AAP FLEMMING BOYE. Fem Konservative Ja er. Druer der duer! Marstal Tlf Stem personligt på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAP FLEMMING BOYE. Fem Konservative Ja er. Druer der duer! Marstal Tlf. 62 53 17 80. Stem personligt på"

Transkript

1 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 5. november Nr årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon Kirkestræde 15A Marstal Telefon SVENDBORG/ÆRØ Lemmy Fialin Claus Olsen Verner Sørensen Anne Mette C. Knutzen - Mads Duedal Pedersen Krøyers Stræde Svendborg tlf: Død uden testamente? Stem personligt på O Christiansborg 1240 København K AAP Rød No rma Druer der duer! ARød, hvid eller rosé ANorm lpr is kr. 64 A64, 35 FLEMMING BOYE Til og fra Ærø Tilgængelighed og udvikling forbedres med færgefart fra Marstal, Ærøskøbing og Søby Rejsetiden fra Marstal til Svendborg skal ned omkring én time for at styrke pendling og bosætning Grøn, decentral færgeløsning realiseres - gerne sammen med private operatører Hurtigfærge skal opleves af ærøboerne ved en periode med prøvesejlads På Ærø Alle boliger på Ærø bør kunne bruges som fritidsboliger Det charmerende byggede miljø skal forbedres yderligere igennem målrettede projekter Naturen omkring os skal formidles bedre og gøres mere tilgængelig Effektiv støtte til Marstal Navigationsskole, Søby Værft og Havn, og andre private maritime virksomheder Ærøskøbing promoveres som UNESCO-kulturarv Nej tak til asylcenter, dem der har behov, skal hjælpes i deres egen region Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet f.eks. vedr. hjemmehjælp Vedvarende indsats for bevarelse og udvikling af sygehuset og andre sundhedstilbud fastholdes Ærø bør forblive en selvstændig kommune Se mere på df-aeroe.dk bl.a. videoer om mange af punkterne Marstal Tlf Se flere gode tilbud her i avisen Fem Konservative Ja er Ja tak til Vision Grønne Færger. Ja tak til et skarpt politisk fokus på gennemførelsen af havneudvidelsen i Søby. Ja tak til en ærøsk folkeskole i topform. Ja tak til flere varme hænder på børnepasningsområdet. Ja tak til bevarelse af et selvstændigt Marstal Søfartsmuseum. Rådgivning fra professionelle fagmænd Aut. El-inst. Jack Hansen Bolig- og skibs-el Sikring og data inst. Hårde hvidevarer Salg og reparation af varmepumper Solcelleanlæg Køleteknik ISO 9001 cert. kølefirma Brøndstræde 23, Marstal Tlf Vagt Vort valgprogram vil blive omdelt til samtlige husstande på Ærø. Læs vores fulde valgprogram»ærø i Balance«på eller mød os på Facebook

2 2 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ KOMMUNE informerer Ærø Kommunalbestyrelse Afholder ordinært møde onsdag den 13. november 2013, kl på Ærø Rådhus. Dagsordenen kan ses via kommunens hjemmeside. Der er opsat teleslynge i byrådssalen. SEKRETARIATET Efter planloven er der meddelt følgende tilladelser Tilladelse til at anvende ejendommen Tværbymark 9, 5970 Ærøskøbing til helårsbolig. Opsætning af solcelleanlæg på stativer ved ejendommen Øster Bregningemark 15, 5970 Ærøskøbing. Se mere om klagemuligheder mm. på : TEKNISK AFDELING Kommunal- og Regionsrådsvalg 2013 Brevstemmeafgivning Fra tirsdag den 20. august til og med lørdag den 16. november 2013, er det muligt at brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget, der finder sted den 19. november At brevstemme vil sige, at du stemmer før valget. Alle der har stemmeret til valget den 19. november 2013 har mulighed for at brevstemme. Du behøver ikke at brevstemme i den kommune hvor du bor. I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek indenfor den almindelige åbningstid. Der er ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning de sidste tre lørdage før valget: Den 2. november kl på Ærø Rådhus Den 9. november kl på Ærø Rådhus Den 16. november kl på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek Det skal du tage med: Gyldig legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort (sygesikringsbevis). Dit valgkort, når du har modtaget det (udsendes først 9. november 2013). Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen den 19. november 2013 har mulighed for at afgive stemme i hjemmet. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal udfyldes på en særlig blanket. Anmodningen skal indleveres senest torsdag, den 7. november 2013 kl Der er denne dag åbent til kl i såvel Borgerservice på Ærø Rådhus samt på Marstal Bibliotek. Vælgere, der indsender anmodningen, vil blive underrettet om, på hvilken dag og tidspunkt de vil modtage besøg af repræsentanter for kommunen. Hent anmodningsblanketten på kommunens hjemmeside i Borgerservice på Ærø Rådhus eller Marstal Bibliotek. SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Tømning af brandhaner Til orientering for brugerne af vandværksvand på Ærø tømmes der brandhaner i uge 45 og 46. På grund af tømningerne vil der kunne forekomm uklart vand i hanerne hos forbrugerne. ÆRØ REDNINGSBEREDSKAB Udlejer- og lejerrepræsentant til Ærø Huslejenævn Ærø Kommunalbestyrelse skal pr. 1. januar 2014 udpege nye medlemmer og suppleanter til Ærø Huslejenævn. De nye medlemmer og suppleanter skal repræsentere henholdsvis udlejere og lejere. Ærø Huslejenævn består af en formand og 2 medlemmer, og har til opgave at afgøre uenigheder imellem udlejer og lejer på det private udlejningsområde. Medlemmerne af huslejenævnet modtager diæter og kørsels - godtgørelse for deltagelse i huslejenævnets møder. Er du udlejer eller lejer i privat udlejningsejendom og interesseret i at blive udpeget som medlem eller suppleant i huslejenævnet, så send et par ord om din baggrund for at blive medlem. Du kan læse mere om huslejenævnets virkeområde på kommunens hjemmeside under»politik Udvalg, råd og nævn - Huslejenævn«. Har du eventuelle spørgsmål, kan du rette henvendelse til sekretariatet på telefon Vi vil gerne høre fra dig senest d. 15. november SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Mopælappen holder Åbent Hus»Rødder & Spirer«inviterer naboer og andre nysgerrige til»åbent HUS«onsdag d. 13. november 2013 Kl Kom og se vores»nye HUS«. Vi serverer snitter og frugt. MOPÆLAPPEN Ændrede telefontider pr. 5. november 2013 Hjælpemiddelkontoret og de sagsbehandlende ergoterapeuter ændrer pr. 5. november telefontiderne til følgende: Mandag og tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag og fredag... kl Der er mulighed for at indtale besked på telefonsvarer tlf ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Psykiatrisk værested genåbner i nye omgivelser Har du tidligere været brugere af det psykiatriske værested i Ærøskøbing, har du nu mulighed for at genoptage dette. Vi åbner det nye værested på Job- og voksencenter Ærø, der er beliggende på St. Rise skolevej 3. onsdag d. 13. november kl Har du ikke tidligere været bruger, men tænker det kunne være noget for dig, kan du henvende dig til myndighedssagsbehandler på Job- og voksencenter Ærø for en visitation. PSYKIATRI OG MISBRUG Tilbud om rehabilitering til borgere der har eller har haft kræft Når man får en kræftsygdom, er det helt almindeligt, at fysikken bliver ringere, og at det bliver sværere at magte de daglige gøremål. Det gælder både under behandlingsforløbet og i tiden derefter. Mange bliver heldigvis helbredt, men andre må leve med kræftsygdommen som en kronisk lidelse. I alle tilfælde kan vejen tilbage til det liv, man gerne vil leve, være både lang og besværlig. Sundhedsområdet tilbyder et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb til de, der har eller har haft en kræftsygdom, og som gerne vil have hjælp til at genvinde de tabte kræfter og bedre kunne mestre hverdagen. Vi kan tilbyde: Træningsforløb hos fysioterapeut på hold for kræftramte 2 gange ugentlig i ca. 12 uger. Vejledning og samtaler hos sygeplejerske. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin, kost, rygeophør. Vejledning hos ergoterapeut omkring problemer med de daglige gøremål i hjemmet Vejledning omkring hjælpemidler. Hvordan henvender man sig? Din praktiserende læge kan sende en henvisning eller sygehuset kan sende en genoptræningsplan til fysioterapeuterne i Ærø Kommune.Du kan også selv henvende dig til fysioterapeut MetteStjernholm på tlf.: på hverdage kl , eller du kan sende en mail til: Praktiske oplysninger Tilbuddet er gratis. Træning hos fysioterapeut foregår i træningssalen på Sundhedshuset i Ærøskøbing mandag og onsdag kl Du kan starte, når det passer ind i dit forløb, og det er muligt at dele træningsforløbet op således at det passer ind i et behandlingsforløb på sygehuset. Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visteret til kørsel. Rehabiliteringsforløbet afsluttes med en samtale hos sygeplejerske og/eller fysioterapeut. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning. ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Garvemester Gustav Lund og Hustrus legat Legatet kan søges til rejseunderstøttelse for håndværkere i Ærøskøbing sogn. Pågældende forpligter sig til at besøge udlandet for videreuddannelse i sit fag. Såfremt ovenstående betingelser ikke bliver opfyldt, kan legatet søges af værdigt trængende håndværkere eller deres enker i Ærøskøbing. Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Tina Eriksen, Sekretariat og Borgerservice, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 25. november 2013 kl SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Fælleslegatet - Julelegat 2013 Pensionister i den tidligere Ærøskøbing Kommune kan ansøge om en legatportion i legatsummen for Legatet uddeles blandt ansøgere og omhandler kun pensionister. Den personlige tillægsprocent skal være 100 % og den likvide formue må ikke overstige ,00 kr. Sidste frist for ansøgning: Mandag d. 2. december INDKOMNE ANSØGNINGER EFTER OVENNÆVNTE FRIST VIL IKKE KOMME I BETRAGTNING. Ansøgningen sendes til: Ærø Kommune, Kulturafdelingen Att.: Mona Madsen Statene 2, 5970 Ærøskøbing KULTURAFDELINGEN Kommunal- og revionsrådsvalg 2013 Valgkort Det meddeles herved, at der udsendes valgkort til kommunal- og regionsrådsvalget til samtlige vælgere i kommunen. Valgkortet indeholder oplysning om navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dato og tid for afstemningen. Vælgere, der ikke senest torsdag den 14. november 2013 har modtaget valgkort, men som mener sig berettiget til at afgive stemme, samt personer, der mener at deres valgkort er fejlagtigt udfyldt, bedes strakt rette henvendelse til Borgerservice på telefon eller ved personligt fremmøde i Borgerservice på Ærø Rådhus. Afstemningssteder: På valgkortet står anført hvilket afstemningssted der skal benyttes. Afstemningssteder: Marstal: Marstal Skole, Halvejen 24, 5960 Marstal Ærøskøbing: Ærø Rådhus, Statene 2, 5970 Ærøskøbing Søby:Øens Grill- & Spisehus, Søby Havn 2 A, 5985 Søby Bemærk: At Ommel afstemningssted er nedlagt. Afstemningen foregår på Marstal Skole. At Rise afstemningssted er nedlagt. Afstemningen foregår på Ærø Rådhus. At Tranderup og Bregninge afstemningssteder er nedlagt, og at afstemningsstedet i Søby er flyttet. Afstemningen foregår på Øens Grill & Spisehus, Søby. SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Telefon Telefax Mail: kontonr

3 TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ UGEAVIS 3 Afsløring: I næste uge vil ÆRØBROEN skrive, hvilke kandidater, der lytter til de 60-80%, der ønsker undersøgelse af muligheden for en bro. www. aeroebro.dk ÆRØ AUTO-CENTER ALTERNATIV ENERGI Vi udfører alt i: Jordvarme Solvarme Varmepumpe Luft til vand Stokeranlæg Brændefyr Tilslutning af brændeovne Reparation af oliefyr Salg af oliefyr fra Elektro-Energy Ærøsk arbejde til ærøske håndværkere! Leo Holm KONSERVATIVE Kan købes hver torsdag fra kl på Vandrerhjemmet, Færgestræde 29, 5960 Marstal. Køb Øhavets Chokolade i f.eks. en eksklusiv trææske. Æsken kan fyldes op igen til reduceret pris. Bestillinger til firma-/julegaver modtages gerne. Der kan aftales andet ved at ringe tlf eller mail: Ærø Auto-Center Få efterset dit oliefyr i båden eller bilen inden vinteren: Vi er serviceværksted for både Webasto og Eberspãcher fyr og har tester til begge mærker. v/ Rasmus S. Kristensen SKOLEVEJ 12 MARSTAL Tlf ALTERNATIV ENERGI Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så det netop passer til dit behov. Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm. OLIEFYRSSERVICE Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med på vores liste med årlige faste besøg. Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd. Dunkærgade 22 Dunkær tlf Gudstjenester Søndag d. 10. november 24. søndag efter trinitatis Søby kirke kl Sognesøndag Bregninge kirke kl Tranderup kirke kl Ligaard Ærøskøbing kirke kl Haugaard Rise kirke kl Marstal kirke kl Ligaard LÆGEVAGTEN TLF Årets Idrætspris Folkeoplysningsudvalget ud - deler hvert år Årets Idrætspris for at vise at der sættes pris på de frivillige, som har udført et uegennyttigt stort arbejde eller har udmærket sig ved en særlig indsats indenfor idrætsområdet i kommunen. Prisen gives til en aktiv person, en leder/lederteam, et hold eller en gruppe. Send en skriftlig detaljeret indstilling samt baggrunden for indstillingen til Idrætsprisen for 2013 på mail til : att. Mona Madsen senest den 10. november. Uddeling af Handicappris 2013 Handicapprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, private firmaer, offentlige instituioner eller ansatte som har ydet en ekstraordinær indsats på handicapområdet, fremmet handicappedes vilkår eller har udvist kreative og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune. Alle kan pege på en kandidat til prisen ved at indsende en skriftlig begrundet indstilling til Handicaprådet, Statene 2, 5970 Ærøs - købing eller på mail til: senest den 10. november. Regnmængden I oktober måned faldt der i Marstal 83,2 mm imod 41,6 mm sidste år samme tid og sted. --- Der faldt 56,2 mm regn i oktober i Søby. tid til forandring og sammenhold. Vi kan, hvis du vil valget er dit! Bagest fra venstre: Birger Dovald Petersen, chauffør; - Ib Ravn, servicemedarbejder - Henning Rasmussen, murer - Ole Gilberg, radiograf. Forrest fra venstre: Inger Marie Albertsen, kontorassistent - Bent Juul Sørensen, mælkeproducent - Pia Susanne Thomsen, social- og sundhedsassistent. Ærø Kommune fortjener nye øjne, der kan bringe os alle sammen ind i en dynamisk og spændende fremtid. Sæt kryds ved Ærøs Fremtid på valgdagen vi har modet og lysten til at tage ansvar og give Ærø en tydelig politisk ledelse. I de seneste uger har vi præsenteret vores program her i avisen. Igen i denne uge kan du tjekke dine holdninger og sætte krydser ved de punkter, du er enig med os i. Ærø skal på landkortet Ærø skal markedsføres mere og bedre. Vi skal alle være ambassadører for ø-livet. Ærøs politiske netværk skal optimeres. Vi kræver gratis færgefart til Ærø. Ærø er centrum i Danmark. Det ved vi, og det må vi fortælle andre. Vore lystbådehavne skal i fællesskab markedsføres i Nordeuropa. Markedsføring af Ærø som møde-, event- og konferencested. Flere landsorganisationer skal opfordres til at holde årsmøde på Ærø. Natur og friluftsliv skal markedsføres. Turister og gæster skal føle sig velkomne på Ærø. Personlig betjening, åbenhed og adgang til booking på færgerne skal være vores adelsmærke. Ærø skal sælges mere på søfart, købstaden og de slesvigske hertugers historie. Ærø skal markedsføres som et komplet samfund med alt fra erhverv og turisme til syge - hus, skoler, moderne ældresektor og ikke mindst levende engagerede mennesker. Lobbyisme og netværk skal styrkes overfor Region, Folketing, EU og fonde. Ø-netværk i Kommunernes Landsforening og i EU skal styrkes / oprettes. Tilknytningen til grænselandet, til EURO-region Slesvig, til det europæiske fastland skal styrkes gennem grænseoverskridende INTEREG programmer med vores naboer. Der skal samarbejdes med det maritime netværk i Nordeuropa om partnerskabs aftaler. Færgepolitik Færgefarten skal løbende tilpasses tidens krav. Vi skal have moderne tonnage. Med udskiftning af M/F Skjoldnæs i kommende valgperiode. Ærøs Fremtid mener, at kommunen skal samarbejde med private initiativer til besejling af Marstal. Tvillingefærgerne forbliver på Ærøskøbing-Svendborg ruten. Vi er åbne for kommunal udlicitering på alle ruter. Vi ønsker grøn og miljøvenlig teknologi indført på færgerne. Udskiftning af tonnage skal planlægges grundigt og langsigtet. Ingen stop i højsæsonen. Antallet af færgeafgange skal optimeres. Ingen yderlige besparelser i sejl - planerne. Overbooking skal hindres. Bedre parkeringsforhold i Svendborg. Toiletforhold for færgegæster skal forbedres på Ærøskøbing Havn.

4 4 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 Lennart L. Mogensen Borgmesterkandidat HVEM RINGER DU TIL NÅR... sommerhuset skal gøres vinterklart? loftet skal isoleres? stuen skal males? brændet skal kløves? tagrenderne skal renses? køkkenet skal renoveres? døre og vinduer skal skiftes? det gamle gulv skal brækkes op? du skal have pyntet op til jul? LEJ EN PEDEL Tlf Søger du en handyman - Ring til Fabian»Jeg stemmer på tække-morten fordi han ved hvad vedvarende energi og bæredygtighed betyder fra teoretisk ekspertise til praktisk håndværk. Og fordi han ikke er bange for faktisk positiv forandring«morten Brixtofte Petersen PERSONLIGT - DET GØR JEG!«Mai-Britt Rosendal, Marstal FERIE OG NYE TÆNDER Tag hånd om dit barns forkølelse Min mand trængte forfærdelig til nye tænder. Men vi ville også gerne på ferie. Tandprotetikeren tilbød at finansiere tænderne, så vi kunne få begge dele. Tandproteser holder i mange år, så hvorfor betale dem på én gang? Kom og få råd. Du kan betale dine tænder med små månedlige afdrag. TANDPROTESER MED SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI Odense Hafniahus Torvegade 1 Tlf Svendborg Det Gule Pakhus Havnepladsen 3 B Tlf samt mød os på facebook! Blandt efterårets og vinterens mange sygdomme er virusinfektioner som forkølelse og halsbetændelse de mest udbredte herhjemme. Den kolde, regnfulde og blæsende årstid får mange mennesker til at søge sammen indendørs og det giver optimale betingelser for, at virus kan sprede sig mellem unge og gamle. Forkølelse er en folkesygdom De fleste af os rammes en eller flere gange om året af forkølelse. Mens voksne»kun«har mellem 2-4 forkølelser om året, er børn langt mere udsatte. Faktisk har børn mellem 6-8 forkølelser årligt. Med et sygdomsforløb på mindst en uge svarer det til, at børn kan være forkølede i samlet set flere måneder i løbet af»sæsonen«. Klart, parat og forkølelsesstart Starten i enten skole, børnehave eller vuggestue er ofte også startskuddet til barnets første forkølelse eller halsbetændelse. Her er ofte me get kropskontakt og overføringen af smitten sker først og fremmest gennem hånd-tilhånd kontakt, hvorfra virus føres videre til slimhinderne i mund, svælg, næse eller øjne. Overførslen sker ikke ved dråbesmitte, som mange tror. Hvad er symptomerne på forkølelse og halsbetændelse? Forkølelse er en virusinfektion i de øvre luftveje. Det starter med ondt i halsen, en følelse af sygdom i kroppen og let feber (dog højere feber hos børn). Når disse symptomer er væk i løbet af et par dage, begynder næsen at løbe og siden stopper den til og en ofte smertefuld hoste indfinder sig. Forløbet varer mindst en uges tid. Ved halsbetændelse får man ondt i halsen, det gør ondt at synke, halsen bliver rød og irriteret og der vil ofte være belægninger på mandlerne. Der kan desuden opstå feber og hævede lymfekirtler øverst på halsen. Om halsbetændelsen skyldes virus eller bakterier, kan lægen afgøre ved en halspodning. Hvis bakterier er årsagen, er det muligt at behandle med antibiotika. Ved virusbetinget halsbetændelse må man nøjes med at lindre symptomerne med smertestillende sugetabletter. Lindre, lindre, lindre... Ubehaget ved en øm, rød og irriteret hals kan dæmpes med varme drikke og smertestillende sugetabletter. Apo teket har sukkerfri, velsmagende sugetabletter, som også kan bruges af børn. Forkølelse kan ikke helbredes. Til gengæld er der gode muligheder for at lindre generne, mens de står på. De mest anvendte håndkøbspræparater mod forkølelse er næsedråber, smertestillende sugetabletter og hostemidler, som kan suppleres med at man husker at drikke rigeligt, får masser af hvile, undgår kolde fødder og ikke udsætter sig for fysisk og psykisk stress. Hvad gør man, når barnet hoster og har ondt i halsen? En forkølelse er naturligvis ikke særlig behagelig. Heldigvis kan man som forældre gøre meget for at lindre sygdommen for ens barn og være særligt opmærksom på, om sygdommen forløber planmæssigt. Nogle gange kan forkølelse forveksles med influenza eller allergi og hvis man er det mindste i tvivl, bør man for en god ordens skyld søge læge, fortæller læge i almen medicin Jens Blokkebak fra Lægerne Sct. Mathias Gade i Viborg. Han fortæller, at mange børn i særdeleshed døjer med ondt i halsen, når de er forkølede. Det kan betyde, at børnene ikke spiser så meget som normalt, bliver irritable og får en urolig nattesøvn på grund af en hyppig hosten: - Den hyppigste årsag til hoste er forkølelse. Det er typisk slim eller snot fra sygdommens første fase, der begynder at irritere luftveje og lunger. Hosten er en naturlig refleks fra lungerne og et udtryk for at lungerne skal renses. Der findes forskellige hostemidler også til børn der kan bruges til både tør hoste og hoste med slim. De mildner ubehaget og dæmper de smerter, der følger med hosten, udtaler læge i almen Julebus Ærø - Kbh - Ærø medicin Jens Blokkebak fra Lægerne Sct. Mathias Gade i Viborg. Gå på apoteket På apoteket kan man altid få hjælp til og rådgivning omkring alle aspekter af en forkølelse og halsvirus: - På apoteket får du altid individuel rådgivning og veldokumenterede lægemidler på både recept og i håndkøb. Det gælder naturligvis også ved forkølelse, hvor vi tilbyder en bred vifte af præparater, der kan lindre undervejs i sygdomsforløbet. Det kan eksempelvis være næsespray, smertestillende tabletter eller hostemidler med smag, udtaler apoteker Hanna Magnussen på Marstal Apotek. Vil du vide mere? Kontakt Hanna Magnussen på Marstal Apotek på telefon Gode råd mod forkølelse Sørg for at lindre symptomerne med forskellige præparater fra apoteket. Vask dine hænder hyppigt, da virus kan overleve på hånden i flere timer. Undgå stress og lev et sundt liv med motion. Lad være med at røre dit ansigt, øjne og mund. Giv ikke hånd under forkølelse. Brug engangslommetørklæder og smid dem straks ud efter brug. Sov med hovedet højt. Hold rygepause eller stop helt. Børn må ikke udsættes for passiv rygning. Kilder: og Vi kører i år som følger: Til København: Lørdag d. 21. december Marstal Havn... kl Ærøskøbing Havn... kl DGI Byen, Kbh... kl Mandag d. 23., fredag d. 27. og mandag d. 30. december Marstal Havn... kl Ærøskøbing Havn... kl DGI Byen, Kbh... kl Til Ærø: Lørdag d. 21. december DGI Byen, Kbh.... kl Ærøskøbing Havn... kl Marstal Havn... kl Mandag d. 23., fredag d. 27. og mandag d. 30. december DGI Byen, Kbh.... kl Ærøskøbing Havn... kl Marstal Havn... kl Priser: Billettype Enkelt Retur Barn ( 0-6 år) Gratis iflg m/voksen Barn (7-14 år) Kr. 170,- Kr. 225,- Voksen (15-64 år) Kr. 350,- Kr. 550,- Pensionist ( fra 65 år) Kr. 225,- Kr. 350,- Billetten er inklusiv færgebillet (der gives ikke yderligere rabat ifb. med økort) Billetten bookes online på eller ved personligt fremmøde på Turistkontoret.

5 TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ UGEAVIS Gode tilbud bud i hyggelige hyg ggelige omgivelser om mgivelser Fuglebolde Kinakål eller Grønkål kål 20 stk. uden net Danske, Frit valg Appelsiner Sydafrika 17 8 Solsikkefrø 2,5 kg 29 15,- Vildtfuglefrø Rødbeder Danske 2,25 kg 2 kg 14 6 Græskar Hokkaido DELIKATESSEN: Fredag-lørdag Økologiske 12 ÅBNINGSTIDER Mandag - Fredag... kl Lørdag - Søndag... kl Bageren åbner alle dage kl Stegt andebryst Ris a la mande med sovs, brune kartofler, rødkål og asier Varm selv med kirsebærsovs Tilbudene gælder fra onsdag d. 6/ til og med lørdag d. 9/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Marstal Tlf over 70 parkeringspladser lige ved døren! 5

6 6 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 Til kandidaterne ved kommunevalget: Hvor længe tør I blive ved at undsige»broen«?»klokken er langt over 12« % af ærøboerne ønsker en undersøgelse af muligheden for en bro! HAR DU ONDT I RYGGEN?...eller mangler du energi i hverdagen? Ryg Intensiv Massage - Bodywork Hawaii Energi Massage Silke AutocentralIBT.com Din lokale dækmand med billigste tilbud Kør vinteren sikkert i møde......skift til vinterdæk nu Vinterdæk Stål og alufælge www. aeroebro.dk Hans J. Albertsen Ring og hør nærmere! Rødegårdsvej 1, Store Rise Normeringen er et kendt problem i institutioner, men der skal være hænder nok til at skabe den tryghed og rummelighed, som vores børn og ældre har krav på. Christina Bauditz Madsen KONSERVATIVE Hjul ombytning Hjul opbevaring Dæk i gængse størrelser på lager Ring for uforpligtende tilbud Autocentral/ IBT Dækservice Vindeballevej Ærøskøbing Tlf ÆRØ UGEAVIS ØENS BLAD TLF Åbent Hus i Den Gamle Købmandsgaard Den Gamle Købmands gaard står nu klar til at byde 9 mindre virksomheder velkommen i Ærøskøbings»før ste«kontor fællesskab, og i den forbindelse indbydes alle interesserede til Åbent Hus fredag d. 8. november fra kl til 19.00, hvor man får mulighed for at blive rundvist i de nyrenoverede lokaler. Bag Den Gamle Køb mands - gaard står firmaet Aeroe GKG ApS, John Moloney og Hardy McClain købte ejendommen i håb om, at der kunne bringes liv tilbage på Torvet, ved at bevare bygningen som en erhvervsejendom. Som det første skridt i et længere renoveringsforløb er der lagt nyt tag, renoveret vinduer og indenfor er der også foretaget en gennemgående renovering.»for alle os der nu flytter en stor del af vores arbejdsliv ind i Købmandsgården gælder det, at vi gerne vil være med til at skabe et le vende fælles sted, en arbejds plads, et rum for inspiration, være synlige, være en del af Ærøs købing, og hvem ved udvikle ideer på tværs af arbejdsområder til gavn for vores Ø«- siger Helle Toft Jensen, som er ved at flytte sig selv og foreningen»kys en Tiger«fra Det Gamle Gasværk til Den Gamle Køb- mandsgaard. Kys en Tiger, v/helle Toft Jensen Jeg flyttede med mand og søn til Ærø for 3 år siden. Jeg er uddannet behandler og træner. Kroppen er mit udgangspunkt. På briksen skabes liv og gennemstrømning hvor krop og sind har låst sig fast. Det er et samarbejde. Du arbejder med dit åndedræt, jeg med mine hænder og mit nærvær. Vi arbejder med dine fysiske problematikker og skaber forbindelse mellem krop, følelser og tanker. Jeg har lavet film i 30 år og har stor lyst til også at lave gode historier fra Ærø. Danish Island Weddings, v/louise Badino Jeg har altid syntes at Ærø var det perfekte sted at blive gift! I 2008 startede jeg Danish Island Weddings, hvilket er et bryllups bureau der arrangerer bryllup, primært for udenlandske par, der ønsker et lille og romantisk bryllup på Ærø. Jeg er gift med min engelske mand John, og har 2 drenge der går på friskolen. Aro Mekker ApS, v/rikke Pelle Jeg er født og opvokset på Ærø og flyttede fra øen da jeg var 16 år. For 7 år siden vendte jeg snuden hjem igen, med kufferten fuld af viden, inspiration og et solidt netværk. Jeg ejer virksomheden Aro Mekker ApS som er et grafisk bureau der udfører identiteter og brandingstrategier, logoer, emballagedesign, publikationer, plakater, papirlinjer, hjemme sider /blogs og App s. Samarbejds partnerne findes i resten af landet samt i London og New York. AeroeGKG, v/john Moloney og Hardy McClain AeroeGKG - Den Gamle Købmandsgaard - blev etableret for at bringe liv tilbage til Torvet i hjertet af Ærø s købing, ved at promovere Ærø og specielt Ærøske produkter. Det sker allerede ved at huse foreningen/forretningen»den Gamle Køb mandsgaard«, - og nu åbner vi så dørene for en gil desal/reception/ bryllupssal og en række rum/kontorer som skal huse af Ærøs mindre virksomheder og foreninger. Harmoni, v/marijanne Meyer Jeg er født i Harzen i 16 og har 2 børn og 2 børnebørn. I 2001 flyttede jeg fra Sylt i Tyskland til Vejsnæs. Jeg er uddannet lægehjælper, socialpædagog, kropsterapeut (Tai-Chi, dans og massage) og inden for Ho møopati i Tyskland, Belgien og England. Jeg arbejder altid med energi-forbedring og med at aktivere vores»indre læge«. Homøopatiske lægemidler er udelukkende naturlige og regulerer ubalancer og fejl-anlagt kronisk sygdom! Jeg har siden 2003 haft min egen klinik på Ærø. De første 5 år i Marstal, senere i Vejsnæs, hvor jeg stadig har B&B og massageklinik og producerer biologisk naturkosmetik og olier som jeg benytter i min behandling. Jeg glæder mig til fortsat at være til gavn for Ærøs sundhed med kurser, massager, rådgivning og homøopatisk behandling - naturligt og nærværende! MajaØ, v/maja Ørum Jeg flyttede til øen, til gården Vesteraas, med mand og børn i 2005 og har indtil denne sommer arbejdet i Ærø Turist- & Erhvervsforening - først som uddannelseskoordinator og dernæst som erhvervskonsulent. Jeg arbejder nu som selvstændig proceskonsulent og projektleder, og henvender mig både til det private og det offentlige. Blandt mine arbejdsområder er organisations- og innovationsudvikling, teamudvikling, oplæg og undervisningsforløb. Artifo ApS, v/christina Kjerulff Jeg er uddannet med speciale i restaureringer og transformation af bygninger fra Kun- ÆRØ MØD VENSTRES KANDIDATER FØLGENDE STEDER: GÅGADEN, MARSTAL lørdag den 9. november fra til HAVNEN, ÆRØSKØBING lørdag, den 9. november fra til DAGLI BRUGSEN, SØBY søndag den 10. november fra til ÆRØ VENSTRE tilbyder endvidere gratis uforpligtende kørsel til valgstederne på valgdagen tirsdag den 19. november Såfremt du af en eller anden grund har dette behov, så ring venligst til et af følgende mobilnr.: Svend Tlf Keld Tlf Aksel Tlf Venlig hilsen BESTYRELSEN stakademiets Arki tekt skole i 2010 og har siden marts 2012 drevet min egen tegnestue. Der løses mange forskellige typer projekter omhandlende bl.a. renoveringer, restaureringer, nybyg geri, farvesætninger, indretning og specialfremstilling af møbler. Psykolog Marianne Tasca, v/marianne Tasca Jeg blev uddannet som psykolog i København i 2002, og har siden arbejdet med børn, unge og voksne der har udfordringer i livet, der gør de ikke trives. Flyttede med mand og børn til Ærø sidste år og arbejder nu dels for Falck Healthcare samt i egen klinisk praksis. Papirnusseriet, v/trine Skaarup Jeg er født og opvokset på Ærø og flyttede i forbindelse med uddannelse fra øen. I 2012 flyttede jeg tilbage til Ærø med 3 børn og mand i bagagen. Umiddelbart efter startede jeg firmaet Papirnusseriet der står til rådighed når der skal laves regnskab, lønninger, skat eller andet administrativt arbejde. HANDYMAN Vinko Ring og hør nærmere. Ommelsvejen 10 Marstal Ingen opgave er for lille eller for stor.

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

FORKØLELSE FORKØLELSE

FORKØLELSE FORKØLELSE Forkølelse FORKØLELSE Forkølelse er en virussygdom i de øvre luftveje, som især rammer slimhinden i næsen, men også svælget og halsen. Den rammer folk i alle aldre, men børn bliver hyppigere forkølet end

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning.

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning. Rygestop RYGESTOP Du har måske røget i mange år, og derfor er rygning blevet en del af dagligdagen. Du har måske også før prøvet at stoppe, men har erfaret, at det kan være svært. For nogle er det lettere

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere