Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012"

Transkript

1 Rådhuspladsen København V Telefon Telefax Giro CVR Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg december 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - RESUMÉ AF PROJEKTET BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET BESKRIVELSE AF BEBOERSAMMENSÆTNINGEN TIDLIGERE INDSATSER INDSATSEN PROJEKTETS FORMÅL INDSATSOMRÅDER KOMMENDE ANSATTE I PROJEKTET PROJEKTETS MÅLGRUPPE INDSATSOMRÅDER MÅL OG SUCCESKRITERIER TILTAG DER SIGTER MOD ØGET TRIVSEL BLANDT BEBOERNE TILTAG DER SIGTER MOD BEDRE INTEGRATION I BOLIGAFDELINGERNE OG I LOKALOMRÅDET TILTAG DER SIGTER MOD ET BEDRE UNGDOMSLIV KOMPETENCEUDVIKLING AF EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG FRIVILLIGE MODTAGELSE AF NYE BEBOERE HVORDAN SKAL DELMÅL OG SUCCESKRITERIER MÅLES OG VURDERES FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET FORANKRING INFORMATION OG FORMIDLING PROJEKTETS ORGANISERING PROJEKTETS SAMSPIL MED ANDRE INITIATIVER PROJEKTETS MILEPÆLE IFT. INDSATSOMRÅDER BUDGET PROJEKTER BEBOERPROJEKT BISPEBJERG HAR DELTAGET I

3 1 - Resumé af projektet Den nuværende boligsociale indsats på Bispebjerg Beboerprojekt Bispebjerg (herefter BB) ønskes fortsat i 4 år. Der er nu ansat to medarbejdere i projektet, en beboerrådgiver og en medarbejder ansat af aktivitetsmidlerne, og denne konstruktion ønskes videreført. Yderligere ønskes ansat en opsøgende medarbejder, der skal varetage indsatsområdet, der omhandler modtagelse af nye beboere i boligafdelingerne. Der er en række problemstillinger, som stadig fylder meget i lokalområdet. Mange familier er dårligt integrerede både i deres boligafdeling og i samfundet som helhed. BB skal derfor fortsat være medvirkende til at disse familier og deres børn bliver en aktiv del af boligafdelingerne og samfundet som helhed. Desuden er der mange børn og unge, som anses for at være utilpassede i forhold til boligafdelingerne og bydelen generelt. Beboerprojektet har været med til at iværksætte en række indsatser for børn og unge, men det vurderes, at indsatsen skal fortsættes i endnu en årrække, før problemerne er løst på en tilfredsstillende måde, således at borgerne kan føle sig trygge. Evnen til at danne netværk på tværs af alder og etnicitet er fortsat meget dårlig i boligafdelingerne. Dette hænger blandt andet sammen med, at der bor mange gamle danskere og mange unge familier med anden etnisk baggrund. Problemet er, at det er svært at samle folk, og få dem til at arbejde for en fælles sag. I denne sammenhæng skal BB skal fortsat udvikle fora, hvor borgerne på tværs af etnicitet, religion, alder etc. får mulighed for at mødes om en fælles sag eller tema som f.eks. skole, børnehave, job, uddannelse etc. Ejendomsfunktionærernes arbejde kræver en høj grad af social indsigt og stiller store krav til deres håndtering af forskellige boligsociale opgaver. Det er derfor også vigtigt at fokusere på kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærerne i forhold til det boligsociale arbejde. Der hvor den boligsociale indsats også vil gøre en stor forskel i lokalområdet, er i forbindelse med dannelse af netværk mellem aktører, der ikke har haft tradition for at tale sammen. Det er vigtigt, at der findes nogen der har overblikket, og som forstår at lave de forbindelser, der giver mening i forhold til problemstillingerne både i afdelingerne og i resten at lokalområdet. Der kommer jævnligt nye aktører til og BB har haft og vil fortsat have som fokusområde at holde sig ajour med nye aktører og indlemme dem i netværk. Det er FSB s og BB s opfattelse, at dette stykke arbejde, ikke alene er uundværligt for lokalområdets aktører, og at det fortsat skal varetages af BB. BB vil desuden fortsætte med udvikle nye ideer og skaber nye projekter. BB vil også fungere som sparringspartner for professionelle såvel som afdelingsbestyrelser i Bispebjerg. 2

4 Projektet skal som nu dække ti FSB afdelinger: 1-21 Kantorparken, 1-22 Bispeparken, 1-31 Dommerparken, 1-25 Klerkegården, 1-17 Degnegården, 1-52 Gravervænget/Møllerlodden, 1-19 Klokkergården, 1-29 Munkevangen, 1-33 Birkebo og 1-28 Rebslagerhus. Afdelingerne udgør tilsammen ca mennesker fordelt på 3175 husstande. Projektet overordnede formål vil fortsat være at styrke det sociale liv på Bispebjerg og fremme udviklingen af et velfungerende og selvbærende Bispebjerg. Dette kommer til udtryk gennem følgende overordnede visioner : - At folk udtrykker glæde og viser trivsel ved at bo i afdelingerne. - At beboerne i afdelingerne danner netværk inden og uden for boligområdet og igangsætter initiativer på tværs af sociale, kulturelle, og andre skel - At unge får et godt ungdomsliv - At ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser løser de boligsociale udfordringer de møder i deres hverdag. Med udgangspunkt i vores overordnede vision skal indsatsområderne skal være: o At trivslen øges blandt beboerne o At integrationen bliver bedre mellem beboerne i boligafdelingerne og i lokalområdet. o At de unge får et bedre ungdomsliv o At ejendomsfunktionærer og frivillige får øgede kompetencer o At nye beboere får en bedre modtagelse i boligområdet. Beboerprojekt Bispebjerg indgår i samarbejdet om helhedsplansansøgningen Vi Skaber Job (herefter VSJ), som omfatter i alt seks FSB-afdelinger, tre på Indre Nørrebro og tre på Bispebjerg. (se separat indsendt ansøgning som indsendes sideløbende med denne til Landsbyggefonden). BB er tillige en central del af helhedsplanen NV Life (tidligere Positiv Fritid ) i afdelingen Gravervænget/Møllerlodden, som er igangsat efter bevilling fra blandt andet Landsbyggefonden. 2 - Baggrunden for projektet Beskrivelse af beboersammensætningen Bispebjerg er på mange måder et sammensat og mangfoldigt område. Ser man området ovenfra er der grønne områder, gode boliger, højt til loftet, brede gader, beboere der ønsker at gøre en forskel for deres kvarter, mange aktører der ønsker at indgå i at gøre området bedre men alligevel er Bispebjerg også 3

5 et område med alt for mange sociale problemer. Sammenholdes alle de negative parametre kan det medføre en negativ spiral, som meget hurtigt kan få overskuelige konsekvenser. Det sætter sit præg på området, når ca. 57% af beboerne har en indkomst på mindre end kr. årligt, og den gennemsnitlige indkomst samlet set er kr. Til sammenligning er den gennemsnitlige indkomst i Københavns Kommune som helhed kr. årligt 35 % højere end på Bispebjerg. Der ses en tendens til at området drænes for økonomiske ressourcer når fraflytningen i området er på 14 % årligt og den gennemsnitlige årlige indkomst for tilflyttere er kr. og fraflyttere har en gennemsnitlig årlig indkomst er på , på trods af at den gennemsnitlige indkomst stadig er lav for fraflytterne. Antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp er 36% til sammenligning er det 21% i Københavns Kommune. Et børnerigt kvarter er i princippet en positiv ressource, men når antallet af enlige forsørgere er så højt som 41 % mod 28 % i resten af København Kommune så kan der opstå problemer. Erfaringsmæssigt får det ofte den uheldige konsekvens at børnene bliver sårbare og utilpassede. Antallet af børn og unge er steget med 31% siden % af børnene har forældre med anden etnisk baggrund end dansk i resten af Københavns Kommune er tallet 30%. Antallet af danskere med anden etnisk baggrund end dansk er steget med 16 % siden I 2007 udgør danskere med indvandrerbaggrund 46 % af den samlede befolkning i FSBs boligafdelinger. Som tidligere nævnt kan tal ikke ses isoleret. Det behøver ikke at være et problem, at der er mange enlige forsørgere, men når antallet af enlige forsørgere sammenholdes med den gennemsnitlige årlige indkomst og antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge og kontakthjælp så bør alarmklokkerne gå i gang. Mange kvinder, som erfaringsmæssigt er dem der er enlige forsørgere, er i farezonen for at blive isolerede. Alt for mange kvinder mangler uddannelse og muligheder for at komme videre Tidligere indsatser Siden midten af 1990 erne har der været skiftende indsatser på Bispebjerg. Den boligsociale indsats Degneren eksisterede i bydelen fra Degneren var for eksempel med til at løse forskellige boligsociale problemer, især med fokus på psykisk syge, børn og misbrugere. Kvarterløft Femkanten fungerede fra 1995 til 2000 og fra 2001 til udgangen af 2007 har Kvarterløft NV nogen geografisk sammenfald med den boligsociale indsats. 4

6 2.3 Indsatsen På trods af ovennævnte indsatser oplevede mange beboere Bispebjerg som et belastet område. Der var således bekymring for, at bydelen inden for få år ville udvikle sociale problemer, der kunne forringe bydelens mange andre kvaliteter, som både Degneren og de to kvarterløft havde været med til at udvikle. Der var således høj arbejdsløshed blandt unge, problemer med kriminalitet og hærværk etc. Beboersammensætningen havde også ændret sig igennem 90 erne fra at bestå hovedsageligt at gamle danskere til også at bestå af danskere med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke alle var lige godt integrerede. Der var således høj ledighed blandt beboere af anden etnisk herkomst end dansk. Desuden frygtede man, at især børnene fra disse hjem ville udvikle sociale problemer. Derudover var der fulgt en række problemer i kølvandet på stigningen af beboere med dårligt kendskab til det at bo i almene boliger. Der var således stigende problemer med at overholde vasketider, opsættelse af paraboler, og fugtskader etc. Med baggrund i disse problemer blev der i 2003 ansøgt og bevilget midler for 5 år fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune til en ny boligsocial indsats på Bispebjerg. Beboerprojekt Bispebjerg har således eksisteret siden januar Det overordnede formål har siden indsatsens begyndelse været at medvirke til styrke det sociale liv på Bispebjerg og at fremme udviklingen af et velfungerende og selvbærende Bispebjerg. For at blive i stand til at indfri målene om at gøre Bispebjerg til et mere attraktivt sted at bo, har Beboerprojekt Bispebjerg taget afsæt i følgende indsatsområder: o Tiltag der sigter mod bedre naboskab og øget trivsel o Tiltag der sikrer bedre integration af beboere i boligafdelingerne og i lokalområdet o Modtagelsesinitiativer overfor nye beboere o Tiltag der sigter mod et bedre ungdomsliv o Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige Indsatserne har konkret haft til opgave at opbygge netværk i forhold til bestyrelser og ejendomsfunktionærer og andre aktører i området. Beboerrådgiverne har ligeledes fungeret som sparringspartnere i forhold til boligafdelingerne og andre aktører i forbindelse med udvikling af nye projekter, ansøgninger etc. For at kunne styrke og udvikle kvalificerede tiltag har BB faciliteret de forskellige aktører ved hjælp af både kvalitative og kvantitative undersøgelser herunder Livsstilsundersøgelse af de unge på Bispebjerg. 5

7 Afslutningsvis i ansøgningen kan man læse et udpluk af, hvilke projekter BB har arbejdet med. 3 - Projektets formål Med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger skal den boligsociale indsats fortsat medvirke til styrke det sociale liv på Bispebjerg og at fremme udviklingen af et velfungerende og selvbærende Bispebjerg således at Bispebjerg bliver et mere attraktivt sted at bo. Beboerprojektets overordnede vision er således : - At folk udtrykker glæde og viser trivsel ved at bo i afdelingerne. - At beboerne i afdelingerne danner netværk inden og uden for boligområdet og igangsætter initiativer på tværs af kulturelle, sproglige og etnisk barrierer - At unge får et godt ungdomsliv - At ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser løser de boligsociale udfordringer de møder i deres hverdag. Målene som beboerprojektet ønsker at indfri, stemmer således overens med Socialudvalgets målsætninger for udviklingen af Københavns Kommune, som lyder: Socialudvalgets mission er, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet. De områdespecifikke indsatser kan bidrage til dette ved at fremme en positiv udvikling i de almene boligområder. Målene er derfor at fremme integrationen af socialt udsatte borgere i boligområdet og samfundet, at fremme integrationen af beboere med etnisk minoritetsbaggrund i boligområdet og i samfundet, at forebygge kriminalitet og fremme den oplevede tryghed blandt beboerne samt at forbedre boligområdernes image. Indsatserne i forhold til unge, beboere med etnisk minoritetsbaggrund samt frivillige kan således støtte op omkring målsætningerne ved at fremme socialt udsatte unge og voksnes inklusion i sociale netværk, fremme lige muligheder for beskæftigelse og uddannelse, fremme deltagelse i det etablerede kultur- og fritidsliv og styrke den frivillige indsats i boligområdet. 6

8 4 Indsatsområder For at blive i stand til at opfylde vores overordnede vision, skal Beboeprojektet taget udgangspunkt i nedenstående indsatsområder. BB s indsats skal således sikre og understøtte: o Tiltag der sigter mod øget trivsel blandt beboerne o Tiltag der sikrer bedre integration af beboere i boligafdelingerne og i lokalområdet. o Tiltag der sigter mod et bedre ungdomsliv o Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige o Modtagelse af nye beboere Med udgangspunkt i de ovennævnte indsatsområder bliver det i det følgende beskrevet, hvordan den kommende boligsociale indsats skal se ud. Men inden dette vil vi gøre rede for hvordan Beboerprojektets overordnede tilgang til det boligsociale arbejde ser ud. Som udgangspunkt vil BB s indsats både have ressourcebaseret og problemorienteret tilgang. BB lægger med andre ord vægt på, at beboere såvel som andre aktører i Bispebjerg skal inddrages aktivt, således at de selv ejer de initiativer der bliver iværksat. Overordnet kan man sige, at BB s fokus vil være at give beboere såvel som andre aktører redskaber og mulighederne for selv i fremtiden af skabe og vedligeholde de ovenfor skitserede mål. Der er derfor allerede fra begyndelsen fokus på forankring. Det er generelt for alle BB s kommende aktiviteter, at de initiativer og projekter der bliver iværksat, bliver til i samarbejde med de lokale aktører, der allerede findes i området. BB har således allerede god erfaring med at samarbejde med kommunale forvaltninger og ikke mindst lokale aktører og projekter Kommende ansatte i projektet Til varetagelse af opgaverne i Beboerprojektet ansættes fremover tre medarbejdere. To boligsociale koordinatorer, der står for udvikling og netværksdannelsen, og som varetager den daglige ledelse af selve BB. Den tredje medarbejder skal være opsøgende og have ansvar for at besøge nye tilflyttere i de 10 boligafdelinger. Endvidere vil BB have kontorfællesskab med medarbejderne fra projekterne NV-life og Vi Skaber Job. 7

9 5 - Projektets målgruppe o Bestyrelserne og ejendomsfunktionærerne i de ti FSB afdelinger o Beboere der deltager i det frivillige arbejde o Børn og unge mellem 6-18 år o Aktører inden for børne- og ungeområdet o Beboere generelt i Bispebjerg, med specielt fokus på de 10 FSB afdelinger o Skrøbelige familier der er præget af blandt andet enlige forsørgere og forældre, som står udenfor arbejdsmarkedet. 6 - Indsatsområder mål og succeskriterier Tiltag der sigter mod øget trivsel blandt beboerne Flere beboere giver udtryk for, at de føler sig utrygge ved at bo i Bispebjerg specielt er de utrygge om aftenen på gaden. Området er til tider præget af megen hærværk, larm, knallertkørsel og graffiti. Forældre har ikke lyst til at sende deres børn ned i gården for at lege etc. Afdelingsbestyrelserne og beboerne føler sig ofte magtesløse og ser ofte løsningerne af problemerne isoleret frem for som et samarbejde mellem de mange aktører i Bispebjerg. BB skal i samarbejde med områdets ressourcer være igangsættere af aktiviteter der skaber netværk i lokalområdet, så hele lokalområdet ved fælles hjælp er med til at løse problemerne. Med udgangspunkt i BBs erfaringer med, at flere beboere gerne vil være initiativtagere eller deltagere i forskellige projekter i lokalområdet skal der igangsættes forskellige former for aktiviteter, hvor frivillige og beboerne er et vigtigt element. Beboernes ønsker om aktiv deltagelse skal kanaliseres over i projekter, hvor de bliver indfriet og hvor beboerne selv spiller en aktiv rolle. Der skal i denne forbindelse lægges vægt på initiativer, hvor beboerne tager ejerskab over initiativer, der øger trivslen generelt. De igangsatte aktiviteter skal i udgangspunktet tilbyde beboerne at være aktive medborgere i deres lokalområde. Aktiviteterne skal inddrage lokalområdets nuværende og potentielle frivillige som f.eks. Natteravne, lektiehjælperne eller andre frivillige. Derudover skal samarbejdet mellem de lokale aktører som f.eks. klubber og skoler og boligafdelinger styrkes, således at også disse aktører er med til at løse de trivselsmæssige problemer, der er især med de unge. Med andre ord 8

10 skal Beboerprojektet i samarbejde med andre aktører, også være parate til at tage ad hoc initiativer, så akut opståede problemer kan løses. Der skal ligeledes gives rum og mulighed for at beboerinitierede aktiviteter kan blive mulige. Kommende årlige aktiviteter Samarbejde med afdelingsbestyrelserne ved hjælp af netværksmøder, hvor de involverede i lokalområdet samles og udveksler erfaringer og planlægger nye aktiviteter. BB skal løbende informere lokalområdets aktører om nye initiativer og tiltag. Fastelavnsfest Sommertur Markedsdag BBs rolle er, at facilitere disse processer og skabe muligheder for løsninger. Succeskriterier At udgifterne til hærværk ved projektets afslutning er faldet i boligafdelingerne med 20% i alt. At 10 beboere melder sig til at lave aktivt frivilligt arbejde årlig fx lektiehjælp, lokale aktiviteter i afdelingerne etc. At mindst to afdelingsbestyrelser årligt introduceres for og indgår samarbejde med nye samarbejdspartnere. En årlig sommertur hvor mindst 200 beboere deltager En årlig markedsdag, hvor 10 forskellige lokale aktører deltager og hvor mindst 30 melder sig som frivillige. At mindst 10 forskellige beboere er inddraget i at arrangere den lokale Fastelavnsfest. At lektiecaféen fortsætter og mindst 15 frivillige er lektiehjælpere. Vi ønsker gennem indsatsen at give afdelingsbestyrelserne og de lokale aktører værktøjer, så de i højere grad kan navigere i lokalområdet blandt de mange aktører og interesserenter, så de både kan tilrettelægge længerevarende strategier og løse akut opstående problemer. Yderligere ønsker vi, at være med til at udvikle afdelingsbestyrelsernes arbejde, så flere beboere bliver aktive medborgere i deres lokalområde Tiltag der sigter mod bedre integration i boligafdelingerne og i lokalområdet Som beskrevet tidligere i denne helhedsplan lider de 10 FSB afdelinger under en meget høj grad af arbejdsløshed, og der er generelt også mange enlige 9

11 forsørgere i afdelingerne. Dette bevirker at et stor del af beboerne i afdelingerne er meget dårligt socialt stillet og har derfor stor risiko for social udstødelse. Dertil kommer at vi ofte oplever at især gruppen af enlige mødre kæmper med hvordan de skal opdrage deres børn og i det hele taget finde sig til rette i det danske samfund. Indsatsen for at øge integrationen skal derfor have forskellige former for fokus, men der lægges op til at fokus især skal være på enlige forsørgere og familier, hvor den ene eller begge forældre er uden arbejde. Sammen med lokale aktører, som feks. Jobcenteret, og sundhedsplejersker, Kringlebakken og FAKTI skal Beboerprojektet være med til at skabe projekter og initiativer der sætter uddannelse, sundhed, børns trivsel, ens jobmæssige ståsted etc. i fokus. Kommende årlige aktiviteter Tilbud der skaber og vedligeholder kontakt til enlige forsørgere og skrøbelige familier herunder igangsættelse af Projekt Bydelsmødre Kontakt til Etnisk Enhed og Jobcenter på Hejrevej, med henblik på at udvikle tilbud til de familier, som endnu ikke er i arbejde eller uddannelse. Tilbud om to aktivt inddragende initiativer for kvinder årligt fx motionstilbud. Afholdelse af fire møder i Integrations-netværket med henblik på at udvikle nye metoder til at integrere og håndtere udsatte enlige forsørgere og familier. Succeskriterier At der skabes kontakt til 50 enlige forsørgere eller skrøbelige familier om året, med henblik at komme i uddannelse eller job. At mindst 20 kvinder årligt deltager aktivt i et tilbud, så som kvindegymnastik eller svømning. At skabe kontakt til mindst 10 beboer årligt, som ønsker at indgå aktivt i at danne fx kulturelle mødesteder og aktiviteter for folk i Bispebjerg Tiltag der sigter mod et bedre ungdomsliv De utilpassede unge præger med deres utryghedsskabende adfærd i høj grad lokalområdet. Selvom de slet ikke er udtryk for flertallet af de unge, så er det en gruppe der smitter af på hele lokalområdet, da de bliver negative rollemodeller for hele kvarterets unge. De unge har en meget synlig adfærd, da de slår sig ned på et gadehjørne, på en skole etc. og er meget udadreagerende i deres adfærd, der bevirker at der er meget hærværk og som bevirker at beboerne bliver utrygge. 10

12 Langt størstedelen af de unge på Bispebjerg har overhovedet ikke nogen kriminel og truende adfærd, men lever bare i den risikofyldte verden som de fleste børn og unge begår sig i. Det er vigtigt, at disse unge også får opmærksomhed, så deres udviklingsvej ikke bliver uheldig, men at de får mulighed for at tage bevidste fremtidsvalg. Arbejdet med de kriminalitetstruede unge, der hænger ud på gaderne skal være en samlet indsats for hele lokalområdet med inddragelse af alle implicerede aktører. Denne indsats tager afsæt i projekt Plads til alle, der er en opsøgende, lokal og mobil socialpædagogisk indsats overfor de unge der hænger ud og laver ballade i lokalområdet. Projektet er et samarbejdsprojekt med alle implicerede parter i lokalområdet, herunder politi, SOF, BUF, klubber, skoler, Kulturhuset, Ungdomshuset, afdelingsbestyrelser, grundejerforeninger etc. Beboerprojektets har en koordinerende og evaluerende rolle i projektet. Projektet er finansieret af Økonomiforvaltningen. Projekt NV- Life, (se ansøgning indsendt af FSBbolig for nærmere projektbeskrivelse) er en vigtig del af det forebyggende arbejde overfor børn og unge i specielt boligafdelingen Gravervænget/Møllerlodden. Projektets formål er at bryde den negative spiral og inddrage børn og unge i de etablerede fritids- og sportstilbud og give dem fornuftig voksenkontakt, der baserer sig på tillid. Ydermere skal projektet få kontakt til børnenes familier og få dem delagtig gjort i deres børn liv på en positiv og fremadrettet måde. NV Life har kontorfællesskab med BB og BB er de ansattes daglige ledere. Derudover faciliterer BB projektet ved at videregive erfaring og sparring i det daglige arbejde. Med udgangspunkt i de mange ressourcer der er repræsenteret i blandt andet SSP-lokaludvalget skal der samarbejdes om en forebyggende indsats overfor børn og unge specielt på folkeskolerne. Formålet med indsatsen er at rette fokus på sociale overdrivelser, hvor børnene og de unge tror at de andre gør det og derved føler sig pressede til udøve kriminelle handlinger og indtage rusmidler. Der skal arbejdes helt konkret på at få flere unge ud i fritidslivet, og i den sammen hæng vil BB fortsat samarbejde med Projektrådgivningen. Projektrådgivningen har til formål at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet herunder at øge antallet af etniske minoriteter (primært børn og unge), der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. BB vil derfor aktivt bruge projektrådgivningen som sparringspartner og idéudvikler, med henblik på at få flere unge gjort aktive i fritidslivet. Beboerprojektet har gennem tiderne forsøgt at få igangsat projekter, der satte arbejdsmarkedet i centrum. I samarbejde med projektet Vi skaber Job (herefter VSJ) (se ansøgning indsendt af FSBbolig for nærmere projektbeskrivelse), er det vores intention at få de unge i tale på en anden måde, så der skabes bedre muligheder for at få de unge væk fra gaderne. 11

13 Erfaringen viser at de unge specielt børn af forældre med anden etnisk baggrund end dansk - gerne vil arbejde, men ikke ved hvordan de skal skaffe sig et job. VSJ bygger på pilotprojektet Nørrebro Skaber Job, der på 2.år drives af Projekt Rabarberlandet på Indre Nørrebro. Formålet med projektet er at hjælpe og fastholde unge i job og uddannelse. Vi Skaber Job tager primært afsæt i de tre FSBafdelinger: Bispeparken, Degnegården og Munkevangen på Bispebjerg Det er boligafdelinger, der har en høj procentdel af unge i målgruppen og som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. De tre afdelinger anses derfor som den primære målgruppe, og andre socialt udsatte unge, som projektet får kontakt til, vil være sekundær målgruppe. Der vil blive etableret et Vi Skaber Job - kontor, der har til huse hos Beboerprojekt Bispebjerg hvor en opsøgende medarbejder og en virksomhedskonsulent, skal indgå i kontorfællesskabet. Her vil det være muligt at samarbejde med Beboerprojekt Bispebjerg om opbygning af lokalt netværk i bydelen til relevante samarbejdspartnere. Derudover skal BB deltage i en følgegruppe, der bidrager med relevante forslag til forbedringer af projektet. Kommende årlige aktiviteter Med udgangspunkt i livsstilsundersøgelsen skal der tages initiativ til at udarbejde forebyggende indsatser over for unge Facilitering af lærerne på de lokale skoler, så de bliver klædt på til at løfte den forebyggende indsats overfor børnene og de unge. Der skal laves opsøgende arbejde overfor privatskolerne i Bispebjerg med henblik på inddragelse i relevante aktiviteter og netværk Koordinering af projekt Plads til alle med ansvar for styregruppe og projektets fremdrift. Deltage i 3 møder i netværket med professionelle aktører der arbejder på ungeområder - Ungetemadag Opstart eller vedligeholdelse af mindst et initiativ mellem boligafdeling og relevante aktører. Koordinering af de forskellige ungeindsatser herunder: Ungetemadag, NV Life, Plads til alle Deltage i SSP-lokaludvalg i Bispebjerg. Støtte op om projekt NV Life, så de ansatte får mulighed for at udføre opsøgende arbejde overfor unge med henblik på at få flere ud i fritidslivet blandet ved hjælp af at skabe netværk inden for og uden for lokalområdet. Støtte op om de ansatte i projekt VSJ, så de bliver en del af relevante netværk, så de får mulighed for at udføre opsøgende arbejde overfor unge med henblik på at skaffe job og uddannelse. 4 statusmøder med opsøgende medarbejder i VSJ. Regelmæssige møder med medarbejdere i NV-Life. 12

14 Succeskriterier At projekterne NV-life og VSJ opnår deres respektive succeskriterier (se de respektive helhedsplaner for detaljer) I regi af Plads til alle skal kriminaliteten halveres, de unge der hænger ud på gaderne skal aktiveres på en positiv måde og de unge der hænger ud på gaderne skal ikke have en kriminel adfærd. At der planlægges og gennemføres kriminalpræventive tiltag på folkeskolerne. At opnå samarbejde med mindst en privatskole om året At mindst 30 aktører indgår i ungenetværket - Ungetemadag Igennem BBs indsats i samarbejde med lokalområdet aktører er den ønskede virkning, at børn og unge i Bispebjerg får en bedre start på livet, så de bliver i stand til at tage bevidste fremtidsvalg. Få brudt den negative spiral, så de unge får en uddannelse, et arbejde og bliver aktive medborgere i samfundet. Indsatserne skal være relationsskabende og opbygge tillid, så de unge ses både som enkeltindivider og som del af fællesskaberne. Desuden skal lokalområdets aktører på Ungeområdet blive i stand til aktivt at bruge hinanden til at gennemføre frugtbare projekter, så et lokalområde f.eks. ikke gennem længere tid plages af hærværk Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærerne står over for en række boligsociale udfordringer, som de skal håndtere. BB bidrager aktivt til at klæde ejendomsfunktionærerne på til at varetage disse meget vigtige opgaver. For at imødekomme de stigende boligsociale krav til ejendomsfunktionærerne skal Beboerprojektet stå for at arrangere temadage, der har relevans for ejendomsfunktionærernes hverdag og de boligsociale udfordringer de møder i afdelingerne. Men indsatsen overfor ejendomsfunktionærerne skal også have fokus på netværket mellem lokalområdet og ejendomsfunktionærerne, således at de bliver bedre til at benyttet sig af de ressourcer, der allerede findes i lokalområdet, på fx ungeområdet såvel som i socialforvaltningsregi, så de ikke føler, at de skal løse eventuelle problemer på egen hånd. Kompetenceudvikling af frivillige Endvidere skal der sættes fokus på, hvordan BB kan understøtte afdelingsbestyrelserne, så de i højere grad bliver i stand til at blive aktive medspillere i løsningen af den boligsociale rolle i området. BB s erfaring med 13

15 bestyrelserne er, at de har meget svært ved at håndtere og gå ind i de boligsociale udfordringer, der findes i afdelingerne. Dette bunder delvist i at bestyrelserne skal håndtere driften af en afdelingen og derfor ikke har særligt mange ressourcer tilbage, når det kommer til at finde ud af, hvordan man inddrager borgerne som ikke kender til beboerdemokratiet eller til hvordan man bruger ressourcerne i lokaleområdet til at mindske fx hærværk i en afdeling. Der skal skabes fora, hvor afdelingsbestyrelserne får mulighed for at erfaringsudveksle og hvor nye initiativer kan diskuteres. De fælles udfordringer som hele områdets afdelinger har f.eks. hvordan beboerne bliver aktive deltagere i beboerdemokratiet, hvordan naboskabet bliver bedre etc. skal diskuteres og der skal skabes muligheder for at igangsætte fælles initiativer, der understøtter områdets behov og ønsker på tværs af de enkelte boligafdelinger. Beboerprojektets rolle i forhold til de mange forskellige frivillige i området er at kvalificere deres frivillige arbejde, så de ikke bare gør en god og nødvendig indsats, men så de også videreudvikler sig og vokser med opgaven. Indsatsen vil være forskellig alt efter, hvilken gruppe frivillige BB arbejder med. Kommende årlige aktiviteter Fortsat løbende kontakt til ejendomsfunktionærer Afholdelse af to årlige temadage for ejendomsfunktionærer Afholdelse af mindst en årlig visionsdag for afdelingsbestyrelser herunder kvalificering af hvordan man inddrager andre aktører i løsningen af de boligsociale udfordringer. Rekruttering af frivillige til lektiecafeen To årlige initiativer for de frivillige i BB Fortsat løbende kontakt til afdelingsbestyrelserne Succeskriterier Tilbud om to årlige temadage for ejendomsfunktionærer, med minimum 75% deltagelse Tilbud om to årlige initiativer for frivillige med minimum 75 % deltagelse Tilbud om en årlig visionsdag for afdelingsbestyrelser med deltagelse af minimum 80% af boligafdelingerne Modtagelse af nye beboere At bo i alment byggeri har elementer og fordele, som mange nytilflyttere ikke kender til. At bo så tæt kræver fx at spillereglerne overholdes. Derfor er arbejdet med målrettet at kontakte nytilflyttere meget vigtigt. For at de nye beboere skal føle sig velkomne, er det vigtigt at informere og have en dialog om, hvordan boligafdelingen kan leve op til deres forventninger om et rart og trygt sted at bo. Derfor skal der informeres om miljø, affald, vaskeregler, husorden og ikke mindst, hvordan man som beboer kan føle sig ansvarlig for, at det forbliver et godt sted at bo. 14

16 Opgaven skal varetages af en opsøgende medarbejder, der både får tilknytning til og viden om hver enkelt boligafdeling og Beboerprojekt Bispebjerg og de muligheder, der findes i lokalområdet. Tilbuddet om velkomstbesøg skal naturligvis være frivilligt for de nye beboere. Udover at skulle stå for at besøge beboerne skal den opsøgende medarbejder ligeledes være med til at skabe netværk mellem de beboere han/hun kommer i kontakt med og de relevante aktører, der eventuelt kan være med til at øge trivslen/integrationen af disse. Succeskriterier At alle af nytilflyttere får tilbud om et besøg af den opsøgende medarbejder. At antallet af klager falder i boligafdelingerne med 25%. Besøg hos 80 % af de nytilflyttede beboere. Den tilsigtede virkning er, at konflikterne i boligområderne minimeres og erstattes af dialog og tillid mellem beboerne. 7 - Hvordan skal delmål og succeskriterier måles og vurderes Forud for projektets begyndelse foretages en ekstern udgangsmåling på baggrund af KÅS statistikker, kvalitative interview og indsamling af data relevante steder som fx antallet af klager i de 10 afdelinger. Kvartalsvis udarbejdes der oversigter over projektets aktiviteter og projekter, der skal danne baggrund for ekstern evaluering. Helhedsplanen forpligter sig til at deltage i et halvårligt evalueringskoncept i samarbejde med Københavns Kommune. 8 - Forudsætninger for at gennemføre projektet Beboerprojektet har gennem sit arbejde fået opbygget et godt og stærk netværk. Dette netværk skal styrkes og videreudvikles med henblik på at aktørerne selvstændigt kan tage initiativer uafhængigt af Beboerprojektet. 15

17 9 - Forankring Der arbejdes til stadighed på at forankre de enkelte projekter i lokalområdet Information og formidling Beboerprojektet vedligeholder og videreudvikler Beboerprojektet leverer stof til de husstandsomdelte publikationer som Bispebjerg Lokaludvalg udgiver. Fremover skal der udsendes regelmæssige nyhedsbreve til afdelingsbestyrelser og andre relevante samarbejdspartnere Projektets organisering Den boligsociale indsats skal ledes af en styregruppe, der består af i alt 13 medlemmer heraf 3 med observatør status. Styregruppen holder møde mindst 4 årligt. Styregruppen består af FSB-medarbejder (Formand), chef for SOF Bispebjerg (næstformand), en medarbejder fra BUF Bispebjerg, en medarbejder fra SOF Bispebjerg, et medlem fra Bispebjerg Lokaludvalg, en repræsentant for ejendomsfunktionærerne, 4 repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og som observatører medarbejderne i den boligsociale indsats. Den daglige ledelse sker lokalt med øvre reference til formandskabet, som består af formanden og næstformanden Projektets samspil med andre initiativer BB kan opfattes som limen, der kan få de andre ydelser og projekter til at hænge sammen. BBs kompetencer er anderledes end de andre tiltag i området. BB kan lytte og sætte sammen og få koret til at synge bedre, end hvad hver enkelt stemme kan præstere. BBs rolle er ofte at mediere, igangsætte, samle op og realisere. Beboerprojekt Bispebjerg indgår endvidere som centrale samarbejdspartnere i helhedsplansansøgningen Vi skaber job, som omfatter i alt seks FSBafdelinger, tre på Indre Nørrebro og tre på Bispebjerg. (se separat indsendt ansøgning som indsendes sideløbende med denne til Landsbyggefonden). 16

18 BB er tillige en central del af helhedsplanen NV-life (tidligere Positiv Fritid ) i afdelingen Gravervænget/Møllerlodden, som allerede er igangsat Projektets milepæle ift. indsatsområder Indsatsområder Hvert års skal følgende udføres: Øget trivsel Kontakt til afdelingsbestyrelser ved hjælp af nyhedsbreve og lignende Forbyggende initiativer for at mindske hærværk Fastelavnsfest Sommertur Markedsdag Mindst 10 møder med medarbejdere i NV-Life Bedre integration Bedre ungdomsliv Tilbud der skaber og vedligeholder kontakt til enlige forsørgere. Opsøgende arbejde overfor unge med henblik på at skaffe job og uddannelse Fire arrangementer, hvor forskellige folk kan mødes Rekruttering og fastholdelse af lektiehjælperne Tilbud om to aktivt inddragende initiativer for kvinder Afholdelse af fire møder i Integrationsnetværket Kompetenceudvikling Modtagelse af nye beboere Mindst én forebyggende indsats over for unge Kontakt til mindst én privatskole 3 møder i netværket med professionelle aktører der arbejder på ungeområder Opstart eller vedligeholdelse af mindst et initiativ mellem boligafdeling og relevante aktører. 4 statusmøder med opsøgende medarbejder i VSJ Afklaring af ejendomsinspektørers ønsker Afholdelse af to temadage for ejendomsfunktionærer To initiativer for de frivillige i BB Kontakt til alle afdelingsbestyrelser 17

19 14 - Budget Se bilag Projekter Beboerprojekt Bispebjerg har deltaget i Modtagelse af nye beboere Fra har indsatsen især haft fokus på den enkelte afdeling i forbindelse med modtagelse af nye beboere og i forbindelse med integration af beboere. Det har bl.a. udmøntet sig i udarbejdelsen af beboerhåndbøger, som blev givet til nye beboere, og der blev også i et par afdelinger lavet en velkomstbesøgsordning. Der er desuden blevet arbejdet på at etablere et godt samarbejde med bestyrelserne, samt at etablere et netværk for bestyrelserne i forhold til andre aktører i lokalområdet. Det har været svært at fastholde et kontinuerligt arbejde i forhold til modtagelse af nye beboere af forskellige årsager. Men der er ifølge ejendomsfunktionærerne ikke tvivl om, at der er stort behov for at nye beboere får et velkomstbesøg, hvor de får information om hvad der er vigtigt når man flytter ind i en afdeling. Fx i Bispeparken var der i fraflytninger, svarende til 12 % og antallet af danskere med indvandrerbaggrund er 16 % højere end folk med dansk baggrund. Mange bestyrelser og ejendomsfunktionærer har givet udtryk for, hvor svært det er at stå overfor en beboer som ikke taler sproget og som måske aldrig har boet i et alment lejlighedskompleks tidligere. For at imødekomme mange af de konflikter der opstår, når nytilflyttede beboere ikke kender boligafdelingens "færdselsregler kan det løse sig ved at alle nye beboere får et velkomstbesøg, hvor regler og muligheder bliver opridset ved indflytningen. Miljø og affaldssortering er en stor udfordring for boligafdelingerne, og det tager også meget af ejendomsfunktionærernes tid tid som de i stedet kunne bruge på noget mere frugtbart. Det er BB og ejendomsfunktionærernes indtryk, at mange handler i uvidenhed, men at langt fra alle beboere nås gennem skriftligt informationsmateriale og der derfor kræves det at der gøres en ekstra indsats. Den opsøgende medarbejder, der tænkes ansat til at varetage modtagelsesinitiativerne, vil endvidere have til opgave at informere om områdets mange muligheder og tilbud og derigennem få beboerne til at føle sig som en velkommen nabo helt fra starten. Det frivillige arbejde I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp har BB lavet en lektiecafe, som har til huse i Beboerprojektets lokaler. Cafeen kører nu på tredje år med åbningstid to gange om ugen. Der er tilknyttet ca. 15 frivillige lektiehjælpere, som bor i lokalområdet og ca. 40 børn i alderen 7-16 år kommer i lektiecafeen, hvor de får hjælp mere deres lektier og hygger sig med hinanden og de voksne hjælpere. Lektiecaféen er et vigtigt ansigt udadtil og stedet er kendt af beboerne. 18

20 Fastholdelsen af lektiehjælperne er en vigtig opgave for Beboerprojektet, ikke mindst for børnenes skyld. Deltagelsen i lektiecaféen har igennem årene været stigende og det vil derfor være sandsynligt at endnu flere børn, vil besøge lektiecafeen i fremtiden. I forbindelse med Lektiecaféen blev det forsøgt at etablere en Kvindesnakkeklub. Initiativet blev skrinlagt, da fremmødet var for ringe. Idræt for kvinder Der er løbende blevet igangsat forskellige tiltag på idrætsområdet for kvinder svømning i samarbejde med foreningen SHE Zone og gymnastik for etniske ældre i samarbejde med Folkesundhed København. På længere sigt kan disse tiltag hvile i sig selv, men de har krævet lidt starthjælp. Formålet med projekterne er at give kvinderne selvværd og styrke deres kropsbevidsthed. Specielt i forbindelse med kvindesvømningen er flere af kvinderne vokset med opgaven og har uddannet sig til svømmeinstruktører og livreddere. Arbejdet med at styrke kvinderne selvværd skal ses i sammenhæng med, hvordan de indgår i familien, arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed. Lokale arrangementer BB har samarbejdet med boligafdelingerne om at lave jule/fastelavnsfest i kulturhuset. Der er ligeledes i samarbejde med afdelingerne blevet arrangeret en årlig sommertur til fx Bonbon-land for afdelingernes familier. Der er ved at blive skabt tradition for arrangementerne og på længere sigt, kan de fungere uafhængigt af Beboerprojektets deltagelse. Smag på Nordvest I samarbejde med Kvarterløft Nordvest, foreningen etniske ældre i fokus og Servicebutikken har BB løbende arrangeret Smag på Nordvest. Et meget enkelt projekt, hvor lokale beboere har haft mulighed for at lave mad sammen med en gæstekok fra et eller andet land. Projektet har været en stor succes, hvor mange har mødtes om det at lave og spise mad. I forbindelse med projektet er der blevet udgivet to kogebøger. Nu hvor kvarterløftet snart er slut, har BB overtaget projektet. I fremtiden kunne det været oplagt at inddrage frivillige til at løse opgaver i forbindelse med afviklingen af arrangementerne. Affaldssorteringsprojekt Beboerprojektet har i samarbejde med primært ejendomskontoret i afdelingen Bispeparken gennemført et affaldssorteringsprojekt. Projektet var et pilotprojekt, hvor der er blevet udarbejdet materiale, der kan overtages af andre boligafdelinger. FSB har efterfølgende overtaget projektet og har planer om at gennemføre det i relevante boligafdelinger. Affaldsprojektet er et godt eksempel på et projekt, som ikke lykkedes fuldt ud. Det er BB s erfaring, at projekter som ikke til fulde har levet op til forventningerne, generelt set er projekter som ikke er født af de involverede 19

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL

BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL DET HANDLER OM AT HAVE DET GODT, DER HVOR MAN BOR! KAN VI LÆRE NOGET AF HINANDEN? TINGBJERG 41% er under 24 år (31% under 18 år) 2010) 2010) 2010) adfærd EN ARKITEKTONISK PERLE

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden NV-LIFE Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012 fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden Indhold Indledning Udvidelse af eksisterende og 3 nye

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 Børn, unge

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere