AAP FLEMMING BOYE. Fem Konservative Ja er. Druer der duer! Marstal Tlf Stem personligt på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAP FLEMMING BOYE. Fem Konservative Ja er. Druer der duer! Marstal Tlf. 62 53 17 80. Stem personligt på"

Transkript

1 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 5. november Nr årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon Kirkestræde 15A Marstal Telefon SVENDBORG/ÆRØ Lemmy Fialin Claus Olsen Verner Sørensen Anne Mette C. Knutzen - Mads Duedal Pedersen Krøyers Stræde Svendborg tlf: Død uden testamente? Stem personligt på O Christiansborg 1240 København K AAP Rød No rma Druer der duer! ARød, hvid eller rosé ANorm lpr is kr. 64 A64, 35 FLEMMING BOYE Til og fra Ærø Tilgængelighed og udvikling forbedres med færgefart fra Marstal, Ærøskøbing og Søby Rejsetiden fra Marstal til Svendborg skal ned omkring én time for at styrke pendling og bosætning Grøn, decentral færgeløsning realiseres - gerne sammen med private operatører Hurtigfærge skal opleves af ærøboerne ved en periode med prøvesejlads På Ærø Alle boliger på Ærø bør kunne bruges som fritidsboliger Det charmerende byggede miljø skal forbedres yderligere igennem målrettede projekter Naturen omkring os skal formidles bedre og gøres mere tilgængelig Effektiv støtte til Marstal Navigationsskole, Søby Værft og Havn, og andre private maritime virksomheder Ærøskøbing promoveres som UNESCO-kulturarv Nej tak til asylcenter, dem der har behov, skal hjælpes i deres egen region Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet f.eks. vedr. hjemmehjælp Vedvarende indsats for bevarelse og udvikling af sygehuset og andre sundhedstilbud fastholdes Ærø bør forblive en selvstændig kommune Se mere på df-aeroe.dk bl.a. videoer om mange af punkterne Marstal Tlf Se flere gode tilbud her i avisen Fem Konservative Ja er Ja tak til Vision Grønne Færger. Ja tak til et skarpt politisk fokus på gennemførelsen af havneudvidelsen i Søby. Ja tak til en ærøsk folkeskole i topform. Ja tak til flere varme hænder på børnepasningsområdet. Ja tak til bevarelse af et selvstændigt Marstal Søfartsmuseum. Rådgivning fra professionelle fagmænd Aut. El-inst. Jack Hansen Bolig- og skibs-el Sikring og data inst. Hårde hvidevarer Salg og reparation af varmepumper Solcelleanlæg Køleteknik ISO 9001 cert. kølefirma Brøndstræde 23, Marstal Tlf Vagt Vort valgprogram vil blive omdelt til samtlige husstande på Ærø. Læs vores fulde valgprogram»ærø i Balance«på eller mød os på Facebook

2 2 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ KOMMUNE informerer Ærø Kommunalbestyrelse Afholder ordinært møde onsdag den 13. november 2013, kl på Ærø Rådhus. Dagsordenen kan ses via kommunens hjemmeside. Der er opsat teleslynge i byrådssalen. SEKRETARIATET Efter planloven er der meddelt følgende tilladelser Tilladelse til at anvende ejendommen Tværbymark 9, 5970 Ærøskøbing til helårsbolig. Opsætning af solcelleanlæg på stativer ved ejendommen Øster Bregningemark 15, 5970 Ærøskøbing. Se mere om klagemuligheder mm. på : TEKNISK AFDELING Kommunal- og Regionsrådsvalg 2013 Brevstemmeafgivning Fra tirsdag den 20. august til og med lørdag den 16. november 2013, er det muligt at brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget, der finder sted den 19. november At brevstemme vil sige, at du stemmer før valget. Alle der har stemmeret til valget den 19. november 2013 har mulighed for at brevstemme. Du behøver ikke at brevstemme i den kommune hvor du bor. I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek indenfor den almindelige åbningstid. Der er ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning de sidste tre lørdage før valget: Den 2. november kl på Ærø Rådhus Den 9. november kl på Ærø Rådhus Den 16. november kl på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek Det skal du tage med: Gyldig legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort (sygesikringsbevis). Dit valgkort, når du har modtaget det (udsendes først 9. november 2013). Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen den 19. november 2013 har mulighed for at afgive stemme i hjemmet. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal udfyldes på en særlig blanket. Anmodningen skal indleveres senest torsdag, den 7. november 2013 kl Der er denne dag åbent til kl i såvel Borgerservice på Ærø Rådhus samt på Marstal Bibliotek. Vælgere, der indsender anmodningen, vil blive underrettet om, på hvilken dag og tidspunkt de vil modtage besøg af repræsentanter for kommunen. Hent anmodningsblanketten på kommunens hjemmeside i Borgerservice på Ærø Rådhus eller Marstal Bibliotek. SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Tømning af brandhaner Til orientering for brugerne af vandværksvand på Ærø tømmes der brandhaner i uge 45 og 46. På grund af tømningerne vil der kunne forekomm uklart vand i hanerne hos forbrugerne. ÆRØ REDNINGSBEREDSKAB Udlejer- og lejerrepræsentant til Ærø Huslejenævn Ærø Kommunalbestyrelse skal pr. 1. januar 2014 udpege nye medlemmer og suppleanter til Ærø Huslejenævn. De nye medlemmer og suppleanter skal repræsentere henholdsvis udlejere og lejere. Ærø Huslejenævn består af en formand og 2 medlemmer, og har til opgave at afgøre uenigheder imellem udlejer og lejer på det private udlejningsområde. Medlemmerne af huslejenævnet modtager diæter og kørsels - godtgørelse for deltagelse i huslejenævnets møder. Er du udlejer eller lejer i privat udlejningsejendom og interesseret i at blive udpeget som medlem eller suppleant i huslejenævnet, så send et par ord om din baggrund for at blive medlem. Du kan læse mere om huslejenævnets virkeområde på kommunens hjemmeside under»politik Udvalg, råd og nævn - Huslejenævn«. Har du eventuelle spørgsmål, kan du rette henvendelse til sekretariatet på telefon Vi vil gerne høre fra dig senest d. 15. november SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Mopælappen holder Åbent Hus»Rødder & Spirer«inviterer naboer og andre nysgerrige til»åbent HUS«onsdag d. 13. november 2013 Kl Kom og se vores»nye HUS«. Vi serverer snitter og frugt. MOPÆLAPPEN Ændrede telefontider pr. 5. november 2013 Hjælpemiddelkontoret og de sagsbehandlende ergoterapeuter ændrer pr. 5. november telefontiderne til følgende: Mandag og tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag og fredag... kl Der er mulighed for at indtale besked på telefonsvarer tlf ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Psykiatrisk værested genåbner i nye omgivelser Har du tidligere været brugere af det psykiatriske værested i Ærøskøbing, har du nu mulighed for at genoptage dette. Vi åbner det nye værested på Job- og voksencenter Ærø, der er beliggende på St. Rise skolevej 3. onsdag d. 13. november kl Har du ikke tidligere været bruger, men tænker det kunne være noget for dig, kan du henvende dig til myndighedssagsbehandler på Job- og voksencenter Ærø for en visitation. PSYKIATRI OG MISBRUG Tilbud om rehabilitering til borgere der har eller har haft kræft Når man får en kræftsygdom, er det helt almindeligt, at fysikken bliver ringere, og at det bliver sværere at magte de daglige gøremål. Det gælder både under behandlingsforløbet og i tiden derefter. Mange bliver heldigvis helbredt, men andre må leve med kræftsygdommen som en kronisk lidelse. I alle tilfælde kan vejen tilbage til det liv, man gerne vil leve, være både lang og besværlig. Sundhedsområdet tilbyder et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb til de, der har eller har haft en kræftsygdom, og som gerne vil have hjælp til at genvinde de tabte kræfter og bedre kunne mestre hverdagen. Vi kan tilbyde: Træningsforløb hos fysioterapeut på hold for kræftramte 2 gange ugentlig i ca. 12 uger. Vejledning og samtaler hos sygeplejerske. Det kan bl.a. være omkring sygdomsforløbet, medicin, kost, rygeophør. Vejledning hos ergoterapeut omkring problemer med de daglige gøremål i hjemmet Vejledning omkring hjælpemidler. Hvordan henvender man sig? Din praktiserende læge kan sende en henvisning eller sygehuset kan sende en genoptræningsplan til fysioterapeuterne i Ærø Kommune.Du kan også selv henvende dig til fysioterapeut MetteStjernholm på tlf.: på hverdage kl , eller du kan sende en mail til: Praktiske oplysninger Tilbuddet er gratis. Træning hos fysioterapeut foregår i træningssalen på Sundhedshuset i Ærøskøbing mandag og onsdag kl Du kan starte, når det passer ind i dit forløb, og det er muligt at dele træningsforløbet op således at det passer ind i et behandlingsforløb på sygehuset. Hvis du ikke selv kan transportere dig til træning, kan du af fysioterapeuten blive visteret til kørsel. Rehabiliteringsforløbet afsluttes med en samtale hos sygeplejerske og/eller fysioterapeut. Samtalen kan bl.a. indeholde en plan for, hvordan du kommer videre efter forløbets afslutning. ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Garvemester Gustav Lund og Hustrus legat Legatet kan søges til rejseunderstøttelse for håndværkere i Ærøskøbing sogn. Pågældende forpligter sig til at besøge udlandet for videreuddannelse i sit fag. Såfremt ovenstående betingelser ikke bliver opfyldt, kan legatet søges af værdigt trængende håndværkere eller deres enker i Ærøskøbing. Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplysning om adresse og cpr. nr. sendes til Tina Eriksen, Sekretariat og Borgerservice, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på mail Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 25. november 2013 kl SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Fælleslegatet - Julelegat 2013 Pensionister i den tidligere Ærøskøbing Kommune kan ansøge om en legatportion i legatsummen for Legatet uddeles blandt ansøgere og omhandler kun pensionister. Den personlige tillægsprocent skal være 100 % og den likvide formue må ikke overstige ,00 kr. Sidste frist for ansøgning: Mandag d. 2. december INDKOMNE ANSØGNINGER EFTER OVENNÆVNTE FRIST VIL IKKE KOMME I BETRAGTNING. Ansøgningen sendes til: Ærø Kommune, Kulturafdelingen Att.: Mona Madsen Statene 2, 5970 Ærøskøbing KULTURAFDELINGEN Kommunal- og revionsrådsvalg 2013 Valgkort Det meddeles herved, at der udsendes valgkort til kommunal- og regionsrådsvalget til samtlige vælgere i kommunen. Valgkortet indeholder oplysning om navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dato og tid for afstemningen. Vælgere, der ikke senest torsdag den 14. november 2013 har modtaget valgkort, men som mener sig berettiget til at afgive stemme, samt personer, der mener at deres valgkort er fejlagtigt udfyldt, bedes strakt rette henvendelse til Borgerservice på telefon eller ved personligt fremmøde i Borgerservice på Ærø Rådhus. Afstemningssteder: På valgkortet står anført hvilket afstemningssted der skal benyttes. Afstemningssteder: Marstal: Marstal Skole, Halvejen 24, 5960 Marstal Ærøskøbing: Ærø Rådhus, Statene 2, 5970 Ærøskøbing Søby:Øens Grill- & Spisehus, Søby Havn 2 A, 5985 Søby Bemærk: At Ommel afstemningssted er nedlagt. Afstemningen foregår på Marstal Skole. At Rise afstemningssted er nedlagt. Afstemningen foregår på Ærø Rådhus. At Tranderup og Bregninge afstemningssteder er nedlagt, og at afstemningsstedet i Søby er flyttet. Afstemningen foregår på Øens Grill & Spisehus, Søby. SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE Telefon Telefax Mail: kontonr

3 TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ UGEAVIS 3 Afsløring: I næste uge vil ÆRØBROEN skrive, hvilke kandidater, der lytter til de 60-80%, der ønsker undersøgelse af muligheden for en bro. www. aeroebro.dk ÆRØ AUTO-CENTER ALTERNATIV ENERGI Vi udfører alt i: Jordvarme Solvarme Varmepumpe Luft til vand Stokeranlæg Brændefyr Tilslutning af brændeovne Reparation af oliefyr Salg af oliefyr fra Elektro-Energy Ærøsk arbejde til ærøske håndværkere! Leo Holm KONSERVATIVE Kan købes hver torsdag fra kl på Vandrerhjemmet, Færgestræde 29, 5960 Marstal. Køb Øhavets Chokolade i f.eks. en eksklusiv trææske. Æsken kan fyldes op igen til reduceret pris. Bestillinger til firma-/julegaver modtages gerne. Der kan aftales andet ved at ringe tlf eller mail: Ærø Auto-Center Få efterset dit oliefyr i båden eller bilen inden vinteren: Vi er serviceværksted for både Webasto og Eberspãcher fyr og har tester til begge mærker. v/ Rasmus S. Kristensen SKOLEVEJ 12 MARSTAL Tlf ALTERNATIV ENERGI Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så det netop passer til dit behov. Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm. OLIEFYRSSERVICE Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med på vores liste med årlige faste besøg. Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd. Dunkærgade 22 Dunkær tlf Gudstjenester Søndag d. 10. november 24. søndag efter trinitatis Søby kirke kl Sognesøndag Bregninge kirke kl Tranderup kirke kl Ligaard Ærøskøbing kirke kl Haugaard Rise kirke kl Marstal kirke kl Ligaard LÆGEVAGTEN TLF Årets Idrætspris Folkeoplysningsudvalget ud - deler hvert år Årets Idrætspris for at vise at der sættes pris på de frivillige, som har udført et uegennyttigt stort arbejde eller har udmærket sig ved en særlig indsats indenfor idrætsområdet i kommunen. Prisen gives til en aktiv person, en leder/lederteam, et hold eller en gruppe. Send en skriftlig detaljeret indstilling samt baggrunden for indstillingen til Idrætsprisen for 2013 på mail til : att. Mona Madsen senest den 10. november. Uddeling af Handicappris 2013 Handicapprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, private firmaer, offentlige instituioner eller ansatte som har ydet en ekstraordinær indsats på handicapområdet, fremmet handicappedes vilkår eller har udvist kreative og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune. Alle kan pege på en kandidat til prisen ved at indsende en skriftlig begrundet indstilling til Handicaprådet, Statene 2, 5970 Ærøs - købing eller på mail til: senest den 10. november. Regnmængden I oktober måned faldt der i Marstal 83,2 mm imod 41,6 mm sidste år samme tid og sted. --- Der faldt 56,2 mm regn i oktober i Søby. tid til forandring og sammenhold. Vi kan, hvis du vil valget er dit! Bagest fra venstre: Birger Dovald Petersen, chauffør; - Ib Ravn, servicemedarbejder - Henning Rasmussen, murer - Ole Gilberg, radiograf. Forrest fra venstre: Inger Marie Albertsen, kontorassistent - Bent Juul Sørensen, mælkeproducent - Pia Susanne Thomsen, social- og sundhedsassistent. Ærø Kommune fortjener nye øjne, der kan bringe os alle sammen ind i en dynamisk og spændende fremtid. Sæt kryds ved Ærøs Fremtid på valgdagen vi har modet og lysten til at tage ansvar og give Ærø en tydelig politisk ledelse. I de seneste uger har vi præsenteret vores program her i avisen. Igen i denne uge kan du tjekke dine holdninger og sætte krydser ved de punkter, du er enig med os i. Ærø skal på landkortet Ærø skal markedsføres mere og bedre. Vi skal alle være ambassadører for ø-livet. Ærøs politiske netværk skal optimeres. Vi kræver gratis færgefart til Ærø. Ærø er centrum i Danmark. Det ved vi, og det må vi fortælle andre. Vore lystbådehavne skal i fællesskab markedsføres i Nordeuropa. Markedsføring af Ærø som møde-, event- og konferencested. Flere landsorganisationer skal opfordres til at holde årsmøde på Ærø. Natur og friluftsliv skal markedsføres. Turister og gæster skal føle sig velkomne på Ærø. Personlig betjening, åbenhed og adgang til booking på færgerne skal være vores adelsmærke. Ærø skal sælges mere på søfart, købstaden og de slesvigske hertugers historie. Ærø skal markedsføres som et komplet samfund med alt fra erhverv og turisme til syge - hus, skoler, moderne ældresektor og ikke mindst levende engagerede mennesker. Lobbyisme og netværk skal styrkes overfor Region, Folketing, EU og fonde. Ø-netværk i Kommunernes Landsforening og i EU skal styrkes / oprettes. Tilknytningen til grænselandet, til EURO-region Slesvig, til det europæiske fastland skal styrkes gennem grænseoverskridende INTEREG programmer med vores naboer. Der skal samarbejdes med det maritime netværk i Nordeuropa om partnerskabs aftaler. Færgepolitik Færgefarten skal løbende tilpasses tidens krav. Vi skal have moderne tonnage. Med udskiftning af M/F Skjoldnæs i kommende valgperiode. Ærøs Fremtid mener, at kommunen skal samarbejde med private initiativer til besejling af Marstal. Tvillingefærgerne forbliver på Ærøskøbing-Svendborg ruten. Vi er åbne for kommunal udlicitering på alle ruter. Vi ønsker grøn og miljøvenlig teknologi indført på færgerne. Udskiftning af tonnage skal planlægges grundigt og langsigtet. Ingen stop i højsæsonen. Antallet af færgeafgange skal optimeres. Ingen yderlige besparelser i sejl - planerne. Overbooking skal hindres. Bedre parkeringsforhold i Svendborg. Toiletforhold for færgegæster skal forbedres på Ærøskøbing Havn.

4 4 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 Lennart L. Mogensen Borgmesterkandidat HVEM RINGER DU TIL NÅR... sommerhuset skal gøres vinterklart? loftet skal isoleres? stuen skal males? brændet skal kløves? tagrenderne skal renses? køkkenet skal renoveres? døre og vinduer skal skiftes? det gamle gulv skal brækkes op? du skal have pyntet op til jul? LEJ EN PEDEL Tlf Søger du en handyman - Ring til Fabian»Jeg stemmer på tække-morten fordi han ved hvad vedvarende energi og bæredygtighed betyder fra teoretisk ekspertise til praktisk håndværk. Og fordi han ikke er bange for faktisk positiv forandring«morten Brixtofte Petersen PERSONLIGT - DET GØR JEG!«Mai-Britt Rosendal, Marstal FERIE OG NYE TÆNDER Tag hånd om dit barns forkølelse Min mand trængte forfærdelig til nye tænder. Men vi ville også gerne på ferie. Tandprotetikeren tilbød at finansiere tænderne, så vi kunne få begge dele. Tandproteser holder i mange år, så hvorfor betale dem på én gang? Kom og få råd. Du kan betale dine tænder med små månedlige afdrag. TANDPROTESER MED SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI Odense Hafniahus Torvegade 1 Tlf Svendborg Det Gule Pakhus Havnepladsen 3 B Tlf samt mød os på facebook! Blandt efterårets og vinterens mange sygdomme er virusinfektioner som forkølelse og halsbetændelse de mest udbredte herhjemme. Den kolde, regnfulde og blæsende årstid får mange mennesker til at søge sammen indendørs og det giver optimale betingelser for, at virus kan sprede sig mellem unge og gamle. Forkølelse er en folkesygdom De fleste af os rammes en eller flere gange om året af forkølelse. Mens voksne»kun«har mellem 2-4 forkølelser om året, er børn langt mere udsatte. Faktisk har børn mellem 6-8 forkølelser årligt. Med et sygdomsforløb på mindst en uge svarer det til, at børn kan være forkølede i samlet set flere måneder i løbet af»sæsonen«. Klart, parat og forkølelsesstart Starten i enten skole, børnehave eller vuggestue er ofte også startskuddet til barnets første forkølelse eller halsbetændelse. Her er ofte me get kropskontakt og overføringen af smitten sker først og fremmest gennem hånd-tilhånd kontakt, hvorfra virus føres videre til slimhinderne i mund, svælg, næse eller øjne. Overførslen sker ikke ved dråbesmitte, som mange tror. Hvad er symptomerne på forkølelse og halsbetændelse? Forkølelse er en virusinfektion i de øvre luftveje. Det starter med ondt i halsen, en følelse af sygdom i kroppen og let feber (dog højere feber hos børn). Når disse symptomer er væk i løbet af et par dage, begynder næsen at løbe og siden stopper den til og en ofte smertefuld hoste indfinder sig. Forløbet varer mindst en uges tid. Ved halsbetændelse får man ondt i halsen, det gør ondt at synke, halsen bliver rød og irriteret og der vil ofte være belægninger på mandlerne. Der kan desuden opstå feber og hævede lymfekirtler øverst på halsen. Om halsbetændelsen skyldes virus eller bakterier, kan lægen afgøre ved en halspodning. Hvis bakterier er årsagen, er det muligt at behandle med antibiotika. Ved virusbetinget halsbetændelse må man nøjes med at lindre symptomerne med smertestillende sugetabletter. Lindre, lindre, lindre... Ubehaget ved en øm, rød og irriteret hals kan dæmpes med varme drikke og smertestillende sugetabletter. Apo teket har sukkerfri, velsmagende sugetabletter, som også kan bruges af børn. Forkølelse kan ikke helbredes. Til gengæld er der gode muligheder for at lindre generne, mens de står på. De mest anvendte håndkøbspræparater mod forkølelse er næsedråber, smertestillende sugetabletter og hostemidler, som kan suppleres med at man husker at drikke rigeligt, får masser af hvile, undgår kolde fødder og ikke udsætter sig for fysisk og psykisk stress. Hvad gør man, når barnet hoster og har ondt i halsen? En forkølelse er naturligvis ikke særlig behagelig. Heldigvis kan man som forældre gøre meget for at lindre sygdommen for ens barn og være særligt opmærksom på, om sygdommen forløber planmæssigt. Nogle gange kan forkølelse forveksles med influenza eller allergi og hvis man er det mindste i tvivl, bør man for en god ordens skyld søge læge, fortæller læge i almen medicin Jens Blokkebak fra Lægerne Sct. Mathias Gade i Viborg. Han fortæller, at mange børn i særdeleshed døjer med ondt i halsen, når de er forkølede. Det kan betyde, at børnene ikke spiser så meget som normalt, bliver irritable og får en urolig nattesøvn på grund af en hyppig hosten: - Den hyppigste årsag til hoste er forkølelse. Det er typisk slim eller snot fra sygdommens første fase, der begynder at irritere luftveje og lunger. Hosten er en naturlig refleks fra lungerne og et udtryk for at lungerne skal renses. Der findes forskellige hostemidler også til børn der kan bruges til både tør hoste og hoste med slim. De mildner ubehaget og dæmper de smerter, der følger med hosten, udtaler læge i almen Julebus Ærø - Kbh - Ærø medicin Jens Blokkebak fra Lægerne Sct. Mathias Gade i Viborg. Gå på apoteket På apoteket kan man altid få hjælp til og rådgivning omkring alle aspekter af en forkølelse og halsvirus: - På apoteket får du altid individuel rådgivning og veldokumenterede lægemidler på både recept og i håndkøb. Det gælder naturligvis også ved forkølelse, hvor vi tilbyder en bred vifte af præparater, der kan lindre undervejs i sygdomsforløbet. Det kan eksempelvis være næsespray, smertestillende tabletter eller hostemidler med smag, udtaler apoteker Hanna Magnussen på Marstal Apotek. Vil du vide mere? Kontakt Hanna Magnussen på Marstal Apotek på telefon Gode råd mod forkølelse Sørg for at lindre symptomerne med forskellige præparater fra apoteket. Vask dine hænder hyppigt, da virus kan overleve på hånden i flere timer. Undgå stress og lev et sundt liv med motion. Lad være med at røre dit ansigt, øjne og mund. Giv ikke hånd under forkølelse. Brug engangslommetørklæder og smid dem straks ud efter brug. Sov med hovedet højt. Hold rygepause eller stop helt. Børn må ikke udsættes for passiv rygning. Kilder: og Vi kører i år som følger: Til København: Lørdag d. 21. december Marstal Havn... kl Ærøskøbing Havn... kl DGI Byen, Kbh... kl Mandag d. 23., fredag d. 27. og mandag d. 30. december Marstal Havn... kl Ærøskøbing Havn... kl DGI Byen, Kbh... kl Til Ærø: Lørdag d. 21. december DGI Byen, Kbh.... kl Ærøskøbing Havn... kl Marstal Havn... kl Mandag d. 23., fredag d. 27. og mandag d. 30. december DGI Byen, Kbh.... kl Ærøskøbing Havn... kl Marstal Havn... kl Priser: Billettype Enkelt Retur Barn ( 0-6 år) Gratis iflg m/voksen Barn (7-14 år) Kr. 170,- Kr. 225,- Voksen (15-64 år) Kr. 350,- Kr. 550,- Pensionist ( fra 65 år) Kr. 225,- Kr. 350,- Billetten er inklusiv færgebillet (der gives ikke yderligere rabat ifb. med økort) Billetten bookes online på eller ved personligt fremmøde på Turistkontoret.

5 TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 ÆRØ UGEAVIS Gode tilbud bud i hyggelige hyg ggelige omgivelser om mgivelser Fuglebolde Kinakål eller Grønkål kål 20 stk. uden net Danske, Frit valg Appelsiner Sydafrika 17 8 Solsikkefrø 2,5 kg 29 15,- Vildtfuglefrø Rødbeder Danske 2,25 kg 2 kg 14 6 Græskar Hokkaido DELIKATESSEN: Fredag-lørdag Økologiske 12 ÅBNINGSTIDER Mandag - Fredag... kl Lørdag - Søndag... kl Bageren åbner alle dage kl Stegt andebryst Ris a la mande med sovs, brune kartofler, rødkål og asier Varm selv med kirsebærsovs Tilbudene gælder fra onsdag d. 6/ til og med lørdag d. 9/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Marstal Tlf over 70 parkeringspladser lige ved døren! 5

6 6 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2013 Til kandidaterne ved kommunevalget: Hvor længe tør I blive ved at undsige»broen«?»klokken er langt over 12« % af ærøboerne ønsker en undersøgelse af muligheden for en bro! HAR DU ONDT I RYGGEN?...eller mangler du energi i hverdagen? Ryg Intensiv Massage - Bodywork Hawaii Energi Massage Silke AutocentralIBT.com Din lokale dækmand med billigste tilbud Kør vinteren sikkert i møde......skift til vinterdæk nu Vinterdæk Stål og alufælge www. aeroebro.dk Hans J. Albertsen Ring og hør nærmere! Rødegårdsvej 1, Store Rise Normeringen er et kendt problem i institutioner, men der skal være hænder nok til at skabe den tryghed og rummelighed, som vores børn og ældre har krav på. Christina Bauditz Madsen KONSERVATIVE Hjul ombytning Hjul opbevaring Dæk i gængse størrelser på lager Ring for uforpligtende tilbud Autocentral/ IBT Dækservice Vindeballevej Ærøskøbing Tlf ÆRØ UGEAVIS ØENS BLAD TLF Åbent Hus i Den Gamle Købmandsgaard Den Gamle Købmands gaard står nu klar til at byde 9 mindre virksomheder velkommen i Ærøskøbings»før ste«kontor fællesskab, og i den forbindelse indbydes alle interesserede til Åbent Hus fredag d. 8. november fra kl til 19.00, hvor man får mulighed for at blive rundvist i de nyrenoverede lokaler. Bag Den Gamle Køb mands - gaard står firmaet Aeroe GKG ApS, John Moloney og Hardy McClain købte ejendommen i håb om, at der kunne bringes liv tilbage på Torvet, ved at bevare bygningen som en erhvervsejendom. Som det første skridt i et længere renoveringsforløb er der lagt nyt tag, renoveret vinduer og indenfor er der også foretaget en gennemgående renovering.»for alle os der nu flytter en stor del af vores arbejdsliv ind i Købmandsgården gælder det, at vi gerne vil være med til at skabe et le vende fælles sted, en arbejds plads, et rum for inspiration, være synlige, være en del af Ærøs købing, og hvem ved udvikle ideer på tværs af arbejdsområder til gavn for vores Ø«- siger Helle Toft Jensen, som er ved at flytte sig selv og foreningen»kys en Tiger«fra Det Gamle Gasværk til Den Gamle Køb- mandsgaard. Kys en Tiger, v/helle Toft Jensen Jeg flyttede med mand og søn til Ærø for 3 år siden. Jeg er uddannet behandler og træner. Kroppen er mit udgangspunkt. På briksen skabes liv og gennemstrømning hvor krop og sind har låst sig fast. Det er et samarbejde. Du arbejder med dit åndedræt, jeg med mine hænder og mit nærvær. Vi arbejder med dine fysiske problematikker og skaber forbindelse mellem krop, følelser og tanker. Jeg har lavet film i 30 år og har stor lyst til også at lave gode historier fra Ærø. Danish Island Weddings, v/louise Badino Jeg har altid syntes at Ærø var det perfekte sted at blive gift! I 2008 startede jeg Danish Island Weddings, hvilket er et bryllups bureau der arrangerer bryllup, primært for udenlandske par, der ønsker et lille og romantisk bryllup på Ærø. Jeg er gift med min engelske mand John, og har 2 drenge der går på friskolen. Aro Mekker ApS, v/rikke Pelle Jeg er født og opvokset på Ærø og flyttede fra øen da jeg var 16 år. For 7 år siden vendte jeg snuden hjem igen, med kufferten fuld af viden, inspiration og et solidt netværk. Jeg ejer virksomheden Aro Mekker ApS som er et grafisk bureau der udfører identiteter og brandingstrategier, logoer, emballagedesign, publikationer, plakater, papirlinjer, hjemme sider /blogs og App s. Samarbejds partnerne findes i resten af landet samt i London og New York. AeroeGKG, v/john Moloney og Hardy McClain AeroeGKG - Den Gamle Købmandsgaard - blev etableret for at bringe liv tilbage til Torvet i hjertet af Ærø s købing, ved at promovere Ærø og specielt Ærøske produkter. Det sker allerede ved at huse foreningen/forretningen»den Gamle Køb mandsgaard«, - og nu åbner vi så dørene for en gil desal/reception/ bryllupssal og en række rum/kontorer som skal huse af Ærøs mindre virksomheder og foreninger. Harmoni, v/marijanne Meyer Jeg er født i Harzen i 16 og har 2 børn og 2 børnebørn. I 2001 flyttede jeg fra Sylt i Tyskland til Vejsnæs. Jeg er uddannet lægehjælper, socialpædagog, kropsterapeut (Tai-Chi, dans og massage) og inden for Ho møopati i Tyskland, Belgien og England. Jeg arbejder altid med energi-forbedring og med at aktivere vores»indre læge«. Homøopatiske lægemidler er udelukkende naturlige og regulerer ubalancer og fejl-anlagt kronisk sygdom! Jeg har siden 2003 haft min egen klinik på Ærø. De første 5 år i Marstal, senere i Vejsnæs, hvor jeg stadig har B&B og massageklinik og producerer biologisk naturkosmetik og olier som jeg benytter i min behandling. Jeg glæder mig til fortsat at være til gavn for Ærøs sundhed med kurser, massager, rådgivning og homøopatisk behandling - naturligt og nærværende! MajaØ, v/maja Ørum Jeg flyttede til øen, til gården Vesteraas, med mand og børn i 2005 og har indtil denne sommer arbejdet i Ærø Turist- & Erhvervsforening - først som uddannelseskoordinator og dernæst som erhvervskonsulent. Jeg arbejder nu som selvstændig proceskonsulent og projektleder, og henvender mig både til det private og det offentlige. Blandt mine arbejdsområder er organisations- og innovationsudvikling, teamudvikling, oplæg og undervisningsforløb. Artifo ApS, v/christina Kjerulff Jeg er uddannet med speciale i restaureringer og transformation af bygninger fra Kun- ÆRØ MØD VENSTRES KANDIDATER FØLGENDE STEDER: GÅGADEN, MARSTAL lørdag den 9. november fra til HAVNEN, ÆRØSKØBING lørdag, den 9. november fra til DAGLI BRUGSEN, SØBY søndag den 10. november fra til ÆRØ VENSTRE tilbyder endvidere gratis uforpligtende kørsel til valgstederne på valgdagen tirsdag den 19. november Såfremt du af en eller anden grund har dette behov, så ring venligst til et af følgende mobilnr.: Svend Tlf Keld Tlf Aksel Tlf Venlig hilsen BESTYRELSEN stakademiets Arki tekt skole i 2010 og har siden marts 2012 drevet min egen tegnestue. Der løses mange forskellige typer projekter omhandlende bl.a. renoveringer, restaureringer, nybyg geri, farvesætninger, indretning og specialfremstilling af møbler. Psykolog Marianne Tasca, v/marianne Tasca Jeg blev uddannet som psykolog i København i 2002, og har siden arbejdet med børn, unge og voksne der har udfordringer i livet, der gør de ikke trives. Flyttede med mand og børn til Ærø sidste år og arbejder nu dels for Falck Healthcare samt i egen klinisk praksis. Papirnusseriet, v/trine Skaarup Jeg er født og opvokset på Ærø og flyttede i forbindelse med uddannelse fra øen. I 2012 flyttede jeg tilbage til Ærø med 3 børn og mand i bagagen. Umiddelbart efter startede jeg firmaet Papirnusseriet der står til rådighed når der skal laves regnskab, lønninger, skat eller andet administrativt arbejde. HANDYMAN Vinko Ring og hør nærmere. Ommelsvejen 10 Marstal Ingen opgave er for lille eller for stor.

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Falck Køreklar. Kør årstiden sikkert i møde

Falck Køreklar. Kør årstiden sikkert i møde Falck Køreklar Kør årstiden sikkert i møde Det danske vejr er lidt af hvert Det kræver sin mand eller kvinde at holde hovedet koldt i en varm bil og hjulene på vejen i glat føre. Og det kræver sin kølervæske

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Også for andre klassiske julegaver finder man nu store rabatter: priserne for slips er lave, Cd er kan man nu også købe til en god pris.

Også for andre klassiske julegaver finder man nu store rabatter: priserne for slips er lave, Cd er kan man nu også købe til en god pris. Sådan kunne en affiliate kalender se ud Når man ser helt nøjagtig efter, så kan man spare hele året rundt - og når kunden kan spare, så køber han mere og du tjener penge som affiliate. Hver måned findes

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner Servicepartnere Servicepartnere Vi har opbygget et solidt netværk af dygtige, engagerede og servicemindede samarbejdspartnere, som straks står til rådighed, hvis vi har brug for at løse akutte situationer

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere