Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012"

Transkript

1 Rådhuspladsen København V Telefon Telefax Giro CVR Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg december 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - RESUMÉ AF PROJEKTET BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET BESKRIVELSE AF BEBOERSAMMENSÆTNINGEN TIDLIGERE INDSATSER INDSATSEN PROJEKTETS FORMÅL INDSATSOMRÅDER KOMMENDE ANSATTE I PROJEKTET PROJEKTETS MÅLGRUPPE INDSATSOMRÅDER MÅL OG SUCCESKRITERIER TILTAG DER SIGTER MOD ØGET TRIVSEL BLANDT BEBOERNE TILTAG DER SIGTER MOD BEDRE INTEGRATION I BOLIGAFDELINGERNE OG I LOKALOMRÅDET TILTAG DER SIGTER MOD ET BEDRE UNGDOMSLIV KOMPETENCEUDVIKLING AF EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG FRIVILLIGE MODTAGELSE AF NYE BEBOERE HVORDAN SKAL DELMÅL OG SUCCESKRITERIER MÅLES OG VURDERES FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET FORANKRING INFORMATION OG FORMIDLING PROJEKTETS ORGANISERING PROJEKTETS SAMSPIL MED ANDRE INITIATIVER PROJEKTETS MILEPÆLE IFT. INDSATSOMRÅDER BUDGET PROJEKTER BEBOERPROJEKT BISPEBJERG HAR DELTAGET I

3 1 - Resumé af projektet Den nuværende boligsociale indsats på Bispebjerg Beboerprojekt Bispebjerg (herefter BB) ønskes fortsat i 4 år. Der er nu ansat to medarbejdere i projektet, en beboerrådgiver og en medarbejder ansat af aktivitetsmidlerne, og denne konstruktion ønskes videreført. Yderligere ønskes ansat en opsøgende medarbejder, der skal varetage indsatsområdet, der omhandler modtagelse af nye beboere i boligafdelingerne. Der er en række problemstillinger, som stadig fylder meget i lokalområdet. Mange familier er dårligt integrerede både i deres boligafdeling og i samfundet som helhed. BB skal derfor fortsat være medvirkende til at disse familier og deres børn bliver en aktiv del af boligafdelingerne og samfundet som helhed. Desuden er der mange børn og unge, som anses for at være utilpassede i forhold til boligafdelingerne og bydelen generelt. Beboerprojektet har været med til at iværksætte en række indsatser for børn og unge, men det vurderes, at indsatsen skal fortsættes i endnu en årrække, før problemerne er løst på en tilfredsstillende måde, således at borgerne kan føle sig trygge. Evnen til at danne netværk på tværs af alder og etnicitet er fortsat meget dårlig i boligafdelingerne. Dette hænger blandt andet sammen med, at der bor mange gamle danskere og mange unge familier med anden etnisk baggrund. Problemet er, at det er svært at samle folk, og få dem til at arbejde for en fælles sag. I denne sammenhæng skal BB skal fortsat udvikle fora, hvor borgerne på tværs af etnicitet, religion, alder etc. får mulighed for at mødes om en fælles sag eller tema som f.eks. skole, børnehave, job, uddannelse etc. Ejendomsfunktionærernes arbejde kræver en høj grad af social indsigt og stiller store krav til deres håndtering af forskellige boligsociale opgaver. Det er derfor også vigtigt at fokusere på kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærerne i forhold til det boligsociale arbejde. Der hvor den boligsociale indsats også vil gøre en stor forskel i lokalområdet, er i forbindelse med dannelse af netværk mellem aktører, der ikke har haft tradition for at tale sammen. Det er vigtigt, at der findes nogen der har overblikket, og som forstår at lave de forbindelser, der giver mening i forhold til problemstillingerne både i afdelingerne og i resten at lokalområdet. Der kommer jævnligt nye aktører til og BB har haft og vil fortsat have som fokusområde at holde sig ajour med nye aktører og indlemme dem i netværk. Det er FSB s og BB s opfattelse, at dette stykke arbejde, ikke alene er uundværligt for lokalområdets aktører, og at det fortsat skal varetages af BB. BB vil desuden fortsætte med udvikle nye ideer og skaber nye projekter. BB vil også fungere som sparringspartner for professionelle såvel som afdelingsbestyrelser i Bispebjerg. 2

4 Projektet skal som nu dække ti FSB afdelinger: 1-21 Kantorparken, 1-22 Bispeparken, 1-31 Dommerparken, 1-25 Klerkegården, 1-17 Degnegården, 1-52 Gravervænget/Møllerlodden, 1-19 Klokkergården, 1-29 Munkevangen, 1-33 Birkebo og 1-28 Rebslagerhus. Afdelingerne udgør tilsammen ca mennesker fordelt på 3175 husstande. Projektet overordnede formål vil fortsat være at styrke det sociale liv på Bispebjerg og fremme udviklingen af et velfungerende og selvbærende Bispebjerg. Dette kommer til udtryk gennem følgende overordnede visioner : - At folk udtrykker glæde og viser trivsel ved at bo i afdelingerne. - At beboerne i afdelingerne danner netværk inden og uden for boligområdet og igangsætter initiativer på tværs af sociale, kulturelle, og andre skel - At unge får et godt ungdomsliv - At ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser løser de boligsociale udfordringer de møder i deres hverdag. Med udgangspunkt i vores overordnede vision skal indsatsområderne skal være: o At trivslen øges blandt beboerne o At integrationen bliver bedre mellem beboerne i boligafdelingerne og i lokalområdet. o At de unge får et bedre ungdomsliv o At ejendomsfunktionærer og frivillige får øgede kompetencer o At nye beboere får en bedre modtagelse i boligområdet. Beboerprojekt Bispebjerg indgår i samarbejdet om helhedsplansansøgningen Vi Skaber Job (herefter VSJ), som omfatter i alt seks FSB-afdelinger, tre på Indre Nørrebro og tre på Bispebjerg. (se separat indsendt ansøgning som indsendes sideløbende med denne til Landsbyggefonden). BB er tillige en central del af helhedsplanen NV Life (tidligere Positiv Fritid ) i afdelingen Gravervænget/Møllerlodden, som er igangsat efter bevilling fra blandt andet Landsbyggefonden. 2 - Baggrunden for projektet Beskrivelse af beboersammensætningen Bispebjerg er på mange måder et sammensat og mangfoldigt område. Ser man området ovenfra er der grønne områder, gode boliger, højt til loftet, brede gader, beboere der ønsker at gøre en forskel for deres kvarter, mange aktører der ønsker at indgå i at gøre området bedre men alligevel er Bispebjerg også 3

5 et område med alt for mange sociale problemer. Sammenholdes alle de negative parametre kan det medføre en negativ spiral, som meget hurtigt kan få overskuelige konsekvenser. Det sætter sit præg på området, når ca. 57% af beboerne har en indkomst på mindre end kr. årligt, og den gennemsnitlige indkomst samlet set er kr. Til sammenligning er den gennemsnitlige indkomst i Københavns Kommune som helhed kr. årligt 35 % højere end på Bispebjerg. Der ses en tendens til at området drænes for økonomiske ressourcer når fraflytningen i området er på 14 % årligt og den gennemsnitlige årlige indkomst for tilflyttere er kr. og fraflyttere har en gennemsnitlig årlig indkomst er på , på trods af at den gennemsnitlige indkomst stadig er lav for fraflytterne. Antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp er 36% til sammenligning er det 21% i Københavns Kommune. Et børnerigt kvarter er i princippet en positiv ressource, men når antallet af enlige forsørgere er så højt som 41 % mod 28 % i resten af København Kommune så kan der opstå problemer. Erfaringsmæssigt får det ofte den uheldige konsekvens at børnene bliver sårbare og utilpassede. Antallet af børn og unge er steget med 31% siden % af børnene har forældre med anden etnisk baggrund end dansk i resten af Københavns Kommune er tallet 30%. Antallet af danskere med anden etnisk baggrund end dansk er steget med 16 % siden I 2007 udgør danskere med indvandrerbaggrund 46 % af den samlede befolkning i FSBs boligafdelinger. Som tidligere nævnt kan tal ikke ses isoleret. Det behøver ikke at være et problem, at der er mange enlige forsørgere, men når antallet af enlige forsørgere sammenholdes med den gennemsnitlige årlige indkomst og antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge og kontakthjælp så bør alarmklokkerne gå i gang. Mange kvinder, som erfaringsmæssigt er dem der er enlige forsørgere, er i farezonen for at blive isolerede. Alt for mange kvinder mangler uddannelse og muligheder for at komme videre Tidligere indsatser Siden midten af 1990 erne har der været skiftende indsatser på Bispebjerg. Den boligsociale indsats Degneren eksisterede i bydelen fra Degneren var for eksempel med til at løse forskellige boligsociale problemer, især med fokus på psykisk syge, børn og misbrugere. Kvarterløft Femkanten fungerede fra 1995 til 2000 og fra 2001 til udgangen af 2007 har Kvarterløft NV nogen geografisk sammenfald med den boligsociale indsats. 4

6 2.3 Indsatsen På trods af ovennævnte indsatser oplevede mange beboere Bispebjerg som et belastet område. Der var således bekymring for, at bydelen inden for få år ville udvikle sociale problemer, der kunne forringe bydelens mange andre kvaliteter, som både Degneren og de to kvarterløft havde været med til at udvikle. Der var således høj arbejdsløshed blandt unge, problemer med kriminalitet og hærværk etc. Beboersammensætningen havde også ændret sig igennem 90 erne fra at bestå hovedsageligt at gamle danskere til også at bestå af danskere med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke alle var lige godt integrerede. Der var således høj ledighed blandt beboere af anden etnisk herkomst end dansk. Desuden frygtede man, at især børnene fra disse hjem ville udvikle sociale problemer. Derudover var der fulgt en række problemer i kølvandet på stigningen af beboere med dårligt kendskab til det at bo i almene boliger. Der var således stigende problemer med at overholde vasketider, opsættelse af paraboler, og fugtskader etc. Med baggrund i disse problemer blev der i 2003 ansøgt og bevilget midler for 5 år fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune til en ny boligsocial indsats på Bispebjerg. Beboerprojekt Bispebjerg har således eksisteret siden januar Det overordnede formål har siden indsatsens begyndelse været at medvirke til styrke det sociale liv på Bispebjerg og at fremme udviklingen af et velfungerende og selvbærende Bispebjerg. For at blive i stand til at indfri målene om at gøre Bispebjerg til et mere attraktivt sted at bo, har Beboerprojekt Bispebjerg taget afsæt i følgende indsatsområder: o Tiltag der sigter mod bedre naboskab og øget trivsel o Tiltag der sikrer bedre integration af beboere i boligafdelingerne og i lokalområdet o Modtagelsesinitiativer overfor nye beboere o Tiltag der sigter mod et bedre ungdomsliv o Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige Indsatserne har konkret haft til opgave at opbygge netværk i forhold til bestyrelser og ejendomsfunktionærer og andre aktører i området. Beboerrådgiverne har ligeledes fungeret som sparringspartnere i forhold til boligafdelingerne og andre aktører i forbindelse med udvikling af nye projekter, ansøgninger etc. For at kunne styrke og udvikle kvalificerede tiltag har BB faciliteret de forskellige aktører ved hjælp af både kvalitative og kvantitative undersøgelser herunder Livsstilsundersøgelse af de unge på Bispebjerg. 5

7 Afslutningsvis i ansøgningen kan man læse et udpluk af, hvilke projekter BB har arbejdet med. 3 - Projektets formål Med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger skal den boligsociale indsats fortsat medvirke til styrke det sociale liv på Bispebjerg og at fremme udviklingen af et velfungerende og selvbærende Bispebjerg således at Bispebjerg bliver et mere attraktivt sted at bo. Beboerprojektets overordnede vision er således : - At folk udtrykker glæde og viser trivsel ved at bo i afdelingerne. - At beboerne i afdelingerne danner netværk inden og uden for boligområdet og igangsætter initiativer på tværs af kulturelle, sproglige og etnisk barrierer - At unge får et godt ungdomsliv - At ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser løser de boligsociale udfordringer de møder i deres hverdag. Målene som beboerprojektet ønsker at indfri, stemmer således overens med Socialudvalgets målsætninger for udviklingen af Københavns Kommune, som lyder: Socialudvalgets mission er, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet. De områdespecifikke indsatser kan bidrage til dette ved at fremme en positiv udvikling i de almene boligområder. Målene er derfor at fremme integrationen af socialt udsatte borgere i boligområdet og samfundet, at fremme integrationen af beboere med etnisk minoritetsbaggrund i boligområdet og i samfundet, at forebygge kriminalitet og fremme den oplevede tryghed blandt beboerne samt at forbedre boligområdernes image. Indsatserne i forhold til unge, beboere med etnisk minoritetsbaggrund samt frivillige kan således støtte op omkring målsætningerne ved at fremme socialt udsatte unge og voksnes inklusion i sociale netværk, fremme lige muligheder for beskæftigelse og uddannelse, fremme deltagelse i det etablerede kultur- og fritidsliv og styrke den frivillige indsats i boligområdet. 6

8 4 Indsatsområder For at blive i stand til at opfylde vores overordnede vision, skal Beboeprojektet taget udgangspunkt i nedenstående indsatsområder. BB s indsats skal således sikre og understøtte: o Tiltag der sigter mod øget trivsel blandt beboerne o Tiltag der sikrer bedre integration af beboere i boligafdelingerne og i lokalområdet. o Tiltag der sigter mod et bedre ungdomsliv o Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige o Modtagelse af nye beboere Med udgangspunkt i de ovennævnte indsatsområder bliver det i det følgende beskrevet, hvordan den kommende boligsociale indsats skal se ud. Men inden dette vil vi gøre rede for hvordan Beboerprojektets overordnede tilgang til det boligsociale arbejde ser ud. Som udgangspunkt vil BB s indsats både have ressourcebaseret og problemorienteret tilgang. BB lægger med andre ord vægt på, at beboere såvel som andre aktører i Bispebjerg skal inddrages aktivt, således at de selv ejer de initiativer der bliver iværksat. Overordnet kan man sige, at BB s fokus vil være at give beboere såvel som andre aktører redskaber og mulighederne for selv i fremtiden af skabe og vedligeholde de ovenfor skitserede mål. Der er derfor allerede fra begyndelsen fokus på forankring. Det er generelt for alle BB s kommende aktiviteter, at de initiativer og projekter der bliver iværksat, bliver til i samarbejde med de lokale aktører, der allerede findes i området. BB har således allerede god erfaring med at samarbejde med kommunale forvaltninger og ikke mindst lokale aktører og projekter Kommende ansatte i projektet Til varetagelse af opgaverne i Beboerprojektet ansættes fremover tre medarbejdere. To boligsociale koordinatorer, der står for udvikling og netværksdannelsen, og som varetager den daglige ledelse af selve BB. Den tredje medarbejder skal være opsøgende og have ansvar for at besøge nye tilflyttere i de 10 boligafdelinger. Endvidere vil BB have kontorfællesskab med medarbejderne fra projekterne NV-life og Vi Skaber Job. 7

9 5 - Projektets målgruppe o Bestyrelserne og ejendomsfunktionærerne i de ti FSB afdelinger o Beboere der deltager i det frivillige arbejde o Børn og unge mellem 6-18 år o Aktører inden for børne- og ungeområdet o Beboere generelt i Bispebjerg, med specielt fokus på de 10 FSB afdelinger o Skrøbelige familier der er præget af blandt andet enlige forsørgere og forældre, som står udenfor arbejdsmarkedet. 6 - Indsatsområder mål og succeskriterier Tiltag der sigter mod øget trivsel blandt beboerne Flere beboere giver udtryk for, at de føler sig utrygge ved at bo i Bispebjerg specielt er de utrygge om aftenen på gaden. Området er til tider præget af megen hærværk, larm, knallertkørsel og graffiti. Forældre har ikke lyst til at sende deres børn ned i gården for at lege etc. Afdelingsbestyrelserne og beboerne føler sig ofte magtesløse og ser ofte løsningerne af problemerne isoleret frem for som et samarbejde mellem de mange aktører i Bispebjerg. BB skal i samarbejde med områdets ressourcer være igangsættere af aktiviteter der skaber netværk i lokalområdet, så hele lokalområdet ved fælles hjælp er med til at løse problemerne. Med udgangspunkt i BBs erfaringer med, at flere beboere gerne vil være initiativtagere eller deltagere i forskellige projekter i lokalområdet skal der igangsættes forskellige former for aktiviteter, hvor frivillige og beboerne er et vigtigt element. Beboernes ønsker om aktiv deltagelse skal kanaliseres over i projekter, hvor de bliver indfriet og hvor beboerne selv spiller en aktiv rolle. Der skal i denne forbindelse lægges vægt på initiativer, hvor beboerne tager ejerskab over initiativer, der øger trivslen generelt. De igangsatte aktiviteter skal i udgangspunktet tilbyde beboerne at være aktive medborgere i deres lokalområde. Aktiviteterne skal inddrage lokalområdets nuværende og potentielle frivillige som f.eks. Natteravne, lektiehjælperne eller andre frivillige. Derudover skal samarbejdet mellem de lokale aktører som f.eks. klubber og skoler og boligafdelinger styrkes, således at også disse aktører er med til at løse de trivselsmæssige problemer, der er især med de unge. Med andre ord 8

10 skal Beboerprojektet i samarbejde med andre aktører, også være parate til at tage ad hoc initiativer, så akut opståede problemer kan løses. Der skal ligeledes gives rum og mulighed for at beboerinitierede aktiviteter kan blive mulige. Kommende årlige aktiviteter Samarbejde med afdelingsbestyrelserne ved hjælp af netværksmøder, hvor de involverede i lokalområdet samles og udveksler erfaringer og planlægger nye aktiviteter. BB skal løbende informere lokalområdets aktører om nye initiativer og tiltag. Fastelavnsfest Sommertur Markedsdag BBs rolle er, at facilitere disse processer og skabe muligheder for løsninger. Succeskriterier At udgifterne til hærværk ved projektets afslutning er faldet i boligafdelingerne med 20% i alt. At 10 beboere melder sig til at lave aktivt frivilligt arbejde årlig fx lektiehjælp, lokale aktiviteter i afdelingerne etc. At mindst to afdelingsbestyrelser årligt introduceres for og indgår samarbejde med nye samarbejdspartnere. En årlig sommertur hvor mindst 200 beboere deltager En årlig markedsdag, hvor 10 forskellige lokale aktører deltager og hvor mindst 30 melder sig som frivillige. At mindst 10 forskellige beboere er inddraget i at arrangere den lokale Fastelavnsfest. At lektiecaféen fortsætter og mindst 15 frivillige er lektiehjælpere. Vi ønsker gennem indsatsen at give afdelingsbestyrelserne og de lokale aktører værktøjer, så de i højere grad kan navigere i lokalområdet blandt de mange aktører og interesserenter, så de både kan tilrettelægge længerevarende strategier og løse akut opstående problemer. Yderligere ønsker vi, at være med til at udvikle afdelingsbestyrelsernes arbejde, så flere beboere bliver aktive medborgere i deres lokalområde Tiltag der sigter mod bedre integration i boligafdelingerne og i lokalområdet Som beskrevet tidligere i denne helhedsplan lider de 10 FSB afdelinger under en meget høj grad af arbejdsløshed, og der er generelt også mange enlige 9

11 forsørgere i afdelingerne. Dette bevirker at et stor del af beboerne i afdelingerne er meget dårligt socialt stillet og har derfor stor risiko for social udstødelse. Dertil kommer at vi ofte oplever at især gruppen af enlige mødre kæmper med hvordan de skal opdrage deres børn og i det hele taget finde sig til rette i det danske samfund. Indsatsen for at øge integrationen skal derfor have forskellige former for fokus, men der lægges op til at fokus især skal være på enlige forsørgere og familier, hvor den ene eller begge forældre er uden arbejde. Sammen med lokale aktører, som feks. Jobcenteret, og sundhedsplejersker, Kringlebakken og FAKTI skal Beboerprojektet være med til at skabe projekter og initiativer der sætter uddannelse, sundhed, børns trivsel, ens jobmæssige ståsted etc. i fokus. Kommende årlige aktiviteter Tilbud der skaber og vedligeholder kontakt til enlige forsørgere og skrøbelige familier herunder igangsættelse af Projekt Bydelsmødre Kontakt til Etnisk Enhed og Jobcenter på Hejrevej, med henblik på at udvikle tilbud til de familier, som endnu ikke er i arbejde eller uddannelse. Tilbud om to aktivt inddragende initiativer for kvinder årligt fx motionstilbud. Afholdelse af fire møder i Integrations-netværket med henblik på at udvikle nye metoder til at integrere og håndtere udsatte enlige forsørgere og familier. Succeskriterier At der skabes kontakt til 50 enlige forsørgere eller skrøbelige familier om året, med henblik at komme i uddannelse eller job. At mindst 20 kvinder årligt deltager aktivt i et tilbud, så som kvindegymnastik eller svømning. At skabe kontakt til mindst 10 beboer årligt, som ønsker at indgå aktivt i at danne fx kulturelle mødesteder og aktiviteter for folk i Bispebjerg Tiltag der sigter mod et bedre ungdomsliv De utilpassede unge præger med deres utryghedsskabende adfærd i høj grad lokalområdet. Selvom de slet ikke er udtryk for flertallet af de unge, så er det en gruppe der smitter af på hele lokalområdet, da de bliver negative rollemodeller for hele kvarterets unge. De unge har en meget synlig adfærd, da de slår sig ned på et gadehjørne, på en skole etc. og er meget udadreagerende i deres adfærd, der bevirker at der er meget hærværk og som bevirker at beboerne bliver utrygge. 10

12 Langt størstedelen af de unge på Bispebjerg har overhovedet ikke nogen kriminel og truende adfærd, men lever bare i den risikofyldte verden som de fleste børn og unge begår sig i. Det er vigtigt, at disse unge også får opmærksomhed, så deres udviklingsvej ikke bliver uheldig, men at de får mulighed for at tage bevidste fremtidsvalg. Arbejdet med de kriminalitetstruede unge, der hænger ud på gaderne skal være en samlet indsats for hele lokalområdet med inddragelse af alle implicerede aktører. Denne indsats tager afsæt i projekt Plads til alle, der er en opsøgende, lokal og mobil socialpædagogisk indsats overfor de unge der hænger ud og laver ballade i lokalområdet. Projektet er et samarbejdsprojekt med alle implicerede parter i lokalområdet, herunder politi, SOF, BUF, klubber, skoler, Kulturhuset, Ungdomshuset, afdelingsbestyrelser, grundejerforeninger etc. Beboerprojektets har en koordinerende og evaluerende rolle i projektet. Projektet er finansieret af Økonomiforvaltningen. Projekt NV- Life, (se ansøgning indsendt af FSBbolig for nærmere projektbeskrivelse) er en vigtig del af det forebyggende arbejde overfor børn og unge i specielt boligafdelingen Gravervænget/Møllerlodden. Projektets formål er at bryde den negative spiral og inddrage børn og unge i de etablerede fritids- og sportstilbud og give dem fornuftig voksenkontakt, der baserer sig på tillid. Ydermere skal projektet få kontakt til børnenes familier og få dem delagtig gjort i deres børn liv på en positiv og fremadrettet måde. NV Life har kontorfællesskab med BB og BB er de ansattes daglige ledere. Derudover faciliterer BB projektet ved at videregive erfaring og sparring i det daglige arbejde. Med udgangspunkt i de mange ressourcer der er repræsenteret i blandt andet SSP-lokaludvalget skal der samarbejdes om en forebyggende indsats overfor børn og unge specielt på folkeskolerne. Formålet med indsatsen er at rette fokus på sociale overdrivelser, hvor børnene og de unge tror at de andre gør det og derved føler sig pressede til udøve kriminelle handlinger og indtage rusmidler. Der skal arbejdes helt konkret på at få flere unge ud i fritidslivet, og i den sammen hæng vil BB fortsat samarbejde med Projektrådgivningen. Projektrådgivningen har til formål at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet herunder at øge antallet af etniske minoriteter (primært børn og unge), der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. BB vil derfor aktivt bruge projektrådgivningen som sparringspartner og idéudvikler, med henblik på at få flere unge gjort aktive i fritidslivet. Beboerprojektet har gennem tiderne forsøgt at få igangsat projekter, der satte arbejdsmarkedet i centrum. I samarbejde med projektet Vi skaber Job (herefter VSJ) (se ansøgning indsendt af FSBbolig for nærmere projektbeskrivelse), er det vores intention at få de unge i tale på en anden måde, så der skabes bedre muligheder for at få de unge væk fra gaderne. 11

13 Erfaringen viser at de unge specielt børn af forældre med anden etnisk baggrund end dansk - gerne vil arbejde, men ikke ved hvordan de skal skaffe sig et job. VSJ bygger på pilotprojektet Nørrebro Skaber Job, der på 2.år drives af Projekt Rabarberlandet på Indre Nørrebro. Formålet med projektet er at hjælpe og fastholde unge i job og uddannelse. Vi Skaber Job tager primært afsæt i de tre FSBafdelinger: Bispeparken, Degnegården og Munkevangen på Bispebjerg Det er boligafdelinger, der har en høj procentdel af unge i målgruppen og som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. De tre afdelinger anses derfor som den primære målgruppe, og andre socialt udsatte unge, som projektet får kontakt til, vil være sekundær målgruppe. Der vil blive etableret et Vi Skaber Job - kontor, der har til huse hos Beboerprojekt Bispebjerg hvor en opsøgende medarbejder og en virksomhedskonsulent, skal indgå i kontorfællesskabet. Her vil det være muligt at samarbejde med Beboerprojekt Bispebjerg om opbygning af lokalt netværk i bydelen til relevante samarbejdspartnere. Derudover skal BB deltage i en følgegruppe, der bidrager med relevante forslag til forbedringer af projektet. Kommende årlige aktiviteter Med udgangspunkt i livsstilsundersøgelsen skal der tages initiativ til at udarbejde forebyggende indsatser over for unge Facilitering af lærerne på de lokale skoler, så de bliver klædt på til at løfte den forebyggende indsats overfor børnene og de unge. Der skal laves opsøgende arbejde overfor privatskolerne i Bispebjerg med henblik på inddragelse i relevante aktiviteter og netværk Koordinering af projekt Plads til alle med ansvar for styregruppe og projektets fremdrift. Deltage i 3 møder i netværket med professionelle aktører der arbejder på ungeområder - Ungetemadag Opstart eller vedligeholdelse af mindst et initiativ mellem boligafdeling og relevante aktører. Koordinering af de forskellige ungeindsatser herunder: Ungetemadag, NV Life, Plads til alle Deltage i SSP-lokaludvalg i Bispebjerg. Støtte op om projekt NV Life, så de ansatte får mulighed for at udføre opsøgende arbejde overfor unge med henblik på at få flere ud i fritidslivet blandet ved hjælp af at skabe netværk inden for og uden for lokalområdet. Støtte op om de ansatte i projekt VSJ, så de bliver en del af relevante netværk, så de får mulighed for at udføre opsøgende arbejde overfor unge med henblik på at skaffe job og uddannelse. 4 statusmøder med opsøgende medarbejder i VSJ. Regelmæssige møder med medarbejdere i NV-Life. 12

14 Succeskriterier At projekterne NV-life og VSJ opnår deres respektive succeskriterier (se de respektive helhedsplaner for detaljer) I regi af Plads til alle skal kriminaliteten halveres, de unge der hænger ud på gaderne skal aktiveres på en positiv måde og de unge der hænger ud på gaderne skal ikke have en kriminel adfærd. At der planlægges og gennemføres kriminalpræventive tiltag på folkeskolerne. At opnå samarbejde med mindst en privatskole om året At mindst 30 aktører indgår i ungenetværket - Ungetemadag Igennem BBs indsats i samarbejde med lokalområdet aktører er den ønskede virkning, at børn og unge i Bispebjerg får en bedre start på livet, så de bliver i stand til at tage bevidste fremtidsvalg. Få brudt den negative spiral, så de unge får en uddannelse, et arbejde og bliver aktive medborgere i samfundet. Indsatserne skal være relationsskabende og opbygge tillid, så de unge ses både som enkeltindivider og som del af fællesskaberne. Desuden skal lokalområdets aktører på Ungeområdet blive i stand til aktivt at bruge hinanden til at gennemføre frugtbare projekter, så et lokalområde f.eks. ikke gennem længere tid plages af hærværk Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærerne står over for en række boligsociale udfordringer, som de skal håndtere. BB bidrager aktivt til at klæde ejendomsfunktionærerne på til at varetage disse meget vigtige opgaver. For at imødekomme de stigende boligsociale krav til ejendomsfunktionærerne skal Beboerprojektet stå for at arrangere temadage, der har relevans for ejendomsfunktionærernes hverdag og de boligsociale udfordringer de møder i afdelingerne. Men indsatsen overfor ejendomsfunktionærerne skal også have fokus på netværket mellem lokalområdet og ejendomsfunktionærerne, således at de bliver bedre til at benyttet sig af de ressourcer, der allerede findes i lokalområdet, på fx ungeområdet såvel som i socialforvaltningsregi, så de ikke føler, at de skal løse eventuelle problemer på egen hånd. Kompetenceudvikling af frivillige Endvidere skal der sættes fokus på, hvordan BB kan understøtte afdelingsbestyrelserne, så de i højere grad bliver i stand til at blive aktive medspillere i løsningen af den boligsociale rolle i området. BB s erfaring med 13

15 bestyrelserne er, at de har meget svært ved at håndtere og gå ind i de boligsociale udfordringer, der findes i afdelingerne. Dette bunder delvist i at bestyrelserne skal håndtere driften af en afdelingen og derfor ikke har særligt mange ressourcer tilbage, når det kommer til at finde ud af, hvordan man inddrager borgerne som ikke kender til beboerdemokratiet eller til hvordan man bruger ressourcerne i lokaleområdet til at mindske fx hærværk i en afdeling. Der skal skabes fora, hvor afdelingsbestyrelserne får mulighed for at erfaringsudveksle og hvor nye initiativer kan diskuteres. De fælles udfordringer som hele områdets afdelinger har f.eks. hvordan beboerne bliver aktive deltagere i beboerdemokratiet, hvordan naboskabet bliver bedre etc. skal diskuteres og der skal skabes muligheder for at igangsætte fælles initiativer, der understøtter områdets behov og ønsker på tværs af de enkelte boligafdelinger. Beboerprojektets rolle i forhold til de mange forskellige frivillige i området er at kvalificere deres frivillige arbejde, så de ikke bare gør en god og nødvendig indsats, men så de også videreudvikler sig og vokser med opgaven. Indsatsen vil være forskellig alt efter, hvilken gruppe frivillige BB arbejder med. Kommende årlige aktiviteter Fortsat løbende kontakt til ejendomsfunktionærer Afholdelse af to årlige temadage for ejendomsfunktionærer Afholdelse af mindst en årlig visionsdag for afdelingsbestyrelser herunder kvalificering af hvordan man inddrager andre aktører i løsningen af de boligsociale udfordringer. Rekruttering af frivillige til lektiecafeen To årlige initiativer for de frivillige i BB Fortsat løbende kontakt til afdelingsbestyrelserne Succeskriterier Tilbud om to årlige temadage for ejendomsfunktionærer, med minimum 75% deltagelse Tilbud om to årlige initiativer for frivillige med minimum 75 % deltagelse Tilbud om en årlig visionsdag for afdelingsbestyrelser med deltagelse af minimum 80% af boligafdelingerne Modtagelse af nye beboere At bo i alment byggeri har elementer og fordele, som mange nytilflyttere ikke kender til. At bo så tæt kræver fx at spillereglerne overholdes. Derfor er arbejdet med målrettet at kontakte nytilflyttere meget vigtigt. For at de nye beboere skal føle sig velkomne, er det vigtigt at informere og have en dialog om, hvordan boligafdelingen kan leve op til deres forventninger om et rart og trygt sted at bo. Derfor skal der informeres om miljø, affald, vaskeregler, husorden og ikke mindst, hvordan man som beboer kan føle sig ansvarlig for, at det forbliver et godt sted at bo. 14

16 Opgaven skal varetages af en opsøgende medarbejder, der både får tilknytning til og viden om hver enkelt boligafdeling og Beboerprojekt Bispebjerg og de muligheder, der findes i lokalområdet. Tilbuddet om velkomstbesøg skal naturligvis være frivilligt for de nye beboere. Udover at skulle stå for at besøge beboerne skal den opsøgende medarbejder ligeledes være med til at skabe netværk mellem de beboere han/hun kommer i kontakt med og de relevante aktører, der eventuelt kan være med til at øge trivslen/integrationen af disse. Succeskriterier At alle af nytilflyttere får tilbud om et besøg af den opsøgende medarbejder. At antallet af klager falder i boligafdelingerne med 25%. Besøg hos 80 % af de nytilflyttede beboere. Den tilsigtede virkning er, at konflikterne i boligområderne minimeres og erstattes af dialog og tillid mellem beboerne. 7 - Hvordan skal delmål og succeskriterier måles og vurderes Forud for projektets begyndelse foretages en ekstern udgangsmåling på baggrund af KÅS statistikker, kvalitative interview og indsamling af data relevante steder som fx antallet af klager i de 10 afdelinger. Kvartalsvis udarbejdes der oversigter over projektets aktiviteter og projekter, der skal danne baggrund for ekstern evaluering. Helhedsplanen forpligter sig til at deltage i et halvårligt evalueringskoncept i samarbejde med Københavns Kommune. 8 - Forudsætninger for at gennemføre projektet Beboerprojektet har gennem sit arbejde fået opbygget et godt og stærk netværk. Dette netværk skal styrkes og videreudvikles med henblik på at aktørerne selvstændigt kan tage initiativer uafhængigt af Beboerprojektet. 15

17 9 - Forankring Der arbejdes til stadighed på at forankre de enkelte projekter i lokalområdet Information og formidling Beboerprojektet vedligeholder og videreudvikler Beboerprojektet leverer stof til de husstandsomdelte publikationer som Bispebjerg Lokaludvalg udgiver. Fremover skal der udsendes regelmæssige nyhedsbreve til afdelingsbestyrelser og andre relevante samarbejdspartnere Projektets organisering Den boligsociale indsats skal ledes af en styregruppe, der består af i alt 13 medlemmer heraf 3 med observatør status. Styregruppen holder møde mindst 4 årligt. Styregruppen består af FSB-medarbejder (Formand), chef for SOF Bispebjerg (næstformand), en medarbejder fra BUF Bispebjerg, en medarbejder fra SOF Bispebjerg, et medlem fra Bispebjerg Lokaludvalg, en repræsentant for ejendomsfunktionærerne, 4 repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og som observatører medarbejderne i den boligsociale indsats. Den daglige ledelse sker lokalt med øvre reference til formandskabet, som består af formanden og næstformanden Projektets samspil med andre initiativer BB kan opfattes som limen, der kan få de andre ydelser og projekter til at hænge sammen. BBs kompetencer er anderledes end de andre tiltag i området. BB kan lytte og sætte sammen og få koret til at synge bedre, end hvad hver enkelt stemme kan præstere. BBs rolle er ofte at mediere, igangsætte, samle op og realisere. Beboerprojekt Bispebjerg indgår endvidere som centrale samarbejdspartnere i helhedsplansansøgningen Vi skaber job, som omfatter i alt seks FSBafdelinger, tre på Indre Nørrebro og tre på Bispebjerg. (se separat indsendt ansøgning som indsendes sideløbende med denne til Landsbyggefonden). 16

18 BB er tillige en central del af helhedsplanen NV-life (tidligere Positiv Fritid ) i afdelingen Gravervænget/Møllerlodden, som allerede er igangsat Projektets milepæle ift. indsatsområder Indsatsområder Hvert års skal følgende udføres: Øget trivsel Kontakt til afdelingsbestyrelser ved hjælp af nyhedsbreve og lignende Forbyggende initiativer for at mindske hærværk Fastelavnsfest Sommertur Markedsdag Mindst 10 møder med medarbejdere i NV-Life Bedre integration Bedre ungdomsliv Tilbud der skaber og vedligeholder kontakt til enlige forsørgere. Opsøgende arbejde overfor unge med henblik på at skaffe job og uddannelse Fire arrangementer, hvor forskellige folk kan mødes Rekruttering og fastholdelse af lektiehjælperne Tilbud om to aktivt inddragende initiativer for kvinder Afholdelse af fire møder i Integrationsnetværket Kompetenceudvikling Modtagelse af nye beboere Mindst én forebyggende indsats over for unge Kontakt til mindst én privatskole 3 møder i netværket med professionelle aktører der arbejder på ungeområder Opstart eller vedligeholdelse af mindst et initiativ mellem boligafdeling og relevante aktører. 4 statusmøder med opsøgende medarbejder i VSJ Afklaring af ejendomsinspektørers ønsker Afholdelse af to temadage for ejendomsfunktionærer To initiativer for de frivillige i BB Kontakt til alle afdelingsbestyrelser 17

19 14 - Budget Se bilag Projekter Beboerprojekt Bispebjerg har deltaget i Modtagelse af nye beboere Fra har indsatsen især haft fokus på den enkelte afdeling i forbindelse med modtagelse af nye beboere og i forbindelse med integration af beboere. Det har bl.a. udmøntet sig i udarbejdelsen af beboerhåndbøger, som blev givet til nye beboere, og der blev også i et par afdelinger lavet en velkomstbesøgsordning. Der er desuden blevet arbejdet på at etablere et godt samarbejde med bestyrelserne, samt at etablere et netværk for bestyrelserne i forhold til andre aktører i lokalområdet. Det har været svært at fastholde et kontinuerligt arbejde i forhold til modtagelse af nye beboere af forskellige årsager. Men der er ifølge ejendomsfunktionærerne ikke tvivl om, at der er stort behov for at nye beboere får et velkomstbesøg, hvor de får information om hvad der er vigtigt når man flytter ind i en afdeling. Fx i Bispeparken var der i fraflytninger, svarende til 12 % og antallet af danskere med indvandrerbaggrund er 16 % højere end folk med dansk baggrund. Mange bestyrelser og ejendomsfunktionærer har givet udtryk for, hvor svært det er at stå overfor en beboer som ikke taler sproget og som måske aldrig har boet i et alment lejlighedskompleks tidligere. For at imødekomme mange af de konflikter der opstår, når nytilflyttede beboere ikke kender boligafdelingens "færdselsregler kan det løse sig ved at alle nye beboere får et velkomstbesøg, hvor regler og muligheder bliver opridset ved indflytningen. Miljø og affaldssortering er en stor udfordring for boligafdelingerne, og det tager også meget af ejendomsfunktionærernes tid tid som de i stedet kunne bruge på noget mere frugtbart. Det er BB og ejendomsfunktionærernes indtryk, at mange handler i uvidenhed, men at langt fra alle beboere nås gennem skriftligt informationsmateriale og der derfor kræves det at der gøres en ekstra indsats. Den opsøgende medarbejder, der tænkes ansat til at varetage modtagelsesinitiativerne, vil endvidere have til opgave at informere om områdets mange muligheder og tilbud og derigennem få beboerne til at føle sig som en velkommen nabo helt fra starten. Det frivillige arbejde I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp har BB lavet en lektiecafe, som har til huse i Beboerprojektets lokaler. Cafeen kører nu på tredje år med åbningstid to gange om ugen. Der er tilknyttet ca. 15 frivillige lektiehjælpere, som bor i lokalområdet og ca. 40 børn i alderen 7-16 år kommer i lektiecafeen, hvor de får hjælp mere deres lektier og hygger sig med hinanden og de voksne hjælpere. Lektiecaféen er et vigtigt ansigt udadtil og stedet er kendt af beboerne. 18

20 Fastholdelsen af lektiehjælperne er en vigtig opgave for Beboerprojektet, ikke mindst for børnenes skyld. Deltagelsen i lektiecaféen har igennem årene været stigende og det vil derfor være sandsynligt at endnu flere børn, vil besøge lektiecafeen i fremtiden. I forbindelse med Lektiecaféen blev det forsøgt at etablere en Kvindesnakkeklub. Initiativet blev skrinlagt, da fremmødet var for ringe. Idræt for kvinder Der er løbende blevet igangsat forskellige tiltag på idrætsområdet for kvinder svømning i samarbejde med foreningen SHE Zone og gymnastik for etniske ældre i samarbejde med Folkesundhed København. På længere sigt kan disse tiltag hvile i sig selv, men de har krævet lidt starthjælp. Formålet med projekterne er at give kvinderne selvværd og styrke deres kropsbevidsthed. Specielt i forbindelse med kvindesvømningen er flere af kvinderne vokset med opgaven og har uddannet sig til svømmeinstruktører og livreddere. Arbejdet med at styrke kvinderne selvværd skal ses i sammenhæng med, hvordan de indgår i familien, arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed. Lokale arrangementer BB har samarbejdet med boligafdelingerne om at lave jule/fastelavnsfest i kulturhuset. Der er ligeledes i samarbejde med afdelingerne blevet arrangeret en årlig sommertur til fx Bonbon-land for afdelingernes familier. Der er ved at blive skabt tradition for arrangementerne og på længere sigt, kan de fungere uafhængigt af Beboerprojektets deltagelse. Smag på Nordvest I samarbejde med Kvarterløft Nordvest, foreningen etniske ældre i fokus og Servicebutikken har BB løbende arrangeret Smag på Nordvest. Et meget enkelt projekt, hvor lokale beboere har haft mulighed for at lave mad sammen med en gæstekok fra et eller andet land. Projektet har været en stor succes, hvor mange har mødtes om det at lave og spise mad. I forbindelse med projektet er der blevet udgivet to kogebøger. Nu hvor kvarterløftet snart er slut, har BB overtaget projektet. I fremtiden kunne det været oplagt at inddrage frivillige til at løse opgaver i forbindelse med afviklingen af arrangementerne. Affaldssorteringsprojekt Beboerprojektet har i samarbejde med primært ejendomskontoret i afdelingen Bispeparken gennemført et affaldssorteringsprojekt. Projektet var et pilotprojekt, hvor der er blevet udarbejdet materiale, der kan overtages af andre boligafdelinger. FSB har efterfølgende overtaget projektet og har planer om at gennemføre det i relevante boligafdelinger. Affaldsprojektet er et godt eksempel på et projekt, som ikke lykkedes fuldt ud. Det er BB s erfaring, at projekter som ikke til fulde har levet op til forventningerne, generelt set er projekter som ikke er født af de involverede 19

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden NV-LIFE Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012 fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden Indhold Indledning Udvidelse af eksisterende og 3 nye

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Indhold 1. Forord... 2 2. Resumé... 3 3. Baggrund - boligområdet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere