DSOG-information. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen ACTA 17. Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSOG-information. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen 2014 16 ACTA 17. Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada 2015 21"

Transkript

1 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Fertilitetsbehandling: Børnenes vægt, højde, hovedomfang og BMI som 5-årige 8 Maternal and neonatal outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes. A nation-wide study 9 Rejseberetning fra Uummannaq 10 DSOG-information Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14 Karrieredagen ACTA 17 Møder og kurser Sandbjerg 19 FIGO, Vancouver Canada DFKO Nyt fra DFKO 22 FYGO Formandens klumme 25 Operation mand 26 6 December 2014 Årgang 35

2

3 3 Formandens klumme Måske sidder du nu med kalenderlyset tændt og læser et af de sjældne sidste numre af DSOG-bladet. På nuværende tidspunkt er efterårsmødet vel overstået, og vi har på den ekstraordinære generalforsamling fået afklaring af bladets skæbne. Der er over 100 tilmeldte til efterårsmødet både til selve mødet og til festen om fredagen, og i bestyrelsen glæder vi os til at blive inspirerede, klogere og ikke mindst til det sociale, som hjælper med at styrke det netværk, vi trækker på mange gange i løbet af året. Vi får i bestyrelsen mange henvendelser om DSOGs holdning til forskellige spørgsmål og her bruger vi vores netværk. Nogle af de vigtigste henvendelser, synes jeg imidlertid er dem, hvor aktive og engagerede kolleger har brug for vores input eller opbakning. Det prioriterer vi selvfølgelig højt. En af de ting vi er blevet spurgt om for nylig er, om der er nok speciallæger i Gyn-Obs og det er der lige nu men vi skal være på forkant, og ligesom tidligere bestyrelser, vil vi i begyndelsen af 2015 opstarte et arbejde med prognoser indenfor vores speciale. FAYL har jo netop været ude med udmeldinger om forventet stor lægemangel fremadrettet, men de har desværre ikke tal, der dækker de enkelte specialer, så her skal vi ruste os. I kommer til at høre mere. I starten af oktober afholdt guideline-styregrupperne et velbesøgt kursus i evidensgradering iflg. GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). Der var megen begejstring, men også forbehold ifht fuldstændigt at overgå til GRADE i den form som anvendes eksempelvis i de Nationale Kliniske Retningslinier (NKR). Der er ikke tvivl om, at der bliver et fremadrettet behov for oplæring/undervisning af nogle af alle os, ca medlemmer, der ikke var med på kurset, og som ikke får undervisningen som led i speciallægeuddannelsen. Planen er nemlig, at de kommende speciallæger fremadrettet bliver undervist i GRADE. Hvor stor en del af vores fremadrettede guidelines, der skal opbygges iht GRADE ved vi ikke nu, og spørgsmålet diskuteres også i andre specialer via LVS (De Lægevidenskabelige Selskaber), som bl.a. tager erfaringerne fra vores selskab med, når Sundhedsstyrelsen holder konference om NKR d. 21/11 i København. Igangsættelse af fødsler holder aldrig op med at være interessant og seneste udvikling omkring emnet er en principiel, og måske også kontroversiel udmelding fra RADS (Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin). RADS har godkendt en behandlingsvejledning som anbefaler Misoprostol til igangsættelse af fødsler selv om lægemidlet ikke er registreret med den indikation i Danmark. Begrundelsen er bedre og sikrere fødsler, hvilket vi jo kun kan tilslutte os i DSOG, og det har jo også været baggrunden for obstetrikeres anvendelse af Misoprostol gennem over 10 år. Der skal på de enkelte fødeafdelinger fortsat søges om udleveringstilladelse via Sundhedsstyrelsen. Næste skridt bliver en godkendelse af indikationen, vi afventer. Mht. Specialeplanen har vi sammen med Regionerne siddet i den arbejdsgruppe, der skal komme med faglige anbefalinger. Arbejdet er afsluttet og vi venter på den udgave af Specialeplanen, hvor afdelingerne og regionerne skal byde ind på funktioner. Den bliver, så vidt vi er orienterede, offentliggjort i starten af 2015, og vi lægger det naturligvis på hjemmesiden, så snart vi ved noget. På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med en særlig hilsen til jer der passer vagterne. Karen Wøjdemann

4 4 Meddelelser fra redaktøren Deadlines og udgivelsesdatoer for medlemsbladet i 2014: 29. december/4. februar 23. februar/8. april 20. april/3. juni 6. juli/12. august 20. august/1. oktober 22. oktober/2. december Husk at bladet kun kommer 6 gange årligt, og vær opmærksom på forholdet mellem deadline og udgivelsesdato. Da kalenderen findes opdateret på DSOGs hjemmeside, bliver den ikke længere udgivet i trykt form. DSOGs hjemmeside: Indlæg sendes på til: Pia Ertberg Organisatorisk sekretær DSOG Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling G, Afsnit for Føtalmedicin, Herlev Hospital DSOG er medlemsblad for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Ansvarlig redaktør i henhold til presseloven: Pia Ertberg ISSN: Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: DG Media Tina Sperling Telefon: Malene Laursen Telefon: Tryk: Scanprint a/s, Viby J

5 Annonce AllerisHamlet/Gynækologi

6 6 Bestyrelsen i DSOG Formand: Karen Reinhold Wøjdemann, Overlæge, ph.d. Bornholms Hospital Kirurgisk afdeling Ullasvej Rønne Tlf.: Privat: Telefon: dk Næstformand: Thomas Larsen, Ledende overlæge MPA Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade Aalborg Telefon: Privat: Mobil: Organisatorisk sekretær: Pia Ertberg, Overlæge Afsnit for Føtalmedicin Gynækologisk-obstetrisk afdeling Pavillon C, 1. sal Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Privat: Hvidehusvej Allerød Telefon: Mobil: Kasserer: Kristina Renault, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling D Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Privat: Fodbygårdsvej Næstved Telefon: Bilag for rejserefusion m.v. bedes sendt til hjemmeadressen. Videnskabelig sekretær: Ulrik Schiøler Kesmodel, Overlæge, adj. lektor, ph.d. Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej Aarhus N Telefon: Privat: Tornskadevej Aarhus V Telefon: Mobil: Bestyrelsesmedlem (DFKO): Charlotte Floridon, Speciallæge, ph.d. Gynækologisk Klinik, Holbæk Ahlgade Holbæk Telefon: Bestyrelsesmedlem: Mette Hvilshøj Fabricius, afdelingslæge Næstved Sygehus Ringstedgade Næstved Privat: Bregnebjergvej Ringsted Mobil:

7 7 Formand for FYGO: Maria Cathrine C. V. Schmidt, Reservelæge, Ph.d. studerende Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Aarhus N Privat: St. St. Blichers Gade 31, St Aarhus C Telefon: Webredaktør: Søren Lunde, Kursusreservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade Aalborg Telefon: Privat: Las Poulsens Vej Aalborg Telefon: Formand for DFKO: Tine Tetzschner, Speciallæge, ph.d. Axeltorv 8, 5 sal 1609 København V Telefon: Telefon: Formand for undervisningsudvalget: Lars Grønlund Poulsen, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Privat: Møllevænget Helsingør Telefon: Formand for efteruddannelsesudvalget: Julie E. Hartnack Tharin, 1. reservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Privat: Telefon:

8 8 artikler og debat Fertilitetsbehandling: børnenes vægt, højde, hovedomfang og BMI som 5-årige Bjørn Bay 1, 2, Erik Lykke Mortensen 3, Ulrik Schiøler Kesmodel 2 1. Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet 2. Fertilitetsklinikken, Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 3. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, Københavns Universitet Baggrund Fertilitetsbehandling er associeret med øget risiko for obstetriske og perinatale komplikationer hos både flerlinge og enkeltfødte, hvor en del af risikoen kan tilskrives underliggende faktorer hos forældrene. Mens fødselsvægten er vist at være lavere hos børn undfanget efter fertilitetsbehandling sammenlignet med spontant undfangede, er der usikkerhed om vækstmønsteret senere i barndommen. Formål At undersøge sammenhængen mellem undfangelse efter fertilitetsbehandling eller af subfertile forældre og de enkeltfødte børns vægt, højde, hovedomfang og BMI som 5-årige. Metode Studiepopulationen er baseret på en kohorte af mødre og deres enkeltfødte børn som var deltagere i den danske nationale fødselskohorte og som har deltaget i et opfølgningsstudie, da banet var 5 år. Udover neurokognitive effektmål blev børnene undersøgt med antropometriske mål som vægt, højde, hovedomfang og BMI. Herudover blev der indsamlet informationer om vigtige kovariater inklusive moderens alder, paritet, intelligensscore, alkohol og tobaksforbrug i graviditeten, BMI, forældrenes uddannelsesniveau, børnenes alder og køn såvel som tilsvarende antropometriske mål hos moderen. Børnene blev inddelt i 3 grupper: en gruppe af børn født efter fertilitetsbehandlinger (IVF, ICSI og ovulationsinduktion/insemination), en gruppe af børn undfanget spontant men hvor forældrene havde forsøgt mere end 12 måneder, og en referencegruppe af spontant undfangede, hvor forældrene havde undfanget indenfor 12 måneder. Resultater I alt 1773 børn blev undersøgt, hvoraf 69 var født efter fertilitetsbehandlinger, 132 var undfanget af subfertile forældre og 1572 spontant undfangede og født af fertile forældre. Trods en lavere fødselsvægt og fødselslængde var der i confounderkontrollerede lineære regressionsanalyser ingen systematisk forskel på 5-årsmålene for vægt, højde, hovedomfang eller BMI mellem børn undfanget efter fertilitetsbehandling sammenlignet med kontrolgruppen af spontant undfangede børn. Børn undfanget spontant af subfertile forældre havde ikke anderledes vægt, højde, hovedomfang eller BMI end 5-årige i referencegruppen. Perspektiver Dette studie finder ingen forskelle på vægt, højde, hovedomfang eller BMI hos 5-årige børn uanset om de er undfanget naturligt, naturligt efter ufrivillig lang ventetid, eller efter fertilitetsbehandling. Børn født efter fertilitetsbehandling ser ud til at indhente en lidt lavere fødselsvægt og hvorvidt et sådan vækstmønster kan være en risiko for senere udvikling af metaboliske sygdomme er fortsat usikkert. Læs mere: Læs mere: Bay B, Mortensen E, Kesmodel US. Is Subfertility or Fertility Treatment Associated With Long-Term Growth in the Offspring: a Cohort Study. Fertil Steril doi: /j. fertnstert

9 9 Maternal and neonatal outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes. A nation-wide study Ovesen P1, Jensen D2, Damm P3, Rasmussen S4, Kesmodel US1. 1. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Aarhus Universitetshospital 2. Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital 3. Obstetrisk klinik, Rigshospitalet 4. Hvidovre Hospital Baggrund Undersøgelsen The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO) study viste en lineær sammenhæng mellem resultater af oral glukosetolerance test og risiko for graviditetskomplikationer som sectio, præeklampsi og makrosomi. To store randomiserede interventionsstudier har vist, at behandling af let nedsat glukosetolerance under graviditet kan nedsætte hyppigheden af graviditetskomplikationer. Formål At estimere associationen mellem gestationel diabetes mellitus (GDM) og en række graviditets- og fødselskomplikationer. Metode Vi gennemførte et populationsbaseret kohortestudie på baggrund af oplysninger fra Fødselsregisteret. Undersøgelsen omfattede alle enkelt-graviditeter i Danmark i perioden fra 2004 til 2010 (n = ), idet body mass index (BMI) først blev registreret fra dette tidspunkt. Maternelle komplikationer under graviditeten og fødslen var klassificeret I henhold til International Classification of Diseases, 10. revision: Præeklampsi (O14), thrombose (O871), skulderdystoci (O66), blødning post-partum (O72) og dødfødsel (O364). Lav Apgar score blev defineret som score <7 fem minutter efter fødslen. Sectio omfattede alle koder for denne procedure (KMCA10A - KMCA10E). Risici præsenteres som odds ratio med 95% sikkerhedsintervaller. Alle analyser blev justeret for den gravides alder, paritet, rygevaner i graviditeten, gestationsalder og BMI, barnets fødselsvægt og køn samt kalenderår, bortset fra analyser af høj fødselsvægt, som ikke blev korrigeret for fødselsvægt. Resultater Den endelige studiepopulation omfattede graviditeter. I (2.3%) tilfælde havde kvinden GDM. Kvinder med GDM havde øget risiko for præeklampsi (OR=1,30 (1,20-1,41)) elektivt sectio (OR=1,07 (1,01-1,14)), akut sectio (OR=1,11 (1,04-1,18)) og skulderdystoci (OR=1,72 (1,40-2,11)). Risikoen for post-partum blødning (OR=0,94 (0,86-1,03)) og thrombose (OR=1,57 (0,85-2,92)) var sammenlignelig I de to grupper. Kvinder med GDM havde øget risiko for at få børn med høj fødselsvægt >4500 g (OR=1,40 (1,23-1,59)). Hyppigheden af lav Apgar score var umiddelbart højere i GDM-gruppen, men sammenhængen forsvandt I de justerede analyser (OR=1,01 (0,80-1,28)). Risikoen for dødfødsel var sammenlignelig I de to grupper (OR=0,73 (0,48-1,13)). Konklusioner Kvinder med GDM har fortsat øget risiko for graviditets- og fødsels komplikationer. Dette kunne tyde på, at behandlingen af kvinder med GDM bør intensiveres yderligere. Læs mere: Ovesen P et al. Maternal and neonatal outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes. A nation-wide study. J Matern Fetal Neonatal Med [Epub ahead of print]

10 10 Kære kolleger Det er min næstsidste dag i Uummannaq (tidligere Umanak), og jeg synes at stedet er så spændende, at jeg vil fortælle om oplevelserne her. Byen ligger 500 km nord for polarcirklen og har 1280 beboere. Til området hører desuden 7 bygder der har beboere, området bebos i alt af mennesker. Uummannaq kommune blev i 2009 sammenlagt med tre andre kommuner, så den nye kommune, der i udstrækning angives at være verdens største strækker sig fra Ilulissat (Jakobshavn) i syd til Qaanaaq (Thule) i nord. Rejsen derop foregik med i alt 4 fly. Først var jeg og Lissie, min ægtefælle, med det daglige Air Greenland fly til Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) og efter et hurtigt skift til et mindre fly kom vi videre til Ilulissat, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Icefjord, beliggende med en smuk terrasse lige ud mod Ilulissat Isfjord med Grønlands største isbræ. Efter ankomsten kunne vi lige nå at komme på en 2½ times sejltur ind til bræen i bunden af fjorden, hvor vi måtte fotografere isfjelde i utallige udgaver. Isfjorden er på UNE- SCOS kulturarvsliste. Efterfølgende dag var vi først med fly til mellemlanding i en bygd i nærheden af Uummannaq, og derefter videre på en 7 minutters helikoptertur til øen. Byens navn betyder det hjerteformede pga. fjeldet, der kan ses fra næsten alle steder på øen. Den har ændret sig noget på de 31 år, der er gået siden vi var der sidst. Efter kommunesammenlægningen i stil med den samtidige danske, mistede byen rådhuset med borgmesterstilling og de mange andre stillinger knyttet til styret. Minen Mamorilik 100 km fra byen lukkede for anden gang i 2010, hvilket også har betydet økonomisk tilbagegang. Byens hotel og fine restaurant er lukket. Da vi sidst var der, var det nærmest et fisker og fangersamfund, med livlig aktivitet fra små både og handel fra brættet direkte fra fangerne med sæler, fisk og hvalkød, samt enkelte gange rensdyr. Nu er det mere en by, med fiskeri fra mellemstore og store kuttere, som sælger stort set hele fangsten til Royal Greenland. Fiskene bliver renset på bådene, frosset ned og transporteret videre. Til gengæld bugner havet fortsat med fisk, fortrinsvis hellefisk og torsk. Hellefisken er en fed fladfisk med et meget delikat og blødt, hvidt kød, der er mindst lige så dejligt at spise som laks. Dem vi har købt vejede 3-4 kg (20 kr./kg), men de ses også langt større. Sygehuset som ses på billedet har en beliggenhed med en enestående udsigt over Uummannaqfjorden. Der er to læger og otte sygeplejersker/ sundhedshjælpere tilknyttet. Efter introduktion til arbejdsgangene ved den tilbageværende af de to faste læger og til et edb-system, der hedder Æskulap, kom vi i gang med arbejdet. Der var stor og god hjælp fra den tilbageværende af de faste læger, Paul Axelsson, som har islandsk baggrund, men dansk uddannelse. Udover det var der også en dansk medicinstuderende, Katrine Konggaard Madsen, som tog meget aktivt del i opgaverne. Arbejdet handlede mest om konsultationer i almen praksis området. Der er mange med fysiurgiske gener i form af smerter i lænd, sædemuskulatur, ryg eller skulder. Det er ofte følger af belastning i forbindelse med hårdt fysisk arbejde ved fiskeri etc. Modsat for 31 år siden er der nu mange især kvinder med overvægt, insulinbehandlet diabetes, højt blodtryk og arteriosklerotisk hjertesygdom. Tidligere, da jeg var her sidst, var der kun en enkelt ung mand af delvist europæisk afstamning, der fik insulin. Rygning er også meget almindelig og KOL er en hyppig følgetilstand. Der var mere end nok arbejde for to ud over den fast ansatte, så Lissie, med hendes store erfaring fra almen praksis, deltog heldigvis i stort omfang, og kunne lære det øvrige sundhedspersonale inklusive undertegnede ansatte vikar fra DK en masse især om behandling af de fysiurgiske problemer. Den ene dag om ugen, hvor der var opera-

11 11 tioner mest aborter var jeg på hjemmebane. To fødsler gik uden problemer og jordemoderen tog sig af dem. Der var i øvrigt en anden udfordring. Den mandlige anæstesisygeplejerske var uden varsel taget på rensdyrjagt. Vi måtte derfor også stå for anæstesien propofol- og dormicumrus. Ingen nævnte vist noget særligt om fraværet til anæstesisygeplejersken, da han senere kom tilbage. Alkohol spiller en stor rolle. Før vi kom, var der på en søndag to mænd, som hver for sig var faldet i beruselse og havde fået kraniebrud. Da deres tilstand ikke var betryggende blev de evakueret til Nuuk. Begge slap uden varige men, og den ene kunne dagen efter han var kommet tilbage ses i handlen med to bæreposer fyldt med øl. Under opholdet var jeg i alt 4 gange i detentionen for at tilse anbragte. Vi kom ikke ud for mere alvorlige akutte problemer. Seks dage før vores ankomst var en jolle med 6 personer kæntret ud for øen, da den var sejlet mod en isskosse. Man havde set det fra land og flere også politiet kom til hjælp. Tre var døde, to var relativt uskadte, mens en 10-årig pige var svært nedkølet. Under telefonisk vejledning fra anæstesiafdelin- gen i Nuuk, fik man hende igennem uden legemlige følger for hende. I den lille by var der bl.a. et hus bygget i 1907 nu museum hvor byens første distriktslæge, Alfred Bertelsen boede. Han var deltager i Den Litterære Danmarksekspedition, hvis andre deltagere var de kendte grønlandsfarere: Knud Rasmussen, Mylius-Erichsen, Harald Moltke, og Jørgen Brønlund. Lige bag ved stakittet til husets have var hospitalet. Da vi sidst var i byen, boede distriktslægen der. Vi og vores to børn rykkede ind i hans fravær og boede der i 3 måneder. Heldigvis har der også været tid til andet end arbejde. Byen har verdens nordligste heldags børnehjem, hvor en meget karismatisk leder, Ann, inviterede os til koncert. De unge mennesker, fortrinsvis beboere af børnehjemmet, dannede et strygeorkester på ca. 15 personer, som spillede klassisk musik under ledelse af en musiklærer fra Venezuela, der havde været i byen i to år. Ikke alle spillede fuldstændigt rent, men koncentrationen og spilleglæden manglede bestemt ikke. Børnehjemmets leder har et hjem, der er fyldt med grønlandsk kunst. Hun har en stor

12 12 samling tupilakker og miniaturefigurer af bl.a. en fanger i sin kajak, hundeslæder m.m. Byen ligger på en 18 km2 stor ø dækket af klippe og lav vegetation. Byens huse ligger til dels op ad klippesiderne, direkte på fjeldet og forbundet af et veritabelt net af trætrapper. Alle vandledninger ligger over jorden, hvilket betyder, at man om vinteren må lade varmt vand løbe, for at de ikke fryser til. Der er spandetoiletter i husene, hvor spandene bliver tømt to gange ugentligt, hvilket fungerer uproblematisk. Klorholdig væske fjerner den værste lugt. Der er ingen vegetation over 30 cm i højden, men lave vækster af lyng, sortebær og arktiske blomster. Vi boede i et 80 m2 stort hus med udsigt over mod Uummannaq fjorden, de store isbjerge og Storøen samt Nuussuaq halvøen begge 8 km væk. Vi var på vandreture rundt på øen, bl.a. til Julemandens Hus, opført i forbindelse med optagelse af en Børnenes Julekalender for en del år siden. Huset er en lille tørvehytte, dvs. bygget af sten, hvor tørv fylder ud mellem stenene. Der var enkelte gange hvalkød til salg, som solgtes i store stykker, til en særdeles rimelig pris. Stegt som oksebøffer var kødet lige så velsmagende og blødt som oksefilet. Rødvinen kunne købes, den almindelige pris var 119 kr. for en flaske. En enkelt sæl så vi også på en af turene til bygderne. På en spadseretur langs vandet hørte vi en dag en sekunder varende hvæsende lyd af blås fra en hval, og da vi så ud kunne vi se den karakteristiske dampsøjle fra hvalen, hvis ryg kom til syne lige efter. Det mest storslåede i naturen her er dog isbjergene. Lige uden for havnen i byen ligger nogle af dem, som formentlig stikker 50 meter op over havfladen. En af dagene, da der pludseligt faldt et stort stykke af, udløste det en mini-tsunami med en 2½ m høj bølge ind i havnen, hvilket medførte at to joller blev væltet omkuld og en tredje kastet op på stensætningen ved vandet. I en periode kunne man dagligt høre høje, lavfrekvente drøn, fra bjergene, når de revnede. Alle bådførere i nærheden skyndte sig at sejle deres båd ud af havnen, når der var ved at ske noget, så bådene ikke blev beskadigede ved at blive kastet mod molen. Et af de helt store isbjerge har ligget næsten samme sted i flere uger, fordi det er gået på grund, de øvrige flytter sig langsomt lidt omkring. Nu i morgen går turen hjemover via Ilulissat, hvor vi endnu engang overnatter på det smukt beliggende hotel. Det har været en stor oplevelse med meget arbejde, men også med enestående naturomgivelser. Mange hilsener Mogens Vejtorp

13 13

14 14 dsog-information Referat fra ekstraordinær generalforsamling i DSOG d. 14. november 2014, i forbindelse med DSOG s efterårsmøde, København Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2: Forslag om vedtægtsændring 23 Ad 1: Referent: Pia Ertberg Dirigent: Karen Wøjdemann Ad 2: Vedtægtsændringsforslag til 23 (se nedenfor) i DSOGs vedtægter. Der blev stemt om følgende forslag: Ønsker du at bladet skal bestå. Ønsker du at bladet skal nedlægges. Der var i alt 84 stemmeberettigede tilstede. 26 stemte for alternativ 1 - at bevare bladet 58 stemte for alternativ 2 - at nedlægge bladet Vedtægtsændringsforslag 23: 23. DSOG har i øjeblikket et medlemsblad og en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for bladets og hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare DSOG s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at de for bestyrelsen til enhver tid gældende retningslinier for varetagelse af DSOG s immaterielle rettigheder er opfyldt. Dette ændres til følgende ordlyd: 23. DSOG har i øjeblikket udelukkende en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare DSOG s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at de for bestyrelsen til enhver tid gældende retningslinier for varetagelse af DSOG s immaterielle rettigheder er opfyldt. Intet til evt. November 2014 Dette betyder at det med mere end 2/3 flertal er besluttet at nedlægge bladet og 23 ændres derfor jf. nedenstående.

15 15 Stemningsbilleder fra et velbesøgt efterårsmøde

16 16 Karrieredagen 2014 København Den 9. oktober blev den årlige Karriedag afholdt på Panum i København. Alle medicinstuderende var inviteret og der var stor tilslutning til arrangementet, hvor 70 lægelige specialer, organisationer og virksomheder var repræsenteret. Til Karrieredagen kunne nysgerrige studerende få indblik i de forskellige specialer og for specialerne var det en god mulighed for at hverve nye interesserede kandidater. Gynækologi og Obstetrik var tilstede med en stor stand med repræsentanter fra både DSOG, FYGO, Maternity Worldwide samt flere special- og reservelæger. I standen var der mulighed for at høre nærmere om specialet, karrieremuligheder samt vejen dertil. Derudover var der mulighed for at øve gynækologisk undersøgelse, spiral- og kopanlæggelse. Man kunne prøve et post partum blødning scenarie samt laparoskopisk simulation. Standen var særdeles velbesøgt med mange interesserede medicinstuderende og forhåbentlig nogle fremtidige kolleger! Ida Baadsgaard Jepsen

17 17 Acta AOGS har nået 2.005! I oktober-nummerets klumme fra DSOGs formand, Karen Wøjdemann, var jeg taknemmelig for venlige ord om Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) og det arbejde, som vi i redaktionen har udført i de senere år. I Juli blev en ny impakt faktor på annonceret af Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR), som bestemmer dette for tidskrifter så vigtige tal. Impakt faktoren blev så nu i september uforventet revideret i JCR. Vi har nu fået tildelt en ny impakt faktor på og dermed nået et mål, som vi har længe haft. Blandt 78 tidskrifter indenfor obstetrik og gynækologi er vi i rank nr. 31. Andre målestokke, som downloads og generel henvisning til tidskriftet (Altmetrics) er samtidig gode og på vej op. Vi må nu sikre denne plads og komme endnu højere ved at udgive flere kvalitetsmanuskripter fra Danmark og de andre nordiske lande. Omtrent halvdelen af vores artikler kommer fra Norden, og en betydelig del af manuskripterne fra vores lande accepteres. Vi har også en ret stor andel artikler fra vest-europæiske lande, Nord-Amerika, Australien og Japan. Vi har en dørsprække åben for manuskripter fra udviklingslande. Vi får ret mange manuskripter fra Tyrkiet og Kina, men kun en lille del af dem er endnu af tilstrækkelig kvalitet. Vi stiller krav til kvalitet, korrekt lay-out og god videnskabelig skrivemåde, bl. a. medicinsk engelsk. Vi accepterer 15-20% af de 1000 manuskripter som vi modtager om året, men af danske manuskripter tager vi omkring 50%, dog næsten altid efter 1-3 revisioner. Optimale artikler med hensyn til indhold, nyhedsværdi og korrekt format behøver mindre revision og dermed bliver håndteringstiden også kortere. Vi har i højere grad brug for jeres bedste manuskripter. Ikke de sekundære som har en mindre chance i andre internationale tidskrifter. Vi ved, at vi ofte ikke er første valg for de allerbedste manuskripter, men vi stiler mod at være et klart valg som nummer to og også af og til jeres foretrukne internationalt orienterede tidsskrift. Alle medlemmer i DSOG har automatisk adgang til tidsskriftet online. Det publiceres nu hovedsageligt på internettet og kun i mindre omfang på tryk. Vi ville gerne se, at alle danske og andre nordiske kvinde- og fødselslæger (næsten 4700 i alt), som gennem deres landsforening - i jeres tilfælde DSOG - også er i vores Nordiske Forening (NFOG), aktiverer adgangen til AOGS på internet og gør tidskriftet til desktop favorit, derhjemme og/eller på arbejdet. Næsten alle nordiske hospitaler og institutter abonnerer på AOGS og det gør 4500 institutioner verden over. Det er let at aktivere jeres adgang (se medfølgende box-information). Der er også Acta-apps, en AOGS twitter side, mulighed for etoc alerts med hver måned fra forlaget og den sædvanlige trykte udgave - de to sidste gennem direkte henvendelse til DSOG s sekretær. AOGS er det internationale tidskrift, som I alle skulle have let adgang til og se på hver

18 18 måned for at følge med i en del af den faglige diskussion som et tidskrift af vores kaliber deltager i. Selvklart er BMJ, Lancet, JAMA og de andre store generelle tidskrifter vigtige, men AOGS har også noget at tilbyde, særligt med henblik på det som sker i feltet i Europa og i Norden. Vi har også et link til det australske tidskrift ANZJOG, og det japansk-asiatiske (JOGR), som vi er allierede med gennem vores udgiver, Wiley. AOGS er levende og up-todate. Vi vender os mod generel obstetrik, gynækologi og reproduktionsmedicin. I det ligner vi de europæiske BJOG og EJOGRB og de amerikanske AJOG og Obstetrics and Gynecology. I Europa er vi klart nummer to efter BJOG i denne sammenhæng. Den kollektive nordiske tilslutning til vores næsten 95 år gamle Acta/ AOGS er tidskriftets største ressource. Jeg slutter som chefredaktør i begyndelsen af det nye år og erstattes af professor Ganesh Acharya fra Tromsø. Jeg takker de danske medredaktører i disse 7,5 år: Jens-Langhoff-Roos, Niels Uldbjerg, Margit Dueholm, Lisbeth Nilas, Anja Pinborg, Martin Rudnicki og Henriette Svarre-Nielsen for deres vigtige og solide indsats for tidskriftet. Reynir Tómas Geirsson, Professor, dr.med. FRCOG AOGS chefredaktør Reykjavik, Island. Box content: ONLINE ACCESS: To register for the online version of AOGS: Wiley Membership Services at Ask for online access to AOGS to be activated. Please include: full name, address, address and a note that you are a member of NFOG. You will receive two s: 1) a receipt that your is received 2) a few days later: instructions on how to activate your online access to AOGS on Wiley Online Library Download den nye AOGS ipad/iphone app! Use also your Wiley Online Library account details (username and password) to Log In from within the App. AOGS_twitter: Følg os på AOGS etoc alert (månedlig indholdsfortegnelse per ): AOGS i print format: Der findes også information på: og

19 19 MØDER OG KURSER Obstetrisk guidelinemøde januar 2015 Der er nu åbent for tilmelding til Obstetrisk guidelinemøde (Sandbjerg mødet) 2015 på Christiansminde januar Se hvordan tilmeldingen foregår via DSOGs hjemmeside. Tilmeldingsfrist: 16. november Pris: 2400 kr. Program Torsdag d.22. januar Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere mm Lone Hvidman, Hanne Brix Westergaard Highlights fra Føto-Sandbjerg Monitorering ved gestationsalder> 41+0 uger (Fælles Føto/ Sandbjerg) Lene Husum (tovholder), Line Buchgreitz, Veronica Tovar Poulsen, Annette Wind Olesen, Richard Farlie, Tullia Dahlgaard (jordemoder), Line Gommesen (jordemoder) (ordstyrer Thomas Bergholt) MCMA tvillinger (Fælles Føto/ Sandbjerg) Lene Sperling (Tovholder), Jeannette Marie Bing Lauritzen, Jeanette Tranberg Christensen, Tine Dalsgaard Clausen, Eva Hoseth, Marianne Johansen, Marianne Rohde, Line Rode (Ordstyrer endnu ikke fundet) Føtal arytmi DPS: Jesper Steensberg, Niels Vejlstrup (Rigshospitalet), Keld Sørensen (børnekardiolog), Vibike Gjørup, Finn Stener Jørgensen, Lars Pedersen, Lene Grønbeck, Carsten Henriques, Karin Sundberg, Marianne Østergaard, Lene Sperling, Ulla Bonde van Zwol, Laura Vase, Lone Nørgaard (Tovholder) (Ordstyrer er endnu ikke fundet) Kaffe frugt Celeston: øvre gestationsalder ved elektive kejsersnit, vaginale forløsninger, rescue. Lone Hvidman (tovholder), Jacob Laursen, Jeanette Tranberg Christensen, Lars Henning Petersen, Line Kolding, Anna-Karina Aaris Henningsen, Kristina Renault, Line Winther Gustafson Anne Kierkeby (Pædiater) (Ordstyrer Jacob Lykke)(Opponenter: Christina Vinter, Helle Kirkegaard - max 7 min) 17:20 N2O sub partu: sikkerhed og effekt. Jeannet Lauenborg (tovholder), Charlotte Albrechtsen, Bjørn Mygil (DASAIM) Mette Smed (jordemoder), Lone Sølvsten Kappendrup (jordemoder), Line Holdgaard Thomsen, Lana Rashid, Farzaneh Shakouri, Signe Ernst & Ruth Nielsen (begge Kemikerenheden Region Hovedstaden) (Ordstyrer: Thomas Bergholt) 17:40 Misoprostol - RADS. Kan vi leve med den? Morten Hedegaard (tovholder), Rikke Bek Helmig Middag Britta Tendal: GRADE set med en nørds øjne (Lone Hvidman og Thomas Bergholt)

20 20 Fredag d. 23. januar Bakteriel vaginose og præterm fødsel. Niels Uldbjerg (tovholder), Jens Svare, Anne Ersbøll, Rikke Bek Helmig, Lene Hee Christensen, Karen Green Halse, Thor Haahr, Mona Aarenstrup Karlsen, Kirstine Sneider, Louise Weile (jordemoder)raluca Datcu (Mikrobiolog) (ordstyrer, Birgit Bødker) Tromboemboliske lidelser (gennemgang af guideline udarbejdet i fællesskab med Dansk Selskab for Trombose og hæmostase) - Jannie Salvig, Thomas Bergholt, kun 15 min (ordstyrer Lise Lotte Andersen) 09:15 Projekter præsentation (5 min, max 3 slides pr projekt) - ordstyrer Niels Uldbjerg Hot topics Svære sectio forløsninger (Peter Damm. Lone Nørgaard) - 15 min Blodtransfusion - NKR (Thomas Bergholt) - 5 min Familieambulatorium Bjarke Sørensen, Merete Hein, Margrethe Møller (tovholder), Anne Høyen Munk, Mette Hølzermann, Anne Munch, Anette Kjærbye-Thygesen, Nini Møller, Inge Olga Ibsen, Birgit Bødker, Kirsten Schiøtt (ordstyrer Niels Uldbjerg) Kaffe og frugt Tocolyse over 48 timer, indikation, farmakologi og overvågning. Anders Atke (tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Betina Ristorp Andersen, Lene Grønbeck, Puk Sandager, Cæcilie Krogsgaard Tolstrup, Tom Weber, Katrine Lund Nørgaard, Elise Hackmann-Nielsen, Camilla Skovvang Borg, Malou Barbosa (Ordstyrer: Peter Damm) Fugle-tur/vadetur/vådetur med bus og madpakke: Jan Stener Jørgensen Orienteringsløb: Charlotte Wilken Kaffe og frugt Sectio (samle og gennemgå fx. teknik, maternal request, kodning, TOLAC) Lone Krebs (tovholder), Julie Glavind, Gudbjörg Andrésdóttir, Anna Aabakke, Dorthe Thisted, Tine Clausen, Elisabeth Rønneberg, Anne Weng Gade, Birgit Bødker, Anne Mette Bay, Jesper Friis Petersen, Thea Lousen, Anne Nygaard Jensen, Jeppe Schroll, Morten Hedegaard, Hanne Wielandt, Lotte Colmorn, Åse Klemmensen, Gitte Skajaa (ordstyrer Charlotte Brix,) Cancer og graviditet - opfølgning Lone Storgaard (tovholder) Jens Langhoff-Ross, Janne Berlac, Lene Grønbek, Lone Laursen, Morten Bek Sørensen, Berit Woetmann Pedersen, Birgitte Bruun, Anne Ersbøll (Ordstyrer Birgit Bødker) Dystoci - National klinisk retningslinje. Kan vi leve med den? Niels Uldbjerg, Morten Hedegaard, Christina Rørbye (ordstyrer Hanne Brix Westergaard) Festmiddag fest - band fra Svendborg Toastmaster: Kirsten Schiøtt (som håber på meget at organisere)

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Rejseberetning fra Ecuador 7 DSOG-information Indkaldelse til

Læs mere

DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 12

DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere