DSOG-information. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen ACTA 17. Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSOG-information. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen 2014 16 ACTA 17. Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada 2015 21"

Transkript

1 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Fertilitetsbehandling: Børnenes vægt, højde, hovedomfang og BMI som 5-årige 8 Maternal and neonatal outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes. A nation-wide study 9 Rejseberetning fra Uummannaq 10 DSOG-information Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen ACTA 17 Møder og kurser Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada DFKO Nyt fra DFKO 22 FYGO Formandens klumme 25 Operation mand 26 6 December 2014 Årgang 35

2

3 3 Formandens klumme Måske sidder du nu med kalenderlyset tændt og læser et af de sjældne sidste numre af DSOG-bladet. På nuværende tidspunkt er efterårsmødet vel overstået, og vi har på den ekstraordinære generalforsamling fået afklaring af bladets skæbne. Der er over 100 tilmeldte til efterårsmødet både til selve mødet og til festen om fredagen, og i bestyrelsen glæder vi os til at blive inspirerede, klogere og ikke mindst til det sociale, som hjælper med at styrke det netværk, vi trækker på mange gange i løbet af året. Vi får i bestyrelsen mange henvendelser om DSOGs holdning til forskellige spørgsmål og her bruger vi vores netværk. Nogle af de vigtigste henvendelser, synes jeg imidlertid er dem, hvor aktive og engagerede kolleger har brug for vores input eller opbakning. Det prioriterer vi selvfølgelig højt. En af de ting vi er blevet spurgt om for nylig er, om der er nok speciallæger i Gyn-Obs og det er der lige nu men vi skal være på forkant, og ligesom tidligere bestyrelser, vil vi i begyndelsen af 2015 opstarte et arbejde med prognoser indenfor vores speciale. FAYL har jo netop været ude med udmeldinger om forventet stor lægemangel fremadrettet, men de har desværre ikke tal, der dækker de enkelte specialer, så her skal vi ruste os. I kommer til at høre mere. I starten af oktober afholdt guideline-styregrupperne et velbesøgt kursus i evidensgradering iflg. GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). Der var megen begejstring, men også forbehold ifht fuldstændigt at overgå til GRADE i den form som anvendes eksempelvis i de Nationale Kliniske Retningslinier (NKR). Der er ikke tvivl om, at der bliver et fremadrettet behov for oplæring/undervisning af nogle af alle os, ca medlemmer, der ikke var med på kurset, og som ikke får undervisningen som led i speciallægeuddannelsen. Planen er nemlig, at de kommende speciallæger fremadrettet bliver undervist i GRADE. Hvor stor en del af vores fremadrettede guidelines, der skal opbygges iht GRADE ved vi ikke nu, og spørgsmålet diskuteres også i andre specialer via LVS (De Lægevidenskabelige Selskaber), som bl.a. tager erfaringerne fra vores selskab med, når Sundhedsstyrelsen holder konference om NKR d. 21/11 i København. Igangsættelse af fødsler holder aldrig op med at være interessant og seneste udvikling omkring emnet er en principiel, og måske også kontroversiel udmelding fra RADS (Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin). RADS har godkendt en behandlingsvejledning som anbefaler Misoprostol til igangsættelse af fødsler selv om lægemidlet ikke er registreret med den indikation i Danmark. Begrundelsen er bedre og sikrere fødsler, hvilket vi jo kun kan tilslutte os i DSOG, og det har jo også været baggrunden for obstetrikeres anvendelse af Misoprostol gennem over 10 år. Der skal på de enkelte fødeafdelinger fortsat søges om udleveringstilladelse via Sundhedsstyrelsen. Næste skridt bliver en godkendelse af indikationen, vi afventer. Mht. Specialeplanen har vi sammen med Regionerne siddet i den arbejdsgruppe, der skal komme med faglige anbefalinger. Arbejdet er afsluttet og vi venter på den udgave af Specialeplanen, hvor afdelingerne og regionerne skal byde ind på funktioner. Den bliver, så vidt vi er orienterede, offentliggjort i starten af 2015, og vi lægger det naturligvis på hjemmesiden, så snart vi ved noget. På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med en særlig hilsen til jer der passer vagterne. Karen Wøjdemann

4 4 Meddelelser fra redaktøren Deadlines og udgivelsesdatoer for medlemsbladet i 2014: 29. december/4. februar 23. februar/8. april 20. april/3. juni 6. juli/12. august 20. august/1. oktober 22. oktober/2. december Husk at bladet kun kommer 6 gange årligt, og vær opmærksom på forholdet mellem deadline og udgivelsesdato. Da kalenderen findes opdateret på DSOGs hjemmeside, bliver den ikke længere udgivet i trykt form. DSOGs hjemmeside: Indlæg sendes på til: Pia Ertberg Organisatorisk sekretær DSOG Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling G, Afsnit for Føtalmedicin, Herlev Hospital DSOG er medlemsblad for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Ansvarlig redaktør i henhold til presseloven: Pia Ertberg ISSN: Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: DG Media Tina Sperling Telefon: Malene Laursen Telefon: Tryk: Scanprint a/s, Viby J

5 Annonce AllerisHamlet/Gynækologi

6 6 Bestyrelsen i DSOG Formand: Karen Reinhold Wøjdemann, Overlæge, ph.d. Bornholms Hospital Kirurgisk afdeling Ullasvej Rønne Tlf.: Privat: Telefon: dk Næstformand: Thomas Larsen, Ledende overlæge MPA Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade Aalborg Telefon: Privat: Mobil: Organisatorisk sekretær: Pia Ertberg, Overlæge Afsnit for Føtalmedicin Gynækologisk-obstetrisk afdeling Pavillon C, 1. sal Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Privat: Hvidehusvej Allerød Telefon: Mobil: Kasserer: Kristina Renault, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling D Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Privat: Fodbygårdsvej Næstved Telefon: Bilag for rejserefusion m.v. bedes sendt til hjemmeadressen. Videnskabelig sekretær: Ulrik Schiøler Kesmodel, Overlæge, adj. lektor, ph.d. Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej Aarhus N Telefon: Privat: Tornskadevej Aarhus V Telefon: Mobil: Bestyrelsesmedlem (DFKO): Charlotte Floridon, Speciallæge, ph.d. Gynækologisk Klinik, Holbæk Ahlgade Holbæk Telefon: Bestyrelsesmedlem: Mette Hvilshøj Fabricius, afdelingslæge Næstved Sygehus Ringstedgade Næstved Privat: Bregnebjergvej Ringsted Mobil:

7 7 Formand for FYGO: Maria Cathrine C. V. Schmidt, Reservelæge, Ph.d. studerende Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Aarhus N Privat: St. St. Blichers Gade 31, St Aarhus C Telefon: Webredaktør: Søren Lunde, Kursusreservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade Aalborg Telefon: Privat: Las Poulsens Vej Aalborg Telefon: Formand for DFKO: Tine Tetzschner, Speciallæge, ph.d. Axeltorv 8, 5 sal 1609 København V Telefon: Telefon: Formand for undervisningsudvalget: Lars Grønlund Poulsen, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Privat: Møllevænget Helsingør Telefon: Formand for efteruddannelsesudvalget: Julie E. Hartnack Tharin, 1. reservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Privat: Telefon:

8 8 artikler og debat Fertilitetsbehandling: børnenes vægt, højde, hovedomfang og BMI som 5-årige Bjørn Bay 1, 2, Erik Lykke Mortensen 3, Ulrik Schiøler Kesmodel 2 1. Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet 2. Fertilitetsklinikken, Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 3. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, Københavns Universitet Baggrund Fertilitetsbehandling er associeret med øget risiko for obstetriske og perinatale komplikationer hos både flerlinge og enkeltfødte, hvor en del af risikoen kan tilskrives underliggende faktorer hos forældrene. Mens fødselsvægten er vist at være lavere hos børn undfanget efter fertilitetsbehandling sammenlignet med spontant undfangede, er der usikkerhed om vækstmønsteret senere i barndommen. Formål At undersøge sammenhængen mellem undfangelse efter fertilitetsbehandling eller af subfertile forældre og de enkeltfødte børns vægt, højde, hovedomfang og BMI som 5-årige. Metode Studiepopulationen er baseret på en kohorte af mødre og deres enkeltfødte børn som var deltagere i den danske nationale fødselskohorte og som har deltaget i et opfølgningsstudie, da banet var 5 år. Udover neurokognitive effektmål blev børnene undersøgt med antropometriske mål som vægt, højde, hovedomfang og BMI. Herudover blev der indsamlet informationer om vigtige kovariater inklusive moderens alder, paritet, intelligensscore, alkohol og tobaksforbrug i graviditeten, BMI, forældrenes uddannelsesniveau, børnenes alder og køn såvel som tilsvarende antropometriske mål hos moderen. Børnene blev inddelt i 3 grupper: en gruppe af børn født efter fertilitetsbehandlinger (IVF, ICSI og ovulationsinduktion/insemination), en gruppe af børn undfanget spontant men hvor forældrene havde forsøgt mere end 12 måneder, og en referencegruppe af spontant undfangede, hvor forældrene havde undfanget indenfor 12 måneder. Resultater I alt 1773 børn blev undersøgt, hvoraf 69 var født efter fertilitetsbehandlinger, 132 var undfanget af subfertile forældre og 1572 spontant undfangede og født af fertile forældre. Trods en lavere fødselsvægt og fødselslængde var der i confounderkontrollerede lineære regressionsanalyser ingen systematisk forskel på 5-årsmålene for vægt, højde, hovedomfang eller BMI mellem børn undfanget efter fertilitetsbehandling sammenlignet med kontrolgruppen af spontant undfangede børn. Børn undfanget spontant af subfertile forældre havde ikke anderledes vægt, højde, hovedomfang eller BMI end 5-årige i referencegruppen. Perspektiver Dette studie finder ingen forskelle på vægt, højde, hovedomfang eller BMI hos 5-årige børn uanset om de er undfanget naturligt, naturligt efter ufrivillig lang ventetid, eller efter fertilitetsbehandling. Børn født efter fertilitetsbehandling ser ud til at indhente en lidt lavere fødselsvægt og hvorvidt et sådan vækstmønster kan være en risiko for senere udvikling af metaboliske sygdomme er fortsat usikkert. Læs mere: Læs mere: Bay B, Mortensen E, Kesmodel US. Is Subfertility or Fertility Treatment Associated With Long-Term Growth in the Offspring: a Cohort Study. Fertil Steril doi: /j. fertnstert

9 9 Maternal and neonatal outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes. A nation-wide study Ovesen P1, Jensen D2, Damm P3, Rasmussen S4, Kesmodel US1. 1. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Aarhus Universitetshospital 2. Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital 3. Obstetrisk klinik, Rigshospitalet 4. Hvidovre Hospital Baggrund Undersøgelsen The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO) study viste en lineær sammenhæng mellem resultater af oral glukosetolerance test og risiko for graviditetskomplikationer som sectio, præeklampsi og makrosomi. To store randomiserede interventionsstudier har vist, at behandling af let nedsat glukosetolerance under graviditet kan nedsætte hyppigheden af graviditetskomplikationer. Formål At estimere associationen mellem gestationel diabetes mellitus (GDM) og en række graviditets- og fødselskomplikationer. Metode Vi gennemførte et populationsbaseret kohortestudie på baggrund af oplysninger fra Fødselsregisteret. Undersøgelsen omfattede alle enkelt-graviditeter i Danmark i perioden fra 2004 til 2010 (n = ), idet body mass index (BMI) først blev registreret fra dette tidspunkt. Maternelle komplikationer under graviditeten og fødslen var klassificeret I henhold til International Classification of Diseases, 10. revision: Præeklampsi (O14), thrombose (O871), skulderdystoci (O66), blødning post-partum (O72) og dødfødsel (O364). Lav Apgar score blev defineret som score <7 fem minutter efter fødslen. Sectio omfattede alle koder for denne procedure (KMCA10A - KMCA10E). Risici præsenteres som odds ratio med 95% sikkerhedsintervaller. Alle analyser blev justeret for den gravides alder, paritet, rygevaner i graviditeten, gestationsalder og BMI, barnets fødselsvægt og køn samt kalenderår, bortset fra analyser af høj fødselsvægt, som ikke blev korrigeret for fødselsvægt. Resultater Den endelige studiepopulation omfattede graviditeter. I (2.3%) tilfælde havde kvinden GDM. Kvinder med GDM havde øget risiko for præeklampsi (OR=1,30 (1,20-1,41)) elektivt sectio (OR=1,07 (1,01-1,14)), akut sectio (OR=1,11 (1,04-1,18)) og skulderdystoci (OR=1,72 (1,40-2,11)). Risikoen for post-partum blødning (OR=0,94 (0,86-1,03)) og thrombose (OR=1,57 (0,85-2,92)) var sammenlignelig I de to grupper. Kvinder med GDM havde øget risiko for at få børn med høj fødselsvægt >4500 g (OR=1,40 (1,23-1,59)). Hyppigheden af lav Apgar score var umiddelbart højere i GDM-gruppen, men sammenhængen forsvandt I de justerede analyser (OR=1,01 (0,80-1,28)). Risikoen for dødfødsel var sammenlignelig I de to grupper (OR=0,73 (0,48-1,13)). Konklusioner Kvinder med GDM har fortsat øget risiko for graviditets- og fødsels komplikationer. Dette kunne tyde på, at behandlingen af kvinder med GDM bør intensiveres yderligere. Læs mere: Ovesen P et al. Maternal and neonatal outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes. A nation-wide study. J Matern Fetal Neonatal Med [Epub ahead of print]

10 10 Kære kolleger Det er min næstsidste dag i Uummannaq (tidligere Umanak), og jeg synes at stedet er så spændende, at jeg vil fortælle om oplevelserne her. Byen ligger 500 km nord for polarcirklen og har 1280 beboere. Til området hører desuden 7 bygder der har beboere, området bebos i alt af mennesker. Uummannaq kommune blev i 2009 sammenlagt med tre andre kommuner, så den nye kommune, der i udstrækning angives at være verdens største strækker sig fra Ilulissat (Jakobshavn) i syd til Qaanaaq (Thule) i nord. Rejsen derop foregik med i alt 4 fly. Først var jeg og Lissie, min ægtefælle, med det daglige Air Greenland fly til Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) og efter et hurtigt skift til et mindre fly kom vi videre til Ilulissat, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Icefjord, beliggende med en smuk terrasse lige ud mod Ilulissat Isfjord med Grønlands største isbræ. Efter ankomsten kunne vi lige nå at komme på en 2½ times sejltur ind til bræen i bunden af fjorden, hvor vi måtte fotografere isfjelde i utallige udgaver. Isfjorden er på UNE- SCOS kulturarvsliste. Efterfølgende dag var vi først med fly til mellemlanding i en bygd i nærheden af Uummannaq, og derefter videre på en 7 minutters helikoptertur til øen. Byens navn betyder det hjerteformede pga. fjeldet, der kan ses fra næsten alle steder på øen. Den har ændret sig noget på de 31 år, der er gået siden vi var der sidst. Efter kommunesammenlægningen i stil med den samtidige danske, mistede byen rådhuset med borgmesterstilling og de mange andre stillinger knyttet til styret. Minen Mamorilik 100 km fra byen lukkede for anden gang i 2010, hvilket også har betydet økonomisk tilbagegang. Byens hotel og fine restaurant er lukket. Da vi sidst var der, var det nærmest et fisker og fangersamfund, med livlig aktivitet fra små både og handel fra brættet direkte fra fangerne med sæler, fisk og hvalkød, samt enkelte gange rensdyr. Nu er det mere en by, med fiskeri fra mellemstore og store kuttere, som sælger stort set hele fangsten til Royal Greenland. Fiskene bliver renset på bådene, frosset ned og transporteret videre. Til gengæld bugner havet fortsat med fisk, fortrinsvis hellefisk og torsk. Hellefisken er en fed fladfisk med et meget delikat og blødt, hvidt kød, der er mindst lige så dejligt at spise som laks. Dem vi har købt vejede 3-4 kg (20 kr./kg), men de ses også langt større. Sygehuset som ses på billedet har en beliggenhed med en enestående udsigt over Uummannaqfjorden. Der er to læger og otte sygeplejersker/ sundhedshjælpere tilknyttet. Efter introduktion til arbejdsgangene ved den tilbageværende af de to faste læger og til et edb-system, der hedder Æskulap, kom vi i gang med arbejdet. Der var stor og god hjælp fra den tilbageværende af de faste læger, Paul Axelsson, som har islandsk baggrund, men dansk uddannelse. Udover det var der også en dansk medicinstuderende, Katrine Konggaard Madsen, som tog meget aktivt del i opgaverne. Arbejdet handlede mest om konsultationer i almen praksis området. Der er mange med fysiurgiske gener i form af smerter i lænd, sædemuskulatur, ryg eller skulder. Det er ofte følger af belastning i forbindelse med hårdt fysisk arbejde ved fiskeri etc. Modsat for 31 år siden er der nu mange især kvinder med overvægt, insulinbehandlet diabetes, højt blodtryk og arteriosklerotisk hjertesygdom. Tidligere, da jeg var her sidst, var der kun en enkelt ung mand af delvist europæisk afstamning, der fik insulin. Rygning er også meget almindelig og KOL er en hyppig følgetilstand. Der var mere end nok arbejde for to ud over den fast ansatte, så Lissie, med hendes store erfaring fra almen praksis, deltog heldigvis i stort omfang, og kunne lære det øvrige sundhedspersonale inklusive undertegnede ansatte vikar fra DK en masse især om behandling af de fysiurgiske problemer. Den ene dag om ugen, hvor der var opera-

11 11 tioner mest aborter var jeg på hjemmebane. To fødsler gik uden problemer og jordemoderen tog sig af dem. Der var i øvrigt en anden udfordring. Den mandlige anæstesisygeplejerske var uden varsel taget på rensdyrjagt. Vi måtte derfor også stå for anæstesien propofol- og dormicumrus. Ingen nævnte vist noget særligt om fraværet til anæstesisygeplejersken, da han senere kom tilbage. Alkohol spiller en stor rolle. Før vi kom, var der på en søndag to mænd, som hver for sig var faldet i beruselse og havde fået kraniebrud. Da deres tilstand ikke var betryggende blev de evakueret til Nuuk. Begge slap uden varige men, og den ene kunne dagen efter han var kommet tilbage ses i handlen med to bæreposer fyldt med øl. Under opholdet var jeg i alt 4 gange i detentionen for at tilse anbragte. Vi kom ikke ud for mere alvorlige akutte problemer. Seks dage før vores ankomst var en jolle med 6 personer kæntret ud for øen, da den var sejlet mod en isskosse. Man havde set det fra land og flere også politiet kom til hjælp. Tre var døde, to var relativt uskadte, mens en 10-årig pige var svært nedkølet. Under telefonisk vejledning fra anæstesiafdelin- gen i Nuuk, fik man hende igennem uden legemlige følger for hende. I den lille by var der bl.a. et hus bygget i 1907 nu museum hvor byens første distriktslæge, Alfred Bertelsen boede. Han var deltager i Den Litterære Danmarksekspedition, hvis andre deltagere var de kendte grønlandsfarere: Knud Rasmussen, Mylius-Erichsen, Harald Moltke, og Jørgen Brønlund. Lige bag ved stakittet til husets have var hospitalet. Da vi sidst var i byen, boede distriktslægen der. Vi og vores to børn rykkede ind i hans fravær og boede der i 3 måneder. Heldigvis har der også været tid til andet end arbejde. Byen har verdens nordligste heldags børnehjem, hvor en meget karismatisk leder, Ann, inviterede os til koncert. De unge mennesker, fortrinsvis beboere af børnehjemmet, dannede et strygeorkester på ca. 15 personer, som spillede klassisk musik under ledelse af en musiklærer fra Venezuela, der havde været i byen i to år. Ikke alle spillede fuldstændigt rent, men koncentrationen og spilleglæden manglede bestemt ikke. Børnehjemmets leder har et hjem, der er fyldt med grønlandsk kunst. Hun har en stor

12 12 samling tupilakker og miniaturefigurer af bl.a. en fanger i sin kajak, hundeslæder m.m. Byen ligger på en 18 km2 stor ø dækket af klippe og lav vegetation. Byens huse ligger til dels op ad klippesiderne, direkte på fjeldet og forbundet af et veritabelt net af trætrapper. Alle vandledninger ligger over jorden, hvilket betyder, at man om vinteren må lade varmt vand løbe, for at de ikke fryser til. Der er spandetoiletter i husene, hvor spandene bliver tømt to gange ugentligt, hvilket fungerer uproblematisk. Klorholdig væske fjerner den værste lugt. Der er ingen vegetation over 30 cm i højden, men lave vækster af lyng, sortebær og arktiske blomster. Vi boede i et 80 m2 stort hus med udsigt over mod Uummannaq fjorden, de store isbjerge og Storøen samt Nuussuaq halvøen begge 8 km væk. Vi var på vandreture rundt på øen, bl.a. til Julemandens Hus, opført i forbindelse med optagelse af en Børnenes Julekalender for en del år siden. Huset er en lille tørvehytte, dvs. bygget af sten, hvor tørv fylder ud mellem stenene. Der var enkelte gange hvalkød til salg, som solgtes i store stykker, til en særdeles rimelig pris. Stegt som oksebøffer var kødet lige så velsmagende og blødt som oksefilet. Rødvinen kunne købes, den almindelige pris var 119 kr. for en flaske. En enkelt sæl så vi også på en af turene til bygderne. På en spadseretur langs vandet hørte vi en dag en sekunder varende hvæsende lyd af blås fra en hval, og da vi så ud kunne vi se den karakteristiske dampsøjle fra hvalen, hvis ryg kom til syne lige efter. Det mest storslåede i naturen her er dog isbjergene. Lige uden for havnen i byen ligger nogle af dem, som formentlig stikker 50 meter op over havfladen. En af dagene, da der pludseligt faldt et stort stykke af, udløste det en mini-tsunami med en 2½ m høj bølge ind i havnen, hvilket medførte at to joller blev væltet omkuld og en tredje kastet op på stensætningen ved vandet. I en periode kunne man dagligt høre høje, lavfrekvente drøn, fra bjergene, når de revnede. Alle bådførere i nærheden skyndte sig at sejle deres båd ud af havnen, når der var ved at ske noget, så bådene ikke blev beskadigede ved at blive kastet mod molen. Et af de helt store isbjerge har ligget næsten samme sted i flere uger, fordi det er gået på grund, de øvrige flytter sig langsomt lidt omkring. Nu i morgen går turen hjemover via Ilulissat, hvor vi endnu engang overnatter på det smukt beliggende hotel. Det har været en stor oplevelse med meget arbejde, men også med enestående naturomgivelser. Mange hilsener Mogens Vejtorp

13 13

14 14 dsog-information Referat fra ekstraordinær generalforsamling i DSOG d. 14. november 2014, i forbindelse med DSOG s efterårsmøde, København Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2: Forslag om vedtægtsændring 23 Ad 1: Referent: Pia Ertberg Dirigent: Karen Wøjdemann Ad 2: Vedtægtsændringsforslag til 23 (se nedenfor) i DSOGs vedtægter. Der blev stemt om følgende forslag: Ønsker du at bladet skal bestå. Ønsker du at bladet skal nedlægges. Der var i alt 84 stemmeberettigede tilstede. 26 stemte for alternativ 1 - at bevare bladet 58 stemte for alternativ 2 - at nedlægge bladet Vedtægtsændringsforslag 23: 23. DSOG har i øjeblikket et medlemsblad og en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for bladets og hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare DSOG s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at de for bestyrelsen til enhver tid gældende retningslinier for varetagelse af DSOG s immaterielle rettigheder er opfyldt. Dette ændres til følgende ordlyd: 23. DSOG har i øjeblikket udelukkende en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare DSOG s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at de for bestyrelsen til enhver tid gældende retningslinier for varetagelse af DSOG s immaterielle rettigheder er opfyldt. Intet til evt. November 2014 Dette betyder at det med mere end 2/3 flertal er besluttet at nedlægge bladet og 23 ændres derfor jf. nedenstående.

15 15 Stemningsbilleder fra et velbesøgt efterårsmøde

16 16 Karrieredagen 2014 København Den 9. oktober blev den årlige Karriedag afholdt på Panum i København. Alle medicinstuderende var inviteret og der var stor tilslutning til arrangementet, hvor 70 lægelige specialer, organisationer og virksomheder var repræsenteret. Til Karrieredagen kunne nysgerrige studerende få indblik i de forskellige specialer og for specialerne var det en god mulighed for at hverve nye interesserede kandidater. Gynækologi og Obstetrik var tilstede med en stor stand med repræsentanter fra både DSOG, FYGO, Maternity Worldwide samt flere special- og reservelæger. I standen var der mulighed for at høre nærmere om specialet, karrieremuligheder samt vejen dertil. Derudover var der mulighed for at øve gynækologisk undersøgelse, spiral- og kopanlæggelse. Man kunne prøve et post partum blødning scenarie samt laparoskopisk simulation. Standen var særdeles velbesøgt med mange interesserede medicinstuderende og forhåbentlig nogle fremtidige kolleger! Ida Baadsgaard Jepsen

17 17 Acta AOGS har nået 2.005! I oktober-nummerets klumme fra DSOGs formand, Karen Wøjdemann, var jeg taknemmelig for venlige ord om Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) og det arbejde, som vi i redaktionen har udført i de senere år. I Juli blev en ny impakt faktor på annonceret af Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR), som bestemmer dette for tidskrifter så vigtige tal. Impakt faktoren blev så nu i september uforventet revideret i JCR. Vi har nu fået tildelt en ny impakt faktor på og dermed nået et mål, som vi har længe haft. Blandt 78 tidskrifter indenfor obstetrik og gynækologi er vi i rank nr. 31. Andre målestokke, som downloads og generel henvisning til tidskriftet (Altmetrics) er samtidig gode og på vej op. Vi må nu sikre denne plads og komme endnu højere ved at udgive flere kvalitetsmanuskripter fra Danmark og de andre nordiske lande. Omtrent halvdelen af vores artikler kommer fra Norden, og en betydelig del af manuskripterne fra vores lande accepteres. Vi har også en ret stor andel artikler fra vest-europæiske lande, Nord-Amerika, Australien og Japan. Vi har en dørsprække åben for manuskripter fra udviklingslande. Vi får ret mange manuskripter fra Tyrkiet og Kina, men kun en lille del af dem er endnu af tilstrækkelig kvalitet. Vi stiller krav til kvalitet, korrekt lay-out og god videnskabelig skrivemåde, bl. a. medicinsk engelsk. Vi accepterer 15-20% af de 1000 manuskripter som vi modtager om året, men af danske manuskripter tager vi omkring 50%, dog næsten altid efter 1-3 revisioner. Optimale artikler med hensyn til indhold, nyhedsværdi og korrekt format behøver mindre revision og dermed bliver håndteringstiden også kortere. Vi har i højere grad brug for jeres bedste manuskripter. Ikke de sekundære som har en mindre chance i andre internationale tidskrifter. Vi ved, at vi ofte ikke er første valg for de allerbedste manuskripter, men vi stiler mod at være et klart valg som nummer to og også af og til jeres foretrukne internationalt orienterede tidsskrift. Alle medlemmer i DSOG har automatisk adgang til tidsskriftet online. Det publiceres nu hovedsageligt på internettet og kun i mindre omfang på tryk. Vi ville gerne se, at alle danske og andre nordiske kvinde- og fødselslæger (næsten 4700 i alt), som gennem deres landsforening - i jeres tilfælde DSOG - også er i vores Nordiske Forening (NFOG), aktiverer adgangen til AOGS på internet og gør tidskriftet til desktop favorit, derhjemme og/eller på arbejdet. Næsten alle nordiske hospitaler og institutter abonnerer på AOGS og det gør 4500 institutioner verden over. Det er let at aktivere jeres adgang (se medfølgende box-information). Der er også Acta-apps, en AOGS twitter side, mulighed for etoc alerts med hver måned fra forlaget og den sædvanlige trykte udgave - de to sidste gennem direkte henvendelse til DSOG s sekretær. AOGS er det internationale tidskrift, som I alle skulle have let adgang til og se på hver

18 18 måned for at følge med i en del af den faglige diskussion som et tidskrift af vores kaliber deltager i. Selvklart er BMJ, Lancet, JAMA og de andre store generelle tidskrifter vigtige, men AOGS har også noget at tilbyde, særligt med henblik på det som sker i feltet i Europa og i Norden. Vi har også et link til det australske tidskrift ANZJOG, og det japansk-asiatiske (JOGR), som vi er allierede med gennem vores udgiver, Wiley. AOGS er levende og up-todate. Vi vender os mod generel obstetrik, gynækologi og reproduktionsmedicin. I det ligner vi de europæiske BJOG og EJOGRB og de amerikanske AJOG og Obstetrics and Gynecology. I Europa er vi klart nummer to efter BJOG i denne sammenhæng. Den kollektive nordiske tilslutning til vores næsten 95 år gamle Acta/ AOGS er tidskriftets største ressource. Jeg slutter som chefredaktør i begyndelsen af det nye år og erstattes af professor Ganesh Acharya fra Tromsø. Jeg takker de danske medredaktører i disse 7,5 år: Jens-Langhoff-Roos, Niels Uldbjerg, Margit Dueholm, Lisbeth Nilas, Anja Pinborg, Martin Rudnicki og Henriette Svarre-Nielsen for deres vigtige og solide indsats for tidskriftet. Reynir Tómas Geirsson, Professor, dr.med. FRCOG AOGS chefredaktør Reykjavik, Island. Box content: ONLINE ACCESS: To register for the online version of AOGS: Wiley Membership Services at Ask for online access to AOGS to be activated. Please include: full name, address, address and a note that you are a member of NFOG. You will receive two s: 1) a receipt that your is received 2) a few days later: instructions on how to activate your online access to AOGS on Wiley Online Library Download den nye AOGS ipad/iphone app! Use also your Wiley Online Library account details (username and password) to Log In from within the App. AOGS_twitter: Følg os på AOGS etoc alert (månedlig indholdsfortegnelse per ): AOGS i print format: Der findes også information på: og

19 19 MØDER OG KURSER Obstetrisk guidelinemøde januar 2015 Der er nu åbent for tilmelding til Obstetrisk guidelinemøde (Sandbjerg mødet) 2015 på Christiansminde januar Se hvordan tilmeldingen foregår via DSOGs hjemmeside. Tilmeldingsfrist: 16. november Pris: 2400 kr. Program Torsdag d.22. januar Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere mm Lone Hvidman, Hanne Brix Westergaard Highlights fra Føto-Sandbjerg Monitorering ved gestationsalder> 41+0 uger (Fælles Føto/ Sandbjerg) Lene Husum (tovholder), Line Buchgreitz, Veronica Tovar Poulsen, Annette Wind Olesen, Richard Farlie, Tullia Dahlgaard (jordemoder), Line Gommesen (jordemoder) (ordstyrer Thomas Bergholt) MCMA tvillinger (Fælles Føto/ Sandbjerg) Lene Sperling (Tovholder), Jeannette Marie Bing Lauritzen, Jeanette Tranberg Christensen, Tine Dalsgaard Clausen, Eva Hoseth, Marianne Johansen, Marianne Rohde, Line Rode (Ordstyrer endnu ikke fundet) Føtal arytmi DPS: Jesper Steensberg, Niels Vejlstrup (Rigshospitalet), Keld Sørensen (børnekardiolog), Vibike Gjørup, Finn Stener Jørgensen, Lars Pedersen, Lene Grønbeck, Carsten Henriques, Karin Sundberg, Marianne Østergaard, Lene Sperling, Ulla Bonde van Zwol, Laura Vase, Lone Nørgaard (Tovholder) (Ordstyrer er endnu ikke fundet) Kaffe frugt Celeston: øvre gestationsalder ved elektive kejsersnit, vaginale forløsninger, rescue. Lone Hvidman (tovholder), Jacob Laursen, Jeanette Tranberg Christensen, Lars Henning Petersen, Line Kolding, Anna-Karina Aaris Henningsen, Kristina Renault, Line Winther Gustafson Anne Kierkeby (Pædiater) (Ordstyrer Jacob Lykke)(Opponenter: Christina Vinter, Helle Kirkegaard - max 7 min) 17:20 N2O sub partu: sikkerhed og effekt. Jeannet Lauenborg (tovholder), Charlotte Albrechtsen, Bjørn Mygil (DASAIM) Mette Smed (jordemoder), Lone Sølvsten Kappendrup (jordemoder), Line Holdgaard Thomsen, Lana Rashid, Farzaneh Shakouri, Signe Ernst & Ruth Nielsen (begge Kemikerenheden Region Hovedstaden) (Ordstyrer: Thomas Bergholt) 17:40 Misoprostol - RADS. Kan vi leve med den? Morten Hedegaard (tovholder), Rikke Bek Helmig Middag Britta Tendal: GRADE set med en nørds øjne (Lone Hvidman og Thomas Bergholt)

20 20 Fredag d. 23. januar Bakteriel vaginose og præterm fødsel. Niels Uldbjerg (tovholder), Jens Svare, Anne Ersbøll, Rikke Bek Helmig, Lene Hee Christensen, Karen Green Halse, Thor Haahr, Mona Aarenstrup Karlsen, Kirstine Sneider, Louise Weile (jordemoder)raluca Datcu (Mikrobiolog) (ordstyrer, Birgit Bødker) Tromboemboliske lidelser (gennemgang af guideline udarbejdet i fællesskab med Dansk Selskab for Trombose og hæmostase) - Jannie Salvig, Thomas Bergholt, kun 15 min (ordstyrer Lise Lotte Andersen) 09:15 Projekter præsentation (5 min, max 3 slides pr projekt) - ordstyrer Niels Uldbjerg Hot topics Svære sectio forløsninger (Peter Damm. Lone Nørgaard) - 15 min Blodtransfusion - NKR (Thomas Bergholt) - 5 min Familieambulatorium Bjarke Sørensen, Merete Hein, Margrethe Møller (tovholder), Anne Høyen Munk, Mette Hølzermann, Anne Munch, Anette Kjærbye-Thygesen, Nini Møller, Inge Olga Ibsen, Birgit Bødker, Kirsten Schiøtt (ordstyrer Niels Uldbjerg) Kaffe og frugt Tocolyse over 48 timer, indikation, farmakologi og overvågning. Anders Atke (tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Betina Ristorp Andersen, Lene Grønbeck, Puk Sandager, Cæcilie Krogsgaard Tolstrup, Tom Weber, Katrine Lund Nørgaard, Elise Hackmann-Nielsen, Camilla Skovvang Borg, Malou Barbosa (Ordstyrer: Peter Damm) Fugle-tur/vadetur/vådetur med bus og madpakke: Jan Stener Jørgensen Orienteringsløb: Charlotte Wilken Kaffe og frugt Sectio (samle og gennemgå fx. teknik, maternal request, kodning, TOLAC) Lone Krebs (tovholder), Julie Glavind, Gudbjörg Andrésdóttir, Anna Aabakke, Dorthe Thisted, Tine Clausen, Elisabeth Rønneberg, Anne Weng Gade, Birgit Bødker, Anne Mette Bay, Jesper Friis Petersen, Thea Lousen, Anne Nygaard Jensen, Jeppe Schroll, Morten Hedegaard, Hanne Wielandt, Lotte Colmorn, Åse Klemmensen, Gitte Skajaa (ordstyrer Charlotte Brix,) Cancer og graviditet - opfølgning Lone Storgaard (tovholder) Jens Langhoff-Ross, Janne Berlac, Lene Grønbek, Lone Laursen, Morten Bek Sørensen, Berit Woetmann Pedersen, Birgitte Bruun, Anne Ersbøll (Ordstyrer Birgit Bødker) Dystoci - National klinisk retningslinje. Kan vi leve med den? Niels Uldbjerg, Morten Hedegaard, Christina Rørbye (ordstyrer Hanne Brix Westergaard) Festmiddag fest - band fra Svendborg Toastmaster: Kirsten Schiøtt (som håber på meget at organisere)

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014-2015. D. 1. marts 2015 var vi 1034 medlemmer af DSOG. Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af:

Bestyrelsens beretning 2014-2015. D. 1. marts 2015 var vi 1034 medlemmer af DSOG. Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Bestyrelsens beretning 2014-2015 D. 1. marts 2015 var vi 1034 medlemmer af DSOG Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Karen Wøjdemann, formand Thomas Larsen, næstformand Pia Ertberg, organisatorisk

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

bladet 2015 Årgang 36 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO

bladet 2015 Årgang 36 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Prævalens af stofmisbrug blandt danske gravide 7 Fødselsmetode

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Rejseberetning fra Ecuador 7 DSOG-information Indkaldelse til

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

FYGO Strategiseminar Rosenlund, Rynkeby 20.-21. juni 2014

FYGO Strategiseminar Rosenlund, Rynkeby 20.-21. juni 2014 FYGO Strategiseminar Rosenlund, Rynkeby 20.-21. juni 2014 Referentliste: Tine Greve, Helle Kirkegaard, Hellen Edwards, Camilla Mandrup, Marie Cathrine Schmidt, Anne Cathrine Munk, Heidi Kammerlander, Vinnie

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE ONSDAG D. 01.02.2017 NETE RAML-HANSEN FERTILITETSUDREDNING OG ETISKE DILEMMAER Velkommen til en super aften! NETE RAML-HANSEN 3 DISPOSITION

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Repræsentant Misan Stehouwer Jordemoder Lena Mariann Eriksen Jordemoder Anne-Mette Schroll Jordemoder Christina Rørbye

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 12

DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER Patientkort: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE TORSDAG D. 03.02.2016 VELKOMMEN TIL EN SUPER AFTEN! 3 DISPOSITION EPI WORKSHOP - Kort præsentation af mig selv - Hvad er epidemiologi?

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis.

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Ulrik Schiøler Kesmodel Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet Gynækologisk Obstetrisk Afd. Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power-Point-præsentation, som Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Udvalget for professionel håndbold Divisionsforeningen Brøndby, den 29. maj 2017 Journalnummer 1124-17-mcn Nyhedsbrev maj 2017 Kære

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Formålet med mødet: Markere at vi nu er en kvægenhed Dialog med jer omkring jeres behov for faciliteter og information Fælles ejerskab til

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere