MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE"

Transkript

1 NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den grønne omstilling. TVIS har givet sit bidrag til at gøre vores varmeforsyning mere bæredygtig, hvilket nedsætter den årlige CO2-udledning med 90 procent fra Vi skal alle kunne tage varmen for givet, for det skaber ro, tryghed og tillid i hverdagen, så vi kan beskæftige os med andre spændende ting. Som juleforberedelserne. Vi har været i mediernes og de kommunale embedsfolks søgelys på det seneste, fordi det har stået klart, hvor meget en stabil varmeforsyning betyder. TVIS sikrer varmen, til hvad der svarer til borgere i Trekantområdet, så når borgerne tænder for radiatoren, så kommer varmen hver gang. TVIS er nok ikke kendt så vidt omkring i de små hjem, og det er tegn på, at vi gør det godt sammen med fjernvarmeselskaberne. Fjernvarmen er mere udbredt, end man muligvis tror og sørger for, at man ikke er kold om fødderne i daginstitutionerne, virksomhederne og fabrikkerne rundt omkring. Jeg vil gerne sige tak til medarbejdere og samarbejdspartnere for et spændende og udfordrende år med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. N Y H E D S B R E V

2 MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE Det er muligt at udnytte yderligere 7148 MWh overskudsvarme per år hentet fra diverse støtteprocesser ved affaldsforbrændingen, TAS, i Kolding. Det er resultatet af et samarbejde mellem TAS og TVIS, der skulle undersøge muligheden for at udnytte endnu mere spildvarme fra TAS som fjernvarme. Samarbejdet er en del af Grøn Industrisymbiose, som er et kommercielt samarbejde støttet af Erhvervsstyrelsen. Penge at hente Det vil kræve en investering på 2,5 millioner, til gengæld vil den ved udnyttelse til fjernvarme være indtjent på knap to år, da det forventes at kunne give en indtjening på 1,5 million om året. TAS leverer varme til både TVIS og TRE-FOR, og TAS er forpligtet til at levere til TRE-FOR s forbrug først, hvorefter TVIS aftager det resterende. Det er en relevant investering for TVIS, men kræver, at TVIS får rettighederne til den ekstra varme. -TAS er i en fusionsproces med affaldsselskabet L90 med forventning om, at det fusionerede selskab Energnist er en realitet 1. januar Det nye selskab bliver ejet af 16 kommuner. Det er i den sammenhæng ikke det rigtige tidspunkt for TAS fire ejerkommuner at skulle træffe beslutning om, at vi skal investere 2,5 millioner til øget fjernvarmeudnyttelse i Trekantområdet. Det må afvente stiftelsen af det nye selskab, og vi skal have afdækket, hvordan muligheder og økonomi ser ud ved alternativ udnyttelse af overskudsvarmen til interne processer her på anlægget i Kolding. Hvis beslutningen bliver at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme, forventer vi, at vi vil kunne levere en øget fjernvarmemængde fra december 2015, siger Hanne Dal, Miljø- og informationskoordinator ved TAS. Fjernvarmekælderen under TAS NYE NAVNE Drivhusgasser begrænses Teknisk set er løsningen at installere en absorptionsvarmepumpe til opgradering af spildvarmen fra en række støtteprocesser og ved at opgradere afluftningen fra kondensator (turbineanlæg) ved hjælp af varmeveksling. Afsætningen af overskudsvarmen til fjernvarme vil reducere udledningen af drivhusgasser med 1400 ton om året med en forudsætning om, at overskudsvarmen erstatter en tilsvarende fjernvarmemængde fra Skærbækværket, der er baseret på naturgas. Lars J. Ankersen er blevet fastansat som kommunikationsmedarbejder fra 1. oktober Lars har været tilknyttet TVIS på freelance-basis og vil blandt andet fortsætte arbejdet med at udvikle TVIS hjemmeside og nyhedsbrev. Anders Jepsen er ansat som projektchef fra 1. august Anders kommer fra en stilling ved COWI og har flere års erfaring med fjernvarmebranchen. Anders skal blandt andet følge ombygningen af Skærbækværket. NYHEDSBREV

3 VARMEN UDVIDES TIL VINDING AFTALE MED JYSK ÅBNER OP FOR HELT NYT FJERNVARMEOMRÅDE Skal vi tage derud og kigge?, spørger Steen Erik Hansen, og jeg hopper lidt fortravlet ind i firmavognen fra Mølholm Varmeværk. Jeg sætter mig næsten på en bagerpose med frisk wienerbrød, som har et helt særligt formål denne dag. Vi skal være tilbage senest 10.45, for jeg har et møde, får jeg at vide, og det er her wienerbrødet kommer ind i billedet. Det er jo lidt nyt for os, det her, men også rigtig spændende, forklarer han, mens han hjemmevant kører os fra Mølholm ved Vejle til det nordlige Vinding. Bagerbrødet skal han bruge til et møde med endnu en større virksomhed, som er interesseret i at få fjernvarme. - Jeg er jo ikke sælger, så jeg fortæller så godt jeg kan over et stykke kage og en kop kaffe, hvad det er, vi kan tilbyde. Jeg fortæller, hvordan man kan indskrænke både sin CO2-udledning og sin varmeregning. Det er der efterhånden mange, der kan se fordelene i. Ja, og så har det aldrig skadet med et stykke kage, fortæller han. Varm interesse Vi kører langs de små industriveje tæt på Fredericiavej, mens Steen Erik Hansen peger mod den ene bygning efter den anden, hvor der er interesse for at få fjernvarmen inden for dørene. Det er også svært at undgå at bemærke varmeprojektet, som kræver sin plads og opmærksomhed i udgravningerne i vejkanten. Fakta. Ammeraal. Ajcon, som er et større kontorfællesskab i flere etager. Lemvigh-Müller. Og så videre. Listen er lang. Men det var en aftale med JYSK, der startede det hele. JYSK s kvm var startskuddet -Siden 2008 har vi arbejdet med at få rettighederne til at levere varme i Vinding. Der har ikke været særlig megen interesse på denne side af Fredericiavej, men det har der været på den sydlige, hvor der er boliger og lidt industri. Derovre er der potentielle forbrugere, og vi har fået omkring 300. Det er en rimelig stor succes, og der kommer løbende nye til, siger Steen Erik Hansen I foråret 2014 blev der lavet en aftale med JYSK A/S om etablering af fjernvarme til deres kvadratmeter lagerlokaler. Det var nok til at se de økonomiske fordele ved at etablere en fjernvarmeledning, der også kunne forsyne resten af området. Da forsyningsledningen allerede var ført til det sydlige Vinding, kunne Mølholm Varmeværk lade den fortsætte under Fredericiavej. -Der er mange interesserede, men det er lidt op ad bakke. Vi har nok ikke været hurtigt nok ude, for der er en del, der lige har skiftet til gasfyr, så det er en stor investering også at skifte til fjernvarme, da et gasfyr har en levetid på cirka 10 år. Så er der andre virksomheder, som ikke ville forpligte sig til fjernvarme, før det var sikkert, at det kom herud. Men udover JYSK, så er der mange interesserede, og hvis vi kan få aftalerne i hus, er vi godt på vej mod forsyning til kvadratmeter. Steen Erik Hansen fra Mølholm Varmeværk ved nogle af de udgravninger i det nordlige Vinding, hvor der skal være fjernvarme. Det lilla område er Mølholm Varmeværks forsyningsområde, og det er nord for Fredericiavej, at der ligger et større industriområde, der er klar til fjernvarmen. NYHEDSBREV

4 OVER ÅEN EFTER VAND VEJLE FJERNVARME FORBEREDER SIG PÅ FLERE FJERNVARMEFORBRUGERE Fjernvarmen er i rivende udvikling i Vejle, hvor Vejle Fjernvarme for tiden står overfor et par store udbygninger og udskiftninger af rør, som kan håndtere en øget kapacitet. I stedet for at lave en ny varmecentral udbyggede de Centralen Stribæk for at få mere forsyningskapacitet. Stribæk fik sidste år to nye 12 MW kedler til at supplere den eksisterende, der også blev ombygget til at kunne levere 12 MW. Centralen kan altså nu levere 36 MW. Derudover etablerer Vejle Fjernvarme en ny transmissionsledning på 1,6 kilometer, hvilket kræver nogle kreative løsninger i Vejle by. -For at krydse Omløbsåen ved Aagade forsøgte vi os først med underboring, men det var for fugtigt. Så derfor har vi fået lov til at flytte en gangbro bag et lejlighedskompleks for at ligge transmissionsrør nedenunder, fortæller Jesper Wolsgård, direktør ved Vejle Fjernvarme Vejle Fjernvarme har overtaget forsyningen til Østengård i det vestlige Vejle i 2006, men forbereder sig også på en udvidelse til Skibet, som ligger op ad Østengård. Vejle Kommune planlægger desuden udstykninger på 60 grunde som udbygning af Skibet, hvilket Jesper Wolsgård forventer at kunne forsyne om et par år. -Vi har indsendt et projektforslag til Vejle Kommune med forventning om at kunne forsyne det boligområde. Det er omtrent 500 huse plus fire store kommunale forbrugere, som har potentiale for at blive forsynet med fjernvarme. Der er fornuftig økonomi i det, men forudsætter, at der er en tilslutning af 40 procent af forbrugerne, og vi skal helst have 90 procent tilsluttet inden for en 7-årig periode. Der var i forvejen gode økonomiske fordele for boligejerne ved at skifte til fjernvarme, og de er kun blevet bedre efter Varmeplan TVIS, siger Jesper Wolsgård. Det er de mange olie- og gasfyr, som Jesper Wolsgård forventer, skal udskiftes i den kommende tid, og hvor fjernvarme er et billigere alternativ. Når Vejle Kommune har behandlet ansøgningen, hvilket cirka tager et års tid, forventer Jesper Wolsgård, at projektet kan gå i gang i Ny central i Uhrhøj Det har også været nødvendigt at bygge en ny kedelcentral i Uhrhøj for at kunne forsyne Planetbyen i det nordlige Vejle. I 2006 blev der bygget en ledning til forsyning af området fra Central Stribæk. Da forsyningsledningen var etableret opstod der yderligere efterspørgsel fra det nærliggende Stjernekvarteret, så kapaciteten i ledningen er ikke længere stor nok. -Den nye central i Uhrhøj stod færdig 1. november, og vi afventer nu, at det bliver rigtig koldt, så den kan testes igennem. Ifølge Lokalplanen, så skal Planetbyen udvides, så vi forventer, at der kommer endnu flere, der skal forsynes, siger Jesper Wolsgård. En gangbro over Omløbsåen i Vejle blev løftet for at lægge nye fjernvarmerør. NYHEDSBREV

5 VEJLE NYHEDSBREV

6 PORTRÆT AF LEIF SKOV TVIS ER ET HJERTEBARN OM INDFLYDELSE, KORT AFSTAND TIL BOSSEN, OG HVORDAN VARMEFORSYNING INSPIRERER PIONÉR-ÅNDEN. LEIF SKOV FORTÆLLER OM SIT HELT SÆRLIGE FORHOLD TIL TVIS OVER MORGENBRØD, EN DAG HVOR DIREKTØREN OGSÅ KIGGEDE FORBI. Det er et hjertebarn, Leif Skov overdrager efter 10 år som formand for TVIS. Det er heller ikke til at skjule for ham, når han på sin karakteristiske ligefremme facon betoner, at det er et fantastisk produkt! Faktisk betonede han den bemærkning med et skældsord, men det vender vi tilbage til. Selvom det er lidt i utide, når man har været tættest på beslutningerne i 25 år, så har han selv haft mulighed for at få indflydelse på timingen. Hvilket i øvrigt også kendetegner den 67-årige pensionerede ølmand; han har altid villet være tæt på beslutningerne, siden han som 17-årig for første gang blev en del af bestyrelsen i den lokale idrætsforening. Siden 2008 har han og bestyrelsen været travlt beskæftiget med at planlægge varmeforsyningen til Trekantområdet med den viden, at kontrakten med DONG Energy udløber i Det er baggrunden for, at TVIS påbegyndte en udbudsrunde, hvor DONG Energy gav det bedste tilbud. Den proces ville han gerne være med til at runde af og følge til dørs med underskriften på den nye aftale i juni og det første spadestik til ombygningen af Skærbækværket til biomasse. -Vi er sat i verden for to ting; at levere forsyningssikker varme, og det skal være til en fornuftig varmepris. Begge ting har vi i høj grad, så målet er nået. Når nu jeg skal gå af, er det et rigtigt godt tidspunkt. Nu skal vi jo ombygge Skærbækværket, men det er jo ikke formanden, der skal det alligevel. Det er en forvaltningsopgave at få bygget. Det har også været en pointe for mig, at TVIS bliver overdraget til min efterfølger i superform. Med en ny varmeaftale og et par nye udviklingsprojekter. Jeg mener ikke, at TVIS nødvendigvis skal udvikle sig voldsomt, men TVIS er skabt for, at borgerne kan have stor forsyningssikkerhed og billig varme. Og det kunne jeg godt tænke mig, at flere i kommunerne kunne kobles på. Jeg håber, man kommer til Fyn, til Nørre Åby og Ejby. Og også nede sydpå ved Kolding og i Vejle ud mod Bredsten, så de kan få del i det her fantastiske produkt. For det er fandeme et fantastisk produkt, slår Leif Skov fast. Og der var den. Passionen og den tætte tilknytning til hjertebarnet, som både er i en forandringsproces på grund af nye tider og fokusområder, men også, fordi der er kapacitet og viden i selskabet til det. -I TVIS har der altid været et godt sammenhold. Medarbejderne bliver her også i rigtig mange år, og det har altid været vigtigt for mig at komme rundt og hilse på nye og gamle medarbejdere. Jeg kommer jo også fra en arbejderverden, og jeg kan rigtig godt lide det niveau, hvor man kan snakke med alle, og hvor der er respekt for medarbejderne. Det har også altid været vigtigt for mig, at man kunne komme tæt på bossen, så når jeg er i huset, går jeg en runde og hilser og giver alle mulighed for at stille spørgsmål. I stedet NYHEDSBREV

7 for at bruge millioner på at udvikle nyt edb-system i kontrolrummet, så har vi benyttet os af medarbejdernes viden, så de har siddet og udviklet løsninger, der er skræddersyet til TVIS. Det har da sparet os massevis af penge. Så vi har en fantastisk dygtig medarbejderstab, siger Leif Skov. Forventeligt, så går det Leif bedre, når han skal skamrose andre end sig selv, men han vil alligevel gerne fremhæve, at han har talent for at skabe gode relationer, og at det er lykkedes at gøre TVIS mere udadvendt. En proces der især er sket ved ansættelsen af Hans Bjørn som direktør i Mit fingeraftryk kan især ses i den seneste periode, hvor vi har forhandlet om et nyt biomassekraftvarmeværk, da TVIS er blevet meget mere synlig end før. Det kan være svært, når der er så mange forskellige interesser. Udover de fire ejerkommuner, så sidder der dygtige mennesker i 6 forsyningsselskaber, som også har deres mening. Så åbenhed og kommunikation har jeg været med til at forbedre sammen med Hans. Vi har en helt anden struktureret omgang med vores interessenter, hvor vi holder møder og deler erfaringer. Der har jeg bidraget til at skabe en god relation imellem os. Det har været utroligt vigtigt med et godt socialt klima i bestyrelsen, for det har betydet, at når de store beslutninger skulle tages, så har vi gjort det i enighed. Så har der været opbakning, forklarer Leif Skov. Pioner-ånd fra starten Det var egentlig ikke meningen, at Leif skulle slå sine folder hos TVIS, men allerede dengang havde han åbenbart pondus, som han beskriver det. I 1990 kom han ind og sidde i bestyrelsen. De mødtes 4-5 gange om året om fredagen kl. 11. Den daværende formand Svend Erik Hansen forklarede, hvordan verden så ud, og der var helst ingen, der skulle stille spørgsmål. Det tog tre kvarter, og så spiste de en god middag. Der sad fem tekniske direktører fra kommunerne i, hvad der dengang hed forretningsudvalget og bestod af 25 medlemmer. I 1998 ændrede man strukturen, så bestyrelsen blev rykket op og overtog ansvaret fra forretningsudvalget, og justerede det ned til 9 personer, som det er i dag. Så jeg har været med på topplan, kan vi kalde det, siden jeg blev borgmester i Børkop, forklarer Leif Skov. I 2004 stopper den forrige formand, Inger Davidsen, som politiker, og da Leif var næstformand bliver han formand i juni Det har gjort indtryk, at der har været en pioner-ånd fra starten i selskabet, som stadig lever. -Pioner-ånden lå i to ting. Først i det fælles-kommunale samarbejde, altså rent politisk, at det kunne lykkes, men også i investeringen på 1½ milliard, som på det tidspunkt var et fuldstændig vanvittigt beløb. Det var nødvendigt, at det var et fælles projekt på tværs af kommunerne for at bære omkostningerne. Fredericia havde jo et godt samarbejde med Superfos, men det startede egentlig med, at nogen kiggede på flammen, der brænder over SHELL og tænkte, at det må vi kunne bruge til noget mere fornuftigt. Man udnyttede først overskudsvarmen fra SHELL, og så er Skærbækværket kommet til siden, der har det jo tippet lidt, da vi fik væsentlig mere varme fra SHELL. Og det, at man turde satse på det og kunne forudse et så supergodt projekt, det var pioner-ånd. Jeg mener, at TVIS ubetinget er det mest vellykkede eksempel på tværkommunalt samarbejde. Det første og bedste i Trekantområdet. Men det var også svært at starte op, så stor kredit til dem, der gjorde det, for de har præsteret et utroligt stykke arbejde. Vores vedtægter har stort set ikke været ændret siden starten, så der er støbt et godt og solidt fundament, ifølge Leif Skov. Et fundament, som over tiden har været fleksibelt at bygge videre på, fortæller TVIS direktør, Hans Bjørn. -Da man byggede TVIS-systemet i 80 erne og indtil 00 erne, der har man jo kørt rent drift. Og sådan var det mange steder. Og så begyndte man at tænke mere over, hvordan skal vi bruge fjernvarmen fremover. Så man tænkte også, at naturgassen, den holder nok ikke evigt. Så vi skal til at kigge på at få naturgaskunder over til fjernvarme, og vi skal have udvidet fjernvarmeområdet. Fjernvarmeselskaberne har også kørt drift og begyndte at ville have flere TVIS bestyrelse: (Fra venstre) Henning Due Lorentzen (næstformand, Carl C. Poulsen, Charlotte Uhrskov, Lars Schmidt(kommende formand), Leif Skov (nuværende formand), Henning Lindved Jensen, Bente Ankersen, Finn Muus, Steen Dahlstrøm, direktør Hans Bjørn. NYHEDSBREV

8 kunder i løbet af 00 erne. Sådan var tiden. Det var ikke kun TVIS, sådan var branchen, fortæller Hans Bjørn. -Da man skabte TVIS havde man en meget stor fast omkostning, nemlig etableringsomkostningerne. 70 procent af varmeprisen var etablering, mens kun 30 procent af prisen var baseret på den varme, vi købte. Da vi havde eksisteret i 20 år blev vi gældfri, og så var det den variable omkostning, der betød det hele. Fra 2017 kommer der igen en gæld på 1,5 mia., så der bliver en fast og en variabel pris. I den periode, hvor vi har haft variabel pris, har det ikke været så godt at få nye kunder, for det ville fordyre prisen for de eksisterende kunder. Hvorimod fra nu af, så vil det formindske prisen, og det giver et helt andet udgangspunkt, at vi kan være udadvendte og finde endnu flere kunder. Derudover får vi en væsentlig højere varmekapacitet at dele ud af, og vi har rigtig mange nye varmekilder, vi kan undersøge og måske etablere. Bestyrelsen har vedtaget, at Hans og Co. skal undersøge, hvor det er muligt at finde flere kunder, siger Leif Skov. Kursen er sat -Angående Skærbækværket er der lagt et rigtig vigtigt spor, som vi nu skal til at kigge nærmere på, for hvad skal der bygges ovenpå af overskudsvarme og VE-produktion? Så på den måde er det også et godt tidspunkt, at der sker et formandsskifte, men det betyder jo noget personligt, at man arbejder for den chef, der har ansat en, og så kommer der en anden, hvilket giver en anden relation. Det har været et rigtig godt år med Lars Schmidt, hvor han har fulgt med i formandsskabet, så han også er rustet til opgaven og vil synes, det er spændende og meningsfuldt at være formand for TVIS, supplerer Hans Bjørn. Underskrift af den nye varmeaftale med DONG Energy s adm. direktør, Thomas Dalsgaard -Vi fik en ny moderne profil for 7-8 år siden, og det er, fordi Hans er fantastisk god til at sætte hold. Det er jo fordi Hans er vant til at sidde med flere folk i COWI og har en mere åben og inddragende ledelsesstil. Det giver ham god gennemslagskraft i bestyrelsen og skaber tillid til ham. TVIS er også blevet mere opsøgende, fordi vi før har haft princippet om, at her går det jo godt. Så et meget velfungerende personale og en opsøgende stil præger efterhånden selskabet, og det vil jeg også mene, jeg har min andel i. Jeg har altid haft det sådan, at der skal være et godt arbejdsmiljø, for når der skal tages store beslutninger, så står vi sammen. Det synes jeg, at jeg er ret god til at skabe, og man mærker meget hurtigt her i huset, at personalet virker glade og tilfredse, og folk vil gerne snakke, roser Leif Skov. Han får ikke mindre travlt fremover på trods af pension. Toget til København venter ham, da han skal strides med Folketinget om en besparelse på 30 millioner på travsporten, som han repræsenterer i ikke mindre end tre bestyrelser. Første spadestik på Skærbækværket med Klima-, Energi- og Bygningsministeren, Rasmus Helveg Petersen - Jeg sidder jo med i alverdens ting, og jeg sidder stadig i Vejle Byråd. Samtidig med at jeg skal holde som formand, så bliver jeg næstformand for teknisk udvalg, og det er en tung post, der giver en masse arbejde. Jeg kender bedre end andre det politiske spil, men jeg er ikke i tvivl om, at Lars Schmidt bliver taget godt imod og kommer til at gøre det godt. TVIS har været mit hjertebarn, og derfor er jeg også glad for, at jeg kan fortsætte i bestyrelsen. NYHEDSBREV

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2013

NYHEDSBREV AUGUST 2013 NYHEDSBREV AUGUST 2013 EN MASSE FORDELE VED BIOMASSE TVIS har i løbet af året været dybt involveret i forhandlinger om, hvor fremtidens fjernvarme til Trekantområdets borgere skal komme fra. To aktører

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2015. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV 2015 1

NYHEDSBREV JUNI 2015. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV 2015 1 NYHEDSBREV JUNI 2015 NYHEDSBREV 2015 1 Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune OVERDÆKNING SÆNKER PRISER Fra juli og resten af 2015 sænker TVIS priserne på varme. Den variable pris bliver justeret, så fjernvarmeselskaberne

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om:

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: VarmeNyheder Holte Fjernvarme a.m.b.a. VarmeNyheder 10 Marts 2014 VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: Formandens klumme side

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken # JN Data leverer sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor. Dansk IT-drift og teknikcenter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Jens Møller

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune Varmeplan TVIS TVIS bestyrelse og ejer kommuner har planlagt og besluttet en ny varmeproduktion

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

at skabe overblik over og forbedre de forbrugerinstallationer, der ikke lever op til ønsket om at køle fjernvarmevandet maksimalt.

at skabe overblik over og forbedre de forbrugerinstallationer, der ikke lever op til ønsket om at køle fjernvarmevandet maksimalt. Nyhedsbrev OKTOber 2013 ENERGI Fortsat udsigt til faldende temperaturer At springe over hvor gærdet er lavest har normalt en negativ klang. Når det drejer sig om fjernvarme, er det dog blevet en dyd at

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Ullerslev v. Gert Nielsen, Naturgas Fyn Energirenovering hvordan bruger

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Horsens Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 18. 11.2014 1. Brugerrådsmøde nr. 25 Den 18. november 2014 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 18. 11.2014 1. Brugerrådsmøde nr. 25 Den 18. november 2014 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Forsynings Brugerråd 18. 11.2014 1 Referat. Brugerrådsmøde nr. 25 Den 18. november 2014 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Per Ole Petersen( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere