MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE"

Transkript

1 NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den grønne omstilling. TVIS har givet sit bidrag til at gøre vores varmeforsyning mere bæredygtig, hvilket nedsætter den årlige CO2-udledning med 90 procent fra Vi skal alle kunne tage varmen for givet, for det skaber ro, tryghed og tillid i hverdagen, så vi kan beskæftige os med andre spændende ting. Som juleforberedelserne. Vi har været i mediernes og de kommunale embedsfolks søgelys på det seneste, fordi det har stået klart, hvor meget en stabil varmeforsyning betyder. TVIS sikrer varmen, til hvad der svarer til borgere i Trekantområdet, så når borgerne tænder for radiatoren, så kommer varmen hver gang. TVIS er nok ikke kendt så vidt omkring i de små hjem, og det er tegn på, at vi gør det godt sammen med fjernvarmeselskaberne. Fjernvarmen er mere udbredt, end man muligvis tror og sørger for, at man ikke er kold om fødderne i daginstitutionerne, virksomhederne og fabrikkerne rundt omkring. Jeg vil gerne sige tak til medarbejdere og samarbejdspartnere for et spændende og udfordrende år med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. N Y H E D S B R E V

2 MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE Det er muligt at udnytte yderligere 7148 MWh overskudsvarme per år hentet fra diverse støtteprocesser ved affaldsforbrændingen, TAS, i Kolding. Det er resultatet af et samarbejde mellem TAS og TVIS, der skulle undersøge muligheden for at udnytte endnu mere spildvarme fra TAS som fjernvarme. Samarbejdet er en del af Grøn Industrisymbiose, som er et kommercielt samarbejde støttet af Erhvervsstyrelsen. Penge at hente Det vil kræve en investering på 2,5 millioner, til gengæld vil den ved udnyttelse til fjernvarme være indtjent på knap to år, da det forventes at kunne give en indtjening på 1,5 million om året. TAS leverer varme til både TVIS og TRE-FOR, og TAS er forpligtet til at levere til TRE-FOR s forbrug først, hvorefter TVIS aftager det resterende. Det er en relevant investering for TVIS, men kræver, at TVIS får rettighederne til den ekstra varme. -TAS er i en fusionsproces med affaldsselskabet L90 med forventning om, at det fusionerede selskab Energnist er en realitet 1. januar Det nye selskab bliver ejet af 16 kommuner. Det er i den sammenhæng ikke det rigtige tidspunkt for TAS fire ejerkommuner at skulle træffe beslutning om, at vi skal investere 2,5 millioner til øget fjernvarmeudnyttelse i Trekantområdet. Det må afvente stiftelsen af det nye selskab, og vi skal have afdækket, hvordan muligheder og økonomi ser ud ved alternativ udnyttelse af overskudsvarmen til interne processer her på anlægget i Kolding. Hvis beslutningen bliver at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme, forventer vi, at vi vil kunne levere en øget fjernvarmemængde fra december 2015, siger Hanne Dal, Miljø- og informationskoordinator ved TAS. Fjernvarmekælderen under TAS NYE NAVNE Drivhusgasser begrænses Teknisk set er løsningen at installere en absorptionsvarmepumpe til opgradering af spildvarmen fra en række støtteprocesser og ved at opgradere afluftningen fra kondensator (turbineanlæg) ved hjælp af varmeveksling. Afsætningen af overskudsvarmen til fjernvarme vil reducere udledningen af drivhusgasser med 1400 ton om året med en forudsætning om, at overskudsvarmen erstatter en tilsvarende fjernvarmemængde fra Skærbækværket, der er baseret på naturgas. Lars J. Ankersen er blevet fastansat som kommunikationsmedarbejder fra 1. oktober Lars har været tilknyttet TVIS på freelance-basis og vil blandt andet fortsætte arbejdet med at udvikle TVIS hjemmeside og nyhedsbrev. Anders Jepsen er ansat som projektchef fra 1. august Anders kommer fra en stilling ved COWI og har flere års erfaring med fjernvarmebranchen. Anders skal blandt andet følge ombygningen af Skærbækværket. NYHEDSBREV

3 VARMEN UDVIDES TIL VINDING AFTALE MED JYSK ÅBNER OP FOR HELT NYT FJERNVARMEOMRÅDE Skal vi tage derud og kigge?, spørger Steen Erik Hansen, og jeg hopper lidt fortravlet ind i firmavognen fra Mølholm Varmeværk. Jeg sætter mig næsten på en bagerpose med frisk wienerbrød, som har et helt særligt formål denne dag. Vi skal være tilbage senest 10.45, for jeg har et møde, får jeg at vide, og det er her wienerbrødet kommer ind i billedet. Det er jo lidt nyt for os, det her, men også rigtig spændende, forklarer han, mens han hjemmevant kører os fra Mølholm ved Vejle til det nordlige Vinding. Bagerbrødet skal han bruge til et møde med endnu en større virksomhed, som er interesseret i at få fjernvarme. - Jeg er jo ikke sælger, så jeg fortæller så godt jeg kan over et stykke kage og en kop kaffe, hvad det er, vi kan tilbyde. Jeg fortæller, hvordan man kan indskrænke både sin CO2-udledning og sin varmeregning. Det er der efterhånden mange, der kan se fordelene i. Ja, og så har det aldrig skadet med et stykke kage, fortæller han. Varm interesse Vi kører langs de små industriveje tæt på Fredericiavej, mens Steen Erik Hansen peger mod den ene bygning efter den anden, hvor der er interesse for at få fjernvarmen inden for dørene. Det er også svært at undgå at bemærke varmeprojektet, som kræver sin plads og opmærksomhed i udgravningerne i vejkanten. Fakta. Ammeraal. Ajcon, som er et større kontorfællesskab i flere etager. Lemvigh-Müller. Og så videre. Listen er lang. Men det var en aftale med JYSK, der startede det hele. JYSK s kvm var startskuddet -Siden 2008 har vi arbejdet med at få rettighederne til at levere varme i Vinding. Der har ikke været særlig megen interesse på denne side af Fredericiavej, men det har der været på den sydlige, hvor der er boliger og lidt industri. Derovre er der potentielle forbrugere, og vi har fået omkring 300. Det er en rimelig stor succes, og der kommer løbende nye til, siger Steen Erik Hansen I foråret 2014 blev der lavet en aftale med JYSK A/S om etablering af fjernvarme til deres kvadratmeter lagerlokaler. Det var nok til at se de økonomiske fordele ved at etablere en fjernvarmeledning, der også kunne forsyne resten af området. Da forsyningsledningen allerede var ført til det sydlige Vinding, kunne Mølholm Varmeværk lade den fortsætte under Fredericiavej. -Der er mange interesserede, men det er lidt op ad bakke. Vi har nok ikke været hurtigt nok ude, for der er en del, der lige har skiftet til gasfyr, så det er en stor investering også at skifte til fjernvarme, da et gasfyr har en levetid på cirka 10 år. Så er der andre virksomheder, som ikke ville forpligte sig til fjernvarme, før det var sikkert, at det kom herud. Men udover JYSK, så er der mange interesserede, og hvis vi kan få aftalerne i hus, er vi godt på vej mod forsyning til kvadratmeter. Steen Erik Hansen fra Mølholm Varmeværk ved nogle af de udgravninger i det nordlige Vinding, hvor der skal være fjernvarme. Det lilla område er Mølholm Varmeværks forsyningsområde, og det er nord for Fredericiavej, at der ligger et større industriområde, der er klar til fjernvarmen. NYHEDSBREV

4 OVER ÅEN EFTER VAND VEJLE FJERNVARME FORBEREDER SIG PÅ FLERE FJERNVARMEFORBRUGERE Fjernvarmen er i rivende udvikling i Vejle, hvor Vejle Fjernvarme for tiden står overfor et par store udbygninger og udskiftninger af rør, som kan håndtere en øget kapacitet. I stedet for at lave en ny varmecentral udbyggede de Centralen Stribæk for at få mere forsyningskapacitet. Stribæk fik sidste år to nye 12 MW kedler til at supplere den eksisterende, der også blev ombygget til at kunne levere 12 MW. Centralen kan altså nu levere 36 MW. Derudover etablerer Vejle Fjernvarme en ny transmissionsledning på 1,6 kilometer, hvilket kræver nogle kreative løsninger i Vejle by. -For at krydse Omløbsåen ved Aagade forsøgte vi os først med underboring, men det var for fugtigt. Så derfor har vi fået lov til at flytte en gangbro bag et lejlighedskompleks for at ligge transmissionsrør nedenunder, fortæller Jesper Wolsgård, direktør ved Vejle Fjernvarme Vejle Fjernvarme har overtaget forsyningen til Østengård i det vestlige Vejle i 2006, men forbereder sig også på en udvidelse til Skibet, som ligger op ad Østengård. Vejle Kommune planlægger desuden udstykninger på 60 grunde som udbygning af Skibet, hvilket Jesper Wolsgård forventer at kunne forsyne om et par år. -Vi har indsendt et projektforslag til Vejle Kommune med forventning om at kunne forsyne det boligområde. Det er omtrent 500 huse plus fire store kommunale forbrugere, som har potentiale for at blive forsynet med fjernvarme. Der er fornuftig økonomi i det, men forudsætter, at der er en tilslutning af 40 procent af forbrugerne, og vi skal helst have 90 procent tilsluttet inden for en 7-årig periode. Der var i forvejen gode økonomiske fordele for boligejerne ved at skifte til fjernvarme, og de er kun blevet bedre efter Varmeplan TVIS, siger Jesper Wolsgård. Det er de mange olie- og gasfyr, som Jesper Wolsgård forventer, skal udskiftes i den kommende tid, og hvor fjernvarme er et billigere alternativ. Når Vejle Kommune har behandlet ansøgningen, hvilket cirka tager et års tid, forventer Jesper Wolsgård, at projektet kan gå i gang i Ny central i Uhrhøj Det har også været nødvendigt at bygge en ny kedelcentral i Uhrhøj for at kunne forsyne Planetbyen i det nordlige Vejle. I 2006 blev der bygget en ledning til forsyning af området fra Central Stribæk. Da forsyningsledningen var etableret opstod der yderligere efterspørgsel fra det nærliggende Stjernekvarteret, så kapaciteten i ledningen er ikke længere stor nok. -Den nye central i Uhrhøj stod færdig 1. november, og vi afventer nu, at det bliver rigtig koldt, så den kan testes igennem. Ifølge Lokalplanen, så skal Planetbyen udvides, så vi forventer, at der kommer endnu flere, der skal forsynes, siger Jesper Wolsgård. En gangbro over Omløbsåen i Vejle blev løftet for at lægge nye fjernvarmerør. NYHEDSBREV

5 VEJLE NYHEDSBREV

6 PORTRÆT AF LEIF SKOV TVIS ER ET HJERTEBARN OM INDFLYDELSE, KORT AFSTAND TIL BOSSEN, OG HVORDAN VARMEFORSYNING INSPIRERER PIONÉR-ÅNDEN. LEIF SKOV FORTÆLLER OM SIT HELT SÆRLIGE FORHOLD TIL TVIS OVER MORGENBRØD, EN DAG HVOR DIREKTØREN OGSÅ KIGGEDE FORBI. Det er et hjertebarn, Leif Skov overdrager efter 10 år som formand for TVIS. Det er heller ikke til at skjule for ham, når han på sin karakteristiske ligefremme facon betoner, at det er et fantastisk produkt! Faktisk betonede han den bemærkning med et skældsord, men det vender vi tilbage til. Selvom det er lidt i utide, når man har været tættest på beslutningerne i 25 år, så har han selv haft mulighed for at få indflydelse på timingen. Hvilket i øvrigt også kendetegner den 67-årige pensionerede ølmand; han har altid villet være tæt på beslutningerne, siden han som 17-årig for første gang blev en del af bestyrelsen i den lokale idrætsforening. Siden 2008 har han og bestyrelsen været travlt beskæftiget med at planlægge varmeforsyningen til Trekantområdet med den viden, at kontrakten med DONG Energy udløber i Det er baggrunden for, at TVIS påbegyndte en udbudsrunde, hvor DONG Energy gav det bedste tilbud. Den proces ville han gerne være med til at runde af og følge til dørs med underskriften på den nye aftale i juni og det første spadestik til ombygningen af Skærbækværket til biomasse. -Vi er sat i verden for to ting; at levere forsyningssikker varme, og det skal være til en fornuftig varmepris. Begge ting har vi i høj grad, så målet er nået. Når nu jeg skal gå af, er det et rigtigt godt tidspunkt. Nu skal vi jo ombygge Skærbækværket, men det er jo ikke formanden, der skal det alligevel. Det er en forvaltningsopgave at få bygget. Det har også været en pointe for mig, at TVIS bliver overdraget til min efterfølger i superform. Med en ny varmeaftale og et par nye udviklingsprojekter. Jeg mener ikke, at TVIS nødvendigvis skal udvikle sig voldsomt, men TVIS er skabt for, at borgerne kan have stor forsyningssikkerhed og billig varme. Og det kunne jeg godt tænke mig, at flere i kommunerne kunne kobles på. Jeg håber, man kommer til Fyn, til Nørre Åby og Ejby. Og også nede sydpå ved Kolding og i Vejle ud mod Bredsten, så de kan få del i det her fantastiske produkt. For det er fandeme et fantastisk produkt, slår Leif Skov fast. Og der var den. Passionen og den tætte tilknytning til hjertebarnet, som både er i en forandringsproces på grund af nye tider og fokusområder, men også, fordi der er kapacitet og viden i selskabet til det. -I TVIS har der altid været et godt sammenhold. Medarbejderne bliver her også i rigtig mange år, og det har altid været vigtigt for mig at komme rundt og hilse på nye og gamle medarbejdere. Jeg kommer jo også fra en arbejderverden, og jeg kan rigtig godt lide det niveau, hvor man kan snakke med alle, og hvor der er respekt for medarbejderne. Det har også altid været vigtigt for mig, at man kunne komme tæt på bossen, så når jeg er i huset, går jeg en runde og hilser og giver alle mulighed for at stille spørgsmål. I stedet NYHEDSBREV

7 for at bruge millioner på at udvikle nyt edb-system i kontrolrummet, så har vi benyttet os af medarbejdernes viden, så de har siddet og udviklet løsninger, der er skræddersyet til TVIS. Det har da sparet os massevis af penge. Så vi har en fantastisk dygtig medarbejderstab, siger Leif Skov. Forventeligt, så går det Leif bedre, når han skal skamrose andre end sig selv, men han vil alligevel gerne fremhæve, at han har talent for at skabe gode relationer, og at det er lykkedes at gøre TVIS mere udadvendt. En proces der især er sket ved ansættelsen af Hans Bjørn som direktør i Mit fingeraftryk kan især ses i den seneste periode, hvor vi har forhandlet om et nyt biomassekraftvarmeværk, da TVIS er blevet meget mere synlig end før. Det kan være svært, når der er så mange forskellige interesser. Udover de fire ejerkommuner, så sidder der dygtige mennesker i 6 forsyningsselskaber, som også har deres mening. Så åbenhed og kommunikation har jeg været med til at forbedre sammen med Hans. Vi har en helt anden struktureret omgang med vores interessenter, hvor vi holder møder og deler erfaringer. Der har jeg bidraget til at skabe en god relation imellem os. Det har været utroligt vigtigt med et godt socialt klima i bestyrelsen, for det har betydet, at når de store beslutninger skulle tages, så har vi gjort det i enighed. Så har der været opbakning, forklarer Leif Skov. Pioner-ånd fra starten Det var egentlig ikke meningen, at Leif skulle slå sine folder hos TVIS, men allerede dengang havde han åbenbart pondus, som han beskriver det. I 1990 kom han ind og sidde i bestyrelsen. De mødtes 4-5 gange om året om fredagen kl. 11. Den daværende formand Svend Erik Hansen forklarede, hvordan verden så ud, og der var helst ingen, der skulle stille spørgsmål. Det tog tre kvarter, og så spiste de en god middag. Der sad fem tekniske direktører fra kommunerne i, hvad der dengang hed forretningsudvalget og bestod af 25 medlemmer. I 1998 ændrede man strukturen, så bestyrelsen blev rykket op og overtog ansvaret fra forretningsudvalget, og justerede det ned til 9 personer, som det er i dag. Så jeg har været med på topplan, kan vi kalde det, siden jeg blev borgmester i Børkop, forklarer Leif Skov. I 2004 stopper den forrige formand, Inger Davidsen, som politiker, og da Leif var næstformand bliver han formand i juni Det har gjort indtryk, at der har været en pioner-ånd fra starten i selskabet, som stadig lever. -Pioner-ånden lå i to ting. Først i det fælles-kommunale samarbejde, altså rent politisk, at det kunne lykkes, men også i investeringen på 1½ milliard, som på det tidspunkt var et fuldstændig vanvittigt beløb. Det var nødvendigt, at det var et fælles projekt på tværs af kommunerne for at bære omkostningerne. Fredericia havde jo et godt samarbejde med Superfos, men det startede egentlig med, at nogen kiggede på flammen, der brænder over SHELL og tænkte, at det må vi kunne bruge til noget mere fornuftigt. Man udnyttede først overskudsvarmen fra SHELL, og så er Skærbækværket kommet til siden, der har det jo tippet lidt, da vi fik væsentlig mere varme fra SHELL. Og det, at man turde satse på det og kunne forudse et så supergodt projekt, det var pioner-ånd. Jeg mener, at TVIS ubetinget er det mest vellykkede eksempel på tværkommunalt samarbejde. Det første og bedste i Trekantområdet. Men det var også svært at starte op, så stor kredit til dem, der gjorde det, for de har præsteret et utroligt stykke arbejde. Vores vedtægter har stort set ikke været ændret siden starten, så der er støbt et godt og solidt fundament, ifølge Leif Skov. Et fundament, som over tiden har været fleksibelt at bygge videre på, fortæller TVIS direktør, Hans Bjørn. -Da man byggede TVIS-systemet i 80 erne og indtil 00 erne, der har man jo kørt rent drift. Og sådan var det mange steder. Og så begyndte man at tænke mere over, hvordan skal vi bruge fjernvarmen fremover. Så man tænkte også, at naturgassen, den holder nok ikke evigt. Så vi skal til at kigge på at få naturgaskunder over til fjernvarme, og vi skal have udvidet fjernvarmeområdet. Fjernvarmeselskaberne har også kørt drift og begyndte at ville have flere TVIS bestyrelse: (Fra venstre) Henning Due Lorentzen (næstformand, Carl C. Poulsen, Charlotte Uhrskov, Lars Schmidt(kommende formand), Leif Skov (nuværende formand), Henning Lindved Jensen, Bente Ankersen, Finn Muus, Steen Dahlstrøm, direktør Hans Bjørn. NYHEDSBREV

8 kunder i løbet af 00 erne. Sådan var tiden. Det var ikke kun TVIS, sådan var branchen, fortæller Hans Bjørn. -Da man skabte TVIS havde man en meget stor fast omkostning, nemlig etableringsomkostningerne. 70 procent af varmeprisen var etablering, mens kun 30 procent af prisen var baseret på den varme, vi købte. Da vi havde eksisteret i 20 år blev vi gældfri, og så var det den variable omkostning, der betød det hele. Fra 2017 kommer der igen en gæld på 1,5 mia., så der bliver en fast og en variabel pris. I den periode, hvor vi har haft variabel pris, har det ikke været så godt at få nye kunder, for det ville fordyre prisen for de eksisterende kunder. Hvorimod fra nu af, så vil det formindske prisen, og det giver et helt andet udgangspunkt, at vi kan være udadvendte og finde endnu flere kunder. Derudover får vi en væsentlig højere varmekapacitet at dele ud af, og vi har rigtig mange nye varmekilder, vi kan undersøge og måske etablere. Bestyrelsen har vedtaget, at Hans og Co. skal undersøge, hvor det er muligt at finde flere kunder, siger Leif Skov. Kursen er sat -Angående Skærbækværket er der lagt et rigtig vigtigt spor, som vi nu skal til at kigge nærmere på, for hvad skal der bygges ovenpå af overskudsvarme og VE-produktion? Så på den måde er det også et godt tidspunkt, at der sker et formandsskifte, men det betyder jo noget personligt, at man arbejder for den chef, der har ansat en, og så kommer der en anden, hvilket giver en anden relation. Det har været et rigtig godt år med Lars Schmidt, hvor han har fulgt med i formandsskabet, så han også er rustet til opgaven og vil synes, det er spændende og meningsfuldt at være formand for TVIS, supplerer Hans Bjørn. Underskrift af den nye varmeaftale med DONG Energy s adm. direktør, Thomas Dalsgaard -Vi fik en ny moderne profil for 7-8 år siden, og det er, fordi Hans er fantastisk god til at sætte hold. Det er jo fordi Hans er vant til at sidde med flere folk i COWI og har en mere åben og inddragende ledelsesstil. Det giver ham god gennemslagskraft i bestyrelsen og skaber tillid til ham. TVIS er også blevet mere opsøgende, fordi vi før har haft princippet om, at her går det jo godt. Så et meget velfungerende personale og en opsøgende stil præger efterhånden selskabet, og det vil jeg også mene, jeg har min andel i. Jeg har altid haft det sådan, at der skal være et godt arbejdsmiljø, for når der skal tages store beslutninger, så står vi sammen. Det synes jeg, at jeg er ret god til at skabe, og man mærker meget hurtigt her i huset, at personalet virker glade og tilfredse, og folk vil gerne snakke, roser Leif Skov. Han får ikke mindre travlt fremover på trods af pension. Toget til København venter ham, da han skal strides med Folketinget om en besparelse på 30 millioner på travsporten, som han repræsenterer i ikke mindre end tre bestyrelser. Første spadestik på Skærbækværket med Klima-, Energi- og Bygningsministeren, Rasmus Helveg Petersen - Jeg sidder jo med i alverdens ting, og jeg sidder stadig i Vejle Byråd. Samtidig med at jeg skal holde som formand, så bliver jeg næstformand for teknisk udvalg, og det er en tung post, der giver en masse arbejde. Jeg kender bedre end andre det politiske spil, men jeg er ikke i tvivl om, at Lars Schmidt bliver taget godt imod og kommer til at gøre det godt. TVIS har været mit hjertebarn, og derfor er jeg også glad for, at jeg kan fortsætte i bestyrelsen. NYHEDSBREV

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS KORTLÆGNING AF MULIGHEDERNE FOR TVIS LEVERANCER TIL NYE FORSYNINGSOMRÅDER September 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune Nærværende

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI Læs om: TVIS INVESTERER I BIOMASSE FORSØG MED LAVTEMPERATUR ER EN SUCCES FJERNVARMESELSKABER SLÅR SIG SAMMEN

NYHEDSBREV JUNI Læs om: TVIS INVESTERER I BIOMASSE FORSØG MED LAVTEMPERATUR ER EN SUCCES FJERNVARMESELSKABER SLÅR SIG SAMMEN NYHEDSBREV JUNI 2014 Læs om: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S TVIS INVESTERER I BIOMASSE Side 2 FJERNVARMESELSKABER SLÅR SIG SAMMEN Side 5 FORSØG MED LAVTEMPERATUR ER EN SUCCES Side 4 VENTILER

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2013

NYHEDSBREV AUGUST 2013 NYHEDSBREV AUGUST 2013 EN MASSE FORDELE VED BIOMASSE TVIS har i løbet af året været dybt involveret i forhandlinger om, hvor fremtidens fjernvarme til Trekantområdets borgere skal komme fra. To aktører

Læs mere

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S Årsmødets tema: Nye grænsebrydende samarbejder Program Om TVIS og samarbejdet med kommuner, varmeselskaber,

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Til orientering. Der fremsendes via TVIS advokat rykkerbrev til SKAT ledelse.

Til orientering. Der fremsendes via TVIS advokat rykkerbrev til SKAT ledelse. Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 kl. 12.00 14.30 Meddelelser På mødet orienteres om status i embedsmandsgruppens arbejde vedrørende bestyrelsens fremsatte ønske om vedtægtsændringer i TVIS.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Fjernvarme Fyn - i korte træk Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Hvem er Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING DANSK BETONFORENING BETONREPARATION OG RENOVERING 2016, 2. FEBRUAR SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING - UDBYGNING AF SKÆRBÆKVÆRKET TIL BIOMASSEPRODUCERET FJERNVARME OMSTILLING AF VARMEFORSYNINGEN I TREKANTSOMRÅDET

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2015. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV 2015 1

NYHEDSBREV JUNI 2015. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV 2015 1 NYHEDSBREV JUNI 2015 NYHEDSBREV 2015 1 Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune OVERDÆKNING SÆNKER PRISER Fra juli og resten af 2015 sænker TVIS priserne på varme. Den variable pris bliver justeret, så fjernvarmeselskaberne

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger 1. Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds 2. At alt bare altid fungere. 3. At de kommer når vi kalder 4. At der altid

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Projektforslaget har efter drøftelse i Teknik og Miljøudvalget den 20. december 2011 været sendt i høring hos ejendommene i Haastrup fra

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED DAGSORDEN Hvorfor er store varmepumper til

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Christian Niederbockstruck Fjernvarme Horsens Strategiske overvejelser og tiltag på tværs

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om:

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: VarmeNyheder Holte Fjernvarme a.m.b.a. VarmeNyheder 10 Marts 2014 VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: Formandens klumme side

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 9. september 2016

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 9. september 2016 STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 9. september 2016 DEN POLITISKE UDFORDRING Varmepumper i fjernvarmesektoren Regeringen vil gerne have

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. Bestyrelsens beretning Indledning 2015 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. For en forsyningsvirksomhed

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken # JN Data leverer sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor. Dansk IT-drift og teknikcenter

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Nu kommer fjernvarmen til Højvangen

Nu kommer fjernvarmen til Højvangen SIG JA NU! og spar op til 20.000 kr. (inkl. moms) Nu kommer fjernvarmen til Højvangen (Dagnæsparken, Fjordparken, Højvangen) Du kan få billig og miljøvenlig varme ganske enkelt I de kommende måneder kommer

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Få grøn fjernvarme. Sig ja nu. - tilslutningen er gratis. Vilkårene bliver ikke bedre. Fjernvarmen udvider i Hobro. Læs mere på hobrovarme.

Få grøn fjernvarme. Sig ja nu. - tilslutningen er gratis. Vilkårene bliver ikke bedre. Fjernvarmen udvider i Hobro. Læs mere på hobrovarme. Få grøn fjernvarme - tilslutningen er gratis Sig ja nu Vilkårene bliver ikke bedre Fjernvarmen udvider i Hobro. Læs mere på hobrovarme.dk Vil du sikre din varmeforsyning til fremtiden? Muligheden er enestående

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere