aktiv rolle, i bestræbelserne på at øge interessen for landhockey i Danmark. Herunder specifikt, hjælpe og aktivt bidrage til ungdomsarbejdets målsætninger, specielt i de klubber der har svært ved at fastholde et kontinuerligt ungdomsarbejde. Udbredelsen af hockeysporten under DHUs bestyrelses ledelse er ikke eksisterende. DHU indtager en aktiv rolle, ved at accepterer, at nogle få klubber sammensætter ungdomshold med for gamle spillere på. Dette sker for at kompenserer for manglende målsætning og manglende medlemstal i de ungdomssvage klubber, men forekommer også i ungdomsstærke klubber mht. at fastholde marginalspillere 9

10 Vi er af den opfattelse at det er ødelæggende for sporten, hvis der ikke samtidig ligger en aktiv plan for hvordan, at man går ud og finder de sidste spillere, så man næste gang kan stille med rent hold. DHUs turneringsudvalg har lagt slutspil for U10 midt i en vinterferie periode, hvilket afspejler hvilken prioritering man har overfor ungdomsarbejdet. DHU er ikke aktiv i arbejdet med at udarbejde målsætninger som vedrører en stigning i antal ungdoms medlemmer, ligesom DHU heller ikke byder ind med nye tiltag til hvordan vi får gjort hockeysporten mere spiselig for ikke medlemmer og nye medlemmer. Vi er af den opfattelse at DHU ikke bidrager nok til, hvordan vi får tilført ekstra midler i klubberne, og herunder aktivt give konkrete forslag og handlingsplaner til dette. En kort opsummering: En klart defineret målsætning for breddearbejde fra DHU er ikke eksisterende. Målsætninger og handlingsplaner fra DHU for ungdomsarbejdet eksisterer ikke. Der ligger ikke handlingsplan for hvordan vi får tilført likvide midler til klubberne eller DHU. Konkret forslag: Det foreslås at DHUs bestyrelse i samarbejde med klubberne iværksætter udarbejdelse af 5-årige mål- og handlingsplaner for ungdomsarbejdet i DHU. Arbejdet forventes iværksat indenfor 3 måneder. Målsætningen må være medlemmer indenfor 3 år. Med venlig hilsen Sørbymagle Hockey Klub 10

11 Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Baggrund: Der ønskes en tilpasning af udendørsturneringen for ungdom så den fremadrettet følger seniorturneringen og bliver en efterårs- og en forårsturnering. Desuden tilpasses antallet af spillede kampe. For den kommende forårsturnering vil det betyde, at ungdomsturneringen bliver afsluttet allerede i junimåned så den er klar til at blive startet op igen efter sommerferien. Turneringsudvalget udskriver dermed kun turneringer to gange om året: I marts måned og i september/oktober måned. Nuværende: Ungdomsturneringen udskrives som en forårs- og en efterårsturnering. I rækker med 8 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange mod hinanden. I rækker med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden. Forslag: Ungdomsturneringen udskrives som en efterårs- og en forårsturnering. I rækker med 6 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 5 hold eller derunder spilles 3 gange mod hinanden. Dansk Hockey Unions bestyrelse Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3 bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinier som for halhockey bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. 11

12 Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag til ændring af 9.1 i Turneringsreglementet Baggrund: Det er gældende praksis, at spillere der havde modtaget 2 gule kort først fik karantæne, når klubben havde modtaget skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Modtog man sit andet gule i sin første kamp på én dag med 2 kampe, måtte man således gerne spille den efterfølgende kamp på dagen, idet karantænen først blev effektueret i efterfølgende spillerunde, da man rent praktisk ikke kunne nå at få beskeden før. Denne praksis ønskes præciseret i turneringsreglementet, således at reglerne er ens og kendte af alle og der ikke kan opstå tvivlstilfælde samt at det ikke lægger op til at de enkelte klubber kan tilpasse karantænen som det passer dem. Såfremt det vedtages at justere ungdomsturneringen i forhold til seniorturneringen vil det give mening at slette forbeholdet for ungdomsturneringen. Hvis det ikke vedtages lader man blot formuleringen blive stående. Nuværende: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Forslag 1: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen) - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Karantænen skal meddeles klubben skriftligt tidligst 12 timer efter det andet gule kort er blevet tildelt. En klub kan således ikke selv uddele karantæner til egne spillere, men må vente på skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Kun ved DM-slutspillet indendørs og finalerunden for Pokalturneringen udendørs ophæves denne regel og eventuelle karantæner effektueres straks, idet Turneringsudvalget eller repræsentanter herfra altid er til stede og kan give den enkelte klub direkte mundtlig besked. Forslag 2: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen)- for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Det er klubbens eget ansvar at tildele den pågældende Spiller, der har modtaget sit andet gule kort én kamps karantæne såfremt det andet gule kort modtages i den første kamp på en dag, hvor holdet har to kampe. Sker dette ikke vil der være tale om brug af ulovlig spiller og træder i kraft. Turneringsudvalget er forpligtet til at ajourføre listen med gule kort på Dansk Hockey Unions hjemmeside således, at klubber altid kan se hvilke spillere, der skal idømmes karantæner. Dansk Hockey Unions bestyrelse 12

13 Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme igang. En uofficiel turnering, hvor man spiller 3-mod-3 eller 4-mod-4 eller noget lignende, med enkle regler, der både gøre det nemt at spille og nemt at introducere til f.eks. idrætslærere. Det skal tilbydes til alle, men det vil blive initieret som pilotprojekt i Kbh. Det skal have et fængende og klart navn, der præsenterer sporten nemt og enkelt. 13

14 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Faisal har erklæret at han er villig til genvalg. 6. Udviklingsudvalget (Breddeudvalget). Ingen poster skal besættes. 7. Eliteudvalget. Efter tur afgår eliteudvalgsformad Casper Guldbrandsen. Casper her erklæret at han er villig til genvalg. 8. Turneringsudvalget. På valg er posten som Turneringsudvalgsformad. Ingen klubber har formelt indstillet kandidater op til deadline. Derfor kan klubber repræsenteret på mødet stille kandidater op til posten som Turneringsudvalgsformand. 9. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Mo Tournay. Begge poster skal besættes. Ved deadline for fremsendelse af årsrapporten havde hverken Torkild Lund eller Mo Tournay givet udtryk for sine personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 2012: Henrik Hansen og Johnny Pedersen. 14

15 10. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. I 2012 har Kamran Ali besat posten som revisor. 11. Eventuelt Udviklingspokalen uddeles. Faisal Amin uddeler pokalen. Kandidaterne (ikke prioriteret rækkefølge) 1. KH (Morten Olsen og Martin Olsen) for deres store arbejde for at sikre klubbens faciliteter og indgå i ungdomsprojekter der kan sikre klubbens fortsatte rekruttering af ungdomsmedlemmer samt hjælpe nye klubber på vej. Foreløbig har det store arbejde resulteret i en ny ungdomsbane ved Ny Ellebjerg Skole, et fælles klubhus Stavsportens hus i Valby Idrætspark og en (kommende) fuldstørrelse bane ved Valby Idrætspark. I forlængelse af indvielsen af den nye bane ved Ny Ellebjerg, har klubben iværksat et større rekrutteringsprojekt af børn og unge i samarbejde med Foreningen ISA og 4 lokale fritidshjem. Klubben har ligeledes hjulpet Københavns nye klub Pan Hockey godt i gang, blandt andet i form af at stille trænerressourcer til rådighed. 15

16 2. Odin (Tobias Kaarsbo Madsen) for sit utrættelige arbejde for at give ungdommen i Odense de bedste vilkår. Tobias har været primus motor for det ungdomsudvalg klubben har nedsat. I forlængelse af ungdomsudvalgets arbejde har klubben blandt andet søsat et 4 dages Hockeyakademi i sommerferien for alle danske hockeybørn. Med ca. 30 deltagende børn i 2012 var projektet en stor succes der fortsætter i Klubbens unge har ligeledes inviteret til hockeystævne Tais Cup, hvor baggrunden var at markere en af klubbens unge, der kom godt igennem et leukæmiforløb. Ungdomsudvalget har hele tiden fokus på at etablere trænerteams, afholde forældre informationsmøder samt styrke det generelle ungdomsmiljø i klubben. 3. Gentofte (Eyvind Lindegaard Andersen) for sit store og utrættelige arbejde som træner for Gentoftes ungdomshold. Eyvind har gennem mange år fungeret som træner, og har skabt nogle gode børneog ungdomshold. Kampen for at fastholde de unge mennesker fortsættes, til trods for svære vilkår i turneringen. Eyvind har ligeledes gennem mange år arbejdet intenst for Gentofte Hockey Klub. 4. Marselisborg Hockey Klub (Jan Kappel og David Rodrigues) for deres store arbejde med klubbens ungdomspigehold. Trods langt til de nærmeste klubber, har klubben prioriteret at stille op med deres pigehold i U12 rækken. Ligeledes har klubben været på Tysklandstur, som en del af videreudviklingen og arbejdet med projektet DIF idrætsmiljø for unge. Klubben ønsker om ressourcerne er til det på samme måde at skabe rammerne for et drengehold. 5. Sørby (Anders Sørensen) for sit vedholdene arbejde med at skaffe midler til klubbens ungdomshold. Foreløbig har det været en stor succes og klubben har således modtaget midler til målmandsudstyr, stokke og tøj til ungdommen. Samtidig ligger det Anders meget på sinde, at de unge uddannes til at blive endnu bedre trænere. Dette har foreløbig resulteret i at TeenCoach uddannelsen udbydes i samarbejde med DHU og DIF (marts 2013). 16

17 Referat fra DHU s Ordinære Repræsentantskabsmøde 20. marts 2012 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Hockey Union afholdt søndag den 25. marts 2012 Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Indkomne forslag. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget Forslag 3: Ny turneringsstruktur Forslag 4: Drøftelse om afholdelse af turnering. Valg til bestyrelse På valg er: formand Hans Peter Hansen; kasserer Henrik Nielsen og sekretær Peter Nordam. Alle tre har erklæret at de er villige til genvalg. Valg til Udviklingsudvalget På valg: udviklingsformand Faisal Amin. Herunder skal vælges et medlem. Valg til Eliteudvalget Ingen på valg. Valg til Turneringsudvalget Ingen på valg. Der skal dog vedtages en ændring af Love & Vedtægter således at turneringsudvalget også er den del af vedtægter. Valg til Amatør- og Ordensudvalget Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Udenfor tur skal vælges et medlem til posten for et år. 17

18 Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den ene revisor. Endvidere skal vælges en revisor. Idet det er KPMG og DIF praksis der hermed følges indstilles til, at der ikke skal udpeges en revisor. Eventuelt Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Dirigent bestyrelsen foreslår Søren Gøtzche. Søren vælges enstemmigt. Søren konstaterer at mødet er indkaldt retmæssigt og beretningen er send jf. gældende forskrifter. Søren præsenterer dagsordenen og nævne forbehold ang. turneringsudvalget og afholdelses af en turnering. Ændring af dagsorden så forslag om optagelse af PAN idræt flyttes til først på dagsordenen. Repræsentantabet byder enstemmigt PAN Idræt velkommen til DHU. Peter Nordam foretager navne opråb. Totalt er der 25 stemmer (heraf udgør bestyrelsens stemmer 6 stk.) Deltagere ved repræsentantskabsmødet Bestyrelsen Formand Hans Peter Hansen Næstformand Faisal Ramzan Kasserer Henrik Nielsen Eliteudvalgsformand Casper Guldbrandsen Udviklingsudvalgsformand Faisal Amin Turneringsudvalgsformand Emil Kousgaard Unionssekretær Peter Nordam Albertslund Afbud på dagen Gentofte Hockey Klub Martin Vig Rasmussen Charlotte Vig Rasmussen Ishøj Fahan Mahmud Kamran Ali Kalundborg 18

19 Bettina Eriksen Martin Pedersen Københavns HK Flemming Lauritsen Mo Tournay Marselisborg HK Afbud Odin Afbud Orient Casper Guldbrandsen (ligeledes for bestyrelsen) PAN Idræt Afbud på dagen Slagelse Hockey Klub Jens Hald Trine Christensen Mikkel Christensen Stephan Hald Trzepacz Sørbymagle Hockey Klub Niels Pedersen Flemming Jørgensen Tåstrup Afbud på dagen Andre Udviklingskonsulent Anne Marie Kristensen DIF konsulent Søren Gøtzche Bestyrelsen aflægger beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. Repræsentantskabet mindes to fremtrædende personligheder i dansk hockey Frederik Mason og Jesper Guldbrandsen der desværre er afgået ved døden i det forgange år. Medlemsudviklingen i dansk hockey berøres og der knyttes kommentar til det nye princip om medlemsregistrering fra DIF. Præsentation af DIF s tiltag for at støtte de små forbund både økonomisk og kollektivt. Der er i dag fem forbund som har lavet et kollektivt sekretariats samarbejde med nye lokaliteter. Økonomien er på ret kurs nu. Og der er godt med ressourcer til kommende aktiviteter for klub og fælles aktiviteter. Specielt når det handler om at få ungdoms og udviklingsaktiviteter i gang. 19

20 Positivt indtryk af modellen med hjælpetrænere til Annemarie Marianne Nielsen og Nora Henriksen har allrede ydet en god indsats. Dommerklubben antallet af dommere er desværre utroligt svingende. Der ligger en stor opgave i at samle op på alle de dommer kandidater der har været igennem i EHF: Casper Guldbrandsen er i indoor committeen og Henrik Ehlers i Appointments committeen. Turneingen er ledet af Emil Kousgaard den er jo forløbet fint. Arbejdet fra det nedsatte udvalg for en ny turneringsforms bliver præsenteret at Rasmus Pedersen senere på mødet. Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning fra repræsentantskabet: Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Repræsentantskabet godkender og accepterer bestyrelsens beretning enstemmigt. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Indtægter kr mio. Udgifter her kan nævnes dommer, kontor og konsulent udgifter Overskud tkr. 287 Andre tilgodehavender her bør nævnes kr der er en tidligere kasserers gæld. HP: belyser at DHU er den daglige administrator af den faglige konsulent og derfor laves et særskilt regnskab over denne for at kunne fremlægge det for de samarbejdende forbund. Mo Tournay (KH): spørger til det ekstra tilskud fra DIF til aktiviteter. Henrik Hansen: dette tilskud er allerede gældende for Indkomne forslag. Forslag 1: Optagelse af PAN Idræt Vedtaget tidligere på mødet. Forslag 2: Navneændring af Breddeudvalget Repræsentantskabet giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage denne ændring på de steder der er behov for i diverse reglementer. Forslag 3: Ny turneringsstruktur Jens Hald: anmoder om at der ikke fremsendes drafts med kommentarer til allemande. Rasmus Pedersen besvarer Jens anmodning motiverer forslaget. Det er vigtigt at præcisere at det fremlagte forslag kun vedr. indendørs turneingen men både for både seniorer og ungdom. Essensen ligger i tanken om et grundspil og finalerunder. Modellen kan udbredes til alle rækker. Forslag om at der oprettes større men færre ligaer. Forslag om at justere tilmeldingsprincip for at få afholdt flere kampe. Lidt som vi kender fra ladies tour. 20

21 Kommentarer: Mo Tournay (HK): ønsker at vide om det gælder for alle hold. Rasmus Pedersen (udvalgsrepræsentant): der kan stadig kun være et hold per klub i hver række. Mo Tournay: hvad er incitamentet for de klubber der allrede spiller i den bedste række. Rasmus Pedesen: udvalget har forsøgt at få lavet en større turnering. Men det klart at der ikke er nogen direkte gulerod for topklubberne i dag. Martin Rasmussen (GHK): det er vigtigt at der igen bliver interessant for ikke absolut topklubber at spille i en større række. Jens Hald (SHK): mener at der er spille incitament da det kun er top treklubberne efter grundspillet der deltager i topdysten. Niels Pedersen (Sørby): mener at vi desværre har oplevet at det er kedeligt at spille den nuværende turnering hvor alt afgøres på en lørdag. For de næst bedste hold så er det meget vigtigt at alle hold kampe bliver betydningsfulde. Casper Guldbrandsen (Eliteudvalgsformand): ser gerne at der er hold dommineret af ungespillere der med en ny form kan få et godt udviklingsfundament i en større række. Mo Tournay: mener at der desværre ikke er så store udsigter til at toppen af specielt herre ligaen bliver meget anderledes end det vi ser i dag. Rasmus Pedersen: erkender at antallet af kampe i løbet af en turnering sætter en grænse for hvor kreative vi kan være i selve turneringsformen. Flemming Lauritsen (KH): mener at vi skal passe på med gang på gang at juster ved Vores turneringer. Der vil være de såkaldte ligegyldige kampe uanset hvilken turneringsform vi har. Det er ikke turneringsformen der genererer kun den ting der sker udenom selve kampene. Niels Pedersen: fremhæver at problemer fødes ude i klubberne. Der er her selve turnerings deltagelses omfanget fastlægges. Rasmus Pedersen: holder fast ved at det fremlagte forslag kun der et forslag. Rasmus noterer de input der har været. Niels Pedersen: mener det er vigtigt at høre Kalundborg, Odense og Gentofte. Martin Pedersen (Kalundborg): synes det er fornuftigt at se på turneringsformen men ser udfordring i at ex. Kalundborg ikke altid kan stille et hold. Rasmus Pedersen: fremhæver at der ligger tre under-forslag i det fremlagte materiale. Casper Guldbrandsen: oplyser at der allerede er stort potentiale og talenter i de små klubber som vi skal have med og give spændende kampe selv uden at de flytter til top klubberne. Niels Pedersen: forslag vedr. slutspil drejer sig om afholdelse af slutspil og dermed regulering af turneringsreglementet. Anden del af forslaget drejer sig mere om en holdnings tilkendegivelse fra Vores klubber om hvorledes de ønsker at spille i en større mesterskabs række. Martin Rasmussen: mener at hvis vi kan bruge udviklings puljen fornuftigt så kan vi jo her støtte de klubber der har talenter men muligvis ikke bredden til at deltage i en stor liga. Rasmus Pedesen: vil gerne have repræsentantskabet til at huske på at de fremlagte forslag gælder alle rækker (herre, damer og ungdom). Derfor er det vigtigt ikke kun at fokusere på top 4 hold. Mo Tournay: fremhæver at der i damerækken stadig er stort incitament til at undgå en 4-plads for dermed have mulighed for at spille i en finale. Rasmus Pedersen: har noteret de indkommende ideer og præciserer igen at essensen ligger i at det gælder om at få gjort indendørs mere interessant og betydende. Det er dejligt at høre at Kalundborg og Gentofte ser positivt på ideen men har sine bekymringer om antallet af kampe samt afventer Slagelses direkte stillingtagen. Ungdom er ikke debatteret og her er udfordringen generelt at der er mange aflysninger til den store turnering. Søren Gøtzche: noterer at der ligger et ganske præcist forslag. Søren vurderer dog at de væsentligste indsigelser kommer fra KH. Søren vurderer at vi kan ligge de tre delforslag afstemning. Delforslag 1: at ændre ved senior turneringsrækken. 21

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere