Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over"

Transkript

1 Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 0 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. Vi dokumenterer og skaber opmærksomhed om problemerne med korruption og samarbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at implementere mekanismer, der effektivt modvirker korruption. ÅRSRAPPORT 2014

2 INDHOLD KORRUPTION I GRØNLAND 4 HVORFOR ARBEJDE MED KORRUPTION I GRØNLAND 4 GRØNLAND I VERDEN 4 KORRUPTION I GRØNLAND 5 LOVGIVNING 6 GAP ANALYSE 6 TRANSPARENCY INTERNATIONAL 6 EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION 6 TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLANDS VEJ 7 ORGANISATIONENS SAMMENSÆTNING 7 RESULTATER STRATEGI OG HANDLINGSPLANER 8 OPMÆRKSOMHED OG INDDRAGELSE 8 HVOR LANGT ER VI NÅET I 2014 TRÆNING OG KOMPETENCEOPBYGNING I ERHVERVSLIVET, EMBEDSVÆRKET, MEDIER, CIVILSAMFUND OG AKADEMIA 2

3 OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED OG PRESSEINDSATS INFORMATIONS- OG UNDERVISNINGS- MATERIALER FONDE OG DONATIONER HØRINGER TI SUMMERSCHOOL SEKRETARIATET 11 MØDER KONFERENCER GRØNLANDS NGO KOALITION TRANSPARENCY INTERNATIONAL ÅRSMØDE I BERLIN TI SUMMERSCHOOL 11 OFFENTLIGHEDEN BESØG FRA TI S SEKRETARIAT 3

4 KORRUPTION I GRØNLAND HVORFOR ARBEJDE MED KORRUPTION I GRØNLAND Korruption kan forefindes i alle sektorer og på alle niveauer i et samfund. Korruption er ikke kun bestikkelse, bedrageri og underslæb. Også misbrug af et embede i andre former kan være korrupte, eksempelvis smørrelse, gaver, underholdning, vennetjenester, favorisering og nepotisme. En fællesnævner for sådanne problemstillinger findes i Transparency Internationals (TI) brede definition af korruption: Korruption defineres af Transparency International som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Det skader alle, hvis liv, forsørgelse og lykke afhænger af integriteten hos mennesker i en autoritetsposition. Uanset sin form skader korruption et samfund ved at skabe ulige vilkår og mistillid og at hindre fri konkurrence. Ifølge Verdensbanken og FN s Udviklingsprogram UNDP er korruption den mest betydelige barriere for bæredygtig udvikling i et globalt perspektiv. Korruption er i sin natur et følsomt emne og kan derfor være svært at identificere men det mistrives altid i åbenhed. Derfor bekæmper TI korruption ved at arbejde for åbenhed i alle sektorer på globalt, nationalt og lokalt plan. TI udgiver løbende rapporter om global korruption. Dette gælder bl.a. inden for områder som klimaændringer, uddannelse, privatsektoren og det juridiske system. GRØNLAND I VERDEN Arten og omfanget af korruption i Grønland er hidtil ikke blevet monitoreret af uafhængige organisationer og fremgår derfor ikke af TI s globale korruptionsindekser. Dermed fremstår Grønland som en hvid plet på korruptionsindeksets verdenskort (se figur nedenfor). Transparency International Greenland arbejder kontinuerligt på at undersøge mulighederne for at Grønland bliver inkluderet i de internationale survey. 4

5 kilde: cpi.transparency.org/cpi2012/results/ Grønlands undergrund har et stort et potentiale, som olie- og mineindustrierne, de såkaldte udvindingsindustrier, gerne vil udnytte. Disse industrier er erfaringsmæssigt blandt de mest korrupte industrier i verden. 1 For Transparency International Greenland (TIG) giver dette anledning til bekymring, fordi en sådan korruption kan hindre, at udviklingen kommer samfundet som helhed til gode, fordi gevinsten enten forsvinder ud af landet eller fordeles ulige. TIG udgav i 2012 en uafhængig rapport baseret på TI s komparative metodologi, et National Integrity Study. 2 Et NIS-studie forsøger at afdække et samfunds robusthed i forhold til at modstå korruption. Det udførte studie var ikke et fuldt NIS-studie men belyste i første omgang byggeri, fiskeri og råstoffer med udgangspunkt i den offentlige sektor. Studiet viser ikke indikationer på korruption i form af bestikkelse, underslæb og bedrageri i større omfang men det viser på den anden side, at Grønland har få og svage institutioner, mekanismer og processer til at modstå korruption. Dette implicerer en høj risiko i forbindelse med de massive investeringer, som storskalaprojekter i Grønland vil afhænge af. 1 For uddybning se Transparency Internationals Bribe Payers Index 2011 s samt Global Corruption Report 200 s NIS-rapporten er tilgængelig på dansk, grønlandsk og engelsk på KORRUPTION I GRØNLAND Opsummeret peger NIS-studiet på følgende risici for korruption i Grønland: Få og svage civilsamfundsorganisationer med vanskelige forudsætninger for at forstå komplekst materiale fra internationale selskaber ikke mindst på miljøområdet Mediernes afhængighed af offentlige midler og manglende kapacitet til at fungere som vagthund Få og svage institutioner til at hindre korruption. De eksisterende institutioner mangler specificerede ansvarsområder både på lokalt og nationalt niveau Mangel på opmærksomhed, inddragelse og viden i den offentlige administration særligt på grund af en høj udskiftning af medarbejdere Mangel på whistleblower-ordninger til beskyttelse af personer med viden om korruption. Sådanne personer henvender sig i dag til TIG i mangel på andre handlemuligheder Mangel på transparens i lovgivningsprocesser, særligt i Råstofdirektoratet Forsøg fra dele af det politiske system den nu forhenværende råstofminister på at miskreditere TIG i offentligheden fulgt op af trusler mod organisationen Tætknyttede netværk og familiebånd, som medfører en overhængende risiko for uhensigtsmæssige personlige hensyn og alliancer Der er adskillige eksempler på, hvordan selskaberne sætter sine aftryk på regler, der vedrører miljømæssige og menneskeretlige problemstillinger, i sammenhænge hvor øvrige interessenter mangler indsigt og kompetence til at agere vagthund. 5

6 LOVGIVNING FN s konvention mod korruption og Århuskonventionen blev førstebehandlet af Inatsisartut ved Forårsmødet Punkterne blev ikke færdigbehandlet pga. udskrivelse af valg. Naalakkersuisut blev pålagt at undersøge omkring EITI samt at lovgive omkring whistleblowerordning. TIG følger lov initiativerne med interesse. GAP ANALYSE Hvordan ser det ud i dag, hvordan er virkeligheden i Grønland i 2014 i forhold til forpligtigelserne efter FN s konvention om antikorruption? TIG stillede spørgsmålet sammen med Grønlands Arbejdsgiverforening og Grønlands Råd for Menneskerettigheder har givet støtte til en analyse, der udarbejdes af Thomas Trier Hansen fra Nordic Law Group. GAP analysen offentliggøres i forsommeren TRANSPARENCY INTERNATIONAL EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION TI s vision er at sikre en verden, hvor regeringer, politik, erhvervsliv, civilsamfund og menneskers dagligliv er fri af korruption ved at promovere transparens, ansvarlighed og integritet på alle niveauer og i alle sektorer. Organisationen består af mere end 0 chapters verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber opmærksomhed om problemerne med korruption og samarbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at implementere mekanismer, der effektivt modvirker korruption. De nationale chaptre er uafhængige civilsamfundsorganisationer, som er registreret i hjemlandene og internationalt forbundet med med TI. Hvert chapter har egen bestyrelse og medlemsbasis, strategiske prioriteter, projekter og er ansvarlig for at skaffe sin egen finansiering. TI s sekretariat i Berlin støtter chaptrene med viden og værktøjer (såsom Corruption Perception Index, Global Corruption Barometer, NIS-metoden etc.) men skaffer ikke finansiering til sådanne projekter. Det internationale sekretariat organiserer desuden årlige regionale og globale møder, hvor chaptre udveksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler seneste viden om forskning, initiativer og resultater opnået i TI som helhed. Transparency International Greenland (TIG) er en del af denne struktur og støtter op om TI s vision. Mens der allerede i dag findes korrupte praksiser og mangel på transparens, som bør addreseres af TIG, så er vores primære målsætning at forhindre korruption i at få fodfæste i den hurtige udvikling i råstofsektoren.vi ved fra NIS-rapporten at opmærksomheden i Grønland om korruption var begrænset, og at de institutioner, mekanismer og processer, der skulle modvirke det, stort set ikke var til stede. Hen over årene, men særligt markant i 2014, konstaterede TIG stigende interesse fra politikere og borgere til større åbenhed og transparens i specielt den offentlige forvaltning. Civilsamfundsorganisationerne er små og dårligt finansierede, hvilket fortsat efterlader et tomrum uden kritiske instanser til at følge udviklingen og holde politikere og embedsmænd ansvarlige for udviklingen i råstofsektoren. Også medierene mangler ressourcer og kompetencer til at indtage kritiske positioner. En sådan rolle kræver viden og teknisk ekspertise. 6

7 TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLANDS VEJ Transparency International Greenland (TIG) etablerede sig som grønlandsk kontaktpunkt for TI i 20 med tanke på at sikre en bæredygtig udvikling i Grønland i retning af selvstændighed, som ikke hindres af korruption og nepotisme, men kan være til fælles gavn for nutidige og fremtidige generationer. Dette kræver rettidig handling. I det store billede er organisationen blevet vel modtaget af politikere, medier, civilsamfund, erhvervsliv og det bredere samfund. Men der er også kritiske opponenter, som ikke ønsker opmærksomhed på de problemstillinger, organisationen rejser. På grund af landets størrelse og begrænsede menneskelige ressourcer, samarbejder TIG med flere andre civilsamfunds-organisationer i en NGO-koalition om at sikre størst mulig indflydelse på bæredygtigheds-agendaen. Tilsammen forsøger vi at adressere spørgsmålene om transparens, miljøborgerinddragelse og menneskeretlige problemstillinger forbundet med Grønlands udvikling. NGO-koalitionen, der blev oprettet i 2013, består i dag af Transparency International Greenland, ICC Greenland, KNAPK, WWF Verdensnaturfonden og Earth Charter Greenland. Transparency International har en omfattende optagelsesproces for nye afdelinger i bevægelsen, som består af fire faser: 1) en bredt funderet kontaktgruppe etableres og accepteres som legitim af TI s sekretariat, 2) et Nationalt Contact Point formes som en civilsamfundsorganisation, som skal vise sin bæredygtighed ved at opretholde et højt aktivitetsniveau og gode resultater i omtrent to år, indtil 3) organisationen bliver National Chapter in Formation og endeligt, efter to-tre år, 4) et fuldgyldigt National Chapter. TIG har i 2013 opnået status som National Chapter in Formation og ansøger om optagelse som fuldgyldigt Chapter i De gode resultater i organisationens første leveår er opnået i et tæt samarbejde med Transparency Internationals sekretariatet i Berlin. ORGANISATIONENS SAMMENSÆTNING Bestyrelsen har fem medlemmer, der er valgt ved TIG s generalforsamling i april Ultimo december 2014 bestod bestyrelsen af: Anita Hoffer, formand Merete Smidt-Sivertsen, næstformand Tine Pars Birgit Gedionsen Jakob Strøm Bestyrelsen har tilknyttet to ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret: Anne Mette Christiansen og Thomas Trier Hansen Øvrige bestyrelsesmedlemmer i 2014: Aaja Chemnitz Larsen, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 23. oktober. Udtrådt begrundet i opstilling til Inatsisartut valget. Ellen Høy Arnskjold, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 1. august. Udtrådt grundet flytning til andet land. Nuka Nathanielsen, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 20. oktober. Udtrådt efter eget ønske. Derudover havde organisationen i 2014 et sekretariat bestående af to deltidsansatte Bodil Karlshøj Poulsen og Marianne Jensen. Det er hensigten at sikre midler i 2015 til ansættelse af en sekretariatschef på fuld tid. 7

8 RESULTATER 2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLANER Siden sin etablering har TIG været særdeles aktiv i at nå både offentlighed og beslutningstagere med sine budskaber og konkrete løsningsforslag. På de første fire år har TIG forestået ekspertrådgivning, træning, undervisning og borgerinddragelse. Organisationen har fået nye medlemmer, været tydelige i mediebilledet, lobbyet, afgivet høringssvar, gennem NGO-koalition engageret sig med øvrige civilsamfundsorganisationer og forfulgt en række enkeltsager. TIG har siden 2013 været medlem af UN Global Compact og haft en repræsentant i Grønlands Råd for Menneskerettigheder. I årsrapporten for 2012 er beskrevet den treårige strategi og handlingsplan for med mål og aktiviteter indenfor områderne opmærksomhed og inddragelse, lovgivning og og institutioner, langsigtet bæredygtighed samt netværk og koalition. Bestyrelsen afholdt i efteråret 2014 et strategiseminar. Her blev det besluttet at fastholde tidligere igangsatte initiativer, men også at være mere synlige og proaktive. OPMÆRKSOMHED OG INDDRAGELSE Fordi korruption er en lyssky affære, som kun trives i hemmelighed, er offentlig opmærksomhed på problemerne afgørende. Jo flere mennesker i samfundet, der ved besked om korruptionens skadelighed og kender deres handlemuligheder i forhold til at modvirke korruption, jo vanskeligere er det at holde misbrug af betroet magt skjult for offentligheden. TIG ser med bekymring på den realtivt lave bevidsthed i samfundet om korruption og ønsker derfor at sætte massivt fokus på uddannelse, træning og folkeligt engagement. 8

9 HVOR LANGT ER VI NÅET I 2014 TRÆNING OG KOMPETENCE- OPBYGNING I ERHVERVSLIVET, EMBEDSVÆRKET, MEDIER, CI- VILSAMFUND OG AKADEMIA TIG har udviklet et kursus målrettet disse grupper, som giver deltagerne værktøjerne og den nødvendige viden til at arbejde med antikorruption og transparens. Kurset undervises af lokale advokater og CSR-eksperter. Til brug bl.a. ved kurset er en Håndbog i antikorruption med tilhørende slidesæt udarbejdet. Håndbogen skal gøre det lettere for grønlandske virksomheder at navigere uden om korruption. Kurset blev afviklet i maj OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED OG PRESSEINDSATS Facebook anvendes som hovedkanal til at opsamle, diskutere og formidle budskaber for offentligheden. Facebooksiden er særdeles velbesøgt og opnåede i 2014 besøg af godt 700 personer. Formanden har været synlig i grønlandske, danske og internationale medier og derved sat transparens på agendaen i debatten. Emner for årets debat har været politikeres interessekonflikter, misbrug af landskassens midler, storskala minevirksomhed, urandebat og whistleblowing. HØRINGER TIG modtager en del anmodninger om at afgive høringssvar. Grundet ressourcer må der prioriteres, TIG har i 2014 afgivet høringssvar for: Redegørelse om fordele og ulemper ved at omdanne Nukissiorfiit til aktieselskab. Forhøring af Kommissorium for Vurdering af samfundsmæssig Bæredygtighed og Kommissorium for Vurdering af Virkninger på miljøet. GME/ Kvanefjeldet. GeoSurvey. Forslag om et nationalt geologisk forsknings-, videns- og datacenter. Ændring af Råstofloven. Udkast til kommissorium, evaluering af strukturreformen. MØDER Interne møder: Bestyrelsesmøder er afholdt 13. januar, 4. april, 23. april, 2. april,. juni, 1. august, 23. oktober og 4. december. Generalforsamling blev afholdt 23. april. Referater af forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøder og fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden Generalforsamlingen 2014 blev afholdt i Katuaq og var velbesøgt. Det var første gang medlemmerne valgte formand og bestyrelse. Vedtægtsændringer fra 2013 betød, at bestyrelsen ikke længere var udpeget, men at TIG fra 23. april 2014 er en almindelig forening, hvor bestyrelsen udpeges af og blandt medlemmerne. Bestyrelsen afholdt strategiseminar i september, hvor kursen for det kommende år blev udstukket. Medlemsmøde blev afholdt 6. december. Eksterne møder: TIG har været inviteret til en række møder med bl.a. Tanbrezz, Greenland Minerals and Energy (GME), Shells grønlandsdirektør, den Canadiske ambassade i København, Baffinland Iron Mines Compagny og forskere fra forskellige lande. Derudover er afholdt møder med Selvstyrets Udenrigskontor og Sermersooq Kommune. I forbindelse med besøg af TI s koordinator ønskede TIG bestyrelse, at han fik en bred og alsidig information om samfundet. Derfor blev afholdt møder med ICC, rektor på Ilisimatusarfik, Grønlands Arbejdsgiverforening, Grønlandsbanken, medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen og BMN Company. KONFERENCER TIG har i 2014 deltaget i en række konferencer for at udbrede organisationens synspunkter. TIG har ved nedennævnte konferencer/møder haft en repræsentant som oplægsholder eller i panel: Konference på Ilisimatusarfik ved offentliggørelse af rapport Til Gavn for Grønland. NGO koalitionen borgermøde om Bedre Borgerinddragelse. Råstofudvalgets Seminar om Olie-og Mineralstrategien. Erhvervskonference på Christiansborg. OFFENTLIGHEDEN TIG s Facebookside bliver flittigt brugt og har over 700 likes. Facebooksiden anvendes til at fortælle om aktuelle møder, pressemeddelelser samt kommentarer til aktuelle sager. Interesserede borgere bruger Facebooksiden til at komme i kontakt med bestyrelsen. TIG var på Kulturnatten til stede på Ilisimatusarfik med informationsmateriale. Udenfor Nuuk har der været aktiviteter i Paamiut, Sisimiut og Aasiaat. I Paamiut er afholdt borgermøde og såvel i Sisimiut som i Aasiaat har der været information om TIG i forbindelse med uddannelsesdage. Efteråret 2014 var præget af valget til Inatsisartut. TIG ønskede at gøre korruption og bekæmpelse heraf til et tema under valgkampen og skød derfor en 3. trins-raket af med opsætning af valgplakater, synliggørelse af TI s Deklaration mod korruption og et vælgermøde. Valgplakaterne, der opfordrede vælgerne til at stemme på et parti, som arbejder for et Grønland uden korruption, nepotisme og misbrug af betroet magt for egen vindings skyld blev opsat rundt i landet. Kampagnen indeholdt også postkort med spørgsmål til kandidaterne Hvem betaler din rejse, Hvem ansætter du og Hvor stor en gave vil du tage imod. TI s deklaration mod korruption blev oversat til grønlandsk og dansk og trykt på henholdsvis en stor plakat (320 x 160 cm) og små visitkort. Alle borgere blev

10 opfordret til at underskrive og de der gjorde det, fik udleveret et visitkort. Der blev indsamlet underskrifter ved medlemsmøde i Nuuk, vælgermøde arrangeret af NGO Koalitionen, under uddannelsesmesse i Sisimiut og Aasiaat, ved Kaffemik. december og endelig via Facebook. I alt har ca. 600 borgere med deres underskrift markeret, at de vil følge deklarationen. Vælgermødet var arrangeret af NGO Koalitionen under overskriften: Hvordan vil partierne sikre bedre borgerinddragelse.. december, FN s internationale dag mod korruption blev markeret med kaffemik i Katuaq. INFORMATIONS- OG UNDERVISNINGSMATERIALER Håndbog om offentligt ansattes ytringsfrihed samt undervisningsmateriale målrettet lærere i folkeskolen blev udformede ultimo Begge offentliggøres i For synliggørelse af TIG blev indkøbt balloner, bolsjer, badges og armbånd med TIG s logo. TI SUMMERSCHOOL Transparency International s Summerschool for unge i Vilnius havde 120 deltagere. Fra Grønland deltog studerende i samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik Tukumminnguaq Nykjær Olsen. Deltagelse var mulig, da Grønlandsbankens Erhvervsfond gav kr til rejse og ophold. GRØNLANDS NGO KOALITION Anbefalinger fra NGO Koalitionen, som blev dannet i 2013, til Bedre Borgerinddragelse blev overdraget til Naalakkersuisut 25. marts. Et fælles charter, der fremadrettet beskriver koalitionens visioner, formål og rammer blev underskrevet i oktober De underskrivende organisationer er Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC), Transparency International Greenland (TIG), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), Earth Charter Greenland og WWF Verdensnaturfonden. I oktober afholdtes en workshop for organisationsudvikling og udformning af fælles konceptnote for de kommende tre års samarbejde. TRANSPARENCY INTERNATIONAL ÅRSMØDE I BERLIN Bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte fra chapters overalt i verden mødtes for at diskutere udfordringer og mulige måder at bekæmpe korruption. TIG deltog med formanden, de to tilforordnede medlemmer af bestyrelsen og de to deltidsansatte i Sekretariatet. Under mødet tilsluttede TIG s repræsentanter sig TI s Deklaration mod korruption. BESØG FRA TI S SEKRETARIAT Fra 4. til. december havde Transparency International Greenland (TIG) besøg af den internationale organisations regionale koordinator Peter Vagar, som til daglig er tilknyttet sekretariatet i Berlin. Gennemsigtighed og anti-korruption er blevet en betydelig dagsorden i Grønland, og TIG ansøger om at blive fuldgyldigt chapter i den internationale organisation. Peter Vagars besøg var et led i denne proces. Han deltog i et bestyrelsesmøde, gennemgik ansøgningsprocessen og fik lejlighed til at mødes med en række af TIG s medlemmer og samarbejdspartere. FONDE OG DONATIONER GrønlandsBANKENs Erhvervsfond; kr til drift af Sekretariat samt understøttelse af projekter, herunder Summerschool. Tips & Lotto Pulje C; kr til lokaler. Deloitte; revision af årsregnskab Grønlands Råd for Menneskerettigheder Fællespuljen: TIG i samarbejde med Viden og Rådgivningscenter om Handicap TI s Deklaration mod korruption. Plakat med underskrifter fotograferet. december i Nuuk på FN s antikorruptionsdag.

11 Deltagere i Summerschool IPIS kr ,75 til grønlandisering af informationsfilm om FN s Handicapkonvention. TIG i samarbejde med Ilisimatusarfik Institut for læring kr til udvikling af værktøjer til folkeskolelærere for undervisning i antikorruption. TIG i samarbejde med Grønlandske Advokater kr til Håndbog om offentligt ansattes ytringsfrihed. TIG i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening kr til GAP analyse. Fra sidstnævnte donation er kr leveret tilbage, da oversættelse ikke blev nået i Tele Greenland; frit internet i sekretariatet. Grønlands Arbejdsgiverforening: kr samt portoudgifter til information om transparens i forbindelse med valg til Inatsisartut november Assistance til bogføring. Maren Granlien, reduceret pris på konsulentydelse Inu:it, praktisk hjælp med internetopsætning SEKRETARIATET TIG indgår i kontorfællesskab med en række øvrige NGO er. Kontoret har til huse i det tidligere Oles Varehus midt i Nuuk. TI SUMMERSCHOOL Medio juli 2014 mødtes 120 unge mennesker i Litauens hovedstad, Vilnius, for at deltage i Transparency International School on Integrity s sommerskole om korruption. Transparency international Greenland sendte i samarbejde med ILI ILI, universitetsstuderendes forening, igen i 2014 en deltager. Denne gang drejede det sig om Tukumminnguaq Nykjær Olsen, studerende i samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik. Deltagelsen var muliggjort af en donation fra Grønlandsbankens erhvervsfond. Tukuminnguaq Nykjær Olsen har sendt afrapportering og billeder. Herfra i forkortet version: På sommerskolen beskæftigede vi os med forskellige redskaber til bekæmpelse af korruption, f.eks. FN s antikorruptions konvention og forskellige måder at beregne korruption på såsom globalt korruptionsbarometer samt de optegnelser, som på engelsk kaldes corruption perception index og bribe payers index i mikro og makro perspektiv. Nogle af deltagerne i sommerskolen fortalte om korruption i deres lande, på mange forskellige niveauer, bl.a. i sygehuse og i politiet. For eksempel blev det fortalt ikke kun fra et land, at man må bestikke sygeplejerskerne, så pårørende, der ligger på sygehuset, kan få en ordentlig pleje, og hvis man ikke gør dette, kan opholdet på sygehuset have døden til følge, og at dette anses for at være så normalt, at det bliver betragtet som en del af kulturen, hvorfor det er meget svært at ændre sådan en praksis. Andre deltagere fortalte om korruption blandt politiet, f.eks. ulovlige regninger fra politiet, som bliver lagt i deres egen lomme. Opholdet på skolen var meget, også omkring personlige egenskaber såsom ledelse og bedre indsigt i, hvordan man træffer gode valg samt formidling af informationer, fordi vi alle har et ansvar om et bedre samfund uden korruption. Jeg håber, at også andre unge vil være interesseret i at deltage til næste år, da det er et meget vigtigt emne, som Grønland i fremtiden også skal passe på med, som et land, der er i gang med at udvikle en fremtid med mineindustri, men hvor vi allerede har set mangel på transparent adfærd. 11

12 Transparency International Greenland Imaneq Nuuk GL-Greenland Postboks 1613 Phone: facebook.com/transparencygreenland

FORORD. og en antikorruptionspolitik for embedsfolk der samarbejder med råstofsektoren.

FORORD. og en antikorruptionspolitik for embedsfolk der samarbejder med råstofsektoren. ÅRSBERETNING 2015 Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i

Læs mere

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. Vi dokumenterer

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. Vi dokumenterer

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bedre Borgerinddragelse Sådan! Transparency International Greenland Nuuk, 28. oktober 2015

Bedre Borgerinddragelse Sådan! Transparency International Greenland Nuuk, 28. oktober 2015 + Bedre Borgerinddragelse Sådan! Transparency International Greenland Nuuk, 28. oktober 2015 + Program for dagen 13.00-15.30 Inspiration Introduktion til dagens program v/ Anita Hoffer Miljøstyrelsen for

Læs mere

Håndbog. i antikorruption. Transparency International Greenland

Håndbog. i antikorruption. Transparency International Greenland Håndbog i antikorruption Transparency International Greenland 2. UDGAVE 2015 INDHOLD FORORD 2 TYPISKE RISIKOOMRÅDER I GRØNLAND 9 VIRKSOMHEDENS ARBEJDE MED ANTIKORRUPTION - IMPLEMENTERING 11 INTRODUKTION

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Velkommen til. Future Greenland 2013: Fra vision til virkeliggørelse februar 2013 Katuaq, Nuuk

Velkommen til. Future Greenland 2013: Fra vision til virkeliggørelse februar 2013 Katuaq, Nuuk Grønlandsudvalget, Nordisk Råd 2012-13 GRU Alm.del Bilag 14, NOR Alm.del Bilag 5 Offentligt Velkommen til Future Greenland 2013: Fra vision til virkeliggørelse 6. - 7. februar 2013 Katuaq, Nuuk Aldrig

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål til Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggende vedrørende flytning af IPIS

Svar på 37 spørgsmål til Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggende vedrørende flytning af IPIS Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Svar på 37 spørgsmål til Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd INDHOLD Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution 2 Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd 4 Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder.

Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Formålet med den nye strategi

Formålet med den nye strategi Formålet med den nye strategi 2 Strategien hviler på et analytisk fundament Analyserne er tilgængelige på medlemssiderne på atv.dk. MEDLEMSWORKSHOPS To workshops i hhv. Århus og København MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som "anonyme").

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som anonyme). Justitsministeriet Lovkvalitetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K lovkvalitetskontoret@jm.dk København, den 29. april 2015 Høringssvar - Betænkning 1550 fra udvalget om partistøtte 1. Indledning

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere