det kan du læse Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det kan du læse Indhold"

Transkript

1 deh 1

2 Indhold Det bør du læse 2 Kirgisistan update 3-5 Skelsættende dialog 6-8 Foredrag på Hotellet 9 Ny hjemmeside 10 Fradrag til bidrag Nyt projekt i deh 11 Ny frivillig i deh 11 Bagsmækken 12 det kan du læse I dette årets sidste udgave af HusInformation gør vi status over udviklingen af nogle de igangværende projekter i deh; arbejdet med at udvikle den pædagogiske praksis og dermed forbedre forholdene for børn med funktionsnedsættelse i Kirgisistan samt arbejdet med inklusion af handicappede i Belarus blev som bekendt til et stort tab for deh med Hans Henriks pludselige død. Æret være hans minde. Heldigvis bød året dog også på nye samarbejdspartnere, muligheder og kræfter. Du kan bl.a. læse om foredrag arrangeret af Paraplyen, dehs nye hjemmeside og samarbejde med fire unge drenge fra Nørrebro. Endelig er det særlige ved denne udgave, at vores nye frivillig - Nanna - har stået for tekst og Cihan Özdemir fra SPUA for redigering. Du kan læse mere om Nanna sidst i bladet. Forsidefoto: Henrik Haubro besøger institutionen Belavoidskuy i Kirgisistan. Til sidst vil vi blot ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Husk at betale medlemskontigent. Redaktion og tekst i dette nummer: Nanna Ottenheim & Cihan Özdemir 2013 deh - europeanhouse.org 2

3 Kirgisistan update I November var formand Lise From på en seks dages tur til Kirgisistan sammen med Peter Marsling, der de sidste mange år har fungeret som kredssekretær i Dansk Socialrådgiverforening og også tidligere været udsendt som seniorsupporter af Folkekirkens Nødhjælp til Kirgisistan. Som I har kunnet læse fra tidligere turbeskrivelser af opholdene i Kirgisistan, har DEH længe været interesseret i at besøge nogle af de mere sydligt beliggende regioner. Siden selvstændighed i 1991 har landet været plaget af store problemer med fattigdom og arbejdsløshed og som en konsekvens heraf udbrød der i juni 2010 voldsomme uroligheder mellem forskellige grupperinger af den multietniske befolkning i den sydlige del af landet nær byerne Osh, der er Kirgisistans næststørste by og Jalal-Abad. For DEH var turens hovedformål denne gang at besøge regionen Nooken, der ligger i den sydlige del af landet og byen Jalal-Abad. Der var selvfølgelig arrangeret ankomst til hovedstaden Bishkek i den nordlige del af landet, hvor der var møde i EUdelegationen og Vera Usenova, formand for den kirgisiske socialrådgiverforening ASWKR. Dagen efter gik turen til Osh, Kirgisistans næststørste by og derfra videre til Jalal-Abad sammen med Vera Usenova, 2 specialister fra Maksat, Lise, Peter og tolk og blev indkvarteret. Her afholdtes møder med bl.a. administrationschef, socialchef og undervisningschef for Nooken regionen. Vera fik mulighed for at orientere om vores samarbejde, mens de forskellige repræsentanter fortalte om regionens befolkningssammensætning og økonomiske og arbejdsmæssige situation. Her deltog også den daglige ledelse fra nogle af de institutioner, der var arrangeret besøg hos og som beskrives på de følgende sider. Her diskuteredes den udfordring, at antallet af børn med funktionsnedsættelse stiger for hvert år, hvilket skaber et massivt behov for institutionspladser, materiale og litteratur om rehabilitering samt hurtig udbredelse af viden til socialarbejdere og forældre. 3

4 Heraf kunne udledes, at der i regionen p.t. er kendskab til 1200 børn med Central Parese (CP). Der er gratis behandling af børn i regionen, men der gives ikke støtte til transport til og fra læge, rehabiliteringscenter mv. Da fattigdommen er værst i landsbyer og områder især i de sydlige regioner længst fra hovedstaden, har dette stor betydning for de mennesker, der har brug for medicin og behandling af lidelser og kroniske sygdomme. Umiddelbart efter var der arrangeret besøg i landsbyen Shaidan, på institutionen Zh. Niyazova, der er beregnet for børn med neurologiske funktionsnedsættelser. Landsbyen ligger ca. 10 km. fra Jalal-Abad, ingen offentlige befordringsmidler kun taxa. Institutionen hører under undervisningsministeriet i Kirgisistan og er delvist finansieret af staten og delvist selvforsynende med enkelte husdyr (mælk til børnene) og etads til 138 børn i alderen 7 18 år. 59 er børn med handicap, 85 kommer fra familier med lav indkomst, resten er forældreløse, har enlige forsørgere eller flygtninge. Institutionen er bygget for 33 år siden. Alligevel er der ikke meget kontakt til de øvrige indbyggere i landsbyen. Institutionen har et brændende ønske om en minibus, så de kan tage børnene med på udflugt i lokalområdets ellers stærkt kuperede terræn. Institutionslederen berettede, at man kunne finde penge i budgettet til en chauffør og benzin, men altså ikke til køb af minibus. Under opholdet deltog Lise og Peter også i et seminar på et lokalt hospital, hvor vi mødte regionens sundhedschef. I seminaret deltog i alt 44 læger, psykologer, socialarbejdere og andre relevante faggrupper. Efter præsentation af internationale trends i behandling af børn med CP, fulgte gruppearbejde baseret på undervisningsmaterialet fra EU s CPpakke med udgangspunkt i 2 diskussionsoplæg omkring løsning af nogle af de problemstillinger, faggrupperne møder i deres arbejde. 4

5 Efter en del debat faldt diskussionen på problemstillingen omkring manglen på specialister i regionen, der kun har en enkelt neurolog med speciale i børn ansat. Derudover de økonomiske vanskeligheder ved manglende kompensation til forældre, når de skal til lægen mv. med deres barn samt de få og dyre transportmuligheder. Her kommer faggrupperne simpelthen til kort og kan ikke hjælpe. I forhold til indhentning af viden var der stor efterspørgsel på diverse institutioner, rehabiliteringscentret og hospitaler på international viden, erfaring og materiale. Pt er der trænet 16 medical, der er en samlet betegnelse for faggrupperne med medicinsk uddannelsesbaggrund og 250 socialarbejdere, herunder også nogle forældre. Desuden var der arrangeret besøg på Osh rehabiliteringscenter Bakyt Jalalabad, der kan huse op til 180 børn i alderen 1-17 år ad gangen i tre måneders forløb. Centret er det eneste deciderede rehabiliteringscenter i den sydlige del af Kirgisistan og som så mange andre offentlige bygninger er centret klinisk bygget med fliser og kolde omgivelser og i den grad i forfald. Bassinerne mangler varme, der er huller i loft og tag og transportmulighederne er ringe og igen finansieret af forældrene selv, hvorfor der i vinterperioderne ofte kun er indskrevet ca. 40 børn. Efter 3 dage i Jalal-Abad tilbage i Bishkek, hvor det lykkedes at finde tid til at besøge forældreforeningen: The Association of Parents og Disabled Children (ARDI). Foreningen oprettede i 1995 et dagcenter, der yder psykologisk støtte og træningsvejledning til forældre til børn og unge mellem 2-28 år med særlige behov; herunder mange børn med Downs Syndrom, mental retardering og CP. Foreningen har ca. 100 familier og 300 børn tilmeldt. Mange familier kommer i træningsgrupper á 7-11 børn og træningen udføres med mange hjemmelavede (af forældrene) og indsamlede materialer som kulørte bolde, kort med billeder mm. Pt arbejder fem forældre frivilligt i centeret. Foreningen finansieres delvist gennem forældrebetaling men der ydes også støtte fra Kirgisistans ministerium for social protection samt Soros Foundation. Der var en utrolig varm atmosfære i dette center og foreningen udtrykte også stort ønske om at etablere et samarbejde med DEH om metodeudvikling af træning af børn med Down Syndrom, mental retardering og CP. Derefter var det tid til at møde Ministeren for Social Protection. I mødet deltog viceministeren samt 3 afdelingsledere. Ministeren ser hen til fortsat samarbejde mellem DEH og ASWKR. Den viden og erfaring som vi kan bidrage finder han meget vigtig i den fortsatte implementering af den sociale strategi som den kirgisiske regering har vedtaget for udsatte grupper. For DEH betød turen til Kirgisistan altså i denne omgang, at vi fik udvidet vores kendskab til arbejdet med børn med funktionsnedsættelse i andre dele af landet. Derudover fik vi etableret kontakt til nye mulige samarbejdspartnere i arbejdet på at forbedre forholdene og livsvilkårene for børn med handicap. Endelig bidrog vi med undervisning og vidensdeling af de relevante faggrupper. DEH har i december ansøgt CISU om midler til at fortsætte arbejdet i Kirgisistan. 5

6 Skelsættende dialog DEH s arbejde i Belarus handler i sin enkelhed om inklusion af mennesker med funktionsnedsættelse. I de lande, der tidligere var sovjetiske republikker, har der været tradition for at placere handicappede i store totalinstitutioner beliggende i mindre land- og skovområder. Selvom man de senere år er gået væk fra denne tradition, regner man med, at der i dag lever ca mennesker med funktionsnedsættelse på disse institutioner gemt væk fra det øvrige samfund. DEH s væsenligste bidrag er at give erfaringerne med arbejdet med inklusion videre. Belarus er et diktatur, hvilket betyder, at der er total top-down-styring og at der ikke findes nogen form for lokalstyre. Landet har ikke underskrevet nogen handicapkonvention eller andre FNkonventioner. Der udstikkes nationale dekreter og procedurer for, hvordan man behandler disse mennesker og det følges på institutionerne. DEH samarbejder med en national organisation, der hedder Rettigheder for handicappede, hvor alle ansatte er mennesker med funktionsnedsættelse, der samtidigt har en uddannelsesmæssig juridisk baggrund. Der samarbejdes målrettet på at kortlægge lovgivningen på handicapområdet herunder også handicappedes rettigheder og muligheder. Derudover forsøger vi at blande os, når der skal laves ny lovgivning på det her område med det særlige fokus at inkludere handicappede i samfundet. Således omhandler samarbejdet ikke kun tilgængeligheden i form af ramper og elevatorer, men også målet, at handicappede bliver en naturlig del af gadebilledet på lige fod med andre borgere i samfundet. DEH og Rettigheder for handicappede har indledt et samarbejde med en institution, der ligger ude i et skovområde nær byen Kobrin, der ligger fem timers kørsel fra hovedstaden Minsk og den centrale magtforsamling. 6

7 Ledelsen på denne institution er kendetegnet ved at være åben for muligheden og afprøvningen af at flytte nogle af beboerne på institutionerne ud i egen bolig i det lokale område. En sådan udflytning er tilladt i lovgivningen i Belarus, men det kræver uddannelse og viden om, hvordan dette kan og skal foregå, for det er hverken det pædagogiske personale eller plejepersonalet uddannet til. Derudover findes der heller ikke et netværk til at yde den service, som de her mennesker har brug for som eksempelvis hjemmesygeplejerske, hjemmehjælpere mm. Der er pt afholdt såkaldte rundbordsmøder med de lokale myndigheder og andre NGO er, hvor fokusset har ligget på at forsøge at afdække ressourcerne i lokalområdet samt en opstille en arbejdsdeling mellem personale, myndigheder og NGO erne. Dette arbejde er ved at være færdiggjort, dog har det været umuligt at afdække mulighederne på arbejdsmarkedet, hvilket jo er meget basalt for selvstændiggørelsen af denne gruppe mennesker. Umiddelbart lader det sig ikke gøre, fordi arbejdsmarkedsområdet lader til at ligge underdrejet grundet mangel på efterspørgsel. Dog foreligger der muligheder i lovgivningen for at indsluse de handicappede på arbejdsmarkedet, men der findes ingen procedurer for denne proces og disse procedurer udarbejdes som bekendt på stats- og ikke lokalplan. 7

8 I November har DEH og Rettigheder for handicappede stået for en præsentation af resultaterne af den førnævnte analyse og maping af lokalområdet, hvor de inviterede bl.a. er folk fra ministerierne og de nationale medier. På den måde er der sat gang i en dialog mellem myndighedspersoner fra øverste niveau mødes med repræsentanter fra laveste niveau; NGO erne og de handicappede. En dialog, der tager sit udspring i helt konkrete tiltag, som hvad skal der til, for at handicappede børn kan inkluderes i undervisningen i det etablerede skolesystem på lige fod med andre børn? Og en dialog, om problemstillinger, alle involverede parter synes er vigtige at løse. Med danske ører lyder det måske lidt banalt, men i Belarus er denne dialog et kæmpe skridt. Faktisk har der ikke været en dialog mellem myndighederne og borgerne i over 20 år. Når dette kan lade sig gøre, er det, fordi de involverede NGO er og DEH arbejder som frivillige og uafhængige organisationer og som frivillige repræsentanter fra faggrupper, der søger at hjælpe en gruppe borgere og ikke samfundskritikere, der søger at udbrede vestligt demokrati. Næste skridt bliver at nedfælde og dokumentere de erfaringer, der er ved at blive gjort med udslusningen af de udvalgte beboere fra institutionen i Kobrin til eget hjem. På sigt skal de udgøre en form for brugermanual, der skal præsenteres på et stormøde i Minsk. Forhåbentligt vil det medføre, at myndighederne giver tilladelse til et større pilotprojekt på institutionen i Kobrin med samme formål, der igen kan blive forbillede for arbejdet med inklusion af borgere med funktionsnedsættelse i Belarus. 8

9 Foredrag på Hotellet Institutionen Paraplyen, der er udgået af DEHs nye samarbejdspartner og lejer NGOFontana, har bl.a. til formål at hjælpe marginaliserede mennesker i misbrugsproblemer. Paraplyen inviterede i november DEH til foredrag med Janni Petersen, der er ansat som daglig leder af Hotellet i Oehlenschlægersgade 17 i København. Bestyrelsesmedlem Poul Roepstorff repræsenterede DEH til dette arrangement. Hotellet drives som et almindeligt hotel, men fungerer dog også som et aktivitetsog beskæftigelsestilbud under Københavns Kommune for tidligere stofmisbrugere og andre borgere i psykosociale vanskeligheder. Der er plads til ca. 20 borgere i beskæftigelse og arbejdsprøvning ad gangen, der udfører forskellige opgaver forbundet med driften af et hotel som stuepigetjans, rengøring, køkken/ cafémedhjælp, handyman-funktion mv. Det er et forholdsvist lille hotel med 10 værelser både dobbelt og enkeltværelser til meget rimelige priser. Til hotellet hører desuden en café og udlejningslokaler. Janni Petersen er selv tidligere stofmisbruger og prostitueret og foredraget tog udgangspunkt i hendes historie, der har budt på en barndom præget af misbrug og vold, et mangeårigt kærlighedsforhold til en stofmisbruger med hvilken hun fik to børn. Drevet af at ville afvænne sin mand opsøgte hun misbrugsmiljøet på Vesterbro men endte selv som misbruger og senere i prostitution. For ca. 13 år siden blev Jannie Petersen afvænnet efter 24 år som narkoman med hjælp fra Projekt-menneske, der dengang brugte Hotellet som afgiftningssted. Projektets leder fik idéen til det, der kendetegner Hotellet i dag og Jannie Petersen har været ansat som daglig leder siden start. DEH takker NGOFontana og Paraplyen for invitationen til foredraget. Det er spændende, når samarbejdet mellem små humanitære foreninger inspirerer og viser alternativer og nye muligheder i arbejdet med samfundets socialt udstødte grupper. Hotellet i Oehlenshlægersgade 17 på Vesterbro i København Janni Petersens barske og livsbekræftende historie kan læses i biografien Min egen værste fjende af Klaus Rydahl. 9

10 Ny hjemmeside DEHs hjemmeside er under ombygning og modernisering. Dette betyder, at hjemmesiden foruden nyt layout og design også er tilgængelig på to sprog; engelsk og dansk. Derudover er der tilføjet en række nye funktioner: 1. Engelsk og Russisk faneblad: Der er udarbejdet en engelsk og russisk ekspert-side, hvor der er mulighed for vidensdeling af erfaringer og praksisfortællinger på de emner, der primært berører Hviderusland. 2. Bookingsystem: DEH tilbyder som noget nyt deres medlemmer at leje et mødelokale. På hjemmesiden er der derfor oprettet et bookingsystem til det formål. 3. Billedgalleri: På hjemmesiden er der oprettet et billedgalleri over de projekter, som DEH har arbejdet med gennem tiden. Denne side vil løbende blive opdateret, da DEH har stået for og står for mange projekter rundt om i verden og der derfor er mange billeder, der skal scannes og ligges ind både fra de tidligere og nuværende projekter. 4. "Bliv medlem" er en funktion, hvor man direkte kan indbetale sit kontingent på 150 kr. samt har mulighed for at forny sit medlemskab. 5. "Støt vores arbejde": DEH har oprettet en ny funktion, hvor man direkte kan indbetale donationer. 6. Paypal-indbetaling: Den nye hjemmeside har desuden oprettet en funktion, der gør det muligt at lave Paypal-indbetalinger også selvom man ikke har en Paypal-konti. Fradrag for bidrag til velgørende foreninger Husk at du kan få fradrag for bidrag til DEH, hvis du giver dit cpr-nr. til os, når du yder dit bidrag. Du kan dog højst få fradrag for kr. i 2014 ( kr. i 2013). Når du oplyser dit cpr.nr. til DEH, indberetter vi dine bidrag til SKAT og du vil herefter få fradrag for dit bidrag. Du kan læse mere herom på SKATs hjemmeside. 10

11 Nyt projekt i DEH DEH har etableret et samarbejde med lærerstuderende Kwame Antwi og fire unge gutter fra Nørrebro. De unge er alle af anden etnisk oprindelse og i alderen år. Der er tale om såkaldt ressourcestærke unge, der er fuld af energi, idéer og gå-på-mod. Formålet med samarbejdet er at støtte de her drenge i at realisere nogle af deres idéer, styrke dem i bevidstheden om deres kompetencer og skabe opmærksomhed omkring dem. På den måde kan de måske være forbilleder og med til at inspirere andre kriminalitets- og misbrugstruede unge i deres lokalmiljø. Idéerne er stadig på tegnebrætsstadie, men der er udarbejdet tre konkrete idéer, der primært omhandler entreprenører in spe inden for mode og sport. Hvad dette samarbejde kan føre til, vil I høre mere om i det nye år. Ny frivillig i DEH I denne måned er jeg startet som ny frivillig i DEH. Jeg er uddannet og har arbejdet nogle år som pædagog, Jeg synes, det har været en stor udfordring at forblive inspireret og føle, at jeg gør en forskel som daginstitutionspædagog i en kommunal institution. Jeg har følt mig træt og drænet af normeringerne og den manglende tid til kvalitet og samvær med de målgrupper, jeg har arbejdet med. Derudover har jeg længe ønsket at arbejde med og gøre mere ud af skriftlig formidling. Det har dog hele tiden været vigtigt for mig at bevare det menneskelige indhold i min hverdag og arbejde. Gennem min kontakt til foreningen SPUA kom jeg på sporet af DEH, der heldigvis er lige så villige til at inkludere nye kræfter i foreningens arbejde som de er til at inkludere udstødte grupper i de lokalsamfund, der omgiver dem. Min første arbejdsopgave har været det tillidsfulde hverv at skrive og redigere dette årets sidste nummer af Hus Information. Det har været en spændende og god introducerende opgave til DEH s arbejde, projekter og idéer. Det er nogle fantastiske mennesker og ildsjæle, der er samlet i DEH og jeg glæder mig meget til at kunne støtte op om deres enorme indsats. Nanna Ottenheim 11

12 BAGSMÆKKEN. Strøtanker fra lænestolen... Af Lise From, formand for deh deh s formål har siden starten i 1994 været et mulighedernes hus for de mest udsatte grupper i samfundet. Det vil vi blive ved med, men i takt med at store, landskendte NGO er fylder mere og mere i diverse medier ser vi også et mulighedernes hus og er åbne over for samarbejde med andre organisationer, hvilket deh s og NGO- Fontana s kontorfællesskab er et eksempel på. Et samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden og drage nytte af hinandens viden, erfaringer og ekspertise på vidt forskellige (fag)områder, der i dagens samfund ikke ses i sammenhæng, men som enkeltstående problemer og som følge deraf også behandles i det pågældende fagområde. Men det er kun en af de fordele der er ved at samarbejde med andre organisationer. Men udviklingen synliggør også vigtigheden af, at små og mellemstore organisationer samarbejder, så vi også på lige fod med store organisationer kan blive synlige, ikke bare hos bevilgende myndigheder, men også i den store offentlighed. I HusInformation nr. 3/2013 nævnes som eksempel NGO- Fontanas etablering af en paraply C24 for mindre organisationer, bl.a. i Nordjylland og København med tilsammen medlemmer. Jeg har ikke tal på, hvor mange små og mellemstore organisationer, der er i Danmark, der kunne tænkes at være med i paraplyen, men der er ifølge Center for frivillige socialt arbejde i Danmark næsten frivillige organisationer. Tænk hvilken slagkraft og synlighed det vil give, hvis bare halvdelen tilslutter sig paraplyen. Hertil kommer så store samarbejdsmuligheder på kryds og tværs, som vi måske aldrig havde drømt om. Det er da en fordel, man ikke kan kimse af. DEH Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: Giro: (kt..art 01) CVR nr.: Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C DEH er en humanitær foening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. r deh 12

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 det kan du læse Der er altid mennesker bag, na r der sker noget godt - og noget skidt. Desværre er det næsten altid mere krævende at lave

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 2-2012 deh deh er en humanitær forening der gerne vil være med til at omsætte idéer og teori til praksis: at samarbejde om at lære at forstå, at håndtere - og ikke mindst om at det giver mening Så kan

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

HusInformation nr. 2

HusInformation nr. 2 2014 DEH Socialt ansvar på tværs af grænser - europeanhouse.org HusInformation nr. 2 Ukraine. Netop nu er der br ug for at væ r e m ed til at støtte op om de mest udsatte menneskers rettigheder og muligheder.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Hus nformation Nr. 2-2008

Hus nformation Nr. 2-2008 Hus nformation Nr. 2-2008 Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - www.europeanhouse.org NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 1-2012 deh Gi en hånd med. Det kan de fleste af os gøre. Men mange gange ved man ikke lige hvordan det kan gøres. Eller også får man det ikke gjort. Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr. 5321 0356654 Medlem Fra

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Den forældreløse GENERATION

Den forældreløse GENERATION HIV & AIDS AF EVA NITSCHKE Den forældreløse GENERATION Fridah viser Antallet af forældreløse børn i Zambia stiger eksplosivt. Forældrene dør af aids, og den afrikanske storfamilie er ved at bryde sammen

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre

Udsat og sårbar i Odense. Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre Udsat og sårbar i Odense Et socialpolitisk udspil fra Radikale Venstre 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 1 Mål... 1 Hjemløshed... 1 Misbrug... 2 Kriminalitet... 2 Prostitution... 3 Misbrug og prostitution...

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Hjemløse i Danmark Herberg et akuttilbud 15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Assertive Community Treatment (ACT) 9/10 hjemløse med

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere