Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over"

Transkript

1 Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 0 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. Vi dokumenterer og skaber opmærksomhed om problemerne med korruption og samarbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at implementere mekanismer, der effektivt modvirker korruption. ÅRSRAPPORT 2014

2 INDHOLD KORRUPTION I GRØNLAND 4 HVORFOR ARBEJDE MED KORRUPTION I GRØNLAND 4 GRØNLAND I VERDEN 4 KORRUPTION I GRØNLAND 5 LOVGIVNING 6 GAP ANALYSE 6 TRANSPARENCY INTERNATIONAL 6 EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION 6 TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLANDS VEJ 7 ORGANISATIONENS SAMMENSÆTNING 7 RESULTATER STRATEGI OG HANDLINGSPLANER 8 OPMÆRKSOMHED OG INDDRAGELSE 8 HVOR LANGT ER VI NÅET I 2014 TRÆNING OG KOMPETENCEOPBYGNING I ERHVERVSLIVET, EMBEDSVÆRKET, MEDIER, CIVILSAMFUND OG AKADEMIA 2

3 OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED OG PRESSEINDSATS INFORMATIONS- OG UNDERVISNINGS- MATERIALER FONDE OG DONATIONER HØRINGER TI SUMMERSCHOOL SEKRETARIATET 11 MØDER KONFERENCER GRØNLANDS NGO KOALITION TRANSPARENCY INTERNATIONAL ÅRSMØDE I BERLIN TI SUMMERSCHOOL 11 OFFENTLIGHEDEN BESØG FRA TI S SEKRETARIAT 3

4 KORRUPTION I GRØNLAND HVORFOR ARBEJDE MED KORRUPTION I GRØNLAND Korruption kan forefindes i alle sektorer og på alle niveauer i et samfund. Korruption er ikke kun bestikkelse, bedrageri og underslæb. Også misbrug af et embede i andre former kan være korrupte, eksempelvis smørrelse, gaver, underholdning, vennetjenester, favorisering og nepotisme. En fællesnævner for sådanne problemstillinger findes i Transparency Internationals (TI) brede definition af korruption: Korruption defineres af Transparency International som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Det skader alle, hvis liv, forsørgelse og lykke afhænger af integriteten hos mennesker i en autoritetsposition. Uanset sin form skader korruption et samfund ved at skabe ulige vilkår og mistillid og at hindre fri konkurrence. Ifølge Verdensbanken og FN s Udviklingsprogram UNDP er korruption den mest betydelige barriere for bæredygtig udvikling i et globalt perspektiv. Korruption er i sin natur et følsomt emne og kan derfor være svært at identificere men det mistrives altid i åbenhed. Derfor bekæmper TI korruption ved at arbejde for åbenhed i alle sektorer på globalt, nationalt og lokalt plan. TI udgiver løbende rapporter om global korruption. Dette gælder bl.a. inden for områder som klimaændringer, uddannelse, privatsektoren og det juridiske system. GRØNLAND I VERDEN Arten og omfanget af korruption i Grønland er hidtil ikke blevet monitoreret af uafhængige organisationer og fremgår derfor ikke af TI s globale korruptionsindekser. Dermed fremstår Grønland som en hvid plet på korruptionsindeksets verdenskort (se figur nedenfor). Transparency International Greenland arbejder kontinuerligt på at undersøge mulighederne for at Grønland bliver inkluderet i de internationale survey. 4

5 kilde: cpi.transparency.org/cpi2012/results/ Grønlands undergrund har et stort et potentiale, som olie- og mineindustrierne, de såkaldte udvindingsindustrier, gerne vil udnytte. Disse industrier er erfaringsmæssigt blandt de mest korrupte industrier i verden. 1 For Transparency International Greenland (TIG) giver dette anledning til bekymring, fordi en sådan korruption kan hindre, at udviklingen kommer samfundet som helhed til gode, fordi gevinsten enten forsvinder ud af landet eller fordeles ulige. TIG udgav i 2012 en uafhængig rapport baseret på TI s komparative metodologi, et National Integrity Study. 2 Et NIS-studie forsøger at afdække et samfunds robusthed i forhold til at modstå korruption. Det udførte studie var ikke et fuldt NIS-studie men belyste i første omgang byggeri, fiskeri og råstoffer med udgangspunkt i den offentlige sektor. Studiet viser ikke indikationer på korruption i form af bestikkelse, underslæb og bedrageri i større omfang men det viser på den anden side, at Grønland har få og svage institutioner, mekanismer og processer til at modstå korruption. Dette implicerer en høj risiko i forbindelse med de massive investeringer, som storskalaprojekter i Grønland vil afhænge af. 1 For uddybning se Transparency Internationals Bribe Payers Index 2011 s samt Global Corruption Report 200 s NIS-rapporten er tilgængelig på dansk, grønlandsk og engelsk på KORRUPTION I GRØNLAND Opsummeret peger NIS-studiet på følgende risici for korruption i Grønland: Få og svage civilsamfundsorganisationer med vanskelige forudsætninger for at forstå komplekst materiale fra internationale selskaber ikke mindst på miljøområdet Mediernes afhængighed af offentlige midler og manglende kapacitet til at fungere som vagthund Få og svage institutioner til at hindre korruption. De eksisterende institutioner mangler specificerede ansvarsområder både på lokalt og nationalt niveau Mangel på opmærksomhed, inddragelse og viden i den offentlige administration særligt på grund af en høj udskiftning af medarbejdere Mangel på whistleblower-ordninger til beskyttelse af personer med viden om korruption. Sådanne personer henvender sig i dag til TIG i mangel på andre handlemuligheder Mangel på transparens i lovgivningsprocesser, særligt i Råstofdirektoratet Forsøg fra dele af det politiske system den nu forhenværende råstofminister på at miskreditere TIG i offentligheden fulgt op af trusler mod organisationen Tætknyttede netværk og familiebånd, som medfører en overhængende risiko for uhensigtsmæssige personlige hensyn og alliancer Der er adskillige eksempler på, hvordan selskaberne sætter sine aftryk på regler, der vedrører miljømæssige og menneskeretlige problemstillinger, i sammenhænge hvor øvrige interessenter mangler indsigt og kompetence til at agere vagthund. 5

6 LOVGIVNING FN s konvention mod korruption og Århuskonventionen blev førstebehandlet af Inatsisartut ved Forårsmødet Punkterne blev ikke færdigbehandlet pga. udskrivelse af valg. Naalakkersuisut blev pålagt at undersøge omkring EITI samt at lovgive omkring whistleblowerordning. TIG følger lov initiativerne med interesse. GAP ANALYSE Hvordan ser det ud i dag, hvordan er virkeligheden i Grønland i 2014 i forhold til forpligtigelserne efter FN s konvention om antikorruption? TIG stillede spørgsmålet sammen med Grønlands Arbejdsgiverforening og Grønlands Råd for Menneskerettigheder har givet støtte til en analyse, der udarbejdes af Thomas Trier Hansen fra Nordic Law Group. GAP analysen offentliggøres i forsommeren TRANSPARENCY INTERNATIONAL EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION TI s vision er at sikre en verden, hvor regeringer, politik, erhvervsliv, civilsamfund og menneskers dagligliv er fri af korruption ved at promovere transparens, ansvarlighed og integritet på alle niveauer og i alle sektorer. Organisationen består af mere end 0 chapters verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber opmærksomhed om problemerne med korruption og samarbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at implementere mekanismer, der effektivt modvirker korruption. De nationale chaptre er uafhængige civilsamfundsorganisationer, som er registreret i hjemlandene og internationalt forbundet med med TI. Hvert chapter har egen bestyrelse og medlemsbasis, strategiske prioriteter, projekter og er ansvarlig for at skaffe sin egen finansiering. TI s sekretariat i Berlin støtter chaptrene med viden og værktøjer (såsom Corruption Perception Index, Global Corruption Barometer, NIS-metoden etc.) men skaffer ikke finansiering til sådanne projekter. Det internationale sekretariat organiserer desuden årlige regionale og globale møder, hvor chaptre udveksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler seneste viden om forskning, initiativer og resultater opnået i TI som helhed. Transparency International Greenland (TIG) er en del af denne struktur og støtter op om TI s vision. Mens der allerede i dag findes korrupte praksiser og mangel på transparens, som bør addreseres af TIG, så er vores primære målsætning at forhindre korruption i at få fodfæste i den hurtige udvikling i råstofsektoren.vi ved fra NIS-rapporten at opmærksomheden i Grønland om korruption var begrænset, og at de institutioner, mekanismer og processer, der skulle modvirke det, stort set ikke var til stede. Hen over årene, men særligt markant i 2014, konstaterede TIG stigende interesse fra politikere og borgere til større åbenhed og transparens i specielt den offentlige forvaltning. Civilsamfundsorganisationerne er små og dårligt finansierede, hvilket fortsat efterlader et tomrum uden kritiske instanser til at følge udviklingen og holde politikere og embedsmænd ansvarlige for udviklingen i råstofsektoren. Også medierene mangler ressourcer og kompetencer til at indtage kritiske positioner. En sådan rolle kræver viden og teknisk ekspertise. 6

7 TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLANDS VEJ Transparency International Greenland (TIG) etablerede sig som grønlandsk kontaktpunkt for TI i 20 med tanke på at sikre en bæredygtig udvikling i Grønland i retning af selvstændighed, som ikke hindres af korruption og nepotisme, men kan være til fælles gavn for nutidige og fremtidige generationer. Dette kræver rettidig handling. I det store billede er organisationen blevet vel modtaget af politikere, medier, civilsamfund, erhvervsliv og det bredere samfund. Men der er også kritiske opponenter, som ikke ønsker opmærksomhed på de problemstillinger, organisationen rejser. På grund af landets størrelse og begrænsede menneskelige ressourcer, samarbejder TIG med flere andre civilsamfunds-organisationer i en NGO-koalition om at sikre størst mulig indflydelse på bæredygtigheds-agendaen. Tilsammen forsøger vi at adressere spørgsmålene om transparens, miljøborgerinddragelse og menneskeretlige problemstillinger forbundet med Grønlands udvikling. NGO-koalitionen, der blev oprettet i 2013, består i dag af Transparency International Greenland, ICC Greenland, KNAPK, WWF Verdensnaturfonden og Earth Charter Greenland. Transparency International har en omfattende optagelsesproces for nye afdelinger i bevægelsen, som består af fire faser: 1) en bredt funderet kontaktgruppe etableres og accepteres som legitim af TI s sekretariat, 2) et Nationalt Contact Point formes som en civilsamfundsorganisation, som skal vise sin bæredygtighed ved at opretholde et højt aktivitetsniveau og gode resultater i omtrent to år, indtil 3) organisationen bliver National Chapter in Formation og endeligt, efter to-tre år, 4) et fuldgyldigt National Chapter. TIG har i 2013 opnået status som National Chapter in Formation og ansøger om optagelse som fuldgyldigt Chapter i De gode resultater i organisationens første leveår er opnået i et tæt samarbejde med Transparency Internationals sekretariatet i Berlin. ORGANISATIONENS SAMMENSÆTNING Bestyrelsen har fem medlemmer, der er valgt ved TIG s generalforsamling i april Ultimo december 2014 bestod bestyrelsen af: Anita Hoffer, formand Merete Smidt-Sivertsen, næstformand Tine Pars Birgit Gedionsen Jakob Strøm Bestyrelsen har tilknyttet to ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret: Anne Mette Christiansen og Thomas Trier Hansen Øvrige bestyrelsesmedlemmer i 2014: Aaja Chemnitz Larsen, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 23. oktober. Udtrådt begrundet i opstilling til Inatsisartut valget. Ellen Høy Arnskjold, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 1. august. Udtrådt grundet flytning til andet land. Nuka Nathanielsen, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 20. oktober. Udtrådt efter eget ønske. Derudover havde organisationen i 2014 et sekretariat bestående af to deltidsansatte Bodil Karlshøj Poulsen og Marianne Jensen. Det er hensigten at sikre midler i 2015 til ansættelse af en sekretariatschef på fuld tid. 7

8 RESULTATER 2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLANER Siden sin etablering har TIG været særdeles aktiv i at nå både offentlighed og beslutningstagere med sine budskaber og konkrete løsningsforslag. På de første fire år har TIG forestået ekspertrådgivning, træning, undervisning og borgerinddragelse. Organisationen har fået nye medlemmer, været tydelige i mediebilledet, lobbyet, afgivet høringssvar, gennem NGO-koalition engageret sig med øvrige civilsamfundsorganisationer og forfulgt en række enkeltsager. TIG har siden 2013 været medlem af UN Global Compact og haft en repræsentant i Grønlands Råd for Menneskerettigheder. I årsrapporten for 2012 er beskrevet den treårige strategi og handlingsplan for med mål og aktiviteter indenfor områderne opmærksomhed og inddragelse, lovgivning og og institutioner, langsigtet bæredygtighed samt netværk og koalition. Bestyrelsen afholdt i efteråret 2014 et strategiseminar. Her blev det besluttet at fastholde tidligere igangsatte initiativer, men også at være mere synlige og proaktive. OPMÆRKSOMHED OG INDDRAGELSE Fordi korruption er en lyssky affære, som kun trives i hemmelighed, er offentlig opmærksomhed på problemerne afgørende. Jo flere mennesker i samfundet, der ved besked om korruptionens skadelighed og kender deres handlemuligheder i forhold til at modvirke korruption, jo vanskeligere er det at holde misbrug af betroet magt skjult for offentligheden. TIG ser med bekymring på den realtivt lave bevidsthed i samfundet om korruption og ønsker derfor at sætte massivt fokus på uddannelse, træning og folkeligt engagement. 8

9 HVOR LANGT ER VI NÅET I 2014 TRÆNING OG KOMPETENCE- OPBYGNING I ERHVERVSLIVET, EMBEDSVÆRKET, MEDIER, CI- VILSAMFUND OG AKADEMIA TIG har udviklet et kursus målrettet disse grupper, som giver deltagerne værktøjerne og den nødvendige viden til at arbejde med antikorruption og transparens. Kurset undervises af lokale advokater og CSR-eksperter. Til brug bl.a. ved kurset er en Håndbog i antikorruption med tilhørende slidesæt udarbejdet. Håndbogen skal gøre det lettere for grønlandske virksomheder at navigere uden om korruption. Kurset blev afviklet i maj OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED OG PRESSEINDSATS Facebook anvendes som hovedkanal til at opsamle, diskutere og formidle budskaber for offentligheden. Facebooksiden er særdeles velbesøgt og opnåede i 2014 besøg af godt 700 personer. Formanden har været synlig i grønlandske, danske og internationale medier og derved sat transparens på agendaen i debatten. Emner for årets debat har været politikeres interessekonflikter, misbrug af landskassens midler, storskala minevirksomhed, urandebat og whistleblowing. HØRINGER TIG modtager en del anmodninger om at afgive høringssvar. Grundet ressourcer må der prioriteres, TIG har i 2014 afgivet høringssvar for: Redegørelse om fordele og ulemper ved at omdanne Nukissiorfiit til aktieselskab. Forhøring af Kommissorium for Vurdering af samfundsmæssig Bæredygtighed og Kommissorium for Vurdering af Virkninger på miljøet. GME/ Kvanefjeldet. GeoSurvey. Forslag om et nationalt geologisk forsknings-, videns- og datacenter. Ændring af Råstofloven. Udkast til kommissorium, evaluering af strukturreformen. MØDER Interne møder: Bestyrelsesmøder er afholdt 13. januar, 4. april, 23. april, 2. april,. juni, 1. august, 23. oktober og 4. december. Generalforsamling blev afholdt 23. april. Referater af forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøder og fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden Generalforsamlingen 2014 blev afholdt i Katuaq og var velbesøgt. Det var første gang medlemmerne valgte formand og bestyrelse. Vedtægtsændringer fra 2013 betød, at bestyrelsen ikke længere var udpeget, men at TIG fra 23. april 2014 er en almindelig forening, hvor bestyrelsen udpeges af og blandt medlemmerne. Bestyrelsen afholdt strategiseminar i september, hvor kursen for det kommende år blev udstukket. Medlemsmøde blev afholdt 6. december. Eksterne møder: TIG har været inviteret til en række møder med bl.a. Tanbrezz, Greenland Minerals and Energy (GME), Shells grønlandsdirektør, den Canadiske ambassade i København, Baffinland Iron Mines Compagny og forskere fra forskellige lande. Derudover er afholdt møder med Selvstyrets Udenrigskontor og Sermersooq Kommune. I forbindelse med besøg af TI s koordinator ønskede TIG bestyrelse, at han fik en bred og alsidig information om samfundet. Derfor blev afholdt møder med ICC, rektor på Ilisimatusarfik, Grønlands Arbejdsgiverforening, Grønlandsbanken, medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen og BMN Company. KONFERENCER TIG har i 2014 deltaget i en række konferencer for at udbrede organisationens synspunkter. TIG har ved nedennævnte konferencer/møder haft en repræsentant som oplægsholder eller i panel: Konference på Ilisimatusarfik ved offentliggørelse af rapport Til Gavn for Grønland. NGO koalitionen borgermøde om Bedre Borgerinddragelse. Råstofudvalgets Seminar om Olie-og Mineralstrategien. Erhvervskonference på Christiansborg. OFFENTLIGHEDEN TIG s Facebookside bliver flittigt brugt og har over 700 likes. Facebooksiden anvendes til at fortælle om aktuelle møder, pressemeddelelser samt kommentarer til aktuelle sager. Interesserede borgere bruger Facebooksiden til at komme i kontakt med bestyrelsen. TIG var på Kulturnatten til stede på Ilisimatusarfik med informationsmateriale. Udenfor Nuuk har der været aktiviteter i Paamiut, Sisimiut og Aasiaat. I Paamiut er afholdt borgermøde og såvel i Sisimiut som i Aasiaat har der været information om TIG i forbindelse med uddannelsesdage. Efteråret 2014 var præget af valget til Inatsisartut. TIG ønskede at gøre korruption og bekæmpelse heraf til et tema under valgkampen og skød derfor en 3. trins-raket af med opsætning af valgplakater, synliggørelse af TI s Deklaration mod korruption og et vælgermøde. Valgplakaterne, der opfordrede vælgerne til at stemme på et parti, som arbejder for et Grønland uden korruption, nepotisme og misbrug af betroet magt for egen vindings skyld blev opsat rundt i landet. Kampagnen indeholdt også postkort med spørgsmål til kandidaterne Hvem betaler din rejse, Hvem ansætter du og Hvor stor en gave vil du tage imod. TI s deklaration mod korruption blev oversat til grønlandsk og dansk og trykt på henholdsvis en stor plakat (320 x 160 cm) og små visitkort. Alle borgere blev

10 opfordret til at underskrive og de der gjorde det, fik udleveret et visitkort. Der blev indsamlet underskrifter ved medlemsmøde i Nuuk, vælgermøde arrangeret af NGO Koalitionen, under uddannelsesmesse i Sisimiut og Aasiaat, ved Kaffemik. december og endelig via Facebook. I alt har ca. 600 borgere med deres underskrift markeret, at de vil følge deklarationen. Vælgermødet var arrangeret af NGO Koalitionen under overskriften: Hvordan vil partierne sikre bedre borgerinddragelse.. december, FN s internationale dag mod korruption blev markeret med kaffemik i Katuaq. INFORMATIONS- OG UNDERVISNINGSMATERIALER Håndbog om offentligt ansattes ytringsfrihed samt undervisningsmateriale målrettet lærere i folkeskolen blev udformede ultimo Begge offentliggøres i For synliggørelse af TIG blev indkøbt balloner, bolsjer, badges og armbånd med TIG s logo. TI SUMMERSCHOOL Transparency International s Summerschool for unge i Vilnius havde 120 deltagere. Fra Grønland deltog studerende i samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik Tukumminnguaq Nykjær Olsen. Deltagelse var mulig, da Grønlandsbankens Erhvervsfond gav kr til rejse og ophold. GRØNLANDS NGO KOALITION Anbefalinger fra NGO Koalitionen, som blev dannet i 2013, til Bedre Borgerinddragelse blev overdraget til Naalakkersuisut 25. marts. Et fælles charter, der fremadrettet beskriver koalitionens visioner, formål og rammer blev underskrevet i oktober De underskrivende organisationer er Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC), Transparency International Greenland (TIG), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), Earth Charter Greenland og WWF Verdensnaturfonden. I oktober afholdtes en workshop for organisationsudvikling og udformning af fælles konceptnote for de kommende tre års samarbejde. TRANSPARENCY INTERNATIONAL ÅRSMØDE I BERLIN Bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte fra chapters overalt i verden mødtes for at diskutere udfordringer og mulige måder at bekæmpe korruption. TIG deltog med formanden, de to tilforordnede medlemmer af bestyrelsen og de to deltidsansatte i Sekretariatet. Under mødet tilsluttede TIG s repræsentanter sig TI s Deklaration mod korruption. BESØG FRA TI S SEKRETARIAT Fra 4. til. december havde Transparency International Greenland (TIG) besøg af den internationale organisations regionale koordinator Peter Vagar, som til daglig er tilknyttet sekretariatet i Berlin. Gennemsigtighed og anti-korruption er blevet en betydelig dagsorden i Grønland, og TIG ansøger om at blive fuldgyldigt chapter i den internationale organisation. Peter Vagars besøg var et led i denne proces. Han deltog i et bestyrelsesmøde, gennemgik ansøgningsprocessen og fik lejlighed til at mødes med en række af TIG s medlemmer og samarbejdspartere. FONDE OG DONATIONER GrønlandsBANKENs Erhvervsfond; kr til drift af Sekretariat samt understøttelse af projekter, herunder Summerschool. Tips & Lotto Pulje C; kr til lokaler. Deloitte; revision af årsregnskab Grønlands Råd for Menneskerettigheder Fællespuljen: TIG i samarbejde med Viden og Rådgivningscenter om Handicap TI s Deklaration mod korruption. Plakat med underskrifter fotograferet. december i Nuuk på FN s antikorruptionsdag.

11 Deltagere i Summerschool IPIS kr ,75 til grønlandisering af informationsfilm om FN s Handicapkonvention. TIG i samarbejde med Ilisimatusarfik Institut for læring kr til udvikling af værktøjer til folkeskolelærere for undervisning i antikorruption. TIG i samarbejde med Grønlandske Advokater kr til Håndbog om offentligt ansattes ytringsfrihed. TIG i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening kr til GAP analyse. Fra sidstnævnte donation er kr leveret tilbage, da oversættelse ikke blev nået i Tele Greenland; frit internet i sekretariatet. Grønlands Arbejdsgiverforening: kr samt portoudgifter til information om transparens i forbindelse med valg til Inatsisartut november Assistance til bogføring. Maren Granlien, reduceret pris på konsulentydelse Inu:it, praktisk hjælp med internetopsætning SEKRETARIATET TIG indgår i kontorfællesskab med en række øvrige NGO er. Kontoret har til huse i det tidligere Oles Varehus midt i Nuuk. TI SUMMERSCHOOL Medio juli 2014 mødtes 120 unge mennesker i Litauens hovedstad, Vilnius, for at deltage i Transparency International School on Integrity s sommerskole om korruption. Transparency international Greenland sendte i samarbejde med ILI ILI, universitetsstuderendes forening, igen i 2014 en deltager. Denne gang drejede det sig om Tukumminnguaq Nykjær Olsen, studerende i samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik. Deltagelsen var muliggjort af en donation fra Grønlandsbankens erhvervsfond. Tukuminnguaq Nykjær Olsen har sendt afrapportering og billeder. Herfra i forkortet version: På sommerskolen beskæftigede vi os med forskellige redskaber til bekæmpelse af korruption, f.eks. FN s antikorruptions konvention og forskellige måder at beregne korruption på såsom globalt korruptionsbarometer samt de optegnelser, som på engelsk kaldes corruption perception index og bribe payers index i mikro og makro perspektiv. Nogle af deltagerne i sommerskolen fortalte om korruption i deres lande, på mange forskellige niveauer, bl.a. i sygehuse og i politiet. For eksempel blev det fortalt ikke kun fra et land, at man må bestikke sygeplejerskerne, så pårørende, der ligger på sygehuset, kan få en ordentlig pleje, og hvis man ikke gør dette, kan opholdet på sygehuset have døden til følge, og at dette anses for at være så normalt, at det bliver betragtet som en del af kulturen, hvorfor det er meget svært at ændre sådan en praksis. Andre deltagere fortalte om korruption blandt politiet, f.eks. ulovlige regninger fra politiet, som bliver lagt i deres egen lomme. Opholdet på skolen var meget, også omkring personlige egenskaber såsom ledelse og bedre indsigt i, hvordan man træffer gode valg samt formidling af informationer, fordi vi alle har et ansvar om et bedre samfund uden korruption. Jeg håber, at også andre unge vil være interesseret i at deltage til næste år, da det er et meget vigtigt emne, som Grønland i fremtiden også skal passe på med, som et land, der er i gang med at udvikle en fremtid med mineindustri, men hvor vi allerede har set mangel på transparent adfærd. 11

12 Transparency International Greenland Imaneq Nuuk GL-Greenland Postboks 1613 Phone: facebook.com/transparencygreenland

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum 21. Februar 2015 Indhold Koalitionsaftalen i et

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010.

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010. 25. marts 2010. Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 1. Indledning. 2009 har det været et spændende år. Den internationale bevågenhed om korruption og misbrug af betroet magt

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Transparency International. Beretning 2010/2011.

Transparency International. Beretning 2010/2011. 24. marts 2011. Transparency International. Beretning 2010/2011. A. Aktiviteter. 1. Indledning. Først og fremmest vil jeg indlede med at fremhæve, at året har stået i NIS-studiets og akkrediteringens tegn.

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR

BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR OLIE AKTIVITETER I GRØNLAND BILAGSRAPPORT 1 - OPSAMLING FRA WORKSHOP 1 MARTS 2015 Titel: Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere