LITTERATUR OM ADOPTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATUR OM ADOPTION"

Transkript

1 LITTERATUR OM ADOPTION 2. reviderede udgave af Therese Høeg Jacobsen Adoption og Samfund

2 Forord I 2001 udgav Adoption & Samfund en litteraturliste om adoption som et særnummer af foreningens blad, Adoption & Samfund. I denne anden reviderede udgave er der kommet en del nye titler til, og der er luget ud i de gamle: nogle forældede bøger og mindre tidsskriftartikler er udeladt. Bemærk at en del tidsskriftartikler og andre publikationer også kan læses på Internettet via de store bibliotekers online kataloger og via udgivende foreningers og organisationers hjemmesider. Litteraturlisten består af både videnskabelige undersøgelser og personlige beretninger fra adoptanter og adopterede. Børnebøger og skønlitteratur er ikke taget med. Litteratur om adoption er efterhånden righoldig og med mange aspekter og synsvinkler. De fleste bøger og forskningsrapporter kommer fra USA, England, Norge og Sverige. Desværre er den danske adoptionslitteratur yderst sparsom, selv om der er et stort behov for forskning, undervisning, vejledning, behandling og erfaringsudveksling på området.. Litteraturlisten kan også ses på Adoption og Samfunds hjemmeside (www.adoption.dk). Jeg håber, at både adoptivforældre og adopterede, forskere og fagfolk; alle, der personligt eller professionelt kommer i berøring med adoption, kan have gavn af litteraturlisten! Vejledning Adoption er et emne med mange aspekter; psykologiske, medicinske, juridiske, sociale, politiske, pædagogiske. Hertil kommer beslægtede emner som barnløshed, bearbejdelse af sorg og krise, forholdene i giverlandene, børnepsykologi og pædagogik. Her er kun medtaget et lille udvalg af litteratur om barnløshed, som jo for de fleste går forud for beslutningen om at adoptere, samt nogle få bøger om beslægtede emner, som jeg har fået anbefalet af adoptivforældre. Langt de fleste bøger og artikler handler udelukkende om adoption. For at litteraturlisten ikke skal blive alt for lang og uoverskuelig, har jeg måttet lave nogle begrænsninger. Avisartikler er ikke medtaget, og kun et udvalg af væsentlige tidsskriftartikler er med. Avisartikler og flere tidsskriftartikler kan findes i basen bibliotek.dk. Fra tidsskriftet Adoption & Samfund er kun medtaget faglige artikler skrevet af professionelle som læger og psykologer. Bladets øvrige artikler og personlige beretninger kan findes via den årlige indholdsfortegnelse i decembernummeret og under Bladet på foreningen Adoption og Samfunds hjemmeside. Jeg har delt litteraturlisten op i forskellige emner, men det er umuligt at undgå, at de lapper over hinanden. Jeg har forsynet hver indførsel med en note om bogens eller artiklens indhold. Disse er ikke på nogen måde udtømmende, da det er umuligt at karakterisere en hel bog på nogle få linier. Bøger mærket med en * har jeg ikke haft i hånden, som regel fordi de ikke findes på danske biblioteker. Emnet adoption er nemlig ikke særlig godt dækket ind af danske biblioteker, som kun har købt et lille og tilfældigt udvalg af den omfattende internationale og nordiske litteratur om adoption. Det er måske fordi emnet går på tværs af bibliotekernes fagreferencer og emneopdelinger. Søger man i den norske (BIBSYS) og den svenske (LIBRIS) biblioteksbase, finder man langt flere bøger om emnet. Især i Norge og Sverige er der på diverse læreanstalter skrevet en del opgaver, rapporter og specialer om adoption. Disse optræder ofte i norske og svenske bøgers litteraturlister, men de er meget svære at få fat på; de kan kun sjældent lånes gennem biblioteksvæsenet og er ikke til salg. Jeg har kun medtaget nogle få af de oftest citerede. Hovedvægten er lagt på litteratur fra de nordiske lande samt England og USA. Herfra kommer langt de fleste bøger og forskningsrapporter om adoption. I denne udgave er der dog taget lidt flere tyske bøger med. 2

3 Internationale adoptionsbøger afspejler naturligvis samfundsforholdene i de lande, hvor de er skrevet, og disse landes forskellige historiske og socialpolitiske udvikling gør det vanskeligt at sammenligne forskningsresultater fra land til land. Selv har jeg haft mest ud af at læse adoptionsbøger fra Norge og Sverige, hvor samfundsforholdene er mest sammenlignelige med danske. I de nordiske lande har diskussion og forskning om adoption fra udlandet mest været af psykologisk art og ikke politisk, hvorimod holdningen til adoption over race- og landegrænser internationalt i perioder har været negativ og stærkt omdiskuteret. Adoption af indianerbørn til hvide forældre blev forbudt i USA i 1978, og i USA og Storbritannien har adoption af sorte og farvede børn til hvide familier af nogle været betragtet som udbytning og folkemord. I disse lande arbejder de fleste adoptionsorganisationer ud fra same race same culture -princippet og placerer kun sorte børn i sorte familier. Inden man kaster sig ud i den internationale adoptionslitteratur er det nyttigt at kende følgende begreber: Usynlig adoption adoption indenfor samme land og samme race. Forældre og børn ligner hinanden Synlig adoption adoption fra andre lande og racer. Forældre og børn ligner ikke hinanden Transracial adoption adoption over etniske racegrænser indenfor samme land, f.eks. hvide amerikanere, der adopterer farvede amerikanske børn Intercountry adoption adoption fra et land til et andet, som regel har adoptivforældre og -børn forskellig etnisk oprindelse Vær opmærksom på, at mange engelske og amerikanske bøger om adoption handler om indenlandske, usynlige adoptioner. Vær også opmærksom på, at mange undersøgelser af adoptivbørn tager udgangspunkt i klinisk materiale, det vil sige, hvor forældre eller børn har søgt lægelig, psykologisk eller psykiatrisk hjælp. Dette kan give et negativt billede af adoption. Start på det lokale folkebibliotek. Har man ikke de bøger, I spørger efter, kan de som regel skaffes fra et andet bibliotek via folke- og forskningsbibliotekernes fælles base bibliotek.dk. Spørg også efter de bøger, som ikke findes på danske biblioteker øget efterspørgsel kan måske få bibliotekerne til at købe dem. Fra de store forskningsbiblioteker som Det Kongelige Bibliotek, er der adgang til en lang række elektroniske baser og tidssskrifter om psykologi, pædagogik m.m., hvor man kan finde mange bøger og tidsskriftartikler om adoption. Via Internettet kan man få adgang til mange bibliotekers online-kataloger og i det hele taget finde mange hjemmesider om adoption. Vær opmærksom på, at når man søger elektronisk, får man ofte en masse støj, fordi adopt også kan betyde godkende eller indføre. Kan biblioteket ikke skaffe bogen, kan man jo overveje at købe den hos en almindelig boghandler eller en Internetboghandler. Den amerikanske Internetboghandler - har et hav af bøger om adoption til salg og her kan man også læse anmeldelser. Barnløshed Berg, Ulla og Janne Bjørnholk: Tro, håb og fertilitetsklinik : om ufrivillig barnløshed. København : Dansk Psykologisk Forlag, s. ill. ISBN Bogen beskæftiger sig med de psykologisk konsekvenser af ufrivillig barnløshed og berører også adoption. Bjerrum Bach, Ida: Adoption et alternativ til infertilitetsbehandling. I: Månedsskrift for praktisk lægegerning. Årg. 79, 2001, nr. 6. S Lundström, Peter: Politikens bog om barnløshed.kbh. : Politiken, s. ill. ISBN

4 Heri: Lars Klüver og Jens Hørlück: Adoption. S Nyboe Andersen, Anders, Peter Hornnes & Søren Ziebe: Klar besked om barnløshed. Kbh. : Aschehoug, s. ill. ISBN Palle, Henrik og Pernille Tranberg: Besat af børn : er det en menneskeret at føde sit eget barn?. Kbh. : L&R Fakta, s. ISBN Debatbog om barnløshed, fertilitetsbehandling og adoption. Teknologinævnet : Barnløshed : slutdokument og ekspertoplæg fra konsensuskonferencen 29. oktober - 1. november 1993 på Christiansborg, arrangeret af Teknologinævnet i samarbejde med Folketingets Forskningsudvalg og Det Etiske Råd. Kbh. : Teknologinævnet, s. ISBN ISSN (Teknologinævnets rapporter 1993/4). Formålet med konferencen var at sprede interesse og viden om barnløshed og at besvare og vurdere spørgsmål om etik, årsager, forebyggelse, økonomi, fertilitetsbehandling og alternativer til barnløshed, heriblandt adoption. Det var første gang, at adoption officielt nævnes som alternativ til barnløshed. Tjørnhøj-Thomsen, Tine: Tilblivelseshistorier : barnløshed, slægtskab og forplantningsteknologi i Danmark. Københavns Universitet, Institut for Antropologi, s. Ph.d-afhandling. Afhandlingen behandler kort adoption. *Thulin, Kristina & Jenny Östergren: Längta barn : en antologi om barnlöshet. Stockholm : Bonnier, s. ISBN Omhandler også adoption. *Westerlund, Katarina: Sammanhangets mening : en empirisk studie av livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption. Acta Universitatis Upsaliensis, s. Disputats. ISBN (Uppsala studies in faiths and ideologies ; 10). Aaling Jørgensen, Lena: Livets fremtid : om kampen mod barnløshed. Kbh. : Schønberg, s. ISBN Bogen består af to dele: forfatterens personlige oplevelser med seks års barnløshed og et afsnit med fakta om barnløshed. Der er også et afsnit om adoption. Kimen / Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse Seks numre årligt. ISSN Medlemsblad for Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. Hjemmeside for Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse Love og betænkninger Se også under Hvad siger loven? på Adoption og Samfunds hjemmeside (www.adoption.dk) og i basen Retsinformation (www.retsinfo.dk) Adoptionslov. 24. udg. Albertslund : Schultz Information, s. ISBN Lovbekendtgørelse LBK nr. 928 af 14. september

5 Bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2000 om godkendelse som adoptant. Bekendtgørelse nr af 13. december 2002 om adoption. Bekendtgørelse nr af 13. december 2002 om anvendelse af Haagerkonventionen af 1993 om intenational adoption. Den nye lov temanummer af Adoption & Samfund, 2001, nr. 5. Sverige Adoption til vilket pris? : betänkande. Vol. 1 av Utredningen om internationella adoptioner. Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, s. ISBN (Statens offentliga utredningar. 2003:49. ISSN X). (www.regeringen.se) Den svenske regerings forslag til håndtering af omkostninger og bistandshjælp i forbindelse med international adoption. Hjemmesider Euradopt Danmark Adoption & Samfund - AC Børnehjælp - Adoptionsnævnet DanAdopt - Familiestyrelsen Foreningen for Adopterede Korea Klubben Nordiske organisationer Finland Interpedia - Færøerne Ættleiðingarfelagið - Island Islensk ættleiðing 5

6 Norge Adopsjonsforum - InorAdopt - Verdens Barn - Sverige Adoptionscentrum - Barnen framför allt Barnens Vänner - Familieföreningen för Internationell adoption - Film Lund, Henrik: Adoption : måske den bedste løsning. L&B Video, min. Filmen følger et dansk pars adoption af Andrea fra Colombia. Tidsskrifter Danmark Adoption & Samfund : medlemsblad for Adoption & Samfund Seks numre årligt. ISSN Bladet indeholder artikler og andet stof om alle emner indenfor adoptionsområdet. Her skriver lokalforeningerne om deres arrangementer og forskellige fagfolk besvarer spørgsmål fra læserne. Alverdens børn / DanAdopt Fire numre årligt. ISSN Fra 2005 overgår bladet til internetudgave. Bladet henvender sig til adoptanter og samarbejdspartnere med artikler om DanAdopts interne forhold, formidlingssituationen og beretninger fra adoptanter og adopterede. AC focus / AC Børnehjælp Fire numre årligt. ISSN Fortsættelse af Nyhedsbrev Bladet henvender sig til adoptanter og samarbejdspartnere med artikler om Adoption Centers interne forhold, formidlingssituationen, børnehjælpsprojekter og beretninger fra adoptanter og adopterede. Budstikken / Foreningen for Adopterede. Tre-fire numre årligt. Ch ingu / Korea Klubben. Fire numre årligt. ISSN

7 England Adoption & Fostering / British Association for Adoption & Fostering Fire numre årligt. ISSN Finland Interpedia / Interpedia Fire numre årligt. ISSN Norge Adopsjonsforum : organ for Adopsjonsforum Seks numre årligt. ISSN InorRapport / InorAdopt Tre-fire numre årligt. ISSN Verdens Barn : medlemsblad Fire numre årligt. ISSN Sverige Att adoptera / Adoptionscentrum Seks numre årligt. ISSN Barnen framför allt / Barnen framför allt Fire numre årligt. ISSN X. Barnens vänner / Barnens Vänner Internationell Adoptionsförening ISSN Vi adoptivfamiljer : medlemstidning för Familjeföreningen för Internationell Adoption Fire numre årligt. ISSN Internationale forhold Altstein, Howard & Rita J. Simon (ed.): Intercountry adoption : a multinational perspective New York : Praeger, s. ISBN Gennemgang af international adoption i USA, Canada, Norge, Vesttyskland, Danmark, Nederlandene og Israel. Hibbs, Euthymia D. (ed.): Adoption : international perspectives. Madison : International Universities Press, s. ISBN Bogen er skrevet af forskere fra mange lande og gennemgår emner som adopteredes udvikling, adoption af ældre og special needs børn, lovgivning og forskning. Hoksbergen, R.A.C. (ed.): Adoption in worldwide perspective : a review of programs, policies and legislation in 14 countries. Lisse : Swets & Zeitlinger, s. ISBN Bogen gennemgår 14 landes holdning og praksis for indenlandsk og interstatslig adoption; USA, Sverige, Nederlandene, Storbritannien, Korea, Indien, Indonesien, Thailand, Latinamerika, Australien, Tyskland, Israel, Danmark og Canada. 7

8 Jaffe, Eliezer D. (ed.): Intercountry adoptions : laws and perspectives of sending countries. Dordrecht/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers, s. ISBN Gennemgang af adoptionslove og -procedurer i Indien, Rumænien, Bulgarien, Polen, Litauen, Ukraine, Brasilien, Costa Rica, Argentina, Chile, Peru og Ecuador. *Marx, Ansgar: Perspektiven der internationalen Adoption : Adoptionsrecht und Adoptionspolitik in ausgewählten Staaten Asiens unter Berücksichtigung der UN-Deklaration über Jugendwohlfahrt, Pflegekindschaft und Adoption (1986). Frankfurt am Main : Verl. für Standesamtswesen, s. ISBN Gennemgang af adoptionsforskning og -litteratur Adoption till vilket pris? : sammanställning av adoptionsforskning : betänkande. Vol. 2 av Utredningen om internationella adoptioner. Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, s. ISBN (Statens offentliga utredningar. 2003:49. ISSN X). (www.regeringen.se). Dalen, Monica & Barbro Sætersdal: Kunnskapsstatus om utenlandsadopsjon : en sammenfatning av resultater fra sentrale forskningsprojekter gjennomført i Vest-Europa og Nord-Amerika. Oslo : Diakonhjemmets Høgskolesenter ; Universitetet i Oslo, s. ISBN (Utenlandsadopterte barn og unge i Norge ; nr. 1, 1999). Bogen gennemgår forskningen om adoption og fremdrager perspektiver og temaer. Forfatterne peger på, at forskning og viden hidtil ikke har ført til konkrete handlingsplaner, vejledninger eller undervisningsmateriale, hverken til forældre eller fagpersoner. Bogen slutter med en liste over områder, der mangler forskning. Howe, David: Patterns of adoption : nature, nurture and psychosocial development. Oxford : Blackwell Science, s. ISBN Bogen gennemgår og analyserer den videnskabelige litteratur om adoptivbørn og deres psykosociale udvikling. Forfatteren har tre mål: to bring together the wide range of research on adopted children and their psychosocial development, to seek patterns and themes within the major findings, and to frame the results within the organising power of a wider developmental theory. Jonasen, Robert: Adoption : fakta, forskning, fremtid. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, s. ISBN (Specialer om adoption). Specialet analyserer, diskuterer og tematiserer litteratur og forskning på adoptionsområdet. *Martin, Deborah L.: An annotated guide to adoption research, Washington, DC : Evan B. Donaldson Adoption Institute, Child Welfare League of America, s. ISBN Tizard, Barbara: Intercountry adoption : a review of the evidence. I: Journal of Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. Vol. 32, 1991, nr. 5. S ISSN En række undersøgelser om adoption gennemgås og sættes i en historisk og politisk sammenhæng. 8

9 Især for kommende og nybagte adoptivforældre Adopsjon av utenlandske barn. Oslo: Universitetsforlaget, s. ill. 2.udg. ISBN Bogen henvender sig først og fremmest til vordende adoptanter og dens artikler er en kombination af professionel sagkundskab og personlige erfaringer. Andersson, Gunilla: Bli adoptivfamilj : om tillit och samhörighet. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], s. ISBN Bogen henvender sig til vordende og nye adoptivforældre med gode råd om den første tid med barnet, og om hvordan man kan fremme tilknytningsprocessen mellem barn og forældre. At tage til sig som sin egen : en introduktion til adoption og til at blive en familie. Adoption og Samfund, s. Bogen gennemgår et adoptionsforløb og skildrer tanker, følelser og problemer hos adoptivforældre og voksne adopterede. Berthelsen, Annette: Giv plads til Stine et østeuropæisk adoptivbarn. Dronninglund : Nord-Press, s. ISBN Bogen bygger på forfatterens dagbog fra beslutningen om at adoptere til to år efter hjemtagelsen af Stine på 7 år fra Hviderusland. Brenckert, Eva: Äntligen adoptivförälder. Stockholm : Bilda Förlag, s. ISBN Interviews med en række adoptivforældre om det at adoptere samt emner som Post Adoptive Depression, moderinstinkter og amning af adoptivbørn. Brodzinsky, David M., Marshall D. Schechter & Robin Marantz Henig: At være adopteret: udvikling og identitet. Oversat af Anders Johansen. Kbh. : Hans Reitzels Forlag, s. ISBN Originaltitel: Being Adopted, Ved hjælp af undersøgelsesresultater og udsagn fra adopterede prøver bogen at kortlægge, hvordan det er at være adopteret - lige fra spædbarnsalderen til den sene voksenalder. Carli, Amalia & Monica Dalen: Adopsjonsfamilien : informasjon og veiledning til adoptivforeldre. Oslo : Pedagogisk Forum, s. ill. ISBN Bogen henvender sig til adoptivforældre og folk, der arbejder med adoption. Den handler om adoptivbarnets start i livet og adoptivfamiliens fælles liv fra den første tid sammen til teenageårene. Også udgivet på engelsk: The adopted family : information and guidance for adoptive parents. Oslo : Pedagogisk Forum, s. ill. ISBN Også udgivet på svensk: Carli, Amalia & Monica Dalen: Att byta liv : om adoptivbarns behov och möjligheter. Oversat og bearbejdet til svensk af Gunilla Andersson. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], [1997]. 31 s. Elias, Anne: Det livet ger : en bok om barnlöshet och adoption. Västerås : Författerhuset, s. ill. ISBN Bogen veksler mellem almene betragtninger og forfatterens personlige erfaringer med barnløshed, beslutningen om at adoptere, og modtagelsen af først en dreng på tre måneder fra 9

10 Colombia og to et halvt år efter en dreng på ni måneder fra Korea. Bogen indeholder også et afsnit om sagsbehandlerens rolle, skrevet af Ingrid Stjerna. Elley, Kirsten: Adoption fra a-z. Foto: Morten Faurby. Viby J. : JP Bøger, s. ISBN Bogen indeholder fem adoptionshistorier, en række artikler af fagfolk og en gennemgang af adoptionsprociessen. Hougaard, Ulrik og Birgitte: Vores livs rejse : dagbogsblade. Århus : Adoption Center, s. Dagbog fra en rejse til Colombia efter en lille dreng. Kats, Madeleine: Vänta adoptivbarn - en annorlunda graviditet. 4. rev. udg. Stockholm : Bonnier Fakta Bokförlag, s. ISBN Bogen henvender sig til vordende adoptivforældre og gennemgår de forskellige faser i en adoption, suppleret med interviews med andre adoptivforældre. Kirk, H. David: Delt skæbne : en teori om adoptionsforhold og en metode for adoptivfamilier. På dansk ved Jens Mortensen. Holstebro : Landsforeningen Glemte Børn, s. ISBN Originaltitel: Shared fate, Bogen er et hovedværk indenfor adoptionslitteraturen. Bogens teori er, at en adoptivfamilie er anderledes end andre familier, og at det er bedre at erkende denne forskel end at fornægte den. Lindbjerg, Merete: Vi adopterer et barn. Kbh. : Frydenlund, udg. 117 s. ill. ISBN Bogen henvender sig til vordende adoptanter og gennemgår, hvordan man adopterer et barn. Lindblad, Frank: Adoption. Lund : Studentlitteratur, s. ISBN Bogen gennemgår emner son: adoption i Sverige og andre lande, adoptionsforskning, den første tid med barnet, barnets vej ind i samfundet (sprog, skole, kammerater, identitet, uddannelse og arbejde), fysisk og psykisk helbred, etisk syn på adoption. Povelsen, Vibeke: At blive far, mor og børn. I: Adoption & Samfund. Årg. 19,1995, nr. 1. S Artiklen handler om børns udvikling mellem nul og tre år og modtagelse af adoptivbørn indenfor disse alderstrin. Ryberg, Hanne og Lena Lindenskov (red.): Adoption : oplevelser og erfaringer. Frederiksberg : Sommer & Sørensen, s. ill. ISBN Bogen består af en række adoptivforældres personlige beretninger samt artikler om barnløshed, identitetsudvikling, regler for adoption og om Landsforeningen Adoption og Samfund. Raaschou, Louise: Man elsker dem jo lige så højt : 10 samtaler om adoption. Kbh. : Lindhardt og Ringhof, s. ISBN Interviews med seks par og en eneadoptant på forskellige stadier i adoptionsprocessen samt interviews med en sagsbehandler, en psykolog og en antropolog, der arbejder med adoption. Schooler, Jane: The Whole Life Adoption Book ; Realistic Advice for Building a Healthy Adoptive Family. Colorado Springs : Pinon Press, s. ISBN Bogen indeholder erfaringer og gode råd om alle sider af adoptivfamiliens liv. 10

11 Weigl, Kerstin: Längtansbarnen : adoptivföräldrar berätter. Stockholm : Norstedts Förlag AB, s. ill. ISBN Forfatterens personlige historie fra barnløshed og fertilitetsbehandling til hun henter en lille pige i Kina, suppleret med beretninger fra andre adoptivforældre. Især for bedsteforældre til adoptivbørn *Lindstrand, Kristina: barnbarn genom adoption: att bli far/morföräldrar på Arlanda. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], s. ISBN Bøger og artikler om adoption Adamec, Christine A. & William L. Pierce: The encyclopedia of adoption. New York : Facts on File, s. ISBN Alfabetisk ordnet opslagsbog med grundige artikler om emner og termer på adoptionsområdet. Hver artikel har litteraturhenvisninger. Adoption Center: 25 års jubilæumsskrift. Kommunikationsbureauet, s. ill. Gennemgang af Adoption Centers historie plus diverse artikler. Adoption i Danmark : oplæg til reform : en udredning om baggrunde og forudsætninger for international adoption og et forslag til reform af det danske adoptionssystem.: Adoption og Samfund, Forlaget Thorup, ill. ISBN Bogen gennemgår adoption i Danmark historisk set, analyserer det nuværende system og stiller forslag om et nyt. Adoption og Samfund 25 års jubilæum temanummer af Adoption & Samfund, 2002, nr. 2. Adoptionsnævnets årsberetning. Kbh. : Adoptionsnævnet *Akhtar, Salman & Selma Kramer (ed.): Thicker than blood : bonds of fantasy and reality in adoption. Northvale : Jason Aronson, s. ISBN *Almendingen, Liv: Adoptivmødre kan også amme. Eidsvoll Verk : Pilmin Forl., s. ISBN *Alperson, Myra: The international adoption handbook : how to make foreign adoption work for you. New York : Henry Holt, ISBN Andersson, Gunilla: Adoptivbarn 9-12 : i familj och skola. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], s. Bogen handler om adoptivbørn i alderen 9 til 12 år. Denne alder har to vigtige temaer for adoptivbørn : at forstå sin adoption og acceptere sin baggrund, og at kunne tilegne sig viden. En del af bogen omhandler skole- og indlæringsvanskeligheder, og hvordan man kan afhjælpe dem. Andersson, Gunilla & Ingegerd Brofalk: Tonårstiden i adoptivfamilien. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], s. ISBN Bogen handler om adopterede teenageres identitet, seksualitet, forhold til forældre, skole og 11

12 kammerater. For mange adoptivfamilier er teenagetiden en stormfuld tid, fordi unge adopterede ud over almindelige teenageproblemer skal forholde sig til at se anderledes ud, den biologiske arv, etnisk tilhørsforhold m.m.. *Argent, Heidi (ed.): Models of adoption support : what works and what doesn t. London : BAAF Adoption & Fostering, s. ISBN Association of British Adoption Agencies: Adoptivbarn : hvordan fortælle sit barn, det er adopteret? med efterskrift af Jytte Lyngbirk. Oversat af Claus Fenger og Therese Henrichsen. København : Christian Ejlers Forlag, s.; ill. ISBN Originaltitel: Explaining Adoption : a Guide for Adoptive Parents, 1974 Bogen handler om at tale med sit barn om adoptionen. *Bach, Rolf P. & Harald Paulitz: Adoption : Positionen, Impulse, Perspektiven ; ein Praxishandbuch. München : Beck, s. ISBN Barslev, Dorianne & Susanne Høeg: Børn, forældre adoption. I: Psykolog nyt. Årg. 58, 2004, nr. 7. ISSN S Om Danmarks første kommmunale adoptionsrådgivning i Hillerød Kommune. Behandlerkonference om adoption 14. og 15. november 2003 : arrangereret af Adoption og Samfund i samarbejde med Civilretsdirektoratet, Adoptionsnævnet, AC-International Børnehjælp og Danadopt. Adoption og Samfund, s. Bogen består af indlæg fra konferencen samt en liste over fagfolk med særlig kendskab til og erfaring med adoption. Beheim Karlsen, Kari: Arve sonen min. Oslo : Gyldendal, s. ISBN En mors beretning om sønnens tragiske død. Arve var 17½ år og adopteret fra Indien. Han blev jaget i elven af to jævnaldrende drenge med racistiske trusler. *Bowie, Fiona: Cross-cultural approaches to adoption. London : Routledge, s. ISBN Brodzinsky, David M., Daniel W. Smith & Anne B. Brodzinsky: Children s adjustment to adoption : developmental and clinical issues.thousand Oaks : Sage Publications, s. ISBN Developmental Clinical Psychology and Psychiatry, volume38. Bogen gennemgår kliniske og psykologiske forhold i adoptivfamilier og indeholder også afsnit om adoption af special needs børn, adoption af børn over race- og landegrænser og åbne adoptioner. Brodzinsky, David M. & Marshall D. Schechter (ed.): The psychology of adoption. New York, Oxford : Oxford University Press, s. ISBN X. Bogen indeholder gennemgang af forskning, artikler og undersøgelser inden for næsten alle emner på adoptionsområdet og er skrevet af førende forskere fra flere lande. *Böcker, Werner & Volker Krolzik: Adoptionen in der einen Welt : Hilfen zur Integration fremdländischer Kinder in Westeuropa. Idstein : Schulz-Kirchner, s. (Wittlaerer reihe ; 1). ISBN *Burlington-Brown, Barbara: Why didn t she keep me? : answers to the question every adopted child asks. South Bend, Ind. : Langford Books, s. ISBN

13 Civilretsdirektoratet: Matching af udenlandske børn : statistik for 1994 og 1997 vedrørende de amtskommunale adoptionssamråds sager om udenlandske børn, der er bragt i forslag til danske adoptionsansøgere : en foreløbig rapport. Civilretsdirektoratet, s. Civilretsdirektoratet: Matching af udenlandske børn. Del 2 : Statistik for 1994 og 1997 vedrørende sager om udenlandske børn, der er bragt i forslag til danske adoptionsansøgere, fordelt på giverland og formidlende organisation. Kbh. : Civilretsdirektoratet, s. *Clapton, Gary: Birth fathers and their adoption experiences. London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, s. ISBN *Crook, Marion: The face in the mirror : teenagers and adoption. Vancouver : Arsenal Pulp Press, s. ISBN Dalen, Monica, Anne-Lise Rygvold & Barbro Sætersdal (eds): Mine, yours, ours and theirs : adoption, changing kinship and family patterns. Oslo ; Universitetet i Oslo, s. ISBN Bogen består af indlæg fra en konference om adoption afholdt den 6. til 8. maj 1999 i Oslo. Der er fem længere hovedindlæg og tolv korte indlæg fra forskere i Norden, USA, England, Skotland og Australien. Danske bidrag er Lars von der Lieth: The Delay (om et pilotprojekt om skolestart) s og Ingbrit Christensen: Is blood thicker than water? (om 17 voksne adopterede, som har mødt deres biologiske forældre) s Dalen, Monica: Adoptivfamilien år 2000 : hvem er de, hvordan lever de og hvilke utfordringer står de overfor? I: Uppväxt, familjeformer och barns bästa : om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik. Red. Ingrid Söderlind. Stockholm : Institutet för Framtidsstudier, s. ISBN S Artiklen handler om adoptivfamilier i Norge og internationalt. DanAdopt 40 år. Særnummer af Alverdens Børn, december s. Danielson, Mona: Internationale adoptioner : når et fattigt land sender sine børn til rige lande. I: Børn i tiden. Årg. 77, 1982, nr. 16. S ISSN Foredrag holdt ved Den 14. Nordiske Børneværnskongres i Oslo af kontorchef i NIA, Sverige. Diderichsen, Agnete, Lene Kamm, Lars von der Lieth & Niels Michelsen: Adoptionsrådgivningen : evaluering af det første års virksomhed. Kbh. : Center for Småbørnsforskning, s. De tre forfattere drev på forsøgsbasis en rådgivningsklinik for adopterede og deres forældre. Rapporten konkluderer, at der er et stort behov for hjælp til en del adoptivfamilier, adopterede unge og til offentlige instanser, der mangler viden om adoption. *Douglas, Anthony & Terry Philpot (ed.): Adoption : changing families, changing times. London : Routledge, s. ISBN Evans, Karin: The lost daughters of China : abandoned girls, their journey to America and the search for a missing past. New York : J.P. Tarcher/Putna, s. ISBN Bogen handler om adoption fra Kina, baseret på forfatterens personlige erfaringer med at adoptere en pige fra Kina. 13

14 *Fahlberg, Vera: A child s journey through placement. Indianapolis, IN. : Perspectives Press, s. ISBN *Feast, Julia & Terry Philpot: Searching questions : identity, origins and adoption. London : BAAF Adoption & Fostering, s. ISBN *Fogg-Davis, Hawley: The ethics of transnational adoption. Ithaca and London : Cornell University Press, s. ISBN *Foli, Karen J. & John R. Thompson: The post-adoption blues : overcoming the unforseen challenges of adoption. Rodale, s. ISBN *Freundlich, Madelyn & Joy Kim Lieberthal: The impact of adoption on members of the triad Washington, D.C. : Child Welfare League of America, ISBN *Freundlich, Madelyn: The market forces in adoption. Washington, D.C. : Child Welfare League of America, ISBN *Freundlich, Madelyn: The role of race, culture, and national origin in adoption. Washington, DC : Child Welfare League of America, s. ill. ISBN Gaber, Ivor & Jane Aldridge (ed.): In the best interests of the child : culture, identity and transracial adoption. London : Free Association Books, s. ISBN Bogen indeholder artikler om adoption på tværs af racegrænser i England og USA. Bogens forfattere gør op med modstanderne af transracial adoption og undersøger den historiske, kulturelle og politiske baggrund for denne. *Giannetti, Charlene C.: Who am I? : and other questions of adopted kids. New York : Price Stern Sloan, s. ISBN Grand, Steen & Merete Schiellerup: Adoption, anonymitet, identitet. I: Munksgårds social årbog S ISSN Forfatterne mener, at anonymitetsprincippet ved adoption stiller sig i vejen for identitetsudviklingen hos adopterede, der bringes i et livslangt dilemma mellem to forældresæt. Greiff, Katarina von: Foräldrar till internationellt adopterade barn : uppfattningar och erfarenheter av föräldrarollen. FoU Nordost, s. (FoU-rapport ; ) ISSN På grundlag af 20 interviews med adoptivforældre til voksne udenlandsadopterede gennemgår bogen forældrenes holdning til deres forældrerolle, adoptionsforberedelse, samfundets hjælpeinstanser og deres erfaringer med adoption. *Grotevant, Harold D. & Ruth G. McRoy: Openness in adoption : exploring family connections. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, s. ill. ISBN Groza, Victor: Minority Adoption Project (MAP) The Adoption Center for Minority Children (2002). Kinship Adoption (2001). 14

15 International Adoption and Adoption Services (1997). *Groza, Victor & Karen F. Rosenberg: Clinical and practice issues in adoption : bridging the gap betwen adoptees placed as infants and as older children. Bergin & Garvey, s. ISBN *Hoksbergen, R.A.C.: Child adoption : a guidebook for adoptive parents and their advisers. London : Jessica KingsleyPublishers, s. ISBN *Hoksbergen, R.A.C. & Martin R. Textor: Adoption : Grundlagen, Vermittlung, Nachbetreuung, Beratung. Freiburg im Breisgau : Lambertus, s. ISBN *Howe, David, Phillida Sawbridge & Diana Hinings: Half a million women : mothers who lose their children by adoption. London : Penguin, ISBN *Howe, David: Adopters on adoption : reflections on parenthood and children London : British Agencies for Adoption and Fostering, s. ISBN *Howell, Signe: En vanlig familie : utenlandsadopsjon i Norge, et stadig voksende fenomen. I: Blod tykkere enn vann? : betydninger av slektskap i Norge. Red. af Signe Howell & Marit Melhuus. Bergen : Fakbokforlaget, s. ISBN S * Huber-Nienhaus, Susanne (red.): Handbuch für Pflege- und Adoptivkindern : pädagogische, psychologische und rechtliche Fragen des Adoptions- und Pflegekinderwesens ; Informationen von A-Z. Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern e.v. Idstein : Schulz-Kirchner, s. ISBN Ilving, Dorthe: Kommende og nyblevne adoptivforældre : analyse af centrale temaer i den psykologiske proces at atage et fremmed barn til sig som sit eget ved adoption. Et oplæg til en empirisk undersøgelse. Københavns Universitet, Institut for Psykologi, s. Speciale. Specialet handler om ufrivilligt barnløse pars psykologiske udvikling som kommende og nyblevne adoptivforældre. Juul, Jesper: Adoptivfamilier - er de anderledes?. I: Familien / The Kempler Institute of Scandinavia. 1992, nr. 21. S ISSN Artiklen er også trykt i: Adoption & Samfund. Årg. 17, 1993, nr. 3. S På baggrund af sine erfaringer som familieterapeut med tyve adoptivfamilier med børn mellem 13 og 17 år når Jesper Juul frem til, at adoptivfamilier ikke er særlig meget anderledes end alle andre teenagefamilier. Kamm, Lene Christensen: Hvidt som norm : om adopteredes tilværelsesstrategier. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, ISBN (Specialer om adoption). Genudgivelse af magisterafhandling fra Århus Universitet, Kamm, Lene Christensen: Vitt som norm : ursprung, adoption, identitet. Oversat til svensk af Gunilla Andersson. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], 1998, 27 s. Bogen bygger på Lene Kamms magisterafhandling: Hvidt som norm : om adopteredes tilværelsesstrategier. Århus Universitet,

16 Kats, Madeleine: Adoptivbarnet vokser op. På dansk ved Bodil Frederiksen. Kbh. : Fremad, s. ISBN Originaltitel: Adoptivbarn växer upp, 1990 Bogen handler om de problemer, der kan opstå efterhånden som adoptivbarnet vokser op, fra den første tid til teenageårene, og kommer bl.a. ind på handicappede børn, skoleproblemer og seksualitet. *Keefer, Betsy & Jayne E. Schooler: Telling the truth to your adopted or foster child : making sense of the past. Westport, Conn. : Bergin & Garvey, s. ill. ISBN *Kennedy, Randall: Interracial intimacies : sex, marriage, identity, and adoption. Pantheon, s. ISBN *Kinn, Gail: Be my baby : parents and children talk about adoption. New York : Artisan, s. ill. ISBN *Kirk, H. David: Exploring adoptive family life : the collected adoption papers of H. David Kirk. Port Angeles, Wash. : Ben-Simon Publications, s. ill. ISBN Kirton, Derek: Race, ethnicity and adoption. Buckingham : Open University Press, s. ISBN Bogen handler om adoption i Storbritannien af sorte børn og børn fra etniske minoriteter på tværs af lande- og racegrænser til hvide familier kontra adoption indenfor den samme race og etniske gruppe. Den gennemgår historie og forskning på området og går ind for same race adoption. Krabbe, Ellen & Marie Olsen-Kludt: Caroline & Martin. I: Psykolog nyt. Årg. 57, 2003, nr. 10. ISSN S Om selvoplevelse og samspil i en familie med to adopterede børn. *Kühl, Wolfgang: Adoptionserfolg bei Adoptivkindern fremdländischer Herkunft. Frankfurt am Main ; Bern ; New York ; Paris : Lang, s. ISBN Landerholm, Lotta: I: Adoptionen - ett drama för tre parter : om dramaets tematik. I: Psykisk Hälsa. 1995, nr. 2. S ISSN Artiklen handler om de kriser som biologiske forældre, adoptivforældre og adopterede gennemgår. Landerholm, Lotta: II: Med adoptionen som början av livet - konsekvenser för vuxanblivande och för moderskap : om livshistoriens betydelse. I: Psykisk Hälsa. 1995, nr. 2. S ISSN Artiklen handler om adoptionens betydning for adopterede i puberteten og om adoptivdatteren som mor. Landerholm, Lotta: Med rötter någon annanstans. I: PsykologTidningen. 1997, nr. 15. S ISSN Artiklen viser, at viden om baggrund og biologisk ophav har betydning for adopteredes identitet og integration i familie og samfund. Landerholm, Lotta: Adopterad och invandrad : ett främmande främlingskap. I: Indvandrare & Minoriteter.1997, nr. 1. S ISSN

17 Artiklen sammenligner indvandrere og adopterede og mener, at de bl.a. har opbrud og en følelse af fremmedhed tilfælles. Oversat til dansk af Gerda Skovmand-Madsen i: Adoption & Samfund. Årg. 21, 1997, nr. 5. S ISSN Landerholm, Lotta: Adopterad : lämnad, vald och sen? Stockhiolm : Alfabeta/Anamma, s. ISBN Bogen indeholder bl.a. historisk afsnit om adoption, interviews med voksne adopterede, adopteredes livsforløb. *Lange, Gesine: Auslandadoption : Wissenswertes zu einem aktuellen Thema. Idstein : Schulz- Kirchner, s. ISBN Law & Society Review. Special issue on nonbiological parenting. Vol. 36, 2002, nr. 2. ISSN Af indholdet: Barbara Yngvesson: Placing the Gift child in transnational adoption. Katherine O`Donovan: Real mothers for abandoned children. Kay Johnsson: Politics of international and domestic adoption in China. Claudia Fonseca: Inequality near and far: adoption as seen from the Brazilian Favelas. E. Wayne Carp. Adoption, blood kinship, stigma, and the adoption reform movement : a historical perspective.. Naomi Cahn: Race, poverty, history, adoption and child abuse: connections. Alice Hearst: Multiculturalism, group rights, and the adoption conundrum. *Leggewie, Claus & Barbara Sichtermann: Das Wunschkind : Adoption und die Familie von heute. München : Ullstein, s. ISBN *Lidbeck, Petter: Linnea från Yujiang : en bok om att bli pappa. Stockholm : Bonnier, s. ISBN Lieth, Lars von der: Overvejelser over den psyko-sociale og kognitive udvikling hos adopterede : artikler om international adoption. Københavns Universitet, IAAS, s. ISBN Lindsel, Helle: Adoption er en social og psykisk proces. I: Sygeplejersken. Årg. 87, 1987, nr. 13. S ISSN Artiklen hander om hvad adoption vil sige; regler, procedurer og personlige erfaringer. *Melina, Lois Ruskai: Raising adopted children. New York : HarperCollins World ; London : HI Marketing, s. ISBN *Morris, Ann: The adoption experience : families who give children a second chance. London : Jessica Kingsley Publishers, s. ISBN Myong Petersen, Lene: Forskning i adoption bare ikke i Danmark. I: Forum for køn og kultur KVINFO. 2003, ISSN Online tidsskrift. Om konferencen Betydningen af rødder; etnisk identitet og biologisk ophav, arrangeret af Korea Klubben i Nilsson, Ingert: Adoptivbarn berättar : adoption det är en bunt papper. [Sundbyberg] : [Adoptionscentrum], [1998]. 27 s. ill. Forfatteren har talt med sine egne og andre adoptivbørn i alderen fire til elleve år om deres syn på adoption. 17

18 *Oelsner, Wolgang & Gerd Lehmkuhl: Adoption : Sehnsüchte Konflikte Lösungen. Düsseldorf ; Zürich : Walter, s. ISBN Pardeck, John T. & Jean A. Pardeck: Children in foster care and adoption : a guide to bibliotherapy. Westport, Conn. : Greenwood Press, s. ISBN X. Forfatterne mener, at man kan helbrede og hjælpe pleje- og adoptivbørn med problemer til at forstå deres situation gennem at læse skøn- og faglitteratur om henholdsvis familiepleje og adoption. Bogen indeholder lister over relevante (amerikanske) bøger for forskellige aldersgrupper. *Patton, Sandra Lee: Birthmarks : transracial adoption in comtemporary America. New York : New York University Press, ISBN Patton-Imani, Sandra: Redefining the ethics of adoption, race, gender, and class. I: Law & Society Review. Vol. 36, nr. 4, S ISSN Artiklen er et Review essay om bøgerne: Hawley Fogg-Davis: The ethics of transnational adoption, 2002 og Rickie Solinger: Beggars and choosers: how the politics of choice shapes adoption, abortion, and welfare in the United States, Pedersen, Erling: Adoption. Rev. af Richard Juhre.I: FaktaLink / Dansk BiblioteksCenter ISSN Onlinepublikation. *Philips, Rena & Emma McWilliam (ed.): After adoption : working with adoptive families. London : British Agencies for Adoption and Fostering, S. ISBN *Pohl, Elke: Adoption : Ihr Kinderwunsch wird Realität. Stuttgart : Urania, s. ISBN Prisdannelsen på adoptionsområdet : afrapportering for Arbejdsgruppen om Prisdannelsen på Adoptionsområdet. Kbh. : Socialministeriet, s. ISBN Rosenberg, Elinor B.: The adoption life cycle : the children and their families through the years. New York : Free Press, s. ISBN Bogen handler om alle tre dele af adoptionstrekanten: biologiske forældre, adoptivforældre og adopterede, deres udviklingsmæssige opgaver og samspillet mellem disse. *Rush, Sharon: Loving across the color lone : a white adoptive mother learns about race. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers, s. ISBN Schaffer, H. Rudolph: Eksisterer der et blodets bånd? I hans: Beslutninger om børn : psykologiske spørgsmål og svar. På dansk ved Søren Schultz Jørgensen og Amnon Lev. Kbh. : Hans Reitzel, s. ISBN S Artiklen gennemgår blandt andet en række forskningsrapporter om adoption. * Sellick, Clive, June Thoburn, & Terry Philpot: What works in adoption and foster care? Essex : Barnardo s, s. ISBN *Selman, Peter (ed.): Intercountry adoption : developments, trends and perspectives. London : British Agencies for Adoption and Fostering, s. ISBN

19 *Selman, Peter: Intercountry adoption in the new millennium ; the quiet migration revisited. I: Population Research and Policy Review. Årg. 21, nr. 3, S ISSN *Simon, Rita J. & Howard Altstein: Adoption across borders : serving the children in transracial and intercountry adoptions. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, ISBN Skalts, Vera og Magna Nørgaard: Mødrehjælpens epoke. København : Rhodos, [1982] s. ill. ISBN Heri: Adoption, s Historisk gennemgang af Mødrehjælpens rolle ved adoption i Danmark. Skovmand-Madsen, Gerda: Børn uden blodets bånd : børn, som vokser op uden at kende deres biologiske ophav, bør sikres på samme måde som adopterede. I: Socialrådgiveren. Årg. 58, 1996, nr. 12. S ISSN Forfatteren mener, at forældre til donorbørn med en eller to ukendte forældre bør omfattes af den samme rådgivning og vurdering efter målbare kriterier, som Adoption og Samfund foreslår i: Adoption i Danmark. Social Text. Special issue: Transnational adoption. Vol. 74, 2003, nr. 1. ISSN Indhold: Toby Alice Volkman: Introduction: transnational adoption. Barbara Yngvesson: Going home : adoption, loss of bearings, and the mythology of roots., Toby Alice Volkman: Embodying Chinese culture: transnational adoption in North America. Elena Kim: Wedding Citizenship and Culture: Korean Adoptees and the Global Family of Korea. Lisa Cartwright: Photographs of "Waiting Children": The Transnational Adoption Market. Claudia Fonseca: Patterns of Shared Parenthood among the Brazilian Poor. *Solinger, Rickie: Beggars and choosers : how the politics of choice shapes adoption, abortion, and welfare in the United States. New york : Hill and Wang, s. ISBN Steinberg, Gail & Beth Hall: Inside transracial adoption. Indianapolis : Perspective Press, ISBN Bogen handler om mange sider af adoption over racegrænser; identitet, udvikling, racisme, søskende og dannelse af forskellige slags familier. *Sverne Arvill, E. & A. Svensson: Adoption. Stockholm : Norstedts juridik, s. ISBN *Triseliotis, John: New developments in foster care and adoption. London : Routledge & Kegan Paul, s. ISBN *Triseliotis, John, Joan Shireman & Marion Hundleby: Adoption : theory, policy and practice. London: Cassell, s. ISBN *Triseliotis, John: Inter-country adoption. Global trade or global gift? I: Adoption & Fostering. Årg. 24, S ISSN Ud at hente et barn. I: Børn og trivsel i tiden. Årg. 83, 1988, nr. 9. S. 5-9, 31. ISSN X. 19

20 Artiklen er skrevet af fire par, der har været i Sri Lanka i sommeren 1987 for at hente hver et adoptivbarn. Vase, Rita: Har min første mor det godt? I: Munksgårds social årbog S ISSN Verdens barn 50 år. Oslo : Verdens Barn, s. Jubilæumsborg fra den norske adoptionsorganisation Verdens Barn. Wadia-Ells, Susan (ed.): The adoption reader : birth mothers, adoptive mothers and adopted daughters tell their stories. London : The Women s Press, s. ISBN Bogen handler mest om indenlandske adoptioner i USA. Biologiske mødre, adoptivmødre og adoptivdøtre fortæller deres historie. *Watkins, Mary & Susan Fisher: Talking with young children about adoption. New Haven : Yale University Press, s. ISBN *Wiemann, Irmela: Ratgeber Adoptivkinder : Erfarungen, Hilfen, Perspektiven. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, S. ISBN *Wolatz, Gerdi G.: Ich dachte, es wäre leichter : Adoption eine unendliche Herausforderung. Norderstedt : Books on Demand GmbH, s. ISBN Yngvesson, Barbara: Un niño de cualquier color : race and nation in inter-country adoption. I: globalizing institutions : case studies in regulation and innovation / ed. by Jane Jenson, Boaventura de Sousa Santos. Aldershot : Ashgate, s. ISBN S Ågedal, Odd-Åge: Sejr i tab : et ægtepars møde med barnløshed, adoption, hyperaktivt barn og selvmord. Oversættelse: Finn Bech. Hillerød : LogosMedia, S. ISBN Et kristent, norsk ægtepar, Astrid og Harald Husby, fortæller om deres adoptivsøn Raymonds tragiske liv og selvmord. Eneadoptanter Brenckert, Eva: Att adoptera som ensamstående. [Stockholm : Adoptionscentrum], s. ISBN På baggrund af interviews med eneadoptanter, voksne adopterede og psykologer handler bogen om det specifikke ved eneadoption. Eneadoptanter temanummer af Adoption & Samfund, 2002, nr. 5. *Klose, Robert: Adopting Alyosha : a single man finds a son in Russia. Jackson, Miss. : University Press of Mississippi, s. ISBN *Marindin, Hope (ed.): The handbook for single adoptive parents. 6th ed. Chevy Chase, Md. : National Council for Single Adoptive Parents, s. ISBN

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 Af Susanne Høeg. Aut. Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

EN CHANCE FOR ADOPTIVFAMILIER. af cand. psych. Niels Peter Rygård, Århus Bragt som kronik i Politiken januar 2005

EN CHANCE FOR ADOPTIVFAMILIER. af cand. psych. Niels Peter Rygård, Århus Bragt som kronik i Politiken januar 2005 EN CHANCE FOR ADOPTIVFAMILIER af cand. psych. Niels Peter Rygård, Århus Bragt som kronik i Politiken januar 2005 Forfatteren er psykolog med speciale i tilknytningsforstyrrelse hos børn og supervisor for

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Familiepleje - Hvilke aktive ingredienser peger forskningen på?

Familiepleje - Hvilke aktive ingredienser peger forskningen på? Familiepleje - Hvilke aktive ingredienser peger forskningen på? Stine Tankred Luckow, ph.d. stud. Socialtilsynets årsmøde 2015 Ph.d. projekt Mellem forældreskab og professionalitet - Hvordan navigerer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre 29. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JM\Adoption\Adoption af rumænske børn.doc/jp Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre af Jill Mehlbye akf forlaget april 2005 1 2 Forord Den foreliggende

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0 1 CURRICULUM VITAE 1. SURNAME FAYE JACOBSEN 2. NAME ANETTE 3. DATE OF BIRTH 27.02.1957 4. NATIONALITY DANISH 5. CIVIL STATUS MARRIED 6. EDUCATION PH.D., CAND.PHIL. Institution Date: from to Degree(s) or

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyheder Skive april 2012. Pilgaard, Stine. Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012.

Nyheder Skive april 2012. Pilgaard, Stine. Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012. Nyheder Skive april 2012 Pilgaard, Stine Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012. 167 sider Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin (pige)kæreste.

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere