AAP FLEMMING BOYE. Fem Konservative Ja er. Druer der duer! Marstal Tlf Stem personligt på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAP FLEMMING BOYE. Fem Konservative Ja er. Druer der duer! Marstal Tlf. 62 53 17 80. Stem personligt på"

Transkript

1 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 5. november Nr årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon Kirkestræde 15A Marstal Telefon SVENDBORG/ÆRØ Lemmy Fialin Claus Olsen Verner Sørensen Anne Mette C. Knutzen - Mads Duedal Pedersen Krøyers Stræde Svendborg tlf: Død uden testamente? Stem personligt på O Christiansborg 1240 København K AAP Rød No rma Druer der duer! ARød, hvid eller rosé ANorm lpr is kr. 64 A64, 35 FLEMMING BOYE Til og fra Ærø Tilgængelighed og udvikling forbedres med færgefart fra Marstal, Ærøskøbing og Søby Rejsetiden fra Marstal til Svendborg skal ned omkring én time for at styrke pendling og bosætning Grøn, decentral færgeløsning realiseres - gerne sammen med private operatører Hurtigfærge skal opleves af ærøboerne ved en periode med prøvesejlads På Ærø Alle boliger på Ærø bør kunne bruges som fritidsboliger Det charmerende byggede miljø skal forbedres yderligere igennem målrettede projekter Naturen omkring os skal formidles bedre og gøres mere tilgængelig Effektiv støtte til Marstal Navigationsskole, Søby Værft og Havn, og andre private maritime virksomheder Ærøskøbing promoveres som UNESCO-kulturarv Nej tak til asylcenter, dem der har behov, skal hjælpes i deres egen region Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet f.eks. vedr. hjemmehjælp Vedvarende indsats for bevarelse og udvikling af sygehuset og andre sundhedstilbud fastholdes Ærø bør forblive en selvstændig kommune Se mere på df-aeroe.dk bl.a. videoer om mange af punkterne Marstal Tlf Se flere gode tilbud her i avisen Fem Konservative Ja er Ja tak til Vision Grønne Færger. Ja tak til et skarpt politisk fokus på gennemførelsen af havneudvidelsen i Søby. Ja tak til en ærøsk folkeskole i topform. Ja tak til flere varme hænder på børnepasningsområdet. Ja tak til bevarelse af et selvstændigt Marstal Søfartsmuseum. Rådgivning fra professionelle fagmænd Aut. El-inst. Jack Hansen Bolig- og skibs-el Sikring og data inst. Hårde hvidevarer Salg og reparation af varmepumper Solcelleanlæg Køleteknik ISO 9001 cert. kølefirma Brøndstræde 23, Marstal Tlf Vagt Vort valgprogram vil blive omdelt til samtlige husstande på Ærø. Læs vores fulde valgprogram»ærø i Balance«på eller mød os på Facebook

2 2 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ KOMMUNE informerer Ærø Kommunalbestyrelse Afholder ordinært møde onsdag den 13. november 2013, kl på Ærø Rådhus. Dagsordenen kan ses via kommunens hjemmeside. Der er opsat teleslynge i byrådssalen. SEKRETARIATET Efter planloven er der meddelt følgende tilladelser Tilladelse til at anvende ejendommen Tværbymark 9, 5970 Ærøskøbing til helårsbolig. Opsætning af solcelleanlæg på stativer ved ejendommen Øster Bregningemark 15, 5970 Ærøskøbing. Se mere om klagemuligheder mm. på : TEKNISK AFDELING Kommunal- og Regionsrådsvalg 2013 Brevstemmeafgivning Fra tirsdag den 20. august til og med lørdag den 16. november 2013, er det muligt at brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget, der finder sted den 19. november At brevstemme vil sige, at du stemmer før valget. Alle der har stemmeret til valget den 19. november 2013 har mulighed for at brevstemme. Du behøver ikke at brevstemme i den kommune hvor du bor. I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek indenfor den almindelige åbningstid. Der er ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning de sidste tre lørdage før valget: Den 2. november kl på Ærø Rådhus Den 9. november kl på Ærø Rådhus Den 16. november kl på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek Det skal du tage med: Gyldig legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort (sygesikringsbevis). Dit valgkort, når du har modtaget det (udsendes først 9. november 2013). Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen den 19. november 2013 har mulighed for at afgive stemme i hjemmet. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal udfyldes på en særlig blanket. Anmodningen skal indleveres senest torsdag, den 7. november 2013 kl Der er denne dag åbent til kl i såvel Borgerservice på Ærø Rådhus samt på Marstal Bibliotek. Vælgere, der indsender anmodningen, vil blive underrettet om, på hvilken dag og tidspunkt de vil modtage besøg af repræsentanter for kommunen. Hent anmodningsblanketten på kommunens hjemmeside i Borgerservice på Ærø Rådhus eller Marstal Bibliotek. SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Tømning af brandhaner Til orientering for brugerne af vandværksvand på Ærø tømmes der brandhaner i uge 45 og 46. På grund af tømningerne vil der kunne forekomm uklart vand i hanerne hos forbrugerne. ÆRØ REDNINGSBEREDSKAB Udlejer- og lejerrepræsentant til Ærø Huslejenævn Ærø Kommunalbestyrelse skal pr. 1. januar 2014 udpege nye medlemmer og suppleanter til Ærø Huslejenævn. De nye medlemmer og suppleanter skal repræsentere henholdsvis udlejere og lejere. Ærø Huslejenævn består af en formand og 2 medlemmer, og har til opgave at afgøre uenigheder imellem udlejer og lejer på det private udlejningsområde. Medlemmerne af huslejenævnet modtager diæter og kørsels - godtgørelse for deltagelse i huslejenævnets møder. Er du udlejer eller lejer i privat udlejningsejendom og interesseret i at blive udpeget som medlem eller suppleant i huslejenævnet, så send et par ord om din baggrund for at blive medlem. Du kan læse mere om huslejenævnets virkeområde på kommunens hjemmeside under»politik Udvalg, råd og nævn - Huslejenævn«. Har du eventuelle spørgsmål, kan du rette henvendelse til sekretariatet på telefon Vi vil gerne høre fra dig senest d. 15. november SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Mopælappen holder Åbent Hus»Rødder & Spirer«inviterer naboer og andre nysgerrige til»åbent HUS«onsdag d. 13. november 2013 Kl Kom og se vores»nye HUS«. Vi serverer snitter og frugt. MOPÆLAPPEN Ændrede telefontider pr. 5. november 2013 Hjælpemiddelkontoret og de sagsbehandlende ergoterapeuter ændrer pr. 5. november telefontiderne til følgende: Mandag og tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag og fredag... kl Der er mulighed for at indtale besked på telefonsvarer tlf ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Psykiatrisk værested genåbner i nye omgivelser Har du tidligere været brugere af det psykiatriske værested i Ærøskøbing, har du nu mulighed for at genoptage dette. Vi åbner det nye værested på Job- og voksencenter Ærø, der er beliggende på St. Rise skolevej 3. onsdag d. 13. november kl Har du ikke tidligere været bruger, men tænker det kunne være noget for dig, kan du henvende dig til myndighedssagsbehandler på Job- og voksencenter Ærø for en visitation. PSYKIATRI OG MISBRUG Tilbud om rehabilitering til borgere der har eller har haft kræft Når man får en kræftsygdom, er det helt almindeligt, at fysikken bliver ringere, og at det bliver sværere at magte de daglige gøremål. Det gælder både under behandlingsforløbet og i tiden derefter. Mange bliver heldigvis helbredt, men andre må leve med kræftsygdommen som en kronisk lidelse. I alle tilfælde kan vejen tilbage til det liv, man gerne vil leve, være både lang og besværlig. Sundhedsområdet tilbyder et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb til de, der har eller har haft en kræftsygdom, og som gerne vil have hjælp til at genvinde de tabte kræfter og bedre kunne mestre hverdagen. Vi kan tilbyde: Træningsforløb hos fysioterapeut på hold for kræftramte 2 gange ugentlig i ca. 12 uger. Vejledning og samtaler hos sygeplejerske. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin, kost, rygeophør. Vejledning hos ergoterapeut omkring problemer med de daglige gøremål i hjemmet Vejledning omkring hjælpemidler. Hvordan henvender man sig? Din praktiserende læge kan sende en henvisning eller sygehuset kan sende en genoptræningsplan til fysioterapeuterne i Ærø Kommune.Du kan også selv henvende dig til fysioterapeut MetteStjernholm på tlf.: på hverdage kl , eller du kan sende en mail til: Praktiske oplysninger Tilbuddet er gratis. Træning hos fysioterapeut foregår i træningssalen på Sundhedshuset i Ærøskøbing mandag og onsdag kl Du kan starte, når det passer ind i dit forløb, og det er muligt at dele træningsforløbet op således at det passer ind i et behandlingsforløb på sygehuset. Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visteret til kørsel. Rehabiliteringsforløbet afsluttes med en samtale hos sygeplejerske og/eller fysioterapeut. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning. ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Garvemester Gustav Lund og Hustrus legat Legatet kan søges til rejseunderstøttelse for håndværkere i Ærøskøbing sogn. Pågældende forpligter sig til at besøge udlandet for videreuddannelse i sit fag. Såfremt ovenstående betingelser ikke bliver opfyldt, kan legatet søges af værdigt trængende håndværkere eller deres enker i Ærøskøbing. Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Tina Eriksen, Sekretariat og Borgerservice, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 25. november 2013 kl SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Fælleslegatet - Julelegat 2013 Pensionister i den tidligere Ærøskøbing Kommune kan ansøge om en legatportion i legatsummen for Legatet uddeles blandt ansøgere og omhandler kun pensionister. Den personlige tillægsprocent skal være 100 % og den likvide formue må ikke overstige ,00 kr. Sidste frist for ansøgning: Mandag d. 2. december INDKOMNE ANSØGNINGER EFTER OVENNÆVNTE FRIST VIL IKKE KOMME I BETRAGTNING. Ansøgningen sendes til: Ærø Kommune, Kulturafdelingen Att.: Mona Madsen Statene 2, 5970 Ærøskøbing KULTURAFDELINGEN Kommunal- og revionsrådsvalg 2013 Valgkort Det meddeles herved, at der udsendes valgkort til kommunal- og regionsrådsvalget til samtlige vælgere i kommunen. Valgkortet indeholder oplysning om navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dato og tid for afstemningen. Vælgere, der ikke senest torsdag den 14. november 2013 har modtaget valgkort, men som mener sig berettiget til at afgive stemme, samt personer, der mener at deres valgkort er fejlagtigt udfyldt, bedes strakt rette henvendelse til Borgerservice på telefon eller ved personligt fremmøde i Borgerservice på Ærø Rådhus. Afstemningssteder: På valgkortet står anført hvilket afstemningssted der skal benyttes. Afstemningssteder: Marstal: Marstal Skole, Halvejen 24, 5960 Marstal Ærøskøbing: Ærø Rådhus, Statene 2, 5970 Ærøskøbing Søby:Øens Grill- & Spisehus, Søby Havn 2 A, 5985 Søby Bemærk: At Ommel afstemningssted er nedlagt. Afstemningen foregår på Marstal Skole. At Rise afstemningssted er nedlagt. Afstemningen foregår på Ærø Rådhus. At Tranderup og Bregninge afstemningssteder er nedlagt, og at afstemningsstedet i Søby er flyttet. Afstemningen foregår på Øens Grill & Spisehus, Søby. SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Telefon Telefax Mail: kontonr

3 TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ UGEAVIS 3 Afsløring: I næste uge vil ÆRØBROEN skrive, hvilke kandidater, der lytter til de 60-80%, der ønsker undersøgelse af muligheden for en bro. www. aeroebro.dk ÆRØ AUTO-CENTER ALTERNATIV ENERGI Vi udfører alt i: Jordvarme Solvarme Varmepumpe Luft til vand Stokeranlæg Brændefyr Tilslutning af brændeovne Reparation af oliefyr Salg af oliefyr fra Elektro-Energy Ærøsk arbejde til ærøske håndværkere! Leo Holm KONSERVATIVE Kan købes hver torsdag fra kl på Vandrerhjemmet, Færgestræde 29, 5960 Marstal. Køb Øhavets Chokolade i f.eks. en eksklusiv trææske. Æsken kan fyldes op igen til reduceret pris. Bestillinger til firma-/julegaver modtages gerne. Der kan aftales andet ved at ringe tlf eller mail: Ærø Auto-Center Få efterset dit oliefyr i båden eller bilen inden vinteren: Vi er serviceværksted for både Webasto og Eberspãcher fyr og har tester til begge mærker. v/ Rasmus S. Kristensen SKOLEVEJ 12 MARSTAL Tlf ALTERNATIV ENERGI Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så det netop passer til dit behov. Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm. OLIEFYRSSERVICE Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med på vores liste med årlige faste besøg. Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd. Dunkærgade 22 Dunkær tlf Gudstjenester Søndag d. 10. november 24. søndag efter trinitatis Søby kirke kl Sognesøndag Bregninge kirke kl Tranderup kirke kl Ligaard Ærøskøbing kirke kl Haugaard Rise kirke kl Marstal kirke kl Ligaard LÆGEVAGTEN TLF Årets Idrætspris Folkeoplysningsudvalget ud - deler hvert år Årets Idrætspris for at vise at der sættes pris på de frivillige, som har udført et uegennyttigt stort arbejde eller har udmærket sig ved en særlig indsats indenfor idrætsområdet i kommunen. Prisen gives til en aktiv person, en leder/lederteam, et hold eller en gruppe. Send en skriftlig detaljeret indstilling samt baggrunden for indstillingen til Idrætsprisen for 2013 på mail til : att. Mona Madsen senest den 10. november. Uddeling af Handicappris 2013 Handicapprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, private firmaer, offentlige instituioner eller ansatte som har ydet en ekstraordinær indsats på handicapområdet, fremmet handicappedes vilkår eller har udvist kreative og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune. Alle kan pege på en kandidat til prisen ved at indsende en skriftlig begrundet indstilling til Handicaprådet, Statene 2, 5970 Ærøs - købing eller på mail til: senest den 10. november. Regnmængden I oktober måned faldt der i Marstal 83,2 mm imod 41,6 mm sidste år samme tid og sted. --- Der faldt 56,2 mm regn i oktober i Søby. tid til forandring og sammenhold. Vi kan, hvis du vil valget er dit! Bagest fra venstre: Birger Dovald Petersen, chauffør; - Ib Ravn, servicemedarbejder - Henning Rasmussen, murer - Ole Gilberg, radiograf. Forrest fra venstre: Inger Marie Albertsen, kontorassistent - Bent Juul Sørensen, mælkeproducent - Pia Susanne Thomsen, social- og sundhedsassistent. Ærø Kommune fortjener nye øjne, der kan bringe os alle sammen ind i en dynamisk og spændende fremtid. Sæt kryds ved Ærøs Fremtid på valgdagen vi har modet og lysten til at tage ansvar og give Ærø en tydelig politisk ledelse. I de seneste uger har vi præsenteret vores program her i avisen. Igen i denne uge kan du tjekke dine holdninger og sætte krydser ved de punkter, du er enig med os i. Ærø skal på landkortet Ærø skal markedsføres mere og bedre. Vi skal alle være ambassadører for ø-livet. Ærøs politiske netværk skal optimeres. Vi kræver gratis færgefart til Ærø. Ærø er centrum i Danmark. Det ved vi, og det må vi fortælle andre. Vore lystbådehavne skal i fællesskab markedsføres i Nordeuropa. Markedsføring af Ærø som møde-, event- og konferencested. Flere landsorganisationer skal opfordres til at holde årsmøde på Ærø. Natur og friluftsliv skal markedsføres. Turister og gæster skal føle sig velkomne på Ærø. Personlig betjening, åbenhed og adgang til booking på færgerne skal være vores adelsmærke. Ærø skal sælges mere på søfart, købstaden og de slesvigske hertugers historie. Ærø skal markedsføres som et komplet samfund med alt fra erhverv og turisme til syge - hus, skoler, moderne ældresektor og ikke mindst levende engagerede mennesker. Lobbyisme og netværk skal styrkes overfor Region, Folketing, EU og fonde. Ø-netværk i Kommunernes Landsforening og i EU skal styrkes / oprettes. Tilknytningen til grænselandet, til EURO-region Slesvig, til det europæiske fastland skal styrkes gennem grænseoverskridende INTEREG programmer med vores naboer. Der skal samarbejdes med det maritime netværk i Nordeuropa om partnerskabs aftaler. Færgepolitik Færgefarten skal løbende tilpasses tidens krav. Vi skal have moderne tonnage. Med udskiftning af M/F Skjoldnæs i kommende valgperiode. Ærøs Fremtid mener, at kommunen skal samarbejde med private initiativer til besejling af Marstal. Tvillingefærgerne forbliver på Ærøskøbing-Svendborg ruten. Vi er åbne for kommunal udlicitering på alle ruter. Vi ønsker grøn og miljøvenlig teknologi indført på færgerne. Udskiftning af tonnage skal planlægges grundigt og langsigtet. Ingen stop i højsæsonen. Antallet af færgeafgange skal optimeres. Ingen yderlige besparelser i sejl - planerne. Overbooking skal hindres. Bedre parkeringsforhold i Svendborg. Toiletforhold for færgegæster skal forbedres på Ærøskøbing Havn.

4 4 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 Lennart L. Mogensen Borgmesterkandidat HVEM RINGER DU TIL NÅR... sommerhuset skal gøres vinterklart? loftet skal isoleres? stuen skal males? brændet skal kløves? tagrenderne skal renses? køkkenet skal renoveres? døre og vinduer skal skiftes? det gamle gulv skal brækkes op? du skal have pyntet op til jul? LEJ EN PEDEL Tlf Søger du en handyman - Ring til Fabian»Jeg stemmer på tække-morten fordi han ved hvad vedvarende energi og bæredygtighed betyder fra teoretisk ekspertise til praktisk håndværk. Og fordi han ikke er bange for faktisk positiv forandring«morten Brixtofte Petersen PERSONLIGT - DET GØR JEG!«Mai-Britt Rosendal, Marstal FERIE OG NYE TÆNDER Tag hånd om dit barns forkølelse Min mand trængte forfærdelig til nye tænder. Men vi ville også gerne på ferie. Tandprotetikeren tilbød at finansiere tænderne, så vi kunne få begge dele. Tandproteser holder i mange år, så hvorfor betale dem på én gang? Kom og få råd. Du kan betale dine tænder med små månedlige afdrag. TANDPROTESER MED SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI Odense Hafniahus Torvegade 1 Tlf Svendborg Det Gule Pakhus Havnepladsen 3 B Tlf samt mød os på facebook! Blandt efterårets og vinterens mange sygdomme er virusinfektioner som forkølelse og halsbetændelse de mest udbredte herhjemme. Den kolde, regnfulde og blæsende årstid får mange mennesker til at søge sammen indendørs og det giver optimale betingelser for, at virus kan sprede sig mellem unge og gamle. Forkølelse er en folkesygdom De fleste af os rammes en eller flere gange om året af forkølelse. Mens voksne»kun«har mellem 2-4 forkølelser om året, er børn langt mere udsatte. Faktisk har børn mellem 6-8 forkølelser årligt. Med et sygdomsforløb på mindst en uge svarer det til, at børn kan være forkølede i samlet set flere måneder i løbet af»sæsonen«. Klart, parat og forkølelsesstart Starten i enten skole, børnehave eller vuggestue er ofte også startskuddet til barnets første forkølelse eller halsbetændelse. Her er ofte me get kropskontakt og overføringen af smitten sker først og fremmest gennem hånd-tilhånd kontakt, hvorfra virus føres videre til slimhinderne i mund, svælg, næse eller øjne. Overførslen sker ikke ved dråbesmitte, som mange tror. Hvad er symptomerne på forkølelse og halsbetændelse? Forkølelse er en virusinfektion i de øvre luftveje. Det starter med ondt i halsen, en følelse af sygdom i kroppen og let feber (dog højere feber hos børn). Når disse symptomer er væk i løbet af et par dage, begynder næsen at løbe og siden stopper den til og en ofte smertefuld hoste indfinder sig. Forløbet varer mindst en uges tid. Ved halsbetændelse får man ondt i halsen, det gør ondt at synke, halsen bliver rød og irriteret og der vil ofte være belægninger på mandlerne. Der kan desuden opstå feber og hævede lymfekirtler øverst på halsen. Om halsbetændelsen skyldes virus eller bakterier, kan lægen afgøre ved en halspodning. Hvis bakterier er årsagen, er det muligt at behandle med antibiotika. Ved virusbetinget halsbetændelse må man nøjes med at lindre symptomerne med smertestillende sugetabletter. Lindre, lindre, lindre... Ubehaget ved en øm, rød og irriteret hals kan dæmpes med varme drikke og smertestillende sugetabletter. Apo teket har sukkerfri, velsmagende sugetabletter, som også kan bruges af børn. Forkølelse kan ikke helbredes. Til gengæld er der gode muligheder for at lindre generne, mens de står på. De mest anvendte håndkøbspræparater mod forkølelse er næsedråber, smertestillende sugetabletter og hostemidler, som kan suppleres med at man husker at drikke rigeligt, får masser af hvile, undgår kolde fødder og ikke udsætter sig for fysisk og psykisk stress. Hvad gør man, når barnet hoster og har ondt i halsen? En forkølelse er naturligvis ikke særlig behagelig. Heldigvis kan man som forældre gøre meget for at lindre sygdommen for ens barn og være særligt opmærksom på, om sygdommen forløber planmæssigt. Nogle gange kan forkølelse forveksles med influenza eller allergi og hvis man er det mindste i tvivl, bør man for en god ordens skyld søge læge, fortæller læge i almen medicin Jens Blokkebak fra Lægerne Sct. Mathias Gade i Viborg. Han fortæller, at mange børn i særdeleshed døjer med ondt i halsen, når de er forkølede. Det kan betyde, at børnene ikke spiser så meget som normalt, bliver irritable og får en urolig nattesøvn på grund af en hyppig hosten: - Den hyppigste årsag til hoste er forkølelse. Det er typisk slim eller snot fra sygdommens første fase, der begynder at irritere luftveje og lunger. Hosten er en naturlig refleks fra lungerne og et udtryk for at lungerne skal renses. Der findes forskellige hostemidler også til børn der kan bruges til både tør hoste og hoste med slim. De mildner ubehaget og dæmper de smerter, der følger med hosten, udtaler læge i almen Julebus Ærø - Kbh - Ærø medicin Jens Blokkebak fra Lægerne Sct. Mathias Gade i Viborg. Gå på apoteket På apoteket kan man altid få hjælp til og rådgivning omkring alle aspekter af en forkølelse og halsvirus: - På apoteket får du altid individuel rådgivning og veldokumenterede lægemidler på både recept og i håndkøb. Det gælder naturligvis også ved forkølelse, hvor vi tilbyder en bred vifte af præparater, der kan lindre undervejs i sygdomsforløbet. Det kan eksempelvis være næsespray, smertestillende tabletter eller hostemidler med smag, udtaler apoteker Hanna Magnussen på Marstal Apotek. Vil du vide mere? Kontakt Hanna Magnussen på Marstal Apotek på telefon Gode råd mod forkølelse Sørg for at lindre symptomerne med forskellige præparater fra apoteket. Vask dine hænder hyppigt, da virus kan overleve på hånden i flere timer. Undgå stress og lev et sundt liv med motion. Lad være med at røre dit ansigt, øjne og mund. Giv ikke hånd under forkølelse. Brug engangslommetørklæder og smid dem straks ud efter brug. Sov med hovedet højt. Hold rygepause eller stop helt. Børn må ikke udsættes for passiv rygning. Kilder: og Vi kører i år som følger: Til København: Lørdag d. 21. december Marstal Havn... kl Ærøskøbing Havn... kl DGI Byen, Kbh... kl Mandag d. 23., fredag d. 27. og mandag d. 30. december Marstal Havn... kl Ærøskøbing Havn... kl DGI Byen, Kbh... kl Til Ærø: Lørdag d. 21. december DGI Byen, Kbh.... kl Ærøskøbing Havn... kl Marstal Havn... kl Mandag d. 23., fredag d. 27. og mandag d. 30. december DGI Byen, Kbh.... kl Ærøskøbing Havn... kl Marstal Havn... kl Priser: Billettype Enkelt Retur Barn ( 0-6 år) Gratis iflg m/voksen Barn (7-14 år) Kr. 170,- Kr. 225,- Voksen (15-64 år) Kr. 350,- Kr. 550,- Pensionist ( fra 65 år) Kr. 225,- Kr. 350,- Billetten er inklusiv færgebillet (der gives ikke yderligere rabat ifb. med økort) Billetten bookes online på eller ved personligt fremmøde på Turistkontoret.

5 TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ UGEAVIS Gode tilbud bud i hyggelige hyg ggelige omgivelser om mgivelser Fuglebolde Kinakål eller Grønkål kål 20 stk. uden net Danske, Frit valg Appelsiner Sydafrika 17 8 Solsikkefrø 2,5 kg 29 15,- Vildtfuglefrø Rødbeder Danske 2,25 kg 2 kg 14 6 Græskar Hokkaido DELIKATESSEN: Fredag-lørdag Økologiske 12 ÅBNINGSTIDER Mandag - Fredag... kl Lørdag - Søndag... kl Bageren åbner alle dage kl Stegt andebryst Ris a la mande med sovs, brune kartofler, rødkål og asier Varm selv med kirsebærsovs Tilbudene gælder fra onsdag d. 6/ til og med lørdag d. 9/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Marstal Tlf over 70 parkeringspladser lige ved døren! 5

6 6 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 Til kandidaterne ved kommunevalget: Hvor længe tør I blive ved at undsige»broen«?»klokken er langt over 12« % af ærøboerne ønsker en undersøgelse af muligheden for en bro! HAR DU ONDT I RYGGEN?...eller mangler du energi i hverdagen? Ryg Intensiv Massage - Bodywork Hawaii Energi Massage Silke AutocentralIBT.com Din lokale dækmand med billigste tilbud Kør vinteren sikkert i møde......skift til vinterdæk nu Vinterdæk Stål og alufælge www. aeroebro.dk Hans J. Albertsen Ring og hør nærmere! Rødegårdsvej 1, Store Rise Normeringen er et kendt problem i institutioner, men der skal være hænder nok til at skabe den tryghed og rummelighed, som vores børn og ældre har krav på. Christina Bauditz Madsen KONSERVATIVE Hjul ombytning Hjul opbevaring Dæk i gængse størrelser på lager Ring for uforpligtende tilbud Autocentral/ IBT Dækservice Vindeballevej Ærøskøbing Tlf ÆRØ UGEAVIS ØENS BLAD TLF Åbent Hus i Den Gamle Købmandsgaard Den Gamle Købmands gaard står nu klar til at byde 9 mindre virksomheder velkommen i Ærøskøbings»før ste«kontor fællesskab, og i den forbindelse indbydes alle interesserede til Åbent Hus fredag d. 8. november fra kl til 19.00, hvor man får mulighed for at blive rundvist i de nyrenoverede lokaler. Bag Den Gamle Køb mands - gaard står firmaet Aeroe GKG ApS, John Moloney og Hardy McClain købte ejendommen i håb om, at der kunne bringes liv tilbage på Torvet, ved at bevare bygningen som en erhvervsejendom. Som det første skridt i et længere renoveringsforløb er der lagt nyt tag, renoveret vinduer og indenfor er der også foretaget en gennemgående renovering.»for alle os der nu flytter en stor del af vores arbejdsliv ind i Købmandsgården gælder det, at vi gerne vil være med til at skabe et le vende fælles sted, en arbejds plads, et rum for inspiration, være synlige, være en del af Ærøs købing, og hvem ved udvikle ideer på tværs af arbejdsområder til gavn for vores Ø«- siger Helle Toft Jensen, som er ved at flytte sig selv og foreningen»kys en Tiger«fra Det Gamle Gasværk til Den Gamle Køb- mandsgaard. Kys en Tiger, v/helle Toft Jensen Jeg flyttede med mand og søn til Ærø for 3 år siden. Jeg er uddannet behandler og træner. Kroppen er mit udgangspunkt. På briksen skabes liv og gennemstrømning hvor krop og sind har låst sig fast. Det er et samarbejde. Du arbejder med dit åndedræt, jeg med mine hænder og mit nærvær. Vi arbejder med dine fysiske problematikker og skaber forbindelse mellem krop, følelser og tanker. Jeg har lavet film i 30 år og har stor lyst til også at lave gode historier fra Ærø. Danish Island Weddings, v/louise Badino Jeg har altid syntes at Ærø var det perfekte sted at blive gift! I 2008 startede jeg Danish Island Weddings, hvilket er et bryllups bureau der arrangerer bryllup, primært for udenlandske par, der ønsker et lille og romantisk bryllup på Ærø. Jeg er gift med min engelske mand John, og har 2 drenge der går på friskolen. Aro Mekker ApS, v/rikke Pelle Jeg er født og opvokset på Ærø og flyttede fra øen da jeg var 16 år. For 7 år siden vendte jeg snuden hjem igen, med kufferten fuld af viden, inspiration og et solidt netværk. Jeg ejer virksomheden Aro Mekker ApS som er et grafisk bureau der udfører identiteter og brandingstrategier, logoer, emballagedesign, publikationer, plakater, papirlinjer, hjemme sider /blogs og App s. Samarbejds partnerne findes i resten af landet samt i London og New York. AeroeGKG, v/john Moloney og Hardy McClain AeroeGKG - Den Gamle Købmandsgaard - blev etableret for at bringe liv tilbage til Torvet i hjertet af Ærø s købing, ved at promovere Ærø og specielt Ærøske produkter. Det sker allerede ved at huse foreningen/forretningen»den Gamle Køb mandsgaard«, - og nu åbner vi så dørene for en gil desal/reception/ bryllupssal og en række rum/kontorer som skal huse af Ærøs mindre virksomheder og foreninger. Harmoni, v/marijanne Meyer Jeg er født i Harzen i 16 og har 2 børn og 2 børnebørn. I 2001 flyttede jeg fra Sylt i Tyskland til Vejsnæs. Jeg er uddannet lægehjælper, socialpædagog, kropsterapeut (Tai-Chi, dans og massage) og inden for Ho møopati i Tyskland, Belgien og England. Jeg arbejder altid med energi-forbedring og med at aktivere vores»indre læge«. Homøopatiske lægemidler er udelukkende naturlige og regulerer ubalancer og fejl-anlagt kronisk sygdom! Jeg har siden 2003 haft min egen klinik på Ærø. De første 5 år i Marstal, senere i Vejsnæs, hvor jeg stadig har B&B og massageklinik og producerer biologisk naturkosmetik og olier som jeg benytter i min behandling. Jeg glæder mig til fortsat at være til gavn for Ærøs sundhed med kurser, massager, rådgivning og homøopatisk behandling - naturligt og nærværende! MajaØ, v/maja Ørum Jeg flyttede til øen, til gården Vesteraas, med mand og børn i 2005 og har indtil denne sommer arbejdet i Ærø Turist- & Erhvervsforening - først som uddannelseskoordinator og dernæst som erhvervskonsulent. Jeg arbejder nu som selvstændig proceskonsulent og projektleder, og henvender mig både til det private og det offentlige. Blandt mine arbejdsområder er organisations- og innovationsudvikling, teamudvikling, oplæg og undervisningsforløb. Artifo ApS, v/christina Kjerulff Jeg er uddannet med speciale i restaureringer og transformation af bygninger fra Kun- ÆRØ MØD VENSTRES KANDIDATER FØLGENDE STEDER: GÅGADEN, MARSTAL lørdag den 9. november fra til HAVNEN, ÆRØSKØBING lørdag, den 9. november fra til DAGLI BRUGSEN, SØBY søndag den 10. november fra til ÆRØ VENSTRE tilbyder endvidere gratis uforpligtende kørsel til valgstederne på valgdagen tirsdag den 19. november Såfremt du af en eller anden grund har dette behov, så ring venligst til et af følgende mobilnr.: Svend Tlf Keld Tlf Aksel Tlf Venlig hilsen BESTYRELSEN stakademiets Arki tekt skole i 2010 og har siden marts 2012 drevet min egen tegnestue. Der løses mange forskellige typer projekter omhandlende bl.a. renoveringer, restaureringer, nybyg geri, farvesætninger, indretning og specialfremstilling af møbler. Psykolog Marianne Tasca, v/marianne Tasca Jeg blev uddannet som psykolog i København i 2002, og har siden arbejdet med børn, unge og voksne der har udfordringer i livet, der gør de ikke trives. Flyttede med mand og børn til Ærø sidste år og arbejder nu dels for Falck Healthcare samt i egen klinisk praksis. Papirnusseriet, v/trine Skaarup Jeg er født og opvokset på Ærø og flyttede i forbindelse med uddannelse fra øen. I 2012 flyttede jeg tilbage til Ærø med 3 børn og mand i bagagen. Umiddelbart efter startede jeg firmaet Papirnusseriet der står til rådighed når der skal laves regnskab, lønninger, skat eller andet administrativt arbejde. HANDYMAN Vinko Ring og hør nærmere. Ommelsvejen 10 Marstal Ingen opgave er for lille eller for stor.

Hvis du trænger til NYE GARDINER. inden jul? Så ring til Gardinmanden i Ommel. Tlf. 42 75 57 01

Hvis du trænger til NYE GARDINER. inden jul? Så ring til Gardinmanden i Ommel. Tlf. 42 75 57 01 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

T S S L. Mobilens pris pr. md. i 24 mdr.: SPAR OPRETTELSE 199,199,TELEFON 480,-

T S S L. Mobilens pris pr. md. i 24 mdr.: SPAR OPRETTELSE 199,199,TELEFON 480,- Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A

Læs mere

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 9.

Læs mere

Kære Ærøbo og øens gæster. Netop nu er gårdbutikken fyldt med mange jakker, frakker og lækkert strik til Ø-priser Fås ej bedre andre steder

Kære Ærøbo og øens gæster. Netop nu er gårdbutikken fyldt med mange jakker, frakker og lækkert strik til Ø-priser Fås ej bedre andre steder Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 1. oktober 2013 - Nr. 40-49. årg. Kanon

Læs mere

50% JAKKER, BUKSER, T-SHIRTS, TRØJER, 70,- SHORTS

50% JAKKER, BUKSER, T-SHIRTS, TRØJER, 70,- SHORTS Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt Fusion A/S Advokatfirmaet Gottschau og West fusionerer med advokatfirmaet Knudsen og Guldbrandt og skaber dermed

Læs mere

DODO AND THE DODOS Bestil billetter inden den 1. august til den favorable pris af kr. 325,Afhentes i Ærø Bowlingcenter

DODO AND THE DODOS Bestil billetter inden den 1. august til den favorable pris af kr. 325,Afhentes i Ærø Bowlingcenter Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal

Læs mere

Sletning af septiktanke. Vi anbefaler os med alt indenfor kloakarbejde:

Sletning af septiktanke. Vi anbefaler os med alt indenfor kloakarbejde: Til samtlige husstande, kontorer og butikker Ærøkontoret åbner igen 2. januar på adressen Vråvejen med speciale i 2, Ærøskøbing. ejendomshandler, Godt nytår! og hegnssager. servitutter, naboret Ærø Ugeavis

Læs mere

Foredrag med Christel Seyfarth. »Strik, design, farver« Bregninge Sognegård Søndag d. 6. oktober kl. 10-14. Et festfyrværkeri i farve og tale!

Foredrag med Christel Seyfarth. »Strik, design, farver« Bregninge Sognegård Søndag d. 6. oktober kl. 10-14. Et festfyrværkeri i farve og tale! Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 3. september 2013 - Nr. 36-49. årg. TILBUD Primitivo Santoro Foredrag med Christel

Læs mere

N KS B O. SNEDKER & TØMRER FORR. ApS Vælger du BRINKSBO Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.

N KS B O. SNEDKER & TØMRER FORR. ApS Vælger du BRINKSBO Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 25. marts 2014 - Nr. 13-50. årg. ærø.dk

Læs mere

SPAR 1.440,- FØR: 4.440,- NU: 3.000,- Land & Fritid Store Rise Landevej 22 5970 Ærøskøbing Tlf. 3368 5210

SPAR 1.440,- FØR: 4.440,- NU: 3.000,- Land & Fritid Store Rise Landevej 22 5970 Ærøskøbing Tlf. 3368 5210 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 26. november 2013 - Nr. 48-49. årg. BRINKSBO SNEDKER

Læs mere

De sidste udsalgsvarer NU 50% Udsalget slutter lørdag d. 18. aug. Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR. Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf.

De sidste udsalgsvarer NU 50% Udsalget slutter lørdag d. 18. aug. Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR. Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 14. august 2012 - Nr. 33-48. årg. Vråvejen

Læs mere

Premier grill med taske 799,- SPAR 400,-

Premier grill med taske 799,- SPAR 400,- Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaets med speciale i kontorer holder ejendomshandler, LUKKET servitutter, naboret fredag d. 18. maj og hegnssager. (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Læs mere

Onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00 Lørdag... kl. 9.30-13.00. Ulige uger: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00

Onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00 Lørdag... kl. 9.30-13.00. Ulige uger: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.gw.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.gw.dk Ærø

Læs mere

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

"'L "'L L!'L ''L!'L. Jims Creek 109,- 5*-#6% God vin - billig pris... ærø blomster & havecenter

'L 'L L!'L ''L!'L. Jims Creek 109,- 5*-#6% God vin - billig pris... ærø blomster & havecenter Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 7. januar 2014 - Nr. 2-50. årg. Vråvejen Ærø 2 Ærøskøbing

Læs mere

Ærøskøbing Handelsstandsforening

Ærøskøbing Handelsstandsforening Til samtlige husstande, kontorer og butikker Kontorerne på Ærø med speciale holder lukket frai ejendomshandler, den 21. december til servitutter, den 2. januar. naboret og hegnssager. Glædelig Jul og Godt

Læs mere

»Vitsø Galloway« Kødkvæg sælges i ¼ og ½ dyr. Slagtes hos Dunkærslagteren. 50 kr. pr. kg. Henv. Frank tlf. 21 22 68 16

»Vitsø Galloway« Kødkvæg sælges i ¼ og ½ dyr. Slagtes hos Dunkærslagteren. 50 kr. pr. kg. Henv. Frank tlf. 21 22 68 16 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 10. januar 2012 - Nr. 2-48. årg. SVENDBORG/ÆRØ Lemmy

Læs mere

AFTEN-GRILL 108, BESØG MISS SOPHY. - alle ugens dage. Merrild. Så er der kaff NYRØGET ALLE UGENS DAGE KL. 10-21

AFTEN-GRILL 108, BESØG MISS SOPHY. - alle ugens dage. Merrild. Så er der kaff NYRØGET ALLE UGENS DAGE KL. 10-21 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal

Læs mere

Rådgivning fra professionelle fagmænd. Aut. El-inst. Jack Hansen

Rådgivning fra professionelle fagmænd. Aut. El-inst. Jack Hansen Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 24. januar 2012 - Nr. 4-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE informerer

ÆRØ KOMMUNE informerer Til samtlige husstande, kontorer butikker Vi rådgiver om retstvister fører retssager for byret, landsret højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 5. februar 2013 - Nr. 6-49. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon

Læs mere

ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF.62531199 www.aeroeblomster.dk Åbningstider: Mand.-fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag kl. 9.30-13.

ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF.62531199 www.aeroeblomster.dk Åbningstider: Mand.-fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag kl. 9.30-13. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 7. august 2012 - Nr. 32-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk

Læs mere

Lige til grillen! Langelænder pølser 1 PAKKE 20,- Marstal Tlf. 6215A. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen

Lige til grillen! Langelænder pølser 1 PAKKE 20,- Marstal Tlf. 6215A. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen Til samtlige husstande, kontorer og butikker advokat (H) Vi rådgiver om incasso. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 10. juni 2014 - Nr. 24-50. årg. SVENDBORG/ÆRØ Lemmy Fialin Claus Olsen Verner Sørensen Anne Mette

Læs mere

VARME TILBUD GARDINMANDEN I OMMEL. Tlf. 42 75 57 01 FABER LAMEL OG PLISSÈ GARDINER

VARME TILBUD GARDINMANDEN I OMMEL. Tlf. 42 75 57 01 FABER LAMEL OG PLISSÈ GARDINER Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Morten Nordenbæk Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 25. september

Læs mere

Så er vi klar! Danseorkesteret AeroeBeat. Skal musikken være festens kit, så ring til. Øens Beatles Band Max tlf.: 43 64 80 29/50 58 47 91

Så er vi klar! Danseorkesteret AeroeBeat. Skal musikken være festens kit, så ring til. Øens Beatles Band Max tlf.: 43 64 80 29/50 58 47 91 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 6. marts 2012 - Nr. 10-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing

Læs mere

KÆMPE KL. 9.00 SUPERBRUGSEN MARSTAL TORSDAG D. 15. MARTS. Spar 7,00 Marengsbunde Rød Merrild. Coop Sild. Fuglereder 3 poser.

KÆMPE KL. 9.00 SUPERBRUGSEN MARSTAL TORSDAG D. 15. MARTS. Spar 7,00 Marengsbunde Rød Merrild. Coop Sild. Fuglereder 3 poser. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A

Læs mere

SNEDKER & TØMRER FORR.ApS. Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk

SNEDKER & TØMRER FORR.ApS. Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige

Læs mere

Nyrøget. Anders JJohansson. Klar til grillen IIKKE DYRE. ærørøgeri.dk. vores. - alle ugens dage kl. 11.00-19.00 ADVOKAT. Kalve Cuvette Dansk Kalv

Nyrøget. Anders JJohansson. Klar til grillen IIKKE DYRE. ærørøgeri.dk. vores. - alle ugens dage kl. 11.00-19.00 ADVOKAT. Kalve Cuvette Dansk Kalv Til samtlige husstande, kontorer og butikker Gode d råd d er IIKKE DYRE - vi spørger bare v vores ores AD ADVOKAT VOKA AT adv advokatabonnement okatabonnement ffor or virk virksomheder somheder Tlf oresadvokat@voresadvokat.dk

Læs mere

Super ttilbud. Coop Danbo ost Mellemlagret ca. 600 g. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen

Super ttilbud. Coop Danbo ost Mellemlagret ca. 600 g. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. AeroeBeat Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk

Læs mere

N KS B O SNEDKER & TØMRER FORR. ApS. Østermarksvej 15. 2 Ærøskøbing. brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk

N KS B O SNEDKER & TØMRER FORR. ApS. Østermarksvej 15. 2 Ærøskøbing. brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk Til samtlige husstande, kontorer og butikker advokat (H) Vi rådgiver om incasso. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 26. august 2014 - Nr. 35-50. årg. Nyrøget N KS B O BRI SNEDKER & TØMRER FORR. ApS Vælger du BRINKSBO

Læs mere