det kan du læse Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det kan du læse Indhold"

Transkript

1 deh 1

2 Indhold Det bør du læse 2 Kirgisistan update 3-5 Skelsættende dialog 6-8 Foredrag på Hotellet 9 Ny hjemmeside 10 Fradrag til bidrag Nyt projekt i deh 11 Ny frivillig i deh 11 Bagsmækken 12 det kan du læse I dette årets sidste udgave af HusInformation gør vi status over udviklingen af nogle de igangværende projekter i deh; arbejdet med at udvikle den pædagogiske praksis og dermed forbedre forholdene for børn med funktionsnedsættelse i Kirgisistan samt arbejdet med inklusion af handicappede i Belarus blev som bekendt til et stort tab for deh med Hans Henriks pludselige død. Æret være hans minde. Heldigvis bød året dog også på nye samarbejdspartnere, muligheder og kræfter. Du kan bl.a. læse om foredrag arrangeret af Paraplyen, dehs nye hjemmeside og samarbejde med fire unge drenge fra Nørrebro. Endelig er det særlige ved denne udgave, at vores nye frivillig - Nanna - har stået for tekst og Cihan Özdemir fra SPUA for redigering. Du kan læse mere om Nanna sidst i bladet. Forsidefoto: Henrik Haubro besøger institutionen Belavoidskuy i Kirgisistan. Til sidst vil vi blot ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Husk at betale medlemskontigent. Redaktion og tekst i dette nummer: Nanna Ottenheim & Cihan Özdemir 2013 deh - europeanhouse.org 2

3 Kirgisistan update I November var formand Lise From på en seks dages tur til Kirgisistan sammen med Peter Marsling, der de sidste mange år har fungeret som kredssekretær i Dansk Socialrådgiverforening og også tidligere været udsendt som seniorsupporter af Folkekirkens Nødhjælp til Kirgisistan. Som I har kunnet læse fra tidligere turbeskrivelser af opholdene i Kirgisistan, har DEH længe været interesseret i at besøge nogle af de mere sydligt beliggende regioner. Siden selvstændighed i 1991 har landet været plaget af store problemer med fattigdom og arbejdsløshed og som en konsekvens heraf udbrød der i juni 2010 voldsomme uroligheder mellem forskellige grupperinger af den multietniske befolkning i den sydlige del af landet nær byerne Osh, der er Kirgisistans næststørste by og Jalal-Abad. For DEH var turens hovedformål denne gang at besøge regionen Nooken, der ligger i den sydlige del af landet og byen Jalal-Abad. Der var selvfølgelig arrangeret ankomst til hovedstaden Bishkek i den nordlige del af landet, hvor der var møde i EUdelegationen og Vera Usenova, formand for den kirgisiske socialrådgiverforening ASWKR. Dagen efter gik turen til Osh, Kirgisistans næststørste by og derfra videre til Jalal-Abad sammen med Vera Usenova, 2 specialister fra Maksat, Lise, Peter og tolk og blev indkvarteret. Her afholdtes møder med bl.a. administrationschef, socialchef og undervisningschef for Nooken regionen. Vera fik mulighed for at orientere om vores samarbejde, mens de forskellige repræsentanter fortalte om regionens befolkningssammensætning og økonomiske og arbejdsmæssige situation. Her deltog også den daglige ledelse fra nogle af de institutioner, der var arrangeret besøg hos og som beskrives på de følgende sider. Her diskuteredes den udfordring, at antallet af børn med funktionsnedsættelse stiger for hvert år, hvilket skaber et massivt behov for institutionspladser, materiale og litteratur om rehabilitering samt hurtig udbredelse af viden til socialarbejdere og forældre. 3

4 Heraf kunne udledes, at der i regionen p.t. er kendskab til 1200 børn med Central Parese (CP). Der er gratis behandling af børn i regionen, men der gives ikke støtte til transport til og fra læge, rehabiliteringscenter mv. Da fattigdommen er værst i landsbyer og områder især i de sydlige regioner længst fra hovedstaden, har dette stor betydning for de mennesker, der har brug for medicin og behandling af lidelser og kroniske sygdomme. Umiddelbart efter var der arrangeret besøg i landsbyen Shaidan, på institutionen Zh. Niyazova, der er beregnet for børn med neurologiske funktionsnedsættelser. Landsbyen ligger ca. 10 km. fra Jalal-Abad, ingen offentlige befordringsmidler kun taxa. Institutionen hører under undervisningsministeriet i Kirgisistan og er delvist finansieret af staten og delvist selvforsynende med enkelte husdyr (mælk til børnene) og etads til 138 børn i alderen 7 18 år. 59 er børn med handicap, 85 kommer fra familier med lav indkomst, resten er forældreløse, har enlige forsørgere eller flygtninge. Institutionen er bygget for 33 år siden. Alligevel er der ikke meget kontakt til de øvrige indbyggere i landsbyen. Institutionen har et brændende ønske om en minibus, så de kan tage børnene med på udflugt i lokalområdets ellers stærkt kuperede terræn. Institutionslederen berettede, at man kunne finde penge i budgettet til en chauffør og benzin, men altså ikke til køb af minibus. Under opholdet deltog Lise og Peter også i et seminar på et lokalt hospital, hvor vi mødte regionens sundhedschef. I seminaret deltog i alt 44 læger, psykologer, socialarbejdere og andre relevante faggrupper. Efter præsentation af internationale trends i behandling af børn med CP, fulgte gruppearbejde baseret på undervisningsmaterialet fra EU s CPpakke med udgangspunkt i 2 diskussionsoplæg omkring løsning af nogle af de problemstillinger, faggrupperne møder i deres arbejde. 4

5 Efter en del debat faldt diskussionen på problemstillingen omkring manglen på specialister i regionen, der kun har en enkelt neurolog med speciale i børn ansat. Derudover de økonomiske vanskeligheder ved manglende kompensation til forældre, når de skal til lægen mv. med deres barn samt de få og dyre transportmuligheder. Her kommer faggrupperne simpelthen til kort og kan ikke hjælpe. I forhold til indhentning af viden var der stor efterspørgsel på diverse institutioner, rehabiliteringscentret og hospitaler på international viden, erfaring og materiale. Pt er der trænet 16 medical, der er en samlet betegnelse for faggrupperne med medicinsk uddannelsesbaggrund og 250 socialarbejdere, herunder også nogle forældre. Desuden var der arrangeret besøg på Osh rehabiliteringscenter Bakyt Jalalabad, der kan huse op til 180 børn i alderen 1-17 år ad gangen i tre måneders forløb. Centret er det eneste deciderede rehabiliteringscenter i den sydlige del af Kirgisistan og som så mange andre offentlige bygninger er centret klinisk bygget med fliser og kolde omgivelser og i den grad i forfald. Bassinerne mangler varme, der er huller i loft og tag og transportmulighederne er ringe og igen finansieret af forældrene selv, hvorfor der i vinterperioderne ofte kun er indskrevet ca. 40 børn. Efter 3 dage i Jalal-Abad tilbage i Bishkek, hvor det lykkedes at finde tid til at besøge forældreforeningen: The Association of Parents og Disabled Children (ARDI). Foreningen oprettede i 1995 et dagcenter, der yder psykologisk støtte og træningsvejledning til forældre til børn og unge mellem 2-28 år med særlige behov; herunder mange børn med Downs Syndrom, mental retardering og CP. Foreningen har ca. 100 familier og 300 børn tilmeldt. Mange familier kommer i træningsgrupper á 7-11 børn og træningen udføres med mange hjemmelavede (af forældrene) og indsamlede materialer som kulørte bolde, kort med billeder mm. Pt arbejder fem forældre frivilligt i centeret. Foreningen finansieres delvist gennem forældrebetaling men der ydes også støtte fra Kirgisistans ministerium for social protection samt Soros Foundation. Der var en utrolig varm atmosfære i dette center og foreningen udtrykte også stort ønske om at etablere et samarbejde med DEH om metodeudvikling af træning af børn med Down Syndrom, mental retardering og CP. Derefter var det tid til at møde Ministeren for Social Protection. I mødet deltog viceministeren samt 3 afdelingsledere. Ministeren ser hen til fortsat samarbejde mellem DEH og ASWKR. Den viden og erfaring som vi kan bidrage finder han meget vigtig i den fortsatte implementering af den sociale strategi som den kirgisiske regering har vedtaget for udsatte grupper. For DEH betød turen til Kirgisistan altså i denne omgang, at vi fik udvidet vores kendskab til arbejdet med børn med funktionsnedsættelse i andre dele af landet. Derudover fik vi etableret kontakt til nye mulige samarbejdspartnere i arbejdet på at forbedre forholdene og livsvilkårene for børn med handicap. Endelig bidrog vi med undervisning og vidensdeling af de relevante faggrupper. DEH har i december ansøgt CISU om midler til at fortsætte arbejdet i Kirgisistan. 5

6 Skelsættende dialog DEH s arbejde i Belarus handler i sin enkelhed om inklusion af mennesker med funktionsnedsættelse. I de lande, der tidligere var sovjetiske republikker, har der været tradition for at placere handicappede i store totalinstitutioner beliggende i mindre land- og skovområder. Selvom man de senere år er gået væk fra denne tradition, regner man med, at der i dag lever ca mennesker med funktionsnedsættelse på disse institutioner gemt væk fra det øvrige samfund. DEH s væsenligste bidrag er at give erfaringerne med arbejdet med inklusion videre. Belarus er et diktatur, hvilket betyder, at der er total top-down-styring og at der ikke findes nogen form for lokalstyre. Landet har ikke underskrevet nogen handicapkonvention eller andre FNkonventioner. Der udstikkes nationale dekreter og procedurer for, hvordan man behandler disse mennesker og det følges på institutionerne. DEH samarbejder med en national organisation, der hedder Rettigheder for handicappede, hvor alle ansatte er mennesker med funktionsnedsættelse, der samtidigt har en uddannelsesmæssig juridisk baggrund. Der samarbejdes målrettet på at kortlægge lovgivningen på handicapområdet herunder også handicappedes rettigheder og muligheder. Derudover forsøger vi at blande os, når der skal laves ny lovgivning på det her område med det særlige fokus at inkludere handicappede i samfundet. Således omhandler samarbejdet ikke kun tilgængeligheden i form af ramper og elevatorer, men også målet, at handicappede bliver en naturlig del af gadebilledet på lige fod med andre borgere i samfundet. DEH og Rettigheder for handicappede har indledt et samarbejde med en institution, der ligger ude i et skovområde nær byen Kobrin, der ligger fem timers kørsel fra hovedstaden Minsk og den centrale magtforsamling. 6

7 Ledelsen på denne institution er kendetegnet ved at være åben for muligheden og afprøvningen af at flytte nogle af beboerne på institutionerne ud i egen bolig i det lokale område. En sådan udflytning er tilladt i lovgivningen i Belarus, men det kræver uddannelse og viden om, hvordan dette kan og skal foregå, for det er hverken det pædagogiske personale eller plejepersonalet uddannet til. Derudover findes der heller ikke et netværk til at yde den service, som de her mennesker har brug for som eksempelvis hjemmesygeplejerske, hjemmehjælpere mm. Der er pt afholdt såkaldte rundbordsmøder med de lokale myndigheder og andre NGO er, hvor fokusset har ligget på at forsøge at afdække ressourcerne i lokalområdet samt en opstille en arbejdsdeling mellem personale, myndigheder og NGO erne. Dette arbejde er ved at være færdiggjort, dog har det været umuligt at afdække mulighederne på arbejdsmarkedet, hvilket jo er meget basalt for selvstændiggørelsen af denne gruppe mennesker. Umiddelbart lader det sig ikke gøre, fordi arbejdsmarkedsområdet lader til at ligge underdrejet grundet mangel på efterspørgsel. Dog foreligger der muligheder i lovgivningen for at indsluse de handicappede på arbejdsmarkedet, men der findes ingen procedurer for denne proces og disse procedurer udarbejdes som bekendt på stats- og ikke lokalplan. 7

8 I November har DEH og Rettigheder for handicappede stået for en præsentation af resultaterne af den førnævnte analyse og maping af lokalområdet, hvor de inviterede bl.a. er folk fra ministerierne og de nationale medier. På den måde er der sat gang i en dialog mellem myndighedspersoner fra øverste niveau mødes med repræsentanter fra laveste niveau; NGO erne og de handicappede. En dialog, der tager sit udspring i helt konkrete tiltag, som hvad skal der til, for at handicappede børn kan inkluderes i undervisningen i det etablerede skolesystem på lige fod med andre børn? Og en dialog, om problemstillinger, alle involverede parter synes er vigtige at løse. Med danske ører lyder det måske lidt banalt, men i Belarus er denne dialog et kæmpe skridt. Faktisk har der ikke været en dialog mellem myndighederne og borgerne i over 20 år. Når dette kan lade sig gøre, er det, fordi de involverede NGO er og DEH arbejder som frivillige og uafhængige organisationer og som frivillige repræsentanter fra faggrupper, der søger at hjælpe en gruppe borgere og ikke samfundskritikere, der søger at udbrede vestligt demokrati. Næste skridt bliver at nedfælde og dokumentere de erfaringer, der er ved at blive gjort med udslusningen af de udvalgte beboere fra institutionen i Kobrin til eget hjem. På sigt skal de udgøre en form for brugermanual, der skal præsenteres på et stormøde i Minsk. Forhåbentligt vil det medføre, at myndighederne giver tilladelse til et større pilotprojekt på institutionen i Kobrin med samme formål, der igen kan blive forbillede for arbejdet med inklusion af borgere med funktionsnedsættelse i Belarus. 8

9 Foredrag på Hotellet Institutionen Paraplyen, der er udgået af DEHs nye samarbejdspartner og lejer NGOFontana, har bl.a. til formål at hjælpe marginaliserede mennesker i misbrugsproblemer. Paraplyen inviterede i november DEH til foredrag med Janni Petersen, der er ansat som daglig leder af Hotellet i Oehlenschlægersgade 17 i København. Bestyrelsesmedlem Poul Roepstorff repræsenterede DEH til dette arrangement. Hotellet drives som et almindeligt hotel, men fungerer dog også som et aktivitetsog beskæftigelsestilbud under Københavns Kommune for tidligere stofmisbrugere og andre borgere i psykosociale vanskeligheder. Der er plads til ca. 20 borgere i beskæftigelse og arbejdsprøvning ad gangen, der udfører forskellige opgaver forbundet med driften af et hotel som stuepigetjans, rengøring, køkken/ cafémedhjælp, handyman-funktion mv. Det er et forholdsvist lille hotel med 10 værelser både dobbelt og enkeltværelser til meget rimelige priser. Til hotellet hører desuden en café og udlejningslokaler. Janni Petersen er selv tidligere stofmisbruger og prostitueret og foredraget tog udgangspunkt i hendes historie, der har budt på en barndom præget af misbrug og vold, et mangeårigt kærlighedsforhold til en stofmisbruger med hvilken hun fik to børn. Drevet af at ville afvænne sin mand opsøgte hun misbrugsmiljøet på Vesterbro men endte selv som misbruger og senere i prostitution. For ca. 13 år siden blev Jannie Petersen afvænnet efter 24 år som narkoman med hjælp fra Projekt-menneske, der dengang brugte Hotellet som afgiftningssted. Projektets leder fik idéen til det, der kendetegner Hotellet i dag og Jannie Petersen har været ansat som daglig leder siden start. DEH takker NGOFontana og Paraplyen for invitationen til foredraget. Det er spændende, når samarbejdet mellem små humanitære foreninger inspirerer og viser alternativer og nye muligheder i arbejdet med samfundets socialt udstødte grupper. Hotellet i Oehlenshlægersgade 17 på Vesterbro i København Janni Petersens barske og livsbekræftende historie kan læses i biografien Min egen værste fjende af Klaus Rydahl. 9

10 Ny hjemmeside DEHs hjemmeside er under ombygning og modernisering. Dette betyder, at hjemmesiden foruden nyt layout og design også er tilgængelig på to sprog; engelsk og dansk. Derudover er der tilføjet en række nye funktioner: 1. Engelsk og Russisk faneblad: Der er udarbejdet en engelsk og russisk ekspert-side, hvor der er mulighed for vidensdeling af erfaringer og praksisfortællinger på de emner, der primært berører Hviderusland. 2. Bookingsystem: DEH tilbyder som noget nyt deres medlemmer at leje et mødelokale. På hjemmesiden er der derfor oprettet et bookingsystem til det formål. 3. Billedgalleri: På hjemmesiden er der oprettet et billedgalleri over de projekter, som DEH har arbejdet med gennem tiden. Denne side vil løbende blive opdateret, da DEH har stået for og står for mange projekter rundt om i verden og der derfor er mange billeder, der skal scannes og ligges ind både fra de tidligere og nuværende projekter. 4. "Bliv medlem" er en funktion, hvor man direkte kan indbetale sit kontingent på 150 kr. samt har mulighed for at forny sit medlemskab. 5. "Støt vores arbejde": DEH har oprettet en ny funktion, hvor man direkte kan indbetale donationer. 6. Paypal-indbetaling: Den nye hjemmeside har desuden oprettet en funktion, der gør det muligt at lave Paypal-indbetalinger også selvom man ikke har en Paypal-konti. Fradrag for bidrag til velgørende foreninger Husk at du kan få fradrag for bidrag til DEH, hvis du giver dit cpr-nr. til os, når du yder dit bidrag. Du kan dog højst få fradrag for kr. i 2014 ( kr. i 2013). Når du oplyser dit cpr.nr. til DEH, indberetter vi dine bidrag til SKAT og du vil herefter få fradrag for dit bidrag. Du kan læse mere herom på SKATs hjemmeside. 10

11 Nyt projekt i DEH DEH har etableret et samarbejde med lærerstuderende Kwame Antwi og fire unge gutter fra Nørrebro. De unge er alle af anden etnisk oprindelse og i alderen år. Der er tale om såkaldt ressourcestærke unge, der er fuld af energi, idéer og gå-på-mod. Formålet med samarbejdet er at støtte de her drenge i at realisere nogle af deres idéer, styrke dem i bevidstheden om deres kompetencer og skabe opmærksomhed omkring dem. På den måde kan de måske være forbilleder og med til at inspirere andre kriminalitets- og misbrugstruede unge i deres lokalmiljø. Idéerne er stadig på tegnebrætsstadie, men der er udarbejdet tre konkrete idéer, der primært omhandler entreprenører in spe inden for mode og sport. Hvad dette samarbejde kan føre til, vil I høre mere om i det nye år. Ny frivillig i DEH I denne måned er jeg startet som ny frivillig i DEH. Jeg er uddannet og har arbejdet nogle år som pædagog, Jeg synes, det har været en stor udfordring at forblive inspireret og føle, at jeg gør en forskel som daginstitutionspædagog i en kommunal institution. Jeg har følt mig træt og drænet af normeringerne og den manglende tid til kvalitet og samvær med de målgrupper, jeg har arbejdet med. Derudover har jeg længe ønsket at arbejde med og gøre mere ud af skriftlig formidling. Det har dog hele tiden været vigtigt for mig at bevare det menneskelige indhold i min hverdag og arbejde. Gennem min kontakt til foreningen SPUA kom jeg på sporet af DEH, der heldigvis er lige så villige til at inkludere nye kræfter i foreningens arbejde som de er til at inkludere udstødte grupper i de lokalsamfund, der omgiver dem. Min første arbejdsopgave har været det tillidsfulde hverv at skrive og redigere dette årets sidste nummer af Hus Information. Det har været en spændende og god introducerende opgave til DEH s arbejde, projekter og idéer. Det er nogle fantastiske mennesker og ildsjæle, der er samlet i DEH og jeg glæder mig meget til at kunne støtte op om deres enorme indsats. Nanna Ottenheim 11

12 BAGSMÆKKEN. Strøtanker fra lænestolen... Af Lise From, formand for deh deh s formål har siden starten i 1994 været et mulighedernes hus for de mest udsatte grupper i samfundet. Det vil vi blive ved med, men i takt med at store, landskendte NGO er fylder mere og mere i diverse medier ser vi også et mulighedernes hus og er åbne over for samarbejde med andre organisationer, hvilket deh s og NGO- Fontana s kontorfællesskab er et eksempel på. Et samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden og drage nytte af hinandens viden, erfaringer og ekspertise på vidt forskellige (fag)områder, der i dagens samfund ikke ses i sammenhæng, men som enkeltstående problemer og som følge deraf også behandles i det pågældende fagområde. Men det er kun en af de fordele der er ved at samarbejde med andre organisationer. Men udviklingen synliggør også vigtigheden af, at små og mellemstore organisationer samarbejder, så vi også på lige fod med store organisationer kan blive synlige, ikke bare hos bevilgende myndigheder, men også i den store offentlighed. I HusInformation nr. 3/2013 nævnes som eksempel NGO- Fontanas etablering af en paraply C24 for mindre organisationer, bl.a. i Nordjylland og København med tilsammen medlemmer. Jeg har ikke tal på, hvor mange små og mellemstore organisationer, der er i Danmark, der kunne tænkes at være med i paraplyen, men der er ifølge Center for frivillige socialt arbejde i Danmark næsten frivillige organisationer. Tænk hvilken slagkraft og synlighed det vil give, hvis bare halvdelen tilslutter sig paraplyen. Hertil kommer så store samarbejdsmuligheder på kryds og tværs, som vi måske aldrig havde drømt om. Det er da en fordel, man ikke kan kimse af. DEH Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: Giro: (kt..art 01) CVR nr.: Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C DEH er en humanitær foening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. r deh 12

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 det kan du læse Der er altid mennesker bag, na r der sker noget godt - og noget skidt. Desværre er det næsten altid mere krævende at lave

Læs mere

Hus Information nr. 1-2014

Hus Information nr. 1-2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org Hus Information nr. 1-2014 Det kan gå voldsomt til. Natten til den 5. februar 2014 var der indbrud på kontoret og både DEH og NGOFontana fik stjålet

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

HusInformation nr. 3

HusInformation nr. 3 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 3 Belarus. Nu skal vejene til et liv uden for de store institutioner banes i Hviderusland. Det bliver hårdt og besværligt.

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet

Ghettoer hvad er problemet Ghettoer hvad er problemet Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi Konferencen: Sundhedsplejen Udsatte boligområder DPU 12.5.2015 Ord med betydning Ghetto Udsatte boligområder Ghetto Får indhold fra historiske

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 2-2012 deh deh er en humanitær forening der gerne vil være med til at omsætte idéer og teori til praksis: at samarbejde om at lære at forstå, at håndtere - og ikke mindst om at det giver mening Så kan

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Psykolog på LITAUISK. Tilbagegang Af Jesper With. Det skete

Psykolog på LITAUISK. Tilbagegang Af Jesper With. Det skete Tilbagegang Af Jesper With Lige uden for byen Visaginas i Litauen ligger verdens næststørste atomkraftværk. Værket og byen forbereder sig på lukning. Det giver rigeligt med arbejde til psykolog Laima Paulauskiene,

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

HusInformation nr. 2

HusInformation nr. 2 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 2 Ukraine. Netop nu er der br ug for at væ r e m ed til at støtte op om de mest udsatte menneskers rettigheder og muligheder.

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen.

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. WWW.HJAELPERYTTERNE.DK» Gigt omfatter mere end 200 forskellige sygdomme og ca. 700.000 danske børn, unge og ældre

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Opskriften på det gode netværk

Opskriften på det gode netværk Opskriften på det gode netværk Det gode netværk har 3 ben Tovholdere Kommune Netværk Danmarks Lungeforening En netværksgruppes start Starten på et netværk er oftest via en fagperson i kommunens sundhedscenter,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013 Socialpolitik for Randers Kommune 2009-2013 Forord En klog person har sagt: Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får bare tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan ændre

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS Nr 2-2011 deh Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 Anse har efter mange års kamp måtte give slip på livet, som hun elskede - næsten lige så højt som at kæmpe for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere