Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken."

Transkript

1 Fonden Realdania udskrev i september 2003 idékonkurrencen»bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer«til fordel for landets bygningshistoriske arv. Første del af konkurrencen er nu afsluttet og ud af de 234 idéforslag, som Realdania har modtaget, er der præmieret 20, som inviteres til at deltage i konkurrencens fase 2, hvor ideerne skal bearbejdes til egentlige projekter. Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer er et udviklingsprojekt iværksat af Fonden Realdania og er ét ud af flere projekter, der retter sig mod bevaring af den bygningskulturelle arv i Danmark. Som en del af udviklingsprojektet har Fonden Realdania udskrevet en idékonkurrence, hvor der sættes fokus på genanvendelse af de bevaringsværdige gårdejendomme, der er ophørt som egentlige landbrug. Konkurrencen skal resultere i en palet af gode idéer, der kan inspirere til nye anvendelser af tomme bevaringsværdige bygninger. Udover at præmiere en række interessante og visionære forslag, sætter konkurrencen også fokus på problemstillingen omkring den hastigt voksende bygningsmasse, der står tom og ubenyttet hen. Målet er dels at skabe udvikling og fornyelse i forhold til genanvendelse, bevaring og restaurering af nedlagte gårdejendomme med særlige kulturhistoriske og/eller arkitektoniske kvaliteter. Dels at henlede offentlighedens opmærksomhed på, at der om få år vil opstå et såvel æstetisk som miljømæssigt problem i forhold til de mange nedlagte gårdejendomme. Præmiering Bedømmelseskomiteen har udvalgt 20 idéer, som hver præmieres med DKK Derudover tildeles vinderne en medfinansiering med henblik på den videre bearbejdning af idéen til et egentligt projektforslag. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at de præmierede forslag i et bredt perspektiv kan inspirere og bidrage positivt til genanvendelsesproblematikken, eller på anden måde gavne det byggede miljø, der vedrører bevaringsværdige gårdejendomme. Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken. 2 Idéen/projektet skal tage udgangspunkt i en konkret bygningsmasse eller anlæg, der har eller har haft tilknytning til landbruget. 3 Idéen/projektet skal have en fremtidig bæredygtig driftsøkonomi. 4 Idéen/projektet skal kunne realiseres inden for de gældende lovmæssige rammer. 5 Ejendommen skal være bevaringsværdig eller rumme betragtelige elementer af særlig arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi. Dommerbetænkning 3

2 Det vil sige, en gårdejendom eller en lokalitet der enten er fredet; står opført i det lokale kommuneatlas/kulturmiljøatlas som en bevaringsværdig ejendom; er registreret som bevaringsværdig i en lokalplan; eller rummer arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier af særlig karakter. Bedømmelse Fonden Realdania påskønner den store interesse, der har været for konkurrencen og glæder sig over at have modtaget så mange forskelligartede, relevante og lødige forslag. Bedømmelseskomiteen er imponeret over det store engagement, der lyser ud af mange forslag og læser man mellem linierne fornemmer man desuden, at mange forslagsstillere er endog meget 3berørte af udviklingen på landet og det derigennem truende tab af de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som landbrugsbygningerne repræsenterer. Ud over, at stort set alle amter i Danmark er repræsenteret gennem idéforslagene, repræsenterer forslagene også en bred vifte af mulige genan- - fra de klassiske kontor- og 5vendelsesprojekter kursusvirksomheder, over sociale tiltag som bl.a. børnelejr, plejehjem og refugier, til mere originale forslag som fx skovbegravelsesplads, sportsfiskerakademi og torvelade. Tilsvarende knytter de mange idéforslag sig til næsten alle typer bevaringsværdige gårdejendomme i landet fra hele landsbyer, over klassiske 3- og 4-længede gårde, til husmandssteder, bygårde og godser. De indsendte idéforslag tager udgangspunkt i konkrete, enkeltstående gårde. En del af dem rummer desuden mere generelle perspektiver, der gør dem reproducerbare på en lang række gårdtyper og lokaliteter. Enkelte forslag fokuserer endog direkte på nedrivning af gårdtyper, der på grund af beliggenhed eller/og kvalitet ikke kan udvikles til bæredygtige projekter. 4 Dommerbetænkning

3 Fra Realdanias og bedømmelseskomiteens side skal der lyde en samstemmende opfordring til alle landets kommuner, om at bidrage til realiseringen af de fine ideer gennem et konstruktivt og ubureaukratisk samarbejde med forslagsstillerne og deres rådgivere. Alternativet er et stort bygningsmæssigt og landskabeligt forfald. I vurderingen har bedømmelseskomiteen lagt vægt på, at vinderidéerne er visionære og nytænkende; at idéerne kan realiseres og drives inden for det anslåede budget og endelig; at de konkrete gårdejendomme eller anlæg indeholder værdier af arkitektonisk og kulturhistorisk karakter. Med respekt for det hjerteblod, der ligger bag tilblivelsen af idéprojekterne, har det ikke været en let proces, at skulle fravælge mange, gode forslag. Bedømmelseskomiteen er efter grundige overvejelser nået frem til at præmiere 20 idéforslag. Da der gives samme præmie til alle vindere, er idéforslagene på de følgende sider oplistet i uprioriteret rækkefølge. Fonden Realdania, den 17. marts 2004 Bedømmelseskomiteen Direktør Jørgen Nordqvist, Bygningskulturelt Råd, Formand for Bedømmelseskomiteen Arkitekt Christian Andersen, Fonden Realdania Landskabsarkitekt Jacob Fischer, GHB Landskab Projektudvikler Christian Gjersøe, Nordkranen Arkitekt Per Kruse, Institut for Arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen i Aarhus Proprietær Steen Reventlow-Mourier Vindere af idekonkurrencen Råvarernes Hus, v/stephen D. Willacy, Bent og Karin Krebs, Hardy Holm Jensen Samsø Et multihus, der med udstillinger, kurser og gæstekokke danner rammen om markedsføring og udvikling af Samsø s råvarer og disses fremtid. Et charmerende, sympatisk og gennemtænkt idéforslag med fokus på råvarernes vandring fra jord til bord til menneske. Gården er en tilforladelig, meget velproportioneret gård, og idéen er veludviklet og repræsentativ i forhold til konkurrencens overordnede problematik. Den kan således med fordel kopieres til andre gårdtyper og lokaliteter. Søgård - fra Hovedgård til Børnelejr v/foreningen Børnelejren på Langeland Bagenkop, Langeland Gratis ophold i naturskønne rammer for dårligt stillede og socialt udsatte børn. Et meget fint og sympatisk idéforslag med stor social appel. Der foreligger en realistisk og gennemtænkt udnyttelse af bygningsmassen, som giver mange muligheder for forskellige aktiviteter for børnene. Forslaget kan med fordel kopieres til andre bevaringsværdige gårdejendomme. Konkurrencesekretær Arkitekt maa Kasper Danielsen og Cand. Comm. Mette Lindberg, Advice Group. Dommerbetænkning 5

4 Dominicussens Gård udvikling af generel model for bevaring og revitalisering af bevaringsværdige landsbrugsbygninger, v/marcelle Meier m. fl. Nordborg, Nordals Udvikling af en juridisk/økonomisk model for genanvendelse evt. i form af en Stiftelse, konkret realiseret i udvikling af ferieboliger i den bevaringsværdige gård: Dominicussens Gård på Nordals. En eksemplarisk, sund og meget fornuftig løsning på genanvendelsesproblematikken. Idéforslaget kommer med forslag til genanvendelse på såvel generelt som konkret plan gennem tilførslen af ferieboliger til bevarelse af livet i landsbyen. Der er desuden gode markedsmuligheder jf. udviklingen i turistsektoren, ligesom gården, der rummer meget store kulturhistoriske bevaringsværdier, er placeret i et rekreativt område. Bæredygtig Turisme i bevaringsværdige gårdejendomme v/dansk Center for Byøkologi Thyholm, Thy Nationalpark Formidling af anderledes ferieoplevelser gennem udvikling af tre bondegårde med fokus på aktive læringsprocesser indenfor natur, miljø og bæredygtighed. Et gennemtænkt og jordnært forslag med fint overblik og nuanceret fokus på landzone-problematikken. I erkendelse af fraflytningsintensiteten i landzonerne vil man udvikle et feriekoncept med mange muligheder for naturrelateret udfoldelse og med nære relationer til det omkringliggende erhvervsliv. Idéen udmærker sig ved den uprætentiøse udnyttelse af de pågældende bygningers ydmyghed idéen er således meget repræsentativ for den overordnede problematik og kan kopieres andre steder. De tre gårde har ikke lige stor bevaringsværdi, hvorfor gård nummer tre prioriteres og der skal findes alternativer til de to andre gårde. Convivendi fremtidens bondegårdsliv v/rikke Ryhdal Bukh m. fl. Fredensgård, Tølløse Kombineret kontorfællesskab og daginstitution integration af karriere, familie, natur og nærmiljø. Et nyt, visionært og tidssvarende forslag, der modsvarer mange af de krav og konflikter som den moderne families livsførelse stiller. Der ses en god og gedigen udnyttelse af hele anlægget og konceptet kan gentages andre steder. Dorthealyst et dynamisk kulturmiljø Skovbegravelsesplads v/dea Wissenberg Mørkøv Naturbegravelsesplads i skoven med tilhørende kapel i bevaringsværdigt bindingsværkshus. Et originalt forslag, der med stor æstetisk forståelse udnytter det landskabelige særpræg. Ideen forventes at kunne imødekomme et stigende behov for alternative former for bisættelse og kan reproduceres mange steder i Danmark. Idéen kræver dog en del bearbejdning især i forholdet til samarbejdet med de offentlige myndigheder. Det forudsættes derfor, at alle nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder foreligger i forbindelse med en evt. realisering. Det er desuden et krav fra Realdanias side, at de tilstødende bygninger inddrages i projektet fx til servicering af gæster og pårørende. 6 Dommerbetænkning

5 Erhvervsboliger til aktive seniorer v/tegnestuen Klint Jensgård, Glud Gendannelse af et levende gårdmiljø gennem istandsættelse til boliger med erhverv for seniorer. Idéen rummer en tiltalende tanke om kombination af boliger og erhverv i en fredet bindingsværksgård rettet mod seniorer, der aftrapper deres erhvervsaktivitet. Det er et moderne og fremsynet forslag, der retter sig mod en købestærk og kvalitetsbevidst målgruppe. Forslaget forudsætter dog en tæt dialog med myndighederne og en fremadrettet tolkning af fredningslovgivningen. Lundgård, det private plejehjem v/anja P. Mikkelsen & Teddy Kristensen Nibe Privatejet plejehjem i harmoni med det oprindelige miljø med nærhed til familien og naturen. Ideen er både sympatisk og tidssvarende. Samt opfylder et stigende behov for privat/offentlige kvalitetsplejehjem. Idéen kan med held kopieres mange steder i Danmark. Det forudsættes, at en kvalificeret løsning af de infrastrukturelle problemer indgår i den videre bearbejdning af projektet. Desuden anbefales en bearbejdning af udearealerne med henblik på en fornyelse af haveanlægget. Nye funktioner på Rodsteenseje v/rodsteenseje A/S Odder Naturgård, genbrugsbutik og vintergolfbane. Hølund pusterum for børn og unge v/henriette Høgsbro & Carl Chr. Petersen, m. fl. Gandrup Aktivitetshus med værksteder, fælles køkken, teater, kunst m.m. hvor børn og unge kan få et tiltrængt pusterum, plads til refleksion og samvær med andre voksne. Et fint og fornuftigt idéforslag og et godt eksempel til efterfølgelse for andre. Forslaget har et sympatisk fokus på den tiltagende afstand mellem børn og unge og det autentiske kontakten til det oprindelige Danmark. Forudsætter en bæredygtig anlægsøkonomi. Den ny landsby Tjærby, v/randersegnens Boligselskab Tjærby ved Randers En genopdagelse af det urbane i det landlige opbygning af en ny landsbyform med udgangspunkt i et par tvillingegårde. Et visionært forslag med fokus på helheden med reminiscenser fra det gamle landsbytingsted - man ser landsbyen i sin sammenhæng og redefinerer på sin vis landsbyen som begreb. Naboer og andre interessenter i nærheden af de pågældende gårdejendomme inddrages i projektet, der bliver til i en kreativ dialog mellem landsbyens borgere. Man bevarer det samlede bebyggelsesmønster. Nyskabende idé for boligselskaberne nyt markedsområde. Det vil desuden være oplagt at indarbejde erhverv og institutioner i projektet. Fin gennemarbejdet idé med mange forskelligartede anvendelser, der kan skabe sammenhæng i gårdanlægget. Det forudsættes dog, at der udarbejdes en grundig forretningsmæssig analyse (feasibility study). Dommerbetænkning 7

6 Lille Pederstrup nyt liv i gamle rammer, v/ Solveig Skånning, Torben Lindegård, m.fl. Blommenslyst En kombination af bolig, erhvervs-, cafe og konferencecenter. En fint bearbejdet løsning, der tager højde for den særegne gårds kulturhistoriske kvaliteter qua en mere museal genanvendelse med tilknytning til erhverv. Der foreslås en fleksibel indretning, som kan rumme mange aktiviteter og virksomheder af varierende størrelse og karakter under behørigt hensyn til bygningerne. Det anbefales, at man bearbejder haveanlægget. Kontorsiloer i laden på Sejersgård, v/lars Nikolaisen Odder Nyt indsætningsprincip for genanvendelse af gamle ladebygninger. Et godt og nytænkende forslag, der sigter på at trække livet tilbage til landsbyerne, som ofte er tømt for liv i dagtimerne. Fint bearbejdet med inspirationseksempler på nye interiører i eksisterende rammer. Man bevarer således den bebyggelsesmæssige helhed samtidig med, at man udnytter bygningen kreativt. Bedømmelseskomiteen er dog betænkelig ved, at man ønsker at rive så stor en del af gårdanlægget ned - alternativt kunne man finde en mere egnet gårdejendom eller undlade at genopbygge alle længer. Logis - kontorhotel på St. Ramsgaard, v/jørgen Gehl Hjørring Erhverv og overnatning et pluralistisk værksted for forskellige kulturer og arbejdsformer. Et moderne og tidssvarende forslag med gode perspektiver rent markedsmæssigt. Fin generaliserbarhed. Forslaget illustrerer et overbevisende princip for en fleksibel ændring af funktion, uden at ødelægge det bygningsmæssige særpræg. Sportsfiskerakademi på Ulstrup Slot, v/christian Marquard, Carl W. Friis m. fl. Ulstrup Overnatning og undervisningsfaciliteter i den gamle hestestald i umiddelbar nærhed af fiskepark langs Gudenåen. Et kreativt idéforslag, der kan reproduceres andre steder i umiddelbar nærhed af andre fiskerige åløb. Der synes at være et stigende behov for anlæg af denne type. Et gennemarbejdet idéforslag med gode markedsmæssige forhold samt en troværdig opbygning af organisationen bag projektet. Fremragende bygninger - ændringerne gøres med stor respekt for de bygningsmæssige kvaliteter. Inspiratoriet udsigt til indsigt, v/cecil Rye Olsen og Carsten Bruhn Henriksen Ærøsminde, Samsø Udsigt til indsigt forskellige rumtyper skaber et kreativt lærings- og procescenter i gårdlængerne på Ærøsminde. En sympatisk og kreativ udnyttelse af de bevaringsværdige bygninger, der hæver sig over de mere typiske konference- og kursuscentre. En visionær løsning på et attraktivt sted med fokus 8 Dommerbetænkning

7 på sammenhængen mellem form og indhold, rum og læreprocesser, og mellem mennesker og natur. Konceptet har en bred appel til målgruppen, hvorfor der skønnes et godt marked for ydelserne. Det anbefales, at man udvikler sammenhængen i anlægget med ude/inde relationer og evt. reetablerer den omkransende beplantning og køkkenhaven. Udlejningsboliger til studerende og forskere på Aalborg Universitet, v/knud Just Klarupgaard, Klarup Udlejningsboliger på Klarupgaard til forskere og studerende ved Aalborg Universitet. Et funktionsorienteret og kreativt bud på løsningen af et klassisk problem husning af studerende og forskere. Forslaget sikrer en variation i boligudbuddet til de unge og fastholder en smuk gård på en gennemtænkt måde med respekt for bevaringsværdierne. Der er stadig landbrugsmæssig aktivitet på stedet en kvalitet, der kan bidrage til at beboere og gæster ikke fremmedgøres overfor landbruget. Disponeringen af parkeringsarealerne bør dog revurderes. Hvoruptorp Torvelade, v/henrik Ottesen og Margrethe Brandt Thomsen Nørresundby Torvelade med lejede stande til oplandets specialbutikker. Herberger for vandreturister og pilgrimme, v/andreas Blinkenberg Flere gårde langs Hærvejen. Enkle vandrehjem eller herberger i det danske landskab fx langs Hærvejen - i stil med klostrene langs pilgrimsruten til Santiago de Compostela. Et gennemtænkt, charmerende og uprætentiøst forslag, hvor ydmygheden og det oprindelige særpræg bevares på stedets betingelser. Stor anvendelighed og god almenhed. Man kunne anlægge et helhedsperspektiv på hele ruten op gennem Jylland i forhold til om der er bygningsanlæg der evt. kan/skal sløjfes på ruten. Nye indsætningshuse i Klingebækgaard, v/ Egnsmuseet i Egtved Kommune Randbøl Nyt koncept for indsætningsboliger i de gamle bygninger. En god, principiel idé, hvis metodik kan udvikles til at danne skole for andre genanvendelses- og boligprojekter på bevaringsværdige gårdejendomme uafhængige af den oprindelige konstruktion. Projektets succes står og falder dog med selve den designmæssige udformning af de konkrete indsætningsmoduler. Spændende idéforslag der på charmerende vis trækker et traditionelt byfænomen ud der, hvor maden kommer fra. En syntese af gårdsalg og torvedage, med henvisning til de svenske saluhaller, der kan foregå året rundt. Beliggenhedsmæssigt er ejendommen placeret perfekt og det bygningsmæssige volumen rækker til at projektet med tiden kan udvides. Der bør sættes fokus på de arkeringsmæssigt lidt sparsomme forhold. Dommerbetænkning 9

8 Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer Udgiver Fonden Realdania Nicolai Eigtveds Gade København K Initiativtager Fonden Realdania Fonden Realdania 2004 Redaktion Hans Peter Svendler, Realdania Christian Andersen, Realdania Erik Rykind-Blarke, Realdania Mette Lindberg, Advice Group Kasper Danielsen, Advice Group Grafisk tilrettelæggelse Roll Design Group ApS Yderligere information 10

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNEN BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDEJENDOMME

EVALUERING AF KAMPAGNEN BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDEJENDOMME Oxford Research A/S, februar 2012 EVALUERING AF KAMPAGNEN BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDEJENDOMME Udarbejdet af Oxford Research A/S Forfatter: VAC Sidst gemt: 02-02-2012 14:38:00 Sidst udskrevet: 02-02-2012 14:39:00

Læs mere

Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Svar: Spørgsmål 2: Svar:

Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Svar: Spørgsmål 2: Svar: Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Den herregård hvor jeg søger støtte er en standard gård, med stuehus med to længer og en lade. Stuehuset er erklæret bevaringsværdig, men udbygningerne er ikke. I forbindelse

Læs mere

"EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME

EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME "EVARINGSV RDIGE GÍRDEJENDOMME n NYE ANVENDELSESFORMER FORSLAG TIL GENANVENDELSE n PR SENTATION OG BED MMELSE Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Vinderprojekter Søgaard Hovedgaard 6 Børnelejr for udsatte

Læs mere

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen Herberger langs Hærvejen Steder at stoppe op Stilen er simpel på herberget Nørrelide i Jelling. Væggene står rå og nøgne, uden isolering eller pynt, og rummets 24 senge er simple køjesenge. Men man skal

Læs mere

Fremtidens skole. Vinderne

Fremtidens skole. Vinderne Fremtidens skole Vinderne Dommerne har lagt vægt på, at jeres bud på fremtidens skole er originalt, og at I kan vise, at I har tænkt over, hvordan undervisningen i skolen foregår i fremtiden. Dommerne

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Af Henrik Valeur og Jan Bille, Byg- og Planchef, Roskilde Kommune I dagene 11-15. november 2002 var 80 mennesker samlet til workshop for at udforme

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Boltinggård Gods 18 I 06 I 2013 Forord Boltinggaard Gods er en hovedgård,

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv -

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - A Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, ; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - NORDMAK Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus i RAADVAD i RAADVAD 5 arkitekter

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Dommerbetænkning. Indbudt totalrådgiverkonkurrence. Skjødtgården i Vestrup Ombygning af historisk gårdanlæg til beboelsesformål

Dommerbetænkning. Indbudt totalrådgiverkonkurrence. Skjødtgården i Vestrup Ombygning af historisk gårdanlæg til beboelsesformål Dommerbetænkning Indbudt totalrådgiverkonkurrence Skjødtgården i Vestrup Ombygning af historisk gårdanlæg til beboelsesformål 1. Konkurrencens baggrund Et udviklingshold bestående af Randersegnens Boligforening,

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Sanering af landbrugsbygninger

Sanering af landbrugsbygninger Notat Sanering af landbrugsbygninger Partner- og rådgivergruppe Videncentret for Landbrug Arkitektur og Planlægning Ansvarlig KOB + KTK Oprettet 02-08-2014 Projekt: 3653_Landbruget i planlægningen Side

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 4. maj 2009 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg 1. Resume Med denne indstilling fremlægges forslag til et nyt koncept for Kursusog

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kalø slotsruin. - en formidlingsopgave; med afsæt i Realdania kampagnen Stedet Tæller. Emneformulering

Kalø slotsruin. - en formidlingsopgave; med afsæt i Realdania kampagnen Stedet Tæller. Emneformulering Kalø slotsruin - en formidlingsopgave; med afsæt i Realdania kampagnen Stedet Tæller Emneformulering Katrine Rogild Herget Studio Perspectives on Transformation Vejleder Lars Nicolai Bock Afgang E Opgavens

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

1. af 31. oktober 2011 fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.  af 31. oktober 2011 fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 6 Referat og behandling af modtagne henvendelser I dette notat bliver 6 henvendelser modtaget i høringsperioden refereret

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Gårdmiljøer i Albertslund

Gårdmiljøer i Albertslund 6 I afdeling VA-Seks Vest er beboere med til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. Afdelingen består af gårdhavehuse og mange åbne gårdmiljøer, som man passerer igennem, når man går tur i bebyggelsen.

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN

DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN Side 1 af 6 DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv.

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

(&# )# "#$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1

(&# )# #$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1 !"#$%&'"#$%&% (&# )# "#$%&*+##&%&#%&!!,-#&&#&%,&#.#,$+& #!- *+#/%#!&%,&#$#$+& -#%#0##&,#$+#%#!! #0#&&!%-#&-## *+#/%#$!&#%&!!,-%$ %&%##!!#&#%$&!%#$+ &##!-&,#& &%,111#$%&%!,%&!! $$&%#&*&###2,111#$%&%34*&5

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 101 Offentligt (01) Arbejdsrefugiet Ørslev Kloster - visioner og udfordringer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 101 Offentligt (01) Arbejdsrefugiet Ørslev Kloster - visioner og udfordringer Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 101 Offentligt (01) Arbejdsrefugiet Ørslev Kloster - visioner og udfordringer Til Kulturudvalget på Christiansborg - forud for Ørslev Klosters foretræde onsdag

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

FUGLSØKONFERENCE 2 3 JUNI 2005. Ude midt i det åbne land ligger landsbyerne. Eller landsbyerne omkranses af det åbne land

FUGLSØKONFERENCE 2 3 JUNI 2005. Ude midt i det åbne land ligger landsbyerne. Eller landsbyerne omkranses af det åbne land Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Institut 20. Sektionen for Byplanlægning, Veje & Trafik FUGLSØKONFERENCE 2 3 JUNI 2005 LANDSBYER I

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

INFORMATION. Pilgrims- og besøgscenter. ved Domkirken i Maribo. Juni 2015. Projekt ansvarlig. Pilgrims- og besøgscenter ved Domkirken i Maribo

INFORMATION. Pilgrims- og besøgscenter. ved Domkirken i Maribo. Juni 2015. Projekt ansvarlig. Pilgrims- og besøgscenter ved Domkirken i Maribo Pilgrims- og besøgscenter ved Domkirken i Maribo INFORMATION Juni 2015 Projekt ansvarlig Organisation Den erhvervsdrivende fond Refugiet Lolland-Falster Adresse C/O Lolland Falsters Stift, Bispegården,

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3.

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. Naturstyrelsen Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. På baggrund af drøftelse med Hanne Kaasgaard fra Naturstyrelsen, sender Assens Kommune hermed et opdateret

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Transformation af Gl. Estrup vandmølle

Transformation af Gl. Estrup vandmølle Transformation af Gl. Estrup vandmølle OPGAVEFORMULERING Afgang forår 2014 Katrine Mølgaard Olsen 2012653 Arkitektskolen Aarhus Vejleder: Lars Nicolai Bock Herregårde De danske herregårde har været vigtige

Læs mere

Kalundborg Kommune Pjece om Saltbækvig 225.000. Teatret Slotsgården Udendørs opsætning i Odense Slots Slotsgård af Molières, Den gerrige. 150.

Kalundborg Kommune Pjece om Saltbækvig 225.000. Teatret Slotsgården Udendørs opsætning i Odense Slots Slotsgård af Molières, Den gerrige. 150. Navn Beskrivelse Bevilget beløb kr. Kalundborg Kommune Pjece om Saltbækvig 225.000 Museum Jorn Støtte til erhvervelse af Jorn maleri fra Cuba 500.000 Bedre Psykiatri "Et bedre live for flere pårørende"

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Mandø turisme på stedets præmisser. Informationsmøde på Mandø mandag den 4. juni 2012

Mandø turisme på stedets præmisser. Informationsmøde på Mandø mandag den 4. juni 2012 Mandø turisme på stedets præmisser Informationsmøde på Mandø mandag den 4. juni 2012 Program Velkomst Idéen bag projektet Inspirationsoplæg ved Christina Olsen og Helene Plet Præsentation af de tre delprojekter

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere