det kan du læse Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det kan du læse Indhold"

Transkript

1 deh 1

2 Indhold Det bør du læse 2 Kirgisistan update 3-5 Skelsættende dialog 6-8 Foredrag på Hotellet 9 Ny hjemmeside 10 Fradrag til bidrag Nyt projekt i deh 11 Ny frivillig i deh 11 Bagsmækken 12 det kan du læse I dette årets sidste udgave af HusInformation gør vi status over udviklingen af nogle de igangværende projekter i deh; arbejdet med at udvikle den pædagogiske praksis og dermed forbedre forholdene for børn med funktionsnedsættelse i Kirgisistan samt arbejdet med inklusion af handicappede i Belarus blev som bekendt til et stort tab for deh med Hans Henriks pludselige død. Æret være hans minde. Heldigvis bød året dog også på nye samarbejdspartnere, muligheder og kræfter. Du kan bl.a. læse om foredrag arrangeret af Paraplyen, dehs nye hjemmeside og samarbejde med fire unge drenge fra Nørrebro. Endelig er det særlige ved denne udgave, at vores nye frivillig - Nanna - har stået for tekst og Cihan Özdemir fra SPUA for redigering. Du kan læse mere om Nanna sidst i bladet. Forsidefoto: Henrik Haubro besøger institutionen Belavoidskuy i Kirgisistan. Til sidst vil vi blot ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Husk at betale medlemskontigent. Redaktion og tekst i dette nummer: Nanna Ottenheim & Cihan Özdemir 2013 deh - europeanhouse.org 2

3 Kirgisistan update I November var formand Lise From på en seks dages tur til Kirgisistan sammen med Peter Marsling, der de sidste mange år har fungeret som kredssekretær i Dansk Socialrådgiverforening og også tidligere været udsendt som seniorsupporter af Folkekirkens Nødhjælp til Kirgisistan. Som I har kunnet læse fra tidligere turbeskrivelser af opholdene i Kirgisistan, har DEH længe været interesseret i at besøge nogle af de mere sydligt beliggende regioner. Siden selvstændighed i 1991 har landet været plaget af store problemer med fattigdom og arbejdsløshed og som en konsekvens heraf udbrød der i juni 2010 voldsomme uroligheder mellem forskellige grupperinger af den multietniske befolkning i den sydlige del af landet nær byerne Osh, der er Kirgisistans næststørste by og Jalal-Abad. For DEH var turens hovedformål denne gang at besøge regionen Nooken, der ligger i den sydlige del af landet og byen Jalal-Abad. Der var selvfølgelig arrangeret ankomst til hovedstaden Bishkek i den nordlige del af landet, hvor der var møde i EUdelegationen og Vera Usenova, formand for den kirgisiske socialrådgiverforening ASWKR. Dagen efter gik turen til Osh, Kirgisistans næststørste by og derfra videre til Jalal-Abad sammen med Vera Usenova, 2 specialister fra Maksat, Lise, Peter og tolk og blev indkvarteret. Her afholdtes møder med bl.a. administrationschef, socialchef og undervisningschef for Nooken regionen. Vera fik mulighed for at orientere om vores samarbejde, mens de forskellige repræsentanter fortalte om regionens befolkningssammensætning og økonomiske og arbejdsmæssige situation. Her deltog også den daglige ledelse fra nogle af de institutioner, der var arrangeret besøg hos og som beskrives på de følgende sider. Her diskuteredes den udfordring, at antallet af børn med funktionsnedsættelse stiger for hvert år, hvilket skaber et massivt behov for institutionspladser, materiale og litteratur om rehabilitering samt hurtig udbredelse af viden til socialarbejdere og forældre. 3

4 Heraf kunne udledes, at der i regionen p.t. er kendskab til 1200 børn med Central Parese (CP). Der er gratis behandling af børn i regionen, men der gives ikke støtte til transport til og fra læge, rehabiliteringscenter mv. Da fattigdommen er værst i landsbyer og områder især i de sydlige regioner længst fra hovedstaden, har dette stor betydning for de mennesker, der har brug for medicin og behandling af lidelser og kroniske sygdomme. Umiddelbart efter var der arrangeret besøg i landsbyen Shaidan, på institutionen Zh. Niyazova, der er beregnet for børn med neurologiske funktionsnedsættelser. Landsbyen ligger ca. 10 km. fra Jalal-Abad, ingen offentlige befordringsmidler kun taxa. Institutionen hører under undervisningsministeriet i Kirgisistan og er delvist finansieret af staten og delvist selvforsynende med enkelte husdyr (mælk til børnene) og etads til 138 børn i alderen 7 18 år. 59 er børn med handicap, 85 kommer fra familier med lav indkomst, resten er forældreløse, har enlige forsørgere eller flygtninge. Institutionen er bygget for 33 år siden. Alligevel er der ikke meget kontakt til de øvrige indbyggere i landsbyen. Institutionen har et brændende ønske om en minibus, så de kan tage børnene med på udflugt i lokalområdets ellers stærkt kuperede terræn. Institutionslederen berettede, at man kunne finde penge i budgettet til en chauffør og benzin, men altså ikke til køb af minibus. Under opholdet deltog Lise og Peter også i et seminar på et lokalt hospital, hvor vi mødte regionens sundhedschef. I seminaret deltog i alt 44 læger, psykologer, socialarbejdere og andre relevante faggrupper. Efter præsentation af internationale trends i behandling af børn med CP, fulgte gruppearbejde baseret på undervisningsmaterialet fra EU s CPpakke med udgangspunkt i 2 diskussionsoplæg omkring løsning af nogle af de problemstillinger, faggrupperne møder i deres arbejde. 4

5 Efter en del debat faldt diskussionen på problemstillingen omkring manglen på specialister i regionen, der kun har en enkelt neurolog med speciale i børn ansat. Derudover de økonomiske vanskeligheder ved manglende kompensation til forældre, når de skal til lægen mv. med deres barn samt de få og dyre transportmuligheder. Her kommer faggrupperne simpelthen til kort og kan ikke hjælpe. I forhold til indhentning af viden var der stor efterspørgsel på diverse institutioner, rehabiliteringscentret og hospitaler på international viden, erfaring og materiale. Pt er der trænet 16 medical, der er en samlet betegnelse for faggrupperne med medicinsk uddannelsesbaggrund og 250 socialarbejdere, herunder også nogle forældre. Desuden var der arrangeret besøg på Osh rehabiliteringscenter Bakyt Jalalabad, der kan huse op til 180 børn i alderen 1-17 år ad gangen i tre måneders forløb. Centret er det eneste deciderede rehabiliteringscenter i den sydlige del af Kirgisistan og som så mange andre offentlige bygninger er centret klinisk bygget med fliser og kolde omgivelser og i den grad i forfald. Bassinerne mangler varme, der er huller i loft og tag og transportmulighederne er ringe og igen finansieret af forældrene selv, hvorfor der i vinterperioderne ofte kun er indskrevet ca. 40 børn. Efter 3 dage i Jalal-Abad tilbage i Bishkek, hvor det lykkedes at finde tid til at besøge forældreforeningen: The Association of Parents og Disabled Children (ARDI). Foreningen oprettede i 1995 et dagcenter, der yder psykologisk støtte og træningsvejledning til forældre til børn og unge mellem 2-28 år med særlige behov; herunder mange børn med Downs Syndrom, mental retardering og CP. Foreningen har ca. 100 familier og 300 børn tilmeldt. Mange familier kommer i træningsgrupper á 7-11 børn og træningen udføres med mange hjemmelavede (af forældrene) og indsamlede materialer som kulørte bolde, kort med billeder mm. Pt arbejder fem forældre frivilligt i centeret. Foreningen finansieres delvist gennem forældrebetaling men der ydes også støtte fra Kirgisistans ministerium for social protection samt Soros Foundation. Der var en utrolig varm atmosfære i dette center og foreningen udtrykte også stort ønske om at etablere et samarbejde med DEH om metodeudvikling af træning af børn med Down Syndrom, mental retardering og CP. Derefter var det tid til at møde Ministeren for Social Protection. I mødet deltog viceministeren samt 3 afdelingsledere. Ministeren ser hen til fortsat samarbejde mellem DEH og ASWKR. Den viden og erfaring som vi kan bidrage finder han meget vigtig i den fortsatte implementering af den sociale strategi som den kirgisiske regering har vedtaget for udsatte grupper. For DEH betød turen til Kirgisistan altså i denne omgang, at vi fik udvidet vores kendskab til arbejdet med børn med funktionsnedsættelse i andre dele af landet. Derudover fik vi etableret kontakt til nye mulige samarbejdspartnere i arbejdet på at forbedre forholdene og livsvilkårene for børn med handicap. Endelig bidrog vi med undervisning og vidensdeling af de relevante faggrupper. DEH har i december ansøgt CISU om midler til at fortsætte arbejdet i Kirgisistan. 5

6 Skelsættende dialog DEH s arbejde i Belarus handler i sin enkelhed om inklusion af mennesker med funktionsnedsættelse. I de lande, der tidligere var sovjetiske republikker, har der været tradition for at placere handicappede i store totalinstitutioner beliggende i mindre land- og skovområder. Selvom man de senere år er gået væk fra denne tradition, regner man med, at der i dag lever ca mennesker med funktionsnedsættelse på disse institutioner gemt væk fra det øvrige samfund. DEH s væsenligste bidrag er at give erfaringerne med arbejdet med inklusion videre. Belarus er et diktatur, hvilket betyder, at der er total top-down-styring og at der ikke findes nogen form for lokalstyre. Landet har ikke underskrevet nogen handicapkonvention eller andre FNkonventioner. Der udstikkes nationale dekreter og procedurer for, hvordan man behandler disse mennesker og det følges på institutionerne. DEH samarbejder med en national organisation, der hedder Rettigheder for handicappede, hvor alle ansatte er mennesker med funktionsnedsættelse, der samtidigt har en uddannelsesmæssig juridisk baggrund. Der samarbejdes målrettet på at kortlægge lovgivningen på handicapområdet herunder også handicappedes rettigheder og muligheder. Derudover forsøger vi at blande os, når der skal laves ny lovgivning på det her område med det særlige fokus at inkludere handicappede i samfundet. Således omhandler samarbejdet ikke kun tilgængeligheden i form af ramper og elevatorer, men også målet, at handicappede bliver en naturlig del af gadebilledet på lige fod med andre borgere i samfundet. DEH og Rettigheder for handicappede har indledt et samarbejde med en institution, der ligger ude i et skovområde nær byen Kobrin, der ligger fem timers kørsel fra hovedstaden Minsk og den centrale magtforsamling. 6

7 Ledelsen på denne institution er kendetegnet ved at være åben for muligheden og afprøvningen af at flytte nogle af beboerne på institutionerne ud i egen bolig i det lokale område. En sådan udflytning er tilladt i lovgivningen i Belarus, men det kræver uddannelse og viden om, hvordan dette kan og skal foregå, for det er hverken det pædagogiske personale eller plejepersonalet uddannet til. Derudover findes der heller ikke et netværk til at yde den service, som de her mennesker har brug for som eksempelvis hjemmesygeplejerske, hjemmehjælpere mm. Der er pt afholdt såkaldte rundbordsmøder med de lokale myndigheder og andre NGO er, hvor fokusset har ligget på at forsøge at afdække ressourcerne i lokalområdet samt en opstille en arbejdsdeling mellem personale, myndigheder og NGO erne. Dette arbejde er ved at være færdiggjort, dog har det været umuligt at afdække mulighederne på arbejdsmarkedet, hvilket jo er meget basalt for selvstændiggørelsen af denne gruppe mennesker. Umiddelbart lader det sig ikke gøre, fordi arbejdsmarkedsområdet lader til at ligge underdrejet grundet mangel på efterspørgsel. Dog foreligger der muligheder i lovgivningen for at indsluse de handicappede på arbejdsmarkedet, men der findes ingen procedurer for denne proces og disse procedurer udarbejdes som bekendt på stats- og ikke lokalplan. 7

8 I November har DEH og Rettigheder for handicappede stået for en præsentation af resultaterne af den førnævnte analyse og maping af lokalområdet, hvor de inviterede bl.a. er folk fra ministerierne og de nationale medier. På den måde er der sat gang i en dialog mellem myndighedspersoner fra øverste niveau mødes med repræsentanter fra laveste niveau; NGO erne og de handicappede. En dialog, der tager sit udspring i helt konkrete tiltag, som hvad skal der til, for at handicappede børn kan inkluderes i undervisningen i det etablerede skolesystem på lige fod med andre børn? Og en dialog, om problemstillinger, alle involverede parter synes er vigtige at løse. Med danske ører lyder det måske lidt banalt, men i Belarus er denne dialog et kæmpe skridt. Faktisk har der ikke været en dialog mellem myndighederne og borgerne i over 20 år. Når dette kan lade sig gøre, er det, fordi de involverede NGO er og DEH arbejder som frivillige og uafhængige organisationer og som frivillige repræsentanter fra faggrupper, der søger at hjælpe en gruppe borgere og ikke samfundskritikere, der søger at udbrede vestligt demokrati. Næste skridt bliver at nedfælde og dokumentere de erfaringer, der er ved at blive gjort med udslusningen af de udvalgte beboere fra institutionen i Kobrin til eget hjem. På sigt skal de udgøre en form for brugermanual, der skal præsenteres på et stormøde i Minsk. Forhåbentligt vil det medføre, at myndighederne giver tilladelse til et større pilotprojekt på institutionen i Kobrin med samme formål, der igen kan blive forbillede for arbejdet med inklusion af borgere med funktionsnedsættelse i Belarus. 8

9 Foredrag på Hotellet Institutionen Paraplyen, der er udgået af DEHs nye samarbejdspartner og lejer NGOFontana, har bl.a. til formål at hjælpe marginaliserede mennesker i misbrugsproblemer. Paraplyen inviterede i november DEH til foredrag med Janni Petersen, der er ansat som daglig leder af Hotellet i Oehlenschlægersgade 17 i København. Bestyrelsesmedlem Poul Roepstorff repræsenterede DEH til dette arrangement. Hotellet drives som et almindeligt hotel, men fungerer dog også som et aktivitetsog beskæftigelsestilbud under Københavns Kommune for tidligere stofmisbrugere og andre borgere i psykosociale vanskeligheder. Der er plads til ca. 20 borgere i beskæftigelse og arbejdsprøvning ad gangen, der udfører forskellige opgaver forbundet med driften af et hotel som stuepigetjans, rengøring, køkken/ cafémedhjælp, handyman-funktion mv. Det er et forholdsvist lille hotel med 10 værelser både dobbelt og enkeltværelser til meget rimelige priser. Til hotellet hører desuden en café og udlejningslokaler. Janni Petersen er selv tidligere stofmisbruger og prostitueret og foredraget tog udgangspunkt i hendes historie, der har budt på en barndom præget af misbrug og vold, et mangeårigt kærlighedsforhold til en stofmisbruger med hvilken hun fik to børn. Drevet af at ville afvænne sin mand opsøgte hun misbrugsmiljøet på Vesterbro men endte selv som misbruger og senere i prostitution. For ca. 13 år siden blev Jannie Petersen afvænnet efter 24 år som narkoman med hjælp fra Projekt-menneske, der dengang brugte Hotellet som afgiftningssted. Projektets leder fik idéen til det, der kendetegner Hotellet i dag og Jannie Petersen har været ansat som daglig leder siden start. DEH takker NGOFontana og Paraplyen for invitationen til foredraget. Det er spændende, når samarbejdet mellem små humanitære foreninger inspirerer og viser alternativer og nye muligheder i arbejdet med samfundets socialt udstødte grupper. Hotellet i Oehlenshlægersgade 17 på Vesterbro i København Janni Petersens barske og livsbekræftende historie kan læses i biografien Min egen værste fjende af Klaus Rydahl. 9

10 Ny hjemmeside DEHs hjemmeside er under ombygning og modernisering. Dette betyder, at hjemmesiden foruden nyt layout og design også er tilgængelig på to sprog; engelsk og dansk. Derudover er der tilføjet en række nye funktioner: 1. Engelsk og Russisk faneblad: Der er udarbejdet en engelsk og russisk ekspert-side, hvor der er mulighed for vidensdeling af erfaringer og praksisfortællinger på de emner, der primært berører Hviderusland. 2. Bookingsystem: DEH tilbyder som noget nyt deres medlemmer at leje et mødelokale. På hjemmesiden er der derfor oprettet et bookingsystem til det formål. 3. Billedgalleri: På hjemmesiden er der oprettet et billedgalleri over de projekter, som DEH har arbejdet med gennem tiden. Denne side vil løbende blive opdateret, da DEH har stået for og står for mange projekter rundt om i verden og der derfor er mange billeder, der skal scannes og ligges ind både fra de tidligere og nuværende projekter. 4. "Bliv medlem" er en funktion, hvor man direkte kan indbetale sit kontingent på 150 kr. samt har mulighed for at forny sit medlemskab. 5. "Støt vores arbejde": DEH har oprettet en ny funktion, hvor man direkte kan indbetale donationer. 6. Paypal-indbetaling: Den nye hjemmeside har desuden oprettet en funktion, der gør det muligt at lave Paypal-indbetalinger også selvom man ikke har en Paypal-konti. Fradrag for bidrag til velgørende foreninger Husk at du kan få fradrag for bidrag til DEH, hvis du giver dit cpr-nr. til os, når du yder dit bidrag. Du kan dog højst få fradrag for kr. i 2014 ( kr. i 2013). Når du oplyser dit cpr.nr. til DEH, indberetter vi dine bidrag til SKAT og du vil herefter få fradrag for dit bidrag. Du kan læse mere herom på SKATs hjemmeside. 10

11 Nyt projekt i DEH DEH har etableret et samarbejde med lærerstuderende Kwame Antwi og fire unge gutter fra Nørrebro. De unge er alle af anden etnisk oprindelse og i alderen år. Der er tale om såkaldt ressourcestærke unge, der er fuld af energi, idéer og gå-på-mod. Formålet med samarbejdet er at støtte de her drenge i at realisere nogle af deres idéer, styrke dem i bevidstheden om deres kompetencer og skabe opmærksomhed omkring dem. På den måde kan de måske være forbilleder og med til at inspirere andre kriminalitets- og misbrugstruede unge i deres lokalmiljø. Idéerne er stadig på tegnebrætsstadie, men der er udarbejdet tre konkrete idéer, der primært omhandler entreprenører in spe inden for mode og sport. Hvad dette samarbejde kan føre til, vil I høre mere om i det nye år. Ny frivillig i DEH I denne måned er jeg startet som ny frivillig i DEH. Jeg er uddannet og har arbejdet nogle år som pædagog, Jeg synes, det har været en stor udfordring at forblive inspireret og føle, at jeg gør en forskel som daginstitutionspædagog i en kommunal institution. Jeg har følt mig træt og drænet af normeringerne og den manglende tid til kvalitet og samvær med de målgrupper, jeg har arbejdet med. Derudover har jeg længe ønsket at arbejde med og gøre mere ud af skriftlig formidling. Det har dog hele tiden været vigtigt for mig at bevare det menneskelige indhold i min hverdag og arbejde. Gennem min kontakt til foreningen SPUA kom jeg på sporet af DEH, der heldigvis er lige så villige til at inkludere nye kræfter i foreningens arbejde som de er til at inkludere udstødte grupper i de lokalsamfund, der omgiver dem. Min første arbejdsopgave har været det tillidsfulde hverv at skrive og redigere dette årets sidste nummer af Hus Information. Det har været en spændende og god introducerende opgave til DEH s arbejde, projekter og idéer. Det er nogle fantastiske mennesker og ildsjæle, der er samlet i DEH og jeg glæder mig meget til at kunne støtte op om deres enorme indsats. Nanna Ottenheim 11

12 BAGSMÆKKEN. Strøtanker fra lænestolen... Af Lise From, formand for deh deh s formål har siden starten i 1994 været et mulighedernes hus for de mest udsatte grupper i samfundet. Det vil vi blive ved med, men i takt med at store, landskendte NGO er fylder mere og mere i diverse medier ser vi også et mulighedernes hus og er åbne over for samarbejde med andre organisationer, hvilket deh s og NGO- Fontana s kontorfællesskab er et eksempel på. Et samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden og drage nytte af hinandens viden, erfaringer og ekspertise på vidt forskellige (fag)områder, der i dagens samfund ikke ses i sammenhæng, men som enkeltstående problemer og som følge deraf også behandles i det pågældende fagområde. Men det er kun en af de fordele der er ved at samarbejde med andre organisationer. Men udviklingen synliggør også vigtigheden af, at små og mellemstore organisationer samarbejder, så vi også på lige fod med store organisationer kan blive synlige, ikke bare hos bevilgende myndigheder, men også i den store offentlighed. I HusInformation nr. 3/2013 nævnes som eksempel NGO- Fontanas etablering af en paraply C24 for mindre organisationer, bl.a. i Nordjylland og København med tilsammen medlemmer. Jeg har ikke tal på, hvor mange små og mellemstore organisationer, der er i Danmark, der kunne tænkes at være med i paraplyen, men der er ifølge Center for frivillige socialt arbejde i Danmark næsten frivillige organisationer. Tænk hvilken slagkraft og synlighed det vil give, hvis bare halvdelen tilslutter sig paraplyen. Hertil kommer så store samarbejdsmuligheder på kryds og tværs, som vi måske aldrig havde drømt om. Det er da en fordel, man ikke kan kimse af. DEH Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: Giro: (kt..art 01) CVR nr.: Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C DEH er en humanitær foening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. r deh 12

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

Hus nformation Nr. 2-2008

Hus nformation Nr. 2-2008 Hus nformation Nr. 2-2008 Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Alderdom og demens. bladet. Digitale frustrationer mange hægtes af, når alt skal foregå over nettet

Alderdom og demens. bladet. Digitale frustrationer mange hægtes af, når alt skal foregå over nettet ISSN: 1903-7937 Udvikling for Udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2012 61. årgang bladet Alderdom og demens Mennesker med udviklingshæmning bliver ældre og ældre men demens kan være en alvorlig følgesvend Digitale

Læs mere

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 3 ALEXANDRAKOLLEGIET EN EVALUERING AF UNGE ENLIGE MØDRES VEJ MOD SELVFORSØRGELSE Alexandrakollegiet_indhold

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60.

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 60. årgang bladet Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU side 12 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Når forpligtelsen til at

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere